Advertentie

‘De magische overwinning van het Hart’..!


 

Totale eclips in Boogschutter

van zaterdag 4 december 2021

& 2022

‘De magische overwinning van het Hart’

 

Praktische informatie vooraf: deze volledige Zonsverduistering vindt alleen plaats boven Antarctica. De gedeeltelijke verduistering raakt ook nog eens drie continenten, Afrika, Zuid-Amerika en Australië. Dus eigenlijk worden er vier continenten geraakt en dat is ook best bijzonder. Zie de afbeelding hieronder. De hele verduistering inclusief de gedeeltelijke verduistering duurt in totaal van 7:00 tot 10:10 uur. De totale verduistering is tussen 8:00 en 9:07 uur Europese tijd (UT+1).

Astrologe Manuela van der Knaap

Juist omdat deze totale Eclips helemaal aan de zuidzijde van de Aarde op Antarctica plaatsheeft, wil ik graag deze bijzondere informatie met je delen. De onderstaande grafiek laat de verticale beweging zien van de (semi)planeet Pluto. De (semi)planeet Pluto regeert over macht, onmacht, controle, manipulatie, het onderbewuste, het verborgene, transformatie vooral voor de grote collectieve bewegingen en ontwikkelingen van het bewustzijn.

De golfbeweging van de (semi)planeet Pluto boven de evenaar (bovenste deel) gaat in essentie over controle en macht over de wereld, maximaal naar buiten gericht. De beweging onder de evenaar (onderste deel) gaat over controle over de binnenwereld en die is gestart in 2019.

Astrologische weergave van de Declinaties van de (semi) planeet Pluto. Dit is de verticale beweging van deze (semi) planeet. De pijlen laten de parallel zien van de tweede wereldoorlog en de huidige ontwikkelingen, die hieronder in de alinea’s besproken wordt.

Heftige situatie in het zuiden
De (semi) planeet Pluto staat nu in zijn verticale klimming bijna maximaal in het zuiden en dat is ook waar we op dit moment de grootste ontwikkelingen en ook de heftigste taferelen rondom het C-virus zien en het opgeven van persoonlijke privacy en het jacht maken op totale controle over ieder mens. In het zuidelijk halfrond zijn de meeste volkeren vanuit hun natuur veel krachtiger verbonden met hun binnenwereld en intuïtie.

‘Galactisch hart in de Kosmos’ © Willeke Hendrikx

Deze volkeren zijn dus op een natuurlijke manier de meest geschikte bevolkingsgroepen om deze vernieuwing in het massabewustzijn van de Aarde om te keren. En nu valt deze krachtige totale Eclips van 4 december 2021 maximaal zuidelijk op de planeet Aarde, wat een extra activatie is voor de innerlijke kracht van de mens.

Controle over de binnenwereld
Want uiteindelijk gaat dit proces over controle en autonomie over de eigen binnenwereld en de hele situatie met het C-virus maakt ons hiervan extra bewust. Vooral omdat de prik de Ziel uit het lichaam kan drukken en je dan met wilskracht en volharding zelf de innerlijke verbinding met je binnenwereld en je Ziel weer moet herstellen. Als de blik naar buiten gericht is, dan heb je zeer waarschijnlijk ook geen bewustzijn over je innerlijke proces en de belevingswereld in jezelf. En dan is er zeer waarschijnlijk ook geen zicht op wat zich aan het ontvouwen is, namelijk een gevecht over controle van de persoonlijke binnenwereld van ieder mens. Helaas is dit het geval voor het grootste deel van de mensheid.

Waar staan we nu?
De golfbeweging van Pluto aan de bovenkant van de grafiek, dat is de periode van het jaar 1929 tot ongeveer 1952. (Out Of Bounds periode declinaties noord) en in die periode was er veel onrust, macht en onmacht en zelfs genocide (Pluto in Leeuw) om maximale controle te krijgen over de buitenwereld en de mensheid. In deze periode zijn in de wereld om ons heen de besturende controlesystemen zichtbaar tot uitdrukking gekomen en wij zijn eigenlijk nog steeds gevangen in deze structuur die toen ontstaan is. Het einde van de golfbeweging waarin Pluto functioneert buiten zijn normale werking was 1952 en zal nu rond 2035 liggen. (Out Of Bounds periode declinaties zuid.)

