Advertentie

De jongen die de wereld toezong…


x

Tom Kenyon

x
“Ik kan me levendig herinneren dat ik als kleine jongen een kinderboek met plaatjes doorlas.

Het boek heette: ‘De jongen die de wereld toezong’.
Een jongen stond daarin voor een groep mensen en zong hun dromen tot ‘waarheid’…

Toen ik later het boekje probeerde terug te vinden, er op internet ook naar zocht,
bleek het boekje helemaal niet te bestaan..! Ik had het kennelijk ‘gelezen’ in een
van de lagen van mijn onderbewustzijn”

Tom Kenyon, over de titel van de documentaire.

* * *

x

‘The Boy Who Sang to the World’

© Guido Jonkers / WantToKnow.nl/.be

x

Tijd om je voor te stellen aan een uiterst aimabel, erudiet en wijs mens: Tom Kenyon. Een man die niet in een doofpot thuis hoort maar vol in het licht hoort te staan; dáár waar hij ‘gezien’ kan worden. Ook over Er de documentaire die over Tom Kenyon en zijn revolutionaire werk is gemaakt, met de prachtige titel: ‘The Boy Who Sang to the World’. Ook Tom’s partner Judy Sion speelt een belangrijke rol in deze uiterst indrukwekkende film over deze ‘soundhealer’. Je kent zijn naam wellicht ook van zijn ‘doorgevingen’ (channelingen) van de Hathors. Deze plaatsten we hier op de site in de Nederlandse vertalingen. (HIER en HIER bijvoorbeeld.)

Het bijzondere daarbij is ook dat Tom Kenyon afgestudeerd arts en wetenschapper is. Hij heeft zich daarbij volledig toegelegd op een absoluut natuurlijke wijze van genezen: via natuurlijke frequenties en frequentie-patronen. Zijn uiterst bijzondere gave helpt hem daarbij; met een stem van bijna 4 octaven is Tom Kenyon in staat helende trillingen te produceren, die een thematische aanpak genereren van de behandelde zieke of ziekte. Zijn werk op dit gebied wordt internationaal bijzonder gerespecteerd, ook in vele lagen van de ont-dekkende wetenschap en de alternatieve geneeskunst. Tom Kenyon is geen schreeuwer, een uiterst rustig, evenwichtig mens. Erudiet, zoals dat dan netjes heet.

Tom is psychotherapeut, musicus, sound-healer, sjamaan, auteur en wetenschapper. En niet te vergeten ook, zoals gezegd: channel van een groep lichtwezens, die zich kenbaar maken als de ‘Hathors’. We plaatsten hier al eerder een stuk van zijn hand; daarbij is de pijnappelklier-activatie de essentiële boodschap in zijn werk. Via de ontdekking van neuro-fysiologie ontdekte hij als arts het menselijke energetische snelwegennet in het lichaam, dat ervoor zorgt dat onze spirituele ervaringen een weg vinden door ons fysieke lichaam.

De Hathor-tempel in Egypte

Al meer dan 20 jaar doet Tom met zijn ABR-onderzoeksteam, ‘Acoustic Brain Research’, experimenten op het gebied van psycho-acoustiek en het gebruik van geluid en muziek bij het bereiken van de creatieve mogelijkheden van onze hersenen en onze geest. Vanuit het besef dat ALLES uit frequenties bestaat, alles wat we zien, voelen, proeven, horen en ruiken bestaat immers uit het waarnemen van frequenties, is zijn werk natuurlijk gericht op de essentie van ons bestaan..!

De bibliotheek die het ABR inmiddels heeft samengesteld, bevat zowel wetenschappelijke studies waaruit bewijsmateriaal is verkregen via het gebruik van door Tom Kenyon gecreëerde ‘geluiden’ door therapeuten, klinisch psychologen en psychiaters over de hele wereld. ABR recordings speelt daarbij de rol van onderwijzer en gids in het veld van zelf-ontdekking.

De Hathors
Bij een grote groep mensen is Tom Kenyon bekend geworden als het channel van een niet-fysieke groep lichtwezens, de ‘Hathors’. Deze Hathors hebben zich aan Tom Kenyon gepresenteerd, tot zijn grote verrassing, tijdens een diepe meditatie, eind jaren 1980. Hierover vertelt hij ook in de onderstaande trailer van de film: ‘The Boy Who Sang to the World’.
De Hathors vertellen Tom dat zij een groep interdimensionale, intergalactische wezens zijn, die met de Aarde verbonden zijn, in het verleden o.a. via het oude Egypte, via de tempels en de godin ‘Hathor’.  Ook in andere, eerdere prehistorische culturen waren zij in het Aarde-veld aanwezig.

Het is vooral via de Hathors dat Tom Kenyon leert over de vibrationele natuur van de Kosmos, het gebruik van Heilige Geometrie hierin, om de prestaties van het menselijk brein te stimuleren. En ook om hierbij gebruik te maken van geluid als middel om psycho-spirituele ervaringen te activeren. Hoewel Tom Kenyon uiterst geïntrigeerd was door de informatie die hij van de  Hathors doorkreeg, voelde hij zich toentertijd uiterst oncomfortabel.. Hij was toen té veel rationeel bezig, zat té veel in zijn linkerhersenhelft. Deze wezens bleken, wie ze ook waren en waar ze ook zeiden vandaan te komen, niet te passen in het wereldbeeld dat Tom Kenyon in die tijd had van de ‘realiteit’.

Inmiddels zijn er meer dan 20 jaar voorbij gegaan, sinds dat eerste contact. Tom vertelt dat hij regelmatig probeert om hun ‘innerlijke technologieën’ te toetsen, keer op keer, maar komt telkens tot het besef, dat de zowél hun methodes, als hun perspectieven verlichtend zijn..!

Hoewel de Hathors hun informatie aanbieden in de vorm van taal, is hun primaire middel van communicatie gebaseerd op catalystische geluidspatronen. Tom Kenyon is in staat deze geluiden te channelen via zijn stem, die als gezegd een bereik heeft van maar liefst 4 octaven. Dit stembereik heeft hij overigens alleen als hij actueel aan het werk is met het channelen van geluid vanuit andere dimensies. Dit gebeurt vaak tijdens workshops, geluidsmeditaties en groepsbijeenkomsten. Voor Tom Kenyon is het persoonlijk fascinerend om te voelen, hoe zijn stemgeluid, in de jaren dat hij met de Hathors werkt, zich heeft ‘uitgerekt’, zoals hij het noemt. En dat tezamen met zijn geest, zoals hij olijk meldt op zijn site…

In het vroege materiaal van de Hathors, komt de volgende voor; daarin introduceren de Hathors zichzelf en komt ook het werk van Tom Kenyon in een dieper perspectief te staan… Deze passage is ook te vinden in het boek ‘The Hathor Material’, dat Tom Kenyon samen met co-auteur Virginia Essene schreef:

De cover van het boek over de Hathors, dat Tom schreef met Virginia Essene

“Wij zijn de Hathors. Wij komen in liefde en met het geluid van een nieuwe droomrealiteit voor jullie Aarde. Wanneer jullie klaar zijn om een nieuwe wereld te bouwen, nodigen we jullie uit om met ons mee te gaan op een reis van de geest en het hart. Wij zijn jullie oudere broers en zussen. Wij zijn al bij jullie sinds oude tijden, sinds het begin van de evolutie van jullie planeet. We waren hier eonen geleden, zelfs in de vergeten dagen, vóórdat er maar een spoor van ons werd opgetekend in jullie geschreven geschiedenis. Onze natuur is er een van energie en interdimensionaliteit. Wij komen oorspronkelijk uit een ander Universum, zoals Sirius een portaal is naar jullie Universum, en via Sirius zijn we uiteindelijk in jullie zonnestelsel terecht gekomen, in de etherische lagen van Venus.

