Advertentie

Yale-studie toont vaccin-stoornissen aan hersenen..!


x

x

x

Niet alleen autisme na vaccinatie..

x

Yale-studie toont vaccin-stoornissen aan hersenen..!

x
2017 © WantToKnow.nl/be – origineel Jack Burns (vertaling L. Smit)

x

Het CDC, een twijfelachtige overheids-club. Vergelijkbaar met de GG en GD in Nederland, doen ze hun werk NIET voor het Amerikaanse volk, maar lijken regelrecht in dienst te zijn van Big Pharma. Die vervolgens haar producten al ‘zegeningen voor de mensheid’ kan slijten aan het volk dat vol vertrouwen is over het CDC..

Het onderwerp vaccinaties is en blijft uiterst omstreden, daarover is geen twijfel mogelijk. Er zijn aan beide kanten van dit debat waarheden en leugens die een belemmering kunnen vormen voor het nemen van een verstandige beslissing. Maar wat ons grote zorgen baart, is dat het zogenaamd ‘voorzorgsprincipe’ volledig overboord gezet lijkt te zijn. Dit uitgangspunt, bij de acceptatie van nieuwe technieken of middelen (waaronder natuurlijk ook medicijnen en voedsel), bestaat eruit dat het een middel of techniek NIET WORDT TOEGEPAST, TENZIJ BEWEZEN VEILIG..

Bij vaccinaties treden de laatste 50 jaar steeds meer fenomenologische hersenafwijkingen op, zoals autisme, ADHD en depressieve stoornissen. Over de hele wereld vertellen ouders anekdotes over hun kind, dat eerst gezond was en normaal groeide en de dag na een vaccinatie autisme of ADHD kreeg. Terwijl de wetenschap en regering volhouden dat er geen causaal verband bestaat tussen de vaccinaties en aandoeningen melden ouders, meerdere studies en andere landen iets heel anders. Sommige moedige wetenschappers tonen een correlatie wel degelijk aan, iets wat anderen al geruime tijd wisten.

Het is bewezen dat wetenschappers van de CDC gegevens vernietigden die konden aantonen dat er een correlatie bestaat tussen vaccinaties en autisme bij kinderen (scientists destroyed data).

Onderzoekers van Pennsylvania State en Yale University hebben met een steekproef onderzocht “of er bij particulier verzekerde kinderen antecedenten te vinden waren na vaccinaties en de verhoogde incidentie van obsessief-compulsieve stoornissen, anorexia nervosa, angststoornissen, chronische tic stoornissen, attention deficit hyperactivity disorder, depressieve stoornissen en bipolaire stoornissen.”

Als controlemiddel en contrastmethode werd ook gezocht op gebroken botten en open wonden na vaccinaties. De onderzoekers hebben geconcludeerd dat iemand na een griepvaccin binnen een jaar “wordt geassocieerd met diagnoses van anorexia nervosa, obsessief-compulsieve stoornissen en angststoornissen.” Deze bevinding vergroot het inzicht dat vaccins zijn gerelateerd aan autisme en aan andere hersenen-ziekten.

De studie gebruikte voor hun data claimgegevens van particuliere verzekeringen. Volgens deze studie was de opzet om:“Met behulp van de gegevens van de claims, het voorafgaande jaar op voorkomen van vaccinaties bij kinderen en adolescenten in de leeftijd 6 tot 15 jaar, te vergelijken met de bovenstaande neuropsychiatrische aandoeningen tussen januari 2002 en december 2007,”

De correlaties bleken niet beperkt tot het griepvaccin.
Volgens de gepubliceerde studie in Journal Frontiers in Psychiatry waren “diverse andere vaccinaties ook verdacht: tegen hepatitis bijvoorbeeld. Hepatitis A met obsessief-compulsieve stoornissen en Anorexia Nervosa en hepatitis B met Anorexia Nervosa.” Zoals met de meeste onderzoeken beweren de schrijvers niet ronduit dat vaccinaties de oorzaak zijn van de hersenafwijkingen. “Deze pilot en epidemiologische analyse impliceert dat het begin van enkele neuropsychiatrische aandoeningen kunnen worden gerelateerd aan voorafgaande vaccinaties in een subset van individuen” en ze voegen toe, “deze bevindingen rechtvaardigen wel verder onderzoek, maar een oorzakelijke rol van infecties of vaccinaties is niet gebleken.”

De onderzoekers waarschuwen het publiek om niet te beslissen om kinderen niet meer te vaccineren. “Gezien de bescheiden omvang van deze bevindingen, afgezet tegen de duidelijke gezondheidsvoordelen van vaccins bij het voorkomen van mortaliteit en morbiditeit bij besmettelijke kinderziekten, moedigen wij families aan om de vaccinatieschema’s te volgen volgens de richtlijnen van CDC.”

