Advertentie

2009 in vogelvlucht, een heel bijzonder jaar.


Hoewel 2009 al in volle gang is, vinden wij deze astrologische kijk op 2009 heel waardevol. Manuela van der Knaap wil hiermee een bijdrage leveren aan de inzichten over (algemene) ontwikkelingsprocessen die de groei van het bewustzijn bevorderen, waardoor we uiteindelijk in staat zullen zijn, om gezamenlijk van dualiteit naar eenheid te groeien. Een bijzonder stuk dat we je van harte aanbevelen.

Manuela van der Knaap
Manuela van der Knaap

Manuela is gediplomeerd astroloog en heeft een achtergrond in de psychologische astrologie. Ze heeft 4-jarige opleiding gedaan aan de ‘Academie voor Astrologie’ in Amsterdam en haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Haar website vind je hier. De auteur heeft toestemming gegeven voor plaatsing van dit artikel, dat eerder verscheen in het voortreffelijke tijdschrift voor spirituele groei ‘Spiegelbeeld’.

 

Astrologische horoscoop 2009

Versnelde groei naar eenheid

Door Manuela van der Knaap

2009 Is een jaar met grote uitdagingen. De crisissen in de wereld laten ons luid en duidelijk zien dat we toe zijn aan bezinning en vernieuwing. Waar en waarom dit noodzakelijk is lees je hieronder. Een bijzondere stand van Pluto en Mars in 2009, brengen ‘de goddelijke hand’ in het komende transformatieproces. Macht, de wil en het mannelijke zijn punten van aandacht. Lees ook over inspiratie voor een nieuwe manier van leven en ondernemen, vanuit het innerlijk, organisch en cyclisch verbonden met het grote geheel.

Terug naar onze wortels

‘De opdracht’ voor 2009 is gericht op het terug gaan naar de wortels van het bestaan. (Noordelijke maansknoop in Waterman in het 4de huis). De overheid staat nu vooral zelf centraal als het gaat om het leiden van de samenleving. Het is de taak van de overheid om maatschappelijke, bestuurlijke structuren te creëren. Deze structuren behoren dienstbaar te zijn aan de samenleving. Dit staat nu niet altijd centraal bij bestuurlijke organen en daar wil verandering in komen. In 2009 wordt van ons gevraagd om terug te gaan naar de wortels van ons bestaan en sociaal bewustzijn voorop te stellen. Om met elkaar de klus te klaren als een hechte ‘clan’.

Zoals ons voorgeleefd wordt door aardevolkeren zoals bijvoorbeeld indianenstammen. Die leven in verbinding met Moeder Aarde en vanuit respect voor hun voorouders en de wijsheid van hun evolutie. ‘Het bestuur’ is daar decentraal, dicht bij de mensen en wordt gedragen door de hele stam. Ze leven naar de hartslag, de seizoenen van Moeder Aarde. Vanuit hun binnenwereld is er een natuurlijke regie, daardoor zijn ze holografisch verbonden met het grote geheel en leven en groeien zij op een cyclische manier. Voor de moderne westerse wereld betekent dit dat wij gestimuleerd worden bewustzijn te krijgen over waar wij nu staan in onze evolutie. Daarmee bedoel ik onder andere het erfgoed en de wijsheid van onze voorouders te respecteren en dit op constructieve wijze te integreren in het hier en nu.

Het is belangrijk dat we ons bewust worden van onze roots, onze wortels, in respect naar Moeder Aarde, naar haar bodemschatten en de ‘elementenwezens’ die haar onderhouden. Op een sociale manier samenleven kan alleen maar als iedereen verantwoordelijkheid neemt. Daarmee bedoel ik dat de autoriteit en verantwoordelijkheid ook bij ieder individu komt te liggen en dus niet bij enkele, vanuit de overheid topdown gericht. *1 Deze nieuwe beweging is helend voor ieder van ons persoonlijk en het collectief.

Wereldbestuur

De wereldwijde problemen die zich nu aandienen in de vorm van de financiële crisis, een voedsel crisis, milieu crisis en energie crisis, kunnen hoogst waarschijnlijk alleen opgelost worden als er wordt samengewerkt op wereldniveau vanuit gelijkwaardigheid, vrijheid en openheid.(Noordelijke maansknoop in Waterman in 4de huis) Ook op dat niveau zal ieder land eigen verantwoordelijkheid moeten nemen om samen met andere landen op macroniveau een sociale samenhang cre?ren. De neuzen dezelfde kant op, terug naar de basis en in alle nederigheid op weg naar de grote vernieuwing. Als we de vernieuwende energie toelaten zowel collectief als in ons persoonlijke leven, dan worden we gedragen door iets dat groter is dan wij zelf.

Transformatieprocessen, verzet en stagnatie

Een deel van de samenleving, levend vanuit onveiligheid en angst, zal de autoriteit uit handen willen geven *2 Structuur opgelegd vanuit de overheid kennen we inmiddels, daar is de overheid goed in gebleken, maar er wordt nu wat anders gevraagd; Het transformatieproces werkelijk aangaan. Onbedoeld kan de overheid hier een stagnerende invloed op hebben. Bijvoorbeeld de leningen die de overheid in Nederland in 2008 gaf om sectoren en bedrijven overeind te houden. Het natuurlijke verloop van noodzakelijke veranderingsprocessen kunnen daarmee worden afgeremd en onbedoeld transformatieprocessen zelfs stoppen. 2008 was het jaar van de transformatie (Zwarte Maan in Schorpioen) en liet ons zien dat noodzakelijke transformatie zich niet laat stoppen (de val van de beurs). Op zich is het afremmen van een te grote economische terugval niet verkeerd. De terugval kan het huidige marktsysteem dusdanig ontwrichten, dat er een kans ontstaat op het uitbreken van een chaos, die niet meer beheersbaar is.

