Advertentie

Wakker worden…


x

x

Wakker worden..

2018 © Harriet Algra | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Harriet Algra

Wat is wakker worden eigenlijk..? In de meest ruime zin is dit het bewust worden van het feit dat alles wat je tot nu toe geleerd hebt, ÉÉN GROTE LEUGEN blijkt te zijn. Het kent vele lagen. Iedere keer denk je: “Nu weet ik het”. Tot je erachter komt dat ook daar weer een laag onder ligt. Mijn eigen proces van wakker-worden, ontwikkelde zich vanaf het moment dat ik een tumor in mijn oorspeekselklier kreeg. Deze moest volgens het medische advies onmiddellijk worden verwijderd. Het was al de 2de keer dat deze tumor de kop op stak. De eerste was verwijderd omdat men er van was uit gegaan dat het om een cyste ging.

Deze keer liep ik risico dat bij verwijdering, mijn aangezichtszenuw zou worden doorgesneden, wat tot gevolg zou hebben, dat ik met een halfzijdig-verlamd gezicht door het leven zou moeten gaan. In mijn jeugd had ik de zus van mijn moeder ten onder zien gaan aan de gevolgen van de chemo en bestraling. Dit was voor mij zo’n onnatuurlijk proces geweest. De natuur zit namelijk zo perfect in elkaar dat dit niet het antwoord zou kunnen wezen om van kanker af te komen. Er moest een andere oplossing zijn.

Ik besloot mijn eigen route te volgen nadat ik mijn arts had gevraagd of zijn voorgestelde behandeling een garantie zou zijn dat de tumor niet opnieuw de kop op zou kunnen steken. Dit bleek niet het geval te zijn. Het zou uiteindelijk een zoektocht van 10 jaar worden waarin heel veel geleerd en ontdekt. Mijn tumor werd mijn grote leermeester. Gaandeweg ontdekte ik steeds meer leugens die door het systeem waarin we leven, in stand worden gehouden. Ik ben ondertussen bijna 20 jaar kankervrij en kerngezond. Ik gebruik die kennis in mijn praktijk om mensen op mijn beurt weer wakker te schudden.

Het èchte wakker-worden breekt aan, als je ontdekt dat de identiteit die je hebt meegekregen bij je geboorte, slechts een rol is. Je bent toen in een schilderij gestapt (je meegekregen hologram), dat vervolgens is gaan leven. Het is het moment dat je beseft dat ècht leven pas gaat ontstaan, op het moment als je in staat bent je hoofd en daarmee het denken, uit te schakelen. Om vervolgens puur vanuit je hart te gaan leven.

In de wereld waarin we hier leven vindt exact het tegenovergestelde plaats. Hoe meer je in je hoofd zit en intellectueel geschoold bent, hoe meer je wordt gewaardeerd. Het èchte wakker worden breekt aan, als je herkent dat alle tegenwerking in dit hologram wordt gebruikt, als een soort lijm om je op dezelfde manier te laten denken als alle mensen hier (dus mogelijk een ingebracht script). Op het moment dat je je kunt ontdoen van die lijm, kun je ook weer terugkeren naar je eigen authentieke Zijn en de boodschap die je hier bracht.

Wat doe je hier op Aarde?
Ons ware doel hier, is pure vriendschap in de ruimste zin. Het is volledig vormloos. Dat houdt in dat je in staat bent elkaar in de ruimste zin, geheel onvoorwaardelijk te kunnen zien waarbij je kunt zeggen: ”Ik vind je een enorme klootzak, maar wat ben je toch een fantastisch mens”. Op deze manier zeg je zowel iets vanuit je hoofd, maar tegelijkertijd vanuit je hart. Dat is de transformatie waar we naar toe gaan en waar we met zijn allen mee te maken kunnen krijgen.

Het èchte wakker worden gaat gepaard met een enorme verschuiving in je vriendenkring. Je zit niet langer  op een zelfde golflengte met de meeste mensen om je heen. Hierdoor zullen vriendschappen  verdwijnen en daar komen geheel nieuwe voor in de plaats. Dit is ook één van de reden dat veel relaties momenteel stranden.

