Advertentie

‘De kaarten worden geschud..’


Berry VIncenta met zus Jenny (R), alledaagse steun en toeverlaat,

Een paar keer per jaar gaan wij van de redactie in conclaaf/te rade bij medium Berry Vincenta. Een vrouw die uiterst erudiet en zeer fijn-gevoelig, informatie doorgeeft van onstoffelijke bron. Wat je daar ook van vindt, wij beoordelen de informatie die we horen inhoudelijk en hoe deze info met ons resoneert. Tot op heden is er een wederzijds respect opgebouwd tussen Berry en ons. Deze nieuwe sessie is een lange sessie geworden, maar verdient absoluut je aandacht.

Niet voor niks, staat dit artikel op het hoofdartikel. Een vraag- en antwoordsessie, op basis waarvan wij diepere/hogere inzichten aangereikt krijgen, die oordeelloos de huidige situatie in de wereld analyseren en ontleden. Een stevig artikel, dat je eenvoudig ook in delen kunt lezen. At your service.. …

* * *

*

‘De kaarten worden geschud..’

2024 © WantToKnow.nl/be | Berry Vincenta
(Met grote dankbaarheid aan Gea voor het transcript!)
*

Berry Vincenta

In onze samenspraak van 7 mei 2024, was het deze dynamiek, die Berry als eerste wilde delen:
“Vandaag 7 mei 2024 wil ik als eerste melden, datgene wat ik de hele ochtend al hoor en ook beeldend zie: De kaarten worden geschud... Ik vroeg daarbij ‘Hoe wordt  dat bedoeld?’ Het antwoord liet niet lang op zich wachten; ‘Op heel veel lagen worden de kaarten… in deze fase… op dit stukje van de tijdslijn… geschud, definitief geschud!’ Zover vanuit die aanwijzing daarin, ook  heel duidelijk wordt gezegd: er zullen heel duidelijke, heel diepe keuzes gemaakt dienen te worden, op dat wat oud is en dat wat nieuw kan worden. Daar heeft het mee te maken. Dat is  even een heel globale uitleg.”

‘Kunt u dit verder toelichten?’

Daar heeft het mee te maken: de kaarten worden geschud. Toen ik naar dat beeld keek, toen zag ik ook dat: velen op de wereld hierin innerlijk ook worden aangezocht, wakker geschud om die keuzes te maken, vanuit het ‘wij’ of het ‘ik’. Daarin zit tegelijkertijd straks de kanteling, de kanteling van het bewustzijn. Enerzijds gaat een deel in dat collectieve bewustzijn één richting uit en een deel gaat de andere kant uit; alsof daar  twee energetische bewustzijnsgroeifases in ontstaan. Daardoor niet direct een soort splitsing, want de verbinding blijft. Het gaat alleen via een ander spoor..

En als er wordt gezegd: de kaarten worden geschud, dan is het ook een soort spel? Heeft dat ook te maken met de wijze waarop de negatieve krachten op aarde proberen dit ‘spel’ te spelen?

Ja ook… en alle invloed vanuit die velden, laten wij het Illuminatie noemen, vanuit dat veld worden juist ook de mensen die zich nog zo diep vanuit een bewustzijn verbonden weten, met de schaduw gevoed. De voeding daarin is ook steeds weer belangrijk in de denkwijzen van mensen. Maar goed, daar zullen we nog wel op terugkomen.

De energie ligt heel erg in dat maken van keuzes. Wanneer kaarten worden geschud, kosmisch gezien, dan geeft dat een soort van duwkracht in mijn visie, van het is de hoogste tijd, dat datgene gaat plaatsvinden, wat überhaupt plaats zal vinden. Het gaat er alleen maar om, wat de uitdrukking daarin wordt in het menselijk bewustzijn; wat betekent het voor iedereen. Daar heb je zelf op dit moment je eigen keuzes in te maken!

Dan is het een kleine stap naar het persoonlijke scheppingskracht en creativiteit van de mens, waarin deze te maken heeft met decennia -misschien zelfs wel eeuwenlange- ontmoediging van het manifesteren van zijn eigen scheppingskracht. Het is dus eigenlijk ook van belang dat ieder mens in zichzelf zou moeten voelen, om de uitdaging op te pakken om te gaan creëren en scheppen en de verandering in beweging te brengen.

