Advertentie

22 Studies: vaccins kunnen autisme veroorzaken..!


 vaccins autisme

x

x

22 Studies: vaccins kunnen autisme veroorzaken..!

x

2013 © WantToKnow.nl/.be – (vertaling: Marame)

2013 © Arjun Walia – (origineel: HIER)

x

In het licht van alle medische informatie en documentatie die de laatste jaren is verschenen, blijkt het onderwerp vaccinaties exponentieel veel aandacht te krijgen. Vooral de berichten in de alternatieve media, lijken de grote media ertoe gebracht te hebben, om de keuze van mensen om vaccinaties af te wijzen en niet deel te nemen aan het vaccinatie-adviesschema, af te schilderen als ‘angst-aanjagen’.
Dit is op zich niet vreemd, omdat veel van deze ‘corporate media’ in het bezit zijn van grote vaccin-fabrikanten. (1)(2)(3)(4). Het is derhalve vrij eenvoudig voor te stellen, dat deze media –indirect-  er veel aan gelegen is, op een vaak wanhopige manier, de reputatie van de producten van hun farmaceutische ‘zusterbedrijven’ in stand te houden. .

Met het gemak waarmee kinderen de vaccinaties krijgen toegediend, zou in ieder geval ook een omvangrijk programma klaar moeten staan voor ontstoringen en het registreren van bijwerkingen. Het beeld van vaccinaties als 'heilige koe' lijkt in ieder geval voorbij.
Met het gemak waarmee kinderen de vaccinaties krijgen toegediend, zou in ieder geval ook een omvangrijk programma klaar moeten staan voor ontstoringen en het registreren van bijwerkingen. Het beeld van vaccinaties als ‘heilige koe’ lijkt in ieder geval voorbij. De statistieken tonen heftige trends, die verder onderzoek absoluut noodzakelijk maken. Voorzichtigheid geboden? Absoluut!

Kijken we bijvoorbeeld naar GSK (GlaxoSmithKline) en  Pfizer, dan zien we dat die eigendom zijn van dezelfde institutionele beleggers en investeringsbedrijven, die ook weer eigenaar zijn van bedrijven als ‘Time Warner’ (met Tv- en kabelkanalen als CNN, HBO etc.) en ‘General Electric’ (met kanalen als NBC, Comcast, Universal Pictures etc.). We zien dit beeld door de hele vaccin-producerende industrie en alle 6 de grote bedrijven die de mainstream media in de VS beheersen.

En als je daarbij ook nog eens bedenkt dat deze grote farmaceuten de belangrijkste geldschieters zijn van ‘medisch onderzoek’, onderzoek dat dient om medicijnen en vaccins te keuren, dan komt er een nóg breder plaatje tevoorschijn. Maar ondanks deze verbindingen, blijkt dat medisch onderzoek en –registratie tóch onderzoek naar buiten brengt, waaruit je kunt opmaken dat vaccins aanleiding geven tot behoorlijke ongerustheid..!

Vaccinaties en Autisme, twee kanten van dezélfde munt!
In dit artikel wil ik informatie aanreiken, van ‘beide kanten van de munt’, omdat veel mensen niet eens op de hoogte zijn van het feit dat die kanten er überhaupt zijn.. Er zijn grote studies gedaan, en we kunnen veel medische publicaties citeren, uitgevoerd door doktoren en universiteiten van over de hele wereld.

Hier is een voorbeeld van een dergelijk rapport, dat beschrijft hoe vaccinfabrikanten en medische ‘experts’ die banden hebben met de medische industrie, al meer dan 30 jaar op de hoogte zijn van de diverse gevaren die in verband worden gebracht met vaccinaties.

Kijk dit zijn natuurlijk de essentiële staatjes die Coutinho en Osterhaus ons NOOIT laten zien..? W A A R O M?
Kijk dit zijn natuurlijk de essentiële staatjes die de Coutinho’s en Osterhausen van deze wereld ons NOOIT laten zien..? W A A R O M? Afschrikwekkend..? Tja, dank je de koekoek..!

We willen ook graag medisch onderzoek presenteren, dat indicaties laat zien van de vele gevaren die geassocieerd worden met vaccins, en we hebben dit in het verleden al meermalen gedaan. We voelen dat we dit moeten doen, omdat de ‘veiligheid’ van vaccinaties maar gepushed blijf worden door de mainstream media, zonder dat zij het plaatje volledig laten zien.

Zoals de bergen medisch onderzoek die een ander plaatje tonen van vaccinaties en vaccins. Horen die niet bij de discussie dan..? Hou in de gaten dat er bewijs is aan beide kanten van de munt. En tegelijkertijd worden onderdelen van het bewijs dat vaccinaties in een goed daglicht zet, als frauduleus bestempelt, maar veel vaccinaties zijn dit niet!

Het vaccinatie-autisme-debat gaat maar door!
Het lijkt een verhaal te zijn geworden van ‘verschuivende overtuigingen’, doordat kindervaccinaties ook op een steeds intenser niveau blijven doorgaan. In februari 1998 publiceerde een Britse wetenschapper en zijn collega’s een rapport, dat autisme aan vaccinaties koppelde. (5). Hij claimde zelfs dat het BMR-vaccin verantwoordelijk was voor darmontstekingen, die leidden tot translocatie van meestal ondoorlaatbare peptiden aan de bloedbaan en vervolgens naar de hersenen, waardoor de normale groei-ontwikkeling wordt aangetast.

Zijn werk werd niet gepubliceerd, en hij verloor zijn medische licentie, ondanks het feit dat meerdere studies Andrew Wakefield’s werk blijken steunen (hier is een en hier een ander voorbeeld.) Wakefied werd door de reguliere medische wereld bestempeld als een fraudeur, sommige deskundigen beweren dat zijn onderzoek en methoden zwak zijn en gebaseerd op zeer weinig bewijs. Dr Wakefield’s onderzoek zal daarom NIET gebruikt worden in dit artikel.

Ruim 13 jaar is al bekend dat er sterke aanwijzingen zijn dat er een verband is tussen kwik in vaccins en de explosief toenemende autismegraad..! Dit artikel uit 2006 wijst hier ook weer op. (Klik voor artikel)
Ruim 13 jaar is al bekend dat er sterke aanwijzingen zijn dat er een verband is tussen kwik in vaccins en de explosief toenemende autismegraad..! Dit artikel uit 2006 wijst hier ook weer op. (Klik voor artikel)

Tegelijkertijd moet ik vermelden dat meerdere studies uit de hele wereld hebben geconcludeerd dat er geen verband is tussen autisme en het BMR-vaccin (5). Het kan een nogal verwarrend onderwerp worden gezien het feit dat we meerdere medische studies hebben die elkaar tegenspreken. Legde Dr Wakefield iets bloot waarvan de medische industrie niet wil dat je het weet?

Het is bekend dat vaccinfabrikanten schadelijke gegevens onderdrukken over hun product, zoals eerder vermeld en geïllustreerd in dit artikel.

Ongeacht het BMR-vaccin/autisme debat, zijn er nog een aantal studies die verwijzen naar een mogelijke link tussen vaccinaties en autisme. Hou er rekening mee dat er meerdere rechters wereldwijd hebben geoordeeld, dat vaccinaties die het BMR-vaccin bevatten inderdaad autisme veroorzaken, alsook schade aan de hersenen en andere complicaties (6) (7)… Kennelijk was er toch overtuigend genoeg bewijs voorhanden om deze rechters tot die uitspraken te brengen..!

Hier is een geweldige video waarin Rob Schneider verteld over de vaccin-autisme link. Daaronder vindt u een lijst van 22 medische studies die het mogelijke verband tussen vaccins en autisme aantonen. Houd er rekening mee dat we hier slechts 22 studies presenteren, er zijn veel meer gepubliceerde artikelen die de link documenteren. Hopelijk inspireert het je om onderzoek over het onderwerp voort te zetten. Ook niet vergeten dat autisme slechts één van de meerdere aangetoonde gevolgen is van het toedienen van vaccins,  ze zijn namelijk gekoppeld aan tal van andere kwalen.

vaccinaties schade

1. Een studie gepubliceerd in ‘Annals of Epidemiology
toonde aan dat het vaccineren van pasgeborenen jongetjes met het ‘Hepatitis B’-vaccin, het risico zou verdrievoudigen dat deze jongetjes een soort autisme zouden ontwikkelen, in vergelijking met pasgeboren jongetjes die niet gevaccineerd waren. Dit onderzoek vond plaats in het ‘Stony Brook University Medical Center’ in New York.

2. Een studie gepubliceerd in Journal of Inorganic Biochemistry door onderzoekers van de Neural Dynamics Groep, afdeling Oogheelkunde en Visuele Wetenschappen aan de Universiteit van British Columbia, heeft vastgesteld dat aluminium, een zeer neurotoxisch metaal en de meest gebruikte vaccin additief, een belangrijke bijdragende factor kan zijn aan de stijgende prevalentie van ASS (Autism Spectrum Stoornis) in de westerse wereld.

Zij toonden aan dat de correlatie tussen ASS prevalentie en de blootstelling aan het aluminium additief het hoogst lijkt te zijn rond de leeftijd van 3-4 maanden. De studies tonen ook aan dat kinderen uit landen met de hoogste ASS een veel hogere blootstelling aan aluminium van vaccins blijken te hebben.

Pas op: Een goedgekeurd medicijn!
Pas op: Een goedgekeurd medicijn!

Het onderzoek wijst erop dat een aantal prominente mijlpalen van de ontwikkeling van de hersenen samenvallen met belangrijke vaccinatieperiodes voor zuigelingen. Deze omvatten het ontstaan van synaptogenesis (geboorte), maximale groeisnelheid van de hippocampus, en het begin van de rijping van de amygdala.

Bovendien ook nog de belangrijke ontwikkelingsovergang van veel bio-gedragsmatige symptomen zoals slaap, temperatuurregeling, de ademhaling en de hersengolven van de hersenen, die allemaal worden geregeld door het neuro-endocriene netwerk. Van veel van deze aspecten van de hersenfuncties is bekend dat ze worden belemmerd door autisme, zoals slapen en de hersengolven.

Volgens de FDA vormen vaccins een speciale categorie van geneesmiddelen omdat ze in het algemeen aan gezonde individuen worden gegeven. Verder volgens de FDA: “Dit legt grote nadruk op de veiligheid van vaccins”. Hoewel de FDA wel een bovengrens voor aluminium in vaccins heeft van 850 mg per dosis, is het belangrijk op te merken dat deze hoeveelheid empirisch gekozen is uit gegevens waaruit blijkt dat het aluminium in zodanige hoeveelheden de antigeniciteit van het vaccin verhoogd, in plaats vanuit de bestaande veiligheidsgegevens.

De cover van een van de vele, vele boeken, die uitgebreid ingaan op de vaccinatie-epidemie, waartegen geen vaccin gewassen is.
De cover van een van de vele, vele boeken, die uitgebreid ingaan op de vaccinatie-epidemie, waartegen geen vaccin gewassen is.

Gezien het feit dat de wetenschappelijke gegevens erop lijken te wijzen dat de veiligheid van het vaccin niet zo stevig gevestigd is als vaak wordt verondersteld, lijkt het onverstandig om pediatrische vaccinaties uit te sluiten als mogelijke oorzaak van negatieve neurologische ontwikkelingsresultaten, zoals ook diegene die in verband staan met autisme.

3. Een studie gepubliceerd in Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A: Current Issues door het ministerie van Economie en Financiën aan de Universiteit van New York, laat zien hoe onderzoekers vermoeden dat een of meerdere omgevings-triggers nodig zijn voor de ontwikkeling van autisme, ongeacht of individuen genetische aanleg hebben of niet. Zij bepaalden dat een van die triggers zou kunnen zijn “de trits van vaccinaties die jonge kinderen krijgen.”

Onderzoekers vonden een positieve en statistisch significante relatie tussen autisme en vaccinaties. Zij stelden vast dat hoe hoger het percentage kinderen dat vaccinaties krijgt, hoe hoger de prevalentie van autisme. Een stijging van 1% in de vaccinaties werd geassocieerd met een extra 680 kinderen met autisme. De resultaten suggereren dat vaccins kunnen worden gekoppeld aan autisme en spoort aan tot meer diepgaande studie voor het continue voorschrijven van deze vaccins.

4. Een studie gepubliceerd in Journal of Toxicology door de Afdeling Neurochirurgie in The Methodist Neurological Institute in Houston heeft aangetoond dat ASS een aandoening is veroorzaakt door een probleem in de ontwikkeling van de hersenen. Ze keken naar B-cellen en hun niveau van gevoeligheid voor thimerosal, een veel gebruikte additief in veel vaccins. Zij zagen dat ASS-patiënten een verhoogde gevoeligheid hebben voor thimerosal wat celproliferatie – wat meestal wordt gevonden na vaccinatie – zou beperken.

Het onderzoek toont aan dat mensen die deze overgevoeligheid voor thimerosal hebben zeer gevoelig zijn voor giftige stoffen zoals thimerosal, en dat mensen met een mild mitochondriaal defect kunnen worden beïnvloed door thimerosal. Het feit dat B-cellen van ASS patiënten overgevoeligheid vertonen voor thimerosal vertelt ons iets.

baby vaccin5. Een studie gepubliceerd in Journal of Biomedical Sciences heeft vastgesteld dat de auto-immuniteit van het centrale zenuwstelsel een causale rol speelt bij autisme. Onderzoekers ontdekten dat ze – omdat veel autistische kinderen verhoogde niveaus van mazelen-antilichamen hebben – een serologische studie van mazelen-bof-rubella (MMR) en autoantilichamen van myeline basisch eiwit (MBP) uit moesten voeren.

Ze gebruikten serummonsters van 125 autistische kinderen en 92 gecontroleerde kinderen. Hun analyse toonde een significante verhoging van het niveau van MMR-antilichamen bij autistische kinderen. De studie concludeerde dat de autistische kinderen een onvoldoende of abnormale antilichaam-respons hadden op de BMR-vaccinatie.

De studie heeft vastgesteld dat autisme een gevolg kan zijn van een a-typische mazeleninfectie die neurologische symptomen veroorzaakt bij sommige kinderen. De bron van dit virus kan een variant van MV zijn, of het BMR vaccin.

6. Studie gepubliceerd in Annals of Clinical Psychiatry suggereert dat autisme waarschijnlijk wordt aangezet door een virus, en dat het mazelenvirus (MV en / of BMR-vaccin) een zeer goede kandidaat zou zijn. Het ondersteunt de hypothese dat een virus-geïnduceerde autoimmuunreactie een causale rol speelt bij autisme.

7. Een studie gepubliceerd in American Journal of Clinical Nutrition heeft vastgesteld dat een verhoogde kwetsbaarheid voor oxidatieve stress en een verminderde capaciteit voor de methylering kan bijdragen aan de ontwikkeling en de klinische manifestatie van autisme. Het is bekend dat virale infecties verhoogde oxidatieve stress veroorzaken. Onderzoek suggereert dat metalen, waaronder die gevonden in vele vaccins, direct betrokken zijn bij versterking van oxidatieve stress.

Officier van Justitie Robert Kennedy jr. in één plaatje. Niet tegen vaccins, maar tegen de 'wijze' waarop ze worden voorzien van risico-volle adjuvants.
Officier van Justitie Robert Kennedy jr. in één plaatje. Niet tegen vaccins, maar tegen de ‘wijze’ waarop ze worden voorzien van risico-volle adjuvants of toevoegingen. (klik voor artikel uit Rolling Stone vertaald op deze site)

8. Een studie gepubliceerd door het departement Farmaceutische Wetenschappen aan Northeastern University, Boston stelde vast dat een nieuwe groeifactor een weg signalerende dat methionine synthase (MS) activiteit reguleert en daardoor methyleringsreacties moduleert. De krachtige remming van deze route door ethanol, lood, kwik, aluminium en thimerosal suggereert dat het een belangrijk doelwit van neurologische toxinen is. Je kunt hier er meer over lezen, en hier. En hier meer over de MS/autisme koppeling lezen.

9. Een studie gepubliceerd in Journal of Child Neurology onderzocht de vraag wat leidt tot de blijkbare toename van autisme. Zij zeiden dat als er een verband is tussen autisme en kwik, het cruciaal is dat de eerste onderzoeken van deze vraag niet ten onrechte aangeven dat er geen koppeling is. Onderzoekers hebben vastgesteld dat een significant verband bestaat tussen de bloedspiegels van kwik en de diagnose van een autisme spectrum stoornis.

10. Een studie gepubliceerd in Journal of Child Neurology heeft opgemerkt dat autistische spectrum stoornissen geassocieerd kunnen worden met een mitochondriale dysfunctie. Onderzoekers hebben vastgesteld dat kinderen die een mitochondriale-gerelateerde disfunctionele cellulaire energiemetabolisme hebben, meer vatbaar kunnen zijn voor autistische regressie tussen 18 en 30 maanden als zij tegelijk ook infecties of vaccinaties hebben.

11. Een studie uitgevoerd door het Massachusetts General Hospital in het Centrum voor Morfometrische Analyse door de afdeling Pediatrische Neurologie illustreert hoe autistische hersenen een groeispurt hebben kort na de geboorte en dan afremmen in groei slechts een paar jaar later. Onderzoekers hebben vastgesteld dat zenuwontstekingen aanwezig schijnen te zijn van kindertijd tot volwassenheid in autistisch hersenweefsel.
Het studiefragment luidt:
Oxidatieve stress, ontsteking van de hersenen en microgliosis zijn veel gedocumenteerd in verband met blootstelling aan gifstoffen, waaronder verschillende zware metalen. Het besef dat de hersenen zowel als de medische conditie van kinderen met autisme kan worden veranderd door chronische biomedische afwijkingen zoals ontstekingen, laat de mogelijkheid zien dat zinvolle biomedische interventies mogelijk zijn ver buiten de maximale neuroplasticiteit in de vroege jeugd, omdat we de basis hebben voor de veronderstelling dat alle tekorten kunnen worden toegeschreven aan vaste vroege veranderingen in ontwikkelingsstoornissen.’

Misschien tijd dat ook Bill en zijn vrouw Melinda, de luiken voor hun 'windows' weghalen..? Of zijn ze volledig op de hoogte van hun uitspattingen op dit gebied..??
Misschien tijd dat ook Bill en zijn vrouw Melinda, de luiken voor hun ‘windows’ weghalen..? Of zijn ze volledig op de hoogte van de uitspattingen op dit gebied van vaccinaties..?? Zo te zien heeft hij érg veel kijk op de materie..

12. Een studie uitgevoerd door de afdeling Kindergeneeskunde aan de Universiteit van Arkansas stelde vast dat thimerosal-geïnduceerde cytotoxiciteit werd geassocieerd met de uitputting van de intracellulaire glutathion (GSH) in beide cellijnen. De studie laat zien hoeveel vaccins neurotoxisch zijn, vooral voor de ontwikkeling van de hersenen.

Uitputting van GSH wordt vaak geassocieerd met autisme. Hoewel thimerosal is verwijderd uit de meeste vaccins voor kinderen, is het nog steeds aanwezig in griepvaccins die gegeven worden aan zwangere vrouwen, ouderen en kinderen in ontwikkelingslanden.

13. Een studie gepubliceerd in de Public Library of Science (PLOS) heeft vastgesteld dat verhoging van de perifere oxidatieve stress in overeenstemming is met, en kan bijdragen tot, meer ernstige functionele stoornissen in de ASS-groep. We weten dat oxidatieve stress veroorzaakt kan worden door zware metalen, zoals die in meerdere vaccins.

14. Een studie uitgevoerd door de Universiteit van Texas Health Science Center door het ministerie van Familie en Communautaire Geneeskunde stelde vast dat voor elke 1000 Ib van kwik vrijgegeven aan de omgeving, een stijging was van 43% van de aantallen voor het speciaal onderwijs, en een toename van 61% in de aantallen van autisme. Onderzoekers benadrukten dat verder onderzoek nodig was met betrekking tot het verband tussen het verspreide kwik en ontwikkelingsstoornissen zoals autisme.

15. Een studie gepubliceerd in International Journal of Toxicology toonde dat in het licht van de biologische plausibiliteit van de rol van kwik in neurologische aandoeningen, de huidige studie meer inzicht geeft in een mogelijk mechanisme waardoor vroege blootstelling aan kwik het risico van autisme zouden kunnen verhogen.

16. Een studie gepubliceerd in Journal of Toxicology and Environmental Health heeft vastgesteld dat blootstelling aan kwik immunologe, zintuiglijke, neurologische, motorische en gedragsmatige stoornissen kan veroorzaken, vergelijkbaar met eigenschappen die definiëren aan of geassocieerd zijn met ASS’s. Op basis van verschillende diagnoses zijn 8 van de 9 onderzochte patiënten blootgesteld aan significante hoeveelheden kwik uit Thimerosal-bevattende vaccins, tijdens hun foetus/baby ontwikkelingsfase. Deze voorheen normaal ontwikkelende kinderen kregen kwik encefalopathieën wat zich manifesteerde met klinische symptomen die overeenkomen met regressieve ASS. Bewijs voor kwik intoxicatie moet worden overwogen bij de differentiële diagnose als een bijdrage tot een aantal regressieve ASS’s.

