Advertentie

Buitenaards BezoekBuitenaards Bezoek

2012 © Marieke Pril

x

Marieke Pril (klik voor website)

Het al dan niet bestaan van buitenaardse beschavingen, (aliens) en/of interdimensionale wezens, blijft een actueel onderwerp van gesprek, discussies en menig artikel. Verschillende meningen worden erop nagehouden. Waar het dan vooral vaak over gaat is of deze buitenaardsen en/ of entiteiten onze aarde bezoeken. Mijn persoonlijke mening is: Ja, het kan niet anders dan dat er meer leven bestaat, in welke vorm dan ook, in het uitgestrekte, oneindige universum waarin ook wij mensen hier op aarde zijn ontstaan.

Denk ik dat we door buitenaardsen bezocht worden? Ja. Heb ik daadwerkelijk een buitenaards wezen of inter-dimensionale entiteit gezien? Nee. Toch heb ik wel de aanwezigheid gevoeld van iets dat niet van deze aarde was/is. Wat ik graag in dit artikel wil doen is filosoferen over de verschillende redenen waarom een geavanceerde, buitenaardse beschaving onze aarde zou bezoeken of juist niet.

Voor zover we weten is er met ons, als menselijk ras, levend op planeet aarde, nog geen contact gelegd door een intelligente, buitenaardse beschaving in een officiële, op globale en openlijke hoedanigheid of vice versa. Hoewel er in de media werd vermeld dat er wel een ambassadeur voor buitenaardse zaken,(‘ambassador for extraterrestrial contact affairs’) zou worden aangewezen vanuit het ruimtevaartbureau van de Verenigde Naties, Unoosa, indien er contact zou worden gelegd. Deze eer zou te beurt vallen aan de directrice van de in Wenen zetelende Unoosa, de Maleisische astrofysica specialiste Mazlan Othman. Maar zowel de VN als Othman ontkennen dat er sprake is van deze benoeming.

Dus hoewel er talloze individuele contacten met buitenaardse wezens, of ontvoeringen door aliens en/of andere entiteiten zijn gedocumenteerd door de jaren heen, waaronder o.a. het Rendlesham Forest incident en het Phil Schneider verhaal, zie links onder dit artikel, zijn we nog nooit openlijk toegesproken als zijnde ‘Het Menselijk Ras’, door een andere intelligente, buitenaardse beschaving.

Waarom contact?
Waarom zou een geavanceerde, buitenaardse beschaving contact met ons willen? Alles dat we te bieden hebben zijn problemen, nucleaire wapens en oorlog. Toch? Onder ons zijn er genoeg die ze met open harten zouden verwelkomen en als gelijkwaardige wezens onder dezelfde oneindige adem van het universum zouden beschouwen. (mocht die buitenaardse beschaving in vrede komen uiteraard)

Laten we diverse mogelijkheden, open minded, eens de revue laten passeren en aannemen dat als/wanneer buitenaardsen contact met ons zouden leggen het of in hun eigen voordeel zou zijn (negatieve entiteiten die een bepaald iets van ons willen), of in het voordeel van het menselijk ras. Met betrekking tot het laatste zou het zo kunnen zijn dat zo’n intelligent, buitenaards ras ( dat reeds geëvolueerd is tot een hoog geavanceerd niveau), heeft besloten een ‘minder’ ras te willen helpen hetzelfde spirituele pad te bereiken. Ik heb het hier dan over wezens die duizenden of misschien zelfs wel miljoenen jaren op ons vooruit lopen. Juist dit zou wel eens problematisch kunnen blijken mochten, ze om welke reden dan ook, contact met ons willen opnemen:

Het zou ook maar zo kunnen zijn dat we ze niet kunnen zien, kunnen waarnemen. Ze zouden in heel andere dimensies, dichtheid of realiteit kunnen bestaan en reizen. Ze zouden zelfs buiten bepaalde vibraties kunnen bestaan, binnen spectra waarvan wij nog geen weet hebben, en die wij niet eens zouden kunnen, durven proberen te begrijpen. Bijvoorbeeld: wij kunnen geen UV, Gamma, infrarood of radiogolven waarnemen met het blote oog.

Het zou daarom maar zo kunnen zijn dat sommige ‘type’ buitenaardsen of andere entiteiten zich onder ons bevinden in juist die spectra, of andere spectra die we nog niet hebben ontdekt, en dat we ze simpelweg gewoon niet zien. Zou zo’n hoog geavanceerde soort niet over technologie beschikken die hen zichtbaar zou kunnen maken voor ons, ondanks dat ze zich in eerste instantie door een ander spectrum of realiteit bewegen?

Laten we voor nu even aannemen dat buitenaardsen daadwerkelijk visueel contact met ons leggen, en dat we ze daadwerkelijk kunnen zien, hoe zouden ze dan uitgebreid contact met ons kunnen leggen, hoe zouden we in hemelsnaam  met elkaar communiceren?

Miljoenen jaren op ons vooruit..!?
Wat als een intelligent buitenaards ras dat een miljoen jaar op ons vooruit loopt, – superieur aan alle leven, hebben besloten dat het hun queeste is ‘mindere’ levensvormen te helpen – ons gevonden heeft en ons wil helpen op ons evolutionaire pad? Stel dat ze ons ervan willen weerhouden onszelf te vernietigen met nucleaire wapens, waar zouden ze moeten beginnen? Hoe kunnen ze zo met ons communiceren dat we ze zouden begrijpen? Woorden zijn onze eigen creatie, en vaak beperkt in het overdragen van de uitleg van bepaalde dingen, dus hoe gaan we communiceren?  Wat als zij zelf nooit woorden hebben gebruikt tijdens hun evolutie? Laat me dit even toelichten;

Ik hoop dat jullie het  met me eens zijn dat wij mensen een veel verder geavanceerd ras zijn dan bijvoorbeeld kakkerlakken. Nu stel je het volgende eens voor: Wat als wij de kakkerlakken zouden willen helpen (om welke reden dan ook) en ze duidelijk willen maken en vertellen dat E=Mc2, hoe zouden we dat dat doen? Inderdaad, we kunnen het simpelweg niet, omdat kakkerlakken niet over een dergelijke intelligentie beschikken, misschien is een kakkerlak zich niet eens bewust van zichzelf.

Zou bovenstaande dan ook niet op kunnen gaan m.b.t. niveaus van hogere intelligentie? Zijn wij dan niet de kakkerlakken vergeleken met de miljoenen keren geavanceerde buitenaardse entiteiten? Kunnen deze veel hoger geavanceerde wezens zich aanpassen aan ons ‘mindere’ wezens om zo met ons te kunnen communiceren? En als dat zo is, zouden we dan ooit de dingen kunnen begrijpen die deze buitenaardsen ons proberen te vertellen,of  zullen we deze dingen uiteindelijk zelf (moeten) ontdekken?

En dan is er nog de vrije wil.
Is het buitenaardsen ’toegestaan’ zich te mengen in onze manier van doen? Los van de aanname dat een groot deel van de mensheid zich  het klaplazarus zou schrikken wanneer buitenaardsen zich bekend en zichtbaar zouden maken, zou je  je ook moeten afvragen dat als jij zelf een buitenaards wezen zou zijn, je dan naar de aarde zou komen? Zou  je jezelf laten zien aan iedereen, jouw bestaan publiekelijk bekend maken?

Voor mij is het antwoord daarop grotendeels ‘nee’, want  laten we eerlijk zijn, (veel) mensen vinden het interessant om alles dat we als abnormaal beschouwen of dat anders is dan wijzelf op te eten, of te martelen, te bestuderen en te ontleden in laboratoria en/of te vermoorden! Wij beschouwen die verschillen als bedreigingen en het maakt ons bang. Ik denk niet dat het verstandig zou zijn voor wezens met meer dan pudding als hersenen hier op aarde te  landen en meedelen dat ze in vrede komen.
Ze zullen hoogstwaarschijnlijk kort erna in stukjes bij elkaar geveegd kunnen worden. Hoe triest het ook mag klinken, veel mensen zullen achter zulk handelen staan. Ik ben er oprecht bang voor dat zoiets zou gebeuren; eerst schieten, daarna vragen stellen.

Komen ‘ze’ voor Aardse grondstoffen..? Voor het water wellicht..? Steeds vaker zijn er UFO-waarnemingen vanuit het water/zeeën..

Maar wat nu als het de aliens om onze grondstoffen te doen zou zijn? Ook die vraag hoor je vaak terug. Waarom zouden ze? Het universum heeft alles in overvloed, daarvoor hoeven ze niet naar ons kleine planeetje te komen. Er is een ontelbare combinatie aan dingen op onbewoonde planeten en asteroïden in het universum, wellicht dichter bij huis voor hen.

Een nieuw resultaat van ESO’s ‘planetenzoeker’ HARPS laat zien dat er in de leefbare zones rond zwakke rode sterren heel vaak rotsachtige planeten te vinden zijn die niet veel groter zijn dan de aarde. Het internationale onderzoeksteam schat dat er alleen al in de Melkweg tientallen miljarden van zulke planeten bestaan, waarvan waarschijnlijk een stuk of honderd in de onmiddellijke nabijheid van de zon. Grondstoffen zijn daarom een non-issue denk ik. Maar zouden ze het toch willen, dan zouden ze het gewoon nemen zonder dat we het zouden zien aankomen. Geen zin om je daar zorgen over te maken.

Denk je eens in wat wij mensen zouden doen wanneer we een bewoonbare planeet zouden vinden met ongewilde inheemsen erop, door ons beoordeeld als inferieur? (onze historie met onszelf, Inca’s, Indianen etc., en ons dierenrijk spreekt boekdelen) Ik denk dat ‘we’ het probleem zouden oplossen door de potentiële kolonie ‘op te ruimen’. Voeg daaraan toe een specifieke ‘noodzaak’ voor waarom we dit zouden moeten doen, en het zal je leiden naar veel antwoorden m.b.t. hoe we zouden reageren: Een daad van wanhoop benodigd een wanhopige situatie…

Zou een buitenaards ras wanhopig genoeg zijn zich op die manier bezig te houden met de aarde? We hebben de aarde zelf al aardig vernield. De dingen die wij doen met onze prachtige planeet…, nogmaals, wat zouden wij wel niet doen met andere planeten? Wij mensen dumpen afval in de ruimte, denk er eens over na wat we met de ruimte zullen uitspoken wanneer we  hebben uitgevogeld hoe we er jaren in kunnen overleven!

