Advertentie

Boodschap aan de mensheid van Pleïadische bron..


dr. Herbert van Erkelens

Van de hand van dr. Herbert van Erkelens, kun je hier op de site verschillende artikelen lezen. Als een modern alchemist is hij in staat, boodschappen uit energetische realiteiten, die zich vaak búiten ons zicht bevinden, te duiden. Zo werkt hij al méér dan een decennium samen met het medium Judith Moore uit de VS. Samen geven ze workshops, die altijd druk bezocht worden. De essentiële zoektocht van Judith Moore, naar de wortels van het menselijke bewustzijn en het herstel van de mensheid in zijn volle glorie, resoneert met die van Herbert van Erkelens.

De enorme reikwijdte van het werk van Judith klinkt onder andere door in haar zelfverkozen naam als ‘Cosmic Messenger’. Veelal is haar informatie van een -op dát moment- nauwelijks te duiden diepte. En is mede dáárdoor regelmatig oudere informatie, die ze dus al eerder doorgaf, ineens heel actueel..!

Deze doorgeving hieronder, van ruim 1 week geleden, kun je in één adem lezen met alle andere info, die doorgegeven is door andere ‘kanalen’ over dit onderwerp. Zoals we HIER de informatie in een artikel hebben gevat, die wij met Berry Vincenta samen, hebben ontvangen. We laten graag Herbert aan het woord in zijn inleiding naar de boodschap, de Pleïadische boodschap. Heb je niets met deze info, laat hem dan lekker links liggen. Een andere benadering kan zijn, dat je de info leest en dátgene behoudt, wat resoneert met jouw essentie. We wensen je veel wijsheid bij deze informatie..!

* * *

x
x

Boodschap aan de mensheid van Pleïadische bron..

2020 © Judith Moore/Herbert van Erkelens | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Judith K. Moore

INLEIDING door Herbert van Erkelens:
‘Op 12 maart jl. had ik een korte ontmoeting met een aantal goede vrienden onder wie het medium Judith Moore. Zij zag dat ik gedeprimeerd en verdrietig was. Een dag later kreeg Judith een boodschap over het Coronavirus door, waaruit bleek dat het virus genetisch gemanipuleerd was. Het was -volgens deze boodschap- niet uit de natuur, maar uit een experimenteel laboratorium afkomstig. Volgens het bericht dat Judith doorkreeg, is het oorspronkelijke DNA van het Coronavirus van transformerende aard. Het is niet geschapen om leven te vernietigen, maar om bepaalde gifstoffen op cellulair niveau uit ons lichaam te verwijderen. Hierover werd het volgende opgemerkt:

‘Deze communicatie is afkomstig van de Galactische Raad van Kwantumonderzoek. De Raad werd gevormd om de mensheid bij de transitie te ondersteunen ten behoeve van de leefbaarheid van de Aarde en alle soorten, alle levende organismen op de planeet. Wij zijn een Alliantie van Licht in samenwerking met de Galactische Bron en hebben een analyse gemaakt van de vibratie van de mutatie die anti-leven is en geen deel vormt van de oorspronkelijke component van de cellulaire bio-energetica van het Coronavirus.

Het bewustzijn van het Coronavirus is ontworpen om te zuiveren en te ontgiften en wenst natuurlijk hulp. Het heeft hulp nodig van het menselijke organisme om te kunnen werken met de leven schenkende componenten die oorspronkelijk ontworpen zijn voor zuivering en ontgifting. Je kunt die hulp verlenen door je te verbinden met alle bio-organismen in je fysieke lichaam op een cellulair niveau.’