Chaos is op zich niet verkeerd en zet aan tot het creëren van nieuwe structuren. Maar als chaos tot totale anarchie e.d. leidt hebben we wel een groot probleem. Beheersing door de overheid kan dus heilzaam zijn. Mits dit niet gebeurt om de uiteindelijke transformatie te stoppen, maar om dit proces bewust te begeleiden via de weg van geleidelijkheid. Nieuwe impulsen en innovatieve ideeën zijn in dit stadium van onze evolutie noodzakelijk. Wanneer een externe prikkel er niet direct meer is omdat in dit geval de overheid het grootste deel of een te groot deel opvangt, zal deze noodzakelijke vernieuwing ook niet snel tot stand komen. Door een ‘gebrek’ kunnen mensen juist heel inventief worden. Het luistert dus erg nauw om een juist evenwicht te vinden in het ondersteunen en een appèl te doen op eigen verantwoordelijkheid en inventiviteit.

Spirituele groei

De persoonlijke en collectieve richtingaanwijzer voor het spirituele niveau, *3 staat in de jaarhoroscoop voor 2009 op de 11de graad van Waterman. Iedere graad in de astrologische dierenriem heeft een betekenis en draagt een beeld. Het symbolische beeld van deze graad is; ‘Gedurende een stil uur ontvangt een man nieuwe inspiratie die mogelijk zijn leven zal veranderen.’

Vermaard astroloog Dane Rudhyar
Vermaard astroloog Dane Rudhyar

De uitleg van deze graad volgens astroloog Dane Rudhyar is *4; ‘De noodzaak zich te verlaten op innerlijke inspiratie en begeleiding aan het begin van nieuwe ontwikkelingen’….’Het verwijst naar de overschaduwing van een individueel bewustzijn door een innerlijke, en toch transcendente macht’.

Deze uitleg maakt direct veel duidelijk en verbindt alle belangrijke informatie in deze jaarhoroscoop. Het vat daarmee tevens samen wat de jaarhoroscoop ons op verschillende niveaus te vertellen heeft over onze innerlijke spirituele groei. De rest van de uitleg van Dane Rudhyar is ook erg interessant, daarom wil ik deze tekst graag delen;

‘Het gaat hier om de wezenlijke waarde van open te blijven staan voor het neerdalen van geestelijke of Ziele krachten, in het bijzonder als een nieuwe periode van individuele werkzaamheid gaat beginnen. Het individu moet niet voornamelijk afhankelijk zijn van uiterlijke omstandigheden en van traditionele drijfveren, die in zekere zin extern zijn, omdat zij collectief geformuleerd zijn. Er is een scheppende kracht binnenin, een kracht waaruit geput kan worden, of die men nog liever moet laten stromen naar het hersenbewustzijn of naar de handen, die schrijven of materialen modelleren in nieuwe vormen’.

Nieuwe woon- en leefvormen

Velen zullen zich laten leiden door deze innerlijke kracht en daarmee hun weg vinden in hun nieuw te scheppen wereld. De Noordelijke Maansknoop in het 4de huis in Waterman, brengt ons ook vele nieuwe woon- en leefvormen. Eindelijk lijkt de tijd rijp om het echt neer te kunnen zetten. Veel mensen voelen al jaren een innerlijke drang om op een andere manier te willen wonen en samen te leven. Andere manieren van leven, vanuit een grotere sociale verbinding en zorg. Deze nieuwe woon- en leefvormen hebben veel verschillende mogelijkheden, waar we in mogen ontdekken, spelen en groeien. Er zijn groepen mensen die een grotere binding met de natuur zoeken en/of helemaal zelfvoorzienend willen zijn in hun basisbehoeften. Groepen gelijkgestemde ouderen die bijvoorbeeld in een gebouw samen gaan wonen en samen zorg inhuren en taken verdelen onder elkaar met een grotere zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. Niet zoals een bejaardentehuis deze zorg faciliteert, maar vanuit een grotere en vrijwillige sociale samenhang en samenwerking. Het gaat vooral om groepen gelijkgestemden. Deze manier van samenleven brengt ons terug naar onze wortels en geeft ons de grotere steun, samenhang en veiligheid van een clan, zoals onze voorouders ook leefden. Deze nieuwe leef en woonvormen zijn een noodzakelijke basis voor een nieuwe ontwikkelde en bewuste samenleving. De verantwoordelijkheid en vormkracht wordt teruggebracht naar de mens ‘zelf’, in verbinding met de Aarde en directe leefomgeving. Vanuit de eigen autonomie, het leven zelfstandig regisserend en opererend vanuit de binnenwereld, en daarmee holografisch en cyclisch verbonden met het grotere geheel.

Volksverhuizing?

Mars staat voor de wil, het handelen en het mannelijke spelen. Deze zaken spelen een hoofdrol in 2009 en gaan door grote transformatie heen. Zie verderop in het artikel voor uitleg van dit transformatieproces. De 4de graad van Steenbok, waar Mars staat in je jaarhoroscoop heeft het symbolische beeld: ‘Een groep mensen is bezig een grote kano uit te rusten aan het begin van een reis over water’. De uitleg van Dane Rudhyar van deze graad is: ‘Het vermogen om natuurlijke bronnen en basale vaardigheden te benutten om het groepsdoel te bereiken.’*4 Mijn interpretatie in verbinding met de jaarhoroscoop voor 2009 is; Er zal inspiratie zijn om krachten te bundelen, om ‘emotioneel’ zwaarwegende tijden te kunnen trotseren. Misschien heeft deze graad ook wel te maken met de nieuwe samenlevingsvormen. Of met het wegtrekken van mensen naar andere woonplekken. Persoonlijk heb ik een sterk vermoeden dat we een tweedeling zullen gaan zien in een soort van volksverhuizing. De ene groep zal de drukte en levendigheid van steden opzoeken en de andere groep de rust en ruimte van de natuur.

Praktische groei in 2009

De gecorrigeerde Noordelijke Maansknoop op 10de graad van Waterman laat zien waar de praktische groei ligt in het dagelijkse leven voor 2009 op het persoonlijke vlak en voor het collectief. Het symbolische beeld is: ‘Een man die een tijd lang de belichaming van een populair ideaal is geweest, moet zich realiseren dat hij als persoon dit ideaal niet is.’ En de uitleg van Dane Rudhyar is *4; ‘De noodzaak om menselijke wezens te zien als personen, in plaats van hen te gebruiken als een filmdoek waarop men zijn dromen en idealen projecteert… Persoon versus archetype. Dit kan een dringende noodzaak tot herwaardering van zichzelf betekenen.’

