Advertentie

De kracht en grootsheid van de elementen..


x

De Kracht en Grootsheid van de Elementen

x
Aartsengel Michaël via Ronna Herman –
Maart 2012

© Nederlandse vertaling Fabienne Fooij – The Chalice

x

Geliefde meesters, een goed begrip van de elementen van VUUR, LUCHT, WATER en AARDE, die unieke onderdelen, facetten of elementen van de aard van onze Vader/Moeder God binnen deze Subuniversele ervaring zijn, is van groot belang wanneer je grotere wijsheid en Zelfmeesterschap nastreeft. Dit zijn de vier belangrijkste elementen die in het lichamelijk systeem van de oorspronkelijke menselijke vorm zijn gecodeerd als hulpmiddel om Zelfrealisatie en Zelfmeesterschap te bereiken op het materiële vlak van bestaan.

Deze elementen worden aan alle geschapen materie in dit sub-universum geleverd doordat de grote Aartsengelen de twaalf stralen van godsbewustzijn vanuit de hartkern-essentie van onze Vader/Moeder God uitzenden.

 • Het Etherische Lichaam en Zielzelf zijn afgestemd op en worden gevoed door het Element Kosmisch Vuur.
 • Het mentale lichaam resoneert met en wordt versterkt door het Element LUCHT/ETHER
 • Het emotionele lichaam is afgestemd op en wordt beïnvloed door het Element WATER.
 • Het fysieke lichaam wordt verankerd door en is afgestemd op het Element AARDE voor de duur van de reis van iedere ziel in de rijken van dichtheid, van de eerste tot en met de vierde dimensie.

De kwaliteiten, eigenschappen en deugden van de Zeven Stralen van Godsbewustzijn voor dit zonnestelsel werden in Bollen van Licht geplaatst. Deze bollen, bekend als chakra’s, waren ontworpen om op zeer hoge snelheid rond te draaien, waardoor ze op ronddraaiende lichtkegels lijken die aan de voor- en achterkant van het fysieke lichaam licht uitstralen. Dit betekent dat jullie voortdurend Lichtfrequenties uitzenden, de wereld van de vorm in.

De kracht van de trillingspatronen, evenals het frequentieniveau van de harmonie die jullie projecteren, zullen bepalen of jullie vreugde, vrede en overvloed ervaren, ofwel beperking, stress en onenigheid.

Het menselijke energielichaam (Alex Grey)

Elke levende cel in jullie lichaam is een condensator die herinneringen en energiepatronen opslaat. Voor elk gevoel hebben endocriene klieren uitscheidingen geproduceerd, die overeenkomen met de trillingspatronen die jullie uitstoten. Daarom zou je kunnen zeggen dat er een specifiek energiepatroon voor haat en een energiepatroon voor liefde bestaat, en zo verder in verschillende gradaties, afhankelijk van de macht, kracht en consistentie van de energie die jullie projecteren.

Wanneer jullie je reis van ascensie terug naar de rijken van Licht aanvangen, neemt de dichtheid binnen jullie fysieke voertuig geleidelijk aan af – niet persé het lichaamsgewicht – maar jullie lichamelijke vorm begint te resoneren met steeds hogere frequenties van Licht. Nooit eerder hebben zich zoveel meesters van het Licht op de Aarde tussen de massa’s begeven.

Vele dappere zielen is de mogelijkheid geboden om de planeet te verlaten en hun werk/opdracht vanuit de Hemelse Steden van Licht voort te zetten, of om hun dienstverlening aan de mensheid voort te zetten binnen het kader van hun gekozen aardse omgeving. Wij willen graag dat jullie allemaal weten dat we heel tevreden zijn met jullie, de Dragers van het Licht, die standvastig door de dichte, schaduwrijke valleien van de duisternis lopen, om een pad van Licht te creëren dat anderen kunnen volgen.

Het leren beheersen van de vier elementen van Godsbewustzijn zal jullie helpen een constante stroom van Heilig Vuur-energie door het chakrasysteem en het fysieke voertuig heen te creëren. Het Etherische Lichaam is samengesteld uit het ELEMENT VUUR. In de beginfase van jullie ascensieproces moeten de meer verfijnde trillingsfrequenties van Godsbewustzijn eerst door het Etherische Lichaam heen filteren voordat ze geleidelijk aan vrij door het fysieke voertuig beginnen te stromen. Jullie moeten langzaam aan een tolerantie voor deze verfijnde frequenties van Goddelijk Licht opbouwen, zodat ze niet teveel ongemak of lichamelijk letsel veroorzaken.

De Heilig Vuur-energie, Adamanten Deeltjes, moet eerst door de Hartchakra stromen, om door jullie liefdevolle intentie te worden geactiveerd, voordat dit Levenselixir vrij door het hele lichaam kan stromen. Geleidelijk aan, na verloop van tijd, naarmate de frequenties van jullie Zielelied steeds verfijnder worden, zullen jullie in staat zijn om hogere niveaus van kosmische energie en grotere hoeveelheden van Adamanten Deeltjes van Licht aan te trekken.

Het ELEMENT LUCHT richt zich op het mentale lichaam, het vlak van het mentale bewustzijn. De geestelijke natuur wordt gevoed door de Heilige Adem van Godsbewustzijn. Dat is de reden waarom de ademhalingstechnieken die aan jullie gegeven zijn zo belangrijk zijn. Zielsbewustzijn is de kritische beginfase van ontwaken tot je Goddelijke Natuur. Het Derde Oog, de Pijnappelklier, de Hypofyse en de Heilige Geest zijn allemaal kritische onderdelen van het mentale lichaam.

Het Emotionele Lichaam wordt gevoed via het ELEMENT WATER. Het Mentale Lichaam zorgt voor de zaadgedachten en het Emotionele Lichaam voedt de E-motie oftewel energie in beweging. Zoals we al vaak uitgelegd hebben, zijn jullie creaties ofwel een product van het ego-begeertelichaam of van de wensen en inspiratie van de Ziel. De Keel en de Zonnevlecht zijn wezenlijke krachtbronnen voor het Emotionele Lichaam.

Echter, de volledige kracht van manifestatie begint wanneer jullie het Heilige Kundalinivuur oftewel de Adamanten Deeltjes van Goddelijk Licht die opgeslagen zijn in de stuitchakra, aangeboord hebben en jullie de verbinding met je Zielester en Overziel Zelf volbracht hebben, zodat jullie toegang hebben tot de ‘Rivier van het Leven’, de ‘Antakarana’.

De activering en harmonisatie van de Mentale en Emotionele Lichamen en de vereniging van de onderste en bovenste chakra’s via de Hartchakra resulteren in een fusie van de kwaliteiten, deugden en vaardigheden van de Vader God en Moeder Godin in het fysieke voertuig. Jullie niveau van goddelijkheid is gebaseerd op de harmonische resonantie van je Zielelied, of de dimensionale niveaus waarop jullie zijn afgestemd.

Het ELEMENT AARDE via het fysieke voertuig is zowel een anker als ook jullie middel om weer naar de rijken van Licht te kunnen opstijgen. Het is onmogelijk om jullie fysieke voertuig te negeren en toch jullie aardse missie uit te voeren. Als je de lichamelijke vorm verloochent, ontken je je door God gegeven uniekheid en de specifieke, complexe vorm die je gekozen hebt voor deze levensreis in de materiële wereld van het bestaan.

Vuur, aarde, water en lucht.

Jullie hebben onder de leiding van je beschermengelen en je Raad van Licht het geschikte DNA/voorouderlijke afkomst, ras, cultuur en omstandigheden gekozen om in geboren te worden voor deze specifieke ervaring van het leven. Een breed spectrum van testen, uitdagingen en kansen werden geprogrammeerd om jullie de beste mogelijkheid voor Zielegroei te geven. Deze gebeurtenissen werden ontworpen om op de juiste momenten in je leven te worden gestart. Zoals altijd, is vrije wil van toepassing, en het is aan elke persoon hoe hij/zij de testen doorloopt en gebruik maakt van de mogelijkheden.

Begrijpen jullie dat elke persoon voortdurend energie loslaat of uitstuurt die afkomstig is van de Goddelijke Bron? Jullie gebruiken dit door God gegeven geschenk van Licht/Leven op een positieve of een negatieve manier. Via jullie vrije wil zijn jullie de medescheppers, de bouwers van jullie eigen werkelijkheid.

Velen van jullie gaan door een transformatieproces van stijging in bewustzijn gecombineerd met een fysieke evolutie waarbij het Kundalinivuur dat opgeslagen is in de stuitchakra snel door het chakrasysteem omhoog en door het fysieke voertuig heen beweegt. Ook dit is een dynamisch en vitaal onderdeel van het ascensieproces. We hebben onze boodschapper gevraagd een artikel met jullie te delen dat voor één van haar recente webinar-klassen van wijsheidsleringen voorbereid was:

 

KUNDALINI * SLANGENVUUR

 x

* RONNA HERMAN * HEILIGE SCHRIJFSTER * OVERLICHT DOOR AARTSENGEL MICHAËL

 x

VUUR VAN GOD, HEILIG VUUR, HEILIG WIT VUUR EN KUNDALINIVUUR ZIJN ALLEMAAL TERMEN DIE GEBRUIKT WORDEN VOOR DE ADAMANTEN DEELTJES VAN LICHT, DE BRANDSTOF VAN LEVEN DIE UITGEADEMD IS VANUIT DE KERN VAN HET HART VAN DE OPPERSCHEPPER.