In het ‘Free Thought Project’ zitten advocaten, biologen en politieke wetenschappers maar geen artsen, dus we doen hier geen aanbevelingen over wat u en uw gezin met betrekking tot vaccinaties moet doen. Dat gezegd zijnde, de farmaceutische industrie zal er alles aan doen zodat u deze informatie niet zult zien. Het zal niet worden getoond in de mainstream media omdat hun reclamedollars aan deze bedrijven zijn verbonden. Dus vinden wij het onze plicht om deze informatie te verspreiden en met uw hulp verder te delen. Dit kan een groot effect hebben.

Kijk in deze video hoe in de VS de cowboys van Big Pharma feitelijk volledig hun gang kunnen gaan, in het kader van vaccinatie-schade. De overheid dekt die schade, die er eerst niet geweest zou zijn, nadat forse claims van burgers wel degelijk dienden te worden afgehandeld..

 

 

 

60 gedachten over “Yale-studie toont vaccin-stoornissen aan hersenen..!

  1. Het is deze Yale/Penn studie:
   http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyt.2017.00003/full

   Tegenstanders van vaccinatie begrijpen niet waarom juist autisme niet is meegenomen in deze studie.
   Men denkt negatieve effecten gevonden te hebben, maar:
   “These findings warrant further investigation, but do not prove a causal role of antecedent infections or vaccinations in the pathoetiology of these conditions. Given the modest magnitude of these findings in contrast to the clear public health benefits of the timely administration of vaccines in preventing mortality and morbidity in childhood infectious diseases, we encourage families to maintain vaccination schedules according to CDC guidelines.”

 1. Nadat ik in oktober 2008 vele vaccinaties tegelijk had gekregen: hepatitis A en B, gele koorts, cholera, polio, tetanus, kinkhoest en weet ik veel werd ik heel ziek, waarna in februari 2009 darmkanker werd geconstateerd. Ik was en ben erg gezond en sterk en het is goed afgelopen, maar….nooit meer vaccinaties!

  1. Je werd toch ziek van de uitheemse ziekten ondanks de vaccinaties, haal nog injecties bij om het verhaal ‘ af te maken’?
   Je moet ze wel op hun blauwe ogen vertrouwen?

 2. Er viandere heftige DNA vergiftigingen plaats, die langzaam onze planeet onbewoonbaar maakt voor mensen, en dieren.
  De site : watdoesitmaen.com, komt met een mooi oud verhaal, van de uantum wave = VIMANA, er ontstaan warmte blups die groeien, energie ?
  De nog steeds lekkende Japanse Atoom centrale, is de hele stille Oceaan aan het voorzien van hele hoge atoom afval moleculen, die spontane levens vormen laten zien.
  Ze spoelen overal aan op de stranden, nog nooit geziene wezens.
  Jenne

 3. Vorig jaar in 2016 wilde Robert Di Niro een documentaire presenteren op een festival genaamd het Tribeca Festival in Amerika maar besloot vanwege de ontstane contraverse (lees: druk vanuit de media en pharmaceutische industrie) dat het onderwerp toch niet helemaal zou passen op een filmfestival. Bij nader inzien had hij toch wel wat bedenkingen dat hij de docu Vaxxed terruggetrokken had vooral vanwege de inhoud ervan en feitelijkheden in de docu aanwezig. Vaxxed zeer de moeite waard om toch te gaan bekijken..hetgeen Robert Di Niro ook aangeeft in onderstaande link aangaande een intervieuw bij Today.
  https://www.youtube.com/watch?v=W8c327UcjLQ

 4. DIt artikel toont weer eens aan hoe corrupt de antivax propaganda kan zijn.

  De conclusies van dit Yale-onderzoek zijn (letterlijk vertaald uit hun publicatie): “deze resultaten tonen geen causaal verband aan tussen vaccinatie en de pathoethiologie. Omwille van de minimale effecten in vergelijking met de overduidelijke gezondheidsvoordelen van een correcte vaccinatie tegen kinderziektes, raden wij families aan om de richtlijnen voor vaccinatie van de CDC te blijven volgen”.

  Dus: dit onderzoek vindt geen enkele redenen tot bezorgdheid!

  Maar wat wordt dat in de antivax indoctrinatie? Hoewel de conclusies van dit artikel dus helemaal niet zorgwekkend zijn, worden hier allerlei insinuaties en leugens aan toegevoegd: dat de industrie probeert om dergelijke data verborgen te houden (niet dus, de industrie was helemaal niet betrokken bij dit onderzoek en het is trouwens ook gepubliceerd, net zoals 1000den andere studies over vaccins), dat er onaanvaardbare vaccinatie-schade is (niet dus, de studie concludeert het tegendeel), en dat de overheid dit alles ook wil toedekken (niet dus, zij hebben dit onderzoek indirect mee gefinancierd).

  En dan wordt er nog op gratuite wijze beweerd dat “vaccinaties is en blijft uiterst omstreden, daarover is geen twijfel mogelijk.”. Niet dus: alle degelijke studies tonen aan dat vaccins veilig en werkzaam zijn. Maar de antivax lobby probeert hier een controversie te creëren die er dus helemaal niet is. Zij proberen degelijke conclusies 180 graden om te draaien om ze zo toch in hun kraam te laten passen. Een “manufactoversy”, zoals men dat noemt.

