Advertentie

Goud en zilver terug als betaalmiddel in VS..!


De FED, eigenaar van de Amerikaanse dollar (!!), is een gedrocht geworden.
De FED, eigenaar van de Amerikaanse dollar (!!), is een gedrocht geworden dat de Amerikaanse dollar helemaal heeft leeg gevreten. Het lijkt erop dat de Amerikanen wakker worden..?!

x

Goud en zilver terug als betaalmiddel in VS..!

2013 © WantToKnow.nl/be

x

dollar-devaluation1Nou nou, het lijkt erop dat de tijden aan het veranderen zijn. Dit bericht van een ondermijning van de Amerikaanse dollars, nota bene door Amerikaanse staten, los van de Federale overheid, is daar een fantastisch voorbeeld van. Is dit het begin van een enorm domino-effect..? Nadat de staat Utah ermee was begonnen, is het zeer waarschijnlijk dat de staat Arizona de tweede staat in de VS zal worden, die goud en zilver als wettig betaalmiddel zal accepteren als voldoening van schulden en belastingbetalingen.

Het blijkt dat de Amerikanen nu zelf ook wakker worden en zien dat hun dollar niets meer voorstelt. De vraag is echter of dit hele verhaal niet weer een spel is van de ‘krachten achter de schermen’, die ook de FED in hun macht hebben. En met deze goedkeuring van een edelmetaal-betaalmiddel de onrust trachten in te tomen, die broeit onder de bevolking in de VS.

Desalniettemin stemden senatoren van de staat Arizona afgelopen donderdag in met wetsvoorstel SB1439, waarin bedrijven en overheden en overheidsinstellingen goud en zilver mogen accepteren als betaling. Daarbij -aldus deze wetgeving- dient het ‘betaalmiddel’ aan de volgende eisen te voldoen:

1. Wettig betaalmiddel dient te zijn goedgekeurd door het Congres in de staat (in dit geval dus Arizona)

2. Speciën (die dus goud of zilver bevatten) dienen te allen tijde door de Amerikaanse overheid te zijn uitgegeven.

3. Elk andere betaalmunt, dient te zijn goedgekeurd door een jury van competente wetshandhavers, die een uiteindelijke beslissing zullen nemen over de status van deze munt als wettig betaalmiddel. Tegen deze uitspraak is geen beroep mogelijk.

Henry Ford in 1932:
“Het is maar goed dat de mensen van deze natie (VS) niet weten hoe ons bancaire en monetaire systeem in elkaar zit.

Als ze dat wel zouden weten, ben ik er zeker van dat er morgenochtend een revolutie zou uitbreken..”

Op dit moment worden alle schulden en belastingen in de staat Arizona en in de rest van de VS betaald met óf dollars die als ‘Federal Reserve Notes’ te boek staan, wettig betaalmiddel, uitgegeven onder autotisatie van het Amerikaanse Congres, óf met munten die uitgegeven zijn door de U.S. Treasury, de Amerikaanse Munt. Maar van deze munten zijn er bijna geen (meer) die nog goud of zilver bevatten; het zijn vaak de speciale herdenkingsmunten die nog wel ‘waardevol’ zijn.

Hoewel in artikel 1, sectie 10 van de Amerikaanse Grondwet staat dat geen enkele Amerikaanse staat munten zal slaan, wordt in dezelfde paragraaf gestipuleerd dat geen enkele staat andere munten zal slaan, dan gouden of zilveren, als inlossing van de afbetaling van schulden. De senatoren die het wetsvoorstel hebben goedgekeurd, zijn van mening dat op basis van deze paragraaf, het gebruik van goud en zilver als betaalmiddel, binnen de Grondwet valt, zonder dat er sprake is van ‘het slaan van eigen munten’..

De wet maakt ook een uitzondering voor het belasten van het inwisselen van goud en zilver naar een andere valuta, en verklaart dat goud en zilver als wettig betaalmiddel nooit ‘het onderwerp mogen zijn van belastingheffing als bezit, anders dan geld’

dollarbill gold value

De nieuwe wet
S.B. 1439 is vormgegeven naar het wetgeving zoals die in Utah inmiddels al van kracht is. Deze staat was zoals gezegd de eerste staat, die wetgeving van dit karakter aannam en tot wetgeving verhief. Ook andere staten zijn bezig met het invoeren van vergelijkbare stappen, die vooral worden ingegeven door de instabiliteit van de US-dollar, veroorzaakt door het monetaire beleid (lees: ongebreideld bijdrukken) van de FED. De FED is het stelsel van PRIVATE banken, die feitelijk het monopolie hebben op de Amerikaanse dollar. Als Amerikanen dollars willen maken, dienen ze hiertoe een verzoek in te dienen bij de FED, die deze dollars dan ’ter beschikking stelt’ aan het Amerikaanse volk… De krankzinnigheid ten top natuurlijk, die ontstaan is in 1913. (HIER)

Een openheid naar de burgers van de VS toe, dát stond John F. Kennedy voor ogen, toen deze president werd. Hoe onder andere die houding slecht voor hem afliep, weten we allemaal..
Openheid naar de burgers van de VS toe, dát stond John F. Kennedy voor ogen, toen hij in 1963 president werd. Hoe het voor hem afliep, weten we allemaal..