Dit zijn de essentiële vragen!
Dit zijn de essentiële vragen! Kwik in je lijf.. Een van de zwaarste gifstoffen voor het menselijk lichaam.

17. Een studie gepubliceerd door het Amerikaanse National Library of Medicine uitgevoerd door de Universiteit van Texas Health Science Centre vermoed dat aanhoudende blootstelling aan lage doses van diverse milieu-toxische stoffen zoals kwik, wat zich voordoet tijdens kritieke fases van neurale ontwikkeling bij genetisch gevoelige kinderen, het risico kan verhogen voor ontwikkelingsstoornissen, zoals autisme.

18. Een studie uitgevoerd door de afdeling Verloskunde en Gynaecologie aan de Universiteit van Pittsburgh School of Medicine bleek dat Makaken vaak worden gebruikt in pre-klinische veiligheid testen van vaccins. Het doel van deze studie was om vroege zuigeling cognitie en gedragte vergelijken met amygdala grootte en opioïdbinding, in resusapen die de aanbevolen vaccins voor kinderen hebben gekregen.

Het dierenmodel, waarin voor de eerste keer gedrags-, functionele en neuromorphometrische gevolgen worden onderzocht van het kindervaccin regime, bootst bepaalde neurologische afwijkingen van autisme na. Deze bevindingen nemen belangrijke veiligheidsvraagstukken met zich mee, terwijl ze een mogelijk model verstrekken voor de bestudering van aspecten van het oorzakelijk verband en de ziektepathogenese in verworven stoornissen van gedrag en ontwikkeling.

19. Een studie uitgevoerd door The George Washington University School of Public Health van de afdeling Epidemiologie en Biostatistiek heeft vastgesteld dat er significant verhoogde ratio’s werden waargenomen voor autisme en autisme spectrum stoornissen als gevolg van blootstelling aan kwik uit Thimerosal bevattende vaccins.

20. Een studie gepubliceerd door Cell Biology en Toxicology van Kinki Universiteit in Osaka, Japan heeft vastgesteld dat in combinatie met de pathologie van de hersenen die waargenomen is bij patiënten met de diagnose autisme, de huidige studie helpt om de mogelijke biologische plausibiliteit te ondersteunen van hoe een lage dosis blootstelling aan kwik van thimerosal bevattende vaccins kan worden geassocieerd met autisme.

21. Een studie gepubliceerd door Lab Medicine heeft vastgesteld dat vaccinaties een van de triggers voor autisme kunnen zijn. Onderzoekers ontdekten dat substantiële gegevens immuunafwijking aantonen in veel autistische kinderen, in overeenkomst met een verminderde weerstand tegen infecties, activatie van ontstekingsreacties en auto-immuniteit. Verminderde weerstand is een aanleg voor vaccin letsel bij autisme.

22. Een studie gepubliceerd inNeurochemical Research heeft vastgesteld dat omdat een sterke ophoping van extracellulair glutamaat is verbonden met excitotoxicity, gegevens impliceren dat neonatale blootstelling aan thimerosal bevattende vaccins excitotoxisch hersenletsel kunnen veroorzaken, wat leidt tot ontwikkelingsstoornissen.

color-flu-vac-cat-web

Bronnen:
Alle bronnen die hier genoemd worden, zijn door het artikel heen gemeld en benadrukt. Klik voor een lead naar achterliggende artikelen/bronnen.

(1) http://investors.morningstar.com/ownership/shareholders-major.html?t=GSK

(2) http://finance.yahoo.com/q/mh?s=twx+Major+Holders

(3) http://finance.yahoo.com/q/mh?s=ge+Major+Holders

(4) http://finance.yahoo.com/q/mh?s=pfe+Major+Holders

(5) http://cid.oxfordjournals.org/content/48/4/456.full

(6) http://www.ebcala.org/unanswered-questions

(7) http://www.collective-evolution.com/2013/07/07/courts-rule-mmr-thimerosal-containing-vaccines-caused-autism-brain-damage/

Arjun Walia writes for Collective-Evolution, where this first appeared. You can Email him here: arjun@collective-evolution.com

x

Hieronder vind je een selectie boeken,
die handelen over de vaccinatieproblematiek.

Wil je meer weten over deze specifieke boeken,
klik dan op deze boeken.
Je komt dan in de WantToKnow-bookshop

Wanneer je het woord ‘Vaccinvrij’ gebruikt als code,
sturen we je de boeken zonder verzendkosten toe!

x

wanttoknow bookshop vaccinaties

142 gedachten over “22 Studies: vaccins kunnen autisme veroorzaken..!

 1. Jaren geleden heeft de in diskrediet gebrachte dokter Andrew Wakefield het al waargenomen: kinderen met autisme hebben een veel grotere kans op gastro-intestinale (GI) problemen zoals constipatie, diarree en voedselgevoeligheid.
  Autistische kinderen lopen in feite een acht keer grotere kans op het lijden aan darmstoornissen, zo rapporteren onderzoekers deze week.
  Wakefield opperde dat het BMR-vaccin wel eens de GI-problemen zou kunnen triggeren en o.a. vanwege deze uitspraken werd hij geschorst. Onderzoekers van de Universiteit van Californië zijn wat meer vrijblijvend, en zeggen dat ze niet weten wat de oorzaak is.
  Het verband is er echter; de onderzoekers ontdekten dit toen ze duizend autistische kinderen onderzochten.
  Deze kinderen hebben, in vergelijking met niet-autistische kinderen, zes tot acht keer meer kans op een GI-probleem dat verband houdt met autistisch gedrag, zoals sociale terugtrekking, prikkelbaarheid en repetitief gedrag.

  (Bron: Journal of Autism en Developmental Disorders, 2013; doi: 10.1007/s10803-013-1973-x)
  http://www.wddty.com/wakefield-was-right-autism-is-linked-to-gut-problems.html

  1. Dank Ellen, waar het volgens mij om gaat: Haal rotzooi van de markt, gebruik producten niet en medische producten zéker niet, wanneer er twijfel is, als schade ZOU KUNNEN BLIJKEN! Er wordt niet op safe gespeeld, signalen worden NIET opgepikt. Dienen we de meest kwetsbare onder ons, pasgeborene als onderwerp van ‘experimenteel handelen’ te gebruiken..? Het is deels struisvogelpolitiek EN voor ‘anderen’ is het bewuste manipulatie..!!

  2. Dag Ellen, vanuit mijn ERVARING nog even reageren…
   Onze 3de zoon, die vergiftigd werd op het eind van de zwangerschap door overdosis medicatie (cfr reactie 21)was het levende bewijs van het verband tussen GI-problemen en autismespectrumproblemen. Hij had diarree tot de leeftijd van 2-3 jaar, reageerde met anafylactische shock (dit tgv allergie) op voeding die als “gezond” beschouwd werd!(ik kookte vers en met biologisch voedsel, additieven waren dus ook tot een minimum beperkt!)HIj constipeerde zelfs van laxerende voeding cfr prei, verse pruimen Eiwitten en vetten kon hij ook heel moeilijk verteren. In zijn 1ste levensjaar had hij een probleem met geluid…zijn gedrag en ook zijn hyperactiviteit liep op de leeftijd van 2 jaar de spuigaten uit. Maar vanuit mijn ERVARING kan ik zeggen dat zijn gedrag verbeterde naarmate zijn diarree en allergisch reageren erop vooruit gingen, naarmate hij dus ook meer voeding kon verteren.(zijn eerste tandjes waren halve tanden en geen enkele arts had daar een verklaring voor want éénmaal geboren kreeg hij NOOIT meer klassieke medicatie, antibiotica, vaccins of andere rotzooi. Mijn inziens was dit het gevolg van de medicatie die hij toegediend kreeg op het einde van de zwangerschap en ook HET bewijs van hoe diep hij beschadigd was!)
   Vanuit mijn ERVARING durf ik te stellen dat zijn gedrag en zijn autistische problemen bij het gevolg waren van de beschadigingen op het fysieke vlak. Volgens mij is zoiets een wisselwerking.
   Ik durf zelfs het volgende te opperen…in vraag te stellen want ben geen arts of wetenschapper!
   Wat gebeurde er met de meeste ouders, moeders die vandaag kinderen baren met autisme of uitgroeien tot kinderen met een autismespectrum?
   Ik bedoel, hoeveel vaccins, antibiotica kregen zij toegediend…bijgevolg vraag ik me af… in welke staat is hun fysieke lichaam (kopies zijn toch nooit beter dan het origineel?)
   en/of welke printen dragen zij in hun genen tgv al die troep?

   En verder…wat dragen zij in hun onderbewuste tgv wat hen werd aangedaan als weerloos kind met vaccinaties? (deze bedenking omdat er ook een antwoord gekomen is op de vraag waarom al die bizarre zaken gebeurden bij mijn kinderen, waarom ik als moeder iedere keer de verkeerde dokters ging opzoeken waardoor al die ongelooflijke, bizarre mistoestanden gebeurden met mijn kinderen…!)

   Vanuit mijn ERVARING, inzichten ben ik steeds meer overtuigd dat er ook een link gezocht moet worden omtrent autisme-autismespectrum enzo… met het onderbewuste…met wat die ouders, moeders, de dag van vandaag meegemaakt hebben toen zij hun vaccins toegediend kregen!

   Vaccinaties en andere scheikundige troep kunnen mijn inziens dus ook impact hebben op de nakomelingen en dit kan zich dan uiten op meerdere niveau’s. Deze bedenkingen vanuit ERVARING en eigen onderzoek bij 2 van onze kinderen die geconfronteerd werden met vaccins en overdosis medicatie prénataal…

  3. Hoi Monique, daar heb je helemaal gelijk in. Dit is ook wel aangetoond bij laboratorium ratten. bijv met GMOs. Het nageslacht ondervindt er vaak nog ergere schade van, onvruchtbaarheid, tumoren etc. Bij mensen is het niet anders. Fysieke degeneratie is het. Zelfde als men zegt je hebt aanleg voor e.e.a. het zit in de familie. Het is allemaal fysieke degeneratie en heeft in feite dus niets met aanleg te maken, maar alles met schade die wordt doorgegeven aan het nageslacht.
   Er zijn echter ook mooie verhalen dat het meeste onomkeerbaar kan zijn.
   Ik heb schrijnende verhalen gehoord. Van een hele lieve dame die als tiener enorm veel ingespoten heeft gekregen tot op het moment dat haar lichaam het niet meer aankon en ze zelf als tiener aangaf niet meer. Ze was een medisch proefkonijn. Haar kinderen hebben hier mogelijk ook wat aan overgehouden. Dat is geen toeval te noemen. het zijn schatten en ze is bewust, dus dat komt wel goed.
   Zolang de massa blijft ontkennen wat we onszelf aandoen zal het voorlopig nog even voortduren.
   Echter ik hoor telkens meer positieve geluiden om me heen. Telkens meer hebben het door.

 2. Hier een link naar een Tv-debat over ‘De Waarheid over Vaccinaties’ met gasten dr. Hans Moolenburgh, Desiree Rover en Door Frankema (mogelijk ook relevant mbt de vaccinatie problematiek – thimerosal en kwik in vaccins worden hier ook besproken):

  http://www.youtube.com/watch?v=a5oVnDzxeJA&feature=share

  En hier nog een mogelijk interessant aanvullend artikel (hier op WTK) over de gevaren van kwik en de KwIkzalverij:

  http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/de-kwik-kwek-en-kwakzalverij-van-vaccinaties/

 3. 22 correlatie onderzoeken… die ratio’s en verhoudingen aantonen geen DIRECT bewijs. In de jaren kwam zowel de DSM-IV tot stand als de BMR dat beide op basis van een tijdstip van introductie een onderlinge relatie kennen. Puur cijfermatige correlatie, feiten zoals het feit dat de neurologische conditie autisme al bestaat voordat een kind uberhaubt een vaccin heeft gehad dat pareert men puur op relationele overeenkomsten.

  1. Fijn opgelost dus.. 22 en nog veel meer onderzoeken, die er nét ff naast zaten. De cijfers lijken te correleren, maar doen dit bij toeval. En dat heet dus een ‘nonsense-correlatie’ in vakkringen. Maar dat woord ging je kennelijk té ver..?
   Maar fijn dat het nu is opgelost. Pfff.

  2. Heeft koen feniks een andere naam? of heeft hij een collega opdracht gegeven zijn verhaaltjes hier verder te verkondigen?

  3. Vanuit de kromme redenatie geredeneerd, lijkt het me niet iemand die Koen zou aanbevelen.. 🙄 Er is dus klaarblijkelijk ook hier sprake van een nonsense-correlatie Marcel.. lol..

  4. Non-sense correlatie? Affijn, de onderzoeken of het er nu een is of tweehonderd hebben dezelfde vraagstelling en hetzelfde resultaat. Hoe relevant is dan het aantal? De stelling bij een aantal waar ik naar gekeken heb is dat ze zijn opgestart naar aanleiding van dhr. Wakefield, buiten een statistische relatie is er geen medische verklaring. De meesten schrijven om nader onderzoek. Veel van dat onderzoek is op niets uitgelopen de afgelopen 20 jaar. Toch kun je herleiden dat door de introductie van de nieuwe diagnostische kaders er meer gevallen van autisme onder kinderen bij zijn gekomen ten tijde dat de BMR kwam. Inmiddels is op basis van dossier-onderzoek en vergelijkingen in de klinische psychiatrie en de omvang daarvan te herleiden dat autisme van alle tijden is en dat bij benadering het aantal mensen met een storing in het autisme spectrum gelijk is gebleven, alleen werden die vroeger voorzien van een andere diagnose. De enorm botte wijze waarop autisme als excuus gebruikt wordt om vaccins te bespotten door een stel wikipedia/google-artsen is even lachwekkend als pijnlijk. Knippen plakken schreeuwen noemen we dat!

  5. Of zoals die al oude boerenwijsheid “Joost zal het weten”. Wat weet joost echter van /over autisme? behalve dat wat hij in boekjes gelezen heeft?
   Of heeft hij de film ‘The rainman’gezien en acht er zich nu deskundige? Allemaal vragen , joost zal het wel weten!

  6. Ik geloof dat je je kaarten al toont Joost.. Als je woorden gebruikt als: ‘vaccins te bespotten’.., dan geloof ik niet dat je op de essentie zit wat hier gebeurt. Maar dat je wel even toont wat jij van vaccins vindt.. Toch. Maar goed joh, jij jouw waarheid en ik de mijne. Vind je dat goed?

   Jammer dat je collega(?)-onderzoekers uitmaakt voor amateurs. Jezelf daarmee kennelijk boven het gepeupel verheffend, of moeten we zeggen, ‘naar-boven-duwend’..? En die Wakefield heeft het wel gedaan nietwaar?

   En dat staatje boven in het artikel, waarbij de correlatie tussen het aantal vaccinaties en de autisme-graad staat, daar deugt wel wat van, maar dat is dus jouw beroemde toevals-correlatie..?

   Ga eens inhoudelijk op de zaken in wellicht. Waaruit leidt jij af dat vaccins dit NIET zouden kunnen veroorzaken? Simpele vraag?

  7. Nou, Marcel, causale verbanden stellen als waarheid is HBO logica, universitaire logica is primaire relaties bewijzen op basis van mechanismen. Gelukkig zijn artsen universitair geschoold en verwacht ik daar een hogere vorm van waarheid van dan van iemand als jou of deze belachelijke website. De definities in de DSM-5 en Merck Manual spreken voornamelijk over gedragskenmerken en zaken die neurale en genetische oorzaken hebben bij autisme. Ik denk dat wanneer je google/wikipedia/youtube gebruikt zoals jullie hier doen dat je dan een minder wetenschappelijk beeld van autisme hebt, wat vooral gedomineerd is door mensen die twijfels hebben bij de wetenschap. Ik moet wel zeggen dat je nogal snel erg persoonlijk gaat doen als iemand een andere mening verkondigt. Stellig heb ik het idee dat je door een paar vage opmerkingen denkt mij even af te serveren. Zelf heb ik de diagnose Asperger en hoogbegaafd. Dus ja, deze Joost kan het weten. Guido is ook maar een HBO-ertje met een erg klein hart en een extreme woede op alles wat niet zijn mening lijkt te delen. Respectvol is in ieder geval anders.

  8. Gezien je diagnose verklaard het een hoop van de zaken die jij hier neerpent. Zelf heb ik een zoon met dezelfde diagnose en werk ik dagelijks vanuit professie en vanuit vriendschap met diverse auties , waaronder klassiek autisten pddnos-sers en asperger gediagniostiseerden. Dit werk doe ik nu ruim 10 jaar en van daaruit zie ik mezelf als een redelijk ingevoerde persoon als het over autisme gaat ( ook werd dit onderwerp in mijn hbo studie uitgebreid behandeld ).
   Echter verwar de huidige diagnose hoog begaaft niet met probleem oplossend denken of hoog intelligent. Met andere woorden je zit ver naast de pot te pissen , maar er blijft nog ruimte voor voortschrijdend inzicht beste joost. Ik wens je vele verhelderende momenten .

  9. Overigens is het probleem met een wetenschappelijke insteek in de autisten problematiek een valkuil , dit gezien de generalistische manier van wetenschappelijk diagnostiseren . Een meer mensgericht( op de persoon) zou de manier van omgaan met autisten tot een groter feestje maken dan nu het geval is.

  10. Beste Joost, open your mind and do your homework.

   Indien je dit aandurft kom je tot de ontdekking dat er wel heel veel tegenstanders zijn en als je dapper bent kan een ieder voor zichzelf uitmaken of het allemaal zielige leugenaars zijn of niet.

   Ieder heeft zijn eigen waarheid. Voor een ieder hier is de waarheid confronterend en brengt het emoties met zich mee. Het gaat hier om leven, dood, een ziek, zwak en zielig leven of een fit, gezond en heerlijk mooi leven.

   Tijd voor openheid van zaken en aan een ieder om zijn eigen verantwoordelijkheid daarin te nemen. Andere meningen respecteren geldt voor een ieder hier.

   “Allen bedankt voor uw informatie of ik het geloof beslis ik uiteindelijk voor mezelf” is ook een mooie reactie. Of niet Joost? Dit is ff wat anders dan iets voor onzin uit te maken omdat het niet bevalt.
   Sterkte, succes en veel liefs! ♥

   Vraagje nog Joost, wat heeft het meten van opleidingsniveau’s eigenlijk voor jou met respect te maken? Een ieder onder ‘jouw’ niveau heeft niets zinnigs te zeggen? Nou ja, je geeft het zelf al aan dat er ergens iets ontbreekt. Geeft niets, we zijn allemaal uniek & perfect !!

  11. Nou Marcel, jij begon met schelden en je meent correct met autisten om te gaan? Ik denk dat het beter is dat je eens goed naar jezelf kijkt voordat je zo enorm betuttelend overkomt. Gezien je grappige contextuele stelling over intellect (Een hoge score op een WISC-RIII verklaard intellect en dat is de maatstaf voor begaafdheid, en die test bestaat uit het oplossen van problemen met logica) geeft mij al genoeg aan. Stop maar, ik kom niet meer bij. Ga alsjeblieft door met wat je doet, maar ga geen dokter spelen of het idee aan de wereld verkondigen dat je complexe wetenschappelijke literatuur begrijpt op een dusdanig niveau dat je causale verbanden kan omzetten naar een directe medische verklaring. Vroeger dacht men op basis van causaal onderzoek ook dat homoseksualiteit en AIDS gerelateerd waren, totdat een Frans onderzoeksteam aantoonde dat het HIV virus bestond wat AIDS veroorzaakte en toen noemde men de ziekte geen GRID (Gay Related Immune Disease) meer maar AIDS. En dat kwam door “journalisten” zoals onze vriend Guido!

  12. Schelden?? waar dat dan? Overigens gaat het niet over hoogbevaagdheden hier , en heb ik helemaal niet de behoefte om compexe wetenschappelijke rim ram te gaan ontleden. ( wie financiert die wetenschappers eigenlijk??)
   Ik begrijp ook dat ik niet duidelijk genoeg naar je was , dus even in jip en janneke taal “wetenschappelijke inzichten over autisme gaan uit van verschillende stickers die op het voorhoofd geplakt kunnen worden , waar door een persoon verandert in de ‘aandoening’. Juist om die dokterachtige onzin tegen te gaan ga ik uit van de mens en zie de ‘aandoening ‘als deel van de handleiding voor die persoon. Autisten ( mensen met een storing in het autistisch spektrum)zijn namelijk in de eerste plaats mensen!” Trouwens ieder mens heeft aspekten uit het autistisch spectrum in zich , de meeste hebben er alleen geen weet van daar ze er geen hinder in het dagelijks leven van ondervinden.
   Dan nog iets , ik vertrouw wetenschappelijke rapportage steeds minder vanwege de rechtlijnige denktrant en het eenzijdig denkpatroon dat eraan ten grondslag ligt.Ik ga voor een meer gevoelsmatige en holistische benadering, daarin past causaalverband prima als onderdeel van het geheel. Voor jou als zelfproclaimed asperger en hoogbegaafde( wat?) is dat lastig te begrijpen dat realiseer ik me ten volle , misschien helpt het om eerst je zelf eens te zien als mens in plaats van een zelfbeeld genereren op een diagnose! Dat geeft ruimte om zaken in een breder perspektief te zien beste joost , succes!

