Advertentie

NWO met kernexplosies op de knieën!? (+update!)


Een van de weinige foto’s (1982) die circuleren in het kader van ‘geheime’ enorme ondergrondse steden in de VS.

De NWO staat voor -als je dat nog niet wist- New World Order. Het is een droom van veel superrijken, machtigen der Aarde, om de Aarde en haar bewoners onder controle te hebben; de wereld in te delen zoals zij denken dat dat goed is. Er zijn niet tevéél hebzuchtigen volgens deze NWO-club, maar er zijn tevéél mensen op Aarde, die het leven op Aarde ondraaglijk maken op den duur. Inderdaad.. Als iedereen zo hebzuchtig zou zijn als al die vies-rijken (filthy-rich), zou de wereld niet genoeg reserves hebben om aan deze hebzucht te voldoen. Maar het is zoals Ghandi zei: “Er is genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht”..

Het is met dit credo van overbevolking en zich superieur voelen, dat de NWO zich profileert en te pas en te onpas roept dat het genoeg is geweest met de ‘rotzooi’ in de wereld, dat we naar een wereldleiding toemoeten, om van al onze problemen af te komen. Deze NWO, die o.a. gesteund werd door de Rockefeller- en Bush-familie, is er de afgelopen tientallen jaren in  geslaag een groot deel van hun agenda in de praktijk te brengen, althans waar het de voorbereidingen betreft.
Maar met de nieuwe tijd die eraan komt, de hogere frequenties die onze Aarde bereiken, lijkt ook het liefdeloze spelletje van deze club los te komen van haar fundamenten.

Van 4 kanten werden wij de afgelopen dagen attent gemaakt op een bizarre ontwikkeling rondom deze ineenstorting van het NWO-apparaat, want zo kun je het kortgezegd noemen..! We laten je als inleiding graag een stuk van de mail lezen, die wij mochten ontvangen van Fred Burks, oprichter van WantToKnow.info. Waar het over gaat is het volgende: David Wilcock heeft een gesprek gehad met Benjamin Fuller. Nou ken je beide heren wellicht niet, daarom starten we hier met de inleiding van Fred Burks:

* * *

Zoals je weet doen wij ons best om met WantToKnow.info betrouwbare en verifieerbare informative aan te bieden. Hierdoor zijn we in staat om mensen de ogen te openen, goede mensen, mensen die liefdevol bezig zijn met hun eigen wereld, maar weinig weten van wat zich allemaal achter de schermen van het wereldtoneel afspeelt. Behalve de verifieerbare informatie, komt er weleens informatie op ons pad, waarvan onze intuïtie roept dat het zeer belangrijke informatie is, maar die nogmaals niet direct gechecked kan worden.

Ik ontving in dit kader fascinerende informatie over enorme veranderingen die achter het wereldtoneel aan de gang zijn. Deze informatie is afkomstig van David Wilcock en Benjamin Fuller, die afgelopen woensdag, 14 september samen een interview deden. Wilcock stelde de vragen, die Fuller op zijn beurt beantwoordde.

Even beide mannen aan je voorstellen, zo je ze nog niet kent:

David Wilcock (lees ook zijn reflecties over de Noorse spiraal.. Klik)

Ik vind David Wilcock een van de meest heldere geesten die op dit moment op Aarde rondloopt wat betreft ‘weten’.. De andere kant van zijn medaille is dat ik hem echter soms een soort arrogante houding  vindt hebben, en dat hij nogal eens té vroeg tot een conclusie komt. Maar ondanks deze minpuntjes, vindt ik dat er niemand anders op de planeet rondloopt die ik ken, die beter verslag doet van ontwikkelingen achter-de-schermen, dan David Wilcock. Hij doet dit op een zeer gedegen wijze, waarbij hij diep in de materie duikt, daarbij geholpen door informatie die hij ontvangt van een aantal insiders, wiens namen we niet kennen, maar die uiterst goed op de hoogte zijn van zaken, die voor anderen totaal ontoegankelijk zijn.
Daarbij hou ik van het optimisme en de heerlijke humor, die David Wilcock aan de dag legt, die in mezelf herken, over onze wereld en onze toekomst. Maar hou ajb een gezonde dosis scepsis, wanneer je zijn onderzoeken leest en de claims die hij maakt; blijf je intuïtieve onderscheidingsvermogen gebruiken.

