Advertentie

2012 als geschenk.. Voor de hele mensheid!


Samen met Raquel Fynn (61) heeft Gerard Jansen een centrum voor spirituele ontwikkeling opgericht, waarvan hun website ‘Liefdeslicht’ een mooie afspiegeling is geworden. Wij laten graag Gerard aan het woord in zijn bespiegeling rondom 2012. Een persoonlijk verhaal, maar wel gebaseerd op zijn kennis, ervaring en inzichten die hij de laatste 40 jaar heeft mogen opdoen. Het woord is aan Gerard.

* * *

x

2012 een geschenk voor de gehele mensheid

maart 2012 © Gerard Janssen

x

Gerard Jansen

Bij dezen wil ik iets over mijn persoonlijke ervaringen en groei vertellen. Waardoor ik het gevoel heb dat het jaar 2012 een grote verandering gaat brengen. Deze ervaringen heb ik opgedaan door veel te lezen en visies die ik kreeg over de ontwikkeling van de mensheid en de aarde. Nu weet ik wel dat ik niet de waarheid in pacht heb en ook dat er niet een waarheid bestaat, dus zie het maar als mijn persoonlijk leerproces, dat ik heb doorgemaakt, dat ik graag met jullie wil delen.

Onze Primaire Hersenen, ook wel de slangenhersenen (reptilian brain) genoemd (omdat we deze gemeen hebben met alle andere diersoorten ), regeren vanuit de prehistorische evolutie onze hersenen. In de Prehistorie werden de overlevingskansen bepaald door het vecht of vlucht principe, dus altijd in uiterste alertheid naar de ander toe voor eventuele aanvallen: dood of overleven, eten of gegeten worden! Feit is echter nu dat we deze vecht of vlucht reactie, ,bestuurt door de primaire hersenen, in de huidige tijd niet meer, in die vorm., nodig hebben, maar dat hij de andere, jongere hersenen, nog steeds grotendeels overheerst.

De 3 hersenen: Neocortex (groen), het Limbisch Systeem (geel) en de Reptiliaanse hersenen, die vooral voor instincten verantwoordelijk zijn, zoals puur overleven.

Daardoor is wat wij ook wel ons Ego noemen sterk gegroeid hetgeen als een reactie kan worden gezien op die primaire angsten. De oplossing voor deze angst proberen wij op te lossen in ons streven naar ‘veiligheid’. Deze (quasi) veiligheid wordt ons mede door de maatschappelijke ontwikkelingen aangereikt in de vorm van geld en bezit (in welke vorm dan ook). Echter het geld en het bezit dat wij hebben opgebouwd hebben ons nog angstiger gemaakt. Want het risico om het kwijt te raken roept meteen weer een nieuw angstspiraal op. Daardoor zijn we mogelijk totaal verstrengeld geraakt in systemen (economisch, sociaal en politiek) die volstrekt indruisen tegen onze geestelijke evolutionaire groei!

Er zal dan ook meer nodig zijn om het evolutionaire pad voor de gehele mensheid naar een hoger niveau / dimensie te voeren. Daar komt ook de Maya kalender en 21 december 2012 om de hoek kijken want daardoor kunnen we aannemen dat we dan “geestelijk” klaar zijn voor de nieuwe tijd en dimensie. De Nieuwe kalender kan dan ingaan. Het totale wereld proces zal natuurlijk nog niet voltooid zijn. Dat zal nog wel de nodige jaren kosten, maar de kern is in iedere mens wel aanwezig dan en zal zich van daaruit verder ontwikkelen.

Daarom gaan we eerst nog even terug naar onze Primaire/Slangenhersenen. Als we deze nader onder de loep nemen dan zien we daar, als het ware, een samenspel van een aantal cellen dat de versterker is van onze primaire evolutionaire angsten, die helaas ons nu nog steeds voor een groot gedeelte overheersen. Daarom dat (negatieve) emoties zoals o.a. angst, woede, agressie, boosheid, verdriet en haat, etc. nog steeds een belangrijke rol spelen in ons leven.