Dus voor het einde van deze periode vindt de grote omslag en ook de wederopbouw plaats. De  heftigste fase toen Pluto maximaal noordelijk stond, was rond de Tweede Wereldoorlog. Het einde van deze heftige fase ligt voor de huidige situatie rond 2025 schat ik, wanneer ik de grafiek vergelijk met het einde van die heftige fase van toen. Dat hoeft nu natuurlijk niet hetzelfde te zijn, want 2022 is een belangrijk breekpunt in deze beweging. De omkering die nu plaatsvindt is nog veel groter dan alleen op Aarde en omvat al het bewustzijn in deze schepping. De krachten zijn nu nog vele malen groter en er is een grote kosmische hand die ons hier doorheen leidt.

Het draagvlak voor de maatregelen rondom het virus begint nog verder af te brokkelen en door de absurde en tegenstrijdige maatregelen en communicatie, worden steeds meer mensen wakker en ontdekken wat er werkelijk aan de hand is. Dus ik verwacht dat we in verbinding met elkaar deze crisis en ook de volgende crisissen die al op stapel staan, zoals de milieucrisis en de financiële crisis, sneller gaan doorzien en het gezonde verstand en intuïtie weer gaan gebruiken. (Zwarte Maan in Tweelingen in het 7de huis. Noordelijke Maansknoop in het 6de huis.)

Goed nieuws..!
Deze eclips behoort tot een eclipsfamilie die goed nieuws brengt (Sarosserie 5 Zuid). Ik heb dat uitgebreid beschreven in mijn artikel over de Maansverduistering, waarin ik het innerlijke proces van dit eclipsseizoen bespreek. ( HIER) Een Zonsverduistering vertelt het verhaal van de processen in de wereld en in de maatschappij. Maar in de wereld is het nogal intens met het huidige virus en grote veranderingen van het systeem waarop onze maatschappij functioneert. Goed nieuws betekent dat de opbouw naar het nieuwe tijdperk van Waterman en de nieuwe energie (het vernieuwde AL-bewustzijn) haar impact heeft.

Velen ervaren veel meer harts-energie in zichzelf. Het oude is aan het afbrokkelen, zodat het nieuwe kan ontstaan. Het nieuwe zal door ons heen ontstaan, geïnspireerd van binnenuit. De afbraak van het oude zal ook ongemak en chaos veroorzaken in de wereld. Deze totale Zonsverduistering in Boogschutter is minimaal een jaar actueel en het meest krachtig tot de volgende eclips-serie in mei 2022. (Boek van Bernadette Brady ‘Voorspellende astrologie in de praktijk’ ISBN: 90-76277-61-3. De sarosserie is verbonden met Zonsverduisteringen, maar Maansverduisteringen zijn een bijproduct van Zonsverduisteringen en dus is deze Maansverduistering ook verbonden met de betreffende Sarosserie.)

Van oud naar nieuw
De afgelopen jaren zijn voor de meeste mensen een aaneenschakeling geweest van ontwaken. En tijdens dat proces hebben we hard gewerkt om het ondenkbare dat toch zichtbaar werd een plek te geven in ons bestaan. Daardoor kan je de wereld niet meer zien als voorheen en valt het beeld dat je hebt van de wereld dus uiteen. Het is niet gemakkelijk om te zien hoe de vervormingen in de wereld hun ding doen en het leven op Aarde in gijzeling houden.

En vaak is het nog moeilijker om te zien dat de afbraak van het oude al bezig is, terwijl het nog niet duidelijk is hoe en wanneer het nieuwe zich zal opbouwen. Maar de verandering van oud naar nieuw is al begonnen en 2022 is een belangrijk jaar voor de afbraak van het oude en de doorgang naar het nieuwe. Ik zal proberen de verschillende gebieden waarop de veranderingsprocessen hun impact hebben voor 2022 zo goed mogelijk helder aan te geven.

Verhalen, verhalen en nog eens verhalen
De Zonsverduistering valt pal op de Ascendant en het overlevingsmechanisme van deze horoscoop. Dit betekent dat als je angst ervaart en daardoor in het overlevingsmechanisme terechtkomt, je uit verbinding met jezelf getrokken wordt en dus buiten jezelf bent gevangen in een visie die de wereld je dicteert. Het komend jaar zal een jaar zijn waarin de verhalen de boventoon voeren en er een begin gemaakt wordt om een steeds grotere centralisatie en globalisme te organiseren.

