Advertentie

Een hart onder de riem..?!


John Smallman (klik voor ander artikel hier op de site)
John Smallman (klik voor ander artikel hier op de site)

We plaatsten hier al vaker berichten van John Smallman. Het onderstaande bericht vinden we van een ingetogen kracht, dat we het je niet willen onthouden. Laten we in ieder geval John Smallman zichzelf en ‘Saul’ nog even bij je introduceren, in het geval je nog nooit van hen hebt gehoord.

“Hallo, mijn naam is John Smallman. Sinds 1995 schrijf ik al de informatie op van mijn vriend ‘Saul’. Hij is een spirituele entiteit, wiens boodschappen over de jaren heen, bijzonder inspirerend voor me zijn en me een hart onder de riem steken. In deze boodschappen spreekt hij vaak over ‘volledig bewustzijn’. Dit is de omschrijving die ik daarbij van hem krijg daarvan:

“Volledig bewustzijn is een staat van zijn, waarin de entiteit van een individu -onderwijl een vorm van persoonlijke entiteit handhavend- een gevoel heeft, een ervaring van één zijn met God en de totaliteit van de goddelijke Kosmos. In deze staat, die herhaaldelijk en eeuwig kan worden bereikt, is alle kennis, zijn alle ervaringen, is alle wijsheid direct aanwezig en toegankelijk en bekend. Alles is in een staat van vrede en in een perfecte en vreugdevolle harmonie. De totale ervaring van ‘Al-dat-is’, is volledig doorspekt en gedrenkt in een oneindige overvloed van ongeconditioneerde liefde. Niets wordt afgewezen, verlaten noch weggegooid. Alles wordt geaccepteerd en volledig geliefd, omdat alles in Creatie perfect is. En in deze staat van volledig bewustzijn, weet én ervaart iedereen dit.”

Ik vind dat nu de tijd gekomen is om via mijn blog deze boodschappen met jullie te delen; ik hoop dat ze waarde-vol voor je mogen zijn!”

* * *

x

x

 De veranderingen zijn zeer zorgvuldig

en

verstandig door de aankomende leiders gepland

x
2013 © John Smallman – 10092013 Saul

2013 © vertaling René  

 x

The_flag_of_Syrian_Arab_RepublicEen belangrijk keerpunt is bereikt terwijl het duidelijk wordt dat de burgers van de geïndustrialiseerde wereld niet bereid zijn de leiders te steunen die hen willen meenemen in het zoveelste zinloze en volstrekt ongepaste militaire avontuur. Ja, er is lijden en hartzeer in Syrië, veroorzaakt door jaren van verdeeldheid veroorzakende houdingen en politiek, en het behoeft dringende, attente en compassionele aandacht. Het rechtvaardigt echter geen gewapende interventie van landen waarvan de regeringsleiders menen zelf beter in staat te zijn om de problemen op te lossen dan degenen die daarbij direct betrokken zijn: de Syriërs zelf.

De arrogantie die die houding demonstreert is echt verbijsterend. Het lijkt er ook op dat hier andere factoren aan het werk zijn waar niemand het over heeft, zelfs op regeringsniveau, omdat zij betrekking hebben op geheime agenda’s die niet kunnen worden toegegeven. Degenen die militair willen ingrijpen zijn niet al te serieus bezig met wat het beste is voor het Syrische volk.

Syrië is een land dat in menselijke termen sinds een lange tijd intern verdeeld is, zoals veel landen in het Midden-Oosten, en de zelf-dienende betrokkenheid van de westerse geïndustrialiseerde landen in de regio heeft die situatie geen goed gedaan.  In deze Nieuwe Tijd zijn de volkeren van de wereld op zoek naar zelfbeschikking, wat hun recht is.  Met zelfbeschikking neigen mensen er van nature naar kleinere sociale en culturele groepen te vormen die veel effectiever harmoniseren dan grote massa’s, en die zijn niet zo erg geneigd om andere groepen te willen controleren of manipuleren, laat staan naburige landen.

De grote naties die in de afgelopen paar eeuwen werden gevormd, zijn geen natuurlijke entiteiten.  De leiders van grote landen willen niet bewust zijn van, laat staan dat ze verlangend zijn naar, het voorzien in de behoeftes en wensen van kleinere groepen burgers binnen hun grenzen. Over het geheel genomen zijn deze leiders zeer ambitieuze mannen en jagen ze macht en invloed na op wat zij zien als het ‘wereldtoneel’. Ze hebben daarbij zeer weinig interesse in de behoeftes of verlangens van hen die hen gekozen hebben om te dienen. Ze stellen minderheden tevreden, doen ze beloftes wanneer de verkiezingen ophanden zijn en hun stemmen nodig, maar, zoals jullie heel goed weten, heel zelden proberen ze zich aan hun pre-electorale beloftes te houden. In ieder geval, over het geheel genomen liggen de beloftes die ze maken ver buiten hun macht of intentie om waar te maken.

glas in lood lichtDe angst bij de oude machthebbers
De enorme onlusten die op dit moment over de gehele wereld gebeuren – politieke, economische, religieuze, sociale en culturele – maken deel uit van de essentiële veranderingen die de Nieuwe Tijd binnen brengen.  De overgrote meerderheid van de mensheid is volledig voorstander van verandering, onderkennend dat alleen door enorme herschikking van de systemen en de organisaties die op dit moment het leven van de burgers controleren en dirigeren, wereldvrede gevestigd kan worden. De oude orde – de machtselite: degenen die altijd de teugels van macht en invloed op Aarde gedurende eonen in handen hebben gehad, voornamelijk door middel van overerving – is het aan het verliezen en vindt dat niet leuk.