Benjamin Fulford () is voor mij meer iemand van gemixt allooi.. Fulford werkte jaren voor ‘Forbes Magazine’, als chef-de-bureau in Azië. Hij heeft voor mij een indrukwekkende staat van dienst en het feit dat hij in staat was om een David Rockefeller één op één te spreken in november 2007, spreekt in dat opzicht boekdelen. Zéker als je bedenkt dat dit vlak ná het eerste moment was, dat Rockefeller werd betrapt op uitspraken over de plannen van de wereldelite om onze wereld te controleren en een groot deel van de wereldbevolking ‘op te ruimen’..  Wil je hierover meer weten, kijk via Google naar het ‘Fulford-Rockefeller interview.

Ik ben er zeker van dat, mede op basis van de grote journalistieke ervaring van Fulford, de nauwe banden die hij heeft met topmensen uit de politiek en uit de Aziatische geheime genootschappen, écht zijn! Maar ook Fulford is betrapt in het verleden op het doen van loze uitspraken die naderhand volledig onjuist bleken. Bovendien zijn zijn uitspraken en artikelen nogal eens gebaseerd op het benadrukken van angst, méér dan me lief is, waarbij ik het idee heb, dat Fulford veel méér onder de invloed staat van disinformanten dan David Wilcock. Maar, en daar gaat het hier naar mijn idee vooral om, Benjamin Fulford heeft in het verleden ook meermaals heftige uitspraken gedaan, die wél waar bleken te zijn..

Aardbevingen of kernexplosies..!?
In het interview van afgelopen woensdag 14 september met David Wilcock, claimt Fulford dat ZOWEL de aardbeving van 22 augustus jl in Denver als de aardbeving in Washington DC, van de dag erná, 23 augustus dus, feitelijk ondergrondse KERNEXPLOSIES waren, die de geheime ondergrondse complexen van de NWO vernield hebben. Deze club had plannen om deze ondergrondse steden te gebruiken als een veilige plaats, waar ze ‘de vernietiging’ zouden kunnen overleven, die ze zelf zouden triggeren, om de wereldbevolking te decimeren!

Volgens Fulford is de leiding van de NWO, de zg. ‘Cabal’ al jaren aan de verliezende hand, in hun ‘ondergrondse’ gevecht met hén die het goede voorhebben met de mensheid, en niet willen dat de NWO-rampen zich gaan manifesteren. Met het vernietigen van hun ondergrondse steden, via de 2 ondergrondse kernexplosies, loopt het de leiding van de NWO nu redelijk dun door de broek, aldus Fulford. Nu kan ik met je delen, dat ik vanuit mijn eigen perspectief en onderzoek, maar vooral vanuit mijn eigen intuïtie,  geloof dat hij gelijk heeft.

Er zijn nogal wat stevige claims, die Fulford doet in het interview, en ik ben erg sceptisch over een aantal van deze claims. Een aantal claims heb ik echter kunnen controleren, en het blijkt dat vooral de genoemde aardbevingen waarschijnlijk dus geen aardbevingen maar ‘onnatuurlijke explosies’ waren..!!

HIER vind je het hele interview, waarvan we hieronder een deelvertaling plaatsen.

Vergelijking van seismografische grafieken voor aardbevingen in vergelijk met kernexplosies..

Deze site geeft je in het algemeen informatie over het verschil in seismografieken die worden gemaakt bij aardbevingen en van die, die gemaakt worden bij nucleaire proeven. (Zie afbeelding hiernaast)

Hier zie je een van de seismische grafieken van een atoomproef in vergelijking met grafieken van een normale aardbeving, op een overheidswebsite. – Vergelijking van seismografische kenmerken voor verschillende gebeurtenissen.

Dit is de seismografische karakteristiek van de 5,8-Richter aardbeving in Washington, DC, op 23 augustus. Deze vond plaats op 1:51 in de middag, lokale tijd:

HIER  – De meest indrukwekkende seismografiek op een NBC-TV-kanaal
HIER –  Een seismografiek van de Cornell University; bijna volledig
HIER –  Diverse seismografieken van de Washington-beving
HIER – Toegang tot meer dan honderd anderen..