Geïnspireerde zelfbenoemde superrijke weldoeners zien we overal in het nieuws en op internet om de wereld te helpen transformeren door de 4de industriële revolutie heen. Deze plannen zijn overal te lezen en lijken positief, maar bevatten ook een doel, een doel dat waarschijnlijk zelfs de middelen heiligt. Het is voor het komende jaar (2022) van het grootste belang om goed te voelen of de verhalen die in de media en overal op internet verteld worden in je resoneren. Klopt het of maken ze je onrustig en heb je het gevoel dat er iets niet helemaal klopt?

Het gaat er dus om wat je gelooft en dat wordt vanuit dit overlevingsmechanisme in Boogschutter dan ook heel snel jouw realiteit. Het komt dus heel krachtig aan op verbinding houden met jouw eigen innerlijke visie en levenskracht. En als je geraakt wordt door een andere visie die je angst laat ervaren, dan meldt zich iets in jou wat nog heling nodig heeft. Dat is de heling voor het komende jaar van het overlevingsmechanisme en ook de innerlijke groei. (Ascendant conjunct Gelukspunt, Eclips, Mercurius en Priapus in Boogschutter in het 1ste huis. Noordelijke Maansknoop in Tweelingen in het 6de huis.)

Vier de verschillen!
De waarheid kent vele facetten en deze diversiteit is wat nodig is om het hele plaatje van de waarheid compleet te maken. Jouw invalshoek heeft te maken met wat jij hebt meegemaakt en welke plaats jij inneemt in de wereld. Al deze verschillende visies vormen het hele plaatje, de hele waarheid. Wat we nu leren is niet alleen vanuit tolerantie de verschillen er te laten zijn, maar de verschillen ook te vieren en te eren, want ze houden het geheel in evenwicht met alle verschillende invalshoeken.

Voor het geval je nog mocht twijfelen..

In ons is dit proces ook bezig en groeien we in het steeds dieper en totaler kunnen zien van de hele waarheid. Want soms ben je in contact met angst voor wat er komen gaat en soms met je moed en standvastig gaan voor jezelf en op andere momenten doorzie je met een kritisch en scherpzinnig deel in jezelf hoe rot de systemen van de wereld zijn.

Door al deze facetten van jouw realiteit te ervaren en te doorleven, kan er een waarheid ontstaan in jou die al deze verschillen omvat en groter is dan de som van de losse delen. Er ontstaat in jou acceptatie, vrede, soms zelfs liefde en verbinding tussen de verschillende facetten. En deze verworven rijkdom heeft ook zijn weerslag op de omgeving. Jouw geheelde aanwezigheid kan dan ook tijdens een moment van chaos en stress de verschillende waarheden met elkaar verbinden in de wereld om je heen.

Hierdoor open je dit energetische pad en kunnen mensen om je heen met meer gemak kiezen om de verbinding toe te laten. Dan ontstaat een mogelijkheid dat er acceptatie, rust en misschien zelfs een hartsverbinding kan komen tussen tegenstanders. Steeds meer kunnen we dan de diversiteit vieren. Dit is de wijsheid van de Goddelijke stroom van Tweelingen die op dit moment actief is en ons laat groeien in wijsheid en liefde. De Goddelijke stroom (zwarte Maan) die ons voedt, inspireert en begeleidt staat van 4 juni 2021 tot 5 juni 2022 in Tweelingen. Dus vier de verschillen. (Zwarte Maan in Tweelingen in het 7de huis oppositie Ascendant conjunct Gelukspunt, Eclips, Mercurius en Priapus in Boogschutter in het 1ste huis. Noordelijke Maansknoop in Tweelingen in het 6de huis.)