Feitelijk beangstigt de gedachte daaraan hen. Bijgevolg worden hun inspanningen om te behouden wat zij beschouwen als hun ‘goddelijk recht’ om de macht en controle te hebben, toenemend krankzinnig en onbetamelijk naarmate die macht aan hun greep ontglipt. Het komt door de intense angst die dit bij hen veroorzaakt dat de motivatie om militair in te grijpen in Syrië wordt gedreven: het vecht-of-vlucht-syndroom, en dat  ZEER groot geschreven..!

Los van alle andere overwegingen, zal een militaire interventie in Syrië de aandacht afleiden van hun voortdurende inspanningen om de veranderingen ongedaan te maken die er zijn gebeurd, door de invoering van verdere wet- en regelgeving om hun bevolking te bewaken en te controleren – wetgeving die zij rechtvaardigen, zoals in het verleden, met de toenemende aantallen terroristen van wie ze beweren dat ze van plan zijn om hun steden aan te vallen en hun burgers te doden.

Gelukkig zijn deze burgers ontwaakt voor de totale onbetrouwbaarheid… neen, de oneerlijkheid van deze claims, en weigeren ze te accepteren, de machtsbasis waaraan de elite verslaafd is en waaraan zij zich woest vastklampt, verder ondermijnend, terwijl deze feitelijk onder hen afbrokkelt. Veranderingen van enorme betekenis zijn aan de gang, zoals jullie duidelijk en plotseling kunnen zien, nu dat de mainstream media niet meer in staat zijn om dat weg te wuiven of te negeren.

De veranderingen zijn zeer zorgvuldig en verstandig gepland door de aankomende leiders – mannen en vrouwen van over de gehele wereld, die op dit moment in jullie menselijke geschiedenis geïncarneerd zijn om deze grote taak op zich te nemen.

.
.

Er zijn altijd wijze mannen en vrouwen geweest achter de schermen op Aarde werkend, die helpen bij het tot stand brengen van de veranderingen die nu gebeuren; inderdaad, er is een enorme hoeveelheid zeer geanimeerde discussie en zorgvuldige planning vooraf in het de basis leggen voor dit moment in jullie historie. En nu komen deze, heden als mensen geïncarneerden, naar de voorgrond, komen in beeld om deze rechtstreeks betrokkenen met grote wijsheid, compassie, vergeving en liefde aan te moedigen en te adviseren in het alles tot bloei brengen.

Jouw intentie draagt bij!
Veel nieuwe gezichten zijn neergezet om op het internationale toneel te verschijnen, om hen te kalmeren en tot bedaren te brengen die zich ter oorlog willen haasten.  Als ze dat doen, kunnen jullie allemaal helpen door het ‘gewicht’ van jullie intentie toe te voegen om liefdevol te zijn en liefde te delen, op ieder moment van jullie dagelijkse leven.  Die liefdevolle intenties die jullie vasthouden en sturen, of God toestaan namens jou te sturen, zijn inderdaad van groot gewicht.  Ze zijn intens krachtig, hoewel het voor ieder van jullie individueel kan lijken alsof ze van zeer weinig betekenis zijn.

Dus, laat je twijfels los over je belang in deze enorme onderneming die aan de gang is, en her-intensiveer je vastbesloten intentie om liefdevol te zijn en je liefde op ieder moment te delen. Dat is jullie taak, jullie reden om belichaamde mensen te zijn op dit punt in jullie spirituele evolutie.  Niemand anders kan doen wat jullie – ieder individu zijn eigen spirituele pad volgend – kan doen. De intentie die iedereen van jullie afzonderlijk vasthoudt is essentieel, en wanneer jullie ontwaken zullen jullie zien waarom dit zo is. Heb iedere ochtend als je wakker wordt, en elke avond als je je voorbereidt op de slaap, de intentie liefde te zijn, liefde te delen, en de liefde naar de gehele mensheid, zonder uitzondering, uit te breiden, en weet dat Gods goddelijke Wil wordt gedaan.

Jullie zullen ontwaken in het meest wonderlijke gevoel, bewustzijn, ervaring van het oneindig en eeuwig geliefd zijn.  Zonder uitzondering trachten allen op Aarde volledig geliefd en volledig geaccepteerd te zijn, en een Realiteit veel groter dan je je ooit had kunnen voorstellen of op hebt gehoopt, staat op het punt zich rond jullie te ontvouwen, jullie in een staat van goddelijke gelukzaligheid brengend.

Met heel veel liefde, Saul.

 

75 gedachten over “Een hart onder de riem..?!

 1. Enkele jaren geleden heb ik met mezelf de afspraak gemaakt, niet langer slaaf van het corrupte wereldwijde systeem te willen zijn en mijn soevereiniteit als mens zelf weer ga invullen (dus niet laat invullen door anderen). Hierover heb ik al vele gesprekken gehad met mensen, die je gaandeweg je leven, tegenkomt en blijkbaar dezelfde opvattingen hebben. Gebaseerd op Liefde te werken naar een oplossing, die we als mensheid gaan omarmen en een ieder soeverein laat in zijn/haar opvattingen/overtuigingen ongeacht huidskleur, geloofsovertuiging,seksuele voorkeur etc.

  Gedurende mijn werk in de natuurgeneeskundige wereld heb ik de afgelopen 30 jaar mijn credo waarheid = eerlijkheid = zuiverheid = Liefde altijd uitgedragen en zal dit ook blijven doen. Intimidatie etc. is me allemaal overkomen, omdat ik mijn waarheid niet mocht uitdragen vanwege “andere” belangen. Toch sta ik nog steeds overeind en sterker dan ooit tevoren.

  Je mag me rustig een idealist noemen, die al dromende een weg door zijn leven zoekt. Het geweldige muzieknummer van John Lennon “Imagine” inspireert me al vanaf het moment, dat deze prachtige lyrics en eenvoudige muziek, op deze planeet ten gehore zijn gebracht.