De Primaire hersenen o.a. de hypofyse, de Amygdala en de Pijnappelklier tezamen met de Thalamus spelen daarin een bepalende rol vanaf het begin van ons bestaan. Wij kunnen daar zelf weinig aan doen omdat onze Hersenen nu eenmaal zo opgebouwd zijn. Nu wel,we krijgen hulp, want sedert de nodige tientallen jaren daalt er nieuwe energie op onze aarde neer. Daardoor zullen, op den duur, alle angst energieën volledig vervangen worden door de Liefdes energieën. Zo simpel zal het gaan: we hoeven er zelf helemaal niets voor te doen. Het wordt ons gegeven vanuit het “Heel” – “Al”: van angst naar Liefde en van dualiteit naar eenheid. Je kunt het zien als een soort herprogrammering van onze primaire hersenen.

Na dit proces en maatschappelijke vervolmaking in de jaren die volgen zullen de mensen in vrede en eenheid met elkaar leven. Stel je voor een leven zonder angst, dan is agressie in het geheel niet meer nodig. Oorlogen en ruzies behoren tot de verleden tijd: waarover zouden we nog met elkaar vechten? Er zal een geheel nieuwe maatschappij ontstaan waarin bezit, opvoeding, scholing, voeding, ziektes, mobiliteit, etc., etc. op een geheel nieuwe en andere manier benaderd en ingevuld zullen gaan worden. Er zal genoeg zijn voor iedereen. Ja zelfs, alles is van iedereen: bezit heeft geen waarde meer als zodanig.

De auto’s (als die er nog zijn zoals in de huidige vorm) staan bij wijze van spreken op de hoek van de straat en iedereen die een auto nodig heeft rijdt er in en brengt hem weer terug. We hoeven geen auto’s meer te bezitten. Al zeker niet meer om onze grote Ego’s nog groter te maken door een ‘grotere’ te hebben dan de ander. Als bezit geen waarde meer heeft dan is er ook geen geld meer nodig. We produceren met zijn alle genoeg voor iedereen en armoede en andere tekorten zullen niet meer bestaan. We staan allen met onze onvoorwaardelijke Liefde ten dienste van iedereen. De grote (machtige) systemen zoals Economie en Politiek worden totaal overbodig. Wij hebben geen geld en overheden meer nodig we regelen het zelf. We ‘voor’–’zien’ elkaar!

We blijven allemaal wonen waar we wonen en het werk doen dat we altijd al gedaan hebben. Tenzij onze passie ergens anders ligt dan gaan we dat werk doen. We doen alleen die dingen die wij zelf willen en zullen daar niemand schade mee willen berokkenen. Want we weten dat we allen “een” zijn en als we de een te kort doen dan doen we dus ook ons zelf tekort. Door het wegvallen van de gigantische overproductie zullen we ook allen veel minder gaan werken. Er is veel meer tijd voor leuke dingen en verdere persoonlijke ontwikkeling. Iedereen heeft een positieve levensinstelling en stress zal niet meer voorkomen.

We hebben dan ook veel meer tijd voor een nieuwe ongekende creativiteit. De laboratoria zijn niet meer gericht op nieuwe winstverhogende, energie verslindende producten, maar op ontwikkeling van nieuwe technologieën en producten die de mensen ten dienste staan en ten goede komen. Die technologieën en producten zullen nog ontwikkeld worden.

De uitvindingen van Nicola Tesla (1856-1943) vinden steeds meer erkenning en bijval. Producten gaan niet meer op energie verslindende wijze de gehele wereld over om in goedkope lonen landen in elkaar gezet te worden om vervolgens weer terug getransporteerd te worden. Er ontstaan lokale regionale samenwerkingen (ondernemingen) van mensen die voor die regio produceren. Er is geen enkele belemmering meer vanwege geldgebrek of restricties van banken.

Criminaliteit heeft geen grondslag meer: alles is tenslotte van iedereen dus stelen en roven heeft geen enkele zin meer. Alles staat iedereen ter beschikking. Stel je dat eens voor!! Leven zonder angst voor berovingen, overvallen en winkeldiefstallen, etc., etc.

