Advertentie

15 – 20% Amerikanen afhankelijk van voedselbonnen!


x

SNAP

x

x

– Aantal gegroeid tot 47,8 miljoen! –
X

Record aantal Amerikanen afhankelijk van voedselbonnen,

2013 © Kate Randall

2013 © vertaling Guido Jonkers – WantToKnow.nl

x

Een record aantal Amerikaanse staatsburgers maakt gebruik van voedselbonnen, volgens een overheidsprogramma dat tegenwoordig bekend staat als ’the Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP)’. En ondanks alle officiële berichten en propaganda bijna, dat de recessie bijna over is en er een nieuwe economisch herstel gloort, blijkt dat het SNAP-programma door meer gezinnen dan ooit wordt aangesproken voor hun dagelijkse overleven. De helft van de mensen die in de VS van deze voedselbonnen afhankelijk is, zijn kinderen..!

snap spendingHet blijkt -uit cijfers van afgelopen december 2012- dat het voedselprogramma van de VS-overheid, zich mag ‘verheugen’ in een 70% hogere ‘belangstelling’ dan in 2008; we spreken dan over een record aantal Amerikaanse staatsburgers van een schrikbarende 47.8 miljoen mensen, aldus een reportage in de gezaghebbende ‘Wall Street Journal’, afgelopen donderdag. De grootste oorzaak voor deze stijging ligt in de stagnerende arbeidsmarkt en de stijgende armoedequote. Het komt erop neer, dat maar liefst tussen de 15 en 20% van alle Amerikanen afhankelijk is voor hun dagelijkse brood’ van dit voedselprogramma. Dit is het dubbele aantal, als we deze cijfers vergelijken met het jaar 1975.

Eind 2008, bij de aanvang van de recessie, waren zo’n 28 miljoen VS-burgers afhankelijk van het SNAP-programma. Terwijl het ‘officiële’ werkeloosheidscijfer, dat naar 10% gestegen as in 2009, terug gelopen zou zijn naar 7,7%, per afgelopen februari, blijkt het voedselbonnenprogramma dus stevig te zijn gegroeid. Volgens cijfers van het Congressional Budget Office (CBO) zou deze groei afzwakken en teruglopen naar zo’n 43 miljoen Amerikanen, rond 2017.  Dit cijfer is dan weer gebaseerd op de onwaarschijnlijke daling van het aantal VS-werkelozen naar 5,6% in de komende 4 jaar.

Het is gerechtvaardigd uit te gaan van dit aantal SNAP-gebruikers, als indicatie voor het aantal Amerikanen dat beneden de armoedegrens leeft. Dat aantal groeide in 2011 tot juist onder de 50 miljoen. En dat allemaal in het land van de ‘onbegrensde mogelijkheden’.. Bij het gebruik maken van de zg. ‘Supplementary Poverty Measure’ (SPM), vertaald als ‘Aanvullende armoede maatregel), die bestaat uit de kosten voor voedsel, kleding, onderdak, gezondheidszorg en andere essentiële levensbehoeften, komt het ‘US Census Bureau’ op een schatting uit, die meldt dat maar liefst 1:6 Amerikanen in armoede leeft..

Naast de voedselhulp-creditcard, zijn er ook nog de 'gewone' voedselbonnen voor de bewoners van 'het rijkste land ter wereld'..
Naast de voedselhulp-creditcard, zijn er ook nog de ‘gewone’ voedselbonnen voor de bewoners van ‘het rijkste land ter wereld’..

Waar praten we dan over?
Het gemiddelde bedrag dat mensen maandelijks krijgen uitgekeerd aan waarde van voedselbonnen, binnen het ‘SNAP’-programma, bedroeg US$ 133,- Om in aanmerking te komen voor de voedselbonnen, dient een Amerikaans gezin of een staatsburger een inkomen te hebben dat niet meer is dan 130% van het inkomen dat de armoedegrens bepaalt. Dat komt dan neer op een inkomen van US$ 25.000,- voor een gezin van 3 personen, aldus het ‘Center on Budget and Policy Priorities’ (CBPP).

Mensen die voedselbonnen krijgen toebedeeld, via een zg. ‘debit card’, kunnen het bedrag dat op deze kaart wordt gestort, gebruiken voor de aankoop van cornflakes, vlees, fruit, groente, brood, melk en andere voedingsmiddelen. Wanneer voedsel in de speciale winkels op dreigt te raken, blijkt dat mensen die voedsel willen ophalen, bij de speciale winkels meer dan 12 uur in de rij staan voor de mogelijkheid hun ‘debit’ te besteden.