In het verleden hebben we specifiek samengewerkt met de Hathor-vruchtbaarheidsgodin van het oude Egypte. Wij hebben ook contact gemaakt met de Tibetaanse lama’s in de periode dat het Tibetaans Boeddhisme werd gevormd. Hoewel we met sommige culturen op Aarde interactie hebben gehad, zijn wij een intergalactische beschaving, die buitenposten hebben door delen van het jullie bekende Universum en daar ver voorbij. Wij zijn, zoals jullie dat noemen, een ‘geascendeerde beschaving’, een groep wezens dat bestaat in een specifiek vibrerend veld, net zoals jullie je eigen energetische signatuur hebben. Het is alleen zo, dat wij op een hogere vibratie resoneren dan jullie. Maar desalniettemin zijn wij allen deel van het mysterie, deel van de liefde die het hele Universum bij elkaar houdt.

Evenals jullie zijn ook wij gegroeid, geascendeerd naar de EenheidsBron van alles wat is. Wij zijn gegroeid in levensvreugde én door zorgen, zoals jullie. Wij zijn, in termen van afstand, een stukje hoger op de spiraal van bewustzijn en wakker-zijn, dan jullie dat zijn. Wij kunnen jullie aanbieden wat wij hebben geleerd, zoals vrienden dat doen. Zoals mentoren en mede-reizigers dat doen, op het pad dat terug leidt naar het her-inneren van ‘Alles dat is’.
Wij zijn echter geen redders, wij hebben geen messiaanse boodschappen.

Wij willen heel duidelijk uit die projectie stappen, zódanig dat de lezer van deze woorden begrijpt dat we als het ware oudere broers en zusters zijn, die hun begrip aanbieden én datgene, wat wij hebben geleerd; take it or leave it, maar we bieden je het vrij aan. Het is ons geloof dat het slechts een projectie is van het menselijke bewustzijn, dat buitenaardse intelligenties jullie zullen gaan redden. De hoop dat iets of iemand jullie zal redden, zódanig dat jullie zélf geen veranderingen hoeven aan te brengen IN jullie-zelf, zodanig dat je niet verantwoordelijk zult worden gehouden, is onrealistisch.

Het geloof dat jullie in patronen kunnen blijven van lethargie en onbewustzijn, om dan iets te krijgen of iets te pakken nemen, dat jullie zal transformeren zonder enige verder moeite van jullie kant, is bijna verdwaasd. Het zal niet gebeuren. Er zullen wellicht buitenaardse intelligenties zijn die landen op Aarde, dat is iets wat zéker bestaat, maar die mensen die erop rekenen dat ‘anderen’ hen hun ascentie zullen brengen en ‘lift’, zonder enig werk van hun kant, zullen zéér teleurgesteld zijn. Ascentie is een proces van zelf-bewustzijn en meesterschap op alle niveaus, en tevens van de noodzaak om al deze niveaus van bestaan hogerop te brengen. Dát is hoe wij ertegenaan kijken en zo is het zoals wijzelf het hebben gedaan, millennia lang.

Maar door het aanbieden van ónze hulp, wensen wij niet in te grijpen in jullie andere spirituele helpers en kosmische relaties, op wat voor manier dan ook, noch met enig religieus geloof, verbondenheid of organisaties die je van dienst zijn. Maar toch is er veel dat we met jullie zouden willen delen. Wij kennen Sanat Kumara goed, omdat hij degene was die ons heeft uitgenodigd om dit Universum binnen te komen. Als een geäscendeerde meester, heeft Sanat Kumara talloze verantwoordelijkheden op zich genomen die te maken hebben met de opwaartse shift van planeet Aarde en dit zonnestelsel. Hij werkt aan de ascentie, de evolutie van bewustzijn in het zonnestelsel, zoals wij dat ook doen.”

* * *

BioPulse technologie
De technologie van het ABR-onderzoeksteam, ‘Acoustic Brain Research’, is gebaseerd op psycho-akoustieke technologie, op het gebruik van complexe tonale matrixen, waarin geluidspatronen worden gemixed om het brein te stimuleren een meer creatieve staat te bereiken.  Veel van de tonen die daarbij worden gebruikt zijn zodanig gemixed, dat ze in het onhoorbare geluidsspectrum liggen, gemaskeerd door hóórbare, andere geluiden, soms ook muziek, die dan weer specifiek gecomponeerd is voor de op te roepen mentale/emotionele staat van bewustzijn.

Tom Kenyon’s ABR opnames, gebruiken ook de zogenaamde ‘BioPulse Technology’. Hierin worden specifieke tonen, in een bepaald frequentiebereik, waarvan bekend is dat ze het brein beïnvloeden, door de tonale matrix gemixed. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat zulke frequenties in staat zijn om ons bewustzijn op significante wijze te veranderen. De voornaamste categorieën hierin zijn:

 • Delta (0.5 – 4 HZ). Deze wordt geassocieerd met diepe niveaus van ontspannenheid, zoals bijvoorbeeld slaap.
 • Theta (4 – 8HZ). Deze toongroep wordt geassocieerd met uiterst ontspannen staten van bewustzijn, waarin innerlijke en levendige beelden optreden.
 • Alpha (8- 12 HZ). Een ontspannen staat van het zenuwstelsel. Ideaal voor ‘stressmanagement’, maar ook voor snel-leren en oproepen van mentale beelden.
 • Beta (12-30 HZ). Deze toongroep wordt geassocieerd met ‘wakker’ worden, alert zijn, bewust-zijn in het ‘k-complex ‘(30 – 35HZ). Helderheid en plotselinge staten van integratie, det zg. ‘Ah-ha ervaringen’ treden op in deze toongroep.
 • Super hoge Beta (35 – 150 HZ). Een psycho-dynamische staat van bewustzijn
Tom Kenyon met echtgenote Judy Sion

Akoestisch hersenonderzoek
De artikelen, rapporten en studies die Tom heeft samengesteld worden gedeeld in de gedachte van het vrijelijk vloeien van informatie. De informatie is in essentie onderwijzend en geeft mensen hopelijk een glimp in de werking van het brein, als response op geluid en muziek, evenals een begrip van akoestisch hersenonderzoek (ABR) in het psycho-technologische veld. Een paar van de wetenschappelijke uitgangspunten van zijn werk, legt Tom ook graag uit, hij ziet wetenschap als een uitermate dienstbare methode om zijn werk te ondersteunen. Een paar van de basisprincipes op dit gebied vinden we op zijn website. In essentie zijn er 3 typen informatie in de wetenschap:

 1. Anekdotische resultaten via individuen in de vorm van rapportages
 2. Pilot-studies, die ook wel de anekdote-vorm kunnen hebben en als laatste natuurlijk de
 3. Gecontroleerde studies.

