Advertentie

De schaduw van de Balfour-verklaring..!!


De Balfour-verklaring zegt je wellicht niets. Als het je wel wat zegt, weet je dat het de vrijbrief was, die de Rothschilds in handen kregen, voor een Joodse staat op de plaats waar tot dat moment Palestijnen hadden gewoond. Het huidige Israël zat in de pen.. De verklaring werd namelijk overhandigd door Arthur James Balfour, destijds minister van Buitenlandse Zaken van Groot Brittannië, als een soort ‘schuldbekentenis’ van de Britse regering aan de Rothschilds, op basis van een lang gedane belofte. Hieronder zie je die verklaring, die bijna op de dag af, 100 jaar geleden werd getekend: (tip kun je hem niet lezen, klik dan je rechteermuisknop en kies ‘afbeelding bekijken’ (‘esc’ om weer terug te keren))

Hiernaast zie je het krantenbericht dat meteen na het tekenen van deze brief werd gepubliceerd en de feitelijke zaak weergeeft, metéén in de kopregel. ‘Palestina voor de Joden’.. Het is de viering van dat 100-jarige jubileum, dat onlangs werd herdacht in een lezing in Amsterdam. Reinout Guepin was bij deze lezing en schreef het volgende verslag. Wij hebben hier op de site verschillende achtergrondverhalen staan over deze zaak. De Britse regering, die in feite al gestuurd wérd door de grootste crediteur ter wereld van het Britse Koninkrijk, de Rotschild-banking-corporation, was dus de genius achter het ontstaan van de staat Israël.

Het zijn de Rothschilds die -na de stichting van de staat Israël- zich niet onbetuigd hebben gelaten, om zichzelf te manifesteren. Zo is het Hoger Gerechtsgebouw in Jeruzalem zelfs uitgerust met dezelfde symboliek van het ‘Alziende Oog’, dat ook in de Amerikaanse dollarbiljetten te zien is. Need to say more..? Verdiep jezelf eens in deze materie; vooral op YouTube staan veel waardevolle filmpjes en docu’s, die je in dit opzicht veel fundament onder de voeten kunnen geven.

x

x

De schaduw van de Balfour-verklaring..!!

2017 © R.Guepin |WantToKnow.nl/be

x

Mijn zus had me uitgenodigd voor een klassiek concert in de Amstelkerk, zij speelde mee. Ik genoot van het concert, en bij vertrek, viel mijn oog op een folder met een Palestijnse vlag. Het was een aankondiging van 2 lezingen, onder de titel ‘Balfour’s Shaduw’. De (vertaalde) ondertitel was ‘Een eeuw van Britse steun aan Zionisme en Israel’ Aangezien ik mij al enkele decennia druk maak over de onderdrukking, om niet te zeggen regelrechte genocide, van de Palestijnen, besloot ik hier heen te gaan. Ook om hopelijk wat gelijkgestemde zielen te ontmoeten…!

De hoofdspreker, David Cronin, werd aangekondigd als een journalist uit Ierland. ”Eindelijk weer eens wat aandacht voor dit enorme probleem”, dacht ik bij mezelf. In de jaren ’90, toen ik nog een overtuigd kraker was, droegen veel van mijn collega’s nog Palestijnse sjaals. De verscheidene ‘kraakblaadjes’ die rond gingen, publiceerden artikelen over de onderdrukking van de Palestijnen door Israël. Alleen in de alternatieve pers werd geschreven over de bouw van de ‘Apartheids-muur’, om Israëlische illegale nederzettingen in Palestijns gebied, te beschermen tegen de woedende, rechtmatige eigenaars.

Het was, als ik het mij goed herinner, ook de tijd dat de partner van de directeur van de Nederlandse Bank, Gretta Duisenberg, een enorme Palestijnse vlag buiten aan haar huis hing. Nu zit deze Gretta Duisenberg ondergedoken, volgens geruchten en ook de oprecht sociaal-geëngageerde activisten, zijn de mond gesnoerd..

Welgemoed stapte ik het gebouw van de Universiteit van Amsterdam aan het Spui binnen, en betaalde de gevraagde toegangsprijs van € 5,-. De zaal was goed gevuld, en ik slaagde er nog net in een fijne hangstoel te bemachtigen. Maar wat mij daarna overkwam, verbrijzelde al mijn positieve gevoelens, en de hoop op ook maar één ontmoeting met gelijkgestemden. Laat ik verslag doen van wat me overkwam.