En het feit dat 15-20% van de bevolking van de VS afhankelijk is van het SNAP-programma, krijgt weinige of geen attentie in de nieuwsmedia. Noch van de politici van een van beide grote politieke partijen. Eerder deze week, tekende president Obama een wet, die ervoor zorgt dat maar liefst US$ 85 miljard gekort zal worden op programma’s die de armen in de VS helpen in hun levensonderhoud te voorzien. Hieronder valt ook ‘Head Start’, speciaal onderwijs voor ouders en kindern, huisvesting en veel andere armoede-bestrijdingsprogramma’s.

snap buttonHoewel het ‘SNAP’-voedselbonnen-programma redelijk wordt ontzien in de bezuinigingsprogramma’s van de regering Obama, blijk dat veel voedselprogramma’s voor de armen, te maken krijgen met ernstige bezuinigingsmaatregelen. In het bijzonder geldt dit voor ‘The Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children’ (WIC), dat waarschijnlijk genoodzaakt zal zijn om zo’n 600,000 moeders, kinderen en peuters van hun begunstigden te laten vallen. De helft van de kinderen die op dit moment in de VS geboren worden, komen feitelijk in aanmerking voor de uitkeringen van de WIC-organisatie. Moeders die een uitkering via deze instantie krijgen, gebruiken deze ook voor voedsel, medicijnen en andere, vitale levensbehoeften, naast het gebruik voor onderwijs in voeding en andere ondersteuningsprogramma’s.

Miljoenen mensen die al werkloos zijn sinds jaren, en die gedwongen zijn zich op te geven voor het voedselbonnenprogramma, zullen ook een behoorlijke veer moeten laten, dáár waar ze het al zo minimaal hebben; waarschijnlijk zal hun werkeloosheidsuitkering met zo’n 11% gaan dalen. Deze bezuinigingen, die waarschijnlijk een nieuw minimum zullen neerzetten van overheidsuitkeringen, komen op een moment, waar de noodzaak voor sociale ondersteunings- en voedselprogramma’s enorm toeneemt. Dit door de steeds maar dalende lonen, de groeiende werkloosheid en de toenemende armoede. De overheid in de VS besteedde weliswaar een recordbedrag van US$ 74,6 miljard aan het ‘SNAP’-voedselbonnenprogramma, hetgeen meer dan het dubbele was van de US$ 30,4 miljard, die het besteedde in 2007, het blijft een relatieve achteruitgang.

Sommige staten in de VS blijken nog wel in staat om speciale staatsprogramma’s uit te rollen, maar dit is een druppel op de gloeiende plaat. Al in 2001/2002 bleken sommige staten de strenge voedselbonnen-regels al te hebben verzacht, waardoor het niet voor álle ‘SNAP’-gebruikers teruggang is, vooral met mensen met de laagste inkomens, die overigens ver onder de armoedegrens liggen. En dat die situaties veel meer voorkomen dan je zou denken (mensen gaan er vaak van uit dat voedselprogramma’s voor mensen zijn die geen baan hebben!), blijkt wel uit het feit dat van maar liefst 75% van de gezinnen die voedselbonnen krijgen, minimaal 1 persoon een baan hééft..!

SNAP food-stamp-participationHet blijkt dat -zelfs al kijk je met respect naar de sociale programma’s van de overheid- er één standaard is in de VS voor de werkende klasse, en één voor de rijken. In dit geval gaat het dan om hén die worstelen om voldoende voeding voor hun gezinnen bijeen te schrapen, terwijl de kosten voor huur, voeding en andere levensbehoeften stijgen, en de kleine groep elite, die in staat zijn in één maaltijd in een restaurant zóveel uit te geven,  als waar een gezin dat van voedselbonnen leeft, in 1 maand dient te verdelen.

Ongeveer 10 miljoen kinderen, die onder het ‘SNAP’-programma vallen, leven feitelijk in extreme armoede. Dat betekent dat het inkomen van het gezin waar van leven, ongeveer de helft is van het inkomen dat wordt aangeduid de ‘officiële armoedegrens’; een grens die feitelijk al onrealistisch is..! Nog eens 9 miljoen mensen die in het ‘SNAP’-programma vallen, zijn ouderen en ernstig gehandicapten. Het komt erop neer dat de bezuinigingen in het voedselbonnenprogramma, letterlijk het voedsel van de tafel zullen halen, van de vele miljoenen Amerikaanse families, die toch al in het verdomhoekje zitten, in een tijd van toenemende armoede en fragrant-toenemende sociale ongelijkheid.

