Advertentie

De brug tussen binnen en buiten..!


x

x

De brug tussen binnen en buiten

2019 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Dualisme.. Als pas in een lichaam geboren ziel landt ieder in een wereld die in alle opzichten wezensvreemd is aan wat de ziel daarvoor heeft ervaren in de geestelijke wereld. Door opvoeding en onderwijs wordt een ieder, via de in de loop der tijd steeds meer uitgeholde taal, geïndoctrineerd met een per definitie dualistisch begrippenkader dat als waar en echt wordt beschouwd. Daarmee wordt de nieuw geïncarneerde ziel langzaam aan geleerd zich te ‘voegen’.

Zich te voegen in de al lang voorbereidde en op hem wachtende matrix van een veruiterlijkt leven. Waarin seks, competitie, strijd, status, bezit vergaren, doen wat anderen willen dat je doet en macht de hoofdrol spelen. Zo wordt de eerste scheiding tussen binnen- en buitenwereld stevig verankerd in de ziel van een opgroeiend kind. Deze wordt gedurende de rest van het leven alleen maar bevestigd en bekrachtigd.

De egovorming gedijt zeer op deze scheiding en ontleent er haar drijfveer aan om alles dat het als buiten zich ervaart te willen bestrijden en controleren. De dualisme-bevorderende taalprogrammering, wordt in vele gevallen door een mensonwaardig agressief anderszins manipulerend programma ondersteund. Die ondersteuning vindt plaats door geheime diensten ontwikkelde mind control programma’s.

Deze geheime diensten worden aangestuurd door demonische tegenstrevende krachten. De inmiddels bekende Trias Satanica van geld, seks en macht is daarbij het uitgangspunt. Een ieder die macht wil, zal zijn/haar ziel aan deze Trias Satanica moeten verkopen om een gewenste hooggeplaatste positie te verkrijgen. Dit houdt in dat men door seks, vooral met minderjarigen, chantabel wordt gemaakt om geld en macht te verwerven.

Onthullingen
Gedurende de laatste decennia zijn er steeds meer onthullingen geweest over het perverse en voorheen verborgen karakter van kinderhandel en meerdere verdorven handelszaken. Het aantal onthullingen lijkt de laatste jaren toegenomen te zijn. Sinds de jaren ’80 kent de VS de doofpot van de Franklin kindermisbruikzaak, België kent sinds 1996 de Dutroux-zaak, Nederland kent sinds 2008 de Joris Demmink-zaak, Portugal kent sinds 2010 de Casa Pia kindermisbruikzaak (HIER).

Ook in Nederland speelt het kindermisbruik in Jeugdzorginstellingen sinds 2010 een rol. De door de regering ingestelde onderzoekscommissie Samson wist daarvan slechts een sterk gecensureerd topje van de ijsberg te onthullen (HIER). Maar ja, het was ook in dit geval een kwestie van de slager opdracht geven zijn eigen vlees te keuren.

Prins Charles was één van de beste vrienden van de ontmaskerde pedofiele ‘engerd’ Jimmy Saville.. Hij schopte het tot de edelstand en mocht zich ‘Sir Jimmy’ noemen. Saville is één van de meest gruwelijke voorbeelden van pedofiele elite, die decennia lang werd beschermd..! Het feit dat de broer van Charles, prins Andrew nu met Jeffrey Epstein’s pedo-zaak wordt gelinkt, zegt ook weer veel!!

Sinds de dood van een Engelse BBC-persoonlijkheid kent Engeland vanaf 2011 de Jimmy Savile-zaak (HIER). Ondertussen modderde in Nederland de zaak Demmink nog door en mocht hij in 2012 eervol met pensioen gaan (HIER). In 2018 kwam in Frankrijk een kindermisbruikschandaal aan het licht binnen de Rooms Katholieke Kerk (HIER). Een onnatuurlijk instituut dat door haar opgelegde celibaat aan priesters seksuele perversiteiten bevordert. Ondertussen was in 2010 in NL hetzelfde aan het licht gekomen en werd er zowaar ook een onderzoekscommissie tegenaan gegooid om de onderste steen nog verder te begraven. Deze commissie stond onder de bezielende christelijke leiding van de CDA’er Deetman. Ook dus weer hetzelfde slagersverhaal.

