Advertentie

Klokkenluider: Verzwegen relatie vaccins en autisme!


Het CDC, een twijfelachtige overheids-club. Ze leken al corrupt tot op het bot en blijken het nu ook te zijn. (klik voor eerder artikel hier op de site!).
Het CDC, een twijfelachtige overheids-club. Ze leken al corrupt tot op het bot en blijken het nu ook te zijn. (klik voor eerder artikel hier op de site!).

x

x

Klokkenluider: Verzwegen relatie vaccins en autisme!

2014 © WantToKnow.nl/.be

(met dank aan Cathalijne Zoete en Door Frankema!)

x

Kijk dit zijn natuurlijk de essentiële staatjes die Coutinho en Osterhaus ons NOOIT laten zien..? W A A R O M?
Kijk dit zijn natuurlijk de essentiële staatjes die Coutinho en Osterhaus ons NOOIT laten zien..? De vraag W A A R O M?

Al enkele dagen is er veel ophef over de onthullingen door klokkenluider dr. Thompson, over de negatieve effecten van de MMR-vaccinaties (Measles Mumps Rubella = BMR-vaccins (Bof, Mazelen en Rode Hond). Met name de verzwegen relatie met autisme. Deze dr. Thomson werkt bij de Amerikaanse CDC’s (Center for Disease Control) vergelijkbaar met het Nederlandse RIVM. Thomson zegt zich dood te schamen over het stilhouden van deze autisme-vaccinatielink, informatie over het onderzoek rond MMR waaruit het toegenomen risico op autisme blijkt.

Klokkenluider Thompson vertelt dat deze CDC opzettelijk 10 jaar lang de waarheid achtergehouden hebben. Hij verklaart in een YouTube-filmpje, dat hij zich schaamt voor zijn medewerking aan dit verhaal en in het telefoongesprek met onderzoeksjournalist Brian Hooker komt naar voren dat Thompson tijdens zijn onderzoek in 2004 voor de CDC had ontdekt dat er bij MMR-vaccinaties van Afroo-Amerikaanse baby’s een dubbel risico op autisme was dan bij blanke kinderen. Volgens hem is er sprake van ‘fraude met onderzoeksgegevens’.

Amerikaanse baby’s en kinderen behoren tot de meest gevaccineerde kinderen ter wereld. Kijk naar het staatje hiernaast. Inmiddels heeft het CDC heeft inmiddels een verklaring naar buiten gebracht dat men geen geboortecertificaten zou hebben gehad van die groep (Afro-Americans) en dat daarom die groep kinderen in het onderzoek eruit was gehaald (…). De kwestie ligt enorm gevoelig. En niet alleen omdat ‘geruchten’ over de relatie vaccinaties en autisme er al zo lang ligt. Steeds meer ouders twijfelen aan de betrouwbaarheid van uitspraken van het CDC in de VS, door de uitgesproken pro-vaccinatie houding, maar ook omdat er steeds meer vaccins komen. Welke belangen spelen hier? Is er sprake van giga-lobbywerk van Big Pharma?

autisme2010: Dr. Andrew Wakefield werd verdoemd..
In 2010 kwam de Engelse arts en gastro-enteroloog Dr. Andrew Wakefield, al met uitspraken die er niet om logen: MMR-vaccinaties zouden ook volgens hem autisme in de hand kunnen werken. Zijn onderzoek werd gepubliceerd, maar meteen in diskrediet gebracht. Maar in 2012 werd zijn medeonderzoeker prof. Dr. John Walker-Smith – en daarmee feitelijk ook Dr. Wakefield – volledig gerehabiliteerd. De rechter veegde de vloer aan met de zgn. bevindingen van het Britse GMC (General Medical Council).

Bewijs voor het directe verband tussen vaccinaties en autisme is al geleverd door deze artsen prof. Walker-Smith en dr. Wakefield, maar bijna niemand is hiervan op de hoogte en in de reguliere pers zul je zelden of nooit deze namen tegenkomen. Beiden mannen deden in Engeland onderzoek, waaruit de conclusie naar voren kwam, dat er wel degelijk een link is tussen autisme en het BMR-vaccin bij jonge kinderen.

“Wat u met dit boek in handen heeft, is een van de belangrijkste meesterwerken van de 21ste eeuw, daar durf ik mijn reputatie om te verwedden! Er wordt over autisme gesproken als een mentale afwijking, één die door het gehele medische establishment als ongeneeslijk wordt beschouwd. Het is een uit de genen voortkomend noodlot, dat het slachtoffer en zijn ouders en grootouders in een levenslang diep leed dompelt. Tinus Smits noemt het echter een ‘aandoening’, die met flink wat doorzettingsvermogen, en met de juiste aanpak enorm kan verbeteren en zelfs in vele gevallen geheel kan genezen..! Een van zijn dankbare leerlingen ben ikzelf. Ik begon zijn therapie toe te passen bij de vele kinderen met lelijke neurologische klachten door de vaccinaties en zag resultaten, die ik niet voor mogelijk had gehouden.
De Haarlemse huisarts, dr. Hans Moolendburgh: “Wat u met dit boek in handen heeft, is een van de belangrijkste meesterwerken van de 21ste eeuw, daar durf ik mijn reputatie om te verwedden! Er wordt over autisme gesproken als een mentale afwijking, één die door het gehele medische establishment als ongeneeslijk wordt beschouwd. Het is een uit de genen voortkomend noodlot, dat het slachtoffer en zijn ouders en grootouders in een levenslang diep leed dompelt. Tinus Smits noemt het echter een ‘aandoening’, die met flink wat doorzettingsvermogen, en met de juiste aanpak enorm kan verbeteren en zelfs in vele gevallen geheel kan genezen..! Een van zijn dankbare leerlingen ben ikzelf. Ik begon zijn therapie toe te passen bij de vele kinderen met lelijke neurologische klachten door de vaccinaties en zag resultaten, die ik niet voor mogelijk had gehouden.” (klik voor artikel)

