Advertentie

2009 en daarna…


“Geliefde vrienden, jullie jaar 2009 is bijna ten einde, een jaar van veel ophef dat velen heeft gestimuleerd om op een andere manier naar de wereld te gaan kijken waarin jullie leven. De vele berichten vol beloftes die jullie bereikten vanuit hogere dimensies, lijken haaks te staan op de berichten die uit jullie eigen dimensie komen, en die bij velen angst en onrust brachten.”

2009 en daarna…

Jeshua via Frank Hoogerbeets / 21 december 2009

Frank Hoogerbeets

“Het is voor jullie een tijd om te navigeren tussen alle energieën van angst en chaos door, een tijd om vol te houden en vast te houden aan jullie eigen waarden en overtuigingen.

Als ik naar jullie harten kijk, zie ik dat velen van jullie zich afvragen wat de reden en bedoeling is van alle negativiteit in jullie wereld: „Waarom worden we geconfronteerd met al die negatieve berichtgevingen in de media, alsof er geen hoop is op een betere wereld, alsof onze toekomst uitzichtloos is, dat het niet goed gaat met het milieu en dat er op korte termijn niet of nauwelijks iets aan kan worden gedaan. Waar gaat dat naartoe met onze wereld?“

Wat jullie dienen aan te spreken, geliefden, is het diepere innerlijke besef dat er een Goddelijk Plan is voor jullie wereld, hoe uitzichtloos de situatie van sommigen van jullie ook lijkt te zijn.

Dit Goddelijke Plan behelst voor deze tijd waarin jullie nu leven een grotere manifestatie van negativiteit die jullie dwingt te zoeken naar jullie innerlijke overtuigingen, immers, alles wat zich in jullie wereld manifesteert, maakt uiteindelijk deel uit van een Plan binnen het Kosmische Geheel, en zijn de manifestaties van een spel tussen positieve en negatieve krachten. De afgelopen tijd was dan ook op ongeacht welk niveau voor ieder van jullie een beproeving: kunnen jullie zien voorbij de beperkingen van jullie fysieke realiteit, kunnen jullie uitstijgen boven de lagere energieën van angst, of laten jullie je er door meeslepen?

Het diepere besef dat 2009 jullie heeft gebracht is dat de Oneindige Schepping altijd twee bewegingen of uitingen van energie kent, namelijk een positieve, expanderende beweging, en een negatieve, samentrekkende beweging. Dit diepere besef maakt het jullie mogelijk om boven de beperkingen van dualiteit uit te stijgen, die jullie wereld zozeer kenmerkt, met het volledige besef dat alles wat zich manifesteert, zijn plaats heeft en een doel dient.

Sommige mensen hebben de negatieve beweging in de Schepping nodig om tot een dieper besef van zichzelf te komen, terwijl andere mensen bepaalde negatieve ervaringen al achter de rug hebben en inmiddels naar een hoger plan bewegen. Hierover mag men niet oordelen, een les die duidelijk naar voren komt in een wereld waarin mensen van verschillende bewustzijnsniveaus samenleven en waarin als nooit tevoren de lessen van tolerantie, verdraagzaamheid en onvoorwaardelijke liefde – waartoe ik de mensheid tweeduizend jaar geleden opriep – kunnen worden geleerd.

Zie daarom alle facetten van het leven op Aarde als middelen om tot een hoger bewustzijn te komen, waarbij de negatieve factoren niet de uitingen zijn van enkele mensen en instituten die naar macht en materiële rijkdom hunkeren en het op de mensheid hebben voorzien, maar deel uitmaken van de bestemming van de mens op Aarde, die uiteindelijk voor iedereen naar een hoger doel zal leiden.

Wijs dus niet met de vinger naar bepaalde leiders in de wereld die een positieve bestemming van de mens lijken te willen ondermijnen. Sommige van deze leiders zijn hoog ontwikkelde zielen die bepaalde mensen een stevige spiegel voorhouden! Wijs in plaats daarvan met die vinger naar jezelf en vraag je af wat jij kunt doen aan jezelf om jouw omstandigheden en die van de geliefden om je heen te verbeteren.

De afgelopen tijd was dan ook op ongeacht welk niveau voor ieder van jullie een beproeving: kunnen jullie zien voorbij de beperkingen van jullie fysieke realiteit, kunnen jullie uitstijgen boven de lagere energieën van angst, of laten jullie je er door meeslepen?

