Advertentie

Buitenaards leven: ‘Doofpotten, complotten en speculaties’


Auteur Gerard Aartsen

Gerard Aartsen is auteur van een nieuw boek over buitenaards bezoek aan onze Aarde. Ook is hij al ruim 30 jaar ‘student’ van de leringen van de Oude Wijsheid.

Deze jarenlange studies en onderzoek hebben geresulteerd in het online naslagwerk ‘Our Elder Brothers Return – A History in Books‘.  Nadat hij veel van George Adamski’s meer obscure publicaties had verworven en gelezen, schreef hij George Adamski – A Herald for the Space Brothers, volgens recensenten een verfrissend, academisch werk over Adamski dat inmiddels ook in het Nederlands en Japans vertaald is, terwijl een Duitse uitgave in voorbereiding is. 

Gerard Aartsen (1957) schrijft geregeld over de buitenaardse aanwezigheid in het maandblad Share International en is een veelgevraagd gast in internationale radioprogramma’s over UFO’s en aanverwante onderwerpen en heeft lezingen gegeven in Amerika, Europa en Azië. Het nieuwe boek  van Gerard Aartsen brengen we graag onder je aandacht via dit artikel van zijn hand. Speciaal voor WantToKnow, maakte Gerard deze gedeeltelijke voorpublicatie uit ‘UFO’s en de ruimtemensen: Hier om te helpen.’

x

* * *

x

Doofpotten, complotten en speculaties

door Gerard Aartsen

 

In 1963 schreef de Italiaanse consul Alberto Perego: “Op 20 november 1952 (…) vonden er twee landingen [van UFO’s] plaats: één in Noord-Amerika, in Californië, en de ander in Zuid-Amerika, in Brazilië. Op dezelfde dag werden twee mensen in Amerika persoonlijk door buitenaardse piloten geïnformeerd ‘dat andere planeten bewoond zijn; dat een atoomoorlog op Aarde ernstige verstoringen in de kosmos zou veroorzaken en dat het enige doel van de ruimteschepen ‘beschermend’ is en in het algemeen belang’.

Dit nieuws werd gelijktijdig (en onafhankelijk van elkaar, aangezien ze elkaar niet kenden) naar buiten gebracht door George Adamski in Californië en Dino Kraspedon [pseud. van Aladino Felix; GA]  in Brazilië. De eerste was amateur-astronoom, de tweede natuur­kundige.
Al deze mannen werden vervolgens martelaren, beschuldigd van bedrog, belasterd, op alle mogelijke manieren verdacht gemaakt en bespot door onze ‘weten­schappers’! Als gevolg daarvan weet het publiek wereldwijd tot op de dag van vandaag slechts vaag wat Adamski en Kraspedon tot in detail hebben beschreven.

Eerder hadden andere ‘burgers’ contact met schotels en piloten uit de ruimte gehad: Galbraith in Ontario (1948); Enrico Bossa in Argentinië (1950); Daniel Fry in New Mexico (1950); Truman Bethurum in Californië (1952); Orfeo Angelucci in Californië (1952). Maar allen werden verdacht gemaakt en bespot.

Zoals ik in mijn boek George Adamski – Gezant van de Ruimtebroeders laat zien, begon de gevestigde macht zich ernstig zorgen te maken toen Adamski wereldberoemd werd met de boeken waarin hij zijn ontmoetingen en ervaringen met de mannen en vrouwen van andere planeten in ons zonnestelsel beschreef. Daar hij weigerde zich het zwijgen op te laten leggen door aanzienlijke geldbedragen of intimidatie werden de media ingezet om Adamski en zijn ervaringen te bagatelliseren en te bespotten.

Zoals Adamski tijdens een persconferentie in september 1955 ter promotie van zijn boek Inside the Space Ships  zei: “Toen ik onlangs in New York te gast was in het programma van [de Amerikaanse tv-persoonlijkheid] Steve Allen, werd mij gezegd: ‘Laat u geen woorden in de mond leggen. Ons is opgedragen dit hele verhaal te bagatelliseren.’ De man zei niet wie hun dat had opgedragen.” Deze inspanningen waren zó effectief dat velen nu nog steeds vinden dat Adamski maar het best genegeerd kan worden.

