Advertentie

Met piramides groeien planten beter..!


piramide energie kirlian foto

x

x

Met piramides groeien planten beter..

2013 © WantToKnow.nl/.be

x

yannick van doorne 2Yannick van Doorne groeide op in een kleine koeienboerderij, waar zijn ouders onafhankelijk wilden leven. Het was in de jaren 1970/80 ergens in België en in die dagen was het bijna onmogelijk om te leven van de opbrengsten van de boerderij; zijn ouders deden er allerlei zaakjes bij, om het inkomen aan te vullen. Zo leerde Yannick tevens de economische aspecten van het maatschappelijk overleven.
De boerderij stond vlak náást een beschermd natuurgebied en bos, en daar wandelde Yannick bijna dagelijks.

Hij leerde op de boerderij hoe verschillende agrarische technieken toegepast konden worden, maar voor hem waren deze technieken naar zijn inzicht pas écht goed, wanneer deze in overeenstemming en harmonie waren met de natuur. Het respect voor de natuur diende voor hem hand in hand te gaan met goede resultaten op de lange termijn. Op deze natuurlijke wijze kwam hij in aanraking met biologische landbouw en leerde hij over nieuwe, alternatieve landbouwtechnieken.

Hij ging naar de landbouwhogeschool en studeerde in 1999 af op een scriptie over de invloed van geluid, in het bijzonder van verschillende geluidsfrequenties op de groei van planten. Zijn afstudeerscriptie had de titel: ‘The Applications of Sound Waves in Agriculture for Pest Control and Plant Growth and Development’, wat je zo goed en kwaad in het Nederlands vertaald als: ‘De toepassing van geluidsgolven in de landbouw als pestcontrole en plantengroei en –ontwikkeling.’

Het ging daarbij vooral over de resultaten die bereikt kunnen worden, wanneer daarbij plantengroei en plantengezondheid wordt  bevordert. Inmiddels is het een bekend wetenschappelijk feit dat de verschillende technieken, die geluid gebruiken als ‘groeiprikkel’, de oogsten met 30% tot wel 100% kunnen vergroten..! Resultaten die in diverse wetenschappelijk studies en door diverse wetenschappers zijn bewezen.

Yannick van Doorne is al enige tijd geleden afgestudeerd als landbouwkundig ingenieur en is ook gepromoveerd. Hij is volledig gespecialiseerd in de effecten van van geluid en natuurlijke- of kunstmatige elektromagnetische golven op water, plantengroei en –ontwikkeling en geeft hierover advies aan boeren en tuinders en andere geïnteresseerden; inmiddels gaf hij in de VS en Canada ook al diverse spreekbeurten.

Hij is  co-auteur van het Franstalige boek: ‘Electrocultuur en Vrije Energie voor de landbouw’ (2009). En hij werkte mee aan de documentaire ‘Resonantie: de invloed van electromagnetische golven op mensen’, (2010) Op dit moment werkt hij aan een nieuw boek in het Engels over elektrocultuur en vernieuwende technieken voor toepassingen in de landbouw.

Oude Kennis

De door Dr. Yannick van Doorne uitgevonden elektromagneet, verpakt in bijenwas, die onder de grond van akkers wordt begraven. De voltmeter toont de kracht van het veld dat door de bijenwas wordt gegenereerd.
De door Dr. Yannick van Doorne uitgevonden elektromagneet, verpakt in bijenwas, die onder de grond van akkers wordt begraven. De voltmeter toont de kracht van het veld dat door de bijenwas wordt gegenereerd. Een continue stroom van 95,9 mVolt.>!

Het onderzoek dat Yannick van Doorne deed op dit gebied, bracht hem al snel op het onderzoek waarbij elektromagnetische golven werden gebruikt op plantenontwikkeling. Hij kreeg een boeke in handen, dat een grote invloed had op zijn verder denken en doen in deze richting. Dit boeken heet ‘Secrets of The Soil’ (‘Geheimen van de bodem’) van Peter Tompkins en Christopher Bird.

