Advertentie

NWO met kernexplosies op de knieën!? (+update!)


Een van de weinige foto’s (1982) die circuleren in het kader van ‘geheime’ enorme ondergrondse steden in de VS.

De NWO staat voor -als je dat nog niet wist- New World Order. Het is een droom van veel superrijken, machtigen der Aarde, om de Aarde en haar bewoners onder controle te hebben; de wereld in te delen zoals zij denken dat dat goed is. Er zijn niet tevéél hebzuchtigen volgens deze NWO-club, maar er zijn tevéél mensen op Aarde, die het leven op Aarde ondraaglijk maken op den duur. Inderdaad.. Als iedereen zo hebzuchtig zou zijn als al die vies-rijken (filthy-rich), zou de wereld niet genoeg reserves hebben om aan deze hebzucht te voldoen. Maar het is zoals Ghandi zei: “Er is genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht”..

Het is met dit credo van overbevolking en zich superieur voelen, dat de NWO zich profileert en te pas en te onpas roept dat het genoeg is geweest met de ‘rotzooi’ in de wereld, dat we naar een wereldleiding toemoeten, om van al onze problemen af te komen. Deze NWO, die o.a. gesteund werd door de Rockefeller- en Bush-familie, is er de afgelopen tientallen jaren in  geslaag een groot deel van hun agenda in de praktijk te brengen, althans waar het de voorbereidingen betreft.
Maar met de nieuwe tijd die eraan komt, de hogere frequenties die onze Aarde bereiken, lijkt ook het liefdeloze spelletje van deze club los te komen van haar fundamenten.

Van 4 kanten werden wij de afgelopen dagen attent gemaakt op een bizarre ontwikkeling rondom deze ineenstorting van het NWO-apparaat, want zo kun je het kortgezegd noemen..! We laten je als inleiding graag een stuk van de mail lezen, die wij mochten ontvangen van Fred Burks, oprichter van WantToKnow.info. Waar het over gaat is het volgende: David Wilcock heeft een gesprek gehad met Benjamin Fuller. Nou ken je beide heren wellicht niet, daarom starten we hier met de inleiding van Fred Burks:

* * *

Zoals je weet doen wij ons best om met WantToKnow.info betrouwbare en verifieerbare informative aan te bieden. Hierdoor zijn we in staat om mensen de ogen te openen, goede mensen, mensen die liefdevol bezig zijn met hun eigen wereld, maar weinig weten van wat zich allemaal achter de schermen van het wereldtoneel afspeelt. Behalve de verifieerbare informatie, komt er weleens informatie op ons pad, waarvan onze intuïtie roept dat het zeer belangrijke informatie is, maar die nogmaals niet direct gechecked kan worden.

Ik ontving in dit kader fascinerende informatie over enorme veranderingen die achter het wereldtoneel aan de gang zijn. Deze informatie is afkomstig van David Wilcock en Benjamin Fuller, die afgelopen woensdag, 14 september samen een interview deden. Wilcock stelde de vragen, die Fuller op zijn beurt beantwoordde.

Even beide mannen aan je voorstellen, zo je ze nog niet kent:

David Wilcock (lees ook zijn reflecties over de Noorse spiraal.. Klik)

Ik vind David Wilcock een van de meest heldere geesten die op dit moment op Aarde rondloopt wat betreft ‘weten’.. De andere kant van zijn medaille is dat ik hem echter soms een soort arrogante houding  vindt hebben, en dat hij nogal eens té vroeg tot een conclusie komt. Maar ondanks deze minpuntjes, vindt ik dat er niemand anders op de planeet rondloopt die ik ken, die beter verslag doet van ontwikkelingen achter-de-schermen, dan David Wilcock. Hij doet dit op een zeer gedegen wijze, waarbij hij diep in de materie duikt, daarbij geholpen door informatie die hij ontvangt van een aantal insiders, wiens namen we niet kennen, maar die uiterst goed op de hoogte zijn van zaken, die voor anderen totaal ontoegankelijk zijn.
Daarbij hou ik van het optimisme en de heerlijke humor, die David Wilcock aan de dag legt, die in mezelf herken, over onze wereld en onze toekomst. Maar hou ajb een gezonde dosis scepsis, wanneer je zijn onderzoeken leest en de claims die hij maakt; blijf je intuïtieve onderscheidingsvermogen gebruiken.

Benjamin Fulford () is voor mij meer iemand van gemixt allooi.. Fulford werkte jaren voor ‘Forbes Magazine’, als chef-de-bureau in Azië. Hij heeft voor mij een indrukwekkende staat van dienst en het feit dat hij in staat was om een David Rockefeller één op één te spreken in november 2007, spreekt in dat opzicht boekdelen. Zéker als je bedenkt dat dit vlak ná het eerste moment was, dat Rockefeller werd betrapt op uitspraken over de plannen van de wereldelite om onze wereld te controleren en een groot deel van de wereldbevolking ‘op te ruimen’..  Wil je hierover meer weten, kijk via Google naar het ‘Fulford-Rockefeller interview.

Ik ben er zeker van dat, mede op basis van de grote journalistieke ervaring van Fulford, de nauwe banden die hij heeft met topmensen uit de politiek en uit de Aziatische geheime genootschappen, écht zijn! Maar ook Fulford is betrapt in het verleden op het doen van loze uitspraken die naderhand volledig onjuist bleken. Bovendien zijn zijn uitspraken en artikelen nogal eens gebaseerd op het benadrukken van angst, méér dan me lief is, waarbij ik het idee heb, dat Fulford veel méér onder de invloed staat van disinformanten dan David Wilcock. Maar, en daar gaat het hier naar mijn idee vooral om, Benjamin Fulford heeft in het verleden ook meermaals heftige uitspraken gedaan, die wél waar bleken te zijn..

Aardbevingen of kernexplosies..!?
In het interview van afgelopen woensdag 14 september met David Wilcock, claimt Fulford dat ZOWEL de aardbeving van 22 augustus jl in Denver als de aardbeving in Washington DC, van de dag erná, 23 augustus dus, feitelijk ondergrondse KERNEXPLOSIES waren, die de geheime ondergrondse complexen van de NWO vernield hebben. Deze club had plannen om deze ondergrondse steden te gebruiken als een veilige plaats, waar ze ‘de vernietiging’ zouden kunnen overleven, die ze zelf zouden triggeren, om de wereldbevolking te decimeren!

Volgens Fulford is de leiding van de NWO, de zg. ‘Cabal’ al jaren aan de verliezende hand, in hun ‘ondergrondse’ gevecht met hén die het goede voorhebben met de mensheid, en niet willen dat de NWO-rampen zich gaan manifesteren. Met het vernietigen van hun ondergrondse steden, via de 2 ondergrondse kernexplosies, loopt het de leiding van de NWO nu redelijk dun door de broek, aldus Fulford. Nu kan ik met je delen, dat ik vanuit mijn eigen perspectief en onderzoek, maar vooral vanuit mijn eigen intuïtie,  geloof dat hij gelijk heeft.

Er zijn nogal wat stevige claims, die Fulford doet in het interview, en ik ben erg sceptisch over een aantal van deze claims. Een aantal claims heb ik echter kunnen controleren, en het blijkt dat vooral de genoemde aardbevingen waarschijnlijk dus geen aardbevingen maar ‘onnatuurlijke explosies’ waren..!!

HIER vind je het hele interview, waarvan we hieronder een deelvertaling plaatsen.

Vergelijking van seismografische grafieken voor aardbevingen in vergelijk met kernexplosies..

Deze site geeft je in het algemeen informatie over het verschil in seismografieken die worden gemaakt bij aardbevingen en van die, die gemaakt worden bij nucleaire proeven. (Zie afbeelding hiernaast)

Hier zie je een van de seismische grafieken van een atoomproef in vergelijking met grafieken van een normale aardbeving, op een overheidswebsite. – Vergelijking van seismografische kenmerken voor verschillende gebeurtenissen.

Dit is de seismografische karakteristiek van de 5,8-Richter aardbeving in Washington, DC, op 23 augustus. Deze vond plaats op 1:51 in de middag, lokale tijd:

HIER  – De meest indrukwekkende seismografiek op een NBC-TV-kanaal
HIER –  Een seismografiek van de Cornell University; bijna volledig
HIER –  Diverse seismografieken van de Washington-beving
HIER – Toegang tot meer dan honderd anderen..

 

Dan de Denver, 5.3-Richter aardbeving’, van 22 augustus, 23:43 uur lokale tijd (dus zo’n 12 uur voordat de Washington-beving plaatsvond)
Hier een seismografiek uit de ‘Denver Post’, waarin duidelijk de karakteristiek van een nucleaire explosive valt te duiden. En hier vind je honderden andere seismografische kaarten

Wil je zien hoe seismografieken eruit zien bij normale aardbevingen, klik dan op deze link. Het gaat daarbij om de 4,6-Richter aardbeving van 18 augustus 2011, voor de kust van British Columbia.
–  HIER

En deze van de 4,7 Richter-beving van 2 September jl. In Utah. – HIER –

Het is opvallend dat zowél de beving in Denver en de bevingen in Washington DC vrij ondiep waren, dicht onder het aardoppervlak. Officiële rapporten spreken over zo’n 5,5 km ondergronds voor de Washington-beving (HIER) en 3,8 kilometer voor de Denver-beving (HIER). Dat is een diepte die met eenvoudige, moderne boormethodes te halen is..  (HIER). Terwijl officiële ‘ondiepe’ aardbevingen zijn volgens Wikipedia, bevingen die rond de 70 km (!!) ondergronds plaatsvinden.  

Het ‘Washington Monument’, voor velen hét symbool van de Vrij-Metselaarsinvloeden in de VS, kwam er met ‘kleerscheuren’ af, tijdens de ‘aardbeving-die-geen-aardbeving-was’….

Ik vind op grond van deze gegevens de bewering stevig/solide, dat beide bevingen niet natuurlijk waren. Het is dus al met al een teken van enorme veranderingen in de wereld, wanneer blijkt dat de uitspraken van Fulford en Wilcock waarheid zijn. Hierbij wil ik meteen opmerken dat ik niet geloof in de uitspraak van Fulford, dat de enorme aardbeving die plaatsvond op 11 Maart in Japan, bij Fukushima, ook veroorzaakt zou zijn door een atoomexplosie. Omdat de seismische kaart van déze beving volledig in overeenstemming is met de karakteristiek van een normale aardbeving..! Maar het is natuurlijk altijd mogelijk dat deze beving niet is getriggered door een atoomexplosie, maar door het technische wapen ‘HAARP’. Ik weet dat Fulford van plan is zijn punt te maken. Ik vraag je echter om sceptisch te blijven, maar blijf open staan voor mogelijkheden in deze zaken.

In wat voor een ongelooflijk opwindende tijden leven we nietwaar? Ik geloof stellig dat wij allemaal, ieder van ons, het verschil uitmaken! Al is het maar door zoiets simpels als ‘openstaan’ voor de informatie, zoals die bijvoorbeeld hier tot je komt.. Laten we allemaal ons best doen om op een energetische wijze de grote veranderingen op onze planeet Aarde te manifesteren en de Aarde helpen in de ‘shift’ naar een wereld waarin liefde en bekrachtiging voor allen plaatsvindt! Sámen maken we het verschil uit, zorg goed voor jezelf!