  En toch zijn er veel mensen die hier in trappen!
  Ik kan alleen maar zeggen: “ontwaak”! Geloof die propaganda toch niet!

  1. Logisch denken lijkt uiters lastig te zijn, wat is het doel van de pharmaceutische industrie?
   De industrie is gericht op winstmaximalisatie , hieruit volgt logischerwijze de volgende stelling “big pharma is niet uit op het genezen van zieke mensen nog om hen gezond te houden, daar valt namelijk niet aan te verdienen.”
   Berichten in de media omtrent het niet willen zoeken naar nieuwe antibiotica ( waar ziektenverwekkers steeds meer resistent worden bij de reeds bestaande)want te duur en niet rendabel genoeg.
   Het opschalen van een gewoon griepje naar epedemische waarden door de who, en ga zo nog maar even door.
   Maar het lijkt voor enkele mensen lastig te doorzien dat zij juist degene zijn die zich overgeven aan de propaganda en leugens van de door hen zo geprezen industrie.
   Wat daarentegen zou het voordeel zijn voor hen die tegen vaccinatie zijn ? Worden zijn hier financieel beter van ? Stijgen zij op de beurs?Verkrijgen zij neen grotere maatschappelijke status? Ik denk het niet , vandaar dat ik zie dat anti vaxers de keuze vrijheid willen en eerlijke info. Waar zien we dat dan terug bij de voorstanders?

  2. Ik zal het even simpel maken.
   De voorstanders van de huidige “medische” verdienmodel , trachten alle aternatieve geneeswijze te verbieden en zijn daardoor tegen keuze vrijheid van de mens.
   De tegenstanders willen alleen maar de keuze hebben om een alternatief toe te passen, dat iemand anders zich wil laten volspuiten met zooi moet die zelf weten.

  3. Marcel, ik zal het nog iets logischer voor je maken, dan zie je de grotere picture ; lees VT to day ; Vault 7 leak etc ; dan weet je hoe en waarom ; en neem daar na een goeie borrel om staande te blijven we hebben het hier over onze wereld, die van de mensen kinderen, Jenne

  4. Goede en duidelijke analyse Greg.

   Maar er is meer, Greg. Daarom nogmaals een wat mij betreft sterke analyse in
   http://www.volkskrant.nl/wetenschap/vaccineren-is-een-kwestie-van-waarden-geworden~a4326964/
   Met daarin o.a.: “Maar ‘dom’ is de groep niet-prikkers niet.” En verderop “…. wat ertoe leidt dat mensen het internet afstruinen op zoek naar een second opinion. Ze belanden niet zelden in de pseudo-wetenschappelijke hoek en krijgen informatie die hun sterkt in hun wantrouwen.”

   De reacties van Marcel en Jenne laten zien dat ze niet in staat zijn wetenschappelijk onderzoek te beoordelen. Daar gaan ze in hun reactie dan ook helemaal niet op in. Sterker, van de vaste WTK-ers is niemand in staat wetenschappelijk onderzoek goed te beoordelen, maar men heeft er wel de mond van vol. Des te merkwaardiger dat wetenschappers, die zich hier gratis en voor niets aandienen, met pek en veren als trol worden weggezet. Heel onlogisch.

   Als afleidingsmanoeuvre, om het eigen gebrek te verdoezelen, wordt er weer een andere flauwe afslag bewandeld: winstmaximalisatie van big pharma. Zo doorzichtig.

   En wat betreft alternatieve geneeswijzen hoef ik alleen maar te verwijzen naar de recente uitzending van Radar over de biofotonentherapie.
   https://www.npo.nl/radar/13-03-2017/AT_2068078 vanaf 13:14
   Daarachter schuilt een wel heel onethisch verdienmodel.

  5. Tja Rob, voor jou bestaat er alleen DE alternatieve kliek en DE reguliere kliek. Hoe DOM ben jij nu echt?
   Je moet toch enige intelligentie bezitten, anders was je niet in staat DE medische literatuur op hun waarde te beoordelen.
   Sorry Rob, DE medische literatuur is ook een suffe veralgemenisering.

  6. Marcel, wat wil een bakker? Ook maximale winst!
   Maar een bakker mag geen zagemeel in brood doen. Daar bestaan regels en wetten voor. En de regelgevingen voor vaccins zijn zelfs nog strenger dan die voor medicijnen (die al strenger zijn dan voor voeding).

   Ik denk dat Rob gelijk heeft: je snapt hier allemaal niets van. Toch heb je een heilige overtuiging. Maar kennis, onzicht en feiten zullen je niet van gedachten doen veranderen. En daarom geloof je blijkbaar ook dat er grote complotten moeten achter zitten…. Want zo alleen kan je blijven vasthouden aan de overtuiging.

