Advertentie

Deze zonsverduistering en de ‘Cheiron activatie’..!


*

Deze zonsverduistering en
de ‘Cheiron activatie’..!

2024 © Lillian Richell | deze versie WantToKnow.nl/be

x
De zonsverduistering op 8 april 2024 zal, energetisch gezien, een nieuwe markering in de toekomstige geschiedenis betekenen. Het is namelijk niet alleen een samensmelting van zon en maan. Er zijn twee andere kosmische spelers met een dikke vinger in de pap: Cheiron en de Maansknoop. Wat een zonsverduistering teweeg kan brengen kan je bij veel astrologen prima lezen, dat ga ik hier niet doen. Manuela van der Knaap (HIER) en Pam Gregory (HIER) bijvoorbeeld, zijn actief op internet en doen dit uitstekend. Hier wil ik vooral Cheiron onder de aandacht brengen.

De bemoeienis van Cheiron met dit Zon-Maan onderonsje zorgt voor een flinke versterking van de Cheiron-energie in ons. En hiermee krijgt de vorming van een nieuwe Aarde ook een booster. Energetisch natuurlijk! Maar eerst wil ik Cheiron, en hoe deze kracht zich in ons manifesteert, in beeld brengen.

In de astrologie kennen we Cheiron de centaur vooral als de Gewonde Genezer. Deze kracht vertegenwoordigt echter ook de Brug tussen Hemel en Aarde. Deze twee kernkwaliteiten wil ik hier uitlichten. In de mythe is halfgod Cheiron een onsterfelijke centaur: half mens half paard. Centaurs staan bekend als wildebrassen en bepaald geen fijnbesnaarde types. Cheiron, als uitzondering, is opgeleid door hoogstaande goden-figuren (Apollo en Artemis) en onderscheidt zich van zijn soortgenoten door zijn zachtheid, wijsheid, zijn kennis op vele gebieden en zijn vele talenten.

Deze tweeslachtigheid kunnen we herkennen in onszelf. We hebben een dierlijk-instinctieve kant en een menselijk-spirituele kant. De polariteit die dit ingeboren spanningsveld veroorzaakt zorgt voor een flinke portie dynamiek.

Astrologische positie en duiding
In de astrologie staat Cheiron zowel in contact met de buitenplaneten (Uranus, Neptunus en Pluto) als de binnenplaneten (Saturnus, Jupiter, Mars, Venus en Mercurius). In de mens werken de buitenplaneten vooral in het collectieve bewustzijnsveld en we zijn ons er persoonlijk nauwelijks bewust van. De binnenplaneten zijn juist werkzaam in het persoonlijke bewustzijnsveld en in dit krachtenveld zijn we dagelijks in de weer.

Hoewel onbewust doet ons collectief-kosmische deel wel degelijk zijn duit in het zakje, maar dan voelt het alsof het van buiten komt. En we hebben er geen greep op. In de mythe raakt Cheiron per ongeluk gewond door een giftige pijl. Door dit vergif kan de wond niet genezen en de onsterfelijke Cheiron leidt ondraaglijke pijnen. Dan doet zich een gelegenheid voor: Prometheus was een afschuwelijke straf opgelegd waarbij gieren elke dag opnieuw zijn lever uitpikten.

Het collectieve trauma manoeuvreert ons namelijk in een overlevings-modus: we moeten ons niet alleen behoeden maar ook wapenen tegen nog meer pijn. Juist hiermee doen we elkaar pijn en dit betreft alle levende wezens.

Hij had zich deze straf op zijn hals gehaald, omdat hij het vuur van de goden aan de mensen had gegeven. Om Prometheus te bevrijden uit zijn ondraaglijke situatie sloot Cheiron een overeenkomst met Zeus: hij gaf zijn onsterfelijkheid op. Toen moest Cheiron, net als iedere sterveling, de tocht naar de onderwereld ondernemen. De onderwereld is het domein van Hades (= Pluto). Als Cheiron deze opgave heeft ingelost wordt hij gerehabiliteerd en opnieuw onsterfelijk gemaakt in het sterrenbeeld Centaurus.

