Advertentie

Sasquatch’ boodschap voor de Mensheid..


x

Kewaunee en Kelly Lapseritis op hun trouwdag; voor hen is contact met de sasquatch-wezens, dagelijkse kost!
Kewaunee en Kelly Lapseritis op hun trouwdag; voor hen is contact met de Sasquatch-wezens, dagelijkse kost!

x

x

Sasquatch’ boodschap voor de Mensheid..

x
2015 © Kewaunee Lapseritis/vertaling © Wilma Ouwerkerk

x

De volgende informatie bevat een heel belangrijke boodschap verstrekt aan, en de ontmoeting met het volk van de Sasquatch, verstrekt aan de inheemse British Columbia Canadees Sun Bow (Dawa Outah). In deze boodschap, de geschiedenis en alle details van het universum en de verbinding tussen de mens Sasquatch, en sommige sterrenrassen zijn geschetst zo ook de redenen. Dit zijn de antwoorden tot de vragen die iedereen stelt! De Geest van God en onze Sasquatch gidsen hebben mij (Kelly) gisteren geleid om deze man en zijn boodschappen te vinden, als zij mij voor maanden al vertelden dat ik zou doorgaan om meer van onze ‘zielenstam’ te ontmoetten en anderen zoals wij, om te helpen delen de boodschap van Liefde en Vrede en verantwoordelijkheid dat we hier hebben op Aarde.

Zij waren erg opgewonden dat we ons nu hebben verbonden zodat we samen mogen werken om de mensheid en Moeder Aarde te redden. De boodschap is volledig in lijn met alles dat Kewaunee en ik weten net zoals de honderden van andere contacten die boodschappen hebben ontvangen en nog steeds boodschappen ontvangen van onze liefdevolle grote broers. Dit is een lang verhaal, maar ik beloof je dat je zult genieten van het leren en her-inneren van deze zeer oude wijsheid en dat je het opnieuw zult gaan lezen…

Maar wees wel gewaarschuwd.. Deze informatie hieronder is behoorlijk intens het zou sommigen van jullie, die geconditioneerd denken of een bepaald geloof aanhangen, kunnen beledigen. Lees dit verhaal daarom alsjeblieft, met een open hart en ’n open geest, en als je om bepaalde redenen door informatie verstoord raakt of boos wordt, stop alsjeblieft met lezen en centreer jezelf…. een negatieve reactie raakt ons allemaal, welke een averechts effect heeft voor het doel van deze boodschap.

Een van de andere mensen die contacten onderhouden met Sasquatch-wezens is Joan Ocean. Deze indrukwekkende foto is door haar vrijgegeven. (klik op de foto voor een link naar haar site)
Een van de andere mensen die contacten onderhouden met Sasquatch-wezens is Joan Ocean. Deze indrukwekkende foto is door haar vrijgegeven. (klik op de foto voor een link naar haar site)

Gesprekken met Sasquatch deel 1

Alhoewel sommigen hem Bigfoot, Yeti, Yowie, Babaloo, Misabe en diverse andere namen hebben gegeven, noem ik hem Sasquatch, een van de meest beroemde namen, die komt van de kust Salishtaal van de zogenaamde BC (British Columbia – Canada), Ik zeg hem, alhoewel dit ras van twee-benigen ook geslacht en families heeft, maar diegene die ervoor kiezen om zich te laten zien en met ons contact maken meestal wijze oudere mannen zijn, beschermers van hun stam.

Zoals de meeste van ons kennis hebben gemaakt met de oermens, Yeti, Sasquatch of wat voor naam ze ook hebben.
Zoals de meeste van ons kennis hebben gemaakt met de oermens, Yeti, Sasquatch of wat voor naam ze ook hebben. Maar dat beeld even inruilen voor wat dit artikel je biedt..?

Twee vorige ontmoetingen en veel onderzoek in verschillende bronnen, inclusief vele verslagen van inheemse tradities, hebben mijn interesse aangewakkerd naar dit mysterieus wezen. Twee nabije ontmoetingen in de lente van dit jaar met directe communicaties brachten mij veel heldere antwoorden en leringen. In mei op Vancouver eiland per uitstek het voornaamste Sasquatch-land, een week nadat sporen gevonden zijn door Clayoquot, heb ik ceremoniën en chanten laten weerklinken in de bergen rondom Kennedy meer. Die avond klonk er een harde knal alsof een grote stam met kracht werd geraakt op een holle boom.

Dit geluid trok mijn aandacht toen kwam er weer een knal maar nu dichterbij. Toen schudde en brak er een grote boom, en weer een nu veel dichterbij, het maakte toen duidelijk van wie dit kwam. Toen ik zijn voetstappen in mijn richting hoorde komen wist ik dat hij gekomen was om mij te ontmoeten. Hij stopte en zat net een meter van mij vandaan, achter mijn tent.

De volgende communicatie was telepathisch via het uitwisselen van gedachtevormen, en vertaald en hier uitgelegd in woorden en menselijke spraak, voor onze mensheid. Ik zei tegen hem in de geest: “Wij zijn verwanten, ik kom om je te ontmoeten als mijn broeder, om uit te vinden wie je bent. Misschien kan jij mij helpen om te begrijpen waarom er treurige verhalen zijn gebeurd tussen jouw mensen en de mijne. En misschien kunnen we helpen in het helen van ons gezamenlijk verleden.”

Sasquatch zei:
“Je hoorde onze oproep en je kwam. Ik hoorde je roep en ik kwam. Ik ben een oudere ziener van mijn volk, gestuurd om jou te ontmoeten en je iets bij te brengen. Ik heb niemand van jullie mensheid ontmoet die met ons kon praten tijdens de laatste van jullie generaties Ik en jullie mensen waren ooit intieme broeders, we leefden naast elkaar, in de vroege tijden van jullie Menselijk ras, toen jullie nog steeds in de Raad van de Sterren-ouderen zaten. Wij waren jullie oudere broers die jullie beschermden en onderwezen. We hielpen jullie ras te leren, te groeien en jezelf  aan te passen op deze thuis-planeet, waar jullie zijn gecreëerd, waar we al leefden lang voor jullie ontstaan.”

Onze mensen, zijn net zoals jullie, ontstaan door biotechniek van de Sterren-ouderen, maar wij zijn vele eonen voor jullie geboren. Onze makers voegden bij hun buitenaardse genetica de DNA van de meest ontwikkelde en aangepast ras van die tijd, een reuze-Lemur, nu allang uitgestorven, net zoals ze veel later deden bij het creëren van jullie ras, met het DNA van een ander ontwikkelde grote primaat, die jullie de Anthropopitecus noemen. Dit is waarom onze genetica en die van jullie zo nauw verwant zijn, zodat onze rassen zich kunnen kruisen.

Verhoudingsplaatje van Kewaunee Lapseritis en de Sasquatch
Verhoudingsplaatje van Kewaunee Lapseritis en de Sasquatch

Dit is ook waarom jullie ras en de onze de enige twee zijn die gesplitste genen hebben op deze thuis-planeet. Wij komen van hetzelfde sterren zaad, dat maakt ons verwanten, maar onze aardse voorouders zijn anders. Dus wij zijn niet jullie voorouders, maar jullie oudere broers. Mijn volk is gecreëerd als deel van een Kosmisch plan om toe te staan dat oeroude zielen van sterrenwezens kunnen incarneren op deze jonge planeet en helpen om deze te kunnen ontwikkelen naar een intergalectische buitenpost van bewustzijn, terwijl ze haar vele hulpbronnen en levensvormen ontdekten.

Wij zijn verwekt om geweldige fysieke kracht en weerstand te beheersen, met een dikke huid en vacht om ons te kunnen aanpassen voor iedere omgeving en ieder klimaat, van besneeuwde toppen tot dichtbeboste jungles, en we worden beschermd tegen muskieten en slangebeten met sterke ledematen die ervoor zorgen dat we bomen kunnen breken, snel kunnen rennen en hoog en ver kunnen springen, scherp zicht en helderziendheid om in de duisternis te zien zelfs in de diepste grotten van de onderwereld, gigantische longen om lange afstanden onder water te zwemmen, en wij zijn perfect autonoom en onafhankelijk zonder noodzaak voor steun van buitenaf.