  13. Beste Joost, ik zie hier maar 1 meneer met woede. Hoogbegaafd? Roep je dat van jezelf..? Wellicht valt bescheidenheid dan onder de SQ, daar waar jij met IQ pleegt te rekenen. Wat me altijd opvalt, is dat jij en mensen-als-jij, op deze ‘belachelijke website’ neerzeikt, met een zo hoog mogelijke zuurgraad, tegelijkertijd jezelf bij de kraag tot in de elite tilt, om vervolgens het hoog-uit-de-toren-clublied-der-verhevenen aan te heffen. Ik kan alleen voor mezelf constateren, daarbij aan jouw inhoud helaas voorbij, dat je een van de valsten uit het koor bent. Zo klinkt het althans mij in de oren.. Niemand verplicht je op deze website te komen. Het ga je goed, zure man.

  14. klopt iq is een gebrek, zonder medemenselijkheid zelfs een misdaad, kunst robot mensen of echte mensen, daar gaat de strijd in de kosmos om, van wat ik heb begrepen, iq is een handicap, an sich heb je er weinig aan, integendeel, iq is meestal crime gecorreleerd … gelukkig val ik overal tussen, ben totaal niet onder de indruk van iq, garantie voor stompzinnigheid, zelf verklaarde hoogbegaafden, dan weet je het wel, de mensen zijn het kwijt, je merkt het overal, ze zijn het kwijt, kieriewiet, laat je niet gek maken Guido… de nieuwste ontwikkeling schijnt dat een groot percentage z’n volwassen verstand al kwijt raakt na z’n 25ste jaar, serieus, bewijzen genoeg gezien ondertussen…. mal nutrition en mal life style, en zelf persoonlijk verschillende extreem zogenaamde hoogbegaafden mee mogen maken, boven 160 en zooh, het heeft weinig met intelligentie te maken…. en nog minder met menselijkheid, wel een garantie voor wan mis daden en gekte, ijskoud vaak…. niks om trots op te zijn…. integendeel.. so fok off met je asperge groentewinkel kleine joost, maar ik ben wel met je eens dat hbo’ers vaak dachten de top of the bill te zijn, zeker in Nederland, bedrijfsleven heeft hbo’ers nodig… dat klopt dan weer wel Joost… dusz ach.. en nog erger is extreem hoogbegaafden die denken dat ze het weten, maar als die eerlijk zijn weten ze juist goed dat ze niets weten, dat is het kenmerk van echte begaafdheid… in de korstmos kotsmos, Anna haar pa is net dood gegaan hoor ik net.. heftig, toch nog onverwacht, zo snel kan het gaan, groeten van een sukkelaar

  15. hmmm Marcel er wordt op moment druk op mij uitgeoefend om mij te laten diagnosticeren, ik kom er steeds voor mezelf op uit dat ik dat niet wil…. Marcel top analyse, je hebt gelijk, dat is wat ik vind, wat nou stempel, mijn hele leven zonder officieel stempel gedaan, en dan nu gedwongen worden door mijn eigen fam, ik dacht het effe niet, ik kan tegenwoordig wel aangeven waar mijn zwakke plekken zitten, daar moeten ze het maar mee doen, ga mezelf na al die strijd niet alsnog een stempel laten zetten, DSM psycho kolder, tenzij het wel heeeeeeeeeeeeeeeel veel voordeel oplevert, maar alle voordelen worden op dit moment gedumpt, zoals Nederland nu officieel door rutjeknor is weg gegeven aan Brussel, verraad zit in de lucht, overal…

   http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2013/12/rutte_all_the_power_belongs_to.html

  16. John toch wel zeer indrukwekkend uniek deze anti autisten video registratie, net een stukkie bekeken, is wel meer dan een Euro waard, ik geef het toe, maar verkopen en produceren en presenteren zijn 3 verschillende ambachten, maar goed sommige mensen zijn wel duizendpoot van zichzelf, maar als het echt professioneel dreigt te worden dan kom je automatisch in een gevaren groei zone, megabyte hefbomen met vrije youtubesz, gaat tegen de kruideniers kruimelaar haren in, maar het werkt wel, Alex Jones aanpak, Texanen doen het groots, nu nog de cowboy hoed op, waarom niet eigenlijk;

   HSM TV dialoog ‘De Waarheid over Vaccinaties’ 3 uur COMPLEET!
   http://www.youtube.com/watch?v=a5oVnDzxeJA

  17. Hyper, helder en scherp verwoord 4.14, je tovert zo maar weer een glimlach op mijn gezicht. En dat s-woord is niet zo, dat weet ik gevoelsmatig. Doe Anna maar de groetjes, niet leuk…poeh

  18. WoW dank je Monika, jah Anna was er heel verdrietig en boos over dat ik laatst zo werd genoemd hierooh, door iemand die mij nog nooit in het eggie heeft meegemaakt notabene, want zij weet real life dat het niet zo is, en jij ook gelukkig Monika!!!!!!!! whoei

   mensen willen niks meer, kunnen niks meer, begrijpen niks meer, hebben geen doelen meer, 24/7 in la la la land gedrogeerd achter ons schermpie, erger dan opium, de clicking hicking scribble dribble nibble mumble jungle chat mad cow disease, we are toast… living zombies;

   Quote: “smart phones and new hd mind flicker rate screens rewiring and frying everybody’s brains……. ”

   America Rotting: WCKG Reports
   http://www.youtube.com/watch?v=fv8NbhoooGI

  19. Dit neemt nog steeds niet weg dat het verhaal van Guido zijn oorsprong heeft gevonden of gegevens van statistische aard, het is aan iedereen vrij dat naar eigen inrichting te interpreteren. Maar als je daar een mening mee gaat verkondigen en je verklaard medisch bewijs te hebben, dan ben je academisch gezien volstrekt ongeloofwaardig. Zo heeft de media in de jaren’70 AIDS versleten als een homoziekte onder de naam GRID. Pas in de jaren’80 zag men dat AIDS kwam vanuit het HIV virus wat andere mensen ook konden krijgen. Door de stigmatisering vanuit de media, die net als vriend Guido onzin uitkraamde, zijn mensen gaan geloven dat AIDS een ziekte was die alleen homo’s trof. Zaten zij er even flink naast… En daarom denkt de wetenschap in rechte kaders en zonder emotie, en daarom doen HBO-ers geen wetenschap, klinische ingrepen of zaken die ingaan op medische condities. De opmerkingen die ik hier lees over autisme zijn tenenkrommend, kwetsend en bovenal irrelevant aan de aard van deze discussie. Die gezien het complete inhoudelijke gebrek aan medisch danwel academisch bewijsmateriaal gewoon over is omdat wat Guido schrijft gewoon niet waar is, hij doet slechts een aanname, die hij als bewezen waarheid verkoopt. Dat bewijst direct zijn onvermogen om kritische stukken te schrijven en zijn onvermogen dat zelf in te zien.

  20. Kan er maar een ding over zeggen , De boerenwijsheden kloppen niet altijd , deze joost weet het niet. Maar denk ver boven een ieder uit te steken en de waarheid in pacht te hebben . Doet mij denken aan een koorbal met een te grote hete aardappel in de keel.

  21. Marcel, je snapt niet wat ik schrijf, verheven ben ik niet, ik ben immers ook geen arts. Ik attendeer alleen Guido op het feit dat hij compleet irrelevante stukken schrijft. Ik neem aan dat als je geen wiskunde of natuurkunde heb gestudeerd dat je dan ook zeer veel moeite heb om een stuk over kwantummechanica te schrijven of dat wanneer je geen sociologie heb gestudeerd dat je een aardige uitdaging gaat hebben aan het schrijven over sociale ontwikkelingen en de impact daarvan op de toekomst. Ik veracht mensen als Guido omdat ze aannames maken en mythes levendig houden die gewoon weg niet kloppen. Dat ze daarmee mensen schaden doet dat soort lui niks, over verheven gesproken!.

  22. Daarnaast Marcel, merk ik dat je graag kwetst, ik kan me met jouw uiterlijk, spelling en vocabulaire genoeg leuke anekdotische zinspelingen maken, maar dat doe ik niet. Dat is beneden mijn niveau, dat je je persoonlijk aangesproken voelt geeft al aan dat je niet met een open gedachte nadenkt over de zaken die ik omschrijf, net als zoveel mensen hier. Iedereen is boos op doktoren, vaccins en de “industrie”… maar als je beseft dat een kind wat nu geboren wordt vandaag, 99 jaar oud gaat worden en dat de wetenschap mensen, vooral van jouw generatie, langer en gezonder laat leven waarom dan die frustratie?. Omdat je nooit serieus bent genomen door iemand met een stropdas of een titel? Dus ventileer je je verbale agressie naar mij toe? omdat dat de manier is waarop je gelijk moet halen? Kan ik het inhoudelijk niet winnen, dan scheep ik mijn opponent maar af als incompetent op basis van de vorm in plaats van de inhoud. Ach ja, er zijn tegenwoordig politici die daar ook handig gebruik van maken. Een inhoudelijk argument waarom autisme en vaccins gerelateerd zijn anders dan een statistische overeenkomsten geef je namelijk niet. En dat geld ook voor Guido, zagen over de vorm, maar inhoudelijk niets te bieden. Heeft u al overwogen om een carriere te beginnen als kamerlid voor de PVV?

  23. Zullen we even de puntjes op de ‘i’ zetten..? Wie begint zich verheven-boven-de-rest als een koorbal brallend af te zetten tegen alles wat zich hier op de site beweegt..?
   Hoe kunnen AL deze onderzoeken DEZELFDE conclusies trekken. Allemaal minder ‘hoogbegaafde’ mensen dan jij ws.? Of vind jij het ook een allergaartje, net als onze Feniks-de-trolkabouter op de site.

  24. Je snapt het niet, 22 onderzoeken die STATISTIEKEN vergelijken komen tot dezelfde AANNAMES. Of het er nu 1 is of 200 zijn, statistiek is statistiek. Er zijn 22 keer geen bewijzen dat iets conform een MECHANISME werkt, en dat gezien bij andere statistieken de AANNAMES irrelevant zijn aan de realiteit, is er een consensus dat er een relatie is die op overeenkomst staat vanwege de tijdspan. En daar maken MEDICI en BELEIDSMAKERS de conclusie uit op dat het een mythe is. Moet ik het nog simpeler uitleggen of is het nog steeds te moeilijk voor je? Je zou anders ook de CD-speler of de videorecorder de schuld van het aantal diagnoses kunnen geven, omdat die rond dezelfde tijd als de BMR zijn gekomen. Guido Jonkers, je bent een HEAO-er geen wetenschapper. De scheikundige verbindingen waar een aantal van je *kuch* wetenschappelijke bronnen over spreken kom je ook tegen bij albert heijn, iets naast het vlees kun je ook vis kopen, als je als kind tot 2 jaar daar elke maand een van eet krijg je 10 keer zoveel kwik binnen als dat er in het hele RVP zit. Laat het voedingscentrum dat nou net aanbevelen. Of wat te denken van leidingwater, ook daar zit kwik in, zelfs als de moeder gevarieerd eet kom je kwik tegen in borstvoeding. Dan nog niet eens het kwik wat tot 1994 in de tandheelkunde tot amalgaam versmolten is ten bate van vullingen, die ook kwik in lage concentraties lekken. Als kwikverbindingen autisme zouden veroorzaken bij mensen zou iedereen die borstvoeding, leidingwater, vroeger vullingen of ooit vis heeft genuttigd in zijn leven autisme moeten hebben.

  1. Hoho, zo klaar als een klontje.. Mag Joost er ajb een plasje over doen? Hij is uit-de-hoogte-begaafd. Joost mag het weten.

 4. CBS News meldde onlangs: “Ratajczak meldt dat ongeveer tegelijkertijd dat vaccinproducenten thimerosal uit de meeste vaccins namen (met uitzondering van de griepprikken die nog steeds op grote schaal thimerosal bevatten), ze begonnen met het maken van enkele vaccins met behulp van menselijk weefsel. Ratajczak zegt dat momenteel menselijk weefsel wordt gebruikt in 23 vaccins. Ze bespreekt de toename van autisme incidenties die overeenkomt met de introductie van het menselijk DNA in het Mazelen-Bof-Rubella-vaccin (BMR), en stelt dat de twee aan elkaar konden worden gekoppeld.“ http://www.cbsnews.com/news/vaccines-and-autism-a-new-scientific-review/

 5. De schrijver van dit artikel is Arjun Walia, journalist met een eenzijdige visie.
  Als je dit googled kan je meer te weten komen over dit onderwerp.
  lizdit.typepad.com/ oh-not-again-another-post
  Het is de moeite waard.
  Dr. Andrew Wakefield werd in 2010 geroyeerd als medicus wegens schandalige fraude bij zijn onderzoek naar de relatie Bof, Mazelen en Rodehond vaccin en Autisme en Darmziekte, na meer dan 4 jaar zorgvuldig onderzoek.
  Deze man is onethisch;’ de autistische kinderen werden blootgesteld aan onnodige medische onderzoeken, zoals colonscopie en lumbaalpunctie.
  Deze man wilde bovenalles zijn gelijk krijgen, wat niet is gelukt, maar veel leed heeft veroorzaakt
  Zoek op google en lees het hele vehaal.

  Een vriendelijk verzoek aan de mensen die de mensheid wensen te waarderen om hun oprechte mening , want zo behoor je met elkaar om te gaan:
  Is dit fatsoenlijk gedrag ?
  Om op iemand zoals JOOST in te hakken omdat hij zinnige opmerkingen heeft over ook naar mijn mening foute voorlichting en te willen waarschuwen dat dit artikel niet klopt ?
  Hoe komt het, dat pokken, polio en noem maar op geen bedreiging meer is ?

  1. En, ik heb een paar jaar autistische en asperger jongeren onder mijn hoede gehad.
   We hebben veel van elkaar geleerd.
   Het was heel positief en bijzonder.
   Wederzijds vertrouwen en respect opbouwen, al was het vaak eenrichtingsverkeer.
   Ze moeten er mee leren leven endat weten ze zelf ook.

  2. Mari Pokken en polio enz, mogen dan wel “geen bedreiging” meer zijn, maar de stoffen die de vaccinaties bevatten brengen weer andere problemen met zich mee. En dat brengt weer allergieën, astma enzovoort met zich mee. De pot verwijt de ketel dat ie zwart ziet.

  3. Kan niet LoKi. Echt niet. Vaccinaties zijn gezond, bewezen veilig. De schade en doden zijn imaginair. De bijwerkingen fictief en de onderzoeken die verhalen over schade en schande rondom vaccinaties, zeker hier op wanttoknow, berusten op nonsense-correlaties..
   En maar schoppen tegen die dr. Wakefield. Want wat had die de zaak ook schandalig opgelicht zeg..

  4. Na vijf jaar heeft Guido (7.3) het eindelijk door. 🙂

   Mari vergat nog te vermelden dat Wakefield een patent had, waarmee hij veel geld zou verdienen indien het MMR-vaccin niet meer gebruikt zou worden.

 6. Autisme ontwikkelt zich langzaam vanaf de eerste maanden na geboorte. Maar het wordt vaak pas opgemerkt na de eerste verjaardag. Aangezien verschillende vaccins rond die verjaardag worden gegeven, wordt er vaak aangenomen dat die vaccins daar de schuld van zijn.

  Recent onderzoek heeft (nogmaals) bewezen dat autisme al in de eerste levensmaanden merkbaar wordt in specifieke testen (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23313640). Zo kan op die leeftijd nagegaan worden hoe lang een baby aandachtig kijkt naar een specifieke sociale scene, aan de hand van een camera en speciaal daarvoor ontwikkelde software. De kinderen die minder lang keken, bleken diegenen te zijn die drie jaar later een diagnose van autisme hadden. Deze baby’s hadden dus al autisme, lang voordat de meeste vaccins worden toegediend.

  Trouwens, als je al die 22 publicaties naast elkaar legt, dan stel je vast dat het een allegaartje is, dat daar niet één coherent verhaal uitkomt, en er ook veel tegenstrijdigheden inzitten. Bovendien zeggen de meesten niks over vaccins, maar wordt dat hier enkel geïnsinueerd. En deze oplijsting negeert ook heel wat (heel degelijke) studies die geen verband vaststellen.

  1. Fijn dat we kunnen bouwen op jouw consistente afwijzing van Alles.. Heerlijk gevoel van een soort negatief-fundament-onder-alles.

  2. Het kan toch ook niet de bedoeling zijn om een soort inquisitie in te stellen tegen alles wat dokter is en voor entingen is, het lijkt er soms wel op, allemaal op de brandstapel, ik denk hier bij aan polio, ik denk hier bij aan penisiline, en aan het aspirientje!

 7. Ieder één meet zich een mening aan, gebaseerd op gelezen of heb gehoord, of of, er bestaan geen medicijnen of wat dan ook die volkomen zonder risico zijn, dat wij het vertrouwen verloren hebben in onze overheid, en zijn handlangers, de grote medicijnen maffia, et etc, is op zich erg genoeg, maar heb toch als leek het gevoel dat het niet allemaal 100% verkeerd is, dat kan en mag niet zo zijn, dat de hele medische stand, achter het toedienen van preparaten staat terwijl dit zulke grote risico’s inhoud voor onze kinderen hun gezondheid en levens geluk.
  Nee dat kan niet dan zouden al die mensen die ik ken en sommige bevriend mee ben zo’n laag moraal, en vooral hun Dokters eed constant overtreden, nee dat kan niet zo zijn.

  1. Hoi Jenne, HyperAlert noemt het al; hersendood. Daarnaast zijn vele academici geprogrammeerd en alles wat daarvan afwijkt is niet relevant. Zelf nadenken en thinking outside of the box, zit er bij vele hooggeleerde niet meer in. Het is triest, maar kijk maar eens om je heen hoe het met de mensheid gesteld is. De cijfers spreken voor zich.
   Uitzonderingen daar gelaten uiteraard.
   aspartaam, smaakversterker noem het maar op. Zij achten het veilig en vreten zich dom en hersendood. Het is niet aan te zien bij sommige, goedgelovige schaapjes. Natuurlijk is er nog heel veel goeds maar dat komt niet vanzelf en moet je voor werken of naar op zoek. En is vaak dichter bij dan men zich kan realiseren.

  2. Uitzonderingen zijn er zeker! TU Delft bijvoorbeeld. Daar weten ze het wel. Veel mooie & ‘bewuste’ presentaties van hun gezien.

  3. Sun als je het wat genuanseerder zou willen zien, en ook uitdragen, zou je voor mij een stuk aannemelijker overkomen, beetje zwart/wit gezien.

  4. Hoi Jenne, nee liever niet. We verschillen daarin van mening en ik vraag jou ook niet om je anders voor te doen. Anderen maken hier misschien een sport van. Mij trekt het niet. Veel plezier ermee. Ik ben daar klaar mee.

 8. Een moeder laat haar vrolijke baby vaccineren met de BMR vaccinatie waarna het in een 24-uurs diepe slaap valt. Toen zij weer wakker werd reageerde de baby nergens meer op en bleef gewoon voor zich uit staren en keek door alles heen. Is daarna zwaar autistisch geworden. Ga nu deze moeder eens overtuigen dat het allemaal toeval was. Dan heb ik het nog maar over één geval maar er zijn er talloze die zo reageren op de BMR vaccinatie.
  Dan heb ik het nog maar niet over die 300.000 kinderen met een labeltje die met hun stoornis dankzij de vaccins eigenlijk geen toekomst hebben.
  Hoe lang kan dit nog doorgaan zo voordat men wakker wordt

  1. Ik ben geen specialist op generlei medisch gebied, maar het is zeker te noemen dat door sterke vervuiling van onze leefomgeving, voeding stralingen van allerlei aard, en de enorme stres die constant wordt onderdrukt door tranquilizers, grote invloeden hebben op ons nakomilingsschap, wat ik in de loop van mijn leven heb zien vervuilen/vergiftigen, lucht/water, noem maar op dan verwonderd het mij niets dat er grote problemen zijn, en nog grotere problemen bezig zijn te ontstaan, en zeker psychise ziektes plus kankers zullen het probleem zijn in de toekomst.