Zouden buitenaardse wezens eigenlijk wel een reden nodig hebben om de aarde te bezoeken? Niet overal is een reden voor. Misschien is het wel het beste voor een buitenaardse beschaving geen voet op aarde te zetten. Wij hebben onze planeet behandeld alsof ze een ander toebehoorde. Ze is bezaaid met ziekten, onrust en vernietiging. Het beste zou wellicht zijn een grote U-bocht te maken met je geavanceerde ruimtevaartuig en nooit meer ook maar in de buurt van deze plek te komen. Maar goed. Buitenaardsen zouden er natuurlijk heel anders over kunnen denken.

Waarom dan wel de aarde bezoeken?
Een geavanceerd ras zou ons echter ook als wildreservaat kunnen beschouwen: – Niet toegestaan verboden terrein te betreden. – Zie parkwachter voor tourschema. – Het voeren van dieren is niet toegestaan. – Geen rommel achterlaten. – Blijf ten allen tijde gecamoufleerd en in de bus zitten!

Maar zonder enige twijfel zal elke planeet waarop leven wordt ontdekt van groot wetenschappelijk belang zijn. Wie weet welke unieke enzymen of DNA er gevonden kunnen worden. De mogelijkheden zijn eindeloos. Een planeet met bewuste levensvormen zou in vele opzichten nog interessanter zijn; de samenstelling van de atmosfeer, het milieu, de sociologie, kunst en menselijkheid, cultuur etc. Meer dan het bestuderen waard, zonder twijfel.

Radiosignalen.
Hoe zouden wij buitenaardse radio signalen detecteren als deze van een geavanceerd ras afkomstig zouden zijn? Deze signalen kunnen wel eens zwaar gecodeerd zijn en door ons als niet meer dan achtergrond ruis geïnterpreteerd kunnen worden. Misschien maken zij wel helemaal geen gebruik van radiosignalen. Talloze andere mogelijkheden.
En mochten zich er buitenaardsen vlak bij de aarde bevinden dan wil dat nog niet zeggen dat ze onze radiosignalen niet hebben ‘opgepikt’, misschien hebben ze er gewoonweg niet op gereageerd? Het hoeft natuurlijk niet zo te zijn dat omdat wij, (de meesten van ons), niets over hen weten, zij niets over ons weten…

Chilbolton..!
En dan is er het waanzinnige ‘geval’ van de Chilbolton-graancirkels.. Waarschijnlijk ken je het niet, want het lijkt met man en macht uit de reguliere pers te zijn gehouden.. Als we de strekking van dit verhaal volgen, IS er al gewoon contact met buitenaardsen, alleen doen deze wezens het ‘rustig’ aan met ons.. Laten ze ons bijvoorbeeld, onszelf rustig door-ontwikkelen.. Alsof wij de kakkerlakken zijn wellicht.. Of mógen ze niet…? Ingrijpen in het ‘veld-van-Vrije-Wil’ op deze planeet Aarde..? Wie zal het zeggen..

Het is interessant eens naar het verhaal van Chilbolton te kijken.. In één woord? FASCINEREND! Kijk hier naar een uitermate intrigerend verhaal over radiosignalen en buitenaardse leven, uit de film van Terje Toftenes, genaamd ‘Crossover From Another Dimension’ uit 2006. Dit specifieke fragment gaat over de graancirkel die werd ontdekt in de buurt van de radiotelescooe van Chilbolton. Was dit het antwoord, het uiterst intelligente antwoord, op  de Arecibo-digitale plaquette, die in 1974 door astronoom Carl Sagan was opgesteld en digitaal de ruimte was ingestuurd.. Kijk naar het hele verhaal op het stukje video hieronder. (wil je de hele video van Toftenes zien, klik dan HIER)
X

X

Wij maken ons hoe dan ook, bedoeld of onbedoeld, vindbaar voor intelligent buitenaards leven. Zo zou blijken uit het verhaal van de Chilbolton-telescoop-graancirkels. De radiogolven die vanaf het einde van de 19e eeuw tot heden ten dage worden uitgezonden, hebben ook al veel andere sterren bereikt, die misschien ook bewoonbare planeten hebben. Ook zijn er radio-uitzendingen geweest speciaal met als doel ons kenbaar te maken aan eventueel intelligent buitenaards leven.

Wanneer een planeet of een groep planeten een (theoretische) kans maakt op intelligent leven, kan men vanaf de Aarde een radioboodschap sturen, die over vele jaren op de betreffende planeet of planeten zal aankomen. Als de radioboodschap wordt opgevangen en begrepen, weten de buitenaardse wezens dat er ook op de Aarde leven is en kunnen ze misschien iets terugzenden. Deze vorm van communicatie is echter problematisch volgens wetenschappers:

 • Gelijk ontwikkelingsniveau: de kans dat buitenaardse wezens zich qua intelligentie en technologie op hetzelfde niveau bevinden als wij, is heel klein: een planeet met een gelijke atmosfeer als die van de Aarde is nog niet aangetroffen, laat staan dat zich daar intelligent leven op een vergelijkbare manier ontwikkelt en er gebruik wordt gemaakt van technologie als de onze.
 • Lager ontwikkelingsniveau: de buitenaardse wezens kunnen minder ver ontwikkeld zijn, zodat zij onze radioboodschap niet als zodanig herkennen. Immers, het leven op Aarde bestaat zo’n 3,5 miljard jaar, maar het gebruik van radiogolven voor het verzenden van boodschappen is pas sinds het einde van de 19e eeuw mogelijk.
 • Hoger ontwikkelingsniveau: als buitenaardse wezens daarentegen verder ontwikkeld zijn, gebruiken ze misschien geen radio meer (of hebben dit nooit gebruikt) en zijn ze niet langer geïnteresseerd in intelligent leven dat zich nog van zo’n – in hun ogen – primitief communicatiemiddel bedient. Mochten deze verder ontwikkelde wezens wel in ons geïnteresseerd zijn, dan zullen zij ons met hun geavanceerdere technologieën veel eerder bereiken dan wij hen.

x

Het originele transcript van het pieksignaal dat uit de ruimte werd opgevangen in 1970. (klik voor link naar Wikipedia over deze gebeurtenis)

x

Het enige signaal waarover vandaag nog controversieel gedebatteerd wordt is het ‘Wow Signaal’ uit 1977. Het is zeer onwaarschijnlijk dat het Wow signaal van een bron op aarde, in de baan van de aarde of zelfs uit ons zonnestelsel komt. De meeste onderzoekers zijn het erover eens dat het signaal uit de interstellaire ruimte kwam, terwijl het signaal op zich nog steeds een mysterie blijft.

Stel dat de buitenaardse wezens, die ons het ‘Wow’ bericht in eerste instantie stuurden, ons tegenbericht opvangen dan is in ieder geval duidelijk dat het om een zeer geavanceerd leven gaat. Immers, om ons signaal op te vangen is een 2.2 gigawatt zender nodig. Krachtiger dan het sterkste radiostation op aarde.

Maar in plaats van naar mogelijke buitenaardse radiosignalen, zoeken Australische astronomen bij OSETI (Optical  Search  for Extra Terrestrial Intelligence) naar mogelijk intelligente laserpulsen van buitenaardse beschavingen. In tegenstelling tot het klassieke Search for Extra Terrestrial Intelligence (SETI), dat luistert naar radiosignalen uit de ruimte, zoekt OSETI naar sterke optische laserpulsen of sterke laser flitsen in het heelal. OSETI detecteerde in 2008 een onbekend signaal dat tot op heden nog niet geïdentificeerd is.

Wanneer buitenaardsen naar de aarde komen zouden ze zeker gebruik maken van een high- tech ruimteschip, zo high-tech dat het niet anders kan dan dat ze ver op ons vooruit lopen qua intelligentie en technologie. Dus nogmaals, waarom zouden ze komen? Zou het ook kunnen zijn misschien om ons te bestuderen zoals wij mensen Neanderthalers bestuderen; minder intelligent, minder geavanceerd?

Er is een aantal mensen op aarde die primitieve mensen bestuderen, antropologen o.a., maar de meeste mensen geven niets om primitieve mensen omdat ze ze in vele opzichten als inferieur beschouwen aan de moderne mens. Zou  bijvoorbeeld niet mogelijk kunnen zijn dat de buitenaardsen gewoon mensen zijn uit onze eigen toekomst die terug kijken in de historie zoals een tv docu doet bijvoorbeeld? Zoveel vragen, zoveel mogelijkheden…

Hoe dan ook, waarom dan ook, voor veel mensen blijft er de hoop dat er in de nabije toekomst toch hulp zal komen vanuit de ruimte, dat er een geavanceerde beschaving zal komen die ons helpt beschaafder te worden, die ons kan helpen onze aarde weer beter te maken en die ons kan helpen op ons evolutionaire pad en de weg naar liefde te vinden. Want dat we hier op aarde hulp kunnen gebruiken moge duidelijk zijn.

Liefde en Licht

Marieke Pril

mariekepril.nl

Tot slot:

Kijk naar deze YouTube van Lesley Keane over UFO’s:

x

x

Voor nog meer informatie over genoemde zaken in dit artikel kun je klikken deze links:

Phil Schneider story

Rendlesham Forest incident: HIER en HIER

Wow signaal: HIER

 

 

99 gedachten over “Buitenaards Bezoek

 1. Wonderlijke en spannende tijden. Interessant om te lezen. Zelf heb ik ook een aantal keren een soort van oranje/gele vuur orbs gezien die synchroon met elkaar bewogen. Ik kan me best voorstellen dat wij hier op aarde, en de dingen die we doen bestudeerd worden. Ik kan me ook voorstellen dat aliens vol verbazing dit alles volgen, dat doe ik zelf ook. Hoe is het mogelijk bijvoorbeeld dat een mens een andere medemens pijn wil doen, alleen uit naam van een religie, een oorlog etc. Wij zijn allen een, van hetzelfde ras, het menselijke ras. De meesten van ons herinneren hun verbondenheid met elkaar en het universum echter niet meer….dat is wat er moet veranderen, en snel.

 2. Ze heeft buiten gewone bijna buiten aardse kwaliteiten die Maite Willie!

  Maite Hontelé entrevista ‘5 en todo’
  http://www.youtube.com/watch?v=D_5gu3q_zq8

  ik heb vandaag eens nagedacht over jouw buiten gewoon aardige omzichtige binnenste buiten artikel Marieke, hmmmm, verschillende kanten bekeken en belicht, die Maite is een goed voorbeeld, qua uitstraling niet inheems aan deze wereld wat mij betreft, geldt voor zo veel mensen, ik zeg niet dat het de meerderheid is, dat niet, maar euh net zo veel stammen als dat er planeten zijn, tig duizend triljoen variaties, en euh dat de dames en masse graag door een superman achtige van krypton willen worden gered en bevrijd, tjaaah ach Maite in een vliegende schotel en een lycra pakje op de zilveren gewichtloze Marilyn stepping stoned down ladder naar beneden schrijdend in de lime lights van de wapperende wind machine, dan zeg ook ik Halloooohiee koffie tijd, dus in die zin ben ik net een simpel voorspelbaar wijf van de appie happie happy slappie finesze beweging.. Maar wat ik wou zeggen we hoeven ze niet te zoeken met de telescoop en radar maar ze lopen op straat.