Deze bof-mazelen-rodehond-cocktail kan dus verantwoordelijk zijn, aldus beide wetenschappers, voor de explosieve groei van autisme. Na het presenteren van hun resultaten werden beide onderzoekers echter volledig onderuit gehaald en werd zelfs hun licentie als arts ingetrokken. Dr. Wakefield, een onderzoeker met een geweldige wetenschappelijke reputatie, werd over de hele wereld weggezet als een vervalser. En dat was volledig ten onrechte, zoals later bleek.

De eminente arts prof. Walker-Smith vierde (in 2012) zijn klinkende overwinning nadat het Engelse Hooggerechtshof het intrekken van zijn licentie onwettig had verklaard, waar hij eerder, samen dus met Wakefield, schuldig bevonden was aan zogenaamd ‘professioneel verwijtbaar gedrag’. Nu echter werd hij in Hoger Beroep bij de Engelse Hoge Raad volledig in ere hersteld. Dr. Walker-Smith: Het was een grote, en veel te langdurige last op mij en mijn familie, omdat de eerste aantijgingen van vervalsing dateren uit 2004 en bleven doorgaan tussen 2007 en 2010.”

De rechter maakte gehakt van de zogenaamde ‘bevindingen’ van het Britse GMC, (General Medical Council) die kennelijk op eigen houtje, na ‘gedegen onderzoek’ geconcludeerd had, dat beide wetenschappers zich schuldig hadden gemaakt aan misleiding en verkeerd opgezet wetenschappelijk onderzoek.

Tot op heden blijven ouders van autistische kinderen tegen een muur van onwil en onbegrip in de medische wereld oplopen, wanneer gevraagd wordt naar de relatie van autisme met vaccins. Reguliere artsen, in tegenstelling tot de natuurartsen, gingen en gaan er nog steeds van uit, dat vaccinaties absoluut niets van doen kunnen hebben met het ontstaan van autisme, noch met de ziekte van Crohn, zoals Walker Smith en Wakefield keihard aantoonden. De ouders (en de kinderen) zijn echter wel degenen die levenslang met de ernstige gevolgen zitten!

Als blijkt dat de CDC’s in de VS documenten jarenlang bewust hebben weggemoffeld, dan is deze instantie medeplichtig aan de autisme-epidemie, want zo kan deze inmiddels wel worden gekwalificeerd. Over de enorme toename van autisme werd tot nu door alle overheidsinstanties gemeld dat er géén bekende relatie is met vaccinaties. Toch zijn er in de VS verschillende keren schadevergoedingen uitgekeerd voor vaccinatieschade aan ouders van autistische kinderen!

“Dit is niet alleen een gezondheidscrisis, dit is een journalistieke crisis..!  Journalisten dienen te stoppen met het klakkeloos aannemen van de woorden van instellingen, die een belang hebben bij farmaceutische producten. Ze dienen hun focus te richten op de werkelijke wetenschap.
Uit het boek: ‘Age of Autism’

Het is op vallend hoe, in het kader van de veiligheid van vaccins, het woord ‘vaccinatieschade’ steeds angstvallig wordt gemeden. En dit gebeurt ook in Nederland, door vooral het RIVM, dat veel vaccinatieschade-gevallen lijkt weg te hebben gemoffeld. (Kijk eens naar de zaak rondom Freek Hagoort HIER en HIER)

Schadeclaims en immuniteit voor Big Pharma..!
Als zou blijken dat er wél een aantoonbaar groter risico is op autisme, kan het in de VS tot een stortvloed van schadeclaims leiden. En vanzelfsprekend zal dit uitgelekte verhaal ertoe leiden dat veel meer ouders gaan twijfelen aan het vaccinatiebeleid van de overheden en de vermeende ‘risicoloze vaccinaties’…! Zoals gezegd heeft ook het RIVM in Nederland tot nu toe volgehouden dat er géén relatie is tussen de BMR-vacccinatiecocktail en autisme. Volgens de RIVM-mantra zijn en blijven ‘vaccins veilig en effectief’…! Mag je als kritische ouder hopen én aannemen dat een Rijksinstituut weet waarover men spreekt?