Judith kreeg deze woorden door toen ze bij haar vriendin Agnes logeerde die aan de Keizersgracht in Amsterdam woont, waar vroeger walvissen van de walvisvaart gebracht werden. Vandaar dat ons geadviseerd werd:

‘Verbind je met de bio-energetica van het oorspronkelijke menselijke DNA dat leven onderhoudt. Open je bewustzijn om de actieve kracht van het Goddeeltje binnen het walvis-DNA te ontvangen. Stel je open voor het vermogen dat walvissen hebben om met het morfogenetische veld van de bio-organismen op de planeet en met de watermoleculen te communiceren. Dat versterkt de bio-genetica van de oorsprong van het DNA van het coronavirus dat resoneert met het Goddeeltje.
Het is essentieel dat je begrijpt dat het Coronavirus een intelligent organisme is dat van nature geneest, ontgift en niet levensbedreigend is. Het giftige element dat in een laboratorium aan het Coronavirus werd gebonden schond de biogenetische structuur van de soort binnen de gemeenschap der virussen en schond de genetische codes ervan.’

Als het oorspronkelijke coronavirus inderdaad is gemanipuleerd, dan zijn de maatregelen van de regering volkomen gerechtvaardigd. Het is volgens de transmissie van Judith niet de natuur zelf die zich tegen ons heeft gekeerd, maar een virus van duistere makelij. Er zit een duistere agenda achter: ‘De agenda was om angst te creëren en een zuivering van zwakkeren te bereiken, zoals raciale zuivering.’

Als het inderdaad om de krachten van anti-leven gaat, zou onze redding kunnen zijn dat we vanuit een hoger bewustzijn het element van anti-leven verbinden met de essentie van liefde en de kracht van vereniging. Alleen liefde zonder grenzen is in staat om de duistere krachten in en buiten onszelf van hun werkzaamheid te ontdoen.

Omdat Judith haar weg terug naar de VS, vanwege de noodmaatregelen die in Nederland en België genomen werden, afgesloten zag worden en ze ook haar workshops niet kon geven, keerde ze terug naar Amerika. Op 21 maart was ze weer in de VS en stond ze ’s ochtends telefonisch in contact met haar dochter Christy. Daarbij kreeg zij een boodschap aan de mensheid door die hieronder in Nederlandse vertaling is weergegeven.

Door deze boodschap veerde ik weer overeind; mijn depressie verdween. Ik was zo lang op zoek geweest naar mijn missie in het leven. Nu begreep ik dat mijn aanwezigheid op aarde in maatschappelijk opzicht nodig was. Ineens besefte ik dat de pandemie enorme consequenties voor de wereldsamenleving kon hebben.

Kryon, een bijzondere bron van informatie voor deze tijd. (klik voor info van/over Kryon hier op de website)

Wat zijn die consequenties?
Een aantal daarvan kun je om je heen waarnemen, als je voor de noodzakelijke boodschappen het huis uit gaat. De mensen zijn een stuk aardiger voor elkaar geworden. We beseffen nu dat we deze mondiale crisis alleen met elkaar tot een oplossing kunnen brengen. Maar om zeker te weten dat er, in weerwil van de duistere bedoelingen, een betere wereld op komst is heb ik een paar channelings beluisterd van de engel Kryon die via het medium Lee Carroll zijn doorgegeven. Die channelings staan als audiofiles op internet bij het recente bezoek van een groep mensen rond Carroll aan IJsland.

Kryon bevestigt dat het recente Coronavirus een menselijke aangelegenheid is. Gaia is er niet voor verantwoordelijk. Twee regeringen zouden betrokken zijn bij experimenten met het Coronavirus en deze regeringen maken zich nu zorgen over hun aandeel in de crisis. Als onderzoeksjournalisten hun werk goed doen, komt de waarheid aan het licht en die openbaarmaking zal tot een geopolitieke verschuiving leiden.

Het belangrijkste is echter dat er lichtwerkers op aarde aanwezig zijn om in deze beangstigende tijden bij mensen een hart onder de riem te steken. Hun taak is niet politiek van aard. Zij zijn hier om kalm en gezond te blijven en zich niet door angst te laten leiden. De pandemie zal voorbijgaan. En dan zal er een groenblauwe planeet verschijnen die meer mededogen kent. Alles zal anders zijn, niets zal meer normaal zijn. Het menselijke bewustzijn is bezig te verschuiven. Het begin daarvan is nu!’