Yannick van Doorne ontmoette toen een boer in het Noorden van Frankrijk, die nog originele, vergeelde, oude documenten had over ‘electroculture’.  Ze werden vrienden en dat bleek de volgende stap op weg naar de ontwikkeling van deze technieken. Sinds 2001 is heeft hij zijn eigen bedrijf als agricultureel adviseur en onafhankelijk onderzoeker. Hierbij probeert hij nieuwe technieken te ontwikkelen als alternatief voor kunstmatige groeimiddelen. Yannick woont op dit moment in Frankrijk en spreekt vloeiend Engels, Frans en Vlaams-Nederlands. Zijn levensdoelen vat hij samen in de volgende punten:

helpen de kwaliteit, de gezondheid, de hoeveelheid en de voedingswaarde van gewassen te verbeteren. Daarbij gebruik makend van nieuwe, natuurlijk methodes en nieuwe technieken

– bedrijven, organisaties en samenlevingsvormen adviseren over het gebruik van nieuwe technieken, waarbij magnetisme, nieuwe apparaten en natuurlijke elektromagnetische velden worden aangewend voor de bestrijding van schimmel en rot in de landbouw. Voor de verbetering van landbouwgrond, de bemesting en plantengroei.

aantonen dat je gewasgroei en gewasgezondheid kunt bevorderen én de kwaliteit van gewassen, door simpele maar doeltreffende methodes toe te passen die oogsten aanmerkelijk verbeteren.

– met praktische voorbeelden laten zien, hoe je technologie kunt aanwenden om mét de natuur te werken, i.p.v. ertégen. Met als doel kwalitatief betere gewassen, die op een meer harmonieuze groeien, waarbij niets in het gedrang komt. .

Maar wat is die ‘Electrocultuur’..?
Electrocultuur of magneet-ocultuurtechnieken gebruiken het aardmagnetische veld en de atmosferische electro-lading, om plantengroei te bevorderen, om oogsten kwalitatief te verbeteren, het leven te beschermen en plantrot te voorkomen. Hierdoor is het mogelijk, om met heel simpele middelen!, oogstopbrengsten te vergroten met zeker 30% en om het vitaminegehalte van gewassen te verhogen én het droge gewicht, met zeker 20%. En dit bij bijna alle soorten gewassen in vergelijking met traditionele, niet biologische landbouw.

En dat allemaal zónder kunstmesten of natuurlijke meststoffen, noch pesticiden! De energieën die worden aangewend zijn gebaseerd op aardmagnetische-, paramagnetische, tellurische of kosmische krachtvelden. En deze worden in de electro-agricultuur aangewend om mensen van dienst te zijn, door zuiverder (drink)water te genereren, energetisch hogere plantkwaliteiten te verkrijgen, ongedierte- en ziektebestrijding te verzekeren en oogsten te vergroten.

Yannick van Doorne laat in zijn experimenten zien, dat mensen zélf heel gemakkelijk op hun boerderij en/of in hun eigen omgeving deze technieken kunnen toepassen. Zelfs de invloed van genoemde krachten op weersinvloeden en klimaatregulering zijn hierbij waargenomen. Demonstraties, toepassingen van theoretische modellen en een presentatie van foto’s en video’s,  zijn onderdeel van zijn zeer praktijkgerichte presentaties.

Octahedron

x

Piramide-energie!

x

Yannick van Doorne vertelt binnenkort in een spreekbeurt in Nederland, over de toepassing van piramides om zaden te dynamiseren en om planten te verzorgen. Voedsel blijft langer goed in piramides. Men kan ook energie opwekken met pyramides en milieuvervuiling tegengaan. Deze presentatie is het vervolg van een eerdere presentatie over elektrocultuur en magnetocultuur (lees meer elektrocultuur).

piramide groentebedYannick van Doorne heeft sinds 1995 zich geïnteresseerd voor piramides en nam hij deel aan proeven en onderzoek op dit gebied. Vanaf 2008 startte hij zijn onderzoek om de geheimen van piramides te ontdekken en intensiveerde zijn onderzoek. Hij wil graag zijn ervaringen delen, want hij is er van overtuigd dat onze voorouders de grootste constructies ter wereld hebben gebouwd, om ons het belang van deze primaire technologie over te brengen, die voor het overleven en de evolutie van de mensheid wel eens van groot belang kan blijken te zijn..!