Actueel in de VS is momenteel de zaak van Jeffrey Epstein. Al deze zaken lijken los van elkaar te bestaan, maar blijken bij verder onderzoek deel uit te maken van een wereldwijd handelsnetwerk van seksslaven en kinderen. Om daarmee slachtoffers te leveren voor ritueel satanisch seksueel misbruik. Een handelsnetwerk waar de satanisch bevorderde machtigen hun perverse lusten binnen kunnen botvieren (HIER).

Een handelsnetwerk waar de Belgische Marc Dutroux een belangrijke rol in speelde. België speelt sowieso een belangrijke rol in dit verhaal. Verdiep je in dit kader maar eens in het beruchte kasteel Mothers of Darkness in de Belgische Ardennen (HIER).

Ongeloof, fanatische strijd en de niet te vermijden spiegelconfrontatie
Bovenstaande roept veel ongeloof, walging en een gerechtvaardigde verontwaardiging op. Dat deed het bij mij ook toen ik in 2009/2010 er voor het eerst mee geconfronteerd werd. Iets in mij dreef me ertoe hier tegen te willen vechten door het te helpen onthullen. Mijn heel directe betrokkenheid bij de inmiddels ter ziele gegane website Argusoog en Argusoog Radio gaf mij de mogelijkheid om dit te doen. Daarom ondersteunde ik medestrijders tegen dit onrecht in geschreven artikelen en radioprogramma’s.

Mijn strijd was vervuld van een onbewust fanatisme. Een fanatisme dat ik echter op de één of andere manier wel onder ogen moest gaan komen. Dat gebeurde dus ook in 2012. De frontale botsing met Jeugdzorg afdeling Noord-Holland en enkele volgelingen daarvan, leverde mij in de vorm van een loonbeslag de finale spiegel van mijzelf op. Dat loonbeslag was bedoeld om een dwangsom van € 164.000 te kunnen incasseren die, ten gevolge van de overtreding van een gerechtelijk vonnis in 2012, aan mij was opgelegd.

De onmogelijkheid en het sociaal/economisch verwoestende effect van deze situatie was, dat ik op een heel dringende manier werd uitgenodigd om mij eens te gaan bezinnen op de achtergrond van het ontstaan ervan. Door mij een langere periode terug te trekken uit de buitenwereld van het internet en de vele openbaringen betreffende het onrecht in deze wereld, kon ik doordringen in de onbewuste motieven aangaande mijn eigen fanatische strijd ten aanzien van het onrecht in de buitenwereld.

Healing Hara (© Aysha Wilka Zelders)

Het was vooral naïviteit die mij dreef en mij deed geloven dat het onrecht in de buitenwereld te bestrijden is. Maar achter deze door naïviteit gedreven strijd lag een complex van onbewust verdrongen emotionele effecten van verschillende trauma’s in mijn jeugd, waaronder als kind seksueel misbruikt te zijn.

Overcompensatie
Innerlijk onderzoek leverde mij het inzicht op, dat ik die verdrongen emotionele effecten op een overcompenserende manier in de buitenwereld aan het bestrijden was. De naar boven komende pijn was een tijd lang te sterk om direct in de ogen te kijken. Langere tijd hield ik me daarom nog bezig met ontwijkend gedrag. Gaandeweg kreeg echter de diepe wens om mijzelf te helen en alles toe te laten wat ik daarvoor ontweek de overhand.

Momenteel ben ik nog steeds gaande op deze weg en merk in toenemende mate de heilzame effecten ervan. Het geheel heeft mij duidelijk gemaakt dat het onrecht in de buitenwereld niet te bestrijden is, zonder dat men de gevolgen van het eigen aangedane onrecht niet bewust onder ogen komt en zichzelf van de emotionele gevolgen daarvan heelt.