x

* * *

x

x

CDC weet al tien jaar dat de link tussen autisme en BMR-vaccin bestaat..!
X

De waarheid over vaccinfraude komt boven water

 2014 © Door Frankema (zie de site VACCINVRIJ.nl)

x

Door Frankema
Door Frankema

Eindelijk, nieuws waar we al jaren op wachten! Overgewaaid uit Amerika… Een klokkenluider heeft aangekondigd dat het CDC opzettelijk wetenschappelijk bewijs heeft achtergehouden die de link tussen het BMR-vaccin en autisme aantoont.  CDC staat voor ‘Centre of Disease Control’, een uiterst belangrijk beleidsvormend orgaan in de Verenigde Staten. Wat Wall Street is voor de financiële wereld, is het CDC voor de medische wereld. Alles wat de autoriteiten van het CDC zeggen of besluiten wordt door medici, wetenschappers en politici gevolgd en heeft een effect op het vaccinatiebeleid in de rest van de wereld.

Een hooggeplaatste wetenschapper, werkzaam bij het CDC, Dr. William Thompson heeft contact gezocht met journalist Brian Hooker, een ‘vaccine industry watchdog’ en een verklaring aflegd waarin hij meldt te hebben meegewerkt aan fraude met betrekking tot een door het CDC uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek. Het onderzoek betreft: ‘Age at first measles-mumps-rubella vaccination in Children with autism and school matched control subjects: a population based study in Metropolitan Atlanta’ en is in 2004 op Afrikaans-Amerikaanse kinderen uitgevoerd. Amerikaanse kinderen zijn de meest gevaccineerde kinderen ter wereld. Is het toevallig dat de Verenigde Staten ook het land is met het grootste aantal autistische kinderen? Volgens een recent rapport van het CDC is dat 1 op de 50. (1)

Meer en meer Amerikaanse ouders vragen zich af of het wel waar is dat – zoals het CDC beweert: ‘betere diagnostische methoden’ kunnen verklaren dat er de afgelopen jaren een toename heeft plaatsgevonden van 600%. Het CDC is uitgesproken pro-vacccins en blijft maar doorgaan ouders ervan te overtuigen dat hun kinderen nog beter beschermd dienen te worden middels het zoveelste nieuwe vaccin. Maar is het CDC een betrouwbaar instituut?

vaccin vrij cover frankema
Het boek van Door Frankema (klik voor link)

Denk mee, denk na
Steeds meer ouders van autistische kinderen vermoeden – of weten zeker – dat het vaccin de oorzaak is geweest van heel veel ellende. En steeds meer van hen doen hun uiterste best om de harde waarheid, die kennelijk niet in de reguliere media naar buiten mag komen – naar buiten te brengen. The ‘Thinking Mums Revolution’ is een organisatie die in eerste instantie opgezet is om families te ondersteunen bij de medische, emotionele, educatieve en financiële problemen die autistische kinderen met zich meebrengen. Ze schrijven ook een fantatisch blog! Hieronder volgt een fragment uit hun blog van 22 augustus:

Vertaald komt dit neer op:

‘Dr. Hooker heeft zojuist een her-analyse gepubliceerd van de data, in 2004 door de CDC gepubliceerd.  Deze analyse laat zien, wat de CDC sinds 2004 al weten, het ‘op tijd’ laten vaccineren met een MMR/BMR-vaccin, resulteert in een 3-voudig hoger risico dan een afro-Amerikaans mannelijk kind, getroffen zal worden door regressief autisme. Zoals we op dit blog al meermalen hebben vermeld, is een tweevoudig risico al voldoende om het verband aan te tonen in de rechtbank.

En als we spreken over enige andere klasse medicijnen dan vaccins, zou elke afro-Amerikaanse familie, wiens zoon autisme ontwikkeld heeft, ná ontvangst van een ‘op tijd’ ontvangen MMR/BMR-vaccin, de fabrikant aansprakelijk kunnen stellen en de zaak winnen, op basis van het bewijs, dat voorkwam uit deze studie.

En het feit alleen al, dat gerespecteerde wetenschappelijk-onderzoekers van het CDC, zoals de artsen Frank DeStefano, Marshalyn Yeargin-Allsopp en Coleen Boyle, die de taak hadden om voor het welzijn van kinderen te zorgen, en 10 JAAR LANG NIETS HEBBEN GEDAAN MET DE RESULTATEN VAN DIT ONDERZOEK, gaat werkelijk alle perken te buiten. 