 9. Dat vaccinaties autisme kan veroorzaken, geloof ik wel.
  Alleen het lijkt hier wel een beetje of het vergeten wordt, dat er ook mensen met autisme gewoon zo geboren worden.
  Volgens moeders liep onze oudste, de erkende autist in de familie, al te swingen in de baarmoeder.
  Was nog geen vaccin in zijn buurt geweest.

  1. Kees, je zit ’n beetje gevangen in welles/nietes volgens mij. Wat je zegt, kan natuurlijk wel. Maar daar gaat het dus niet over. Het gaat over de autismegolf die zeer waarschijnlijk veroorzaakt wordt door de vaccinatiegolf. Niet goed genoeg onderzocht op kwalijke bijwerkingen. Kennelijk voor anderen weer aanleiding om er een nonsens-verhaal van te maken. De cijfers hebben niets met elkaar te maken.. Tja zo lust ik er ook nog wel een.

   Maar wat ik je wil zeggen is dat het dus én/én is, in plaats van óf/óf..!! Laat je niet verleiden tot één keuze.. Beide kan, nogmaals gezegd.

  2. Kees,

   De link tussen vaccinaties en autisme is er wel degelijk. Dat erken je gelukkig ook. Maar vaccinaties zijn inderdaad niet de enige boosdoener.
   Alleen jij schrijft ook het volgende…mensen met autisme kunnen ook “gewoon” zo geboren worden. Misschien in een enkel geval zal dat ook best wel zo zijn, maar voor mij gaat het erom dat we massaal vergiftigd worden op alle vlakken. En dat alles bij elkaar veroorzaakt gewoon een hoop ellende waarvan autisme er slechts één is. Vandaag op Nu.nl staat er het volgende over te lezen. En inderdaad, hier is autisme dan specifiek niet genoemd, maar je moet niet slim zijn om tot de conclusie te komen dat het allemaal niet gezond kán zijn en dat er wel degelijk gevaren zitten aan ons voedingspatroon. En dat ditzelfde geldt voor vaccinaties hoeft toch eigenlijk ook geen verder betoog. Het gaat gewoon om de vergiftiging in het algemeen.

   http://www.nu.nl/gezondheid/3658498/hormoonverstorende-stoffen-gezondheidsrisico-baby.html

  3. @Guido en Ger, zit niet gevangen hoor, alleen persoonlijk vond en vind ik het en/en wat te ver naar achter geschoven.
   Dat is wat mij persoonlijk kriebelde om mijn reactie op het artikel neer te zetten.

  4. Duidelijk Kees. Wanneer we deze onderzoeken plaatsen, wil dat niet zeggen dat dit de énige reden van autisme kan zijn.

   Ik heb bovendien Tinus Smits, de meest erudiete arts die ik ken, heel hoog zitten. Hij heeft PROEFONDERVINDELIJK kinderen ontstoord van vaccinatieschade… Kinderen die wél degelijk tevoorschijn kwamen met autisme-gerelateerde symptomen.
   Na zijn behandeling bleken deze kinderen tierig en dynamisch als voorheen…!!
   De MISDAAD van vaccinaties is té weinig over het voetlicht. De MISDAAD van vooropgezette-onachtzaamheid en het BEWUST negeren van de consequenties..

   Waarom denk je dat de vaccin-industrie in de jaren 1950/60 al IMMUNISATIE eiste in de VS..??? Als je achter je producten staat hoeft je toch geen immunisatie te hebben…?? Mensen in de VS kunnen dus NIET meer deze industrie aanklagen..

   enz. enz. enz.

   Over het én/én spreken we niet, omdat dat verwarring oplevert. Ik raad je gewoon deze artikelen eens aan te lezen Kees, dan begrijp je dat verwarring zaaien hier op WantToKnow, door over beiden te spreken, niet het slimste is wat we kunnen doen, als we de misstanden aan de kaak willen stellen. En dat willen we..!

   Tinus Smits:
   http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/cease-t-juweel-uit-de-erfenis/

   http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/tessa-spreekt-tinus-smits-autisme-te-genezen/

   http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/de-leugen-van-de-homeopathie-leugen/

   Ontstoringen vaccinaties:
   http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/gastcolumns/de-invloed-van-vaccinaties-op-kinderen-van-deze-nieuwe-tijd/

 10. @ Kees; ook al weet ik dat er meerdere factoren zijn die tot autisme kunnen leiden (en dan ook weer mede-afhankelijk van de individueel sterk verschillende aanwezige detoficatiesysteem capaciteit, ontwikkeld imuunsysteem, bloed-hersenbarriere, etc), vergeet niet dat kwik via de placenta en moedermelk doorgegeven wordt via de zwangere moeder (zelf gevaccineerd, amalgaam vullingen?) aan het ongeboren kind (en juist in die fase enorm veel schade kan aanrichten, ook aan het DNA). Dus ook al worden er inderdaad kinderen geboren als autist en ook zijn er naar alle waarschijnlijkheid meerdere factoren en gevoeligheden bij betrokken, studies tonen aan dat kinderen geboren kunnen worden met wel zo,n 100 gevaarlijke chemische stoffen in hun weefsel, waar ze dus NOOIT mee in aanraking zijn geweest!

  Zie ook: http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/de-kwik-kwek-en-kwakzalverij-van-vaccinaties/

  Uit mijn boek ‘De Zoete Wraak’ voor wat studies en achtergrond om dit te verduidelijken:

  “Nog meer synergie en onveilige interacties

  Een aantal voorbeelden kunnen het belang van het ‘opstapel- en bewaar effect’ (wat men de cumulatieve effecten noemt) van chemicaliën in het lichaam duidelijk maken. Mede vanwege de synergistische en cumulatieve effecten van allerlei chemische stoffen in ons (drink!)water, bodem, lucht, voeding en medicijnen, zijn we zijn met recht een van de meest vervuilde toxische soorten geworden!

  Zo bleek uit een onderzoek van het Wereldnatuurfonds (WNF, zelf ook niet een geheel zuivere club overigens) vermeld in een rapport dat in Engeland verscheen, dat uitgebreid bloedonderzoek bij zeven families resulteerde in de vondst van vijfenzeventig chemicaliën in het lichaam van de ouders en hun kinderen, waaronder pesticiden en PCB’s. Wat opvallend was, dat een boerenzoon vergiftigd bleek te zijn met 29 toxische chemische stoffen. Het bleek, dat vele van de in zijn lichaam aanwezige toxische stoffen bij wet al verboden waren voor hij was geboren!

  Maar de situatie is nog zorgwekkender: Wetenschappers van de Mount Sinai School of Medicine in New York onderzochten het bloed en de urine van negen vrijwilligers. Het resultaat was schokkend: de onderzoekers vonden gemiddeld eenennegentig industriële chemische verbindingen! Meer dan de helft van deze chemicaliën zijn in verband gebracht met het veroorzaken van kanker, geboorteafwijkingen, en problemen bij de neurale ontwikkeling. Geen van de vrijwilligers was vanwege werk of woonsituatie ooit rechtstreeks in contact geweest met deze chemische stoffen. (In: Randall Fitzgerald, ‘100 jaar Medische Leugens’, pag. 16)

  Wij mensen zijn onderdeel zijn van een dynamische en levende planeet waarbij alles met elkaar in verbinding staat. We leven in een groot ecosysteem dat ook net als ons ernstig (cumulatief en synergistisch!) vervuild wordt. Als we vis uit vervuilde meren en oceanen eten dat via een proces dat ‘biomagnification’ wordt genoemd zelf ook weer voedsel heeft gegeten met giftige stoffen die zijn opgeslagen en als we vlees eten wat groeihormonen en antibiotica bevat en allerlei verontreinigingen en chemische stoffen die in diervoedsel wordt verwerkt…dan is het geen wonder dat wij zijn verworden tot chemische opslagcontainers met lange ‘houdbaarheid’! It’s a dog eat dog world, maar de honden lusten er geen vlees van…”

 11. Liever dan nietes welles over deze studies, zie ik studies die me ervan kunnen overtuigen dat vaccins:
  1. werkelijk een belangrijk actueel doel dienen
  (een redelijk risico op een groot gevaar)
  2. veilig zijn voor mij en/of mijn kinderen
  3. dat ze werken
  4. en dat er werkelijk geen alternatieven zijn.

  Dat overtuigen gaat het allerbeste met gegarandeerd van pharma onafhankelijk onderzoek, wetenschappelijk, dubbelblind, longitudinaal en op grote schaal met diverse doelgroepen (niet zomaar zwangere vrouwen in de doelgroep halen als die niet al jaren zijn getest).

  Een glashelder bijwerkingenbureau, geheel onafhankelijk helpt ook.
  een onafhankelijke college ter beoordeling van geneesmiddelen, dus zonder geld uit de industrie, zou ook iets doen.

  Meerdere deskundigen op TV, niet alleen die ene met de leren vestje, met meer dan tien verschillende financiële banden met de industrie, met genuanceerde meningen, zou ook fijn zijn.

  Een genuanceerde (dubbelblind uitgevoerde en herhaalde) vergelijking met alternatieven. Bijv. griepprik versus vitamine D.

  Ik heb hier allemaal nog nauwelijks van gehoord, maar misschien heb ik iets gemist. Actief uitdragen helpt ook.

  Ik hoef voorlopig even niets meer van de industrie op vaccingebied.
  Je krijgt wel eens de indruk dat zij iets van mij willen…

  1. Mooi gesproken Joris. Volgens mij dient in het rijtje te staan, dat ze absoluut onschadelijk BEWEZEN dienen te zijn..? Ik bedoel niet het veiligheidsaspect, maar het ONveiligheidsaspect. Zo van: “Tot deze grens is ‘bewezen’ dat er geen schade optreedt, want het is de algemeen aanvaardde grens van veiligheid”.. Dat betekent, zoals bij aspartaam, dat er ‘zover we weten’ veilige grens is.
   Ik ga graag een stapje verder: Waar zijn al die onderzoeken naar de mogelijke onveiligheid.>? Voor de rommel die je in een mensenlijf spuit, zul je dat toch geen gekke vraag vinden.

  2. Joris, je wil degelijk, onafhankelijk onderzoek over veiligheid en effectiviteit van vaccins? Dat bestaat wel degelijk, maar doorgaans is dat vrij technisch en komt het dus niet in de krant of op het TV-journaal. Het bestaat inderdaad niet voor vaccins in het algemeen, want elk vaccin is anders, dus je kan ze niet op één hoop gooien. Maar voor elk vaccin apart bestaan er wel degelijk zulke studies. Hier is er alvast eentje voor het MMR vaccin: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD004407.pub3/abstract;jsessionid=3B914B1D556C5DC2DE76F2DCD8E4D981.f02t04. Gelijkaardige documenten bestaan er voor andere vaccins. De korte samenvatting ervan is gratis te bekomen zonder registratie. Als je echt de details met getallen en percenten wil, moet je wellicht betalen (tenzij je lid bent van een relevante professionele organisatie, of toegang hebt via je werkgever in de gezondheidssector)

  3. @Feniks:

   Zolang je blijft geloven in die wetenschappers die bijna altijd voor de industrie werken en dus nooit iets zouden publiceren wat tegen de belangen van de industrie ingaat komt je geen stap verder. Duik eens in de grootschalige fraude die er gaande is binnen die wereld. Ga zelf een googlen op de onafhandelijke wetenschappers en bekijk voor wie ze het onderzoek hebben gedaan en wat hun nevenfuncties zijn….

  4. Olivier: Ik google niet alleen, ik heb “Bad Pharma” van Ben Goldacre ook al gelezen. Jij ook? Of ben ik eigenlijk al een stapje verder dan jij? Ik vermoedt dat ik veel meer weet van wat er reilt en zeilt in de commerciële en de wetenschappelijke takken van de Big Pharma dan de meesten die deze website bezoeken.

  5. Vermoedens Koen, vermoedens…..daar heb je niet zoveel aan. Zeker niet als wetenschapper, toch?
   Maar als jij het allemaal zo goed weet hoe het reilt en zeilt binnen big pharma, des te erger ik het allemaal vind dat je dit toch blijft verdedigen.

  1. Het zijn allemaal nonsens-cijfers Ja/Nee. Nomen est Omen..
   Hopelijk zo even de contra-contrabas gespeeld.

  2. Autisme is inderdaad uin de USA in stijgende lijn aan het gaan sinds 1991. Maar thiomersal wordt sinds 1999 niet meer in de vaccins voor kinderen gebruikt. Met ander woorden: er is geen correlatie, dus ook geen oorzakelijk verband.

  3. Laat me raden Koen, doe jij aan paarrijden?
   Die oogkleppen zijn wel voor je paard hoor, niet voor jou!!!
   Het gaat om de totale vergiftiging. Thiomersal is niet voor niets verboden. Er is wel bewijs dat dit geen gezond goedje was en is. Maar het is niet het enige goedje dat autisme en andere ongemakken kan veroorzaken.
   Dit heet tunnelvisie Koen. Door al dat zogenaamd wetenschappelijk gedoe, kun je aantoonbaar niet eens helder meer denken en trek je conclusies die kant nog wal raken, hoewel je daar dan wel de naam wetenschap aan plakt en mensen misleidt omdat jouw onzin zogenaamd betrouwbaar zou zijn. Laat me niet lachen Koen.

  4. Ger, blijkbaar heb ik het gemist, maar ik heb nooit een degelijk bewijs gezien dat thiomersal autisme veroorzaakt. Voor zover ik weet (en ik heb de rapporten uit 1999 gelezen) werd het enkel uit vaccins gehaald als een voorzorgsmaatregel, omdat er geen bewijs was dat veilig was (wat dus iets helemaal anders is!).

   Help me dus, en wijs eens naar de bewijzen waarop jij je uitspraak baseert dat het toch “autisme en andere ongemakken kan veroorzaken”. Of baseer jij je enkel op wat je hebt gelezen op jou favoriete websites, zonder ook eens de tegenargumenten te onderzoeken? JaNee heeft het wel degelijk mis als hij beweert dat thiomersal de stijging van autisme verklaart (www.nature.com/clpt/journal/v82/n6/full/6100407a.html). En als jij hem daarin probeert te verdedigen zonder degelijke argumenten, dan toont het enkel aan dat je enkel een blinde overtuiging verdedigt, en geen degelijk onderbouwde visie.

  5. Er staat al het een en ander te lezen in de tekst van dit artikel Koen.
   Het wordt er dus wel degelijk aan gelinkt. Of dat keihard bewijs is, is misschien een ander verhaal, maar om te zeggen dat het onzin is, is ook absoluut niet correct. Het is er niet voor niets uitgehaald, daar was echt wel een reden voor. Het zogenaamde voorzorgsprincipe……dat gebeurt niet zomaar. Maar hoe vaak zien we dat gebeuren Koen? Als men eronderuit kan komen zal men dat zeker doen en blijven de stoffen er gewoon inzitten. De schade ziet men dan achteraf wel.
   Bovendien zijn zovele zaken eerst veilig bevonden, die achteraf helemaal niet zo veilig bleken te zijn. Neem je wetenschap dus maar met een zakje zout voordat je alles klakkeloos voor heilig aanneemt, want dit soort zaken zou jij eerst ook gewoon verdedigen, bij gebrek aan hard bewijs zogezegd.
   Maar ja, als je het allemaal niet wilt zien, houdt het ook een keer op.
   Dat voorzorgsprincipe zou veel meer toegepast moeten worden.
   Zoals reeds eerder gezegd, het gaat om de totale vergiftiging. Niet voor niets dat in 2012 er nog nooit zoveel mensen aan kanker stierven. Ook steeds meer in ontwikkelingslanden die er westerse gewoonten op na houden. Je ziet en kijkt ernaar, maar ernaar handelen, ho maar. Het heeft een oorzaak Koen, maar waarom kijkt de wetenschap daar niet naar?
   Economische belangen misschien?
   Reken maar, men zit er echt niet op te wachten en wat niet weet wat niet deert.
   Pas geleden zagen we het fenomeen ook weer bij de PIP implantaten. Eerst veilig bevonden, dan toch weer niet met het advies ze te laten verwijderen om vervolgens na onderzoek te concluderen dat er toch niet zo veel aan de hand was…..of toch……de artsen blijven bij hun standpunt. Zij zien de slachtoffers en weten wel beter.
   Ik geloof die artsen en niet langer die arrogante misselijkmakende zogenaamde wetenschap van jou Koen.
   En dan nog eens terugkomen op de onafhankelijkheid van wetenschappers. Vele hebben banden en zijn dus eigenlijk niet aangewezen uitspraken te doen of advies te geven. Helaas is het systeem nu wel zo, maar dat werkt dus aantoonbaar niet goed.
   Vele andere die geen banden hebben hoeven niet onafhankelijk te zijn. Het feit dat eigenlijk iedereen van artsen tot wetenschappers zijn gehersenspoeld, zijn opgeleid door mensen en instituten die weer wel banden hebben met de industrie maakt dat ze eigenlijk allemaal bevooroordeeld zijn. Niet elke wetenschapper is in staat zich voldoende los te maken van het systeemdenken en zelf na te denken, jij Koen, bent daar een overduidelijk bewijs van. Jij zit nog zo vastgeroest in het systeem. Helaas is dat ook bij de meerderheid van de wetenschappers het geval. Maar meerderheid zegt niets in de wetenschap, helemaal niets. Net zoals consensus……dit is gewoon, zoals ik het eerder al omschreef misselijkmakende wetenschap. Eigenlijk wordt er toegegeven het zelf niet te weten en wordt er een compromis gesloten en dat is dan opeens heilig, de standaard. Hoe dom kan men zijn? En iedereen die dit bekritiseerd moet worden afgekraakt alsof zij dom zijn. Bah, bah, wat een geweldig systeem zeg.
   Zelfs wetenschappers die een andere mening dan de reguliere hebben tellen niet meer mee, worden voor vuil versleten, voor fraudeurs uitgemaakt, terwijl juist het omgekeerde het geval is.

 12. Deze lijst van 22 studies circuleert blijkbaar al een tijdje onder de antivax gemeenschap. Er is daardoor ook al ten gronde aangetoond dat het gaat over pseudowetenschap en “tandenfee-wetenschap” (tooth fairy science). De reden waarom deze 22 studies dus eignelijk niks aantonen is mooi samengebracht op één website:
  http://lizditz.typepad.com/i_speak_of_dreams/2013/10/oh-not-again-another-post-claiming-vaccines-cause-autism-with-studies-to-prove-it.html

 13. http://www.nu.nl/buitenland/3659453/veel-giftige-kerstbomen-in-duitsland.html

  Vandaag, 20 december in het nieuws:

  Veel Duitse kerstbomen zitten vol chemische verdelgingsmiddelen en kunstmest. Zij zijn daardoor schadelijk voor de gezondheid van de feestvierders of zelfs giftig.

  Maar nee, we worden helemaal niet vergiftigd. Het kan allemaal geen kwaad, zolang men niet meer dan 1 kerstboom per week eet is er niets aan de hand.
  Wetenschapper Koen zal er vast weer wel anders over denken, maar één ding moet Koen toch eens gaan beseffen. Hij vertegenwoordigd NIET dé wetenschap, want zo wil hij toch vaak overkomen, als de slimme/slimste jongen. Dé wetenschap zelf is namelijk totaal verdeeld.
  Koen verdedigd alleen de officiële versies. Dat zijn de door de industrie zelf gesponsorde rapporten met uitkomsten die hen goed uitkomen. Die gunstige rapporten komen vervolgens met veel lobbywerk bij de “verantwoordelijke” ministers terecht. Verantwoordelijk duidelijk tussen aanhalingstekens, want ik vraag mij vaak af of zij wel enig verantwoordelijkheidsbesef hebben.
  Van die ministers wordt uiteraard wel verwacht dat de betreffende rapporten gunstig worden beoordeeld en dat andere uitkomsten als onzin afgedaan worden, niet voldoende bewezen enzovoort. Hoe krijgt de industrie dat voor elkaar? Omkopen, nee, dat kan niet meer, vroeger nog wel, maar tegenwoordig lukt dat niet meer. Maar met een voor de minister vet betaalde baan in de industrie in het vooruitzicht kan men toch een heleboel regelen. Draaideurpolitiek heet dat.
  Dit alles is uiteraard mijn mening, maar vergis je niet, deze mening kan zomaar de waarheid heel dicht benaderen.

  1. Overigens om mij heen nog vele ander kinderen. Ik ken wel een jongen die autistisch is maar dat is hoogstwaarschijnlijk een erfelijke afwijking…

  2. Onze drie kinderen zijn bewust niet gevaccineerd (aangezien vaccinaties niet alleen gebaseerd zijn op kwikzalverij, maar vooral aantoonbaar ineffectief en potentieel levensgevaarlijk zijn)…en daarom kerngezond…

   Weer ene plus 1 voor de statistieken?