De ongeneeslijke wond vertelt ons over een collectief trauma waarmee we als mensheid behept zijn. Omdat ons doen en laten sterk wordt beïnvloed door dit collectieve trauma ‘creëren’ we onbedoeld (!) persoonlijke trauma’s. En we doen dit steeds weer opnieuw. Het collectieve trauma manoeuvreert ons namelijk in een overlevings-modus: we moeten ons niet alleen behoeden maar ook wapenen tegen nog meer pijn. Juist hiermee doen we elkaar pijn en dit betreft alle levende wezens. Zo houden we de pijn in stand.

Van generatie op generatie blijven we elkaar verwondingen toebrengen en het is altijd de schuld van de ander. Op collectief niveau is ons eigen aandeel een blinde vlek, zodat we niet op het idee komen dat we uit dit pijn-programma kunnen stappen. Dit lijkt de ongeneeslijke aandoening waar we als mensheid mee opgezadeld zitten.

Onsterfelijkheid in ruil voor nóg groter goed
In de mythe geeft Cheiron zijn onsterfelijkheid op voor een groter goed. Dit is een zeer groot offer voor iemand van goddelijke status, ook al is hij slechts een halfgod. De consequentie is dat hij moet afdalen naar de onderwereld. Hij moet sterven. Voor ons betekent het dat we afstand en soms ook afscheid moeten nemen van de manier waarop we in het leven staan, waarop we omgaan met mensen en situaties. Deze afstand is nodig om ons los te maken van ons eigen gelijk, de vanzelfsprekendheid en rechtvaardiging van ons doen en laten.

Veel van wat anderen ons aandoen confronteert ons met iets in ons zelf. Hoe wij ermee omgaan vertelt ons wat er van binnen speelt. Om hier zicht en greep op te krijgen is het nodig om naar ons zelf te kijken en in ons zelf te kijken. Dit vraagt de bereidheid om neutraal en onbevooroordeeld naar ons eigen doen en laten te kijken, bijna alsof je door andermans ogen kijkt. Pluto vraagt je te kijken naar de balk in je eigen oog in plaats van de splinter in andermans oog.

Het is als de kelder waarin je moet afdalen om te kijken wat je allemaal hebt bewaard. En dat zijn niet alleen onverwerkte trauma’s, maar ook je schatten die je veilig hebt gesteld.

De onderwereld is niet de hel en verdoemenis, maar een oprecht onderzoek naar je zelf, naar dat deel van jezelf dat zich onttrekt aan je waarneming. Het is het deel van je bewustzijnsveld dat je niet bewust waarneemt, maar dat wel meedoet in alles wat je denkt, voelt en doet. Het is als de kelder waarin je moet afdalen om te kijken wat je allemaal hebt bewaard. En dat zijn niet alleen onverwerkte trauma’s, maar ook je schatten die je veilig hebt gesteld. Als je je kelder hebt ontdaan van oude rommel dan kunnen je schatten, je gaven en talenten, zichtbaar worden en ter beschikking komen om te gebruiken. Ze leiden tot je heel-wording en dat is de rehabilitatie van je Zelf.

Cheiron als deelnemer aan de eclips
Met de komende eclips komt Cheiron in de schijnwerper van zowel de zon als de maan. Hij wordt aan alle kanten in het licht gezet. Dat zegt mij dat dit pijn-dossier ons nu levensgroot wordt voorgespiegeld, zowel in het collectief (de samenleving) als persoonlijk. Astronomisch pendelt Cheiron tussen Saturnus en Uranus. Saturnus is de bewaker van ons persoonlijke territorium/bewustzijnsveld. Het in stand houden van de bestaande realiteit/deze wereld ligt in het verlengde hiervan.

Solar Eclipse

Uranus is als buitenplaneet kosmisch van aard met een bliksemachtige karakteristiek. Met zijn elektrische geladenheid breekt hij als een lichtflits door alles heen. Ingevingen kunnen mooi of handig zijn, maar als het ons leven op zijn kop zet is dat best lastig. Als kosmische kracht brengt Uranus informatie en inzichten die we nooit hadden kunnen bedenken, maar die wel vernieuwend zijn. Dat Uranus al langer werkzaam is in ons collectieve bewustzijnsveld kunnen we merken aan de nieuwe kennis over vrije energie, kwantumfysica, elektriciteit, plasmavelden, de vele channelingen èn … onze behoefte aan vrijheid, soevereiniteit en gelijkwaardigheid.