 

Dan de Denver, 5.3-Richter aardbeving’, van 22 augustus, 23:43 uur lokale tijd (dus zo’n 12 uur voordat de Washington-beving plaatsvond)
Hier een seismografiek uit de ‘Denver Post’, waarin duidelijk de karakteristiek van een nucleaire explosive valt te duiden. En hier vind je honderden andere seismografische kaarten

Wil je zien hoe seismografieken eruit zien bij normale aardbevingen, klik dan op deze link. Het gaat daarbij om de 4,6-Richter aardbeving van 18 augustus 2011, voor de kust van British Columbia.
–  HIER

En deze van de 4,7 Richter-beving van 2 September jl. In Utah. – HIER –

Het is opvallend dat zowél de beving in Denver en de bevingen in Washington DC vrij ondiep waren, dicht onder het aardoppervlak. Officiële rapporten spreken over zo’n 5,5 km ondergronds voor de Washington-beving (HIER) en 3,8 kilometer voor de Denver-beving (HIER). Dat is een diepte die met eenvoudige, moderne boormethodes te halen is..  (HIER). Terwijl officiële ‘ondiepe’ aardbevingen zijn volgens Wikipedia, bevingen die rond de 70 km (!!) ondergronds plaatsvinden.  

Het ‘Washington Monument’, voor velen hét symbool van de Vrij-Metselaarsinvloeden in de VS, kwam er met ‘kleerscheuren’ af, tijdens de ‘aardbeving-die-geen-aardbeving-was’….

Ik vind op grond van deze gegevens de bewering stevig/solide, dat beide bevingen niet natuurlijk waren. Het is dus al met al een teken van enorme veranderingen in de wereld, wanneer blijkt dat de uitspraken van Fulford en Wilcock waarheid zijn. Hierbij wil ik meteen opmerken dat ik niet geloof in de uitspraak van Fulford, dat de enorme aardbeving die plaatsvond op 11 Maart in Japan, bij Fukushima, ook veroorzaakt zou zijn door een atoomexplosie. Omdat de seismische kaart van déze beving volledig in overeenstemming is met de karakteristiek van een normale aardbeving..! Maar het is natuurlijk altijd mogelijk dat deze beving niet is getriggered door een atoomexplosie, maar door het technische wapen ‘HAARP’. Ik weet dat Fulford van plan is zijn punt te maken. Ik vraag je echter om sceptisch te blijven, maar blijf open staan voor mogelijkheden in deze zaken.

In wat voor een ongelooflijk opwindende tijden leven we nietwaar? Ik geloof stellig dat wij allemaal, ieder van ons, het verschil uitmaken! Al is het maar door zoiets simpels als ‘openstaan’ voor de informatie, zoals die bijvoorbeeld hier tot je komt.. Laten we allemaal ons best doen om op een energetische wijze de grote veranderingen op onze planeet Aarde te manifesteren en de Aarde helpen in de ‘shift’ naar een wereld waarin liefde en bekrachtiging voor allen plaatsvindt! Sámen maken we het verschil uit, zorg goed voor jezelf!

Fred Burks

* * *

* * *
UPDATE 23 september 2011:

David Wilcock updates over dit verhaal:

woensdag 21 september: 19 Jaar geleden, stopte ik totáál met het gebruik van giftige stoffen, en gebruikte deze daarna nooit meer. Ik mis deze stoffen niet, en wat ik merk dat we wereldwijd aan het loskomen zijn van een dergelijk soort ‘verslaving’, die we evenmin zullen gaan missen..! De negatieve elite zitten op rock-bottem, ze kunnen niet lager.. Wat er precies gebeurt is de vraag voor iedereen, maar laten we hopen op een spoedige overgave, zodat meer levens kunnen worden gespaard…!

Maar helaas is ‘overgave’ niet direct te vinden in hun woordenboek, noch hoeven we te verwachten dat ze het zullen praktiseren. Aanvullende vernietiging kan nodig zijn, omdat er bewijzen zijn dat ze nog steeds bezig zijn met nieuwe plannen, zoals ik zal bespreken.

Het was geen kernbom!
Ik ben blij te kunnen rapporteren dat vanuit de hoogste inlichtingenbronnen, we nu nieuwe informatie hebben ontvangen, dat er GEEN radio-acitviteit is gemeten in beide vernietigde gebieden. Maar wat er wel gevonden is, wordt nu beschouwd als een verbazingwekkend mysterie. Ik wil je van te voren melden  dat dit moeilijk te geloven zal zijn. Er wordt nu geconcludeerd, dat beide bases zijn vernietigd door een plotselinge 20-voudige luchtdrukstijging..!
Laat ik dat in gewone-mensentermen voor je vertalen: er is helemaal NIETS meer over in beide gebieden.. ALLES wat er was, is volledig verwoest tot uiterst kleine deeltjes puin. Het heeft geen énkele zin deze gebieden nog proberen te bereiken, noch te herstellen. De vernietiging is TOTAAL.

