Advertentie

Dr. Andrew Moulden: ‘Elk vaccin veroorzaakt trauma’!


Ghandi for Jane

x+

Dr. Andrew Moulden wilde dat elke ouder in de wereld op de hoogte was van de schadelijke effecten van vaccins en vaccinaties. Hij wenste dat iedereen het gebruik van vaccins zou weigeren, nádat ze bewijs onder ogen hadden gezien van de schade die ze berokkenen..!Het bewijs dat Dr. Andrew Moulton zélf aanlevert, is alleen al fundamenteel verontrustend..! Maar het blijkt ook nog eens dat de veelgeprezen voordelen van vaccins feitelijk VERWAARLOOSBAAR zijn.. Terwijl -zoals gezegd- de gevaren iedereen overkomen, die zich laat vaccineren.

Het blijkt dat, wanneer je eenmaal leert om vaccinatieschade in de gezichten van kinderen en volwassenen te onderscheiden, je leven nooit meer hetzelfde zal zijn..! Je zult net als dr. Andrew Moulton in de gezichten van deze mensen kijken en het onweerlegbare bewijs van vaccinatieschade zien, waarbij je bedroefd zul zijn om wéér een leven dat beschadigd is..! En hoewel nationale marketingcampagnes de meeste ouders zouden hebben overtuigd van de zegeningen van vaccins, blijken er even zovele ouders te zijn, die precies van het tegendeel overtuigd geraakt zijn. Vaak door schade en schande..!

Het zijn vaak de ouders die zélf onderzoek hebben gedaan en tegen de politiek-wenselijke stroom in roeien, om politiek correct te spreken over het toepassen van vaccins en vaccinaties… Ze zorgen ervoor dat ze zélf geen (of zo weinig mogelijk) vaccinaties toegediend krijgen, en dat hun kinderen verstoken blijven van de toediening van nog meer vaccins. Het wordt tijd dat mensen de angst in de ogen zien, die hen doet besluiten hun eigen kracht uit handen te geven aan de farmaceutische industrie, die hen wel zal bevrijden van deze angst, wanneer ze zichzelf en hun kinderen maar laten vaccineren..!

x

x

Dr. Andrew Moulden:
X

‘Elk vaccin veroorzaakt een trauma’..!!

2015 © WantToKnow.nl/.be

 x

De Canadese arts Dr. Andrew Moulden was de man die uiterst transparent bewijs verzamelde, dat aantoont, dat ELKE DOSIS VACCIN die een kind of volwassene wordt toegediend, een trauma veroorzaakt. Deze keiharde waarheid die hij onthulde werd –bijna ‘vanzelfsprekend’ zou je zeggen- ontkend door het conventionele medische ‘systeem’. En vanzelfsprekend stonden ook de Big Pharma-cowboys op hun achterste hielen.. Hoe durfde hij wel niet..?!

Dr. Andrew Moulden
Dr. Andrew Moulden

Desalniettemin blijft de waarschuwing van de 49-jaar oud geworden Dr. Andrew Moulden overeind, als een erfenis na zijn dood. Jazeker, hij is overleden, plotseling, in november 2013, juist nádat hij bekend werd om zijn niets-en-niemand-ontziende boek: ‘Every vaccin produces harm’ (‘Elke vaccinatie zorgt voor een trauma’.) Hij was de man die kennelijk té ver was gegaan, om te waarschuwen tegen Big Pharma en hun plan om elke persoon op deze Aarde te vaccineren.

Door de heftige oppositie van Big Pharma inzake Dr. Moulden’s onderzoek, leek het er sterk op dat het fundamenteel-wetenschappelijke werk van dr. Andrew Moulden, verloren zou gaan. Zijn levenswerk leek bijna van het internet te zijn ‘gegumd’. Zijn reputatie bleek bezoedeld en zijn waarschuwing aan de mensheid was verdraaid en begraven, zonder ook maar iets van een gedenksteen…

Zijn boek is een grote opsomming van zijn lessen en een ‘must’ voor iedereen die wil leren over de ‘donkere kanten’ van het vaccinatiedebat, dat routinematig wordt gecensureerd door de mainstream media. Maar deze vakkundige arts verdient het om niet vergeten te worden en zijn werk dient te worden gelezen en bestudeerd door wetenschappers die wél een open mind hebben voor de mogelijke nadelen van de vaccinatietheorie.