We hebben allemaal in ons hart een overweldigende herinnering aan een natuur en een wereld waar geleefd wordt op een manier waar geen blokkades zijn. Je kunt hier en overal zijn, zonder bezit. Alles is daar gewoon aanwezig. Er bestaat daar gewoonweg geen bezit. Als je dat als ankerpunt vasthoudt en terugkijkt hoe je hier al die tijd hebt geleefd, kom je tot de ontdekking, hoe onnatuurlijk dit is en helemaal niets met de werkelijkheid van doen heeft.

Het gaat niet om informatie, het gaat om de ontmoeting tussen mensen.
We zullen elkaar eerst weer dienen te ontmoeten. Elkaar en onszelf accepteren zoals we zijn, met al onze tekortkomingen, opdat we elkaar gewoon kunnen liefhebben. Dààr gaat het om. We zullen alle kunstmatigheden die door ons heen lopen moeten gaan herkennen, zodat het kan worden losgelaten.

Er huizen als het ware 2 verschillende personen in ons lijf. Een mooie manier om hierachter te komen is jezelf de vraag te stellen; “Klopt mijn uiterlijk bij alles wat ik aan de buitenkant ben, zoals mijn lengte, breedte, mijn uiterlijk, mijn vormgeving, geslacht etc. met wat ik aan de binnenkant voel? “ We hebben ons hier wel mee geïdentificeerd, omdat we elkaar zo vaak ontmoeten via de spiegel of via projecties wat andere mensen van ons zien. Dat is niet wie we in werkelijkheid zijn. Er moet dus in het kosmische bewustzijn iets zijn wat er wèl is.

Stel je voor dat er een wereld bestaat waar je onsterfelijk bènt, waar je werkelijk kunt zijn wie je bent in je mooiste, zuiverste vorm en in je krachtigste vorm in wat je van binnen voelt. Wat we hier op deze Aarde ervaren is slechts een fractie van wat we in werkelijkheid kunnen voelen. Dit voelen heeft invloed op hoe je eruit ziet.

Bewustzijn schept vorm.

Trilling schept vorm.

Geometrie schept vorm.

Emotie en gevoelsbewustzijn scheppen vorm.

Innerlijke kracht schept vorm.

Stel je voor dat je in deze wereld beschikt over alles wat er maar kan zijn, alles behalve wat het tegenovergestelde is van het leven. Alles is open en transparant. Er is vrijheid, harmonie en een enorme besluitvaardigheid in jezelf en al je gevoelens die in jezelf zijn. Stel je voor dat deze resulteren in, dat je bewustzijn een vorm schept. Dit is wie we werkelijk zijn.

Avatar, een film die ‘ver-weg’ zo dichtbij doet lijken

Bewustzijn is vormloos maar zeker wel iets tastbaars. Het lichaam dat daar uit voortkomt, is onsterfelijk omdat je bewustzijn ook onsterfelijk is. Je leeft dus voor altijd. Er is geen begin en er is geen eind. Waar het begin ligt kun je niet achterhalen. Het is er gewoon.Je leeft dus voortdurend. Dit is voor ons brein in dit lichaam nauwelijks te bevatten omdat we hier leven in een vorm die een begin en een einde kent. We worden geboren, we leven en we overlijden.

Er is echter een werkelijkheid waar we voor altijd bestaan. In die werkelijkheid kun je spreken over een tastbare werkelijkheid. Het is een werkelijkheid waarin je leeft zoals hier, in een scenario, in een trillingsfrequentie wat ook natuur is. Waar je bergen, bomen en dieren hebt, maar waar ons vermogen vele malen groter is. We kunnen daar veel meer voelen. (De natuur uit de film ‘AVATAR’ komt daar enigszins bij in de buurt).

Bergen zijn daar niet als hier maar bestaan uit talloze dimensies. Het zijn weer werelden in werelden waar je in kunt duiken met je lichaam. Dat lichaam wordt dus overal mee naar toe genomen. Het zijn als het ware allemaal portalen die weer een geheel eigen wereld in zich meedragen.