Niemand weet hoe een dergelijke gebeurtenis heeft kunnen gebeuren. Er zijn geen bewijzen van dit soort aanvallen uit het verleden, vanuit de ‘insiders’-wereld. Benjamin Fulford’s bronnen zijn uiterst duidelijk over wie deze aanvallen heeft uitgevoerd en waaróm ze zijn uitgevoerd. Niettemin lijken deze aanvallen op geen enkele manier op enige bekende Aardse technologie, ongeacht hoe geheim deze dan ook zou kunnen zijn..

Een ET-ondersteunde aanval?
En daarom zou het een aanval geweest kunnen zijn, die door buitenaardsen is ondersteund. Een aanval die consistent is met de serie die ik op mijn website plaatste over ‘China’s Oktober Verrassing’ en volledig documenteerde. Het kan zijn dat een massale hoeveelheid lucht, in deze bases is ‘geportaald’. Portaaltechnologie bestáát, maar het is nog nooit tevoren gebruikt op een wijze zoals hier. Het is ook helemaal niet duidelijk hoe het zo heeft kunnen plaatsvinden.
Daarnaast is het ook mogelijk dat, in plaats van het inbrengen van extra lucht, de bestaande lucht is geëxpandeerd, door de luchtmoleculen in de bases ‘op te blazen’ met een factor 20..! Het is bekend dat Russische ‘scalar’-technologie in staat is om heel snel hitte en/of kou toe te voegen aan plaatsen, en dat dit destructieve impulsen creëert, maar er is geen enkel bericht dat iets in deze geest ooit bereikt zou zijn.

Personeel zou gespaard zijn..
Áls ET’s verantwoordelijk zouden zijn geweest, en uiterst geavanceerder ‘portaal’-technieken zouden hebben gebruikt, dan zou het ook zomaar kunnen dat veel, wellicht zelfs al het personeel dat in deze faciliteiten naar veilige delen is overgebracht, vóórdat de aanval plaatsvond. En als dat het geval is, is geen van hen tot op heden nog in staat geweest, contact op te nemen. 

* * *

Lees meer in de Nederlandse vertaling van ‘Simba’ van een deel van het interview.

Of luister naar de MP3 van dit interview in audio.

* * *

Laten we je eerst zien over wat voor ondergrondse steden we spreken. De elite is in staat geweest, vooral onder het mom van ‘defensie’, volledig ondergrondse tunnelsystemen aan te leggen, die complete steden (ondergronds) met elkaar verbinden. Zie hier de YouTube over het zg. Cheyenne Mountain Complex:

x

New World Order toont reeds ernstig verval…

© Nederlandse vertaling ‘Simba’.

x

Hierbij een overzicht van de belangrijkste onthullingen die onlangs zijn gedaan tijdens het interview tussen  David Wilcock en Benjamin Fulford, voormalig Forbes onderzoekjournalist en Azië kenner waarin de snode plannen tot het oprichten van een Nieuwe Wereld Orde bloot zijn gelegd en de wereldpolitiek zich massaal aan het verenigen is om de Nazi gangster een halt toe te roepen.

David Wilcock wordt hierboven geíntroduceerd; hij is waarschijnlijk één van de bekendste auteurs en programmamakers die op het grensvlak balanceren van spiritualiteit en (semi-) wetenschap.  Fulford wordt hierboven ook vermeld en hij is meester in het spelletje: ‘Connecting The Dots’ (de stippen verbinden).

Note van de vertaler ‘Simba’:
“In eerste instantie was ikzelf nogal sceptisch over dit hele interview; Wilcock was in mijn ogen, mogelijk  een charlatan van de Scientology Church die wil meeliften op de New Age beweging en Fulford vertelde verhalen die naar mijn idee gewoon  te mooi waren om waar te zijn. Maar ook voor mij geldt: ‘Nieuwe inzichten, nieuwe standpunten’.. Door met name Fulford’s achtergronden te checken, voor zover dat voor me mogelijk was,  geef ik hem nu toch het voordeel van de twijfel. Op zijn weblog plaatst Fulford ook altijd de bewijzen die de meeste van zijn beweringen staven; en het moet gezegd, vaak zeer indrukwekkend.

