Advertentie

CORONA-‘beleid’ blijkt beerput..!


Zo overtrad minister Hugo de Jonge van VWS onbekommerd
regels en stelde voortdurend alles in het werk om de coronacijfers
zo alarmerend mogelijk voor te stellen.
Dit ging zo ver dat het RIVM zijn handen aftrok
van het coronadashboard, maar daarover kwam ook niets naar buiten.

x

CORONA-‘beleid’ blijkt beerput..!

x
2022 © De Andere Krant – 2 april 2022 | Ido Dijkstra
2022 © deze versie WantToKnow.nl/be
x
De overheid, aangevoerd door het ministerie van Hugo de Jonge, heeft de bevolking bewust angst aangejaagd in de coronacrisis, blijkt uit overheidsdocumenten vrijgegeven onder de Wet Openbaarheid Bestuur (Wob), die door vier onderzoekers zijn doorgespit. Zo werden de cijfers in het corona­dashboard gemanipuleerd en werd de communicatie voortdurend bewust ‘geframed’ om het beleid geaccepteerd te krijgen. Bij het surveilleren van kritische burgers werden bovendien wettelijke bevoegdheden overschreden, laten de documenten zien.
x
De vier onderzoekers, waaronder onderzoeksjournalist Marc van der Vegt en data-analist Wouter Aukema, zorgden de voorbije week met hun bevindingen voor opschudding op Twitter. Ze zijn nog maar net begonnen met het doorspitten van duizenden pagina’s aan overheidscorrespondentie die eind december zijn vrijgegeven na diverse Wob-verzoeken, maar hun onthullingen over het overheidsbeleid leveren nu al een ontluisterend beeld op.
x
Zo overtrad minister Hugo de Jonge van VWS onbekommerd regels en stelde voortdurend alles in het werk om de coronacijfers zo alarmerend mogelijk voor te stellen. Dit ging zo ver dat het RIVM zijn handen aftrok van het coronadashboard, maar daarover kwam niets naar buiten.En uit de Wob-documenten blijkt ook dat het ministerie van Defensie een speciale eenheid oprichtte die zich bezighield met het hinderlijk volgen en in diskrediet brengen van personen die kritiek hadden op het beleid, terwijl Defensie die bevoegdheid niet heeft. Opmerkelijk is dat deze eenheid, het LIMC, al in december 2019 werd opgericht, en niet in maart 2020, zoals later door de regering is beweerd.

Hoewel de bevindingen van de onderzoekers onweerlegbaar zijn,
besteden de reguliere media er nog steeds
nauwelijks of geen aandacht aan..

* * *

Een kleine greep uit de bevindingen van de onderzoekers:

Manipulatie coronadashboard
Minister De Jonge blijkt rechtstreeks in conflict te zijn geweest met het RIVM over het coronadashboard, een belangrijk instrument in het beleid. Dat meldde een absoluut aantal ‘positieve tests’. Het RIVM wilde logischerwijs dat daarbij ook werd aangegeven hoeveel tests waren afgenomen, omdat anders een vertekend beeld ontstaat. Hoe meer tests er worden afgenomen, hoe meer positieve uitslagen er immers zijn. Maar De Jonge ging daar niet mee akkoord; Van der Vegt legt uit. “Hij wilde alleen het absolute aantal positieve tests. Dát is de reden geweest dat we maandenlang hebben gehoord dat de besmettingen ‘opliepen’. Die informatie zei niets over de echte situatie in Nederland.”..!
x
Het RIVM heeft echt zijn best gedaan om zuiver te rapporteren, stellen de onderzoekers. Het RIVM besloot zelfs het coronadashboard uit zijn takenpakket te verwijderen. “Groot nieuws, maar het heeft nooit in de media gestaan.”
Framen
Uit de documenten blijkt ook dat de regeringsinstanties voortdurend bewust hun boodschappen ‘frameden’. Dit woord wordt regelmatig gebruikt in de documenten; zo schrijft een ambtenaar: “Welke framing omtrent de teststraat levert meer thuisblijfgedrag op?” Het NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebedreiging en Veiligheid), dat een belangrijke rol speelt in het coronabeleid, schrijft: “Laat meer beelden van coronalongen zien.” In een ander document wordt aanbevolen de druk op de zorg te benadrukken.
x
Een ander frame dat wordt gehanteerd, om de coro­na­pas aan de bevolking te verkopen, is “door te zeggen dat anders de ic’s overbelast raken.” Over de corona-­app ontstond in 2020 de nodige controverse rondom de juridische haalbaarheid. Een ambtenaar stelt: “Tot het wetsvoorstel er is, stellen wij voor het te framen als een experimenteerfase.” De onderzoekers Van der Vegt en Aukema noemen de voortdurende nadruk op het framen door de overheid ‘ontluisterend’.
x
Surveillance en manipulatie
In december 2019 richtte het ministerie van Defensie een eenheid op, het LIMC (Land Information Manoeuvre Centre) die burgers ging controleren en sturen op hun gedrag. Van der Vegt: “Uit de documenten blijkt dat ze ­politici en burgers volgden. Het is niet eens desinformatie die ze volgen, maar mensen die dingen plaatsen die tegen het overheidsnarratief ingaan, en die een groot bereik hebben op social media. Daar haken ze op in. Personen worden met naam en toenaam genoemd”. De critici kregen een rood kleurtje bij hun naam. Wil je meer lezen over deze surveillance van Defensie op haar eigen burgers, lees je HIER het artikel op DeAndereKrant-website!
x
Uit de documenten blijkt dat het ministerie van Defensie geen juridisch mandaat had voor dergelijke activiteiten. Dat zou alleen mogen onder de Politiewet. Vanuit het ministerie wordt herhaaldelijk gevraagd om een wettelijke regeling voor het LIMC. Vervolgens wordt aan de bijeenkomsten van het LIMC een politiefunctionaris toegevoegd. De documenten laten ook zien dat het team werkt op basis van Behavioural Dynamics Methodology (DSM), een manier om gedrag van mensen te analyseren en sturen. Voorheen werd dit door veiligheidsdiensten ‘psy-ops’ genoemd, psychologische operaties.
x
De Jonge wist sporen..!!
De overheid moet binnen 8 weken reageren op een Wob-verzoek. De Jonge wist dat tot anderhalf jaar te rekken. Hij negeerde daarbij gerechtelijke uitspraken, die leidden tot boetes voor het ministerie. Uit de uiteindelijk gepubliceerde Wob-documenten blijkt dat De Jonge vaker zijn eigen regels erop nahield. Uit e-mails die dateren van eind mei 2020:
x

“Een ambtenaar schrijft: ‘Hij (de Jonge) wil de nota’s niet meer via zijn VWS-mailaccount ontvangen, maar geprint in zijn tas’. Daarmee lijkt hij geen sporen na te willen laten. Ook wordt duidelijk dat De Jonge mails op zijn privé iCl­oud-mail wil ontvangen, wat verboden is voor beleidsstukken en al helemaal voor vertrouwelijke stukken. Soms stuurt hij documenten van zijn ­iCloud naar zijn VWS-mail.”

Kennelijk neemt Hugo de Jonge een voorbeeld aan de manipulatieve oplichterspraktijken van Hillary Clinton en gaat hij ervan uit, dat bijvoorbeeld het BUITEN DE DEMOCRATISCHE ROUTING OM opereren, hem kan beschermen voor het ontdekken en onthullen van zijn manipulaties en regelrechte FRAUDE

Ambtenaren van VWS hebben moeite met deze manier van doen. “De vertrouwelijke mail mag niet naar zijn privé-mailadres. Daar krijg je gedoe mee”, schrijft er één. Een ander: “Er komt een moment dat we ook zonder zijn toestemming gaan sturen, al was het maar voor de parlementaire geschiedschrijving en een mogelijk Wob-verzoek”. En: ‘Hij (De Jonge dus) creëert een boel verwarring. Zoals altijd”.

