Advertentie

Ben JIJ het vijfde element..?


 

De 5 elementen volgens kunstenares Conny Novotny

 x

Nina Elshof (1961) was aanvankelijk werkzaam als sales-person, reclamecopywriter, brandwacht en computerprogrammeur. Na haar SH&M-opleiding tot binnenhuisadviseur werkte zij als beleidsmedewerker bij een biologisch bouwbedrijf. In deze functie stond zij aan de wieg van de ontwikkeling van een afgeschermde elektriciteitskabel en een nieuw systeem voor het zuiveren van afvalwater.

Nina Elshof op haar 'Feng Shui'-praatstoel

Ze begeleidde ervaringsreizen naar Engeland, Ierland, Egypte en naar diverse krachtplekken in Nederland. En samen met Dick van den Dool en Bert Ruitenbeek deed zij onderzoek naar de geomantische ontstaansgeschiedenis van Den Haag. Gaandeweg heeft zij zich gespecialiseerd in het geven van zeer persoonlijke woonadviezen. Zij maakt daarbij gebruik van Feng Shui, Nine Star Ki (de Chinese astrologie), de kleurenleer van Aura Soma, kennis van Geomantie en haar intuïtie.
Onder andere is in 1999 het door haar ontworpen ‘Stilte Centrum’ in het gebouw van het Haagse ministerie van VROM in gebruik genomen. Een ‘Stille Ruimte’ in het provinciehuis in Den Bosch is in juni 2004 geopend. Nina brengt adviezen uit aan zeer uiteenlopende opdrachtgevers; van scholen tot woningbouwcorporaties en van particulieren tot bewonersverenigingen. Ook verleende ze haar medewerking aan diverse TV-programma’s.

In de Feng Shui workshops en de Feng Shui opleiding die zij aanbied, maakt ze mensen -aan de hand van hun woning- bewust van zichzelf. Over Feng Shui zegt ze: “Een huis is niet alleen je derde huid, maar ook de ultieme plek die je stimuleert om te worden en te zijn die je bent. De invloed die je woning en zijn specifieke plattegrond op je heeft is enorm; zoals je huis is, zo ben jij ook! Dus…zou je iets aan je huis, aan jezelf willen veranderen? Zou je je mogelijkheden willen vergroten? Door middel van Feng Shui kun je antwoord krijgen op deze vragen.”

 

x

Het vijfde element als poort naar verlichting

2011 © Nina Elshof

x

Alle mysteriescholen kennen vijf elementen in plaats van de vier elementen waar wij het in onze Westerse cultuur mee moeten doen. Het vijfde element is echter een verrassende oplossing voor de patstelling die door de vier elementen ontstaan is. Immers, met vier elementen vorm je een vierkant dat moeilijk in beweging te brengen is. Met vijf elementen creëer je een cirkel waarin energie vrijelijk kan doorstromen..

Het vijfde element is in staat ons weer in verbinding te brengen met een wetmatigheid waaraan elke vorm van leven onderworpen is: het cyclische principe, de poort naar verlichting. Dit artikel probeert een eerste aanzet te geven in de achterliggende oorzaken van de processen waarin we ons op dit moment bevinden.

Ooit hadden we in het Westen ook vijf elementen, maar nu moeten we het doen met vier. Hoe komt dat eigenlijk? Als we ooit ook vijf elementen hebben gekend, wat is dan de reden dat het vijfde element verdwenen is. En, wie of wat heeft dat veroorzaakt? Trouwens, was is eigenlijk het vijfde element?

Wij zijn in ons Westerse spirituele systeem opgegroeid met de leer van de vier elementen: Water, Vuur, Aarde en Lucht. Alle van oorsprong Oosterse spirituele stromingen, maar ook mysteriescholen uit bijvoorbeeld India en Egypte baseren zich echter op de vijf elementen: Water, Hout, Vuur, Aarde en Metaal. Deze vijf elementen vormen samen een symbolentaal die in eerste instantie niet herkenbaar voor ons is. Vooral het element Hout kennen wij als zodanig niet. Ook het element Metaal roept vraagtekens op. Metaal kan echter gezien worden als het equivalent van Lucht en openbaart zich ook met dezelfde kenmerken. Blijft het Hout nog als vraagteken over.