  “You, you may say
  I’m a dreamer, but I’m not the only one
  I hope some day you’ll join us
  And the world will live as one”

  Tja, noem me maar me een dromer, maar ik ben zeker niet de enige en weet dat “alles sal reg kom”.We zullen de saamhorigheid alleen nog een stukkie moeten vergroten om over de drempel van ‘leugen en bedrog’ te kunnen stappen. We kunnen met z’n allen zo verschrikkelijk veel! Laten we dit nu voor eens en altijd de wereld laten zien! Want we zijn hier echt in deze periode om met elkaar en voor elkaar het Leven te veranderen en het te mogen leven op een waarachtige = eerlijke = zuivere = Liefdevolle manier.

  1. Je bent zeker niet de enige, ik hier ben ook zo’n dromer, en heb de hoop dat ze uitkomen, deze wereld heeft het nodig. En wat betreft “Imagine” 🙂 zo mooi. We blijven dromen, en hopelijk worden dromen dan ook werkelijkheid…

  2. Wat een mooi mens ben jij Harrie.Jouw verhaal geeft mij kippenvel en dat is dat voor mij altijd een teken van herkenning in liefde en zuiverheid.
   dank voor het delen en ook ik zal met mijn intentie het liefdeslicht rondsturen zodat we met z’n allen een helende lichtkoepel gaan vormen.

   liefs Simone

 2. Ik ga nu slapen, met de intentie liefde te zijn, liefde te delen, en de liefde…ev. En dit herinneren als ik wakker wordt. En morgen weer, en dan morgen weer … ev.
  Dank Harrie, en John.

 3. Geweldig artikel!! Ik kan alleen maar hopen dat velen dit zullen lezen. Ik heb het doorgestuurd naar mijn Familie en vrienden.
  Ik wens jullie heel veel succes met jullie site.
  Zelf ben ik al 31 jaar bezig met spiritualiteit. Wat heb ik door lezingen en boeken veel geleerd. Ik begrijp dat alles één is en we liefde moeten uitstralen en zelf liefde zijn want er is niets anders dan liefde.
  Lieve groet van Juul.

 4. Mooi artikel John, maar is dit niet een beetje tevroeg? volgens mij wordt de meute wakker en boos op die reptielen, dit is een normale menselijke reactie, het zo allemaal liefde moeten zijn, dat klopt.
  Uiteindelijk heb je volkomen gelijk, maar ik denkt dat dat pas over een paar jaar komt. niet te min vond ik je artikel leerzaam, dank je wel.

 5. Laten we met zijn allen liefde en licht visualiseren en deze
  door gedachtenkracht sturen – vooral naar alle oorlogszuchtige wereldleiders – om, zoals een bombardement van e-mails naar malafide
  organisties, hun insane gedachtengangen te ontregelen en te ontmantelen. Indien hun ego’s ze afwijzen, laat deze energieën dan terugvloeien naar Moeder Aarde zodat deze haar afweersystemen kan versterken en reguleren.

 6. – Internationaal Rode Kruis rapport verbrijzelt ’6-miljoen theorie’ :

  http://www.bashaoorpakistan.com/featured/reports/international-red-cross-official-records-proves-holocaust-fraud/

  – Auschwitz FACTS : (German) Camps Had A Post Office, Hospital, Maternity Ward, Library, Cinema, Theater, Jail, School, Swimming Pool, Sauna, Brothel, Orchestra, Choir, Soccer Field, Weddings, Their Own Money, Passports, Photographed, Death Certificates, Punishment Reports, etc. :

  http://www.whale.to/b/auschwitz_q.html

  ■ Over de 3 toegangsdeuren van de ‘Leichen Zimmer’ .. ehhh … de ‘gaskamer’ in Auschwitz bedoel ik natuurlijk :

  http://www.historiography-project.com/misc/doors.html

  ■ Zyklon-B : enkele technische specificaties over het kleding- en matras-ontsmettingsmiddel :

  http://www.anderekijk.info/zyklon-b/

  ■ Nederlandstalig holokolder-artikel

  http://www.radioislam.org/nederlands/complete-feiten-over-de-holocaust/complete-feiten-over-de-holocaust.html

  – Toespraak David Irving ; kijk/luister alléén de 10 minuutjes NA 1u00:00 !!! :

  http://www.youtube.com/watch?v=jgGP_evkvOk

  – “The Jewish Declaration of war on Nazi Germany” / the economic boycott of 1933 :

  http://www.wintersonnenwende.com/scriptorium/english/archives/articles/jdecwar.html

 7. Wat een prachtig artikel.
  Met name de zin: “De oude orde (….) is aan het verliezen en vindt dit niet leuk”.
  De meeste alternatief-nieuws-websites publiceren alléén maar negatieve stukken. Zo houden ze de ellende mee in stand!

  Deze mooie boodschap dienen wij zoveel mogelijk te verspreiden.
  Dank Guido!

  1. christ yin yang
   Buiten de polariteit, de dualiteit om, ligt het veld van én/én, waarmee óf/óf tot het verleden gaat behoren.
   Kiezen uit 2 grootheden, betekent niet het ene áfkeuren.. (Heel belangrijk..!) Het betekent de 2 grootheden zien en er 1 kiezen, zonder de andere te verdoemen of negeren. Dáár zijn de polariteiten elkaars maatjes.. Zonder elkaar leven ze niet..!
   Energy flows where the attention goes! Dankjewel Josefien..

 8. Alles is liefde, alles is bewustzijn. Hitler is onderdeel van het bewustzijn, Obama is onderdeel van het bewustzijn.
  Het bewustzijn wil een omwenteling maken, het is bezig om van een paternalistisch systeem naar een matriarchaat. Het bewustzijn kan pas matriarchaal zijn als het patriarchaat is gestorven.