David Cronin

Er bleken 4 sprekers te zijn.
De eerste was een voor mij vrij nietszeggende dame, die de hoofd-spreker moest introduceren. Zij wist geen enkel wetenswaardig feit te noemen rondom het onderwerp. Daarop volgde David Cronin, de journalist uit Ierland. Hij begon, na een minieme introductie over het Israëlisch-Palestijnse probleem, met een redelijke verwerping van het hele idee van kolonialisme. Als Ier beschuldigde hij de Engelsen van het kolonialiseren van zijn Ierland, waarna hij vervolgens nog zijdelings de bezetting van Palestijnse gebieden noemde, vanuit het perspectief van het vergelijkbare resultaat van de Britse bezettingspolitiek.

Zijn lezing bleek vooral te gaan over de manier waarop de Britten schuldig waren aan het huidige probleem van de onderdrukking/genocide van de Palestijnen door de Joodse Israëli’s. Maar -heel opvallend- geen enkele keer noemde hij het woord ‘Jood’. Het bleek dat het in zijn ogen voornamelijk over de christelijke Zionisten gaat. Later meldde hij ook nog even uitgebreid, hoe het nieuwste Britse ‘drone-programma’, uitvoerig was uitgetest op de Palestijnen in Gaza in 2014..!

Toen begreep ik dat het niet zijn doel was een kritisch betoog te houden over Israëlische bezettingspolitiek, maar dat hij het had gemunt op het bekritiseren van blanke christenen, en dan met name de Britse, in plaats van dat hij de Britse regering centraal zette. Een regering die volslagen gedomineerd wordt door Joodse leiders als de trillionairsfamilie de Rothschilds.

Heb je deze plaatjes weleens in het nieuws gezien? Orthodoxe Joden die de menselijke beschaving kennelijk wel kunnen opbrengen, om de Palestijnse vluchtelingenkwestie op de kaart te zetten..!!

De volgende spreker was een professor aan de Universiteit van Amsterdam, geboren in Gaza, Ihab Saloul. Ik verheugde me bij de aankondiging van zijn optreden, op een authentiek Palestijns geluid, en de echte emotie rondom dit conflict. Maar… het werd een speech, gericht tegen diezelfde blanke christenen waar ook David Cronin over had gesproken… Het betoog ging over kolonialisme, en hoe de blanken hun schuld aan de problemen in de wereld onder ogen zouden moeten gaan zien. Vervolgens werd deze hele verhalenmix door Ihab Saloul op smaak gebracht met wat Holocaust-referenties, Charlottsville, en de slavenhandel. Geen kwaad woord over Joden of Israëli’s..!

Nee, de blanke Nederlanders, waren de schuldigen. Dezelfde Nederlanders die hem al 25 jaar als vluchteling hebben opgevangen en gesteund..! Hij sprak over het idee, dat Israëlische Joden zich zouden moeten herbezinnen over hun recentelijke verwerpelijke daden, zoals de wereldwijd veroordeelde inval in de Gazastrook, niet één enkel woord! Geen enkele verwijzing naar het feit dat Israël na het illegaal verkrijgen van hun eigen staat, direct begonnen gebieden buiten hun mandaat te bezetten, en de oorspronkelijke bewoners uit te moorden (Nacba)  Er restte me niet veel anders, dan te concluderen dat deze man simpelweg moest zijn omgekocht, dan wel volledig gecorrumpeerd was met een ‘voorname universitaire positie’..

Vervolgens was het woord aan Janneke Stegeman.
Zij is ’theologe des vaderlands’ (alhoewel ongelovig), gepromoveerd op religie. Het publiek grinnikte smakelijk over de titel van haar laatste werkje ”Alles Moet Anders. Bevrijdingstheologie voor Witte Nederlanders.’ Ik dacht nog, wellicht tegen beter weten in: “Eindelijk. Nu krijgen we te horen dat de Joden de ware racisten zijn, doordat ze stellen dat God hen uitverkoren heeft, op grond van niets anders dan hun genen… Of, tenminste, dat de Talmoed, het heiligste boek der Rabbijnen, alle niet-Joden (Goyim=vee), aanduidt als ‘dieren’, die misbruikt en afgeslacht mogen worden..”.

Janneke Stegeman begon echter met het aanspreken van het publiek als ‘post-christelijke’ individuen, alsof dit een trotse verworvenheid was. Vervolgens stroomde er een verhaal uit haar mond, waarin het in feite wéér de christenen bleken, die Israël hadden gesticht, omdat zij zo graag naar de hemel willen, en de Bijbel hen opdraagt Israël op te bouwen en te steunen, als zijnde het uitverkoren volk.

Let wel, het zouden de christenen zijn die zich zien als het volk Israel’s, niet de Joden!
Alhoewel ze religie had gestudeerd, leek ze niet te begrijpen dat het Oude Testament Joods is (Thora) en vrijwel niets te maken heeft met het Nieuwe Testament. Beide testamenten zijn alleen samengevoegd om het verschil te benadrukken.