Andrew Moulden was niet bang om de waarheid te spreken over medische corruptie en een gezondheidssysteem dat ‘door de knieën’ is gegaan, en dat meer schade toebrengt aan patiënten, dan dat er sprake is van het genezen van ziekten. Een van Dr. Andrew Moulden statements:

Wat hebben we elkaar aangedaan met die vaccins en die vaccinatiemethodieken? We hebben de groots denkbare schade toegebracht aan de mensheid in de historie van deze mensheid. En de reden dat we daar zijn beland, is deels doordat:

 1. Onze arrogantie om te denken dat we alles wéten.. Het blijkt heel simpel: aanvaardt nou eens het gegeven dat we in de medische wetenschap en gewoon niet alles kúnnen weten.
 2. Boeken vol zijn er al geschreven over de ondermijnende positie die Big Pharma in de wereld heeft ingenomen. Een huiveringwekkend monopolistisch bolwerk is ontstaan, dat alles zal doen om zich te handhaven.
  Boeken vol zijn er al geschreven over de ondermijnende positie die Big Pharma in de wereld heeft ingenomen. Een huiveringwekkend monopolistisch bolwerk is ontstaan, dat alles in het werk stel, om zich te kunnen  handhaven. Een mensenleven is daarbij niets waard, in tegenstelling tot de berichten die ze verspreidt..

  Het is vooral de hebzucht die ons drijft om uit EIGENBELANG geld te gaan verdienen, door medische producten te gaan verkopen en de belangen van corporaties voorop te stellen. Dit betekent dat de commercie het menselijke belang heeft overstegen. En daarmee is het duidelijk dat we één van de meest fundamentele intermenselijke wetten zijn voorbij gegaan.. ‘Doe niet aan anderen, wat gij niet aan uzelf zou toedoen’..!

 3. Doordat het lijkt dat andere waarden voorop zijn komen te liggen, zien we niet meer de waarde van het sámenwerken in het belang van menselijke waarden. We zouden hieraan allemaal sámen kunnen bijdragen. Maar het lijkt mensen absoluut niet uit te maken, op wiens tenen ze trappen, als ze maar hun Amerikaanse droom kunnen realiseren. Noch wie ervoor moet boeten in het eigenbelang om daar te geraken.

Was Dr. Andrew Moulton een ‘dombo’..?
Ben je een domme man, als je als ‘gearriveerd’ geneesheer in een ziekenhuis, met een salaris van zo’n US$ 500.000 per jaar, besluit om je carrière op te geven, om de wereld in te trekken, en mensen te gaan vertellen, wat je geleerd hebt over de verwoestende werking van vaccins en vaccinaties..? Dr. Andrew Moulden was gepromoveerd in klinische psychologie en neuro-psychologie. Hij had daarnaast ook nog een doctoraal in kinderontwikkeling en was arts.

Dr. ANdrew Moulden in zijn rol als publieksvoorlichter over vaccins, vaccinaties en vooral... vaccinatieschade!
Dr. Andrew Moulden in zijn rol als publieksvoorlichter over vaccins, vaccinaties en vooral… vaccinatieschade!

Zijn werk is altijd gerespecteerd geweest door andere, onafhankelijke, medisch-wetenschappelijke onderzoekers, die niet in het gareel lopen van de farmaceutische industriële bedrijven. Hij was daarentegen een regelrechte dreiging voor ze, en de anti-kwakwebsite ‘Quackwatch’in de VS, met zijn 21 gerelateerde zustersites, bestempelden hem als een vijand en regelrechte bedreiging..!