Niettemin, zoals Adamski’s contactpersonen uit de ruimte hem vertelden: “…jullie luchtmachten en jullie regeringen weten dat onze schepen die ze in jullie luchtruim zien uit de ruimte afkomstig zijn en alleen door intelligente wezens van andere planeten gemaakt en bestuurd kunnen worden. Wij hebben contact gelegd met hooggeplaatste mensen in de regeringen van jullie wereld.”
De Canadese onderzoeker Wilbert Smith bevestigde dit toen hij zei: “…ieder land op deze planeet is officieel geïnformeerd over het bestaan van de schepen en hun bemanningen uit de ruimte…” Deze notie wordt verder bevestigd door vele anderen, onder wie Benjamin Creme, die in zijn boek ‘De Bundeling van de Krachten van Licht – De geestelijke missie van de UFO’s‘ schrijft: “De Amerikaanse regering weet, evenals alle andere regeringen, dat ufo’s bestaan.”

Amerikaanse regering weet veel meer..
Deze verklaringen lijken ook door de Amerikaanse regering zelf te worden bevestigd in het eerste jaarverslag van de Speciale Commissie voor UFO-onderzoek van de Amerikaanse president (omstreeks 1948), in een paragraaf getiteld ‘Overheidsbeleid voor beheersing en ontkenning’:
“Een van de moeilijkste aspecten in het beheersen van het publieke denken over overheids­inspanningen om informatie te ontkennen en te negeren is de feitelijke controle over de pers. Totdat een duidelijk plan is vastgesteld, vooral inzake diplomatieke betrekkingen, beveelt de Speciale Commissie van de President, met instemming van ‘Majestic Twelve’, een beleid van strikte ontkenning aan ten aanzien van de gebeurtenissen rond Roswell, New Mexico, en enig ander incident van een dergelijk kaliber.
Er moet een programma worden opgezet in de vorm van gecontroleerde berichten voor interactie met de media, teneinde elke vorm van civiel onderzoek verdacht te maken, conform de maatregelen zoals neergelegd in de ‘Wet op de Nationale Veiligheid’ van 1947.”

De brief van president Harry Truman waarin de oprichting van ‘Majestic-12’ wordt bekrachtigd.

Majestic-12
Een groep van twaalf zorgvuldig geselecteer­de individuen – 6 burgers en 6 militairen (2 uit de landmacht, de marine en ook 2 uit de luchtmacht), die in de jaren ’40 de taak had gekregen om zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de buitenaardse aanwezigheid en bedoelingen.

UFO-onderzoeker Stanton T. Friedman, die onderzoek heeft gedaan naar de authenticiteit van deze groep, vond in de loop van zijn naspeuringen een document in het Nationaal Archief van de VS in College Park (Maryland), gedateerd 14 juli 1954.

Dit document had alle kenmerken van een officieel overheidsdocument, compleet met watermerk en de geheim­houdingsclassificatie ‘MJ-12’ als verwijzing naar ‘Majestic-12’ of ‘Majic-12’, dat dus nog geheimer was dan ‘topgeheim’, plus originele aantekeningen die aangeven dat de geheimhouding van het stuk was opgeheven. Het document vormt belangrijk bewijs voor het bestaan van de Majestic-12 onderzoeksgroep. (zie afbeelding)

Het overheidsbeleid van verzwijging en bespotting werd zo goed als toegegeven door de derde directeur van de CIA, vice-admiraal Roscoe H. Hillenkoetter, toen de New York Times van 28 februari 1960 uit zijn mond optekende: “Het wordt tijd dat de waarheid onthuld wordt in openbare hoorzittingen van het Congres… Achter de schermen maken hooggeplaatste luchtmachtofficieren zich ernstig zorgen over de UFO’s. Maar officiële geheimhouding en hoon doen veel burgers geloven dat de onbekende vliegende voorwerpen flauwekul zijn…”21

George Adamski in de begintijd van zijn ontdekkingen. Hij kreeg al snel minder aandacht toen een anti-Adamski-campagne tegen hem werd gelanceerd. Inmiddels is er bijna niemand meer die met een open blik naar zijn ontdekkingen kan kijken..!