Ieder is een stukje wereld. Wanneer een ieder de onbewuste drijfveren binnen dat eigen stukje wereld leert te doorzien en heelt, dan kan dat de individuele bijdrage zijn aan een mooiere, meer rechtvaardige en betere wereld. Het is nu aan de tijd om dit te doen, zoals Kaypacha dat in het volgende filmpje aantoont.

Astrology for the Soul July 10 2019

Laat een goede crisis nooit verloren gaan..
De onder invloed van tegenstrevende krachten opererende machthebbers mogen graag crises orkestreren op vele niveaus, zodat zij deze kunnen gebruiken om de al lang geplande agenda van wereldoverheersing te kunnen blijven doorvoeren. Een crisis kan bij velen een intense onzekerheid en innerlijke chaos scheppen. Het maakt hen ontvankelijk voor de praktische toepassing van de Hegeliaanse dialectiek, in moderne vorm toegepast door het probleem-reactie-oplossing concept.

Door de eerder beschreven geïndoctrineerde gerichtheid op de buitenwereld zullen velen onzeker en innerlijk chaotisch worden als al hun uiterlijk opgebouwde zekerheden door een crisis in de buitenwereld verloren gaan. Het georkestreerde geopolitieke circustheater en alles wat daarin aan schandalen aangaande onrechtvaardigheden speelt, is in mijn beleving bedoelt om ons af te leiden van het leren bemeesteren van onze individuele innerlijke crises.

Uit eigen ervaring weet ik, dat het bemeesteren van innerlijke crises een noodzakelijkheid is op de evolutionaire weg van bewustzijnsgroei en -verruiming. Met elkaar groeien we toe naar een doorleefd besef van de eenheid van al het leven. Op intermenselijk vlak zal zich dit gaan uiten in een praktische vormgeving van het gezegde ‘doe aan een ander niet, dat u niet wilt dat u geschiedt’.

Het is het in de praktijk brengen van de oorspronkelijke boodschap van alle religies, die in hun oorsprong allemaal naar dezelfde Bron verwijzen. Namelijk de Bron van Liefde in ieders hart. Onderstaande film in twee delen maakt dit heel mooi duidelijk.

Samadhi Movie 2017 – Deel 1 – “Maya, de illusie van het Zelf”

Samadhi Movie, 2018 – Part 2 (It’s Not What You Think)

De belangrijkste boodschap van deze film is; keer naar binnen, onderzoek je ziel en kom dan in stilte tot een waar weten. Pas dan zal de wortel van het Kwaad, dat deze wereld regeert, werkelijk aangepakt kunnen worden. Pas dan kan er een door Schoonheid, Waarheid en Liefde geïnspireerde bloem bloeien die voor iedereen inspirerend is. Dit alles op basis van het doorleefde inzicht van zo binnen, zo buiten. Dus hoe jij jezelf ervaart, zo ervaar je ook de buitenwereld. De brug tussen binnen- en buitenwereld is je bewust ZIJN van beiden in het hier en nu. Verenig dus beiden in jezelf!

Leef daarom vanuit de stilte in Waarheid, Schoonheid en Liefde en weet!

In Christo morrimur,

Om manipadmé hum

Arend Zeevat

13 juli 2019

6 gedachten over “De brug tussen binnen en buiten..!