Het enig dat de regering Obama heeft gedaan in dit kader, om de pijn te verzachten, is het ‘SNAP’-programma te verlengen voor Amerikaanse burgers die er al gebruik van maken. Zij mogen iets langer gebruik maken van dit voedselprogramma. Aanstaande 31 Oktober zal deze regeling echter aflopen en zal het erop neerkomen dat deze mensen nog eens zo’n US$ 8,- per persoon zullen moeten gaan inleveren. Dat betekent dan, dat per 1 November er een niveau wordt gehaald van armoedebestrijding, van het zogenaamde ‘Thrifty Food Plan’, wat erop neer komt, dat personen en gezinnen worden teruggeworpen op een voedselniveau dat op een ‘absoluut minimum voor overleving’ ligt. Dit is een standaard die is uitgerekend door de USDA, het ministerie van landbouw.

we accept SNAP

x

* * *

Mensen ‘chippen’ die voedselbonnen krijgen..!?

x
chipping human bodyTot zover het artikel uit de ‘WallStreet Journal’. Mocht je wellicht verbijsterd zijn van deze cijfers en de implicatie ervan, wacht tot je deze informatie leest. Het blijkt dat de ruim 45 miljoen burgers in de VS, die binnen het voedselbonnenprogramma (‘SNAP’) vallen, natuurlijk uiterst kwetsbaar zijn. Zij zijn immers afhankelijk van een ‘overheid’ die hen het voedselbonnentegoed uitkeert. Maar wat nu als diezelfde overheid nu eens zou besluiten -op basis van de afhankelijkheid van deze ‘armoedzaaiers’- om iedere, bij het ‘SNAP’-programma aangesloten burger, te gaan chippen. Dat wil zeggen, dat iedere burger dan een ‘microchip’ met persoonsgegevens zou krijgen ingeplant,  die uit te lezen is door bijvoorbeeld langs of door een dectectiepoortje te lopen.

Het blijkt nu dat hetzelfde ministerie van Landbouw bezig is, haar overwegingen op een rij te zetten om ze burgers, die in aanmerking willen (blijven) komen voor een noodzakelijk voedselprogramma, te voorzien van een chip. Er zijn al verschillende rapporten over verschenen en één daarvan is getiteld ‘Introduction to Biometric Identification Technology: Capabilities and Applications to the Food Stamp Program’. Zie hieronder een van de teksten uit dit rapport.

De nieuwste RFID-chips hebben de grootte en dikte van minder dan een mensenhaar.
De nieuwste RFID-chips hebben de grootte en dikte van minder dan een mensenhaar.

Het gaat dus om een chip die je als burger, daar komt het op neer, in je lichaam dient te laten inplanteren, wanneer je niet van de honger om wilt komen. Het gaat dan ‘voorlopig’ om deelnemers aan het aanvullende voedselprogramma van de ‘Food and Nutrition Services’. Een soort test dus.. De chip zou dan een zg. ‘RFID-chip’ zijn, die eenvoudig van buiten af uit te lezen is. Deze chips zijn echter nog groot, maar er zijn al RFID-chips die dunner zijn dan een mensenhaar.

Via de website van Alex Jones, ‘Prison Planet‘, hebben we deze tekst voor je vertaald over het genoemde USDA-rapport voor het toepassen van ‘biometrische identificatie technologie, teneinde fraude in het voedselbonnenprogramma tegen te gaan’:

‘Biometrische identificatie technologie, biedt methodes aan, die het mogelijk maken om een persoon volledig geautomatiseerd te identificeren op fysieke karakteristieken, zoals vingerafdrukken, de vorm van de hand en iriscopie (de karakteristieken van de ogen en het gezicht), inclusief de handtekening van een persoon en diens stemkarakteristiek. En hoewel deze technieken al verscheidene jaren werden gebruikt voor wethandhavings- en defensietechnieken, zijn ze (deze technieken) ook al in gebruik in burgertoepassingen, en laten veelbelovende resultaten zien in het reduceren van het aantal ‘duplicaat gevallen’ van het ‘Food Stamp Program’ (FSP) en andere, ondersteunende programma’s.’

* * *

 

 

36 gedachten over “15 – 20% Amerikanen afhankelijk van voedselbonnen!

 1. Als we even doordenken, dan zien we feitelijk weinig verschil tussen de grootmachten (VS, Rusland, China). Allemaal zijn zij enorm uitgestrekt. Allemaal hebben zij een kleine stinkend rijke maffiose bovenlaag of elite die zich slapend verrijkt. En allemaal hebben zij een steeds grotere bevolkingsgroep die zich letterlijk arm werkt en weg zinkt in een uitzichtloze toekomst.

 2. tsja, geld heeft de neiging om samen te klonteren. Is een wetmatigheid. En sommige lui hebben een groot geld-talent, zoals anderen een muzikaal talent hebben.