Met andere woorden: vanaf 2004 zijn befaamde wetenschappers bij een gerenommeerd instituut als het CDC, er van op de hoogte, dat Amerikaanse kinderen van Afrikaanse afkomst 300% meer kans lopen op autisme als zij hun ‘prikjes’ op tijd, volgens schema toegediend krijgen. En waarom weten de ouders dat dan niet??!  De volgende video is de moeite waard om te bekijken en vertelt wat er echt aan de hand is. Te triest voor woorden, maar we dienen er wel te weten.

x

 

x

x

Correcte check van het onderzoek
Zoals gezegd heeft dr. Hooker het bovengenoemde onderzoek opnieuw geanalyseerd en hij komt tot de conclusie dat deze data aangeven dat de kans op autisme met 340% toeneemt. Het document wat hij hierover gepubliceerd heeft is Hier te vinden. Als de informatie in deze video en de analyse van dr. Hooker klopt hebben dr. Tompson en andere hooggeplaatste CDC-ambtenaren zich schuldig gemaakt aan crimineel gedrag. In officiële ‘congressional hearings’ hebben zij verklaard dat er geen link tussen autisme en het BMR vaccins is. Dat komt – gezien de kennis die ze ten tijde van deze verklaring hadden – neer op het plegen van meineed.

Dat we wakker worden moge duidelijk zijn. En dat het nieuws zich razendsnel over deze aardbol verspreidt ook. (3) Mike Adams van Natural News hoeft waarschijnlijk niet voorgesteld te worden. Deze ‘health ranger’ voorziet de wereld met de meest ‘up-to-date’ informatie op gezondheidsgebied. Op 25 augustus staat in zijn nieuwsbrief een kopie van een brief met uitermate belastende informatie richting bovengenoemde wetenschappers van het CDC. (4) Het bericht is de hele wereld al over, maar CNN ehhh.. wil het niet uitzenden. Mike Adams spreekt over de zoveelste ‘media cover-up’.

“Gisteren werd het verhaal op CNN’s  ‘iReport’ geplaatst en later op de dag bleek het artikel al 45,232 views te hebben en 178 comments. De meeste reacties vroegen CNN en andere media letterlijk om het artikel te bedekken..! Er waren ook nog eens een verbijsterende 17.000 ‘shares’, waarbij mensen dus het artikel delen met anderen. En als dat niet een ‘nieuwswaardig’ artikel is, dan weet ik het ook niet meer.. “

Helaas kijken de moeders van ‘The Thinking Mum’s Revolution’ hier niet van op. Volgens de ‘mums’ hebben alle grote nieuwsstations op dit moment dit uiterst belangrijke nieuws in de ban gezet. En het ‘Autism Media Channel’, dat als eerste naar buiten kwam met deze informatie is ‘uit de lucht’. Merkwaardig allemaal..!

thinking mums revolution

Het vertrouwen diep beschaamd en geschaad..!!
Als de CDC liegt over het onderzoek van de BMR, kunnen we vertrouwen wat zij zegt over andere vaccins? Het lijkt voor veel ouders een gepasseerd station te zijn. De moeders bij “The Thinking Mums Revolution” hebben niet alleen door schade en schande moeten leren dat vaccins niet veilig zijn. Ze hebben ontdekt dat CB-artsen net zo onwetend zijn over wat ze inspuiten als de ouders zelf, wetenschappers en politici veel meer weten dan ze toegeven en dat berichten die ‘het vertrouwen in het vaccinatiebeleid kunnen schaden’ de reguliere pers (nog) niet halen. Wat hen drijft om andere moeders te ondersteunen is dat ze een harde leerschool gehad hebben waarvoor ze andere ouders trachten te waarschuwen.

Wat is de waarschuwing van de moeders? Het is duidelijk. Niemand die betrokken is bij het vaccinatieprogramma kan 100 % vertrouwd worden om de gezondheid van je kind te bewaken! Of in de woorden van de Thinking Mums Revolution’:

“Hier bij de TMR, raden we ouders aan, om zoveel mogelijk informatie over vaccinaties bij elkaar te sprokkelen als ze kunnen. VOORDAT ze kinderen laten vaccineren. Het is overduidelijk dat niemand feitelijk verbonden is met het vaccinatieprogramma van de federale overheid, die het vertrouwen waard is, om de gezondheid van je kind(eren) te waarborgen!”

En dan, net als ik de laatste hand aan dit artikel leg, bereikt mij het nieuws dat dr. William Thompson onder begeleiding van de campus van het CDC afgevoerd is en er niets meer van hem vernomen is. Ik geef het verzoek van TMR door: Deel ajb deze informatie met zoveel mogelijk mensen, zodanig dat iedereen erover te weten komt. Ook als de MSM, de main-stream-media’ het verdomd te plaatsen. En mogelijk dat we daarmee ook helpen om Dr. Thompson te beschermen.”

Wordt vervolgd!

Door Frankema, 26 augustus 2014

* * *

Bronnen:

(1) nvic.org/NVIC-Vaccine-News/April-2013/CDC-Reports-1-in-50-American-Children-Diagnosed-wi.aspx

(2) thinkingmomsrevolution.com/whistleblower-blows-lid-malfeasance-fraud-cdc-tuskegee-revisited/

(3) gewoon-nieuws.nl/2014/08/cdc-verzwijgt-al-meer-dan-10-jaar-risicos-van-bmr-vaccins/

(4) naturalnews.com/046597_CDC_whistleblower_secret_letter_Julie_Gerberding.html

Links:

naturalnews.com/046597_CDC_whistleblower_secret_letter_Julie_Gerberding.html

naturalnews.com/046537_vaccine_violence_black_Americans_scientific_fraud.html

naturalnews.com/046553_MMR_vaccines_scientific_fraud_criminal_corruption.html

vimeo.com/user5503203/review/103711143/91f7d3d4d8

translationalneurodegeneration.com/content/3/1/16/abstract

 

34 gedachten over “Klokkenluider: Verzwegen relatie vaccins en autisme!