Ja, dit is zeker daar een heel belangrijke factor in om te zien dat hij afgezant is vanuit het grote creatorschap. Afgezant zijn van die energie, is ook het in de vorm willen brengen vanuit het innerlijke zelfbewustzijn. Daar gaat het over. Wanneer de mens bewust wordt van zijn eigen grootsheid hierin, vanuit zijn eigen:  ik ben dat energieveld, vanuit zijn uitgestrekte lichtenergie, dan  zal daarin ook een kracht worden vrij gemaakt – en kunnen worden gemaakt – die geen angst meer oproept, maar juist de werkelijke innerlijke essentiële kracht naar voren roept.

Exact die energie wordt belangrijk om in handen te nemen!

Dan zullen ook, zoals eerder is besproken in het vorige deel van de ‘ontsluiering nabij’, dat daarin ook werkelijk  mensen de schellen van de ogen gaan vallen. Maar wanneer er niet alleen maar vanuit frustratie terug wordt gekeken in dat wat is geweest en wat geen waarheid bleek te zijn, maar wat uiteindelijk een belangrijk veld wordt van innerlijke perceptie – zoals eerder is aangegeven in eigen aandeel. Tegelijkertijd is dit ook te zien in de rollen en de functies die een ieder zowel vanuit licht als vanuit schaduw in het hele proces heeft en ook heeft  ingenomen.

Hoe de mensen daaronder enerzijds in een veld hebben gebogen en anderzijds is er een groep geweest die heeft zich juist opgericht. Deze energieën gaan heel erg spelen in deze fase van: ’wanneer de kaarten worden geschud’.  Daarin zullen mensen echt hun eigen keuzes onder ogen dienen te komen waar ze staan. Waartoe ze zelf in staat zijn. Inderdaad in staat zijn om te hercreëren datgene wat vanuit het hart  in hun eigen zielsbeleving zo verlangd wordt.

Die nieuwe wereld die nieuwe samenleving . Niet alleen maar vanuit die roze ‘gedachtenvrede’, maar vanuit  werkelijke ‘vreedzaamheid’, waarin geaccepteerd wordt dat wat ooit uit balans was en daardoor tot oorlogen heeft geleid.

Als je spreekt over keuzes maken, dan is dat in het spel waarin de kaarten zijn geschud, ook datgene manifesteren wat je in jezelf naar boven voelt komen; ook al heb je daar niet zo heel veel zelfvertrouwen in leren ontwikkelen. Dat is wat ik heel veel waarneem: mensen zitten vast in huisje, boompje, beestje! Ze hebben studerende kinderen; zitten vast in hun betrekkingen; hebben een huis en hypotheek, waarmee ze alle ankers hebben uitgegooid.
Dan is het natuurlijk een heftige opgave om dan tóch die dynamiek durven los te maken, waarin je zelf kunt transformeren. Alles heeft dus ook te maken met een enorme bewustzijnontwikkeling van het individu.

Ja, dat heeft er zeker mee te maken en dat heeft vooral te maken dat mensen tot overgave willen komen om oude ankers los te durven maken. Vanuit oude veiligheid want die veiligheid is voorbij! Het is onveiligheid die in de menselijke persoonlijkheid wordt ervaren, maar in principe komt hiervoor in de plaats de werkelijke veiligheid zoals is bedoeld.
De werkelijke veiligheid vanuit een nieuw perspectief in het zelf, zichzelf zo te zien en de eigen levensboot een ander anker aan te gaan bieden, waardoor ook de plaats op een andere wijze, vanuit een ander soort bestaansrecht wordt ingenomen, vanuit bewustzijn, werkelijk vanuit een heel diepe zelfreflectie!

Als zelfreflectie aan de orde is, dan wordt daar veelal van weggekeken, omdat  dit vaak nog de oude wereld en het ‘oude werelddenken’ in de mens raakt. Wanneer voorbij dit veld wordt gestapt en een mens kijkt met oprechte ogen vanuit het hart naar zichzelf en zijn eigen pad en de strijd die hij heeft gevoerd om te komen waar hij is, dan zal hij veel duidelijker gaan zien, dat de plaats die hij dan op dat moment inneemt – of in zou willen nemen – heel dicht bij is in de verandering.

Dat die stap gemaakt kan worden, omdat daardoor een nieuw anker vanuit het eigen essentiële Licht wordt neergelaten. Dit essentiële Lichtanker verbindt zich met de heilige kracht in het veld van de aarde, maar is tegelijkertijd intens verbonden met de Lichtvelden in de kosmos. Die energie maakt dat de mens daar werkelijk in het midden kan gaan staan en zichzelf herkent in: ik ben dit! Datgene wat ooit is gecreëerd vanuit het verleden, is vaak gecreëerd op basis van angst.