Tweeduizend jaar geleden heb ik de boodschap verkondigd dat eens mijn Vader zijn vinger zou opsteken. Geliefden, die tijd is aangebroken. Er is niet één atoom, niet één deeltje van de materie waaruit jullie fysieke werkelijkheid is opgebouwd, dat niet zal worden beroerd door de Uitademing van de Liefde van mijn Vader voor zijn kinderen! Voor wie zijn ogen en oren open heeft, zal dit de komende tijd duidelijk worden.
Nu al kunnen jullie het verval zien van de oude systemen die de hogere energieën van deze Uitademing niet kunnen verdragen. Houd daarom niet vast aan uiterlijke zekerheden zoals jullie maandelijkse salaris. Zeker, op dit moment dienen jullie inkomsten nog een doel, maar die realiteit zal voor jullie niet blijven bestaan.

Wat wel zal blijven is jullie staat en verandering van bewustzijn, dat deel van jullie zelf dat naar deze wereld is gekomen en dat een fysiek lichaam heeft aangenomen om deze tijd van grote transformatie, jullie opstanding en overwinning op de fysieke dood, te ervaren. Ik was de bereider van het tijdperk dat jullie nu achter jullie laten, en er zal een volgend tijdperk komen met een nieuwe wegbereider.
Zo is het altijd gegaan, en zo zal het ook nu gaan voor de mensheid op de planeet Aarde. Wees dus niet bevreesd, geliefden, en treed met geheven hoofd de komende gebeurtenissen tegemoet in de wetenschap dat alles in jullie wereld van tijdelijke aard is en dient om jullie te helpen evolueren naar een hoger bewustzijn, naar een groter besef van wie jullie werkelijk zijn.

Ik was degene die tweeduizend jaar geleden aan het kruis werd geslagen, maar die zich heeft bevrijd van de beperkingen van tijd en ruimte. Ook jullie kunnen je daarvan bevrijden door deze wereld te zien voor wat zij is: een realiteit die vergankelijk is, zoals elke realiteit vergankelijk is, en die dient als een leerschool, niet meer en niet minder. Er komt een tijd dat de mensheid dit klaslokaal van de Oneindige Schepping ontgroeit. Ga daarom moedig door de komende veranderingen en verheug je op jullie nieuwe thuis!”

Copyright © 2009 Frank Hoogerbeets (www.ditrianum.org).
Deze informatie mag alleen in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid, inclusief deze copyright-vermelding.

136 gedachten over “2009 en daarna…

 1. De kerken zit vol met mensen die geloven wat in de bijbel staat ,zien zij er verlost uit
  Hoeveel mensen zijn er in de geschiedenis niet vermoord in naam van Jezus en de bijbel
  Hoeveel priesters kunnen niet van de kinderen afblijven dit alles zegt mij dat de essentiële boodschap niet begrepen wordt God is Liefde onvoorwaardelijke Liefde heb uw vijanden lief.
  Daarom nogmaals .
  Ieder mens is als hij ervaringsvol is een Jezus mens door het offeren kruisigen van zijn ego staat het Christusbewustzijn in hem op .Daarom zijn de gnostici in de geschiedenis
  altijd zo vervolgd want dit geeft veel meer potentie voor verlossing En niet alleen dat Jezus voor onze zonden gestorven en door dat alleen aan te nemen tot verlossing te komen in veel bijbelkringen worden de gnostici onder gebracht als new-age ben het hier niet mee eens De NAG HAMMADI geschriften zijn apocriefe geschriften hier staan zeer bijzondere evangeliën in over Jezus Zij horen naar mijn mening ook bij de bijbel
  volgens het canon werden ze door de kerken niet erkend en daarom staan ze niet in de bijbel ik snap wel waarom Vergeet ook de kostbare bibliotheek in Alexandrie niet, er wordt hele verlossende kennis voor de mensheid achter gehouden kunnen ze lekker de mensheid tegen elkaar ophitsen.
  Nogmaals ieder mens die ervaringsvol is kruisigt zijn ego zo staat het Christusbewustzijn in hem op ,Jezus komt je niet redden Jij gaat zelf in je kracht staan dit is het JezusChristusbewustzijn of het zuivere moslim geloof of de zuivere boedisten etc.etc.We dachten toch werkelijk niet dat alleen Christenen tot verlossing kunnen komen en dat de rest het kan schudden wat een hoogmoed is dat, Mens ken Uzelve
  Lezen Johannes 14:12-14.
  Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want ik ga tot de Vader; en wat gij ook vraagt in mijn naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde. Indien gij Mij iets vraagt in mijn naam, Ik zal het doen.