In 2007  legde Dr. Moulden zijn werk als medisch-specialist neer, om door Noord Amerika te gaan reizen om zijn boodschap te verspreiden, dat vaccins trauma teweegbrengen bij de ontvangers van vaccinaties. Hij verwoordde dit als volgt:

“Zoals velen weten, heb ik officieel mijn medische carrière beëindigd in 2007. Ik deed dit om door de VS te gaan reizen en onderzoek te gaan doen naar de veiligheid van vaccins en de onderzoeksresultaten ervan, te verspreiden in de VS en Canada. Ik heb spreek hierbij alleen de waarheid, maar ik wordt niet met open armen ontvangen’.

andrew moulden vasculaire aandoeningenShaken Baby Syndroom is vaccin-gerelateerd..!!
Dr. Andrew Moulden is een specialist die ook keihard verklaarde, dat de geraffineerde wijze waarop het Shaken Baby Syndrom’ wordt gepromoot, een afleidingsmanoeuvre is, van de door vaccinatie veroorzaakte hersenschade bij baby’s en pasgeborenen..! Zijn verklaringen in rechtbanken hebben ervoor gezorgd, dat de ouders van deze beschadigde kinderen verlost werden van de valse beschuldigingen aan hun adres, dat ze hun kind dodelijk zouden hebben verwond.

Maar Andrew Moulden was té ver gegaan; hij sprak té luid over de manipulaties van Big Pharma, hij was te vér gegaan in de ogen van de cowboys en gangsters die deze industriële miljardenbusiness controleren. Hij werd aangepakt en bedreigd. En nog voordat hij het publieke debat verliet in 2011, was een uiterst professionele groep karaktermoordenaars al aan het werk gegaan, om vakkundig de reputatie van Moulden de nek om te draaien. En dat werkelijk op elk denkbare manier!

Er werden geraffineerde leugens en bedrog op het internet geplaatst en alles werd in het werk gesteld, om hem neer te sabelen. Nadat hij zich had teruggetrokken, werden zijn websites gehacked en werden zijn lessen vernietigd. En ja, dr. Andrew Moulden vertelde dat er doodsbedreigingen tegen hem werden geuit..! Kijk, dat zijn dan dezelfde lieverdjes, die wellicht het vaccin voor jouw griepvaccin of het BMR-vaccin voor jouw kind maken of hebben gemaakt..! Hopelijk zie je, of belangrijker: VOEL JE, de geraffineerde machtswellust van deze harteloze, zichzelf ‘wetenschappers’ noemende, oplichters. Let op de uiterst fijnbespraakte wijze waarop Andrew Moulden zijn geforceerde zwijgplicht omschrijft..

Dr. Andrew Moulden over zijn terugtreden:

“In november 2010 ben ik teruggekeerd naar een doctoraal-opleiding, om een compleet jaar, volledig geaccrediteerd internschip te volgen, in klinische neuropsychologie in het ‘Baycrest Center voor geriatrische zorg’ in Toronto. Tijdens deze periode heb ik ook onderricht gedaan voor een universitaire cursus over gezondheidsmedicijnen, aan de ‘York University’ in Toronto.
Ik ben gestopt met het spreken over mijn onderzoek en over vaccinaties en vaccins. Volgens ambtenaren van het ‘Public Health Department’ is het besluit genomen, dat ik niet meer mag terugkeren in de klinische medische wereld, omdat ik hen had ‘bezoedeld met de boodschap’ (lees de waarheid!) van mijn lezingen en onderwijs, vlak voor mijn ’terugtreding’..
De enige manier waarop ik nog mijn vak mocht uitoefenen in de ‘organized medische wereld’ (let op de verwijzing naar ‘organized crime’!!), om met patiënten te gaan werken, was wanneer ik een contract zou tekenen, dat was opgesteld door dezelfde Public Health Department, waarin wordt gesteld:
1) Dat ik mentaal volledig van de kaart ben, zeg maar ‘ziek’. En dat daardoor mijn onderzoek en onderricht over de veiligheid van vaccins een illusie waren.
2) Dat me niet toegestaan is, in wat voor hoedanigheid dan ook, om publiekelijk te gaan spreken of presenteren over mijn inzichten en onderzoek over vaccinatie-veiligheid. Dit als voorwaarde om te mogen terugkeren in de klinisch-medische wereld, mét een medische licentie, en om deze licentie te behouden.”