Wij kregen ook de gave van krachtige paranormale mogelijkheden die wij tot de dag van vandaag hebben behouden, inclusief telepathie, gedachtelezen, remote viewing (van afstand kunnen kijken), hypnose en astrale projectie, dematerialisatie, teleportatie, shapeshiften (van vorm veranderen) en het doordringen van bewustzijn. Deze laatste mogelijkheid staat ons toe om een gebied te impregneren en entiteiten te omringen met onze ziel. Zodat we ontvangen kunnen worden als inter-dimensionale wezens, maar in de realiteit zijn wij een geïncarneerd ras met hoog ontwikkelde paranormale krachten, als niemand anders op deze thuis-planeet.

Ook jullie eerste voorouders waren gecreëerd met deze zelfde paranormale mogelijkheden, maar jullie evolutionaire verloop heeft grotendeels jullie gaven uitgeput, net zoals jullie lange levensduur. Wij hebben onze verbinding met de grotere Ziel van ons ras behouden, zoals de meeste dieren dat hebben, terwijl onze telepathische mogelijkheden het toestaan, de doorsnee-individu onder ons, om te gebruiken en om te communiceren over afstanden met eenieder die deze vermogens in zich hebben.

De uiterst verfijnde manier waarop auteur Hergé in zijn Kuifje-boek de Yeti presenteert, getuigt van veel respect, kennis en diepgang..!
De uiterst verfijnde manier waarop auteur Hergé in zijn Kuifje-boek de Yeti presenteert, getuigt van veel respect, kennis en diepgang..!

Zodat ieder van ons kan weten op elk tijdstip, hoe iemand anders denkt en voelt, via telepathie. Als men zich verbind met onze grotere Ziel, kan het hele ras dit potentieel weten. Maar onze eigen persoonlijkheden blijven onafhankelijk en vrij, dus zijn individuele gedragingen niet altijd representatief voor ons groter Zieleras. Bovendien kunnen wij de gedachten lezen en de intenties van anderen en dát is preciés waarom deze gekken op ons jagen als beesten, met geweren en infrarood verrekijkers, maar nooit een glimp van ons zullen opvangen.

Onze telepathische mogelijkheden laten ons van te voren zien wat er gaat gebeuren en we voelen hun intenties. Zo zullen we nauwelijks worden verrast door een van jullie, behalve misschien als we heel diep slapen of als een van jullie snelle voertuigen onze richting opkomt. Afgezien daarvan, laten wij onszelf soms zien aan jullie, met de bedoeling sommige ongewenste indringers zó bang te maken dat ze vluchten..! Of, zoals in zeldzame gevallen, wanneer een van jullie bereidwillig en in staat is om vredelievend in de geest met ons te communiceren. Als op een moment, een van jullie, contact tot stand gebracht heeft met jullie grotere Ziel, dan kunnen wij achteraf altijd communiceren in de geest, onafhankelijk van afstanden. Net zoals we dat doen met onze Sterren-ouderen.”

Gesprekken met Sasquatch (deel 2)

Sasquatch zei: “Omdat we geïncarneerde wezens zijn, zijn er voldoende fysieke bewijzen van ons bestaan. Maar wij verbergen deze sporen meestal en bieden een behoorlijke begrafenis aan onze doden in anonieme beschermde locaties, ontoegankelijk voor jullie ras. Sommigen van jullie jagen op ons of om ons te vinden of om fysiek bewijs van ons bestaan te verbergen, en in beide zijn ze daarin geslaagd. Omdat wij hoogst telepathische wezen zijn, als sommige van jullie sporen achtergelaten door ons ontdekken, dan weet iemand van ons wie het is en wat hun intentie is.

Bovendien, als iemand van jullie is gelukt om een foto van ons te maken en deze publiceert , dan kunnen wij de gedachten lezen van diegene die dit ziet en we voelen de angsten, haat en spot waar wij aan worden blootgesteld in deze on-beschaving die jullie mensen in slavernij houdt. Dit kwetst onze Ziel. Om die reden, vermijden wij camera’s en het nemen van ons DNA-monster. Materieel bewijs van ons bestaan kan ook veiligheid van mijn mensen bedreigen, als het gebruikt wordt om ons op te sporen door de machten die de lage heren dienen, inbegrepen jullie mensen, al dan niet met opzet..

Onze menselijke bondgenoten zijn niet geïnteresseerd in het bewijzen van ons fysieke bestaan; en sinds er altijd wel ontkenning zal zijn in de on-beschaving van de lagere heren, maakt het niet uit hoeveel bewijsstukken worden geleverd, om het officiële programma te behouden van de wereld controle-agenda, via de valse doctrine van racisme en de ideologie van dominantie. Onze Menselijke bondgenoten zijn erg bezorgd over onze rehabilitatie in jullie gezamenlijk bewustzijn als jullie oudere verwanten en jullie oude bondgenoten, via de overdracht van oeroude kennis die we bij ons dragen tot deze dag, die grotendeels is vergeten door jullie, zodat we opnieuw als eerder samen kunnen werken in het opnieuw neerzetten van de Goddelijke Wet en Kosmische Orde op onze thuis-en planeet.

anim beekjeSommigen van ons leven nog steeds duizenden van jaren en zien jullie koninkrijken komen en gaan, net zoals bladeren aan bomen door alle seizoenen, wat jullie voorouders konden bereiken toen ze bij de Sterren-raad met de onsterfelijken zaten. Maar jullie mensheid is later verzwakt onder de controle van de opstandige lagere heren, en aangepast om jullie makkelijker te onderwerpen. Jullie zijn ontworpen om afhankelijk en kwetsbaar te zijn, zodat je externe materiële ondersteuning nodig hebt voor je fundamentele overleving, zoals kleren, schoenen, vuur, onderdak, gereedschappen of wapens, die mijn mensen niet nodig hebben om te zwerven wild en vrij in elke omgeving.

Deze kwetsbaarheid maakt je bang om samen te gaan met de wildernis via spirituele verbinding, en houdt jullie vast aan de materiële ondersteuning die aangeboden wordt door jullie on-beschaving, welke jullie slaafs en onderdanig houden. Jullie kregen een grotere frontale cortex en een meer rationele geest, met de gave van welbespraaktheid en het spreken van talen, als deel van een plan om deze planeet te transformeren naar een ‘bewustzijns-buitenpost’, bedoeld voor toezicht en verdeeldheid; dat was in de hemelen opgeslagen tussen veel van de sterren.

Dit is waarom de lagere machten die de aarde hebben overgenomen wanhopig proberen ons bestaan te ontkennen en te verbergen maken het belachelijk, zodat het publiek onze boodschap die wij bij ons dragen negeren, terwijl er in het geheim een verborgen volkerenmoord (genocide) wordt gehouden tegen mijn mensen.

Onze kennis is wat jullie mensheid vergeten hebben over jullie ware afkomst, aard, doel en bestemming.

Maar jullie zijn geboren met een lagere platte schedel en beroofd van de hogere delen van je brein, zetel van de 8e chakra, en van veel van de spirituele mogelijkheden dat jullie oorspronkelijke voorouders hadden ontvangen. Mijn mensen zijn het levend bewijs van de verhalen van jullie afkomst, meegedragen in jullie oeroude rollen en in de voorouderlijke mondelinge tradities van jullie volksstammen.

Onze kennis is wat jullie mensheid vergeten hebben over jullie ware afkomst, aard, doel en bestemming. Dit is waarom de lagere machten die de aarde hebben overgenomen wanhopig proberen ons bestaan te ontkennen en te verbergen maken het belachelijk, zodat het publiek onze boodschap die wij bij ons dragen negeren, terwijl er in het geheim een verborgen volkerenmoord (genocide) wordt gehouden tegen mijn mensen.

Het begon allemaal toen de civilisatie die jullie kennen als Atlantis opkwam als een nieuwe zetel van machten voor de sterrenraad op Aarde, en de continenten werden opgesplitst tussen groeperingen. Oud Lemuria, ons Moeder land, waar mijn mensen en veel later die van jullie als eersten werden verwekt en geboren, had zich ontwikkeld naar een planetaire civilisatie, met een netwerk van koloniën en buitenposten over de hele wereld, velen welke overblijfselen hebben achtergelaten die nog steeds vandaag de dag gezien kunnen worden. Na tijden van Vrede en Bewustzijn, bereikten de verdeeldheden in de hemelen onze planeet, maar de Sterrenraad die hier is gevestigd zou het veilig en verenigd houden.