  Wat ik eigenlijk wilde zeggen is wie blijft eerlijk rechtop in de wind lopen als tie overspoeld wordt door een bijzondere energie van een bijzondere bliksemse ontmoeting, ik bedoel in die zin zal ik nooit trouwen met mijn aller alller favooste favoriet, gewoon omdat ik de intensiteit nauwelijks kan dragen en verdragen, dat geldt voor vroeger nu en de toekomst, ben ik zo overgevoelig in deze, mwaaah, och, ik weet zeker dat die flut huwelijken voor het gros bestaan uit 5de en lagere keus, anders ken je dat bedrijfsmatig geen 365 dagen in een jaar bolwerken, jah vandaag had ik zo’n overspoelende ontmoeting, in de winkel, gebeurt soms, en als het gebeurt denk ik, dit is niet van deze wereld, en niet te geleiden verwerken wat ut in mij doet en los maakt, zouk de enige zijn, welnee, het aardse huwelijk is een gemiddelde grijze werk betrekking voor de meeste Siamese imitatie simulatie auto knuppels volgens mij. Koen ik ben weer aan de koffie sinds een paar dagen, werkt bij mij prettig gestoord door in meer impressionistische kris cross dimensionale woord mozaiekjes die mijzelf meer voldoening geven dan de geijkte platte politiek correcte formulieren braafheid van alledaagse top down rapportages.

  1. Jah Jeroen,
   http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/deze-nieuwe-tijd/comment-page-1/#comment-96814
   20 jaar terug voor het eerst in aanraking gekomen met een soort sekte leider die toen in Friesland opereerde, opvallend was dat het altijd bepaalde ontheemde target mensen zijn die ‘iets’ hebben die worden gevangen en uitgezogen en schijnbaar ‘vrijwillig’, deze sekte leider is al jaren het land uit gevlucht en tot mijn stomme verbazing zie ik op youtube een verslag van een aantal nieuwe generatie twenties zeer vruchtbare aardse engelen vrouwen die ‘iets’ hebben, om voor mij bekende redenen kunnen ze ‘het’ niet meer met ‘gewone’ mannetjes, schijnbaar Ice en schijnbaar Onvruchtbaar, die nieuwe lichtingen human resources blijven deze inmiddels bejaarde tover opa nareizen, vernietigende verslagen van honderden voorgangers in de wind slaand, duizenden kilometers en duizenden euro’s en zich vaak ‘vrijwillig’ een kind laten maken in het buitenland als klap op de vuurpeil, honderden malen, opa MooHaaMad doet het goed, qua mens weet ik dat ik soms ‘iets’ heb, soms ineens weer niet, ik ben de energetische stotteraar, soms ben ik target zonder dat ik het besef en soms een pain in the ass dat ‘ze’ van me af moeten omdat ik voortijdig leeg getrokken ben… En euhm die Maaite met de Trompet voldoet aan de energetische blueprint, die willen ‘ze’ hebben, en ondertussen mogen de omstanders het doen met ‘vulles’ en uitgekotste schizo grouppie gehandicapte kabouters als afleidingsmanoeuvres.. het engelse griezel woord ‘Haunted’ zit in haar achternaam besloten… jah ze heeft ‘het’, by the way ik lees nu op teletekst dat conform mijn voorspellingen, al 10 jaar geleden zag ik het, en ’toevallig’ had ik het er gisteren over, dat de dutch drakuul dIJs on Ice en strings geselecteerd is door de Euro Unie om het land verder financieel uit te zuigen…

   Maite Hontelé entrevista ‘5 en todo’
   http://www.youtube.com/watch?v=D_5gu3q_zq8

   http://www.powned.tv/nieuws/politiek/2012/12/dijsselbloem_genoemd_als_leide.html

 3. Dat wist ik dus nog niet van dat WOW-signaal. Leuk om te lezen en je gaat er meteen over nadenken. Er bevinden zich zo ontzettend veel hemellichamen in de ruimte dat het heel goed kan dat het signaal nu wordt geblocked door deze lichamen. We hadden gewoon net de mazzel dat we op het juiste moment aan het meten waren voordat er een zon of planeet tussen kwam draaien die het signaal tegenhoudt misschien en de planeet die het uitzendt is misschien ook gedraaid. Allemaal factoren die meespelen in mijn optiek. Om het signaal weer op te vangen dien je volgens mij niet een paar keer een nieuwe meting te doen maar een permanente satelliet naar deze specifieke plek te laten luisteren voor minimaal 2 jaar.

  1. Het verhaal lijkt me simpel, als je gewoon in Aardse termen blijft denken en rekenen.. Zelfs dan!
   Hoeveel melkwegen x hoeveel zonnen x hoeveel planeten daaromheen x hoeveel procent kans op leven x het percentage dat 1 miljoen jaar verder in ontwikkeling is dan wij x het deel ervan dat interstellair wil reizen = gewoon 100% kans dat ‘ze’ (we?) er al zijn..
   Deze som, die uitermate verhelderend werkt, heeft namelijk vooral ALLES met de GROOTTE van het Universum te maken, en de relatieve mate van de ‘oneindigheid’ ervan.. (En waarom ‘relatief’…? Omdat het anders helemáál niet te vatten is.. LOL :roll:)

 4. een interessant en goed artikel, totdat de auteur ineens aan komt met graancirkels als “bewijs”. Werkelijk?

  Blijkbaar zou een zeer geavanceerde beschaving die de technieken van reizen tussen de sterren beheerst, na lichtjaren reizen, zichzelf op een uiterst dubieuze manier “kenbaar” willen maken door onze graanveldjes aan te harken. Een bedenkelijke methode. Als dat zo zou zijn, dan moeten hiervoor zeer gefundeerde bewijzen worden aangedragen. Extreme claims require extreme proof.

  http://thrivedebunked.wordpress.com/2011/11/19/crop-circles-debunked/

  Graancirkels, zondermeer prachtig en veelal van een artistieke en wiskundige schoonheid, worden gewoon door mensen gemaakt.

  http://www.circlemakers.org/guide.html

  Afgezien daarvan werpt Marieke met dit artikel veel interessante vragen op. Ik ben het met haar eens dat er alleen al in ons melkwegstelsel statistisch waarschijnlijk meerdere intelligente beschavingen bestaan.
  TBC

  1. ben het er mee eens dat vele graan cirkels door mensen worden gemaakt.
   Maar er is een percentage wat lastig te verklaren is.
   Ik noem bv de stengels die perfect omgebogen zijn middels een soort van hitte.
   Doen ze dit met een föhn? Of heb je daar een andere visie op?
   hangen ze met een helikopter boven het veld op voetsporen te voorkomen en maken ze de figuren zonder stokjes in de grond?

   De helikopter zou denk ik het graan kapot maken.
   Dan kun je nog met een kabelsysteem er boven gaan hangen zoals Marco Borsato door het Gelredome zweeft.
   Maar om de kabels naar de uithoeken te krijgen zal je via het veld moeten gaan.

   Maar onze broeders uit de ruimte kunnen inderdaad net zo goed een memorystick afleveren of een CD’tje branden.
   Ik snap ook niet waarom ze graanvelden hiervoor gebruiken.

   Moet niet zo moeilijk zijn toch? Of zouden we het dan niet geloven?? want iedereen kan zo’n CD maken.
   Niet iedereen kan een zeer complexe graancirkel maken in 1 nacht.
   dat hebben ze al eens geprobeerd maar is toen niet gelukt.

  2. @john54,

   Dank voor je reactie. Het stuk over de graancirkels is een toevoeging van de redactie van WTK. Een aanvulling op mijn artikel. Ik vond het wel passend. Waarom zouden ze geen graancirkels maken?Anything is possible. Misschien ook een poging te communiceren met een ras dat ‘minder’ intelligent is? Op een (simpele) manier die voor ons beter te begrijpen is? Wie weet…

  3. Graancirkels zijn volgens mij hier niet aangedragen als bewijs.. Overal staat een vraagteken achter. Ik vraag me alleen af John54, hoe jij de Chilbolton-graancirkel verklaart.. Op een gegeven moment is de onzinnigheid van een goede, Aardse verklaring, veel bezopener, dan ‘gewoon’ even accepteren dat je wereld weleens anders in elkaar kan zitten, dan je comfortzone groot is..
   Daarbij vind ik het ronduit dom om te verklaren dat ze ‘gewoon door mensen worden gemaakt’.. De intelligentie druipt er weer eens vanaf joh! (Of gaat anders je wereld ondersteboven?) Neem aan dat je dit al heel lang hebt onderzocht en gedegen bewijs hebt van je stelling..

  4. Think outside the box. Zoveel zaken waar we geen verklaring voor hebben, zoveel waar we (nog)geen weet van hebben. Stel je open voor het geen je onmogelijk acht, want niets is onmogelijk!

  5. Sorry Marieke , maaruuh als je zegt ; Niets is onmogelijk ? dan sluit iets in de vorm van niets uit . Alles is mogelijk !!!!!!!!!!!!!

  6. @Beholt,
   hier een van de vele voorbeelden hoe graancirkels door mensen worden gemaakt:
   http://www.youtube.com/watch?v=9eh9q8gadas
   Merk ondermeer op dat er geen palen of stokken in de grond worden geslagen. Het is allemaal mensenwerk, zoals voormalig circlemaker Matthew Williams en anderen gewoon vertellen.

   http://www.circlemakerstv.org/
   http://otherworldyencounters.wordpress.com/2010/08/27/a-brilliant-expose-on-crop-circles-by-the-notorious-matthew-williams/

   http://www.circlemakers.org/guide.html

   Het lijkt me duidelijk dat tenminste het overgrote deel van graancirkels door mensen is ontworpen en uitgevoerd. Als er al twijfel is over het ontstaan van enkele “uitzondere” graancirkels, blijkbaar gemaakt door krachten die wij niet kennen, dan moet er degelijk bewijs daarvoor worden aangedragen.

