Advertentie

RIVM voert haar plannen uit en controleert zichzelf…!


Hadden we hier vorige week de bijzonder erudiete Teuni Kuiper die met een gedegen stuk informatie kwam, nu is het de beurt aan Jannes Koetsier. Hij schreef onderstaand stuk in het NRC en wij geloven dat het perfect aansluit op de ervaringen van Teuni. Het wordt hoog tijd, méér dan hoog tijd, dat de Tweede Kamer nou eens kritisch en met motivatie de overheidsinstituten die de gezondheidszorg voor de Nederlandse bevolking moeten regelen, onder de loupe neemt.

Het is toch werkelijk schandalig dat  de greep van de farmaceutische industrie op overheidsinstanties de weg op gaat die in de VS al lang zorgt voor de macht van het geld boven de gezondheid van de burger. Of zoals Jannes Koetsier het stelt:

x

* * *

x

Vertrouwen in vaccinatie niet gediend bij één instituut

 dat zowel plannen maakt, uitvoert én controleert (dus ook zichzelf!)

2009 © Jannes Koetsier

Voormalig huisarts Dr. Jannes Koetsier
Voormalig huisarts Dr. Jannes Koetsier

Wie denkt dat een vaccin een ernstige bijwerking heeft, kan te rade bij het RIVM. Maar dat bewaakt zelf de veiligheid. Dat is weinig geloofwaardig. Als de Mexicaanse griep gevaarlijk en zeer besmettelijk blijkt te zijn, zullen we over een half jaar waarschijnlijk massaal ingeënt worden. De instantie die dit in Nederland regelt, is het Rijksinstituut voor volkgezondheid en milieu (RIVM).

En ook als iemand te maken krijgt met een complicatie van het vaccin, is het RIVM de instantie die dit beoordeelt. Met het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) gaat dit al jaren zo en dit leidt nogal eens tot onvrede bij mogelijke slachtoffers van een vaccin.

Een goed voorbeeld hiervan was Freek Hagoort, een kerngezonde, achtjarige jongen, die op 9 maart 2009 overleed, drie dagen na een vaccinatiecocktail (BMR-DTP).

Een goed voorbeeld is Freek Hagoort, een kerngezonde, achtjarige jongen. Hij overleed op 9 maart 2009, drie dagen na een vaccinatiecocktail (BMR-DTP).

De ouders vermoedden een verband met de vaccinatie. Door de wijze waarop het sectierapport was opgemaakt – in overleg met het RIVM – en door de afhoudende reacties van RIVM en behandelend artsen, vertrouwden ze het niet meer. Een overhaaste mededeling op tv door Roel Coutinho (sectiedirecteur RIVM) dat de dood van Freek niet met de vaccinatie te maken kon hebben – nog voordat nader onderzoek was gedaan – deed hun vertrouwen helemaal verdwijnen. Daarom vroegen de ouders mij te helpen om antwoord op hun vragen te krijgen.

Het RIVM is niet bepaald een consistente club in haar antwoord naar de burgers van Nederland, die zij 'dient te dienen'..
Het RIVM is niet bepaald een consistente club. Noch in haar antwoorden naar de burgers van Nederland, die zij ‘dient te dienen’..

Het Rijksvaccinatieprogramma is volgens het RIVM veilig – daarover kan geen misverstand bestaan. Onderstaande tekst komt van de RIVM-website: „Het RVP is erg veilig. Het RIVM bewaakt continu de veiligheid van het RVP en de vaccinaties. Daarnaast registreert en onderzoekt het RIVM al vanaf 1962 de meldingen van mogelijke bijwerkingen.

Als onafhankelijk wetenschappelijk instituut houdt het RIVM zo nauwlettend toezicht op de veiligheid van het RVP. Per jaar worden er 2,1 miljoen vaccinaties gegeven. Bij ongeveer de helft daarvan vertoont de gevaccineerde daarna kortdurend lichte verschijnselen als koorts, huilerigheid of een stijve arm. Jaarlijks worden er ongeveer 1.400 mogelijke ernstige of bijzondere bijwerkingen gemeld na RVP-vaccinaties. Blijvende schade door RVP-vaccinaties is niet aangetoond.”

Waarom is deze tekst misleidend?