  Jezus zegt hier dat wij nog grotere dingen zullen doen dan Hijzelf!

 2. @Gait Ik zie een goede daad als iets dat je voor iemand doet vanuit liefde zonder iets voor terug te verwachten.

  Weet je, ik ben echt heel gelovig! Ik geloof dat zo iemand als jezus daadwerkelijk kon helen met zijn handen. Ik doe dat zo veel als ik kan, Ik kan namenlijk ook genezen met mijn handen. Wat ik nu niet weet hoe kan ik de wereld genezen van de vaccinaties van oorlogen en dergelijke.

  Ik zou dat zo graag willen dat iedereen gewoon gezond en gelukkig leven zou hebben! De aarde geeft ons alle middelen om gelukkig en gezond te leven, maar ja er zijn ook zakken die echt bizaar zijn en ik weet dat ik dat moet kunnen genezen, alleen het is zo veel…zo veel ellende.

 3. Gait, ik vind jou nu zó inconsequent. Ik heb afgelopen 3/4 jaar (zoiets) niet anders dan jouw commentaar op verschillende onderwerpen gelezen en ook al was ik het er vaak niet mee eens, je was één ding en dat consequent.

  Altijd schermen met wikipedia of bewijs en alles wat maar enigzins op gevoel of gewoonweg weten in je hart, gebaseerd was dat werd door jou weggebonjourd…tot nu toe.

  Ik ben 3 keer van mijn stoel gedonderd omdat je hier nu ineens beweert het verhaal van de Bijbel te geloven. Het verhaal dat Jezus is opgestaan ná de dood en alles wat daarbij komt kijken. (ik ken de bijbel inhoudelijk niet echt, dus hou het even globaal)

  Niet dat ik het niet geloof, maar het is compleet onbewijsbaar man! Het enige wat met zekerheid te zeggen is, is dat het door ik weet niet hoeveel mensen geschreven en geïnterpreteerd is en dus zo ie zó een gekleurd verhaal is geworden.

  Maar ET’s en verhalen over foute vaccinaties met bewijs etc, doe je af als kolder….nee maar de bijbel klopt.

  Ik zelf kan echt niet anders dan geloven dat je op de één of andere manier “gestuurd” wordt om op een site als deze de aandacht af te houden van de werkelijke dialogen die gevoerd zouden kunnen worden. Gewoon mijn gevoel en niet bewijsbaar.

  Volgens mij lig jij helemaal dubbel van de lach, iedere keer als er weer eens energie aan jouw mening besteed wordt – há weer iemand op de kast gejaagd.

  Ik kan er wel om lachen hoor, het is inmiddels heel lang geleden dat ik op jouw commentaar gereageerd heb, maar alsjeblieft, blijf wel consequent in de wijze waarop je commentaar geeft en ga nu niet ineens beweren dat je iets wat niet bewezen kan worden gelooft.
  Veel liefs

 4. @ Sam
  ik geloof nu eenmaal dat de bijbel waar is van voor tot achter. mijn geloof word mede gesterkt door het steeds meer zaken uit openbaringen waarheid lijken te worden het herstel van Israël en dergelijke. feit blijft dat ik niet kan bewijzen dat de bijbel waar is. ik vind zelf de bijbel wel een stuk waarschijnlijker , dan frank hogerbeets of je mag hem ook goeroe salami noemen of wat dan ook.

  maar het is en blijft een geloof en zo lang het over mijn geloof gaat zal ik mijn visie daar over geven.