  Wat er mot gebeuren in deze wereld, is geld ontschaarsen. De economie gaat ten onrechte uit van de schaarste-idee. Terwijl er in deze wereld helemaal geen schaarste is. Hoogstens ongelijke verdeling. En waarom geld schaars houden in een wereld zonder schaarse goederen? We moeten dus af van het idee dat geld schaars moet zijn, of gekoppeld aan een schaars edelmetaal. Er moet genoeg geld worden gecreeerd. Opdat de economie kan floreren (wat iets anders is dan groeien, om voortdurend rente bij te kunnen benen).

  Geld moet ten dienste van de economie komen te staan, in plaats van andersom. Geld moet nog enkel als ruilmiddel worden gezien, en mag geen waarde meer van zichzelf hebben.

  Das de oplossing. Maar de schaarste-idee zit nog te vast in de hoofden van de mens. Een residu uit ons verleden als dier, dat moest vechten om voedsel. Dat maakt dat de lui met geld-talent uit dierlijke angst geld voor zichzelf verzamelen en aan zich houden.

  1. @ Daan,

   helemaal eens met; hoogstens ongelijke verdeling.

   Verder is je beeld 100% illusoire, zonder een basis van waarde, knopen, schelpen, diamanten, goud, zilver, of andere goederen, heeft geld, papiergeld geen waarde.

   Dus beter en eerlijker verdienen ” verdelen is iets anders “.

  2. Geld eerlijk verdienen of eerlijk verdelen?
   Dat is de hamvraag.
   Eigenlijk zou er geen verschil mogen zijn tussen verdienen en verdelen. Een goed loon betalen komt ook neer op het eerlijk verdelen van geld.
   Wat je nu ziet in het ‘rijke’ Westen, waar de minimum uurlonen steeds verder naar beneden ipv naar boven gaan, terwijl alle andere prijzen blijven stijgen, is ronduit uitbuiting en diefstal.
   Eerlijk je brood verdienen hoort eerlijk, dus behoorlijk, vergoed te worden.
   Nu wil de rijke bovenlaag het geld voor zich houden en is er steeds minder sprake van eerlijke verloning/verdeling.
   Kijk naar de pensioenfondsen in NL. Daar heb je het al : men pikt gewoon het geld dat niet van hun is, om het eigen voortbestaan te verzekeren.

  3. @ Anelle,

   In deze discussie moeten we niet vergeten de mens in te calculeren.

   De ééne is de andere niet.

   Verder ligt volgens mij de fout veel meer bij de overheid, die alles maar laat gebeuren, en zelfs de manipulatie in de hand werkt.

   De begeerte, het hebben, staat de eerlijke verdeling in de weg, en die zijn niet op te lossen.

   Het mooiste idealistische systeem, wordt steeds op nieuw onder uit gehaald, door de menselijke hoedanigheden, de verdekt op gestelde psychopaten.

  4. Geld hoeft geen waarde te hebben. Dat is een middeleeuwse gedachte, gebaseerd op de schaarste-illusie. Zolang geld waarde heeft is het een goed als alle andere goederen, en blijven we steken in ruilhandel waarbij het centrale goed schaars wordt gehouden in een wereld zonder verdere schaarste. Geld moet louter intermediair zijn. Door het afschaffen van de goudstandaard zijn al belangrijke stappen genomen en is er veel welvaart ontstaan. Die klus moet nu worden afgemaakt. We moeten letterlijk waarde-loos geld hebben. Dan raken we ook af van de rente-waanzin. Geld is dan nog enkel ruilmiddel, oftewel een boekhoudkundig medium.

   Geld in dienst van de economie zal dan het devies zijn, in plaats van het huidige devies waarbij alles – incluis economie – om geld draait.

  5. Alles dat nodig is, is dat de mens loskomt van zijn huidige beperkende denkkaders. De mens denkt in termen van schaarste, onvrijheid, vijandschap etc.. Terwijl daartoe geen enkele noodzaak is. Trap niet in de door je soortgenoten gecreeerde illusies.

   Er is niks schaars. Goud ook niet. Goud is goud tot op het atoom. Je kunt er de hele aarde mee bedekken. Hoe bepaal je waarde? Waar druk je het in uit? En hoe waardeer je dat laatste dan?

   Het is Von Munchhausen: Alles in deze wereld is illusie die zich aan de eigen haren optrekt. En dat geldt ook voor waarde…

  6. @ Daan,

   Ik voel en weet wt je bedoeld !

   Schelpjes, kralen, stukjes metaal, munten, het zijn allemaal pas munten, zo als dat heet, en dat is al heel oud, ver ver voor onze jaartelling begon.

   Ik geloof niet dat de menselijke ziel/gedachten van deze schelpjes afhankelijk zijn, het zit veel dieper, het willen hebben van mooie dingetjes, ik zelf ben daar sterk mee behebt, als ik iets mooies ouds
   zie, en als ik dit dan kan verkrijgen doe ik dit, mijn huis staat vol menselijke créatisch, en dat is ee mooi rijk facet van het mens zijn.