Ze slaagde erin de christelijke Bijbel (met name de Joodse Thora/Oude Testament) aan te wijzen als de schuldige factor, aangezien het de terugkeer van de Israëlieten naar hun beloofde land verkondigt. Zionistische christenen zouden het probleem zijn. Om eventuele tegenwerpingen voor te zijn, noemde ze wel vijf maal het woord ‘antisemitisme’.

Ik had inmiddels anderhalf uur zitten luisteren naar 4 sprekers, die allen de blanke christenen hadden aangewezen als het probleem, terwijl het had moeten gaan over de onderdrukking/genocide van de Palestijnen door Israëlische Joden, op grond van hun religie. Een ras is het immers niet. Toen het eindelijk tijd was voor vragen, bestelde ik de microfoon. Ik stelde mij voor en vroeg mij versterkt af: “Hoe kan het dat geen van de sprekers vanavond de Zionistische Joden, of tenminste de Israëli’s aanwijst als schuldigen aan deze massa-moord op de Palestijnen? Hoe kan het dat zelfs een professor uit Gaza, erin slaagt de blanken aan te wijzen als schuldigen, maar niet de Israeli’s die hem van zijn geboortegrond verdreven hebben?”

Ik kreeg repliek van David Cronin zélf, de Ierse journalist, die meende dat ik een racist was, en dat ik mij zou moeten schamen. Het publiek begon te klappen. Ik pakte mijn tas en ben de zaal uitgelopen… Voor mij was dit alles slechts een onmiskenbare bevestiging van iets dat ik al langer op het spoor ben: dat vanuit universitaire- en media-hoek een campagne gevoerd wordt om de blanke christenen aan te wijzen als het ultieme probleem in de wereld.

‘White Privilege’
De voornamelijk Joods/Marxistische professoren spreken over White Privilege, en tegelijkertijd over ‘Race as a Social Construct’. Blanken zouden dus een onterecht voordeel hebben in hun eigen samenlevingen, terwijl rassen niet eens bestaan (afgezien van het blanke ras dus) En waar komt deze vermeende ‘White Privilege’ dan vandaan? Ja, uit het zélf ontwikkelde cultureel onderwijs. Maar wie heeft dit onderwijs uitgevonden? Juist: blanke christenen. Niet de Afrikanen. Na miljarden aan financiële en andere hulp vanuit Europa, heeft het Afrikaanse continent nog altijd geen noemenswaardige uitvindingen gedaan of
een hoogstaand onderwijssysteem opgebouwd.

Het werk van de Rothschilds is overal in Jeruzalem en elders in Israël terug te vinden.. Israel als ‘camouflage’ voor hun Zionisme, dat weer als camouflage dient voor de ware identiteit

Daarnaast is het natuurlijk absurd dat zelfs door de mensen van de BDS (Boycot Israel), in een dergelijke conferentie als deze, geen kritiek wordt geuit op de Israelische Joden, die de Britse, (en andere regeringen van Blank Christelijke landen) besturen via hun banken, en onze staatsschulden. Ik noem met name Lord Rothschild.

Mijn conclusie is dat de BDS, die pretendeert op te komen voor de rechten van de Palestijnen, en pretendeert een boycot te voeren tegen het Israelische Apartheidssysteem, in feite wordt geleid door Joden en hun trekpoppen..!! En dat zelfs de schuld wordt afgewenteld op de ‘Blanke Westerling’. Het is zogenaamde ‘controlled opposition’. Iets dat ik niet eens voor mogelijk had gehouden in dit geval en waardoor ik volkomen verrast werd.Ik hoop dat ik met dit artikel een stuk waakzaamheid mag aanwakkeren..!

De ‘symbolische Israël-boycot’
Wel is het mij nu ook duidelijk waarom de Boycot Israël-beweging geen tanden heeft. Niemand weet welke Israëlische producten niet gekocht zouden moeten worden. De BDS geeft zelfs toe dat het om een ‘symbolische boycot’ gaat. Iedereen weet dat een ECHTE boycot niet zou zijn gericht op het weren van een paar trossen bananen, maar op het vermijden van toerisme naar Israël.

En de meeste grote internet-bedrijven en ook de ‘veiligheidsbranche’, op bijv. bijna alle luchthavens, is volledig in Israëlische handen. Het terrorisme is per slot van rekening verzonnen door Israëli’s als Ben Gurion en Netanyahu. Laatst genoemde schreef al in 1979 een boek over de Palestijnen als ‘Islamitische terroristen’. Omdat ze hun land terug wilden.