KUNDALINI: Een woord uit het Sanskriet dat letterlijk opgerold betekent. Dit Heilige Godsvuur ligt opgerold aan de basis van de wervelkolom, en is slapende of in rust en onbewust totdat deze wordt geactiveerd. Het wordt vaak voorgesteld als een slapende slang, vandaar dat het in het Engels een aantal keren is weergegeven met termen als “serpent power” (slangenkracht). De Ouden vertellen ons dat de Kundalini zich in de Stuitchakra bevindt, aan de basis van de wervelkolom, opgerold in drie en een halve windingen.

Het is beschreven als een overgebleven / reservebron van zuiver Godsvuur. Volgens oude wijsheidsleringen zijn er twee zenuwstromingen in de wervelkolom, een opgerolde dubbele helix in een holle buis, ook wel een ‘Staaf van Kracht’ genoemd, die voor de wervelkolom langs loopt. De Caduceus, die gebruikt wordt als symbool voor helers en medici, is een zeer oude tekening van twee slangen vervlochten rond een staaf met vleugels bovenaan.

Hierboven een afbeelding van dit symbool. Door middel van meditatie en diverse andere spirituele praktijken wordt de Kundalini gewekt en zal deze door het chakrasysteem langs de wervelkolom beginnen te stijgen. De progressie van het Kundalinivuur door de verschillende chakra’s leidt tot verschillende niveaus van bewustwording en mystieke ervaringen. Wanneer het Kundalinivuur uiteindelijk de top van het hoofd, de kruinchakra, bereikt, heeft dit soms een unieke mystieke ervaring tot gevolg daar je weer met de vele facetten van je Hogere Zelf verbonden bent.

DE EERSTE GROTE ACTIVERING wordt meestal gevoeld aan de achterzijde van het lichaam tussen de schouderbladen. Je voelt een druk op dat gebied, die soms zelfs heel ongemakkelijk kan zijn. Dit is een indicatie dat de achterkant van je Heilige Hart wordt geopend. Ik heb vaak gezegd: “Wanneer dit gebeurt, groeien onze engelenvleugels.”

DE TWEEDE ACTIVERING: Het Kundalinivuur stijgt naar de top van de wervelkolom, waar het verbinding maakt met de Medulla Oblongata, ook wel ‘De mond van God’ genoemd. Dit is een aanwijzing dat de ascensiechakra wordt geactiveerd. Deze activering zal ook van invloed zijn op de keelchakra.

Het beoefenen van de Oneindigheidsademhaling en het stemmen van de chakra’s zal dit proces versnellen omdat deze helpen om door vervormde energieblokkades langs de wervelkolom en in het chakrasysteem heen te breken. De keelchakra is een van de kritieke gebieden in het lichaam die stress kan veroorzaken wanneer we ernaar streven om onze persoonlijke kracht terug te winnen via het middel van de gesproken taal.

DE DERDE ACTIVERING: De Pijnappelklier en de Hypofyse worden gestimuleerd en zullen beginnen impulsen te sturen naar de portaalopening van de Heilige Geest, zodat volledige toegang tot jullie persoonlijke tempel van wijsheid wordt gerealiseerd. Daarnaast vindt er een stabiele herverbinding met jullie Zielester en Overziel-Hogere Zelf plaats. Wanneer dit plaatsgevonden heeft, zal jullie spirituele reis terug naar de hogere rijken echt beginnen.

Op dit punt zijn jullie tevens klaar om het Heilige Vuur van Spirit te ontvangen; de Adamanten Deeltjes van Schepperslicht zullen automatisch met elke ademhaling je Heilige Hart beginnen binnen te stromen. De opwaarts stuwende kracht van Slangenvuur wordt nu vergezeld van een neerwaarts stromen van Adamanten Deeltjes via jullie Overziel-Hogere Zelf, die zich in jullie Zielester bevindt.

Kundalini betekent 'opgerold' in het Sanskriet

Terwijl ze door jullie fysieke voertuig stromen, moeten deze deeltjes van Schepperslicht door jullie geactiveerd worden door middel van jullie liefdevolle intentie, en het restant moet naar beneden, de Aarde in en naar buiten, de wereld in gestuurd worden, ten voordele van de Aarde en de hele mensheid.

Wanneer de Kundalini, het Heilige Vuur, langs jullie wervelkolom (de etherische buis van Licht) begint te stijgen, kunnen jullie last hebben van periodes van intense innerlijke hitte terwijl jullie lichaam van buiten koud en misschien zelfs klam aanvoelt.

Dat is waarom het in eerste instantie het beste is om te streven naar een geleidelijke opwekking van het Kundalinivuur dat is opgeslagen in de Stuitchakra, zodat jullie langzaam wennen aan de integratie van steeds hogere frequenties van Godslicht. Denk eraan, lieve vrienden, sneller en meer is niet noodzakelijkerwijs beter als je je midden in het transformerende proces van ascensie bevindt.

Als een Zelfmeester zullen jullie een constante opwaartse stroom van innerlijke Heilig Vuur beginnen te ervaren, en tegelijkertijd een neerwaartse stuwkracht van Goddelijk gecodeerd Spiritueel Vuur. Dit proces zal jullie aansporen tot een groter, verruimd bewustzijn, meer geïnspireerde gedachtes en de activering van gaven waarvan jullie je geeneens bewust waren.

Overvloedige zegeningen, wonderen en hulp van onze vrienden van de hogere rijken zullen de norm worden, en jullie zullen in de gelegenheid gesteld worden om actieve, volwaardige Werelddienaren te worden, samen met een grote menigte van Werelddienaren van over de hele planeet. Ikzelf ben enthousiast over wat de toekomst voor ons, de Dragers van het Licht, in petto heeft. Mijn mantra voor 2012 is: DIT IS ONS JAAR OM TE SCHITTEREN! Eeuwige liefde en engelzegeningen, Ronna

* * *

Geliefde meesters, het is belangrijk dat jullie je realiseren dat elke fase van het Goddelijke Plan holografisch in het auraveld van de Aarde is gegrift, net zoals er Geheugencodes en impulsen zijn die op het juiste moment zijn of zullen worden ontstoken in ieder van jullie. Ongeacht jullie overtuigingen, worden de hemelse winden van verandering sterker en sterker terwijl ze alles en iedereen op Aarde doordringen.
Alles moet zich vooruit of achteruit ontwikkelen, niets kan statisch blijven. Wij raden jullie aan om je voordeel te doen met de ongekende mogelijkheden die jullie voortdurend worden aangeboden. Weet dat wij bij jullie zijn, elke stap van de weg, voorwaarts en opwaarts.

Jullie zijn diep geliefd,

IK BEN Aartsengel Michaël.

  * * *

x

© 2012 Ronna Herman, Star Quest • ronnastar@earthlink.net *

6005 Clear Creek Drive • Reno, NV 89502

Nederlandse vertaling © 2012 Fabienne Fooij, The Chalice

Dit artikel mag alleen in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd
en verspreid met inbegrip van alle copyright-vermeldingen.

 

86 gedachten over “De kracht en grootsheid van de elementen..

 1. Een goed weergegeven artikel.

  Maar met alle respect, niets nieuws onder de zon, binnen ontwikkelingsgroepen
  werkt men met deze bekende gegevens al decennia’s lang. (voorheen enkel onder gnosticie)
  Bij de genoemde vier elementen mis ik de vijfde namelijk Ether.
  Verder vind ik het opvallend (zonder dit artikel aan te willen tasten) dat de laatste jaren
  velen begeleid schijnen te worden door de engelen Gabriel en Michael.

  Maar de informatie in bovenstaand artikel is wel relevant.

  1. @wim warbout: inderdaad, gnostici weten dat kundalinikracht een vervaarlijke kracht is als je er niet aan toe bent en toch wil gebruiken. Inderdaad: het vijfde element Ether! Heeft met de Heilige Geest te maken. Als je je gaat forceren om de kundalinikracht op te wekken ben je bezig om “in de schaapskooi in te klimmen i.p.v. door de poort”, dus via een vermeende gemakkelijke weg. Ergens staat daar iets over in een van de evangeliën, maar ik weet niet waar, ben niet bijbelvast. Is de leerling klaar, dan is de Meester daar! Al die groepen die je dit soort dingen op een schaaltje aanreiken zijn echt niet goed bezig. Het komt als de tijd daar is, als je rijp genoeg bent. Een roos kun je ook niet forceren te gaan bloeien en geuren. Alles op z’n tijd.

  2. @ Willie, dat vind ik heel mooi van je gezegd. Ik voelde dat ook heel sterk,tot voor kort, dat je door de Poort mag gaan als je daar echt aan toe bent. En dat je het mag overgeven “Uw Wil Geschiede”. Maar dat laatste “stukje”, de verwerking van die hele oude pijn waar ik nog niet bij kan komen, in mijn onderbuik, bij mijn beide onderste chacra’s, die leiden bij mij op dit moment tot heel veeel “verzet” en tot grote “chaos”!

  3. @Dick: wat dacht je van “mijn” gnagnagna! Die onderbuik hè, dat is de oude slang waar ook het ego huist, die geeft zich niet zomaar over en zal vechten voor zijn behoud tot de laatste snik. De kop van dat serpent moet vermorzeld worden en dat kunnen wij niet zelf. Dat is waarom wij Het Licht nodig hebben, ofwel de Christus, die doet het eigenlijk voor ons tenzij wij meewerken natuurlijk. Dat is het enige wat wij hoeven te doen, plaats te maken door mee te werken met de Christus. Maar Christus doet het voor ons. Hij heeft de wereld al overwonnen! Daarom kunnen wij op Hem vertrouwen. Hij is niet voor niets de Heiland (heelmaker). Ik maak hier wel onderscheid tussen Jezus en Christus!. Bij de gnostici is bekend de Johannesfase, Jezusfase en Christusfase! Maar dat voert hier te ver. Het zijn ook weer benamingen natuurlijk, die in andere kringen anders worden benoemd.
   Het is dus een ont-wikkeling in de juiste zin van het woord ofwel afpelling van alles wat niet behoort tot het Ware Mens zijn, dus totdat de uiteindelijke kern, de Godsvonk die wij allen bezitten en wat ons allen een doet zijn, weer tot zijn recht kan komen. Dus alles wat is opgebouwd in de tijd afbreken totdat naar voren komt wat geen begin en einde heeft. “Sta op uit de slaap en Christus zal over U lichten”. “Sta op uit de dood”. Wij “leven” de dood! Of is het wij beleven de dood? Eigenlijk zijn de evangeliën zeer geheime geschriften en alleen zuiver te verstaan op de gnostische methode. Maar de bijbel kan ook een gevaarlijk boek zijn als deze op de gewone wijze wordt uitgelegd en dat kan op verschillende manieren uitwerken; de geschiedenis bewijst het en bovendien zijn de evangeliën ook verminkt, maar dat is weer een ander verhaal. Een gnosticus kan de gouden draad (van Ariadne) oppakken en verder gaan.