Idealen en hun uitwerking

Financiële crisis

1. Ideaal beeld en herwaardering waarden

De financiële crisis is waarschijnlijk noodzakelijk om het huidige collectieve idee over onze idealen en ‘waarden’ naar een ander plan te kunnen tillen. Welke idealen leiden ons nu? Wanneer ‘het’ ideaal GELD is, dan wordt geld een doel en niet een gevolg van onze inspanning op een natuurlijke manier. Wat heeft het najagen van financiëe rijkdom ons nu eigenlijk gebracht? De financiële crisis brengt ons in contact met onze oorspronkelijke waarden, normen en behoeftes. Het vraagt om een herziening en terugkeer naar de essentie, de oorsprong. Datgene waar alles wezenlijk om draait. (Zie verder onder alinea ‘inspiratie vanuit de bron’ in dit artikel)

2. Het gevolg, de luchtballon, het kunstmatige

Door deze financiële crisis is duidelijk geworden dat onder andere banken ‘de kunstmatige’ motor zijn geworden van de huidige economie. Om groei van de economie en daarmee rijkdom te kunnen ‘faciliteren’, werd er steeds meer geld uitgeleend en geleend (denk aan de miljardenschuld van Amerika). Hier tegenover stond echter geen enkele concrete ‘prestatie’ (goud/onderpand/goederen) of inspanning (arbeid/dienst/ruilhandel). Dit laat zien hoe de luchtballon steeds groter werd en we steeds de economie kunstmatig bleven aanjagen. De samenstand tot in 2015 van Neptunus en Cheiron laat deze luchtballon leeglopen.

3. De verstoorde balans, de verandering

Onze westerse maatschappij en economie is gericht op marktwerking, groei en actie, het mannelijke principe. Er is nauwelijks ruimte voor het vrouwelijke principe, rust, het ontvankelijke, innerlijke beschouwing, het intu?tieve en gevoel. De balans tussen actie en rust, inspanning en herstel, tussen geven en ontvangen, is niet tot nauwelijks aanwezig. Iedereen moet daar nu zelf actief balans in brengen, want de maatschappelijke structuur ondersteund dit niet. En deze structuur gaat tussen 2008 en 2024 sterk veranderen, als Pluto door Steenbok loopt.

Ideaal en ideaal beelden, archetypen

De uitleg van de 10de graad van Waterman laat ons zien hoe wij ons leven inrichten naar idee?n en idealen. *5 Of dit nu het ideaalbeeld is van leven met veel geld, of het najagen van een ander doel. Mensen hebben een ideaal en een doel nodig om onder andere het leven inhoud en betekenis te kunnen geven. Dit vraagt om de juiste inspiratie om uit te kunnen stijgen boven zichzelf. Personen die ‘het ideaalbeeld’ belichamen voor een grote groep mensen, worden groter gemaakt dan de persoon in kwestie zelf is. Zij worden hierdoor ‘een archetype’. Het veld van het archetype wordt dan gevuld met projecties van idealen en idee?n. De persoon in kwestie is uiteindelijk daardoor niet meer echt te herkennen binnen dit uitvergrote ideaalbeeld. Bijvoorbeeld zoals bij filmsterren en politici (Obama) het geval kan zijn.

‘Misbruik’ van archetypes

Mensen creëren hun eigen ‘Gouden Kalf’ of ideaalbeeld. Dit ideaalbeeld is meestal uit de kluiten gegroeid tot een archetype. Dit vertegenwoordigt uiteindelijk vaak iets anders dan in oorspronkelijk de bedoeling was. De functie van een archetype is bedoeld om als ‘voorbeeld’ te dienen en je in verbinding te brengen met dezelfde kwaliteit (schaduw en/of licht kant) in jezelf.

Het gouden kalf: projectie van een uit-de-hand-gelopen innerlijk beeld.
Het gouden kalf, projectie van een uit-de-hand-gelopen innerlijk beeld.

Als deze projecties blijven hangen in een verering van iets buiten onszelf, dan schiet het zijn doel voorbij. Dan kunnen geforceerde idealen zelfs tot blinde volgzaamheid leiden. Zoals mensen zelfmoordaanslagen plegen om hun ideaal te dienen, in plaats van zich te laten inspireren, deze idealen zelf te leven, naar het archetypische voorbeeld. De geschiedenis leert ons dat de kracht van archetypische beelden heel vaak wordt ‘misbruikt’ om bijvoorbeeld de massa achter zich te scharen of voor persoonlijke doelen. Religies maken gebruik van deze kracht van archetypes. In 2009 zullen we hier waarschijnlijk wel wat voorbeelden van gaan zien. *5

Bezinning

De vragen die wij onszelf mogen stellen zowel collectief als persoonlijk zijn volgens mij; Welke ideaalbeelden leven wij en waar maken ze ons blind? Waar blijven we hangen in verering en laten we het na om te handelen vanuit inspiratie, die een innerlijke weerklank heeft, in ons dagelijks leven?

 

Het belang van kracht in plaats van macht.

Ambiëren van macht

Omdat Pluto net het dierenriemteken Steenbok is ingekomen, zullen velen die bestuurlijke macht ambiëren van zich laten horen. Er zal veel te doen zijn rond het thema macht. Dit opkomen van bestuurlijke macht heeft zijn intrede gedaan begin 2008 en daardoor zijn deze personen, instellingen, landen nu zichtbaar en daardoor beter te lokaliseren. De komende jaren tot 2024 zullen velen proberen controle over de mensheid vast te houden en/of te verkrijgen. Ongemerkt komt je identiteit aan “een draadje” te hangen (letterlijk en figuurlijk) omdat bijna alle informatie elektronisch uitgewisseld, en aan elkaar gekoppeld wordt en vervolgens beschikbaar is voor velen. Zoals de ge?mplanteerde chip, die onder het mom van veiligheid wordt aangeboden, heeft zeer waarschijnlijk verstrekkende gevolgen voor onze vrijheid, zonder dat men dat nu werkelijk beseft. En we zullen in het wereldnieuws waarschijnlijk regelmatig geconfronteerd worden met de wanhoopsdaden van terroristen, vanuit allerlei achtergronden, die vechten voor hun autonomie en vrijheid.