De wetenschappelijk methode vergt het kwantificeren van de middelen waarmee wordt gemeten. Daarmee ontstaat een objectieve standaard, die de basis vormt van al het wetenschappelijke onderzoek. Zonder deze kwantificering heb je dus geen wetenschap. En de psyche-akoestische opnames die in de bibliotheek van het ABR zijn opgenomen, worden gebruikt door therapeuten en burgers in de heel wereld. In sommige gevallen gebeurt dit al meer dan 28 jaar, vanaf de oprichting ervan in 1983. Het resultaat hiervan is dat we natuurlijk een enorme hoeveelheid wetenschappelijke, anekdotische rapporten.

1.      Anekdotische studie Mensen over de hele wereld sturen hun ervaringen op, die zij hebben gehad met het werken met de ABR-opnames en – programma’s. Tom Kenyon vindt het erg fijn om zoveel positieve berichten te krijgen, maar realiseert zich terdege dat het subjectieve rapporten zijn, van individuen en dat er dus geen kwantificering is van deze data.  Vanuit het wetenschappelijke perspectief is het weliswaar mogelijk om de data uit de anekdotische rapporten te bekijken en er indicaties uit af te leiden, of een mogelijke focus- of attentierichting van verdere ontwikkeling, maar deze types van informatie hebben geen wetenschappelijke significantie. Het gaat nogmaals om ‘meten is weten’..

2.      De Pilot-studie In deze studie gaat het vaak om een  heel kleine groep van mensen, soms zelfs maar één, en de studie van deze groep wordt ook vaak anekdotisch genoemd. Er wordt daarbij altijd een bepaalde wijze van meten gebruikt, zodat deze type studies een klein beetje meer de wetenschappelijk significantie tonen en betrouwbaarheid dan de anekdotische studies.
De primaire methode die de ABR-groep gebruikt om hun technologie te onderzoeken, die aan het fundament kwam te liggen van de ABR-psycho-akoetische opnames, wat het hersenonderzoek in de vorm van het in kaart brengen van een brein-EEG-topografische kaart. Deze methode levert een bron van statistische informatie over de staat van het brein in de oppervlakkige gebieden ervan, zoals de neo-cortex. Als onderdeel van dit onderzoek, werden vaak kleine anekdotische onderzoekjes gedaan, wanneer er een nieuw aspect van de psyche-akoetische technologie werd ontwikkeld.
Tom Kenyon is er erg duidelijk over dat hoewel pilotstudies een soort gemiddelde van kwantificering tonen, zijn groep tóch naar conclusie zou grijpen, door té snel te generaliseren. Door met name de resultaten van één of enkele personen te projecteren op de totale groep. En daar komt dan natuurlijk de derde vorm van wetenschappelijk onderzoek om de hoek:

3.      De gecontroleerde studiegroep. In deze methode van onderzoek is het van essentieel belang dat er een grote groep wordt onderzocht. Juist door het grote aantal onderzoeksresultaten, zijn wetenschappers in staat, deze resultaten te projecteren op de gehele populatie. Of, met andere woorden, de resultaten van één of enkele individuen in het onderzoek, kunnen worden voorspeld voor de totale populatie. Waarvan deze onderzoeksgroep natuurlijk de steekproef vormde. Is het aannemelijk dat een grote groep mensen dezelfde resultaten zullen ervaren van de ABR-psycho-akoetische technologie.

ABR-technologie is voor het grootste deel gebaseerd op deze wijze van wetenschappelijk onderzoek. Met een paar uitzonderingen dus op klinische observaties en pilotstudies. De resultaten van deze kleine onderzoeken stonden dan weer aan de basis van grotere, gecontroleerde studiegroepen. Dit wordt vooral gedaan in het kantoor van het ABR, in individuele of in groepssessies. Maar ook door andere therapeuten, over de hele wereld. Het is dus belangrijk om te beseffen dat Tom Kenyon geen zweverig figuur is, maar zijn werk wetenschappelijk fundamenteel ook onderbouwt..!

Psycho-akoestiek heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen; er is interesse uit alle lagen van de mensheid. Gewone burgers, therapeuten, medische onderzoekers en ook professionals in de mentale gezondheidszorg tonen grote interesse. Het is Tom Kenyon die met zijn wetenschappelijke achtergrond en zijn ongekende geluids-frequentiële talenten in staat is de brug te slaan naar een wetenschappelijk verantwoorde, accurate wijze van persoonlijke transformatie, door middel van deze opkomende technologie.

The Boy who sang to the World, de documentaire, een vooruitblik:

 

 

54 gedachten over “De jongen die de wereld toezong…

 1. Ik vind dit zo bijzonder om te lezen,al jaren ben ik overtuigd van het gebruik van de stem in verschillende hoogten, ik had vaak last van veel stress pijn, vaste schouders, verkrampte tussenribspieren,steken en porren en allerlei ongemak,ik wilde niet steeds weer aan de pijnstillers,, op een dag kreeg ik via ingeving om diep te grommen en brommen, de trillingen die dit veroorzaakte voelde je diep in je lichaam dreunen, deze trillingen schudde als het ware de spieren los op het diepste niveau, waarschijnlijk word ook de doorbloeding beter, zodat opgehoopte gifstoffen kunnen worden afgevoerd, (ik hield dit voor mijzelf, wilde niet als gek bestempeld worden door mijn omgeving, sommigen( gelukkig niet allemaal) vinden en vonden mij toch al zo afwijkend, sinds ik op site`s als deze kom en over van alles lees ben ik wat meer open over mijn bijzondere ervaringen)maar ga het principe van de klankschalen maar na,ik gebruik het nog altijd, het werkt voor mij als ik die specifieke spanning voel.In het kinderziekenhuis waar ik heb gewerkt was een keer een baby die doof en blind geboren was,ik werkte op het lab en deed bloedafname`s, bij mijn rondje prikken had ik altijd al aandacht voor de kindjes,troosten en zo, maar hem vond ik zo zielig,afgesloten van contact huilde hij alleen maar, ik pakte voorzichtig zijn hand en hield deze tegen mijn keel en humde en gromde een beetje, daar werd hij heel stil en rustig van,voelde zich veilig en niet eenzaam, hij lag stil en luisterde met zijn innnerlijk gevoel en gehoor en viel in slaap, de collega`s keken er bevreemd naar, zoiets begrijpelijks als dit contact kreeg hem rustig, toch heb ik het nooit iemand zien doen,mensen schamen zich vaak om gehoor te geven aan wat hun innerlijk hun zegt te doen, ( natuurlijk als je innerlijk je aanspoort tot geweld is er iets mis hoor)

  1. Wat ongelooflijk ontroerend wat je met dat kindje hebt gedaan Lida, dat raakt me.

  2. Wat jammer dat we nog altijd zo geremd kunnen zijn.
   Als we wat losser en schaamteloos waren, weliswaar in de goede zin van het woord, zouden we elkaar zo veel beter helpen.
   Ik zeg gemakkelijk iets en doe meestal wat me het beste lijkt maar ik merk ook wel eens dat ik rekening houdt met mijn omgeving en op zo’n momenttoch minder spontaan ben daardoor.
   @Lida, knap hoor, dat je zo goed naar je eigen ingeving hebt geluisterd.

