Advertentie

42% ‘Medicijn’klachten zijn vaccin-gerelateerd..!


blogaap china vaccin

Het zijn berichten zoals dit artikel hierboven, en het artikel hieronder, die duidelijk maken, dat ook de Chinese gemeenschap wakker wordt.. Dat de medische centra in China duidelijk voor ogen krijgen waar ze mee bezig zijn, in relatie tot het toepassen, het bijna klakkeloos toepassen van de ‘westerse medische verworvenheden’.. Zoals de vaccinaties en vaccins, bij uitstek hét paradepaardje van de Westerse geneeskunst.. Steeds vaker vragen ook Chinese burgers én medische autoriteiten af, of het allemaal wel zo prachtig is, die ‘Westerse medische kennis’.. 

Uit een ‘spontane’ studie, gehouden in Shanghai, onder een groep burgers, kinderen en ouderen, die klachten bleken te vertonen, ná het toedienen van medicijnen en/of vaccinaties, bleek een onthutsend resultaat naar voren te komen… En aan de andere kant toch ook weer niet zó onthutsend, want de resultaten van dit onderzoek tonen feitelijk grote overeenkomsten met onderzoeksresultaten naar de invloed van vaccins, zoals we die in de ‘Westers-beschaafde’ wereld ook steeds vaker zien.. Hier het hele bericht.

x

* * *

x

Fundamentele Chinese studie toont aan:

x

42% ‘Medicijn’klachten zijn vaccin-gerelateerd..!

x

2014 © Sayer Ji voor ‘WakeUpWorld’ (origineel)

2014 © vertaling WantToKnow – Guido Jonkers

x

Een fundamenteel-baanbrekende studie, gepubliceerd in het tijdschrift PLoS onder de title ‘Adverse Drug Reactions (ADR) of Spontaneous Reports in Shanghai Pediatric Population’, toont voor het eerst aan, dat maar liefst 42,5% van alle gerapporteerde schadelijke medicijnreacties, die in 2009 optraden bij een Chinese groep pedriatische patiënten (kindergeneeskunde) in Shanghai, veroorzaakt werd door vaccinaties en vaccins. Hierbij werden reacties waargenomen zoals anafylaxie en zelfs overlijden..! (Anafylaxie is een medische term voor een snelle systemische, allergische, die vaak als een shock-toestand zichtbaar is. Van anafylaxie is bekend dat het optreedt wanneer een persoon wordt blootgesteld aan een stof waarvoor de persoon in kwestie allergisch of sensitief is.)

china baby vaccin

Het rapport draagt unieke data in zich, omdat het spontane rapporten van artsen heeft meegenomen (52.03%), apotheken (24.27%) en andere gezondheidstherapeuten (15.46%), en slechts 2.52% van de data afkomstig is van ‘patiënten’. Vooral de bijdrage van getrainde professionals geeft deze studie extra geloofwaardigheid. Volgens deze studie –de eerste van dit soort überhaupt in China- is er beperkte kennis van de veiligheid van medicijnen in de kindergeneeskunde in China. Deze studie was oorspronkelijk bedacht om ADR’s bij kinderen te rapporteren, via het facultatieve rapportage-systeem ‘SRS’, dat in 2009 in Shanghai van start ging. En ADR’s zijn dus ‘adverse drug reactions’, oftewel lichamelijk of mentale reacties op toegediende medicijnen. De resultaten van het rapport werden als volgt gerapporteerd:

‘Er werd een overpresentatie van mannelijke geslacht geobserveerd in relatie tot het total aantal gerapporteerde gevallen. De meest frequente groep gerapporteerde medicijnen waarop een heftige lichamelijke of mentale reactie viel waar te nemen waren vaccins. (42,15%) Huiduitslag en lichte- tot zware koorts waren de meest voorkomende symptomen die werden gerapporteerd, binnen de totale populatie van de onderzochte groep. Het aandeel van kinderen dat een serieuze reactie had op de medicijnen was 2,16% en het aantal overlijdensgevallen bedroeg 0,34%.

We ontdekten dat naarmate er van blootstelling aan meerdere medicijnen sprake was, er ook een hoger percentage ADR’s te zien was, in vergelijking met de groep waar van het gebruik van één medicijn sprake was. 65% Van de reacties op medicijnen bleek te komen van jonge kinderen van onder de 6 jaar. Meer dan de helft van de rapportage in dit geval kwam van artsen.’

PLoS studie china vaccin ADR2

Volgens de studie, definieert de WHO, de wereldgezondheidsraad een ADR, dus een reactive op een medicijn als: ‘ … een gebeurtenis die –gerelateerd aan de medicatie- onbedoeld is, schadelijk en optreed op basis van normale dosis medicijnen, die gebruikelijk is bij menselijke toepassing van een aandoening, een diagnose of therapie bij ziekte, of bij het modificeren van een fysiologische functie.’ De definitie van de WHO sluit dus opzettelijke overdosis, verkeerde adminstratie en onbedoelde zaken uit. Het wereldwijde probleem met deze aandoeningen (ADR’s) is zó serieus, volgens de studie, dat ‘ADR’s één van de grootste oorzaken zijn van sterfte en ziektecijfers in veel landen [2], [3].” En inderdaad blijkt uit een rapport uit 1998 al, gepubliceerd in het tijdschrift JAMA dat maar liefst 106,000 Amerikanen jaarlijks overlijden aan een ‘CORRECT VOORGESCHREVEN MEDICIJN’.. Deze Chinese studie toont verontrustende patronen, zowel binnen beide geslachten als binnen leeftijdsgroepen.

 • Hoe jonger mensen zijn, des te gevoeliger ze zijn voor ‘schade’: “Wanneer de onderzoeksdata worden gekruisd/geanalyseerd op basis van leeftijdsgroepen, blijkt bijna 2/3 van de groep met medicijnschade, te worden gevonden in de groep kinderen van 0 tot 5 jaar. (65.01%) en daarin was 39.46% van deze groep kinderen in de leeftijd van 2 maanden tot 2 jaar.” Bovendien bleek dat ‘De hoogste groep meest schadelijke gevallen werd gerapporteerd binnen de groep ‘pasgeborenen’ in de leeftijd van 0 tot 1 maand’.
 • Mannelijke geslacht blijkt gevoeliger dan het vrouwelijke  geslacht: In het algemeen gesproken, blijkt op het totaal sprake te zijn van 1790 ADR-gevallen (40.41%) van personen van het vrouwelijke geslacht en 2640 ADRs (59.59%) bleek van het mannelijke geslacht te zijn. (Dus 6 op 10 mannelijk en 4 op 10 vrouwelijk)

Bij het interpreteren van de resultaten, zo blijkt uit de van de auteurs van het onderzoek,  blijkt dat 50% van alle ADR’s gerapporteerd werd in de groep kinderen tussen 0 en 5 jaar, waarbij nog eens 40% gevonden werd in de groep 2 maanden tot 2 jaar, ‘Dat dit ook de groep kinderen is die het meest in de doelgroep van vaccinaties zitten’. Zij gingen verder met hun verklaring:

vaccin china measelesDe reacties die veroorzaakt worden door vaccins, is véél hoger dan bij andere medicijnen; dit kan veroorzaakt worden door het aantal en de kwaliteit van het soort vaccins dat gebruikt wordt in China. ‘Het type routine-vaccinaties in China beloopt zo’n 15 stuks, wat veel hoger ligt dan bijvoorbeeld de 7 soorten die in India en Vietnam worden gebruikt, de 9 soorten die in Thailand worden gebruikt en de 11 soorten die in de VS worden ingezet. Het overgrote deel van de Chinese vaccins betreft toegepaste ‘levende vaccins’, die een grotere kans hebben om gezondheidsrisico’s op te laten treden’.

Het Chinese vaccinatie-schema, dat ook nog eens een dozijn verschillende vaccins bevat, illustreert een gebruikelijk probleem dat samenhangt met blootstelling aan ‘veel verschillende farmaceutische middelen’. (Dit verschijnsel wordt ook wel ‘polypharmacy’ genoemd.) Het is bijna ondoenlijk, juist door het grote aantal en het grote aantal verschillende vaccins, om alle giftige combinaties te onderzoeken, laat staan alle heftige reacties te meten die kúnnen optreden bij toediening van deze hoeveelheid vaccins en/of farmaceutische stoffen. De onderzoekers trekken dit door naar het volgende punt:

‘Met de kennelijk ongebreidelde toevloed van nieuwe therapeutische stoffen en nieuwe indicaties voor behandelmethode, blijkt polypharmacy steeds meer een  ‘normale gang van zaken’..  [34], [35]. De invloed van medicijn-op-medicijn (Drug-drug interactions (DDI)) treedt op, wanneer twee of meer medicijnen in combinatie met elkaar worden gebruikt, waarbij één medicijn de werking van een ander gebruikt medicijn beïnvloedt. Dit veroorzaakt dientengevolge een verandering in de farma-dynamische en farma-energetische basis-uitgangspunten, wat kan leiden tot een gebrek aan inzicht en overzicht in de werking van de medicijnen en kan dientengevolge ook leidgen tot heftige ADR’s, lichamelijke en/of mentale negatieve reacties op medicijnen.   