Astrologisch gezien, bemiddelt Cheiron tussen Uranus en Saturnus.
Met behulp van Cheiron wordt het mogelijk voor Saturnus om uit zijn traditionele patroon te komen en de vurige toekomstgerichte Uranus wat soepeler laten landen in deze realiteit. Vanuit een oud bewustzijn heeft Saturnus de neiging om starre muren op te werpen, maar tegen het voltage van Uranus is geen muur bestand. Met Cheiron bij de hand kan Saturnus transformeren tot een flexibele grensbewaarder van onze realiteit, zodat we kunnen meebewegen terwijl deze grenzen worden opgerekt.

Dan kunnen we de nieuwe kosmische energieën opnemen en bevatten zonder op tilt te gaan. Met behulp van Cheiron, die Uranus voor ons hanteerbaar maakt, kunnen achtereenvolgens de overige buitenplaneten zich voegen bij de binnenplaneten. Cheiron vormt de brug waarover het kosmische krachtenveld kan binnenkomen in dit aardse krachtenveld. We kunnen ook zeggen: de verbroken verbinding tussen het collectief onbewuste veld (hemel) en het persoonlijk bewuste veld (aarde) wordt hersteld.

Dit zal niet onopgemerkt blijven. Het spanningsveld tussen buitenwereld en binnenwereld zal steeds voelbaarder èn zichtbaarder worden. Niet prettig, maar wel een noodzakelijke stap om het kosmische krachtenveld met zijn hoogfrequente energieën op te nemen, te integreren en hanteerbaar te maken. Met Cheiron zo voluit in de schijnwerper komen we oog in oog te staan met onze persoonlijke verwondingen, maar krijgen we ook de hulp om de parel in de pijn te ontdekken.

Cheiron werkt niet alleen in op ons persoonlijke bewustzijnsveld, maar ook ons collectieve trauma wordt aan het licht gebracht en dwingt ons hiervan persoonlijk bewust te worden. Over wat voor trauma hebben we het dan?

Verbroken verbinding..
Als mens bevinden we ons in een spanningsveld tussen een spirituele en aardse kant. We zijn voortgekomen uit een Bron en we hebben een fysiek jasje gecreëerd om te kunnen bestaan in een aardse omgeving. We zitten dus in een ingeboren spanningsveld tussen onze Bron en ons Bestaan. Dit spanningsveld is niets anders dan de polariteit die overal aanwezig is, dus ook in onze menselijke vorm.

Polariteit is de drijvende kracht in het universum die leidt tot een voortdurend scheppende beweging. Polariteit zorgt dus voor de dynamiek van het leven en deze dynamiek zorgt weer voor evolutie. Voor de een is dit spanningsveld groter of heftiger, voor een ander is het kleiner of kalmer. We hebben echter allemaal de instrumenten in huis om met dit spanningsveld om te gaan en ons bestaan de spirituele waarde te geven die het toekomt.

We hebben echter allemaal de instrumenten in huis om met dit spanningsveld om te gaan en ons bestaan de spirituele waarde te geven die het toekomt. Alleen liggen die instrumenten dikwijls in de kelder onder het stof dankzij een langlopend probleem op deze planeet.

Alleen liggen die instrumenten dikwijls in de kelder onder het stof dankzij een langlopend probleem op deze planeet. We leiden niet een leven in polariteit, we lijden een leven in dualiteit en dat is iets heel anders. In polariteit zijn we een dynamisch geheel, maar in dualiteit zijn we een gebroken geheel waarin de dynamiek alle kanten op vliegt en niet altijd een gewenste. We zijn terecht gekomen in een realiteit met een dualistische infrastructuur.

Hierin is de verbinding tussen de polen Bron en Bestaan losgekoppeld. De eenheid van spiritualiteit en lichamelijkheid, die wij van oorsprong zijn, is verbroken en hiermee is de polariteit uit zijn kracht gehaald. We kunnen nog wel creëren, maar niet meer automatisch in afstemming met het Universum. Dus naast liefdevolle mooie creaties produceren we ook problemen.

In de collectieve ‘mind’ is er nog een schepje bovenop gekomen. De dualistische koers doet ons beide polen als tegenstrijdig zien. Hiermee is ons collectieve bewustzijnsveld niet alleen verdeeld, maar in tweeën gespleten en dat doet pijn. Het heeft gezorgd voor de introductie van een keur aan lastige strijdigheden zoals goed en kwaad, bewust en onbewust, mooi en lelijk, genot en pijn, oorlog en vrede, onwetende en deskundige.