Maar mensen als de onvolprezen Christopher Bollyn (HIER) en vele anderen hebben uitvoerig aangetoond dat 9-11 en vrijwel alle andere aanslagen gepleegd zijn door de Israelische geheime dienst Mossad. Ik hoop dat jij als WantToKnow-lezer het zand uit de ogen kunt wrijven, en de wereld heldhaftig tegemoet durft te treden met open vizier! Dit probleem is het voornaamste. De wond, die maar blijft etteren, als we hem niet onderzoeken!

* * *

x

 

2 gedachten over “De schaduw van de Balfour-verklaring..!!

 1. Met de Balfour declaration werd in feite het fundament gelegd van WO III. Ik verwijs hier naar de brief van Albert Pike aan Mazzini.
  Intussen doen er zich nieuwe ontwikkelingen voor, naar de mislukking van ISIS project in Irak en Syrië :
  http://www.zerohedge.com/news/2017-11-07/leaked-secret-israeli-cable-confirms-israeli-saudi-coordination-lebanon
  met een kort citaat :
  “The classified embassy cable, written in Hebrew, constitutes the first formal evidence proving that the Saudis and Israelis are deliberately coordinating to escalate the situation in the Middle East. “

 2. De Balfour Declaration kan evenmin los gezien worden van de toestand voor 1914. Het Britse Empire zag met lede ogen de vorming aan van een economisch blok van de Noordzee tot de Persische Golf., met als kern de Berlijn- Bagdad spoorlijn die Duitsland onafhankelijk maakte van de door de Britse vloot gecontroleerde zeewegen. Dit blok was ook een mogelijke bedreiging voor de Britse belangen in het Suezkanaal en het verre Oosten. Vandaar de noodzaak een “voorpost” op te richten in het Midden Oosten, na het Ottomaanse rijk opgebroken te hebben. De Balfour declaration diende de USA in de oorlog te betrekken, zodat een 1 milj. Britse soldaten konden vrijgemaakt te worden aan het Westfront, voor de veroveringen in het Midden Oosten. Een analyse uit Britse bron van prof. Laffan met citaat:
  http://derhonigmannsagt.org/2017/11/07/geschichtsluegen-england-und-die-deutschen-die-perfiden-strategien-des-british-empire/
  “Dieser Krieg wurde der Erste Weltkrieg. Glauben Sie nicht? Vielleicht glauben Sie dem britischen Militärhistoriker Professor Laffan, der 1917 folgendes geschrieben hat:
  „Deutschlands … Grundidee war, eine Kette von verbündeten Staaten unter deutscher Vorherrschaft zu errichten, die sich von der Nordsee bis zum Golf von Persien erstreckt… Würde die Bahn Berlin-Bagdad fertiggestellt, wäre eine riesige Landmasse unter deutscher Herrschaft vereinigt worden, in der jeder erdenkliche wirtschaftliche Reichtum hergestellt werden könnte, die aber für eine Seemacht unangreifbar wäre. …
  Die deutsche und die türkische Armee könnten leicht auf Schussweite an unsere Interessen in Ägypten herankommen und vom persischen Golf aus würde unser indisches Empire bedroht.“ …
  „Ein Blick auf die Weltkarte zeigt, aus welchen Gliedern sich die Kette der Staaten zusammensetzt, die zwischen Berlin und Bagdad liegen: das Deutsche Reich, Österreich-Ungarn, Bulgarien und die Türkei. Nur ein kleiner Gebietsstreifen verhinderte, dass die beiden Enden der Kette miteinander verbunden werden konnten. Dieser kleine Streifen ist Serbien. Serbien war in der Tat die erste Verteidigungslinie für unsere Besitzungen im Osten. …“
  Op te merken valt dat één schakel ontbrak in de Berlijn – Bagdad spoorlijn , en deze schakel lag in Servië!!! Hier wordt de rol van Servië dan ook duidelijk in de aanloop naar WO I, met o.a. de aanslag in Sarajevo.
  Een ander aspect was dat Duitsland zich toen buiten het door de RKM beheerste banksystem had geplaatst. Een citaat daartoe van Churchill dat veel duidelijk maakt:
  “Das unverzeihliche Verbrechen Deutschlands vor dem Zweiten Weltkrieg war der Versuch, seine Wirtschaftskraft aus dem Welthandels-System herauszulösen und ein eigenes Austauschsystem zu schaffen, bei dem die Weltfinanz nicht mitverdienen konnte.”
  – Winston Churchill, Memoiren
  Aan de oorsprong van de Balfour Declaration lagen dus in de eerste plaats de geopolitieke en financiële belangen van de RKM en het Britse Empire, die bedreigd werden door Duitsland, via een economische unie met het Ottomaanse rijk en de daartussen liggende landen, met uitzondering van Servië..

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.