 1. Ooit was er alleen de aarde en al wat erop of boven aanwezig was zoals water,zuurstof,bomen, planten en dieren die ons van eten konden voorzien en waarbij de mensen alleen arbeid moesten verrichten om zichzelf van eten te voorzien en een dak boven hun hoofd te verschaffen. Waarom dat ineens niet meer begrepen lijkt te worden door velen is mij een raadsel waarbij ik me ook afvraag waarom dat nu niet meer voldoende zou zijn.Per slot van rekening is alles wat we hebben zoals huizen en zelfs geld maar ook al het andere mogelijk gemaakt doordat eveneens de aarde ons de grondstoffen om dat te maken heeft gegeven.
  Geld zou ontstaan zijn doordat mensen (zeevarenden) spullen in bewaring gaven maar zij die dat bewaarden wilden op enig moment meer en eraan verdienen wat begon met mogelijk goud wat dan later geld werd.Dat is hetzelfde principe wat banken nu nog hanteren in de vorm van rente op uitgeleend geld. Of dertig jaar betalen aan een hypotheek wat natuurlijk welbeschouwd absurd is als je er goed over nadenkt.
  Zoals in de videos te zien is houden mensen zichzelf graag voor het lapje en geloven ze zelfs dingen die niet deugen of correct zijn zelfs al gaat dat zover dat wat ooit goed was voor iedereen nu ineens slecht zou zijn.Geld is de grootste boosdoener maar wel het middel waardoor mensen zichzelf enorme rijkdommen menen te mogen toe eigenen terwijl al wat op deze aarde aanwezig is voor iedereen bedoeld is.Grote fabrieken hebben aan de top lieden staan die het meeste verdienen aan de arbeid door anderen verricht,terwijl hij/zij die de arbeid verricht een dusdanig laag inkomen gegeven wordt zodat die toplieden zeker weten dat de arbeiders terug MOETEN komen maar ook willen komen omdat ze net iets meer te besteden hebben dan iemand die geen werk heeft en dat zo willen houden.
  Zoals in de video’s te zien is zijn er een aantal dingen die op z,n zachtst gezegd vreemd zijn in het gedrag van mensen ik noem er een paar.
  1.Bijna iedereen wil vrede,maar gelijktijdig blijven ze tegen elkaar vechten en geven ze vaak kinderen op jonge leeftijd al plastic geweren en ander oorlogstuig.Het wordt ze dus met de paplepel ingegoten.
  2.Velen willen een schoon milieu maar blijven zelf het milieu vervuilen door op fabrieken te werken voor geld en met voertuigen te blijven rijden welke toch beiden vuile schadelijke stoffen uitblazen.
  3.Mensen moeten steeds meer en sneller gaan werken (om de top van bedrijven te verrijken) terwijl we weten dat dergelijke dingen voor Burn outs kunnen zorgen.
  Wanneer dat het geval is dan krijgt men met bedrijfsartsen te maken die gewoon zeggen neem een tijdje rust om vervolgens te zeggen u bent weer geschikt om te werken.
  Doet de persoon dat niet omdat hij /zij zich daar nog niet toe instaat voelt dan grijpt men naar dwangmiddelen zoals korten op inkomen of in het andere geval ontslag.
  4.Waardoor worden veel files veroorzaakt?
  Woon werk verkeer waar mensen toe gedwongen worden omdat ze met vaak door de overheden opgelegde vaste lasten zitten die betaald moeten worden,maar ook de huur/hypotheek en natuurlijk veel vaste lasten die door privatisering veel te duur zijn geworden zullen betaald moeten worden want anders volgen er boetes die het allemaal nog veel erger maken.
  Mensen denk na niet voor mij maar voor uzelf en besef dat u misbruikt wordt door de rijksten en juist hen die we dachten te kunnen vertrouwen wat naar nu blijkt een illusie is.
  In de video te zien: de aarde is een podium en de vrouwen en mannen zijn de toneelspelers die geloven in die illusie.
  Nederland gaat weer JSF toestellen aanschaffen met belastinggeld terwijl voedselbanken zelfs door gemeenten niet meer gesteund worden en uit vrijwilligers/sters bestaan.
  Dood heeft dus voorrang op leven.
  De mensen zijn door overheden in een dusdanige situatie gebracht dat zij gedwongen zijn ook deel te nemen aan activiteiten die niet deugen omdat anders boetes of huisuitzettingen volgen.