  7. Greg, als een bakker een slecht product aflevert gaat de consument gewoon naar een ander. Nu mag je zelf bedenken waarom je vergelijking met een bakker een ietsje pietsje dom is.

   Zeg greg/feniks/rob, bevalt het haasje over spelen met jezelf?
   Fijn voor je dat er nog steeds mensen zijn die reageren.

  8. koekje,
   gespeend van argumenten en dus maar weer op de man spelen.
   En wat vond je eigenlijk van de aflevering van Radar?

  9. @ greg
   Neen man ik geloof heilig in belangenverstrengeling van de bakker met de uitbater van het rioleringsstelsel, dat ziet een kind. Daarvoor hoeft hij niet een stiekeme manier van manipulatie en propaganda te gebruiken , hierin schiet de natuur namelijk te hulp. Wat erin gaat ,moet er ook weer eens uit, en zo lekker als we het vinden voor binnenkomst, zo vies en rioleringswaardig vinden we hetzelfde goedje bij uittreding.Tot daar geen overeenkomst met de pharmasie, daar waar dat binnen komt vinden we het meestal al vies ,om maar te zwijgen als het er weer uitkomt.Ook de leverancier van de spullen heeft geen belang bij het werken van het product, beter heeft het bijwerkingen waarvoor een ander product geleverd kan worden . En helemaal beter is het als iedereen geloofd dat het werkt , maar dat het dan alleen symptoom bestrijding is……
   Beste Greg, de bakker zal altijd brood blijven bakken voor mensen die het eten, maar ik eet geen brood dat is gebakken door een ander, wat nou ? Moet ik dan verplicht de bakker zijn brood kopen ( al gooi ik dat weg ) en mag ik zelf niet meer bakken?

  10. Greg, ik denk dat het idee dat iedereen streeft naar maximale winst verlaten moet worden, velen maken namelijk andere keuzes maar hebben uiteraard te maken met de in afgelopen decennia toenemende bemoeizucht van de politieke semi-overheid om te bepalen wat vrij ondernemen is door de regels steeds verder te verstrakken en zo een figuurlijke strop aan te leggen.

  11. Maw in hoeverre mag de politiek zich bemoeien en op basis waarvan?
   Wetenschappelijke inzichten? Lijkt me dat politiek daar los van moet staan.
   De politiek misbruikt inzichten die in de tijd plaats vinden om er een verdienmodel van te maken, de wetenschap wordt hier grandioos misbruikt.
   Volgend artikel is even los van het onderwerp wat mij betreft goed voor een ieder om te lezen, inclusief de reacties eronder en zeer zeker die van de auteur.
   http://climategate.nl/2017/03/17/67314/

  12. En omdat het artikel over vaccinaties gaat; de wetenschap/wetenschapper heeft de plicht onderzoek te doen vanuit zelfverkozen ideaal een vakgebied te kiezen en dienstbaar te willen zijn aan de mensheid in het meest gunstige geval…
   Hoe dan ook weet een wetenschapper hoe de wetenschappelijke methode werkt; hoe dan ook weet een wetenschapper wat voortschrijdend inzicht is; hoe dan ook weet een wetenschapper dat ie ook niet alles weet, behalve dat wat iedere keer weer dezelfde resultaten oplevert conform de wetenschappelijke methode we er gevoeglijk vanuit kunnen gaan dat 99,99% waar is.
   Dus in kader vaccinaties lijkt me dat er nog heel veel moet gebeuren om het percentage van 99,99% te behalen. Laten een ieder naar elkaar luisteren, en een wetenschapper behoort er wat mee te doen.

  13. Anna,

   een wetenschapper werkt niet voor de mensheid of onderneming, al wordt dit soms gedacht, een Wetenschapper, alle onderzoekers doen dit voor het weten, de wetenschap, deze maniakken zoeken hun hele leven the holy graal van het weten, deze alchemisten hebben de mensheid ondanks hun zelf en enorme stommiteiten voorwaarts bewogen, uit het Paradijs in een wereld waar andere waarden heersen, die van de nooit gevulde hoorn des overvloeds van onnut en sin, waarom niet lekker tevreden zijn met wat de planeet ons brengt, het volkomen uit balans brengen van alles waar op gerekend was, het zodanig overbevolken dat er geen plaats meer is voor fauna en flora, en alles wat eetbaar is verorbert wordt, maar er zijn er die vinden dat de mensheid, boven het leven staat, en dat gaat nu net het vernietigen van dit wezen te werk stellen, ondanks alle nijverre onderzoekers, Jenne

  14. Onderzoekers willen een baan, een inkomen, een huis een gezin, een hond, een kat, een goudvis.
   Publish or perish. Publiceren of je gaat eraan. Het kan nog zo dom zijn, gestolen, niet te zake doende muggenzifterij, per definitie overbodig, destructief: publiceren of je kop gaat eraf.
   En daar zitten ze dan autistisch te hallucineren, samen opgesloten met mooie communicatiemiddelen en fijne labs en assistenten.
   Het maakt heel veel uit wie ze aanstuurt, maar als je echt iets wilt onderzoeken moet je een rijke oom/tante hebben of/en een eigen goed lopend bedrijfje. Misschien kun je niet in een hoogstaand wetenschappelijk vakblad publiceren omdat je niet bij de kliek hoort.
   Vroeger was wetenschap het domein van de rijke adel.