  Het bewustzijn zal dus krachten moeten inzetten om het patriarchaat te laten sterven. Want het nieuwe kan pas ontstaan als het oude is gestorven. De druk van het patriarchaat zal steeds groter worden, zodat steeds meer mensen zich gaan ont-wikkelen. De oude wikkels (oude overtuigingen) los laten. Ont-wikkelen.

  Ont-wikkelen is je ontdoen van alle overtuigingen die je hebt overgenomen, die je hebt van je ouders, van de school van de krant enz., enz. Dan kom je uit bij je ik-ben-liefde.
  Ont-wikkelen is best eng, het vraagt openheid naar jezelf en eerlijk naar je zelf te kijken. Het vraagt dat je in jezelf je eigen satan ontmoet, je eigen duivels accepteert.

  Als je uitgekomen bent bij de ik-ben-liefde ben je synchroon met het hier en nu, ben je schepper en ervaar je je eigen schepping.

  Dank Obama voor het opvoeren van de druk en de mensen te dringen naar de keuze tot ons-wikkeling.

  1. Zoals ik dit lees Patrachaal naar matriachaal , gaan we van het ene uiterste naar het andere uiterste ?? Blijven we dus lekker in de dualiteit verstrikt en komen we niet in balans met beide uitersten. Vind je het goed dat ik daar niet aan mee doe? Dat ik verder blijf pleiten voor harmonie en niet van de ene polariteit doorschiet naar de andere?

  2. Volgens mij is het patriarchaat het controlerende en het matriarchaat het (vrouwelijke) scheppende.
   Het scheppen vanuit het hart, vanuit de liefde.

   Een andere optie is dat het paternalisme ons inderdaad naar 5d brengt, via bijv een atoomoorlog. 5D wordt vergeleken met de situatie na de dood. (no offence)

  3. Tja wat ik al dacht het is voor jou het een of het ander, precies zoals je al aangaf in je eerste comment.
   Ik hoop dat je ongelijk hebt en dat het optie drie is ,namelijk het in balans komen van het controlerende en het scheppende ( ongecontroleerd scheppen lijkt mij ook problemen te geven namelijk)
   Een optie waaraan jij door het in polariteiten kijken aan voorbij gaat.
   En nee hoor ik ben niet beledigt door jouw idee , je mag denken wat je wilt . Alhoewel ik een atoomoorlog nou niet echt zie zitten.

  4. Zou je mij blindelings vertrouwen wanneer ik aan het scheppen ging? Ook al zou ik dat uit liefde doen ( in naam dan) Zou jij een ander zo maar vertrouwen als hij/zij zegt uit liefde te scheppen?
   En jij stelt dat eerst het patriarchaat dient te sterven alvorens het matriarchaat kan ontstaan? Hoe verhoud zich dat naar het omarmen van de satan in jezelf. Kun je liefde uitstralen wanneer je je duivels intergreert? en zo ja waarom dan eerst het oude sterven voor het nieuwe vormgegeven kan worden . Dat lijkt mij in totale tegenspraak met elkaar.
   Hier lijkt mij een verduidelijking van jouw visie op zijn oplaats, ik snap er namelijk geen jota van .

  5. Volgens mij staat in het artikel over het matriarchaat dat controleren en scheppen geen tegengestelden van elkaar zijn.
   Je schept ieder moment Marcel met je onbewuste overtuigingen. Misschien is bewust scheppen een betere uitleg dan in vertrouwen scheppen.

   Jij schept en waarom zou ik daar wantrouwend tegen over moeten staan, als je iets schept wat mij raakt dan tril ik mee, als je iets schept wat niet bij mij mee-trilt sta ik het niet toe. Ik ben toch bewust aanwezig en kan zelf bepalen welke van jouw scheppingen ik toelaat?

   De mens heeft alles in zich, geen enkele eigenschap is de mens vreemd. Ken u zelf. De eigenschappen die onderdrukt worden die vragen juist veel aandacht. Dat kan door hoofdpijn, moeheid door boosheid enz., enz te gebruiken. Mensen wikkelen allerlei overtuigingen in die door ouders, media, sociale druk afgewezen worden. En dat vinden die overtuigingen niet fijn, want het maakt de mens minder heel.

   Als de mens zich ont-wikkeld maak je bijv. de haat bewust en achter die haat blijkt iets heel kwetsbaars te zitten die haat/moeheid/boosheid gebruikt om de aandacht te krijgen voor zijn bericht.(het bericht, ik wil gewoon meedoen, heel zijn)
   Door het bewust maken, haal je de wikkel van haat weg en brengt letterlijk het afgewezenen in het licht. Het licht van het bewustzijn. Dan integreert de haat, het is niet meer nodig voor het afgewezen deel om haat/moeheid/boosheid/oorpijn/mank lopen te gebruiken om de aandacht te krijgen.

   Je kunt pas naar groep 2 als je groep 1 hebt verlaten. Groep is is voor 2de groepers gestorven, afgesloten.

   Duisternis (onbewustheid) is slechts de afwezigheid van bewustzijn (licht) Bewustzijn kan nooit verdreven worden door duisternis, duisternis wordt altijd verdreven door bewustzijn (licht).

   Ik heb vaak ervaart dat het onbewuste deel gesymboliseerd wordt als een zwart stipje in een grot-gang en op het moment dat ik er bewuste aandacht aangeef, gaat het vluchten en op een gegeven moment komt het toch binnen bereik van mijn bewustzijn en slechts door het enkele feit dat ik er liefdevol bewust naar luister en alles toelaat om er te zijn, wordt de duisternis verlicht.