Het onderzoek wat gedaan is, naar de gevolgen van blootstelling aan meerdere medicijnen tegelijkertijd, toont continue aan dat er een exponentieel risico verbonden is met de verhoogde toename van het aantal verschillende soorten medicijnen. [36], [37].

Wanneer men toegang krijgt tot de mate van schade die gerapporteerd wordt bij ADR’s, blijkt onze studie te bevestigen dat de blootstelling aan meerdere medicijnen, veel vaker vertegenwoordigt is in deze gevallen van schade, dan wanneer er sprake is van het gebruik of toediening van één medicijn.
Dit onderzoeksresultaat geeft aan dat artsen veel meer aandacht zouden moeten geven aan kinderen, wanneer zij deze groep medicijnen voorschrijven en/of vaccins toedienen, om het riscico van ernstige reacties op medicijnen (ADR’s)”

combined vaccins tested
Zoals overal uit de wereld de vragen komen over de effecten van gecombineerde vaccins, in de zg. ‘vaccin-cocktails’, zo komen ze er nu ook in China achter, dat het allemaal weleens heel erg heftig kan zijn, dat ‘niet-onderzochte’ effect van vaccins..

Wat simpelweg wél bekend is, is dat de VS een van de hoogste kindersterftecijfers ter wereld heeft, van alle ‘ontwikkelde’ landen..! Dat betekent dat maar liefst 33 landen lagere sterftecijfers onder kinderen hebben. Tegelijkertijd is de VS het land met de MEESTE VACCINATIES ter wereld, waarbij baby’s onder 1 jaar al 26 (!!) vaccins te verwerken hebben gekregen. Dit verband blijkt dus niet langer als ‘toevallig’ te kunnen worden afgeschilderd..  [see SAGE study on the topic]

Wij geloven dat deze Chinese studie, een van de eerste tekenen aan de wand is, van het ontwaken van de Chinese medische onderzoekswereld en de medische gemeenschap. Dat vooral vaccins, vanuit het vastgeroeste imago van ‘heilig gezondheidswater in het hart van de gezondheidszorg’, er weleens de oorzaak van kunnen zijn, dat in het bijzonder in de groep van de meest kwestbaren, onze baby’s- ernstige bijwerkingen zouden kunnen hebben.  Bijwerkingen die verre niet opwegen tegen de vermeende voordelen. Temeer omdat dit nieuwe Chinese rapport wel alles zegt over de direct-waargenomen negatieve reacties van medicijn/vaccin-gebruik op de korte termijn, maar nog niets over de lange-termijneffecten ervan.

Zoals de inmiddels duidelijk zichtbare auto-immuun-aandoeningen autoimmunity generating properties of vaccines, die worden toegeschreven aan de ‘bijwerkingen’ van vaccins. Naast andere chronische gezondheidsproblemen die worden geassocieerd met ‘verborgen pathogene virussen’ ‘hidden’ pathogenic viruses die verband kunnen houden met de levende en ‘verzwakte’ vaccins, die gebruikelijk zijn in China en de ontwikkelingslanden wereldwijd. Naar onze mening is deze laatste studie een puntje van de ijsberg, voor zover er gesproken wordt over de negatieve gezondheidseffecten in relatie tot de, in toenemende mate, twijfelachtige vaccinatie-schema’s.

Wil je nog meer leren in het kader van fatale afloop in de ‘wetenschap rondom vaccinaties: lees dit artikel over dit onderwerp

sayer ji
Sayer Ji, hier rechts, met één van de deelnemers aan ‘Maximized Living’.

Over de auteur:
Sayer Ji is auteur, onderzoeker, en geeft lezingen. Bovendien zit hij in de Raad van Toezicht van de ‘National Health Federation’ (‘Nationale Gezondheidsfederatie’) en is hij de oprichter van de veel geraadpleegde website GreenMedInfo.com. Deze geeft de wereld toegang tot ‘evidence-based’bronnen, die natuurlijke en integrale geneeskunst ondersteunen. Zijn werk is wijdverspreid gepubliceerd op online-websites, maar ook in gezondheidstijdschriften en dagbladen zoals ‘The New York Times’.

In 1995 ontving hij een BA-graad in filosofie aan de ‘Rutgers University’, waar hij studeerde bij professor Dr. Bruce W. Wilshire, met een focus op de filosofie van de wetenschappelijke studies. In 1996, nadat hij een jaar lang gestudeerd had aan de het Zen-monikkenklooster ‘Zen Mountain Monestery’ in upstate New York, begon hij met zijn werkzame loopbaan. Hij was 5 jaar lang counselor-teacher en werd wilderness-therapie-specialist en werkte aldus met vele organisaties, die non-profit werkzaam zijn voor bijvoorbeeld minder bedeelde bevolkingsgroepen. Sinds 2003 werkt hij als advocaat voor gezondheidsrechtszaken, als docent en als consultant in het gebied van natuurlijke gezondheid en het veld van welzijn.

47 gedachten over “42% ‘Medicijn’klachten zijn vaccin-gerelateerd..!

 1. Dit artikel gaat over een wetenschappelijke studie in China, maar dit artikel verdraait de conclusies en resultaten van de studie zodanig dat het in het “anti-vaccinatie” verhaal past. De studie kun je trouwens lezen op http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3933652/#pone.0089829-Rambhade1.

  Om te beginnen, staat er dat dit “een fundamenteel-baanbrekende studie” is, en dat het“draagt unieke data in zich”. Dat is het zeker niet; er wordt al decennialang onderzoek gedaan naar bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccinaties, en hetgeen ze in deze studie vaststellen verschilt niet van wat andere onderzoekers al hadden vastgesteld. Dat staat trouwens ook zo in de studie. Google gewoon eens het woord ‘pharmacovigilance’ om een beeld te krijgen van wat er zoal gedaan wordt. Ook de aanpak is hetzelfde als wat al tientallen jaren gedaan wordt. Het is gebaseerd op een grote database van bijwerkingen, waar dokters, apothekers, patiënten,… hun vaststellingen aan kunnen toevoegen. Dat is net hetzelfde als het Lareb in Nederland, ‘gelefiche’ in België, de Eudravigilance in Europa, de FAERS, en natuurlijk de VAERS (best gekend en meest misbruikt door anti-vaccinatie groepen) in de USA. Het enige originele aan deze studie is dat dit nu ook in Shanghai wordt gedaan. Dit is dus zeker geen “ontwaken van de Chinese medische onderzoekswereld en de medische gemeenschap”.

  En dan komt er plots de ‘conclusie’ dat “Hoe jonger mensen zijn, des te gevoeliger ze zijn voor ‘schade’ ” Dit staat nergens in de publicatie! Het is wel zo dat de onderzoekers vaststelden dat er meer bijwerkingen werden gerapporteerd bij jongere kinderen (0-5 jaar). Maar zij hebben hiervoor een heel andere verklaring. Om te beginnen is dat omdat jongere kinderen vaker onderzocht worden door artsen, die dus vaker (minder ernstige) bijwerkingen opmerken en rapporteren. Bovendien vinden ze het ook logisch dat er op die leeftijd meer bijwerkingen zijn, omdat er op die leeftijd ook meer vaccinaties worden gegeven. Kleine kinderen kunnen best wel een vaccinatie verdragen.

  Nog een uitspraak om iedereen op het verkeerde been te zetten is dat “de VS een van de hoogste kindersterftecijfers ter wereld heeft, van alle ‘ontwikkelde’ landen..!” Voor de VS is dat 5.2 kinderen per 1000 geboortesVoor Nederland 3.9 en België 4.2, , voor China 15.2. en heel wat ontwikkelingslanden zitten boven de 50 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_infant_mortality_rate). Het is in de VS wel ietsje hoger dan in verschillende Europese landen, maar dramatisch is het toch zeker niet.

  Waar het artikel hierboven ook volledig aan voorbij gaat, is dat deze studie vaststelt dat er op een bevolking van 14 miljoen in Shanghai, er maar 4 kinderen waren met blijvende gevolgen, en 13 overlijdens. Overlijdens waarvan met trouwens niet zeker is dat ze te wijten zijn aan de medicatie/vaccinatie. Dan moet je toch echt afvragen of het wel zo is dat “Bijwerkingen die verre niet opwegen tegen de vermeende voordelen.”