  4. Nog wat Dick: allerlei benamingen en symbolieken in de bijbel zijn er niet zomaar. Daarom blijft de “gewone” kerkelijke mens (geen oordel of veroordeling hoor) altijd met vragen zitten omdat de verhalen eigenlijk vol zitten met vreemde dingen en men daarom vaak zegt: tja, dat is niet te begrijpen! Nee, je kunt het alleen maar begrijpen als je daartoe bent geroepen; rijp geworden. En dan is het hele verhaal van Jezus en de kruisgang je eigen verhaal, het speelt zich in jezelf af totdat de kruisiging plaatsvindt. Nou ja, nu ga ik weer zitten evangeliseren wat niet mijn bedoeling is. 🙂

  5. @Wim: ja, ik volg ook wel al die Michael en Gabriel doorgevingen, maar mmh ik heb wel mijn bedenkingen hoor. Blijf een slag om mijn arm houden.

  6. @ Willie, inderdaad die slang, ik ben daar ook heel erg mee bezig. Mijn zonnezegel in de Tzolkin is ook de Slang. Ik voel letterlijk dat mijn huid wordt afgestropen en helemaal wordt ververst. Ik heb binnenkort een Maya workshop met alleen Rode Slangen, waarin we mogen ervaren hoe het voelt om met allemaal Slangen bij elkaar te zijn.

 2. Het geheel is meer dan de som der delen. Nog steeds heb ik moeite dat je het voor een andere ‘duidelijk’ moet maken door een ‘analyse’. Als ‘losse’ feiten worden 4 elementen gekoppeld aan het ’type’ lichaam. Het blijft een ‘cut an paste’ gebeuren. Hoe past je deze 4 anderen zeggen 5 Krachten (incluis ether) toe in de praktijk? Laat het ook ‘ns wat’resultaat’ zien. Het is niet iets ‘bijzonders’ het moet voor iedereen van ‘zelfsprekend en normaal zijn’ deze ‘krachten’ te kunnen gebruiken. In allerdaagse ga je niet voor elke ‘wissewasje’ eventjes je zelf ‘afstemmen’ met de natuur. Neen, je maakt deel uit van de natuur. Daar hoef je zelf ook niet altijd voor ‘af te zonderen’ naar een ‘landelijke’ en/of ‘rustige’ omgeving of meditatie. Want ‘de rust’, de ‘stillte’ of ‘ruimte’ zit in JEZELF. Als je deel uit maakt van de ‘natuur’ dan is ook in ‘drukke’ stad het GELUK te vinden. Want ik besef dat wij te veel door juist ‘onze omgeving’ worden afgeleid om ‘dichter’ bij ons Zelf te komen.
  Liefde, Vrede en Vreugde liggen voor het oprapen, maar ‘systemen’ maken ons ‘blind’ omdat ‘eenvoudig’ te willen ZIEN en ERVAREN. Het moet ook niet ‘mooier’ en ‘beter’ gemaakt worden dan wat het ‘ECHT’ is. En zeker nooit afstand kweken tussen ‘wij’ en ‘zij’. Wij kinderen van God blijven elkaars gelijken.

  1. Mag ik je als uitgever ervan, wijzen op het Whizzardproject. Het is inmiddels 6 jaar op de markt, en bestaat uit een kaartspel van 36 kaarten, waarbij elke afbeelding daarvan een energetische elementair veld afbeeldt.
   Dit (feitelijk holografische) veld toont een combinatie van de ‘elementen in verbinding’.. Bijv. Vuur en Aarde = lava. Het veld lava is vanzelfsprekend ook in onszelf aanwezig. Evenals andere combinaties, zoals Water en Lucht het secundaire element’ ‘Mist’ maakt.

   Door je te verbinden met deze velden, verbind je jezelf (opnieuw en bewust) met dit veld IN jezelf en ontmoet je dus deze scheppend-bewuste energieën. Kijk ook eens naar de recommandaties.. Het is even een ander verhaal dan ‘engelenkaartjes’ o.i.d. 🙄

  2. Guido,
   nog bedankt voor de tip. Ik weet dat ik die (potentiële) Krachten in mij heb. Maar ik kan dat nooit laten ‘stroken’ met ‘hoe systemen’ mij dat ‘uitleggen’ hoe ik dat ‘bereik’ maw ‘ervaar’. Ik wil ook ‘niets’ forceren om dat ‘potentieel’ te gebruiken. Ik ga ervan uit ‘als ik er klaar voor ben’ dan komt het vanzelf vanuit mijzelf naar buiten. Geduld is een schone zaak.
   Het kan ook zomaar zijn dat ik ‘die Krachten’ reeds toepast want ik besef dat die ‘Bron dat Leven’ heet onuitputtelijk is en naar Mijn Gevoel voor Echt Iedereen Bereikbaar is.
   En als het me echt niet boeit wat op WTK gezegd en geschreven wordt. Was ik allang vertrokken. Iedereen die met WTK te maken heeft doet mijn bewustzijn groeien. Ook ‘de mensen’ waar ik er ‘niet’ mee ‘eens’ ben. Oh ja, dat bestaat ook. Ach, want is niets zo ‘veranderlijk’ als de mens. Groetjes.

  3. En Guido, dat vergat ik te zeggen. Ik besef nu wat u zeggen wil met Aarde en Vuur is Lava. Na stolling wordt Lava Vruchtbare Grond.
   En Vruchtbare Grond doet Leven. Dank u voor dit cadeautje (complimentje).

  4. @Lianne, genoeg geschriften, er is ons zoveel nagelaten. Al die woorden, hoe het zou moeten, bijna niemand kan ze verstaan. Op de één staan duizend mensen die door dezelfde tekst de weg kwijtraken. Verreweg van het oorspronkelijke licht. Dat maakt me dan weer triest. Dat er dingen worden nagelaten, teksten, terwijl het om het onuitsprekelijke gaat. Het gaat vooraf aan elk woord, elk teken, alles komt op in dat wat is. Wat voor pap je er ook van maakt, het komt op in dat, dat wat is, het eenvoudige almachtige, het enige onveranderlijke.

  5. @ Martijn, ik kan me helemaal in je woorden vinden. Maar zo nu en dan is het fijn als je op je eigen pad geschriften tegen komt die goed voor je voelen, die je ondersteunen. Tenminste zo vergaat het mij! “Onderzoekt alles en behoudt het goede!” De Henke en Mia Leene Bibliotheek kwam een paar jaar geleden op mijn pad en ik mag er zo nu en dan graag in lezen. En veel van wat ik lees, voelt voor mij goed.

   In het document waar Lianne naar verwijst lees ik onder meer het volgende:

   “Voor ons is geen enkel land de bakermat der gnostiek of van de alchemie, de bakermat van een innerlijke wijsheid is slechts de individuele ziel, uit God geboren, in Chrestos ondergegaan en door de Geest der Opstanding wedergeboren .

   Deze drievoudige realisatie keert terug in de leringen aller eeuwen en zij is niet gevangen te nemen in één of ander dogma of in een landsreligie.”

   Dit spreekt mij heel erg aan!

 3. Het stukje over kundalini is heel gevaarlijk. Deze kracht moet je niet mee spelen als je niet weet hoe sterk het is. Je kan namelijk heel makkelijk dingen kapot maken. Ook voor de verder ontwikkelde onder ons, het kan je desillusies geven, je kan kortsluiting krijgen her en der.

  Kijk ook even hier na, misschien is het wel handig om blokkades weg te halen alvorens met dit slangenvuur aan de haal te gaan. Eerst bewust zijn, dan komt kundalini vanzelf:
  http://www.youtube.com/watch?v=hiz6CayQGlU

  1. Ja, Martijn we hoeven niet angst te hebben voor die kundalini vuur. Wie die Liefde laat zien gebruikt kundalini vuur. Dat is wat Guido ook zegt. De kundalini vuur ‘verbindt’ de 4 elementen (dat basis voor alle Leven) is met elkaar. De gehele natuur is doordrenkt met Leven, want Leven is gelijk aan de 4(kracht) elementen incluis Ether. Mijn gevoel zegt dat Ether(ruimte) gelijk is aan de kundalini vuur. Deze ‘geleiding’ verbinding doet ons Leven. Simpel gezegd deel uit maken van die Natuur is Leven. We geven ‘zaken’ voortdurend ‘naampjes’ om ons Leven te ‘verklaren’. Dat noemen ze Leven; wij ‘denken’ haar te kunnen Leven door ‘de regels’ die wij elkaar ‘wijs’ maken op te volgen en ‘op die manier’ te Leven. m
   Maar scheppen juist daardoor blokkades om Echt te Leven. Het ligt gewoon onder onze neus voor het oprapen alleen ‘verward’ door ons ‘denken’ ‘zien’ we het niet meer. Ook ‘kundalini vuur’ is voor mijn gevoel gelijk aan het Licht.
   Het enige wat voor mij telt is: Ik ben het Licht, ïk ben Liefde, ik ben Vrede, ik ben Vreugde, ik ben Kind van God. Meer heb ik niet nodig.
   Laat ik me dus niet ‘verleiden’, ‘afleiden’ van mijn gekozen Pad.
   Niet voor zoete koek aannemen. Zelf zoeken en ervaren. Doei.