Er zal een Kwantum sprong gemaakt worden op het gebied van energie. Allerlei nieuwe ongekende ontwikkelingen zoals Nul-punt energie, Teleportatie, etc., etc. worden ontwikkeld.

Ik kan nu ook niet geheel overzien waar deze nieuwe maatschappij ons heen leidt en wat voor geluk en genot ze ons allen zal brengen. Dat kan niemand nu nog overzien, maar weet dat het gaat komen. Weg van angst, bezit, geld en alles wat ons remt in onze geestelijke ontwikkeling, waartoe we uiteindelijk hier zijn gekomen om die te creëren.

Het belangrijkste blijft de Liefde en de Eenheid, dat is de motor, de energie, die dit alles opwekt en voortstuwt. Ik denk dat iedereen uiteindelijk zo’n wereld wel na willen streven, nooit geen crisis meer, geen ontslagen, altijd beslissen in eigen vrijheid en voor het geheel.

Overigens worden deze theorieën op meerdere vlakken ondersteund door de Maya Kalender. Aan het eind van iedere kalender vindt er een kwantum sprong plaats, dus geen Darwins theorie van overleving van de sterkste, maar een sprong op basis een algemeen ordenend mechanisme vanuit de Kosmos.

Verder zien we al miljoenen mensen die niet meer voor geld werken, maar uitsluitend nog vrijwilligers werk doen: laten we allen vrijwilliger worden. We zijn er aan toe: de tijd is er nu rijp voor !!! Wat de “veranderingen”, “kwantumsprong in onze evolutie”, “ascensie”, ook wordt, wij zitten er middenin, het volgt een Kosmische ontwikkeling en een synchronisatie met onze ziel, geest en lichaam als geheel. Velen van ons voelen dit nu al gebeuren. Mediteren is een goede manier om met de energie van de kosmos in overeenstemming te komen.

Er zijn nu al vele nieuwe meditatie vormen, die ons kunnen helpen, om die de binnenkomende energie specifiek richten op de Primaire Hersenen (Hypofyse, Pijnappelklier) maar natuurlijk vooral ook het hart. Deze meditaties kunnen deze Transcendentie en Ascensie bespoedigen. Ook zijn er DNA meditaties om het DNA aan te passen en een meditatie om het Ego te herprogrammeren.

Gerard Jansen

(zie voor meer info onze site www.liefdeslicht.com).

 

17 gedachten over “2012 als geschenk.. Voor de hele mensheid!

 1. Jaaaaaa !!
  Dit is een mooi begin om buiten ’the box’ te gaan denken. Hoe willen we leven?

  Ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik vind het best lastig om vorm te geven aan mijn wensen. Om te beginnen: wat wens ik?
  Ik merk dan weer hoe vergaand het ‘geprogrammeerde’ maatschappelijk denken geworteld is. Regelmatig merk ik dat ik dan best last heb van bepaalde overtuigingen die als onkruid haast niet weg te krijgen zijn. (Even daargelaten dat onkruid helemaal niet vervelend is, het is een perfect natuurlijk verschijnsel dat zorgt voor balans.) En dan ben ik best een ontwaakt iemand.
  Ik wil hiermee zeggen dat het heel goed is om dagelijks dingen te wensen, hoe lastig dat voor sommigen in het begin ook kan zijn(ik spreek vanuit ervaring). Er openen zich dan vaak al deurtjes die iets op gang brengen. Dan kunnen we buiten die box gaan denken/leven.
  Ja, we moeten ons hart openen en voelen wat daar is! Dat is ook de energie van 2012, denk ik. Horen wat we voelen. En dan komen we samen op een punt: liefde, zachtheid, warmte en harmonie. Heerlijk toch?!!!
  We hebben dat allemaal al, we moeten alleen even hier en daar wat muurtjes weghalen…. :))

  Ik wens jullie vooral een grote moker 🙂

  1. Ik wens lekkere kaassouflés, schijn ik ze nog te hebben ook, gelukkig is het frituur al opgewarmd daar ik net een heerlijke loempia heb gegeten. Nu ff geluk voor mij, soms wens ik dingen die ik nu niet en misschien nooit niet zal bereiken.
   Ik wens je voornamelijk een heel zacht kussen, om heerlijk op te rusten. Ga ik lekker eten ondertussen.