Als een van de eerste slachtoffers van de grootschalige hekelarij die voortkwam uit deze geheimhouding zei George Adamski: “Ik verzeker u dat de prijs voor het verspreiden van deze informatie bijzonder hoog is. De skepsis en spot die ik te verduren heb, stellen mij in staat mee te voelen met anderen die aarzelen om over hun ervaringen met de bezoekers te vertellen. Het is ironisch dat juist dit ongeloof de deuren wijd geopend heeft voor imitaties en leugens, die slechts tot verdere verwarring leiden.
Deze aanhoudende ontkenningen hebben de ware feiten voor het publiek verborgen gehouden. Zovelen zijn in hun naarstig zoeken misleid en weten niet dat de buitenaardsen normale mensen zijn. Dezelfde skepsis en spot hebben een grote rol gespeeld bij het tot zwijgen brengen van onze leiders over de feiten die hen door de interplanetariërs zijn verstrekt.”

Adamski stond bepaald niet alleen in zijn ervaring. De Italiaanse journalist Bruno Ghibaudi werkte in 1963 aan een tv-programma over mensen die beweerden dat zij vliegende schotels hadden gezien of er foto’s van hadden gemaakt. In een interview dat jaar vertelde hij dat het geen eenvoudige taak was, “want zoveel mensen die dergelijke ervaringen hebben gehad of zulke foto’s hebben genomen en er vrijelijk over gesproken hadden, zijn hun baan kwijtgeraakt of werden onderworpen aan een stortvloed van spot en laster, of urenlang ondervraagd door de autoriteiten, zodat ze er nu hun buik vol van hebben en ongenegen waren hun mond verder nog open te doen.” Het programma werd uiteindelijk geannuleerd, maar Ghibaudi zette zijn onderzoek voort.

De decennialange geheimhouding en moedwillige pogingen van regeringen om het publiek in verwarring te brengen en angst aan te jagen over de aard van de UFO’s en de bezoekers uit de ruimte, heeft zelfs zijn uitwerking niet gemist op de mensen die zich inzetten om de waarheid te ontfutselen aan geheime overheidsagentschappen en heeft geleid tot steeds wildere speculaties. Sinds de karaktermoord die in de jaren ’50 en ’60 op Adamski werd gepleegd, kunnen UFO’s niet langer afkomstig zijn van de andere planeten in ons zonnestelsel, menen velen, maar nog slechts uit andere melkwegstelsels.

Het zouden de Nazi’s geweest zijn die als eersten (?) in staat waren om met electro-magnetische krachten het Aardse zwaartekrachtveld te bedwingen.. (klik voor artikel hier op WantToKnow)

Recentelijk lijkt ook dat nog maar één optie en zelfs enkele van de meer gerespecteerde onderzoekers op dit gebied lijken het mogelijk te achten dat UFO’s van een geheime gemeenschap op Aarde afkomstig zijn. Eén theorie, als men het zo kan noemen, gaat als volgt: “Wat als de nazi’s of hun afstammelingen erin geslaagd zijn anti-zwaartekrachttechnologie te ontwikkelen om hun geheime ruimtevaartuigen voort te stuwen? Zou het dan niet logisch zijn dat ze hun technologie hebben gebruikt om naar een buitenaardse locatie te ontsnappen?”

Gegeven alle geheime operaties van overheden en legers om het bestaan van de ruimtemensen te verhullen, zo luidt deze redenering, is het goed mogelijk dat er een ‘losgebroken beschaving’ bestaat die uiterst geavanceerde technologie voor de rest van ons verborgen houdt, en waarom zouden ze dan niet van plan zijn de Aarde te koloniseren voor hun eigen gewin?

Het probleem met deze ‘redenering’ is natuurlijk dat het grootste deel van de mensheid en de opbrengsten van de Aarde al ‘gekoloniseerd’ zijn door juist die economische machten die er alles aan doen om het publiek over de buitenaardse bezoekers onkundig te houden.