 5. @ allemaal
  Het is voor mij altijd de vraag waarom we via negativiteit ons bewustzijn dienen te verhogen. Waarom zijn we gezakt in bewustzijn? En als we met zijn allen God zijn, dan heeft God toch een erg lastige kant dat hij zo met zichzelf overhoop ligt.
  Ik kan me nog voorstellen dat hij een tweede schiep zodat hij zich kon ervaren. Maar ik kan nog steeds niet begrijpen ondanks de mooie woorden die hierboven zijn vermeld dat dit nodig is. Waarom moesten wij als we uiteindelijk God zijn zover de materie in en lijden en dan aan ons lot overgelaten worden en dan via die negatieve ervaringen weer
  tot hoger bewustzijn komen. Is dat niet een onzinnig gebeuren? Waarom deze weg?
  Kan iemand mij dat uitleggen?

 6. Hoi Gait,

  Helemaal terecht dat je de Bijbel meer gelooft dan goeroe Frank, kan ik allemaal begrijpen.

  Ik begrijp alleen jou niet. En dat wil ik zo graag. Zoals gezegd je bent één en al bewijs eisend als het om andere zaken gaat, zaken die ook bewezen zijn maar waarvan JIJ het niet als bewijs ziet….en dan ben ik met stomheid geslagen dat je de Bijbel dus wel gelooft.

  Ik kan daar met mijn petje niet bij. Je verbaast me gewoon 😉

 7. @janee: je referaat, waar je eigenlijk 13 boekdelen voor nodig hebt, heb ik van deze commentaarpositie verwijdert. Sorry hoor, maar het is niet de bedoeling dat hier hele artikelen verschijnen. Hopelijk snap je me, zo niet, dan toch!

 8. @Gait
  Ik zou nooit zoals jij een blog maken om andere mensen te vernederen.Ik denk dat je op een andere manier ook je standpunt duidelijk kunt maken. Ik moet toegeven dat je me wel iedere keer weer verbaasd(net zoals je Sam verbaasd)
  Gait ik weet dat je mij met negativiteit niet kunt treffen,dat het uiteindelijk alleen maar bij jouzelf terugkomt(zelfs virtueel).Maar mijn dilemmma is dat ik jou toch het goede gun!
  Ik hou er wel van als iemand scherp en alert is en als een spiegel voor iemand anders wil zijn,maar je kunt ook te ver gaan.
  Mijn Jezus is de Jezus van Liefde,compassie,verdraagzaamheid,onderscheidingsvermogen,
  verantwoordelijkheid,behulpzaamheid en ruimhartigheid(zonder eigen belang)Jouw Jezus ook Gait?

 9. @Riet 16:30

  Dat is een zeer herkenbare vraag en een diepgaand onderwerp.
  Je kan lachen omdat je kan huilen, en dat klinkt simpel, maar dat is het in een wereld waar sommigen lachen om iets waar anderen om huilen allesbehalve.
  Wat denk je zelf Riet, zijn we new kids on the block of demente goden? Wel een belangrijk verschil volgens mij.

  groet

 10. God openbaart zich als je alle mentale concepties over God hebt los gelaten.
  Dit wordt ook wel kruisiging genoemd doordat God zich dan openbaart geloof je niet meer je weet.De sleutel is overgave aan dat wat in jou is jij bent niet meer de controlerende factor.

 11. @Riet
  Zijn we aan ons lot overgelaten? Riet zou het zomaar kunnen zijn dat jij iemand bent die anderen helpt met hun lot! heb je daar al aangedacht? vast wel! Alles heeft een reden! zelfs al zie je het nu niet(wat ik betwijfel),er komt een moment……

 12. @Gait
  hahahhahahha, ja we brabbelen wat af hè.
  Als je niet alleen mijn laatste zinnen leest maar je verdiept in wat ik al eerder, ook bij andere onderwerpen geschreven heb, dan weet je mijn visie toch? Van het vierkant heb je toch ook onthouden.