De DOOD…
Niemand in die wereld vraagt zich af wat de dood is, omdat dit niet bestaat. Niemand vraagt zich ooit af wat het leven inhoudt omdat jij het leven bent. Er is niets hogers te behalen dan dat je er gewoon bent, je leeft. Het is enigszins te vergelijken met de ontspanning die je kunt voelen als je op vakantie bent maar dan tienduizend maal sterker.

Je draagt daar de bandbreedte in je mee van al het leven. Je kunt daar rechtstreeks met elkaar op een telepathische wijze communiceren als je van binnenuit een signaal uitvaardigt. Je kunt elkaar zo fysiek onmiddellijk ontmoeten in andere realiteiten. Dit is niet slechts aan mensen voorbehouden. Er zijn ontelbare levensvormen die deze kracht in zich meedragen. Deze kracht is gelijk aan alle andere krachten. De vormgeving waar rassen uit bestaan vanuit de schepping kan verschillend zijn omdat het bewustzijn in de verschillende vormen niet hetzelfde functioneert.

De Archonten worden genoemd in de Nag Hammadi-geschriften, die gevonden werden als perkamentrollen, bewaard in luchtdichte kruiken.

Dit heeft niets te maken met het feit dat het ene bewustzijn meer ontwikkeld zou zijn dan het andere, maar met de volgorde waarin het bewustzijn wordt gebruikt. Hierdoor verschilt de uitdrukking wat ieder wezen uniek maakt. Er zijn mensen die vertellen dat de meest krachtige vorm van bewustzijn ‘abstractie’ is, dus vormloos. Dit klopt niet. De abstractie waarover wordt geschreven in de oude geschriften, is de eerste ingreep van het Archon bewustzijn waarin de mens als heelwezen wordt overgenomen door een artificiële kracht.

De ingebouwde misleiding…
Hierdoor ontstond een ‘foutcode of error’ in het bewustzijn (net als dat er foutcodes in je computer kunnen onstaat door virussen van buitenaf) waardoor men vergeet hoe ze uit trilling, vorm kunnen scheppen. Er vindt een hapering plaats tussen de kracht van het bewustzijn en het uiteindelijke resultaat van de manifestatie daarvan. Door deze perceptieverschuiving ervaart de mens zich even, een kortstondig moment vormloos.

Veel mensen op deze aarde beweren, door de geschriften van de Matrix waarin we gevangen worden gehouden, dat de abstractie van het witte licht, de ultieme vorm is van leven ofwel van het bewustzijn. Dit is beslist niet het geval. Iedereen die deze verhalen verteld staat rechtstreeks onder controle van het Archontische bewustzijn met de bedoeling om ons te laten denken dat dit het geval is, om in een perceptie terecht te komen dat we daar naar op zoek zouden zijn.

We zijn als wezens niet op weg naar de meest abstracte vorm van het ‘niets’ en het ‘alles’ tegelijkertijd. Dat is allemaal een gedachte kracht van een artificiële grootmacht die de mens dat willen laten denken. Als men namelijk die gedachte aanhangt kan er ook geen vorm gegeven worden in de codes van de schepping. Dit zal tot gevolg hebben dat we dus niet kunnen terugkeren naar het oorspronkelijke koninkrijk wat zich bevindt in de binnenkant van de mens.

Hierdoor zal het onmogelijk worden  om wakker te worden uit al die artificiële supermachten die de mens zijn binnengedrongen en er op die manier een misleidende, valse kaart hebben tussen gezet. Hoeveel Meesters deze boodschap ook hebben gebracht, ze spreken allemaal de machthebbers achter deze realiteit na. De mens existeert in het echt in een vorm, net zoals we hier bestaan.

Het is weliswaar een veel completere vorm omdat we dààr een hele andere taal spreken. We herkennen de natuurlijke manier van leven hier, het leven in een lichaam. We ervaren dit niet als vreemd. De cyborgkrachten proberen de mens naar een abstracte vorm te lokken zodat ze gaat ophouden met scheppen. In een abstracte vorm vervalt namelijk de scheppingswet. De schepping bestaat bij de gratie dat we ons steeds meer voor kunnen stellen. Vergelijk jezelf met 20-jaar geleden. Toen had je niet of nauwelijks een idee van wat toen ook al bestond maar nu heel duidelijk zichtbaar aan het worden is. Het gebeurt stapsgewijs.