  En, waar het artikel ook volledig aan voorbij gaat, is afsluiten met constructieve voorstellen over welke acties kunnen ondernomen worden om bijwerkingen nog meer te voorkomen. Stoppen met medicatie en vaccinatie? Hoeveel zieken, blijvende gevolgen en overlijdens zullen er dan zijn? De medisch-wetenschappelijke wereld is in ieder geval al lang bezig met het zoeken naar constructieve oplossingen. En dankzij de tientallen jaren dat dergelijke registraties en onderzoek al gedaan worden, zijn er al heel wat verbeteringen doorgevoerd.

  1. HOE KOEN ZIJN MI HAUTAINE HOUDING ZOU KUNNEN LATEN VAREN?

   Dit artikel gaat over een wetenschappelijke studie in China, maar IK VIND DAT dit artikel de conclusies en resultaten van de studie zodanig verdraaid zijn, dat het in het “anti-vaccinatie” verhaal past. De studie kun je trouwens lezen op http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3933652/#pone.0089829-Rambhade1.

   Om te beginnen, staat er dat dit “een fundamenteel-baanbrekende studie” is, en dat het“draagt unieke data in zich”. Dat is het NAAR MIJN IDEE zeker niet; er wordt al decennialang onderzoek gedaan naar bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccinaties, en hetgeen ze in deze studie vaststellen verschilt VOLGENS MIJ niet van wat andere onderzoekers al hadden vastgesteld. Dat staat trouwens ook zo in de studie. Google gewoon eens het woord ‘pharmacovigilance’ om een beeld te krijgen van wat er zoal gedaan wordt. Ook de aanpak is NAAR MIJN IDEE hetzelfde als wat al tientallen jaren gedaan wordt.
   Het is gebaseerd op een grote database van bijwerkingen, waar dokters, apothekers, patiënten,… hun vaststellingen aan kunnen toevoegen. Dat is TOCH net hetzelfde als het Lareb in Nederland, ‘gelefiche’ in België, de Eudravigilance in Europa, de FAERS, en natuurlijk de VAERS (best gekend en meest misbruikt door anti-vaccinatie groepen) in de USA? Het enige originele aan deze studie is VOLGENS MIJ, dat dit nu ook in Shanghai wordt gedaan. Dit is dus zeker geen “ontwaken van de Chinese medische onderzoekswereld en de medische gemeenschap”.

   En dan komt er plots de ‘conclusie’ dat “Hoe jonger mensen zijn, des te gevoeliger ze zijn voor ‘schade’ ” Dit staat DACHT IK nergens ZO SPECIFIEK in de publicatie! Het is wel zo ZO LEES IK, dat de onderzoekers vaststelden dat er meer bijwerkingen werden gerapporteerd bij jongere kinderen (0-5 jaar). Maar zij hebben hiervoor een heel andere verklaring DAN IK ZOU GEVEN. Om te beginnen is dat omdat jongere kinderen vaker onderzocht worden door artsen, die dus vaker (minder ernstige) bijwerkingen opmerken en rapporteren. Bovendien vinden ze het ook logisch dat er op die leeftijd meer bijwerkingen zijn, omdat er op die leeftijd ook meer vaccinaties worden gegeven. Kleine kinderen kunnen best wel een vaccinatie verdragen, ZO IS MIJN MENING.

   ENZ ENZ ENZ.. Maar goed, dat vind ik… 🙄

  2. Guido, er is een verschil tussen ‘feiten’ en ‘naar mijn mening’/’vind ik’/’dacht ik’/…. Ik begrijp dat jij niet de auteur bent van dit artikel, dus mijn initiële reactie was niet tegen jou geadresseerd. Ik veronderstel dat jij het in goeder trouw hebt vertaald. Ik wou gewoon even laten weten dat er toch een aantal misinterpretaties in zaten, in de hoop dat je in de toekomst iets kritischer zou zijn in het selecteren van hetgeen je vertaalt.

   Hetgeen ik aanhaal, zijn verifieerbare feiten, geen meningen.
   Het is ZEKER NIET “een fundamenteel-baanbrekende studie”. Zoals ik al aangaf, zijn er al jarenlang verschillende gelijkaardige studies geweest. Het is dus ZEKER NIET dat deze studie “toont voor het eerst aan…”. Deze studies is gewoon de zoveelste bevestiging van hetgeen al jaren gekend is, en waar al jaren rekening mee wordt gehouden bij het (geregeld) herevalueren van elk geneesmiddel en vaccin.

   Er staat ook NERGENS in de publicatie dat “Hoe jonger mensen zijn, des te gevoeliger ze zijn voor ‘schade’ ”. Ook dat is een overduidelijke misinterpretatie van de studie

   De wetenschappelijke publicatie concludeert ZEKER NIET dat er een probleem is met vaccinaties. Dat is dus niet ‘ik vind dat’; als je het echt zou lezen, dan is dat de enige conclusie.

   Hoe zou je mij mijn -NAAR JOU MENING- hautaine houding kunnen laten varen? Door gewoon eerder op de inhoud van mijn bericht te reageren! Blijkbaar vind jij het eenvoudiger om op de man te spelen, dan op de bal. Het is maar menselijk dat de aanvallende, agressieve (en hautaine!) houding van jou en anderen op deze website ook assertieve reacties bij mij kunnen uitlokken. (assertief, volgens Wikipedia: “kom je op voor je eigen mening, rechten en standpunten zonder je gesprekspartners agressief te benaderen”). Ik schrijf gewoon heel duidelijk mijn verifieerbare vaststellingen, en als het een feit is en geen mening, dan zie ik niet in waarom ik dat moet nuanceren.

   Als je toch vindt dat ik het fout heb, antwoord dan eens op volgende concrete vragen:
   Toont deze studie iets anders aan dan wat al jaren geleden uit andere studies is gekomen (FAERS, VAERS, LAREB,…)?
   Toont deze studie aan dat jonge kinderen gevoeliger zijn voor ‘schade’, of concludeerden ze toch net iets anders?
   Staat er ergens in deze studie dat er een probleem is met vaccinatie in het algemeen, of met één specifiek vaccin?

  3. 5.2 overlijdens PER 1000 Koen. Dat jij dat niet veel vindt…..vind ik heel vreemd, want 1 of 2 overlijdens aan mazelen hier in Nederland en de tent is te klein. En dan te weten dat ze vrijwel allemaal al iets onder de leden hadden, het dus geen gezonde kinderen waren.
   En niet vaccineren…ja, dat is zeker een optie. Te beginnen met de griepprik die overduidelijk niet werkt.
   Het preventief vaccineren tegen tetanus is ook zo’n voorbeeld. Hele hordes lopen ongevaccineerd rond. Doe dus niet dat het allemaal ligt aan vaccinatie dat tetanus nu niet zoveel meer voorkomt. En, let wel, ik heb het over preventief vaccineren inzake tetanus. Totaal overbodig.
   En met preventief bedoel ik in dit geval al voordat er een verwonding heeft plaatsgevonden.
   Ja, er zijn dus wel degelijk constructieve opties om de bijwerkingen te verminderen.

  4. Als ik jou nog moet gaan uitleggen dat het er niet toe doet of 1 + 1 uitkomt op het prachtige sommetje van ‘2’, maar dat álles ervan afhangt, WAT je met dit cijfer (de uitkomst) doet en dus HOE je het interpreteert, dan snap je nog steeds niet dat jouw -in mijn ogen- hautaine houding hierop betrekking heeft.. Jouw interpretatie van cijfers en letters is kennelijk goddelijk, er is geen enkele ruimte voor relativering, hetzij in een groter kader, of wat dan ook. En het grappige is dat je dat wel doet bij jouw opponenten.. Want zo zet je ze continue neer.
   Maar het is goed jongen, jouw feiten zijn de Absolute Waarheid; en dat is fijn te zien, dat je absoluut geen interpretatieverschil ziet, maar alleen maar jouw waarheid, die ook nog eens DE absolute waarheid is. Nergens staat een simpel ‘naar mijn idee’.. Bescheidenheid kent geen tijd Koen. Iedereen doet het fout, Koen ziet hoe ‘het is’. En daardoor laat je álle meningen, interpretaties, gevoelens maar varen; zijn kennelijk niet het vermelden waar(d)..? Iedereen interpreteert fout, Koen ziet hoe het wél is. Ik zit continue te kijken naar de-grote-Koen-show.. Of in één woord: Koeonanie..