Tijdens zijn presentatie op 18 April zal Yannick van Doorne vertellen over de toepassing met piramides om zaaigoed te dynamiseren, om voedingswaren beter te bewaren en om de oogst toe te laten nemen. Want de resultaten zijn ronduit verbazingwekkend te noemen. Neem eens een kijkje op de site van Siemen Banga, want hij werkt dagelijks met zijn cliënten met de piramide-energie. (HIER) We citeren deze tekst van zijn site:

De ontdekking van de conserverende werking – rond 1930
De Franse uitvinder Antoine Bovis bezocht in de jaren 30 als toerist de grote piramide en hem viel iets op waar kennelijk honderduizenden toeristen letterlijk aan voorbij waren gelopen..! Hij zag in de piramide dode ratten en muizen liggen die mooi gaaf gebleven waren; waren deze niet -als het ware- gemummificeerd. Thuisgekomen fabriceerde hij een piramide op schaal, zette hem nauwkeurig op de noord-zuid lijn en legde er een dode kat in om te kijken wat er zou gebeuren. Zijn vermoedens werden bevestigd: de dode kat ging niet ontbinden, rotten of ruiken, maar droogde louter uit en bleef net als de ratten en de muizen in de grote piramide, fysiek puntgaaf..!

De ontdekking van de herstellende werking – rond 1940
Het één roept het ander op en Karl Drbal raakte geboeid door dit katten-experiment. Hij was elektrotechnisch pionier van televisie en radio en dacht daarom natuurlijkerwijs in radiogolven en hij vermoedde dat de piramide-energie om een soort kosmisch–elektrische straling moest gaan. Hij bouwde bij een van zijn experimenten een piramide-schaalmodel, zette deze op de juiste as en legde er op de hoogte van de koningskamer een stevig gebruikt scheermesje in.
Na 24 uur bleek dat het mes weer scherp genoeg was om zich ermee te scheren. Hij legde het mes er weer in en tot zijn verbazing was het ook na 60x scheren (en terugleggen) nog steeds niet bot. De energiestralen hadden een totaal ander effect dan hij had gedacht en het scheermesje blééf maar scherp. Karl Drbal vroeg patent aan op zijn schaalmodel en dit werd hem in 1959 daadwerkelijk verleend.

Een foto van zijn kinderen voor de piramide van Chizeniza, werd de foto van zijn leven. Waar hij dacht een bliksem gefotografeerd te hebben, bleek deze foto exact op het juist moment deze lichtbundel te pakken te hebben..!
24 Juni 2009: de vader van deze kinderen dacht met deze foto van zijn kinderen voor de piramide van ChiChen Itza, in Mexico, de foto van zijn leven gemaakt te hebben. Maar waar hij dacht een bliksem gefotografeerd te hebben, bleek deze foto exact op het juist moment deze lichtbundel uit de piramide te pakken te hebben.!

Piramide-energie
Er zijn inmiddels heel veel meer mogelijkheden van piramide-energie, die in het dagelijkse leven kunnen worden toegepast! In een groentetuin bijvoorbeeld, kan een piramide-constructie met stijlen van koper de groei van planten versterken. Een aardappelplant krijgt normaal 5 aardappelen per plant. Maar met een piramide kan je wel 40 aardappelen per plant oogsten. Zaaigoed dat is gedynamiseerd in een piramide kan een dubbele oogst opleveren.

Yannick van Doorne zal tijdens zijn presentatie talrijke toepassingen voor land- en tuinbouw tonen, die op wetenschappelijke wijze zijn getest. Er bestaat een sterke relatie met de genoemde elektro-agricultuur, waar hierboven over gesproken wordt. De elektromagnetische energieën van aarde en de kosmos hebben ook een relatie met de piramides. Deze vormen torusvelden, die deze energieën aantrekken, waarbij de omliggende tuin de aanwezigheid van dat veld benut, zodat planten er beter van groeien; in die zin is een piramide, gemaakt volgens de juiste verhoudingen, eigenlijk een bijzondere vorm van antenne. (meer over piramide-onderzoek HIER)

Van Doorne zal ook informatie geven over het piramide-onderzoek dat loopt op dit moment.

Een piramide kan ook dienen als zelfstandig generator van elektriciteit. We zullen zien hoe dat werkt. En…experimenten tonen aan dat een piramide helpt om radioactief afval te neutraliseren. Kunnen piramides ons ook helpen om problemen op het gebied van energie en voedsel op te lossen?

Een piramidevormige serre van 4 vierkante meter is voldoende om jaarlijks genoeg groenten te produceren voor één persoon. De onderzoeken op dit gebied van Les Brown, Patrick Flannagan, Mary Hardy en vele anderen komen aan de orde. Talloze mensen kunnen getuigen van gevallen van genezing van verschillende – soms terminale -ziekten, waaronder kanker. Piramides zijn ook toegepast bij het stimuleren van spirituele ontwikkeling en om telepathische talenten te versterken, of bij intuïtieve ontwikkeling.

piramides brug tussen hemel en aardeDe piramide blijkt een invloed te hebben op haar gehele omgeving, om het milieu te ontgiften, om chemtrails te neutraliseren en om spanningen en agressie tussen mensen te verminderen.