De schepping bestaat…
Als deze eenmaal ten onder is gegaan of geïsoleerd is geraakt door een andere macht, dan kan de schepper in dàt wezen of dàt bewustzijn, pas weer opstaan als het zichzelf steeds meer kan gaan voorstellen. Dat staat gelijk aan het zich ontdoen van alles waar je in gelooft. Het gaat erom dat we geheime agenda’s gaan herkennen. Als ze ons iets voorhouden ligt het altijd heel dicht bij iets wat we herkennen als heel positief en krachtig uit onze eigen werkelijkheid.

Er zit echter een ‘bijna’ onzichtbaar deeltje in, dat ons weer terug zet in het web van leugens waar je als het ware aan verslaafd raakt in het collectieve veld. Als je mensen namelijk onjuiste informatie voorhoudt dan manifesteren de mensen die informatie in hun schilderij als de waarheid en zal dat onbewust gecreëerd gaan worden door hun eigen scheppingskracht. Het zijn de vangnetten van de Archontische machten die de scriptschrijvers zijn van de realiteit waarin we hier leven.

Als we ons weer gaan herinneren hoe we uit kunnen loggen uit ons schilderij, dan ervaren we inderdaad even een vormloosheid omdat we eerst in een tussenstation belanden alvorens naar onze ‘echte’ wereld terug te kunnen keren. In dit tussenstation keert ons bewustzijn volledig terug waardoor onze werkelijke vorm weer zichtbaar gaat worden. Er is een blauwdruk aanwezig in wie het wezen is en dàt is het bewustzijn. Een wezen laat zich altijd zien in een vorm. Er is iets heel belangrijks gaande waar we van op de hoogte moeten zijn.

Er is een enorme groep mensen die gevangen is geraakt nadat ze zich volledig hadden verlost uit de Matrix van het Archontische script. Zij hebben in de laatste fase door voor het ‘Witte Licht’, (de abstractie) te kiezen, zichzelf als het ware uitgeschakeld en geneutraliseerd. Alle mensen die meewerken aan het verspreiden van de informatie over het Witte Licht, zijn handlangers van de Archons.

Alle mensen die hierin geloven zullen hier binnen 10 jaar inzicht in krijgen, waarna ze óf gaan inzien dat de enige juiste weg naar binnen leidt, ofwel hun script zal stoppen. Ze zullen volledig worden verwijderd omdat het collectieve bewustzijn, wat met de dag aan het toenemen is, niet meer accepteren kan wat er aan onwaarheden wordt rondgestrooid. Dit ontstaat dus van binnen uit.

Vrij bewustzijn zal gevangen bewustzijn niet langer laten bestaan.
Ga dus op onderzoek uit om uit te vinden welke informatie klopt en welke niet. Neem niet langer klakkeloos aan wat er wordt beweerd. Maar realiseer je tegelijkertijd ook, dat alles wat voorstelbaar is, ook wel degelijk bestaat. Er wordt zoveel desinformatie verspreidt en er zijn zoveel agenten van de Matrix actief, die deze taak uitvoeren omdat ze zelf gevangen zitten in de Mind.

We worden bestuurd via ons onderbewustzijn. We dienen alles volledig zichtbaar en bespreekbaar te maken. Op deze manier kunnen we die onderwerpen gaan afstempelen en neutraliseren. Hoe meer de dingen zichtbaar worden hoe krachtiger je er naar kunt kijken en je het uit je systeem kunt laten wegvloeien. Dit is de reden waarom ik vaak zulke heftige onderwerpen voor mijn artikelen uitkies. Alles wat ik schrijf doe ik in eerste plaats voor mijzelf. Op die manier probeer ik helderheid in mijn eigen gedachten te kunnen krijgen.

92% Van ons DNA staat niet ‘aan’. Bedenk eens wat we zullen gaan waarnemen als dit wél aan staat. Stel je nou eens voor dat die 92%, die uit staat, wordt gebruikt om deze werkelijkheid die we hier ervaren, te laten ontstaan. Deze werkelijkheid , die we hier ervaren is dus mogelijk een resultaat en een script uit ons uitgeschakelde bewustzijn. Met die kennis in ons achterhoofd, is het dus heel belangrijk dat we ons voorstellingsvermogen opnieuw aan dienen te zetten om onvoorstelbare scenario’s durven op te starten.