  5. Ger: weerom verdraai je mijn woorden: ik schrijf nergens of ik 5.2 per 1000 veel of weinig vind. Ik schrijf enkel dat het artikel daarmee misleidend is als het beweert dat “de VS een van de hoogste kindersterftecijfers ter wereld heeft, van alle ‘ontwikkelde’ landen..!”
   Waarop baseer je je trouwens als je beweert over de tetanus-vaccinatie dat “Hele hordes lopen ongevaccineerd rond”? Kijk eens in het jaarrapport over vaccinatie in Nederland, en je stelt vast dat ongeveer 95% van de kinderen met DTP of DKTP zijn ingeënt. En die “T” staat voor tetanus. Tetanus komt nog jaarlijks bij zo’n 100 mensen in Europa voor. Ik ben het dus met je eens dat het “niet zoveel meer voorkomt”. Maar het kan toch niet toevallig zijn dat die bijna allemaal niet gevaccineerd zijn??? )www.nationaalkompas.nl/gezondheid-en-ziekte/ziekten-en-aandoeningen/infectieziekten-en-parasitaire-ziekten/ziekten-in-het-rijksvaccinatieprogramma/tetanus/omvang-en-trends)

   Trouwens, wat zal het gevolg zijn van jou ‘constructief’ voorstel van “niet vaccineren…ja, dat is zeker een optie”? Het resultaat wordt dan: meer ziekte, en meer sterfgevallen. Zoals dat niet-gevaccineerd meisje in Zeeland dat vorig jaar aan de mazelen stierf. Maar ja, dat was één van de personen die “iets onder de leden hadden, dus geen gezonde kinderen waren.” Begrijp ik het juist als je daarmee bedoelt dat je zo iemand niet meetelt als die aan een perfect te voorkomen ziekte sterft? Als je stopt met vaccineren, dan zullen dergelijke personen wellicht de eersten zijn die daaraan sterven.

  6. Guido, Als het sommetje 1+1 van de auteurs van die publicatie uitkomt op 2, vind jij het dan logisch dat je dat als “3” mag interpreteren? Ik vind dat verkeerd. Het artikel hierboven misinterpreteert (bewust of onbewust) de resultaten en conclusies van die publicatie. Wat er in het artikel hierboven gebeurt is veel meer dan een eigen interpretatie of relativering van die publicatie. De grens tussen ‘interpretatie’ en ‘de feiten zodanig verdraaien dat ze je vooroordelen bevestigen’ is duidelijk overschreden. Die Chinese auteurs beweerden bijvoorbeeld nergens dat jonge kinderen gevoeliger zijn aan vaccinaties. Het kan ook niet geconcludeerd worden uit de cijfers die ze tonen. Dus beweren dat het wel zo is, is geen andere interpretatie van hun resultaten, het is gewoon het misbruiken van deze studieresultaten voor je eigen agenda.

   En IK VIND het HAUTAIN van jou als ik dan wordt aangevallen omdat ik daar een opmerking over maak. Want ik kan even goed schrijven: “jouw feiten zijn de Absolute Waarheid”, en die mogen niet bekritiseerd worden. Je bent blijkbaar niet in staat om even na te gaan of het klopt wat ik schrijf of niet. En daar dan inhoudelijk op te reageren (of te beslissen niet te reageren).

  7. Nergens heb ik de uitkomst in mijn vergelijking genoemd als ‘3’.. Dat je je toevlucht neemt tot deze kromme redenering, geeft preciés aan, wat ik bedoel.. Dus in een laatste, maar daarom niet minder verwoede poging, om vanuit een ander perspectief mijn standpunt te verduidelijken, heb ik een wetenschapper (de natuurkundige Hendrik Casimir) gevraagd, jou een paar wijsheden in te fluisteren. Hij bleek daartoe bereid, de schat! En hij verwoordde het zo:

   “De wetenschap geeft een beperkte beschrijving
   van een beperkt deel van de werkelijkheid,
   die op haar beurt slechts een beperkt deel uitmaakt,
   van de menselijke ervaringen”.

  8. “Science doesn’t know everything. But that doesn’t know you can just fill in the gaps with whatever fairytale you believe in” (“Wetenschap weet niet alles. Maar dat betekent nog niet dat je de ontbrekende stukjes mag invullen met eender welk sprookjesverhaal waarin je gelooft”). Dara O’ Briain

  9. Het is in de VS wel ietsje hoger dan in verschillende Europese landen, maar dramatisch is het toch zeker niet.

   Dit is jouw zin Koen, jij vindt dit niet dramatisch, maar wel dat ene meisje in Zeeland. Dat is meten met twee maten en ik verdraai je worden dus helemaal niet, je weet alleen zelf niet meer wat je geschreven had.
   En dan schrijf je:
   Begrijp ik het juist als je daarmee bedoelt dat je zo iemand niet meetelt als die aan een perfect te voorkomen ziekte sterft?
   Nee dat begrijp je helemaal niet goed en dat weet je ook.
   Ten eerste is het eigen keuze van dat meisje en dat dien je te respecteren, ten tweede kunnen mensen die ook gevaccineerd zijn toch nog mazelen krijgen en dat komt veel vaker voor dan men denkt of toegeeft. Vaccinaties zijn dus niet zaligmakend en dus is die ziekte helemaal niet perfect te voorkomen. Dat is gewoon onzin uitkramen.
   Ten derde dit meisje had ook al eerder kunnen overlijden als zij gevaccineerd zou zijn geweest…door de vaccinatie of de bijwerkingen daarvan. Niet gezonde mensen lopen nu eenmaal een verhoogd risico, zowel door ziekte als door vaccinatie. En bijwerkingen zijn er wel degelijk, maar daar ga je telkens aan voorbij en neemt dat niet serieus.
   Ten vierde gaat het om het relativeren, het perspectief zien, weet je nog? 1 overlijden is gewoon niet veel om te rechtvaardigen om dan maar hele bevolkingsgroepen te doen inenten.

   Datzelfde geldt voor tetanus. Ik had het niet over kinderen, want inderdaad die zijn meestal wel gevaccineerd, maar ik had het over volwassenen. Hele hordes zijn niet up to date met hun vaccinaties.
   Ik ken er genoeg uit mijn omgeving en ik zal echt niet de enige zijn in Nederland.
   En als je dan schrijft dat tetanus jaarlijks bij 100 personen in Europa voorkomt, dan is dat gewoon een lachertje, bij wijze van spreken.
   Dan gaat het gewoon helemaal nergens over, zeker niet als nog niet eens alle 100 overlijden.
   Het risico is zo klein dat het gewoon pure geldklopperij is om preventief te gaan vaccineren (zonder verwondingen). Als er wel een aanleiding toe is, wordt dat wat mij betreft anders in dit geval.
   Tetanusvaccinatie kan vermoedelijk wel degelijk goed tetanus voorkomen.
   Maar zoals gezegd, hele hordes lopen rond zonder recente bescherming (vaccinatie) en dus kan men niet volhouden dat het dankzij dat preventief vaccineren is dat de tetanuscijfers zo laag zijn. En preventief bedoel ik dus in dit geval zonder verwondingen.
   Het is dus gewoon paniek zaaien en geld graaien. Niks meer, niks minder. Het heeft helemaal niets van doen met goede gezondheidszorg. En dan wederom nog maar te zwijgen over de bijwerkingen, die jij stelselmatig niet meetelt, ontkent of minimaliseert.

  10. Ger, Jou reacties tonen steeds duidelijker aan dat je vol vooroordelen zit, maar nooit met harde, onderbouwd argumenten komt.

   Ten eerste, Ik respecteer een keuze als het op degelijke argumenten is gebaseerd, maar het overlijden toont wel aan wat de gevolgen van die keuze kan zijn. Gewoon geloven dat de mazelen steeds ongevaarlijk is, is jezelf iets wijsmaken.
   Ten tweede, ik weet ook dat er mensen zijn die na die vaccinaties nog de mazelen kunnen krijgen. Ik zou zelfs een percentage kunnen geven, met vermelding van waar ik die waarde bekom. Maar weet jij over hoeveel het gaat? 1% of 50% of ergens daartussen? Aangezien je toch steeds zo betweterig doet, geef dan eens een getal, en de bron van jou informatie om te onderbouwen dat jou getal te vertrouwen is. Leg ineens ook maar eens het verband uit met ‘kudde-immuniteit’.
   Ten derde, ik kan niet oordelen of dat meisje aan vaccinatie zou kunnen overlijden, omdat ik haar medisch probleem niet in detail ken. En jij kunt dat ook niet. Veel mensen met een zwakke gezondheid kunnen echter nog steeds veilig gevaccineerd worden, zonder verhoogd risico op bijwerkingen. Maar hoe je het ook draait of keert, zij werd geïnfecteerd door iemand die de mazelen had, dus niet gevaccineerd was. Deze persoon draagt een zware schuldenlast voor het overlijden van dit meisje, zeker als deze persoon zelf niet gevaccineerd was omwille van een persoonlijk overtuigen. De kans op overlijden na vaccinatie is veel kleiner dan de kans op overlijden bij de ziekte, alhoewel antivaccinatie groepen je wel proberen te overtuigen van het tegengestelde met foutieve informatie (zonder bronvermeldingen trouwens!)
   Ten vierde, er is maar één overlijden, DANKZIJ een vaccinatieprogramma. Er zijn daardoor over de afgelopen tientallen jaren wellicht honderden overlijdens voorkomen. En dan spreken we nog niet van de duizenden hospitalisaties, en blijvende handicaps die voorkomen zijn.