Herbert van Erkelens
28-03-2020

PS. Voor nadere informatie verwijs ik je graag naar mijn Facebook pagina, HIER

* * *
X

Van de Pleiadische Galactische Raden van Licht:

– Boodschap aan de mensheid –

De mensheid wordt opgeroepen de geestdrift op te wekken die verandering mogelijk maakt. De kracht van liefde is een scheppingskracht die co-creatie en deelname vereist van degenen die door spirituele krachten zijn geroepen om te ontwaken en de verandering teweeg te brengen die tot een verschuiving van de werkelijkheid leidt. De staat van ontwaakt bewustzijn maakt ruimte om het nieuwe licht binnen te laten dat een constante vibratie is die vanuit de innerlijke vlakken en van buitenaf stroomt. Jullie zijn de kanalen van het Licht die de constante vibratie van hogere frequenties ontvangen die het hologram van de werkelijkheid verlichten.

Wij zijn de Pleiadische Galactische Raden van Licht. Wij erkennen dat jullie onze menselijke verwanten zijn. Wij zijn nu aanwezig om jullie te helpen in deze tijd van grote uitdaging en verandering. We ondersteunen de verschuiving in het bewustzijn op Aarde door het sturen van aardse golven en golven van Pleiadisch kristallicht. Pleiadisch kristallicht resoneert met de kristallen componenten in de lichtdeeltjes van het menselijke DNA.

Het Pleiadisch kristallicht verbetert je vermogen om je te verbinden met de eeuwige krachten van het leven, de leven gevende energie die de verbinding verbetert van de biosferen van de planeet met de menselijke perceptie van de werkelijkheid. De chaos komt voort uit verstorende energiepatronen die jullie waarneming hebben opgesloten in fatalisme, hebzucht en manipulatie. Alles is energie en de energie van deze trillingen blokkeerde in het menselijke bewustzijn het vermogen om verandering mogelijk te maken.

Er zijn vele factoren die de transformatie van de werkelijkheid in de hand werken. Het is een alchemistisch proces dat zich manifesteert vanuit de Bron van Eenheid in Creatie. Jullie wereld heeft het Genesisdeeltje ontvangen vanuit de Bron van Creatie. Het Genesisdeeltje is een lichtdeeltje, een genoom (gedefinieerd als een complete set van genetisch materiaal aanwezig in een cel of organisme) dat alleen beschreven kan worden als het Licht van Creatie dat zich manifesteerde bij het begin van het leven op aarde en bij de oorsprong van het menselijke bestaan. Het is de Godskracht die nieuw leven, nieuw bewustzijn activeert en de nieuwe eeuwige cyclus van Eenheid initieert. Het is het begin van alles wat zich in de schepping op het aardse vlak manifesteert.

Het Genesisdeeltje is een natuurlijke kracht. Het is een genoom van licht.
Het Genesisdeeltje is een zuiver deeltje van leven gevende energie vanuit de Bron van Eenheid, vanuit de kracht van Creatie. Door de goddelijke aard van het menselijke bewustzijn zijn mensen in staat om zich te verbinden met de goddelijke krachten van Creatie. Een tijd lang verloor de mensheid die vitale verbinding, maar nu keert zij terug. De oorspronkelijke menselijke blauwdruk is in synchronisatie met Creatie. Afscheiding is een illusie, jullie maken echt deel uit van de Eenheid die de levensvatbaarheid van de werkelijkheid ondersteunt. Velen van jullie zijn ontwaakt tot deze waarheid, de waarheid die jullie bevrijdt van de beperkingen van angst en afscheiding.

De Pleiaden-groep van zonnen/planeten, zoals die zich aan de hemel aan ons laten zien.

Het Pleiadische kristallicht is verbonden met de actieve krachten van Creatie in het Genesisdeeltje en creëert een vibratie die de realiteit uitbreidt en de perceptuele velden opent voor nieuwe gedachtevormen die tevoorschijn komen uit oude structuren die de mensheid beperkten en die zich herhaalden in patronen die zelfvernietigend waren. Jullie Aarde is vanuit de kosmos doordrenkt met kosmische deeltjes die bestaan uit het Genesisdeeltje of het genoom van licht. Deze kosmische deeltjes dringen de watermoleculen van de planeet binnen en reageren met de leven gevende kracht van water via een machtige Godskracht die oneindig en zelf-herstellend is.