Getuigenissen van nóg meer ‘contactees’..
Al in de jaren ’50 meende de Canadese onderzoeker en contactee Wilbert Smith dat politici niet bereid waren om zich uit te spreken over de ware aard van de buitenaardse bezoekers, omdat zij bang waren dat er voor het onderwerp van de UFO’s geen draagvlak onder het publiek bestond: “Vanwege het soort publiciteit waaronder de hele kwestie van de vliegende schotels lijdt, zijn politici, die van nature bijzonder gevoelig zijn voor de publieke opinie, onwillig om hun nek uit te steken.”

Voor George Adamski was de reden voor deze negatieve publiciteit duidelijk. Hij vertelde zijn Zwitserse contactpersoon Lou Zinsstag in 1955: “Het is heel begrijpelijk, want degenen die de pers en alle informatiekanalen beheersen, vrezen de waarheid, dus proberen ze die zo goed mogelijk voor het publiek te verbergen. Zij zijn degenen die het monetaire stelsel van de wereld beheersen…”

Het is vooral Benjamin Creme die met een niet aflatende ijver, vanaf de vroeg jaren 1980, zijn verhaal over de komst van de ‘Maitreya’ blijft verkondigen.. Ondanks alle bespotting en het ridiculiseren van zijn gedachtegoed.

Esotericus Benjamin Creme, die in de jaren ’50 met de ruimtemensen werkte, zegt: “In de VS bestaat een agentschap dat als enige doel heeft de realiteit van ufo’s te verdraaien” en dat al meer dan 60 jaar actief is. “Op deze manier behouden de mensen in, of zelfs achter, de regeringen van de wereld hun macht,” aldus Creme. “Immers”, zegt hij, “Regeringen doen wat ze doen uit onwetendheid en angst.

Men begrijpt dat als de mensheid weet dat de Ruimtebroeders werkelijk bestaan en de ruimteschepen die zo’n beheersing hebben over ruimte en tijd werkelijk bestaan, wij ze om hulp zouden kunnen vragen, omdat onze regeringen kennelijk niet weten wat ze moeten doen. Ze zouden de mensheid kunnen adviseren en onderrichten. Wie heeft een regering nodig zoals we die momenteel kennen, wanneer deze goedgezinde, onschadelijke wezens klaar staan om ons te helpen?”

Buitenaardse heersers sinds het begin?
Zo zijn we in de 60 jaar sinds de komst van de UFO’s en van de bezoekers uit de ruimte in de doofpot werd gestopt of als boosaardig werd aangemerkt, geleidelijk afgezakt van ‘ont­voeringen’ door kwaadaardige ‘aliens’ voor het aanbrengen van ‘implantaten’, het uitvoeren van ‘experimenten’ op mensen, het ‘oogsten van genen’, het ‘kweken van mengrassen’ en ‘verminken’ van vee, naar het naspeuren van de afstamming van de machtige financieel-economische families tot een duizenden jaren oud geheim genootschap van ‘reptielachtigen’ van buitenaardse of zelfs inheemse oorsprong die naar willekeur van uiterlijk kunnen veranderen.

Deze zogeheten ‘Illuminati’ (of ‘Nephilim’, of ‘Anunnaki’, afhankelijk van de complottheorie van uw voor­keur), zou bezig zijn de mensheid te onderwerpen aan hun ‘Nieuwe Wereldorde’, terwijl anderen serieus opperen dat er reden is om te geloven in een ‘losgebroken samenleving’ die zich ergens in het zonnestelsel verscholen houdt (op de maan?! Mars?), in afwachting van een gelegenheid om de Aarde voor hun eigen gebruik in te nemen – alsof de economische en financiële structuren niet al in handen van de mondiale elite zijn.

Deze wereldelite kan weliswaar in afzondering samen­zweren om te proberen haar macht veilig te stellen, maar recente massale volksbewegingen als de ‘Arabische Lente’, de Indignados en de wereldwijde ‘Occupy’-beweging in door schulden verlamde Westerse landen laten zien dat zij het tij tegen hebben. De mensheid ontwaakt uit zijn kosmische sluimer en als we de oorspronkelijke contactees en een groeiend aantal functionarissen mogen geloven zijn de ruimtemensen nu hier in de UFO’s om ons bij te staan in deze cruciale overgangsperiode in de geschiedenis van de mensheid.