   Wat betreft tetanus, is het inderdaad zo dat wordt aangeraden om elke 10 jaar nog een extra vaccin te krijgen. Maar dat is niet omdat al die “hordes” mensen niet meer beschermd zijn na tien jaar. Dat is omdat er een klein deel ervan (zo’n 10%) na tien jaar niet meer immuun is. Maar zeer veel van de mensen (ook die uit jou “omgeving”) zijn zelfs 30-40 jaar na hun laatste vaccinatie nog steeds beschermd. Daardoor dat er nog steeds zo weinig tetanus overlijdens zijn. Omdat we niet weten wie die 10% zijn, wordt iedereen aangeraden om elke 10 jaar een vaccinatie te krijgen, omdat het geen kwaad kan.

  11. Koen,
   Wie is hier de betweter?
   Jouw antwoorden laten overduidelijk zien dat je gewoon gehersenspoeld bent. Jij kan niet helder denken. Je kan alleen kijken binnen de lijntjes die voor jou zijn uitgezet. Wat zich daarbuiten afspeelt lijkt buiten jouw gezichtsveld te vallen.
   Ik kan inderdaad niet oordelen over dat meisje of zij aan vaccinatie zou kunnen overlijden omdat ik, net als jij, haar medisch verleden niet in detail ken. Dat schrijf je zelf. Toch oordeel jij daar juist wel over, want jij vind dat dit meisje zich wel had moeten laten vaccineren terwijl jij haar voorgeschiedenis niet kent. In ieder geval is bekend dat ze niet gezond was. Ook oordeel je dat dit meisje nog geleefd zou hebben als ze wel gevaccineerd was geweest. Dat weet je ook niet zeker, dat is maar gissen. Er zijn zoals gezegd zat mensen die ook na vaccinatie nog mazelen krijgen. Of de vaccinatie haar dood had kunnen voorkomen? Mogelijk, maar zeker is dat niet!!! Jij beweert van wel, maar het blijft hoe dan ook gissen. Ik dacht dat dit toch niet zo wetenschappelijk was, toch?
   En dan cijfers betreffende mazelen na vaccinatie. Kom op, hele hordes, dat zijn gewoon feiten, iedereen kent mensen. Zo simpel is het. Cijfers zeggen geen donder omdat er gewoon een zware onderrapportage is. Veel artsen nemen echt niet de moeite om dat allemaal door te geven. Dat zijn gewoon feiten, ga dat niet lopen ontkennen, zo “werkt” het systeem nu eenmaal.
   En jij respecteert helemaal geen keuze. Een geloofsovertuiging is een degelijk argument. Je hoeft het er niet mee eens te zijn. Prima. Voor mij persoonlijk is geloofsovertuiging ook geen goede reden om niet te vaccineren, ik heb andere redenen. Maar als andere mensen dat wel doen uit geloofsovertuiging respecteer ik dat. Jij overduidelijk niet.
   Het enige wat je doet is respectloos anderen een schuldgevoel aanpraten van heb ik jou daar, niet echt menselijk zou ik zeggen.
   Als mensen zogenaamd beschermt zouden zijn door vaccinatie hoeven de gevaccineerden zich geen zorgen te maken. Dus waar bemoeien zij zich mee? Want dat is het rare, mensen denken dat ze echt beschermd zijn door vaccinatie en toch ontstaat er keer op keer ophef onder de gevaccineerde groep die zo nodig moet oordelen over de niet-gevaccineerde groep. En die maken er nu juist geen probleem van.
   Maar mensen zijn niet voldoende beschermt door vaccinatie, want ook mensen die gevaccineerd zijn kunnen mazelen krijgen. En dan schrijf je:
   Maar hoe je het ook draait of keert, zij werd geïnfecteerd door iemand die de mazelen had, dus niet gevaccineerd was.
   Onzin verkopen doe je hier, want dat weet je helemaal niet. Het is een aanname, niet meer, niet minder. Er zijn trouwens ook mazelen uitgebroken in Nederland in gebieden die wel een hoge dekkingsgraad hadden…..toch vreemd.
   Maar hoe je het ook draait of keert om met jouw woorden te spreken, mazelen stond vroeger te boek als een goedaardige kinderziekte. De toestand nu is er zeker niet op verslechterd en dus is er helemaal geen reden voor nu om te overdrijven dat de mazelen toch zo dodelijk en zo’n gevaarlijke ziekte is. Dat is hij gewoonweg niet, uitzonderingen dus daargelaten. Het hele gedoe hierom is gewoon buiten alle proportie, weet je nog, jij die alles zogenaamd goed in perspectief kan zien. Wel, dat perspectief ontbreekt er juist keer op keer aan bij jou.

   En dan schrijf je:
   Ten vierde, er is maar één overlijden, DANKZIJ een vaccinatieprogramma. Er zijn daardoor over de afgelopen tientallen jaren wellicht honderden overlijdens voorkomen.
   Je liegt dat er maar 1 overlijden is door het vaccinatieprogramma. Er zijn zat geluiden dat het er heel wat meer zijn. Jij neemt die mensen (nabestaanden, die wel beter weten) gewoon niet serieus. Dat neem ik je persoonlijk zeer kwalijk, want het is in mijn ogen gewoon zwaar asociaal.
   En vervolgens het woordje “wellicht” in jouw zin….wat duidelijk weer getuigt van het hoog wetenschappelijk niveau…..hmmm, aannames dus.

   En dan betreffende tetanus.
   Je doet nu net alsof vaccinatie de enige manier is om immuniteit tegen tetanus te krijgen. Er is ook een natuurlijke methode waardoor vele mensen automatisch beschermd zijn tegen tetanus.
   Dit heb ik van een arts, dus ik heb geen reden om hieraan te twijfelen. Je mag zelf op zoek gaan, want ik heb geen zin hierin met jou verder over in discussie te gaan.
   Als jij zo nodig de betweter uit wilt hangen moet je praten met mensen op jouw niveau en niet proberen de slimme uit te gaan hangen hier, om op zogenaamd hoog niveau “leken” er proberen uit te lullen. Want dat is jouw tactiek overduidelijk en ik vraag me nog steeds af hoeveel je hiervoor betaald krijgt.
   Ook is het overigens zo dat de kans om nu tetanus te krijgen kleiner is dan vroeger omdat er nu bijvoorbeeld geen paard en kar meer rijden, er doorgaans een betere wondverzorging is. Dat soort dingen. Niet alleen vaccinatie dus….perspectief zien, weet je nog? In plaats van alleen maar angst en paniek zaaien en overdrijven.

  12. Betreffende die ene dode is er waarschijnlijk een misverstand in geslopen.
   Je doelde natuurlijk op dat meisje in Tholen dat is overleden aan mazelen.
   Ik dacht even dat je wilde zeggen dat het hele vaccinatieprogramma (rvp) maar 1 dode opgeleverd heeft door vaccinatieschade.
   Maar dat zijn er dus veel meer. Maar dat ontken jij ook veelal.
   Maar goed als het dankzij vaccinatie maar 1 dode zou zijn. Nou, wees dan blij, waar lul je dan nog over, want over een paar duizend doden meer of minder maak jij je niet druk (zie ergens hierboven).
   Maar ook DANKZIJ is maar gewoon een aanname, niet meer en niet minder. Want zo kan ik ook een aanname doen. Als dit meisje eerder op jonge leeftijd de kans had gehad om mazelen te krijgen was zij nu niet op middelbare leeftijd overleden aan de gevolgen van mazelen. Je weet hoe ouder je bent hoe gevaarlijker ziektes worden. Door dat hele vaccineren krijgt men nu steeds op latere leeftijd kinderziektes met alle gevolgen van dien. Dus misschien is zij wel komen te overlijden JUIST door dat vaccinatieprogramma. Maar jij zult nu zoals gebruikelijk weer wel gaan goochelen met cijfers om iets wat krom is toch weer recht te praten.

  13. Ger: je denkt het allemaal zoveel beter te weten, maar jou kennis is overduidelijk zeer beperkt:
   1. Ze reikt gewoon niet verder dan wat je in je eigen achtertuin ziet en hoort (“iedereen kent mensen…”, “Er zijn zat geluiden…”),
   2. je aanvaardt enkel wat in jou kraam past (“Dit heb ik van een arts”, maar je aanvaardt niet dat de overgrote meerderheid van artsen net het tegenovergestelde aanraden, namelijk om te vaccineren).
   3. Je misinterpreteert de zaken (ik schrijf nergens dat “dat dit meisje zich wel had moeten laten vaccineren”),
   4. Je snapt blijkbaar gewoonweg niet wat ik schrijf (ik schreef nergens “dat er maar 1 overlijden is door het vaccinatieprogramma”, want voor zover ik weet was er geen enkel in Nederland. Ik hoor de “geluiden” niet die jij blijkbaar hoort – bedoel je daarmee van die vage geruchten die door onruststokers worden verspreid? Ik maakte enkel duidelijk dat er tijdens de uitbraak van mazelen in het afgelopen jaar er maar 1 overlijden was door de mazelen zelf (de ziekte dus), omdat de overgrote meerderheid van de mensen gevaccineerd zijn, dus geen mazelen krijgen en dus niet aan mazelen sterven.