  2. Ja Martijn, wijze woorden! In de oudheid hadden de mensen andere raslichamen, minder verdicht of gekristalliseerd en toen waren er methodes om sneller te transformeren en te transfigureren. Maar dat kan al vrij lang niet meer want de huidige mensheid zit zeer zeer vast in de stof, dus alle methoden voor kundalini-opwekking zijn gevaarlijk. We kunnen Het Licht niet forceren, dan slaan de stoppen door! Ergens in Het Hooglied geloof ik, staat een waarschuwing dat de liefde niet opgewekt mag worden want de tijd is niet daar of rijp of zoiets. Ik denk dat dat er mee te maken heeft. Sorry, heb ooit wel eens de bijbel gelezen, maar ben er verder niet in thuis. We hebben dus uiteindelijk alleen Geloof, Hoop en Liefde nodig.

  3. @Martijn
   Ik hoed mij voor het opwekken van de kundalini-energie en laat de tijd ervoor rijpen, die werkt nl. in ons voordeel. Op alle gebied trouwens. Doordat de tijd samengedrukt wordt en dus versnelt, gaan de zaken – ook ons ontwaken naar het volledige bewustzijn – veel sneller. Mooi meegenomen voor de immer gehaaste westerling.
   Ook de geoefende yogi waarschuwden eerder al voor het onvoorbereid beoefenen van de zgn. kundalini-yoga, juist omdat die een mens kan ‘opbranden’, gek maken zeg maar.
   @Willie
   Ik begrijp niet goed waarom je niet van doorgevingen (channelingen) moet weten. Al onze kennis werd doorgegeven – inspiratie (inademing) heet dat – door energieën die verder staan dan wij. Ik zeg bewust niet ‘hogere’ omdat ook lage energieën ons inspireren. Kunstenaars zetten die inspiratie om door middel van uitbeelding als ’taal’. Wie voor die inspiratie woorden gebruikt is daarom toch niet te wantrouwen? Subjectief is het sowieso, je kan de geest van de ontvanger niet wegcijferen. Het is aan de lezer om zijn onderscheidingsvermogen te gebruiken.

  4. @Anelle, ja, die kundalini komt vanzelf wel. Er zijn zelfs verhalen bekend van spontane zelf ontbrandingen. Moet maar niet…

   Over channelen gesproken, ik zie het als hogere zelf of zo. Of energieën. In de ether hangt nog van alles maar je moet er niet mee spelen. Ik denk zelfs dat het mogelijk is om uit toekomst en verleden dingen op te pakken. Of nu, telepathisch. Mijn oma belde altijd op het moment als er wat was. Ze voelde dat gewoon. Ze sprak ook met geesten, kwamen zelfs aan haar bed. Dat gaat me dan te ver. Ik weet hoe ze psychisch was zeg maar. Lijkt me eng om er weer identiteiten of entiteiten van te maken. Al lees ik die channelingen altijd graag hoor.

  5. Ik ben weer met een hardloopschema begonnen, vorige maand mijn atlas recht laten zetten voelt goed.

  6. @Anelle: Anelle ik heb niet gezegd dat ik er niks van wil weten. Ik heb dit geschreven: “@Wim: ja, ik volg ook wel al die Michael en Gabriel doorgevingen, maar mmh ik heb wel mijn bedenkingen hoor. Blijf een slag om mijn arm houden.” Ik had misschien “ik heb wel mijn bedenkingen” anders moeten verwoorden. Excuus voor de “verkeerde” uitdrukking.
   Ik bedoel hiermee, dat omdat wij nog niets weten van Het Licht wij wel terdege moeten onderzoeken of het ook wel Wezens van Het Licht zijn die doorkomen. Aan Gene Zijde weet men zoveel van ons wat wij zelf niet weten (ware zelfkennis of Kennis van het Zelf ontbreekt ons) dat we heel gemakkelijk zijn te misleiden al is het maar met 99% waarheid en 1% leugen. Dus: “onderzoek alle dingen, maar behoudt Het Goede”. Als je de weg van Het licht volgt gaat het duister een heel eind met je mee en kan je dan langzaam van je weg af doen dwalen. Ik probeer geen angst te zaaien, hoeven we ook niet te hebben want als we de ware intentie hebben Het Licht te volgen worden we zoiezo geholpen, maar wij mensen zijn t.o.v. Het Ware zeer onwetend en naïef; we zijn ten slotte al eeuwen- en eeuwenlang misleid en geïndoctrineerd (mindcontrol)! In de bijbel staat ergens: “wees onschuldig als de duiven, maar arglistig als de slangen”, hetgeen ik vroeger niet begreep maar nu wel. We zijn letterlijk “lammen en blinden” die strompelend hun weg moeten zien te vinden in dit donkere ondermaanse en gelukkig vinden we daarbij ook hulp, jazeker. Natuurlijk geloof ik ook dat er mensen zijn die zuivere ingevingen of inspiratie ontvangen, maar wij mensen zijn nog niet zuiver (genoeg), ik bedoel de ware Adam Kadmon, de Ware Mens, dus wat kan er worden doorgegeven vanuit het bewustzijn van de ontvanger. Hoe dichtgeslibd zijn de gaten in de rasterpoppen (je kunt mensen zien als dichtgeslibde rasterpoppen) en welke rasters zijn open. Bij iedereen zitten de eventuele openingen ergens anders. In hoeverre kunnen wij dan een zuiver (in)zicht hebben van de Heilige Aarde. Bovendien kan “Satan” ook verschijnen als een Engel des Lichts. Klinkt zwaar, ik weet het, maar ik weet even niet hoe ik het anders kan zeggen. Misschien een aanrader: het boek “Brieven uit de Hel” van C.S. Lewis. Daarin wordt heel goed beschreven hoe dat werkt; het is een zeer toegankelijk boek. 🙂

  7. @Willie
   Ik begrijp wat je bedoelt. Daarom hamer ik, op gevaar van eeuwig in herhaling te vallen, er steeds weer op om je intuïtie als filter te gebruiken bij alle ervaringen, van welke aard ook. Zo ook met channelings. Zeker met channelings. De teksten die ik na enkele zinnen terzijde schuif zijn een veelvoud van deze die ik helemaal lees, zonder dat ik alles daarom van a tot z bijtreed. Ook vertelt men ons regelmatig om niet alles te geloven omdat sommige delen van boodschappen niet voor ons zijn bedoeld. Zij dienen als misleiding voor de kliek. Aan de lezer om eruit te halen wat hem verheft en wat dat betreft liegt je hart nooit.
   Ik ontdekte onlangs bij mezelf een zekere vorm van ‘gelijklopendheid’ met AE Michael. Weken, soms maanden nadat ik voor mezelf iets had bedacht, komt Michael ermee op de proppen. Ik denk dat ik een en ander opvang dat naar ons onderweg is, vooraleer het hier als boodschap opgevangen wordt. De ether is een ware kraamkamer voor inspiratie en de ether is per definitie een zuivere energie, wat niet geldt voor het astrale. Je hebt de hogere en de lagere astrale werelden, doch geen hoge en lage ether. Daarom denk ik dat het element ether bewust werd ‘vergeten’ om nu, in de eindtijd herontdekt te worden.
   Dat het duister geniaal is in haar vermomming, bewijze de millenialange misleidingen waar wij intuimelden, vaak letterlijk.
   Mijn persoonlijke spirituele evolutie leest als een processie van Echternach, langs ontelbare meanders en zijwegen. En toch hebben alle ervaringen een doel gediend. Nu er zoveel op ons losgelaten wordt, blijf ik constant op mijn hoede en onderwerp alles aan een secure analyse. Zo komt het ook dat ik vaak erg laat ergens op reageer, omdat ik de zaken eerst in een ‘achterkamer’ opberg om door afstand meer klaarheid te bekomen.

  8. @ Willie, ik heb even nagezocht waar die spreuk over de duiven en de slangen staat in de bijbel. De letterlijke tekst in Matteüs 10 vers 16 luidt:
   “Bedenk wel, ik zend jullie als schapen onder de wolven. Wees dus scherpzinnig als een slang, maar behoud de onschuld van een duif” (Matteüs 10 vers 16)”.

   Ik vind dat wel een hele mooie tekst. De Slang is vaak ten onrechte weggezet als de “verleider” (afleiden van het gekozen Pad, zoals lezer het in 3.1 mooi verwoord), denk aan het verhaal over het eten van Adam en Eva van de “verboden vrucht” van de Boom der kennis van goed en kwaad. Ik heb heel veel moeite met dit verhaal in Genesis! De Slang staat voor mij voor de Wijsheid. Het beest is natuurlijk ook van kop tot staart geaard en daarom heel alert!

  9. En oh Anelle, de vertaling (krom) vindt je op Unitynet van vandaag, daar heb ik het van want ik bemachtig het Engels niet zo goed! 🙂

  10. @ Willie, over dat alert zijn van de Slang doet me even denken aan wat Hyper vertelde over HSP. Hij, jij en ik en ik vermoed de meesten hier op WTK weten wat het betekent om hooggevoelig te zijn. HSP zijn is een grote gave, maar maakt je gelijktijdig kwetsbaar. Omdat je door alle prikkels snel geneigd bent om Hyper te worden, waardoor je minder Alert wordt en daardoor snel uit je eigen Kracht kunt raken. En daardoor snel in de depressiviteit kunt schieten! Ik weet daar alles van, want heb er veel ervaring mee. Toch, zijn het juist die eigenschappen van hooggevoeligheid die ons helpen te worden “scherpzinnig als een slang en onschuldig als een duif”!