De gevoelens die hierbij vrijkomen, scheppen een nieuwe vorm waarna het bewustzijn invloed krijgt op die werkelijkheid die je hebt opgestart. Dit is de weg die zal leiden naar onze bevrijding. Als we gaan aannemen dat we onsterfelijk zijn, dat er een voortdurende staat van leven is, dan is er dus geen dood. Dus als je nu dood gaat, ga je niet dood. Je stapt dus eigenlijk gewoon uit dit schilderij waarin niemand in achterblijft, want dit is jouw schilderij.

Zo hebben alle ruim 7 miljard inwoners van deze planeet hun eigen schilderij met dezelfde hoofdingrediënten, zoals landschap en de elementen maar waarin de details zeer verschillend zijn. Je zult weer wakker worden in de wereld waar je werkelijk vandaan komt. Alles is weg maar alles wat je hier beleefd hebt, zit in je en zul je nooit meer hoeven te herhalen. Dat is de reden waarom we allemaal een eigen werkelijkheid ervaren die flink kan verschillen van de werkelijkheid van iemand anders.

Harriet Algra

juli 2018

 www.totalhealthfoundation.nl

4 gedachten over “Wakker worden…

 1. Een ieder zijn mening over deze zaken, beetje veel aannames en ook te veel uit naam van, maar goed het is een verhaal, met ook grote waarheden, dit deze onderwerpen moeilijk, heel veel facetten, die een ieder anders voelt, goed bedoeld natuurlijk, ja en daar gaat het om in deze keiharde onmenselijke tijd, bedankt en gegroet Jenne

 2. Belastingen WORDEN GEBRUIKT voor het uitschakelen van concurrentie zoals het MKB concurrentie voor multinationals is en dus niet gewenst.
  Vandaar dat het MKB veel belasting betaald en de multinationals en banken bv niets of weinig terwijl daar toch het meeste valt te halen maar zo zijn zij wel verzekerd dat zij over zullen blijven terwijl het MKB om zeep geholpen wordt.
  https://www.taxjustice.nl/eerlijke-belastingen/
  Mark Rutte wil hoe dan ook vast blijven houden aan die dividendbelasting afschaffing ondanks dat vanuit Londen het bericht kwam dat dat helemaal niet speelde bij beleggers.Nu komt hij met de smoes dat het veel arbeidsplaatsen zou kosten zonder daar bewijs voor te leveren.
  Ook nu weer verwijs ik naar de protocollen van sion Daar staat gewoon beschreven dat bv boeren steeds hogere grondbelastingen krijgen opgelegd,en voor de arbeiders (protocol 20 Financieel programma) punt 7.Wij zullen het arbeidsloon verhogen zonder dat dit de arbeiders enige voordeel zal kunnen brengen,omdat we gelijktijdig een prijsstijging te weeg zullen brengen van alle artikelen van dagelijks gebruik.
  Nu weet u waarom de BTW op dagelijkse boodschappen van 6 naar 9% is gegaan.
  Voor wie een beetje oplet is het ook duidelijk dat de politici meer waarde hechten aan gebrabbel over onbenullige dingen op tv dan dat zij zich met de echte problemen bezig houden.
  Het is zowieso al vreemd dat zij zoveel tijd aan tv optredens kunnen besteden ipv aan het werk te zijn. Ook daar staat bij protocol 2 (Economische oorlogen) punt 4 het volgende beschreven: Onvermoeibare kletsers hebben zitting in de volksvertegenwoordigingen en die in toernooien van redenaars veranderd.
  Ook staat bij protocol 2 punt 2.De ambtenaren,die wij met inachtneming van hun geschiktheid tot slaafse gehoorzaamheid zullen uitzoeken,moeten van de hogere staatskunst niets begrijpen.
  De NAM heeft in Groningen voor veel schade gezorgd en de politiek schuift alles op de lange baan wat lijkt op beschermen van een schadeveroorzaker ter voorkoming dat het dit bedrijf en haar aandeelhouders geld gaat kosten.De politie heeft als leus Dienstbaar en waakzaam alleen is de vraag voor wie dat dan geldt?Wanneer er een echtelijke ruzie is komt de politie en zoekt dan uit wat er is gebeurd en hoe dat komt waarna zij actie kunnen ondernemen. wat vaak problemen oplost.Een minder voorbeeld is hun optreden bij de NAM waar mensen die door de staat aan het lijntje worden gehouden een protest actie hebben gehouden mogelijk samen met mensen die hen steun wilden geven.Hier wordt niet eerst uitgezocht wat er gebeurd is en/of hoe het komt maar werd de politie gelijk ter bescherming van de NAM ingezet die juist die schade heeft veroorzaakt wat dus de reden voor die actie is.Dat betekend wel dat een bedrijf die verantwoordelijk voor schade is en vervolgens geen verantwoordelijkheid lijkt te nemen beschermd wordt door de politie terwijl zij die schade ondervonden hebben met geweld worden benaderd.Is dat niet de omgekeerde wereld? Begrijpen die ambtenaren/dienders nog waar ze mee bezig zijn? Dienen zij nog het volk/burger of iets anders?