De 4 elementen, waarbij 'hout' als element niet meer is opgenomen. Waarom lees je hiernaast.

Hout, is het nu wel of niet een element..?
Hout neemt als element in de vijf elementen leer een aparte plaats in doordat het niet direct betrekking heeft op materie. Elk element heeft zo zijn eigen specifieke kwaliteiten, kenmerken en karakter. Het belangrijkste kenmerk van Hout is dat het het element is waardoor of waarin dingen tot leven komen. Het is het element dat niet alleen verbonden is met groei, beweging, vernieuwing en ontwikkeling, maar ook met altruïsme, met horizontale, energetische verbindingen zoals netwerken en met het vrijelijk delen en verdelen van wat er is. Het is in die zin nogal onzichtbaar en ongrijpbaar en toont zich vooral in het procesmatige en niet zo zeer in een concrete vorm. Dat heeft mede bijgedragen aan het verdwijnen van dit interessante element.

Om meer zicht te krijgen op de werking van het element Hout is het goed om eens naar het Westerse equivalent te kijken. Zoals Metaal het equivalent is van Lucht, is Hout het equivalent van het element Ether. Net zo vaag en ongrijpbaar als het element Hout. Ether is het medium waarvan bekend is dat het, letterlijk, de gaatjes tussen cellen opvult, de verbinding zoekt, vindt èn hersteld.
Anders gezegd wordt ether gezien als de stoffelijke ’tussenstof’ door middel waarvan elektromagnetische golven zich kunnen voortplanten en daardoor van het ene voorwerp of lichaam op het andere kunnen worden overgebracht. In dit kader moet je de woorden ‘voorwerp’ en ‘lichaam’ ruim interpreteren. Ether behoort tot een van de klassieke elementen zoals deze door Aristoteles zijn omschreven.

De Middeleeuwse alchemisten zagen in ether het element dat nodig was om lood in goud te veranderen. En Meister Eckehart verklaarde aan de hand van dit element de oneindigheid van het universum waardoor God in zijn theorie de wereld niet geschapen kon hebben omdat niets een begin noch een eind kent. Dat schoot de kerkelijke macht in de persoon van paus Johannes XXII in het verkeerde keelgat. Hij veroordeelde in 1329 in een pauselijke bul de stellingen van Meister Eckehart als ketters.

En ook na deze Johannes waren er genoeg pausen te vinden die de bestudering van het vijfde element beschouwden als potentieel ondermijnend voor hun macht en gezag en het gebruik van dit vijfde element en het pentagram als symbool van de vijf elementen leer verboden. Omdat alles wat verboden is juist aantrekkelijk wordt, is de kerk zo slim geweest het pentagram te verbinden aan magie, tovenarij en hekserij en, op de kop geplaatst, als symbool van de duivel.

Het werk van Rudolf Steiner bevat een vanzelfsprekendheid inzake de verbindingen tussen de geziene en ongeziene werelden..

Het is Rudolf Steiner geweest die aan het eind van de negentiende, begin twintigste eeuw, het begrip ether of aether opnieuw heeft geïntroduceerd aan een groter publiek in de vorm van het etherische lichaam dat als intermediair dient tussen het fysieke en het geestelijke lichaam. En zowel aan het element Hout als het element Ether worden dezelfde eigenschappen toegedicht die vooral ook een verbindende kwaliteit hebben.

Even terug naar de vier- en de vijf elementen-leer.
De vier elementen vormen een stevig fundament, creëren als het ware ‘de vier hoekstenen van de samenleving’ en vormen daardoor een stabiele constructie: het vierkant. Een vierkant echter laat zich niet makkelijk in beweging brengen, die rol je niet zomaar om. Sterker nog, de vorm van het vierkant is er juist op gericht om niet te bewegen, maar juist om stevigheid te bieden. Voor ons voelt dat lekker veilig; wat er vandaag is, is er morgen ook nog.