  3. QM, met een wedstrijd van welles/nietes gaan we het imo niet redden.. Jij haalt weer een onderzoek aan van CDC, dan laat ik weer een artikel hier zien van de corrupte bende die het CDC is, waardoor een dergelijk onderzoek en de resultaten van dat artikel wat je aanhaalt, hen dus zou vrijpleiten van die corruptie, omkoping, etc. Vind jij het een lekker wereldje.. Klopt voor jou álles..??
   http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/vaccinaties-gezondheid/vaccins-en-pandemieen-leugens-leugens-leugens/

   Nogmaals, imo IS HET GEEN welles/nietes-spel.. Dualiteit ten top.. Lees het verhaal van Tinus Smits hier op de site en je ziet wat deze arts voor narigheid aan zin bureau heeft gehad.. http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/cease-t-juweel-uit-de-erfenis/
   De volgende simpele vragen mogen wellicht wat ruimte creëren in die welles/nietes:
   Zijn jouw kinderen een uitzondering QM? Is het grootste deel van de vaccinaties-zonder-bijwerkingen een uitzondering? Gaat het om het grootste deel van de kinderen überhaupt..? En hoeveel kinderen mogen we ‘statistisch’ afschrijven, om andere kinderen wél te laten floreren mét een vaccin? Want bijwerkingen zijn er, dat ‘bekent’ zelfs het RIVM, dat eerst haar eigen schadegevallen bijhield en waar het toen allemaal meeviel, als je de ‘definities maar duidelijk ‘rekbaar’ maakt’.., etc. etc.

   Allemaal vragen waar wij ook geen antwoord op hebben, en die we zeker geen welles/nietes discussie waard vinden..!!! Maar QM, het gaat om de voorlichting die verantwoordelijkheid, integeriteit en transparantie dient te hebben, maar die er niet is en wat hele grote vragen oproept. Het gaat om de valse bekkies van Coutinho en Osterhaus, waarvan de laatst nondepie voorzitter is, godbetere het, van een internationale vaccinatieclub.. Met de groooootste vaccinproducers aan tafel zit, en wellicht tussen de lakens ligt.. Zeg het maar, vind je dat ‘business as usual’…??

   Waar komt het welles/nietes vandaan? Van wie moet er eigenlijk 1 antwoord komen. Waarom dienen negatieve berichten en BEWEZEN schade verdonkermaand te worden..?

  4. En voor men met de ‘kudde-immuniteit’ mythe op de proppen komt dat ongevaccineerde kinderen alleen beschermd zouden zijn door de gevaccineerde groep…eerst maar even een paar steekhoudende argumenten waarom dit pure onzin is (overigens was kuddeimmuniteit -herd immunity – oorspronkelijk juist van toepassing op…NATUURLIJKE IMMUNITEIT)!

   http://www.vaccinationcouncil.org/2012/02/18/the-deadly-impossibility-of-herd-immunity-through-vaccination-by-dr-russell-blaylock/

  5. Guido: je hebt gelijk: het is geen welles/nietes spelletje. Het dient een inhoudelijke discussie te zijn. Geeft iemand een verwijzing naar een studie? Dan kan de andere partij argumenten aanhalen waarom die studie al dan niet relevant is. Geen ongesubstantieerde beweringen of dooddoeners, geen beledigende uitspraken, geen flagrante leugens (zoals in dat artikel waarnaar John C naar verwijst in 16.6) maar wel argumenten. Dat kunnen zwakke argumenten zijn, zoals bedenkingen rond de veronderstelde neutraliteit of partijdigheid van de auteurs, of anekdotes over 1 of 2 personen. Of dat kunnen degelijke argumenten zijn, zoals bedenkingen rond de studieopzet, de inhoud, de interpretatie of overinterpretatie van de resultaten. Een discussie kan pas iets opleveren door correcte argumenten aan te halen, te begrijpen, te durven verspreiden, en open te staan om nieuwe inzichten te verwerven.

  6. John (16.6): De bewering dat kudde-immuniteit niet bestaat, houdt gewoon geen steek. Waarom is de pest in de Middeleeuwen verdwenen? Omdat al diegenen die het overleeft hadden, immuun waren. En hoe komt het dat de mazelen bijvoorbeeld nu nog wel in Nederland of Groot Brittannië zich kunnen verspreiden, maar niet in de VS? Omdat er daar meer mensen gevaccineerd (en dus immuun) zijn. Het doet er niet toe hoe men immuun wordt: via ziekte of vaccinatie, dat is van geen tel in de definitie van kudde-immuniteit. En als Blaylock beweert van wel, dan is dat wellicht omwille van zijn verborgen agenda.

  7. @Feniks 17.6, ik heb het hier niet over studies, ik heb het over maatschappelijke schade, invalide kinderen, zwijgende autoriteiten die vastgeroest zitten in hun schandalige machtshuisjes.
   Ik heb het nondepie over ouders die hun kind in 1 dag verliezen, tijdelijk verlamd zien worden, of levenslang in een invallidekarretje rond moeten duwen, preciés na de ene dag van vaccinatie.

   Ik heb het over mensen als jij die maar met zijn neus in de boeken zit, theoreticus pur sang. Een toon aanslaat van betweterigheid, een ’tone of voice’ bezigt die je bij voorbaat al doet beseffen dat jij als lezer een sukkel bent, en dient te luisteren naar Koen de S., die de wijsheid in pacht schijnt te hebben.

   Een opening van common sense, die reik ik je aan. En geen uitnodiging om mee te mogen in die harteloze wetenschappelijke benadering van ongelukken, schade en manipulatie rondom de vaccinatie-industrie. Met boekjes voor de dag komt, studies die je niet zo subjectief en statistisch verkrachtend kunt interpreteren als je wilt. Informatie weglatend bijvoorbeeld, zoals dat al ZOO vaak gebeurd is, waardoor een studie ineens flipt van negatief naar positief voor een chemisch medicijn..

   Want Koen, dát het een industrie IS, dat ben je niet met me oneens. En dat er ZEER GROTE fraude plaatsvindt in dat Big Pharma-wereldje kun je niet ontkennen.
   Dát ze lachend de boetes betalen, van miljarden dollars, door deze af te schrijven van een kwartaalwinst, dáár heb je het niet over. Maar ik, en met mij de meeste mensen hier op de site, WEL!
   Ik heb over ethisch handelen, ik heb het over de zelfkant van de machtsgeilen in die INDUSTRIE, die jij als zoete koek bewondert, die jij als half-betrokken orthopeet (toch?) ook maar zijdelings kent. Dáár heb ik het over Koen.

   En vooral heb ik het over de verkrachting van de wetenschap ZELF, doordat dezelfde wetenschappelijke machtsminkukels zich bezig houden met dezelfde wetenschappelijk machtstgeile spelletjes van Big Pharma; elkaar daarin vinden. Elkaar vinden in diezelfde ’tone of voice’ door over burgers en mede-mensen te spreken als een soort vaccinatie vee..
   Ik heb het over EERHERSTEL van wetenschap, zodat onze kinderen weer met een open vizier en met HUN ethisch besef, moraliteit en vooral compassie voor hun medemens een studie mogen volgen, waarin HUN GEVOEL EN LIEFDE een plek mag krijgen. Dat ze inderdaad wetenschap mogen bedrijven met LIEFDE en passie. Daar heb ik het over. En niet over een pokerspel van studies tegen elkaar wegspelen. Conclusies interpreteren naar lieve lust, zoals ik net noemde. Maar ik heb het over een wetenschap die mensen DIENT!

   Ik zeg niet dat JIJ dat doet of niet doet, ik vraag je DAT VERHAAL als onderwerp te nemen, in plaats van dat je ALLES wat hier op de site komt zuur afzeikt. Waar zit je ethiek, waar is je moraliteit, je compassie bij AL DIE SCHADEGEVALLEN. Horen we je daar over Koen? Die gevallen waar o.a. Tinus Smits, dr. Hans Moolenburgh en vele, vele anderen het over hebben. Dáár ga je niet of nauwelijks op in Koen. En dat is niet je onnozelheid oid, het is een puur vooropgezet plannetje van je, om hier te komen trollen. Met een m.i. die gemelde hautaine houding van betweterigheid.

   En weet je Koen, als je hier als mannetje tekeer gaat, vervolgens de helft van de informatie bij ene meneer Crypto neerlegt, dan is dát het moment geweest, waar je je masker liet vallen.
   Dat is en was mijn mening. Amen.

  8. Goh Guido, wat een eitje leg je hier neer! Dat bedoelde ik ook met mijn reactie laatst: ELK kind dat schade ondervindt of overlijdt tijdens een uit te testen, manmade, vaccin (experiment), is er ALTIJD EEN teveel. Aan een ziekte overlijden is verschrikkelijk, maar die miskleunen tijdens onder-zoekende trials bewust onder de noemer ‘acceptabel risico’ laten vallen, kan ik niet anders dan crimineel en een schande voor het mens-zijn noemen. Die erin gepompte miljarden zouden beter besteed worden aan het verbeteren van de leefomstandigheden en opkrikken van de weerstand (schoon water, voedsel, vitaminen)…

  9. Koen, wat gebeurd er nu in Syrië?
   Polio breekt er opnieuw uit. Men verteld erbij dat dit zelfs een bedreiging kan vormen voor het westen. Hoe kan dat? Want wij zijn hier bijna allemaal voor gevaccineerd, toch?
   Maar hoe dan ook DE OORZAAK van deze ziekte zit hem juist in hetgeen Ellen omschrijft. Schoon water, voedsel, vitaminen, hygiëne e.d.
   Door het ontbreken hiervan kunnen ziektes uitbreken. Door die omstandigheden aan te pakken verdwijnen ziekte. DAT en alleen DAT zijn DE belangrijkste factoren dat ziektes verdwijnen of verminderen en NIET die hele vaccinatie mythe. Dat is gewoon pure misleiding. Bijkomend kan en zal het best zo zijn dat vaccinatie ook wel iets doet, maar het is dus pertinent niet de belangrijkste oorzaak voor het terugdringen van ziektes. Dat zijn pure leugens en die dienen ontmaskerd te worden. Het bewijs wordt wederom geleverd.
   Nu pleit men voor vaccinaties daar in Syrië terwijl men de echte oorzaak pas later gaat aanpakken, terwijl juist dat prioriteit zou moeten hebben. Onze ontwikkelingshulp gaat naar het betalen van vaccinaties. Oftewel wij steunen onze industrie.
   Later als alles, inclusief, schoon water, voedsel, hygiëne, vitaminen weer op orde is, krijgt het poliovaccin alle lof toe als zijnde de belangrijkste oorzaak dat polio terug onder controle is. Hoe misleidend kan men zijn Koen?
   Ik zeg niet dat poliovaccinatie onder deze omstandigheden geen hulpmiddel kan en mag zijn, maar men moet wel alles op de juiste plaats zetten en zeggen hoe het is. En bij Guido zijn opmerking zou ik nog een aanvulling willen geven.

   “Die gevallen waar o.a. Tinus Smits, dr. Hans Moolenburgh en vele, vele anderen het over hebben. Dáár ga je niet of nauwelijks op in Koen.”

   Bij die vele anderen mag op dit moment ook Jannes Koetsier extra vermeld worden. Vorige week nog in het nieuwe bij Brandpunt als ik me niet vergis. In Nederland binnen een paar maanden tijd 3 gevallen van onschuldige ouders die van kindermishandeling beschuldigd worden met alle gevolgen van dien. Natuurlijk doet Bureau Jeugdzorg, in mijn ogen een criminele bende, nog een duit in het zakje om de ellende voor ouder EN KIND compleet te maken. En niemand, althans weinig mensen, die het ook maar iets interesseert. Liever zo snel mogelijk de ogen sluiten en doorgaan met deze praktijken. Wat niet weet, wat niet deert is hun motto. Pas als de druk van de media aan blijft houden en men kan er echt niet onderuit, pas dan zal men met veel tegenzin ingrijpen. Puur omdat politiek, big pharma alleen maar naar hun eigen belangen kijken.
   En ja, zowel de gezondheidszorg als bureau Jeugdzorg doen ook veel goeds voor de maatschappij. Gelukkig maar, daar worden ze voor betaald, daar zijn ze voor, dat is hun job, dus normaal.
   Maar ook de misstanden, die zéér grootschalig zijn, dienen aangepakt te worden.
   Hitler heeft ook wel goeds gedaan, maar dat is nog geen excuus om zich dan zo te misdragen.

  10. Guido (17.8), ik ben het met je eens dat de big-pharma een industrie is die niet helemaal zuiver tot op de graat is. Er gaat daar het een en ander serieus fout. Maar dat is geen reden om het kind met het badwater weg te gooien. En het is zeker geen reden om daarbovenop de wetenschap ook maar in één klap mee te beschuldigen. De maatschappij is veel complexer dan dat. Er wordt gelobbyd en er bestaan belangenconflicten. Maar dat betekent nog niet dat alles en iedereen die daar van dicht of veraf een band mee heeft (of zou kunnen hebben) zich daar aan schuldig maakt.

   Jij spreekt over maatschappelijke schade. Maar wat is dat? Beweren dat er invalide kinderen zijn, zonder dat te onderbouwen met degelijke studies of dat in balans te plaatsen met de kinderen die gered worden door een vaccin – Zo’n zaken propageren vind ik maatschappelijke schade berokkenen. Het verwijzen naar individuele of enkele gevallen vermeld door Smit of Moolenburgh, die echter nooit in detail hun bevindingen voor collega-onderzoekers presenteren en bediscussiëren, maar enkel aan bangmakerij bij het grote publiek doen, ook dat vind ik bedenkelijk. Of Wakefield die in een bedrieglijke studie beweert dat BMR tot autisme leidt, omdat hem dat zou helpen om geld te verdienen aan zijn patent. Dat is volgens mij ook maarschappelijke schade aanrichten.

   De eerste stap is nagaan wat propaganda is, en wat degelijk onderbouwde feiten zijn. Hoe onderscheid je degelijke uitspraken van propaganda? Dat is niet eenvoudig als je niet ten gronde begrijpt wat de argumenten zijn. Dankzij het internet wordt het eenvoudig om beweringen te vinden die overeenstemmen met je overtuiging. Maar zijn ze daarom correct? Helemaal niet! Je moet kunnen nagaan waarop dergelijke beweringen gebaseerd zijn, voordat je ze verspreid. Geloof je ze enkel omdat ze in je kraam passen? Zijn de 22 publicaties die jij aanhaalt degelijke argumenten, of kopieerde je gewoon propaganda? Als je ze niet zelf hebt gelezen, begrepen en ze zelf naar waarde kon inschatten, dan begeef je je op glad ijs. Mijn ethiek moraliteit of compassie in vraag stellen is gewoon op de man spelen. Ik heb de samenvattingen van die 22 bekeken en begrepen. En daarom postte ik reactie 15. Reageer daarom in de eerste plaats eens op de bedenkingen bij die 22 publicaties in reactie 15, in plaats van mij te proberen zwart te maken.

  11. Quote Feniks: “Autisme is inderdaad uin de USA in stijgende lijn aan het gaan sinds 1991.”

   waar komt die stijgende lijn dan toch zo plotselings vandaan?
   was het niet zo dat er zogenaamde nooddruftige beklagenswaardige orwellian agenda 21 ‘DELTA’ ‘service’ medewerkers benodigd zijn, autie auto robo mensen, die op commando met enen lichtgevenden bord voor den kop, den gehelen grijze grauwe loop des dags met 1 taak dienen bezig te zijn zonder al te veel bijkomstige bijgedachten en al te veel geweten?

   Quote: “Door dit hemels pleyn wert vertoondt den gehelen loop des hemels der vaste sterren met haer beeltenisse; Sterre kaert of hemels pleyn, waer door men kan wete hoe laet dat het is over de gehele aertkloot, op alle meridiane en polus hoogte, en, op wat lengte en brete de voorsz sterre staen, bezuyde en benoorde de liniæ æquinoctiael ”

   http://trove.nla.gov.au/work/25149021?q&versionId=30320391

   Quote: ” ‘Jusqu’en Enfer ou Malédiction de l’enfer au Québec’,
   est un film américain d’horreur réalisé par Sam Raimi en 2009;

   Pour se venger, la vieille femme jette la malédiction du Lamia sur Christine, transformant sa vie en un véritable cauchemar. Hantée par ce démon malfaisant et incomprise par son petit ami, elle se fait aider par Rham Jas, un médium qui l’entraine dans une course frénétique contre la damnation éternelle, afin d’inverser la Malédiction qui pourrait la conduire… jusqu’en enfer.”

   http://fr.wikipedia.org/wiki/Jusqu%27en_enfer

   HSM TV dialoog ‘De Waarheid over Vaccinaties’ 3 uur COMPLEET!
   http://www.youtube.com/watch?v=a5oVnDzxeJA

  12. Ger: proper water, voedsel, vitaminen, hygiëne e.d. zijn inderdaad ook belangrijk voor de algemene gezondheid. Maar dat is niet voldoende om ziektes te voorkomen. En dankzij vaccinaties is het zelfs mogelijk om ziektes te voorkomen zonder dat er aan die andere voorwaarden werd voldaan. Om nog eens een recent voorbeeld aan te halen: In een gebied in Tsjaad werden 1.000.000 miljoen personen met MenAfriVac gevaccineerd tegen een vorm van meningitis. Het jaar daarop waren er in dat gebied 57 gevallen van hersenvliesontsteking, op 2.000.000 inwoners. Dus 29 gevallen per miljoen. In het gebied ernaast, waar niet gevaccineerd was, waren er 3809 gevallen, op 8.700.000 inwoners. Dus 438 gevallen per miljoen. In de jaren daarvoor hadden beide gebieden gelijkaardige aantallen, maar nu –enkel door dit vaccin- is het in dat ene gebied met ongeveer 95% verlaagd (www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2813%2961612-8/fulltext#article_upsell).

   En waren er ook nevenwerkingen van dat vaccin? Lees daarvoor die studie eens in detail, voordat je een oordeel vormt!

  13. Kijk Koen, het is hetzelfde als met een Feniks. Rijst die ook uit zijn as vanwege een vaccin of kuddeimmuniteit? Of vanwege het zelfhelende vermogen, natuurlijk opgebouwde immuniteit of verbeterde sanitaire voorzieningen/hygiëne/woon en werkomstandigheden en drinkwatervoorzieningen (zoals aantoonbaar bij vaccinaties het geval is, alle vaccinaties zijn ingezet terwijl het natuurlijke verloop van de ziekte..al op zijn retour liep). 😉

   Voor jou maakt het niets uit dat een instantie als het EFSA pertinente leugens verspreidt (net zoals jij reageren ze niet op alle inhoud en vele wetenschappelijke studies in mijn boek ‘De Zoete Wraak’ bijvoorbeeld, maar zelf vraag je zogenaamd of ‘referenties’..)

   En als er dan bewijs voorhanden is van belangenverstrengeling en corruptie, dan hou je verder stil. Zoals in het geval van de 88-jarige arts Moolenburgh. Deze arts heeft er met een team artsen voor gezorgd dat ook jij (en je kinderen?) geen aantoonbaar neurotoxisch en kankerverwekkend fluoride in het drinkwater hebben gekregen… Let wel: hij heeft gelijk gekregen ondanks tegenwerking van de overheid, hij is bedreigd en men heeft tevergeefs geprobeerd om hem in te lijven (lees: omkoping) voor de (ook al zo objectieve) Gezondheidsraad. Ook het CBG en RIVM heeft hij leren kennen als onzuivere instanties, daar kan ik nog wel wat over kwijt als je wilt!?

  14. John (17.16), jij kunt wel lezen, maar begrijp jij ook wat je leest? Ik erken ook dat “verbeterde sanitaire voorzieningen/hygiëne/woon en werkomstandigheden en drinkwatervoorzieningen” belangrijk zijn. Maar ik toon in reactie 17.15 ook aan dat in een situatie waar deze factoren niet zijn veranderd, een vaccin toch een overduidelijke meerwaarde heeft. Kun je op die specifieke studie nu eens heel concreet jou commentaar geven, in plaats van wat algemeenheden te vermelden, te proberen van onderwerp te veranderen, en nog maar eens wat reclame temaken voor jou boek?

   Voor wat betreft EFSA en aspartaam, Hier zijn wat links naar verschillende onafhankelijke publicaties van wetenschappers over de gehele wereld:
   http://informahealthcare.com/doi/abs/10.1080/10408440701516184 (USA)
   http://web.archive.org/web/20100922181732/http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/securit/addit/sweeten-edulcor/aspartame-eng.php (Canada)
   http://web.archive.org/web/20081216093929/http://www.nzfsa.govt.nz/consumers/chemicals-nutrients-additives-and-toxins/aspartame/ (Nieuw Zeeland)
   http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0273230002915424 (USA)

   Allemaal concluderen ze dat aspartaam veilig is. Het doet er dus in mijn ogen niet toe dat het EFSA dat nog eens herhaalt, of dat er bedenkingen zijn over hun onafhankelijkheid. Ik vertegenwoordig hen niet, ik geef gewoon een samenvatting van de zeer brede consensus van diegenen die het onderwerp beter kennen dan jij en ik.