   Natuurlijk komen er ook relevante zaken uit, maar ’t is naar mijn smaak behoorlijk verziekt.

  15. Marcel,
   Wat Greg probeert te zeggen, denk ik, is dat winstmaximalisatie onlosmakelijk verbonden is met ondernemerschap. Het leveren van kwaliteit is een noodzakelijke voorwaarde voor een ondernemer om winst te maken. Geen kwaliteit betekent minder klandizie, teruglopende winsten en uiteindelijk faillissement. Dat geldt voor de bakker, slager, aannemer en ook voor big pharma.

   Dat jij geen brood haalt bij de bakker zegt niets over de kwaliteit van zijn product, maar alles over jouw manier van leven. Evenzo zegt het feit dat jij je niet laat vaccineren niets over de kwaliteit van vaccins, maar alles over jouw manier van leven.
   Daar is niets mis mee, zolang er niet te veel mensen rondlopen met jouw levensfilosofie. En dan zijn we weer terug bij het solidariteitsbeginsel. Wat betreft vaccinatie is een minimale dekkingsgraad nodig om het succesvol te laten zijn. In tegenstelling tot brood bakken hebben we het hier wel over leven en dood, ook van kleine weerloze kinderen.

   En voor de rest bespeur ik bij een aantal reageerders heel veel weerstand jegens de wetenschap. Grappig ook weer. Het feit dat we hier kunnen communiceren is mede dankzij ……..

  16. @ Rob
   Overspeel je hand niet beste Rob. De wetenschappelijke methode is slechts één manier van kennis verzamelen, niet de holygrail, en al helemaal niet zalig makend.En kijk voor de resultaten ook eens naar Viox, Softanon,seroxat, etc . En de enorme boetes en schade claims die de pharmaceutische industrie hebben opgelegd gekregen.
   Het hele verhaal ligt beduidend genuanceerder dan jullie willen doen voorkomen . Immers als de bakker beschimmeld brood levert , gaan zijn klanten weg. De pharmaceutische industrie levert waardeloze troep maar heeft een juridische immuniteit afgedwongen, dat lukt de bakker niet zo snel dacht je wel?Oja en om het verhaaltje af te maken , voor wat betreft “de wetenschap”, Daaraan hebben we ook chernobil en fukuchima te danken, waarvan die laatste al door verschillende wetenschappers een mass extinsion level problem genoemd en met reden .
   Dank jewel wetenschap! http://beforeitsnews.com/politics/2017/03/nuclear-engineer-fukushima-meltdown-could-last-250000-years-2894383.html
   Bovendien als Greg volgens jou iets probeert te zeggen , waarom zegt ie het niet gewoon en gebruikt een verkreukelde niet relevante analogie? Maar goed ik ga even mee in dat bakker verhaal . Bij de bakker lopen de klanten mij niet te vertellen dat ik een andere bakmethode moet verbieden , dat is bij big pharma dus wel het geval.
   Het gaat hier over vrije keuze en de werkwijze van big pharma, en dat staat primair in het teken van winstmaximalisatie, en niet ten dienste van de mensheid! Het is net zo’n debiele vertoning als marktwerking in de zorg!

  17. @ Rob
   Overigens komt de weerstand die jij bespeurt niet door de wetenschappelijke methode an sich, maar door de arrogantie van de wetenschap,om die methode de enig juiste te verklaren . Alle andere vormen van kennis verzamelen worden als zielig en onnauwkeurig weggezet. Mensen worden veroordeeld om dat ze niet alleen de wetenschappelijke ( inmiddels al vet vercorrumpeerde )methode toepassen in hun onderzoek. En ja ook jij maakt je daar schuldig aan.
   Zolang als big pharma kwik inspuit in mensen en zegt dat dat geen kwaad kan, zegt dat we hen op de mooie blauwe ogen kunnen geloven dat zij onze gezondheid hoog in het vaandel hebben, maar juridische immuniteit eisen voor medicatie, geloof ik helemaal niets van ze.
   En dat hoort mij vrij te staan, als ik om een ziekte te genezen een sjamaan wil raadplegen, omdat ik denk dat dat raadzaam is , is dat mijn keuze en heeft helemaal niemand daar iets mee te maken. Het feit dat jij mij daarom veroordeeld spreekt boekdelen over jouw geloof in de wetenschap als zaligmakend instituut, een religie dus!