Ik heb helaas niet de tijd om het hele interview te vertalen naar het Nederlands maar de WTK-bezoeker kan dit interview teruglezen in originele transcriptie op Wilcock’s site, en je kunt natuurlijk ook de gehele opname beluisteren (Mp3)

Wilcock en Fulford claimen beiden een netwerk te hebben van hooggeplaatste personen die regelmatig geheime informatie ‘lekken’,met name om het reilen en zeilen van onze zogenaamde ‘elite’  te monitoren. En als je de jongste onthullingen van Fulford mag geloven, zijn we inderdaad in de eindfase van het grote wereldschaakspel belandt en zijn partijen, lees:  een aantal geheime genootschappen,  bezig om  voorbereidingen te treffen om de mensheid haar vrijheid en erfgoed terug te geven en de heersende roofzuchtige en moordlustige elite met haar Nazi- gedachtegoed de wacht aan te zeggen.

Meest in het oog springend, ook voor mij, zijn natuurlijk de vreemde aardbevingen van een paar weken geleden in de USA  en de huidige economische toestand in de wereld . Tenslotte draait (nu nog) alles om geld en macht en is het een ieder wel duidelijk dat de heersende elite er alles aan zal doen om deze positie te behouden. Die race lijkt nu echter gelopen. De geheime genootschappen zijn een grootschalig offensief begonnen om de elite van haar geldpers (Dollar/Federal Reserve/Wallstreet) af te helpen en zodoende hen de financiële middelen te ontnemen om haar duistere plannen verder uit te rollen. Veel leesplezier!”

 

Uitdunnen Wereldbevolking met 80% en Herstel Wereld Economie 2.0

Diegene die onderzoek hebben gedaan naar het loslaten van de goudstandaard als dekking voor  een munteenheid en wat in 1913 in het geheim is bekokstoofd door Rockefeller/Rothschild/J.P.Morgan, teneinde op slinkse wijze de wereld onder controle te krijgen en de daarop volgende zet voor het oprichten van de Federal Reserve, kunnen nu op het puntje van hun stoel gaan zitten.

Op verzoek van Zwitserland, is er op 27 augustus j.l. een geheime meeting geweest op een groot schip in de internationale wateren voor Monaco waarbij een 80-tal landen waren uitgenodigd en 57 ministers van financiën met uitzondering van de USA/Duitsland/Frankrijk/ UK/Italië. Hier werden bewijzen overlegd en de betrokkenheid aangetoond van vele hooggeplaatste personen, die van plan waren om via een gemanipuleerde economische crisis (US-dollar en €-crisis) en daarop volgend, een  voor 2012 geplande genocide de wereldbevolking uit te dunnen tot c.a. 500 miljoen mensen. (o.a. via de Georgia Guide Stones en zie hier WantToKnow-artikel )

Tevens is tot in detail aangetoond hoe en door wie de aanslagen van 911 zijn beraamt en uitgevoerd, deze dienden als trigger te fungeren. Tijdens deze meeting hebben een aantal landen zich bereidt getoond tot het confisceren van bezittingen en grond van de hoofdrolspelers; in het bijzonder werd daarin het aangekochte landgoed van de familie Bush in Paraguay genoemd. Voorts is er overeengekomen dat de landen gezamenlijk rechtszaken zouden voorbereiden om uiteindelijk alle bekend gemaakte personen, waaronder ook onze Koningin Beatrix en Queen Elizabeth te kunnen arresteren op grond van het treffen van voorbereidingen voor genocide.
Saillant detail is dat er in een andere meeting op datzelfde schip, vele ministers van financiën waren uitgenodigd waaronder ook de Nederlandse. (note vertaler: “Dit zou wellicht de houding van onze Jan Cees de Jager kunnen verklaren die zich momenteel in geheimzinnigheid hult omtrent de oplossing voor de Eurocrisis in het algemeen en Griekenland in het bijzonder. Natuurlijk moeten we het één/tweetje tussen Duitsland en Frankrijk niet vergeten door hun oproep voor een Verenigde Staten van Europa ?!”)