   Ik zag net op een steen staan, domme mensen moeten geen kinderen maken, dit gaat natuurlijk een beetje te ver, maar in wezen zou het een goede zaak zijn.

   Wat ik wil zeggen dat wat of hoe je het bekijkt of neer zet, er zullen altijd malfaiteurs zijn, het is inherent aan de mens, maar ik respect absoluut het anders denken, en eventueel doen/uitvoeren!

  7. @ Daan, vreselijk om te lezen, dat menselijke falen op alle gebied, toch ligt de fout bij de mensen/massa, die laten het gebeuren, niet altijd, uiteindelijk zijn ze uit het voorportaal van de Tempel gegooid.

   Het bedriegen van de massa, en het samenlevings systeem met voorbedachte rade kapot maken, zou streng gestraft moeten worden, in de oudheid gebeurde dat ook, maar het zit allemaal heel geraffineerd in elkaar, bijna ongrijpbaar, en zeker untoucheble!

  8. Heeft iedereen deze ontluisterende documentaire gezien?

   http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2012-2013/tax-free-tour.html

   Quote
   Zo ontstond de zogenoemde “offshore-economie”; een parallel universum waarin omvangrijke kapitaalstromen met de snelheid van het licht de wereld overgaan.
   En waarvan de totale omvang van wat superrijken en bestuurders van multinationals er hebben ondergebracht geschat wordt op zo’n 32.000 miljard dollar. Een financiële schaduwwereld welke met een hoge mate van geheimhouding omringd wordt.

 3. Goed gezien Daan! “Geld hoeft geen waarde te hebben. Dat is een middeleeuwse gedachte, gebaseerd op de schaarste-illusie. Zolang geld waarde heeft is het een goed als alle andere goederen, en blijven we steken in ruilhandel waarbij het centrale goed schaars wordt gehouden in een wereld zonder verdere schaarste. Geld moet louter intermediair zijn. Door het afschaffen van de goudstandaard zijn al belangrijke stappen genomen en is er veel welvaart ontstaan. Die klus moet nu worden afgemaakt. We moeten letterlijk waarde-loos geld hebben. Dan raken we ook af van de rente-waanzin. Geld is dan nog enkel ruilmiddel, oftewel een boekhoudkundig medium. Geld in dienst van de economie zal dan het devies zijn, in plaats van het huidige devies waarbij alles – incluis economie – om geld draait.”
  Beter en duidelijker kan je haast niet beweren. Chapeau!!!!

  1. De realiteits goochelaars zijn weer actief.

   Een stuk réaliteit ontstaan door een lange weg van évolutie, wordt hier even van tafel geveegd, en vervangen door een volledig op dromen en wensen gebaseerd betaal verkeer.

   Ik ga er van uit dat wij hier volwassen mensen zijn, en dus over een hoeveelheid réaliteits zin beschikken.

   Er wordt ook herhaaldelijk beweerd dat het loslaten van de goudstandaard een goede beslissing is geweest, nu dat is onjuist.

   Ten tijde van de goudstandaard was er hoegenaamd geen geld ontwaarding, en zomaar een beetje geld drukken was er niet bij,
   alle problemen die wij nu hebben komen hier van daan, dit praatje wordt altijd verspeid door de niets bezitters, de er op los levende, geen persoonlijke verantwoording nemende illusionisten, die dan toch op eens over een zwarte bankrekening in Zwitserland blijken te beschikken.

   Ik bedoel maar, de evolutie van welk systeem ook blijkt uiteindelijk de beste te zijn.

   Ik heb het al eens geschreven, het is de te manipuleren verdeel sleutel die niet klopt!

  2. Door de afschaffing van de goudstandaard is er veel rijkdom ontstaan,
   U bedoeld ballon vorming binnen onze geld systemen, zo als verdubbeling van prijzen bij de Euro invoering, de wildgroei van de huizen prijzen, en meer van dat moois.

   Wij moeten letterlijk waardeloos geld hebben, god man denk toch is na voor dat je iets schrijft.

   Een boekhoudkundig medium, zo als nu cijfertjes op een A4, en bij een storing is je te goed op eens verdwenen, dat is wat “ZIJ” willen total control, geen schelpjes, goud of zilver met een vaste rest waarde, maar een plastic kaartje met wat tekentjes die binnen 10 minuten te blokkeren is.