  6. @ charles
   Je schrijft:Volgens mij is het patriarchaat het controlerende en het matriarchaat het (vrouwelijke) scheppende.
   en iets daarvoor:Het bewustzijn wil een omwenteling maken, het is bezig om van een paternalistisch systeem naar een matriarchaat. Het bewustzijn kan pas matriarchaal zijn als het patriarchaat is gestorven.

   Dat komt op mij over als zie jij het als tegengesteld aan elkaar en probeer je niet zoals ik daarvoor de twee in harmonie te brengen maar moet de een eerst sterven alvorens de ander zegevierend ons zal bevrijden???? Zoiets ?

  7. Marcel ik heb het trachten te verwoorden door te schrijven dat je van groep 1 naar groep 2 gaat.
   De 1ste en de 2de groep gaan niet samenwerken, het is een volgende stap.

   Er is toch geen ruimte voor paternalisme (externe controle en bepaling) als ik kies om zelf scheppend te zijn?

  8. @ charles
   Het spijt me ik begrijp werkelijk niet hoe die redenatie van jou in elkaar steekt . Ik heb ook geen zin om je onderuit te schoffelen dus zullen we het hier maar bij houden?
   Jij denkt het jouwe en ik begrijp het niet , das oke wat mij betreft.
   Als ik namelijk alles uit groep 1 vergeet( sterven) zal ik een gedegen basis missen voor groep 2. Daar gaat imo jouw redenatie helemaal de mist in , maar zoals ik al zei ik begrijp er waarschijnlijk helemaal niks van. Mijn fout .

  9. Oke Marcel laten we het zo.
   Ik wil je alleen wijzen op: “Dan integreert de haat”. Mag je vertalen als: leren van, als: sterven van de haat.

  10. Beide groepen gewoon ervaren en bezien van twee kanten om daarna beide in balans te krijgen om los te laten. Mannelijk/Vrouwelijk telt alleen in de stof en niet in de geest. Dualiteit is het ervaren naar de middenweg. Liefde is in balans met alles en iedereen zijn. Na loslaten op naar het volgende concept binnen het bewust van alles zijn.

  11. Doe mij dus maar pa&ma -triarchaal . Komt er weer de vraag ; is het pa na ma of ma na pa ?

  12. Wie was er het eerst, ja, ja…… natuurlijk de aloude kip of het ei discussie…… veel gevaarlijker voor mij vandaag de zon of de maan 😉

  13. Dank je, Coz, mooi vanuit 2 kanten beLicht….. en hoe zit het met de Zon en de Maan?????

  14. Cozmic 8.15, grappig filmpje, ik miste alleen iets heel belangrijks in het filmpje. En eerlijk gezegd, ben ik wel benieuwd hoe jij dat ziet.

   In het fimpje wordt gesproken over een boom…… The Tree of Knowledge….. staat inderdaad in het scheppingsverhaal.

   Echter, de belangrijkste boom in The Garden of Eden mis ik in het filmpje en daar ging nu juist de discussie over vanmorgen:

   The Tree of Life…… ook wel genoemd: The Tree of Wisdom 😉

  15. Eerlijk antwoord, Coz, dank je voor je oprechtheid…..

   Met a-theïsme bedoel je dus precies wat ik al dacht: dat je de God in jezelf ontkent! Daarom komt in dat filmpje De Levensboom niet voor…. je ontkent de Ontstervelijkheid, de Eeuwigheid in jezelf! Daarom is onze levensfilosofie 100% verschillend en komen we nooit bij elkaar. Dat heeft niets met Ego te maken, maar is een zaak van Leven en Dood, Klinkt dramatisch, maar dat is het niet.

   Het zou alleen fijn zijn als we dit van elkaar accepteren, zonder er een drama van te maken 🙂

  16. Je geeft er weer een grappige draai aan dick , atheïsme vind ik relativerend , ik hang geen godsdienst aan . Mocht je geheugen ( selectief ) je in de steek hebben gelaten dan kan ik je eraan herinneren dat we volgens mij allemaal de ESSENTIE zijn die door anderen de ziel of geest genoemd wordt . En dat het scheppingsverhaal een kleine episode is gewijd aan de interventie van bepaalde interdimensionale wezens ( aka anunaki )
   De Gnosis erkende deze wezens dus ook niet als highest supreme beings en zagen Anu ( jahweh ) als de demiurg .
   ik zal wel weer tegen een muur lullen , why bather ..

  17. Cozmic, mijn geheugen laat me niet in de steek…….. en ik weet 100% zeker dat jij ook wel ergens in jouw bolletje heb opgeslagen dat ik hier op wtk al jarenlang verkondig dat ik geen enkele godsdienst, religie of wat dan ook aanhang….. ik heb alleen heel veel gelezen in oude, heilige geschriften…… en heb hier verteld dat mijn eigen innerlijk weg de laatste jaren heel sterk resoneert met bijbelse verhalen en gnostische geschriften….. maar ook voel ik me geweldig thuis in de Baghavad Gita of in de wijsheden van Hans Laurentius etc…. het gaat uiteindelijk om de innerlijke beleving, door mij vaak innerlijk weten genoemd, en die is voor een ieder van ons toch verschillend. We zouden dat van elkaar moeten respecteren!

  18. dick
   in mijn korte leventje heb ik dit oa geobserveerd ;
   wie stteds spreekt over respecteren heeft daar een issue mee
   wie steeds over vrijheid van meningsuiting spreekt heeft daar een issue mee
   wie steeds over gelijkwaardigheid spreek etc
   wie steeds over onvoorwaardelijke liefde spreekt etc
   de lijst is oneindig en een goed lezer snapt de crux

   de meest dogmatische assholes die nog niet eens een half liefdeslichtje in hun hart hebben schijnen hebben vaak 24/7 hun mond vol over onvoorwaardelijke liefde . Ik pluk ze er zo uit . Woorden en daden zijn 2 . Al die mongoloïde teksten die ik lees over in je hart leven en even later de ander verketteren , KIJK EENS GOED . Double standards 4 everything . Ik ga je niet persoonlijk de oren wassen , geen behoefte aan , als ze na Marcels schrobbeurt nog niet schoon zijn dan is het ingegroeid vuil .