x
De mondkapjesdeal
Het kabinet en Hugo de ­Jonge weigeren tot op heden het feitenrelaas rond de omstreden mondkapjesdeal met Sywert van Lienden vrij te geven. De Volkskrant maakte al duidelijk dat De Jonge er bij zijn hoogste ambtenaar, Bas van den Dungen, op aandrong contact te leggen met zijn toenmalige CDA-partijgenoot Sywert van Lienden, ondanks dat deze zakenman eerder was afgewezen door het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH), de centrale inkooporganisatie.
Aukema toont aan dat de bemoeienis van De Jonge nog veel verder gaat. Zo  tikt de minister op 10 april 2020 een bericht naar Van den Dungen dat deze zinsnede bevat:
“Deal absoluut niet als concurrerend initiatief positioneren.
Concurrerend initiatief slaat nergens op”
.
x
x
“De aanbestedingsregels zijn overtreden”..
Dat leidt Aukema af uit de documenten. “De concurrentie is actief tegengewerkt.” Later werden er – ondanks het overschot – bij Van Lienden toch veertig miljoen mondkapjes gekocht met ons aller belastinggeld. Het onderzoeksteam is momenteel aangeland bij september 2020 en gaat gestaag door met het naar boven halen van informatie. De verwachting is dat dit zeker nog een half jaar duurt. “Lang niet alle Wob-verzoeken zijn al vrijgegeven”, aldus Van der Vegt.
x
Het is een hels karwei, stelt Marc van der Vegt, om je door de tienduizenden documenten te scrollen. Maar een van de data-analisten heeft er een programma ervoor ontwikkeld, dat het zoeken versnelt. Toch blijft het monnikenwerk. “Het zijn allemaal losse documenten, maar ze liggen niet in een tijdlijn op chronologische volgorde of thematisch geordend. We werken met zoektermen en koppelen dan de puzzelstukjes aan elkaar.”
x
Het journalistieke onderzoeksteam probeert de informatie die ze vinden vrij van politieke kleur, zo neutraal mogelijk te delen in zogenaamde Twitter-draadjes – opeenvolgende korte berichten die een verhaal vormen, voorzien van het WOB-document zodat mensen het kunnen nalezen. De data-analisten hebben een gezamenlijk doel: “Om eraan bij te dragen dat Tweede Kamerleden beschikken over de juiste informatie bij het uitvoeren van hun controlerende taak.”
x
Wil je zélf deze documenten inzien?
Iedereen kan dat door ze zelf in te zien en evt. te downloaden
via deze link HIER
x
Je kunt de onderzoekers vinden/volgen op Twitter: Marc van der Vegt: @VegtDoor, Wouter Aukema: @Waukema
HIERop YT een interview met deze 2 journalisten door Marlies Dekkers. Een aanrader om dieper in deze WOB-materie te duiken..!
Of kijk het interview op deze Tweet
x
x

3 gedachten over “CORONA-‘beleid’ blijkt beerput..!

 1. Binnen de politiek in Nederland meen ik te kunnen constateren dat er veel verschil is tussen hen die het beleid bepalen en hen die erop moeten toezien.Ik heb vaak het idee dat Rutte en consorten gebruik maken van door de wol geverfde denkers en/of denktanks terwijl in de oppositie te weinig ervaring aanwezig is vooral bij de jongeren.Ook heb je dan natuurlijk nog lieden die zichzelf interessant vinden en de politiek veranderd hebben in een praatarena zonder dat het meestal zoden aan de dijk zet.Soms hoor ik ministers of staatssecretarissen hele lange verhalen vertellen over bv hun familie of wat ze in boeken hebben gelezen maar wat meestal niet relevant is en sommigen denken ook nog leuk te zijn en vertellen dan zelfs flauwe grappen en dat terwijl het land steeds verder naar de gallamiezen geholpen wordt.Hoe moeilijk zou het kunnen zijn om de studieschuld van velen ongedaan te maken wanneer er met miljarden wordt gestrooid?Hoe moeilijk kan het zijn om voedselbanken overbodig te maken wanneer men veel geld uitgeeft aan oorlogstuig voor Oekraïne die niet eens EU lid of Navo lid zijn en wetende dat velen tegen het Oekraïneverdrag waren/zijn?Vandaag zag ik een debat over studieschuld en hoe verder maar een oplossing is nog ver weg denk ik.Wie hebben de studenten van vandaag straks nodig wanneer ze hun papieren hebben gehaald? Dat zijn toch bedrijven dacht ik,zou het dan niet logisch zijn om vooral de grote bedrijven te laten investeren in hun toekomstige kennis ipv de studenten te laten betalen? Door kennis zal ook hun omzet bepaald worden en natuurlijk de winst en op dit moment betalen vooral de grote bedrijven toch al weinig of geen belasting waardoor een bijdrage van hen ook niet teveel gevraagd zou zijn.
  Zelden hoort men doeltreffende oplossingen aangedragen worden en blijft men maar debatteren over van alles en nog wat zonder dat het land of haar burgers er op vooruit gaan maar eerder achteruit.H.de Jonge is in mijn zienswijze een gladjanus die donders goed weet wat hij wel of niet kan/mag zeggen en ook weet hij ongeveer hoe er gereageerd zal worden.Probleem is voor hem dat leugens niet vol te houden zijn en vroeg of laat valt hij dan ook door de mand door tegenstellingen.(zaken die eerdere uitspraken tegenspreken bijvoorbeeld).Rutte heeft ook die gave dat hij op alles zowat wel een antwoord heeft maar ook daar zie ik tegenstrijdigheden met eerdere uitspraken door hem gedaan.Vaak worden moties ingediend en aangenomen maar het kabinet voert dat dan weer vaak niet uit en ook beloftes worden niet nagekomen en zolang de oppositie dit allemaal maar accepteert zal er geen verbetering komen vrees ik en vooral wanneer strafvervolging uitblijft (bv in de kindertoeslagaffaire) zal Rutte en consorten gewoon met deze leugenpraktijken doorgaan.