Feit is dat alle Bilderberg leden tot die top behoren en deze hebben tijdens hun laatste bijeenkomst in Zwitserland, afgelopen voorjaar, al vroegtijdig het hazenpad gekozen om arrestatie te voorkomen en is een duidelijk teken aan de wand. Daarnaast maakte G.W. Bush tijdens de laatste herdenking op 11 september een bijzonder angstige en nerveuze indruk dus zal er ongetwijfeld een kern van waarheid zijn.

Hoewel de USA minister van Financiën en andere hooggeplaatste politici NIET waren uitgenodigd, kreeg één van de Rockefellers lucht van deze meeting en probeerde ook aan boord te komen maar hij is op hardhandige wijze verwijderd. Kort nadat het schip de internationale wateren bereikte, verschenen er plotsklaps twee helikopters die het schip wilde aanvallen maar wisten niet dat het schip beschermd werd door een tweetal Harrier gevechtsvliegtuigen die de helikopters hebben verjaagd.  Het lijkt zowaar een spannend jongensboek, maar het gaat nog verder. Veel complotters scheren alles wat met de Amerikaanse overheid te maken heeft, inclusief het Pentagon over één kam maar niets blijkt volgens Fulford minder waar.

Binnen de Amerikaanse CIA, FBI, NSA en het Pentagon wordt driftig samengewerkt om het zogenaamde ‘militair industriële complex’ met haar nazi-achtergronden omver te werpen en zich te willen richten op herstel van de Amerikaanse grondwet en hernieuwde koppeling van de goudstandaard met de US-dollar. Tevens willen zij alle 6000 patenten waarvan er ooit een groot deel zijn geclaimd door Nikolai Tesla en die geconfisceerd door de boevenbende, teruggeven aan de wereldbevolking, teneinde vreedzame en duurzame leefgemeenschappen te kunnen creëren. Gedacht moet worden aan anti zwaartekracht technologie, nulpunt energie en de reeds bestaande (geheime) technieken om naar de sterren te reizen.

Deze groep van samenwerkende hooggeplaatste militairen zijn ook verantwoordelijk voor het opblazen van een tweetal ondergrondse bases van het oude nazi-’tuig’ waaronder die van Denver Airport. Ze hebben hiermee een signaal af willen geven dat deze oude ‘Nazi’-kern niet moet denken dat ze veilig weg kunnen komen met hun genocideplannen om vervolgens later uit hun schuilhol te kunnen kruipen om de wereld over te nemen, althans, wat er nog van over is. Tevens late ze zien dat alle bases inmiddels tot in detail in kaart zijn gebracht. Naar verluidt, schijnen bij deze aanvallen 60.000 mensen om het leven te zijn gekomen, die werkzaam waren in deze twee ondergrondse bases welke gefinancierd zijn met de triljoenen dollars belastinggeld die op slinkse wijze zijn verkregen via Wall Street en grootschalige drugshandel
(Opmerking vertaler ‘Simba’:  Ik heb zelf contact gehad met een piloot die zelf op Denver Airport vliegt en hij bevestigt de schade en de noodreparaties aan de start en landingsbanen)

Al spoedig doken er ná de aardbeving in Amerika rapporten op die onderbouwden dat het nimmer een traditionele aardbeving kon zijn geweest en ook de Russische inlichtingendienst verklaarde al binnen een uur dat zij een tweetal ondergrondse kernexplosies hadden geregistreerd…! Kortom, het lijkt inderdaad een spannende thriller en er is zo ontzettend veel meer en diepgaande feiten en informatie over betrokkenheid van de elite bij de moord op JFK, de aardbeving en tsunamie in Indonesië en Japan,  911, de kredietcrisis van 2008 enz. enz.

(Simba: “Het is zeker de moeite waard is om de volledige inhoud van het interview tot je te nemen. Vergeet eveneens de twee updates van Benjamin Fulford niet die inhoudelijk nog meer uitleg geven over o.a. de geheime meeting op het schip op 27 augustus j.l. HIER en HIER”)

Kijk voor de bizarre bunkertechnologie die op het Denver-Airport is gebruikt, naar deze video van Jesse Ventura:

 

En voor de tunnelcomplexen, die ook wel ‘D.U.M.B.S’ worden genoemd, oftewel ‘Deep Underground Military Basis’, die zich onder Washington bevinden, kijk je naar deze video:

 

192 gedachten over “NWO met kernexplosies op de knieën!? (+update!)