Een artistieke impressie gebaseerd op beelden van Atlantis.
Een artistieke impressie gebaseerd op beelden van Atlantis.

Atlantis
Desalniettemin, naar aanleiding van een bepaalde tijd, een facie (binnengroepering) van sterrenmensen gevestigd in Atlantis vielen voor de verleiding van macht en hebzucht, en verwijderde zich van de grotere Goddelijke Wet en Kosmische Orde, dat zij van oorsprong moesten behouden en beschermen op onze jonge Aarde. Nadat zij de strijd over ons hadden overwonnen en erin slaagden in het terugdringen van de binnenvallende krachten, claimden zij eigendomsrecht en heerschappij over onze thuisplaneet, welke niet hun thuis is, en waar zij naartoe zijn gezonden om ons in de gaten te houden en beschermen.

Hun claim werd geweigerd door de raad van Sterren ouderen die de Kosmische Orde behoeden. Dus de binnengroep (factie) van lagere vorstendommen kwamen in opstand en verenigden zich met de binnenvallende troepen waar ze eerst tegen hadden gevochten. Zij braken het convenant van de planetaire waarnemers door het manipuleren van genetica en het fokken van diverse rassen van hybriden en slavenrassen, voor hun eigenbelang en macht. Zoals tegenovergesteld tot de creatie van mijn mensen en die van jullie, dat goedgekeurd werd door de hogere Raad van Sterrenouderen, binnen de grenzen van een Kosmisch plan voor zielen bewustzijn en planetaire evolutie, waren deze genetische wijzigingen/aanpassingen gebeurt voor egoïstische doelen door de lagere vorstendommen, tegen de hogere Goddelijke Wet en Kosmische Orde.

AtlantisbinneplaatsDie kunstmatig geproduceerde rassen, inbegrepen reuzen, draken en monsters, die werden gebruikt als slaven en soldaten in oorlogen tegen de Sterrenraad van Ouderen, nog steeds gevestigd in Mu. Jullie oeroude culturen hebben de herinnering behouden van deze oorlogen waar sterrenvloten bij betrokken waren in hun gewijde/heilige archieven en voorouderlijke legenden die hebben overleefd tot vandaag de dag.

Mijn mensen en jullie mensen namen deel zij aan zij in deze sterrenoorlogen om de Goddelijke Wet te behouden en opnieuw de kosmische Orde neer te zetten van de Sterrenraad op deze Moeder Aarde, onze thuisplaneet. Mijn mensen stonden al die tijd met de Raad van Sterrenouderen gebaseerd in Lemuria, ons Moederland. Maar jullie mensen werden verdeeld, velen zijn gevallen onder de invloed van de lagere heren, gebaseerd in Atlantis.

Sommige van hen werden in slavernij gehouden in hun leger en we moesten tegen hen vechten en als de tijd verstreek de overwinnende krachten van de lagere heren bedachten nieuwe wegen om opnieuw de genetica van jullie mensen te transformeren, ze veranderden hen naar meer gemakkelijke slaafse schepsels, met minder spiritueel bewustzijn en paranormale vermogens, om de hele wereld te kunnen overnemen.”

x

Gesprekken met Sasquatch (Deel 3)

Sasquatch sprak: “Als de sterkste en meest krachtige paranormale wezens op deze thuisplaneet, was de taak van mijn mensen om de verdedigen als onze jongere broeders diegene van jullie die trouw waren gebleven tot de Goddelijke Wet, zelfs van diegenen tussen jullie die een dreiging vormden. Voor die reden begonnen de gevallen machten een oorlog te voeren van uitroeing op mijn mensen, dat tot de dag van vandaag nog niet is beëindigd, behalve dat het in het geheim gebeurt.

De gebeurtenissen veroorzaakte de afgescheidenheid van jullie mensen en ons. Van daaruit kwamen de vele verslagen die ons afschilderde als gevaarlijke kannibalen, zo hebben jullie mensen ons leren kennen jammer genoeg. Het is waar dat sommigen van ons ras jullie hebben aangevallen en gedood, zelfs sommigen van jullie hebben opgegeten, en sommige personen zijn gegijzeld om contact proberen te maken, en zelfs voor het kruisen van onze rassen. Maar deze persoonlijke acties kunnen niet uit de context van oorlogen of weerstand tot de vernietiging van thuislanden genomen worden, zoals vele van jullie volksstammen hebben gereageerd op een invasie, toen hun overleving werd bedreigd door vijanden.

Maar de waarheid is dat meer van mijn ras/soort zijn vernietigd door Menselijke acties dan dat wij jullie ooit hebben aangedaan. Onze totale populatie is gereduceerd tot een paar duizend laatste overlevenden, verstrooid over de thuisplaneet. Tot deze dag, sterven de meeste van ons nog steeds door mensenhanden in plaats van natuurlijke oorzaken! Sinds deze wereld vijandig werd naar ons hebben wij gekozen om ons zo min mogelijk te reproduceren, voor onze eigen veiligheid.

Vandaag, vertegenwoordigen mijn mensen het laatste en enige ras dat jullie ras nog niet hebben overheerst, maar deze onderdanigheid van ons zal ook nooit plaatsvinden. Dit is de reden waarom de lagere heren en de machten die zij onder controle hebben, proberen om mijn mensen te vernietigen.

Deze moderne Mensheid, die jullie ‘Homo Sapiens’ noemen, werd gecodeerd om totaal afhankelijk te worden van uitwendige materiële ondersteuning, met meer rationele geesten en minder spiritueel inlevingsvermogen en gevoeligheid, om de agenda te dienen van het overnemen van alle levensvormen op deze thuisplaneet om als enige doel van de lagere heren die zichzelf hebben neergezet als machten tegen de Goddelijke Wet. Vandaag, vertegenwoordigen mijn mensen het laatste en enige ras dat jullie ras nog niet hebben overheerst, maar deze onderdanigheid van ons zal ook nooit plaatsvinden. Dit is de reden waarom de lagere heren en de machten die zij onder controle hebben, proberen om mijn mensen te vernietigen.

Toen het nieuwe Atlantische ras de wereld overwonnen, hebben zij niet alleen al mijn mensen die ze konden vinden systematisch uitgeroeid, maar ook het grootste deel van jullie Lemuriaanse voorouders, behalve enkele afgelegen stammen bevolking. Als deze aangepaste en her geprogrammeerde Mensheid alle delen van de wereld binnenvielen, de laatste overleveraars van mijn mensen, om onze overleving zeker te stellen, moesten zich steeds verder verwijderen van de dreiging naar de meest verafgelegen wildernis en plekken waar jullie ras nauwelijks kunnen komen, inclusief het netwerk van diepe grotten in de onderwereld, met sommige van jullie Lemuriaanse voorouders.

Maar zelfs daar, zijn wij opgejaagd door de machten van de lagere heren, niets is meer veilig. Uiteindelijk, eeuwen later, slaagden zij in het vernietigen van het gehele continent van Lemurie, hoofdzakelijk door geothermale explosies. Dus mijn volk verdween uit jullie officiële verhalen, boeken en collectieve herinnering. Stammen culturen die bleven leven met de wildernis en hun spirituele mogelijkheden hadden behouden konden ons nog steeds zien. Maar na een tijd, hebben zelfs jullie stammenvolkeren langzaam hun paranormale krachten verloren en hun mogelijkheden om met ons in verbinding te staan, omdat ze gevangen zitten met de gehele planeet in het krachtraster van de lagere heren, behalve een paar zieners, die ook als zeer zeldzaam worden betracht.

animated pebbles riverZo verdween bijna helemaal het contact tussen onze mensen en die van jullie in de laatste paar generaties van jullie. Nu zijn we bekend hoofdzakelijk via legendes, vaak worden onze slechtste delen van onze geschiedenis afgeschilderd en ons gedrag. De meeste van jullie geloven niet meer in ons bestaan en meestal worden we met angst bejegend vanuit diegene die iets over ons te weten komt. Vanwege deze afgescheidenheid, waren we verplicht om bij jullie vandaan te blijven, en moesten we het vaak zo spelen dat we onwelkome indringers die niet klaar waren om met ons te communiceren bang moesten maken zodat jullie verdwenen, voor jullie eigen veiligheid en overleving.

