Advertentie

Een werkelijk bezield leven..


ka body

x

x

De betekenis in deze tijd van een werkelijk bezield leven.

2013 © Berry Vincenta – BerryVincenta.com

x

Dat wat bezield leven is, is iets wat nog niet ieder mens op deze wereld heeft begrepen. Er worden heel veel betekenissen gezocht voor het eigen leven. Er worden veel betekenissen gezocht, voor dat wat in het eigen leven plaatsvindt. En alles waarop dan antwoorden in een mensenleven wordt gegeven, raken vaak nog niet ten diepste dat wat vanuit de ziel bedoeld wordt. En ik ga u dat toelichten.

Berry Vincenta
Berry Vincenta

Ieder mens komt in het leven via zijn of haar eigen incarnatie met een speciale bezieling. Een zielenbedoeling en daarmee bedoel ik dat ieder mens individueel zijn eigen ziel op deze wereld in een deel van die ziel, vorm wil geven. Zichtbaar wil maken in deze aarde. Op deze aarde. En de energie vanuit die ziel zodanig te verbinden met deze wereld, dat vanuit dat punt er ook werkelijk de energie individueel achterblijft zodra een mens deze aarde weer verlaat. Maar werkelijke bezieling vraagt dan ook volkomen vanuit de zielskracht in het leven te willen en durven staan. En daar zit vaak het grootste breekpunt voor mensen. Juist daarin ligt vaak de enorme afstand.  Vanuit persoonlijkheidsstructuren.  Vanuit persoonlijke angsten.  Vanuit persoonlijke te kleine denkbeelden over dat, wat mogelijk is.

Angst
Dat daardoor de werkelijke bezieling in dat leven steeds opnieuw weer ontkracht wordt door deze angstlagen. Wanneer u allemaal persoonlijk naar uw eigen leven kijkt, kijkt u dan eens naar het gegeven waar u werkelijk kunt zeggen, dat u uw leven aan het bezielen bent. Vanuit een zo diepe overgave aan dat leven. Vanuit een zo diep ‘ja’ tegen dat leven, dat u werkelijk kunt voelen. Dat u zich innerlijk overgeeft aan de stroom van uw eigen leven zonder enige vorm van angst daarin. Dit is voor velen haast onmogelijk. En toch is het de weg die gegaan dient te worden. Het is in deze nieuwe tijd mogelijk om vanuit angst naar die enorme kracht te gaan.

De kracht die ieder individu in zichzelf draagt en vanuit deze kracht de verbinding te maken, de brug te maken, tot die zielsbestemming in dit leven. Zodanig die ziel uit te drukken, dat vanuit dat punt ook recht wordt gedaan aan het nieuwe frequentieveld, wat momenteel gaande is. Vanuit deze nieuwe energie die is opgestart in deze evolutie maakt het voor velen de toegang mogelijk om vanuit die angst via kracht naar bezieling te komen. Om daardoor ook helder te kunnen gaan waarnemen, wat de bedoeling in het individuele leven nu werkelijk is. Wat de betekenis van het individuele leven is. En wanneer u allen daar naar kijkt dan zult u wellicht constateren ,zoals velen, dat er nog een aantal zaken zijn die aandacht behoeven. Die aandacht behoeven vanuit een andere manier van ervaren.

Voldoen aan de voorwaarden van de samenleving………..?
Veel zal de mens herkennen op het veld van het voldoen aan de voorwaarden van de samenleving. Aan de wettelijke voorwaarden, maar ook aan de aardse wetmatigheden wordt veelal voldaan. En toch voelen velen innerlijk daar steeds meer een soort van weerstand tegen. Voelen dat daar iets open wil breken. Voelen dat daar innerlijk iets geraakt is wat in een soort van vrijheid wil komen. En dit is exact waar ik over spreek. Dit is de vrijheid van de zielestroom die werkelijk zoveel zal vertegenwoordigen en ook zoveel in elkaar zal gaan herkennen, mensen onderling, dat er daardoor aan het nieuwe energieveld wordt vormgegeven.

Knielende mannelijke kracht voor een ontwapenende schoonheid
Knielende mannelijke kracht voor een ontwapenende schoonheid. Knielende bezieling in de herkenning van de onschuld.

Het vraagt dus van de mensen, die begrijpen waar ik nu over spreek, om te kijken naar het wat ik zal noemen, het oude leven wat heel veel heeft betekend. Dit oude leven heeft nog steeds draden in wat nieuw kan zijn…  Maar dit oude leven heeft nog steeds draden in wat nieuw kan zijn.  En juist deze oude draden vertegenwoordigen hele oude energieën die nog steeds een tegenwerkende kracht kunnen vertegenwoordigen op basis van de voeding van het oude denken.