   Wat betreft “niet reageren”, wanneer ga jij mijn vragen beantwoorden van 9 maand geleden over aspartaam en jou boek? Reactie 16.3 op http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/suiker-is-vergif. Daar bleef je maar rond de pot draaien, zonder ooit een concreet antwoord te geven. Maar zo heb ik veel bijgeleerd over hoe jij in elkaar zit: als je geen concreet antwoord kunt geven, verschuif je gewoon stilletjes naar een ander onderwerp. Dat doe je nu weer: je gaat niet in op wat ik schreef over het MenAfriVac vaccin, maar je begint over volledig ander onderwerpen, zoals de EFSA, jou boek en fluoride.

  15. Koen, voedsel, hygiëne, proper water e.d. zijn inderdaad ook belangrijk schrijf je om ziektes te voorkomen.
   Ik val hier toch over het woord “ook”. Draai het om. Dit is hét allerbelangrijkste, vaccinaties zijn slechts een aanvulling. Niet zoals jullie en de hele wetenschap beweert en volledig ten onrechte claimt dat dankzij vaccinatie nu alles zoveel beter is. Het is vooral drinkbaar water, hygiëne, voedsel die voor de grootste daling gezorgd hebben. Pertinent niet de vaccinaties. Het ontstaan van polio in Syrië bewijst dat wederom. En inderdaad ook zoals John schrijft waren de grootste afnames al te zien in de statistieken voordat met vaccinaties begonnen werd. Ik zeg niet dat vaccinaties helemaal niets doen, maar wel dat ze minder veilig en effectief zijn dan men beweert.
   En dat moet dus ook meegenomen worden in een eerlijke voorlichting en daar ontbreekt het echt aan.
   De algemene vergiftiging, vaccinaties, voeding en andere chemische stoffen, alles te samen heeft zeker weten géén goede impact op onze gezondheid. En dat nemen jullie gewoon niet serieus. Jullie bekijken alles afzonderlijk en beoordelen het dan als veilig, maar dat is verre van de werkelijkheid. En dan nog bij dat afzonderlijk bekijken zit er veel, heel erg veel vuil spel bij, waardoor de uitkomsten van die onderzoeken ook zeer vaak niet betrouwbaar zijn.
   Corruptie, intimidatie, fraude en noem maar op. John noemt een goed voorbeeld over fluoride en de intimidatie van Hans Moolenburgh. En, inderdaad het gaat niet altijd fout in de wetenschap, zoals eerder gezegd, er gaan gelukkig maar ook veel dingen goed. Maar dingen die goed gaan hoeven onze aandacht niet, het gaat om de dingen die fout gaan. Die verdienen wel de aandacht, maar krijgen die gewoonweg niet of niet voldoende. En er gaat heel wat meer fout dan jij denkt. Het is echt een zeer grootschalig probleem. Jullie schilderen het af als incidenten, maar incidenten zijn het zeer zeker niet, het is een structureel probleem. En een super groot probleem ook.
   En dus de schade die o.a. vaccins aanrichten is veel groter dan jullie rapporten beweren, maar jullie willen het gewoon niet serieus nemen. De belangen zijn gewoon te groot. Geld speelt echt wel een rol in deze, zoals geld in heel onze maatschappij de belangrijkste factor lijkt te zijn, eender over welk onderwerp het gaat. En daar gaat het dan ook keer op keer mis. De duidelijkste zwendelpraktijken zijn toch wel het griepvaccin, de Mexicaanse griepprik en het hpv-vaccin. De arrogantie en de snelheid waarmee dat erdoor is gedrukt spreekt boekdelen.
   Vaccinaties veroorzaakt heel wat meer ellende dan wordt toegegeven. Weeg de echte nadelen van vaccinaties ook eens mee ten opzichte van de voordelen. Want volgens jullie bestaan de nadelen eigenlijk alleen maar uit wat tijdelijke roodheid op de plaats van de prik en daarmee is dan de kous af. Dit is wat kort door de bocht gezegd, dat weet ik ook wel, maar in feite komt het er wel op neer. Alle serieuze klachten worden als onzin afgedaan.

  16. Ger: kun je nu eindelijk eens met onderbouwing van jou beweringen komen (17.13)? Ik kan ook loze beweringen maken: ‘vaccinaties maken je intelligenter’, ’vaccinaties maken je sexier’. Wil je dat ik nog meer uit mijn duim zuig? Toon eens aan dat wat jij beweert niet gewoon een blinde overtuiging is. Sta jij niet open voor feiten? Snap je dan echt de studie niet die ik in 17.15 vermeldde? Dat is maar één voorbeeld dat vaccinatie een vermindering met 95% infecties kan bekomen. Of als je die studie niet gelooft, leg dan eens haarfijn uit waarom niet (met degelijke onderbouwing natuurlijk)

   Trouwens, het gebied in Syrië waar er nu polio is, is het gebied waar vorig jaar NIET gevaccineerd werd. Dat kan toch geen toeval zijn? (http://rt.com/news/syria-polio-vaccine-children-385/). Neem dat ook maar mee ”in een eerlijke voorlichting”

   Op wat baseer jij je om te beweren dat zaken “fout” gaan? Blijkbaar niet op rapporten, omdat die niet correct zijn. Waarom beweer je dat die niet correct zijn? Geruchten? Persoonlijke overtuigingen? Misinterpretaties en overinterpretaties van anekdotes? In plaats van gewoon vanalles te beweren, geef eens degelijk onderbouwde argumenten. Ik sta open om mijn visie te veranderen, maar je moet met degelijke argumenten afkomen.

  17. Koen, ik ben het helemaal met je eens dat er heel veel onzin geschreven staat in 17.13
   Waarom ik die onzin zou moeten onderbouwen is mij volstrekt onduidelijk omdat je 17.13 zelf geschreven hebt.
   Verder heb je mij in deze discussie volgens mij niet om onderbouwing gevraagd.

   Waar ik mij op baseer dat zaken fout gaan, ga ik niet nog een keer uitleggen. We doen hier met z’n allen niet anders. Dat jij concludeert dat alles goed gaat zo zegt genoeg.
   Jij weigert stelselmatig in te gaan op de totale vergiftiging. Het belangrijkste punt zowat. Je hoeft geen wetenschapper te zijn om te zien dat een lichaam en al zeker een teer kinderlichaam, niet onbeperkt blootgesteld kan worden aan gif. Dat gaat een keer mis en dat heeft gevolgen, hoe dan ook.
   We zien het met zijn allen gebeuren, de ziektes, de kankerdoden, noem maar op. Dit zijn keiharde feiten Koen. Alleen jullie willen geen relaties leggen en zeggen dat het niet is bewezen. Maar Hans Moolenburgh heeft dat goed uitgelegd en vertaald wat niet bewezen eigenlijk wil zeggen. Niet bewezen betekent in veel gevallen eigenlijk dat het gewoon niet is onderzocht.
   En zo is het ook. Heel veel is inderdaad nog niet onderzocht en zal ook nooit onderzocht worden en zo kunnen jullie de onzin blijven uitkramen dat het niet bewezen is met daaraan de bedrieglijke conclusie dat er dan ook niets aan de hand is en allemaal veilig.
   Dit is een regelrechte schande Koen waardoor jullie soort wetenschap niet langer serieus te nemen is.
   Kijken, Koen, kijken wat er om je heen gebeurd. Is dat zo moeilijk of te veel gevraagd?
   Maar zoals al eerder gezegd, als je het niet wilt zien houdt het een keertje op. Dat jij openstaat voor andere inzichten…..laat me niet lachen Koen.

   Trouwens, hoe is het mogelijk dat een tijdje terug er op veel hoge scholen, o.a. in Gent en Utrecht als ik me niet vergis, Bof epidemieën uitbraken, vooral onder gevaccineerde kinderen? Dat kan toch geen toeval zijn?

   Jij blijft stelselmatig de zaken omdraaien. In Syrië breekt polio uit door gebrek aan hygiëne, voedsel en drinkbaar water. Je kunt hier overduidelijk DE ENIGE ECHTE oorzaak zien.
   Het ontbreken van vaccinatie is nog geen oorzaak van het uitbreken van een ziekte, het kan hooguit in sommige gevallen voorkomen dat een ziekte uitbreekt, maar de oorzaak blijft het gebrek aan drinkbaar water, hygiëne, voedsel e.d.
   Dat ik een wetenschapper nog moet uitleggen wat oorzaak en gevolg is….ach ja…..het zegt wederom genoeg.

   En het is zoals Guido zegt, het is buitengewoon arrogant van je dat je je als wetenschapper boven een ander stelt. Als leek kan ik me inhoudelijk uiteraard en vanzelfsprekend veel moeilijker verdedigen tegenover een wetenschapper of arts.
   Als ik dat zou doen ga ik zeker fouten maken. Zo’n discussies verlies ik dan altijd.
   Maar ik ben goed in staat om te zien hoe krom jullie systeem werkt, er valt genoeg over te lezen, uit boeken geschreven door jullie eigen collega’s. Ik ben goed in staat om te zien dat artsen en wetenschappers elkaar tegenspreken. Ik ben goed in staat te zien dat geld alles, maar dan ook letterlijk alles bepaalt. En dan mag ik daar zo het mijne over denken en bepalen wie ik geloof en jij bent wel de laatste die ik geloof. Eigenlijk kom je niet eens op het lijstje voor.

  18. Ger (17.20): Goed dat je beseft: “Als leek kan ik me inhoudelijk uiteraard en vanzelfsprekend veel moeilijker verdedigen tegenover een wetenschapper of arts.” Maar je veronderstelt nog steeds dat die wetenschapper of arts steeds fout bezig is. En als die wetenschapper of arts dan argumenten aanhaalt dat jou redenering fout is, dan aanvaardt je die niet.

   Je erkent dat je een leek bent als het over medische zaken gaat. Jij leest (wellicht populariserende) boeken van bepaalde wetenschappers, en je aanvaardt hun oordeel. En je stelt vast wetenschappers elkaar tegenspreken. Maar hoe weet jij dan van dewelke je het oordeel moet aanvaarden, en de welke je moet veroordelen? Geloof je dat ze enkel en alleen door geldgewin beslissen? Volg je gewoon de populisten? (waarvan velen trouwens dik veel geld verdienen aan hun propaganda). Veronderstel je dat de underdog wel gelijk zal hebben? Maar neen, die worden niet voor “fraudeur uitgemaakt”; andere wetenschappers of artsen tonen gewoon objectief aan dat die populisten de zaken misinterpreteren. Zoals ik reeds vermeldde in reactie 15, maar waarop niemand ingaat (of kan ingaan).

   Of blijf je gewoon je buikgevoel volgen, en lees je enkel die boeken waarvan je weet dat die je buikgevoel zullen bevestigen. Sorry, maar als je met zo’n kronkelredeneringen je argumenten wil presenteren, dan zal je nooit tot echt inzicht komen. “Die oogkleppen zijn wel voor je paard hoor, niet voor jou!!!”

  19. Zoals gezegd, al ziende ben jij blind. Je kijkt gewoon niet naar wat er om je heen gebeurd. Zoals Ellen terecht elders opmerkt….ervaring, daar gaat het om. Ervaringen, daar kan geen studie tegenop.
   En als heel veel mensen zich in die ervaringen herkennen (mede dankzij internet) en met artsen en wetenschappers die dat ook onderbouwen vind ik dat overtuigend genoeg. Wetende dat geld een heel belangrijke rol speelt en wetende dat fraude aan de orde van de dag is, op allerlei gebied.
   Je volgt ook het nieuws, je hebt het allemaal kunnen lezen, hier op deze site staat genoeg te lezen, ik ga dat hier niet weer voor jou opsommen.
   Deze uitspraken van geld en fraude zijn al vaak genoeg onderbouwd geweest, dus vraag er niet telkens naar.
   Je houding tegenover een leek blijft buitengewoon arrogant. Ik bepaal zelf welke wetenschapper ik geloof. Wanneer gaat dat nu eindelijk eens bij jou doordringen?
   Jouw wetenschappelijke argumenten neem ik inderdaad niet aan, simpel om het feit dat jij voor mij niet betrouwbaar bent. Hoe inhoudelijk jullie het ook kunnen brengen, jullie zien zaken over het hoofd. Soms onbewust, maar heel vaak bewust en dat maakt de afkeer ervan nog groter.
   Daarbij is het niet omdat je wetenschapper bent, dat je dan ook altijd gelijk hebt en puur vanwege die titel je gelijk hier kan claimen.

   Wetenschappers die niet in jouw straatje passen worden maar snel een label opgeplakt dat het populisten zouden zijn om ze zo snel en kundig in een vakje te plaatsen en een hoekje te drukken. Weer zo’n arrogant voorbeeld en heel dat labelen is overigens een “ziekte” binnen de hele “zorg”. Maar blijf jij maar in jouw eigen populisten geloven, want dat ik exact hetzelfde. De groep mensen die de keerzijde van vaccinaties zien wordt almaar groter en zal blijven groeien, maar op dit moment gelooft de meerderheid nog steeds dat ze zo veilig zijn (gewoon omdat ze zich er niet voldoende in verdiepen en dus onwetend zijn, niet bewust zijn dat er een keerzijde is). Die meerderheid volgt toch juist populistische praat, jouw praat is toch populairder? Niet hier natuurlijk, maar wel in de maatschappij. Jouw praat is populistisch, niet de onze.
   Wij spreken hier niet in naam van het volk, wij vertegenwoordigen niet de mening van het volk (op dit moment nog niet), dus wij zijn niet populistisch, dat maak jij en jouw aanhang ervan, terwijl eerder het tegenovergestelde waar is. Wij willen enkel dat de keerzijde van vaccinaties meer aandacht krijgt en dat de mantra dat vaccinaties veilig en zeer doeltreffend zijn wordt doorbroken. En dat is dan weer wel in het belang van het volk. Iedereen moet zelf een keuze kunnen maken om wel of niet te vaccineren zonder geïntimideerd te worden en mét degelijke informatie. Dat laatste streven kan je eventueel als populistisch opvatten, maar ik zie dat eerder als positief, in plaats van de negatieve klank die jij eraan geeft.

   Veel populisten zouden volgens jou veel geld verdienen aan hun propaganda.
   Als je mijn uitleg hiervoor in acht neemt, moet ik je daar wel gelijk in geven. Jullie zijn de populisten en jullie propaganda levert bakken, bakken met geld op, jaar in jaar uit. Miljarden gaan er in om.
   En dan ga jij nu moeilijk doen over een paar duizend euro. Dit is waarom jij voor mij zo onbetrouwbaar bent Koen.

  20. Oeps, dit was bedoeld als reactie op nummertje 17 : ‘Petje af, Ger! Je legt hier een kritische vinger op de zere plek (vinger in de farmapap)… Prettige en harmonieuze kerst gewenst aan allen.’

  21. Ger: “jij ziet zaken over het hoofd”. Eén van de zaken die jij over het hoofd ziet is dat er wetenschappers zijn die degelijke interpretaties van de feiten en onderzoeksresultaten doen, en er zijn er die de zaken (bewust of onbewust) misinterpreteren. Maar jij schrijft “Ik bepaal zelf welke wetenschapper ik geloof”, maar hoe doe je dat dan, en hoe weet je of je de degelijke pikt? Je gaf zelf al aan dat je niet begrijpt wat er allemaal geschreven wordt door die artsen en wetenschappers. Hoe weet je dus dat je niet die tweede categorie gelooft? En waarom zou je die tweede categorie willen geloven? Dat kan alleen maar als die misinterpretaties (die fouten dus), in jou kraam passen, jou vooroordelen. De 22 studies die hier worden aangehaald, zijn misinterpretaties. Dat gaf ik al aan in reactie 15, maar niemand gaat er op in. Als jij zelf niet kunt beoordelen of die 22 studies correcte argumenten zijn of niet, pretendeer dan zeker niet dat je je in het onderwerp verdiept, en een degelijk onderbouwde mening hebt, of dat je kunt oordelen welke artsen en wetenschappers te vertrouwen zijn. Ik besef dat het arrogant klinkt, maar het is nu eenmaal zo: je hebt niet voldoende achtergrond kennis om dat oordeel te vormen. Je baseert je op veronderstellingen van corruptheid en oogkleppen, maar ziet zelf niet je eigen beperkingen.

   Neveneffecten van vaccinaties (“de keerzijde“) worden zeker ook erkent. Zoek maar eens op wat pharmacovigilantie betekent, en verdiep je daar eens in. Of bekijk ook eens de link 22.1. Nogmaals: dat wordt in de balans gelegd om te beslissen of een vaccinatie campagne verantwoord is.

   En misschien dat jij ook eens moet beginnen met de overduidelijke en aangetoonde voordelen van vaccinaties mee op te nemen in jou oordeel. Als je de wetenschappelijke publicaties en algemene wetenschappelijke consensus daar echt niet over wil geloven, denk dan eens aan het volgende: in de jaren ’50 waren er redelijk goede “sanitaire voorzieningen/hygiëne/woon en werkomstandigheden en drinkwatervoorzieningen” in Nederland en België. Maar er was ook nog polio. Dat is verdwenen kort na de invoering van vaccinatie. Vandaag zijn de “sanitaire voorzieningen/hygiëne/woon en werkomstandigheden en drinkwatervoorzieningen” in heel veel Afrikaanse landen nog helemaal niet op het niveau van wat het in Europa was in de jaren ’50. Er zijn daar burgeroorlogen, vluchtelingenkampen, onzuiver water, ondervoeding enzovoort. Maar toch zijn zo goed als alle Afrikaanse landen tegenwoordig vrij van polio. Enkel Nigeria, waar er problemen waren met de vaccinatie campagne, heeft nog polio. Uitroeien van polio gebeurt door vaccinatie, punt.

  22. Tros Radar heeft slechte, maar ook goede uitzendingen gemaakt. De laatste waarvan deel 2 komende maandag nog op tv moet verschijnen is nu in zijn geheel al op internet te zien, is weer zo’n goede uitzending.
   Het is een tweeluik van 2 uitzendingen, dus deel 1 en deel 2. Het lijkt misschien wat off-topic hier, want het gaat over het financiële systeem en wat voor een grote luchtbel er is opgeblazen en hoe wij op grote schaal misleid worden door bankiers en overheid en hoe wij bewust onwetend gehouden worden en hoe groot de schade is die is aangericht.
   Twee uitzendingen van Radar Extra: “De Schuldvraag” te bekijken via deze link.

   http://www.trosradar.nl/sites/radarextra/uitzending/

   Vanaf minuut 27.45 bij deel 2 wordt heel typerend de superieure expertise en het intimiderende jargon van bankiers omschreven en van minuut 33.20 eveneens bij deel 2 wordt de uitzending afgesloten met de mededeling hoe belangrijk het is dat we als volk massaal inzicht krijgen in het financiële systeem. Lees, kijk, praat erover en deel en we moeten ons niet opnieuw in slaap laten sussen zijn hier de boodschap.

   Dit is eigenlijk ook perfect van toepassing op de hele medische en farmaceutische sector en ook op de rol van de overheid hierin. Het hele systeem, net zoals het financiële systeem is ziek, zwaar ziek. We moeten bewust worden met z’n allen hoe vervuild, hoe misleidend, hoe corrupt ons medische systeem werkt of beter gezegd waardoor het systeem niet werkt en waardoor het ook, zoals nu gebeurd, onbetaalbaar wordt.

   Dan nog even een aanvulling waarom ik in de bovenstaande discussie de underdog meer geloof.
   Dat de underdog met hun propaganda geld verdient is misschien waar, maar het gaat maar om verwaarloosbare bedragen van een paar duizend euro. Bovendien werken zij daar ook keihard voor. Niets buitenproportioneel in dit geval dus. Maar belangrijker is wederom het misleidende argument wat Koen aanhaalt. Dat underdog artsen en wetenschappers aan hun propaganda geld zouden verdienen. In de meeste gevallen is dit verre van de waarheid. Want een arts of wetenschapper die netjes het reguliere pad volgt wordt niet tegengewerkt en kan binnen de sector veel, veel meer geld verdienen dan wanneer hij of zij er een dissidente mening op na houdt. Dan wordt hij letterlijk uitgekotst door de sector en komt niet meer aan de bak.
   Dissidente artsen en wetenschappers beseffen dit op voorhand en tóch blijven zij bij hun mening en standpunt. Dat vind ik bewonderenswaardig.
   Dissidente artsen en wetenschappers verkondigen voor mij niet de absolute waarheid, maar zij vertegenwoordigen voor mij wel een hoge mate van betrouwbaarheid.