  11. @Dick: ik denk dat je gelijk hebt Dick. Ik las dit nog net even op de valreep. Had m’n hond uitgelaten en het blijkt dat ik een blaar bij m’n grote teen ontwikkel vanwege nieuwe schoenen. Zodoende ben ik weer op m’n kamer met de computer. Ik ga de rest laat in de middag lezen, want nu moet ik op gaan passen op kleinkinderen en daarna Vit. B12-prik! In ieder geval bedankt. 🙂

  12. @Willie
   Bedankt voor het plaatsen van de link. Kreeg de tekst via mail en wou hem hier plaatsen, dus bedankt. (Ik denk dat het niet de vertaling is die krom is, maar de ouderwetse taal van Saint Germain). Ik vind dit een van de belangrijkste teksten van de laatste tijd omdat er zoveel in staat dat direct bruikbaar is voor ons. Over het opeisen van ons geboorterecht van vrijheid en overvloed. Over de violette vlam, mijn lievelings’instrument’ dat ik meermaals per dag gebruik. Er is zoveel dat nu gezuiverd en opgeruimd moet worden. Pijnlijke herinneringen, onopgeloste conflicten, moeilijke relaties met familie, buren, collega’s : violette vlammenwerper erop.
   Vlammenwerper met violette vlam op conflicthaarden over de hele wereld, met focus op de VS, Israël en Iran. Op Afghanistan, Afrika, de Maghreblanden.

  13. Martijn heeft gelijk, khundalini energie is ook heel gevaarlijk als je het niet beheerst en ik heb dat zelf ooit ondervonden bij mensen die ik kenden en een khundalini inwijding ondergingen en waar het kompleet uit de hand loopt. Zelf ontbranding onstaat door blokkades in de merdianen en de roots van de chakara’s langs de khundalini stroom, tevens ook blokkades op de organen spelen daar een rol mee.
   Wie kent het niet het hebben van koorts ?!? ja dat is ook de khundalini energie die het lichaam als een barometer in temparatuur doet stijgt, bij een te hoge koorts loop je het gevaar uit te treden in bewuste status. Mits dan ook je chakrale chakra open staat. Bij een te hoge temparatuur kan je het slangevuur simpel op de basis terug koelen met ijs naar een lagere temparatuur. Bij mensen waar de khundalini energie omhoog slaat en niet verder komt door een blokkade krijgt onvrijwel te maken met zo’n zelf ontbranding, het slangevuur wil dan naar buiten toe komen. Ik heb ze gezien die volledig in ijs en in koelelementen verpakt zaten waar het een en ander behoorlijk fout is gegaan. De khundalini energie kan enkel naar behoren functioneren als je geen blokkades meer hebt en waar door middel van functoneren van al je chakra’s het level van bewustzijn bereikt hebben. Deze status kan je alleen bereiken met een lange training of bent een geevolueerd wezen waar alles van af de geboorte recht functioneel 100% werkzaam zijn. Mocht je echter toch iets lager in de schaal waarde staan op de ladder dan je helaas niet de ervaring van de trantrisme achtige out of the body ervaren via het kruinchakra in bewuste toestand.

  14. Ja, geen spielerei die kundalini. Als kind heb ik een paar keer koortsstuipen gehad dat ik echt paars aanliep. Moeder in paniek, m’n vader zette me gelijk onder een koude douche. Precies wat jij zegt Paul, koelen is dan het enige wat werkt. Ik kan nog steeds niet tegen hitte op langere termijn, dan begin ik echt het idee te hebben om te gaan koken. Linke soep. Als kind was ik ook een van de weinige die het liever te koud dan te warm had. Het is als de energie van een draak in een mensenlichaam. Echt heel sterk. Zie bv. de iceman, die weet er mee om te gaan en kan dus ook zeer koude omstandigheden op langere termijn aan. Ook kwestie van training maar bovenal een hele sterke controle over lichaam en geest. Dit kan alleen als je weet dat je erboven staat. Eén keer krampachtig in paniek raken is dan je dood…

   Ik heb dat vaak in de douche, word ik te warm, begint alles te tintelen en loop rood aan, dan is het zo heerlijk om die douche helemaal naar koud te draaien, geeft me ook energie. Whoaaarhhh!

  15. Met gezonde wisselbaden herstel je juist het evenwicht in je khundalini stroom, met wat trans meditaties ben kan je bewust je lichaams temparatuur verhogen en of verlagen naar stabielere waardes toe. Echter dat weten heel weinig mensen van de handelingen af hoe deze hundalini energie op te wekken en te laten flowen door het lichaam heen, er is wel degelijke merdianen en chakrale kennis voor nodig om zelf te kunnen reactieveren. Zoals lezer het zegt zijn khundalini energie komt niet verder dan het hart chakra, wat zoveel zich naar toe stevenen met liefde en licht, daar bundelen ze enkel de khundalini stroom op, terwijl er veel meer is om te openen, tot aan de 9de chakra aan toe.

  16. @Lezer, volgens mij weet u gewoon wat u bent. Dat scheelt een hoop gekakel.
   Hou het daar maar bij. Dan is alle energie van de kosmos voorradig, voor als het nodig is. Alles gaat dan vanzelf. Alles komt op in dat, wat we zijn, niet te benoemen.
   De wereld kan tuimelen, wij nemen het waar, het komt in ons op. Energieën overal, sommigen lijken vast, anderen gaan met de snelheid van het licht, sommigen stoten elkaar af en anderen trekken elkaar aan. Al deze energieën, alles wat is, komt in ons op. In ons waarnemen. Die waarnemer komt ook weer op, in ons bewustzijn.
   Het enige onveranderlijke.

  17. @Paul, dat je je er inderdaad op kan trainen, dat klopt. Ben er net een paar maanden mee bezig, al zou ik tegen iedereen willen zeggen, begin er niet te vroeg aan. Chakra meditatie, je komt dan blokkades in het lichaam tegen met een psychische verbinding. Kan wel eens hard aankomen her en der. Ik had er een boek over gelezen, ff boekenkast induiken: Chakra’s, aura’s, energieën. Van Hetty Draaier. Heel mooi boekje. Deze gaat ervan uit dat het 8e chakra onder de voeten (aarde) ligt en 9e chakra boven het kruin chakra. Ik heb er veel aan. Je merkt dan welke chakra’s blokkades hebben en gaat er dan diep op in. Ofwel je chakra is teveel geactiveerd, tijd om je energie ergens anders heen te geleiden. Uiteindelijk vindt een uitlijning plaats tussen kosmos en aarde door ons lichaam heen.

 4. Kundalini slangenvuur. Slangen zijn gelijk ons Dna de ‘dubbele helix’. Gelijk een computer zit in ons Dna onze ‘systeemsoftware’. Wij upgraden onze ‘systeemsoftware’ en dat heet ‘kundalini slangenvuur’. Het is maar een idee. Doei.

  1. Nooit ‘overklokken’ dan branden de circuits door of loopt het ‘systeem’ vast.

 5. Even offtopic.
  Janee, succes met het hardlopen. Maar let op wordt geen ‘slaaf’ van jezelf. Ook als is geen ‘kundalini vuur’. Zo’n hardloopschema kan jou ook helemaal doen ‘opbranden’. Ik doe dat de laatste tijd niet meer. Eens per week een 1 uurtje vond ik voldoende. Maar het is een ‘goede’ manier om je ‘conditie op pijl te houden. Ik ben zelf een ‘voorvoet’ lander. Dus niet zoals de ‘meeste’ lopers die op ‘hun’ hakken landen. Het kost je enige tijd om dat aan te leren. Maar als je het ‘beheert’ dan heb je ‘minder blessures’ en lopen ‘kost’ je weinig energie . Beul jezelf niet af, maar geniet ervan. Ik ben niet meer zo ‘prestatie’ gericht, maar vindt het leuk om ‘een prestatieloop, bij tijd en wijle te doen. Pr tijden daar kijk ik zelf niet meer naar. Het gaat bij meer om de gezelligheid. Zelfs een sporthorloge heb ik aan de willigen gehangen.
  Ik weet niet of je de site Prorun kent. Daar kun je een aantal ‘stijlen’ van hardlopen terugvinden met vele goede tips om als ‘beginner’ of ‘gevorderde’ blessurevrij te lopen. De BK methode daar heb ik veel aangehad. Ook hier geldt ‘rustig’ opbouwen. Vele beginnende ‘hardlopers’ gaan te hard van stapel. Kent uzelve zou ik zeggen. Weinig ’talent’, alles is te leren als je maar ‘geduld’ en ‘liefde’ toont.
  Ook denken ‘beginners alleen aan hun ‘benen en voeten’ maar vergeten dat een goede rompstabiliteit (core stability) ontontbeerlijk is net zoals het vinden van de ‘juiste hardloopschoenen’.
  Mocht je er niets aan hebben, vergeet het, even goede vrienden. Veel loopplezier.

  1. Leuk om te lezen lezer , en ja ik doe rustig aan het gaat mij ook vooral om het genieten .
   Verdiep mij nu in natuurlijk hardlooptechniek.

   http://www.natuurlijkhardlopen.nl/hardlooptechniek/

   Omdat ik veelal op zachte ondergrond ren zoals de duinen overweeg ik zelfs om blootsvoets te gaan rennen.