Jullie ervaren een catharsis, een zuivering en een reiniging die disharmonische energiepatronen losmaakt terwijl het virus de cellulaire componenten van leven gevende energie ontgift binnen de bio-energetica van de mens. Na deze massale reiniging zal er een toestroom van licht zijn, een wonderbaarlijke kracht die uit het menselijke bewustzijn komt en tot een visie van hoop inspireert.

Het Pleiadische DNA is door de tijd heen op de aarde gezaaid. Wij zijn jullie menselijke verwanten. De inheemse bevolking noemt ons hun Sterrenvoorouders. We hebben de Aarde in het verleden gekoloniseerd met onze globale verwanten. We hebben het Pleiadische DNA gezaaid, tezamen met de Pleiadische Christusfrequenties.

Wij dragen evenals jullie de goddelijke blauwdruk van Creatie die het Christusbewustzijn wordt genoemd. In oude tijden werden we een deel van de mensheid en vergaten we geruime tijd dat we van andere sterrenstelsels waren. Velen van jullie beginnen zich hun herkomst te herinneren daar jullie DNA is geactiveerd. Menselijk/Pleiadisch DNA is een genetische code voor kosmisch bewustzijn dat een opleving ervaart. De Pleiadische lichtcodes zitten niet alleen in het menselijke DNA, ze zitten ook in het planetaire DNA. Want jullie DNA is een microkosmos voor de macrokosmos van Al Wat Is. Jullie maken deel uit van het DNA van de Aarde en delen jullie bewustzijn met elke levensvorm die bestaat.

Een boek over de verzwegen relatie van de native Americans met buitenaardsen laat zien, hoe verzwegen de buitenaardse realiteit feitelijk is..!! (klik voor lead)

Er was een oude profetie en een belofte rond de terugkeer van de Sterrenvoorouders. We zijn teruggekeerd en hebben onze nakomelingen wakker gemaakt. We zijn hier om de mensheid, onze verwanten, te helpen door deze tijd van massale verandering en onzekerheid. We hebben in de Pleiadische gebieden enorme ondersteuningssystemen opgezet om de levenskracht van de Aarde te ondersteunen en om energetisch in te spelen op de kristaltrilling van het leven op aarde.

Wij roepen jullie nu op om je actief bezig te houden met de lichtdeeltjes in jullie DNA die het Genesisdeeltje en de Pleiadische lichtcodes dragen. Jullie kunnen dit eenvoudigweg doen door de intentie aan te geven om energetisch contact met ons op te nemen. Het kan zijn dat jullie geen directe boodschappen krijgen, sommigen van jullie wel, anderen zullen de vibratie voelen of de verbinding merken. Jullie goddelijke intuïtie zal jullie begeleiden.

Er zal een tijd komen in de toekomst dat jullie ons zullen kennen als jullie familie en vrienden. Jullie maken deel uit van een galactische gemeenschap in de hogere orde van het licht dat zich zal manifesteren op de Aarde en dat nu al doet op onbegrijpelijke wijze.
Dit is de wedergeboorte van het licht. We vragen jullie om het als zodanig te zien en te weten dat het welzijn van het geheel zal worden gediend. Weet dat we hier zijn om jullie energetisch te ondersteunen en lief te hebben in deze onzekere tijden waarin jullie geloof en alleen jullie geloof jullie zal leiden naar het inzicht dat Creatie oneindig is. En er zal inderdaad sprake zijn van een nieuw begin. Weet alsjeblieft dat jullie kunnen samenwerken met Creatie om nieuw potentieel voor het menselijke bestaan te vormen en datgene los te laten wat het leven niet dient.