  2. Wauw, Amazing….
   Hele mooie film! Jammer dat ik niet zo veel frans kan(lees: bar weinig), maar het klinkt toch wel mooi om naar te luisteren 🙂

 2. Philippe Vandevorst : “Groeien van een ‘brein’samenleving naar een samenleving van het ‘hart'”. In dit boek schetst Vandevorst het belang van het hart als ascensie-orgaan. De hartspier is zoveel meer dan alleen maar spierweefsel. Er zitten neuronen in en tienduizenden hersencellen.
  Ascensie en leven vanuit het hart gaan hand in hand. Het hart is een ‘centrale’ waar je vanalles kan vinden om je vooruit te helpen met je leven : rust/vrede, raad/wijsheid, vreugde/geluk, troost/steun, kracht/moed, inzicht, inspiratie, intuïtie, kennis. Zoek in je hart en je vindt.
  Na 2012 zal het voor de meeste mensen de gewoonste zaak van de wereld zijn om contact met het hart te maken en van daaruit te creëren.

 3. Ja…. dit is een waarheid die gaat gebeuren. Wat een heerlijk vooruitzicht. Ik weet dat we zo´n prachtige nieuwe wereld krijgen zonder uitbuiting, oorlog, geweld, bezit etc.

  Liefde gaat de wereld regeren… liefde en eenheid.. wat een warm en liefdevol gevoel geeft dat.

 4. Jezus….Gerard Jansen. Ik heb je gezicht meteen even goed ingeprent, als ik jou tegenkom krijg je een knuffel. Een mega knuffel. Wat een prachtig artikel. Hier zit ik nou al heel lang op te wachten. Hier bereik je een hele grote groep mensen mee, zo fijn…Dank je wel. Ik word hier heel gelukkig van. Gefeliciteerd :D. En petje af dat je het zo kan verwoorden. Want het klopt helemaal wat je zegt. En het is tijd dat mensen hun angsten mogen gaan afleggen. Dat ze gaan geloven in wat er gebeurt en dat gewoon toe gaan laten. Er komt Liefde binnen. Onvoorwaardelijke Liefde. Mag ook wel want het is op het moment vrij directe manifestatie van wat je denkt of voelt en dat kan ook heel beangstigend zijn (daaristieweer). Maar we worden enorm geholpen door een bron van buitenaf en die heeft het heel goed met ons allemaal voor. Dus ja, de gouden tijd staat voor de deur. Eindelijk. Vive la Vie!

  Ik ga dit nieuws verspreiden!

  1. Ik sla hem op, ga het lezen na mijn motorrij theorie examen, uitermate interessant hoor!
   Bedankt voor de tip! x

 5. Ja mooi, ik heb geen referentiekader en controle hoe het gaat verlopen.
  Wel kan ik mijzelf ontvankelijk maken en mij laten vullen met de nieuwe energie Liefde.

 6. Schitterend artikel om een visualisatie te helpen ondersteunen.

  Wat ik nu kan doen voor mensen, kan ik gevoelsmatig helaas niet in een “beloningsvorm” gieten zoals we dat nu met geld doen. Wie weet ligt de 5-dimensionale balans om de hoek :).

  In Lak’ech.

 7. Ja is mooi werkelijk mooi maar ……. we moeten het allemaal zelf doen !!!! Niemand gaat het voor ons doen het is onze taak !!! Dus schouders eronder en ga …… Want zo is het we worden niet verwend we moeten het zelf doen wij het volk ~!!

 8. Helemaal mooi……… verbeter de wereld en begin bij jezelf… Je ZELF is dan je verbinding met je hart. En je hart die je bent 🙂 heeft 2 instrumenten nl. je body en je mind. In je mind overleef je en heb je gedachten en emoties… JE DENKT je wereld…. terwijl je in je body gevoelens en gewaarwordingen hebt als een eigen wijsheid… je voelt aan en je leeft ervaringsgericht!! zo heerlijk onbewust !! als de hemel op aarde….