   Dit vond ik een bijzonder filmpje oudste jacht techniek ter wereld een jager jaagt op zijn prooi een antilope dmv hardlopen. Acht uur lang rent hij achter de antilope aan .

   http://www.youtube.com/watch?v=826HMLoiE_o

 6. de 5 elementen is doordrenkt in de natuur.
  Normaliter snijdt ik een appel vertikaal in stukjes voordat ik he opeet. Doe eens wat gek. En snijdt hem overdwars door het midden. En wat ziet u dan? Mooi he die natuur die geeft zonder ’taal’ antwoorden.

 7. Hoe word je gelukkig in een wereld die niet gelukkig maakt?

  We zoeken al jaren, al eeuwen naar het antwoord hierop. Waar is het misgegaan vraag ik me vaak af. Sinds wanneer zijn we opvulling in plaats van vervulling gaan zoeken. Sinds wanneer zijn we gaan geloven dat je oorlog moet voeren voor de vrede. Sinds wanneer hebben we alles omgedraaid en dat de waarheid genoemd? Nu zoeken we met miljoenen tegelijk naar liefde, vervulling en geluk, vooral geluk! We zoeken naar geluk in een wereld die ongelukkig maakt. En dat is de grootste tragedie aller tijden. Want we blijven buiten ons zoeken, we lezen allerlei boeken over instant vervulling, wenst en gij zult vinden, 7 stappen naar geluk, 10 stappen naar vervulling, linksaf slaan voor de ultieme liefde, rechtsaf slaan voor eeuwige rijkdom. En we trappen er met zijn allen steeds weer in. We zoeken zelfs koortsachtig binnen in onszelf, maar we hebben niet de tijd of rust het te vinden, omdat het ons onrustig maakt onszelf te lang onder ogen te komen. We denken dat een nieuwe baan, een nieuwe opdracht, een nieuw doel, een nieuw wonder, een nieuwe omwenteling, een nieuwe fase, een nieuw seizoen, een nieuwe liefde, baan of huis of kind ons dat geluk kan schenken, maar iedere keer worden we volledig ontgoocheld wakker in de wereld die niet gelukkig maakt. De wereld waarin wij leven. En er is niets zo moeilijk als in die wereld leven.

  Want dat wat werkelijk gelukkig zou kunnen maken wordt continue afgezworen als was ze satan in eigen persoon. Er is een complot gaande tegen vervulling en geluk, lijkt het wel. Want door de zoektocht naar geluk blijft er geen tijd over voor stilte, voor rust, voor knuffelen en dansen, voor naar binnen keren, voor spelen, voor de diepte voelen en induiken, voor bijtanken, voor opladen, voor een zijn met de natuur en alles wat ons omringt, voor eenvoudige ervaringen, voor communicatie met dieren en planten. Door alle drukte en lawaai en de voortdurende beslag die gelegd wordt op onze tijd en gemoedsrust, zullen we nooit datgene vinden waarnaar we op zoek zijn en dat is een waarlijke tragedie. Meer dan we misschien beseffen op dit moment. We zijn de waarde en de diepere betekenis verloren, we zijn de bezieling kwijt. En zodra we ontdekken dat we alleen maar hoeven thuiskomen, thuiskomen in het zelf, lijkt het alsof de hele wereld gek wordt, over ons heen komt, tegen ons tekeer gaat en ons onderwerpt aan talloze verhalen en beelden en boodschappen die het tegenovergestelde beweren.

  En zelfs sommige spirituele mensen en boeken doen eraan mee. Ze willen de easy way out, de stairway to heaven, ze willen stappen en wetten en duidelijk vastgestelde doelen om geluk, liefde en vervulling te vinden. Maar ieder pad is uniek en geen enkel pad kan aangeven hoe een ander pad het moet doen. De stappen van de een zullen nooit, maar dan ook nooit de stappen van de ander kunnen worden. Ieder zal zijn of haar eigen stappen moeten zetten op zijn of haar eigen levenspad. We kunnen samen leren, samen groeien, zij aan zij elkaar inspireren, maar we zullen nooit de voetafdrukken van een ander kunnen of moeten volgen, want dat leidt ons onherroepelijk naar de bestemming van de ander, ipv naar onze eigen bestemming.

  Ik snap heel goed, als geen ander, dat we leiding zoeken, spirituele leiding en dat we leraren nodig hebben, omdat we volledig de weg naar onszelf, naar huis zijn kwijt geraakt. Maar toch hoe ontgoochelend ook, kan geen enkele leraar ons brengen naar onze eigen bestemming, hij kan ons inspireren of tot een idee brengen, maar wij zullen zelf ons pad moeten inslaan, en durven doorgaan, ook als we even wind tegen hebben, ook als er blokkades op de weg verschijnen, ook als ie ons eerst het dal inleidt in plaats van ons gelijk naar de top te brengen.

  Hoe word je gelukkig in een wereld die niet gelukkig maakt? Mijns inziens door te stoppen met het geluk te zoeken op een plek waar ze niet te vinden is. Door geluk te vinden in je zelf, je eigen weg, je eigen pad, je eigen kracht, je eigen hart, je eigen thuis, je eigen bestemming. En hoe eenzaam en ongezellig dat ook klinkt, niemand kan je zeggen of je het juiste pad gevonden hebt. Alleen jij kan het weten, omdat jouw pad en jouw stappen alleen de jouwe zijn. Jij zult het weten, omdat het pad van je hart je opent voor het pad van anderen en je anderen herkent als medereizigers, als broeders en zusters, niet alleen de mensen om je heen, of de mensen die je dierbaar zijn, maar ook de mensen die je angst inboezemen of kwaad maken, ook de wezens die een andere vorm of stem hebben dan de jouwe. Je opladen aan een ander en zijn of haar pad is uiteindelijk gedoemd om te mislukken. Leer je opladen aan je zelf, je eigen pad en hart en je zult altijd thuis zijn, al maakt de wereld je niet (perse) gelukkig.

  1. dit zijn niet je eigen woorden vriend, zet er dan even bij van wie je deze tekst hebt gejat, over je eigen pad gesproken

  2. Aaaaaaaaaaah was ik dat vergeten????

   Wat een Doodszonde, ik moet gelijk maar zwaar gestraft worden als crimineel in valsheid en geschriften.
   Gelukkig dat jij er ook nog bent met een naieve ondertoon beste Hyper,
   Wie is nu geen Copy bol.com cat hier ?!

   Bron: http://www.earth-matters.nl

  3. @ Cozmic

   Hele Feestboek is 1 kopieer kuil, heb je nog niet 1 ding orgineel gepost daar of 50 anderen hebben het als gedeeld met elkaar. Tis net een heers en verdeel club van heb ik jou daar!

  4. @ Paulus ,
   I have to take your word for that . Ik kom nooit op smoelenboek enzo , kan mij niet boeien . Het is inderdaad wel zo dat iets origineels zelden origineel is , allemaal copypaste of spinoffs . Het lijkt erop dat weinigen nog iets inspirerends kunnen schrijven , een enkeling daargelaten . Om eerlijk te zijn had ik het gevoel dat het een zeer goede vertaling uit het Engelsz wasz maar kon effe geen bewijs finden .
   It just smells like it .

  5. Gaat ergens om de inhoud van het stukje tekst, niet vanwege waar het nou precies vandaan komt. Dat zal mij een zorg zijn, maar sommigen kunnen het altijd beter illustreren dan dat je ’t zelf kan, daarom zo mooi als je dan er iets mee kan aanvullen op het geheel. En nog leuker als je een artikel net zit te lezen en je krijgt van uit een andere hoek een soort gelijke tekst in je handjes gedrukt, wat doe je dan?! er bij knallen of laten we het lekker weg voor al die anderen…

   Ach ik zit overal en nergens, alles is toch maar een ervaring niet waar?!

  6. Ja Janee, is grote probleem hier ook, kan niet eens kalligraferen hier, want je blijft met exact het zelfde Fontje en Corps op gescheept zitten. Laat staan dan je het met een penseel of spatel het weg kan kalken…

  7. Paul , maak je geen zorgen , in het land der blinden is Eenoog Koning ( arch )

  8. Hahaha ik maak me nooit zorgen hoor, als ik jullie zie, dan gaat het altijd van alles goed hoor!

  9. neeh ik kom ook nooit op het feodale feacale gekunstelde intelligente CiA boek, een paar keer bij de bijenkorf Ashtar Hyves wat geprobeerd, heel kermis achtig met enorm veel toeters en bellen dan is FAce een armoedige droeftoeter database qua opmaak, ik word er droevig van, een beetje dorps mokkel vindt het dan normaal dat ze 1500 ‘vrienden’ heeft, en die zijn dan ooh zo begaan met elkaar, omdat de kans 1 op 1000 is dat je 1 keer in de 3 jaar een half minuutje aandacht krijgt van Hare Majesteit,

   voorwaarde is wel dat je specificaties iets aantrekkelijks verbergen in de eclectisch elektro hooi herberg, in de lengte, de dikte, de leeftijd, de poen, je netwerk etcetera enzovoort… anders ben je een niehiel derde wiel hielen likkertje en niks meer, omdat je mee doet zou je er toe doen.. dan vin ik het hierooh immense mega intensiever, ruimtelijker, minder voorgebakken, hierook kan je je ruimte zelf vormgeven inclusief interessante verwijzingen naar inhoud van derden..

   helemaal toppie koppie co & pie kat in het bakkie, hierooh kun je ook merken hoe de voorgebakken korte statement mensen van het centraal gestuurde hiërarchische regressieve Hyves rijk sneller afhaken bij langere gedachte draden of associatieve staccato interacties, omdat ze hieroooh de ruimte hebben om zelf hun ruimte in te kleuren met je eigen favoriete gedachten en spontane oprispingen..