En van materiële zekerheid tussen aanhalingstekens. Want heel veel mensen zien niet alleen het vastleggen van die ankers als een soort zekerheid vanuit hun bestaan, maar vooral als materiële zekerheid en er zijn natuurlijk mensen die primair moeten leven van voedsel en van onderdak en kleding. Dat zijn natuurlijk de  primaire levensbehoeften, die elk mens toch voor mekaar wil hebben, voordat hij verder kan gaan in zijn bewustzijnsontwikkeling.

Dit punt is al een tijd geleden genaderd. Het is een bepaalde manier van leven geworden, die vele mensenlevens  – vooral in het westen – een gemak hebben gekend, die daardoor juist voorbij dat eigen innerlijke creatieve vermogen ging. Nu  gaat het erover dat de materiële wereld nog niet zo zeker in zijn oude bestaan zal blijven. Daarin zullen verschuivingen plaatsvinden. Zoals alles zal verschuiven zoals eerder is gezegd.

Ook hierin komt een verplaatsing en dat vraagt dat de mens die dit overkomt – en velen zal dit overkomen – dat ze dan worden terug verwezen naar die diepe creatieve kracht, om vanuit die innerlijke creatie te gaan creëren wat nodig is in het leven zelf. Zonder angst voor tekorten, maar vanuit een heel diep vertrouwen in de overgave tot het ‘creator zijn’ van het leven zelf.

Als u kijkt naar de ontwikkeling op aarde van het afgelopen decennium, is het dan een ontwikkeling waarin bij ieder mens dit proces plaatsvindt en waarbij het bewustzijn – zeg maar – dusdanig kan opereren dat het ziet dat het aan de basis daarvan de dynamiek is, die u zojuist schetste.

Niet ieder mens op deze aarde is met dezelfde bewustzijnslading  gekomen. De bagage van ieder mens kent een andere kleur, een andere trilling, een ander verleden. Daar waar mensen vanuit een ander bewustzijn op aarde zijn, zit daar ook het verschil van reflectie in de wereld tot elkaar. Er zijn mensen die – zoals ik u vanuit aardse perspectieven zal schetsen –  wat achter kunnen lopen en die nog veelal leven vanuit hun onderbewustzijn, vanuit hun lagere trillingen, vanuit hun mens-zijn, omdat dit een noodzakelijkheid kent op hun pad.

Tegelijkertijd is daar een veld van mensen die wakker zijn, bewust zijn en die vanuit dat bewustzijn ook werkelijk helderder in het leven staan. Dan is daar een groep die bovenbewust is – zo wil ik dit noemen –  een groep die heel helder in het bewustzijn op aarde al is gekomen. Juist deze driedeling, zoals ik dit voor u neerleg, maakt ook deze wereld, een aarde van grote dynamiek en ook dynamische tegenstellingen.

Wanneer dynamische tegenstellingen actief zijn en worden gemaakt in zich zelf, dan gebeurt daar veel in de wisselwerking; daarin is juist de geboorte te zien van datgene wat ik hiervoor aangaf in het hele creatieproces. De energie daarachter is de duwkracht om steeds meer het punt te naderen waar al deze eeuwen naar toe is gestreefd, waar al deze eeuwen naar toe is geleefd. Dit is werkelijk het einde van een bepaald tijdperk.

Dit is werkelijk de tijd der tijden zoals dat genoemd wordt en deze energie die nu voor ieder mens gaat gelden, voor eigen voedingsbodem en eigen ondergrond – waar ook ter wereld  – wordt vanuit zijn eigen plaats daartoe uitgenodigd! Velen spiegelen elkaar, maar uiteindelijk spiegelt op dit moment de hele wereld elkaar.

Wanneer de mens, die bewust is, dit ziet , dan weet deze mens ook dat er gehandeld wil worden. Niet vanuit oude sporen… Niet vanuit oude hulpverlening, maar vanuit bewustzijnslagen waarin vanuit dat veld iets wordt gewekt, waardoor de kracht weer werkelijk de kracht zal zijn, in ieder mens zoals bedoeld.

Bij het maken van keuzes -zoals u dat in het begin zei – voel ik heel sterk ook de benoeming van het feit om iets niet te kiezen waarbij het vooralsnog heel logisch leek bepaalde keuze niet eens voorhanden te hebben, is die keuze ineens voorhanden om een bepaalde afslag niet te nemen, want ook iets niet nemen, is een keuze! Zeker wanneer die bewust wordt gemaakt en kan helpen om de richting op te gaan die wel voedend is voor de wereld en de persoonlijke groei. Zeg ik dat goed?