 2. Het debat vorige week heb ik gekeken en beluisterd en daar kwam nadrukkelijk naar voren hoe gehaaid en sluw H.de Jonge denkt te zijn.Hij hield vol dat hij niet betrokken was geweest bij de 100 miljoen deal maar moest uiteindelijk toch toegeven dat hij eigenlijk de aan duwer was waardoor die deal tot stand is gekomen.Natuurlijk zal hij niet bij de onderhandelingen geweest zijn want daarvoor had hij anderen ingeschakeld.Een ambtenaar deed bericht dat hij bijna dagelijks met knuffelen bezig was op H.de Jonge zijn advies.Vieze woordspelletjes waar mogelijk velen geen erg in hebben behoren gewoon niet thuis in de kamer en werkt transparant en openheid van bestuur tegen waardoor het vertrouwen nog verder afneemt in de politiek.Wat ook nadelig werkt is dat dergelijke lieden niet geschorst of ontheven uit hun functie worden en net zo makkelijk weer op een andere post/functie neergezet worden.Van Huffelen en Vijlbrief bv werden ivm het schandaal met de kindertoeslagaffaire naar hier gehaald en hebben gefaald en ook zij werden gewoon op een andere belangrijke post neer gezet en maken nu beleid op heel ander gebied.Van Huffelen zag ik deze morgen als staatssecretaris in debat over ICT en de daar aanwezige problemen.Zolang data opgeslagen kan worden door grote datacenters en er gehackt wordt zal internet nooit veilig zijn en gegevens op straat of in verkeerde handen belanden.
  Het digitaliseren heeft nu al mensen in de problemen gebracht.Een voorbeeld is dat een zelfstandig ondernemer ineens een boete kreeg omdat hij nog geld aan de belastingdienst schuldig zou zijn en niet op tijd had voldaan.Toen hij contact opnam met de belastingdienst kreeg hij als antwoord op zijn verweer dat hij geen brief/aanmaning had ontvangen dat het op de site staat en dat hij dat met digi D had moeten zien of had kunnen zien.Nou ben ik niet de slimste maar wanneer men niet mededeelt dat er geen brieven meer verstuurt worden en dat men zelf moet kijken via de computer of er nog ergens een rekening open staat dan kan dat een dagtaak worden waarvoor mensen geen tijd hebben omdat ze bv met werken bezig zijn waardoor ze belasting KUNNEN betalen.Wanneer elke overheidsinstelling en gemeenten en bedrijven en………. dit zo gaan regelen waar is dan het normale verstand en waar gaat dit dan eindigen? Stuur gewoon als vanouds een brief en hou op met dat verrotte controlesysteem verder invoeren zodat iedereen weet waar hij of zij aan toe is.De beste remedie tegen hackers en kwaadwillenden is nog altijd gewoon geen digitaliseren invoeren en daarmee voorkom je ook dat gegevens gebruikt worden voor bv chantage of andere boze plannen.Zie ook wat er nu gebeurd met het geld blokkeren van oligarchen via banken en vraag u eens af of dat ook eventueel voor u kan gaan gelden wanneer u niet aan bepaalde verwachtingen voldoet.Mij lijkt het wanneer ze dit middel nu al hanteren voor RIJKE oligarchen dat middel straks ook bij u ingezet kan en zal worden.