 1. Het aparte aan het verhaal is wel dat als de heranalyse van Dr. Hooker helemaal correct zou zijn, dat meteen een bewijs is dat er voor alle andere groepen dan afro-amerikanen geen verhoogd risico is. En wat voor soort etnische achtergrond hebben de mensen die het hardst roepen dat het autisme van hun kind veroorzaakt is door die vaccins? Juist.

  En overigens zou het risico 240 procent verhoogd zijn – kans die 3.4 maal zo groot is, vertaalt zich niet in 340 procent hoger.

 2. Nog even wat service voor de lezers die altijd alle aangehaalde bronnen lezen. De link naar het artikel van dr. Hooker levert een teleurstelling op, er staat:

  “This article has been removed from the public domain because of serious concerns about the validity of its conclusions. The journal and publisher believe that its continued availability may not be in the public interest. Definitive editorial action will be pending further investigation.”

  Het artikel is echter wel ‘veilig’ gesteld op het weblog Retraction Watch: http://retractionwatch.com/2014/08/27/journal-takes-down-autism-vaccine-paper-pending-investigation/

 3. Het is te hopen dat er eindelijk eens meer openheid komt op het gebied van dit soort crimineel machtsmisbruik van de farmaceutische bedrijven, het infiltreren in dergelijke controlerende instanties om daarmee (onveilige) producten op de markt te krijgen en er veel geld aan te verdienen. Je vaagt je overigens af met welke instelling veel mensen de gezondheidszorg ingaan en weten van deze bijwerkingen, maar er niets aan doen en het nog durven tegenspreken ook. Dat maakt je schuldig!

  In Amerika speelt momenteel nog een zelfde soort zaak: Nadat in Amerika in de jaren ’70 door de politiek de ‘war on cancer’ werd gestart, met de belofte dat er een goed geneesmiddel zou worden gevonden, werd het Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC) gevraagd het middel laetrile te testen. De resultaten op muizen waren overweldigend positief. Gedurende vijf jaar bleek dat het de gezondheid van de muizen goed deed en dat het in 75% van de gevallen de uitzaaiing van kanker tegenging. MSKCC bevestigde deze positieve bevindingen.

  Toen deze positieve gegevens bij de Food & Drug Administration, National Cancer Institute en de American Cancer Society werden gepresenteerd, verzochten die unaniem dat MSKCC deze positieve resultaten voor zich zou houden en erover zou liegen tegen het Amerikaanse volk. Het middel laetrile is een eenvoudig bijproduct van abrikozen en is bijna niet te patenteren, het is ook door iedereen met een beetje kennis van scheikunde aan de keukentafel te maken. Daarom moest laetrile zo ver mogelijk worden weggestopt.

  Een voormalig hoofd van de FDA zei over deze zaak:
  “Wie gaat er 70.000 dollar voor een nieuw medicijn voor kanker betalen als ze laetrile voor 75 cent kunnen krijgen?”

  Ralph W. Moss, PhD, werkte in die tijd bij het Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC) op de afdeling public affairs en het was zijn werk om de persberichten te schrijven en hij was zich er terdege van bewust dat wat hij moest schrijven, een leugen was. Toen hij naar buiten trad met zijn bezwaren, werd hij ontslagen.

  Hij roept nu in een petitie op dat de waarheid eindelijk aan het licht komt en dat het MSKCC en alle doktoren en anderen die toentertijd hebben meegewerkt aan het verbergen van de resultaten en een mogelijk goedkoop medicijn tegen kanker, naar buiten treden en toegeven dat de resultaten wel degelijk positief waren.

  Hier de video (slechts 3 min):
  http://www.youtube.com/watch?v=GcCyawsaWZQ

  En hier de link als je de petitie wilt tekenen:
  http://www.change.org/p/requesting-that-sloan-kettering-cancer-center-acknowledge-their-positive-laetrile-studies

 4. Indien deze informatie klopt en ik heb geen reden eraan te twijfelen toont dit aan dat alle dokters en gezondheidswerkers en instellingen welke betrokken zijn met het vaccinatiebeleid ALLEN onbekwaam zijn voor hun functie. Tenslotte hebben ze toegestaan aan de pharmacie om ons een ongezond vaccin toe te dienen.

  Met deze ook een knipoog naar onze regeringen die toestaan dat zo iets gebeurd en zelf ook nog een verplicht vaccinatiebeleid doorvoeren. Want uiteraard zijn ook zij totaal onbekwaam! Meer zelf, ze hebben bewust meegewerkt aan het ziek maken van onze bevolking! Wat mij betreft is dat bioterrorisme!

 5. In feite kan men zeer depressief/moedeloos worden van al het gemanipuleer op deze aardbol. SOMS begrijp het allemaal niet zo. Ik kan mij steeds beter voorstellen dat met voor een alternatieve weg kiest, ook in ernstige kankergevallen.