Het vierkant staat, ook in de alchemie, bekend als het symbool van ‘aarde’ of ‘materie’. Het vierkant posteert zich daarmee als onwrikbaar gegeven, een onveranderlijke vorm die je niet aan het rollen krijgt en als symbool voor de wet van vier, waarin de vier de drager is van continuïteit. Vier is het ordenende getal dat ondermeer door de vier windrichtingen de levensruimte ordent.

Het vierkant staat voor duurzaamheid, veiligheid, evenwicht en de rationele ordening van de ruimte. Het vierkant staat ook voor aardse begrenzing, materie, bestaan opbouwen, vaste vormen, orde en regelmaat.

Hoe anders is dat gesteld met de cirkel. Want het is zo dat met behulp van vier punten, of vier elementen, het vierkant gevormd kan worden. Maar door toevoeging van een vijfde punt, of een vijfde element laat zich een pentagram vormen. En met hulp van een pentagram kan een zuivere cirkel getekend worden. In de christelijke iconografie wordt het pentagram als symbool gezien voor de vijf wonden van Christus (de verlosser) en, analoog aan de cirkel die geschapen kan worden vanuit het pentagram, als symbool voor het verbinden van begin en einde in Christus (alfa en omega).
De cirkel is het symbool van de oneindigheid, van eenheid en voleinding. En van voorspoed, heelheid, verandering ten goede, winst-verlies. Ook is een cirkel het symbool van het ‘niets’, de leegte, de oneindigheid en van de absolute vrijheid, door niets gebonden. Een van de attributen van de godin Fortuna is een rad: het rad van fortuin.

Naast het pentagram, wordt de vijf ook verbeeld door het kruis (vier richtingen) waarin het kruispunt van lijnen door een cirkelvorm geaccentueerd wordt. Hiermee wordt het centrum aangegeven; de quintessence. De quintessence wordt gezien als het motief van de vier en geeft daardoor doel en richting aan de vier, waardoor de vier in beweging kan komen. Daarmee staat de vijf voor ontwikkeling en voor het in gang zetten van een cyclische beweging. Toevoegen van een vijfde element aan het vierkant, zorgt er dus voor dat dit vierkant zijn stabiliteit verliest en verder evolueert tot een pentagram of cirkel. Dat is ook letterlijk wat de leer van de vijf elementen laat zien: Water voedt Hout; Hout voedt Vuur; Vuur voedt Aarde; Aarde voedt Metaal en -de slang bijt in zijn eigen staart- Metaal voedt Water.

Het vierkante principe is niet in staat zichzelf te voeden, dat kan alleen continueren, consolideren. Het cyclische principe echter laat zich, eenmaal in beweging gebracht, juist moeilijk tot stilstand brengen. Het is als een perpetuum mobile dat maar door blijft gaan. Je zou kunnen zeggen dat daarmee het vijfde element als de verborgen brandstof van het universum beschouwd kan worden.

Kunstenaar Wilka Zelders maakte dit energetische hologram: "Fire and Ice'..

Even terug naar het ‘NU’..
Wat betekent dit nu voor de tijd waar we in leven en de processen die op dit moment spelen en gaande zijn.

Alle dingen die vastgezet worden in de materie of aan de wetten van de materie -het vierkant, de vier- onderworpen worden, verstarren. Het leven verdwijnt daaruit. Alle levensprocessen zijn namelijk cyclisch: dag wordt nacht, wordt weer dag etcetera. Op geboorte volgt leven, dood en wedergeboorte. Een voorwaarde voor het ontstaan van leven is dat er een cyclische basis aanwezig is. Als de vrouwelijke cyclus weg zou vallen, werden er domweg geen kinderen meer geboren.