  18. Wat een rare kronkels weer. Voor het geval de reageerders het even vergeten waren, bovenstaand artikel is geïnspireerd op een WETENSCHAPPELIJK artikel van de universiteit van Yale. Die kan de prullenbak in dus? En bovenstaand artikel erachteraan? Idem voor het artikel geïnspireerd op het WETENSCHAPPELIJK artikel over vaccins vervuild met nanodeeltjes?

  19. @ rob
   7.18 noem jij een inhoudelijke discussie voeren? Wonderlijk.
   Voor mij is het een afleidingstaktiekje , totaal geen relevantie te bespeuren daar.

  20. een inhoudelijke discussie kan slechts gevoerd worden als men bereid is uit de eigen bubbel te treden. Ik doe dat al, want ben hier immers. Nu jij nog.

  21. ik zit in geen enkele bubbel ,dat is een aanname van jou. Jouw argumenten zijn niet valide, dat kan ik niet helpen dan moet je je huiswerk doen!

  22. maar wel een bewezen aanname: je negeert bewust de inhoud van mijn link naar het Volkskrantartikel en je hebt geen mening over de biofotonen uitzending van Radar.

  23. Maar goed met het gevaar dat het uiteindelijk’ paerlen voor de zchweinen’ blijkt te zijn . Even een paar overdenkingen voor de wetenschappert die jij bent.Zie het als een gedachten expiriment!
   Placebo effect= activatie van het zelfhelend vermogen.
   Ziekte ontstaat ook in het energetisch perspectief van de mens , die immers de mens word zelf binnen de medische wetenschap gezien als een lichamelijk sociaal en emotionele eenheid, ik zou daar de volgende aan toe willen voegen spiritueel energetische.
   Als je mij een arts kunt geven die kan bewijzen dat hij mensen geneest ben ik om. In mijn tijd als verpleger heeft geen een arts ooit durven zeggen dat hij genas , wel dat de patient genezen was!
   Ik stel dat een arts , een medicijnman , sjamaan of kruidenvrouwtje , irisscopist , etc ,mits uitgaand van de juiste intentie mensen hun zelfhelend vermogen kunnen laten activeren. Ze zijn met de stofjes ,inzichten , intuitie, en kennis, en energie de katalysator om dat systeem , en daarmee de mens te activeren tot gezondheid .
   In die hoedanigheid erken ik ook de bijdrage van big pharma ware het niet dat zij zich niet bezig houden met helen ….ze vertegenwoordigen een economische eenheid , geen sociale.

  24. Mooi he, dat internet, altijd wel een wetenschappelijk onderzoekje te vinden dat in je straatje past. En dan is wetenschap ineens weer wel nuttig. Erg inconsequent allemaal.

   “Ik stel dat een arts , een medicijnman , sjamaan of kruidenvrouwtje , irisscopist , etc ,mits uitgaand van de juiste intentie mensen hun zelfhelend vermogen kunnen laten activeren.”
   Ja, dat kan en de patiënt moet ergens beginnen en vraagt zich dus af bij wie in het bovenstaande rijtje. Het budget (en mogelijk de tijd) van de patiënt is meestal beperkt, dus het hele rijtje afwerken is niet wenselijk. Een antwoord kan zijn, dat de patiënt daar moet beginnen waar hij/zij zich het beste bij voelt (placebo-effect). De vraag is of die keuze ook de grootste kans biedt op genezing?

  25. Nou moe , geef ik een wetenschappelijke onderbouwing, is het weer niet goed . Wanneer kom jij nou eens uit je bubbeltje dan? Ik probeer een keer aan jouw standaard te voldoen,en dan ga je piepen? Dat is dan dus zeker wetenschappelijk gezien consequent, ik had dat anders geleerd maar goed , jij zegt het dus dat zit dan wetenschappelijk gezien wel goed…….

 5. En aan dit verhaal van het creéeren van immumiteit zitten heel veel facetten, het idée waar uit dit voort kwam was brilliant, en een redder van vele levens, maar zo als zo vaak, enige slimme kapitaal krachtige lieden met een zeer elastisch geweten, zien daar wel brood in, en om dat wetenschappers ook maar mensen zijn, ja daar van kennen wij nu de excessen, en om dit weer terug te Voeren naar de normale proporties zo als de bedoeling was, ja dat is in deze tijd altijs weer vechten tegen de bierkaai, die lieden blijken dan plotsklaps alles en ieder één gecorrumpeerd te hebben, in een normaal fungerende maatschappij zou de Justitie hier snel klaar mee behoren te zijn, maar helaas deze geven niet thuis, chantage, geld maar dat zijn de feiten, Jenne

 6. In mijn reactie 7 wou ik duidelijk maken hoe de antivax beweging de feiten 180 graden durft te verdraaien, totdat het past binnen hun overtuiging. Ik hoopte dat dit mensen hier tot nadenken zou zetten. Maar zoals zo vaak gebeurt, is men hier blind voor de eigen beperkingen, en ging men de toer op met allerlei (volledig niet onderbouwde) beweringen over “de wetenschap”, “de farma industrie”, zelfs over “de mensheid”. Maar niemand die reageert op mijn kritiek op de antivax lobby. Dus nogmaals: de mantra’s van de antivax lobby zijn gebaseerd op leugens, insinuaties en verdraaiingen van de feiten.