Dit is zeker waar. Keuzes zijn natuurlijk ook op deze aarde van dualiteit. Keuzes in verschillende richtingen. Keuzes die uiteindelijk de verantwoordelijkheid die ieder mens in zijn eigen hart kan voelen en daardoor ook aanstuurt, de keuzes die op basis worden gemaakt; niet meer vanuit het eigen ik of het eigen zelf, maar juist vanuit dat wij-principe maakt dat de keuze  zich dan verruimt.

Deze keuze is een veld van energie, van trilling, van frequentie die als een lichtende golf over de wereld kan gaan en velen kan inspireren om zichzelf daarin te zien in een andere context. Niet meer vanuit het mee vibreren op dat wat wordt voorgeleefd, voorgezegd, aangereikt  c.q. bepalend  is  – ook overheden kunnen bepalend zijn! Het is heel duidelijk zichtbaar dat mensen steeds dieper voelen dat de wereld een ander kant op wil gaan. Dat een ieder daar zijn eigen aandeel in kan nemen, zonder angst voor uitsluiting.

Zonder angst – op welke wijze dan ook –  niet aan te kunnen sluiten aan dat wat deze nieuwe wereld vraagt, maar iedere stap die deze keuzes bepaalt, vanuit het hart gemaakt , vanuit wijsheid gemaakt is een  stap…. Iedere stap hierin is een heilige stap! (heilig in de zin van helend/heel-makend)

Het bijzondere van creativiteit in mijn persoonlijke beleving is altijd het aanschouwen van het wonder van de creatie, waarbij je eerst als een relatief simpele daad iets voor je ziet, vervolgens tot ontdekking komt dat het eigenlijk wel heel bijzonder is dat het idee in jezelf oppopt , om dat vervolgens in de praktijk te kunnen zetten en dan na afloop terug te kunnen kijken en te denken: ‘wat is dit een bijzonder proces’, waarbij dat iets daarmee niet iets gewoons is gebleken.

Ik stel mij zo voor dat dit proces – zoals ik dat hier nu beschrijf – ook van toepassing is op het wakker worden van mensen en te zien dat ze veel meer kracht in hun eigen systeem kunnen ontplooien dan ze dachten dat er aanwezig was.

Dit is zeker waar. Maar de kracht zoals u deze beschrijft is een kracht die veelal nog de oude bodem zal vinden. Het is de kracht van op een oude wijze in een soort van verzet te raken, terwijl hierin juist geen verzet wordt gevraagd. Dit is een andere trilling. Dit is een volkomen andere frequentie. Dit veld vraagt doorstroming , vraagt autonomiteit, vraagt eigen zielsautoriteit, vraagt de plaats vanuit het Licht volkomen te bekrachtigen vanuit dat Lichtanker.

© Janosh: ‘Flow’

Die energie maakt dus dat de keuzes daarin stromend zijn, stromend zijn zonder enig oponthoud. Wanneer u – zoals u ook beschrijft – vanuit verwondering wellicht, ook vanuit menselijk oogpunt met dankbaarheid wordt teruggekeken op hun eigen creatieproces en wat daar in de vorm uit tevoorschijn is gekomen, dan is dit zeker ook een moment om heel diep bij stil te kunnen staan en tegelijkertijd een stap te willen maken, dat dit de weg is die hierin bedoeld wordt.

Dat deze weg een natuurlijke weg kan zijn, zonder nog verwonderd te zijn. Te beseffen dat ieder mens een wonder op zich is, omdat hij is ontstaan vanuit die Hoogste Lichtkracht, vanuit de Bron van Eenheid.  Dat die energie – juist  in deze fase op aarde, wanneer de kaarten worden geschud – absoluut van belang gaan zijn. De Kracht hierachter zo autonoom te laten stromen, dat niets dat nog op welke wijze kan verstoren.

Deze Kracht  in verbinding in het collectief een enorm groot krachtveld zal blijken te zijn dat niets vanuit de schaduwwereld dit nog – op welke wijze dan ook –  zou kunnen beïnvloeden, tenzij de groep vanuit het onderbewustzijn – nog mee deinend op de oude wereldtrillingen – daar nog gehoor aan wil geven.

Zij zullen als laatste groep de voeding blijken te zijn voor deze schaduwwereld. Maar het zal ophouden te bestaan. Het licht zal hierin vele malen dieper en groter zijn werk laten plaatsvinden vanuit creatie, creatie op welke wijze dan ook! Dit zal werkelijk het begin zijn van een heel nieuwe cyclus.