We leven al een tijd in een heel ‘vierkante’ wereld. Alles wordt in de materie vastgezet, liefst ook nog in een vierkante vorm en alles wordt onderworpen en getoetst aan de regels en wetmatigheid van de wet van vier die alles wil ordenen en regelen en daarmee vast zet en het leven er uit wringt. Een heel ‘vierkante’ samenleving is dan ook een samenleving die vastloopt in zichzelf; het ontbreekt aan het vernieuwende principe van de cylus. Oplossing voor dit probleem is het opnieuw omarmen van het vijfde element, het element Hout of Ether dat een uitweg biedt uit de impasse waarin we terecht zijn gekomen als samenleving.

Door je weer te verbinden met dit vijfde element, wordt de macht en de belemmering van het vierkant doorbroken en ontstaat er weer een opening voor groei, beweging en nieuw leven. Het is middels dit vijfde element dat we, analoog aan Rudolf Steiner, de verbinding tussen ons fysieke en spirituele lichaam kunnen herstellen. Door dit vijfde element krijgen we ook de mogelijkheid, letterlijk, de aardse materie te ontstijgen en de verbinding met het grotere geheel te hervinden. We leven in een tijd van het onttakelen van het vierkante denken zodat er plaats gemaakt wordt voor het cyclische denken waardoor we weer verbonden worden, met het universum, met onze medemens en niet in de laatste plaats met onszelf.

 

Nina Elshof

Doetinchem juli 2011

Bronnen:

Der Stein der Weisen und die Kunst Gold zu machen – dr. Willy Stein – 1915

Chinese Alchemy, The taoist quest for immortality – J.C. Cooper – 1986

Biografisch-Bibliografisches Kirchenlexikon

Encyclopedie online

17 gedachten over “Ben JIJ het vijfde element..?

 1. Jah dat ben ik, ze is zo vernietigend vlinderig ongrijpbaar etherisch lieff en sterk en mooi, daarmee kan ik simultaan gelijktijdig elke onverhoedse eeuwig kort durende rimpeling zijn in het schijnbare Niets.
  Ooh Dawn, wat kan mij het nog schelen wat ik wel en niet kan zijn in het botte vierkantje van de vast staande feitelijkheden, de ongemeende gemene grimmige grimoire gemeenheden van het gemenebest wil.
  Laat het rond gaan en ik kan alles zijn, mijn duifje.

  Dat is het Walhalla, voor minder doe ik het niet, 1 op 1 slaat dicht in de tijd als een aan zichzelf opgehangen pendule, 3 of meer laten het rond gaan in lang gerekte voorspoedige cyclische tijdsbewegingen.
  Wie dit begrijpt is rijp voor het gegarandeerde gauwe goud van de buitengewone kunsten makert.
  Door Haar ben ik instant rijk, als je het ziet komt het ineens met bakken naar binnen golven.
  Gekluisterd in onbetamelijke onmetelijke onmin is alles voor altijd hetzelfde.
  Breek los uit de afgemeten omheining van de eerste en tweede kamer in ons Zelve.
  Doe eens gek, ik wil naar Haar toe maar ik weet nooit hoe.

  Benny Neyman Ik weet niet hoe
  http://www.youtube.com/watch?v=rniWa5LuqCY

 2. Rudolf Steiner en Feng Shui: 2 boeiende materies. Uiterst belangrijk om dit te volgen.Vooral Nu onze griepcommissaris de Steiner-scholen viseert om hun niet-vaccineren.
  Hoe onze gezondheids-verantwoordelijken en -tegenpolen zich wringen in allemogelijke bochten om gezonde, universele denkpisten te kelderen. Daar zit méér achter dan gezonde discussie!

 3. Een heel mooi artikel en ik rwijfel niet aan haar oprechtheid.
  Maar met alle espect is zijn de vijf elementen:
  aarde-water-vuur-lucht en ether.

  Zo kun je vanelkaar leren.

  Met vriendelijke groet,

  Wim Warbout. Auteur van “Eeuwig Licht en leven.”
  Buitenzintuiglijke ervaringen en antwoorden.

  1. Beste Wim,

   Het (be)noemen van de 5 elementen hangt van de (toegepaste) filosofie af.