 6. Ik heb een licht autistische kind die vanaf de 2e jaar met allerlei autisme symptomen.
  Hij is nu 24. 4 jaar geleden heb ik de oorzaak gevonden.
  De oorzaak was niet direct door de vaccinaties, door een bijzondere gebeurtenis toen hij 2 jaar oud was.

 7. En dan nu de hamvraag: hoe krijg ik mijn kind weer gezond als het door BMR-vaccinaties zgn. autistisch is geworden? Cellen vernieuwen zich dus het moet ook weer terug te draaien zijn. Iemand een tip?!!!! Dan hoor ik het graag!!!

  1. De enige therapie die echt iets kan doen aan vaccinatieschade is de CEASE-therapie.

  2. Omdat ik al jaren ontzettend veel kinderen in de praktijk heb met vaccinatieschade. Van alles wat er op de markt is om deze kinderen te helpen vind ik de CEASE-therapie de meest effectieve.

  3. Ik wil niemand tekort doen. Er zijn hele goede therapeuten met andere specialiteiten die ook hun vruchten afwerpen. Toch zie ik met de CEASE-therapie vaak spectaculaire verbetering bij kinderen met vaccinatieschade. Vooral kinderen die lijden aan regressief autisme zie ik vaak spectaculair in ontwikkeling komen.
   De CEASE-therapie staat dan ook op vier poten. Het ontstoren van de belastende factoren waaronder de vaccinaties veruit de belangrijkste zijn, voeding, orthomoleculaire aanvulling en de klassiek homeopathische geneesmiddelen.
   Ik heb zelf nog les gehad van de helaas veel te vroeg gestorven Tinus Smits. Zelden zo’n briljante man meegemaakt.

  4. Ik vind het niet echt gepast om dit soort opmerkingen te maken. Ja, hij is overleden aan kanker en hoe en wat is verder niet belangrijk.

  5. Ik bedoelde het niet gemeen; de man is zijn leven lang voor kwakzalver uitgemaakt en inderdaad genegeerd. Ik snap ook niet wat het ertoe doet, wat voor vorm kanker hij aan gestorven is.. Vandaar mijn korte, vinnige reactie.

  6. daar zou je bijkans zeker ziek van worden, geen erkenning, levenslang.. dat doet wel wat met de ph waarde, bittere zouteloze dorre vlakten, genaamd het banale levenloze balletjes publiek, en tal loze ondankbare honden, dol gedraaid happend naar hete lucht en voorbij komende willekeurige nabije ontblote botte pof kuiten, zoekend naar een baasje, voortijdig in de steek gelaten, 1000 asiel zoeker vluchtelingen in een Gevangenis, dat is wat ze willen, de ambtelijke keffertjes, hoe verzin je het, en doen alsof dat van meet af aan al niet de bedoeling was, geld te kort aan mijn hoela, plotselinge sluiting na intensieve miljoenen verbouwing, zwaarste beveiligings maatregelen ever, high tech, bij mij binnenkort om de hoek, laat ik ze gaan opzoeken strakkies, steenworp afstand, ze gaan het gezellig maken daar binnen, zeggen ze, zal wel een trojan ebola addertje onder het bezettingsgras liggen, waar is de oase, 1000 kilometer verderop, ergens, of was het een tijdelijke lucht spiegeling, de hulpverlener die niets terug eist, omdat ie het als vanzelfsprekend zag en ziet, om niet, het al voor niets, het is maar een rol, het balletje rolt voorbij zoals het terug kaatste keer op keer, dan is het lichaam wel een keer klaar, vind ik niet vreemd.

 8. Tinus Smits heeft zich al jaren geleden toegelegd op de vaccinatieschade in het bijzonder op autisme en het autistisch spectrum (PPD-NOS, syndroom van Asperger). Dit heeft geleid tot een speciale methode die hij de CEASE-therapie heeft genoemd. CEASE staat voor: Complete Eradiction of Autistic Spectrum Expression; een zeer effectieve methode om autistische kinderen te behandelen. Stap voor stap worden alle oorzakelijke factoren (vaccins, reguliere medicatie, intoxicaties en ziektes) ontstoord met de homeopathisch verdunde en gepotentieerde stoffen die het autisme veroorzaakt hebben.
  http://www.cease-therapie.nl/