Het zijn met name goud en zilver die hun waarde hebben gehouden tegenover de uiterst onstabiele Amerikaanse dollar, die oorspronkelijk ook was gebaseerd op een onderliggende goudwaarde. Het is zeer waarschijnlijk dat de FED deze goudvoorraad van de Amerikanen heeft ‘ontvreemd’, als genoegdoening voor de alsmaar oplopende ‘schuld’  van het Amerikaanse volk aan de FED, het stelsel van PRIVATE banken.

Vroeger stond er bijvoorbeeld op het Amerikaanse dollarbiljet dan ook keurig vermeld: ‘Worth 1 dollar in gold’… (zie grote afbeelding hierboven). Hoe deze FED de dollar heeft geplunderd, mag blijken uit het staatje dat je hiernaast ziet afgebeeld; de US-dollar is maar liefst 98% (!!) in waarde gedaald sinds 1913.

President John F. Kennedy, die in 1963 een presidentiële order tekende, om de Amerikanen weer toe te staan met zilveren dollars te betalen, werd enige maanden later vermoord… En een van de eerste daden van zijn opvolger, Lyndon Johnson, voormalig vice-president, was het intrekken van de presidentiële order. (zie HIER dat artikel op deze site)

Omdat de federale overheid, via de FED, maar doorgaat met het bijdrukken van US-dollars, en dus met de ondermijning van de waarde van deze valuta, zijn steeds meer Amerikaanse staten mogelijkheden aan het bekijken om zich te beschermen tegen verdere geldontwaarding, door bijvoorbeeld goud en zilver weer als basis in te voeren als betaalmiddel. De wetgeving ‘Arizona’s S.B. 1439’  is nog niet van kracht; de wetgeving dient nog door de StateHouse te worden goedgekeurd (de Senaat van de staat Arizona) en ook dient goeverneur Jan Brewer de wet te tekenen, voordat deze van kracht wordt.

Woodrow Wilson overhandigde de Amerikaanse munt aan een stelletje financiële boeven.
Woodrow Wilson overhandigde de Amerikaanse munt aan een stelletje financiële boeven.

President Woodrow Wilson en zijn spijt over het ‘weggeven’ van de macht over de US-dollar (1913)
De woorden van president Woodrow Wilson, die hij sprak als spijtbetuiging over het besluit om de FED-monster zich te laten creëren, spreken boekdelen. Deze woorden, maar vooral de feitelijke wetgeving achter de oprichting van de private FED, achtervolgen de Amerikaanse bevolking tot op de dag van vandaag:

Woodrow Wilson: “I am a most unhappy man. I have unwittingly ruined my country. A great industrial nation is controlled by its system of credit. Our system of credit is concentrated. The growth of the nation, therefore, and all our activities are in the hands of a few men.

We have come to be one of the worst ruled, one of the most completely controlled and dominated Governments in the civilized world – no longer a Government by free opinion, no longer a Government by conviction and the vote of the majority, but a Government by the opinion and duress of a small group of dominant men.”

Vertaling:

“Ik ben een hoogst ongelukkig man, want onbedoeld heb ik mijn land geruïneerd. Een grote industriële natie is afhankelijk van haar geldsysteem; ons systeem is gecentreerd. Daarom is de groei van onze natie en al haar activiteiten nu in de handen gekomen van een paar mannen.

Wij zijn daardoor tot een van de slechts geleide landen verworden, tot een van de meest gedomineerde en gecontroleerde overheden in deze beschaafde wereld. Er wordt niet langer meer geregeerd vanuit Vrije Meningsuiting, we worden niet meer geregeerd door overtuigingen en de stem van de meerderheid.

We worden geregeerd door de meningen en de dwang van een kleine groep mensen.”
X

* * *

26 gedachten over “Goud en zilver terug als betaalmiddel in VS..!

 1. En Nu moeten wij ook zelf iets ondernemen in HOLLAND, want de Nederlandse FED heet DNB en daarvoor De Oranje Bank, de grootste en rijkste Piraten familie van Nederland.

  Van wie is De Nederlandse Bank Deel 1

  http://www.beursbox.nl/nieuws-beleggen/laatste-nieuws/van-wie-is-dnb-2-dp1.html

  De klapper komt in lid 3: De voorzitter alsmede de overige leden van de raad van commissarissen worden telkens voor een periode van vier jaar benoemd door de aandeelhouders uit een voordracht van drie personen voor elke te vervullen plaats, opgemaakt door de raad van commissarissen.
  – Hoezo ‘de aandeelhouders’ ? In 1948 was toch de Staat de enige aandeelhouder geworden? Dat is immers ‘Nationalisatie !’. Niet de ‘aandeelhouders ‘ dragen nu in de praktijk voor, maar de vertegenwoordig ers van de oude eigenaren namelijk de zittende leden van de RvC dragen voor!

  Van wie is De Nederlandse Bank Deel 2

  http://www.beursbox.nl/nieuws-beleggen/laatste-nieuws/van-wie-is-dnb-2-dp1.html

  Na de nationalisatie is er nooit een drastische schoonmaak aan de top geweest. De oude machten bleven aan en konden toen en tot op de dag van vandaag elkaar blijven aanstellen. Dat is zeker een ‘zekere onafhankelijke opstelling richting de overheid…’ Zeg maar gewoon een volledige uitsluiting van de eigenaar om ooit een beslissende invloed te krijgen binnen DNB.