  19. En by the way dick , ik waardeer jouw respectvollere manier van converseren , dat mag ook gezegd worden 😉

  20. Cozmic, ik stuur alleen al mijn Liefde en Licht naar je toe….. meer kan ik je niet geven 🙂

  21. Van zo’n comment moet ik echt bijna kotsen Dick , so fucking cliché .
   Ook zo lekker uit de hoogte alsof JIJ liefde en licht kan STUREN , frequentie en ontvangers , misschien wil ik jouw licht en liefde frequentie niet , heb je toestemming gevraagd om het te sturen ? Wat als jouw licht en liefde niet resoneren met het mijne of is het een universele liefde via jouw god ? Iedereen die mij ongevraagd licht en liefde wil sturen zie ik als manipulators , ze kunnen het met woorden niet redden dus sturen ze ‘licht en liefde ‘ fuck off with that shit . Ik heb mijn eigen licht en liefde , zodra ik het moeilijk heb dan vraag ik anderen hulp van wie ik weet dat ze op mijn nivo zitten . Stomme licht en liefde gelul komt me al jaren de strot uit , voornamelijk omdat het meestal uit de strot van idioten komt .

  22. Dus dick , de licht en liefde die jij denkt te kunnen sturen , steek die lekker in je reet . Ik hou het bij de rnf inzichten waar mensen elkaar steunen en triggeren waar nodig is . Zonder voorwaarden .

  23. Dick is net een licht krant, komt steeds met zijn neon verschijning langs scrollen met ongewenste sp@m advertensies die weer op elk pak zuivel van hem is kunstig gefabiceerd. We hebben wel iets Fellers nodig vandaag de dag dat dat bleke straaltje licht en potserige liefde. Je kan het zelfs niet eens omarmen en of vasthouden in 3D.

  24. Nee, nee cossie.. De sleutel lech bei God.. En die God, mijn god, de beste god zech mar.. Nou die had een zoon, en die hield van wijn. Wèhn.. En voor een goed glas wijn, hoef je éch nie in de kroech te zèhn.. http://www.youtube.com/watch?v=m8-oWu7q1vo

   (U lijk so op mij moeder.. Die hep ook soon bankstel! Godverdegodver.. Neutronenkorrels… Godverdegodver.. Het is gewoon pure basterdsuiker..) Het is overigens wel de tèht om op sgeeurgras te controleru..!

  25. Mijn Gluhwein van 2 jaar geleden schijnt nog steeds op Guido Heel heilzaam in te werken, het schijnt dat je er erg heilig van wordt.
   Voor het juiste na gloei effect heb je goddelijke wijn nodig… :mrgreen:

  26. Lekker ná-gloeien van Glühwein enzo.. Geboren in Eindhoven, heb ik een ingebouwd ‘nagloei-effect’.. Het gaat té ver hier (Jeweetwel.. Off topic enzo) om dit uit te leggen, maar jij kunt je daar vast-en-zeker een voorstelling bij maken. (Denk maar eens aan dat vingertje van ET..!)

  27. Gotverde gotver Guido , dacht ik toch effe zo dicht bij het antwoord te zijn en haalt de keek op de week mij er weer van weg . Nu heb ik helemaal geen idee meer waar ik dominee dik moet plaatsen en alle relativiteitstheoriën bij elkaar . I’m deep in a shithole , hoogste tijd om die rnf ook maar de genadekogel te geven . Die lui lullen ook maar wat .
   Mochten jullie niets meer van mij horen dan ben ik opgestegen in demensies en kan ik slechts nog telepatisch communiceren , hoogstwaarschijnlijk zal Marcel W mijn channel zijn . So long , dank voor de info , be a good girl http://www.vevo.com/watch/robin-thicke/blurred-lines-unrated-version/USUV71300526

  28. Ach Paul , ik moet ook een beetje aan mezelf denken , jullie zitten nu tussen de 55 en de schijndood , ik heb nog een leven voor me .
   Toelating tot de rnf betekent eigenlijk me verenigen tot een uitstervend ras , ik ga liever mijn eigen weg , vol vitale energie . no hard feelings
   http://www.youtube.com/watch?v=cMcA-HGVo6o

  29. Coz we zijn gewoon als RNF springlevend, we houden ons vast aan opgedane ervaringen. Maar is men zuur en of waarneer angst heeft, springt de RNF te voorschijn. Wij hebben meer in Petto dan de GF, we delen tenminste zonder channeling nominaties uit aan degene die dat met hart en ziel verdienen. Niet aan sukkels en puistenkoppies en andere mondvolle en tandloze monsanto E-nummer behoudende afgebonden hart onde riem figuranten. We zijn erger dan onkruid en ook liefdevol voor scheinheilige bejaarden. :mrgreen:

  30. Fijn Paul , ik neem jullie in mijn gebeden mee opdat onze lieve heer jullie zo lang mogelijk in leven mag houden om ZIJN werk te doen . God zegene jullie . Liefde en licht

  31. Je moet van goede huizen komen en goed in jokeren zijn wil je de dans kunnen ontspringen en in kwailiteit van het lange leven kunnen genieten.
   Niet iedereen is even een heerlijkheid des leven, allemaal hebben we wel iets onder de pannen wat we voor ons zelf houden. De ene is meer kreupel dan de andere ongeacht het soort PC wat tekst en taal kunde verschaft.
   Niet in elk comment is het RNF geblazen, het is gewoon van meer walletjes thuis zijn en meer in petto hebben dan wat de meeste van je denken laat staan weten. Lekker zelf wazig zijn en mensen op het verkeerde been zetten is hun eigen fabrikaat, waar enkel men hun zelf mee schaadt!