Laat ik vooropstellen dat mogelijke ernstige complicaties uiterst zeldzaam zijn, ik wil geen paniek zaaien. Ook ben ik niet principieel tegen vaccinaties. Maar door de dood van Freek ben ik gaan zoeken en me gaan verbazen.

Ouders van kinderen die na vaccinatie als baby ernstige stuipen kregen en nu met hersenschade door het leven gaan, weten dat de laatste zin van de RIVM-tekst („Blijvende schade door RVP-vaccinaties is niet aangetoond”) misleidend is. Ouders van de vijf tot tien kinderen per jaar (RIVM-rapportages) die enkele dagen tot weken na vaccinatie overlijden door acute infecties of zonder aanwijsbare oorzaak, geloven niet dat het een toevallige samenloop van omstandigheden zou zijn.

In de RIVM-rapporten wordt in driekwart van de gevallen wiegendood als waarschijnlijke doodsoorzaak genoemd. Het verband tussen de complicaties en vaccinatie is uiteraard nooit met zekerheid aan te tonen. Maar het tegendeel dat de vaccinatie niet de boosdoener was, is net zo min hard te maken.

In de RIVM-rapporten wordt in driekwart van de gevallen wiegendood als waarschijnlijke doodsoorzaak genoemd.

Het verband tussen de complicaties en vaccinatie is uiteraard nooit met zekerheid aan te tonen.

Maar het tegendeel dat de vaccinatie niet de boosdoener was, is net zo min hard te maken…!!!

In veel gevallen is overigens nooit sectie gedaan, blijkt uit de RIVM-rapportages. Eerlijke voorlichting betekent mijns inziens dat artsen en RIVM niet mogen stellen – zoals nu stelselmatig gebeurt – dat het zeer waarschijnlijk is dat ernstige schade of overlijden na vaccinatie niets met deze inenting te maken heeft. In de folders die de ouders krijgen bij de vaccinatieoproep wordt geen melding gemaakt van de uiterst kleine kans op niet verklaarbare ernstige schade of overlijden na vaccinatie.

Het RIVM zegt te streven naar een hoge meldingsgraad van complicaties. Ieder zal begrijpen dat als artsen onvoldoende op de hoogte zijn van zeldzame ernstige risico’s – wat nu het geval is – dan zullen ook zaken zonder melding aan de instanties als natuurlijke toevallige dood buiten beeld blijven. Hoeveel dat er zijn, weet niemand.

Advertentie in USA Today, waarin melding wordt gemaakt, dat na jaren vechten, een overwinning behaald op de farmaceutische industrie is behaald. Wanneer beseft het RIVM dat zij de macht ook uit handen aan het geven is aan Big Farma?
Advertentie van de stichting Resque Org., waarin zij melding maakt, dat na jaren vechten, een overwinning behaald is op de farmaceutische industrie inzake vaccinatie-schade. Wanneer beseft het RIVM dat zij de macht ook uit handen aan het geven is aan Big Farma? (klik op ill.)

Het RIVM is geen onafhankelijk instituut inzake vaccinatieschade. Als je gelooft dat de risico’s van niet-vaccineren tegen de ziektes groter zijn dan de risico’s van vaccinatie, dan is het logisch dat je streeft naar een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad. Dit is dan ook wat het RIVM namens de overheid beoogt met het vaccinatiebeleid. Dit zet de onafhankelijkheid van het RIVM onder druk. Ernstige complicaties komen dan gezien deze rol van het RIVM slecht uit.

Bij vragen over vaccinaties leiden alle wegen naar het RIVM. Het RIVM controleert, onderzoekt, organiseert, entameert enzovoorts. Natuurlijk is het RIVM een eerbiedwaardige onafhankelijke rijksinstelling, maar in een tijd van toenemende weerstand tegen vaccinaties is dit de manier om wantrouwen te zaaien.

Ondanks de diverse rollen van het RIVM is hun oordeel in zaken van ernstige complicaties steeds doorslaggevend. Het RIVM wordt zowel door het openbaar ministerie als door de inspectie Gezondheidszorg altijd als onafhankelijk instituut een hoofdrol toebedeeld bij onderzoek naar ernstige complicaties en onverklaarbare sterfgevallen na vaccinatie. Dit leidt, zo leert de praktijk, altijd tot de conclusie dat een relatie met vaccinatie zeer onwaarschijnlijk en niet aantoonbaar is. Dat het tegendeel ook niet aantoonbaar is, wordt nooit vermeld. Zo worden ouders en artsen eenzijdig voorgelicht.