We zien vanuit een wereld voorbij de tijd zoals jullie die kennen. Ons perspectief is heel anders dan jullie perspectief vanuit het tijdscontinuüm van de Aarde. We zijn in staat om het verloop van het bewustzijn te zien en te begrijpen, het bewustzijn dat in de menselijke ziel ontwaakt en de werkelijkheid uitbreidt. We delen onze visie met jullie. Wees het licht waartoe je hier bent gekomen om het te zijn. Deel je licht royaal. Laat het in overvloed stromen. Het is een pure vibratie van Liefde.

We nodigen jullie uit om je te verbinden met de Galactische Raden en je te verbinden met de kracht van de liefde die we jullie sturen. Jullie zijn de kanalen van het licht om onze vibratie en onze liefde te ontvangen die het vermogen tot verandering en het ontstaan van de nieuwe realiteit vergroten. We zien het kwantumkarakter van tijd vanuit ons tijdspectrum, de tijd is eeuwig.

Kwantumtijd stroomt met de vibratie van Alles Wat Is. Zij is in harmonie met het bewustzijn van liefde en de oneindige bron van Creatie. Je mag je verbinden met de kwantumtijd die de aard van je werkelijkheid verandert. Het is daarbij vereist om naar binnen te gaan. Als je dat doet, heb je de mogelijkheid om echt verbonden te raken met kwantumtijd. Je zult dan zien dat het ritme van je leven harmonieuzer wordt, ongeacht de chaos die gaande is. Ja, je moet voelen wat er om je heen gebeurt. Maar je hoeft daardoor niet verteerd te worden, wanneer je je concentreert op je hart, op het centrum van je wezen en op de goddelijke kracht in jou.

Wees in vrede in de wetenschap dat deze boodschap hoop en inspiratie brengt en zend deze uit in golven van licht en liefde voor al diegenen die bang zijn en onzekerheid ervaren. Zo word je een deel van het ondersteunen van de vibratie van de oorsprong, de Genesis van het licht dat de nieuwe realiteit doet ontstaan.

We moedigen je aan om niet kortzichtig te zijn door je in illusies te begeven, maar om je bewustzijn te openen voor de gaven en de kracht van de liefde. Vergeving is de sleutel en dankbaarheid is de alchemie die het bewustzijn verschuift van dualiteit en chaos naar liefde en harmonie. Wees je bewust van de impact die hebzucht heeft gehad op het ecosysteem, vergeef het en laat het los. Voel alsjeblieft niet het collectieve schuldgevoel. Of als je het toch voelt, verander het met liefde en laat het los. Jij persoonlijk vernietigt je wereld niet.

Als je voor liefde kiest, help je de Nieuwe Hemel, Nieuwe Aarde te creëren. Heb medelijden met hen die nog steeds leven in de illusie van afscheiding en angst. Je zult je realiseren dat je in staat bent om de nieuwe realiteit te manifesteren. Zij zullen dat na verloop van tijd, en eerder dan wat je je kunt voorstellen. Wanneer je de verandering realiseert, word je een actief onderdeel van de energetica van verandering die de collectieve realiteitsverschuiving versnelt. Jij levert jouw aandeel door positief te zijn, geloof te hebben en tot hoop te inspireren. Jij levert jouw aandeel door te kiezen voor liefde.

Wij zijn de Pleiadische Galactische Raden van het Licht.
Gezegend zijn de harmonie en de macht van vrede die de Godskracht op de Aarde heeft doen ontwaken voor de verschijning van de nieuwe realiteit.
Weest gezegend, zo zij het en zo is het.

* * *

Judith K. Moore

Chimayo, 21 maart 2020

4 gedachten over “Boodschap aan de mensheid van Pleïadische bron..