Beeld begrafenis Andrew Moulden vaccinDe dood van Andrew Moulden
Zijn dood is omgeven met raadselachtigheden. Volgens sommigen zou Moulden gestorven zijn aan een hartaanval, terwijl anderen beweren dat hij zelfmoord zou hebben gepleegd..

Een collega van Moulden, die anoniem wenst te blijven, rapporteerde aan de website/het tijdschrift ‘Health Impact News’, dat deze persoon contact met Andrew Moulden had onderhouden, tot vlak voor zijn dood in 2013. Moulden had een kleine groep intimi verteld, in oktober 2013, dat hij het allemaal welletjes vond en niet van plan was er nog verder het zwijgen toe te doen!

Dr. Andrew Moulden was van plan, ergens in oktober 2013, nieuw bewijsmateriaal naar buiten te brengen, die de vaccin-industrie en Big Pharma in ernstige verlegenheid zou brengen. Hij wilde een comeback gaan maken, want ondanks dat hij tot zwijgen was gebracht, was hij nooit gestopt met het onderzoek naar de veiligheid, of liever: de ONVEILIGHEID van vaccins te onderzoeken. En toen, nog geen 2 weken later, was hij plotseling gestorven. (Let op de overeenkomsten met de dood van dr. Rauni Kilde!! HIER)

Dr. Moulden had op het punt gestaan om een hele trits van onderzoeksresultaten en -behandelingen vrij te geven. Materiaal met de explosieve kracht, om het HELE VACCINATIEMODEL in elkaar te laten storten. Daarmee zou hij een levenslijn van de farmaceutische gangsters afgesneden hebben..! Daarbij tegelijkertijd het idee onderuit halend, van de virustheorie achter besmettelijke ziekten..!

Doodsbedreigingen zijn heel normaal tegen vaccin-critici..!

Professor Garth Nelson
Professor Garth Nicolson

In een ander geval van een doofpot-affaire rondom de gevaren van vaccinaties, ontving ook ene Dr. Garth Nicolson doodsbedreigingen. Hij maakte deel uit van een onderzoeksteam dat erachter kwam dat er tests gedaan worden met biologische oorlogswapens op gevangenen in Texas. En  hoe bizar het ook mogen klinken: deze biologische-oorlogsstoffen doken later op in vaccins, die werden toegediend aan soldaten en lagere officieren van het Amerikaanse leger, tijdens de oorlog in Afghanistan en Irak. Het resultaat? Duizenden gevallen van ‘Golfsyndroom’-klachten en vaccin-gerelateerde doden.

Professor emeritus dr. Garth Nicolson, is hoogleraar Onderzoek Moleculaire Pathologie aan het ‘Institute for Molecular Medicine’ in Huntington Beach, California en heeft onderwezen op medische scholen in de VS en Australië. Hij is daarbij een van de meest geciteerde wetenschappers in de VS vandaag de dag. Dr. Nicolson verklaart wat er met hem gebeurde, toen hij en anderen erachter kwamen dat er in de gevangenissen van Texas, experimenten plaatsvonden, en dat er sprake was van heftige vaccinatie-schade onder VS-soldaten tijdens de Golfoorlogen. Hij verklaart:

“We werden feitelijk gedwongen om Texas te verlaten. Hoewel ik een volledige aanstelling had als hoogleraar en vice-voorzitter was van mijn afdeling, aan de University of Texas, diende ik hals over kop Texas te verlaten, doordat het té gevaarlijk werd. Verschillende van mijn collega’s waren al overleden..! Mijn chef was achter in het hoofd geschoten in zijn eigen kantoor, omdat hij van plan was, de informatie openbaar te maken, over de tests die werden uitgevoerd in de gevangenis van Texas. So, it became too dangerous for me.”