  Van wie is De Nederlandse Bank Deel 3—-Kroonprins vertrekt ‘in stilte’ bij DNB

  http://www.blikopdebeurs.com/weblog1/pivot/entry.php?id=760

  Prins Willem Alexander is onlangs afgetreden als commissaris van DNB. Dat blijkt uit een geupdate RvC lijst, waar de kroonprins niet meer bijstaat. Zijn maximale termijn van 12 jaar zit erop, maar de radiostilte hierover is opvallend.

  Het vertrek van de kroonprins als commissaris van de Nederlandsche Bank is conform de regels. Prins Willem Alexander is sinds 1998 RvC-lid en zijn maximale termijn van drie keer vier jaar zit er op. Het commissariaat is echter al jaren politiek omstreden. Een Kamermeerderhei d van PvdA, SP, VVD en GroenLinks drong in 2009 nog aan op een vervroegd vertrek van de kroonprins bij DNB.

 2. De “One People’s Public Trust” legt Rechtmatig Beslag op Corporaties, Banken en Regeringen wegens het bedrijven van Slavernij en Private Geldsystemen

  17 Februari 2013

  Velen van jullie hebben ervan gehoord …. velen ook niet. Openbaar aangekondigd op 25 December 2012, werd op het systeem van Corporatief gecontroleerde Regerings-overheersing beslag gelegd. Rechtmatig beslag gelegd … door één van hun eigen mechanismen. De “Machten die Zijn” zijn nu de “Machten die Waren” (The “Powers That Be” are now the “Powers That Were”). Alle Schulden zijn uitgewist en op Corporaties – inclusief maar niet beperkt tot Corporatief gecontroleerde Regeringen – is Beslag gelegd.

  Natuurlijk, zullen zij doorgaan in de hoop dat wij met hen meespelen. Maar dank zij een serie van UCC (Uniform Commercial Code) –registraties, gemaakt door de One People’s Public Trust (OPPT) is die keuze nu aan jou. Een nieuw raamwerk voor sociaal bestuur is nu effectief; een Feit dat door het “legale” raamwerk van de corporatief gecontroleerde voorganger geratificeerd werd.

  Met andere woorden … WIJ ZIJN VRIJ !!!

  (Maak het je gemakkelijk mensen – dit is een lang artikel, maar wel één die je niet aan je voorbij wil laten gaan!!)

  One People’s Public Trust (Machtiging tot Beheer van het) Publieke Goed van het Volk die Eén zijn!

  Het resultaat van de rechtsgeldige acties die door de OPPT zijn ondernomen, hebben voor veel opschudding gezorgd. En zo hoort het ook! Het potentieel voor positieve veranderingen die het creëert is MONUMENTAAL!

  Maar voordat we verder gaan wil ik jullie eerst vertellen over “wat er gebeurd is”, en “hoe het er voor staat”.

  Corporatief gecontroleerde Regeringen en corporatief gecontroleerde Media weigeren om hun eigen “ter ziele gaan” aan te kondigen – wat voor de hand ligt. Dus als geïnformeerde wereldburgers, is het volgens mij onze rol om te begrijpen Wat er gebeurd is en Hoe, zodat we anderen kunnen informeren … en uiteindelijk het proces te starten van Wereldwijde Veranderingen waar we allemaal op hebben zitten wachten.

  Voor meer info:

  http://www.findingvoicesradio.com/joomla/index.php/bewustzijn/465-wat-is-de-one-people-s-public-trust-oppt

  1. Geachte Drs John Consemulder ik heb heel veel respect voor Uw strijd met letters (schrijven en debatteren) tegen Codex A, Vaccinaties, etc. En daar neem ik mijn pet voor af en heeft een fundament gelegd op weg naar de algehele vrijheid.

   Maar NU Geen woorden (Praten, debatteren en schrijven), maar NU eens DADEN. Zoals mijn Oma zei: Praatjes vullen geen gaatjes.

   Gisteren, kwamen twee agenten bij mij langs in de avond want ik had mijn balkon deur open, op de begane grond rond 22:00, en de agenten maakten daar een opmerking over. Ik heb toen met ze gesproken en gevraagd op een beleefde wijze hoeveel bankdirecteuren de politie hadden aangehouden de afgelopen periode. Ze moesten wel lachen, maar ik zag en voelde dat ze gingen nadenken, zeg maar het spreekwoordelijke lampje boven het hoofd in strips. Voor de volledigheid ik woon in hartje Amsterdam.

   Ik ben geen man van profetie, want een profetie is voor mij geen voorspelling, maar meer als een leidraad in het gehele weefsel van het totale wereldbeeld, en daarom wil ik als medemens de hele oude onderstaande boodschap met U en iedereen delen.