De kosmische octaaf van ‘macht’.

In 2009 is de situatie anders dan de jaren na 2009. Na 2009 tot eind 2024 zullen machtstructuren mogelijk wel vormkracht ter beschikking hebben. In 2009 is deze vormkracht er niet of nauwelijks. Door de speciale stand van Pluto in het Zwarte Maan kanaal in 2009, wordt in dit jaar van ons gevraagd de kosmische octaaf van macht neer te zetten. Dat betekent dat ‘macht’ naar een hoger octaaf getrokken wordt. Pluto geeft het signaal af ‘het moet’. Op een lagere octaaf veroorzaakt dit macht en onmacht. In de hogere octaaf werkt de energie zodanig dat alles wordt gekend in wat het IS. Dan is er overgave, niets hoeft anders te zijn dan het is. De spanning valt weg en manipulatie speelt geen rol meer, want alles wordt gekend. ‘Het IS zoals het IS’ en dit brengt ons in de staat van Zijn“. Vanuit dit Zijn, vallen wij samen met de Bron. Daarom noem ik Pluto ‘de wachter op de drempel’ voor het Zijn en het leven vanuit je kernkwaliteit verbonden met je Bron.

Van macht naar kracht

Wie in zijn autonome kracht staat wordt natuurlijke ‘macht’ gegeven. Een voorbeeld daarvan is Gandi. Manipulatie is een vorm om macht uit te kunnen oefenen, waarmee je de focus van autonomie en autoriteit buiten jezelf plaatst. Bij onmacht ligt die focus ook buiten jezelf en daarmee geef jij je eigen kracht en autonomie (macht) uit handen. D

Obama: brengt hij macht en kracht weer in evenwicht?
Obama, brengt hij macht en kracht weer in evenwicht?

De kosmische octaaf van Pluto in Steenbok (in 2009) vraagt van ons de juiste focus om de autoriteit niet meer buiten ons te leggen, maar in onszelf. Dan ben je autonoom. Om macht en onmacht los te laten begint dit proces van omzetting met het accepteren van de bestaande situatie zoals die is. Daarmee laat je de focus van macht buiten jezelf los. Dan pas kan de transformerende kracht van Pluto het proces in werking zetten. Met deze kosmische stand van Pluto in 2009 wordt ons de kans geboden macht om te zetten naar kracht.

De nadruk van transformatie ligt vanaf nu tot eind 2024 (Pluto in Steenbok) op het groeien naar autonomie en volwassen verantwoordelijkheid. Dit betekent dat het heilzaam is om verantwoordelijkheid te nemen voor de structuren waarin je leeft. De vormkracht die hieruit ontstaat zet jou in je Scheppingskracht. Dat betekent dus ook uit structuren stappen die niet bij je passen. De autonomie komt dan weer terug bij jezelf. Je leeft en handelt vanuit innerlijke leiding, in plaats van afhankelijk te zijn van externe factoren. Dit is niet zo eenvoudig gedaan als geschreven. Als je deze kosmische octaaf van Plutokracht in jezelf niet kunt mobiliseren, dan komt de macht dus buiten je te liggen. Je leven kan dan in chaos en onmacht ontaarden. Het is dan heilzaam om te zorgen dat je zelf een externe structuur/macht kiest die jou het meest ondersteunt en als het even kan, transparantie heeft. Deze structuur kan je dan dragen tot het moment waarop je zelf je eigen levensstructuur kunt neerzetten.

‘Zuivere’ bestuurlijke macht in 2009

In 2009 wordt er om een bestuurlijke macht gevraagd die op een ‘zuivere’ en uitzuiverende manier te werk gaat. Dit betekent dat er een energie werkzaam is, die machtsmisbruik blootlegt. Het laat zien hoe het met de huidige besturen, structuren, autoriteit en autonomie werkelijk gesteld is. Manipulatie en onmacht zullen in 2009 nauwelijks vormkracht hebben. Het zal een enorme hoeveelheid energie gaan kosten om manipulerende machtstructuren overeind te houden of te creëren. Maar ook slachtofferschap, de andere kant van de medaille, wordt niet ondersteund. Beide krachten (manipulatie en slachtofferschap) kunnen leiden tot enorme moeheid, verliezen, gezondheidsproblemen en crisis. Dit proces is werkzaam op alle fronten, zowel persoonlijk als collectief.

Wat werkt wel voor bestuurders in 2009?

Voor bestuurlijke ‘macht’ in de samenleving kan de energie alleen gemakkelijk stromen als het handelen, autonomie, verantwoordelijkheid en eerlijke en open communicatie ondersteunt. De nieuwe structuren zullen zelfdragend moeten zijn, flexibel en mensen ondersteunen in hun autonomie. Dus niet de mens tot slaaf maken van de structuur en het systeem. Pluto in het 3de huis in Steenbok in samenstand met de Zwarte Maan vraagt van ons de manipulatie en macht van starre structuren in de handel en de marktwerking te transformeren en te leren van onze evolutie. En een cultuur en visie neer te zetten die op een organische, cyclische manier wordt aangedreven en ondersteuning en zorg levert.*6 V??r onze patriarchale samenleving bestonden er andere samenlevingsvormen. Deze culturen worden partnerschapsculturen genoemd. De voornaamste kenmerken van die samenlevingsvormen waren: gelijkwaardigheid, overvloed en vrede. (*7 zie literatuur over deze culturen)