Als ik op persoonlijk niveau opnieuw een korte reflectie doe, dan heb ik sinds korte tijd het gevoel dat ruimte geven aan, wat wij dan noemen de flow, de ondergrondse stromende rivier van schepping, zal ik hem zo noemen … dat die flow je in een heel andere wereld meeneemt en je eigenlijk uitnodigt om te luisteren naar datgene wat op elk moment een soort optimum is voor jou persoonlijk. Is dit proces wat ik hier beschrijf een gevolg van je hoger energetisch bewustzijnslagen die wij gaan ontdekken? Zal ik zo maar zeggen. 

Dit is enerzijds waar, anderzijds is het nodig om te beseffen dat deze energie vanuit die hogere bewustzijnslagen juist hetgeen is wat de mens is. Datgene wat in zijn persoonlijkheid is gecreëerd in zijn mensdom als bezield deo in dit lichaam van vlees en bloed is een fractie van dat wat de mens is. Het is een poort die geopend wordt, het is een poort die geopend wordt en die toegang geeft tot en soort van nieuw levensveld.

Dit levensveld dat weer in eigendom wordt genomen,  in het eigen bewustzijn waarin de mens zichzelf weer leert te herkennen, op zijn eigen essentie. Daar zit het werkelijke zelf. Wanneer deze energie niet in de verte aanwezig is  – voor velen nu nog –  maar juist nabij wordt gehaald en vanuit die herinnering weer naar binnen wordt getransporteerd in het eigen hart, waarin een mens weer kan zien: ik ben werkelijk datgene, waarvan ik had gedroomd!

Dat zal de energie zijn die de bepalende factor wordt voor het bouwwerk van de nieuwe wereld voor de nieuwe cyclus die zo aanstaande is en zo diep in transitie. Ik zei u: er is zoveel verschuiving. Ook hierin schuift het bewustzijn laag voor laag en breekt het werkelijk open, omdat er geen andere weg zal zijn. Het is waarnaar gestreefd is en zoals gezegd: er zal een groep zijn die nog mee blijft vibreren op de oude trilling. Ook dit is onderdeel van dit grote kosmische Plan.

Niet alles houdt daarin gelijke tred. Het is een werkelijk durven weten dat datgene wat in dit plan besloten ligt, allemaal onderdeel is van deze grote verschuiving in deze hele kosmos, maar ook in het innerlijk bewustzijn van mensen. Daarin reikt ook weer de uitgestrektheid van het bewustzijn, de mens in het hart datgene aan, wat hij werkelijk is.
Daarin zal ook aanvaard dienen te worden ‘zichzelf’, niet vanuit de misleidingen:  vanuit  de oude persoonlijkheidstrillingen de omwegen opnieuw te willen gaan betreden, maar zichzelf te durven zien te midden van eigen essentiële kracht:  met Lichtankers in de aarde, zo verbonden in het hoogste Licht van creatiekracht .

Daar zit een mens… een mens die straalt, een mens die verbindt, een mens die zo diep lief kan hebben, onvoorwaardelijk verbonden met het leven zelf in alles wat daar plaatsvindt, zodat ieder oordeel daarin ook zal verdwijnen. Het oordeel over dat wat vanuit het wijzen naar de buitenwereld in het werkelijke  bewustzijn van die mens niet begrepen is.

Want alles wat plaatsvindt, is uiteindelijk actie reactie en zal vanuit een heel diep innerlijk durven omarmen, datgene laten zien wat het heeft gebracht. Want alles wat is geweest heeft een enorme innerlijke ommekeer teweeg gebracht. Het heeft geleid naar dit punt, dit punt van bewustzijn. Dit punt waar uiteindelijk  al deze eeuwen voor is geleefd, naar is gestreefd.  Voor  is gewerkt, maar ook voor is geleden. Nu is het de tijd der tijden voor die grote ommekeer!

Geen tijdslijn maar een tijdsspiraal

Prachtig, prachtig, dank u wel. Wanneer ik uitzoom naar een meer macro perspectief, kosmisch gezien, zo u wilt, dan heb ik twee vragen, die ook weer een aantal onderdelen hebben. We zitten in een energetisch turbohole, zoals ze in het Engels zeggen en een energetische omwenteling, vanuit de kosmos met een  influx , een enorme toestroom  van hoogfrequente energieën. Er wordt gezegd dat we in een versnelling zitten, in de zin van tijd, dat wij niet 24 uur hebben, zoals de klokken nog steeds aangeven, maar in een 24-uursbeleving van achttien uur per dag.

En ik wil vanuit die kosmische macro, vanuit dat  perspectief ook vragen in hoeverre dat  buitenaardse ons in dit proces terzijde staan. Dan kun je ook spreken in mijn optiek over engelen en de mensen die ons zijn ontvallen en ons – wanneer dat nodig zou zijn – duwtjes in de rug geven. Kunt u daar uw reflectie op geven?