   Stephen Hawking “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.”
   ( “Het grootste obstakel om tot kennis te komen is niet het gebrek aan kennis, het is de illusie dat je kennis hebt”)

  14. Koen,
   Vraag jij je wel eens af hoe de ouders van Freek Hagoort over de BMR prik denken? Daar zit ook die verrekte mazelen bij. Totaal overbodig om voor dit soort goedaardige kinderziekten in te gaan enten. Maar wel met de dood tot gevolg. Ouders zijn niet gek, Koen.
   Iedereen die dit gaat lopen ontkennen en dit geval niet serieus neemt, en dat is absoluut gebeurd in deze zaak, is gewoon zwaar asociaal in mijn ogen. Overleden door vaccinatie. Hoezo, niet één dode, naar jouw beste weten?
   Nee, niet officieel nee. Heb je de gang van zaken bekeken in dit geval? Ronduit schrijnend. En dat bedoel ik nou met cijfers. Het zegt gewoon geen donder.
   Jullie wetenschappers moeten eens een keer naar de echte wereld kijken, naar de praktijk in plaats van alleen maar volgens het (gemanipuleerde) boekje.
   En de meerderheid van de artsen. Weer zo’n stomme opmerking.
   De meerderheid van de artsen durft niet spreken Koen. Dat weet jij net zo goed als ik. Hun baan hangt ervan af. Artsen zijn niet vrij hun mening te geven. Geven zij hun mening kan hun dat duur komen te staan. Ja Koen, op papier zijn artsen vrij hun mening te geven. Maar er zit wel degelijk een wereld van verschil tussen de theorie en de praktijk. Maar verder kijken dan je neus lang is…ho maar, dat kan Koen niet. Er zijn inmiddels zovele artsen, ondanks dat ze zwaar in de minderheid zijn die wel hun nek hebben uitgestoken (sommige met verstrekkende gevolgen, veel artsen ook die gepensioneerd zijn en er nu toch voor kiezen te gaan praten) en die heel andere geluiden laten horen. Het is echt geen enkeling meer Koen.
   Maar hoeveel krijg jij nu voor jouw werk hier? En voor wie werk je precies? Durf je daar een eerlijk antwoord op geven? En inderdaad, zo maar iets geloven wat niet aannemelijk is doe ik niet, maar dat doe jij ook niet, toch?
   En mijn kennis reikt toch echt wel iets verder dan mijn achtertuin, maar eerlijk is eerlijk, ik ben en blijf een leek. Maar wie jij precies bent, met welke pet jij hier op spreekt, dat blijft een raadsel. Ik heb genoeg gelezen en gezien. Boeken die jij stelselmatig over het hoofd ziet, uitgezonderd dan dat ene boek, wat meteen heilig is voor jou.
   Maar je hangt de farmacie “iets” te veel aan (een heel klein beetje maar…hmmm) om jou als onpartijdig te zien.

  15. Feniks, 2.13 je haalt hier Stephen Hawking aan, ik lees momenteel voor de 2e keer nu met mijn andere oogappel het boek van Stephen Hawking; de geheime sleutel naar het heelal. Lees het maar eens, en zie hoe Stephen Hawking over gezondheid denkt. Dat is is toch echt niet hetgeen jij hier promoot. In het boek wordt de hoofdpersoon George, alles wat tegen de natuur in gaat, ontraden. meer verklap ik niet…. 🙂
   gewoon ‘common sense’, we hebben het allemaal, soms heel erg diep verborgen….

  16. Ger: jou reacties lopen over van beweringen die je niet kunt verantwoorden. En dan durf je toch van jezelf te beweren: “zo maar iets geloven wat niet aannemelijk is doe ik niet”. Maar keer het ook eens om: blijkbaar slik je kritiekloos wel alles dat aannemelijk LIJKT. Of in je kraam past. Maar omdat iets aannemelijk is, betekent nog niet dat het juist is. Het is ook aannemelijk dat de Aarde plat is, totdat je meer leert over astronomie en moet concluderen dat ze rond is.
   Stierf Freek Hagoort aan aan het BMR vaccin? Klinkt aannemelijk, maar het onderzoek wijst uit dat het een bacteriële infectie was. Maar het BMR vaccin past in jou kraam, dus concludeer je dat maar (net zoals vele anderen). Men heeft inderdaad tijdens het onderzoek geen rekening gehouden met de gevoeligheden van de ouders en dat is “schrijnend”, maar dat verandert de conclusie van het onderzoek niet. Maar blijkbaar wel in jou ogen.

   Nog enkele van jou beweringen die je blijkbaar kritiekloos aanvaard.
   “het (gemanipuleerde) boekje”
   “De meerderheid van de artsen durft niet spreken”
   Je veronderstelt dat die artsen die “durven uitspreken” gelijk hebben.
   Je kunt jou uitspraken niet verantwoorden, omdat je ze gewoon verzint, of klakkeloos overneemt als ze je in je kraam passen. Ik zou voorstellen dat je je eigen advies opvolgt: “verder kijken dan je neus lang is”. Begin bevoorbeeld eens te lezen over ‘confirmation bias’.

   En waarom veronderstel je toch steeds dat ik betaald wordt om hier reacties te plaatsen? Neen, ik doet dit gewoon omdat ik het hemeltergend vind hoeveel leugens er klakkeloos verspreid en aanvaard worden, en ik wil graag helpen om die recht te zetten. En waarom is het zo belangrijk om te weten wat ik doe? Denk je echt dat ik deel uitmaak van een of ander groots ‘complot’?
   Als ik fouten schrijf, duid ze dan gewoon aan. Als ik het bij het rechte eind heb, durf met die vaststellingen dan in je eigen gedachtengoed mee rekening te houden. En als je ze niet begrijpt, zwijg dan. Lees nog eens mijn reactie 1, waarmee deze draad begon. Daarin toon ik aan dat het artikel hierboven de conclusies verdraait van een wetenschappelijke studie, om zo te passen in het vaccinatie-verhaal. Klopt het wat ik daar schreef, of niet? Het is allemaal eenvoudig te controleren. Maar niemand die hier dat blijkbaar durft op in te gaan.

  17. Koen,
   Er is geen fatsoenlijk wetenschappelijk onderzoek verricht naar de dood van Freek Hagoort. Dat is nu net het punt. Het is gewoon misleidend.
   En inderdaad, iedereen die nu anders beweerd en tegen de heersende “wetenschap” ingaat wordt verketterd, totdat men er straks achter komt dat de aarde rond is. Die vergelijking is beter.
   Nog zo’n leugen waarmee jij en iedereen van die wetenschappelijke vriendjes van je ons continu probeert te hersenspoelen is dat dankzij vaccinaties het aantal doden nu zo enorm is afgenomen.
   Het is gewoon niet waar, te eenzijdig, veel te kort door de bocht.
   Ten eerste was de lijn naar beneden betreffende het aantal sterfgevallen bijna bij alle ziektes veel groter alvorens men ging vaccineren. Daarna heeft die dalende lijn zich voortgezet, mede door vaccineren, maar dus zeker niet alleen. Er zijn nu eenmaal meerdere factoren die een veel belangrijkere rol spelen. De grafieken zijn duidelijk. Toch wordt dit steeds verzwegen.
   Daarbij zijn het aantal doden nu aanzienlijk minder dan vroeger, maar is dit zeker niet alleen het gevolg van vaccinatie. De belangrijkste oorzaak ligt eerder in het nu goed kunnen behandelen (doorgaans met antibiotica) van de levensbedreigende complicaties. Dat en vooral dat voorkomt de meeste doden. Maar jullie hersenspoelen alleen maar dat het allemaal aan die geweldige vaccinaties te danken is. Dit is gewoon niet de waarheid. De nuance is compleet weg. Het is regelrecht misleidend.

   En ja, die artsen hebben veelal gelijk. Het zijn klokkenluiders. Een bekend fenomeen betreffende klokkenluiders is dat zij worden verketterd door malloten, waarvan jij in dit geval er één van bent.
   En ik slik zeker niet kritiekloos alles dat in mijn kraam past. Ik ga echt niet mee in alle verhalen die hier op deze site staan.
   Maar in het hele medische gebeuren is er gewoon een zeer donkere schaduwkant en die moet gewoon meer bekendheid krijgen. Mensen hebben gewoon recht op een eerlijke en volledige voorlichting en vervolgens hebben ze het recht om zelf eigen keuzes te maken. Jullie voorlichting is aantoonbaar eenzijdig. Genoeg uitleg hierover hierboven.
   En trouwens, waar ben je hier toch mee bezig man?