   @ Marieke:
   Nee, niet alles is mogelijk. We zijn gebonden aan de natuurwetten, voor zover we die nu kennen. Als er al een discussie ontstaat, wat ik betwijfel, kunnen we enkel uitgaan van de huidige kennis van de mensheid. En die is al vreemd genoeg: de tijdverschillen van de algemene relativiteit, de connectiviteit van deeltjes lichtjaren van elkaar verwijderd.
   Allemaal onwerkelijk maar bewezen.

  7. @john54,

   Ik ben het niet helemaal eens met je stelling, maar dat kan en mag uiteraard. Wij mensen hebben niet alle kennis, wijsheid in pacht. Je stelt het idd goed, ‘de natuurwetten zoals we die nu kennen’ beperken ons op het moment nog op een bepaalde manier in ons fysieke bestaan , maar tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat er juist binnen die natuurwetten, en daarbuiten, nog altijd dingen mogelijk zijn waaraan wij niet gedacht hebben, uitgeprobeerd hebben en waarvan wij geen begrip hebben. alleen omdat jij je daar geen voorstelling van kunt maken betekent dat nog niet dat er geen mogelijkheden zijn. 100 jaar geleden wisten we niets van het bestaan van infrarood, had men je uitgelachen als je daar iets over gezegd had zonder het te kunnen bewijzen, vervolgens werden er uitvindingen gedaan waarmee we het konden waarnemen en nu wordt het voor verschillende doeleinden gebruikt.Daarom zeg ik dat alles mogelijk is, en naar mijn mening is dit ook waar. Wat betreft de graancirkels. Uiteraard zijn er ook graancirkels die door mensen gemaakt worden en die vertonen dan ook wel een verschil met de onverklaarbare, die naar wederom mijn eigen mening, zeker gemaakt kunnen zijn door een ander volk buiten onze aarde.

 5. De enige reden waarom aliens zich met ons bemoeien is dat ze coûte gue coûte willen voorkomen dat de zotten onder de mensheid onze planeet nucleair op te blazen, want dan krijg je een kettingreactie die het hele universum zal schokken. En als de weegschal omslaat naar ‘verstand’ willen ze ons helpen met geavanceerde technieken om de aarde te reinigen.

 6. Vreemd, lezers halen er 1 onderdeel waarop het hele stuk tegen het licht gehouden wordt.
  Astronauten zeggen allemaal, de planeet is zo kwetsbaar, dat flinterdunne laagje atmosfeer, de uitgestrekte vlakten woestijn, grote bakken water en dat kleine stukje vruchtbare grond.
  Laten we er voorzichtig mee omgaan !

  Ik geloof best dat er planeten zijn die qua grootte gelijk zijn.
  Maar hoe is hun afstand tot de zon? Sterven we er van de kou of verbanden we er? Is er zuurstof? Is er co2 ?
  Zijn er planten? Is er een dichte atmosfeer?
  Er hoeft maar 1 voorwaarde te zijn waaraan niet voldaan wordt en het feest gaat niet door.

  Persoonlijk zou ik zeggen als buitenaardsen echt verstandig zijn dan houden ze zich verre van wetenschap… in een berenvel doe je het minste schade aan de planeet. Denk aan je ecologische voetafdruk. :))

  1. oh maak je niet dik, de Eu denk tank heeft al populatie reductie maatregelen genomen;

   ” As the economy in general has become more labour intensive, immigration policies were relaxed in order to attract low skilled labour, especially for the agriculture sector. This further adds to social tension in the EU. Bilateral trade deals require trading partners to implement population control measures. ”

   Vandaar dat de private boeven Banken gered moeten worden en niet de crisis bevolking;

   “The Bank has a potential comparative advantage to address these issues at the highest levels of country policy setting, not only with ministry of health counterparts, but also with officials from finance and planning. This is important given the increasing recognition that political economy is a critical factor in the implementation of population and reproductive health programs, particularly in high-fertility countries.”

   Vandaar dat de bevolking eerst failliet moet worden gemaakt door de private boeven Banken;

   “The document states two nations which are currently under this population control regime by the World Bank. In the first example, Niger, the World Bank already has in place so-called “benchmarks” that the nation in question has to live up to in order to enjoy the continued support of the World Bank. In the case of Niger, considered by the IMF as a “Highly Indebted Poor Country”

   het is de bedoeling dat de mobiliteit van de schaapjes wordt ingeperkt, de suffies worden het vliegtuig en de auto uit getreiterd;

   “In 2050”, the document reads, “Europeans are forced to adopt green lifestyle habits– for example, via bans on non-essential individual long distance travel. By this stage, air travel has long been too expensive for the majority of people. The state controls or heavily influences all available channels of education, media and marketing to spread this message to continually reinforce its adoption and mould perceptions of sustainability.”

   het wc water gaat op rantsoen de verlichting na 8 uur s’avonds uit en kleine peperdure gevangenis hokjes met hoogstens 2 a 3 mensen;

   “Most Europeans live in densely populated urban areas in compact, efficient living quarters. Most households are comprised of three or less family members. Living quarters are modest, energy efficient, and contain smart meters which enable utilities to control load and the state to monitor use, enforce rations, or cut off electricity if necessary.”

   ze gaan zelfmoord stimuleren;

   “In 2015, voluntary and assisted suicide became legal in all EU countries.”

   en groene armoede is voortaan een koel spel;

   “By 2020, most media outlets were tightly controlled by the government and used to try to manage behaviour change, selling the “cool to play within the limits” and “green means growth” messages.”

   http://www.infowars.com/eu-funded-group-outlines-draconian-population-control-scenarios-for-the-next-forty-years-2/

  2. Alleen jammer dat de ‘suffies’ dit allemaal niet door hebben en zich als lam ter slachtbank laten leiden. Het voelt net of ik in de ondergrondse zit en vandaaruit opereer om het ‘domme volk’ te waarschuwen en wakker te schudden…

  3. de rOverheid vermoordt Uw kinderen kennelijk in opdracht van de Schaduw regerende (Alien?!) geheime diensten met medewerking van acterende tv artsen die Uw kinderen nauw gezet planmatig medisch anatomisch moeten bewerken nadat ze zijn vermoord zodat niet onderzocht kan worden waaraan en hoe ze precies zijn dood gegaan, deze arts heeft van z’n moeder geleerd dat hij niet mag liegen en zegt daarom keihard onomwonden de waarheid recht in de camera, deze man is eerlijker dan wij suffies benk bang, wanneer worden wij zo eerlijk en vertellen elkaar onomwonden onze persoonlijke alienated Waarheid, met dank aan de Wtf Tip van Imke;

   Quote Medical Examiner Wayne Carver:

   ” Acually one the highlights of my adminitration is that we make them as non-descript and un-marked as possible. Just to foil you guys ”

   Sandy Hook Hoax “Medical Examiner” Wayne Carver
   http://www.youtube.com/watch?v=JV3KYBS64R8

   http://www.merriam-webster.com/dictionary/foil

   http://www.thefreedictionary.com/alienated

 7. Tijdens mijn vele reizen de laatste jaren door de Andes landen zijn mij een tweetal ervaringen bijgebleven, waarin ik voelde dat er contact was met “buitenaardsen> Ik heb hier al een paar keer beschreven dat ik eind 2007 in Ecuador een UFO heb zien opstijgen vanuit een dal met een heeeel hoog trillingsniveau, namelijk Vilcabamba, het dal van de Langstlevenden.

  Maar een paar jaar eerder (in 2004) had ik het voorrecht om de Nasca lijnen in Peru te mogen bezoeken, vlakbij het Paracas Nationaal Park. Ik had het voorrecht om de lijnen vanuit een klein Cessna vliegtuigje vanuit de lucht te mogen bekijken. Ik kan jullie wel vertellen dat dit 1 van de meest bijzondere ervaringen was, die ik ooit heb mogen meemaken. Even afgezien van het feit dat ik na afloop kotsmisselijk was van alle bochten en duiken die onze piloot het vliegtuigje liet maken om ons, toeristen, maar niets van het Wonderbaarlijke schouwspel te laten missen.

  Opeens vallen mij vanavond een paar bijzonderheden op waar ik jullie deelgenoot van wil maken. In de eerste plaats is er het figuur van de “astronaut” of de “man met het gezicht van een uil” Is deze figuur 32 meter lang) bedoeld om ons duidelijk te maken dat er buitenlands bezoek is geweest?

  http://www.flickr.com/photos/amyshort/4645180279/

  En dan vind ik het opvallend dat er heel veel figuren zijn van “totemdieren”, zoals een libelle, een aap, een hond, een condor en een spin. De libelle staat voor communicatie, maar ook voor harmonie. De aap staat voor vrolijkheid en voor het genieten. De hond staat voor vriendschap en loyaliteit. De condos staat voor purificatie en voor de dood en wedergeboorte. De spin staat voor de verbinding tussen heden en verleden etc. Het verschil tussen een dier en een mens is mijn visie toch dat een dier staat voor het Specifieke en een mens voor het Universele. Probeerde het buitenlandse bezoek via het uitbeelden van Dieren met ons te Communiceren.

  Heel bijzonder is dat er ook een figuur is uitgebeeld in de vorm van “twee handen” Echter, aan de ene hand zitten 5 vingers en aan de andere hanad zitten 4 vingers. De figuur van de aap heeft ook aan de ene hand 5 vingers en aan de andere hand 4 vingers. Wat is hiervan de betekenis?

  http://www.karikuy.org/blog/2010/09/22/nazca-lines-the-significance-of-nine/

  Een van oorsprong Duitse vrouw, mevrouw Maria Reich, heeft meer dan 50 jaar ter plaatse in Peru de Nasca lijnen bestudeerd. Zij beschouwde de lijnen als de grootste astronomische kalender ter wereld.

  Het bijzonder van Maria Reich was dat ze op 29 jarige leeftijd een ontstoken hadn kreeg veroorzaakt door een cactus, waarbij 1 van haar vingers moest worden geamputeerd? Is dit alles “toeval”, een vrouw die een vinger moet missen, niet veel later haar levenswerk maakte van de bestudering van de Nasca lijnen en op een gegeven ogenblik tot de ontdekking komt, dat de figuur van de Aap slechts 9 vingers heeft en ook het figuur van de 2 Handen slechts 9 vingers bezit? Wat wil dit ons vertellen?

  http://www.nazcaresources.com/MariaReiche.html

  1. Is er een connectie tussen het getal 144( de 3 x 000 versterkt het getal) en het getal 9? De 0 is namelijk niet echt een getal in de getallenleer, het heeft alleen maar Waarde als versterking van het enkele getal.