Inspiratie vanuit de bron

Boogschutter-energie heeft de afgelopen jaren een hoofdrol gespeeld in ons leven en werd vooral zichtbaar in ons leven door middel van religie en cultuur. Pluto liep door Boogschutter heen vanaf 1995 en bracht “de drek” omhoog in onze culturen en religies en wat daar uit voort is gekomen. Zodat we hierin grote schoonmaak konden houden. Inmiddels is in december Pluto naar het volgende dierenriemteken Steenbok gegaan, zoals hierboven beschreven. De Zwarte Maan, dit is de energie die ons in verbinding brengt met ‘de Bron’, staat in 2009 ook in Boogschutter en wel in de laatste graad.*8 Dit vraagt om afronding en het opmaken van de balans met alles wat Boogschutter vertegenwoordigt. Boogschutter staat voor religie, visie, debat, het zien van het grotere plaatje, het scheppingsplan, levenslust en vreugde, cultuur, filosofie, het idee, archetypes, verbinding met het Hoger Zelf, inspiratie, intuïtie, het vuur, het weten, en het contact met andere dimensies (zoals channelen). Het is de weg, het pad, het doel, reizen en alles wat vreemd en onbekend is, dus ook buitenaardse wezens vallen hieronder. De Zwarte Maan wil ons graag inspireren om alles waar Boogschutter voor staat naar een kosmisch niveau te tillen, naar de oorspronkelijkheid van Zijn.

Cyclisch leven

De Zwarte Maan in Boogschutter in het 3de huis inspireert ons om in 2009 een nieuwe visie te ontwikkelen over de handel en de marktwerking en dit neer te zetten door communicatie op gang te brengen over essentiële zaken en zorg in zijn algemeenheid. *6

We worden geïnspireerd om structuren neer te zetten die flexibel zijn.

Die kunnen uitkristalliseren tot een dynamische en bewegelijke, cyclische vorm van leven in contact met Moeder Aarde en de omgeving. Ik zal uitleggen wat ik daarmee bedoel. De huidige structuur in onze maatschappij wordt bepaald door tijd en geld. Dit hebben we gezamenlijk gecreëerd door de marktwerking onze economie te laten bepalen. Daardoor zijn we losgekomen van de waarde van de Ziel, onze binnenwereld. De binnenwereld werkt cyclisch en organisch in verbinding met het grote geheel. Het is een ritme, een in- en uitademing, waarin alles is afgestemd op elkaar en holografisch gedragen wordt door het grote geheel. De binnenwereld, je Bron, heeft een eigen wijsheid en eigen basiswaarden. Er komt pas een impuls als ‘de vrucht’ rijp is. Deze impuls is dan ook nog eens afgestemd op het grote geheel, waardoor via de Wet van Aantrekking, vraag en aanbod elkaar zullen vinden.

Moeizaam samenbrengen van twee werelden

Omdat de energie van onze Bron steeds meer door ons heen wil werken, merken we dat steeds meer mensen dit niet meer kunnen combineren met de eisen die de moderne samenleving aan hen stelt. Een samenleving die gebaseerd is op marktwerking. Een geforceerde markt die de stress blijft oproepen om een product of dienst klaar te moeten hebben binnen een bepaalde termijn met tijdsdruk. Binnen zeer strikte en beperkende leveringsvoorwaarden. Prestatie en tijd staan voorop en niet het welzijn van de mens en zijn omgeving. Meer en meer mensen verfoeien deze economische structuur, omdat ze nu leven om te werken i.p.v. uit vreugde te werken en van daaruit te leven. Daardoor voelen velen zich onmachtig om iets van binnenuit op een natuurlijke manier te kunnen laten ontvouwen. Ze voelen zich slaaf van het systeem. Er is nu een omkering van dit proces gaande, wat ons zowel collectief als persoonlijk zal beïnvloeden.

Hoe keren we dit om?

In 2009 worden wij gestimuleerd *9 om stappen te nemen en ons door innerlijke inspiratie te laten leiden, om uit structuren te stappen die je niet meer dienen en te handelen vanuit de kosmische, organische en cyclische structuur en wijsheid. Laat het ontvouwen, spelenderwijs. Stap voor stap doen wat nodig is, naar wat van binnenuit goed voelt en je dus energie geeft. Steeds blijven afstemmen en jezelf blijven bevrijden uit knellende banden. Je zult zeker nog steeds situaties tegenkomen die je confronteren met macht en onmacht. Je zult zien dat de wijsheid, de in- en uitademing van je Bron, je op een juiste wijze hier doorheen zal leiden naar een leven dat verbonden is met het grotere geheel. Dat zal voor de meeste mensen betekenen dat de oude structuren niet in een klap losgelaten kunnen worden. Iedereen zal op een eigen unieke manier en tempo de integratie tot stand brengen; de cyclische wijsheid vanuit de binnenwereld neerzetten in het dagelijks leven. Al zullen velen daar bewust of onbewust voorlopig helemaal niet voor kiezen.

Mars, de wil

Ook Mars staat in 2009 bij het Zwarte Maan kanaal en ontvangt ook nog eens bijna alle kosmische energie en is daarmee extra belangrijk. Mars staat voor de wil en het mannelijke, het handelen. Het proces op persoonlijk niveau nodigt ons uit om onze persoonlijke wil dienstbaar te stellen naar de kosmische wil. *9

Goddelijke mannelijke energie

De stand van Mars bij de Zwarte Maan vraagt een correctie van deze doorgeslagen mannelijke wilskracht. *9 De energie van Pluto zegt; ‘het moet’. Deze mannelijke energie wordt niet meer ondersteund. Kortom ‘het mannelijke’ in de breedste zin het woord gaat door diepe transformatie heen in 2009. Verkeerd ingezette wilskracht zal zeer waarschijnlijk uitputtend zijn. De stroom die wel gedragen wordt is de goddelijke octaaf van het mannelijke. Dit komt van binnenuit en zet je aan tot spontaan handelen zonder bijbedoelingen. Dit handelen is heel vreugdevol en maakt je blij. Wat je neerzet is altijd afgestemd op de vraag buiten jou. Je levert dan waar behoefte aan is. Spontaan en in het moment. Dit komt omdat dit handelen verbonden is met de cyclische holografische manier van leven vanuit de binnenwereld en de Bron. Als je vanuit wilskracht je leven inricht, dan zit daar een stuwende wilskracht achter, met belangen en een focus die teveel naar buiten is gericht. Je duwt als het ware ergens doorheen. De vraag naar een product of dienst moet dan kunstmatig worden gecreëerd. We worden nu vaak verleid (en misleid) om iets te kopen of te doen waar we eigenlijk niet echt behoefte aan hebben. De kosmische octaaf van mannelijke kracht die ons wordt aangereikt in 2009 is het handelen vanuit gezonde verantwoordelijkheid, zonder verborgen agenda’s. Deze mannelijke kracht is gericht naar gemeenschappelijkheid in contact met anderen. Het voelt heel stabiel en solide en je blijft staan in je eigen autoriteit en kracht. Daarmee is je vormkracht optimaal en heb je dus vat op de materie en de structuur in je leven. Dit is het nieuwe ondernemen.