Fred Burks

* * *

* * *
UPDATE 23 september 2011:

David Wilcock updates over dit verhaal:

woensdag 21 september: 19 Jaar geleden, stopte ik totáál met het gebruik van giftige stoffen, en gebruikte deze daarna nooit meer. Ik mis deze stoffen niet, en wat ik merk dat we wereldwijd aan het loskomen zijn van een dergelijk soort ‘verslaving’, die we evenmin zullen gaan missen..! De negatieve elite zitten op rock-bottem, ze kunnen niet lager.. Wat er precies gebeurt is de vraag voor iedereen, maar laten we hopen op een spoedige overgave, zodat meer levens kunnen worden gespaard…!

Maar helaas is ‘overgave’ niet direct te vinden in hun woordenboek, noch hoeven we te verwachten dat ze het zullen praktiseren. Aanvullende vernietiging kan nodig zijn, omdat er bewijzen zijn dat ze nog steeds bezig zijn met nieuwe plannen, zoals ik zal bespreken.

Het was geen kernbom!
Ik ben blij te kunnen rapporteren dat vanuit de hoogste inlichtingenbronnen, we nu nieuwe informatie hebben ontvangen, dat er GEEN radio-acitviteit is gemeten in beide vernietigde gebieden. Maar wat er wel gevonden is, wordt nu beschouwd als een verbazingwekkend mysterie. Ik wil je van te voren melden  dat dit moeilijk te geloven zal zijn. Er wordt nu geconcludeerd, dat beide bases zijn vernietigd door een plotselinge 20-voudige luchtdrukstijging..!
Laat ik dat in gewone-mensentermen voor je vertalen: er is helemaal NIETS meer over in beide gebieden.. ALLES wat er was, is volledig verwoest tot uiterst kleine deeltjes puin. Het heeft geen énkele zin deze gebieden nog proberen te bereiken, noch te herstellen. De vernietiging is TOTAAL.

Niemand weet hoe een dergelijke gebeurtenis heeft kunnen gebeuren. Er zijn geen bewijzen van dit soort aanvallen uit het verleden, vanuit de ‘insiders’-wereld. Benjamin Fulford’s bronnen zijn uiterst duidelijk over wie deze aanvallen heeft uitgevoerd en waaróm ze zijn uitgevoerd. Niettemin lijken deze aanvallen op geen enkele manier op enige bekende Aardse technologie, ongeacht hoe geheim deze dan ook zou kunnen zijn..

Een ET-ondersteunde aanval?
En daarom zou het een aanval geweest kunnen zijn, die door buitenaardsen is ondersteund. Een aanval die consistent is met de serie die ik op mijn website plaatste over ‘China’s Oktober Verrassing’ en volledig documenteerde. Het kan zijn dat een massale hoeveelheid lucht, in deze bases is ‘geportaald’. Portaaltechnologie bestáát, maar het is nog nooit tevoren gebruikt op een wijze zoals hier. Het is ook helemaal niet duidelijk hoe het zo heeft kunnen plaatsvinden.
Daarnaast is het ook mogelijk dat, in plaats van het inbrengen van extra lucht, de bestaande lucht is geëxpandeerd, door de luchtmoleculen in de bases ‘op te blazen’ met een factor 20..! Het is bekend dat Russische ‘scalar’-technologie in staat is om heel snel hitte en/of kou toe te voegen aan plaatsen, en dat dit destructieve impulsen creëert, maar er is geen enkel bericht dat iets in deze geest ooit bereikt zou zijn.

Personeel zou gespaard zijn..
Áls ET’s verantwoordelijk zouden zijn geweest, en uiterst geavanceerder ‘portaal’-technieken zouden hebben gebruikt, dan zou het ook zomaar kunnen dat veel, wellicht zelfs al het personeel dat in deze faciliteiten naar veilige delen is overgebracht, vóórdat de aanval plaatsvond. En als dat het geval is, is geen van hen tot op heden nog in staat geweest, contact op te nemen. 

* * *

Lees meer in de Nederlandse vertaling van ‘Simba’ van een deel van het interview.

Of luister naar de MP3 van dit interview in audio.

* * *

Laten we je eerst zien over wat voor ondergrondse steden we spreken. De elite is in staat geweest, vooral onder het mom van ‘defensie’, volledig ondergrondse tunnelsystemen aan te leggen, die complete steden (ondergronds) met elkaar verbinden. Zie hier de YouTube over het zg. Cheyenne Mountain Complex:

x

New World Order toont reeds ernstig verval…

© Nederlandse vertaling ‘Simba’.

x

Hierbij een overzicht van de belangrijkste onthullingen die onlangs zijn gedaan tijdens het interview tussen  David Wilcock en Benjamin Fulford, voormalig Forbes onderzoekjournalist en Azië kenner waarin de snode plannen tot het oprichten van een Nieuwe Wereld Orde bloot zijn gelegd en de wereldpolitiek zich massaal aan het verenigen is om de Nazi gangster een halt toe te roepen.

David Wilcock wordt hierboven geíntroduceerd; hij is waarschijnlijk één van de bekendste auteurs en programmamakers die op het grensvlak balanceren van spiritualiteit en (semi-) wetenschap.  Fulford wordt hierboven ook vermeld en hij is meester in het spelletje: ‘Connecting The Dots’ (de stippen verbinden).

Note van de vertaler ‘Simba’:
“In eerste instantie was ikzelf nogal sceptisch over dit hele interview; Wilcock was in mijn ogen, mogelijk  een charlatan van de Scientology Church die wil meeliften op de New Age beweging en Fulford vertelde verhalen die naar mijn idee gewoon  te mooi waren om waar te zijn. Maar ook voor mij geldt: ‘Nieuwe inzichten, nieuwe standpunten’.. Door met name Fulford’s achtergronden te checken, voor zover dat voor me mogelijk was,  geef ik hem nu toch het voordeel van de twijfel. Op zijn weblog plaatst Fulford ook altijd de bewijzen die de meeste van zijn beweringen staven; en het moet gezegd, vaak zeer indrukwekkend.

Ik heb helaas niet de tijd om het hele interview te vertalen naar het Nederlands maar de WTK-bezoeker kan dit interview teruglezen in originele transcriptie op Wilcock’s site, en je kunt natuurlijk ook de gehele opname beluisteren (Mp3)

Wilcock en Fulford claimen beiden een netwerk te hebben van hooggeplaatste personen die regelmatig geheime informatie ‘lekken’,met name om het reilen en zeilen van onze zogenaamde ‘elite’  te monitoren. En als je de jongste onthullingen van Fulford mag geloven, zijn we inderdaad in de eindfase van het grote wereldschaakspel belandt en zijn partijen, lees:  een aantal geheime genootschappen,  bezig om  voorbereidingen te treffen om de mensheid haar vrijheid en erfgoed terug te geven en de heersende roofzuchtige en moordlustige elite met haar Nazi- gedachtegoed de wacht aan te zeggen.

Meest in het oog springend, ook voor mij, zijn natuurlijk de vreemde aardbevingen van een paar weken geleden in de USA  en de huidige economische toestand in de wereld . Tenslotte draait (nu nog) alles om geld en macht en is het een ieder wel duidelijk dat de heersende elite er alles aan zal doen om deze positie te behouden. Die race lijkt nu echter gelopen. De geheime genootschappen zijn een grootschalig offensief begonnen om de elite van haar geldpers (Dollar/Federal Reserve/Wallstreet) af te helpen en zodoende hen de financiële middelen te ontnemen om haar duistere plannen verder uit te rollen. Veel leesplezier!”

 

Uitdunnen Wereldbevolking met 80% en Herstel Wereld Economie 2.0

Diegene die onderzoek hebben gedaan naar het loslaten van de goudstandaard als dekking voor  een munteenheid en wat in 1913 in het geheim is bekokstoofd door Rockefeller/Rothschild/J.P.Morgan, teneinde op slinkse wijze de wereld onder controle te krijgen en de daarop volgende zet voor het oprichten van de Federal Reserve, kunnen nu op het puntje van hun stoel gaan zitten.

Op verzoek van Zwitserland, is er op 27 augustus j.l. een geheime meeting geweest op een groot schip in de internationale wateren voor Monaco waarbij een 80-tal landen waren uitgenodigd en 57 ministers van financiën met uitzondering van de USA/Duitsland/Frankrijk/ UK/Italië. Hier werden bewijzen overlegd en de betrokkenheid aangetoond van vele hooggeplaatste personen, die van plan waren om via een gemanipuleerde economische crisis (US-dollar en €-crisis) en daarop volgend, een  voor 2012 geplande genocide de wereldbevolking uit te dunnen tot c.a. 500 miljoen mensen. (o.a. via de Georgia Guide Stones en zie hier WantToKnow-artikel )

Tevens is tot in detail aangetoond hoe en door wie de aanslagen van 911 zijn beraamt en uitgevoerd, deze dienden als trigger te fungeren. Tijdens deze meeting hebben een aantal landen zich bereidt getoond tot het confisceren van bezittingen en grond van de hoofdrolspelers; in het bijzonder werd daarin het aangekochte landgoed van de familie Bush in Paraguay genoemd. Voorts is er overeengekomen dat de landen gezamenlijk rechtszaken zouden voorbereiden om uiteindelijk alle bekend gemaakte personen, waaronder ook onze Koningin Beatrix en Queen Elizabeth te kunnen arresteren op grond van het treffen van voorbereidingen voor genocide.
Saillant detail is dat er in een andere meeting op datzelfde schip, vele ministers van financiën waren uitgenodigd waaronder ook de Nederlandse. (note vertaler: “Dit zou wellicht de houding van onze Jan Cees de Jager kunnen verklaren die zich momenteel in geheimzinnigheid hult omtrent de oplossing voor de Eurocrisis in het algemeen en Griekenland in het bijzonder. Natuurlijk moeten we het één/tweetje tussen Duitsland en Frankrijk niet vergeten door hun oproep voor een Verenigde Staten van Europa ?!”)

Feit is dat alle Bilderberg leden tot die top behoren en deze hebben tijdens hun laatste bijeenkomst in Zwitserland, afgelopen voorjaar, al vroegtijdig het hazenpad gekozen om arrestatie te voorkomen en is een duidelijk teken aan de wand. Daarnaast maakte G.W. Bush tijdens de laatste herdenking op 11 september een bijzonder angstige en nerveuze indruk dus zal er ongetwijfeld een kern van waarheid zijn.

Hoewel de USA minister van Financiën en andere hooggeplaatste politici NIET waren uitgenodigd, kreeg één van de Rockefellers lucht van deze meeting en probeerde ook aan boord te komen maar hij is op hardhandige wijze verwijderd. Kort nadat het schip de internationale wateren bereikte, verschenen er plotsklaps twee helikopters die het schip wilde aanvallen maar wisten niet dat het schip beschermd werd door een tweetal Harrier gevechtsvliegtuigen die de helikopters hebben verjaagd.  Het lijkt zowaar een spannend jongensboek, maar het gaat nog verder. Veel complotters scheren alles wat met de Amerikaanse overheid te maken heeft, inclusief het Pentagon over één kam maar niets blijkt volgens Fulford minder waar.