  En zoals we hier mooi geillustreerd zagen: het lukt hen telkens weer om bliksemafleiders te gebruiken, en zo de wetenschappers of de industrie verdacht te maken. Maar merk op:nergens in het artikel hierboven beschuldigt men de onderzoekers van slecht onderzoek. Het zijn antivaxxers die de waarheid verdraaien.

  IK herhaal het nogmaals: “En toch zijn er veel mensen die hier in trappen!
  Ik kan alleen maar zeggen: “ontwaak”! Geloof die propaganda toch niet!”

  1. @ Greg
   Welk gewin hebben de anti vaxers om hun “propaganda” te voeren aan het volk?
   Welk gewin heeft big Pharma om hun ‘info’ te verspreiden over het volk?
   Alleen dat zou je de ogen al kunnen openen ……

  2. Ach, Rob zegt onder 7.18 dat het om een WETENSCHAPPELIJK onderzoek gaat en dus betrouwbaar, ondanks alle bezwaren van WTKers tegen wetenschap.
   Wat wil je nu precies Greg/feniks?

  3. Wat zijn de mogelijkheden om eventueel de patstelling te doorbreken om dus toch een discussie op gang te brengen waar de partijen nader tot elkaar komen.
   Misschien kan Greg formuleren wat specifiek zijn punten van kritiek zijn op de antivaxers; zo ook de oppositie, welke specifieke punten kunnen worden geformuleerd om antivaxer te zijn.
   In het algemeen, en daarnaast specifiek betreffende het onderzoek.
   Misschien geeft dat meer inzicht en ook mogelijkheden ter verbetering van toekomstig onderzoek. Uiteindelijk is uitgesproken dat dát ook moet gebeuren.

  4. Djeez Anna , het is simpel . Waarom moet big pharma de enig mogelijke keuze zijn volgens zowel de industrie als haar volgers. Terwijl anti vaxers slechts dat recht wensen te hebben zich niet te hoeven volspuiten, maar laten een ander de keuze zich wel vol te laten spuiten met zooi.
   Welk van de twee ’taktieken’ sta jij voor? Dat is de hele isseu
   .

  5. Ik vind dat te kort door de bocht Marcel. Persoonlijk ben ik zelf niet voor vaccineren op de tegenwoordige schaal en als duidelijk is dat het echt niet nodig is, het liefst helemaal niet. Maar we zitten nu eenmaal in de situatie zoals die is. Daarnaast heb ik nog voldoende vertrouwen in de mensheid en integere mensen die of ze nu aan de een of andere kant zitten, het doen/zijn met de beste bedoelingen. Ik vind meer belangrijk dat een en ander duidelijk in kaart wordt gebracht; van daaruit kunnen vervolgpunten worden bepaald. We moeten naar een nieuwe situatie gebaseerd op verleden, huidige en toekomstige kennis.
   Beide partijen zijn wat mij betreft van belang.

  6. Oke duidelijk jij wilt blijven rondlullen tot je een ons weegt . Prima das dan jouw keuze , gun mij de mijne das alles wat ik vraag.

  7. Haha Marcel, komisch; natuurlijk mag jij je eigen conclusies trekken 😉
   Maar doe het niet voor een ander. Jouw mening voor wat je voor jezelf wilt mag nooit bepalend zijn voor wat een ander ermee moet. Jij hebt een keuze gemaakt, dat is duidelijk; je hebt duidelijk geen behoefte om nog wat te willen uitwisselen. Vervolgens heb je wel de behoefte je mening hier te ventileren; en daarmee beinvloed je wel degelijk een ander die minder sterk in de schoenen staat. Zie ook deze consequentie, dan is het beter helemaal niet te reageren.

  8. Marcel (9.1) ook antivaxxers zijn gedreven door winstmaximalisatie en propaganda is gratis reclaimed.

   De heer Wakefield en de heren Geier hebben allemaal een patent waarmee ze geld zouden verdienen indien er een verband tussen autisme en vaccinatie zou bestaan.

   Mercola, Mike Adams enz verdienen allemaal geld aan hun website en de bijbehorende webwinkels. Verder verdienen de vooraanstaande antivaxxers geld met boeken, lezingen, consultaties enz. Ook dichter bij huis heb je mensen zoals Door Frankema die zo hun brood verdienen. Zulke personen zullen nooit hun eigen ruiten ingooien door ooit iets positiefs over vaccinatie te zeggen en zij blijven dus de leugens en insinuaties voeden. Zij zijn dus zeker niet “onafhankelijk”.

   Daarbovenop zijn er dan nog een hoop mensen met een wantrouwen van iedereen die hoger-opgeleid is en een diepgaande kennis heeft. Dergelijke wantrouwige mensen gaan dan zonder nadenken deze antivaxxers napraten op blogs, in reacties enz. Toegegeven, zij doen dat gratis, maar wat is hun opinie waard? Het is gebaseerd op overtuigingen en geloof in de antivaxxers, maar niet op feiten.