   Heel bedreigend natuurlijk om er achter te komen dat je niets te melden hebt, omdat je in 2012 door niets doen in het walhalla terecht zou komen, volgens sommige engelen van boven, en dat wij dan de duale achterblijvers zouden zijn, door te veel nadenken en te veel ego egeltjes emoticon emoos, die happen zo heerlijk weg en dan kan je je ggggristelijke door de overheid gestuurde jeugd mij een zorg lichaam zo vroeg mogelijk buiten beschouwing laten conform de NLP dogma doctrines van de nieuwe lijders, geknaaide mannen en vrouwen beneden de dertig, of zie ik het nu wat overdreven, hopelijk wel..

   W auWie we delen steeds meer, hekel aan verjaardagen, regelmatig nachtuiltjes, al neem ik mij steeds voor om wat eerder te gaan pitten, mooie muziekjes, hekel aan alle soorten wekkers, zelfs de dure nieuwe snoeshaan wekkers met dim licht en sluipende bos geluiden met kunst vogel getjilp, omdat ze je toch allemaal ongevraagd wakker maken tijdens de beste dromen, niet enthousiast met de kop op het Mug shot boek, kritisch op 4d uitspraken…

   http://en.wikipedia.org/wiki/Mug_shot

  10. arch komt van het woord archont quote Archonten zijn in de gnostiek de bestuurders van het aardse noodlot. Hun doel is de menselijke ziel gevangen te houden tijdens haar aardse verblijf. In het apocriefe geschrift het Evangelie van Maria Magdalena wordt een beschrijving van deze Archonten gegeven.

   http://nl.wikipedia.org/wiki/Archont_(gnosticisme)

  11. Janee , ik werd me zojuist bewust van het artikel , in combinatie met wat je zojuist stelde . Zou er bij anderen niet dat lichtje gaan branden . jeezz

  12. @ Janee

   Dat is gewoon net als vroeger op school examen doen, je kan zakken als je met de pet er naar gegooid hebt, maar tja je kan ook slagen.

  13. @ cozmic
   pfoeh, een antiarchist hehheh gauw slapen …….(ikke dan )

  14. @ Marcel , ja je zal wel al naar je bedje zijn , maarrrrr toch nog dit ff ….An betekent niet per definitie anti , an betekent zonder , anti betekent tegen .
   Dusz een ‘an’ is geen anti maar een ‘pro’ voor de ‘an’ , snappie em nog ?

  15. en een dagelijks gps logboek journaal met nauwkeurig gedetermineerde sneue sneuvel gevallen van de laatste gevallen planten en stengels en bladeren door schoffels, gemeentelijke gif aanvallen, storm schade, hond pies vergiftiging, water schade, gesprekken met de plant over ontwikkelingsniveau in de tijd en geboden kansen qua zonlicht en achterstallige bodem nutriënten, achtergrondstraling, geluids pieken, maar ook blije bejaarden die planten positief instralen en familie taxonomie beschrijvingen van verwante planten soorten met online prognoses voor overlevingskansen in ons plaatselijk micro klimaat,

   en natuurlijk metingen van de ph graad van de bodem met vermoedens van overmatig alu chem trail fall out, en triviale observaties van hoe vaak nutteloze ka poloos van de blauwe piggies langs zijn gekomen zonder nuttige 3d activiteiten tijdens hun loze luchtige automatische mechanische ambtelijke surveillance rondes voor de ka z’n ka, voor de show, om de nukubu’s de indruk te geven dat ze er voor ons zijn. Ik heb serieus van Lex uit Tex begrepen dat er in Amerika nu geëxperimenteerd wordt met opvoeren van lokale loop en fiets verboden!! Gewoon kijken tot hoever we gezapig blijven en alles maar laten gebeuren.

  16. @ JaNee, arch komt inderdaad van archont. Deze archonten proberen in mijn visie inderdaad de menselijke ziel gevangen te houden tijdens haar Aardse verblijf. Ik heb zelf daar recent ook iets over geschreven. Ik heb dat ontleend aan het gnostische geschrift Het Gesprek met de Verlosser (een Nag Hammadi geschrift) http://www.wanttoknow.nl/overige/zwaardstrijders/comment-page-2/#comment-78400 . Mijn overtuiging is dat de Wijsheid van de Sophia, de Maria Magdalena (een synomiem voor de Sophia) in deze tijd aan ons mag worden geopenbaard waardoor we de Christus in ons zelf mogen ontdekken en we de Steutel zullen vinden om door de Hemelpoort te gaan!

   Het bijzondere is dat ik gisteravond toen ik ging slapen nog even de vertaling van het Evangelie van Maria Magadalena (van Jacob Slavenburg), waar JaNee naar verwijst, opensloeg. Ik sloeg het open op een willekeurige bladzijde en wat lees ik tot mijn grote Verwondering…. een verwijzing van Jacob Slavenburg naar de passage uit Het Gesprek met de Verlosser waar ik naar verwees (zie link)!

  17. Voor mij is ieder persoon die de macht vertegenwoordigt, of het nu Obama is of Beatrix of wie dan ook, een archont en dus per definitie de personificatie van de krachten die mijn ziel proberen gevangen te houden tijdens mijn aards verblijf! Hoe kunnen we echter bereiken dat we buiten hun invloedssfeer blijven!Is dat verzet? Of is dat totale overgave?

  18. @Dick
   “Hoe kunnen we echter bereiken dat we uit hun invloedssfeer blijven?”
   Spartelen heeft m.i. geen zin, je zet jezelf alleen maar vaster.
   Ik denk dat de beste manier is om er mentaal uit te stappen. Wanneer je voor jezelf besloten hebt niet meer mee te spelen, verliest het andere de macht over jou. Je hebt slechts een beetje voorstellingsvermogen nodig, da’s al. Je gaat naar je hart en je ‘ziet’ jezelf binnen een cirkel staan. Die cirkel stelt de maatschappij voor waarin je verondersteld wordt te functioneren.
   Zie jezelf uit de cirkel stappen, de rug roekeren en… weggaan, beleef het zo realistisch mogelijk, je gevoel moet meewerken.
   Zo heb ik het voor mezelf opgelost.

  19. @ Anelle, ik deel je mening dat we er “mentaal uit moeten stappen”. Maar mijn gevoel zegt dat ergens in ons leven of in een vorig leven iets met ons is gebeurd, waardoor we zijn geconditioneerd. Er is iets wat ons afhoudt van ons Ware Zelf,iets dat we zelf in stand houden dat onze Heelheid in de weg staat, waardoor we in de Materie van het Aardse gevangen blijven, in het Tekort i.p.v. in de Volheid van de Geest ( In Spirare). Maar ik ben een ras optimist. Ik ben absoluut niet defaitistisch en daarom geen aanganger van Dick Swaab, die ervan overtuigd is dat we ons Brein zijn. Ik geloof absoluut in onze Vrije Wil en dat we uiteindelijk los kunnen komen van ons Brein en de mentale processen, waarin we nu nog gevangen zitten of door de archonten worden gehouden!

  20. @Dick
   Net als jij, ben ik een rasoptimist. Doch, we zijn totnogtoe nog steeds aardemensen, in die zin dat wij nog erg met onze materiële omgeving verbonden zijn. Diezelfde omgeving doet trouwens erg haar best om ons vast te houden. Wij zijn al zo lang geconditioneerd om ons brein in al ons doen en laten het bevel te laten voeren.
   Daarom – ook hier val ik in herhaling – hoort het HART de leiding over te nemen.Dààr zit alles wat wij nodig hebben om te groeien. Wanneer ik sprak over ‘mentaal’ bedoelde ik het verbeeldend element, doch ook hier benadrukte ik het belang van het gevoel dat met het mentale gepaard hoort te gaan en zelfs het proces leidt.
   Dat ons ’tekorten’ worden aangepraat, is zonneklaar en niet alleen op materieel vlak. Het begint met het begrip “erfzonde”. We worden met een eeuwenlang tekortschieten geboren, zo wordt ons althans verteld. De mens als zondaar, dus onvolmaakt en door het leven verder in de onvolmaaktheid glijdend. Enkel boete en (zelf)kastijding kunnen hem, ocharme, een trapje hoger brengen. Hoger bij die verschrikkelijk verafstaande God. Dan kan het toch niet anders dan dat wij een lange en vaak aarstmoeilijke weg af te leggen hebben, vooraleer tot het inzicht te komen dat het allemaal IN ons zit, in ons hart. Eens dat besef doorgedrongen, gaat het veel makkelijker en komt het er vooral op neer je niet weer te laten afleiden.
   De focus op de god in ons hart, zeg maar en van daaruit leven.

  21. @Paul, prachtige tekst, idd jammer dat ie niet van jou is. Al is het ook zo, als je dit begrijpt, dan kun je de lange staart eronder afdoen als onnozel naar mijn mening.
   Het hart, ja, mooi apparaat. Nee, de liefde, het gevoel van het hart, prachtig. Jezus wijst er ook altijd naar. Eén dingetje, het hart is pas het begin. Het hart werkt ook bij zoogdieren als olifanten en dolfijnen. Het is de hoogste tree in het dierenrijk misschien wel. Alleen, het is zo, dat wij mensen zijn. Daar is het hart een tussenstap naar de werkelijkheid. Wij zijn niet van de goden. De goden zijn van ons. Dat wij evenbeelden van Goden zijn is eigenlijk lullig voor ons daar wij groter zijn dan de Goden. De Goden hebben we namelijk zelf bedacht, alles komt op in onze oneindige bewustzijn. Daarom, prachtige tekst Paul. Voortaan wel zeggen dat het gejat is he? Schijnt er wel een beetje bij te horen. Uiteindelijk is alles wat we hier neer pennen gejat. Onze gedachtes zijn combinaties van gebeurtenissen uit het verleden. Niets is onszelf in deze wereld van manifestaties. Alleen het ongemanifesteerde, eeuwige, is echt. De rest is wat er in ons opkomt. whow, dat is diep, nee hoor, het is gewoon zoals het is. Kwestie van waarnemen…

  22. We jatten nooit Martijn, het was even geleend zullen we maar zeggen, het paste dan precies ook in het geheel met het bovenstaande artikel. Tja soms vergeet je dan wel eens in allerijl de bron erbij te vermelden, hahaha. Tenslotte waren het Hypers dolle dwaze woorden. Het gaat meer om de inhoud dan om het refrein en dat soort inhoud komt altijd niet bij iedereen aan, daar kun je al uit op maken hoe bekend dit fenomeen eigenlijk is op wtk, van leuter er maar overheen met je eigen gekletsenbes. Mooie is dat je het toch gelezen heb en begrepen hebt, dat doet me weer goed!