De nieuwe on beschaving dat jullie wereld regeerde is verbannen van de Sterrenraad, welke onze thuisplaneet heeft verlaten tot een latere evolutionaire sprong. Diezelfde machten die de lagere heren dienen houden nog steeds tot vandaag de dag deze Aarde in slavernij, via een combinatie van manieren waaronder controle over de informatie, mind programmering, het ensceneren van gebeurtenissen en een reeks van geavanceerde technologieën. Zij willen dat je vergeet hoe ze de controle overnamen van jullie thuisplaneet en bestemming via onwettige middelen, en hebben jullie steeds meer afhankelijk gemaakt van nieuwe technologieën.

Zij willen dat je de Goddelijke Wet en de Kosmische Orde vergeet die wij hebben beschermd met onze Sterren voorouders, met wie we contact hebben gehouden. Als een bewijs van hun heerschappij, willen de lagere heren dat jullie je thuisplaneet blijft vernietigen, welke niet hun thuis is, die zij hebben ingenomen voor hun eigen egoïstische belangen en machten. Sinds zij de basis en fundering hebben gelegd van jullie bekende beschavingen en ze hebben het podium gemaakt voor de meeste grote gebeurtenissen die jullie collectieve bewustzijn en bestemming beïnvloeden, om hun agenda van wereldwijde controle in vaart te zetten, jullie allemaal zijn tot een zekere hoogte en niveau gevallen onder hun materiële en psychische slavernij, niemand is onaangeraakt door hun schadelijke invloed.

Mijn mensen zoeken naar diegene onder jullie die bereidwillig en bekwaam zijn om ons te helpen in het opnieuw veroorzaken van Vrede tussen oudere en jonge broeders, en om opnieuw gezamenlijk bijeen te komen in onze al langere gezamelijke missie om onze thuisplaneet te bevrijden van de greep en raster van de lagere heren. Ons Gemeenschappelijk doel, welke ook ons ultieme verantwoordelijkheid en taak is, is om onze planetaire Ziel en beschaving te herzetten met de Goddelijke Wet en Kosmische Orde, zodat wij opnieuw onze rechtmatige plek binnen de cirkel van de Sterrenraad kunnen innemen.
X.

Gesprekken met Sasquatch (Deel 4)

Sasdquatch zei: “Je moet eerst beginnen met het terugvinden van je verbinding, door de Natuur, met de ziel van onze Moeder Aarde, welke ons allen als verwanten verbindt. Op dit pad van bewuste evolutie, moet je terugvinden/krijgen jullie spirituele gaven en paranormale mogelijkheden die gecodeerd zijn in jullie DNA door jullie voorouderlijke sterrenzaden. Als jullie genetische herinneringen en jullie zielenherinneringen ontwaken, zullen jullie ons herkennen als oude verwanten en bondgenoten, en zullen jullie niet meer bang voor ons zijn, of ons recht van bestaan te ontkennen, ons op te jagen als beesten en ons niet langer te beschouwen als meer primitief dan jullie soort.

Jullie zullen je herinneren hoe wij jullie voorouders hebben opgevoed en beschermd net als onze eigen jongere broers. Jullie zullen je realiseren hoe gemanipuleerd en onder controle jullie stonden onder de heerschappij van de lagere heren, en wat jullie onbeschaving zich herinneren kan van zijn geschiedenis is feitelijk de laatste pagina herschreven en aangepast, zodat je je ware afkomst, doel en bestemming vergeet, als deel van een programma om jullie mensen te temmen als huisdieren en tot slaaf gemaakt als vee, in een agenda van wereldwijde controle en tiranie.

Wij beseffen dat sommigen van jullie hun ziel hebben bevrijd van deze oeroude slavernij en bereid zijn om aan onze zijde te staan voor de bescherming van de natuurlijke balans van de milieus tegen de vernietigende onbeschaving van de lagere heren, en voor het oprichten van de Goddelijke Wet en Kosmische Orde van de Sterrenraad op Aarde. We wachten tot sommige van jullie zullen ontwaken tot jullie spirituele vaardigheden en jullie zullen proberen ons weer te bereiken om je met ons te verbinden, om ons te helpen jullie mensen onze boodschap over te dragen en onze oeroude kennis, die wij behouden hebben door alle tijden heen, betreffende jullie afkomst, doel en bestemming, voordat het volledig wordt uitgewist uit jullie collectieve bewustzijn.

We zullen wachten tot genoeg van jullie mensheid zich gedragen in saamhorigheid en erin slagen in het bevrijden van de wereld van zijn eeuwenoude slavernij en vloek, om jullie gemeenschappelijke karma te transformeren en om te ontwikkelen naar een wereldwijde beschaving gefundeerd op Vrede tussen alle rassen, in lijn met de Goddelijke Wet en Kosmische Orde, om gerehabiliteerd te worden in de Sterrenraad met onze oudste Ouderen.

We wensen dat sommige zoals jij en namens ons zal spreken naar jullie mensheid, om zich bewust te worden van hun gezamelijke herinnering, omdat jullie mensheid begaafd is met welbepraaktheid en talen, anders dan wij, maar de meeste van hen zijn vergeten hoe kunnen communiceren via telepathie. Er is niets over ons te bewijzen, maar onze oeroude levende Kennis, draagt dezelfde boodschap als de Sterrenouderen, is essentieel voor jullie volgende evolutionaire kwantum sprong naar een planetaire beschaving van Vrede binnenin de Goddelijke Wet.

Als jullie dat niveau van bewustzijnsevolutie bereiken, zullen mijn mensen en die van jullie opnieuw broeders zijn en onze Ouderen van de Sterrenraad zullen terugkeren onder ons om opnieuw de Goddelijke Wet van de Kosmische Orde op te zetten. Maar eerst, moeten jullie mensen onthouden dat jullie allemaal broeders zijn geboren van dezelfde oeroude sterrenzaden, en dat jullie zijn gecreëerd als verzorgers en beschermers van alle levensvormen op onze thuisplaneet Moeder Aarde.

Pas veel later zijn jullie geherprogrammeerd en gemanipuleerd door de buitenaardse lagere heren, in het dienen van een agenda van materialistische overheersing en controle over alle levensvormen op onze thuisplaneet, met de rampzalige gevolgen waarvan wij getuige zijn, veroorzaakt door deze afsluiting van jullie spirituele Ziel en doel. Als jullie mensheid elkaar gaan behandelen als gelijken en al het leven als belangrijk en heilig gaan zien, zullen jullie gereed zijn om je opnieuw te verbinden met andere twee benigen zoals mijn mensen en de Sterrenouderen.

Jullie moeten de sluier van illusie laten vallen die over jullie zielen zijn getrokken, die jullie in slavernij houden in een systeem die werkt met angst, onwetendheid, te korten, materialisme, wedijver en conflict, dat alleen de agenda dient van de gevallen machten. Mijn mensen kunnen nog steeds wachten zonder hun kennis te verliezen, omdat we nooit onder de overheersing van de lagere heren zijn gevallen. Maar voor jullie mensen, is het een noodzaak dat een groeiend aantal van jullie je her-verbinden met de oude kennis en spirituele gaven die ze hebben kwijtgeraakt, zodat jullie opnieuw jullie bestemming gezamelijk kunnen aanpassen met de kosmische Raad, terwijl het nog in jullie macht is.