Binnen de Amerikaanse CIA, FBI, NSA en het Pentagon wordt driftig samengewerkt om het zogenaamde ‘militair industriële complex’ met haar nazi-achtergronden omver te werpen en zich te willen richten op herstel van de Amerikaanse grondwet en hernieuwde koppeling van de goudstandaard met de US-dollar. Tevens willen zij alle 6000 patenten waarvan er ooit een groot deel zijn geclaimd door Nikolai Tesla en die geconfisceerd door de boevenbende, teruggeven aan de wereldbevolking, teneinde vreedzame en duurzame leefgemeenschappen te kunnen creëren. Gedacht moet worden aan anti zwaartekracht technologie, nulpunt energie en de reeds bestaande (geheime) technieken om naar de sterren te reizen.

Deze groep van samenwerkende hooggeplaatste militairen zijn ook verantwoordelijk voor het opblazen van een tweetal ondergrondse bases van het oude nazi-’tuig’ waaronder die van Denver Airport. Ze hebben hiermee een signaal af willen geven dat deze oude ‘Nazi’-kern niet moet denken dat ze veilig weg kunnen komen met hun genocideplannen om vervolgens later uit hun schuilhol te kunnen kruipen om de wereld over te nemen, althans, wat er nog van over is. Tevens late ze zien dat alle bases inmiddels tot in detail in kaart zijn gebracht. Naar verluidt, schijnen bij deze aanvallen 60.000 mensen om het leven te zijn gekomen, die werkzaam waren in deze twee ondergrondse bases welke gefinancierd zijn met de triljoenen dollars belastinggeld die op slinkse wijze zijn verkregen via Wall Street en grootschalige drugshandel
(Opmerking vertaler ‘Simba’:  Ik heb zelf contact gehad met een piloot die zelf op Denver Airport vliegt en hij bevestigt de schade en de noodreparaties aan de start en landingsbanen)

Al spoedig doken er ná de aardbeving in Amerika rapporten op die onderbouwden dat het nimmer een traditionele aardbeving kon zijn geweest en ook de Russische inlichtingendienst verklaarde al binnen een uur dat zij een tweetal ondergrondse kernexplosies hadden geregistreerd…! Kortom, het lijkt inderdaad een spannende thriller en er is zo ontzettend veel meer en diepgaande feiten en informatie over betrokkenheid van de elite bij de moord op JFK, de aardbeving en tsunamie in Indonesië en Japan,  911, de kredietcrisis van 2008 enz. enz.

(Simba: “Het is zeker de moeite waard is om de volledige inhoud van het interview tot je te nemen. Vergeet eveneens de twee updates van Benjamin Fulford niet die inhoudelijk nog meer uitleg geven over o.a. de geheime meeting op het schip op 27 augustus j.l. HIER en HIER”)

Kijk voor de bizarre bunkertechnologie die op het Denver-Airport is gebruikt, naar deze video van Jesse Ventura:

 

En voor de tunnelcomplexen, die ook wel ‘D.U.M.B.S’ worden genoemd, oftewel ‘Deep Underground Military Basis’, die zich onder Washington bevinden, kijk je naar deze video:

 

192 gedachten over “NWO met kernexplosies op de knieën!? (+update!)

 1. Zoooo, jij bent snel Guido! Wilde net iets plaatsen en dan dit, perfecte timing! Ga het zo allemaal drie keer doorlezen maar dit was wat ik wilde planten;

  Er is nog een ding dat ik hier wil zeggen.

  ‘Als je niet helemaal de ernst van de gevolgen het voorgaande hebt begrepen, dan nog één belangrijk punt. Deze jongens hadden nooit gedacht dat deze ondergrondse faciliteiten aangevallen konden worden. Nooit!

  Dus, wat hier gebeurd is een aardverschuiving in deze oorlog tussen insiders – dit is misschien wel net zo belangrijk als de kernwapenaanval op Hiroshima en Nagasaki in de Tweede Wereldoorlog. En in feite kan het net zo goed het werk zijn van het Universum, in termen van karma, waardoor degenen die verantwoordelijk zijn voor die aanvallen nu zelf het slachtoffer zijn.’
  Bron: http://www.bovendien.com/laatste-nieuws/criminele-elite-vleugellam-onthulling-aanstaande

  Welnu, karma = KA r Ma, (Ka/materie/matrix). Volgens Willy Whitefeather; ‘The happy spirit was Ka – Ra (from Is RA El) was her opposite.’ El = van de Elite, Ra dus ook. KA is de kracht achter de inKArnatie, de tegenpool van de destructieve natuur van RA. Door deze natuur is Ka degene die haar KArma doet rondgaan om balans te herstellen. Een self fulfilling prophecy.

  1. Voordat ik het vergeet… Dutchsinse heeft ergens aangegeven dat het hem opviel dat aardbevingen vooral rond nucleaire installaties plaatsvonden. Zou dat kunnen omdat juist daar net zoals bij vliegvelden het niet zou opvallen dat zich daar ondergrondse activiteiten plaatsvinden? Ondergrondse steden of bunkers?
   Niemand zou het in zijn hoofd halen zich vrijwillig toegang te verschaffen bij radioactieve meldingen. De ideale cover-up?? Laat ik eerlijk zijn, die beving die wij pasgeleden hadden, dat was volgens mij geen beving, het was een schok. Een schok voelt anders dan een beving.
   http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dmr8M-wpD0k#!

  2. Volgend plaatje Dawn is opzoek gaan waar men bassisen aan het bouwen of aanleggen zijn, als enkel de Elite zich mag verschuilen en de rest enkel vuilnisbakmensen zijn dan is er wel een heuse oorlog bezig op een leuke schaal.
   Niet alleen de economie die men plat wil krijgen en of een afbreuk wil laten doen op het gebied van een Nucleaire Centrale (kan flase flags zijn)ter afleiding,maar uitschakelen van technische ondergrondse installaties.

   Sommige zaken worden in bepaalde overheerlijke afleidende zinnetjes geformuleerd waar menig sukkel overheen hoort of luisterd;

   http://www.youtube.com/watch?v=SszBF_o1fQk&feature=player_embedded

  3. Voor mij was het al een heerlijke constatering dat er ook ‘anderen’ zijn, die bij machte zijn deze NWO-kliek af te stoppen, sterker nog, ze het leven bijzonder zuur te maken. Wordt ik wel blij van, niet dat de NWO-kliek het zuur heeft/krijgt, maar dat er andere, veel positievere krachten zijn.. Wauw!
   Enne.. Hoe komen we aan recente gegevens over het Denver Airport verhaal.. Simba..? Ben wel benieuwd naar je hele verhaal Paul over Obama..

  4. Zie mijn Update hier boven (5) Guido; het geheim van de Denver Vliegveld Basis.

   Wat wil je nog meer hebben ?

  5. Er was toch ook een aardbeving in Alaska? Een week of 2 geleden.
   Daar staat toch dat HAARP ding?

 2. Onlangs stond Prins Charles op de voorpagina van MSN waarin hij waarschuwde voor het feit dat wij als wereldburgers moesten stoppen met vervuilen, anders zouden we wel eens een uitstervende soort kunnen zijn (?/!) Je kunt het op 2 manieren lezen natuurlijk maar gezien het feit dat hij een Nazi kind is (Prins Philip, zijn vader was evenals onze Bernhard een Nazi)zal hij wel doelen op het NWO gedachtengoed.

  Just my 2 cents…

  1. En ‘vader Charles’ niet te vergeten, die ohzo graag terug zou keren op Aarde als een dodelijk virus, ‘zodat de mensheid niet meer zo explosief zou groeien’ HIER

 3. Kreeg gisteren heet hele interview in mijn mailbox (halve nacht aan het lezen geweest en nogal wat door elkaar geschud). En vanochtend ontving ik een vertaling van het eerste deel door Harmen Schouwerwou.
  Perfecte timing Guido en prima aanvulling met deze bijkomende informatie. Dankjewel.
  Ook dit is disclosure. De waarheid wordt stap voor stap naar buiten gebracht en de geschiedenis is zich aan het herschrijven. Spannend !

  1. Ik heb nog niet alles gelezen, dus misschien heb ik iets gemist, maar ik snap een ding nog niet: het zou toch onmogelijk zijn nu nog nucleare explosies te veroorzaken op aarde? Dat schrijft David Wilcock elders (ik zoek het nog op)

   Of geldt dat niet ondergronds?

  2. Geldt vast niet ondergronds Joris! Het gaat om diepe aardboringen, waarin de kernkoppen zijn afgezakt geworden geworden..

 4. UPDATE:

  EXPOSED! Obama Close Encounters Denver Airport UFO bunker fake Elenin killshot on 27th (MIRRORED)

  Een verontrustende verslag opgesteld door General Alexey Maslov, de hoge militaire vertegenwoordiger van de Permanente Missie van Rusland bij de NAVO, verklaart dat hij in kennis is gesteld door de Amerikanen van hun plan om een DEFCON 1 “Cocked Pistol” maximale bereidheid alert drill te houden op 27 september die zal worden geleid door president Obama in een van de Verenigde Staten meest veilige bunkers zich onder de Denver International Airport.

  http://www.youtube.com/watch?v=XTBIj01JE80&feature=player_embedded

  Onder de SALT I strategische nucleaire wapenbeheersing overeenkomst tussen Rusland en de VS, zijn beide partijen verplicht om de andere de hoogte in alle gevallen van een dergelijke maximale bereidheid boren voorkomen, maar zijn niet verplicht hun redenen om dat te doen staat.

  Algemene Maslov stelt in zijn rapport, hoewel, is zijn bezorgdheid over deze oefening “verhoogde” als gevolg van afgelopen maand nucleaire aanval op de Central Intelligence Agency (CIA) tak van de intercontinentale militair tunnel complex tussen Washington DC en Denver, en die we over in onze 24 augustus rapport Rusland Rapporten kernexplosies Hit Grote Amerikaanse militaire Tunnel Network.

  Beneath the Surface of the Denver Airport:

  http://www.youtube.com/watch?v=9ClpilawXcA&feature=player_embedded

  Belangrijk om te vermelden is dat kort na de verwoestende aanvallen op Amerikaanse van 11 september 2001, de Bush-regime volledig verplaatst naar de CIA militariseren door het plaatsen van haar directeur als de voormalige Amerikaanse Air Force Generaal Michael Hayden, die diende in die hoedanigheid tot februari, 2009 toen Obama dan zetten in plaats van de voormalige Amerikaanse leger intelligence officer Leon Panetta deze meest krachtige van de spion agentschappen uit te voeren. Na Panetta, Obama zet Amerika’s top generaal David Petraeus de leiding over de CIA amper een week na de eerder genoemde nucleaire aanval op het.

  De vrees van zowel de Bush en Obama regimes ten aanzien van de CIA te wijten waren aan hun medeplichtigheid in de 11 september 2001 op Amerika gebruik te maken van hun al-Qaeda terreurnetwerk onder leiding van hun belangrijkste troef Osama bin Laden, anders is bekend onder zijn codenaam van “Tim Osman , “dat werd samen uitgevoerd met directoraat Pakistaanse voor Inter-Services Intelligence (ISI) en gefinancierd door de Saoedische koninklijke familie.

  Belangrijk om te vermelden is dat de Russische inlichtingendiensten waren lang bewust van de CIA-ISI “Tim Osman” operatie nadat het was geïnfiltreerd door top FSB-agent Viktor Bout, die geleverd Marvin Bush, de jongere broer president George Bush, en Wirt Walker III, George Bush’s neef de ongeveer 15 ton van de Russische militaire PVV-5A plastic Explosive plastic explosieven gebruikt om omlaag brengen van de World Trade Center gebouwen.