Tot slot
Wanneer je een vakgebied hebt, dat gerelateerd is aan vaccins, vaccinaties, vaccinatieschade etc., zorg er dan voor dat je het werk van Dr. Andrew Moulden in de gaten blijft houden. Veel van zijn werk is al van het internet verdwenen, maar steeds meer mensen zorgen ervoor dat het wordt teruggeplaatst in de beschermde omgeving van websites. Wij plaatsen graag één deel van zijn presentatie over vaccinschade.

x

18 gedachten over “Dr. Andrew Moulden: ‘Elk vaccin veroorzaakt trauma’!

 1. Vorige week probeerde ik een vrouw met een kindje van nog geen jaar oud te waarschuwen tegen de gevaren van vaccinatie.
  Ik heb haar gezegd dat vaccinatie mogelijk tot blijvende schade kan lijden en soms zelfs tot de dood en dat baby,s na vaccinatie stuiptrekkingen kunnen krijgen en hersenletsel kunnen oplopen.
  Ook heb ik gevraagd wat zij van chemische stoffen vind en waarom zij denkt dat wanneer deze stoffen ingespoten worden deze dan ineens wel gezond zouden zijn.
  Op de laatste vraag kreeg ik geen antwoord maar toen zij ze er zijn toch genoeg voorbeelden van kinderen die niet gevaccineerd worden/zijn die aan een besmettelijke ziekte overlijden of ziek worden.
  Daarop heb ik gezegd dat er genoeg voorbeelden zijn die doormiddel van grafieken aantonen dat de meeste ziekten bijna zo niet geheel verdwenen waren maar nu juist weer terug komen terwijl ze toch gevaccineerd worden.
  Hierna kreeg ze zo een houding van je bent gek en ging ze naar binnen.
  Hoe kan je ze dan waarschuwen ik weet het niet?

  1. Arnold, kudde dieren zijn lastig van hun ingeslagen pad te brengen.
   Maar je kan ze vragen of ze de appel zouden eten die jij kort ervoor hebt ingespoten met de ingrediënten die in vaccins kunnen zitten, zoals aluminium verbindingen, eventueel kwik, antivries, mogelijkerwijs cellen van geaborteerde foetus of kankercellen etc.(kijk op de site van bijv.Desirée Röver voor de exacte bestanddelen van de diverse vaccins.
   Wedden dat ze die appel niet eten…..en toch laten ze die troep in hun kindje spuiten……………dapper.

  2. Pjotr.
   Dank je voor je advies als ze eventueel nog naar me wil luisteren zal ik je voorbeeld voorleggen in de hoop dat ze gaat inzien dat het wel eens zou kunnen kloppen en zo (als het al niet te laat is)voorkomen zal dat haar kindje met gif gevaccineerd wordt.
   In ieder geval heb ik dan geprobeerd leed te voorkomen.

  3. ik heb een dvd volgebrandt met artikelen filmpjes van youtube als documaintaires. En een kopie er van uitgedeeld. Maar ik heb ook van iemand die net een baby had te horen gekregen dat ie niet kon wachten om zijn kind te vaccineren. Sommigen zijn zo gehersenspoeld. Ik heb nog gezegd bekijk deze info ordeel later.Maar je kan zeggen dat je het hebt geprobeert. Ik wou dat ik gewaarschuwd was tegen vaccinaties had mij veel ellende bespaard gebleven want door mijn reizen en dus verschillende vaccinaties rondes heb ik duidelijk vaccinatie schade opgelopen. Astma en allergieen. Ik heb mbv MMS mijn schade ong voor 50% te weten reduceren. Maar in deze periode met de pollen wordt ik weer fijn aan herhinnerd dat ik nog steeds schade heb.