Afbeelding bij 1ste graad van Tweelingen, waar in de horoscoop van de Eclips de noordelijke Maansknoop staat. We mogen zo worden zoals deze twee kinderen en dan zal er een rustige veiligheid zijn op weg naar het nieuwe, met geluk en wijsheid, laat deze graad ons zien als leidraad voor het komende jaar (2022). (Uit het boek van Helene W. en Willem A. Koppejan. ‘Beeldengids van de dierenriem’ ISBN 90-202-1673-2)

Kinderlijke onschuld
De beweging die nu wil ontwikkelen in de wereld en ook door de horoscoop van deze totale Eclips wordt aangegeven, is een ontwikkeling die weg beweegt van globalisme en het vertellen van verhalen of het smeden van plannen. Het gaat juist om het toelaten van speelsheid en kinderlijke eenvoud, want dan kan je helemaal in het NU leven, zonder zorgen of angsten en kan het leven op een magische manier met synchroniciteit ontvouwen.

We mogen zo worden zoals deze twee kinderen hierboven op de afbeelding en dan zal er een rustige veiligheid en beschutting zijn op weg naar het nieuwe, met geluk en wijsheid (lelies), laat deze graad ons zien als leidraad voor het komende jaar (2022). De natuur heeft integratie van het vernieuwde AL-bewustzijn al gemaakt en zal daarom ook de beschutting, harmonie en rust geven (boom). Dus zorg goed voor je verbinding met de Aarde. (Zuidelijke Maansknoop in het 12de huis in Boogschutter oppositie de noordelijke Maansknoop in het 6de huis in Tweelingen.)

Lichamelijk ongemakken
Zoals ik al geschreven heb in het artikel van de bijna totale Maansverduistering van 21 november 2021, is het multi-dimensionale vernieuwde AL-bewustzijn van de Bron in ons aan het integreren, tot in iedere vezel van het lichaam aan toe. We integreren dus de nieuwe energie om onze trilling te verhogen en meer vanuit het hart te kunnen gaan leven. Daar is deze kinderlijke onschuld, openheid en rust voor nodig in jezelf om dit te ondersteunen. Lichamelijk kan je intens moe zijn en dit is een signaal dat de integratie bezig is.

Luister naar je innerlijke boodschap en wat je lichaam je aangeeft en neem dan rust, dan volg je je innerlijke stroom. Ziek zijn (ook met het wel bekende C griepvirus) is een manier van je lichaam om de integratie te versnellen. Na een periode van griep merk je in jezelf dat je een sprong hebt gemaakt in je ontwikkeling. Dus heb je griep of een andere lichamelijk ongemak, omarm het en laat je lichaam het oplossen voor jou. (Ascendant conjunct Gelukspunt, Eclips, Mercurius en Priapus in Boogschutter in het 1ste huis. Noordelijke Maansknoop in Tweelingen in het 6de huis.)

Nieuwe realiteit toelaten
Praktisch gezien zal het nieuwe in de wereld juist op een decentrale manier ontstaan, van binnenuit in ieders leven, in een harmonieuze verbinding met anderen. En bij deze ontwikkeling hebben we de wind in de rug en is de energie van de Bron is betrokken om ons van binnenuit te begeleiden om het nieuwe leven te laten ontstaan. Transparantie en de huidige moeilijke situaties in de wereld loslaten zullen je met synchroniciteit wonderlijke oplossingen en situaties brengen.

Die sluit je uit wanneer je in de oude realiteit blijft hangen en verwacht dat het vanuit die realiteit moet worden opgelost. De oplossingen ontstaan spontaan in het moment en tillen je dan geïnspireerd op naar nieuwe ervaringen en omstandigheden. (Zwarte Maan in Tweelingen in het 7de huis oppositie Ascendant conjunct Gelukspunt, Eclips, Mercurius en Priapus in Boogschutter in het 1ste huis. Noordelijke Maansknoop in Tweelingen in het 6de huis.)

Gevangen door macht en geld
Chaos en ongrijpbare situaties zullen het komend jaar aan de orde zijn. De oude basis van de huidige systemen van het leven op Aarde volstaat niet meer en vanuit verschillende invalshoeken probeert iedereen zijn of haar ding ermee te doen, om zichzelf te beschermen en de transitie te overleven. We zijn allemaal verschillend en hebben dus allemaal een andere visie en oplossing of aanpak hiervoor. Zij die de wereld nu besturen vanuit het oude systeem van dualiteit zijn gewend om dat te doen met manipulatie, om de massa in de gewenste richting te krijgen.