  18. Ger, Ik ga gewoon alleen herhalen wat ik in 1.13 al schreef, dat zeker relevant is omdat je in 1.14 erkent dat je een leek bent:

   Stephen Hawking “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.”
   ( “Het grootste obstakel om tot kennis te komen is niet het gebrek aan kennis, het is de illusie dat je kennis hebt”)

   Er is veel dat je denkt te weten, maar je ziet niet in waar de fouten zittenis. Je denkt gewoon dat je het allemaal door hebt, maar er is zoveel dat je niet weet, en nog meer waarvan je zelfs niet beseft dat je het niet weet.

  19. Het onderzoeksrapport over de dood van Freek Hagoort is te lezen op http://www.meerwetenoverfreek.nl/images/stories/20110627-onderzoek_lareb.pdf. Kort samengevat:

   De ouders lieten niet toe dat de opstellers van dit rapport het medisch dossier van Freek mochten doornemen.
   Hij was eerst naar een Huisartsenpost gebracht, maar die had hem terug naar huis gestuurd. De handelingen van de Huisartsenpost werden verder onderzocht (geen deel van dit rapport)
   Hij had voordien al meerdere vaccinaties gehad, zonder ooit een probleem te hebben gehad
   Hij had bij overlijden infecties met twee typen bacteriën en een virus. Zo’n combinaties komen elk jaar bij een paar mensen in Nederland voor, en zijn steeds zeer ernstig.
   Er is nog nooit zo’n combinatie beschreven vlak na een vaccinatie, dus er is geen indicatie dat dit meer dan een toevallige opeenvolging is.
   Er zijn reacties van de ouders en van de arts die hen begeleid. Zij hebben bedenkingen bij het rapport, maar die zijn gebaseerd op speculaties, en verwijzen naar niet-vertuigende publicaties (bvb door een oogarts, dus geen expert in infecties of immunologie)

  20. Mijn hemel.. Om gewoon te durven opschrijven:
   ‘Ger: je denkt het allemaal zoveel beter te weten, maar jou kennis is overduidelijk zeer beperkt’
   Het is Koen die de judge en de jury tegelijkertijd speelt. En dat als simpele mede-mens.. Waar haal je de houding vandaan man..? De gladde-glibberigheid die van je commentaren afdruipt, vind ik weerzin-wekkend. Zelden of nooit zo’n zelfingenomen mannetje meegemaakt..
   Angst voor het onbekende zal m.i. ws. de grote drijfveer hierachter zijn. Gewoon zeggen dat je het ook niet allemaal weet, maar dat het volgens jou ‘zo-en-zo’ zit.. Nee, het ZIT zo-en-zo.. Laten we je ‘JJKoen’ gaan noemen.. Judge-jury-Koen.
   Gewoon dan nog maar één keer, hoe het mede-mensvriendelijker, jezelf-relativerender zou kunnen worden opgeschreven:
   ‘Ger: je denkt het allemaal zoveel beter te weten, maar ik vind dat jouW kennis overduidelijk zeer beperkt is’
   (Dan zie je Koen, wellicht ook sneller dat het bezittelijk ‘jou’ met een ‘W’ wordt geschreven..!)

  21. Ach ja Guido, speel maar weer op de man, aangezien je niet op de bal kunt spelen. Zoals ik al schreef in 1.16:
   “Lees nog eens mijn reactie 1, waarmee deze draad begon. Daarin toon ik aan dat het artikel hierboven de conclusies verdraait van een wetenschappelijke studie, om zo te passen in het antivaccinatie-verhaal. Klopt het wat ik daar schreef, of niet? Het is allemaal eenvoudig te controleren.” Maar noch jij, noch Ger die blijkbaar durft op in te gaan.”

  22. Ik speel niet op de man; dat is opnieuw jouw interpretatie. Waar je zo goed in bent. Ik heb het over de manier WAAROP je communiceert en niet over JOU! Ga er vooral niet op in, stel je voor..
   Als je als ‘wetenschapper’ het verschil niet weet, noch erop in wenst te gaan, tussen:
   ‘Ger, je hebt er geen kaas van gegeten’ en
   ‘Ger, ik vind dat je er geen kaas van gegeten hebt’..
   Dan heb je voor mij afgedaan Koen. Zo simpel is het voor mij. Dag Koen.
   De volstrekt onwetenschappelijke wijze van taalgebruik en stellingnames, staan borg voor je houding van betweterigheid en angstig willen controleren in mijn ogen.
   En ik zou hier vooral niet op ingaan. Maarja, ik ben jouw niet, eh.. jou.

  23. Ik herhaal nog maar eens een keer wat ik al eerder schreef.
   Als jij zo nodig de betweter uit wilt hangen moet je praten met mensen op jouw niveau en niet proberen de slimme uit te gaan hangen hier, om op zogenaamd hoog niveau “leken” er proberen uit te lullen. Want dat is jouw tactiek overduidelijk en ik vraag me nog steeds af hoeveel je hiervoor betaald krijgt.

   En beweren dat het onderzoek naar Freek op een normale manier heeft plaatsgevonden en dat het een degelijk en serieus onderzoek is geweest is echt te gek voor woorden. Maar laat iedereen daar zelf maar over oordelen. Ieder zijn mening daarover. Maar genoeg mensen zullen de ogen openen. Steeds meer en meer.

 2. Het Lareb dient in ons land ALLE klachten met betrekking tot welke vorm van medicatie, dus ook vaccinatie, te registreren.
  Echter als mensen bellen om melding te maken van (bij)werkingen van vaccinaties wordt in de meeste gevallen geantwoord dat dat niet kan en wordt de betreffende klacht niet geristreerd. Het Lareb is dus niet onafhankelijk. Er kan dus ook geen duidelijk beeld worden gevormd over de hoeveelheid vaccin geralateerde klachten en aandoeningen, omdat het wordt tegengewerkt.

  1. Peter: Het LAREB registreert inderdaad alle klachten. Maar als je hun website eens bekijkt, dan zul je vaststellen dat daar staat dat enkel artsen telefonisch een melding kunnen maken. Alle anderen kunnen ook een melding doen, maar dat dien je via de website te doen. Het is dus zeker niet zo dat je wordt tegengewerkt, of dat men probeert te voorkomen dat je iets ingeeft

  2. Feniks, daar begint al het “niet registreren”………bij de artsen en concultatiebureaus die niet de moeite nemen om ervaringen van gedupeerden te noteren en door te geven. Particulieren weten vaak niet de weg naar het Lareb of vinden het te moeilijk met oa. merknamen die ze vrijwel onmogelijk kennen. Bovendien als er iets ernstigs gebeurt heb je wel wat anders aan je hoofd dan pagina’s formulieren invullen. Daar hoort de behandelaar(arts/verpleegkundige)voor te zorgen. Maar die geeft niet thuis, die is er niet voor de patiënt, die is er voor het systeem dat niet volledig is.

  3. Hoe tekenend voor de huidige maatschappij… Je kind is in shock, je weet niet waardoor het komt; tja, wel gevaccineerd zojuist.. Tja, de dokter zegt dat het niet aan het vaccin kan liggen..
   Vervolgens kun je als ouder naar een.. website….??!?!? Hoe digitaal wil je je gevoelens maken.. Digitale compassie..? Door Frankema die het zo mooi omschrijft.. Het oer-moedergevoel wordt overruled door de betweters, de linker-hersenhelft-brigade..

 3. http://www.familieblij.nl/page97.php
  De schema’s op deze website laten duidelijk zien dat het niet de vaccinaties zijn geweest die bepaalde ziekten hebben teruggedrongen, maar dat die al lang op hun retour waren. Klachten, aandoeningen en chronische of ernstige ziekten die het gevolg kunnen zijn van vaccinaties en waarvan de toename na intreding van het rijks vaccinatie programma een duidelijke stijging vertonen, zoals meermaals aangetoond met de toename van autisme,
  worden door het RIVM nooit bekend gemaakt. Men neemt niet eens de moeite om er naar te kijken, want dat zou betekenen dat men de eigen glazen ingooit. En zo dapper is men niet bij die overheidsinstantie die onafhankelijk dient te zijn en alles dient te onderzoeken wat men onze gezondheid in verband kan worden gebracht.
  Maar ja, als ministers al niet het goede voorbeeld geven, wie zijn dan de onderdanen die het moeten uitvoeren.