 13. @ Lianne,

  Ik lees graag de antwoorden van mensen in de hoop iets persoonlijks te lezen. Meestal lees ik verhalen die door anderen zijn verteld en worden herhaald. Meesters worden geciteerd en ideeen worden aangehangen.
  Hele theorieen worden aangedragen. Je moet het maar geloven.
  Ik weet het niet Lianne, ik weet echt niet wat allemaal waar is. Ik durf te vermoeden, te twijfelen, ik wil aannemen maar echt weten doe ik het niet. Alles kan waar zijn, of ook niet. Ik weet wat liefde is, daar kan ik over meepraten. Dat heb ik gevoeld, doorleeft. Ik weet wat wanhoop is en hoop en wat eenzaamheid is.
  Ik weet wat menszijn is. Maar ik weet niet wat godzijn is.
  Hoe kan ik me herinneren, wat moet ik daarvoor doen?
  Je hoeft het je alleen maar te herinneren wordt er vaak gezegd. Hoe doe je dat? Weet jij dat Lianne. Kun je dat wel doen of is het meer iets wat je overkomt. Net zoals Liefde.
  Hoe vaak hoor ik niet Ik ben geraakt door Jezus. En dan krijg je een verhaal zoals iedere christenen met hetzelfde verhaal komt. Dezelfde retoriek, niets levends.
  Al moet ik zeggen dat je het bij sommige christenen in de ogen ziet, maar dat zijn dan ook open mensen, geinspireerd en je voelt wat ze vertellen over liefde, over God. Er is ruimte voor twijfel, ruimte voor andere zienswijzen.
  Net zoals in de kerk, de liederen die we horen. Ik wordt er zo triest van. Nee, dan de gospels, vol vuur, geinspireerd
  en je voelt de blijheid. Daar krijgt God of hoe je het noemt de gelegenheid om zich te tonen.Daar wordt je blij van.
  Ik weet dat “God”, ik heb moeite met dit woord, Leven voelbaar is. Het leven is mijn meester. Dat is wat ik weet.
  Maar dat voel ik dan ook iedere dag weer.
  Je wijst me op dat ik het antwoord ben, dat vind ik wel mooi gezegd en iets om dieper op in te gaan.
  Er is in mij een diep vertrouwen dat ik niet kan verklaren,
  maar soms wanneer iets mij diep raakt, wanneer ik het diepe lijden zie van dieren, mensen, kinderen om me heen. Dan kom ik in opstand en ben boos, boos op het Leven, omdat het zo’n pijn doet. Herken je dat?

 14. @Gait
  jij hebt mij geen antwoord gegeven,je hebt mijn vraag beantwoord met een wedervraag. Ik wil heel graag kleur bekennen.Gait als ik jou mijn hand rijk,pak jij hem dan aan?

 15. @ Jerry

  Wat grappig, demente goden. Daar kan ik wel wat mee. Ik wordt er vrolijk van. Ik hoop maar dat God gevoel voor humor heeft, maar dat denk ik wel en volgens mij kan hij/zij er ook wel flink lachen.
  Ik kan me er wel in vinden.
  Maar het zou goed kunnen dat we allebei tegelijk zijn.
  The new kids zullen misschien God wel moeten helpen herinneren wie hij/zij is. Hoop dat God niet teveel vaccinaties heeft gehad of antidepressiva, want dan zie ik het somber in voor beide partijen.

 16. @ Jerry.
  Ja maar zit niet continue in die ervaring, .Jii noemt het zweverig maat ik zal je vertellen
  het was angstig. Het begon bij mij in de natuur dat ineens elk referentiekader wegviel
  Je dondert ineens in een zwart gat dit maakte me heel gevoelig en angstig.
  Als ik weer terug kwam onder de mensen was ik niet aanspreekbaar zo gevoelig alles ging dwars door me heen kon letterlijk bijna niet meer op mijn benen staan en mijn ogen stonden wild. In die periode overkwam het mij steeds vaker het was niet prettig en had er geen controle over.En dit was nu juist mijn sleutel omdat ik controle wilde houden werd ik angstig.Toen ik dat eenmaal goed besefte en de controle losliet raakte ik in verwondering
  Ik voelde me volledig verbonden met alles wat ik zag en niet zag maar wel wist dat het er was.Ik voelde me open en in het Nu wat een enorme energie zit daarin Het voelt als Liefde.
  Een stroom van energie als 1 voorbeeld want het laat zich niet in woorden uitdrukken
  Ik zag niet de zee ik was de zee en het wonder waar de zee uit ontstaat.

 17. @ Lianne Het is Goed zo , het hele verhaal is 2000 jaar geleden al volbracht , elke tita tovenaar die daar wat aan toe te voegen heeft of zegt dat Jezus via hem spreekt is bij voorbaat een valse profeet . zie mijn eerdere stukjes hier over , nog veel belangrijker lees de bijbel eens daar staat het hele verhaal in en daar valt niks meer aan toe te voegen.

  ik Hoop dat je de Goede keuze maakt in je leven dat is iets wat je zelf moet doen.