 1. HARTstikke mooi en WAAR, een GODDELIJKE balsem voor ons, Goddelijke mensen!
  Het is zo makkelijk om te vervallen in al die negatieve puzzeltjes, maar het belangrijkste is de verbinding met de oneindige LIEFDE en de innerlijke rust. Dank je wel voor de herinnering Herbert en Judith, jullie zijn speciale peetkinderen. SHINE ON. Liedje voor de ill uminati: https://www.youtube.com/watch?v=xLy2SaSQAtA

 2. Een jaar of 20 terug heb ik vrij veel te maken gehad met ‘channeling’, uiteraard ook van pleïadische bron. De tekst is héél herkenbaar. Ik wens jullie veel succes met wachten. We zullen iets moeten doen vrees ik. Stoppen met in de wifi te zitten en een mobiel tegen je hoofd houden. Weggaan uit Nederland is ook een aanrader.

  1. Bijzonder is dat ik sinds paar weken continue een soort urge heb, om de waarschuwing door te geven, dat de mobiel 100% als ‘medeplichtige’ dient te worden gezien, bij deze fysiek-lichamelijke crisis. Het beschermend veld om ieders lichaam is geënterd..! IEDEREEN draagt dat ding in zijn aura, OP HET LIJF..

   Als je ziet wat bijvoorbeeld één druppeltje Bach-bloesem energetisch in je systeem al doet..!! En dan hebben we het hier over miljoenvoudige invloed..!!
   Dan weet je wat GERAFFINEERDE AI IN STAAT IS TE DOEN, met jouw mobiel, ongeacht op wat voor golflengte die staat afgesteld.. DOE DAT DING UIT EN ZET ‘m PAAR KEER PER DAG AAN OM TE KIJKEN WAT ER SPEELT.. Ga anders gewoon aan een draad achter laptop of computer zitten..!

  2. https://www.telfort.nl/blog/op-de-hoogte/hou-een-oogje-in-het-zeil-met-deze-3-babyfoon-apps.htm
   Wanneer ouders via een APP op de telefoon hun baby in de gaten kunnen houden en zelfs een slaapliedje door dat ding tot in de slaapkamer van de baby ten gehore kunnen brengen zou het dan ondenkbaar zijn dat anderen dat ook eventueel kunnen met minder menslievende bedoelingen?
   Overheden zijn nu wat de KGB in Rusland was (Putin heeft daar zelf deel vanuit gemaakt) en een vos verliest misschien wel zijn haren maar niet zijn streken wat kan inhouden dat ook hij deel is van de “elite” en hun plannen eveneens steunt.
   Kennelijk is het zo dat het met 3 G al mogelijk is om bij mensen die de juiste apparatuur in huis hebben (meestal omdat het zo makkelijk is en omdat ze met de mode mee willen doen) door te dringen tot in de slaapkamer en nu ze 5 g uitrollen kunnen ze mogelijk zelfs apparaten op afstand bedienen.
   Teveel doen overheden hun best om onder de noemer voor ieders veiligheid allerlei apparatuur te kunnen installeren en camera’s kunnen ze dan ook goed gebruiken natuurlijk om iedereen te volgen en het wordt nog beter wanneer er gezichtsherkenning op zit,daarbij komt ook nog dat camera’s goed te gebruiken zijn voor plundering van ieders portemonee door boetes uit te schrijven op bases van opnamen.
   Tel daarbij op wat in het artikel over die satellieten van Elon Musk op deze site beschreven is en vraag je dan af of dat ook deel van het in de gaten houden van mensen is ik denk het wel.Ze kunnen zelfs met kleine drones op afstand mensen doden doordat ze die drones met cameraatjes uitrusten en zodra die de gewenste persoon in beeld krijgt kan hij de trekker overhalen.Ze geven niets om onze veiligheid maar het enige wat zij willen is controle over alles en iedereen. Computers die ze nodig hebben om hun digitale plannen in werking te zetten zijn allang in gebruik en de meeste bedrijven zijn ook in die val getrapt want de boekhouding gaat via computers zoals ook zaken regelen met overheidsdiensten (opgedrongen) meestal per computer moet.De overheden en vooral gemeentes en banken verweren zich met “het kan niet anders en we zullen wel mee moeten gaan met de tijd” wat natuurlijk onzin is want nog niet zolang geleden deden we het nog anders en dat kan ook nu nog alleen dan moet je het wel willen natuurlijk.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.