De ouders van Freek willen nu een echt onafhankelijke onderzoekscommissie. Ze vragen andere ouders van na vaccinatie overleden kinderen zich te melden via de site degezondepatient.nl.

Vermeden moet worden dat mogelijke calamiteiten met een vaccin tegen de Mexicaanse griep ook tot dit soort acties leiden van burgers die de zaak niet vertrouwen. Een nieuw vaccin is nu eenmaal niet langdurig getest. Daarom is dit een extra aanleiding om verspreiding en controle nu eens niet in één hand te laten.

Jannes Koetsier is freelance arts en auteur van ‘De gezonde patiënt’. Hij werkt mee aan het tv-programma ‘Medische missers’. Meer info over Jannes Koetsier op degezondepatient.nl.

22 gedachten over “RIVM voert haar plannen uit en controleert zichzelf…!

 1. Zo te zien heeft ook dr. Jannes zijn twijfels over de “goede” bedoelingen van het RIVM en kan hij misschien mijn vraag beantwoorden wat precies minister Klink in gedachten had toen hij een optie nam op 34 miljoen doses griepvaccin, dus 2 prikken per persoon.. Logischerwijs gaat hij er dus van uit dat iedereen gevaccineerd zal (moeten?) worden bij een grote outbreak van deze griep (in de komende herfst?).. Ik heb deze vraag al aan diverse instanties voorgelegd, maar geen plausibel antwoord hierop gekregen (weten ze het zelf wel, of is dit weer een verkooptruc geweest van de farmaceuten?).. Mijn excuses voor mijn hardnekkigheid, maar ik vind dit toch een heel redelijke vraag…

 2. @goeje vraag Ellen! Laten we deze niet uit het oog verliezen. Waar haal je overigens vandaan dat die 34 miljoen vaccins zijn besteld. Ergens gelezen? Svp man én paard noemen.. Toch?

 3. Guido, sorry, ik dacht dat de meesten hiervan op de hoogte waren, stond in de kranten, let wel op 30 april, klein bericht, ondergesneeuwd door het nieuws van Apeldoorn en in meerdere landen is het dubbele aantal vaccins besteld (België ook 20 miljoen).. Ik zal eens zien of ik er nog iets van terug kan vinden…

 4. Ik heb intussen linken van artikelen uit kranten (De Telegraaf 30/4 en De Morgen 2/5) gestuurd naar Guido, waarin duidelijk deze cijfers genoemd worden. Is waarschijnlijk niet opgevallen en/of men heeft zich geen vragen hierbij gesteld…

 5. Klink heeft idd. een optie op 34 miljoen vaccins genomen en dat terwijl een kind hier officieel Mexicaanse griep heeft en gewoon thuis is met zijn ouders. Wat aangeeft dat de geluiden die ik heb gehoord over de ernst van dit virus, nml. dat het niet veel voorstelt, ook waar zijn. Waarom dat toch zoveel vaccins bestellen? “Nouja, het kan muteren in een gevaarlijke variant.”
  M.a.w. we worden weer lekker bang gemaakt.. de praktijk laat het tegendeel zien, maar de farmaceuten hebben nou eenmaal zoveel macht dat zelfs hoog opgeleide mensen als onze minister, maar ook heel veel doctoren maar aannemen dat wat ze te horen krijgen ook waar is.
  Helaas komt het uiteindelijk allemaal weer neer op geld… veel geld

 6. Als het kan muteren in een gevaarlijke variant is dat vaccin dan nog wel effectief? Het muteert zich toch continue? Ik ben geen viroloog o.i.d. maar het zou zich dan toch ook in een minder gevaarlijk virus kunnen muteren?
  Het gewone griepvirus muteert ook continue en wat dat betreft loopt de farmacie dus continu achter de feiten aan. Maar bij de gewone griep (die overigens veel meer slachtoffers eist) zie je geen grote foto’s in de kranten van autoriteiten met maskers op.
  Over dat meisje in Nederland die varkensgriep zou hebben: uit het bericht uit de krant heb ik niet kunnen afleiden dat de varkensgriep bij haar vastgesteld was. Wel dat ze wat koorts had.
  Verder ben ik ook wel benieuwd naar de gezonheidstoestand van de mensen die er aan overleden zijn.