   De strijd om Shambhala

   De begrippen vrijheid, gelijkheid en broederschap waren al duizenden jaren kernbegrippen voor de mensheid. Zij werden algemeen bekend in het frans – als liberté, egalité en fraternité – vanwege de grotere bekendheid van de bloedige en dictatoriale Franse Revolutie, maar ze werden voor het eerst publiek afgekondigd door de Amerikaanse Revolutie met als oogmerk een samenleving scheppen waarin het individu eerder als ‘heilig’ beschouwd zal worden dan een politieke structuur of geloofssysteem. Een dergelijk sociaal milieu zou geschikt zijn voor transformatie van het bewustzijn op grotere schaal.
   Voordat Amerika werd gesticht, waren alle samenlevingen gebaseerd op hiërarchische modellen. Gegeven de lange geschiedenis en de alomtegenwoordigheid van dit model, zijn mensen diepgaand geconditioneerd geraakt om het te accepteren. Misschien waren er daarom zelfs in Amerika, waar men vaak voor elitaire houdingen en praktijken gerechtelijk vervolgd kon worden, gedurende de hele twintigste eeuw nog talrijke mensen die stamopvattingen huldigden en zichzelf meer als Amerikanen zagen vanwege hun vooroordelen dan vanwege hun geloof in vrijheid en grondwettelijke gelijkheid.
   Amerikaanse ondernemingen en de wijze waarop zij hun macht gebruiken en misbruiken worden in het denken van veel mensen gezien als ‘Amerika’, zowel in de Verenigde Staten als overal ter wereld, en zijn verantwoordelijk voor het alom gehoorde ‘Yankee go Home’ syndroom. Zij vertegenwoordigen niet de waarde van respect voor het individu, maar in plaats daarvan zijn ze bij uitstek vertegenwoordigers van het ‘ancien regime’ van hiërarchische waarden. Ondernemingen net zoals koningshuizen vertonen van nature de neiging geleid te worden volgens dictatoriale principes gebaseerd op hebzucht en ego, niet op respect van het individu of het leven in het algemeen. Het is grotendeels het aan de macht komen van ondernemingen waardoor Amerika in de twintigste eeuw materialistisch is geworden. Tevens heeft het zogenaamd ‘ontdekken’ van Amerika door de Europeanen destructieve gevolgen gehad voor de oorspronkelijke bewoners van Amerika, de Indianen, en later voor de slaven uit Afrika.

   De donkere aanslagen op de waarden en rechten van de mens, heeft sommigen ertoe gebracht te speculeren over de vraag of de mythische strijd om Shambhala (de boeddhistische versie van het Bijbelse Armageddon – de ‘eind’-strijd tussen goed en kwaad) misschien niet al in de twintigste eeuw begonnen was.
   Edwin Bernbaum heeft over dit onderwerp een baanbrekende studie gedaan en geschreven, The Way to Shambhala. Hij citeert een passage uit de oude ‘Vishnu Purana’om zijn overtuiging kracht bij te zetten dat we midden in het gevecht om Shambhala zitten. De passage beschrijft de tijd voor die epische strijd:

   “Dan zal alleen bezit nog status geven; rijkdom zal de enige bron van devotie zijn; begeerte zal de enige band zijn tussen de seksen; bedrog zal het enige middel zijn om succes te boeken; en vrouwen zullen louter voorwerpen van bevrediging van de zinnen zijn. De aarde zal alleen nog maar omwille van haar minerale schatten worden aanbeden………….

   of

   Kom op,en claim je naam terug!!!!!
   GEWOON DOEN!!!!!!!!!!!!

   http://www.ikclaimmijnnaam.nl/

   Met vriendelijke groeten,

   Pieter de Boer

   Ps geen geweld gebruiken zoals Misha Kat 🙁 🙁

  2. Deel 1

   Geachte Drs John Consemulder ik heb heel veel respect voor Uw strijd met letters (schrijven en debatteren) tegen Codex A, Vaccinaties, etc. En daar neem ik mijn pet voor af en heeft een fundament gelegd op weg naar de algehele vrijheid.

   Maar NU Geen woorden (Praten, debatteren en schrijven), maar NU eens DADEN. Zoals mijn Oma zei: Praatjes vullen geen gaatjes.

   Gisteren, kwamen twee agenten bij mij langs in de avond want ik had mijn balkon deur open, op de begane grond rond 22:00, en de agenten maakten daar een opmerking over. Ik heb toen met ze gesproken en gevraagd op een beleefde wijze hoeveel bankdirecteuren de politie hadden aangehouden de afgelopen periode. Ze moesten wel lachen, maar ik zag en voelde dat ze gingen nadenken, zeg maar het spreekwoordelijke lampje boven het hoofd in strips. Voor de volledigheid ik woon in hartje Amsterdam.

   Ik ben geen man van profetie, want een profetie is voor mij geen voorspelling, maar meer als een leidraad in het gehele weefsel van het totale wereldbeeld, en daarom wil ik als medemens deze hele oude boodschap met U en iedereen delen:

   Deel 2 volgt

  3. Addendum,

   Dit zijn mijn laatste geschreven woorden voor vandaag, want ik ga zo direct weer naar buiten de wereld verkennen in al zijn pracht en praal.

   of anders gezegd en al heel lang GELEDEN

   India kent al duizenden kent al duizenden jaren een sterke niet-dualistische traditie, die ‘vedanta’ wordt genoemd. Dit betekent letterlijk het einde van de Veda’s, het punt waar je niets meer hebt aan heilige teksten, waar elke lering zwijgt en bewustheid daagt. Er bestaan namelijk vier vedische geschriften, de 4 Veda’s, die ten grondslag liggen aan het huidige Hindoeïsme. De Rigveda, de oudste van de vier Veda’s dateert naar men denkt van meer dan drieduizend jaar geleden en is misschien nog wel veel ouder.

   ‘Hoe weet U of God echt is?’ vroeg een leerling eens aan zijn goeroe.