  1. Ik word een beetje duizelig van deze vreemde vertaling en begrijp er niet veel van.
   Sorry. 🙂

  2. Yes paul!!!!
   Dat is het hele plaatje!
   Precies zoals ik al heeeeel lang roep, de connectie met Spielbergs film. Devils mountain, Denver airport. Ik heb al in 2010 neergeschreven dat wij dit jaar een leuk evenement zullen meemaken, full surround. De lucht als een scherm. Zal het zover komen of worden we op tijd wakker? Dank je wel voor deze vondst!

   Obama sprak niet in raadsels; de boodschap was nooit voor het ‘vuilnisbakkenras’. Het was een bericht naar de anderen, het ‘Ra volk’. Wat ze echter nog niet hebben begrepen is hun eigen beperktheid van 2/3D; het schaakbord. Laat ze maar schuilen, diep onder de aarde en laat ze er eeuwig blijven en verzwelgen in hun eigen hebzucht.

  3. @ Dawn

   Ah bepaalde zaken liggen ergens gewoon voor het oprapen, het is enkel af te wachten voor dat je de teerling in de kuil kan gooien anders wordt je debunked en uitgenaakt voor MAFKEES. We zijn veels te goed om te speculeren over bepaalde zaaken maar ‘ik vind’ persoonlijk, dat je pas iets toe kan passen als je ook iets kan vinden wat door lokalen vertegenwoordigd wordt als waarheid.

   Zie bv de aardbeving jl. die Nepal heeft opgeschrikt in Sikkim, 6.8 op de schaal van Richter, leuke is om met mensen die je kent (FB netwerk) ter plekke aan te horen dat deze aardbeving wel heel erg vreemd was en het leek of de halve berg omhoog kwam, ipv heen en weer te bewegen. Faprant dat er wel degelijk bepaalde signalen van overal uit de hele wereld komen die gestoeld zijn op persoonlijke ervaringen van allerlei soorten mensen die ondervinden dat er iets op komst is waar we allen getuige van mogen zijn.

   Eigenlijk is alle informatie al bekend alleen nu wachtend op de lekkage nog van het Disclosure Prinsenjesdag NWO Project 2011-2012 als je begrijpt wat ik bedoel.

  4. @ knipoog

   Doe je andere oog ook eens dicht dan zie je de rest gelukkig ook niet.

   Scheelt weer met aanschaf van asperines…

 5. Ik hoopte dit al hier te vinden een van deze dagen. Ik had het interview van David met Benjamin Fulford al een paar dagen in de wacht staan en heb het gisteravond helemaal af zitten luisteren. Ook de tekst die nog aangevuld was met het een en ander vluchtig doorgelezen.
  Ik vroeg mezelf af waarom ik nu eens geen verontrusting voelde.
  Ik was eigenlijk gerustgesteld door dit bericht.
  Het gaat allemaal wel goed komen denk ik. Het zal niet zonder slag of stoot gaan en we zullen nog het een en ander te verhapstukken krijgen.

  Zo lang het naar mijn gevoel de goede kant uit gaat. Laat maar komen wat komen gaat.
  Ik zal bovenstaande vandaag ook nog eens lezen en bekijken.
  Dank voor het plaatsen. Betere vooruit kijken dan die gedane zaken die niet meer ongedaan kunnen worden gemaakt alsmaar doorspitten.

  1. 60.000 mensen! Hier een grote parkeer plaats vlak bij een andere bunker in aanbouw, Google Earth 39°50’57.35″N 104°46’29.18″W

  1. Hey die John!

   Ja het eind-plaatje wordt heel erg duidelijk, degene die inmiddels op frequentie verhoging zitten kunnen straks HAARP doorstaan, de hoge Frequentie EM die uitgezonden wordt naar wat aan de hemel gaat komen. ‘Survival of de Fittest’, ook wel in onze Hollandse termen ‘Spel Zonder Grenzen’ wordt genoemd.

   Als je idd alles op 1 hoop veegt en je door ziet het grotere geheel nu dan weet wat ons te wachten staat, deze >Black Ops< gaat zo lekekr langs de zij-lijn zitten, hoop dat jij er met de rest er naast komt zitten voor een goed Applause…

 6. Overigens wil ik in het kader van de Defcon drill op 26-27 september nog wel wat toevoegen in het kader van de uitlijning van Elenin. Ze gaan niet ondergronds omdat ze een aardse apocalypse verwachten door aardbevingen e.d. omdat Elenin als object daarvoor gewoonweg te klein is maar het zou volgens het model van o.a. Richard Hoagland wel eens zo kunnen zijn dat ons bewustzijn door Elenin getriggerd gaat worden i.c.m. een full disclosure, waardoor de massa in beweging komt om de Elite op te pakken en eigenhandig te lynchen, gewoon ouderwets, touw om de boom… Niet dat ik dat persoonlijk zal toejuichen maar bij een full disclosure kun je het ook niet uitsluiten.

  We moeten nog een paar nachtjes woelen en slapen voor het zover is maar met dat scenario/model, houd ik persoonlijk ernstig rekening…

  1. Hmmm. ik zit kennelijk nog niet op de juiste frequentie; Dat lynchen spreekt me stiekum wel aan…

 7. Als we onze oren een gaan gebruiken gaan begrijpen hoe deze geluiden en trillingen dan tot stand komen, dan zijn we ook niet vreemd van al die Sinkholes die her en der zomaar ontstaan..

  Gaat er nu niet bij iemand een belletje rinkelen dat het geen Mothership is of een UFO invasion maar gewoon door mensenlijk toedoen dingen je te onthouden in de nachtelijke uurtjes en iedereen die meent wat ze hebben gezien of te hebben gehoord een knwusje is.

  The Earth is Groaning – Unknown sound phenomena occurring 2011

  http://www.youtube.com/watch?v=hl2Q560V5P0&feature=player_embedded

  Er wordt al genoeg geboord in onze eigen bodem tussen groningen en Den Haag in, alle zogenaamde tekort kosten in bouw en constructies, begon ooit met die zogenaamde Betuwe-lijn en maar klagen vandaag de dag over de metro-lijn onder Amsterdam door.

  Al ons geld heeft niks met Griekenland of met Banken te maken maar gewoon, hey we zijn bezig een grote basis onder de grond te bouwen en die stouwen we vol met onze BN’ers, niet zo erg moeilijk. (start een paar False Flags en geef wat anderen de schuld)

  1. Nou vooruit, nog een laatste keer dan.
   Dit is gepost in 2006!!!
   Toen was er van dit alles (zie filmlink over geluid hierboven van Paul)
   geen sprake;

   posted on 6-12-2006 @ 09:38 PM this post
   We are eight people, who as a group stand a very good chance of survival, and, we know that IF we do survive long enough, we can start to gather any others to the group as time goes along.

   We intend to be way way far away from trouble, and yes, we all know of the dangers of what we face, but, I see a much MUCH greater danger ahead of us than a remote chance of cow dung in our eye / no antibiotics or operating rooms…

   OK the event.

   It will start with people reporting strange lights / colours / sounds from the sky. This will get more and more frequent over the years, and more and more people will panic. The people will see pictures /events in the sky. then they will see craft and the like in the skies, culminating with a night, where people will see, in the night sky, the stars of the plough dance and shift. they will dance and shift about, and then be seen to swoop down over the heads of people in the sky forming shapes and sounds…

   this will then lead to some event that even i do not know about fully, but it is the dark knight of Oct 28th, 2011.

   this starts real slow in 2007… leading to 2009 – 2009 the pace really hots up for the Dark knight of Oct 28th 2011…

   So, I only have this to say. If you do nothing but watch, wait till you start to see / hear things you will never had believed you would ever in this life see…

   The hide, and hide well.

   My most sincere hope is that enough people will be in area where greed and savagery will not rule, and that they can survive to either form a seperate thread of earths humanity, or be the base of a very real, very vibrant new beggining.

   http://www.abovetopsecret.com/forum/thread236623/pg1

 8. Heeft gij nu nog niet in den gaten dat het hier om een OUDE wereldorde gaat?!

  De term is gekaapt.
  Door elite-families die door middel van het geld-spel de hele maatschappij geinfiltreerd hebben.

  Sjek dit artikel voor wat meer info hierover:
  http://armageddonconspiracy.co.uk
  http://armageddonconspiracy.co.uk/The-Illuminati%28903482%29.htm

  Interessante site waar ik kennis uit kan destilleren.
  Dat gezegd hebbende lijkt het erop dat deze “real Illuminati” niet erg met de tijd zijn meegegaan: het betreft een voorgeprogrammeerd pad in plaats van het besef dat ELK Illuminatiepad in hoge mate persoonluk is. Het is nogal patriarchaal en amper aandacht voor de natuur.

  1. MJPA , ik heb het verhaal zitten lezen , maar almetal heeft de geïntervieuwde zo ongeveer niets gezegd . Mij niet van de overgetuigde zijn met dat verhaal . Ugh

  1. Dank je Cozmic, it blows my socks off…

   Nu begrijp ik de rest van de gehele puzzel ineens.

   @ Janee

   Bukken man je zit er altijd zo voor…

 9. Ik vraag me alleen af als er bij deze aanvallen 60.000 mensen om het leven zijn gekomen dat er niet meer ruchtbaarheid in de Amerikaanse media zou zijn geweest? Want 60.000 mensen is toch 20 maal het aantal slachtoffers van 9/11. Er moeten toch veel mensen in Amerika dan ook familie hebben verloren in deze 2 ondergrondse aanvallen.

  Let wel ik zeg niet dat de 2 ondergrondse aanvallen niet gebeurd zijn want de getoonde bewijzen zijn erg overtuigend.

  1. Daar kan in ieder geval een overlevende onder schuilen.
   Al is het een kleine vogel die zich in de stam verbergt.

 10. Erg hoog “thriller” gehalte. Schepen met ministers die worden aangevallen door helikopters, die dan weer worden afgeschud door harriers……………Wie ik nog het meeste mis is James Bond

  1. @Carolus, je zou met je opmerking wel eens heel dicht bij de waarheid kunnen zitten!!! Waarom? Ian Fleming, de maker van James Bond, heeft in al zijn Bondfilms knipogen verstopt naar de werkelijkheid. Hij wás tenslotte een echte ex spion…

   In de James Bond serie werd er altijd gestreden tégen een wereldwijd misdaad syndicaat Spectre onder leiding van Herr Blofeld… die met dat witte poesje op schoot…en klinkt toch ook heel erg Nazi achtig, vindt je niet?

  2. Herr von Blofeld is volgens mij al eens met rolstoel en al in een schoorsteen gesodemieterd, vanaf een helicopter nota beide bene.. Maar daar werd hij zeker opgevangen door een NWO-kussen..?

 11. Een heel hoopgevend artikel, want we zijn het echt spuugzat!! Als je wat langer terugkijkt en overeenkomstige feiten zoekt, zie je opmerkelijke patronen. De 1e en 2e WO waren destijds m.i. bedoeld om de nwo een start te geven. De 1e om strategieën en virussen te creëren, de 2e om finale stap te maken, vanuit de nwo gezien.

  In de 1e WO heeft men toch dat aids virus ontwikkeld om de paarden van het leger neer te leggen!! Later heeft men dit op mensen toegepast, dat waren gay’s, slaven en negroïde, die om hun afkomst van werden gevangen gezet en zo een ideale doelgroep was, zo redeneerde de nwo en heeft dat ook gedaan.