Wanneer wij hier naar kijken, dan, zeker kunnen wij stellen dat juist vanuit dit punt, vanuit deze plaats, vanuit de kosmos er enorm veel hulp wordt geboden aan de aarde. Niet alleen aan de aarde, maar ook aan andere planeten in het zonnestelsel, waar ook zeker leven is. Besef dat het niet alleen maar vanuit het gekende gaat, deze hulp vanuit dat wat u als Engelen benoemt of vanuit het Meesterveld, vanuit de opgestegen meesters. Vanuit die energieën is daar zeker voor ieder een heel belangrijke rol. Juist in deze omwenteling, in deze transitie.

Maar  er is ook een ander veld, het veld dat ook heel duidelijk gekend wordt als de Galactische Federatievloot,  waarin heel veel energieën samen zijn gekomen vanuit andere planeten. Waar vertegenwoordigers zijn van verschillende trillingen, die juist vanuit het samenwerken binnen dit veld zien wat er op dit moment in deze wereld op deze aarde nodig is om de ondersteunende , de inspirerende, ook de behoedende factor te kunnen zijn vanuit Licht. Licht in verschillende lagen; licht op verschillende frequenties; op verschillende niveaus.

En daar waar er wordt gezien wat er nodig is, zal vanuit die verschillende frequenties worden ingegrepen en ondersteund.  Juist de gezamenlijke opdracht daarin ligt in het Hart van de Hoogste Schepper. Vanuit de verbindingsdraden die deze groep maakt –  juist met  het Hart van de scheppende kracht, verbonden met de aarde, verbonden  met het bewustzijn in dit hele zonnestelsel en ver daarbuiten – maakt ook dat er juist Lichtdraden zijn gecreëerd die vanuit de kosmos ook verbindingsdraden hebben aangebracht in  en op deze aarde in verschillende mensen hun bewustzijn.

Mensen met een hoog bewustzijn die inspireren, die mensen wakker schudden en naar voren roepen. Maar ook mensen die met een hoog bewustzijn op aarde aanwezig zijn en in stilte inspireren en ondersteunen. Juist de voedingsbron vanuit de hoogste trilling, vanuit dit Licht maakt dit ook zo mogelijk op een wereld die vaak nog wordt ervaren vanuit deze oude energieën, vanuit schaduw en oude trillingen. Juist de verheffende kracht van deze energieën maakt ook dat de wereld zich gemakkelijker kan mee bewegen in deze verheffende kracht van trilling.

In Lak’Ech zoals Maya’s het uitdrukken: ‘Jij bent een ándere Ik’..!

U zei: ‘de tijd lijkt sneller te gaan op deze tijdslijn!’ Het is een werkelijke waarheid. Het wordt zo ervaren door het bewustzijn van de mens van nu. Maar wanneer de mens mee vibreert op deze nieuwe trilling, dan zal de tijd ook anders ervaren gaan worden, omdat de trilling in deze nieuwe tijdspanne dan ook de aansluiting heeft gevonden met de frequenties in die mens.

Omdat het zich heeft geopend, heeft geopenbaard in zichzelf en daarom ook zo’n Lichtdraad in… wordt aangebracht , waarin – wanneer ik u dit als metafoor geef – een lichtende spiraal is waarin de mens zich beweegt. 

Waarin deze energie zo natuurlijk beweegt dat juist de beklemming van te weinig tijd – zoals het nu nog wordt ervaren vanuit oude wereldprincipes – dan niet meer een rol speelt, omdat er vanuit samenvloeiing in dit energieveld geleefd gaat worden, volkomen in het midden van dit veld.

Prachtig, dank u wel.

Even een zijweg in dit verhaal. Is dit misschien wat de Maya’s bedoelden toen zij zeiden:  dat de kalenders aangaven ‘het einde van de tijd ‘, in de zin van het beleven van de tijd en niet het einde van de tijd in de zin van meten en weten.

Dit is waar.

We spraken zo juist ook over de factor angst bij de mens en de krachten achter de schermen -zoals ik ze altijd noem – zijn bezig met een wereldwijd verhaal rondom het klimaat. Het klimaat is iets warmer dagelijks, waar ieder van ons mee te maken heeft . Wat is er fundamenteler ontwrichtend – zou je bijna kunnen zeggen- dan de mensen te wijzen op datgene wat ze omgeeft en aan verandering onderhevig is en op een fundamentele wijze wordt ontwricht.