* * *

Ben je geïnteresseerd in het boek?
Lees verder in ‘UFO’s en de ruimtemensen: Hier om te helpen’ door Gerard Aartsen
Omvang: 212 pp.  (met zwart-wit en kleurenfoto’s, en uitgebreide bronvermelding).
Uitgever: BGA Publications i.s.m. Boekenbent.
ISBN: 978-94-6203-117-3

Of klik HIER voor een link naar Bol.com

Enkele van de geraadpleegde bronnen:

Gerard Aartsen, George Adamski – Gezant van de Ruimtebroeders

George Adamski, Cosmic Science for the Promotion of Cosmic Principles and Truths

George Adamski, Inside the Space Ships

Benjamin Creme, De Bundeling van de Krachten van Licht – De geestelijke missie van de UFO’s

Laurent Basset (regie), The Secret – Evidence We Are Not Alone.

Alberto Perego, L’ aviazione di altri pianeti opera tra noi: rapporto agli italiani: 1943-1963

Lou Zinsstag & Timothy Good, George Adamski – The Untold Story

 

 

 

18 gedachten over “Buitenaards leven: ‘Doofpotten, complotten en speculaties’

 1. We komen er vanzelf wel achter denk ik. Tot dan blijft het gissen hoe het nu werkelijk zit. Ik blijf wel lekker lezen. Ik val af en toe van de ene verbazing in de andere. Wel leuk eigenlijk. Ik verveel me tenminste geen seconde in dit leven. 🙂

 2. Alle buitenaardse zoals ik overal lees nemen altijd contackt op met leiders en of machthebbers, terwijl ze weten wat deze machthebbers eigenlijk voorhebben met ons als mens.
  Zijn de buitenaardse dan zo intelligent of d… want waarom laten ze zich niet nog veel meer zien aan de mensen en dan bedoel ik niet als
  Lichtbollen of wazige fotos van schepen, nee gewoon landen bij mensen die openstaan en fotos laten maken van hun schepen en van zich zelf.
  Of zouden de schepen toch van ons zelf zijn en alleen maar om angst te zaaien of verwachtingen.
  Ik laat het open en verwacht niets maar laat het maar gebeuren en ga gewoon door met het leven hier op aarde.
  Maar ik ben er zeker van dat er vele beschavingen zijn in ons zonnenstelsel.
  En zelf heb ik nog nooit een mens gezien hier op aarde die van onze planeet afkomstig is, alleen maar het fysieke lichaam.
  Dus waar komen wij allen zelf vandaan als zielen.
  Wij zijn zelf allemaal buitenaards maar zoeken het vaak nog buiten aards…..

  1. Wellicht dat het gegeven dat de Aarde een planeet is van de Vrije Wil, een essentiële rol speelt. Er mag dus niet worden gemanipuleerd, met datgene wat het collectieve veld wil creëren. Andersom gezegd, wellicht is de invloed die buitenaardsen/van buiten mogen inbrengen, beperkt tot een minimum.. Om die vrije keuze mogelijk te blijven maken..?!

  2. @Guido, ik denk dat je hier een heel groot punt aanreikt. De Vrije Wil is heilig. Wij mensen moeten kiezen en de keus mag niet voor ons worden gemaakt, die moet een ieder voor zichzelf kunnen maken. Ons wordt al zoveel opgedrongen zodat het vaak lijkt dat er geen keus is. Buitenaardse beschavingen zullen hier rekening mee houden. Hoe meer mensen contact maken met het eenheidsbewustzijn, dat doen we allemaal, maar ik bedoel vanuit ons hart, zonder oordeel naar onszelf toe of naar een ander, je kan ook zeggen: “verbeter de wereld en begin bij jezelf”, of: “behandel de ander zoals jezelf behandeld wil worden”. We moeten bij onszelf beginnen, onze innerlijke kracht aanboren dan worden we geholpen door de “andere wereld” Ik schrijf andere wereld omdat ik het hier heb over de onzichtbare wereld maar het is “natuurlijk” èèn en dezelfde wereld ook al is het onzichtbaar, we zijn er allen deel van. Als we het steeds buiten onszelf zoeken komt het wezenlijke contact niet tot stand. Wij moeten niet vergeten dat we allemaal spirituele wezens zijn met menselijke eigenschappen.