  2. Ik schreef onder 11 ten onrechte over de libelle. Ik bedoelde hier achter de Kolibrie. De Kolibrie (hummingbird) heeft een speciale betekenis in de Inca traditie

   “The Legend of the Gold Hummingbird”

   http://piscocapurro.com/2011/08/the-legend-of-the-gold-hummingbird/

   Was het Nasca beeld van de Kolibrie een verwijzing naar het transport van goud door de Annunaki?

   Als ik de legende van de gouden Kolibrie tot me door laat dringen, dan resoneert dit geweldig!

  3. De legende van de Gouden Kolibrie onder 11.2 is ingepast in een reclame voor Pisco Sour. Pisco is een plaats vlakbij Nasca, aan de kust van de Pacific. Deze plaats staat bekend vanwege het bekende drankje Piso Sour, van de locale druif. Maar dit plaatsje staat ook bekend vanwege de enorme aardbeving van enkele jaren terug (oorzaak verschuivende Nasca plateau) , waarbij de plaats bijna geheel is weggevaagd.

  1. We weten uit de Sumerische kleitabletten dat de Annunaki zijn geland in het gebied tussen de Eufraat en de Tigrus, Maar waarom zouden ze ook niet zijn geland bij Nasca in Peru? Niet ver van Nasca ligt de Heilige Vallei bij Cusco met zijn geweldige tempels en andere bouwwerken met die reusachtige rotsblokken, die met een ongelovelijke precisie in elkaar passen. Waarvan iedereen zich nu nog afvraagt hoe deze bouwwerken zijn gebouwd. Een verklaring zou kunnen zijn dat de Reuzen van Niburu hier de hand in hebben gehad. Deze bouwwerken hebben heel veel overeenkomsten met de bouwwerken in Egypte, waaronder de piramides De bouwstijl in Peru, ook hoe de daken van huizen zijn gebouwd (bijvoorbeeld het vlechtwerk van dakpannen), doet heel veel denken aan de architectonische stijl in Egypte. Terwijl deze bouwwerken duizenden jaren oud zijn en dus kruisbestuiving van culturen ver voor Columbus heeft plaatsgevonden. Ra,ra, hoe kan dit? Daarbij komt dat de Zuid Amerikaanse Andes heel erg interessant was voor de Annunaki vanwege de enorm grote goudvoorraden in dit gebied. En de Nasca vlakte was ideaal als landingsplaats voor hun voertuigen!

   Welke rol speelden hier Enki en/of zijn halfbroer Enlil? Of andere familieleden van deze godenzonen?

   http://www.halexandria.org/dward184.htm

  2. Ik kreeg zojuist een “ingeving” en sloeg even het boek van Karel van Huffelen ” Op weg naar Meesterschap met de Meesters van het Titicacameer open”.
   Karel van Huffelen, by the way, heeft net als ik veel (spirituele) reizen gemaakt in Peru en heeft daar veel over nagelaten via zijn boeken. Hij is zelf in december 2010 tijdens zo’n spirituele reis in Peru verongelukt bij een busongeluk, vlakbij het Titicacameer (nabij Aramu Muru= de Poort naar de Hemel). Ik heb die zelfde reis met dezelfde reisleidster (Helma Derksen) precies een jaar eerder gemaakt en beleefde bij Aramu Muru een hele bijzondere inwijding van Overgave!

   Ik sloeg het boek van Karel van Huffelen open op bladzijde 71, waar hij spreekt over zijn bezoek aan het terrassencomplex Moray, in de Sacred Valley,niet ver van Urubamba. Ik heb zelf dit bezoek ook altijd als 1 van de hoogtepunten beschouwd van mijn reis door de Sacred Valley, met name vanwege de hele bijzondere energie die ik daar voelde.

   Karel schrijft letterlijk ” Wij voelden dat de “terraskuilen” van Moray weinig met agrarische activiteit te maken hebben maar des te meer met buitenaardse connecties. Wij hebben evenmin als de wetenschapppers (en anderen) keihard bewijs. Het is echter een opvatting die diep van binnen komt” Ik heb dat zelf ook op die wijze ervaren.

   http://www.youtube.com/watch?v=07nZCMTINkg

  3. een ingeving op de fiets tijdens een verkwikkende striemende regenbui, als Enlil verantwoordelijk was voor het hof van Eden paradijs en liever niet had dat zijn biologische gemanipuleerde creaties te veel kennis en dus vrijheid buiten besloten grenzen zouden krijgen, dan doet mij dat denken aan een semie gesloten laboratorium setting, een dierentuin, z’n halfbroer Enki zou de bewuste bezieling gebracht hebben aan de eerste hybride Adam mensen, in de vorm van een slang die kennis influisterde.. Sindsdien is deze kosmische politieke strijd door gegaan, voorstanders van slavernij, en voorstanders van vrije geesten met zelfbeschikking eigen verantwoordelijkheid en kennis en bewustzijn van hun afkomst en toekomst.. onbewust helpen veel mensen momenteel mee met de Slavernij agenda..

   http://en.wikipedia.org/wiki/Edin_%28Sumerian_term%29

  4. @ Mooi, Hyper, mee eens, veel mensen helpen vaak uit Onwetendheid mee aan de Slavernij agenda. Maar stel, stel, dat we nu in een Nieuw Tijdperk komen dat de Slang echt uit de Fles komt… en we ons ervan Bewust worden dat we in een Slavernij leven… Ik zeg, stel,he…. in dat geval biedt dat toch Hoop op een Betere Wereld???

  5. Jawel Dick, zeker wel, 1 kaars in een donkere kelder is voldoende!! En niet te vergeten het honderdste aapjes effect, draadloos siepelt kennis door naar onze soortgenoten zonder dat ze het zelf beseffen, er is hoop zeker weten.. Inertie van de Massa heeft soms wat extra tijd en druk en praktische noodzaken nodig. Pas als ze straks door de crazy nuts bedrijven in elke lichaamsopening een smartmeter geramd hebben gekregen dan snappen ze misschien beter wat de nadelen van de voort denderende nwo agenda zijn. En als er 2 vechten om 1 waarheid dan loopt de derde er mee weg, een drietraps raket dus drie generaties is voldoende, en die groep die graag slaafs blijft die moeten we ook wat blijven gunnen..

  6. * Hyper, die ene Kaars in de Donkere kamer of de Slang uit de Fles doet me denken aan Quetzalcoatl, dat is de gevleugelde slang waarvan de opwaartse bewegingen langs de wervelkolom de chacra’s en het Lichtlichaam doet ontwaken. Het is de samensmelting, het heilige huwelijk tussen het mannelijke en vrouwelijk principe, samen vormen ze de gevleugelde slang!

   http://nl.wikipedia.org/wiki/Quetzalcoatl

   Quetzalcoatl heeft min of meer dezelfde betekenis als de Feniks, die oprijst uit het As, nadat ze is verbrand in het Vuur.

  7. De Vogel en de Slang (Quetzalcoatl) vormen samen, in de Inca traditie, de balans tussen Hemel en Aarde, het heilige huwelijk tussen het mannelijke en het vrouwelijke principe.

   Nu pas begrijp ik de magie die ik in december 2009 heb mogen ervaren toen ik een bezoek bracht aan Machu Picchu in Peru. Ik was daar met een kleine groep mensen onder begeleiding van een locale Inca sjamaan, Jesus. Ik voelde vanaf het moment dat ik deze sjamaan ontmoette een hele bijzondere band met hem. Ik maakte tijdens een ceremonie in een ruine in Machu Picchu iets heel bijzonders mee. We zaten rondom in een cirkel en de sjamaan zat in het midden, spelend op een fluit. In de ruine zaten 2 vensters zonder ramen. Tijdens de ceremonie vlogen 2 zwaluwen naar binnen, gingen de gehele kring rond, totdat ze bij mij aankwamen. Er bleef 1 zwaluw een aantal seconden vlak voor mijn lip fladderen en de ander in een nisje van de ruine achter mij. Vervolgens vlogen ze beide door het andere venster naar buiten. Hetzelfde ritueel herhaalde zich voor mijn gevoel wel een stuk of 10 keer. Heel bijzonder!

   In de loop van de middag trok ik me een uurtje terug bij de Tempel van de Kolibrie (bovenin Machu Picchu). Ik heb vanmiddag al hier geschreven dat de kolibrie een bijzondere vogel is voor de Inca’s. Het is de Boodschapper tussen Hemel en Aarde, de vogel van de Zonnegod, van het Licht! Ik zat in de richting van de Apu Putucusi tegenover Machu Picchu en mediteerde. De berg (apu= geest van de berg) werd door de Inca’s ook wel “Het Hart van de Moeder” genoemd en stond symbool voor het Vrouwelijke Principe! Ik voelde de zachtheid van de energie, die uitging van die berg. En toen gebeurde er iets heel wonderlijks! Ik zag opeens bij de tempel van de Kolibrie een bekend gezicht. Ik kon het eerst niet geloven, maar het was een nichtje van mij, waar ik ooit een aantal jaren daarvoor mijn spirituele reis mee was begonnen. We hadden toen samen met de rugzak door Ecuador en de Galapagos eilanden gereisd en nu kwam ik haar notabene meer dan 10.000 km van huis geheel bij “toeval” tegen op een voor mij hele heilige plaats in de wereld. Zij deed ergens in het noorden van Peru vrijwilligerswerk en had haar vriend over laten komen uit Nederland om een paar weken vakantie te vieren in Peru! De magie van deze gebeurtenis was en is voor mij allemachtig dierbaar en wordt door mij heel erg gekoesterd! Ik besefte toen meer dan ooit tevoren dat er een Hand was, die mij leidde op mijn Pad, dat ik het allemaal niet alleen hoefde te doen! En nu, een aantal jaren later, nu we in de “shift zitten naar de Nieuwe Tijd, overheerst de dankbaarheid! Ik voel/weet dat mijn reizen naar de Andes (en met name naar Machu Picchu en het Titicacameer) de integratie van het Vrouwelijke Principe in mijzelf hebben versneld!

  8. dit soort ‘wrap up’ bespiegel sessies hielden mij vandaag ook bezig Dick, waar ben ik de afgelopen jaren voor klaar gestoomd door specifieke snelkookpan ervaringen, lange gaar tijd overigens, om nu op een unieke manier het oude vaarwel te kunnen zeggen, de oude manier van doen, en het nieuwe te kunnen verwelkomen zonder te blokkeren.. net iets manhaftiger dan vroeger en met een steviger dosis vrouwelijk (zelf)vertrouwen.

  9. Mooi, Hyper, gefeliciteerd,die “snelkookpan”- ervaringen komen mij ook heel erg bekend voor, maar zijn blijkbaar nodig geweest om te kunnen groeien!