   De goeroe antwoordde: ‘Ik kijk om me heen en zie de natuurlijke orde van de schepping. In de eenvoudigste dingen schuilt onmetelijke schoonheid. Je voelt je levend en je ontwaakt in de oneindige majesteit van de kosmos, en hoe dieper je kijkt, hoe verbluffender de schepping is. Wat zou je verder nog nodig hebben?’

   ‘Maar dat bewijst niets’, protesteerde de leerling.

   De goeroe schudde zijn hoofd. “Dat zeg je alleen maar omdat je niet werkelijk kijkt. Als je een minuut lang een berg of een regenwolk kon zien zonder het obstakel van je twijfels, zou het bewijs van god ogenblikkelijk worden geleverd.’

   ‘Zeg me dan wat er geopenbaard wordt’, drong de leerling aan. ‘Per slot van rekening heb ik dezelfde ogen als U’.

   ‘Iets eenvoudigs, iets dat onverdeeld, ongeboren, eeuwig massief als steen, grenzeloos, onafhankelijk, onkwetsbaar, gelukzalig en alwetend is’, antwoordde de goeroe.
   De leerling zei wanhopig: ‘Ziet U dat allemaal? Dan geef ik het op, want ik zal zo’n wonder nooit leren zien.’

   ‘Dat heb je mis’, zei de goeroe. ‘We zien allemaal de eeuwigheid in elke richting, maar we geven de voorkeur aan haar op te delen in stukjes tijd en ruimte. Het AL heeft echter een hoopgevende eigenschap. Het wil zich met ons delen. Als de goddelijke geest zich met ons wil delen en wij bereid zijn dat te aanvaarde, wordt eenheid mogelijk. Het belangrijkste uitgangspunt van de Vedanta is eenvoudig dat dualiteit te zwak is om eeuwig te kunnen standhouden. Elke zonde en illusie vindt in de tijd haar einde. Hoe diep je ook slaapt, er komt een moment dat je wakker wordt. In de Vedanta zegt men dat eeuwig gelukzalig bewustzijn (sat chit ananda) het enige werkelijke is. Die woorden zijn een belofte dat het eeuwige mij wacht wanneer het tijdelijke ten onder gaat, dat gelukzaligheid genot overleefd en dat slaap wordt gevolgd door ontwaking. In die eenvoud stort het concept dualiteit in en wordt de eenheid achter elke illusie geopenbaard.’

   De wijze Vasishtha was een van de eerste mensen die begreep dat de wereld die we ervaren altijd het filter van onze rede is gepasseerd. Wat ik mij kan voorstellen is een product van mijn levenservaringen tot nu toe, en dat is slechts een uiterst klein segment van wat ik zou kunnen kennen.

   &

   Ik hoop dat deze keer niet weer moeder aarde in samenwerking met het Universum onze misstappen als mens weer moet helen en ons weer zal vergeven zoals ALTIJD, want:

   Zie hoe moeder natuur zich herstelt en weer in volle glorie bloeit en leeft na de ramp in Tsjernobyl, de beelden spreken voor zich.

   Life After People – Chernobyl

   http://youtu.be/A62au7Avq1E

   en die wetenschap geeft mij moed en vreugd 🙂 🙂

   Groetjes aan IEDEREEN,

   Pieter de Boer

  1. Lieve lieve kosmische zuster Annet,

   Ik wil graag en liefdevol met diensten betalen (mijn vaardigheden/kennis delen met medemensen) en dat zal voor mijn ziel überhaupt geen zware overgang zijn, maar eerder VERLICHTEND werken en ook zo AANVOELEN.

   This video will CHANGE your life
   (Opm. Pieter,maar dat beslis iedereen Zelf)

   https://www.youtube.com/watch?v=P3VhaCjplnA

   Namasté voor IEDEREEN.

 3. Nutteloos en niet erg zinvol hier over te schrijven of zelfs maar te denken, dit systeem is alleen maar te veranderen met een keiharde revolutie met veel bloed vergieten, en dat willen wij immers niet!
  Dus schik je in het onvermijdelijke, slaven bestaan!

  1. @ jenne
   Duidelijk dat je er niet erg veel over nagedacht hebt. Zo’n stelling poneren is het etaleren van je afhankelijke dommigheid. En als jij je wilt schikken moet je verder niet klagen, ik doe er niet aan mee . Ik geloof wel degelijk in de mogelijkheid het een en ander te veranderen , zelfs zonder bloedvergieten.
   Met je laatste zin accepteer en ondersteun je het systeem waarvan je zelf baalt , en wil je het dus in stand houden , je moet maar masochistisch zijn ingesteld denk ik dan.
   Maar ik kan me niet voorstellen dat dit de boodschap is die je wilt uitdragen en dus , blijven praten en zoeken naar een weg uit deze shit is zeer gewenst. Daar kan je toch wel in mee gaan jenne?