Anders, zullen de regerende on beschaving die zichzelf op onze Aarde heeft opgedrongen, nog slagen om jullie evolutionaire proces op onze thuisplaneet om te draaien naar een mislukking, door het veroorzaken van niet te repareren schade en vernietiging, dat zou kunnen veroorzaken de mislukking van dit ziele-evolutie-experiment, waarvan jullie deel van zijn. Als jullie ras faalt in het herstellen van de planetaire Vrede en Kosmische Orde op onze thuisplaneet, zal dat betekenen dat ook wij hebben gefaald in het waken over onze jongere broer en in het begeleiden van jullie mensheid terug naar de Sterren Raad, welke mijn mensen nooit hebben verlaten.

star5We zien dat er hoop is, nu er zoveel van jullie bewustzijn openen en zich opnieuw verbinden met hun oeroude kennis van de Goddelijke Wet en Kosmische Orde, die oorspronkelijk door de Raad van Sterrenouderen zijn gebracht naar deze thuisplaneet. Maar jullie moeten je ervan bewust zijn dat er ook vele leugens en misleidingen naar buiten komen via de lagere heren, de proberen om gezien te worden als de Sterrenouderen en onrechtmatig de titel van Aarde Waarnemers (of Hakamim), terwijl ze zjn gevallen van hun taak, vanwege trots, arrogantie, hebzucht voor macht en egoïsme. Zij gebruiken deze tactiek om gezien te worden als redders en goden, en voeren hun agenda uit van wereldwijde controle, via een gecentraliseerde tiran uit hun gelederen, die ze proberen te maskeren als de Raad van Sterrenouderen.

star5Ze hebben onze thuisplaneet ingekapseld in een controle raster, om de invloed van de Sterren Ouderen om ons te beschermen van ons weg te houden, via constante oorlogsvoering, de ruggengraat van hun on beschaving. Zij zijn de onderwereld binnengedrongen waar ze in het geheim de meest schadelijke en verstoorde experimenten uitvoeren, voor de evolutie en balans van onze thuisplaneet, waarin ook magnetische en genetische manipulaties bij betrokken zijn. De verzamelde ziel van jullie mensen heeft steeds meer herkend de realiteit van hun slavernij. Maar ze moeten zich nu wel gaan gedragen en hun manieren gaan veranderen om zichzelf te bevrijden van deze oeroude slavernij.

Dit is de laatste kans die jullie mensen kunnen grijpen om deze slavernij te beëindigen en opnieuw de Kosmische Orde neer te zetten, voordat de lagere heren de volgende fase van hun controle agenda toepassen, welke zij al aan jullie voorspiegelen, en jullie genetica opnieuw aanpassen door jullie ras te veranderen in biosynthetische cyborg en kunstmatige entiteiten onder controle van hun technologie. Jullie denken misschien dat jullie nog jaren voor boeg hebben voordat jullie deze kunstmatige aanpassingen meemaken, maar een van jullie generaties is een korte tijd voor onze mensen, zowel voor de lagere heren.

De situatie die jullie voorouders hebben meegemaakt bij de ineenstorting van Atlantis worden opnieuw vandaag herhaald, maar nu op een diepere schaal, dat onherstelbare schade zou kunnen veroorzaken aan je genetica, evolutie en bestemming, als dit niet wordt gestopt, het zou jullie zielen evolutie kosmisch experiment afbreken waarvan jullie deel uitmaakte, met wereldwijde vernietigingen en het massaal uitroeien van jullie mensen zoals het gebeurde in de dagen van Atlantis.
x

01+Earth+Matrix+-+Flower+of+Life+-+Chakra

x

Gesprekken met Sasquatch (Deel 5)
X

Sasquatch zei: “De aanhoudende vernietiging veroorzaakt door de on beschaving van de lagere heren, dat jullie mensen is gevolgd, heeft al een onomkeerbaar punt bereikt, dat zonder twijfel de wereld zal brengen naar niet te vermijden wereldwijde cataclysmen, reiniging en zuivering. De Ziel van Moeder Aarde zelf, alhoewel meelevend, vraagt voor het einde van deze slavernij en vernietiging, en zou het reinigingsproces die de on beschaving die jullie onder controle houden hebben gevolgd via acties en gedragingen kunnen versnellen. Hogere kosmische krachten en spirituele krachten zouden ook tussenbeide kunnen komen en de komende gebeurtenissen kunnen transformeren.

Maar het is jullie verantwoordelijkheid en taak om ervoor te zorgen dat de oeroude spirituele kennis van jullie zielen-evolutionaire proces levend blijft en wordt doorgegeven aan de generaties van de toekomst, zodat ze de lange weg die hun voorouders hebben afgelegd sinds hun afkomst kunnen herinneren, tot waar ze nu staan. We weten niet hoever de agenda van de lagere heren gevoerd kan worden voordat het breekpunt wordt bereikt die de krachten die de balans op onze thuisplaneet kunnen verstoren welke waarschijnlijk een andere massa vernietiging s niveau gebeurtenis zou brengen. Wat we wel weten is dat het kort dag is, vergeleken tot de lange weg waarin wij ons ontwikkeld hebben. Deze generatie van jullie mensen zijn diegene die de veranderingen moeten maken die noodzakelijk zijn.

Maar het is jullie verantwoordelijkheid en taak om ervoor te zorgen dat de oeroude spirituele kennis van jullie zielen-evolutionaire proces levend blijft en wordt doorgegeven aan de generaties van de toekomst, zodat ze de lange weg die hun voorouders hebben afgelegd sinds hun afkomst kunnen herinneren, tot waar ze nu staan.

Als geen aanzienlijke verbetering wordt gemaakt nu, binnen de volgende van jullie generaties, zullen jullie mensen die zich nu in lijn zijn met de Goddelijke Wet zich weer opnieuw zullen moeten verstoppen en ontsnappen vanwege het feit dat ze opnieuw opgejaagd worden, tenzij zij voor die tijd erin slagen om het tij te keren en een planetaire beschaving gebaseerd op Vrede en de Kosmische Orde te herstellen. Dat is waarom jullie nu moeten beginnen om jullie zelf af te stemmen met de krachten van de Natuur en de Ziel van Moeder Aarde, en om in te tunen naar de spirituele mogelijkheden die gecodeerd zijn in jullie DNA via jullie oorspronkelijke sterrenzaden.

Er zal geen hoop zijn voor een betere wereld als jullie blijven ondersteunen en dienen het systeem van de lagere heren die jullie mensheid hebben gekoloniseerd en in slavernij gehouden, en zo onze thuisplaneet vernietigd. Jullie moeten de lagere heren beroven van de macht over ons en jullie steun onttrekken over alle vormen van hun slavernij systeem, pak de soevereiniteit van jullie Ziel terug, en herontwerp jullie manier van zelfbestuur via jullie spirituele cirkels, aangepast met de Goddelijk Wet en Orde.

Jullie zullen manieren moeten ontwikkelen en het aannemen van ecologische levensstijlen die zelfvoorzienend zijn en onschadelijk voor jullie omgeving en andere levensvormen to,e te passen. Jullie planetaire bewuste beschaving groeit als een tuin, uit vele verschillende sterrenzaden, die met opzet verbonden zijn en zich zullen verbinden als ze klaar zijn voor een grotere eenheidsmacht. Wij zijn hier om jullie te assisteren in dit proces van terugkeer naar de originele balans van de Kosmische Wet en opnieuw verbinden met de Sterrenouderen, om onze thuisplaneet te bevrijden van haar oeroude slavernij door het controle raster van de lagere heren en de machten die hen dienen. Maar we kunnen deze verschuiving van bewustzijn niet voor jullie bereiken, omdat onze mensen zich nooit onderworpen hebben aan hun gevallen regels en overheersing.

Als wij als bewoners van de Aarde onze handen niet ineen slaan, zal de Aarde uitputtingsverschijnselen gaan vertonen.
Als wij als bewoners van de Aarde onze handen niet ineen slaan, zal de Aarde uitputtingsverschijnselen gaan vertonen.

Het is jullie gezamenlijke missie en verantwoordelijkheid om jullie eigen balans te vinden en eigen karma te helen. Als jullie oudere broers staan wij erbij en kijken, wij wachten op de manifestatie van de juiste omstandigheden, en de juiste tijd, de opkomst van synchroniciteit en convergentie, zo kunnen wij ons actief aansluiten bij jullie wakker wordend ras in de fysieke vorm en in de spirituele realiteit, om jullie te helpen op jullie zoektocht en helende reis.