  Maar hoewel aids en vele varianten er nu nog zijn, de aandacht heeft het niet meer en na de propaganda in de jaren 80, die te vergelijken was met de mexicaanse griep hype,
  die net als aids maar weinig slachtoffers heeft gemaakt in vergelijking met de hype als pandemie.

  De 2e WO is veel heftiger verlopen dan de 1e. Vooral het feit dat deze begon in Europa en daarna is verspreid over de gehele wereld. De opzet mislukte want het verzet van de bevolking, daar was niet op gerekend. Hierdoor heeft de VS ingegrepen met de landing in Normandië. Want waarom gingen alle nazi’s daarna naar de vs, notabene recentelijk heeft dit nog op teletekst gestaan!!!

  Zoals we weten zijn ze in de vs na de 2e WO verder gegaan als vooral NASA organisatie.

  Iedereen geeft de kredietcrisis van nu een beeld van opzet om de nwo in gang te zetten. Ja dat is gedeeltelijk waar. Want ze zijn qua opzet ervan, ook de grip erop kwijt. Feiten hiervoor haal je ook uit dit artikel, dus dat ze op die boot aan het overleggen zijn, de mainstream pers wordt steeds cynischer, verzet van de bevolking neemt toe. Ik heb de belastingdienst hierover gesproken en hen met mijn visie geconfronteerd, zij bevestigen mijn mening toen ik zei “het monetaire systeem is volledig, maar dan ook volledig gecrashed”. Wat helaas met deze crisis heel weinig
  wordt gedaan, is deze crisis vergelijken met de periode 1945-heden. Dan zie je continue crisissen. Vooral in de jaar als ik het goed heb 1987, was het systeem heel gevaarlijk aan het wankelen. Met een volledige opheffing van de gouddekking!!En dan de grote crash van 1929!! Heel vaak is verteld dat toen al de gouddekking er voor een deel vanaf was gehaald. Vrijwel nergens wordt hierop gereageerd.

  Bron: Willem Middelkoop

  Opvallend is dat daarna allerlei hypes ontstonden als
  internet (Nina Brink), hypotheek markt groeide als kool. Iedereen mocht torenhoog lenen. Luxury als keukens, verbouwingen, 2e dure auto’s, ga zo maar door.

  Oh ja voor exotische vakanties stonden de banken ook wel garant, jajaja.

  Hoewel dit geld er nooit is geweest en dus alleen maar digitaal bestond, kon de nwo weten dat dit eens zou klappen. Want fraude werk je niet boekhoudkundig weg.
  Vandaar dat gesluis met toxic hypotheken die zelfs landen heeft genekt.

  Iedereen ziet maar hoe je hier tegen aan kijkt, maar de daden van de nwo in de afgelopen 66 jaar, ineens merk ik 66! Die daden laten een soort wanhoop zien.
  Een soort laatste poging.

  Want wie wil er met aardbevingen in een bunker zitten? Ik niet. Ze mogen dan over
  hele geavanceerde apparatuur beschikken. Met de natuur kunnen ook zij niet spotten.
  Dat is nog nooit iemand gelukt.

  Neem nu die kraan die in Washington bij die kerk is omgevallen, een 500 tons kraan!!
  Niemand gewond!!!!

  Dat zegt genoeg. Het eindspel is nu de afrondings fase ingegaan.

  They have lost there plans and there hope!

  1. anti-nwo? wil je dan voortzetting van de Oude Wereld Orde?
   De term NWO is gekaapt. Wees je daar wel van bewust!

  1. 5 266* 6 64+
   Wie verkoopt er dan nog goud?
   De eerste regel stond op numlock. Vreemde code. 🙂

 12. 26 september Elenin

  Het voltallige amerikaanse Congres gaat met verlof van 25 september tot 2 oktober

  – Obama in Denver op 27 September 2011

  – Nasa medewerkers in Denver van 21 tot 27 september

  – Nederland: Grootste militaire oefening 26 september to 7 october

  1. @Henk
   Heb je een bron van die oefening in Nederland?

   De oranje agenda is ook leeg in die periode.

   Hier nog meer afwezigen;

   The United Nations has an empty schedule from September 23rd through October 10th, 2011.

   The UK Parliament is in recess from September 15th through October 10th, 2011.

   The United States Congress is on vacation from September 25th through October 2nd, 2011.

   Germany’s President’s schedule is empty after September 25, 2011.

   In a related story, there are many scheduled conferences in Colorado, where one of the world’s largest Deep Underground Military Bunkers (D.U.M.B.s) is located:

   2011 ACEEE National Conference on Energy Efficiency as a Resource
   September 25, 2011 – September 27, 2011
   Hyatt Regency Denver Tech Center
   Denver, CO

   The Coca-Cola Company, NatureWorks and Cereplast headline the Biopolymers Symposium
   September 26-28, 2011

   ControlLogix and RSLogix 5000 Training Seminar
   September 27-29, 2011

   ieee-greencom
   September 26-27, 2011

   2011 Homeland Security Symposium
   September 26-27, 2011

   6th Annual Biopolymers Symposium
   September 26-28, 2011

   Strategies for Justice Conference
   September 26-30, 2011

   2011 Kentico Connection – Denver
   September 26-30, 2011

   EcoSys EPC (Enterprise Planning & Controls)
   September 25-26, 2011

   Annual Educational Networking Conference
   September 25-27, 2011

   NASA Lands in Colorado With International Space Station Events
   September 21-27, 2011

   http://ascendingstarseed.wordpress.com/2011/09/18/world-leaders-will-be-in-recess-during-elenin-alignment-on-september-26-27-2011/

  2. @MB en DAWN dank voor de links! Ik hoop tevens dat dit de allerlaatste militaire aktie/oefening ooit wordt, of nog beter dat alles afgeblazen wordt.

   Is er geen manier om die militairen de ogen te openen en wakker te krijgen, of is dat teveel wishful thinking? *beeld voor ogen van militairen die gezellig gaan klaverjassen en weigeren om nog langer mee te doen aan het Grote Toneelspel*

  3. Ze kruipen dan wel allemaal dicht bij elkaar.
   Ik zou daar niet zo dol op zijn in deze roerige tijden.

  4. Heel gezellig;
   ‘Tijdens de oefening verplaatsen de militairen zich binnen een brede strook grofweg van Arnhem naar Groningen. Dit gebeurt in grootschalige konvooien van honderden voertuigen, maar bijvoorbeeld ook met bliksemacties door de lucht met Chinook-transporthelikopters. Dankzij de oefenopzet vindt een groot deel van de acties plaats buiten militaire oefenterreinen. Hierdoor kunnen burgers op verschillende momenten met spectaculaire acties geconfronteerd worden…’
   bron: http://www.defensie.nl/landmacht/uitgelicht/locaties/

  5. In het noorden van Nederland hebben ze ook oefeningen gehouden. Ze stonden met mitrailleurs wegblokkade’s op dorpsweggetjes te organiseren. Ze zijn eerder met van die twee propellorige helicopters meer dan tig keer achter mijn huisje langs gevlogen. En Mijn kopjes stonden te trillen op de tafel, zo laag. eerst schrok ik, en dacht ik dat de weilanden vol ufo’s hingen, bleken het allemaal (veel) heli’s te zijn. Later (half jaar) op een dijk stonden ze intermitterend (voor mij niet hoor maar zo zou het over moeten komen, meer irritant) op een dijk met mitrailleurs en vanalles en nogwat, af en aan rijden met die vrachtwagens! Ik heb toen de gemeente opgebeld en gevraagd wat hier de bedoeling van was, en dat ik dit als vervelend en storend ervaar. Ze gaven me aan dat ze grootschalig aan het oefenen waren met 600 mensen. Natuurlijk krijg ik dan de opmerking dat ze dan in het buitenland goed beslagen ten ijs zouden moeten komen. jaa ja

  6. Ik wil niks zeggen maar vond het vreemd dat ineens iedereen in Denver zit rond die tijd.

   1 + 1 = 2 Zoeken op Denver en underground base en trek je eigen conclusies.

  1. Beste Odette,

   Onderstaand verhaal lezen, een glas inschenken, opheffen naar boven en …TOASTEN!!!
   Het wordt tijd om de feesten voor te bereiden.

   Leden der Staten-Generaal
   Een burgertroonrede
   Voor u ligt weer een nieuwe periode, een nieuwe reis, een nieuwe uitdaging die u tegemoet treedt met vertrouwen of angst. Vertrekpunt is wat achter ons lag en voor ons de toekomst. Oceanen oneindige tijdruimte, aether, die door gedachten, uitspraken en opvolgend daden wordt omgezet in voor zoveel mogelijk mensen zintuiglijk waarneembare daden en al of niet bedoelde resultaten.
   Ieder voor zich, ongeacht maatschappelijke status, reist voort vanuit angst om te verliezen of vertrouwen in de uiteindelijke manifestatie van enig idee. Bijvoorbeeld een voor eenieder betere toekomst.
   Angst om te verliezen in zijn ultieme vorm wordt in de bandbreedte die derde dimensie heet dood genoemd. Een transformatie in niet menselijk zintuiglijk waarneembare vorm. Elke angst is gebaseerd op verlies van…vult u uw eigen angsten maar in. Maar als u daaraan toegeeft bent u dan niet als het kuiken dat vlak voordat het de eierschaal door gaat prikken besluit om te kiezen “nog even te blijven” ? Want wat daarbuiten ligt, je weet maar nooit. En vervolgens sterft het door gebrek aan voedsel/lucht, zonder de kans aangegrepen te hebben zich te ontwikkelen, te leven.
   Onze menselijke angsten om te verliezen, overschreeuwen we door het streven naar macht over wie, wat, wanneer dan ook. Ultieme macht. Niet gehinderd worden en, helaas veelvoorkomend, zonder de gevolgen voor mensen, in het bijzonder kinderen, of andere levensvormen serieus in beschouwing te nemen.
   Gedachten, de basis van alles dat energie vorm geeft, zouden gericht kunnen zijn op het welzijn van het geheel. Gedachten komen voort uit een bewustzijn. Elk atoom bestaat uit een kernmassa van elektronisch geladen deeltjes met daaromheen nog wat rondcirkelende deeltjes, eenvoudig gesteld. Maar wat bepaalt nu waarom het ene atoom koolstof heet, met de bijbehorende eigenschappen, en een ander atoom zuurstof. Ook een geheel van deeltjes. Ook dat komt voort uit een bewustzijn. En de ultieme ons kenbare vorm van energie : Ecce Homo! De mens. Het driedimensionale pronkstuk van een bewustzijn. Allemaal deeltjes die op één of andere manier een modus hebben gevonden om samen te werken. En te creëren.
   Voor dat wat thans wordt aangeduid als crisis kan maar één antwoord zijn waarin de oplossing ligt besloten: loslaten van het individuele/groepsmachtsstreven, het materieel egoïsme, en weer bewust worden van wat wij als geheel zijn. Van koolstofatoom tot levende mens, een totaal bewustzijn. Stel u eens de rijkdom voor aan mogelijkheden voor alles en iedereen. Schaarste een Universeel gegeven? Of ingesleten illusie die wel voordelen biedt voor kleinere groepen, ten koste van ……..
   Een plezierig jaar toegewenst.
   Amsterdam, 11 september 2011
   Ruud Göbel
   Combinator

  2. Dat is een goeie Odette. Ik zie steeds meer verschil tussen het doorzien van de bad guys (focus op het duister) en bedenken welke goeie dingen je zelf wilt dat er gebeuren (focus op het licht). Het is niet makkelijk op de laatste te concentreren is mijn ervaring.