Daarom zullen zij vanuit die oude vorm proberen de transitie voor te bereiden en daarmee zichzelf misschien te verrijken of andere voordelen te verschaffen (globalisten). Want zo gaat dit al eeuwen voor hen die aan de top van de Piramide staan. Zij zijn op een van de laagste frequenties van onze realiteit gevangen door het systeem van macht en geld, wat de basis is van het oude Matrix-systeem. (Ascendant conjunct Gelukspunt, Eclips, Mercurius en Priapus in Boogschutter in het 1ste huis.)

Samen er doorheen
Ook de bestuurders en superrijke globalisten, net als alle andere Wezens in deze realiteit, zijn onderdeel van het geheel en dus onderhevig aan de wetmatigheden van de basis van al het leven. De basis voor alles wat bestaat is (het AL-)Bewustzijn. En dit AL-Bewustzijn heeft een shift gemaakt en daardoor wordt deze schepping van de dualiteit van de Matrix niet langer ondersteund. De oude structuren die ons gevangen houden in de dualiteit van de Matrix zijn uit elkaar aan het vallen en daardoor moeten er nieuwe vormen gevonden worden om met elkaar samen te leven.

Dit is de opbouw die nodig is naar het nieuwe tijdperk van Waterman, een tijdperk dat gekenmerkt wordt door vrijheid, broederschap en zusterschap, vriendschap, gelijkwaardigheid, technologische hoogstandjes en bewustzijn. Maar de shift naar het nieuwe zal doorgaan en is niet te stoppen en kan dus pittige verschuivingen en heftige ervaringen geven. (Zwarte Maan in Tweelingen in het 7de huis oppositie Ascendant conjunct Gelukspunt, Eclips, Mercurius en Priapus in Boogschutter in het 1ste huis. Noordelijke Maansknoop in Tweelingen in het 6de huis.)

Magische holografische boodschap..
Tijdens het schrijven heb ik besloten om jou al lezer niet te veel te vermoeien met de details van alles wat gaat schuiven en omvallen het komende jaar. Ik had een hele reeks super fijne video’s klaar staan om te delen, om je inzicht te verschaffen in de veranderingen van het systeem. Maar tijdens het schrijven werd duidelijk dat er iets anders nodig is, als hologram voor het komende jaar.

Wanneer ik schrijf, dan ga ik door inzichten en praktische processen in mijn realiteit heen, waardoor ik dieper ga begrijpen en ervaren wat de boodschap is van de kosmische octaaf van de horoscoop. Zo ontstaat er tijdens het schrijven een hologram dat als één geheel de verschillende facetten verbindt en een plekje geeft. De essentie van de boodschap wordt gevormd en wordt geboren.

En jij als lezer krijgt energetische en op verschillende lagen van het bewustzijn aangereikt wat past op dat moment, voor iedereen en iedere keer wanneer je het leest weer wat anders. Soms wordt het zelfs pas weken later bewust. Wij zijn het gereedschap van het universum, van het AL-bewustzijn. Wij doen ons innerlijk werk en lossen de spanningen op tussen donker en licht, macht en onmacht en daarmee maken we de transitie voor onszelf en mogelijk ook voor de omgeving eenvoudiger. Daar zit de magie. (Zwarte Maan in Tweelingen in het 7de huis oppositie Ascendant conjunct Gelukspunt, Eclips, Mercurius en Priapus in Boogschutter in het 1ste huis. Noordelijke Maansknoop in Tweelingen in het 6de huis.)

De transitie
Ik wijd er een alinea aan om aan te geven op welke gebieden we zeer waarschijnlijk de grote veranderingen kunnen verwachten, zodat je jezelf mogelijk kan voorbereiden. Ook plaats ik onderaan deze alinea een aantal video’s die je het hele plaatje laten zien vanuit gedocumenteerde en onderbouwde visies van experts. De horoscoop laat zien dat de basis van alles wat van waarde is, voor ons vastloopt in een klem van macht en controle.

Vanaf begin maart 2022 verwacht ik dat daar een kentering in zal komen, maar het is heel goed mogelijk dat we heel 2022 nog lastige situaties zullen ondervinden van macht en controle over de fundamenten in ons bestaan. Vanuit deze informatie die de horoscoop laat zien, durf ik wel aan te geven dat men zeer waarschijnlijk de grip op het huidige geldsysteem gaat verliezen en misschien zelfs hyperinflatie aan de orde kan komen.