Wanneer het oude denken wordt vervangen door werkelijk ‘Ja’ te zeggen tegen deze nieuwe instroom van nieuwe mentale gerichtheid maar ook een nieuw gevoelsleven dan zullen deze oude draden verschrompelen in zichzelf en plaats maken voor werkelijk die uitstroom, van dat wat ik net benoemd heb. Daarin zult u dan ook gaan ervaren hoe het is, zonder angst vanuit kracht, vanuit werkelijk bekrachtigd te voelen vanuit de eigen individuele zielenkleur in het leven te staan.

En ook te begrijpen dat vanuit dat punt er heel veel mogelijkheden zichtbaar gaan zijn . Mogelijkheden die tot dusver nog niet gezien konden worden, omdat de mogelijkheid van het kijken er nog niet rijp voor was, voor velen. Er zijn natuurlijk uitzonderingen . Wanneer u begrijpt waar ik hierover spreek dan zult u ook weten dat het aan u allen een keuze is enerzijds, maar anderzijds er ook een enorme collectieve duwkracht op gang is gekomen, die innerlijk voor deze onrust zorgt. De onrust tegenover al datgene wat ook in de vorm zichtbaar is in de wereld, waaraan vele mensen zich ook niet meer zouden willen verbinden.

Waaruit velen zich ook energetisch los zouden willen maken omdat het niet meer past in dat wat innerlijk nu ervaren wordt. Daarin komt een grote kentering en j doordat velen de wens hebben tot verandering op vele lagen in het bewustzijn zal de verandering ook eerst een ieder individueel dienen te laten geschieden. Daarin ligt de kracht van de collectieve verandering die daardoor een grote invloed zal hebben op de uitwerking van deze nieuwe energieën.

Uw eigen frequentie is verhoogd.
De wereldfrequentie is verhoogd, de kosmische frequenties zijn verhoogd. Daarin ligt altijd een totaal andere ervaring van het leven. Daarin ligt ook de nieuwe poort tot de betekenis te begrijpen wat een werkelijk bezield leven in zich draagt. Een werkelijk bezield leven is een leven die werkelijk tot op de bodem van zichzelf, zichzelf wil herkennen in alles wat hij is. Daarin zult u de weg van de kracht dienen te gaan en de weg van welke angst dan ook los dienen te laten. Ontvang, dat, wat zo op deze wijze aan uw voeten ligt en werk daar dan mee vanuit de innerlijke oproepende kracht. Vanuit uw eigen hart. Daarin zult u steeds duidelijke gaan voelen welke weg er nu voor u zo duidelijk zichtbaar is en zult u voelen dat er ook geen weg meer terug zal zijn . Dat u zich niet meer zult laten weerhouden door het oude leven maar deze nieuwe weg zult willen gaan.

Wat wordt bedoeld met bezield leven?
flower of lifeEen mens die bezielt leeft, is een mens die steeds is afgestemd op zijn eigen hartfrequentie. Is een mens die steeds is afgestemd op zijn diepere beweging. Is een mens die niet alleen maar vanuit emotievelden, vanuit mentale velden reageert in de actie/reactiepatronen van de samenleving. Maar is een mens die ook stil kan worden in zichzelf, wanneer het leven overvloeit vanuit geluid, vanuit chaos, vanuit overprikkeling. Die steeds opnieuw weer in zichzelf de stilte kan voelen en vanuit die stilte in het eigen zielenbewustzijn kan weten, wil weten, wat de stappen dienen te zijn of juist niet.

Het is een mens die vooral ook vanuit een nieuw hervonden evenwicht in het leven wil staan. Maar ook bereid is om volledig, onvoorbereid in het diepe van het leven te springen zonder daar enige controle op te willen uitoefenen. Is een mens die volledig vanuit een enorme overgave en vertrouwen in het leven staat en ook alle uiteinden van het leven wil doorleven in alles wat daar te ervaren is.  Want een bezield leven is een leven wat wil ervaren. Wat in de ervaring, van de ervaring wil springen. Wat wil weten ten diepste ten diepste in alles wat dat leven ook biedt. Is ook vooral vanuit bezieling een leven wat steeds weer opnieuw alles wat op die levensweg geprojecteerd wordt, aan wil gaan. Zonder enige terughoudendheid.

Wetend van het doel. Wetend van de bedoeling. Wetend wat daar werkelijk ten diepste vanuit spiritualiteit en bewustzijn de hoogste bedoeling in is. En dat is groei.  Steeds weer te groeien naar dat andere deel in zichzelf. Steeds verder te naderen, dat hogere bewustzijn in hemzelf en daarin ligt het bezielde leven.