   Steve Beckow zegt dat we het interview met Ben Fulford niet hoeven te lezen als we al stevig op weg zijn naar ascentie. Toch plaatst hij het en toch vind ik het erg boeiend. Bad Guys, Vallende euro’s, nu al 87 landen verenigd voor het nieuwe geld etc. Nu weer updates trouwens: http://stevebeckow.com/2011/09/benjamin-fulford-weekly-update-9192011/

   Maar ook moest ik denken aan Inelia Benz (meer focus op het licht), die trouwens een enorme shift meemaakte in de week (22-28 aug) van de ondergrondse ontploffingen 23-08 uit bovenstaand artikel:

   http://ascension101.com/en/ascension-information/45-august-2011/144-spaceship-earth-and-you-are-the-captain.html

  3. @Odette, vrolijk op Prinsjesdag met vlaggetjes zwaaien naar de NL afdeling van de cabal en zingen dat we van Duitse bloed zijn natuurlijk…

 13. Uit het artikel:
  [blockquote]Terwijl officiële ‘ondiepe’ aardbevingen zijn volgens Wikipedia, bevingen die rond de 70 km (!!) ondergronds plaatsvinden.[/blcokquote]

  Van de wiki pagina
  [blockquote]The majority of tectonic earthquakes originate at the ring of fire in depths not exceeding tens of kilometers. Earthquakes occurring at a depth of less than 70 km are classified as ‘shallow-focus’ earthquakes, while those with a focal-depth between 70 and 300 km are commonly termed ‘mid-focus’ or ‘intermediate-depth’ earthquakes.[/blockquote]

  Met andere woorden. “De meerderheid van de tektonische aardbevingen ontstaan ​​op de ring van vuur in de diepte niet meer dan enkele tientallen kilometers”

  De meeste aardbevingen vinden dus plaats op dieptes MINDER dan 70km diep. Tot 70 km diepte is het een “shallow-focus” aardbeving, daarna wordt het een “mid-focus” of “intermediate-depths”.

 14. Ik hoop dat de kern van het verhaal klopt en dat de ‘powers that were’ een flinke (beslissende?) slag is toegebracht.
  Maar ca. 60.000 doden… Dat is toch verschrikkelijk! En onvoorstelbaar! Ik begrijp niet dat bijna iedereen hier daar zomaar aan voorbij gaat. 🙁
  En het doet mij twijfelen aan het waarheidsgehalte van dit verhaal.

  1. Tja Rijst, het is ook niet bedoelt om het hier als waarheid af te drukken.. Het gaat om de idee dát het gebeurt kan zijn; aanwijzingen daarbij in acht nemend..! Just follow your own intuïtion..!

  2. @Rijst, zoals Hitler een speciaal keurkorps had gevormd met de gehersenspoelde SS troepen welke eveneens als “bewakers” fungeerden bij speciale of geheime basissen, heeft de US een Private Army genaamd Blackwater welke als keurkorps aka SS dienst doet. Volgens Wiki is deze groep 130.000 man groot maar ik ga er vanuit dat het echte aantal veel groter is. Zoals de SS troepen bereid waren om hun leven te geven voor hun Fuhrer, zal het met de Black Ops bewakers al niet anders zijn.

   http://nl.wikipedia.org/wiki/Xe_Services

   Als de opgeblazen DUMB’S een feit blijken, is het goed mogelijk dat velen Black Ops leden hierbij zijn omgekomen.

  3. @rijst
   Dan zullen er toch ook een hoop vermiste mensen moeten zijn.
   Wat dan toch zeker in de mediazichtbaar moet zijn

   Daarom klinkt het ook zeker ongeloofwaardig

   Wil eerst er nog meer berichten over zien en horen voor ik het zomaar als waarheid aanneem

 15. Connect The Dots !!! even een trainer tussendoor n.a.v. de meeting op dat schip van 27 augustus j.l. wat georganiseerd zou zijn door Zwitserland.

  De Zwitserse UBS bank, was één van de zwaarst getroffen Europese banken tijdens de Kredietcrisis van 2008 om diverse redenen en vorige week werd er ineens bekend gemaakt dat door onzorgvuldig handelen van 1 handelaar, de bank 2,3 miljard was kwijtgeraakt terwijl hier in NL direct een aantal beursanalisten riepen dat het onmogelijk moest zijn dat 1 persoon zonder authorisatie van hogere managers over meerdere schijven een dergelijke transactie kon uitvoeren. Hmmm…

  Vandaag is bekend gemaakt dat door deze “domme”transactie, er een leegloop van klanten plaatsvind bij UBS bank. Hmmm…

  Is dit een counter-attack van de Cabal omdat Zwitserland de Bilderbergleden wilde arresteren in St. Moritz én de Co-Host was van de meeting van 27 augustus j.l.?

  1. Zojuis van een blog afgevist, het word met de dag interessanter. Waslijst van personen die per dag voor 100 miljoen verhandelen lijken in rook te zijn opgegegaan.

   The insiders have vanished.

   Chief executives. Board members.

   The head honchos. The people who know.

   Just a few weeks ago, they were out in force, buying up shares in their own companies with both hands.

   No longer. They’ve disappeared. Almost overnight.

   “They’ve stopped buying,” says Charles Biderman, the chief executive of stock market research firm TrimTabs, which tracks the data. “Insiders aren’t buying this rally.”

   Insider stock purchases, which surged above $100 million a day in the market slump last month, have now collapsed to just $13 million a day.

   Strike 2:

   I stopped at 50 just to get it posted, but there are more, including lots of board members and other executives. “THAT VERY RECENTLY HAVE RESIGNED FROM THEIR POSITIONS.”

   1. Sun Microsystems
   2. Royal Bank of Scotland
   3. Bank Leumi of Israel
   4. Lenovo
   5. Wellpoint (on March 1)
   6. Ingersoll-Rand
   7. Gasco
   8. Syntel
   9. Motion Picture Television Fund
   10. GrainCorp
   11. Connaught Plc
   12. Netplay TV
   13. AgResearch
   14. Zain Telecom
   15. Ethan Allen Institute
   16. Fahrney-Keedy Home & Village
   17. Nordzucker
   18. France Telecom
   19. TransWorld Entertainment
   20. Parlux
   21. Medical Developments International Ltd
   22. PBR (on March 1)
   23. Aeropostale
   24. Cook Islands Tourism
   25. Uranium International Corp
   26. San Francisco AIDS Foundation
   27. Borders Books
   28. YTB International
   29. Western Australia Business News
   30. Bergen Group Rosenberg
   31. Phumelela
   32. Bartow Regional Medical Center
   33. NV Energy (CFO)
   34. Shanda Interactive
   35. NB Power
   36. Empire Aero
   37. Argentina Central Bank
   38. Hong Kong Exchanges & Clearing (CFO)
   39. Arbitron
   40. Lihir Gold Ltd
   41. Meredith Corp
   42. Red Bull
   43. Golden Harp
   44. Endo Pharma
   45. Nuplex
   46. CLICO
   47. Mirada (chairman)
   48. Remedial Offshore
   49. Abercrombie & Fitch Co
   50. Commerce Resources (CFO)

   Strike 3………….you are out!

   The week of September 25 – will Elenin and Nibiru make themselves known?

   * American President leaves DC during this week to Denver. There is some sort of military DEFCON exercise going on this week.

   * Many NASA staff leaves this week for Denver.

   * Senate and House of Reps leaves DC this week. They always take the month of August. This is the first time they are recessing again the next month.

   * British Parlament leaves for recess for this week.

   * The main British royalty is no where to be found on these dates.

   * The UN will be off during this date.

   * The Russian Duma will be in recess this week.

   * The pope will be off this week.

   Let us not forget the bizarre cryptic words of Obama during the 911 speech.

   Psalm 46 – 1 God is our refuge and strength, a very present help in trouble.
   2 Therefore will not we fear, though the earth be removed,
   and though the mountains be carried into the midst of the sea;
   3 though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the swelling thereof.

  1. Nuxx , domme vragen bestaan niet , hooguit domme antwoorden .
   Als je het hele verhaal van Benjamin Fullford in het Engels gelezen hebt ( ergens een link ) dan kan je concluderen dat deze “cabal” al lange tijd bezig is om een WW3 uit te lokken . Het is ze 2 maal gelukt maar deze keer komt er weerstand vanuit vrijwel de hele wereld , in oudere reportages van Fullford meldt hij dat de Aziaten erachter kwamen dat ze niet in de NWO voor zouden komen . De biotechwapens die in de chaos losgelaten zouden worden zouden vooral gericht zijn op niet arisch dna . Gezien de multiculturele samenstelling van NL zou dat al een flinke impact hebben , bovendien is het gevaar voor voedseltekort in ons dichtbevolkte landje groot . Dit met uiteraard alle gevolgen van dien .
   Persoonlijk sta ik nog niet met een vlag op het dak te zwaaien al zou het hele bovenstaande verhaal waarheid zijn , hopelijk zijn er op diverse nivo’s verschuivingen , geschiedenis heeft ons geleerd dat de belofte van een revolutie zelden tot een werkelijke verbetering leidde . Om het algemene bewustzijnsnivo van de mensheid op te krikken zal er veel moeten veranderen .
   Dessalniettemin is ieder begin een begin , lets hope 4 the best .

  2. Ik heb een tijdje geleden al begrepen dat we er best eens bij zouden kunnen zijn.
   Maar ik denk dat het in feite wel zal meevallen.
   Ik kan het mis hebben natuurlijk maar ik heb altijd op de voor mij juiste plaats gewoond en 10 jaar geleden verhuisd in een impuls zal ik weer wel op de juiste plaats zijn. Héél dicht bij de zee. Bij een tsunami ben ik de pineut dus.
   Vluchten zal ik in zo’n geval ook niet doen. Als ik zie hoe welkom vluchtelingen altijd zijn ga ik me daar niet aan wagen. 🙂
   En in geval van grote calamiteiten is er echt niemand die je komt helpen.
   Alle hulpverleners werken zich overal ter wereld uit de naad.
   Hele gebieden in brand, modderstromen, aardbevingen, oorlog, onderwereld moordpartijen,
   hongersnood, vliegtuig- en treinongelukken. En ga zo maar door.
   Je kunt alleen op jezelf rekenen en daar houdt iedereen maar het beste rekening mee.
   Wat extra eten in huis en vooral ook water is niet onverstandig lijkt me.

 16. Beste allemaal,

  Nog geen 2 dagen oud dit artikel en de feiten wijzen slechts op een lang verwachte en
  gehoopte komst. De uitkomst van dit BLIJVEND bezoek is duidelijk. Ook geven velen leden aan wat hun werkelijke aard is, anders hoef je niet te schuilen, ook BLIJVEND.

  Als ik het overzicht van Dawn zie, nou alleen dat al is een ascentie proces op zich.
  Zij vluchten dus. Ik ben niet haatdragend, maar in hun bunkers ermee en een earthguake van 12 erover heen. Ik heb geleerd “opgeruimd staat netjes”.