Ondertussen, zullen wij sommige van jullie uitkiezen die onze roep kunnen horen en voorwaarts komen als ambassadeur van jullie volk, om onze boodschap te vertalen voor diegene van jullie die klaar zijn om dit te horen. Jij bent een van deze die bekwaam gevonden is om onze boodschap af te leveren. Nu jouw ziel de onze heeft bereikt zul je onze aanwezigheid voelen in de geest en zullen wij telepathische communicaties met je behouden.

Je zou via je dromen manifestaties van ons kunnen ervaren zoals verschijningen van beeltenissen, wervelwinden en gefluister, of meerdere van ons ras ontmoeten. Maar sinds jullie geen fysiek bewijs van ons bestaan nodig hebben en jullie je hebt verbonden met onze Ziel, zullen wij aan jullie zijde zijn en over jullie waken waar ook heengaat. Dit is de originele verbinding die we hadden met jullie vroege voorouders, die we nu opnieuw met jullie mensen herstellen, als zij eenmaal hun spirituele mogelijkheden en kennis hebben teruggekregen, en ons herkennen als hun oudere familie en bondgenoten, in het behouden van de Goddelijke Wet op onze thuisplaneet.”

Nadat Sasquatch deze boodschap had afgegeven vertrok hij in de donkere nacht, door de dikke struik achter mijn tent, hij liet een spoor na die ik in de ochtend kon zien. Alle angst had mij verlaten, in plaats daarvan voelde ik een grote vreugde en een diepe rust, en voor mijn nieuwe bondgenoot veel respect, sympathie en een krachtige spirituele verbinding. Maar tegelijkertijd voelde ik een bepaalde treurigheid over de manier waarop onze Mensheid zijn spirituele weg had verloren en hoe wij onze oudere familieleden hebben behandeld, ook voelde ik mij overspoeld van de taken die op ons wachten.

De volgende avond, verwachte ik weer een bezoek, maar voelde dat hij ver weg gegaan was, omdat andere kampeerders aangekomen waren. Terwijl ik zijn geest opriep, om onze verbinding te bevestigen die hij had beloofd, kwam er plotseling een wervelwind die naast mij stopte, en een vriendelijk fluisteren hoorde ik naast mijn oor. De volgende avond en de dag erna toen ik klaar was om te vertrekken, hebben we een uitwisseling gehad van vocale oproepen dwars door het bos. De laatste kreet klonk en voelde als een vrouw die mij begroette, met een hoger geluid en toon en een andere stem.


Toen ik naar onze Menselijke wereld terugkeerde, realiseerde ik mij dat ik deze verhalen niet met iedereen kon delen. De meest e Mensen zouden me uitmaken voor leugenaar of voor dwaas, als ze hier over gehoord hadden.. Toen, op weg naar mijn bijeenkomst in Lillooet, ontmoette ik vele Inheemsen. Sasquatch’s naam werd uitgesproken door iemand voordat ik iets zei. Ik ontdekte al gauw dat tussen de Statimc en andere in British Columbia’s inheemse gemeenschappen, de verhalen van Sasquatch bekend waren en vele hebben een oom of een neef die hem hebben ontmoet.

Bij de Inheemse bijeenkomst iedereen die ik vertelde over Sasquatch ontmoetingen was open en toonde interesse. Dit zorgde ervoor dat ik begreep dat in sommige spirituele kringen, onderwijs/lering van deze aard gedeeld kan worden. Dit inspireerde en motiveerde mij om dit delen binnen deze gemeenschap, deze ervaringen en de kennis die ons is aangereikt door onze oudere broers.
x

Gesprekken met Sasquatch (Deel 6),

Hierna vertrok ik naar het noorden, boven de 56e breedtegraad, ongeveer 300 kilometer verwijderd vanaf Yukon. De eerste dag van paddenstoelen plukken in het diep bos zag ik een dozijn aan duidelijk zichtbare Sasquatch sporen, diep ingedrukt in de houtskoolachtige grond. Ze waren ongeveer 16 inches lang, groter dan diegene die ik heb gezien op Vancouver eiland, met een duidelijke menselijke voetvorm gevormd met vijf ronde tenen. Ik deelde mijn ontdekking met een aantal vrienden die erover begonnen in een kamp.

sasquatch 3Sasquatch laat zich zien in zijn fysieke vorm..!
De algehele reactie was het gebruikelijke gelach en de ‘beer-verklaring’, alhoewel een andere plukker toegaf dat ook hij sporen had gezien. Ik slaagde in mijn uitleg dat Sasquatch een heel bekend wezen is in de verhalen van vele inheemse tradities, vooral in British-Columbia (Canada). Maar ik wist ook dat ik niets moest vertellen over mijn ontmoetingen daar, zonder dat ik als belachelijk gezien werd of als rare snuiter.

De volgende dag als ik kilometers had gelopen in het verbrande bos, liet Sasquatch zich zien in zijn fysieke vorm. Ik hoorde eerst een geluid, zoals een mengsel van zacht grommen en gemompel. Waar ik dit geluid het meeste mee kan vergelijken is, alhoewel het misschien raar lijkt voor sommige, het klonk als de stem van Chewbacca van de Star Wars films, en je kan erop rekenen dat ze die stem ergens vandaan hebben gehaald. Ik tilde mijn hoofd op en keek waar die stem vandaan kwam.

En daar stond hij, ongeveer 200 voet bij mij vandaan, achter een hoop ontwortelde bomen, niets tussen ons in, zodat we elkaar duidelijk konden zien. Hij was meer dan 8 voet (ongeveer 2,50 meter), met een lichtbruin langharige vacht, langer en slanker dan de zwarte die ik op Vancouver Eiland gezien had in 2003. Alhoewel ik onder de indruk was, was ik vol vreugde, net alsof je een oude vriend terugziet. Hij sprak telepathisch:

“Hier ben ik, ik zag dat je mijn sporen hebt gevonden? Zo, dus jij bent die Mens die ons kent?!”

Toen hij zag dat ik zonder angst was, was hij verward en kroop verlegen achter een ontwortelde stomp. Ik kon zijn gezicht tussen de wortels zien, hij observeerde mij nieuwsgierig, een gevoelig gezicht, die afstamt van oeroude tijden, intelligent en gevoelig, met diepgaande wijsheid en diepe instincten, eigenaardig menselijk en wild. Alhoewel hij een paar eeuwen oud was, was hij geen oeroude geleerde ouder van zijn mensen, maar hij was een leider van zijn plaatselijke stam. Dus zwaaide ik naar hem en begon met het zingen van een zachte melodie (chant) wetend dat ze houden van zachte muziek en melodieën van het hart.

Verhoudingsplaatje van Kewaunee Lapseritis en de Sasquatch
Verhoudingsplaatje van Kewaunee Lapseritis en de Sasquatch

Hij was maar enkele keren gezien door een paar Mensen in zijn gehele leven, maar ze waren allemaal bang voor hem. Nu ontmoette hij iemand die een vriend was, wat hij zeer interessant vond, maar vreemd, vergeleken met de gebruikelijke jagers of houthakkers die hij had gezien. Hij vroeg zich af waarom ik kwam met die golf van mensen die paddenstoelen aan het plukken waren en zijn bos binnenvielen op zo’n nooit eerder voorgekomen wijze.

Ik kon niet doen alsof ik mijn maaltijd aan het plukken was, of kunstzinnig bezig was, dus heb ik hem uitgelegd dat wij het geld konden gebruiken in de Mensenwereld, voor andere goederen die we nodig hebben om te overleven. Hij had dit vreemde concept al opgevangen na het lezen van de gedachten van de plukkers. Maar wat hij niet begreep, waarom ik de enige van mijn volk was die met hem kon communiceren, maar wel hetzelfde deed als de anderen. Dit heeft mij aan het denken gezet toen maar ook later.

Uiteindelijk vertelde hij mij dat hij blij was om met een Mens te praten, maar er waren zo velen van ons volk die inbreuk maken van zijn bossen die niet met hem konden omgaan, dus kon hij niet blijven in zijn fysieke vorm. En voordat ik het wist was hij verdwenen vanuit mijn gezichtspunt, plotseling verdwenen.