Stromen vanuit de Bron

Als we bereid zijn de situaties te accepteren zoals ze zijn, dan kan de kosmische Zijnskracht van de Bron door je heen gaan werken. Door te herkennen in welke structuren wij ieder persoonlijk leven en waar de autoriteit ligt, maakt het direct duidelijk waar wij nog mogen groeien. De inspiratie van de Bron (Zwarte Maan in Boogschutter in het 3de huis) reikt ons enthousiaste, geïnspireerde contacten aan zodat de beweeglijkheid en het leven vanuit de stroom lichter wordt en je zal gaan dragen.

Door synchroniciteit word je dan meegenomen in de stroom van je eigen Bron, die je dan in die levensstructuur en omgeving zal brengen waar je zijn moet. Ook al is er veel onrust in de wereld, je innerlijke inspiratie en contacten kunnen je op een stabiele manier leiden. Alle energie van de Bron gaat naar Mars. *9 We moeten dus wel zelf handelen en een inspirerende structuur neerzetten. En het blijft belangrijk macht en onmacht over de structuren, autoriteit en autonomie onder ogen te zien en daarmee verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leven. Contact houden hiermee, maakt dat de transformerende kracht kan blijven werken.

Probeer zoveel als mogelijk is te handelen vanuit inspiratie om je eigen levensstructuur en autoriteit zelf vorm te geven. En niet vanuit macht en onmacht als reactie op wat er op je af komt. *6 Het gebruiken van de kosmische octaaf van mannelijke kracht, handelen vanuit verantwoordelijkheid, stabiliteit en autonomie is zeer noodzakelijk om te kunnen blijven staan in zeer veranderlijke energieën in 2009. Als de kosmische octaaf van macht en handelen niet kunnen worden neergezet, dan vervallen we in overleving. Dit overleven gaat gepaard met eindeloze oppervlakkige discussies en het creëren van zorg, die mensen in slachtofferpatronen houdt en brengt.*9 Kun je vanuit overleving niet zelf in autonomie je leven structureren, zoek dan een externe flexibele en transparante structuur buiten je die jou deze structuur geeft.

 

Bewustzijn van ‘de Eenheid’ en de oorsprong

Het helen van de wond van eenheid

Sinds begin 2008 lopen Neptunus en Cheiron al samen in Waterman. Deze samenstand duurt tot diep in 2015 en maakt dat alles wat eenheidsbewustzijn en gelijkwaardigheid ondermijnt, zichtbaar wordt. Het heeft de ongelijkwaardigheid in het financiële systeem zichtbaar gemaakt, alle gebakken lucht in de markt, en bedrog, NEP-tunes. Ook de gewonde ‘eenheid’ vraagt om aandacht, zoals de splitsing tussen ‘het niet zichtbare’ en het fysieke. Wat de algemeen geldende collectieve norm vertegenwoordigt op Aarde. Dit laat zien hoe wij vanuit collectief bewustzijn leven naar maatstaven en waarden vanuit dualiteit. Als je de kracht van Neptunus en haar spirituele octaaf afwijst, dan laat deze kracht zich vaak zien via zijn negatieve kant via bedrog. Bernard Medoff is daar een voorbeeld van. Hij wist de financiële markt 20 jaar lang te misleiden. Nu Cheiron en Neptunus een langdurige samenstand maken, wordt bedrog zichtbaar.

Het geheim van de ‘The Secret’ *10

De Australische schrijfster Rhonda Byrne van de film en het boek ‘The Secret’, is haar reis van creatie met ‘The Secret’ begonnen in samenwerking met het echtpaar Esther en Jerry Hicks, waarvan de vrouw Esther medium is voor een entiteit genaamd Abraham. Oorspronkelijk wilde Rhonda een televisieserie maken gebaseerd op de boodschappen van Abraham, die geheel handelen over de Wet van Aantrekking. Zij kon alles filmen wat zij wilde op de seminars van het echtpaar Hicks met Abraham. In deze boodschappen legt Abraham uit wat de essentie is van de Wet van Aantrekking; de verbinding met de Bron die jij bent en je emotionele geleidesysteem, negatieve of positieve vibratie. Je vibratie oftewel trilling bepaalt wat je aantrekt en dus creëert.

The Secret: een hype. Bevat echter een veel diepere kern dan alleen maar materie verkrijgen!
The Secret, een hype. Bevat echter een veel diepere kern dan alleen maar materie verkrijgen!

Daarnaast vond Rhonda Byrne nog een paar andere mensen die hun verhaal deden over de Wet van Aantrekking en klaar was de eerste versie van ‘The Secret’. Als video werden er meer dan 200.000 exemplaren verkocht, maar de omroepbazen weigerden de film uit te zenden. Zij bleken huiverig te zijn voor alles wat met de niet-fysieke werkelijkheid te maken heeft. Byrne vroeg toen de Hicks hun rechten van de film aan haar over te dragen en dreigde met het er uit halen van hun bijdrage. Dit laatste is gebeurd.

De tweede versie van ‘The Secret’ is zonder Esther Hicks en Abraham. Alles wat met de geestelijke wereld van de Bron te maken heeft, is er uit gehaald. En er bleef een sterk mentaal gerichte onvolledige uitleg over van de Wet van Aantrekking.