  32. verkeerde been is in jullie geval het been dat het slechtst contact maakt met je kunstheup ?

  33. Dick 8.19 “Het zou alleen fijn zijn als we dit van elkaar accepteren, zonder er een drama van te maken 🙂 ”

   Bovengenoemde reacties staan onder een artikel met de naam “Een hart onder de riem..?! ”

   Het gezegde “een hart onder de riem steken” klinkt eigenlijk heel vreemd……. immers de riem (gordel) hangt normaliter onder het hart…. en als je het dus letterlijk neemt zou je het ook kunnen vertalen als een “stoot onder de gordel”

   Maar even terugkomend op het onoverkoombare verschil in levensfilosofie:

   Nu ik bovengenoemde reacties allemaal heb gelezen is in mijn visie het belangrijkste verschil in levensfilosofie tussen adepten van slechts alleen de Boom van Kennis ( Knowledge = Want to Know) en de adepten van zowel de Tree of Knowledge als de Tree of Life (Wisdom = Want to Love) het feit dat eerstgenoemden het Hart toch nog steeds op de verkeerde plaats zoeken 😉

   Zo, en voor onze kleuters Cozmic, Marcel, Guido en Paul heb ik nog een laatste, gratis advies:

   Neem nog eens het boek De Celestijnse Beloften tot jullie en verdiep je dan met name in hoofdstuk 6 de Inzichten over Beheersingsdrama’s. Erg leerzaam!

   http://www.symbolic.be/?CategoryID=223&ArticleID=1929

   Cozmic, de Bullebak
   Marcel, de Ondervrager
   Guido, de Afstandelijke
   Paul, de Arme Ik

  34. Beste Dick
   Ik heb inderdaad alles over de celestijnse beloften tot mij genomen en dat geintergreert dat met mij resoneerde. Vandaar uit heb ik nog vele andere lessen geleerd . Een van de meest belangrijke is wel treed in dialoog niet in discussie. Nu zal ik niet zeggen dat ik nooit meer in de valkuil trap maar toch minder dan voorheen( en lerende).
   In jou zie ik dan ook steeds weer de wens het laatste woord te willen hebben , en zich afgerekend voelen . (over arme ik gesproken)Je kruipt in rollen en vergeet wie en waar jezelf bent , geeft niets maar erken dat! Voor dat je mij de les gaat lezen dien je eerst je eigen lessen te leven,anders krijgt het ( met jouw manier van doceren) een wel heel groot de pot verwijt de ketel gehalte. Begrijp ook dat wat je het meest stoort in de ander waarschijnlijk een onverwerkt stukje karma in jezelf is. In die zin kan de ander je waardevolle lessen geven ook al doet ie geen bek open.
   In vele van jouw comments zie ik je vertwijfeld naar woorden zoeken en zingeving , die denk je te vinden in boeken. Wat je daardoor vergeet is dat je in jezelf dient te gaan voor de antwoorden, dus ook je verwoording vanuit je eigen vocabulaire zou moeten laten bestaan. Dat maakt je echter en meer eigen.Ik zie je ook steeds weer je eigen overschreeuwen, en vluchten voor de innerlijke confrontatie met jezelf.
   Je praat voor de hele wereld en denkt de wijsheid in pacht te hebben , nou is dat zo voor je eigen wijsheid , maar generaliseren zou je moeten laten.Spreek alleen voor jezelf , en spreek alleen over dat wat je leeft of wilt gaan leven.
   Ik vind je persoonlijk geen nare vent alleen je handelt vanuit weinig zelfkennis . dat zou je wat nederiger moeten maken over je oordelen naar anderen toe. Ook een beetje minder goeroe achtige comments zouden je sieren. Je pocht vaak over al die grote spirituele ervaringen die je hebt opgedaan op je vele reizen , imo ben je slechts gevlucht voor de confrontatie met jezelf. Je vlucht nog steeds door het gebruik van heel wollige praat die niet ( gevoelsmatig voor mij) recht uit je hart komt.
   Advies voor de reus Dick de groot volwassene ( geheel in je eigen stijl)
   Als ge niet wordt als deze kinderen zult ge rijk der hemelen nooit betreden.( kinderen zijn eerlijk en oprecht en heel direkt vanuit het hart, bij deze dus bedankt voor het compliment)

  35. Overigens kan ik naar believe elke rol spelen die ik wens uit dat rijtje dick. Ik wens alleen geen rol meer te spelen en volkomen mijzelf . Zou jou ook goed doen!

  36. Marcel 8.47, een advies, doe jezelf een plezier en lees nog even het stukje over de Ondervrager:

   “Zijn communicatief zeer sterk en proberen via de discussie een ander klein te krijgen, en zo energie te ontnemen. Zijn vaak Negatief ingesteld, wijzen steeds op iemands Zwakke plekken, bekritiseren de Fouten of Vergissingen van anderen”

  37. En Marcel, ik heb de teksten ook weer met plezier gelezen. En zeker het beheersingsdrama van De Ondervrager……… we zoeken elkaar niet voor niets vaak op, niet waar ;). En Marcel, ik vind jou ook een prima kerel….. En helemaal mee eens, als we weer worden als een klein kind, zonder onze beheersingsdrama’s ( Ego), komen we weer bij onze Ware Zelf, helemaal goed 🙂

  38. Dick 8.46: wat lijkt me dat heerlijk zeg. Alles eens lekker op een rijtje hebben. En dan zou ik dat gewoon niet met jullie delen. (Dit stuk dan nu natuurlijk wel weer ff). Dat is zooo heerlijk de rol van ‘de afstandelijke’ te ‘moeten’ spelen. Het enige wat ik daarbij wel voel is ‘living up to expectations’. Nouja, je kan niet alles hebben. Ik ben een nazaat van Eva kennelijk, gesnoept van de ‘boom-van-kennis’..
   Dus in tegenstelling tot Marcel, voel ik me heerlijk thuis in dat rijtje. Dat label gaat dan gewoon direct in mijn ‘vooroordeellabel-houdertje’ dat ik om mijn nek heb hangen.