  Zo is het meer dan genoeg. Hoewel er en terecht twijfels zijn over chanellingen en
  andere vormen van buitenaards contact, zie ik wel dat er ineens veel uit gaat komen.

  Het is gewoon het laatste hoogtepunt, ze zitten als ratten in de val en dat weten ze.

  Nogmaals over dit artikel, de overeenkomsten met de feiten wijst op de overwinning.

  Het zijn hun laatste stuiptrekkingen, de mietjes.

 17. Beste Allemaal,

  Ik vertelde mijn moeder (84) dat alle regeringen als ratten in de val zitten, het niet meer weten en dat de agenda’s leeg zijn in de periode eind september t/m
  begin oktober.

  Zij antwoordde dat hierover in het debat al over gesproken is!!!!

  Via onze welbekende Tele Visie.

  De main stream media dus, die ik niet volg, het verbaast me wel en ook weer niet.

  Toch wel passend met dit artikel

 18. Zie ik nu in het laatste filmpje op de helicopter landingsplaats op 2:33 met een driehoek? Dat is toch altijd een H, of ben ik gewoon niet op de hoogte. Het kan natuurlijk ook het Noorden zijn waar de driehoek naar wijst want er lijkt een N in te staan maar goed, apart vind ik het wel.

  1. @Dirk Goed opmerkingsvermogen heb jij.
   Ik had dat ook gemist. Je ziet de driehoek bij de close up op het eind van het filmpje.

 19. Korte Update !!! Een aantal lezers heeft zich uitgesproken over de vermeende 60.000 slachtoffers. Natuurlijk ook op de site van Davis Wilcock.

  Hierbij een citaat van zijn moderator over de slachtoffers,

  Thank GOD,best news i’ve heard all year!!!I feel bad for the families of the 60,000 but its to bad all the top cabal and they’re henchmen weren’t in them when they blew up!

  [Moderator: Actually, David told me he heard that many top brains for the cabal were in these facilities. It was a devastating attack.]

  1. Ik zou een goede link naar deze informatie op prijs stellen, maar is er gewoon niet zie ik op de site van David. Al met al blijft het een bizar verhaal!! Of in goed Nederlands: heavy shit!

  2. @Guido, lees ook de lezer reacties onder aan zijn artikel. Daar lees je het bij de reacties van 20 september 2011…

  3. Jaja, snap ik, ik zag het staan; het gaat mij om die uitspraak van Wilcock, die het nóg heftiger maakt. Er zouden immers veel ‘Cabal-toppers’ zijn omgekomen..?! Maar waar kan ik die zélf zien staan, uit de mond van Wilcock, ipv een reactie onder het artikel die zegt dat Wilcock die zei..? Alsubegrijptwatikbedoel.

  4. @Guido, Zijn moderator geeft dat antwoord als zijnde persoonlijk vernomen van David Wilcock. Als tie dat zelf verzint, zal hij als zijn blog moderator wel een standje krijgen van Wilcock lijkt mij…

  1. Doet me denken aan die Irakese militaire woordvoerder toen op tv die vertelde dat ze aardig stand hielden terwijl achter hem de US tanks binnen rolden…

  2. Wat een ongelooflijk slap verhaal van ’the Man’.. Als dit het verhaal is van de Illuminatie.. 🙄

  1. @MB, ik wil je wederom niet teleurstellen maar Elenin is pas weer vanaf 23 september in het zuiden zichtbaar met professionele telescopen dus zeker niet nu al met een gewone camera zoals die eerste link laat zien. Bovendien zou Elenin dan al zo groot moeten zijn als de maan, getuige die opname en zo groot is Elenin zeer zeker niet.

   Nog twee nachtjes slapen en kunnen we weer meer berichten over de actuele status van object Elenin… Dan komt ie ook in het zicht van de Stereo AB satteliet en kunnen we vaststellen of er intussen iets veranderd is aan het object.

  2. Volgens GPL zou “het” nu links van de zon moeten staan. Dit is prima te verifiëren via de zogenaamde stereo-s. Hetgeen wat klopt. Het kan dus prima kloppen dat “het” wel zichtbaar zou moeten zijn nu. ( http://www.youtube.com/watch?v=1tviDxyNYjk&feature=player_embedded#! ) Bovendien komen nu langzaam maar zeker meerdere berichten binnen over het zichtbaar zijn van “het”. Kan me (nog steeds) niet voorstellen dat mensen met eieren gaan gooien naar de zon en dit gaan filmen, en dat voor de fun. En waarom zou “het” wachten op de 23ste? Het is en blijft een natuurverschijnsel en het kan dus prima anders gaan dan het verwacht is door wie of wat dan ook.

   Hopelijk morgen eens een niet bewolkte dag, ga ik eens even aan de gang met een diskette, schijnt dat je dan “het” prima kan zien.

 20. Derde Poging, ik zal wel iets verkeerd doen.
  Ik wil de pret niet drukken, maar er zijn in dit artikel weinig aanknopingspunten, die controleerbaar zijn. Wat er te controleren valt, maakt het verhaal niet echt aannemelijker.

  Het begint met het fototje, een tunnelgraafmachine, van de US air force. Alles kan, maar volgens mij, doen die lui meer aan vliegen.

  Vervolgens is er het verhaal van de Bilderbergers, die na 3 dagen, met de staart tussen de benen, uit Zwitserland vertrokken zouden zijn.

  Hierover kan ik zo snel niets vinden op het net, behalve dan, dat Zondags toch echt hun laatste en vierde dag was, en er helemaal niemand vroegtijdig is vertrokken.\

  En dan hebben we nog die prachtige aardbevingen, die eigenlijk kernexplosies zouden zijn, te zien aan de sysmische gegevens.

  Ik weet inmiddels, dat alleen al in Denver er gesproken werd over een aardbevingen-swarm, met minstens 12 hevige schokken, de sterkste 5.3 Richter, s’avonds, maar dat was lang niet de eerste, die dag.

  10 jaar geleden, was er iets gelijkaardigs.

  12 kernexplosies dan??

  1. @Jan, Wanttoknow claimt met dit artikel niet de waarheid maar geeft weer wat er in het interview gezegd is tussen David Wilcock en Benjamin Fulford. Er staat ook in de disclaimer dat je het zelf met een “open mind” moet bekijken. Wij als gewone burgers kunnen slechts heel weinig op waarheid controleren in het public domain, zeker ook omdat er juist in het public domain veel desinformatie word geplaatst.

   Met name Benjamin Fulford wil soms nogal eens overdrijven maar heeft het daarnaast ook weer regelmatig bij het rechte eind gehad in het verleden maar kunnen wij pas achteraf op/als waarheid beoordelen.

   Aangaande he aardbevinginfo, nodig ik je uit om je informatie te delen met linkjes.
   Als je op de USGS site kijkt, hebben ze het over een 5.3 op slechts 2,8 km diepte.

   http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/usc0005idz.php#details

   Op het web kun je vinden (live blogs e.d.van 22 en 23 augustus) dat tijdens de bevingen van 22 en 23 augustus de computers van USGS op dat moment op hol gingen tussen dieptes van 100 meter tot meerdere kilometers wat niet normaal is. Evident is dat haar seismologische meetinstrumenten zijn afgesteld op normale aardschokken en bevingen en niet op, bijvoorbeeld ondergrondse, niet natuurlijke, explosies en kan e.a. heel goed verklaren.

   Lees dit artikel in het kader van, waar rook is, is vuur zoals het ook bedoelt is…

 21. Ik vind het weer zo’n moeilijk te geloven verhaal juist daar de bewijsvoering hangt aan allerlei splinterdunne vermoedens! Ondanks de linkjes die moeten spreken voor een kernexplosie inplaats van een aardbeving is er weing dat vertelt dat het ook daadwerkelijk gebeurd is… Het is een complotverhaal pur sang die kan hebben plaatsgevonden en ook weer niet! Beide ‘brengers van het blije nieuws’ wat uiteraard een trieste aanslag is wat mij betreft, zijn best wel verheugd! Maar goed, 60.000 mensen zouden daarbij gestorven zijn? Er zullen vast mensen zijn die hun geliefden zullen missen en die gaan praten… tenminste ik denk niet dat er iets gebeurd is dus er zullen vast geen mensen gaan praten. Maar met 60.000 doden zal dat toch zomaar eens kunnen gebeuren als beide heren waarheid spreken! De tijd zal het leren! 60.000 doden die ga je toch een keer missen of leven er al mensen ondergronds? Hoe zou je zoiets nu precies zien moeten? Woonden die mensen daar of werkten ze er alleen maar? Het blijft een heel bijzonder verhaal die mijns inziens niet waar is, ondanks dat de bewijsvoering ‘lekker’ in elkaar zit! Maar wie ben ik…

 22. Ik heb net als (bijna) iedereen geen flauw idee of het zo is, en toch ben ik totaal niet verbaasd als ik het artikel lees. Dat vindt ik dan wel weer apart. Het zou in ieder geval een heleboel verklaren. Het geeft me wel een unheimisch gevoel en moest ineens denken aan een totaal gekke gedachte die ik had toen ik zo’n 11 jaar geleden hier kwam wonen; “hier is ruimte genoeg om meerdere gezinnen op te vangen”….brrr

 23. Iemand vertelde me…..
  Vóór een aantal andere rampen aanvingen moest er ook geoefend worden..

  En komt er nu een oefening door Nederland en later samen met Duitsland?

 24. Angstaanjagend artikel, wat eigenlijk meer vragen oproept dan antwoorden, maar dat is een goed teken. Zou dit ook de onnatuurlijk ondiepe aardbeving paar weken terug vlak over de grens bij Duitsland verklaren?

  1. Mijn ervaring iets na negenen 8 september:

   Ik hoorde eerst een doffe klap.
   Vervolgens zag ik mijn zicht bewegen.

   Mijn gedachten, dan wel interpretaties in het moment waren:
   Er valt iets op het dak van mijn huis uit de lucht.
   Ik word onwel.

   Een aardbeving kwam als mogelijkheid niet naar voren!
   Ik woon in de buurt van Utrecht en de mensen om mij heen hadden niets gehoord en gevoeld.

   Later vernam ik dat het om een aardbeving ging.
   Het epicentrum lag bij Xanten in Duitsland.

 25. Tussen 25 en 29 september ben ik voor niemand te bereiken want dan moet ik toevallig mijn grote kelder opruimen…
  Gelukkig veel wijn en voedsel voorhanden. See you in 2013…., or not.

  Geintje, geintje. Niet bang worden, met mij komt alles goed! 🙂

 26. Update !!! Te lezen onder aan zijn artikel,

  UPDATE WEDNESDAY, SEPTEMBER 21, 2011

  Nineteen years ago today, I stopped using all intoxicating substances… and never went back. I don’t miss it. In much the same way, it would appear that a worldwide “addiction” is finally breaking — and we won’t miss it either.

  The negative elite have hit bottom. What happens from here is anyone’s guess, but let us all hope for a quick surrender so that more lives are not lost.

  Unfortunately, their tendency has been NOT to surrender, and we cannot expect they will. Additional destruction may be required. There is evidence suggesting they are still planning further moves, as I will discuss.

  IT WAS NOT A NUCLEAR ATTACK

  I am happy to report that the highest-level intelligence sources we have on this subject have now informed us that NO radioactivity was detected in either of the destroyed areas.