   De Vedische filosofie hangt de elementen aarde, water, vuur, lucht en ether aan,
   waar de Japanse filosofie de elementen aarde, water, vuur, wind/lucht en leegte aanhangt.

   Feng Shui doet ‘het’ dus met aarde, water, vuur, metaal en hout.

   Creatie:

   Hout voedt het vuur
   Vuur schept aarde (as)
   De aarde herbergt metaal
   Metaal draagt water
   Water voedt hout.

   Vernietiging:

   Hout verdeelt de aarde
   Aarde absorbeert water
   Water dooft vuur
   Vuur smelt metaal
   Metaal hakt door hout

   I feel home where ever my heart is 😉

   Hartegroet,
   Marco

  2. Nog een belangrijke toevoeging:

   Het maakt dus allemaal niet zoveel uit – lood om oud ijzer zou
   ik haast willen zeggen (zou je haast als elementen kunnen opnemen ;-)).

   In de non-dualiteit of trialiteit zijn de elementen wat mij betreft
   1 geworden. Dé cyclus (Nataraja) is daarmee eender als in de dualiteit
   maar heeft een compleet andere perceptie gekregen – non-dualistische
   balans in het NU 😉 Maakt het dan nog uit welke stroming(en) of
   filosofie je volgt? Het artikel was voor mij i.i.g. helder.

   Hartegroet,
   Marco

 4. De hype is in trend gezet, als je oppert om al in 5D te zijn, heb je eerst de hele wereld achter je vodden aan zitten dat je moreel gezien maar een lijp figuur bent, maar hoe meer lui de smaak te pakken krijgen wordt hun oude beroep ingekleurd voor een vernieuwde gedragscode die wel erg opmerkelijk te noemen is en waar heel wat volksstammen hun JA woord aan geven.
  Veel mensen zitten blijkbaar nog vast in hun weters denken terwijl de hele wereld al anders in elkaar steekt dan we eigenlijk hier beseffen willen.
  Het is maar een hype om ergens bij te willen horen, morgen is er weer een andere syndroom gaande waar we graag in willen vertoefen, een nieuwe fictie een nieuwe Utopie.
  Wie weet…

 5. Die hele `elementen leer` stamt toch allemaal uit de tijd dat mensen de natuur niet konden verklaren .Men zocht naar bouwstenen van de natuur, totaal onwetend van deeltjes wetenschap en quantum fysica .
  Flauwekul dus,dit artikel.

  1. Beste Piet,

   Kan je mij vertellen waar ik (de) informatie kan vinden over de ‘verklaring’ van de natuur / kosmos? ‘Deeltjeswetenschap’ en quantum fysica geven nl. deze verklaring niet.

   Bedoelde je de holontheorie en/of de morfogenetica? Of meer filosofisch de ontologie en/of de epistemologie?

   Hartegroet,
   Marco

  2. Strooi er eens een beetje zout over beste Piet, dan wordt het een pittig verhaaltje man…

 6. Vierkante wereld ? Vierkante gedachte als de vrouwelijkse cyclus wegvalt worden er geen kinderen geboren….

  Het artikel bulkt uit van aannames en het verzinnen van verbanden om zo tot een compleet onsamenhangend verhaal te komen.

  1. Je klinkt als F001, heb je die nog gekend ‘Charles’..? Jouw ponering raakt kant noch wal, omdat je simpelweg precies doet wat je de ‘ander’ verwijt.. Van alles beweren zonder onderbouwing..!
   Lekker zo hè? Beetje schreeuwen dat dingen niet deugen.. Het heeft iets 3D’s. Iets F001’s..

  2. Je klinkt als Paul, Guido… Mis je mem oude werk dan zo, of moet ik maar weer uitgebreid vanaf mijn rose wolk jou een handje toe komen stoppen? Heb nog wel wat chemtrails in de kast liggen tegen dit soort heerlijkheden.

  3. @Guido
   Je schrijft met regelmaat dat ik kul schrijf. (vrij vertaald)
   Maar heb je echt niets beter te doen dan mijn epistels te lezen dan ?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.