Ondanks deze gespletenheid blijven we als ‘menselijke constructie’ een eenheid van spiritualiteit en materialiteit, maar we beleven ons zelf als een verzameling van goede en slechte kanten. Met name onze materialiteit, ons fysieke lichaam dus, is de zwakke schakel. “Het vlees is zwak” is ons aangepraat. Het is de dwarsligger, de spelbreker, de boosdoener.

Dit zorgt voor een fundamentele kwetsbaarheid die een leven in volheid belemmert en ons bewustzijn degradeert tot de nauwe bandbreedte van overleven. Het levert, behalve een permanente innerlijke strijd, nog een probleem. Spiritualiteit is onze verbondenheid met het kosmische bewustzijnsveld en dit is de totale bandbreedte. We hebben dit uit handen gegeven aan ‘professionals’, dus buiten ons zelf geplaatst.

Maar de kosmos stoort zich niet aan religieuze of wetenschappelijke constructies en breekt bij ons binnen als het kosmisch zo uitkomt. Het overvalt ons en we weten er geen raad mee. Dit versterkt ons gevoel van kwetsbaarheid. Het brengt ons in een permanente staat van angst en dat leidt weer tot onze behoefte om het aardse bestaan meer en meer onder controle te brengen.

We leven nu in een laatste-loodjes-tijd waarin de dualistische infrastructuur extreem opgerekt wordt. Zo er nog enige nuancering bestond, verdwijnt deze nu in rap tempo om plaats te maken voor een wereld in zwart-wit. We zien allerlei groeperingen tegen elkaar opstaan en opgezet worden. Samenlevingen worden uit elkaar gerukt, het is oorlog in het klein en in het groot. Culturen vervallen in een satanische verwildering alsof we de centaurs van de 21e eeuw zijn geworden.

Menselijk drama in Gaza… Hoe letterlijk moet onze diepe diepe verwonding aan de oppervlakte komen, voordat we de onverdraaglijke pijn verdoemen..?

Maar juist dit forceren tot extremen in de buitenwereld dwingt onze collectieve wond, die binnenin ons broeit, naar buiten. De dualistische programmering ontspoort in excessen en gaat ons nu persoonlijk raken in plaats van dat het ergens onbewust in het collectieve veld hangt en een ver van ons bed show is. De extreme gebeurtenissen kunnen we zien als bewustmakers van ons kernconflict: de natuurlijke eenheid die we zijn en de afscheiding uit de natuurlijke eenheid die we ervaren.

Een kosmische reis….
Ons zonnestelsel is deel van het galactische systeem. Het universum is een bewegend systeem waarbinnen ons galactisch systeem door verschillende zones van het universum reist. Momenteel bewegen we ons door kosmische gebieden met zeer hoog frequente energievelden. Ons zonnestelsel wordt doorzeefd met ‘hoogfrequente deeltjes’ die niet meer tegen te houden zijn door de zonnewinden. De zon reageert op deze instroom met poolomkeringen, protonenstormen, elektronenstormen en plasma-explosies.

Alle technologie ten spijt dringen de nieuwe kosmische velden de aardse ruimte binnen. Alles wat hier leeft tapt uit kosmische velden: de atmosferische en magnetische velden van de aarde en ook de elektrische en magnetische ‘lichamen’ van ons. De nieuwe hoogfrequente energievelden dwingen niet alleen de aardevelden, maar ook onze lichamen/bewustzijnsvelden tot een nieuwe afstemming.

Dat betekent dat onze fysiologie aan nieuwe energetische instructies moet gaan beantwoorden. Dit vraagt het nodige van onze vitaliteit, creatie- en compensatievermogen. Als ons lichaam dit niet trekt, dan wordt het ziek. Dus als we te maken krijgen met ziekteverschijnselen kan dit vele oorzaken hebben en zullen we moeten uitvinden wat er speelt. Wat de nieuwe frequenties niet kan opnemen, verwerken en integreren zal niet meer bij elkaar te houden zijn. Het zal uit elkaar vallen. En dit geldt niet alleen onze gezondheid, maar ook alles wat we op deze planeet hebben gemaakt aan technologieën, organisaties en culturen.