 7. @liesbeth: wat ik weet van griepvirussen, is dat ze inderdaad razendsnel muteren, en dat dát een van hun overlevingsstrategiën is! De griepprik voor bijv. ouderen is per definitie dus niet of heel slecht werkend, omdat het het virus van vorig jaar bevat. Het blijft gewoon een rammelend verhaal al met al. Op de andere vragen kunnen we je geen antwoord geven, we berichten ‘slechts’. Zoekt en ge zult vinden..?
  Maar wat veel schandaliger is, is dat de reguliere media allemaal achter de vaccintheorie aanhollen, terwijl er 10-tallen, zo niet 100-den griepbestrijders ZIJN. Veelal natuurlijk, soms beetje vergeten.. Maar vooral Vitamine-C is essentieel in het geheel. Maar de essentie van deze griep-story is veel moeilijker te bestrijden.. -> Angst!

 8. @Guido: Angst ja. Ze proberen de bevolking angst aan te jagen, terwijl ze zelf nog veel angstiger zijn om de controle daarover te verliezen.
  Wat de media betreft zie ik het nog wel gebeuren dat ze niet meer de speelbal willen zijn van de machtselite (getuige ook bovenstaand artikel). Je ziet toch langzaamaan steeds meer informatie vanuit de nieuwe media doorsijpelen naar de mainstream media en wat de HPV-hype betreft kan de media ook niet meer om de mening van het publiek heen.
  Dus gewoon volhouden met je eigen waarheid uit te dragen!

 9. Maar zal de bevolking zich massaal laten inenten? denk het niet, gezien de geringe opkomst bij het HPV vaccin. Maar toch 34 miljoen vaccins bestellen? leuk voor de farmaceutische industrie. Hoop niet dat er een ander spel wordt gespeeld, dat men meer weet of dat men het virus laat muteren. Als er echte angst uibreekt met veel doden en de nodige mediahype, zal men in de rij staan voor een vaccin. Ik hou het gewoon bij een dosis vit.C

 10. @Frank, dit is nu precies wat ik verwacht, hetzij overdreven angst, hetzij een speciale in het leven te roepen regeringsverordening voor een verplichte vaccinatie…

 11. Ellen, Werk zelf in de medische sector, en zelfs hier wordt men voorbereid voor een pandemie!! maskers, overschorten, shoecovers etc. worden extra aangekocht. Waarschijnlijk ( hoop ik ) een reactie op de huidige hype of toch….Voorals nog hou ik het op bangmakerij, maar blijf verdomde allert

 12. Zat net even op de site van http://www.rivm.nl te kijken, onder de rubriek “veelgestelde vragen” – “Waarom heeft de overheid een optie genomen op 34 miljoen doses vaccin” – antwoord: Ndl heeft al een contract voor de levering van vaccin. We weten nog niet of we daarmee voldoende vaccin krijgen. Daarom hebben we besloten om te onderzoeken of het nodig en mogelijk is om een nieuw contract voor extra vaccin te sluiten. De optie op 34 miljoen doses is een eerste(!) stap daartoe. De Gezondheidsraad zal zo snel mogelijk een advies uitbrengen over de noodzaak van een extra bestelling. Het vaccin moet nog ontwikkeld worden en het kan nog maanden duren voordat het beschikbaar is”… Tot zover dit, nogal in algemene bewoordingen gestelde en vage, antwoord van het RIVM…

 13. Verplicht als ik daar niet mee instem willen ze mij dan op pampus verbannen. Ik vertik het om met lichaams vreemde stoffen te laten injecteren. Trouwens nog de film op anarchiel gezien, Run from the cure. Mensen die genezen van longkanker, huidkanker enz. doormiddel van hasholie een middel wat goed voor je is mag vooral niet.

 14. Jullie vergeten dat Ab Klink het op de 6e van deze maand verplicht heeft gesteld om mee te werken aan “behandeling” mochten zij vinden dat jij het ha ha ha ha ha ha ha tsknorr! virus hebt.