  23. @Paul, je maakt me weer heerlijk aan het lachen. Ik weet namelijk nog heel goed dat je mij zei dat ik eens met eigen bewoordingen moest gaan komen ipv. anderen na papegaaien. Zo maar even blijkt dat we meer op elkaar lijken dan we denken, haha.

 8. Martijn, ook u weet wie bent. U hebt 2x het vuurteken Saggitarius. Eenmaal als sterrenbeeld en eenmaal als ascendant. Dat heeft u mij eens verteld. Zie waarom u zo ‘vurig’ bent en volgens mij zoals u zegt een Waarnemer ‘pur sang’ bent. U kunt u ook niet ‘anders’ voordoen. U vindt het leuk om ‘kennis’ op te doen en wil dit met ‘oprechte’ enthousiasme aan anderen overbrengen gelijk een ‘dominee’. Is dat herkenbaar? Ik heb bij een artikel van Sara Morton: Kan ik ‘anders’ zijn een ‘schets’ gegeven hoe ‘ik’ een Waarnemer ervaar. Dit naar aan leiding van een ‘ontmoeting’ die u samen met medebloggers met een ‘waarnemer'(blogger) had. Mocht u er wat aan hebben doe er uw voordeel mee. Zoniet even goede vrienden.
  Mocht u het ‘gevoel’ hebben het ‘spoor’ eventjes bijster te zijn ga dan altijd terug naar uw ‘basis’ dat u 2x Boogschutter(vuurteken) bent. Want van daaruit kan u uw Zelfkennis ‘verrijken’ om te weten wie u ECHT bent en verder te gaan met uw gekozen Pad. Die 5 natuurelement’wezens’ vertegenwoordigen niet alleen de ‘krachten’ die vele mensen ‘begeren’ of willen ‘bezitten’ goed- of kwaadschiks, naar gelang iemand ze wil gebruiken. Maar wat belangrijker is (vind ik) dat die ‘elementwezens’ de
  Essentie van ons Bestaan(Leven) is.
  Door uw ‘pure’ Waarneming kunt u dat in uw Leven vormgeven. En dat is ‘wat ik zelf vind’ de Natuur u laat Zien en Ervaren. Zo leer ik volgens mij het ‘gemakkelijkst’ en laat de info uit boeken voor wat het is. Of ik gebruik alleen die info uit boeken om mijn Ervaringen te kunnen plaatsen of te kunnen herkennen. Ik leer vanuit de Ervaring(Praktijk) en gaat dan pas terug naar ‘Theorie’. Ook hier moet de Balans niet doorslaan van het ene naar het andere.
  Ik streef er naar een zoals iedereen een ‘completer’ mens te willen worden. En weet voor mijzelf dat ik altijd ‘leerling’ in wezen zal blijven.
  Het klinkt misschien allemaal heel ‘simpel’ voor mij. Maar ik ben ervan overtuigt dat het Echt voor Iedereen haalbaar en mogelijk is.
  Zelf ‘mijn systeem’ is niet zaligmakend. Want de ‘bekende’ methoden leiden ook naar ascentie. Maar ik kies ‘expres’ vanuit mijn ‘basis’ wat bij mij past.
  Ik ben nooit ‘denker’ geweest en zal dat ook nooit worden. Dat is waarom ik in het ‘verleden’ altijd een ‘hekel’ had aan school. Alleen door te doen en met vallen en opstaan is mijn ‘leerproces’, en dat is nu nog steeds zo. Maar dat weet ik inmiddels te accepteren. Ik begrijp nu ook ‘waarom’ de kinderen uit deze tijd veel ‘problemen’ ervaren met school. Het ligt niet aan hun, maar aan het ‘schoolse systeem’ dat gewoon niet meer past bij hun ‘leerbehoefte’.
  Want de te volgen ‘methode’ is niet van belang. Maar ik vraag me elke keer af: zo moeilijk kan het toch niet zijn? Zijn de ‘voorgeschotelde’ (ascentie)methodes voor mij niet ‘herkenbaaar’ dan laat ik die lekker ‘links’ liggen. Misschien ‘ondergraaf’ ik andere mans ‘inzichten’ door daarop ‘commentaar’ te geven. Mocht ik hierdoor overkomen als ‘betweter’en ‘belerend’ schroom u niet daarop te reageren. Ik ben ook maar een mens niet meer of minder dan wie dan ook. En ik zeg u te alle dagen creativiteit is ‘systeemloos en ‘onbegrensd’.
  Ach Martijn ook dit is maar gekakel in ‘beperkt’ taalgebruik. De waarheid neen, mijn waarheid. Maar dat zou zo weer eens kunnen veranderen! Doei.

  1. Slangendrager(Kundalini Vuur) ook terug naar ‘de basis’ is kijken door de ‘ogen van het kind’. Je blijven verwonderen over het zien van al het moois om je heen, het mogen ervaren met alle zintuigen, onbevangen, onbevoordeeld, met respect, geen angst, openstaan, deeluitmaken van, genieten van, het is ‘altijd nieuw’, systeemloos, spelenderwijs, humorvol, de hele wereld aankunnen, lekker ‘gek’ doen, niets moet alles is mogelijk, maar altijd vanuit het hart, vult u verder zelf maar aan. Doei.

  2. Beste Lezer, ik ben zeer leergierig, ik kan daarom zo maar veranderingen in mijn gedaante geven omdat niets vast staat. Wat ik nu denk, vroeger dacht of in de toekomst zal denken, is veranderlijk. Er is alleen ook iets, onze werkelijkheid, die dit alles kan waarnemen. Dat waar geen woord goed genoeg voor is. Het valt ook niet te zien, alles wat we waarnemen, zijn wij niet. Ik ben, goede vraag. Wie ben ik? De persoon, het denken is veranderlijk. Kan dus nooit onszelf zijn. Wij zijn het bewustzijn waarin alles opkomt. Alles is veranderlijk, behalve dat, wat we werkelijk zijn. Als we dit heel goed bekijken, bestuderen, met 100% overgave, dan zullen we vrij zijn van alle indoctrinaties die op wereldlijk, zelfs kosmisch niveau bestaan. Wij zijn groter dan welk object, welke waarneming, gevoel of wat dan ook. Simpelweg omdat alles opkomt in dat wat werkelijk is. Dat onveranderlijke, stille waarnemen, uit volle liefde en licht.
   Dat is niet van de wereld, wij zijn niet van de wereld, de wereld komt op in ons waarnemen. De waarnemer is de brug tussen persoon en werkelijkheid. Vanuit waarnemen is het nog maar één stap. Het is…. wonderlijk!

  3. Soms Martijn is het wel mooi om dezelfde waarheid uit een andere hoek te horen waaien, zeker als het ook door iemand anders voor gedragen wordt. Wat lezer loslaat heb ik in het verleden al een aantal keren tegen je gezegd, niet om je er mee te verwonden maar gewoon om het bij je te transformeren. Dan is het helemaal fijn als je het weer eens opnieuw hoort en leest, herinner je je zelf weer aan je blauwdruk waar je ooit zelf bewust voor gekozen hebt. Doodlopende straatjes kunnen indrukwekkend zijn, maar het is niet altijd zo van zelf sprekend om daar steeds weer in te moeten tuinen. Je moet nog groeien, maar in je uitstraling zit wel een mooie vlinder in verborgen, nu enkel nog zien te ontpoppen…

  4. @Paul, we blijven ontpoppen, daar komt als het goed is geen einde aan. In werkelijkheid bestaan begin en einde niet. Inderdaad Paul, je hebt helemaal gelijk, ik heb me er vaak in laten tuinen. We hoeven helemaal niet als heilige over te komen, we moeten het zijn.

  5. Je lijkt wel paranormaal, haha, ben je ook, Palm, toevallig net wat Palm gehaald, pssssstttt….haha Het zit er zo in, kost even tijd om het los te laten. Alhoewel, de egyptenaren en ook de kinderen dronken vroeger al bier, dat kon niet zo snel bederven als water.

  6. De werkelijkheid is de werkelijkheid. Elementen, Goden, ideeën, geloven, alles komt op in de werkelijkheid. Het leven kan geweldig zijn of een grote lijdensweg, net waar je voor kiest. Niet als persoon maar meer als ziel. Het leven is een projectie van jezelf, hoe meer je jezelf kan oplossen, hoe makkelijker het leven wordt. Dan heb je weinig meer te bewerkstelligen, de werkelijkheid is immers waar het hele spel in gespeeld wordt. Het leven komt op in ons bewustzijn als een droom of een spel. Juist vanuit deze manier van kijken, als waarnemer, zie je veel meer dan een geconditioneerde geest. Deze mensen zien alleen wat ze willen zien, wat erbuiten valt is raar, alles moet gekend zijn alvorens ze er iets mee kunnen. Vastgelopen in denkpatronen, dat zijn heel veel mensen. Eigenlijk is bijna iedereen gemindcontrolled.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.