Agnihotra
In de Indiase levenswijsheid Ayur Veda (Zuiver weten) is de oude techniek ‘Agnihotra’ gebaseerd op het gebruik van piramides. De buitengewone effecten daarvan worden gedemonstreerd met betrekking tot landbouw, gezondheid en het milieu. Ir. Yannick van Doorne zal ons de basisregels leren om deze functionerende piramide te bouwen, hoe hem te gebruiken en hoe we vergissingen bij het gebruik kunnen vermijden. Kijk hier naar een demonstratie van de techniek van Agnihotra, die -naast de piramidetechniek- ook de kracht van de intentie en energie van de Sanskriet-mantra incorporeert.

 

 

11 gedachten over “Met piramides groeien planten beter..!

  1. Wat bedoel je met “lesje leren”?

   We leven in een holografische energiewereld die ook weer uit sub-hologrammen bestaat, t/m de kleinste eenheden.
   Yannick heeft aangetoond dat als je die energieen specifiek richt dat je groente veel beter kunt laten groeien. Zonder gebruik te maken van meststoffen en minder water.

   De piramiden helpen de energieen sterk te bundelen binnen de constructie, en enigzinds ook er direct buiten en ver boven.
   De aardse dampkring houdt de vrij stromende energieen uit het heelal voor een groot gedeelte tegen, dat is wat de Chinezen ondervonden toen ze bijvoorbeeld chili’s gingen laten groeien in de ruimte. Die werden vele malen groter.

 1. Je kunt makkelijk zelf experimenteren met piramides. Met een passer is het mogelijk om er eentje uit te tekenen op papier, want dat materiaal werkt ook.
  Zelf heb ik dat gedaan met kiemgroenten omdat je dan snel resultaat ziet. Bij mij groeide het 3x beter dan buiten de piramide.

  Let er wel op dat piramides niet bij electriciteitsbronnen en/of metaalbronnen mogen staan, dan werkt het niet of slecht, dat heb ik gemerkt bij een tafel met metalen poten. Met een kompas kom je erachter of er zulke bronnen zijn.

 2. Bij piramiden met een vierkante basis is een correcte oriëntering zéér belangrijk. De piramide moet met de vlakke zijde noord-zuid gericht zijn wil je een positief effect bereiken. Een piramide die met de rib noord/zuid gericht is heeft net het omgekeerde effect. Ipv positief en heilzaam = negatief en schadelijk.
  Bij gebruik van een piramide met een driehoekige basis speelt het noord-zuid effect niet.

  1. Dit heeft me allemaal altijd erg geïnteresseerd maar er nooit geen tijd voor gehad , ik woon al 30 jaar in Mexico en heb een verzameling van tropische fruitbomen ( over 300 variëteiten ) nu dat ik wel tijd heb zou ik dit wel willen proberen .
   Wat zijn de afmetingen voor zo’n 3 hoekige piramide en moet die absoluut uit koper zijn ?

   Bedankt op voorhand .

 3. Zeer interessant artikel. Ik beschik zelf over een orgone cheops piramide
  schaal 1:550 incl. koperen pijpen, nee, het is geen cloudbuster, welke in de achtertuin staat. Deze dient om multidemensionale lichtreizigers te ondersteunen.
  Een soort wasstraat waar ze kunnen opschonen en opladen.

 4. Geachte,

  Werken met piramiden vind ik boeind.
  Verschillende boeken spreken elkaar tegen.
  V.B = gebruikte materialen om zelf een piramide
  te maken.
  Volgens sommigen is een piramide vervaardigd in
  alluminium het best.
  volgens anderen koper.
  Graag contact met een piramide gebruiker
  indien mogelijk met dank bij voorbaat.

 5. Is het nodig om een piramide met een aarding te verbinden voor een optimale werking ?
  Volgens gegevens; Een omgekeerde koperen piramide vanaf een hoogte van 2 meter en verbonden met een aarding zou een tamelijk groot effect hebben op het grondvlak spiegelbeeld dus ;
  Graag met iemand in contact komen die ook zoals Ik met piramiden werkt zeer graag een antwoordje met dank.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.