  We babbelen er nu wel lekker over, maar Abpie, die voegt woordt bij daad!!

 15. Ach het virus is op zijn retour, zeggen ze, om tegen de herfst naar alle waarschijnlijkheid weer toe te slaan. Goh; dan zijn ook de vaccins beschikbaar, komt dat mooi uit!

 16. Waar ik bang voor ben, is niet voor de griep op zich. Maar het feit dat ze nu allemaal al praten over inenten, ik hoor zelfs twee prikken per persoon. In welke prik zit de entstof en in welke prik zit de nano-chip? Dat zit ook nog steeds in de planning. Om de hele bevolking wereldwijd te chippen. Dit hele gebeuren is een weg daar naar toe. Dat is mijn angst.

 17. vitamine c is een van de beste en effektiefste viruskillers. Geen mutatie is tot dusver resistent gebleken tegen ascorbinezuur. Wel elke dag min. 3 g innemen, verdeeld over de dag, of een veelvoud hiervan.
  Schadelijke bijwerkingen zijn nog nooit aangetoond.
  Ascorbinezuur grijpt, in positieve zin, in op 300 (!) processen in het menselijke lichaam.
  Meer info op vitamincfoundation.org of lees; ascorbic acid van alan cathcart

 18. Hallo allemaal,
  Ik ben nieuw hier.
  Het feit dat meisjes van 11 jaar ingeënt moeten worden tegen baarmoederkanker en de wijze waarop dit vaccin hen opgedrongen wordt geven mij het gevoel dat hier iets niet pluis is.
  Ik ben er over gaan lezen en hoewel ik niet echt voor of tegen vaccinatie ben in bepaalde gevallen
  krijg ik toch steeds meer het gevoel van afkeer hiertegen.
  Waarom die druk, waarom die onwil om een gedegen onafhankelijk onderzoek op gang te brengen.
  Er is een wereld voor mij opengegaan waar ik niet blij van wordt. Met name nu met de mexicaanse griep en de verhalen hierover. Het feit dat we straks massaal ingeënt dienen te worden geeft me op zijn minst gezegt een onveilig gevoel. Kan men ons daartoe wettelijk verplichten?
  Weet iemand dat?
  Wat betreft de vitamine C, daar wil ik wel meer van weten.
  Is er een website in het Nederlands te vinden waarop ik meer informatie kan vinden.
  Colloidaal zilver is ook een natuurlijk middel tegen de grep.
  Zelf gebruik ik ook de zapper van
  Hulda Clarck. Ik heb nooit griep,
  ja één keer toe ik 14 was, toen moest ik gevaccineerd worden van mijn weggever. Ik ben zo ziek geweest en het heeft maanden geduurd voordat ik er weer bovenop was. Vreemd hé

 19. Er is zoiets als het ‘habeas-corpus’-beginsel. Dat is dat niemand tegen je zin inbreuk mag maken op je lichamelijke integriteit. Er zijn ook mensen (zoals de mensen die uit religieuze overwegingen niet willen vaccineren of antroposofen) die om hun levensovertuiging niet willen vaccineren. In Nederland hoef je niet mee te werken aan vaccinatie. Laat je dat recht niet afpakken!

  Er wordt vooral geinvesteerd in angst zaaien, en niet geinvesteerd in gezondheid. En de winnaars van de strijd zijn de farmaceuten. De visie op ziekte en gezondheid van de reguliere geneeskunde deugt niet. Ze verklaren aan alles de oorlog; nog even en we krijgen een niet aflatende stroom aan vaccins ingepompt die ons moeten beschermen tegen alle kwaad. Oh wee als je het niet doet! Terwijl holistische visies op ziekte of gezondheid, zoals de homeopatische, de werkelijkheid veel meer recht doen. Deze geneeswijzen maken echt beter. Ze stellen het immuunsysteem in staat om zijn eigen zaakjes op te knappen. We zitten met vaccinaties helemaal fout, op de highway to hell! Ik vindt het idee van een werkelijk onafhankelijk instituut dat klachten beoordeeld een heel goed idee. Compleet met bijbaantjes-registratie etc. zodat er geen twijfel over loyaliteit kan bestaan.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.