 3. Gisteren zag ik de persconferentie van mevr.Kaag en het leek of de pers echt achter de waarheid probeerden te komen waardoor het een soort kruisverhoor leek maar Kaag zegt niet af te treden.
  In het gewone bedrijfsleven worden mensen ontslagen als ze bv drie keer te laat op het werk komen,Kaag heeft iemand in de steek gelaten die hulp nodig had en hulp vroeg maar door Kaag (ik meen) drie keer werd genegeerd.Wanneer haar achterban haar laat zitten en leider van D66 laat zijn
  Dan geeft dus heel die partij niets om mensen in nood die hulp nodig hebben.Kaag heeft een belangrijke functie en nog een taak te vervullen dus doet zij alles om afzetting te voorkomen en wat mogelijk zal lukken.
  Dan H.de Jonge opvallend is dat hij toen hij minister van VWS was een noodwet invoerde om mensen te kunnen dwingen.Nu is hij minister van wonen en verhip het is dezelfde die nu daar weer een noodwet wil doorvoeren om ook daar te kunnen dwingen.
  Wanneer men de baas wil worden over alles en iedereen wat is er dan nodig?
  1.Mensen afhankelijk maken zodat zij moeten gehoorzamen.
  Hoe doe je dat,simpel zorg dat ze voor eten van de donkere club afhankelijk worden.
  Boeren willen ze dus weg hebben en dat gebeurt nu nog door uitkopen maar er is al sprake van onteigenen dus dwang wat volgens sommigen verplicht genoemd moet worden maar feit is dat mensen moeten en geen keuze hebben.
  Al Gore heeft dat fabeltje van de opwarming van de aarde in de wereld geholpen en daar kunnen ze meerdere kanten mee op.
  1.Om mensen afhankelijk te maken steel je bezit omdat dat nodig zou zijn om het Co2 probleem zogenaamd aan te pakken.Boeren maak je kapot te beginnen met de veestapel halveren en later misschien helemaal te verbieden en om zelfredzaamheid van mensen te voorkomen neem je bezit af en vooral de grond wat dan in handen van de staat komt en de boer niet meer kan verbouwen.Gevolg boeren kunnen niet meer voor voedsel zorgen voor iedereen en dat betekend dat iedereen afhankelijk wordt van namaak voer door laboratoria ontwikkeld en geproduceerd in fabrieken die in handen zijn van de donkere zijde.De koning was bij de opening van zo’n Unilever laboratorium niet zo lang geleden. Als reden voor halvering gebruik je dan dat deze dieren teveel Co2 zouden produceren waardoor opwarming ontstaat.
  Hoe pak je grond af?
  Terwijl al voor het Nederlandse volk en studenten een tekort aan woningen was waar ze niets aan deden zet je nu de deur open voor vluchtelingen van overal waardoor nog meer vraag ontstaat naar grond (wat je steelt van de boeren) waardoor er steeds minder akkerbouw kan plaats vinden en je hebt een reden om vooral veel te bouwen op goede akkerbouwgrond.
  Dit zal wel weer als complottheorie gezien worden maar wanneer dat gebeurd kijk dan wat er gebeurd.Ook uiteraard moet geld afgenomen worden en dat geschied dan weer door de belastingdiensten en dan weet men ook gelijk waarom men zolang doet over de kindertoeslag affaire en het oplossen van de problemen daar. Wanneer je geld wil afnemen (verarmen Rutte heeft het al voorspeld) dan ga je mensen niet geld geven toch? Zo zie ik het en dat is mijn mening.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.