Dit is een voorbeeld van de samenstand van Cheiron en Neptunus en de afwijzing van het spirituele en geestelijke component van de eenheid en de Bron. Ook het geheimzinnige van ‘The Secret’ hoort bij Neptunus. Het enorme commerciële succes van de tweede versie van ‘The Secret’ geeft aan dat mensen open staan en behoefte hebben aan informatie over de Wet van Aantrekking. Mensen voelen ergens wel aan dat er meer is en dat het leven anders bedoeld is. De populaire tweede versie van de ‘The Secret’ maakt deze behoefte bij een groot publiek bewust. Het opent daarmee de weg naar de werkelijke Wet van Aantrekking. Vele facetten in de jaarhoroscoop van 2009 laten zien dat het heel goed mogelijk is dat spiritueel ontwikkelde mensen deze Wet van Aantrekking zichtbaar gaan maken voor een groter publiek.

Gewonde universele waarden

In de jaarhoroscoop van 2009 staan ook de Maan en Venus samen met Cheiron en Neptunes in Waterman in het 5de huis. *10 Deze samenstand maakt ons bewust van gewonde universele waarden en van waarden die onze vrijheid en zelfexpressie beperken. Het volk moet op de blaren zitten van deze gewonde waarden. Het is heel goed mogelijk dat we chaotische taferelen te zien krijgen, als er niets wordt gedaan met de wijsheid, opgedaan uit de ervaringen van de scheef gegroeide waarden.

Het is heel goed mogelijk dat we chaotische taferelen te zien krijgen, als er niets wordt gedaan met de wijsheid, opgedaan uit de ervaringen van de scheef gegroeide waarden!

Zowel voor de VS als de EU zijn deze gewonde waarden in 2009 actief in hun horoscopen, waardoor zij een rol gaan spelen in het helen van die waarden en hun waardesysteem.*11 Obama voor de VS, vanuit zijn levensopdracht als ‘kosmische leider’, geeft helderheid over diepere innerlijke waarden. En Sarkozy als aanjager van de EU, wordt ook gestimuleerd door een activatie van zijn innerlijke Bron en kernkwaliteit. Begin 2009 kun je op www.inzichten.com meer lezen over de wereldpolitiek en het helen van gewonde waarden in het artikel ‘Wereldpolitiek en het helen van waardesystemen in 2009’ De samenstand van Neptunus, Cheiron, Venus en de Maan, werkt indirect door via Uranus. *12 Ze ontwricht, door een oppositie met Saturnus, de gevestigde autoriteit en bestuurssystemen en maakt bedrog en ondermijning van gelijkwaardigheid zichtbaar. Deze laatste stand is actief tot begin 2010. Persoonlijk kunnen we in 2009 processen ervaren in het helen van het vrouwelijke en moeder aspect in onszelf en de omgeving, waaronder heling van het voelen en de cyclische manier van leven verbonden met de natuur.

Meesterschap over de eenheid

Het Zijn van de eenheid vindt zijn integratie in de materie. *13 Energie lijkt zich anders te gedragen. Stilte en Zijn, brengen heel snel, eenvoudig en vanuit het niets inzicht, helderheid en heling. Dit proces zal zich doorzetten de komende jaren, want deze astrologische samenstand van Neptunus met Cheiron, is actief tot diep in 2015. We zullen steeds meer bewustzijn en daardoor meesterschap krijgen over het universele, de eenheid, energielichamen, lichtlichamen en het niet-zichtbare achter het fysieke. *14 Zoals het bewust ervaren van energie uitwisseling en overdracht van informatie in een korte ontmoeting, telepathische afstemming en in telefonische contacten.

Ook de schade die we ondervinden van projecties en inzicht in hoe projecties werken is nu actief en bewust onder onze aandacht. We worden ons ook steeds bewuster van de mogelijke schade van LAN-verbindigen, elektriciteit-, GSM-, en UMTSmasten, de onzichtbare digitale informatie die door de lucht beweegt en mogelijkheden om deze straling buiten ons energiesysteem en lichaam te houden.

Zwart gat en de oorsprong

De kosmische inspiratie van de Bron voor 2009 inspireert om macht te willen hebben over de materie. *9 Het kan betekenen dat we een doorbraak gaan maken, maar als de inspiratie teveel met wilskracht wordt neergezet, dan kost het een enorme hoeveelheid energie, geld en kan het vernietigend uitwerken. Dit geldt trouwens voor alle inspiratie die met wilskracht en manipulatie tegen de stroom in neergezet wordt in 2009.

In Zwitserland is een groep wetenschappers al een tijdje bezig met het spelen met materie. Zij willen met een prestigieus project atomen laten botsen en daarmee de oerknal nabootsen. En mogelijk creëren ze daarmee een zwart gat. (zie het stuk van hoofdredacteur Tessa Koop op deze site! GJ) Pluto staat voor ‘het atoom’. Het zou best eens tot de mogelijkheden kunnen behoren dat er een wetenschappelijke doorbraak tot stand komt en we het atoom zullen doorgronden. Maar of deze doorbraak uit Zwitserland zal komen is maar de vraag.

Misschien komt er wel een doorbraak die met grote eenvoud in een klap het hele energievraagstuk oplost uit landen, zoals China of India. Misschien wel Nulpuntenergie? Ook buitenaardse technieken zouden tot de mogelijkheden kunnen behoren. Op het metafysische en spirituele niveau is meer kennis en inzicht van het atoom en de vormkracht zeker een mogelijkheid in 2009. Als je je laat inspireren vanuit je Bron, dan is het heel goed mogelijk dat er meer begrip zal ontstaan over materie. Waardoor er meer samenwerking zal ontstaan met de materie i.p.v. met wilskracht tegen de materie in te werken. Dit verruimende begrip zal doorwerken op onze vormkracht en dus Scheppingskracht. *9

Versnelling in spirituele groei

De eclips van 26 januari 2009 en de maansverduistering 9 februari 2009 vallen in Waterman en zullen activerend werken op het omhoog brengen van bedrog en spirituele groei activeren. Vanaf maart 2009 komt Jupiter het proces van heling van de gewonde waarden en ook onze spirituele groei versterken. Jupiter vergroot iets uit, waardoor het zichtbaar wordt en heeft dan een helende werking op het geheel. Jupiter zal Neptunus en Cheiron bijna het hele jaar begeleiden en daarmee is de versnelling in de groei naar eenheid heel 2009 actief. Op spiritueel gebied en in het bewustzijn zal de groei enorm versneld worden en ons begrip van de eenheid en universele waarden zal sterk toenemen in 2009.