 2. Beste redactie willen jullie onderstaand verzoek door geven in jullie nieuwsbrief. onderteken de petitie tegen verplicht stellen van vaccinatie op : http://www.efvv.eu

  Bij voorbaat hartelijk dank.
  Laura Gulickx

  Beste Mevrouw L.A.M. (Laura) Gulickx,
  De NVKP maakt deel uit van de EFVV (European Forum in Vaccine Vigilance (www.efvv.eu)). Dit Europese Forum voor Vaccinatie Waakzaamheid vertegenwoordigt 20 landen, waaronder Nederland.
  De reden voor deze mail is om uw aandacht te vragen voor een petitie getiteld:
  ‘Respect, promote and protect the freedom of informed vaccination consent throughout Europe.’
  Met deze petitie wil de EFVV het onderwerp van vrijwillige, geïnformeerde vaccinatie en vaccinatieschade op de agenda in Brussel krijgen. De petitie roept op tot:
  1. Afschaffing van verplichte vaccinatie;
  2. Eén gezamenlijk Europees vaccinatiebeleid;
  3. Gebaseerd op vrijheid en een geïnformeerde keuze met consent;
  4. Een onafhankelijke Europese afdeling Vaccinatiewaakzaamheid, waar vaccinatieschade (Vaccine Adverse Effects , VAEs) kan worden gerapporteerd om zo het aantal en de ernst van alle voorkomende vaccinatieschade in Europa inzichtelijk te krijgen.
  Tekent u deze petitie alstublieft en verspreidt deze naar zoveel mogelijk vrienden en kennissen.
  https://www.change.org/p/european-parliament-european-commission-council-of-the-european-union-respect-promote-and-protect-freedom-of-informed-vaccination-consent-throughout-europe

 3. Gewoon bezopen op zijn plat Nederlands gezegd om zware metalen in een vaccinatie te doen.
  Lees hier wat er over amalgaan wat 50 % kwik bevat wat ons jarenlang in onze mond gedaan wordt als vullingen en dus mag het logisch gezien ook niet in een vaccinatie gedaan worden.

  Hoe achterlijk is het trouwens om zwarte vullingen in witte tanden te doen, je spuit een deel van je auto toch ook over in dezelfde kleur als dat hij oorspronkelijk was?!

  En nee, mijn tandarts wilde er niets van weten ook Fluoride is goed voor je tanden volgens hem en ik heb niet gevraagd of hij zelf zijn mond open wilde doen dan had ik kunnen concluderen of hij echt onwetend was of niet.

  En ja, ik had mijn vullingen jaren geleden al laten verwijderen tot grote irritatie van mijn tandarts.
  Letterlijk zijn opmerking was, ik ga niet je rubber houdende kanaalbehandelingen verwijderen als je daar op staat en dacht op dat moment, spreken is Zilver en zwijgen is Goud als je die rotzooi maar uit mijn mond verwijderd dacht ik.

  http://stgvisie.home.xs4all.nl/protocol.html

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Kwikvergiftiging

 4. @ Arnold , je hebt je best gedaan het is exact hetzelfde wat ik altijd heb, het probleem is dat mensen er niet van uit gaan dat er verkeerde informatie tegen ons verteld worden vandaar dat de echte waarheid als onzin overkomt.

  Helaas denken de mensen niet voor zichzelf en ze gaan zelf niet even het internet op om de informatie te bestuderen.
  Doctoren zijn heilig voor de meeste mensen en helaas hebben die op school ook zelf de verkeerde informatie gekregen.

  Doctoren krijgen ook maar een 19 uur over hun totale opleiding informatie over voeding en vragen praktisch nooit als je met klachten komt wat je voedingspatroon is al kom ik er zelf nooit meer sinds ik weet hoe ik met mijn lichaam om moet gaan.