 9. Autisme komt onder kinderen sinds 2000 drie maal meer voor. Het verband met vaccinatie wordt steeds ontkend.
  Een nieuwe studie versterkt echter het vermoeden dat dit niet veroorzaakt wordt door de metalen bij de ontwikkeling van vaccins, maar door de toepassing van menselijke foetale cellen.
  Volgens Theresa Deisher, oprichtster van Sound Choice Pharmaceutical Institute in Seattle, is het tijd wakker te worden. Er lijkt een duidelijk verband te bestaan tussen autisme bij kinderen en vaccins tegen waterpokken en hepatitis A. “Niet alleen worden deze met menselijke foetale cellen besmette vaccins in verband gebracht met autisme door heel de wereld”, zegt zij, “maar ook met epidemische kinderleukemie en lymphomen (kanker van lymfecellen – red.).”
  Ze voegt eraan toe dat er “een groot aantal publicaties” is dat het HERV retrovirus in verband brengt met “kinderlymphoma” en dat de breed toegepaste waterpokken- en hepatitis A-vaccins “gefabriceerd worden met de foetale cellijn WI-38 en bemet zijn met dit retrovirus”. Deze lijn komt uit de longcellen van een opzettelijk geaborteerde 3-maand-oude vrouwelijke menselijke foetus.
  Het team van Deisher bestudeerde gegevens uit de VS, de UK, Denemarken en Australië en vond dat de grote toenamen in de diagnose van autisme in de vroege jaren negentig begonnen na de introductie van verschillende vaccins met menselijk foetaal DNA en retrovirussen, en opnieuw na het uitgebreidere gebruik van die vaccins.
  Menselijk foetaal weefsel wordt gebruikt om vaccins te kweken, legt Katy Doan uit, de hoofdonderzoekster van de studie, omdat het minder auto-immuunreacties oproept bij de ontvangers dan dierlijk weefsel.
  http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/6219-vaccins-wel-degelijk-oorzaak-van-autisme

  En ook het BMR-vaccin bij ons wordt met deze zelfde cellijn gefabriceerd…

  Impact of environmental factors on the prevalence of autistic disorder after 1979
  Conclusion:
  Autistic disorder change points years are coincident with introduction of vaccines manufactured using human fetal cell lines, containing fetal and retroviral contaminants, into childhood vaccine regimens. This pattern was repeated in the US, UK, Western Australia and Denmark. THUS, rising autistic disorder prevalence is directly related to vaccines manufactured utilizing human fetal cells.
  http://www.academicjournals.org/journal/JPHE/article-abstract/C98151247042

  1. Steeds meer en meer kinderen krijgen kanker. Het kankerfonds besteed daar ook steeds meer aandacht aan….alleen willen zij extra geld voor zogenaamd betere medicijnen. Maar serieus kijken naar de oorzaken zit er bij deze club niet bij. Geen cent krijgen ze dus van mij. Zij houden de kanker juist in stand.
   Deze week overigens ook het volgende bericht op nu.nl:

   ‘Kunstmatige zoetstoffen kunnen leiden tot diabetes’
   Kunstmatige zoetstoffen kunnen de suikerstofwisseling veranderen, waardoor er diabetes kan ontstaan.
   ‘Kunstmatige zoetstoffen kunnen leiden tot diabetes’

   Dat blijkt uit een onderzoek van het Israëlische Weizmann Institute of Science.

   Kunstmatige zoetstoffen bevatten weinig calorieën en worden daarom ter vervanging van suiker gebruikt. Ze geven light frisdranken en zoetjes hun zoete smaak.

   De onderzoekers voegden de zoetstoffen saccharine, sucralose en aspartaam toe aan het drinkwater van muizen. Andere muizen dronken suikerwater. Het bloedsuikergehalte van de muizen die kunstmatige zoetstoffen binnenkregen, bleek hoger te zijn dan dat van muizen die water met suiker dronken. Dit wijst op een verminderde glucosetolerantie, een voorbode van diabetes.

   Darmbacteriën

   Volgens de wetenschappers heeft dit te maken met bacteriën in de darmen. Kunstmatige zoetstoffen zouden de samenstelling van deze darmbacteriën veranderen. Ook bij vierhonderd mensen die werden onderzocht bleken de darmbacteriën van mensen die kunstmatige zoetstoffen gebruikten te verschillen van de darmflora van mensen die geen kunstmatige zoetstoffen aten en dronken.

   Tot slot gaven ze zeven vrijwilligers die normaal nooit zoetstoffen gebruiken een week wel kunstmatige zoetstoffen. Bij vier van de zeven leidde dat tot een stijging van het bloedsuikergehalte. Vervolgonderzoek moet uitwijzen waarom sommigen wel gevoelig zijn voor dit effect van kunstmatige zoetstoffen en anderen niet.

   De resultaten van het onderzoek verschenen in het wetenschappelijke tijdschrift Nature.

   Einde bericht.
   En dat toch nadat de zoetstoffen zeer uitgebreid getest waren voordat ze toegelaten werden. Maar er zijn natuurlijk altijd Koenen die dit blijven verdedigen alsof er echt helemaal niets aan de hand is, want deze wetenschapper is namelijk superieur aan al die andere wetenschappers van al die andere onderzoeken die anders aantonen.