  3. @ selene Idd,het is moeilijk jezelf te zijn soms, zelfs om je hart te volgen, al 40 jaar werkzaam in de zorg, veel gezien en meegemaakt,5 jaar gewerkt in het kinderziekenhuis en toen gestopt, ik kon dat bloedprikken niet meer opbrengen,hield me steeds voor dat het een onderdeel van een proces was, merkte aan de andere kant dat er gevoelsmatig een groot verschil was tussen mij en mijn omgeving, de soms kille en berekende academische houding van collega`s kon en kan ik niet begrijpen, ik voelde vaak ogen in mijn rug prikken, de achterklap en de lacherige spottende cynische opmerkingen naar mij toe,ik hoorde niet bij de club,ik voelde anders, dacht anders en uitte anders,dat maakt me soms een eenling, ook merkte ik wel jalousie op mijn vermogen gevoel te tonen en inzicht te hebben in de hele mens en daar op te reageren.Ik werk nog steeds in de zorg, geef op mijn manier wat ik te bieden heb en wat nodig is, alles heeft met liefde te maken.

   @ Nachtuil het is zeker ontroerend geweest,zo simpel om te doen voor ieder weldenkend mens zo logisch ook,omdat het zo`n speciaal kindje was, maar er is erg veel afstandelijkheid en kilheid dat heb ik ook gezien en gevoeld.Ik blijf doen wat ik doe.

 2. Dank voor het artikel: een groot genoegen dit te leren kennen – want to know!

  Ik schep een relatie met een Pilot-Studie die in de Benelux geschiedt met Mantra’s.
  De studie is gekoppeld op het verschijnsel van de 9-daagse week – de kweak.
  De kweak is een soort van verbinding met de kosmische maya-kalender de Tzolkin die zijn rondjes draait binnen de 13Maan kalender van 13 x 28 dagen.
  De 28 dagen zijn volgens de kweak-methode verdeeld volgend de frequentie 9991 ipv 7777. Ergo De maan is rond en niet vierkant! Dit ronde wordt bekrachtigd door de 3×3=9 formule bekend van “drie maal drie is negen ieder zingst zijn/haar eigen lied”.
  Elke van de 3 kweaks kent zo een eigen ritmiek in de serie: liefde-leven-leegte.
  Een voorbeeld vindt u hier
  http://kweak.blogspot.com/2011/11/daya-1-273m11-moondaya-biovoid.html
  De blog geeft uiteindelijk 28 mantra-readings voor – in dit geval de vijfde – maanmaand.
  Er is ook een Nederlandse Vertaling van de Readings die een verslag geven van de innerlijke reis die de beoefenaar ervaart en tracht te beschrijven (link mijn naam).

  1. Beste cozmic,

   Als je dit onderwerp interessant vind en ook voor Nederlandse/Duitse techniek openstaat 😉 dan zou je het volgende kunnen bekijken:

   audiobalance dat is een programma waar met frequenties gewerkt wordt.
   Als je http://www.lifeupdate.nl opzoekt, kan je nadere info vinden.

   Misschien is dat wel iets voor je.

   Groet
   Monika

  2. @ Monika , ik vind zulke technieken wel knap gevonden , maar een beetje ‘koud’ als je begrijpt wat ik bedoel . Computerprogrammas die ons lichaamsfrequentie aansturen etc zoals electro acupunctuur en nog een zootje andere methodes , voor mij heeft het het niet . In sommige gevallen waarbij de mensen het contact met hun lichaam volledig kwijt zijn geraakt zou het wel een goede opstap zijn .
   Wat mij fascineerd aan Tom Kenyon is het natuurlijke wat hij uitstraald en de liefdevolle boodschap en handreiking in technieken die hij doorgeeft .

  3. @ cozmic

   Ik snap heel goed wat je bedoeld. Ik heb omdat ik vertaalwerk deed een proef gedaan met deze apparatuur. Ik ben ook iemand die het allemaal veel liever op een natuurlijke manier ervaart. Want het verschil dat je voelt bij klankschalen vergeleken met deze apparatuur is gigantisch. Dus nature rules!!

   Trouwens ik heb ook een aangename stem 😉

 3. @ Iedereen,
  Weet iemand misschien een goede cd voor geleide meditatie?
  Ik doe al een tijdje trancendante meditatie van de silva mind control cursus,
  en Reiki 2. Maar wat me niet lukt is dieper in mezelf te kijken en hopelijk
  mijn levensdoel of rol te ontdekken(als ik die al heb).
  Diepe meditatie voor meer zelfkennis dus en restanten stress eruit werken.
  Ik heb helaas niemand in mijn omgeving die hier mee bezig is.
  Mvg,
  Rasit

  1. hoi Rasit,

   Ik wil je graag uitnodigen eens naar de meditaties te luisteren die ik samen met het engelse medium Colin Bates gemaakt heb. Zijn begeleiding is ook gechanneled en de muziek die als begeleiding dient maakt gebruik van de in dit artikel genoemde Brain Resonance.. ik heb diverse varianten gemaakt die elke op verschillende chakra’s zijn geconcentreerd. Via iTunes kun je ook stukjes luisteren. http://inallweare.com

   Heb je vragen schroom niet!

   lieve groet Edwin

  1. @ Rasit

   Misschien is het ook meditatie als je een keer alleen door een bos wandelt en naar het bos luistert. Het bos heeft je namelijk veel te vertellen…..ons allemaal trouwens.

 4. Hou je van wonderen, hou je van lyrische muziek, vooral het scandinavise romantische gedachten goed, wie kent niet Svendsens voorjaar/zomer
  onvoltooide liefdes gevoelens.

  Nu het meisje van 12 jaar Tomine Mikkeline zingt Solveigs song, op Youtube te zien en vooral horen, eenmaal gehoord, blijft dit je achter volgen, het lijkt zo gemakkelijk het is zo naturel, het vervoerd je, het roerd je ziel.