 4. Beste Marcel, je oordeelt en veroordeelt me, stel je eens voor al die sites en emails die dagelijkse energie is weggegooid geld, ze komen steeds steviger in het zadel te zitten, je kunt toch zelf ook wel waarnemen wat er gaande is, de pseudo socialisten verkopen hun moeder voor een beetje macht, DWDD is de grote promotor van de komende troonsbestijging, en P&W zullen ook geen kritiek laten horen, hoe denk je dan in gods naam om de mensen in beweging te krijgen, met het internet vol te kalken met loze leuzen, nou je mag me dan dom vinden, dat hangt natuurlijk helemaal van het kriterium af wat je gebruikt, in mijn provotijd onder namen wij acties, de sterken zo als Jasper Grootveld hebben dit hun hele leven vol gehouden, en zijn gemaakt tot ludieke figuren, daar om vind ik het zinloos, het spel is gespeeld, en de gewone gemiddelde man heeft verloren, als zo vaak te voren, de mens is corrupt en gemakzuchtig, ze zitten gevangen in hun hypotheek onderkomen, met een auto van de bank, etc etc, ze kunnen niet meer vrij beslissen, of met hele grote consequentisch, waar zelf hun dagelijkse portie tranquilizer geen raad mee weet, nee inderdaad ik zie die broodnodige verandering voorlopig niet zitten.

  1. @ jenne
   Jammer je begrijpt me verkeerd ik zal niet duidelijk genoeg zijn geweest . Ik vind je niet dom , ik ken je niet eens dus…. Maar wat ik wel proef is verslagenheid en dat vind ik jammer , dat doet me zeer . Jenne dat je reageert is al een teken van verzet tegen een struktuur die je niet welgevallig is . En alle beetjes helpen , ludieke figuren worden alleen zo genoemd door onwetenden die in hokjes verkiezen te denken .En dwdd en p en wm zijn lakeien van een macht die ik niet erken.
   Gooi niet de handdoek in de ring daar waar je jezelf al hebt uitgeroepen tot winnaar, immers je bent wakkerder dan vele andere . Ook al heeft niemand je beloofd dat dat makkelijk zou zijn , maar ging het je daarom dan , makkelijk . Kan ik maar moeilijk geloven .
   groet marcel

 5. Beste Marcel, goed we zijn verkeerd begonnen, maar hoe kun je denken dat er iets te veranderen is, lees wanttoknow.info, het vergif zit zo diep, dat het er niet meer uit te snijden is, het wordt dan meer operatie is gelukt maar de patient is overleden.
  Op veel sites zijn mensen heel lief bezig, met liefde en vergiffenis, in hun naïviteit verliezen ze de hele rèaliteit uit het oog, ik begrijp dit denken heel goed in mijn jeugd waren wij allemaal Rudolf Steiner aanhangers en halve psychiaters, maar in wezen waren we halve kneuzen, toen de realiteit om de hoek kwam kijken en we eieren voor ons geld moesten kiezen, zijn veel in de politiek gegaan, het pluche was zo aantrekkelijk, en een baantje als wethouder was niet verkeerd, wel inhoudsloos, maar goed ik wil maar aan geven ik heb wel het vertrouwen verloren in mijn generatie, en heb het gevoel dat de jongeren niet zoveel beter bezig zijn.
  Uit de hoek waar uit het moet komen, is alles in een diepe l’etarchische slaap gedompeld, het beetje gezonde verstand wordt geringeloord door klasse verraders, maar inderdaad misschien!

  1. 2 jenne
   Het is heel eenvoudig. Als ik alle hoop en inspiratie tot verandering in mijzelf opgeef , pleeg ik zelfdoding en heeft het leven voor mij totaal geen enkele zin meer. Ik kan niet geloven dat ik deze incarnatie begonnen ben , en de ‘opdracht’ervan zo verkeerd heb begrepen, en dus verkies ik tegen wil en dank vaak door te gaan met de verandering te bewerkstelligen . Dat het niet gelijk op wereld schaal tot uiting komt en verandering traag gaat is vaak wel zeer frustrerend , maar niet onoverkomelijk. Zij die het pluche boven de idealen hebben verkozen zijn imo slappe natte koekjes, en ik volg hun voorbeeld niet, noch stel ik rudolf steiner boven mijzelf als een dogmatisch goeroe( hoewel hij veel zinnege dingen heeft gezegt). Ik leef en dat zullen ze weten ook! Overigens knaagt de realiteit vaak aan mijn idealisme en dat is soms best heel lastig om dan je doel voor ogen te houden , echter als je steld dat iets niet kan beperk je jezelf in je mogelijkheden , en wie wil dat nou?

 6. Pieter de boer, je neemd nu weer een andere vorm aan, die van kwaad willen doen, kwaad spreken, je predict liefde en broederschap, ken je Voltaire de Vos die de passie predict, door jou tegen te spreken, heb ik een zekere haat in je laten ontwaken, jammer Pieter, er is een tijd van bezinnig nodig voor jou, net als voor Argusoog, kom tot rust Pieter, doe een stap terug, relativeer je denken, en ben je zelf, gewoon Pieter, zonder al die goedkope clisès, van Namaste en so on.

  Ik draag je geen slecht hart toe Pieter, want ik heb je in betere tijden gekend, vriendelijke groet Jenne

  1. Jenne , hopelijk wordt het hier geen Argusoog revival :mrgreen:
   Zelf kan ik een kritische noot op al dat Love&Light gezever wel waarderen .
   Degenen die het hardst prediken over de Liefde hebben vaak een duistere kant te verbergen waar Beëlzebub jaloers op zou zijn . Na het lezen van The Secret of een ander new-age boekje gaan ze je dan platbombarderen met hun nieuw verworven inzichten . Aangezien je al flink op leeftijd bent zal je daarvan wel het één en ander van hebben meegemaakt .
   Wel ben ik het met Marcel eens dat je de teleurstellingen om je heen niet als norm moet nemen voor je eigen pad , de echte warrior gaat verder waar anderen het opgeven .
   Hopelijk is het bij jou iets warmer dan in het kouwe kikkerlandje . Bonjour 😉