  1. @Dawn, i don’t know. Wat ik wel weet is dat ik de hele morgen met een diskette filter naar de zon heb zitten gluren en niets, nada, nopes heb gezien. Daar waar het vaak genoeg zichtbaar was. Nu loopt het hier in het noorden vol met bewolking in een rap tempo. Game over, voor wat betreft het kijken. De enige informatie die rijkelijk binnenkomt via GLP is dat Engeland onder de chemtrails wordt behangen. Van diverse plaatsten komen deze berichten binnen. Dan komt er ook nog een bericht binnen dat er een tweede satelliet naar beneden komt, deze wordt eind oktober verwacht(!!??)

   link; http://www.newscientist.com/article/dn20955-second-big-satellite-set-to-resist-reentry-burnup.html

  2. Ik heb ook geen elenin gezien? van een aantal andere mensen ook gehoord dat ze geen elenin zien.

  1. Lees het verhaal van Metatron Mb..! Het klopt! Nu is ook duidelijk waarom die mega-schepen, die al eerder rondom de zon te zien waren, dáár waren..! De zon is gewoon een grote POORT! Wit gat, om in termen van Metatron te spreken.

  2. @Guido en MB

   Jullie geloven dit toch niet serieus ,he? Ufo’s ,die uit de zon komen??

  1. @Neeja
   Niets is zeker behalve dan dat het zeker is dat niets zeker is.

   @Mb
   Volgens N. Haramein zou niet alleen de aarde, maar ook de zon en alles eigenlijk poorten hebben. Net zoals het meeste fruit en wij mensen en de dieren zowel ext als intern hebben. Zowel buiten als binnen zijn ‘echt’.
   Alleen die virussen die zich voordoen als goede bacterieen heb ik toch altijd nog liever buiten als binnen. Verder weet ik ook wel dat ik niets weet.
   Ik observeer alleen en probeer verder te luisteren dan het ge hoor door
   INterne stilte te voelen. Alles dat wij waarnemen is onzin (zie cern en de wetenschap van het niet weten) dat wil zeggen dat de leugen buiten is. Dan zit de waarheid erin, zo ongeveer. Mocht men (de virussen) ons willen verleiden dan zal dat alleen kunnen als wij geloven wat wij zien (extern).

   Vertrouw niet op je zintuigen, deze zijn extern. Alleen het interne (intern ET) kan begrijpen wat echt is en wat niet.

 1. Reactie op de update, Het is zo jammer dat David Wilcock gezien het belang van de zaak niet zelf eerst wat verder huiswerk doet voordat hij een update plaatst. Ik heb ná het plaatsen van de update link eergisteren nog even gewacht op meer gedetailleerd nieuws maar tot op heden helaas nog niets.

  Hoewel ik overtuigd ben van het feit dát er iets heeft plaatsgevonden, zal het de geloofwaardigheid voor velen niet ten goede komen door te veronderstellen dat een vertwintigvoudiging van de luchtdruk, want daar heeft hij het over, nimmer in staat kan zijn om een complex bestaande uit vermoedelijk veel staal en beton te vernietigen. We mogen er vanuit gaan dat ze binnen de Dumb’s een standaard luchtdruk hanteren van 1013 Millibar of Hp/a (voor het gemak even 1 Bar) en een plotselinge druk van 20 Bar kan dat nooit veroorzaken. Een gevulde zuurstof/duikersfles bevat al 200 Bar. Een plotseling drukverhoging met een factor 20 zou wellicht personen kunnen uitschakelen maar staal en beton vernietigen, nou, nee…

  Ik denk eerder dat er een ander, voor ons niet bekend wapen, is ingezet. Richard C. Hoagland was één van de eerste die al reageerde op 25 augustus dat er wellicht een Torsion Field Energy Weapon was gebruikt, waarvan steeds meer waarschijnlijkheid naar boven komt dat deze ook bij de Twin Towers zijn gebruikt. Deze is in staat om beton en staal te doen verkruimelen. (gelijk voor de wakkeren onder ons, een bij effect hiervan is zeer snelle roestvorming op metaal en de bouw van de nieuwe Freedom Tower, levert problemen op omdat het gebruikte staal, onder invloed van de nog steeds aanwezige verstoring in de Torsion Fields, enorm snel roest ondanks anti roest behandeling. Denk ook eens aan de afbeeldingen van geparkeerde brandweer auto’s destijds bij de Towers die aan 1 kant helemaal verbrand en verroest waren en aan de andere kant nog helemaal gaaf…

  1. Dat moet voor oorlogsvluchtelingen en ouderen die de 2e wereldoorlog hebben meegemaakt haast wel traumatisch zijn.
   Van mij mag met alle wapenfabrieken en opslagplaatsen hetzelfde gebeuren als wat er daar in die bunkers is gebeurd.