   En nog even een andere overdenking van mij. Zomaar een vraag die mij bezig houdt. Klopt het dat het poliovaccin echt zoveel mensenlevens redt dan dat de statistieken beweren? Of ik ook hier sprake van enige misleiding?
   Het poliovaccin kan doden voorkomen. Mee eens, maar het vaccin heeft ook een keerzijde die veel groter is dan men ons doet geloven.
   Daarnaast richt het vaccin zich niet op de daadwerkelijke oorzaken, zoals ook al eerder aangegeven.
   Redt een poliovaccin werkelijk zoveel mensenlevens als de oorzaak van de polio een tekort aan drinkbaar water, hygiëne en voedsel, kortom, armoede is?
   Red je een mens misschien wel van polio, maar sterft die mens een week of een maand later niet alsnog aan de gevolgen van armoede?
   Wat is dus het werkelijke aantal mensenlevens dat met dit vaccin gered wordt? Dat het mensenlevens redt, nogmaals akkoord, maar zijn de statistieken misschien niet wat te rooskleuring en vooral te eenzijdig opgesteld?
   Zoals ook al eerder gesteld. De oorzaak aanpakken is en blijft DE remedie om allerhande ziektes te voorkomen én te genezen.

  23. Koen, jij blijft vragen hoe ik als leek nu wetenschappelijke rapporten kan beoordelen. Ik praat toch geen Chinees?
   Inhoudelijke discussies moet je niet met een leek voeren, maar met artsen en wetenschappers. Met hen kan je inhoudelijk op niveau praten.
   En er zijn inmiddels genoeg artsen en wetenschappers die andere geluiden laten horen, dus daar moet je zijn Koen.
   Nu vraag jij van mij om jou als wetenschapper op jouw blauwe ogen te geloven. Waarom zou ik dat, als er ook andere wetenschappers zijn die het tegenovergestelde beweren? Wie spreekt de waarheid? Ik weet het niet, maar ik bepaal zelf wie ik geloof en welke van de twee wetenschappers ik het meest te vertrouwen vindt. De gene die het hardst roept hoeft dat zeker niet te zijn. Meerderheid of consensus zoals jij het noemt zou niet eens onder de noemer wetenschap gerekend mogen worden. Dat is gewoon pure onzin. Dat getuigt er eigenlijk van dat men het niet eens is met elkaar en men het zelf ook niet weet. De aarde is volgens wetenschappers lang plat geweest. Meerderheid of consensus hebben hier toch behoorlijk gefaald? Dissident denken in deze kwestie moest men maar al te vaak met de dood bekopen. Een grote mond hebben of spierballen tonen maakt nog niet dat je gelijk hebt Koen.
   Dat jij toch vind dat ik nog steeds niet het recht heb zelf te bepalen wie ik geloof omdat ik het zogezegd niet kan beoordelen en dat de wetenschap waar Koen het mee eens is de enige absolute waarheid is, klinkt niet arrogant Koen, het IS ARROGANT.
   Ik hanteer andere criteria Koen om rapporten te beoordelen. Voor mij ben en blijf jij niet betrouwbaar.

   En uiteraard neemt men bijwerkingen “serieus”…..maar laat me niet lachen Koen, het is meer voor de show dan wat anders. Het is allemaal maar zeer mondjesmaat of als men er echt niet omheen kan.
   En nu zeg ik niet altijd, maar heel vaak is dit wel het geval. Zo werkt het systeem nu eenmaal. Een systeem dat zwaar mank loopt.

   En wat polio betreft zeg ik niet dat vaccins helemaal niets doen. Maar het gaat mij wel om eerlijke voorlichting en die ontbreekt overduidelijk.
   Dat begint al door onnodig angst aan te jagen en de focus te leggen op de ernst van de ziekte en dat terwijl de overgrote meerderheid gewoon zonder verlammingsverschijnselen geneest. Slechts een klein percentage heeft verlammingsverschijnselen, maar geneest alsnog zonder blijvende schade. Relatief slechts een paar gevallen heeft wel blijvende schade.
   Dit wordt tussen neus en lippen door even genoemd in jullie propaganda, dat eigenlijk gewoon marketing is om vaccins te slijten, maar de focus ligt continu op maar vooral hoe erg polio nu wel niet is. En ja, dat kan het zijn, maar meestal is het helemaal niet zo erg.
   Vervolgens om de angst compleet te maken worden derde wereldcijfers gebruikt die helemaal niet relevant zijn voor de situatie hier.
   Dit gaat niet alleen over polio, maar geldt zeker ook voor andere ziektes.
   De oorzaak van polio blijft een tekort aan drinkbaar water, hygiëne, voedsel. Noem het maar armoede. De situatie in Syrië bewijst dat nu wederom.
   Wat jij, Koen, steeds over het hoofd ziet zijn de statistieken van vóór de vaccinatie. De grootste daling van polio was al veel eerder zichtbaar en kan dus niet gelegen hebben aan vaccinatie. Die daling was vele malen groter dan de daling die te zien was na de vaccinatie. Er zijn dus andere factoren die nóg belangrijker zijn en dus ook de daling van polio ná de invoering van vaccinaties mag je niet alleen aan de vaccinaties toekennen. Dat is gewoon misleidend.
   Daarbij schrijf je dat de toestand in de jaren 50 redelijk gunstig waren betreffende voeding, hygiëne e.d. Redelijk….dat betekent dat het dus nog altijd beter kon en dat gebeurde ook.
   Dat vaccinatie in derde wereldlanden kan helpen ben ik wel met je eens, ik ben daar niet geheel op tegen, maar DE OORZAAK moet men altijd in het achterhoofd houden of eigenlijk beter in het voorhoofd. De oorzaak aanpakken betekent pas werkelijk een verbetering van de gezondheid waardoor allerlei ziektes voorkomen worden of als ze zich toe voordoen dat een gezond lichaam deze ziektes gewoon de baas kan.
   En als je de oorzaak aanpakt hoef je minder mensen te vaccineren. Minder mensen in aantal en ook tegen minder ziektes. Dit geeft dat er ook minder ellende ontstaat door bijwerkingen en dat mensen alleen maar nog gezonder worden. En daar zit hem nu net het probleem, want dat spreekt de industrie helemaal niet aan.

   Ik heb al eerder aangegeven dat de cijfers betreffende het aantal levens dat “gered” wordt door het poliovaccin waarschijnlijk misleidend is. Het is veel te kort door de bocht, te eenzijdig benaderd, te rooskleurig.
   Maar ook de cijfers betreffende de sterfte aan polio zijn eerder misleidend.
   In de meeste gevallen in de derde wereld sterft men niet aan polio, maar men sterft aan armoede.
   Iemand met een kogel door het hoofd sterft toch ook niet aan een hersenbloeding, maar door moord, iemand met een kogel door het hart sterft toch ook niet aan hartfalen, maar aan moord. Iemand met kanker sterft toch aan kanker en niet aan de uiteindelijke doodsoorzaak, bijvoorbeeld een longontsteking.
   Veel mensen die sterven aan polio wordt veroorzaakt door armoede en dus sterven ze aan armoede en niet aan de uiteindelijke doodsoorzaak polio. Het had eender wat kunnen zijn.
   In ontwikkelingslanden zal het poliovaccin best wel wat doen, maar er zijn ook voedselprojecten, zuiver water projecten e.d. En die hebben ook hun effect.

  1. Laat Koen het maar niet horen.. Aan de andere kant: hij zou er toch niet op ingaan.. 😉

  2. Ter overpeinzing en illustratie hier een voorbeeldje van het vaccinatiecircus (in de herhaling):

   Overschotten H1N1 vaccins

   $200,000,000 (Canada)
   $455,000,000 (United States)
   $750,000,000 (France)
   $250,000,000 (Britain)
   $300,000,000 (Germany)
   $260,000,000 (Italy)
   $150,000,000 (Netherlands)
   $250,000,000 (Europe misc.)
   —————————————————-
   $2,500,000,000 http://vaccineresistancemovement.org/?p=4969

   Vrije vertaling van een reactie in de Franse “Telerama” van juni 2010.

   H1N1 in ontwikkelingslanden :
   ‘We hadden vaag gehoord over het doorverkopen van overtollige griepvaccins naar derde-wereldlanden. Zonder bewust hiernaar op zoek te gaan, werd ik in Togo, Afrika, geconfronteerd met een grote vaccinatiecampagne in dat land tegen een ziekte die daar niet voorkomt en dit op een bevolking die reeds verzwakt is door ondervoeding en malaria en ZONDER dat de mensen beseffen waartegen zij ingeënt worden (de personen aan wie ik het vroeg, dachten dat ze tegen malaria werd gevaccineerd!). De affiches die dit aankondigden waren o.a. ondertekend door Unicef. Dus dit is een duidelijke bevestiging dat men hoe dan ook van die vaccins af wilde, bovendien een “mooie” aanvulling op hun uiteindelijke testresultaten’…

  3. Bij een prijs van $ 50 per vaccin (€ 35) per vaccin, kom je op een slordige 50 miljoen vaccins die nog heerlijk uitgeprikt, eh uitgedeeld kunnen worden..
   There’s no business than vaccinationbusiness..

  4. Petje af, Ger! Je legt hier een kritische vinger op de zere plek (vinger in de farmapap)… Prettige en harmonieuze kerst gewenst aan allen.

 14. @questionmarc,

  juist….het kan zomaar erfelijk zijn…misschien dat het in het ‘vaccin’ zat wat je ouders hebben gehad en in jouw vaccins zaten de stoffen die ervoor zorgde dat autisme geactiveert werd.

  ik las laats dat big farma het wel een goed idee vond om veel autistische mensen te hebben vanwege de achterliggende gedachte dat autistische mensen zich maar goed op 1 ding kan focussen en voor de rest een mongooltje is die nergens bij stil staat en geen vragen stelt en makkelijk te manipuleren is…..(duivels plan)

  het grappige is dat ik een autiste kameraad heb en dat die persoon zeer ruimdenkend is en een zeer goede vechtsporter is.

  dus fuck die boegbeelden en benamingen voor mensen die anders zijn.
  volgens psychiatrie(de psychopaten zelve) is ieder mens ziek.

  weg met de monarchie
  weg met de westerse medische gif-industrie
  tijd voor de waarheden

  free energy
  no money system
  homeopatie
  no war anymore.

  fff(fight for rreedom)

 15. Vaccinaties kunnen nog wel wat meer (mede)veroorzaken of verergeren/bespoedigen! http://www.youtube.com/watch?v=a5oVnDzxeJA#!

  Maar dezelfde weerstand die je hier (en bij andere artikelen over vaccinaties op WTK) vaak ziet, zie ik vaker..De grootste vijand is niet de farmaceutische industrie, zelfs niet je immuunsysteem als je ziek wordt of bent, maar vooral je eigen ‘biologie van je overtuigingen/programeringen/ontkenning’!

  Lees even deze ‘discussie’ met een kortzichtige leerkracht uit een ‘Leraren met Lef’ groep, die de video op voorbaat al wenste te weren en veroordelen (een gebrek aan ‘lef’ gaat vaker gepaard met met de afwezigheid van bereidwilligheid om een plank vol conditioneringen van het voorhoofd te willen verwijderen blijkbaar…):

  Leraar: “Wat doet dit hier? Dit is niks anders dan een poging tot zieltjes winnen voor homeopathie/anti-vaccinatie/etc.”

  John: “Dag …., ik vind jouw reactie eerder een poging om zieltjes te winnen voor jouw overtuiging (heb je de hele Tv-special al gezien en de informatie tot je genomen overigens?) Als vaccinaties als effect hebben dat ze potentieel zeer schadelijke effecten hebben op de gezondheid van alle gevaccineerde kinderen (zowel immunologisch, hormonaal als neuronaal, met dus mogelijk gedragsmatige effecten en neurodegeneratieve of neurocognitieve veranderingen als gevolg),en kinderen volgens mij nog steeds de doelgroep is waar onderwijs zich op richt…dan zijn de mogelijk verstrekkende gevolgen van vaccinatie wel degelijk relevant voor onderwijs (en eventueel ook speciaal onderwijs). En aangezien leraren dagelijks te maken hebben met kinderen en ouders en een rolmodel dienen te zijn voor educatie en bewustwording..lijkt mij dit juist een uitgelezen kans om een belangrijk thema aan de orde te stellen.”

  Reactie leraar: “Dit is zo ontzettend erg dat het niet leuk meer is. Het is niks anders dan een propagandafilmpje om tegen vaccinaties te zijn.

  De claim dat het boek van Moolenburgh een van de best verkochte boeken ter wereld is geeft meteen al het gehalte van objectiviteit en de kwaliteit van de voor dit onderwerp gedane research weer.

  De line-up is voor een objectiviteitsclaim op zijn minst curieus. Iedereen is het met elkaar eens.
  Bovendien lijkt het er erg op dat de sprekers geen van alle het verschil tussen autoritaire en inhoudelijke argumenten kennen, willen kennen en willen gebruiken. Dat Viera Scheibnerová iets beweert is geen inhoudelijk argument en kan dus ook niet als dusdanig behandeld worden. Dat een bedrijf voor de sprekers niet gezien wordt als autoriteit wil nog niet zeggen dat de inhoudelijke argumenten van een bedrijf onjuist zijn.
  Daarnaast wordt er gesproken op een manier die zich prima laat omschrijven als preken voor eigen parochie.
  Kritisch en objectief is het in ieder geval niet. Aannames worden als feiten gebracht. Soms met waardeoordelen als extra opmerkingen. Deskundigheid wordt geclaimd of toegewezen op onduidelijke gronden.
  Door net te doen alsof het over gedegen onderzoek gaat en er naar eigen zeggen gebruik wordt gemaakt van “goede” technieken wordt gepoogd het eigen verhaal geloofwaardig te maken.

  De uitspraak van H. Moolenburgh geeft duidelijk aan waar het hier om gaat: “Wetenschap bewijst niets, dat is slechts een mantra.” Het is niks anders dan new age dogma’s, complottheorieën en wantrouwen naar overheden en bedrijven.
  Tevens komt hier een belangrijk extra punt naar voren. Door vooraf wetenschap te diskwalificeren wordt vooraf gepoogd de eigen beweringen te immuniseren tegen falsificatie.

  Nu is het nog wachten op de beschuldigingen dat ik niet objectief ben, andere belemmer in vrije meningsuiting etc.”

  Reactie John: “Ik mis alleen na elke zin: “vind ik”…Ik hoor namelijk geen inhoudelijke tegenargumenten, maar echt op je mening heb je zeker (en ik dus ook, leve het zelfbeschikkingsrecht 😉 Dat je mijn ironische grap niet begrijpt dat het boek van Moolenburgh het best verkochte boek is ter wereld – naast de bijbel – maar als een ‘claim’ opvat… is zo ontzettende erg dat het niet leuk meer is….Anyway, leuke analyse van jouw indruk, maar geen tegenargumenten. En aangezien je zelfs mijn vrijheid van meningsuiting wilt beperken doordat ik niet eens mag opmerken dat je niet objectief zou zijn (alsof ik dat zou willen), doe ik een oproep aan de andere lezers en luisteraars om zelf een mening te vormen, wel zo eerlijk en ‘objectief’ nietwaar!?”

  Nogmaals: de grootste bedreiging voor de individuele (en collectieve) gezondheid, blijft de menselijke geest. The Human Condition-ing zullen we maar zeggen…Maar van een ‘Leraar met Lef’ (die als rolmodel juist aan bewustwording en ware educatie zou moeten doen) zouden onze kinderen toch wel meer mogen verwachten, ben ik bang…

  Zijn er al leerkrachten of schooldirecteuren die de overduidelijke conclusie dat vaccinaties op kwikzalverij berusten en verder vooral ook ineffectief en potentieel levensgevaarlijk zijn, durven uitdragen als beleidsmakers en educatoren voor de volgende generatie!?

  1. kindertjes luistert; do-cent Pipo Anita is momenteel erg verkouden en zegt dat je-zus geneest, onder-wijs, on-wijs, ik heb 2 dagen bijna niet kunnen geloven dat dit werkelijk serieus bedoeld is, als unterricht educatie, sick format, van 8 tot 88, moest aan het 8 uur jhournaal denken, het medium als de message en de messias, zonder kroon en piramide TROS 8 puntige tv troon en kroon en zonnezegel van sssSalomo ben je niks, om mezelf vrijwillig te pijnigen ga ik dit nog een keer kijken, dank voor de tip van dik ;

   Geloof in Jezus (big pharma) kinderen en je komt voor eeuwig in de hemel en je krijgt een mooie kroon (s-hell logo) op je hoofd;
   http://www.youtube.com/watch?v=XlP3SfTwlWU

 16. als moeder van 4 volwassen kinderen tussen 30 en 20 jaar, wou ik even reageren met deze getuigenis vanuit mijn ERVARING.
  Ik was ooit werkzaam als laborante in een ziekenhuis toen in zwanger was van onze oudste zoon. Het was 1983 toen we verplicht werden door onze werkgever om ons te laten vaccineren voor hepatitis B, de arbeidsgeneesheer zei dat dit geen gevaren opleverde voor ons ongeboren kind, ik vertrouwde en liet mezelf 2 vaccinaties toedienen. Toen onze oudste zoon zijn eerste vaccinatie kreeg op 3 maanden,liep het mis. Dit had voor gevolg dat ik gekozen heb om onze 4 kinderen NIET meer te laten vaccineren.
  Bij de 3de zwangerschap dreigde een vroeggeboorte en ik werd opgenomen in het ziekenhuis, via infuus werd er ons een weeën-remmend middel, naderhand samen met een beta-blokker toegediend (wel in overdosis en achteraf bleek ook nog dat het de verkeerde beta-blokker was.)Dit alles had voor gevolg dat onze zoon bloedafbraak gedaan heeft kort voor de geboorte (zoals de kinderen van rhesus-antagonisme)Een spoedsectio kwam net op tijd…een onbegrijpelijk verhaal en dit in het ziekenhuis waar ik toen nog tewerkgesteld was.

  Ons kind was zwaar beschadigd op alle niveau’s. Gelukkig was er de ERVARING met de oudste zoon en was ik me bewust dat dit het gevolg was van die overdosis medicatie. Maar ook dat “labels” in feite onterecht waren, deze wou ik dus liever niet! Toen hij 2,5 jaar was, werd ik in 1994 doorverwezen naar een thuisbegeleidingdienst voor opvang van ouders met een mentaal gehandicapt kind…zijn gedrag was ook heel moeilijk. Het boek “Vechten voor Tony” M Callahan gaat over een moeder die twijfelt aan de conclusie van dokters omtrent haar zoon met AUTISMEsymptomen. Heel herkenbare verhalen, dat boek kreeg ik aangereikt van een vriendin logopediste die mijn ervaringen met ons kind kende.
  Er viel in aanvang het label mentaal gehandicapt in de periode dat er nog weinig info was over autisme, pas in 2000 werd autismespectrum eens naar voor geschoven. Maar ik geloofde dat mijn kind de beschadigingen droeg van die overdosis medicatie en vanuit het model van Vithoulkas heb ik mijn zoektocht naar oplossingen verder gezet en dat was goed. Na 10 jaar inspanning, is er veel ten goede gekeerd, voedingsproblemen en anafylactische shocks waren opgelost. Ondertussen is hij 22 jaar en hij is uitgegroeid tot een normaal functionerende persoon met een fijne job, sociaal en veel vrienden.
  Heb me ooit verdiept in het “verhaal autisme”, contact opgenomen met ouders en ik moest aanhoren, vaststellen hoe ouders met een kind met autisme zo “alleen”-zoekend waren, ook dat ze zich precies in de steek gelaten voelden door dokters enzo. Ik moest ook eens aanhoren van een dokter-prof aan een UZ dat ze wist dat er in het buitenland (Amerika en Engeland) info was over het verband autisme en vaccins maar ook dat zij zich in België daar niet mee bezig hielden gezien er niets officieel was…
  Vanuit mijn ERVARING, zoektocht ben ik de mening toegedaan dat vaccins maar ook overdosis medicatie, autisme kunnen uitlokken. Wat genetisch in aanleg is,kan je zo tot suppressie brengen en dat terug in goede banen leiden is een lange, moeilijke weg!

  Gezien ik geen artsenopleiding wil ik het bij deze houden bij mijn persoonlijke ervaringen…
  Het doet goed en het is dankbaar om al jullie info, inspanningen tot bewustwording te lezen! Ik ben ook heel tevreden dat ik ooit gekozen heb voor de moeilijke weg, vanuit ERVARING is het duidelijk geworden dat genezing ook op een natuurlijke weg mogelijk is, hopende dat deze getuigenis zoekende, twijfelende ouders tot steun mag zijn, met oprecht genegen groeten.

  PS de laatste jaren werk ik nu in het onderwijs van peuters (met bijna allemaal chronische neusloop het hele jaar rond!) tot eerste jaren middelbaar onderwijs met de vaccinaties voor baarmoederhalskanker en ik vind het onbegrijpelijk dat er nog altijd zoveel blindheid is!)

  Zoekend naar oplossingen voor dat probleem, ben ik terecht gekomen bij een klassiek homeopatisch arts en samen met “zelfstudie” was het voor mij mogelijk om deze (eenzame) weg te gaan want ik moest heel veel onbegrip en tegenkanting ervaren.
  Onze 4 kinderen kregen ook NOOIT antibiotica bij ziekte. Ik heb dus ERVAREN dat genezing ook anders kan!