  1. Pjotr: Al die “Klachten, aandoeningen en chronische of ernstige ziekten die het gevolg kunnen zijn van vaccinaties “ worden wel zeker bekeken. Je kunt ze bijvoorbeeld ingeven op Lareb.nl, of FAERS of VAERS in de VS, en het artikel hierboven maakt juist duidelijk dat bijvoorbeeld in China die ook allemaal in een database kunnen ingegeven worden . En onder meer gebaseerd op dergelijke gegevens (en ook heel wat andere studies) blijkt dat bijvoorbeeld er helemaal geen verband is tussen vaccinatie en autisme. Lees daarvoor maar eens reactie 9 op http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/vaccinaties-gezondheid/kwik-in-vaccins-en-autisme-causaal-verband/comment-page-1/#comments.

  2. Koen, hoeveel krijg je hier nou voor? En is dat per week, per maand of hoe moet ik dat zien?

 4. Hallo Feniks,
  Dan heb jij nog nooit mensen gesproken die dit soort ervaringen hebben gehad met het lareb, waarbij ze gewoon niet serieus werden genomen.
  Ik houdt hiervan geen databank op na, maar heb dat meermaals ervaren. En als de klachten al bekeken worden gebeurt dat met de Bril van “dat kan niet waar zijn, want vaccins zijn veilig”. En daar zijn ze nooit op getest. Wellicht dat Jannes Koetsier en/of Desirée Röver je er meer over kunnen vertellen. Ik weet dat je graag de huidige medische industrie verdedigd,maar je weet net zo goed dat het er beslist niet rozegeur en maneschijn is en dat er veel te verbeteren valt.

  1. Het is de waarheid van onze Koen dat het allemaal correct gebeurd, dát er systemen zijn, waarbij weliswaar de slager zijn eigen vlees keurt, maar waar toch een systeem aanwezig is, om de klachten bij te houden. Een doekje voor het bloeden.. Een zoethoudertje..? Welnee, het is volgens onze alwetende Feniks een correct systeem. Dat in eerste instantie het RIVM -volledig ont-wetenschapt (door de eigen meting)- de keuringen deed, geeft m.i. al genoeg aan..
   Ze hadden geen zin de vuile was buiten te hangen. Er kraaide geen naar de uiterst negatieve gevolgen van de -voor sommigen- verwoestende werking van de gevolgen van vaccinaties.

  2. Guido,je legt me weerom woorden in de mond! Ik heb nergens beweerd “dat het allemaal correct gebeurd”. Ik ben er ook van overtuigd dat niet elke bezorgdheid van een ouder in wordt opgenomen . Maar vraag je eventjes af: waarom is dit systeem er eigenlijk? Als men bijwerkingen zou willen onder de mat vegen, dan zou men toch nooit zo’n systeem hebben opgezet? Men is zich er trouwens heel bewust van dat zo’n systeem heel wat beperkingen hebben. Enerzijds zal er onder rapportering zijn (dus bijwerkingen die niet gerapporteerd worden), maar anderzijds zullen er ook heel wat zaken gerapporteerd worden die helemaal niks te maken hebben met de gevolgen van een vaccinatie.

  3. Het RIVM heeft heel Nederland uitgenodigd bij de opening aanwezig te zijn van de ‘Slager-die-zijn-eigen-vlees-keurt’-afdeling.. Namelijk de afdeling ‘klachten rondom vaccins en vaccinaties’.. Daar waren ze zo blij mee, ze wilden duidelijk laten zien, dat zij in staat waren die klachten te behandelen. Onbevooroordeeld, neutraal, zonder ‘conflict of interest’.. Knappe jongens..
   Inmiddels is die klachtenafdeling niet meer onder de hoede van ‘zijn-eigen-vlees-keurende’-slager.. Dat zegt genoeg. Dank voor de waardevolle bijdrage in deze analyse Koen.

 5. Hoe correct is het RIVM?

  Fabels en feiten : Het BMR-vaccin wordt gekweekt op levend weefsel van mensen en dieren(geaborteerde cellijn). Het RIVM spreekt dit op hun website niet tegen: ‘Dat klopt. Virussen kunnen niet groeien zonder levende cellen.

  Ze gebruiken voor hun eigen vermeerdering de huishouding van levende cellen. In plaats van steeds opnieuw cellen uit organen (of dieren) te halen, kan dat tegenwoordig met celkweken of continue cellijnen. Deze cellen kunnen steeds weer worden doorgekweekt zonder gebruik van nieuwe donoren. Voor bof en mazelen betreft dat een continue cellijn van een kippenembryo en voor rodehond een cellijn van longfibroblasten uit een om medische reden uitgevoerde abortus MET toestemming van de moeder.’

  Deze laatste bewering van het RIVM is enigszins bezijden de waarheid, getuige ook de jarenlange juridische strijd door de nabestaanden van Henriëtte Lacks, van wie het geaborteerde kindje in de jaren ’50 ZONDER haar medeweten gebruikt werd voor het verder ontwikkelen van vaccinkweekbodems (HeLa-cellijn).

  1. Wat ik altijd vreselijk jammer vindt, is dat er voor het RIVM bijna geen ‘weg terug’ is.. Je zult moeten bekennen dat vaccins én vaccinaties niet het ‘heilig water’ van de gezondheidszorg zijn..! Je zúlt moeten bekénnen dat je feitelijk nalatig bent geweest in de (foutieve en/of onvolledige) voorlichting.
   Maar ook hier is er natuurlijk een weg uit; simpelweg eerlijk zijn, niet met alle macht proberen een luchtkasteel op het Aardse fundament te zetten.. Of wél, maar dan is het voor weinigen nog mogelijk uit te gaan van goeder trouw..!
   ‘There comes a time when silence is betrayal’.. (Martin L. King)

 6. Ter info: The infant mortality rate is expressed as the number of infant deaths per 1000 live births. According to the US Central Intelligence Agency (CIA), which keeps accurate, up-to-date infant mortality statistics throughout the world, in 2009 there were 33 nations with better infant mortality rates than the United States (Table 1).8 The US infant mortality rate of 6.22 infant deaths per 1000 live births ranked 34th. In 2009, five of the 34 nations with the best IMRs (Infant mortality rates) required 12 vaccine doses, the least amount, while the United States required 26 vaccine doses, the most of any nation. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3170075/

  1. Sorry, in België kan men in dergelijk geval wel schadevergoeding krijgen, bij het Fonds voor de Medische Ongevallen. Dit kan een compensatie uitbetalen aan personen die schade hebben geleden als gevolg van gezondheidszorg.

  2. Natuurlijk niet, die bijwerkingen zijn alleen in het buitenland, niet bij ons. Toch logisch.

  3. Niet alleen zal dit Belgische fonds niet worden gebruikt voor vaccinatieschade (want niet er- of herkend), maar bij de WHO ook nog eens onbekend…

 7. En al die mensen die vinden dat vaccinaties slecht en onnodig zijn zijn dus schuldig aan de dood van kinderen die besmet raken. Roepen dat het middel slechter is dan de ziekte zonder dit te bewijzen is natuurlijk gewoon paniek zaaien. Ongetwijfeld zullen vaccinaties hun keerzijde hebben maar dit staat in geen verhouding met niet vaccineren. Als je niet vaccineert dan ben je rechtstreeks verantwoordelijk voor de verspreiding van kinder- en andere besmettelijke ziektes. Heeft er iemand betrouwbaar cijfermateriaal over de schade van vaccinaties? Heeft iemand wetenschappelijke informatie over het schadelijke ingrediënten van vaccinaties? Ik heb ze in ieder geval nog niet gezien maar dan zal ik wel de dommerd zijn. Kritisch denken is niet hetzelfde als slikken voor zoete koek.

  1. Je bent in ieder geval niet zo kritisch op je eigen teksten Jos.. Lees het gewoon nog eens door, wat je schrijft. Het zit vol aannames van hoe JOUW wereld in elkaar zit.. Eén van die zinnen?
   ‘Ongetwijfeld zullen vaccinaties hun keerzijde hebben maar dit staat in geen verhouding met niet vaccineren.’

   Heb je daarover iets gelezen, heb je de afweging zélf gemaakt, ben je ’terzake-kundige’.. Of heb je dit na ruime (zelf)studie geconcludeert, of hoe zit deze ‘conclusie’ in elkaar..? Of nog erger: ‘IS HET GEWOON ZO’..??
   En dat is allemaal niet erg of zo, maar je pretendeert daarmee min of meer, dat jij wéét hoe het allemaal zit.. Toch? Ben je niet, net als wij allemaal, een zoekende in de woestijn..?

 8. Je zult nooit duidelijke wetenschappelijke bewijzen van vaccinatie schade vinden
  Omdat er met de schade meldingen niet serieus wordt omgegaan!
  Zelfs bij 2x Wiegendood op dezelfde leeftijd, van 2 broertjes, dus 2x in 2 jr je kind verliezen ,wordt er nog niet serieus naar gekeken.
  Gewoon toeval, lijkt me echt niet!

  Net als mijn buurjongetje dat na vaccinatie overleed!
  We worden heel dom gehouden en Big Pharma wordt heel rijk.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.