  10. ze hebben een verloren bijbel boek terug gevonden ergens in de Himalaya, waarschijnlijk er uit gegooid door aartsconservatief Enl*llallantijn Constantijn, de originele ingefluisterde EnKi begeisterungs leer met originele minder populaire Jezus interpretaties, De Gospel van de afvallige Na zs iba ll en uit Na zs ieRedOns.. Jezus was een Alien die Groen Links stemde ;

  11. h t t p://web.archive.org/web/20010426045844/h t t p://www.geocities.com/CapitolHill/Congress/2301/arch.html

  12. de bijtijds afzichtelijk bijtende burgernet zeepaling buurtjes hebben een bondig JaarOverzicht geschreven in de Vati Cain and Abel pauselijke traditie van Divide en Hide, Verdeel en Beheers Constantijn, ‘de ketters zijn de criminelen’ zegt de Paus uit Roma (omgekeerde Amor en Kruis) en ‘alle dol dwaze ontaarde entartete suelen en mini minstrelen moeten dood’, kom op luie genoegzame zwijgzame 5d Wtk postertjes To shift or not To Sjitt dat is de vraag, de SSsssWord oftewel het Woord van de Slang is ook aan U;

   een poging tot het plaatsen van het bijtende zeepaling adres is net door de beveiligings machine tegen gehouden geloof ik, of het moet de verbasterde naam van Enlil zijn, kan ook nog, nog maar eens proberen zonder toegevoegd zeepaling adres.. Het is dus de verbasterde naam van Elil, flauw hoor, een sterretje doet hopelijk wonderen en symboliseert vrijwel hetzelfde.. ik zie een ster… het blijkt nu het h t m l adres te zijn van het web archief, raarrrrrr

   http://barracudanls.blogspot.nl/2012/12/jawel-het-onvermijdelijke-jaaroverzicht.html

  13. waar is de golvende tijd gebleven dat we nog eens een boom konden opzetten en of een draadje uitspinnen, geconcentreerd doelgericht 1 puntig met oogkleppen op waarnemen doet de werkelijkheid uiteenvallen in materie, in schijnbaar losse objectieve eenheden die schijnbaar niet meer met elkaar in verband staan, iedereen heeft gelijk vanuit haar 1 puntige waarnemingspositie, leve het gekleurde jaaroverzicht, ieder 1 het zijne, golvende verlichtheid of verdekte 1 puntige narcose dat is de question vraagstelling;

   Quote:

   ” Het waarnemen door een prisma concretiseert de werkelijkheid. Ze doet de werkelijkheid – het ‘nu’ – in afzonderlijke facetten uiteen vallen. En die afzonderlijke facetten worden aldus concreet. Aan de andere kant verliezen we echter overzicht. We zien de werkelijkheid niet meer ‘an sich’, maar ontwaren haar in haar concrete onderdelen. Het overzicht valt weg, de onderdelen worden concreet.

   Mogelijk is dit ook wat er gebeurt bij het zg. ‘Tweespletenexperiment’. Verrichten we geen meting aan het systeem, dan vindt er geen concretisering plaats. Er wordt dan niet waargenomen (door een prisma). De werkelijkheid (het ‘nu’) blijft bestaan in vol ‘ornaat’ en dat betekent dat zij alle eigenschappen als potentie in zich draagt. Dat doet de werkelijkheid (kennelijk) in de vorm van een golffunctie, of waarschijnlijkheidsfunctie. Wanneer we wél waarnemen, valt het systeem uiteen (stort in) en maakt dat dat wij de afzonderlijke delen concreet waarnemen. Ineens ontwaren we materie (een deeltje). Enerzijds verliezen we dus overzicht (golffunctie) terwijl we anderzijds concreetheid (materie) terug krijgen. ”

   http://filodivers.blogspot.nl/2012/12/tijd-het-nu-i-algemeen.html

  14. trouwens hoe weet je dat het Licht niet uit 1 gevallen is in 2 delen als je niet naar de Spleet gekeken hebt?
   simpeler gezegd; als je niet kijkt weet je niet wat er op het bioscoop scherm te zien is? toch?
   en als je wel kijkt valt het Licht gegarandeerd uit 1, minimaal in de drie delen 1 heid.
   en dan zijn er nog de structurele niet kijkers die maar wat verzinnen om de aandacht van de kijkers te krijgen zodat alles uit 1 valt..
   alles is uit 1 gevallen dit jaar, zie het jaarverslag van de buurtjes, dus is er heel wat niet gekeken en verzonnen?
   de zon van god is verzonnen om de aandacht 1 duidig te vangen en zo het heel al uit 1 te laten vallen?!
   en kijken is plat 2d, hoogstens 3d.
   voelen is hoger? voel de Spleet en je kan gaan golven.
   bedenk de Spleet en je ziet niets en verzint het.
   verzinnen is een kunstmatig heelal er bij, afgescheidenheid van het oorspronkelijke Al. Al Lallaah laah land.
   mijn maatschappij leraar zei dat ik filosoof moest worden, hij had gelijk maar ik was het Al.

  15. * Hyper, inderdaad interessante gedachtenspinsels, ik verwijs je ook graag wat dat betreft even naar een interview van Marcel Messing met Arend Zeevat op 14 december

   http://www.argusoog.org/arend-vs-zeevat-14-december-2012/

   Als je zo rond minuutje 43 Marcel Messing beluistert (en ook al eerder), dan heeft hij het daar over de virtuele, digitale wereld van internet, sociale media, maar ook televisie….. In feite geeft hij daar ook weer dat het kijken naar het Alziend Oog de Werkelijkheid kan vervormen en dat juist de mensen achter de Schermen (lees: de Annunaki) ons in deze Schijnwerkelijkheid proberen te vangen….. Daarom is het ook zo belangrijk om naar binnen te gaan, naar de innerlijke belevingswereld… En proberen uit het Hoofd te gaan door zo nu en dan te mediteren en/of veel in de natuur te verblijven, om maar dicht bij jezelf te blijven, waardoor je beter het contact kunt behouden met de Werkelijke wereld die nog niet is Vervormd… Interessant, intuitief leef ik al zo, tv kijken doe ik niet meer… ik hou het nooit langer dan een half uur tot een uur vol achter het digitale scherm en leef heel veel in de natuur.

  16. En tegelijkertijd stelt hij ook zoals jij onder 12.17 “trouwens hoe weet je dat het Licht niet uit 1 gevallen is in 2 delen als je niet naar de Spleet gekeken hebt?” . Als je Bewust bent van het Donkere, soms Pikzwarte in de digitale wereld en/of in de wereld van het Ver Zien, de Schijnwereld, en je Doorziet het Spel, dan is de kans ook groot dat je het Donkere, de Schaduwkant, in jezelf leert ontdekken. Kortom, er zitten 2 kanten aan de medaille!

  17. @ Hyper 12.12, ik heb me zoujuist eens even verdiept in de inhoud van je linkje over het Evangelie (= boodschap) van de Nazoreeërs. Ik kan je wel vertellen dat de inhoud heel sterk resoneert met mijn Innerlijk Weten.

   Maar mijn Innerlijk Weten resoneert echter absoluut niet met “Jezus was een Alien die Groen Links stemde”(zie 12.11). Ik neem aan dat je dat dan ook wel heel erg cynisch bedoelde, ha,ha!

   In de eerste plaats is Jezus voor mij de grote wegbereider en mijn grote voorbeeld. De Nazoreeërs stellen mijns inziens terecht dat Jezus een Zoon van God was en niet de Eniggeboren Zoon van God. We zijn allemaal kinderen van God en mogen allemaal de weg gaan die Jezus ook ging! Zo voel ik dat en beleef ik dat innerlijk! Jezus was dus gewoon van Vlees en Bloed. En hij was een grote Vrijheidsstrijder en Rebel! Hij Verbond zich nergens aan in zijn dagen. Hij verkondigde alleen het Woord! Overigens betekent ‘Nazara’, dat afgeleid is van Nazoreeër niets meer en minder dan ‘de waarheid’ (zie het Evangelie volgens Filippus, onderdeel van de Nag Hammadi geschriften) en “Nazir”betekent “Ingewijde”

   En ik geloof onmiddellijk dat Jezus vegetarieer was. Alhoewel ik het wel aannemelijk vind dat hij wel vis at, ook gezien zijn omgang met de 12 apostelen die vissers waren en de parabelen waarin soms gesproken wordt over het eten van vis. Ik geloof er ook heilig in dat hij het verafschuwde dat er dierenoffers werden gebracht aan God. Ik geloof er ook helemaal niets van dat er een God is die verlangt dat er dierenoffers worden gebracht of zelfs mensenoffers (zoals met Abraham en Isaak). En ik geloof ook niet in een wraaknemende God, zoals vaak in het oude testament beschreven. Heel veel delen van met name het oude testament staan onder invloed van satanische krachten. Daar geloof ik heilig in. Dat is de reden waarom ik al als klein kind met het geloof van mijn ouders in de knoop kwam te liggen en al heel jong de kerk heb verlaten en sindsdien geen enkele vorm van religie meer aanhang. Ik geloof er in dat we alleen maar onze eigen Waarheid leren kennen als we Vrij worden en als een Rebel ons gedragen, zoals Jezus deed in zijn dagen.

   Ik heb hieronder even een linkje opgenomen naar de website van Marcel Messing waar hij schrijft over de Nazoreeërs

   http://www.marcelmessing.nl/content.asp?m=M8&s=P9&l=NL

   Marcel Messing heeft al zijn hele leven lang duizenden en duizenden heel oud geschriften bestudeerd, niet alleen uit de joods-christelijke traditie, maar ook de oude wijsheden van de boeddha of de Krishna of van wie dan ook. Heel veel dingen van wat hij zegt resoneert met mijn Waarheid (alhoewel ik mij terdege besef dat die ook nog steeds gekleurd is en nog niet sprankelend Wit). Ik vind het ook fijn dat hij zich nergens aan bindt, aan geen enkele religie. Hij vertelde zelfs in dat radio interview met Argusoog op 14 december dat hij nergens lid van is. Dat spreekt mij heel erg aan. Alle Waarheid zit in ons zelf. En hij waarschuwde voor het gebruik van televisie, internet en sociale media. We kunnen ons heel gemakkelijk Binden aan een gekleurde waarheid en niet meer luisteren naar de holistiche waarheid die in ons innerlijke verborgen zit. Ik kan daar wel veel mee. Er is hier de laatste dagen ook veel gediscussieerd over het wel dan niet steunen van de Codex petitie. Alhoewel ik het initiatief heel charmant vindt en ik heel goed begrijp dat veel mensen deze steunen, heb ik zelf proefondervindelijk mogen ervaren (bij het organiseren van een petitie tegen de kap van heel veel schitterend mooie beuken bij ons op een landgoed), dat steun aan een petitie ook het gevaar in zich doet schuilen dat we “erin gezogen worden”, dat we ons laten binden. Dat heeft me heel veel energie en strijd gekost en het eindresultaat is dat de beuken worden gekapt en dat de strijd zich aan het eind alleen maar heftig toespitste op mijn persoon (waarbij door onze “gekozen” overheid groffe leugens niet zijn geschuwd om mij in een kwaad daglicht te stellen). Ik heb daarom besloten om nooit meer, ja nooit meer aan welk initatief ook te binden of op welke partij dan ook bij welke verkiezing ook te stemmen! Dat houdt mijn handen helemaal Vrij en kan ik altijd 100% trouw aan mezelf blijven!