Wat kunt u zeggen over het klimaat. Ik volg dit vrij nauwkeurig ook met publicaties en wanneer wetenschappers van faam en naam ons vertellen dat er sprake is van een hoax  (fakenews) een situatie waarbij wij worden opgelicht, misleid- om het zo maar te zeggen- dan geeft dat zoveel controverse , dat je eigenlijk niet anders kunt dan in de dualiteit van die presentaties …. Laat ik het zo zeggen: moet kiezen van: ja het is wel of niet!

Met name is de mens de factor achter de klimaatverandering zoals die hier plaatsvindt of is dat – waar we het net over hadden –  ook een gevolg van de energetische invloed van energie, is het een regulier proces wat al eeuwen en eeuwen plaatsvindt op aarde en waarbij er kleine ijstijden zijn enz. Als je naar de grafieken kijkt , is het een logische stap dat we nu in een opwarmingsfase zitten. Hoe kijkt u daar tegenaan en met name ook kijkend naar de factor angst bij de mens, een ontwrichtende angst!

Wanneer we hier naar kijken dan is het eerste woord wat ik u kan noemen, dat er op dit moment een werkelijke ‘klimaatoorlog’ heerst. Deze klimaatoorlog heeft zeer zeker te maken met bepaalde duistere agendawerking. Tegelijkertijd is daar de spirituele kant achter, heel duidelijk zichtbaar. Wanneer we kijken naar klimaat, heeft ieder mens op deze aarde daarmee te maken. En is het klimaat en alles wat daarin plaatsvindt en dan hebben we het vooral over de catastrofes op de aarde. Dit raakt mensen weer in hun onveiligheid.

Juist doordat een mens dan zo wordt geraakt in onveiligheid, is daar onmiddellijk weer de keuze om mee te stromen op angst of juist het spoor terug te volgen hoe al deze veranderingen hebben kunnen ontstaan. Datgene wat ik u als klimaatoorlog aangeef is enerzijds het geval, anderzijds kunt u dit zien, dat de schaduwwereld daar een enorme mogelijkheid in heeft gezien. Dat ook is gaan bewonen: deze mogelijkheid vanuit schaduw.

Tegelijkertijd is daar natuurlijk ook deels  wel zichtbaar dat de mens met al zijn fabricaties op deze aarde en alle vervuiling bijvoorbeeld – die daarmee te maken heeft – ook een bepaalde rol aan het spelen is. Maar deze rol versus de klimaatoorlog, wat daar momenteel ook werkelijk aan het plaatsvinden is om het klimaat, de straalstromingen  en alles in de energie te willen plaatsen vanuit het ‘nog meer angst willen creëren’,  is hier zeker een heel belangrijke basis in.

Destabiliseren van deze aarde laat de oude ankers dus ook hierin werkelijk verdwijnen. Dan wordt weer de mens gewezen op zichzelf, op zijn eigen waarneming , op zijn eigen waarheid, zijn eigen wijsheid.  Op dat wat innerlijk wordt gevoeld, maar wat een mens vaak niet durft te geloven. Wanneer voorbij dit veld van niet durven geloven wordt gegaan, zal het veld van al deze waarheid c.q. onwaarheden zichtbaar gaan zijn. Dan zullen mensen gaan begrijpen dat het spoor terug gevolgd moet worden naar de groep die het werkelijk aangaat, omdat daar het werk ligt wat gedaan wil worden.

prof.dr. Guus Berkhout, oprichter van ClintelIk moet er nog iets aan toevoegen.
Wel is het zo dat de toegevoegde waarde – negatief gesproken –  wat vanuit het menselijk oogpunt is neergelegd in het weefsel van de aarde, zeker ook een reflectie geeft vanuit de aarde energie, waarin de aarde zich schudt, los schudt van al datgene wat  uit balans is geraakt door de hand van de mens. Maar begrijp dat de kracht van de aarde, de kracht van Gaia vele malen groter is dan van een individueel mens.

Tegelijkertijd laat het de mens wel heel duidelijk ook de eigen verantwoordelijkheid zien en deze verantwoordelijkheid ook nemen en daardoor bij te dragen aan een ander milieu. Bij te dragen aan dat wat goed is voor het wij, voor de wereld, maar tegelijkertijd ook voor werkelijk de woonplaats waar ieder mens op deze aarde, zijn woonplaats heeft gevonden en daar zuinig op te zijn.

Maar niet door vanuit een krampachtigheid, door aangeprate angsttrillingen en alles wat daaruit voortkomt nog steeds langer voort te laten duren. Het is tijd dat dit veld wordt doorbroken, werkelijk wordt doorbroken. Dat mensen de sluiers van hun ogen laten vallen.