 5. De Vibraties/frequenties van een Wonderkind

  De Russische pianist Evgeny Kissin, het beroemdste muzikale wonderkind van de huidige generatie, die vrijwel vanaf zijn geboorte blijk gaf van muzikaliteit. Zijn moeder herinnert, die hem meenam naar de markt in Moskou waar ze in de rij moest staan om aan eten te komen, zich nog heel goed dat haar zoontje van één jaar volmaakt zuiver de Inventionen van Bach neuriede, terwijl de andere moeders ongelovig toekeken. En zodra Evgeny een beetje kon lopen, waggelde hij naar de piano van het gezin, waar hij een paar Etuden van Bach tevoorschijn trok die hij zijn zusje had horen spelen. Het waren de eerste tekenen van genialiteit van een wonderkind, dat componeerde toen hij zes was en op de leeftijd van dertien jaar in één optreden beide pianoconcerten van Chopin ten gehore bracht – zelfs voor een ervaren concertpianist een prestatie die grenst tegen het wonderbaarlijke,

  http://www.youtube.com/watch?v=G4-kA3gMR0E

  Ongevormde kinderhersenen zouden hiertoe nooit in staat zijn geweest. De normale ontwikkeling bestaat uit een maandenlang willekeurig experimenteren door het kind, waarbij het ene vermogen na het andere onderzoekt, totdat de gewenste vaardigheden (lopen, praten, zelf eten, zindelijkheid) zich geleidelijk beginnen te onderscheiden van de ongewenste (bedplassen, onverstaanbare geluidjes maken, kruipen op handen en knieën). Er is misschien een muzikaal gen, maar en gen alleen is niet in staat alle ongelooflijke gaven van een wonderkind te ordenen. Alleen een getrainde geest kan doelbewust een bepaalde vaardigheid ontwikkelen uit willekeurig ervaringsmateriaal. Laten we niet vergeten dat de hersenen van een kind op een of andere manier de inventaris moet opmaken van honderd miljard neuronen, die allemaal ingewikkeld gelaagd zijn maar nog niet blootgesteld aan de eerste aanblik, geluid, begeerte, wens, fantasie, droom, frustratie of bevrediging; en uit de soep ongevormde cellen vormt het netwerken en verbindingen die een leven lang moeten meegaan. Het is een verbluffende gedachte dat wonderkinderen al die dingen doen terwijl ze tegelijkertijd hun ene, laserscherpe talent ontwikkelen.
  En hier komt het niet-manifeste gebied ons te hulp, want een wonderkind duikt niet op uit het niets; het wordt gevormd door een onzichtbare intelligentie; die op een of andere manier (niemand weet nog precies hoe) besloten heeft het leerproces veel en veel sneller te laten verlopen dan normaal, waarbij niets aan het toeval wordt overgelaten, zelfs niet de omgeving. Het gezin Kissin was in het bezit van een piano, maar er zijn ook muzikale genieën geboren in gezinnen zonder muzikale achtergrond en wiskundige genieën in gezinnen zonder wetenschappelijke belangstelling. Toch slagen ze er op een of andere manier feilloos in hun talent te laten ontwikkelen. De geest vormt de hersenen en niet andersom. De intelligentie die door jou heen stroomt, maakt je tot wat je zult zijn.
  Een heel enkele keer wordt een super wonderkind geboren, wiens vermogens zich niet beperken tot een bepaald talent maar alle vormen van mentale activiteiten omvatten; men schat dat deze kinderen behoren tot de groep mensen met de allerhoogste IQ, ongeveer 0,0025 procent van de wereldbevolking. Een voorbeeld uit onze tijd is een jongen die het alfabet kon opzeggen voordat hij een jaar oud was en op de leeftijd van anderhalf jaar boeken kon lezen en uit zijn hoofd kon opzeggen. Zijn geest bleek qua kennis omnivoor te zijn, zodat hij alle klassen van de basisschool en de onderbouw van de middelbare school had afgerond toen hij acht was. ‘Ik wist dat mijn kind me intellectueel boven het hoofd zou groeien’, zei zijn moeder. ‘Ik wist alleen niet dat het zou gebeuren toen hij zes was’.
  Wonderkinderen vertonen echter niet de onverklaarbaarste vorm van genialiteit: die eer is voorbehouden aan de ‘Idiots Savants’, mensen met een ernstige geestelijke handicap die tegelijkertijd over uitzonderlijke vermogens blijken te beschikken. Een Idiot Savant is geen volledig genie. Meestal staat één helder kanaal; naar een diep niveau van het geestveld open en is hij op andere terreinen in evenredige mate onontwikkeld. Een Idiot Savant kan bijvoorbeeld lange getallen onmiddellijk met elkaar vermenigvuldigen, de naam van de dag van de week noemen over perioden van duizend jaren in verleden en toekomst of zelfs vierkantswortels beter berekenen dan een computer, maar is tegelijkertijd niet in staat de eenvoudigste woorden te lezen of gepast geld uit zijn portemonnee te halen voor een buskaartje.
  Zie de documentaire van de Engelse programmamaker Louis Theroux over Autisme,

  http://watchdocumentary.org/watch/louis-theroux-extreme-love-12-autism-video_daadc03a4.html .

  Onder de huidige Idiots Savants is iemand die zich elke kenteken kan herinneren van afgelopen tien of vijftien jaar. Een ander beheerst vijftien talen, waaronder de moeilijkste ter wereld, zoals Fins, Welsh, Hindi en Mandarijn Chinees. Deze man, die geboren is in een Engelstalig land, verdwaalde ooit in Parijs. Toen hij enkele uren later teruggevonden werd, was hij opgewekt bezig gesprekken tussen twee groepen toeristen te vertalen, Grieken en Duitsers. Hij was mentaal echter niet in staat zelf de weg naar het nabijgelegen hotel terug te vinden. Deze man kan bovendien handschriften ondersteboven of een kwartslag gedraaid lezen.

  Namasté voor IEDEREEN en Guido weer bedankt voor je overdracht/transmissie welks ook uit Goddelijke trillingen bestaat,

  Pieter de Boer

 6. Bij mijn bezoeken aan Nepal in begin 60 iger jaren, onderricht gehad van verschillende Lama’s, meditatie liefst in stilte of achter de horizon geluiden,je kent dat wel zomers op het land een hond die blaft een tractor die start, de wind, kabbelend water, maar hoeft niet, verder kun je ook zelf heel goed diep in je keel dreunende geluiden produceren, als een klas monniken, dit werkt heel ontspannend.
  Denk er om meditatie heeft met zelfdicipline en zelfkennis te maken, houd het zo sober mogelijk al die westerse uitwasjes, halen de oorspronkelijke diepte uit dit geloven, in je zelf.