  Lianne als het goede voor jou , je weet nu hoe het zit en misschien wist je het al wel eerder je kunt nu nooit meer zeggen ik heb het niet geweten Heer ik heb het niet geweten.

 18. @Lieve Riet
  Natuurlijk herken ik dat,ik heb al eerder verteld dat ik niet hier wilde zijn. Dat klinkt raar hè Riet. Iets in mij zegt dat ik hier ben voor een groter doel. Riet ik ben geen kerkganger,ben katholiek opgevoed maar meer vanuit traditie dan overtuiging. En toch voel ik dat iets mij begeleidt en helpt. Ik heb niet gezocht naar een god Riet,maar gezocht naar een reden waarom ik hier ben. Of ik het gevonden heb?
  Ja, ik heb gevonden dat ik mag berusten in het leven. Het is zoals het is!

 19. Imho Als de bijbel (of de torah, koran of welk ‘heilig’ boek dan ook trouwens) DE waarheid is, dan zijn we met z’n allen goed gefucked (sorry al dagen 6 teenagers in huis, dat werkt blijkbaar besmettelijk) gezien het feit dat we het met z’n allen niet eens, eens kunnen worden over hoe al deze boeken geïnterpreteerd moeten worden. De ene stroming binnen hetzelfde geloof veroordeeld de ander, verschillende geloven veroordelen elkaar. Katholiek, protestant, sjiitisch. soennitisch etc etc etc. En allemaal hebben we gelijk. Tsja. Ik begin het vermoeden te krijgen dat er niemand is die het weet.

 20. @Jerry,
  Kom er nog even op terug ,jij omschrijft het als kundalini zou best kunnen maar dat is het weereen naam geven in het zo bekende hokje plaatsen en daar gaat het nu juist net niet om .Lsd nooit gebruikt.

 21. @janee

  Lsd veruimt de bandbreedte van je gewaarzijn en het effect is sterk afhankelijk van je focus, concentreer je je bijvoorbeeld op de regen tegen je raam dan zit je zo met je bankstel letterlijk op straat zonder muren in je huis. Klanken nemen vormen aan e.d, net zoiets als wat jij verteld.

 22. Ben benieuwd wat het volgend jaar het hier gaat doen op WTK, of de innerlijke strijd verder gaat met het ‘welles en niettes’ en het ‘ikkkuh ikkkuh syndroom’, ‘mijn waarheid of jou waarheid’, ‘mijn zienswijze of jou zienswijze’ en de ‘dualiteit’ die aan top staat.
  Al eeuwen lang hebben we elkaar de koppen in geslagen om elkaars geloof en zienswijze en de hyprocriete veroordeling dat we niet gelijk zijn aan elkaars verbroedering, het is volop cynisch zijn en proberen de ander slimmer af te zijn zonder werkelijke inhoud van je hogere zelf.
  HAHAHAHA !
  Het tentoon staan de hele tijd en wachtend op een nieuw slachtoffer wie graag wil bundelen aan mijn ‘HOUTEN PERCEPTIE’ van bundeling, is er niemand die zich hier vrijwillig meld voor een persoonlijk genageld consult.

  De enig openbaring van opstandige dissidenten die hier hun plezier doen weergalmen in de reply-zalen van WTK spreken boekdelen in de dichtheid van hun bewustzijns cluster waar men nog verstikkend in vast zit.

  Alleen de meest cynische personages begrijpen hier wat diepgang van het gesproken woord, ze aanwijzen is al een bevooroordeel op zich, maar denk dat er wel hier 5 aanwezig zijn die het gelijk weer op hun ‘ikkkuh’ gooien zonder zelf namen te noemen.

  Zo dat moest er ff uit voor het einde van het jaar!

 23. @oliebol zo lucht het op?ikkuh hoop het maar voor je .Als je dit soort geraaskal namelijk opkropt is het leed niet te overzien ,lol.liefdevolle groet marcel (mijn eigen naam en de jouwe oliebol?)

 24. @Guido, dat was nog net iets voor mijn tijd. Ik heb er altijd al spijt van gehad dat ik niet eerder ben gekomen. Alleen die naam al, flower power, maakt verder al je medicatie overbodig.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.