Dat is heel duidelijk.

Tot slot zou ik u willen vragen of u een perspectief heeft tot de situatie in Oekraïne. Waarbij het lijkt alsof de westerse wereld – ik zal het zo noemen de Deep State en de afglijdende machten en krachten achter de schermen de confrontatie opzoekt ver buiten hun eigen territorium om een conflict te triggeren dat a. mensen weer in een diepere angst brengt van weer oorlog en b. een finale confrontatie lijkt tussen de oosterse  krachten van China en Rusland en het kapitalistische Westen.

In dat verband is ook de NAVO een heel belangrijke factor, die wellicht straks nieuw leven ingeblazen gaat worden door onze oud-premier. Hoe kijkt u naar die situatie in relatie tot angst en tot manifestatie van vrede en stabiliteit.

Wanneer we hier naar kijken, dan gaan we hier eerst metaforisch naar kijken. Dat betekent dat als we nu kijken naar het beeld van een lichtpunt in het midden van de aarde, in het midden van Gaia, dat daar allemaal lijnen vanuit stromen de wereld in. Langs deze lijnen bevindt zich allerlei oude energie, heel oude energie vanuit een ver… ver… ver… verleden,  die juist aankomen, zich verbindend met al die velden op de aarde, wat u nu beschrijft. Daarin steeds dieper worden aangeraakt. Dat daarin er een enorm verlangen is om uiteindelijk tot een hernieuwd soort van evenwicht te kunnen komen.

Maar eerst zal het oude gegeven van macht geleefd willen worden. Macht op zoveel verschillende lagen vanuit het menselijk perspectief bekeken. Macht die juist vanuit onmacht oorlogen creëert om nog meer  macht daar in te kunnen zetten, nog meer vernietiging te laten gelden. En de geldingsdrang en de functies die mensen daarin innemen vanuit deze energie, zijn allemaal verbonden met die lijn, die ik aangaf met die oude trillingen vanuit een verleden heel duidelijk aansturen.

Het is dus werkelijk de tijd, zoals ook gezegd is van de omkering, maar eerst zal alles tot een evenwicht dienen te komen. Er is al eerder aangegeven aan u, dat er momenten zullen zijn van diepe implosies en explosies zoals ook heel duidelijk uiteindelijk in de vorm is gekomen. Maar deze implosies gelden nu vooral ook de machtsstructuren, die al deze leiders die daar mee te maken hebben, innerlijk leven.
Maar ook zij hebben te maken met datgene wat ik heb gezegd over de verandering in dat bewustzijn. Waar zij zich nog afkeren van dit nieuwe bewustzijn en zich nog  identificeren met hun machtsstructuur en hun eigen positie daarin, dan zal daarin eerst dat werk gedaan willen worden.

Het is belangrijk dat de angst verdwijnt. Ook de angst voor een eventuele derde wereldoorlog zoals velen op uw wereld momenteel kennen. Deze angst is niet noodzakelijk. Deze angst is iets wat wordt aangewakkerd door de houding van al deze functiedragers vanuit oude machtsbolwerken. Wanneer de oude oorlog werkelijk in ieder mens op deze aarde kan verdwijnen, opgelost kan worden; als ieders persoonlijke oorlog ook werkelijk tot vrede wordt gebracht, is daar geen plaats meer voor angst.

Dan ziet men ook vanuit een heldere harte-blik wat daar gaande is en zal men daardoor ook andere keuzes maken. Datgene wat in herhaling treedt vanuit zijn oude machtsstructuur zal een heel oude weg willen gaan lopen, die uiteindelijk een doodlopende weg zal blijken te zijn. Het is een weg die op ieder niveau volkomen is ontdaan van ieder moment van liefde of zielsverbinding.

Het heeft alles te maken met persoonlijkheidstrilling  vanuit het verleden, die opgelost willen worden en alles wordt tot één punt gebracht. Dit is al vaker aangegeven. Alles wordt naar één punt bewogen om uiteindelijk zodanig tot een ontlading te kunnen komen, wat niet alleen maar een ontlading zal zijn van dat wat zichtbaar is, maar ook juist in het bewustzijn. Daar zal de verandering in zijn.

Maar het is aan ieder mens de taak op dit moment om uit de angst te blijven. Deze angst is – zoals net is gezegd – de voeding voor de creatie van dat wat gevreesd wordt. Laat los en zie: datgene wat er niet is, ook niet hoeft te komen, want juist vanuit bewustzijn zal er anders mee om worden gegaan!!!

Dank u wel . Dit waren mijn vragen.

 * * *

 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.