 4. http://www.youtube.com/watch?v=8cjxnLw3KYw&feature=youtu.be

  Alvast even een voorproefje op het volledige HealingSoundMovement Tv-debat over de (overduidelijk ineffectieve en potentieel levensgevaarlijke)’Vaccinaties’, met speciale gasten Door Frankema, Desiree Rover en arts Dr. Hans Moolenburgh.

  Het volgende thema is ‘Nieuwe Economie’, as zondagmiddag 7 april, met de gasten Ad Broere (econoom en auteur van het boek ‘Geld Komt uit het Niets’), Niels Verduijn (OnsGeld.nu) en Peet Verbeek (Fair4All). Aanmelden als publiek, meer informatie en aankondigingen: http://www.healingsoundmovement.com/news

 5. Dat zoveel mensen in armoede vervallen is geen toeval, maar een vooropgezet plan.
  De NWO wil vooral de macht van de middenklasse wegvagen.
  Nog steeds zijn er discussies over het wel of niet bestaan van Global Government.
  Je moet toch wel met je ogen dicht zitten om niet te kunnen zien dat dit absoluut hun grootste wens is. Kijk maar eens naar het volgende filmpje.

  Proof! The New World Order Exists
  http://www.prisonplanet.com/proof-the-new-world-order-exists.html

  Canada-EU Integration Moves Forward, U.S. and NAFTA Next
  http://thenewamerican.com/world-news/north-america/item/14996-canada-eu-integration-moves-forward-u-s-and-nafta-next

  De NWO zoekt verschillende manieren om budget te genereren.

  IMF Urges Economic Death Blow with Gasoline Carbon Tax
  http://www.infowars.com/imf-urges-economic-death-blow-with-gasoline-carbon-tax/

  Weermodificatie wordt door veel mensen en de MSM nog steeds afgedaan als conspiracy.
  Toch laait langzamerhand de discussie over dit onderwerp in de mainstream media op.
  Er wordt nog steeds gedaan alsof deze programma’s nu nog niet in werking zijn. Dat het iets is voor de zeer nabije toekomst.
  Maar tegelijk met de introductie van dit onderwerp voor het grote publiek, wordt er een wereldwijd orgaan bepleit die hier toezicht op moet houden.
  Stap voor stap worden de contouren van een Nieuwe Wereldorde duidelijk.

  Earth-cooling schemes need global sign-off, researchers say

  World’s most vulnerable people need protection from huge and unintended impacts of radical geoengineering projects
  http://www.guardian.co.uk/environment/2013/mar/31/earth-cooling-schemes-global-signoff

  Mainstream Media Admits Geo-Engineering Problem, Calls for Global Solution
  http://intellihub.com/2013/04/03/mainstream-media-admits-geo-engineering-problem-calls-for-global-solution/

  Scientists Seek to Legitimize Geo-Engineering While Acknowledging It’s Catastrophic Effects
  http://www.wakingtimes.com/2013/04/03/scientists-seek-to-legitimize-geo-engineering-while-acknowledging-its-catastrophic-effects/

 6. Gaat de deksel van de financiële beerput?
  Moeten we hier wel zo blij mee zijn, wanneer individuen worden aangepakt, maar de Bankiers nog steeds buiten schot blijven.
  Het is ook een manier om politiek onwillige mensen te neutraliseren.
  Wie gelooft er nu in gerechtigheid wanneer de winsten worden geprivatiseerd en de schulden genationaliseerd.

  € 25.000.000.000.000 in belastingparadijzen
  http://www.telegraaf.nl/buitenland/21449081/____25.000.000.000.000_in_belastingparadijzen__.html

  Weekers kijkt naar lijst belastingparadijzen
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/21449168/__Weekers_kijkt_naar__rijkenlijst___.html

  http://www.guardian.co.uk/uk/series/offshore-secrets
  http://www.guardian.co.uk/uk/2013/apr/03/offshore-secrets-owners-unmasked

  The extraordinary range of people using offshore hideaways
  http://www.guardian.co.uk/uk/2013/apr/04/secrets-offshore-hideaways-laid-bare

  PM of Georgia among owners of secret firms in British Virgin Islands
  http://www.guardian.co.uk/uk/2013/apr/04/offshore-secrets

  1. @ VforVendetta,

   Goed schrijf en denkwerk, bedankt voor deze energie, groet Jenne

 7. Is Amerika zich aan het voorbereiden op een binnenlandse of buitenlandse confrontatie?
  Er komen op dit moment berichten naar buiten van “insiders” binnen defensie dat er iets groots staat te gebeuren.
  Er wordt veel activiteit waargenomen met zwaar militair materieel.