  2. Ha die hermano cozmic,

   Mijn meeste ervaringen heb ik buiten opgedaan, Viva La vida.
   Ik zal er enkele met je delen:

   Mijn eigen ervaringen en handelingen van het afgelopen weekend:

   Zaterdag, 09-03-2013, ben ik weer lekker gaan wandelen door de Amsterdamse binnenstad en nog wel in de regen en dat was heel verfrissend voor mijn geest en lichaam.
   Na een tijdje liep ik op een gracht in de buurt van het Rembrandtplein en werd daar aangesproken door een groep Belgische toeristen.
   Eén van hun vroeg mij de weg naar de Roze buurt of ook wel de Wallen zoals hij zelf zei.
   Ik vroeg aan hem, wat hij daar ging doen en hij zei dat hij die buurt wilde bekijken.
   Ik heb toen aan deze medemens medegedeeld, dat ik totaal geen deelgenoot of betrokken wil zijn met/bij vrouwenhandel en dus hem ook niet de weg zal wijzen.
   En tevens heb ik hem gezegd dat hij zich dood moet schamen, want je wilt als kind ook niet dat je eigen moeder achter een raam haar eigen lichaam verkoopt.

   En op die zelfde zaterdag kwamen twee agenten bij mij langs in de avond want ik had mijn balkon deur open staan, op de begane grond rond 22:00, en de agenten maakten daar een opmerking over. Ik heb toen met ze gesproken en aan ze gevraagd op een beleefde wijze hoeveel bankdirecteuren de politie had aangehouden de afgelopen periode. Ze moesten wel lachen, maar ik zag en voelde dat ze gingen nadenken, zeg maar het spreekwoordelijke lampje boven het hoofd in strips.

   Op zondag heb ik een rijkaard op zijn ziel getrapt in het Amsterdamse Vondel park, want hij was een zwerver aan het vernederen m.b.t. geld verdienen en ik gebruik NU geen geweld en scheldwoorden meer zoals in het verleden, maar mijn gezond verstand en tevens ben ik niet op mondje gevallen en ik 1.92 m en 91 Kg. Die rijke stinkerd was echt op z’n pikkie getrapt vanwege mijn opmerkingen, zoals ze in Amsterdam zeggen.

   Tevens zag ik twee uitheemse papegaaitjes samen met elkaar aan het knuffelen met hun snavels en elkaar liefkozen op een boom in hetzelfde park en dat gaf mij een goed gevoel. En als die twee kleine papegaaitjes, en het zijn er nu veel in Amsterdam, hier een winter kunnen overleven, dan moet mij dat ook lukken en blijft mijn ALMA/SOUL voorlopig in Nederland om het leven verder te verkennen. Net zoals die papegaaitjes, waarschijnlijk ontsnapt of nakomelingen van ontsnapte ouders uit een kooi, zal ik veel genieten van mijn LIBERTAD/vrijheid.

   Geniet veel van de verkenning van de zin en orde van het leven en niet teveel LETTERS verkennen, heb ik in Zuid Amerika geleerd, waar ik ben geboren, getogen en getrouwd.

   Saludos y abrazos cosmicos ,

   Pieter de Boer aka Polder Pablo

  3. PedroPieterPolderBoer 😆
   Grappig dat je je aangesproken voelt maar als goed Lezer had je kunnen lezen dat ik het in het algemeen schreef .

   De opmerking over rijke stinkerds vind ik wel grappig . De term komt nog uit de tijd dat rijke lieden zich IN de kerk lieten begraven . Hun rottingsgeur overstemde dan vaak de wierook en de kerkgangers klaagden dan over “die rijke stinkerds ”

   Papegaai of Halsbandparkiet ? http://nl.wikipedia.org/wiki/Halsbandparkiet

  4. PolderPabloPiet.. Ik zie dat je wel op heul veul sites zit-te-becommentariëren.. Zendeling..? Miss IO-naris? Of gewoon.. Roeping?

  5. Hola aloha El Caballero Guido en hermano cosmico Cozmic,

   Ten eerste wil ik je (Guido) mededelen dat je op een profeet lijkt betreft vrouwen, ik doel daarmee op je email over hermana cosmica Alice…, je weet wel wat ik bedoel want je hebt de email zelf geschreven. Of je bent geen profeet want je hebt veel ervaring met hollandse señoritas/vrouwen 🙂 🙂 !!!!!

   En tevens deel ik graag al mijn kennis met iedereen en de ontvanger beslist zelf wat zij/hij ermee doet. En als ZZP’er kan ik mijn eigen zakelijk leventje inrichten en niet met een VOC of WIC instelling en zo kan ik ook op het internet mijn ervaringen delen. Als je goed hebt gelezen en/of verkent op het www, herhaal (copy/paste) ik vaak mijn letter verkenningen en meestal neem ik alles letterlijk over van de bron, zodat de boodschap zuiver blijft en over copyrights denk, schrijf en handel ik als hermano Star-people:

   Update Star-people: Rechtszaak Cozzmoss/Auxen en Banning VS Star-people http://www.star-people.nl/index.php?module=news&id=9092

   En zo houd ik genoeg tijd over om buiten het leven te verkennen en met een OPEN MIND.
   Bepaalde medemensen/lichtwezens hoe zal ik het zeggen!!! Om een kosmische metafoor te gebruiken:
   Je hebt in de Kosmos veel zwarte gaten, die alle materie absorberen. Echter net zoals de meeste sterren en planeten ontwijk ik zwarte gaten/medemensen. Net zoals op een aardse fiesta, is het niet gezellig dan ga ik weer naar een andere fiesta, want ik ben DOL op LOL en La Vida.