 2. Arend :
  Uw problemen komen mij bekend voor. Als men ten strijde trekt tegen de misdaad en decadentie, dan wachten er alleen problemen. Daarom is het imo van belang te weten waaraan men begint, en wat men kan en niet en welke prijs men kan en ook wil betalen. Daarom heb ik steeds mensen afgeraden er mee te beginnen, wetende dat deze strijd hun in de ondergang ging storten. Zoals in de bijbel staat : velen zijn geroepen, maar weinig zijn uitverkoren. En deze “uitverkorenen” wacht dan ook alle mogelijke ellende. .. en weinige zullen het overleven, letterlijk of figuurlijk. En in het vuur van de strijd staat men dan ook gewoonlijk alleen. Iedereen moet dan ook voor zichzelf uitmaken wat men al of niet doet, maar wat m.i. belangrijk is : wat men ook doet, zorg er voor dat men ’s morgens in de badkamer voor de spiegel niet rood moet worden. In psychologie zegt men wat verdrongen is , is niet verdwenen, en zal opnieuw de kop op steken. En dit laatste zal zeker gebeuren op het einde, als men nog helder van geest is. Als men dan terugkijkt en men wordt verteerd door schaamte, spijt, wroeging en dergelijke, dan wacht er een pijnlijke en soms lange doodstrijd. Kijk men echter terug op een moeilijk leven, maar men kan zeggen : ik moet niet rood worden, dan kan men vertrekken met een gerust gemoed.. en dat is bij manier van spreken goud waard, als men de dood in de ogen kijkt…!!!
  Ik laat mij leiden door o.a. de volgende citaten :
  “The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. – Edmund Burke” en : “Als men geen deel is van de oplossing, is men een deel van het probleem” (bron niet gekend).

 3. Arend.
  Ik las zojuist jouw reactie op het schrijven van robvdz bij dat artikel over Epstein en toevallig was ik op papier aan het zetten wat ik zou kunnen schrijven over de video’s over de Samadhi.
  Mijn mening is dat veel mensen afhaken wanneer ze denken dat het met geloven te maken heeft wat te begrijpen is alleen dan zullen velen ook niet zien/ervaren wat de bedoeling van die video’s over Samadhi is terwijl het totaal niets met welk geloof dan ook te maken heeft maar met zelfkennis.(Zelf heb ik ook niet zoveel op met welk geloof dan ook maar ik sta wel open voor mezelf te leren kennen).Meermaals heb ik naar de eerste video gekeken omdat het mij veel duidelijkheid geeft over mijzelf,tenminste wanneer ik het goed begrijp allemaal.

  Het is een lange reactie en ik kan het volledig mis hebben maar het gaat er mij dan ook niet om om gelijk te krijgen maar om voor mezelf duidelijkheid te krijgen.(Ik mis wel de reactie van Marcel).Samadhi is dus geen geloof maar een oud Sanskriet woord waar geen modern woord voor bestaat wat de betekenis duidelijk kan maken.De film is ook niet bedoeld om ons iets te leren over Samadhi maar om ons te inspireren om de ware aard van onszelf te kunnen ontdekken.We zijn vergeten wat we zijn vergeten wat Maya wordt genoemd de illusie van het zelf.Kan ik dat vertalen naar we zijn vergeten wie we zelf zijn? Of de meeste mensen zijn niet wie zij denken te zijn omdat we een verkeerd zelfbeeld hebben ontwikkeld.
  Wat ons door de omstandigheden door anderen veroorzaakt is opgedrongen met de bedoeling hen uiteindelijk gedwee en mak als vee te gehoorzamen? We leven bewust of onbewust in angst omdat de mensen door de veroorzakers van dat illusionaire zelfbeeld verplichtingen zijn opgelegd die er op hun beurt weer voor zorgen dat mensen bang worden of zijn omdat ze vrees hebben niet meer aan die verplichtingen te kunnen voldoen,omdat ze bv hun werk zouden kunnen verliezen wat lagere inkomsten betekend en dus financiële problemen kan veroorzaken.Wanneer mensen buiten hun schuld om dan hun hypotheek of huishuur niet meer kunnen opbrengen zijn ze vaak weer bang voor huisuitzetting en andere negatieve gevolgen.