 7. Neuron & Dendriet

  Een neuron is met elk ander neuron verbonden door miljoenen draden die zich vertakken in duizenden vezels per cel. Dit vormt een reusachtig netwerk. De vezels, die DENDRIETEN genoemd worden, ontspruiten uit een cel zoals de takken aan de stam van een boom ontspruiten, het woord ‘dendriet’ is afgeleid van het Griekse woord voor boom.
  Hoewel dit een hechte en stabiele indruk zou kunnen maken, ondergaat dit netwerk (van dendrieten) onophoudelijk veranderingen. En zelfs als een neuron gelijk zou kunnen blijven, zonder nieuwe takken te vormen, zouden signalen die door de dendrieten stromen geen moment gelijk zijn. Overal ontstaan elektrische impulsen, die veranderingen ondergaan zodra wij een nieuwe gedachte denken. Onze hersenen zijn als een telefooncentrale die duizenden gesprekken per seconde verwerkt. Het voornaamste verschil is dat de kabels in ons zenuwstelsel onstabiel zijn en met elke ervaringsmoment – zowel innerlijk als uiterlijk – hun moleculen veranderen. De draden zijn immers niet gemaakt van koper, maar bestaan uit vloeibare vetten, water en elektrolyten en de elektrische impulsen die erdoorheen gaan. Eén enkele gedachte is een ingewikkelder aangelegenheid dan het opzoeken van één enkel telefoongesprek in alle gespreken die wereldwijd worden gevoerd. En terwijl we erin slagen die prestatie op elektrisch niveau te leveren, wellen in de hersenen ook voortdurend chemische boodschappen op. De ene dendriet is niet vast geknopt aan de andere – tussen twee dendrieten bevindt zich altijd een kleine open ruimte. Elke boodschap moet een manier zien te ontdekken om deze kloof, die synaps wordt genoemd, te overbruggen; anders zouden de neuronen geïsoleerd zijn en niet met elkaar kunnen communiceren. Elektriciteit springt niet over de open ruimte heen – daarvoor is de voltage te gering. In plaats daarvan worden bepaalde chemische stoffen aan de andere kant van de synaps afgegeven en aan de andere kant opgenomen. Tot deze chemische stoffen, die neurotransmitters worden genoemd, behoren dopamine en serotonine.
  Te midden van deze chaotische wervelingen van chemicaliën en elektronen heeft niemand ooit een herinnering aangetroffen. Herinneringen zijn vaste gegevens. Ik kan mij het gezicht van een vriend(in) alleen herinneren door het intact naar boven te halen, niet bij stukken en beetjes. Waar moet ik naar toe gaan om dat te doen?
  In elk geval niet naar de onweersbui in de hersenen. Er is in mijn hersenen geen neuron te vinden dat twintig jaar oud is. Moleculen van vet, eiwitten en suikers zijn als trekvogels door mijn hersenen gegaan, hebben er iets aan toegevoegd en zijn na een poosje weer vertrokken.
  Hoewel we de geheugencentra in de hersenen kunnen lokaliseren, heeft niemand ooit kunnen bewijzen dat de herinneringen daar opgeslagen liggen. We nemen aan dat dit het geval is, maar hoe werkt het? Het opslaan van een herinnering in neuronen is als opslaan van herinneringen in water. In feite zijn de hersenen zo vloeibaar dat ze, als ze gehomogeniseerd zouden worden, evenveel vocht zouden blijken te bevatten als een banaan of een kom havermout. Ons bloed bevat meer vaste stoffen dan de hersenen. Er is geen bewijs voor de theorie dat we herinneringen opslaan zoals we gegevens opslaan in het geheugen van een computer, door kleine hoeveelheden informatie in te printen in de microchip.
  Dat is dezelfde muur waar Einstein en andere grondleggers van de kwantumfysica tegenop liepen. Een neuron is een slechte opslagplaats voor een herinnering, omdat de moleculen ervan in feite geen concrete materie zijn, maar patronen van onzichtbare energie, gegroepeerd tot ogenschijnlijke deeltjes. Deze pakketjes van energie kunnen zich alleen handhaven op het kwantum-niveau; als we nog dieper doordringen, tot het virtueel niveau, vallen ook de patronen uiteen, de energie vervaagt tot schimmige trillingen en vervolgens tot niets. Kunnen herinneringen opgeslagen in NIETS?
  Het antwoord is ‘ JA’. Toen ik mij het gezicht van mijn vriend(in) herinnerde, maakte ik een reis naar het ‘niets’ en haalde hem/haar uit het ‘niets’ tevoorschijn. Om deze reis te maken, of in elk geval er aan te beginnen, gebruikte ik mijn hersenen. Maar het waren niet mijn hersenen die zich het gezicht herinnerden, zoals de muziek die ik in mijn auto hoor zich niet in de radio begint. De hersenen lijken
  Herinneringen op te vangen vanuit een andere bron, net als de radio. Omdat die bron niet in de stoffelijke wereld gelokaliseerd kan worden, wordt het reële bestaan ervan door de wetenschap niet erkend, met uitzondering van de kwantumfysica, die dit ‘niet’ het virtueel domein noemen.

  Einstein: Geen enkel probleem kan worden opgelost op hetzelfde bewustzijnsniveau waarop het is ontstaan/bedacht. Het niveau van de oplossing verschilt altijd met het niveau van het probleem.

  The Holographic Universe (Part One) http://youtu.be/lMBt_yfGKpU

  The Holographic Universe (Part Two) http://youtu.be/vU6yCD_sEvU

  The Holographic Universe Part 3 Workshops Understanding Quantum Physics http://youtu.be/R3EnFYnX6Wo

  The Holographic Universe – 4 of 5 – Quantum Physics http://youtu.be/N0AFjKO9LbI

  The Holographic Universe – 5 of 5 – Quantum Physics http://youtu.be/iFRz0vhY37E

  Namasté voor IEDEREEN, Japanese Garden Meditation (with quotes of wisdom) http://youtu.be/COKPLZ1FmWg
  Pieter de Boer

  1. Pieter, mag ik je vragen ergens anders de wijsneus uit te hangen..? Sorry for my bluntnes, maar ik doe het maar even zo direct.
   Graag geen wetenschappelijk verhandelingen op plaatsen waar dat niet van toepassing is. Plaats de linkjes met de betreffende persoonlijke verbinding. Deel datgene wat van JOU is en wat het JOU doet.. OK? Dank voor je begrip.

   Misschien gewoon eens een mooi artikel schrijven voor de gastcolumn op wanttoknow.nl/.be?? Hierbij uitgenodigd!