   Tevens wil ik als lichtwezen of mini-ster niet op de onderstaande ster lijken: Death Star explosion Original https://www.youtube.com/watch?v=qniy8aDSFLA
   en liever leven en verkennen zoals ’n Twinkle Twinkle Little Star http://youtu.be/yCjJyiqpAuU En nu heb ik genoeg letter verkent voor vandaag 🙂 🙂
   Buenas noches para TODOS con mucho ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥,
   Pieter de Boer

  6. Oh daar hebben we onze Clown ook weer eens, het leeft nog steeds?! 1 verkeerd woord en Hermano explodeert van welleer of is de shift eindelijk daar dat Pieter eens veranderd is in al die jaren? Ach wie kent wie nou niet?!
   Ga je goed, heb verder geen tekst en uitleg nodig alleen maar een scheld partijtje iemand die nog steeds de clown wil uit hangen. Met de groetjes van Evert-Jan Beverwijk…

   Enne zoals ik lees ben ik niet de enigste bij wie je zo ontvlamt heel Nederland doet blijkbaar mee, tegen je…

  7. Ha die Hermano cosmico Paulito,

   Zolang ik maar LOL heb ben ik tevreden met La Vida te verkennen in al zijn Aardse facetten.
   En wat een ander lichtwezen/medemens ervan vindt is zijn pakkie an (Uitspreken met plat Amsterdams accent voor de juiste vibratie 🙂 🙂 )
   Enneh Paulito niet namens heel Hollanda praten, alleen voor jezelf 🙂
   Maar ach dat bepaal jij ook weer ZELF 🙂 🙂

   Freedom of Speech

   Het gaat je bueno meneer Paulito en dat geldt voor iedereen 🙂 🙂

   Pieter de Boer aka Polder Pablo

  8. Doe maar ‘abstract-normaal’ dan doe je al ‘GEK’ genoeg, of moet het een speciale reden hebben dat je je zelf met een te ‘GROOT EGO’, je zelf zo voor blok zet als een ‘dorpsgek’ nummer UNO. (El Polder Loco arriba! Amigo…)

   Maar zo te zien ben je er niet echt op vooruit gegaan de laatste jaren, want het is niet erg ‘enerverend’ om iedereen gelijk het snode uit hun Vaderland profiel weg te trekken. Mensen gaan je pas waarden als iets toe te voegen hebt, Hofnar zijn die rol is al uitgespeeld vorig jaar. De zalige Meester uit willen hangen heeft niemand in de gaande crisis iets aan. Daarom maar beter in je schutters putje blijven zitten anders krijg je een waarlijk VOC bombardement van anti-coca kauwers over je heen en lui die niet er van houden om aan van alles te gelinkt willen worden als een stukje ‘fruitcake’, los staan van hun eigen belevings cultuur.

   Nu pak ik mijn Peruaanse fluit en daarmee blaas ik het ”Pepito verhaaltje’ nu uit! Caramba… Bonacera! Ayiiiiaaaah…

  9. Ha die Polder Paulito,

   I DID ALL Frank Sinatra My Way http://www.youtube.com/watch?v=Aht9hcDFyVw
   En aan je letter bijdragen krijg ik het gevoel dat je aan het Sinterklaas-syndroom LIJDT zoals veel van je allochtone landgenoten 🙁 🙁
   Alpha Blondy – Apartheid is nazism http://youtu.be/utngdZP6wH0

   APARTHEID ook zo een oeroud Hollands woordje door een Polder letter verkennertje omschreven. Dat is één van de weinige Polder woordjes die het Spaans rijk is met o.a. Polder een ander woord voor nep Savannen 🙂 🙂 en dat Sinterklaas kinderfeestje vieren we in Latijns Amerika TOTAAL NIET, althans de Latinos en Indios.
   Dan luister ik liever naar de onderstaande (weinig) letters met beelden AND ALSO MADE IN THE NEW WORLD zoals Amerika ook wordt omschreven, echter is het continent Amerika o.a. door el Hollandes in allemaal stukjes land verdeeld na eerst het te hebben ingepikt van Los Indios. Ps zie de laatste deel van de clip en die twee viejitos vindt ik veel grappiger dan jou of Jenne, maar ach dat is ook alleen mijn eigen meninkje 🙂 🙂

   Muppet Show – Mahna Mahna…m HD 720p bacco… Original! http://youtu.be/8N_tupPBtWQ en luister naar het laatste couplet van deze zong, zo denk ik ook over jou letter bijdragen, luister vanaf 4:12 🙂 🙂
   Rage against the machine – Killing in the name Lyrics http://youtu.be/dxk3c_SbWMg
   Saludos para TODOS,
   Polder Pablo aka Pieter de Boer

 7. Als een geldsysteem gebaseerd is op goud of zilver dan speelt dat direct in het voordeel van de bezitters daarvan. Alleen munten hebben directe waarde.

  Het hoeft niet, beter van niet zelfs. Zolang fractioneel bankieren maar verboden wordt.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.