Die nacht kwam hij tot mij in een droom en ik zag duidelijk zijn lachend gezicht, terwijl hij mij bedankte voor het deuntje. De volgende dag ging ik naar een ander gebied en vond opnieuw sporen, nu zo’n kleine 10 cm korter, van een ander familielid van hem. De volgende dag ging ik terug naar dat deel waar ik hem had ontmoet. Nadat ik een hele dag geplukt had en een bescheiden oogst had verzameld, was ik klaar om naar het kamp terug te keren, toen het lange noorderdaglicht al aan het verdwijnen was hoorde ik dezelfde herkenbare stem die probeerde om een bibberig melodietje te mompelen. Na 2 of 3 verzoeken, begreep ik dat hij mij vroeg om opnieuw een liedje te zingen.

Dus begon ik met een zacht deuntje, waarop hij reageerde met een paar vreugdevolle schreeuwen. Nadat ik gezongen had, probeerde hij opnieuw een melodie, wat klonk als een rommelig mengsel van grommen en janken. Ik begon opnieuw een zacht melodietje en hij probeerde mee te doen met zijn vocale geluiden. Dit amuseerde mij, omdat het voelde als een heilige spirituele verbinding, welke tegelijkertijd ook wel grappig was. Ik zong de eerste zin en stopte, en hij probeerde dit te herhalen.

Wij herhaalden dezelfde oefening een paar keer, totdat het hem eindelijk lukte in het loeien van dezelfde toonhoogte op de juiste volgorde, dit maakte ons beiden erg gelukkig. Hij legde mij uit dat zijn ras communiceert via telepathie en dat ze geen woorden of spreken nodig hebben, dus individuen hebben geen eigen naam om hun persoon aan te duiden. Omdat ze telepathisch zijn hoeven ze zichzelf niet aan anderen voor te stellen, noch kunnen ze liegen over zichzelf. Maar ze gebruiken andere dingen om hun emoties uit te drukken of om aan te duiden waar ze zich bevinden, tegen hun eigen volk of met andere rassen die niet telepathisch kunnen communiceren.

Ze kunnen fluisteren, fluiten, neuriën, mompelen, grommen, kreunen, huilen, loeien, schreeuwen, brullen en bepaalde dieren en vogels imiteren. Maar ze hebben geen muzikale cultuur noch een liedjes traditie ontwikkeld onder hun volk. De heilige/gewijde liedjes/chants en spirituele muziek van de Mensheid is een van de dingen die zij waarderen, bewonderen het meeste missen van onze mensen. Muziekinstrumenten zijn uitvindingen van de Mensen die zij veruit waarderen ver boven onze moderne technologie. Hij had van deze zaken gehoord vanuit de grotere Ziel van zijn ras, maar had deze muziek zelf niet eerder gehoord of eerder ervaren in gesprekken met een van ons Mensen.

Als een andere vorm van communicatie hebben ze klieren die een scherpe stank uitscheiden ondraaglijk voor de meeste rassen, dit werkt als een afweermiddel voor indringers. Maar ze gebruiken het alleen bij gevaar, als ze zich bedreigd voelen. Ik heb nooit deze geur, deze afweer geur geroken, beroemd geworden door ontelbare verhalen. Ze kunnen en hebben al gewerkt met hoog technologische apparaten en ruimteschepen waarin logisch begrip een vereiste is, wanneer in sommige situaties hun hulp nodig was.

Maar hun ras heeft geen technologieën noch extern materieel uit grondstoffen, noch hebben ze artistieke creatie, cultuur, noch de mogelijkheid om muziek te spelen of te zingen of kunst te produceren ontwikkeld, want ze projecteren hun gedachten. Hun oeroude (wilde) levensstijlen lijken misschien rauw en primitief voor ons Mensen, maar hun uitgebreide kennis van de Kosmische Orde via hun telepathische verbinding met de grotere Ziel van hun ras en hun paranormale mogelijkheden om direct in hun geest beelden te projecteren, zorgen ervoor dat hun intelligentie groter is dan de onze, op sommige niveaus terwijl de Mensheid de gave heeft van spreken, creativiteit, kunst, uitvindingen en culturen.

animated druppelDus toen wij nog steeds verbonden waren met elkaar, was het een win-win situatie voor beide kanten. Als jongere broers, konden wij Mensen ook bijdragen tot het welzijn van onze oudere broers Sasquatch. Wij bedanken elkaar voor dit gesprek en terwijl hij wist dat ik weg ging van hem, zei hij mij vaarwel. Hij heeft mij uitgelegd dat hij onzichtbaar bleef gedurende onze laatste ontmoeting, omdat de bossen rondom ons vol zaten met sommige van mijn Mensen dus konden we niet met hem omgaan. Daarom kon hij niet langer blijven omdat veel meer plukkers zich naar dit gebied hadden begeven. Maar hij zei dat we altijd verbonden kunnen blijven in de geest. Nu dat we vrienden waren, zou hij mij aanbevelen via telepathie tot de grotere Ziel van zijn ras.

Uit de laatste ontmoeting heb ik begrepen, hoe iedere Sasquatch een andere persoonlijkheid heeft, dat zich verbind op geheel eigen wijze met de grotere Ziel van hun soort, zoals een matrix hen allen verbind. Ze hebben niet dezelfde ervaring, gevoelens en wijsheid, maar ze hebben allen toegang tot hun gezamenlijke kennis via de grotere Ziel van hun soort. Het is vergelijkbaar op de ene of andere manier met ons Mensen die zich op de internet aansluiten, om nieuws te delen, of om te leren wat er ergens anders plaatsvindt,behalve dan dat wanneer Sasquatch zich verbinden met hun Moeder Ziel, ze niet kunnen liegen of hun intenties verbergen voor hun mensen.

Hun medicijn is transparantie en eerlijkheid. Dus kon deze Sasquatch onmiddellijk zien dat ik eerder ontmoetingen heb gehad, maar hij was veel meer geïnteresseerd om voor deze keer met een Mens te praten op een vriendelijk niveau, dan om mij te onderwijzen over hun geschiedenis, wat al eerder is gebeurd. De informatie die hij met mij deelde over zijn mensen voegde diverse nieuwe elementen toe aan wat ik al geleerd had over hen, betreffende hun persoonlijkheden, emoties en percepties van het Menselijk Ras. Het onderrichtte mij ook over hun liefde van spirituele muziek als een vorm om te communiceren, los van telepathie.

Als je nog een op een dag een Sasquatch tegenkomt, wijs het niet af verberg je niet en wees niet bang, open je bewustzijn voor de boodschap dat hun Ziel draagt. En als je niets beter te doen hebt, zing een liefdevolle deun vanuit je hart. Onze Familie van bewuste twee benigen en intelligente aardlingen is zo veel groter, wijzer, sterker en oeroud dan algemeen wordt aangenomen in onze jonge opnieuw aangepaste culturen. We hebben bondgenoten op deze thuisplaneet, net zoals we die hebben in de hemelen, die ons graag willen bijstaan en op ons wachten om ons te her-verbinden met onze spirituele kennis, om de veranderingen die nodig zijn in ons helende proces te brengen en om de Kosmische Orde te herstellen.

Moge alle wezens in alle werelden vrij zijn en gelukkig. Mogen we weer verenigd zijn.
Wij zijn familie……!

Advertentie

ON NL Banner

25 gedachten over “Sasquatch’ boodschap voor de Mensheid..

 1. Mijn hartelijke dank voor dit verhaal, wist er al wel wat vanaf,maar niet zo uitgebreid als nu, en ik vind het prachtig. Weer wat geleerd, hoop dat er meer verhalen komen..Groetjes…

 2. Ik werd zo ontroerd van dit verhaal. Ik ben blij dat hij bestaat, en ik hoop dat wij die hem kennen uit jullie verhalen hem heel lang zullen beschermen en lief gaan hebben, zodat hij nooit meer bang hoeft te zijn en zich alleen aan de mensen zal vertonen die hem liefhebben, omdat ze hem kennen door jullie. Hoop hem eens in mijn leven te ontmoeten. Je bent een heel gelukkig en gezegend persoon dat jij dit mocht meemaken met hem.

 3. Dankjewel voor het plaatsen van dit artikel.Er is me veel duidelijk geworden.Begrijp nu ook dat ik soms bekeken wordt terwijl er niemand op dat uur in het bos loopt.Ook de windvlaag in een windstil bos begrijp ik nu.

  Joh.