  In de video wordt gezegd dat wanneer men Somadhi wil realiseren het nodig is om “te leren sterven eer je sterft” leven en sterven zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en een gegeven zonder begin of eind en ook wordt gezegd dat de dood wegduwen gelijk is aan het leven wegduwen.Als we de waarheid direct ervaren vanuit wie we echt zijn,dan is er geen angst meer voor leven of dood.Er wordt ons verteld wie we zijn door onze maatschappij en onze cultuur,en tegelijkertijd zijn we slaven van een dieper onbewust biologisch verlangen en afschuw,dat onze keuzes beheerst.Het ego construct is niets meer dan de impuls om te herhalen.Het is gewoon het paadje dat energie ooit nam en de neiging van die energie om dat paadje opnieuw te nemen,ongeacht of het nu positief of negatief is voor het organisme.Er zijn eindeloos veel niveaus van het geheugen of de geest,spiralen met daarin spiralen,zodra je bewustzijn zich identificeert met deze gedachten of ego construct zit je vast gebonden aan sociale conditionering wat je de Matrix zou kunnen noemen.(gevangene van de eigen ego gedachten?).

  Er zijn aspecten van het ego waar we ons bewust van kunnen zijn,maar het is het onbewuste de archaïsche bedrading,de oer existentiële angsten die eigenlijk de hele machine aandrijven.
  Eindeloze patronen van graaien naar plezier en vermijden van pijn worden omgezet naar pathologisch gedrag…ons werk…onze relaties…onze overtuigingen,onze gedachten en onze manier van leven.Als vee leven en sterven de meeste mensen in passieve overgave,en voederen hun leven aan de Matrix.(Zij leven hun leven naar de wil van anderen? hebzuchtigen?).

  We leven levens opgesloten in nauwe patronen,levens vaak gevuld met groot lijden en het komt niet in ons op dat we onszelf eigenlijk vrij kunnen zetten.Het is mogelijk het leven dat we geërfd hebben uit het verleden los te laten en het leven te gaan leven dat wacht om te ontspruiten vanuit je innerlijke wereld.We werden allemaal geboren met biologisch geconditioneerde structuren maar zonder zelf bewustzijn.(onze vrijheid zit in onszelf alleen zijn de meeste mensen vergeten dat ze daar gebruik van mogen maken wat waarschijnlijk ook de reden is waarom het in onszelf aanwezig is?).
  Als ik het goed begrijp denkt men te leven op de wijze die men wil terwijl het grootste deel van de mensen leeft naar de wil van anderen die willen heersen over alles en iedereen.Eigenlijk maken de meesten deel uit van een orkest wat door een hebzuchtige dirigent geleid wordt wat mogelijk is omdat we dat toelaten en daarmee voldoen we aan zijn/haar eisen en behoeften.

  Wanneer we ons leven niet zoals dat vanuit de bron bedoeld is leven zijn we eigenlijk dood terwijl we nog wel ademen en niets meer doen dan de rit uitzitten tot uiteindelijk ook dat ademen stopt.Wordt het dan geen tijd om de rollen om te draaien door onze mogelijkheden te gebruiken door ons bewust te worden dat we over het juiste gereedschap beschikken alleen hebben we dat gereedschap niet op de bedoelde wijze gebruikt en daardoor kregen anderen de kans om de meeste mensen hun wil op te leggen waardoor velen op robots of zombie’s zijn gaan lijken.Wanneer de mogelijkheden aanwezig zijn om voor iedereen een menswaardig bestaan te realiseren waarom zouden we dat dan niet doen? Het enige dat moet gebeuren is wakker worden en niet constant materialisme als het hoogst bereikbare blijven zien en nastreven.

  1. Arend :
   Een link met een video over de “elites” :
   https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=np_ylvc8Zj8
   met inleidende tekst :
   “The Spider’s Web: Britain’s Second Empire (documentaire)
   Independent POV
   Gepubliceerd op 14 sep. 2018
   Bij de ondergang van het imperium creëerden de financiële belangen van de City of London een web van rechtsgebieden met geheimhouding die rijkdom van over de hele wereld opnamen en verstopten in een web van eilanden op zee. Tegenwoordig is meer dan de helft van de wereldwijde offshore-rijkdom verborgen in Britse rechtsgebieden en Groot-Brittannië en zijn afhankelijkheden de grootste internationale spelers in de wereld van internationale financiën. “(=einde citaat).
   Dit bevestigt dan ook mijn opvatting dat uiteindelijk alle sporen leiden naar The City in Londen. (met de RKM).

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.