   O ja, ook nog eventjes fact-checken: wist je dat de inkomsten van vaccins slechts 1,8% uitmaken van de Big Pharma?www.skepticalraptor.com/skepticalraptorblog.php/big-pharma-supports-antivaccine-movement-conspirac-vaccines-maybe-not/

    ga je nu ook eens reageren over de 180 graden verdraaiing of blijf je om de hete brei gaan?

  9. Koek J, (9.2), heb jij ook goede argumenten om het niet met mij eens te zijn, of kun jij enkel dreigen met cryptische vragen? Eenvoudige vraag voor jou: klopt het wat ik schreef in reactie 9 en 7 over die 180-graden verdraaiing? En mag ik dat dan hier schrijven?

  10. Ach Greg je hebt het nog niet begrepen, geeft niets ik ga helemaal jouw verhaaltje niet debunken . Ik heb altijd een zwak gehad voor een creatieve geest, jij lijkt die toch enigzins te zijn. En 180 graden draai, ach ook dat zie ik overal en door iedereen, niets nieuws daar.
   Ik zal je nog eens mijn standpunt versimpeld weergeven, versimpeld ( gesimplificeerd )want je bent hoog opgeleid en dus snap je het anders wellicht niet.
   Vaccins zijn geweldig spuit jezelf helemaal vol ‘knock yourself out’ maar gun mij het dat niet te doen en een alternatief te zoeken.
   En houd in godesnaam eens op met alles wetenschappelijk te trachten te doorgronden , dat ga je niet winnen . En waarom zou je ook je zelf zo beperken in je leerproces?

  11. Diagnose: cognitieve dissonantie (vasthouden aan overtuigingen, de feiten negeren, discussie ontlopen en toch doordrammen met allerlei afleidingsmanoeuvres)

  12. Zou de hele waarheid niet wat genuanceerder kunnen zijn? Veel ziektes zijn inmiddels bijna uitgeroeid door het vaccineren, denk aan polio. Doorbordurend op de successen lijken de hoge heren echter wat doorgedraafd te hebben en tegen iedere onschuldige kwaal een vaccin te willen inzetten.
   My 2 cents.

  13. Cozmic, je zou eigenlijk een blind vertrouwen moeten kunnen hebben in de Medice stand, maar dat heb ik niet meer en velen met mij, en als ik dat bespreek met mijn huisdokter of apotheker, geven ze volmondig toe dit te kunnen begrijpen, maar dat de situatie binnen hun vak zodanig is, dat nou ja de rest begrijp je wel, dus gaan er steeds meer mensen over op het homeopatische pakket, en laten niet meer enten, maar de druk is enorm op deze mensen, van uit de Pharma mafia die dit ook speelt via de politiek, het gaat hier over milliarden en milliarde, van daar, Jenne

  14. @ Greg
   9.13 ik moet toegeven dat je niet helemaal gespeend bent van zelfkennis ,waarvoor hulde.

  15. Tja Cozmic, de mensen die het aangaat zoeken de nuance helemaal niet en lezen jouw linkje in 9.15 dus ook niet met als motivatie zoiets als: “Ik heb , behalve de kennis van een mens en van mijzelf geen andere bronnen nodig voor een inhoudelijke discussie”
   (http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/vaccinaties-gezondheid/vaccins-vervuild-met-nanodeeltjes/#comment-504792).

   Dus Cozmic, als mensen niet bereid zijn nuttige informatie tot zich te nemen, dan zijn we snel uitgepraat en blijft de nuance ver te zoeken.

  16. @Cozmic,

   Polio is “Verdwenen” omdat het nu anders wordt gediagnosiseerd.
   Tegenwoordig heet het Meningitis.

   http://www.vaccinationcouncil.org/2011/11/17/smoke-mirrors-and-the-disappearance-of-polio/
   http://www.thevaccinereaction.org/2015/07/polio-wasnt-vanquished-it-was-redefined/

   Polio is helemaal niet uitgeroeid, maar de diagnostische criteria zijn veranderd

   En toen waren er dus niet zo veel gevallen van polio meer, maar kregen we er een ‘nieuwe’ ziekte bij. Meningitis. En de wetenschappers gingen op zoek naar de bacterie die meningitis veroorzaakt en er kwam een nieuw vaccin op de markt om onze kinderen ertegen te ‘beschermen’.
   https://www.vaccinvrij.nl/hoofdstuk-4/

  17. an argie,

   bedankt, het anders benoemen, ja ja, het is toch triest dat de gene die voor de mensheid zouden moeten zijn, de mensheid met voorbedachte rade nog wel, bedriegen, op zo’n belangrijk vlak als de gezondheids zorg, doet je toch opnieuw alle vertrouwen verliezen in deze lieden, Jenne

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.