Hier wordt al jaren voor gewaarschuwd, omdat er ongelofelijke hoeveelheden geld wordt bijgedrukt en iedere verbinding met echte waarde niet meer aan de orde is. Het huidige monetaire systeem is al sinds 2008 failliet, zeggen veel experts en mogelijk zal men al in 2022, dus veel eerder dan verwacht, de grip op het waardesysteem gaan verliezen.

Als de basis van het financiële systeem in elkaar stort, dan kan dat nogal wat chaos geven. Alles wat voor de meeste mensen de basis vormt voor het leven valt dan weg, zoals inkomsten, huis en hypotheek, zorg, misschien zelfs de nutsvoorzieningen (gas, water, elektriciteit i.v.m. technologie zoals telefoon, computer, internet, enz.), al zal dat laatste waarschijnlijk tijdelijk zijn. En ook in deze situatie zullen de bestuurders met hun visies komen om de wereld te redden en te herstellen naar een nieuw normaal, waarin dan van ons gevraagd wordt privacy en vrijheid in te leveren.

Maar er zijn andere oplossingen en ik vermoed dat er in verbinding met elkaar een nieuwe realiteit zal ontstaan met een hele nieuwe basis, die gebaseerd is op (harts)verbinding. (Venus ingaand Pluto in Steenbok in het 2de huis. Sextiel Neptunus 3de huis in Vissen in ruime conjunctie met Nessus in Vissen 3de huis. Uranus in Stier 5de huis in een ruim sextiel met Neptunus in Vissen 3de huis. Uranus vierkant Saturnus.)

Bewustwording maakt je vrij
Hieronder een aantal video’s die je kunnen helpen om bewustzijn te krijgen over de huidige situatie. Bewust worden is heel erg belangrijk, om los te kunnen komen uit het huidige gevangenschap van de dualiteit van de Matrix en het maatschappelijke systeem. Maar de oplossing kan niet gevonden worden op datzelfde niveau. Pas wanneer we loskomen van het oude systeem kan het nieuwe ontstaan en dat zal ons stap voor stap van binnenuit aangereikt worden. Deze video’s zijn van experts die een verrassende invalshoek laten zien.

*V for Valentine met financieel journalist Arno Wellens. Laat met slides zien hoe steeds meer alle macht gecentraliseerd wordt naar Europa (HIER)

*V for Valentine met monetair en financieel specialist Willem Middelkoop ‘Wanneer ons geld sterft’ (HIER)

*Hoe ziet ons toekomstig monetair systeem er uit? Een interview met Brecht Arnaert (HIER) & Brecht Arnaert in de Truemanshow (HIER)

*Informatie over de huidige situatie rondom inflatie en een interessante analyse voor de toekomst vanuit het huidige beleid gezien. Van inflatie naar hyperinflatie, hoe ziet dat er waarschijnlijk uit?: (HIER)

*Een cultuur probleem in de politiek. Juridisch expert Rogier Vleugels over het naar de hand zetten van de wet door de overheid en demissionair premier Rutte (HIER)

*Over milieu en de energiesector en de instabiliteit van het energienet: Interview Blckbx met Marijn Poels (HIER)  (korte aankondiging van dit interview op YouTube (HIER)

Loslaten van het oude door crisis
Het is van groot belang dat je het oude systeem loslaat, zoals de eenvoud van de kinderen van de afbeelding in het begin van het artikel. Dat is de weg die de horoscoop van de eclips en voor 2022 laat zien. In het NU creëer jij je eigen realiteit, naast de realiteit van anderen. De betekenis van crisis is vrij vertaald het doormaken van het plotseling doorzien van een probleem van iets wat niet meer functioneert.

Dit veroorzaakt dan een crisis en maakt dat het oude niet meer kan blijven bestaan, omdat je tot in de diepte begrijpt waarom het niet meer kan blijven bestaan. Je kunt niet wat je ziet weer ongedaan maken en dus moet het oude losgelaten worden, want je gaat het dan overal herkennen en zien. Na het verwerken van de crisis ben je los van het oude en kan het nieuwe ontstaan. (Noordelijke Maansknoop in het 6de huis in Tweelingen. Venus ingaand Pluto in het 2de huis sextiel Neptunus conjunct Nessus in Vissen in het 3de huis. Ruime sextiel met Uranus in Stier in het 5de huis.)