  1. Het ooievaarseffect: van gehoord? Allereerst – voor je een hypothese of veronderstelling poneert: er over denken, nadenken, of de conclusie uit de feiten logisch kan zijn: of is het een gezamenlijk gebeuren, een toeval? Er is geen logisch verband tussen de komst van ooievaars of het opkomen van rode en groene kool in of op het land en de geboorte van kinderen. Dus hoef je ook niet te gaan onderzoeken of er correlatie is.
   Zo is het ook met deze opmerkingen: het ene gebeurt of is gebeurd ná het andere – dat wil niet zeggen dat dat ook een verband heeft. En dan nog: de wetenschap [ de ware wetenschapper] moet dan zeggen / schrijven: de veronderstelling dat er een verband is tussen vaccinatie en autisme kan op grond van onze onderzoeken niet verworpen worden.
   Eis van de wetenschap: je mag nooit stellig zijn. Het is een veronderstlling tot het verworpen kan worden, falsifieerbaar heet dat geloof ik, als eis van wetenschappelijkheid.

 10. beetje off topic, maar actueel: een heel interessante analyse van de ebola uitbraak: http://www.youtube.com/watch?v=jSEPqZkamQQ#t=564

  In het ebola gebied is het nu ook malaria, gele koorts en dengue tijd. Niet te onderscheiden van Ebola in de eerste fase, naar ik begrijp.

  Gerapporteerd worden waarschijnlijke cases, bevestigde cases, vermoedde cases van Ebola. Zonder onderscheid bij elkaar opgeteld.
  Daar kan dus zomaar die andere ziekten tussen zitten.

  Waarom zo vaag?

  1. Wat een hoop dom volk daar onder de reageerders bij PowNed. Niet om aan te zien.

  2. Beste ODETTE, en S.S.C. 3.0 , als je van iets niet op de hoogte ben, valt dit niet onder de noemer van naïviteit.
   Sarah, het gemiddelde commentaar of reactisch zo je wilt, is met domheid, onwetendheid, oninteresse door trokken.
   En in onze samenleving is het steeds meer, het is niet wat het schijnt te zijn, en daar wordt steeds meer mee gerommeld, je wordt langzaam maar zeker een psychopatische patient, je leefomgeving wordt voortdurend belaagd met allerlei vergiften, en criminele personen, en je kan het allemaal zelf uitzoeken, maar je kunt er niets aan veranderen, je bent volkomen machteloos, denken ze, hier waar ik woon zijn we in een buiten gewoon belangrijk gevecht gewikkeld, tegen een usine voor Methaangas, met al zijn fijne bijkomstigheden, hoop dat we ze tegen kunnen houden, t’ hele dorp is er in betrokken! Groet Jenne

  3. Hoi Odette, dat klopt ook. Maar als ik dat lees vermoed ik dat er een paar ‘betaalde gangmakers’ de kant van de reacties bepalen en dat de meeste schapen daar gewoon in mee gaan om er bij te horen/ “omdat iedereen zo denkt”. We hebben snel contact Odette.
   Jenne, het zijn met name de christenen schijnbaar die dit denken: (anti-Palestijnen) in stand houden wat ik hier hoor bij ons mbt de kinderpostzegels. Wat mij betreft zijn alle geloven groeperingen die oorlog met elkaar voeren, niet meer en minder dan terroristen. misschien cru, maar voor is er maar 1 geloof die telt en dat is Liefde!
   Succes Jenne met de onrusten bij jullie!

 11. Dit is weer een mooi staaltje hoe wij als ouders en burgers door zowel het RIVM als de gezondheidsraad om de tuin worden geleid, ook al is wetenschappelijk bewezen dat het BMR vaccin autisme en zelfs overlijden als gevolg kan hebben. De term ‘veilig voor burgers’ wordt ook bij em-velden van zowel apparatuur als diverse zendmasten door de gezondheidsraad en het RIVM gebruikt, terwijl vele wetenschappelijke onderzoeken van o.a. 4G en WiFi het tegendeel aangeven.

 12. Beste ouders,
  Wil u allen graag mededelen dat het artikel van dr. Hooker is geretracteerd. Dit wil zeggen dat het de redacteurs hebben bevonden dat er fraude is gepleegd met de gegeven waardoor een andere conclusie is bekomen. Het artikel was een reanalyse van gegeven die volgens de redactie van het artikel al niet betrouwbaar waren en vervolgens zijn deze gegevens gemanipuleerd. Mag ik u aanraden om via pubmed de zoektermen autism and MMR vaccin (mmr vacin is Engels voor BMR vaccin) waar u veel artikels zult vinden over hoe er GEEN relatie is tussen mazelen bof en rode hond vaccins en autisme.

  1. En dat onder een artikel, waarbij een persoon van het CDC meldt dat wetenschappelijk bewijs, dat de relatie tussen autisme en vaccinaties bevestigt, is verdonkeremaand..!! Goed bezig Vasili..! Terwijl het regent melden dat het niet kan, omdat het KNMI geen regen had voorspeld..

  2. Beste Guido J.
   De bron van het CDC waar deze pagina naar verwijst zegt dat er meer kinderen met autisme zijn. Waarom? misschien omdat Autisme voorheen als een mentale handicap werd beschouwd, pas rond 1985 werd de diagnostiek autisme vaker gebruikt en sinds 2000 is het algemeen bekend in de wereld.
   Dus waarom CDC in 1990 zeer weinig gevallen van autisme tegenkwam en nu zo veel is omdat we nu pas weten wat het precies is.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.