Leylijnen rondom de Aarde

De nieuwe frequenties leveren de informatie voor een nieuwe infrastructuur van ons zonnestelsel. De zon is bezig zijn coördinaten te herschrijven wat gepaard gaat met onrust. Het aarderaster met zijn krachtlijnen is bezig zich te hervormen wat gepaard gaat met onrust. Ons collectieve bewustzijnsveld ondergaat steeds nieuwe verschuivingen waardoor onze perceptie steeds verandert. We ontdekken nieuwe informatie over onze realiteit die de geschiedenis op zijn kop zet, die onze vertrouwde denkbeelden aan diggelen gooit.

We gaan steeds massaler beseffen dat we leven in een wereld op zijn kop, dat alles precies omgekeerd is als ons wordt gepresenteerd. Ons veranderende bewustzijnsveld krijgt steeds meer invalshoeken ter beschikking waardoor we anders naar onze wereld kunnen kijken. Opnieuw en opnieuw en opnieuw. Door zijn extreme escapades gaan we zien dat de dualistische infrastructuur van deze realiteit los gekoppeld is van het Universum en onze Bron. We zien de ont-aarding op de beeldschermen, de absurditeit van de wetenschap, het onbenul van bestuurders en de wreedheden van veiligheidsdiensten.

Het begint collectief te dagen dat we onze aardse realiteit zelf kunnen inrichten en dus ook kunnen ombuigen. Tegelijkertijd krijgen we meer zicht op hoe we ‘m willen vormgeven. Vanaf nu kan Cheiron dit proces van wakker worden en een nieuwe aarde creëren steviger faciliteren. En dit wakker worden is een proces dat in stappen verloopt, omdat we hier ook te maken hebben met een lineaire tijd.

Een aards proces
Astrologisch kunnen we de kosmische reis van ons zonnestelsel beschrijven als het binnendringen van de buitenplaneten in ons collectieve bewustzijnsveld. Het zal leiden tot een samensmelting van binnen- en buitenplaneten en de mensheid terug brengen naar de oorspronkelijk heelheid van spiritualiteit en materialiteit. We zullen ons ook weer bewust kunnen verbinden met levensvormen in andere frequentievelden of, zo je wilt, levensvormen die elders in het universum bestaan.

Het vraagt ons om af te dalen in onze kelder en de boel uit te ruimen opdat onze verbinding met de Bron weer helder kan worden. Wat we kunnen aantreffen in onze kelders is niet voor iedereen hetzelfde.

Met de booster van Cheiron’s energiekwaliteit kunnen we dit grootse proces beter aangaan. We zullen alleen nog wel een aantal hobbels moeten nemen. Voordat we de overbrugging kunnen maken, zullen we de weg vrij moeten maken van obstakels die we geparkeerd hebben. Het vraagt ons om af te dalen in onze kelder en de boel uit te ruimen opdat onze verbinding met de Bron weer helder kan worden. Wat we kunnen aantreffen in onze kelders is niet voor iedereen hetzelfde. De positie van Cheiron in je horoscoop geeft aanwijzingen over de thema’s die geheeld willen worden.

Cheiron’s liefdevolle, geduldige en wijze kracht kan ons bij de hand nemen om de pijnlijke thema’s uit ons leven aan te gaan. Als we de trauma’s in ons persoonlijke bewustzijnsveld herkennen en erkennen is het niet meer nodig om ze in de wereld uit te leven. Pijn is iets dat we voelen, maar het is ook de constructie van een elektromagnetisch patroon in het aardse energieveld. Dit patroon wordt in stand gehouden door religie, cultuur, wetenschap en technologie uit een tijdperk dat we nu achter ons gaan laten. Als we dit patroon in ons zelf kunnen opheffen, verdwijnt het ook uit het elektromagnetisch veld van de aarde. En met behulp van de Cheiron kracht in ons kunnen we dit.

Cheiron kan alle binnenplaneten stroomlijnen.
Dat wil zeggen: met Cheiron’s actieve bemoeienis zijn we in staat om onze angsten te temperen, onze gedachten realistisch te houden en onze wil te doseren. Zodat we onze innerlijke vermogens op elkaar kunnen afstemmen. Mercurius kan dan weloverwogen en gericht informatie verzamelen in plaats van alles wat los en vast zit voor onze neus neer te kwakken. Venus kan troost en verzoening bieden zonder te zwelgen in ach en wee.