  Dat mijn ERVARINGen konden gekoppeld worden met kennis resulteerde dat ik deze weg kon volhouden cfr nieuw model voor genezing, boek “Het ontstaan van aids in het Licht van de homeopathie” G Vithoulkas was deze weg vol te houden, begrijpen met wat je bezig be Dit model klopt met mijn persoonlijke ervaringen.

  1. Dank je wel Monique voor het delen van jouw ERVARINGen als ervaringdeskundige! Daar kan geen studie tegenop…

  2. Beste Monique,
   Hadden we het maar geweten hé? Het is inderdaad zo dat pas na het zelf ervaren bij de meeste de ogen open gaan. Maar ook niet altijd.
   Fijn dat je je verhaal hier deelt. Ik hoop ook van harte dat er mensen met jouw verhaal zijn geholpen.
   Wat jij ziet met de kleine kinderen zie ik ook om me heen. Ik heb zelf ook ondervonden wat de vaccinaties en anti-biotica bij mijn dochter hebben aangericht. Zij is gelukkig ook hersteld dankzij de hulp van een hele lieve homeopaat.
   Veel liefs!

  3. alles heeft een doel, hé Sun…dankzij zulke situaties kunnen ogen idd open gaan, het zijn groeikansen die we kregen en oplossingen brengen dan een goed gevoel echter op het moment zelf is het meestal nog onzichtbaar! Fijn om horen dat het ook goed gaat met jouw dochter!

   Fijne Kerstdagen met veel Licht en Liefde!

  4. MONIKA, niet echt leuk om te lezen al deze medische misgrepen, maar wij mijn vrouw bij het bevallen in Nederland allemaal zo knullig en onproffesioneel, ik wil hier verder niet op in gaan, maar het verschil met Frankrijk is hemels breed, volgens mijn vrouw, mijn dochter is 3X bevallen, en altijd heel kundig begeleid.
   Er zit in Nederland iets helemaal scheef, ik weet dit uit de eerste hand ben peetvader van een jonge Arts in een Amsterdams ziekenhuis, nou zeg, zijn vader mijn beste vriend hele leven Dokter in Ziekenhuis zegt het ook geen dicipliene te weinig hygïene, en veel te nonchalant, veel kleine foutjes maken een grote, er is geen echte contrôle, ook veel te veel sexueel gescharrel, dat hoort niet thuis in een ziekehuis, tast de hierarchie aan, en dat is fnuikend, voor de noodzakelijke beslissingen.

  5. overigens is dit 1 van de redenen waarom ik begin 20 het niet over mijn hart kon verkrijgen om geneeskunde te gaan doen in Groningen, drie maanden ingeschreven geweest en toen dit opgegeven, zonder goed overleg trouwens, geen communicatie hierover thuis, juist ook niet alternatieve geneeskunde in Meppel, voelde dat ik het niet kon verenigen met mijn littekens, heb later gezien dat veel behandelaaars artsen therapeuten helemaal niet zo sex proof zijn als dat ze doen voorkomen

  6. ANNAII, ik weet niet of de Calvinisten hun sexsuele gevoelens onderdrukten, op Staphorst slapen de meisjes in de opkamer boven de melk kelder, en in die kamer bevind zich het vtijers raamtje, je begrijpt waarom dit zo heet.
   Door de linkse vooruitstrevende pseudo socialisten, is jaren lang gedemoniseerd op alles wat Christelijk was, en dit gaat nog steeds door, ik ben zelf niet echt gelovig, en ieder één heeft het altijd over niet oordelen en veroordelen, maar dat geld niet voor mensen die zich als Africaanse etniques, veilig voelen in stam verband, kerkelijke gemeenschap, ik heb er gewoond, mensen die er niet inpasten gingen weg, zo gemakkelijk is het, net als onze Nederlandse costuums, dat was te uniform, nu dragen ze allemaal een jeans en een t shirt, en dat is op eens geen uniforme dracht, ik houd van de eenvoud in hun denken, heb Seitje Bous van Marken gekend, bekender op de wereld als onze koningin, heel slim en heel rijk en toch ook heel lief, begraven op de bevaamde met fiets wielen smalle kar om door de straatjes te rijden naar haar laatste rustplaats, geen dure grote zerken, een kort paaltje met een koper plaatje met een nummer, in de dood zijn wij allen gelijk.

  7. AnnaII, de tweede kerstdag of Paasdag, heet in Engeland Boxing day, op die dag vonden overal box wedstrijden plaats, dus een dag vol sport en spel, in Nederland gingen de mensen massaal het ijs op wedstrijden, 1e prijs 1000 turfen, eenvoudig volks vermaak, Nederland had toen natuurlijk ook niet zoveel inwoners, en het waren Nederlanders.

 17. @fenix
  MenAfriVac een succes!? Ja hoor, als je de acute ernstige bijwerkingen uit je onderzoeksresultaten weet te houden dan is het een succes. En wie bepaalt de uitkomst van ‘epidemiologisch’ onderzoek? Dat is degene die er voor betaalt.

  Maar argumenten doen niet ter zake als er sprake is van een sterk en blind geloof in de effectieve en veilige werking van vaccins. Het is jammer dat veel mensen pas wakker willen worden als een geliefde of dierbare zelf ernstig ziek worden van vaccins. Pas dan ‘kunnen’ ze geloven dat ze zijn bedrogen.

  http://sanevax.org/menafrivac-scandal-50-paralyzed-children-does-not-halt-vaccinations/
  http://vactruth.com/2013/01/06/paralyzed-after-meningitis-vaccine/

  1. Koen kijkt alleen of een vaccin werkt naar het aantal doden. Zijn er minder doden met vaccin dan zonder een vaccin dan werkt zo’n vaccin uitstekend….volgens Koen.
   De hoop ellende die vaccins veroorzaken worden stelselmatig onder het tapijt geveegd. Zelfs of zeker als deze ernstig zijn, want dan is het zogezegd niet bewezen dat de schade aan het vaccin ligt. Hans Moolenburgh had er een mooie uitspraak over. Hij had er twee jaar over gedaan (lang geleden tijdens zijn loopbaan) om te vertalen wat niet bewezen betekent. Het betekent namelijk….niet onderzocht. Niet altijd, maar heel vaak komt het daar op neer.

  2. Johny, Inderdaad: “argumenten doen niet ter zake als er sprake is van een sterk en blind geloof” Blind geloof dat vaccins wel op een of ander manier schade moeten berokkenen. Lees ook eens http://lizditz.typepad.com/i_speak_of_dreams/2013/01/meningitis-vaccine-in-chad-not-the-cause-of-paralysis.html. maar ja, dat is waarschijnlijk weer allemaal leugens, terwijl Vactruth en Sanevax altijd echt te vertrouwen zijn, zeker? Blind geloof, omdat je niet begrijpt wat er in die studies juist gedaan wordt.

   En je blind geloof overtuigt je blijkbaar ook dat men “acute ernstige bijwerkingen uit onderzoeksresultaten weet te houden”. Nee, dat doet men niet: die worden ook gerapporteerd: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22230584. Let vooral op de voorlaatste zin in die samenvatting “The monitoring of AEFI of MenAfriVac™ … did not suggest special concern regarding the vaccine safety”. En lees ook eens het gehele artikel om te begrijpen waarop dat gebaseerd is.

  3. Mei 2013 – Afrikaans drama : De oorzaak van de verlammingen in Afrika na het inenten met het experimenteel meningitisvaccin (eerste vaccin dat ongekoeld getransporteerd kon worden) kan volgens de instanties niet anders dan een ‘psychische’ achtergrond hebben.

   Samenvatting conclusie VacTruth : “We hebben nu een vrij compleet beeld van de MenAfriVac tragedie. Deze kinderen zijn heel ziek en zullen ongetwijfeld levenslange zorg nodig hebben. Misschien dat ze gedeeltelijk zullen herstellen en naar huis terug kunnen keren, maar dan zonder adequate zorg en hulp, de ouders intussen aan hun lot overlatend. Helaas hebben veel derdewereldlanden in vergelijking tot het westen, geen toegang tot de meest elementaire hulpmiddelen, zoals rolstoelen.

   De overheid van Tsjaad en gezondheidsinstanties lijken dit drama intussen in de doofpot te willen stoppen. We kunnen erop wachten dat deze kinderen binnen enkele maanden vergeten zullen zijn (‘business as usual’).

  4. Ellen (22.3): Je beweert “Tsjaad en gezondheidsinstanties lijken dit drama intussen in de doofpot te willen stoppen”. Maar ik heb je enkele weken geleden al die link in 22.1 gegeven. Die link toont juist het omgekeerde aan: er was een gedetailleerd onderzoek, met duidelijke conclusies. Conclusies die jij of Vactruth niet weerleggen. Nee, het past niet in jullie kraam, Vactruth doet aan zeer selecteive misinterpretatie en jij negeert het gewoon allemaal.

  5. Koen, als er iets niet in jullie straatje past zullen er onderzoeken moeten komen die het tegendeel bewijzen. Met geld is alles te koop Koen. Hier is weer duidelijk hoe vuil het systeem werkt. Dit gaat keer op keer zo. Ons hou je niet langer voor de gek.
   En van negeren gesproken, jij negeert ook zoveel Koen. De totale massale onbeperkte vergiftiging bijvoorbeeld. Nog niet één reactie.
   Ik weet het wel Koen, er zijn geen bewijzen voor…oftewel het is niet onderzocht en men zal het ook vooral niet onderzoeken.

  6. IK beweer helemaal niks Feniks, geef alleen informatie door die bij me langskomt. En je hebt het goed gezien, we halen onze bril niet bij dezelfde opticien. Ik ken de journaliste Christina England en weet bv dat zij in direct contact staat met de betrokken personen daar in Tsjaad. De officiële instanties serieus nemen met hun eindconclusies zoals jij aanbeveelt? Binnenkort krijg je een overzichtje onder ogen (jawel, mét onderbouwde officiële feiten op ’n rijtje) van het wereldwijde farmagesjoemel. En dààr vertrouw IK op…

  7. Hoi Odette,

   Ik heb niet de illusie Koen te overtuigen en ja, ik weet echt wel wat Koen is en hier doet.
   Maar nog zoekende mensen zouden misschien waarde kunnen hechten aan zijn zogenaamd wetenschappelijke onderbouwing, waarbij hij totaal voorbij gaat aan het verwerpelijke systeem en hoe dat werkelijk werkt.
   Daar wil ik een tegengewicht aan geven, zodat de nog zoekende mens zich niet laat inpakken.
   Laat ik eerlijk zijn. Koen zou slimmer kunnen zijn dan mij. In feite is hij ook slimmer, maar als hij zijn verstand niet gebruikt op de momenten dat het nodig is en waar het er werkelijk toe doet, dat maakt dat zo iemand eigenlijk oliedom is en nog veel dommer dan ik.
   Uiteraard denkt hij daar anders over. Hij denkt dat hij weet hoe het systeem werkt, want hij zit er in…..ik zou willen zeggen….hij zit er inderdaad in, maar wel in het systeem gevangen. En dat ziet zo iemand niet. Kan ik overigens wel begrijpen, daarom zou ik me misschien wat milder tegen hem moeten opstellen, maar…..dat is moeilijk, heel moeilijk, als je ziet wat voor een vuil spel hij verdedigd.
   Ik geef wel toe dat hij een lange adem heeft, maar die heb ik ook.
   Misschien mogen Koen en ik de naam van Welles/Nietes lenen. Want dat is wel toepasselijk hier.

  8. Hallo Ger, Als je het op zo een manier bekijkt vind ik het lovenswaardig wat je doet. Je zet je voor de slapenden in zoals hier velen doen. Een ware strijder geeft niet op voor zijn doelstellingen. Zo doet Feniks ook, dus ja welles nietes totdat het muntje valt! Maar het blijft opmerkelijk voor alle positieve onderbouwde artikelen die hier op deze website geplaatst worden, heb ik er nog niet een gezien die hij óók positief onderbouwt. Het is dus een ras-echte zwartkijker/troll. Ook moeilijk om continue in deze rol te blijven hangen ook al zou hij eigenlijk iets anders willen zeggen? Sneu toch.

 18. ALS we omszelf afvragen wanneer we worden overgeleverd worden aan het nieuwe digitale 666 systeem !!!!!

  DAN heb ik nieuws voor jullie .!!!

  Dit is een maand of 2 geleden al gebeurd…
  Toen de NWO-banken overgingen naar het 18 cijferige IBAN 6+6+6

  Nagenoeg niemand is wakker !!!

  velen zijn ingespoten met niet lichaamseigen stoffen welke ook hoogstwaarschijnlijk het menselijk denkvermogen beinvloeden !!

  contant en fysiek geld zie steeds minder, voor de kerst werd er 11 miljoen keer gepint dus iedereen heeft zichzelf overgeleverd aan die tering NWO 666.
  Het Duivelse plannetje is Volledig gelukt !!!!

  Iedereen is al gechipt met zijn of haar mobieltje en is hier volledig aan overgeleverd.

  Internet, Google, email, wat je denkt doet en vind is inzichtelijk..

  Dit zijn de belangrijkste welke iedereen heeft,
  Enzo kan nog wel even doorgaan !!!!

  Ben ik nou scheel of is iedereen BLIND ???

  Het is de hoogste tijd !!!

 19. Fysieke degeneratie….ja, het wordt steeds problematischer en volgens mij moet de werkelijke impact, gevolgen van al die onzichtbare straling nog aan het daglicht komen! Na alles wat ik ervaarde en zie rondom mij, besluit ik dat ons fysieke lichaam heel sterk moet zijn, heel veel kan incasseren maar éénmaal het barsten vertoont is dat al iets die een hele tijd bezig is en de terugkeer, opbouw is een proces van lange adem! Toch geloof ik er nog in!
  Vanuit mijn ERVARTING is het dan heel belangrijk om afstand te doen van klassieke medicatie, vaccins en alle andere onnatuurlijke, scheikundige troep en bewust te gaan kiezen voor alles wat zuiver is en natuurlijk…voor zover dat nu nog kan de dag van vandaag uiteraard! Het is mijn inziens ook HEEL belangrijk als je bijgevolg dan kiest voor klassieke homeopathie dat je hierbij blijft en dus NIET gaat mengen met de traditionele weg…dat werkt gewoon niet! Op deze manier kan je niet vooruit komen als het probleem diep zit…het zijn 2 verschillende benaderingen die niet resoneren elkaar meer tegenwerken dan goed doen. Mijn inziens is dat remmen en gas geven op hetzelfde moment en de rem ttz klassieke medicatie overweldigt op zijn manier de gaspedaal! Het is ook zo dat ik vaststel dat er heftig aan de boom geschud moet worden alvorens mensen een andere weg gaan…kiezen voor de makkelijkste weg is de weg van het gangbare…veel mensen kunnen ook niet begrijpen hoe werkelijke genezing werkt, doen ook weinig of geen moeite om zelf het heft in eigen handen te nemen, zelf op zoek te gaan, te studeren…
  Toch merk ik ook dat er iets op gang komt, alleen al het feit dat er zoveel info, contactmogelijkheid te vinden is op het net,is een heel positief signaal! Het positieve kunnen zien en in het daglicht zetten, dat mogen we zeker eens goed benadrukken!

  1. Monique, jij steld de traditionele wijze als die van de chemische medicijnen, maar de traditionele wijze is nu juist die van planten, en ook vrij in de natuur voorkomende chemische stoffen zonder manipulatie.
   Het ziekte beeld wat ontstaat door straling, is niet voldoende bekend, maar het is een verkeerde plus in onze dagelijkse inname van vergiften, en verkeerde stoffen voor onze gezondheid.
   Die andere weg gaan zal geleidelijk gebeuren vrees ik, want veel mensen zijn zo verdomd moeilijk te overtuigen, en ze willen hun nieuwe verworven heden zo als al de electronica niet opgeven, is me da laatste dagen ook weer opgevallen, ze zitten stil met hun phone in een hoekje te masturberen, geestelijk dan wel, maar maakt niet een echte gezonde indruk, maar de druk en mannipulatie is enorm, voor de echte problemen zijn ze niet aanspreekbaar, dus die sociale degeneratie is al aanwezig.

 20. De waarheid komt toch aan het licht.

  In oktober 2013 stierf in Nederland in Tholen, zeeland, een meisje van 17 jaar aan de mazelen.
  Het meisje was niet gevaccineerd tegen de infectieziekte.
  Dat was zowat het enige was de pers wist te vertellen. En er werd vervolgens uitgehaald naar religieuze en antroposofische groepen.
  Omroep Zeeland had er 1 zin bijstaat die in de meeste overige media ook niet werden opgenomen.

  http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/2013-10-28/555358/meisje-uit-tholen-overleden-door-mazelen#.Ur7M_Pt_uUI

  Het betreft de volgende zin van de directeur van haar school, dhr. Vogel.
  Vogel herinnert het meisje als “sociaal sterk, maar kwetsbaar gezien haar gezondheid.”
  Dat is het enige wat over haar gezondheid gezegd is, verder heeft alle media daar in alle toonaarden over gezwegen.
  Ik ga mijn bron niet geven, maar het is wel een arts.
  Het betreffende meisje was rolstoelpatiënt en werd op advies van de artsen niet gevaccineerd omdat ze al haar hele leven problemen had met haar immuniteit. Deze essentiële informatie is nergens in de pers terug te vinden en daardoor wordt gesuggereerd dat een gewoon, gezond kind zo maar kan sterven aan mazelen.

  En dat bevestigd onze stelling dat het eigenlijk vrijwel iedereen die bij ons ten gevolge van mazelen overlijdt al iets onder de leden heeft. En dat sterftecijfer is hier bijzonder laag. Het gaat om een enkeling. Inenten had voor haar een even groot gevaar op kunnen leveren, zeker omdat het niet bij 1 inenting blijft. Er zijn inmiddels zoveel ziekten waartegen wordt gevaccineerd en dan ook nog eens meerdere vaccinaties per ziekte.

  1. Ger: stel nu even dat iedereen die wel gezond is, gevaccineerd was tegen de mazelen. Dan zou er geen mazelen epidemie in Nederland zijn geweest. En dan zou dat meisje ook niet geïnfecteerd zijn geweest, en was ze dus ook niet gestorven. Hoe je het ook draait of keert: vaccinatie had dit overlijden kunnen voorkomen.

  2. Geen enkel vaccin beschermt 100%, daarbij nog maar tijdelijk ook. Dus veronderstellen, want dat is het, niet meer niet minder, dat men de mazelen met vaccins kan uitroeien is complete waanzin.
   En om 1 persoon te “redden” moet het overige volk zich maar vol laten spuiten met vergif aan de lopende band met een hele hoop ellende tot gevolg. Die ellende wordt zwaar onderschat en ook zwaar ontkend, maar hij is er wel.
   Dit kost klauwen met geld, zowel de vaccinaties als de massale schade die erdoor ontstaat. Dit geld zou binnen de zorg zoveel beter besteedt kunnen worden. Dan pas redt men levens.
   En redden had ik tussen aanhalingstekens staan, want die ene persoon had dan nu misschien geen mazelen gehad, maar morgen of overmorgen wel iets anders. Je kunt nu eenmaal niet alle risico’s uitsluiten. En dat overmorgen had ook net zo goed gisteren kunnen zijn, nog voordat de mazelen in het land waren. Deze groep mensen loopt nu eenmaal een verhoogd risico, dat is helaas zo. Maar het is die kleine groep mensen die behandeld moeten worden en niet de massa gezonde mensen. Dat is de wereld op zijn kop. Alleen, en daar zit het hem in….daar valt uiteraard wel meer mee te verdienen, veel meer.

 21. Ik ben er nu wel van doordrongen dat mijn jongste dochter – nu 47 jaar – destijds astmatische bronchitis èn een vorm van autisme heeft opgelopen door de vaccinaties. En dat een vriendin van mij, die toch al een zeer verzwakt immuunsysteem had, overleden is aan het griepvaccin. Hoe lang nog blijven wij roepende in de woestijn???

 22. als behandelaar zie ik met grote regelmaat vnl. bij kinderen de schade die zij hebben opgelopen na inenten. huidklachten, klachten van het centrale-zenuwstelsel, buikklachten etc, ook niet zo verwonderlijk als je begrijpt dat het nog jonge afweersysteem pas na een jaar eigenlijk volledig begint te werken. nog voor die tijd heeft het jonge kind allerlei verzwakte ziektekiemen met adjuventis (hulpstoffen) ingespoten gekregen. de pharmacie en door de pharmacie opgeleide en betaalde artsen zijn compleet blind voor de door hun veroorzaakte schade. Het Rijks Vaccinatie Programma voorziet niet eens een databank waarin de gemelde gezondheidsproblemen door vaccinatie, kunnen worden geregistreerd. Een overheid die de werknemers in de gezondheidszorg (BIG) allerlei belastende controles oplegt maar zelf er een potje van maakt. Typisch Nederland met zijn dempende putten.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.