  Geef “ik denk” aandacht aan “ik voel, lijf” middels het bewegend masseren en ademen, dan zal de body zich gekend voelen en in contact komen met de levende energie, kundalini van moeder aarde als gezondheid en vitaliteit.

  Liefdevol zal zo het mannelijke principe, de mind, aandacht geven aan het vrouwelijke principe, de body en zo HIER EN NU de hemel realisteren als een ontspannen lijf en mind in bv. DE BRUG ACHTEROVER…….. wonderlijk zo dichtbij als de kwaliteit van het kind…….. voorbij ruimte en tijd.. zo heel al in het eeuwige Hier en Nu………. Ewald HierNUmaals

 9. Heel mooi Guido dat je dit artikel van Gerard Jansen weer opnieuw onder de aandacht brengt. Ons lichaam is zoveel meer dan wij weten, als je bedenkt dat iedere cel van ons lichaam de intelligentie heeft om onze gedachten te lezen. Onze eigen overtuiging is zo van belang, dit is ons niet bijgebracht. Onlangs had ik nog contact met een arts die mij “wou wijsmaken, en het ergste was, ze geloofde het zelf, dat de hersenen heel complex zijn waarvan we nog lang niet alles weten, maar het HART is heel eenvoudig; want dat is alleen maar een pomp, die de zuurstof vervoert.” Het mechanistische denken ten voeten uit. Daarom zijn boven staande artikelen van belang en bovendien mooi en hartverwarmend om te lezen. Boeken van Deepak Chopra (Leef-tijd en Leven zonder Grenzen o.a.) zijn wat dit betreft ook eye-openers. Persoonlijk vind ik het ook fijn dat de wetenschap en de spiritualiteit meer gaan kijken naar de overeenkomsten i.p.v. de verschillen. Er zijn nogal wat mensen die zeggen: “eerst zien en dan geloven.” Het is zo jammer en ik vind het soms ook moeilijk, vooral als het mensen betreft die je lief zijn. Andere mensen veranderen dat kan niet, maar als je zelf weet dat Leven vanuit Liefde mogelijk is, ook op deze Aarde, wil je zo graag aanreiken. Dan wil je het Wonder in het Hele Universum tot stand brengen van Verbinding, Vrede en Harmonie. Zelf heb ik veel aan affirmaties, daarom heb ik ook deze: “Ik vraag hierbij aan de Allerhoogste, aan AL-DAT-IS om het hoogste en grootste welzijn voor de hele mensheid en voor de Aarde en voor alles dat leeft binnen dit mooie Universum.”
  Bij de reacties hier op dit artikel werd ook terecht gezegd: “we moeten het zelf doen.”
  ook C.G. Jung zei: “we moeten om de duisternis op te lossen eerst onze eigen duisternis oplossen.” Dit is zeker waar, maar we kunnen hierbij alle hulp vragen die we denken nodig te hebben. Want als we ons met ons HART verbinden kunnen wij ons verbinden met wat ons aanspreekt, dit gedicht maakte ik eens:

  Ik heb mijn Web geweven
  met draden van pure zijde
  Alle kleuren van de Regenboog
  worden door het web
  ontelbare malen weerkaatst.

  Ieder levend wezen
  kiest zo zijn eigen kleur
  om het eigen web te maken
  gesponnen van draden van
  Liefdevolle fantasierijke gedachten
  Oh Heerlijk wat een wondermooie
  Werkelijke Illusie.

  Als je bedenkt dat Albert Einstein ook al heeft gezegd dat verbeeldingskracht sterker is en meer waard dan kennis, wat is er dan mooier om een wereld te creëren gebaseerd op Liefde. Sommige mensen denken dat geschiedenis zich moet herhalen, maar dit hoort bij het oude paradigma, we weten nu dat alles bewustzijn is; ook gedachten en emoties zijn energie. NU we dit weten kunnen we zeggen: “De Nieuwe Tijd is begonnen.”

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.