  1. https://nos.nl/artikel/2247966-politie-grijpt-in-met-wapenstok-en-pepperspray-bij-protest-tegen-gaswinning.html De reden voor ingrijpen was dat actievoerders/sters naar het hek liepen wat tegen de regels zou zijn.Welke regels zijn dat dan en door wie zijn die verzonnen?
   Moeten we nu ook gaan opletten wanneer we naar de dierentuin gaan om vanachter het hek naar dieren te kijken? Is de NAM niet verantwoordelijk voor haar eigen beveiliging en wie heeft het besluit genomen en op basis waarvan dat de politie de NAM moet beschermen en waarom niet de demonstranten die voor hun rechten opkomen?

  2. https://nos.nl/artikel/2248117-politie-groningen-gebruikt-weer-wapenstok-bij-gasprotest-communicatiefout.html Eerst staat er dat de politie betreurd dat zij de wapenstok hebben gebruikt wat door een communicatie fout zou gekomen zijn.Dan heeft de politie haar zaken niet op orde.Nou begrijp ik ook wel dat mensen kunnen denken dat de politie niets meer mag omdat ze anders aangeklaagd zouden kunnen worden wat natuurlijk niet de bedoeling kan en mag zijn.Natuurlijk moet de politie kunnen optreden wanneer dat nodig is en ik begrijp ook wel dat zij het niet altijd even gemakkelijk hebben vooral met bijvoorbeeld asociale mensen die ze niet zelden voor van alles uitmaken en daarover ben ik van mening dat ze die wel mogen aanpakken.Of geweld dan een oplossing is blijft maar de vraag natuurlijk,misschien dat er ook nog andere mogelijkheden zijn.
   Hoe ze het ook vertellen in Groningen verdedigd de politie de veroorzaker van veel schade door gaswinning veroorzaakt terwijl de politiek de slachtoffers in de kou laat staan.
   Dat de politiek niet te vertrouwen is hebben zij wel bewezen en dat ze alleen maar oog hebben voor belangen van grote bedrijven moge duidelijk zijn door de afschaffing van de dividendbelasting ten voordele van aandeelhouders.Gelijktijdig worden ouderen gekort op hun pensioen en niet zelden slecht verzorgd in verzorgingshuizen omdat daar juist op bezuinigd wordt of verkeerde beleggingen met pensioengeld worden gedaan wat neerkomt op ouderen laten boeten voor fouten door pensioen beheerders.
   Dit geeft aan dat de overheid alleen maar oog heeft voor de belangen van de rijken en het vullen van de schatkist.Alleen al het feit dat de politie opdrachten van hogerhand krijgt die dus de belangen van grote bedrijven lijken te dienen kan verklaren waarom de politie de NAM beschermt in plaats van mensen die opkomen voor hun rechten omdat diezelfde overheid ze in de kou laat staan in verband met schade aan hun woningen.Juist van de politie zouden we toch mogen verwachten dat zij hen beschermen die in hun recht staan en niet de veroorzaker van ellende?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.