  2. Hola aloha Guido,

   Net zoals bij bovendien, zul jij mij hier niet meer aantreffen 🙂 🙂 Ik ben niet op mijn pikkie getrapt, maar het is mij hier iets te INTELLECTUEEl, weinig fiesta en waar ik types zoals Jenne tegen kom, dan ben gauw weer pleitehhhhhh 🙂 🙂 en tevens te weinig Conejito

   Joan & Oneill – El Conejito (Original Song).wmv http://youtu.be/osDwMDLhgws

   Ik zie je wel weer na de dood in la cantina/bar genaamd het Hemeltje of in intellectuele letters “aan gene zijde” (met een hete aardappel in de strot uitspreken voor de bekakte vibraties 🙂 🙂 ). Muchas gracias voor je aanbod voor een gastcolumn, echter ik bepaal helemaal ZELF ………… ach je weet nu wel een beetje hoe ik leef en verken, con mucho libertad y independiente y (You Gotta) Fight For Your Right (To Party) http://youtu.be/eBShN8qT4lk
   Hasta la vista y nos vemos de nuevo en el cielo 🙂 🙂 ,
   Polder Pablo

  3. Ha die Polder Gringo Guido,
   Wat verander jij gauw van mening, zie onderstaand bericht en je bovenstaande bericht van vandaag over mijn bijdragen. Eerst iemand beter leren kennen voor dat je een mening geeft, want op deze wijze ben je niet echt consistent Of wilde je bij Alice…….. Ach dat gaat mij geen bola aan.
   En in je bericht van vandaag zit een contradictie zoals jullie intellectueeltjes/letter verkenners dat zo letterlijk omschrijven. Ai ai ai caramba die letter verkenners, weinig handelingen in het echie, maar ach een ieder beslist wat hij/zij doet.
   Freedom of Choice.
   En ik kan mij nu een beetje verbeelden hoe Guido is en praat in het echie en zoals Einstein zei: Verbeelding is belangrijker dan KENNIS.
   En dit is mijn laatste bijdrage voor jou als letter verkenner: Dictee TV 1993 pt1 http://youtu.be/vCUIgDkZmEU
   Saludos y abrazos ,
   Polder Pablo aka Pieter de Boer

   En mijn eigen keuze als Gouweeeeeeeeeeh Ouweeeeeeeeeeeeeeeehhhhhh Rage Against The Machine: Killing In The Name http://youtu.be/QNzIKoAy2pk

  4. Polder sterretje Cozmic,

   Het artikel is a lang verzonden, je bent weer een paar dagen te LAAT met je idee of voorstel. Eneh meer eigen initiatief tonen en handelen. Mij een beetje domme plaatjes en letters over papegaaien sturen, ik zie ze liever in het echie.
   Of googlen waar ik iets plaats, ps heb je niks anders of BETERS te doen ipv achter de feiten aan te hollen.
   Volgens mij lijdt jij ook aan het Sinterklaas-syndroom, zoals meerdere letter verkenners. Ik verbeeld mij dat jij een soort Jenne Junior bent 🙂 🙂 en in zijn schoenen zou mi ALMA nooit willen staan of zijn en jij herinnert mij eraan WAAROM.

   Ps ik heb niks tegen homos, maar stuur mij por favor geen gay songs met dieren, want dan krijg ik echt rare ideeën over JOU, maar die hou ik voor mij ZELF, lang leve de VERBEELDING.

   Ennuh nu ga ik weer naar buiten om mijn eigen brood te verdienen, want dat laat ik niet een ander doen zoals de WIC en VOC deden en nu trouwens nog gebeurd met het vuile werk, welks el Hollandes niet zelf doet, schoonmaken en andere aardse klussen.

   Saludos para TODOS,

   Polder Pablo

  5. Yuk , weer zo’n zelfverklaarde amateur psycho-analist die zijn sexuele frustraties op een ander projecteert , misschien ook schilder ? Zal wel een raar goedje door de verf zitten dat het triggert . Wie weet wat er allemaal in het mytochondriaal dna verscholen zit en zich openbaart zodra de juiste stofjes zich aandienen .
   Nog maar effe een gouwe ouwe voor jou dan http://www.youtube.com/watch?v=CS9OO0S5w2k 😎

  6. Ha daar heb je Gringo Paulito,

   Ps wat is Spaans belabberd net zoals je humor 🙂 🙂
   Ten eerste schreef je ai ai helemaal verkeerd en daarom praat en schrijf in je moederstaal, maar dat moet je zelf weten…

   En wat Hollands, aan polder sterretje zeggen hoe die moet reageren/leven, doet me denken aan de Hollandse inurgerings cursus, bestaat ook NIET in Latina Amerika 🙂 🙂

   weinig Conejito volgens mij in je leven, maar wel veel letters 🙂

   Saludos para todos

   Polder Pablo

  7. @ Pieter de ouweh-oer 😉

   Schrijven doen we lekker express, waar het ‘zeer’ kan doen en niet waar het foudt gaadt. Foudt, goet gesien ouwe Alphenaar. Ach ik ben niet onder jou indruk en ben ook geen paulito, maar ben wel goed in lithograveren als je dat bedoeld (in kerven). Je aangetuigde uitspraakje doen me dan ook werkelijk niks, het schaadt dan ook niks hoe en of je ook uit de kast wilt trekken. Humor ?! 1 dag niet gelachen is 1 dag niet geleefd…

   Tenslotte ‘Your aren’t allowed to the RNF’, its forbbiden for Polder Pablo Clowns…

 8. Ha die Polder sterretje aka Jenne jr. ,

  Omdat je zo dol bent op dieren, heb ik deze voor je opgezocht en wel een Hollandse Golden Oldie,

  papegaaitje leef je nog

  http://youtu.be/4yYGturnoas

  enneh nog wel met dieren beeldjes 🙂 🙂

  Enneh bespaar je energie met links, want sinds gisteren kijk ik niet meer naar je links met o.a. beelden van Gay songs met dierenbeelden, en ik wil niet meer op rare gedachten worden gebracht door jouw polder ideeën.

  En voor jou geldt hetzelfde als voor Jenne, Polder Paulito, Nexus, Arend Zeevat, Misha Kat en meerdere van je allochtone landgenoten (maar niet allemaal), want weet je wat ik in het echte vida doe met jouw letter bijdragen, luister naar het laatste couplet van deze song, zo denk ik ook over jou letter bijdragen, luister vanaf 4:12 en lees de letters goed, het is wel in het Engels, dus als je het niet begrijpt, ach dan heb je pech gehad 🙂 🙂

  Rage against the machine – Killing in the name Lyrics (met Engelse lettertjes voor o.a. Polder sterretje)

  http://youtu.be/dxk3c_SbWMg

  En nu ga ik lekker BUITEN spelen ondanks de natte sneeuw 🙂 🙂

  Saludos para TODOS,

  Polder Pablo aka Pieter de Boer

 9. Ennuh Polder Paulito,

  Als jij het over een vrouwelijk geslacht hebt of denkt, dan lees jij denk ik liever Een Roos van Vlees dan in het echie …..

  Ik dank Allah/Dios/Pahana/Wiraqocha/Hunab Ku op mijn blote knieen dat jij niet mijn Papito/Pappie bent.

  Ik zou wel jou zo eens willen zien zingen en dansen in echie 🙂 🙂

  http://youtu.be/nfEhI4HrNFc

  Ps niet met je pamfluit in Los Olivos, een wijk in Lima waar mijn schoonfamilie woont, gaan spelen, want daar lusten ze je wel rauw. Ik weet el Hollandes is Testarudo/stront eigenwijs, maar ga daar echt niet fluiten, want dat wordt dan je laatste fluitsignaal 🙂 🙂 En je hebt ook totaal geen humor en je spaans is belabberd, dus met je woordjes zul jij je daar niet redden of overleven. En ik wil en zal NIET voor je als gids daar willen optreden. En dat advies geldt voor veel barrios in latina America, maar uiteindelijk bepaal jij ZELF…

  Wist je dat David Icke in Peru met zijn dikke buikie met jonge Peruaanse chicas en andere jonge vrouwtjes ….. Geloof je mij niet, vraag het maar na in Los Olivos vlakbij mercado via Sol als je durft.