  Wat ik altijd toevoeg bij een confronterend gesprek, geloof mij niet bestudeer het voor jezelf!

  1. Tigo.
   Als we de mensen zoals je schrijft alleen al zover zouden kunnen krijgen dat ze zelf eens op onderzoek zouden gaan dan zou dat al een groot gewin zijn.
   Ik heb een kennis en die heb ik het boek van Robin de Ruiter uitgeleend (de dertien satanische bloedlijnen)na een half jaar kwam hij dit boek terug brengen en hij had het gelezen.
   Vervolgens hebben we over de inhoud van het boek en naar de gebeurtenissen in de wereld gekeken en daar over gepraat en hij zij dat hij inderdaad veel van wordt beschreven ziet gebeuren en de slotsom was dat hij nu zelf ook ziet dat wat door zogenaamde complotdenkers wordt verteld wel eens de realiteit kan zijn .
   Verder zij hij dat hij de gewone media al langer wantrouwde en hij gaat ook anderen met interesse dit boek en andere boeken die ik aanbevolen heb aanmoedigen deze boeken te lezen verder heb ik hem ook naar sites als WTK verwezen.
   Ik vat dat op als een compliment.

 5. Ik voel me erg getroffen door dit verhaal over Andrew Moulden. Op mijn manier heb ik mij gedurende ongeveer zes jaar ingezet om de ogen te openen voor de vaccinatiehorror. Vier jaar geleden heeft de overheid klacht tegen mij ingediend en eind vorig jaar werd ik definitief veroordeeld. Die hele juridische veldslag heeft mij zo’n 10.000 euro gekost.
  Was dit alles de moeite waard ? Was deze moord op een moedige arts als dr. Moulden de moeite waard ?
  In alle eerlijkheid: ik weet het op dit moment niet .
  Ik trek mij op aan de idee dat iedere actie zijn effect heeft, ook al merk je het niet en ook al doet het zich pas later voor.

  Ik geloof dat het Gandhi is die ooit iets gezegd heeft als : wàt ik doe heeft misschien totaal geen effect, maar het is wel belangrijk dàt ik het doe.

  En dat geldt ook voor het titanenwerk van big brother Guido: ik snap het niet hoe hij erin slaagt om iedere week al die info zo bij elkaar te krijgen.

  Uit de vorige nieuwsbrief onthou ik vooral Christoffer Bollyn, die knalhelder aantoont wie er achter 9/11 zit en uiteindelijk achter alles wat er fout gaat in deze wereld. Het is echt onvoorstelbaar hoe zij ons denken beïnvloeden. Ik heb mij de laatste tijd wat verdiept in de holy caust : het is tegelijk knap én onthutsend hoe ‘zij’ dat spel gespeeld hebben.

  Voor uit peleton uitrijden is bij momenten heel lastig maar je wordt er wel een beter renner door.

 6. Denk dat er veel mensen zijn die zich afvragen heeft het zin om mensen te attenderen op de werkelijke waarheid?
  Het voelt meer als een missie en innerlijk ben ik ervan overtuigd dat als onze bewustzijn ontwaakt dat dit een effect heeft op de uitkomst en dat zaken anders zullen gaan lopen.
  En dat gebeurt al oa door mensen te laten zien dat het grootste gedeelte van de False flags gepaard gaan met drills op dezelfde dag en de mensen zijn al aan het ontwaken en door bewijzen te tonen dat de informatie die ons gegeven is totaal verkeerd en zelf destructief is voor de mensheid.
  Dit is waar Peter en Guido beide mee bezig zijn om zo een betere wereld te willen creeren voor de gehele mensheid.
  Jullie beide verdienen een heel groot compliment voor het onder de ogen brengen van de werkelijke waarheid.

  Door de leugens wordt de zo goed mogelijke harmonie van onze planeet bewust letterlijk vergiftigd en om zeep geholpen en is het een grote chaos op het moment die bewust gecrieerd is.