  3. Ah ik ben maar 1 van ze en iedereen ziet me dagelijks over het hoofd heen, hoe treurig dan ook.

  4. In channelingen wordt het Vrije Wils-veld van de Aarde met ontzag benoemd en genoemd. Het is een soort experiment, wat ik begrijp. Daarbij zijn natuurlijk de diepe vragen de oogst van ‘de vrije wil’… Wie ben ik, wat doe ik hier, hoe zit ik verbonden (onlosmakelijk) met alles en iedereen, enz. De verhalen van Barbara Marciniak, die Pleiadische bronnen doorgeeft, zijn in dit opzicht bijzonder verhelderend, naar mijn idee..!

  5. Raymond heeft wel een punt. Waarom nemen ze enkel kontakt op met regeringsleiders en aanverwanten. Je kunt wel over vrije wil praten maar feit is dat juist degenen die de waarheid dus zouden kennen over “buitenaards bezoek” ons hun wil op proberen te leggen. Vrije wil werkt in feite enkel als je de kennis en vrijheid bezit om je vrije wil volledig te kunnen gebruiken. We zijn allemaal begrensde wezens juist omdat we niet werkelijk vrij zijn en niet volledige toegang hebben tot de kennis die je de vrijheid kunnen verschaffen. En dan heb ik het nog over mensen zoals wij. Met toegang tot allerlei kennis. Maar het grootste deel van de wereld wordt hier nog buiten gehouden. Zou er ook nog maar iemand deze wereld oorlog willen als we allemaal echt zouden weten hoe alles wezenlijk is?

  6. @Selene
   Niemand kan jou hun wil opleggen. Alleen jij bent de baas over jouw wil. Jouw vrije wil kan je altijd gebruiken. Wij zijn geen begrensde wezens, dit hebben hebben ze, door middel van opvoeding, onderwijs, politiek en de medische wereld van ons gemaakt, wij zijn zo geprogrammeerd. In wezen zijn we onbeperkt, ons bewustzijn is grenzeloos. En wat kennis betreft, kennis zijn slechts feiten ons door de buitenwereld aangeleerd. Wijsheid, onze eigen waarheid zit binnen in ons, en daartoe hebben we volledige toegang. De boeken waar Guido het over heeft in reactie 3.4. zijn idd. heel verhelderende boeken, ook voor mij. Boeken met een boodschap die mijn waarheid raken, ze raakten mijn kern, mijn hart. Ik kreeg antwoorden waar ik wat mee kon. Mijn stelregel is als iets mijn hart raakt, mijn kern dan past het volledig bij mij en dat brengt mij dichter bij mezelf.

  7. Alice 3.6, het spreekt me erg aan dat je stelt dat als iets je hart raakt, jouw kern, dat het dan volledig bij je past en dat het je dichter bij je brengt. Ik voel dat ook zo. Enkele jaren geleden las ik, ook op spiritueel gebied, alles wat op mijn Pad kwam. De laatste paar jaar voelde ik al na een paar bladzijden te hebben gelezen of iets bij me paste (op dat moment) of niet…. en in dat laatste geval legde ik het boek weg zonder verder te lezen. En pakte het misschien later opeens op omdat het toen wel goed voelde. En de laatste tijd voel ik al van tevoren of een boek of een dvd of een lezing wel of niet iets voor me is en bijdraagt om dichter bij mezelf te komen.

   Eerlijk gezegd, brengt de synchroniciteit van alle dag mij precies datgene wat blijkbaar nodig is om mij te voeden… en het aparte is dat er bijna niets meer op mijn pad komt aan spirituele boeken, zelfs de behoefte om (spirituele) wereldreizen te maken (wat altijd een grote hobby van me was de laatste jaren) is helemaal verdwenen….. Nu kan er opeens 1 woord of 1 zin of 1 opmerking van iemand op mijn Pad komen…. en er gaat opeens weer een wereld aan bewuzt-zijn bij mij open