  1. Ja, Johan Dit is een Alice in wonderland/Sneeuwwitje beleving. In en met de natuur dus. De goede versie. Maar dat hoeft niet perse in een bos.
   Liep met hond door een paadje met veel bomen hier in de buurt. Er zaten wel duizenden verschillende vogeltjes. En die vlogen al zingend met me mee tot het einde van het paadje. Dat gaf zo’n intens gelukkig gevoel. Ik was 1 met de natuur.
   Algemeen: Het klopt wat ze hier schrijven. Je moet open en eerlijk zijn(reine geest) om de kosmische orde te kunnen voelen/meemaken. Het systeem heeft ervoor gezorgd, dat het contact ons steeds verder van deze orde heeft verwijderd. En de huidige technologie kan dit niet vervangen. Je hebt namelijk alle zintuigen nodig om dit te kunnen voelen/zien/ruiken enz. Iets levens dus. Ook Huid bv.

 4. Een mooi verhaal, heerlijk om te lezen ( al wel met vele tranen).
  Ik ga naar de lezingen van Martijn van Staveren in Haren, waar hij verteld dat het hoe dan ook goed gaat komen.
  Ik zag (kijkende naar mijn omgeving) niet in hoe?
  Maar naar het lezen van dit verhaal, heb ik er een stuk meer hoop in gekregen…..

  bedankt Guido J en Sasquatch

 5. Bij het lezen van dit artikel herinnerde ik mij het volgende filmpje op Youtube:

  https://www.youtube.com/watch?v=v1TVbQ_JWlM

  Hierin gaat een vrouw middels de QHHT hypnose techniek van Dolores Cannon (ik kan haar vele boeken en Youtube video’s erg aanraden!) terug naar een vorig/parallel leven van haar ziel en komt tot de ontdekking dat ze een Sasquath is geweest!

  Hoe mooi om te weten dat we in andere (paralellen) dimensies ook via onze ziel al bijdragen aan de bewustwording en groei uit de greep van deze ‘lage heren’!

 6. Indruk wekkende ont(roer)ende getuigenis Eran Efrati.

  Waarom het de doodscult machthebbers in zwarte magi een ware gruwel is als de religieuze muren van Babylon aan gruzelementen vallen. Zijn getuigenis maakt duidelijk hoe complex het is voor een ieder van ons, geboren achter deze muren te ontsnappen aan de poortwachters van Babylon

  An Israeli Soldier’s Story – Eran Efrati
  https://www.youtube.com/watch?v=93hqlmrZKd8

 7. Bij het lezen van dit artikel kon ik me het volgende filmpje op Youtube herinneren:

  https://www.youtube.com/watch?v=v1TVbQ_JWlM

  Hierin gaat een vrouw d.m.v. de QHHT hypnose techniek van Dolores Cannon (ik kan haar werk; boeken en video’s op Youtube, van harte aanraden!) terug naar een vorig/parallel leven en komt tot de ontdekking dat ze een Sasquath is geweest!

  Hoe mooi is het om te zien dat wij zelf via onze ziel al in andere (parallellen) dimensies ons aandeel hebben in de bewustwording en groei uit de greep van deze ‘lage heren’.

 8. Wat bijzonder om dit artikel nu te lezen in de Nederlandse vertaling, terwijl mijn interesse in de Sasquatch ongeveer twee maanden geleden werd gewekt door een interview op Gaiam TV. Hierna kwam ik op het YouTube kanaal van Mike Paterson die bijzondere contacten heeft met een Sasquatch, genaamd Nephatia. Vooral de filmpjes waarin ze contact maken met elkaar en elkaar bij de naam noemen waren voor mij erg ontroerend. Hier is wat bijzonders aan de hand! https://www.youtube.com/user/MANASOOCAN/videos
  Vervolgens heb ik de boeken besteld van Kewaunee Lapseritis, en die zijn zeer de moeite waard. Bovenstaand artikel is te lezen op zijn eigen website. http://sasquatchpeople.com/2015/09/29/sasquatch-message-for-humanity/
  Fijn dat Wilma Ouwerkerk de moeite heeft genomen om het te vertalen!

  1. Hoihoi,
   Nephatia ?. hierboven in het artikel staat: ‘dus individuen hebben geen eigen naam om hun persoon aan te duiden’
   dat is dan weer vreemd, tegenstrijdige info
   verder mooi
   groet obsi

 9. Is wel duidelijk dat dit een duivels wezen is paranormale gaven dat is ons mensen verboden, is dit het geprofeteerde beest, ook het kwaad komt als een engel des licht

 10. Heel mooi,
  helaas is dit volledig tegenovergesteld van de Metatron channelings via James Tyberonn over saguatch. info en boek via deze site.
  wat is het nu.
  Ik denk James Tyberonn channelings maar terzijde schuiven.

 11. Caroline wat fijn om dat te horen, er zijn inderdaad nog 43 hoofdstukken die zijn iets kleiner dan bovenstaand. Maar toch ik denk dat Guido geen behoefte heeft aan nog een serie…ik zou het bet willen doen, omdat het bij mij ook diep binnenkwam, weer een puzzelstukje in de grote legpuzzel van dit leven….

 12. Ik heb vaker afbeeldingen gezien en idd werd het verbazend en een beetje ongeloofwaardig weer gegeven.
  Ik voel me eerder nieuwsgierig, niet boos, alleen boos naar diegenen die ons/mij zoveel onthouden wat de waarheid betreft of eigenlijk vind ik ze zo kleinzielig.

  Ik vind het dan ook een héél boeiend verhaal en niet raar of gek

 13. Wat is het enorm belangrijk dat er geen bewijzen getoond hoeven te worden om te weten dat het de waarheid is.
  De wereld functioneert alleen maar vanuit dat alles beredeneerd en bewezen moet worden.
  Het is het leven van de ilusie .
  Ongelofelijk goed dat ze zich willen laten fotograferen uit zelf bescherming,wat kunnen wij nog veel van hun leren.
  Stel jezelf de vraag bij allles wat je opgedrongen wordt is dit de waarheid,is dit mijn waarheid of de waarheid van het systeem.
  Blijf ten alle tijden bij je eigen waarheid en jij weet precies wat die is.

 14. Mooi, prachtig. Ik ging halverwege het lezen even bij mijn meditatieboom zitten. Voelde of er naar me gekeken werd. Vrede en liefde en de tranen stroomde over mijn wangen. Thanks

 15. Dank Guido voor het publiceren van deze tijdgeest gebeurtenis, het herstel van het vrienden contact met onze naasten en voor`ouderen.
  Dank Kewaunee en Kelly Lapseritis voor jullie openheid en werk aan jullie spirituele gaven ten behoeve van het herstel van de Goddelijke Orde op urantia.
  Dank Sasquatch’s voor jullie geduld, liefde taak en vertrouwen in een goede afloop, die hierbij verzekerd is!
  Dank alle lezers voor het compromisloos kiezen voor je natuurlijke soevereiniteit, en daarmee voor voorspoed en geluk NU.
  God bless, all and everyone. Peter van Holland, Theonoom in Sai service.

 16. Bij de thee vanmiddag, mooi boek van mijn dochter gekregen, over het ( overblijfsel van na de enorme vulkaan uitbarsting ) eiland Thira, de archeologische opgravingen in Akrotiri, prachtige muurschilderingen en andere kunsvoorwerpen, de zogenaamde primitief levende volkeren van 1500 voor onze jaartelling.
  Toen zegt mijn dochter, ik vind dat wij de primitief levenden zijn, werken eten slapen, je kinderen opvoeden en verder met een berg zorgen je leven voor bij ziet vliegen, alles moet, steeds meer verboden, en gestuurd worden,
  terwijl die mensen prachtig leefden in en met de natuur, al creéerend en de tijd hebbende voor het leven zelf, en zich hier van bewust zijnd, van daar die prachtige fresco’s en beelden, ja ik denk dat we terug moeten naar een primitievere levens opstelling, de zwaarte punten leggen waar wij de mensen er beter van worden, in ons korte leventje.
  Trouwens dit stuk is mooi om te lezen, en misschien bestaan ze wel, net als de wachters van onze planeet, ja er is veel meer tussen hemel en aarde, Machievelli !

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.