Samenvatting

De jaarhoroscoop van 2009 laat ons zien dat we ons waardesysteem eens scherp onder de loep moeten nemen. Het huidige economische systeem van marktwerking verstoort ons natuurlijk evenwicht tussen mannelijke waarden van actie en handelen en vrouwelijke waarden van rust, bezinning en rijping. De doorgeslagen mannelijke waarden van actie en handelen in de markteconomie, verliest zijn kracht en gaat door grote transformatie heen. De VS en de EU spelen een belangrijke rol in 2009, als het gaat om het helen van ons gewonde waardestelsel. We worden geïnspireerd door de Bron onze mannelijke kracht op een andere manier te gebruiken. Verbonden met de binnenwereld van de Bron, in verbinding met de cyclische en organische groei, gedragen door het grote geheel. Er is veel ambitie naar macht, maar omdat de Bron zuivere macht dicteert, zullen maar weinigen echt voeten aan de grond krijgen. Persoonlijk worden we geïnspireerd om autonoom te worden. Te zien waar dit niet het geval is en verantwoordelijkheid te nemen voor de huidige situatie. Van daaruit eventueel stappen te ondernemen om onze autonomie te vergroten. De eenheid van ons bewustzijn en waarden vraagt om heling. Spiritualiteit en het niet-fysieke wil weer de plaats innemen in de eenheid van wie we als totaal wezen Zijn. Deze stand begeleidt ons tot 2015 en zal de spirituele groei en ons begrip van eenheid enorm versnellen. Vooral in 2009.

Bronvermelding en astrologische verklaringen

*1 Pluto en gecorrigeeerde Zwarte Maan in Steenbok.

*2 Gecorrigeerde Priapus in Kreeft geeft vanuit overleving een gevoel van onveiligheid. Zuidelijke maansknoop in Leeuw in het 10de huis, vanuit overleving ligt de verantwoordelijkheid en structuur

*3 Noordelijke Maansknoop.

*4 Sabian-symbool uit het boek: ‘Astrologische mandala’ De cyclus van transformaties in 360 symbolische fasen. Geschreven door Dane Rudhyar ISBN: 90 6271 906.6

*5 Zwarte Maan in Boogschutter op de 30ste graad.

*6 Priapus in Tweelingen in het 9de huis en de gecorrigeerde Priapus in Kreeft in het 9de huis.

*7 Lauri Fransen heeft met haar boek ‘Het evangelie van Isis’ deze partnerschapsculturen uit ons verleden beschreven. In haar boek kun je meer lezen over vóór- patriachale samenlevingen, waarvan de voornaamste kenmerken waren: gelijkwaardigheid, overvloed en vrede. Boek: ‘Het Evangelie van Isis’, de rol van het vrouwelijke bij het ontstaan van het christendom’ door Lauri Fransen ISBN: 978-90-202-0114-7

*8 In de jaarhoroscoop van 2009 1-1-2009 00:00 GMT staat de Zwarte Maan in de laatste graad van Boogschutter, samen met Pluto geeft dit transformatie in de Boogschutter waarden.

*9 Zwarte Maan in 29Boogschutter36 conj. Pluto 1Steenbok15 conj. gecorrigeerde Zwarte Maan 02Steenbok36 (Correctie uit efemeriden: Table du Noeud lunaire de lilith et du soleil noir van Max Duval en Jean-Marc Font) en conj. Mars 03Steenbok31.

*10 Op de weblog van Lauri Fransen kwam ik een voorbeeld tegen over afwijzing van het spirituele niet-zichtbare en dan nog wel in relatie met ‘The Secret’. In mijn eigen woorden geef ik hier een korte samenvatting. Als je de hele uitleg van Lauri wilt lezen, ga dan naar http://zonnevrouw.ama-terra.nl/2008/11/de-wet-van-aantrekking-en-the-secret Haar uitleg geeft je ook inzicht in de Wet van Aantrekking.

*10 Cheiron conj. Neptunus conj. Venus en conj. de Maan in waterman in het 5de huis. De Maan ontvangt alle energie. Mundaan staat de Maan voor het volk, vandaar dat ‘het volk’ de wond van gewonde waarden gaat voelen en op de blaren moet zitten.

*11 VS sec. progr. Cheiron conj. Venus en Priapus in Ram. EU Radix Cheiron conj. Venus in Waterman in 5de huis. In 2008 heling van de wond, door Cheiron return.

*12 Uranus in Vissen in receptie met Neptunus in Waterman. De oppositie van Uranus met Saturnus ontwricht gezag en structuur. Door de plaatsing van Saturnus in het 12de huis is het gezag toch al zwak geplaatst. Saturnus heerst ook over Steenbok, waar Pluto met de Zwarte Maan nu in staat. Dus op meerdere niveaus kosmische aansturing van gezag, structuur en autonomie.

*13 Gecorrigeerde Zwarte Maan in Steenbok in het 3de huis.

*14 Neptunus conj. Cheiron in Waterman in receptie met Uranus.

Manuela heeft een 2e deel geschreven op deze analyse en forcast. Binnenkort ook hier op de site; op haar site kun je dit artikel reeds lezen. Een voorproefje?

‘Crisissen vragen krachtig leiderschap. In dit artikel kun je lezen over hoe de kredietcrisis en andere crisissen hun weg naar heling zoeken in 2009 en wat de rol daarin is van; Obama en de Verenigde Staten, de Europese Unie en Sarkozy, China en India. Welke rol speelt Israël in het helen van dualiteit naar eenheid voor de hele planeet?’

(zie verder www.inzichten.com)

© Copyright 2009 Manuela van der Knaap. Deze informatie mag je in zijn geheel doorgeven, vooropgesteld dat er geen winst op gemaakt wordt en deze aantekening eraan toegevoegd is. Wil je deze informatie publiceren in een blad of op een website; dan is dit uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van de auteur. De auteur is te bereiken d.m.v. telefoon of e-mail. Info op: www.inzichten.com

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.