  39. B.T.W. Dick
   Ik ben stukken minder energiebehoeftig dan jij schijnbaar denkt.Mijn energiepeil kan ik redelijk wel vanuit mijzelf reguleren, daar heb ik geen gejatte energie voor nodig. Sterker nog ,indachtig de wet van de tienden,geeft het mij extra energie wanneer ik energie geef!
   Vandaar ook dat ik niet gericht ben op nemen (winnen)doch eerder op geven en ontvangen.

  40. Hey Marcel 8.52, je hoeft me echt niet te overtuigen….. Ik ben van jouw goede intenties en die van mij en die van heel veel anderen overtuigd. Het punt dat ik naar voren probeerde te brengen is dat we iets met het Hoofd kunnen willen, maar dat we eerst een geweldig Dikke Muur moeten doorbreken (ons Ego en de daarbij behorende beheersingsdrama’s), voordat we het volledig vanuit ons Hart kunnen omarmen

  41. Dick ,
   dank je voor het label “bullebak”
   Ik zal het toevoegen aan mijn toren van Label .
   Dit soort roleplaying vergt het uiterste van me dus ik zie het werkelijk als een welverdiende trofee .

   De heren van de RNF happen al jaren niet meer , beetje teleurstellend resultaat voor mij ( the basterds see right trough my act , grrrr )

   kleine muziekale intermezzo http://www.youtube.com/watch?v=tCoHxodefQA

  42. Dick, je worstelt ook zo met je eigen Ego dat het een lieve lust is, elke keer weer. Egoloos is het niet continue steeds over je zelf vertellen hoe mooi en goed je allemaal het wel doet en ooit ervaren hebt. Loslaten die sjit je hebt er helemaal niks aan, een schone lei doet wonderen… :mrgreen:

  43. @ dick
   Nog steeds valt begrijpend lezen je zwaar, geeft niet nooit te oud om te leren nietwaar? De muur die jij denkt dat ook ik eerst moet doorbreken, is reeds vele jaren geleden al geslecht. Ik ben die muur al helemaal kwijt daar ik heb ondervonden dat wat anderen kwetsbaar opstellen noemen een grote kracht vertegenwoordigt .Ik ben een glazen boek voor een ieder die het lezen wil. En wat betreft wensdenken, er is maar een wens over gebleven . Ik wens een wereld gebaseerd op( in deze volgorde ) liefde , wijsheid , kracht, harmonie .Mijn muur is op zeer hardhandige wijze door mijzelf verwijdert en vervangen door niets. Geen grenzen meer aan het denken , voelen , geen grenzen aan het mogelijke. Ik ben waarlijk steeds meer de creator van mijn eigen leven.
   http://www.youtube.com/results?search_query=pink+floyd+the+wall+album&oq=pink+floyd+the+wall&gs_l=youtube.1.1.0l10.4763499.4770268.0.4772928.19.13.0.6.6.0.320.2250.4j5j3j1.13.0…0.0…1ac.1.11.youtube.2xNdJjnS3ic

  44. @Cozmic #8.20
   Betreft: ” En dat het scheppingsverhaal een kleine episode is gewijd aan de interventie van bepaalde interdimensionale wezens ( aka anunaki )
   De Gnosis erkende deze wezens dus ook niet als highest supreme beings en zagen Anu ( jahweh ) als de demiurg .”

   Betreft het verhaal van de anunaki, wil ik deze met je delen:
   http://www.youtube.com/watch?v=7aWpi5N2wGM

   Heb je een ISBN of een link naar een website waar de door jou gekende gnosis deze wezens erkend?

   Thanks,

   Charles

  45. @ Charles et lulus

   Zegt gevallen jou wat? Als je iets wilt opzoeken zul je je moeten zoeken bij de rubriek gevonden voorwerpen. Iedereen die iets laat vallen wordt archelogisch altijd terug gevonden. Een filmpje werkt niet altijd, een museum wel, of zelfs we gaan eens zelf Indiana Jones lopen te spitten in feiten of alles wel gestoeld op waarheid is en niet door een of andere gek is verzonnen. Soms moet je idd een handboek bij je hebben van war heeft men het nou over, en dan kom je toch wel heel wat zaken, feiten, pulp en desinfo en prachtige bewezen oudvondsten tegen. Archeologie is een prachtig vak puur om te zien of wetenschappers dan ook het een ender er werkelijk van begijpen hoe sommige zaken ooit intergerend verpakt zijn. (het houdt je van de straat)
   http://www.scribd.com/doc/47106236/Gevallen-Engelen

   Ontdek het zelf en lees daarna maar eens de Koran door en misschien wordt je ineens dan ook nog zomaar moslim ook… 😉

 9. En over een hart onder de riem steken gesproken …Mijn hart onder de riem gaat naar Guido die ondanks de shit die hij afentoe te verduren heeft , toch de ruimte voor een open dialoog blijft bieden .
  Recent heb ik het weer ergens op een andere manier meegemaakt en dat is werkelijk 1984 .
  Ik weet dat ik soms een pain in the arse ben , maar toch ik waardeer deze site .
  Thanx Guido

  1. Wat moest ik zonder jóu beginnen man.. We gaan de zaken niet omdraaien hoor..! Thanks Bro! 🙄

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.