  Report: “Intelligence Says There Will Be An Attack on American Soil”
  http://www.prisonplanet.com/report-%E2%80%9Cintelligence-says-there-will-be-an-attack-on-american-soil%E2%80%9D.html

  Dit is het verhaal van een insider.
  “They are gearing up for something big.”
  http://www.stevequayle.com/index.php?s=33&d=339

  Ook Japan heeft rond Tokio anti-raket installaties geplaatst.
  http://www.foxnews.com/world/2013/04/08/japan-deploys-patriot-units-in-tokyo-to-guard-against-possible-north-korean/

  http://edition.cnn.com/2013/04/08/world/asia/koreas-tensions/index.html

  De constante D-DOS aanvallen op banken in Nederland en Amerika zou je ook kunnen zien als een onderdeel van het conflict.
  http://www.telegraaf.nl/overgeld/21462050/__Weer_storing_ING__.htm

  Zelfs Putin dreigt met maatregelen wanneer officials hun buitenlandse rekeningen niet opheffen.

  Putin gives Russian officials 3 months to close their foreign bank accounts
  https://www.google.nl/search?q=Putin+gives+Russian+officials+3+months+to+close+their+foreign+bank+accounts&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:nl:official&client=firefox-a&channel=rcs

  China heeft aan de noordgrens van N-Korea een enorme troepenmacht gemobiliseerd. Brezinsky schreef in zijn boek Chessboard al dat Amerika zijn focus zou gaan verleggen naar Azië.
  Met uiteindelijk een confrontatie tussen de USA/Westen en China/Rusland.

  US amasses nukes in Asia-Pacific to target China, Russia: Mike Billington
  http://www.presstv.ir/detail/2013/04/05/296664/us-builds-up-nuclear-threat-against-china/

  Het blijkt dat er de afgelopen maanden geheime vluchten zijn geweest van Amerika naar N-Korea.
  Hierbij zou ook zwaar materiaal zijn vervoerd.

  Left In The Dark, Secret US Military Flights Carried Officials And Equipment To North Korea!
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=68393

  http://ajw.asahi.com/article/asia/korean_peninsula/AJ201302150084

  Het hele incident rondom N-Korea lijkt mij ook een aanzet tot een false flag operatie.
  Hierbij wil ik nog eens verwijzen naar een incident dat in 2007 plaatsvond.
  Van de militaire bases Barksdale bleek een nucleaire wapen te zijn verdwenen zonder dat dit werd gerapporteerd!

  Barksdale Missile Number Six: The Stolen Nuclear Weapon
  http://www.abovetopsecret.com/forum/thread302187/pg1

  http://en.wikipedia.org/wiki/2007_United_States_Air_Force_nuclear_weapons_incident

  Laten we hopen op het beste!

  1. Vfor ? vul maar in.

   Bij dit soort opsommingen hoor je een slaappil te leveren.

   Je zou het kunnen geloven, maar daar kun je als normaal mens, voor het gemak ga ik er van uit dat ik normaal ben, alhoewel er dagen zijn dat ik hier aan twijfel, bijna niet mee leven.

   Je dagelijkse beslommeringen worden dan zo inhoudsloos, zo niets zeggend, is er een eind inzicht van al deze ellende.

   Dus de zon schijnd ik ga in mijn tuin werken, en plant en zaai het een en ander, de kersebomen staan in bloei, de insecten buzzen als of hun leven er van af hangt, en dat doet het natuurlijk ook, zou ook bij de mensen moeten zijn wie niet poot en zaaid zal niet eten!

   Dit soort leuzen doen mij altijd aan leuzen van Ilya Erhenburg denken, zijn boek de Wereld gaat in het Rood gekleed, andere titel de Stille Lente, maar maak je geen zorgen het zijn maar boeken!

  2. Dag Jenne,

   Ik begrijp dat het verontrustende berichten zijn.
   Het is niet mijn bedoeling om mensen schrik aan te jagen.

   Maar om het hele wereldgebeuren een beetje te begrijpen, is
   het belangrijk om verschillende zogenaamd losstaande feiten met elkaar te verbinden. Connecting the dots!
   Dan zie je dat er een patroon inzit.
   Dat er grote veranderingen plaatsvinden in de onderlinge machtsverhoudingen lijkt mij wel duidelijk.
   We zullen lang niet alles kunnen duiden.
   We kunnen proberen om via informatievoorziening zoveel mogelijk mensen bewust te maken van de manipulatie.
   Zodat er uiteindelijk betere keuzes worden gemaakt voor de mensen en moeder aarde.

   Ik wens je een heel prettige dag!

  3. Toch heb ik het altijd vreemd gevonden dat de mensen geen verzet pleegden, het zijn schapen.

   Ze zien wat er gebeurd, ze zien die andere bewakers, geen wapen bijt hem zijn stret af, steek hem zijn ogen uit maar doe iets!