  18. Dick ze zeggen dat Jezus historisch gezien niet bestaat en eerder een samengesteld construct is van veel oudere mythische figuren die wel eens de zonen van de Anu goden zouden kunnen zijn..

  19. @ Hyper, het is niet belangrijk wat “ze” zeggen of wat “ik” ( (dick, dus 😉 zegt, maar wat jouw Innerlijk Weten zegt 🙂

  20. @HyperAlert,
   Hier een mooie Drentse spreuk: “Wat iederene zeg, moei nooit geleuv’n”. 🙂
   Past heel goed bij Innerlijk Weten waar Dick het ook over heeft.

  21. * Hyper, als je mij vraagt of Jezus echt op 25 december is geboren dan betwijfel ik dat ten zeerste. Daarom is die viering op 1e kerstdag natuurlijk zo wie zo een Illusie!
   Er is wel een joods feest dat vanaf 25 december wordt gevierd, namelijk Chanoeka (Feest van het Licht). Dat feest duurt 8 dagen en begint na zonsondergang op de 24ste dag en dat feest duurt 8 dagen.
   Dat feest ontleent zijn bestaan aan de bevrijding van de tempel in Jeruzalem door Judas de Maccabeeër op de Perzen in het jaar 164 voor Christus! Dus, ver voordat Jezus is geboren. De eerste dag van dit feest begint na zonsondergang van de 24e dag van de joodse maand Kislev ( = dus 24 december)

   http://nl.wikipedia.org/wiki/Chanoeka

   In de Tamoed wordt beschreven wat de reden zou zijn waarom dit feest 8 dagen duurt:

   De Talmoed verhaalt dat Maccabeeën de tempel binnen gingen, nadat zij de bezetters uit de tempel hadden verjaagd, om de afgodenbeelden te verwijderen en de tempel te herstellen. Zij ontdekten dat de meeste rituele voorwerpen ontwijd waren. Daarop zochten zij ritueel gezuiverde olijfolie om de menora aan te steken en de tempel te herstellen, maar vonden slechts genoeg olie voor een enkele dag. Zij staken dit evengoed aan, en gingen verder meer olijfolie te persen en zuiveren. Op een miraculeuze wijze zou deze kleine hoeveelheid olie acht dagen lang blijven branden, tot er nieuwe olie geperst en gezuiverd kon worden. Om deze reden steken joden een kaars extra aan, iedere nacht van het feest.

   In de Talmoed worden twee gebruiken beschreven. Het was gebruikelijk om acht lampen op de eerste nacht van het feest te laten schijnen, en het aantal iedere volgende nacht met een te reduceren. Een ander gebruik was om op de eerste nacht met een brandende lamp te beginnen, en iedere nacht een extra aan te steken tot er acht brandden, op de achtste nacht. Het eerste gebruik werd door de volgers van Sjammai gevolgd, het laatste door die van Hillel en is tegenwoordig de algemeen geaccepteerde praktijk. De letters van het Hebreeuwse woord Chanoeka vormen daartoe een aanwijzing; Chet (achtste letter van het Hebreeuwse alfabet), Noen, Waw (oe-klank), Chaw (of Kaw), He: Chet Nerot OeKehilchat Hillel – acht lichten en volgens de regel van Hillel.

  22. @ Shanti, komt die datum uit je Innerlijk Weten of heb je die ook van horen en zeggen 😉

  23. 17 Mei heb ik gehoord van een intelligentie uit de astrale wereld, maar je zzit in de buurt…

  24. 17 Mei heb ik gehoord van een intelligentie uit de astrale wereld, maar je zit in de buurt…

  25. @ Shanti 12.27, ten eerste wat mij opvalt is dat jouw “comment”en die van mij beide op 12.27 staan. Dat heb ik hier nog niet eerder gezien! Ofwel, dat is een wonder! Ofwel het “wonder” is een beetje geholpen, hetgeen in normaal spraakgebruk betekent dat er is gemanipuleerd!

   Ten tweede kan natuurlijk heel goed samenvallen kin 107 met de datum 17 mei als geboortedata! Immers, de Tzolkin kent een cyclus van 260 dagen en de gregoriaanse kalender een cyclus van 365 of 366 dagen!

  26. Wonderen zijn de wereld nog niet uit…
   Je hebt ook vast wel het boek van Wiek Lenssen en zijn film the year zero gelezen/gezien. Graag zou ik het in levende lijve allemaal aanschouwen maar het slijk der aarde ontbreekt ten ene male.

  27. @ Hyper 12.22, een interessante opmerking over dat Jezus zou zijn zoals jij het citeert een “samengesteld construct is van veel oudere mythische figuren die wel eens de zonen van de Anu goden zouden kunnen zijn..”.

   Sinds ik in het najaar van 2010 in De Hermitage in Amsterdam een expositie heb gezien over het leven van Alexander de Grote met als titel “De onsterfelijke Alexander de Grote” moet ik wel vaak denken aan een aantal vergelijkingen. Beide vergaarden hun roem in een betrekkelijk korte tijd (tussen hun 30ste en 33ste jaar) en beide stierven op 33 jarige leeftijd in het harnas. Jezus aan het kruis en Alexander nota bene in de stad die in de bijbel synoniem staat voor de “slavernij” van de mensheid en die in de Openbaringen van Johannes hoofdstuk 17: 1-5 genoemd wordt “Het grote Babylon, moeder van alle hoeren en van alle gruwelijkheden ter wereld’” (Openbaring 17:1-5).

   http://www.hermitage.nl/nl/tentoonstellingen/alexander_de_grote/

  28. vervolg op 12.30 Babylon betekent letterlijk “Poort naar God”. Daarbij kun je de vraag stellen: “”De Poort naar welke God(en)?

  29. @ Hyper, ik heb nog een aardige voor jou om over na te denken. Alexander de Grote stichtte zijn Groot Perzisch Rijk rond 330 voor Christus. Er was 3 eeuwen daarvoor een joodse profeet, Daniel, die ook balling is geweest in Babylon, die in een visioen reeds voorspelde dat er een groot koning zou komen die een machtig rijk zou stichten, dat na zijn dood uiteen zou vallen in 4 delen. Dit bleek Alexander te zijn. Het laatste, over het uiteenvallen van het rijk in 4 delen, is ook gebeurd na de dood van Alexander de Grote. Dit visioen staat beschreven in Daniel 8: 21 en 22.

   In dat zelfde hoofdstuk beschrijft Daniel nog een visioen en in mijn visie slaat dat visioen op de tijd die nu is aangebroken. Ik heb het dan over Daniel 8 vers 23 en verder

   “Aan het einde van hun heerschappij, als de tijd van de overtreders voorbij is, zal er een needogenloze koning opstaan, bedreven in LISTEN. Zijn kracht zal groot zijn-maar het is niet zijn eigen kracht- en hij zal een ongelovelijke verwoesting aanrichten. Alles wat hij onderneemt zal hem lukken; machtigen zal hij in het verderf storten, ook het volk van de heiligen. Door zijn listigheid slaagt hij in elk bedrog. Hij zal hoogmoedig zijn en velen onverhoeds in het verderf storten. Tegen de vorst der vorsten zal hij opstaan, maar zonder dat er een mensenhand aan te pas komt, zal hij GEBROKEN worden”

 8. NSA bevestigt buitenaards leven

  In een vrijgegeven document van de National Security Agency (NSA) wordt bevestigd dat er contact is geweest met buitenaards leven. De Amerikaanse geheime dienst heeft bijna dertig boodschappen ontvangen vanuit de ruimte.

  Niet alle boodschappen vanuit de ruimte konden worden ontcijferd. Zo bevatten sommige boodschappen een wiskundige formule, terwijl andere weer bestaan uit andere coderingen.

  Het contact tussen de aarde en de ruimte heeft plaatsgevonden via de satelliet Sputnik van de Sovjet-Unie. De NSA heeft het geheime dossier onlangs moeten vrijgeven na een jarenlange rechtszaak.

  http://www.telegraaf.nl/buitenland/20273664/__NSA_bevestigt_buitenaards_leven__.html

 9. Ik ben hier al op bezoek met een bepaalde missie, en had daar geen ruimteschip voor nodig,en ik heb een prachtig zelf-herstellend ruimtepak zodat ik mijn missie op deze planeet kan vervullen,wat die uiteindelijk ook mag zijn !

  Laten we maar eerst ‘landen’,aankomen in ons ware zelf en ik geloof dat er op ons word gelet door wie dan ook!!

  Vidyaman

  1. ik ben gek op ‘domme’ vragen, dat zijn de ‘slimste’ (drents voor ‘erg’), wie durf er tegenwoordig nog vragen te stellen? ; dat zijn wezens die zich in frequenties manifesteren waar wij gekortwiekte eridu adamski mensen ons vroeger vrij in konden bewegen totdat de genetische appelpijnknop knoop in de verharde kop bewust genetisch moedwillig uit werd gezet, daar zijn we dan mooi klaar mee, zij kunnen eindeloos poppenkast spookje spelen in ruimte en tijd en zogenaamd uit het niets tussen schimmige half astrale schaduw kasteel spelonken onze werkelijkheid manipuleren terwijl wij opgesloten zitten in de triplex box in een fractie van onze voormalige kosmische uitgestrekte tig dimensionale werkelijkheid, over slavernij gesproken, aan handen en voeten en appelpijnknoopje in de knop gebroken gebonden, nog erger dan de commercieel literaire 50 gradaties schaduw, over hoe fijn het is om je te laten ketenen en afrossen door een ‘liefhebbende’ meester aandrijver partner in gedeelde ero misdaad.. precies zoals zullie ons graag zien muteren tot willoze slijmerige opgelichte consewer riool gebruiks sloofjes met een grijze ratten staart.

  2. @Hyper
   Hahaha, het is me helemaal duidelijk nu!
   Drentse nuchterheid?
   Ik ben een Drent iig.