Dat zijn ook de enorme mogelijkheden, die een mensenleven biedt.Maar zolang een mens in zijn oude leven, vanuit de oude menselijke patronen, deze blijft herhalen in oude voeding, vanuit oude gedachtewerelden, vanuit oude controles, vanuit oude emoties vasthoudend en voedend die oude energieën, dan zal die mens steeds als een slang in z’n eigen staart bijten. Daarin zit nu de verandering tussen persoonlijk leven en bezield leven. Uiteindelijk zal dit bezielde leven volkomen verpersoonlijkt worden. Het zal een ziel zijn die vanuit een menselijke persoonlijkheid volkomen bezield is.

z

Berry Vincenta

28 gedachten over “Een werkelijk bezield leven..

 1. Zag net deze vertoning over bezieling gesproken…
  http://www.youtube.com/watch?v=PFQ7IJY3dGA
  en vroeg me af of we al op weg naar een militaristische, transhumane wereld zijn. Half mens/half robot of zo…zielloos in ieder geval. Nep-wereld, kunnen niet echt zingen en niet dansen, of Slash, de echte is, ik weet het niet…wanneer gaat eindelijk (figuurlijk en letterlijk) die stekker eruit…?
  Zie net, al weer 2 jaar geleden…kun je nagaan 🙂

  1. MONIKA, hallo dit is racisme, modern fu… racisme, black on white.

   Dit is de zwarte KKK, zelfde denken, nazisme tot in de roots.

   Dit speel op dit moment in de VS, er is een strijd gaande tussen Zwart en Blank.

   En het is al ver gevorderd, verder als menig één denkt.

  2. kom op we gaan dansen en uit ons dakkie op dit top nummer aller aller tijden; Sean Paul – Get Busy http://www.youtube.com/watch?v=rcTARfiJvEs hoppaah hoppaaa haaah beentjes van vloer en pompen met die beat en zo.. ; uit de tijd dat muziek nog muziek was, en niet van die vreselijke verkrachte digitale nwo zooi zoals hierboven, zit maar 4 jaar tussen.. maar goed 6 jaar terug kon nog bijna iedereen dansen, toen was er nog een zalige donkere backbeat om tegen aan te lenen met je lijf, tegenwoordig bijna niemand meer…

  3. Stel Monika, stel je eens voor, de stekker eruit, wanneer? Laten we zeggen b.v. komend weekend. Wat zou je nog doen (werk aan de winkel!) of laten? Maar inplaats van een stekker een sleutel die wordt omgedraaid van een voor menigeen nog niet zichtbare deur. Wat er achter ligt is jouw en mijn toekomst.
   http://www.nieuwetijdskind.com/lied-parel-lezing-hans-stolp/
   Geniet van deze week!

  4. Kijk ODETTE, daarom noemde ik mijzelf een sleutel/slotenmaker, om geheime en onzichtbare deuren te openen.

   Verder wil ik ik ieder één aanraden om een levens vervullende bezigheid naast zijn dagelijkse beslommeringen te zoeken.

   Last but not ….., jammer dat Arend Zeevat van Argusoog de handdoek in de ring gooit, diep van binnen dik in orde!

  5. Odette, met stekker eruit bedoelde ik, dat er geen stroom meer is..misschien niet de juiste woordkeuze (blijf allochtoon)
   Maar toch bedankt voor de parel, ik zal er een oogje op werpen 🙂

 2. Nou als deze voorstellen van hoe te leven zouden opvolgen, denk ik dat de gene die deze manier zullen toepassen, een kort leven zijn beschoren.

  Het is de somtijds behoedzaamheid die ons gered heeft, het menselijke ras dan.

  In deze moderne tijd is het levens gevaarlijk om onbehoeds en wild te leven, alle moserne killer ziektes SIDA liggen op de loer en roeien hele generaties van wildlevende mensen uit.

  Het geheel klinkt goed, en in besloten kring van je privé leven misschien uitvoerbaar.

  Via de evolutie, wel is waar met schokken, maar om ons zelf voor bij te gaan lopen daar voel ik niet veel voor.

 3. Bezield zijn is inhoud hebben en datgene dus dan ook uitstralen. (Charisma) naar alles buiten zich zelf toe. Je rationele naar buiten weten te brengen waar iedereen daar ook van mee kan genieten. Vol passie.

  Dir zie je oa altijd in de muziek terug, avondvullende programmas maar menig mens strijd om kwaliteiten van zangkunsten en verborgen talent. Vinden we dat allen dan ook mooi dan hebben we het dus over bezield zijn.

  Het is de ander dan waarderen en in zijn waarde laten zoals hij dat enkel naar buiten kan brengen.