Groeien en ziek zijn
Zoals ik al eerder schreef in dit artikel is in ons lichaam iets prachtigs aan het voltrekken, maar ik wil dit graag nog eens extra benadrukken. Nieuwe lagen van de ware bedoeling en bestemming voor de mensheid gaan open. De Maansverduistering van 21 november 2021, die hoort bij deze Eclips, heeft daarin veel impact gehad. Je kan over het hele proces van integratie van nieuwe lagen in het kosmisch Hart die nu opengaan in ons, lezen in mijn Maansverduisterings artikel: (HIER ).

Ook deze totale Eclips zorgt voor integratie van het nieuwe (AL-)Bewustzijn in het kosmische Hart en in het energielichaam en fysieke lichaam, helemaal tot in de diepste vezels van je bestaan. Daardoor kan het zijn dat je lichamelijk ongemakken ervaart. Dat begon al een paar weken voor de Maansverduistering van 21 november 2021 met enorme zonnevlammen en zonnestormen en dat opent enorm veel in ons en brengt alles in trilling tot in iedere vezel van het lichaam (ook DNA).

Je kan dus extra moe zijn, weet dan dat dit te maken heeft met het openen van deze nieuwe lagen en geef jezelf wat extra ruimte om tot rust te komen, zodat het lichaam haar belangrijke werk kan voltooien. Als je moeite hebt om dit allemaal te verwerken, dan kunnen mijn webinars misschien verlichting bieden om in die nieuwe frequenties te komen en tegelijkertijd het oude los te laten.

Willeke Hendrikx © Galactisch hart in de Aarde

De rol van het kosmisch Hart
Ons kosmisch Hart heeft het komende jaar een bijzondere rol in het geheel om de oude machtsstructuren te kunnen doorbreken. Maar als je niet goed de ‘Goddelijke’ lagen van het (kosmisch) Hart kan openen en integreren, dan kan het komende jaar voelen alsof je hart gevangen zit in een klem van controle en macht. De bevrijding komt dan rond maart 2022. Dan kan het hart en de liefde voor velen eindelijk vrij gaan stromen. Dat hoeft trouwens niet te betekenen dat we door de transitie heen zijn en alle problemen achter ons liggen.

Van binnen wordt de liefde veel makkelijker voelbaar. Maar voor hen die nu al de onvoorwaardelijke liefde voor zichzelf en de omgeving kunnen ervaren (Goddelijke lagen) en dus het kosmisch Hart en de nieuwe energie kunnen belichamen, zal het een wonderlijke periode worden van grootse doorbraken en synchroniciteit. Wie jij eigenlijk diep van binnen in Wezen bent, stroomt de wereld in en deze kwaliteiten zullen gezien worden als de daden van superhelden, zoals we die in films voorgeschoteld krijgen.

Weet dat je niet continu op die laag van wonderlijke synchroniciteit kan blijven, maar heen en weer beweegt in je eigen bewustzijn. Waardoor je stap voor stap steeds vaker de magische kracht van universele onvoorwaardelijke liefde vanuit je Wezenlijke Zelf kan ervaren en leven.

Liefde is onze Gids…
2022 is een jaar waarin we voor de verbinding gaan en het vieren van de verschillen. Een jaar waarin we de wonderen van ons hart gaan ontdekken. En daarom plaats ik hier dit gedicht van Alain Clark om mee af te sluiten: LIEFDE IS ONZE GIDS. Laat ook voor jou liefde jouw Gids zijn in het komende jaar. Ik wens je een hele fijne en bijzondere doorgang naar 2022 en een nieuwe realiteit waar liefde de basis is van ons bestaan. Sommige noemen het 5D, maar wij zijn veel meer dan dat. Wij zijn multi-dimensionale uitdrukkingen van bewustzijn, met het kosmische Hart als ons bijzondere alles omvattende en integrerende kwaliteit. Gedicht van Alain Clark: Liefde is onze Gids…: (HIER)

Heb het goed…

©Manuela
van inzichten.com

* * *

VOOR GEÏNTERESSEERDE:
Iedere nieuwe en volle Maan is er een Online Meditatie&Activatie webinar. Het eerst volgende webinar vind je in de agenda op deze website en is een TOTALE ECLIPS van zaterdag 4 december 2021 om 19:45. Dit is de link voor meer informatie en om een ticket te kopen: (HIER) Deze link is niet meer geldig nadat het event is geweest. Je kunt de nieuwe data vinden in de agenda www.inzichten.com/agenda .)