  2. Je zal daar #### even lekker met je hondje aan het banjeren zijn , ik heb er vaak zat gelopen !

  3. Als het leger onaangekondigd gaat legeren, zonder vergunning…dan kunnen wij ook zonder vergunning even flink protesteren dus hehehe. Het mag nu blijkbaar allemaal???
   Ieder nadeel heeft zijn voordeel zeg ik altijd.

   @Selene en cosmic…dusz ook traumatisch voor dieren….
   goh maar voor kinderen die hierdoor overvallen worden lijkt mij dit ook schrikken!

   Dit lijkt wel op doorslaan…….heel duidelijk.

  4. In die paar weken dat ik in hare grajesteits leger zat heb ik wel mijn tankrijbewijs gehaald en met een uzi leren schieten , beter mij niet teveel van de boze maken die blankhuiden 🙂 .

 2. Over welke bunkers praten we? die ik eerder liet zien op google earth? Jullie praten allemaal! over bunkers onder het vliegveld terwijl ze op google boven de grond zijn te zien 😉

  1. Deze: 39°50’57.75″N 104°50’32.30″W En deze(in aanbouw) met een groot parkeerplaats: 39°51’6.69″N 104°46’8.45″W

  2. Simba, ik weet daar alles van/over, maar het word een soort miete. Dus als je het hebt over bunkers dan is het bewijs wat ik geef het beste en niet te ontkennen door niemand mijn vriend!

  3. Simba, om even met je mee tegaan moet je google earth en kijken naar de parkeer gelegenheden van het vliegveld en kijken hoe de scheuren eruit zien in het beton enz 😉

  1. Check de uitgestippelde route mbt de oeffening a.s. maandag, of was dat al gedaan? Heb niet echt opgelet vandaag.
   Is er al een foto binnen, of gaat het misschien een falsef worden?

 3. He, he, Obama is morgen bovengronds in Denver op bezoek in een Elementry School dus niet in zijn bunkertje… CNN doet live verslag maar zal het denk ik niet hebben over de plotselinge switch in het scenario…

  Nu maar hopen dat hij niet “My Pet Goat” gaat meelezen op zijn kop en er plotseling iemand van de Secret Service hem wat in zijn oor komt fluisteren…

 4. UPDATE!!! een korte maar halverwege deze week volgt er een uitgebreide…

  NOTE SUNDAY 10/2: There have been significant new developments, including good intel that as many as six additional bases were destroyed soon after the first two. A massive new article is underway but may not be out until midweek, due to several important factors at work. Hang in there!]

 5. Update Donderdag 6 October, de ontwikkelingen gaan volgens David Wilcock nu zó snel dat er al weer nieuws is, voor het oude op papier staat…

  NOTE THURSDAY 10/6: MASSIVE NEW DEVELOPMENTS: This week, there have been MASSIVE new developments to this story that have forced another round of serious consultations with our key insiders. Part II is mostly finished, but the story is changing faster than we can write it.

  I am not permitted to go into specifics, but I can now comfortably say that in addition to the first 8, MANY additional bases have now had all personnel and materials mysteriously removed. It happened within the last week. In this case, the rooms are still there, but they are now empty — except for some broken pieces of furniture.

  I know this sounds ridiculous, but this is the situation. Apparently no one has died from any of these incidents. Audio recordings reveal the sounds of furniture sliding all over the place and people yelling for up to 24 hours before it stops.

  I also had one of my most trusted sources independently confirm that the Monaco Accords did take place. When I asked why this was never mentioned before, I was told that until I asked the right questions, revealing that I already knew the answers, nothing could be said.

  I must admit that since the sources who revealed this latest development to me have demonstrated profound trustworthiness, I was so overwhelmed about the news of the sheer number of bases that have now been affected by this campaign that I burst into tears.

  I don’t know how long it will take for the results of all this to be public for everyone, but it most definitely appears that the Old World Order are being forced to surrender by the same ETs that have systematically protected us from nuclear holocaust.]

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.