  1. Van argusoog ‘gejat’… 😛

   Bezieling
   Hoe ziet een wereld zonder bezieling er uit? Kijk om je heen en je ziet, hoort en voelt het antwoord op die vraag! Bezieling is mijns inziens een wezenlijk bestanddeel van onze menselijke samenleving. Want wat is bezieling? Het antwoord daarop kun je ervaren in je eigen beleving van Schoonheid, Waarheid en Liefde. Die beleving is nog steeds waar te nemen in onze steeds verder ontzield wordende wereld, wanneer je dat wilt. Meestal in subtiele zaken, zoals een nieuwe beleving van jezelf die je eigenwaarde vergroot, een blik in de ogen van die andere mens die je ontmoet, een kat die je even aankijkt en contact met je maakt, een mooi muziekstuk waar je door geraakt wordt, of een bijzondere beleving in en met de natuur. Bezieling bestaat dus voornamelijk uit het contact maken met het wezen van jezelf, in relatie tot een ander of iets anders buiten jezelf.

   De essentie hiervan is het contact, het voelen van een verbinding die je boven je kleine dagelijkse ik doet uitstijgen. Het is een vorm van transcendente oftewel overstijgende ervaring, die je in contact brengt met een verruimende werkelijkheid.

   Wie van het doel niets weet,
   kan op de weg niet hopen,
   daardoor zal zijn leven steeds
   in een cirkelgang verlopen;
   aan het einde komt hij aan
   daar, vanwaar hij was vertrokken,
   en de zin van het bestaan
   heeft hij alleen nog meer verbrokkeld.

   Wie van het doel niets kent,
   kan nu tot dit kennen komen,
   als hij zich verlangend wendt
   tot het goddelijk ware, schone;
   wanneer in louter ijdelheid
   hij niet geheel is weggezonken,
   zich aan de wijn van deze tijd
   niet volkomen heeft bedronken.

   Want gevraagd moet worden
   naar de dingen, aan de stilte eigen,
   en gewaagd moet worden,
   wil men licht verkrijgen;
   wie nimmer zoeken ging
   zo vrij, als slechts de mens kan zijn,
   blijft steeds in de betovering
   van de sluiers van de schijn.

   Christian Morgenstern

 4. Een mens die bezielt leeft, is een mens die steeds is afgestemd op zijn eigen hartfrequentie. Is een mens die steeds is afgestemd op zijn diepere beweging. Is een mens die niet alleen maar vanuit emotievelden, vanuit mentale velden reageert in de actie/reactiepatronen van de samenleving. Maar is een mens die ook stil kan worden in zichzelf, wanneer het leven overvloeit vanuit geluid, vanuit chaos, vanuit overprikkeling. Die steeds opnieuw weer in zichzelf de stilte kan voelen en vanuit die stilte in het eigen zielenbewustzijn kan weten, wil weten, wat de stappen dienen te zijn of juist niet.
  dit is een quote uit het artikel

  So true
  we zitten met zn allen te focussen op de negatieve bagger die die bruingespoten Bushclone voorschoteld .
  Steek energie in wat je werkelijk interesseert ipv tegengas geven aan negatieviteit , noem ze de elite omdat je ze ziet als de elite . Ik zie ze als de zielepoten ,die zo angstig zijn dat ze een ieder mee willen trekken om maar niet alleen te zijn in hun armzaligheid .

  1. @ COZMIC, ik geloof niet dat ze armzalig zijn, zij denken van zich zelf, de nieuwe Messias te zijn.

   Die dreigende dreinende onder toon in onze samenleving, maakt alles kapot, ik begrijp wat je wilt zeggen van negativiteit in ons denken,
   ik ben wel denkend en positief in mijn opstelling toch het eerste wat ik doe s’morgens naar de blauwe hemel kijken, de confrontatie is nooit ver weg.

 5. @ guido j, misschien heel collégiaal, om Arend Zeevat, een leuke afscheids groet mee te geven op zijn verdere levens reis, en misschien/waarschijnlijk en hopelijk een tot ziens!

  Heb hem leren waarderen, beetje zo als jij een ogenschijnlijke harde bolster, maar toch heel humain, en vol respect en genegenheid voor zijn medemensen.

  1. Hè ja, Jenne, laten we psychiater Willemuyn een bloemetje meegeven voor zijn goede werken. Zo sneu dat hij stank voor dank kreeg.
   Wil jij dan even met de pet rondgaan bij de slachtoffers van zijn karaktermoordcampagnes?

  2. Als je het niet erg vindt Jenne, bepalen we zelf wie we eren en niet. En vooral wanneer. Arend is hier met een paar zeer gefundeerde artikelen te vinden op de site. En dat is niet voor niets natuurlijk..!
   En wees gerust Maria, wij zijn één-en-al collegialiteit.. Dank voor de tip, want ik neem aan dat dat het was, wat ik in je tekst lees..? Ik lees ook dat als ik het ‘niet’ doe, ik niet ‘heel collegiaal’ ben..? Of gaat dat té ver..

  3. Beste GUIDO J, bepalen “”(we)”” zelf wie “”(we)”” eren en niet!

   Maar voor de duidelijk heid zonder wij, zijn er geen we, vreemd eigenlijk dat ik jou daar op moet wijzen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.