  8. Volgens duffe Gordon, de stoffige hoofdredacteur van een bejaarden Tijdschrift voor Veteranen heeft US of AwHole President Eisenhower ons in ruil voor technologie verkocht als kant en klaar hapsnap in plastic bisphenol A en slap karton voorverpakte Aldi Space deepvries Pizza’s als 12 uur lunch pakket voor hongerige fantasieloze maanmannetjes die Saturnus gebruiken als duivelse pauselijke schotel antenne en afstandbediening voor het besturen van Virtueel spiritueel geamputeerde A E Xuele mee blatende leeghoofden op Aarde.

   http://olympiczion.nl/index.php/eisenhower-gaf-mensen-als-voedsel-aan-buitenaardsen/

   Met dank aan de gouwe tip van de Week van broeder in arms Cozmic;
   http://olympiczion.nl/index.php/david-icke-remember-who-you-are-wembley-arena-london-10-27-2012/

   zitten we nu met z’n allen bibberend vol verwachting op 21 Twaalf 2012 te wachten op Sven Antonius Sinterklaas, der Anton, in z’n groen glimmend nauw sluitende TVM latex ruimtepakje? Wat zijn we toch een infantiele kinderachtige lummeltjes zo met elkaar, en maar duur en ingewikkeld doen.. In de mean tussen tijd laten de meesten elkaar verrekken, das veel erger, het tussentijdse hoofd doel objectief, de potten bij de potten, de glibbers bij de glibbers, de brallers bij de brallers, netjes gesegregeerd arro interessant doen in je zelf verkozen ghetto in een Tipi Tent aan de rivier of in de achtertuin van een Chief gekruisigde mannenhaatster, maakt niet, uit het effect blijft hetzelfde.

  9. @Alice3.6: Ik denk dat de ‘krachten achter de schermen’ het truukje duvels goed door hebben. Onze vrije wil gebruiken om ONSzelf als schaapjes in de kudde te laten voelen. Ons onze uniciteit LATEN deklasseren/reduceren tot een minimaal niveau. Onze schepperskracht afnemen, door ONSzelf deze ‘magie’ te laten decimeren..
   Mijn hemel, wat een lepe loetjes.. Zoiets, daar krijg je tegelijk hoop en rillingen van. Althans, ikke zei de gek.

  10. @Guido, die vrije wil is er nu juist om dat al of niet toe te laten, jij bent toch kapitein op eigen schip, wat niet past bij jouw waarheid. jouw innerlijk weten dat laat je toch niet toe?

  11. Alice, in wereld waarin je leert over wit en zwart, kun je nooit de vrije wil hebben om voor rood te kiezen, of blauw, of geel, of groen. Omdat je opgegroeid bent met zwart en wit.

   Wat ik wil zeggen is dat een vrije wil relatief is in ons aardse bestaan. Afhankelijk van de cultuur waarin je opgroeit, kun je kiezen binnen de kaders die jouw omgeving je voorspiegelt. Uiteraard mag je er vanuit gaan dat je de keuze hebt gemaakt om hier op te groeien en te ervaren hoe het is om binnen die grenzen een vrije wil te hebben, voordat je hier kwam.

  12. @ Selene

   “Waarom nemen ze enkel kontakt op met regeringsleiders en aanverwanten.”

   Nou kom hier aan kloppen bij Guido, maar die snapt ook niet dat ik van een andere ver afgelegen planeet afkom. Probeer me hier aan te melden alleen geen ‘Kip’ die me serieus neemt. Niemand heeft ze blijkbaar zien vliegen laat staan dat iemand me ‘Lethal Allied’ vind.

   http://img201.imageshack.us/img201/3351/halloweeniesthanksforth.jpg

 3. De genoemde organisaties, Share International met daarbij Benjamin Creme, zijn lieden met een luciferiaanse achtergrond en gebruiken het ufo fenomeen voor andere doelen dan pure kennisgeving over het tot nu toe onbekende.
  Het is daarom zaak te kijken naar het bredere plaatje en de manipulaties op hun ware aard te toetsen.
  Gezien het feit dat een organisatie als Share International, naar mijn idee een zeer duistere achtergrond hebben, is het zaak te onderzoeken of de publicaties niet een agenda dienen om het ufo fenomeen te gebruiken voor manipulaties van het publiek.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.