  4. VforPeace, reacties met alleen maar links.. Wat wil je zélf zeggen..? De een na de andere reactie met alleen maar links..

 8. Ze hebben de ultieme kans gevonden om tot de totale machtscontrole te komen…onder het mom van de armoede!
  Daarom dat ook in europa iedereen aan de bedelstaf moet zodat ook hier gechipt kan worden, ter voorbereiding van de nwo!
  Hun eerdere pogingen mislukte….het begon in 2004 in mexico waar ambtenaren gechipt werden om hun werkplaats te kunnen betreden.(overheidsgebouwen)
  De volgende test was de yuppies, die exclusieve clubs konden betreden en betalen via de ingeplante chip….toen dat niet voldoende aansloeg kwam het gerucht om de gedetineerden te chippen, dat niet verder doorgevoerd werd (ah, nee, criminelen dienen beschermd te worden, die groep gewetenlozen kan de overheid nog voor de kar gaan spannen, denken ze)
  Ook in de VS was er sprake om kinderen voor hun veiligheid te chippen (dat de vele ontvoeringen het werk is vd overheid zelf vertellen ze er uiteraard niet bij!)
  En nu wordt het uitsluiten van fraude dus gebruikt….de weerlozen die ze eerst afhankelijk hebben gemaakt om te overleven worden nu gegijzeld en gechanteerd!
  Keuze: chippen of creperen!
  De bom zal barsten, de vraag is enkel wanneer….

 9. Ook Vernederland staat bloot aan de ‘Verelendung’!
  De staatsroof die er nu plaatsvindt er erop gericht dat het volk een periode van armoede zal kennen van ongekende omvang.
  Je ziet dat de overheid er alles aan doet om met name het midden en kleinbedrijf het leven zo zwaar mogelijk te maken voor zover het al niet zo was. Geen enkele economiebevorderende maatregel is er getroffen en de regeltjes machine draait op volle toeren. Het doel is: Totale platlegging van de economie met als doel de chip te kunnen invoeren. Ik heb eerder in het programma ‘Van Spif tot Frotzel’ op Argusoogradio samen met de andere programmamakers aangegeven dat er een distributiesysteem zou worden geïntroduceerd om de verdeling van levensnoodzakelijke middelen te kanaliseren. Nu lees ik dat in de VS zo’n initiatief de langverwachte natte droom van de anti-christ, waarmaakt. Volgens het coca-cola effect zal dit vroeger of later ook in Europa worden ingevoerd met als eerste ‘pilot land’ Vernederland. Velen zullen zo’n systeem binnenhalen als de oplossing volgens ‘modern technologisch model’, zij die beter weten herkennen het in de eeuwen geleden beschreven model van het teken van het beest.
  Het gaat erom hier proactief op te reageren door samenwerking en zelfvoorzienendheid op alle levensvoorwaarde stellende niveaus.
  De tweedeling in de samenleving zal zich steeds sterker gaan aftekenen en de hetze tegen de ’tegenliggers’ zal zich verhevigen. Toch zijn het de conformisten die de koers richting afrond keihard zullen kiezen. De anderen, de kleinere groep ziet zich geplaatst voor een overlevingsperiode van onbekende duur. De duur zal gelijke tret houden met de houdbaarheidsdatum van de NWO zelf. De ’tijd’ die zij krijgen om het rijk van satan te verwezenlijken is gelukkig niet aan hen. De overlevenden wacht een hele andere wereld.

  1. Ik ben mijn hele leven zelfstandig geweest, komt voort uit mijn familie, als he mogelijk was een hand voor het schip, en de andere hand voor je zelf.

   Overal in Europa, wisten en weten de mensen die vrij waren in hun doen laten, vissers, boeren, handelslui, e.a. dat je voor de toekomst moest zorgen om dat een ander dat niet deed.

   De overheid, de high priest, werden en worden gemistrouwd, overal bestond systeem D, en nog, dit voor dat, zonder tussen komst van wie dan ook.

   De massa, de werklieden, hebben ze volkomen begoocheld, met de linker hand pakken, en gedeeltelijk met de rechter weer verstrekken, het systeem is zo ondoorzichtig als wat en ook heel fragile, maar ze willen niet luisteren, lees hun leeghoofdige commentaren op de diverse sites.

   Maar het is waar, Nederland heeft veel van zijn oude overlevings waarden prijs gegeven, geruild tegen spiegeltjes en kralen, volgens mij is/zijn de grote boosdoeners de shamannen van het kapitaal, de Media en zijn handlangers, die hun dagelijkse zins begoocheling toepassen op de bevolking.

   Hoe het/dit afgaat lopen, God mag het weten, maar die doet er ook niks aan, en zijn priesters staan als altijd aan de kant van de leugenaars en begoochelaars.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.