  What they DID find is now considered a baffling mystery. I acknowledge in advance that this seems difficult to believe. They have now concluded that both bases were destroyed by an instantaneous twenty-fold increase in air pressure.

  Let me spell it out for you in plain terms. There is nothing left in either of these areas. Everything in them has been crushed to tiny particles of rubble. There is no point in ever trying to access them again or redevelop. The damage is total.

  No one knows how such an event is even possible. There is no record of any attack like this ever having been done before within the insider world.

  Fulford’s sources seem very clear about who did this and why it was done. Nonetheless, this attack does not resemble any known terrestrial technology — regardless of how classified it may be.

  THIS MAY HAVE BEEN ET-ASSISTED

  Therefore, this may have been an ET-assisted attack — consistent with the China’s October Surprise series I’ve been documenting here.

  It may be that a massive quantity of air was “portaled” into either base. Portal technology does exist, but it certainly has never before been used like this — and it’s not even clear how it could be done.

  It is also possible that some unknown technology was used to expand the size of the air molecules within the bases by a factor of twenty.

  Russian “scalar” technology can make things get much hotter or much colder, and can create destructive impulses, but there is no record of anything like this ever having been achieved.

  PERSONNEL MAY HAVE BEEN SPARED

  If ETs were responsible, and used advanced portal technology, it may also be that at least some, if not all of the personnel in these facilities were moved to a safe area before the attack was conducted.

  If this is the case, none of them have been able to or allowed to make contact as of yet.

  VERY SIGNIFICANT DREAMS COMING IN

  I had lamented yesterday that the full scenario of how this 2012 shift will happen is still not clear.

  This morning, one of our staff had a very intense dream. In this dream, the Roman Empire was still around, and had not ended.

  (This staff person had not read the whole article and was not aware of Fulford saying that the “Illuminati” is just a continuation of the Roman Empire.)

  In this dream, some people had now achieved an Ascended state — and were putting these folks on trial.

  This very same morning, I had a highly unusual dream where a spiritual healer worked on my head, and as he did so, an “iris” opened up on the top of my head. It looked like an advanced extraterrestrial device.

  As the iris opened, brilliant white light burst out. I felt a very powerful electrical sensation that went about three inches into my head, and I also had a unique experience of every vertebrae in my neck getting a spontaneous chiropractic realignment.

  1. Ik weet nu al waar Richard C. Hoagland mee komt want die heeft twee weken geleden al gezegd dat het géén kernwapens waren maar Torsion Field Weapons… (zijn stokpaardje)

   The Story Continues…

  1. comment abouve top secret….

   Ik denk net zo als onderstaande reactie.
   Echt ze zitten als ratten in de val en dat weten ze, anders deden ze niet zo openlijk met alles.

   De hele kliek probeert met een chaotische misleiding alles als nog te verzieken.

   Geen schijn van kans.

   Ik verwacht dat als er morgen iets gebeurd, het hun aftocht is

   Whoa. This appears to be a major exercise. I do hope people utilize this thread and post all updates here.

   In my arrogant opinion, it sounds to me like a cover up. Perhaps to draw the attention to these two areas while they may be setting up for something else.

   The left hand waves at you, while the right hand steals your wallet.

   Hopefully I am wrong – but there seems to be definite fishiness happening here.

   S+F

 27. ET Council zegt: De Oorlog met de Greys & Reptillians is gewonnen en er komt géén False Flag Alien Attack.

  Gelukkig maar, voor wat het waard is natuurlijk en je moet daarnaast natuurlijk ook openstaan voor galactische federaties e.d. maar in het kader van Open Mind berichtgeving, toch interessant om het eens door te lezen want er zijn heel veel raakvlakken met dit draadje…

  We zullen zien…

  http://www.examiner.com/exopolitics-in-seattle/et-council-war-with-grey-draco-reptilian-ets-is-won-no-false-flag-et-invasion

  1. Heeft toevallig iemand een overzicht/plattegrond van de vermeende tunnel tussen Washington en Denver gevonden op het web? In Stafford Virginia is een enorme “sinkhole” ontstaan die een aantal huizen dreigt te verzwelgen en zou wel eens door de ingestorte tunnel kunnen komen.

   Als ik in Google Earth een lijn trek van A naar B zou het zo maar eens kunnen passen…

   http://www.youtube.com/watch?v=u20Y1NYo9Bc

  2. Gevonden, Culpepper Virginia is bekend als één van de tunnel intersections oftewel Washington DC, Stafford, Culpepper, Denver Airport… liggen op die Earthquake lijn.

   Sink Hole in Stafford is wat mij betreft hiermee verklaard…

  3. Klopt het dan met de datum van de aarbevingen?Het bericht was 24 auguste geuploaded?
   De tijd vliegt en ik houdt de datums niet bij.

 28. Ik denk dat de meesten eroverheen gelezen hebben, daarom een wat uitgebreidere reactie.

  De N.W.O. waarover hier gesproken wordt is in werkelijkheid de OUDE wereldorde. Dit betreft een vorm van taaldiefstal. Want serieus: het is hoog tijd voor een echte nieuwe wereldorde denk ik.

  Citaat van de website: http://armageddonconspiracy.co.uk/index.htm

  “The Illuminati is an ancient secret society that seeks to bring about a New World Order based on the principle that everyone can become God. The Illuminati’s radical vision is of a new humanity releasing its inner divinity – for we are a divine race, not a slave population to a Terror God.

  The ten most influential Grand Masters of the Illuminati are: King Solomon the Apostate, Pythagoras, Heraclitus, Empedocles, Simon Magus, Hypatia, Leibniz, Weishaupt, Goethe and Hegel. If these figures are not of interest to you then it would be pointless for you to venture any further into the Illuminati’s world of freedom, knowledge and apotheosis.

  We are the Illuminati. We are the messengers of the True God. Our sacred mission is to bring humanity into full union with the True God so that there is no longer any distinction between the human race and the divine essence. We are able to show how this can be achieved using Einstein’s theories of special and general relativity, quantum mechanics and the six-dimensional cosmology and Monadology of Leibniz. It’s time for humanity to open its eyes and see the divine light for the first time. Our religion is called Illumination. We have emerged from the shadows to cast the light of Abraxas, the True God, on this benighted world; to bring Illumination – enlightenment – to everyone.”

  1. Thanx MJPA ,
   ik heb al ruim 3 uur door deze site zitten scrollen , hopelijk dat anderen ook hun geïmplanteerde vooroordelen opzij kunnen zetten . 😉

  2. Wat ik bij mezelf bemerk, wanneer ik door de site scroll, is een gevoel van lovenswaardigheid voor de oorspronkelijke gedachte áchter de Illuminatie. In die zin kan ik ook de Georgia Guidestones plaatsen. Zelfs de regel waar wordt gesproken over 500 miljoen mensen op Aarde. Maar dat betekent natuurlijk niet dat je die andere 6,5 miljard zou moeten ‘dumpen’..!
   Maar in mijn ogen is het verhaal van de Illuminatie eender met de vele (o.a. Katholieke) geloofssystemen. Eerst is er overgave en devotie. Vervolgens, bij toetreden van veel ‘volgers’ (We the sheeple!), ontstaat er een prikkel tot machtsmisbruik, die maar weinig leiders kunnen weerstaan. In het geval van de Katholieke kerk ligt dit er -in mijn ogen- duimendik bovenop!

   Lezend over bijv. ‘Svalli’, een vrouw, een overloopster uit het mensen programmerende Illuminatie-kamp, bekruipen me de koude rillingen over dit monopolistische machtsmisbruik en de mooie woorden op een site als bedoeld..! Over Svalli gesproken? HIER.

  3. Svalli is een heel moedige vrouw. Dat is zeker.
   Het doet me denken aan een jonge vrouw die door haar vader werd misbruikt en ook aanwezig was (ook actief) bij martelingen en offeringen van jonge kinderen.
   Volgens haar werden zij en anderen zo als het ware medeplichtig gemaakt zodat de kans op “praten” klein werd. Ik weet niet meer waar die info vandaan kwam. Ik vergeet dat altijd.
   Ik kan me voorstellen dat die offers en martelingen die voorkomen enkel en alleen zijn bedoeld om iedereen zijn mond te laten houden.
   Zo is het altijd geweest en zo zal het blijven als we met zijn allen het hoofd laten hangen.
   Dat gaan we natuurlijk niet doen. We kunnen de moedigen niet alleen laten knokken en zullen er moeten zijn, nu en zo lang het nodig is.
   Ik wil absoluut geen heldenrol spelen, daar ben ik niet op gemaakt. Maar ik kan ook niet blijven toekijken zonder ook maar iets te ondernemen.
   Wat ik kan doen zal vanzelf wel duidelijk worden neem ik aan.
   Af en toe wordt ik overweldigd door alle leed en verdriet waar ik over lees en hoor.
   Het ander moment glijdt het van mijn schouders. Ik ben meer dan één enkel persoon dus.
   Dat is natuurlijk nooit zo. We zijn vrienden, partners, buren, weggebruikers, somber, vrolijk, gedienstig, eisend en nog veel meer. Ik ben me er alleen steeds meer bewust van.

  4. @Selene, wat mij betreft zijn wij hier niet voor niets. De timing is perfect dus vertrouw erop dat het oke is. Wat jij ziet is een schim/schaduw uit het verleden, ik zie het ook. Het leed kan overvloedig werken en aan je trekken. Ik zeg niet sluit je ogen maar probeer in te zien dat ook dit een keus zou kunnen zijn. Als wij hier zijn waarvoor ik denk dat we er zijn dan moet je je niet in deze stroom van leed laten meevoeren. Sommige van ons zijn er om strakjes het niveau omhoog te trekken, in oneindige liefde en vergiffenis. Want weet je; ‘ze weten niet wat ze doen,’ als ze het wel wisten wisten ze dat ze het zichzelf aandeden. Het kwaadaardige is ook niet mijn ding maar ik heb in het diepste van hun wezen gekeken en daarin is leegte. Een vreselijke leegte, een gebrek aan liefde en dat is onbeschrijfelijk pijnlijk. Om dit op te vullen (wat overigens niet mogelijk is dan liefde zelf) zal men blijven zoeken naar dat wat schoonheid is in welke vorm dan ook en het zichzelf willen toe eigenen met dwang (dat is alles dat ‘ze’ kennen) Hiermee wil ik niets goedpraten maar wel kennis delen dat niet alles is wat het lijkt. Het ene vaccuum wil het anderen vullen, de dualiteitsenergie, de eeuwige strijd. Daarom wil ikzelf van het schaakbord van wit en zwart af. Er zijn alleen oordelen vanuit perceptie en je huidige ‘point of view.’
   Kijk daarom vooral naar dat dat mooi is, geef aandacht aan dat dat aandacht waard is.

  5. Wat nu als ;
   -de illuminati werkelijk als vanouds ( men spreekt hier over onder andere Solomon en Pythagoras ) een samenwerking van verlichte goedbedoelende mensen is die zich afzetten tegen het monotheïstische bedrog .
   – alle onheil die door de heersende elite wordt uitgevreten aan hun wordt toegerekend en ze zich daar amper tegen kunnen verdedigen omdat ze dan zichzelf zichtbaar moeten maken .
   – inderdaad het NWO misbruikt wordt voor andere propaganda ( OWO voortzetting nieuwe stijl )
   – fill in the blancs…

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.