Mars

Mars kan worden gekanaliseerd in moed en actie zonder in geweld of oorlogsretoriek te vervallen. Jupiter kan selectief thema’s uitvergroten zonder elk detail op te blazen of zich te bezatten aan veroordelingen. Saturnus kan de veiligheid bewaren door beide benen op de grond houden in plaats van zich te verliezen in angst en dan pogen alles onder nog strakkere controle te brengen.

Cheiron kan ook de invloed van de buitenplaneten doseren en bijsturen. Zodat Uranus vooral het vlammetje van authenticiteit en soevereiniteit brandend houdt zonder dat dit in extreem gedrag escaleert. Zodat Neptunus zuiver gevoelige zenuwdraden kan spinnen die ons verbinden met de kosmos zonder dat we ons verliezen in illusies of ons laten misleiden. Zodat Pluto ons het onmogelijke tot stand laat brengen zonder meedogenloos te worden.

Ook kan Cheiron de zwaar getraumatiseerde Lilith, ons vrouwelijke oerinstinct, bevrijden uit frustraties als jaloezie, afgunst, wrok of wraakzucht. Als Lilith’s kracht vrij komt, dan zullen we de noodzaak voelen om onze diepste natuur te leven. Met haar in ons persoonlijke team zal ons aardse Bestaan bezegeld èn verzegeld kunnen worden.

Cheiron is de gids met engelengeduld die we in onze gereedschapskist hebben. Hij is ons zelfgenezend vermogen en de innerlijke hulpverlener. Als we een hulpverlener van buiten nodig hebben, zal Cheiron ons leiden naar de juiste persoon. Cheiron is de kracht die ons in staat stelt om ons door de pijnlijkste trauma’s heen te loodsen. Met Cheiron kunnen we de regie over ons Zelf weer herstellen.

Onze verbinding met de Bron zal dan weer actief kunnen worden. Dan zal blijken dat Uranus het Universele Licht in ons kan aansteken. Dan zal blijken dat Neptunus de Universele Schoonheid in ons kan openbaren. Dan zal blijken dat Pluto ons de Universele Scheppingskracht kan overhandigen.

Een nieuwe wind
De kosmische vereniging van Zon, Maan en Cheiron vindt plaats in het dierenriemteken Ram. Ram is de brenger van de lente, de inluider van een nieuw seizoen met groei en bloei in het vooruitzicht. Dit is een seizoen waarin we opbloeien bij het zien van bloesems en ontluikend fris groen, waarin de vogelconcerten niet van de lucht zijn en de zon met fluwelen streken onze huid opwarmt.

Cheiron luidt een nieuw seizoen in ons collectieve bewustzijn in. Hij wordt geruggesteund door de Noordelijke Maansknoop, ook in de Ram, die zijn koers naar de toekomst onderstreept. Bovendien resoneren Mercurius en Venus in de Ram ook mee. Het is bijna een karmische geboorte van Cheiron voor zowel de mensheid als de planeet.

Omdat Cheiron een breed opgeleide, zeer ervaren en bovendien multidimensionale genezer is, zal zijn verschijning gevolgen hebben voor een gezondheidszorg die op een oude leest geschoeid is. Een dominante geneeskunde als basis voor een gezondheidszorg past niet in het nieuwe bewustzijnsveld waarin Cheiron een volwaardige plek inneemt.

Met de integratie van de binnen- en buitenplaneten, van kosmische en aardse krachten, zal ‘multidimensionaal’ steeds meer een kernbegrip worden waaromheen alles draait in de wereld van straks. Wij zijn al aan het groeien naar een multidimensionale mensheid. Woorden als ‘integraal’, ‘holistisch’ en ‘zelfgenezend vermogen’ passen veel beter in het nieuwe bewustzijn en dat ontwikkelt zich nu.

Kortom, ik verwacht dat met deze schijnwerper op Cheiron het nieuwe tijdperk dat Pluto’s entree in de Waterman al inluidde (januari 2024), een flinke boost geeft. Misschien dat we het niet onmiddellijk merken op wereldniveau, op aarde verloopt alles in een vertraagde film, maar de koers naar een multidimensionale realiteit kan niet meer tegen gehouden worden door een dualistische ideologie in een commerciële verpakking. In samenwerking met het Universum kunnen wij, als medescheppers van een kosmische evolutie, de koers naar die multidimensionale realiteit uitzetten.

Het gaat ons Goed!

Lillian Richell,

april 2024

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.