  En weinig crisis hier, want Appie Hein ligt nog vol met geroofd fruit en groenten uit andere landen en zonde dat el Hollandes meestal een deel weer weggooit. En er stonden weer lange rijen voor de kassa, zal wel weer hamsterweken zijn bij AH, want ons bent zuinig en gebruikt daarom een bonuskaart of niet soms Polder Paulito ??

  En nu ga ik echt naar buiten voor Fiesta en mij vermaken en ik merk dat de veel Hollandse jongeren totaal niet op jou lijken en de jeugd heeft de toekomst, want jouw handelen heeft totaal niks verandert in de Hollandse Maatschappij 🙂 🙂

  Saludos para todos,

  Polder Pablo
  Ps drink je ook Polder heroïne/Jenever???

  1. Wat een drukte maker ben je toch, 😉 Ik hou wel van tapas maar niet van de jouwe…

  2. Paul 🙂
   El Peruano is muy contento dat die nada mas is in Hollanda 😀
   Zonder hem had ik nooit geweten dat David Icke ook maar een man is 😉 lol

  3. Gracias por tu Monika sabias palabras justificó con que desea icke bien ir. Buenos diaz…

  4. Monika,

   Je moet je dood schamen, dat jij beweert dat mannen zoals David Icke die met minderjarige meisjes het bed delen, chicas zijn minderjarig in Latijns Amerika, gezonde mannen zijn. Maar ja je hebt zelfs in Hollland een pedofielen vereniging genaamd Martijn en nog wel legaal 🙁 🙁 , hoe diep kan je als gehele maatschappij zakken……. Of weet je niet als gringa wat de betekenis is van chica en moest je weer jouw meninkje ventileren???

   En Polder Paulito, bedankt voor je idee want mijn nieuwe nickename is El Payaso Pablo, want met Polder, synoniem voor pedofilie, piraterij (zie de schappen bij AH) en apartheid, daar wil ik niks mee te maken hebben. Maar je tip zal wel onbewust zijn geweest, maar toch muchas gracias en je Spaans is nog steeds als belabberdt (dt voor Guido) te omschrijven net zoals je Polder humor, je lijkt op Paul de Leeuw, maar zijn humor is hier als Cultureel erfgooed gekwalificeerd, als ik het goed heb gelezen.

   En als vrouwen hier al een goed woordje ventileren over Pedofilie en dat als gezond omschrijven, daar wil ik TOTAAL niks mee te maken hebben. Maar aan Polder Paulito’s zijn reactie te lezen, heeft Polder Paulito daar geen problemen mee met zulke polder praktijken. How low can you go…. 🙁
   Doet mij denken aan de vertegenwoordigers van het Christendom. Ik las laatst dat zelfs de nonnen zich bezondigen aan zulke praktijken in weeshuizen in Hollanda….. Ai ai caramba echt ziekelijk loco die meeste Hollanders, maar gelukkig niet allemaal.

   Liever als Uno payaso zijn en leven dan ………..
   Hier zien jullie mij nooit meer terug en eindelijk hebben jullie en ik iets gemeen, want zowel jullie als ik zullen met deze handeling namens mijn persoon heel tevreden/content zijn of voorspel ik dat verkeerd 🙂 🙂

   Saludos para todos, behalve racisten en Pedo’s

   El Payaso Pablo

  5. Beste Pablo…zucht 🙂
   que pasa hombre?
   Wil je mij nou vertellen dat ik het verschil tussen een chica (meid) en een niña (meisje) niet ken. Ik weet niet eens of het klopt wat jij over Icke beweert..en eerlijk gezegd het zal me worst wezen.
   O si pierdes tu humor?
   A proposito soy una ‘inmigrante’ en los Paises Bajos. No soy holandes.
   Porque tu no haces un pequenito paseo entre los caminas peruanas. Es mejor que escribir absurdo, no es?
   Soy una mujer buena..entonces, no hables mal de mi, PolderPablo. Entiendes?
   Y ahora, tomo un cafe y voy a pensar sobre tus intenciones.
   Pura vida, muchacho
   Saludos, dineros y amor ;):D

  6. @ monika
   Niet te veel over nadenken hoor , die intenties bedoel ik . Zo verheven kunnen ze niet zijn van onze nieuwe trollevriend.

  7. @Pieter de Boer: Hij die zonder zonde is, werpe de eerste steen. Zit er je een scheet dwars, heb je last van gisting of heb je ergens anders last van? De genezing hiervan ligt in jezelf.

  8. Drie keer raden…
   De Boer is pas met pensioen, heeft tijd zat en kan zijn nieuwe speeltje dat hij cadeau kreeg niet meer missen.
   En hier op WTK zullen ze het geweten hebben… 🙄

  9. Estimada hermanita Monika, gracias por tus lindas plabras. Y mi corazon (El Macchu Picchu de mi Alma) me ha dado un mensaje para ti: Mi corazón y mi persona le desean mucho amor, beatitud y felicidad para siempre. Y para Cozmic y Alice tambien. Y ahora me voy de este sitio, por que tu ya sabes que va pasar.

   Saluditos y abrazos comicos

   El payasito Pablito 🙂 🙂 (de Colombia y no Peru, pero para mi Alma es igual)

   El Condor Pasa

   http://youtu.be/pMchCEhEjfE

   o

   http://youtu.be/Z1E0nEe8RxM

 10. Zijn er nog mensen die op mijn suggestie, om naar het Noorse meisje Tomine Mikkeline te luisteren, gevolg hebben gegeven.

  Waarom moet alles wat ons esprit bespeeld toch altijd uit Azië komen, terwijl er in onze eigen oude cultuur zo veel mooies te vinden is.

  Heb zelf ook aan die ziekte geleden, lange tochten gemaakt door Azië,
  en het midden oosten, en natuurlijk veel gezien, het meest indrukwekkende zijn de oude door atoom bommen verwoeste steden in nu Pakistan, waar de mensen hand in hand zijn dood gegaan.

  Maar ons oude Europa daar vind je nog zeoveel mooie onderwerpen, biojvoorbeeld in zuid Frankrijk zijn nu nog steeds meer als 2 duizend werkende bronnen, sommigen heel verborgen, en anderen gewoon langs de weg.

  Wie heeft er de weg van Compostola gelopen, daar hoef je niet voor naar Thibet, hier kun je je ziel weer helemaal terug winnen van het kwade.

  Of wat ik heb gedaan, naar het noorden van Noorwegen, en laat je tijdens het noorderlicht op de grond gelegen, door een Shaman oude liederen toe zingen, je komt helemaal clean bovendrijven.

  Zo maar een paar gedachtes voor mijn vrienden de medemensen!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.