  3. de elfjes vliegen ons om de oren Anna, sjah vanaf mijn dertiende jaar in het Drentse land gewoond, het gaat toch in m’n vezels zitten, je raakt er mee vergroeid, maar nu echt tijd om te gaan slapen en morgen weer een dag.

  4. @Hyper Alert

   Ja, Hyper as volbloeds drentse vien ik dit toch ook wel hiel “slim”
   maor goed daj’t vertaolt hebb’n 🙂 aans begreep ik t’r hielemaol niks van, mien, waorschienlijke domme vraog is, wanneer geef ie een boek uut? Wel graeg mit uutleg van moeilijke dreense woord’n achterin. Môje

  5. Alice het zit in de lucht want mijn zus begon vanmiddag plots out of the blue over hetzelfde; ‘wanneer komt je boek nu eens uit’, en ze stelde de volgende titel voor; ‘de wereld verklaard door g.b.jeee Hyper deel 1’.. Zoals jij Drents schrijft is het een machtig mooie klassieke oer oude taal en waarom niet vaker in je moerstaal? ik ben maar een importje uit het Noord-Holland..

   http://nl.wikipedia.org/wiki/G.B.J._Hiltermann

  6. Hyper, kan ik me helemaal in vinden, “” slimme” vragen bestaan niet,hooguit “”slimme antwoorden. Ik vind het wel grappig dat je deze quote maakt onder het artikel Buitenaards Bezoek. Bestaat er buitenaards leven of niet? Voor mij is het een Weet, maar is het voor mij verder absoluut niet interessant. Er bestaat voor mij op dit moment echt maar 1 alleomvattende vraag “” To be or not to be, that’s the question”. Kies ik ervoor om 100% te Zijn of niet te Zijn? M.a.w. kies ik er echt voor om weer mijn Ware Zelf te ontmoeten en daarmee echt Vrij te worden of niet?
   Trouwens, Hyper, begreep ik jou vorige week goed dat jij en/of een vriend van je nog een vraag aan mij hadden uitstaan waar je nog een antwoord op verwachtte? Hoe luidt die vraag? Bedenk goed, “”slimme” vragen bestaan niet hooguit “”slimme”” antwoorden. Ik beloof je dat ik mijn best zal doen om naar eer en Geweten een “nuver” antwoord te geven!

  7. Imke, ha,ha, ik wist het, want ik woon namelijk op het 3-landen punt ( Friesland, Groningen en Drenthe) en vanuit mijn grootouders gerekend ben ik nook nog eens voor 50% Groninger, 25% Fries en 25% Drent….. Je kunt dus met mij alle kanten op…. En, ik zal nu wel 3 keer oppassen als ik een leuke Friese vrouw tegen kom om tegen haar te zeggen ” Jou benne een nuver famke!”

  8. oh maar Dick dat was een energetische recht op de man af bounce tjset box high five vraag in de trant van kun je mij pruimen inclusief buitenzinnige nukken en schijnbare tegenstrijdigheden en dat mijn vriend Cozmic, die gelukkig nog meer vrienden heeft zoals Imke en Anna, dat hij jou Dick als een Vriend beschouwt dus een high five terug, Eye gaf indertijd aan op de hoogte te zijn van het Philips Pieper bron code mysterie, en dat voor een meisje, dan ben ik prettig verbaasd. Hoe spreek je ‘nuver’ uit? met een U van U of een Oe van rare snoeshaan?

  9. Hyper, ik zei al je kunt met mij alle kanten op…… Maar, van nature ga ik altijd uit van het positieve!
   Imke, gaf al aan dat ” nuver”” in het Fries raar betekent, dus met een negatieve betekenis, maarrrrrr…… in het Gronings (en daar ben ik geboren en getogen) heeft het een hele positieve betekenis, namelijk van “”knap”. En wat wil nu het geval….?????? Je spreekt “” nuver”” op zijn Gronings uit als “” nOEver” van knappe Drentse hOEn en op z’n Fries als “” nuver” van zoasl jij nogal negatief uitdrukt rare snOEshaan. Het is maar waar je voor kiest… to be or not to be, Hyper, that”s the question!!!!!!

   http://kippen.startpagina.nl/smoelenboek/dr-hoen/3887.html

  10. Of om het helemaal goed te zeggen….. je spreekt “”nuver op zijn Gronings uit als “noever” en om dan maar bij de positieve betekenis te blijven, spreek ik liever over een “knappe” Drentse hOEn, dan over een een “rare” snOEshaan 😉

  11. Dick het mooie van de kosmische kosmos is dat je door 1 spreekbuis meerdere wezens tegelijk kan verwachten , vooral na twaalven, neem er 1 en je krijgt er vijf, das Nuuuver strange opmerkelijk en snOeverig tegelijk, de bewuste high 5 vraag kwam volgens mij meer uit de weidse ruimte dan de kosmos zelf wil toegeven, god pakt je soms gronings hardhandig aan Dick, maar daar kun jij gelukkig goed tegen, ik kan daar minder goed tegen als import Drentinus met lange tenen, daarom word ik vaak gespaard door dezen of genen, horharMonika spaart mij zeker en dat waardeer ik, anders kan ik er als een addertje uit het losse stuifzand getrokken, op zoek naar een plekje in de vroege voorjaarszon, niet goed tegen. Jah ‘ontroerend’ is het woord, over die film der filmen, ‘as good as it gets’…

  12. Hyper, “oh maar Dick dat was een energetische recht op de man af bounce tjset box high five vraag in de trant van kun je mij pruimen inclusief buitenzinnige nukken en schijnbare tegenstrijdigheden”. Hoezo buitenzinnige nukken en schijnbare tegenstrijdigheden? Dat is me nooit opgevallen… Maar nu je het zegt? 😉 Hyper, omocht er ergen “” ruis” zijn ontstaan op de lijn, weet van mij en daarhoef je nooit aan te twijfelen, dat ik jouw bijdragen hier heel erg waardeer en van zeldzaam hoog niveau vind… Ik hoop dat je dat wilt zien. Jij inspireert me vaak tot enorme dieptes…. Mijn innnerlijk weten wordt enorm gestimulereerd door de bijdragen van velen hier en van jou in het bijzonder! Als dat niet zo zijn, zou ik hier niet meer vertoeven…. Ik voel veel Vebinding en Verdieping, wees daarvan verzekerd! 🙂

  13. Hyper, hoe je zelf ook tegen jezelf of tegen wat dan ook aankijkt…. Ik beschouw jou als volstrekt GelijkWaardig en ik heb geen zin om met Bogen om dingen heen te lopen…. Daarvoor ben ik dan misschien toch teveel een Koppige, Rechtlijnige Groninger…. ik verkondig mijn Waarheid en wijk daar geen mm van af. Het is geen tijd meer voor spelletjes, we zijn alleen nog maar gebaat bij volstrekte Transparantie!

  14. is wederzijds Dick en ik waardeer dat ten zeerste, sterker nog dat is wat ik nodig heb en wat de anderen hierooh nodig hebben, weet ik zeker, we zijn hier niet voor niets Dick en een olievlek verspreidt zich als een dun filmpje over een groot oppervlak met een waaier van regenboog kleuren gereflecteerd door de zon, sommigen lopen regelmatig rood aan, snoezelige snoeshanen eigen, indruk willen maken op de kippen is het fijnste dat er is maar geen garanties voor successen ooit behaald in het verleden, snoezig maar het blijft glad ijs showend met de pracht en praal van mijn pino verenpak..

  15. heerlijk , recht voor de raap zonder eerst de poes te passen , pek en veren uit het donzige dekbed . Met stugge noorderlingen weet je altijd direct wat je aan ze hebt , mooiste is no om nix te verwachten , kan het alleen maar meevallen . Aardig doen om aardig gevonden te worden is passé , altijd een glibberige adder onder het gras . Come as you are http://www.youtube.com/watch?v=1G8V6ta9Auk

  16. Dick, eigenwijs als ik ben ervaar ik “nuver” niet als negatief. Ben juist anti eenheidsworst!

  17. Imke, kan ik me voor 100% in vinden nu ik begrijp hoe je dat bedoelt; ik word ook door menigeen als ” raar” beschouwd, omdat ik niet meeloop met de grote massa en mijn eigen, unieke pad ga in het leven…… En ik voel meer en meer dat ik me daarmee op een “smalle weg” begeef, maar die weg “voert 100% ten LEVEN”!!!

  18. Juist! Elke dag loop ik langs een aantal schaapskuddes. En hoewel ik ze prachtig vind zie je dat als er 1 begin te rennen, ze allemaal ineens in blinde paniek mee rennen. Naar niks, om niks.
   Datzelfde gedrag zie je dagelijks ook bij mensen om je heen; er begint er eentje wat dom te blaten en de hele meute loopt gillend mee….
   Laat ons maar nuver zijn. (niet dat ik de wijsheid in pacht heb hoor! ik doe ook maar wat, maar wel zo authentiek mogelijk)

  19. Leuk die verschillende betekenissen van eenzelfde woord. In Noord Brabant kon je niet als niet-Brabander in bijvoorbeeld een soort Zuid-Hollands dialect een complimentje geven met: wat ’n a(o)rig meisje – dus de d weglaten -, want dat betekende RAAR (arig = raar). Raar maar waar! Dus als je niet beter wist kon je grote problemen krijgen.

  20. Ik weet niet of het Buitenlands Bezoek was, maar ze hebben in ieder geval de tuindeuren geforceerd om binnen te komen. Maar ik heb ze waarschijnlijk net gestoord bij thuiskomst en zijn ze hem als de wiedeweerga gesmeerd. Toch maar 112 gebeld en aangifte gedaan! Ik zit nu te wachten op een timmerman om m’n deur te repareren! Apart dagje, ik heb me de hele dag uit de naad gewerkt aan een noodplan om ons bedrijf te redden, tussendoor nog een beetje hier gestoeid over het woordje “nuver”, vanavond laat naar huis, kon niet meer tanken en zat zonder brandstof langs de snelweg, toen laat thuis en een inbreker op heterdaad betrapt en nu wachten op een timmerman die hier pas over een uur kan zijn. En morgenvroeg moet ik al weer om 9 uurt ergens in het westen van het land zijn. Als ik nu in mijn Eigen Kracht kan blijven, dan kom ik er weet ik wel zeker nooit meer uit!

  21. Mijn luidruchtige viervoeter heeft me bespaard van dit leed , 3 nachten geleden brak ze bijna de tent af om 4 uur snachts . De enige schade waren wat lege kratjes die verdwenen waren en waarschijnlijk een nat pak voor de insluiper 😆

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.