  Ik weet ook niet wat er boven ons hoofd hangt behalve het bewezen vergif wat er over ons wordt uitgestrooid maar als de global consciousness de echte waarheid gaat beseffen dan maken we met z,n allen een uitkomst waar de leugens meteen boven tafel komen te liggen en dan is er een prachtig leven mogelijk voor ieder mens op aarde zonder tekorten of andere fabeltjes als overbevolking, zogenaamd noodzakelijke oorlogen, religie en andere regels om ons als slaaf te gebruiken en om de mensheid in angst te houden.

  Dit lijkt mij toch iets waar een ieder weldenkend mens aan mee wil werken mits hij zich bewust is van wat er zich daadwerkelijk afspeelt op deze prachtige planeet die moeder aarde genaamd is.

  The Wayseer Manifesto

  https://www.youtube.com/watch?v=Zu_qGFny4_Q&list=PLv-Yhno-Tjt4ANxIUA4T_c_SdROTCqWFY

 7. Bedankt voor deze informatie. Tja, ook nooit een trauma gehad, mijn niet-gevaccineerde hebben dit nooit gehad. Ook op school geen ‘pillekes’ om kalmer te zijn… Toen ik in het tweede leerjaar zat, was er niemand ziek in de klas en niemand moest medicamenten innemen. Medicamenten was uit mijn zicht op die leeftijd: dat is voor oudere mensen.

  Die Ritaline hysterie begon toen mijn jongste zoon tien jaar was en hij was lastig en of ik voor medicatie kon zorgen. Het heeft gebotst maar ze proberen u dit op te dwingen. Komt niet in vraag, kinderen van tien jaar hebben geen pillen nodig.
  Bij vaccinaties had ik altijd een naar gevoel, reeds als kind. Ik kon me niet voorstellen dat zoiets voor uw goed is en voor uw gezondheid. En eigenlijk zouden mensen moeten eisen dat ze geen vaccins willen tot dat een vaccin wordt onderzocht door wetenschappers, gekozen door de ouders. En dan ALLE ingrediënten bespreken welke in het vaccin zitten. De wetenschappers moeten ook bij ELK aangetroffen onderdeel de voor- en nadelen van deze zaken vermelden.

  Groeten, Rudy

  1. Rudy.
   Zij die de vaccins moeten verkopen zijn niets anders dan harteloze figuren die als het moet letterlijk over lijken gaan om hun winst binnen te kunnen halen.
   Veel ouders (tenminste zo denk ik erover)werken mee aan het toedienen van medicatie voor bv ADHD aan hun kind omdat het kind zogenaamd druk,onhandelbaar zou zijn.
   Het is altijd zo geweest dat kinderen nu eenmaal druk zijn met spelen of wat dan ook.
   Ik denk eerder dat veel ouders van nu voor hun eigen gemak hun kinderen medicatie laten nemen zodat zij daar minder omkijken naar hebben(dus eigenlijk geven ze de kinderen een soort drugs waardoor deze rustiger worden)terwijl men vroeger de kinderen liet spelen tot ze vanzelf rustiger werden.

 8. Deze man is veel te vroeg overleden ,wie weet wat hij nog allemaal aan het licht bracht ,de grote vraag is hij een natuurlijke dood gestorven ??
  Gandhi was een groot man

 9. beschouw maar dat elke inbreuk op je lichaam, consequenties voor je gezondheid heeft
  En eerlijk gezegd is de optelsom van al deze ‘in-breuken’ behoorlijk in het ‘negatieve’ gekomen

 10. Ik vind het zo lastig om te luisteren naar dit soort filmpjes omdat er vaak zo een irritant muziekje achter zit. Kan iemand mij uitleggen waarom dat steeds gedaan wordt.

  1. Ik kan het niet uitleggen, maar ik kan het wel met je eens zijn. Blijkbaar vinden vrijwel alle filmpjesproducentjes dat hun product niet compleet is zonder gejengel op de achtergrond.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.