SPECIAAL WEBINAR WORTEL AMETHIST op woensdag 8 december 2021 om 19:45. Dit is een webinar waarin de nieuwe energie van het eenheidsbewustzijn sterk wordt ervaren en ook geïntegreerd. Is een super ervaring voor de meeste deelnemers van eenheid, thuiskomen en Bronenergie ervaren en integreren. Lees meer: (HIER)

Overweeg eens om een hartdonatie te schenken als deze artikelen over de elektromagnetische updates en mijn astrologische artikelen je ondersteunen. Zodat ik deze updates gratis en open kan blijven aanbieden en schrijven. Als het echt goed voelt voor jou, dan ontvang ik graag zo’n opsteker. Resoneert het op een goede manier, dan is dit de link naar de Hartdonatieknop: (HIER)

© Copyright Manuela van der Knaap. Deze informatie en alle andere informatie van www.inzichten.com mag je in zijn geheel doorgeven, vooropgesteld dat er geen winst op gemaakt wordt en deze aantekening eraan toegevoegd is en voldaan is aan de volgende criteria: Wil je deze informatie of andere informatie van inzichten.com publiceren of bespreken op een website, column, blog, in een blad, video, televisie, radio of andere vormen van publicatie op schrift, beeldmateriaal of geluid, of elke andere vorm van publicatie; dan is dit uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van de auteur van inzichten.com . De auteur is te bereiken per mail via info@inzichten.com

2 gedachten over “‘De magische overwinning van het Hart’..!

  1. Beloved Manuela,

    Dank, dat U o.a. dit omslagpunt zo duidelijk illustreerde … sowieso gaan Aarde en mensheid een ‘Gouden tijd’ tegemoet … nog even door deze ogenschijnlijk ongemakkelijke overgangsperiode heen bijten … hahaha

    wat als intense en duidelijk indicatieve synchroniciteit bij me overkwam was het gegeven, dat op 09-12 j.l. kleinzoon Boreas aan Aardse energie-dragers en mijn kollektie (Great Great Grand Father van zo’n 30 nazaten) werd toegevoegd … deze volbloed deze-tijds-entiteit trad in op de zelfde dag als mijn oudste dochter (09-12-1965) en had aan Haar vrijwel identieke plaatsing van Ascendant en Zon in Sagittarius en noordelijke maansknoop in 6e huis in Gemini … Prachtig … nog enthousiasmerender was, dat de analyse van Zijn overweldigend positief energiepatroon ten volle werd ondersteund door de inzichten van de Maya-Astrologie … deze neonatal bleek als dag van intrede KIN 100 (Bolon Ahau – de Verlichte en Verlichtende Bron van ons zonnestelsel in één lijn met de Bron van het melkwegstelsel – Sagittarius *A) als incarnatiemoment gekozen te hebben … zuiverder vruchten kan een boom m.i. nauwelijks voortbrengen … hahaha

    dit beeld, deze woorden ten einde wat positieve energie aan het collectief toe te voegen … verwachtingsvol en vol vertrouwen wordt hier dan ook de zich ontvouwende toekomst aanschouwd en mede gecreëerd

    nogmaals Dank

  2. Het hart gaat winnen! Er zal een interventie plaatsvinden waar geen enkele wetenschappelijke verklaring voor zal zijn! Wanneer alles verloren lijkt te zijn, zal de openbaring aan de mensheid getoond worden en zal men op zielsniveau het schouwen verstaan en onder ogen komen! Rusland zal door het wonder aan het hart worden opgedragen! De splitsing tussen oost en west zal ophouden te bestaan en daarbij spelen de twee olijfbomen (de Hogepriester) en (de Monarch) een fundamentele rol! Wereldwijd zal men niet slechts op grote schaal tot inkeer komen, maar ook tot het inzicht komen om de twee harten van de nieuwe schepping te omhelzen!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.