Advertentie

Zonsverduistering 21 juni: ‘Lessen in vertrouwen en Hartsbewustzijn’


x
X

Ringvormige Zonsverduistering van zondag 21 juni 2020
x

‘Lessen in vertrouwen en Hartsbewustzijn’..

2020 © Manuela van der Knaap | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Dit artikel brengt je informatie over de ontwikkelingen voor het komende jaar. Het belooft een pittige opgave te worden van diepe maatschappelijke transformaties met grote veranderingen van bestuurlijke modellen en vormen. Op een praktische manier komt dit tot stand vanuit de mensen en omstandigheden (bottom-up). We gaan bundelingen van krachten zien, ook met strijd en demonstraties en het blootleggen van de essentie van informatieoverdracht. Een focus is bewustwording van technologie gekoppeld aan biologie.

Diepe (doods)angsten moeten worden overwonnen. Vertrouwen, veiligheid, liefde rust zullen opnieuw ontdekt worden en hierin zal het Hartsbewustzijn verrassende nieuwe openingen laten ervaren en het bewustzijn het lichaam vollediger gaan bewonen. De werking van deze eclips is zeker een jaar van kracht.

Praktische informatie eclips
Deze Zonsverduistering van zondag 21 juni 2020 is een zo goed als totaal verduisterde ringvormige eclips. Alleen de stralenkrans van de Zon is nog zichtbaar en te bewonderen boven een deel van Zuidoost-Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Azië en Noord-Australië. Deze eclips is dus niet zichtbaar in Nederland en België. De ringvormige eclips is actief tussen 5:00 en 8:30 uur Europese tijd. Astrologisch is voor de wereld om 8:41.21 uur de exacte samenstand. Deze eclips is de basis van een serie van verduisteringen.

Astrologe Manuela van der Knaap

Het gaat dit keer om een cluster van drie verduisteringen, met twee Maansverduisteringen en deze ene Zonsverduistering van 21 juni 2020 als basisenergie in het midden. De Maansverduisteringen zijn geen echte verduisteringen, maar ‘Maansverduisteringen in bijschaduw’, waarmee de schaduw van de Aarde het licht van de Maan een klein beetje dimt.  De eerste verduistering was de Maansverduistering in bijschaduw van 5 juni 2020 en de cluster van verduisteringen wordt ook weer afgesloten met zo’n zelfde Maansverduistering in bijschaduw op 5 juli 2020. De werking van deze eclips is zeker een jaar van kracht. (Duur van de Zonsverduistering is 63 minuten)

Holistisch geschreven
Voordat je mijn artikel verder gaat lezen, wil ik je nog even meegeven dat mijn artikelen holistisch geschreven zijn en dus altijd de trilling en het energieveld dragen van de horoscoop en de actuele situatie en energie.

Daardoor komen de antwoorden van binnenuit als je mijn artikelen leest, omdat de informatie op andere manieren in een geheel via een hologram worden uitgewisseld met jou; de informatie komt anders binnen. Niet altijd is alles met je hoofd te begrijpen, maar zal later op een andere manier inzichtelijk worden in jezelf. Dus het hele artikel tot je nemen heeft zeker een toegevoegde waarde.

Eclips van beperking
De energie van deze eclipsfamilie ‘Sarosserie Noord 4’ is er eentje van beperkingen, remming, scheiding en illusie. Volgens Bernadette Brady die over deze Sarosserie schrijft in haar boek, zijn alle verduisteringen van deze serie moeilijke. Zij adviseert dan ook om te wachten met handelen met betrekking tot belangrijke omstandigheden en beslissingen tot na deze eclips. (Boek van Bernadette Brady ‘Voorspellende astrologie in de praktijk‘. ISBN 90-76277-61-3.)

Verouderd bestuur
De horoscoop van deze eclips laat zien dat er vernieuwing komt van het maatschappelijke bestuur. Dit betekent veranderingen van bestaande modellen waarin wij functioneren en het opnieuw uitvinden van nieuwe vormen en structuren. De huidige bestuurlijke modellen en vormen zijn verouderd, dat weten we al een tijdje, maar het ziet er naar uit dat er ook echt actie ondernomen gaat worden en een nieuwe stroom nu echt op gang is. De situatie rondom het coronavirus heeft de verouderde aannames en rekenmodellen waarmee bestuurders werken, zichtbaar gemaakt.

Door experts vanuit verschillende disciplines, worden overheid en beleidsmakers aangevallen en gecorrigeerd en dit gaat waarschijnlijk in veel gevallen zelfs uitgevochten worden tot in de rechtbank. De eerste reactie van beleidsmakers is om te verstarren en alles met dwang te houden zoals het is, maar de menigte pikt het niet langer.  (Mars is Heer zwarte Maan in Ram 10de huis. Mars staat conjunct Neptunus vierkant de eclips in Kreeft en noordelijke Maansknoop in Tweelingen in het 11de huis. Zwarte Maan in Ram 10de huis conjunct Cheiron op MC in het 9de huis oppositie Priapus in Weegschaal in het 4de huis.)

Ongelijkwaardigheid
De huidige ongelijkheid rondom de corona-maatregelingen maakt dat veel mensen wakker worden en veel misstanden van het wereldwijde en landelijke bestuur gaan doorzien. Sommige branches en bedrijven mogen wel de 1,5 meter corona-maatregelen trotseren, terwijl andere bedrijven boetes krijgen als zij zich er niet aan houden. Hierdoor wordt enorm inzichtelijk wat er mis is met het bestuur op alle niveaus en komt er een beweging op gang waarin men het nodig vindt om zijn of haar stem te laten horen. Het eigen pijnlijke verhaal wil de wereld in om gehoord worden.

Ook zet dit aan tot actie en zien wat er mogelijk is en sommigen zullen actief bezig gaan met nieuwe vormen en bestuurlijke modellen. Dit kan in je persoonlijke proces passen, waarin je jezelf opnieuw uitvindt en neerzet vanuit een diepe innerlijke basis en je ‘goddelijke’ talenten (Wezensessentie). We gaan het komende jaar waarschijnlijk een explosie zien van protest, maar ook van nieuwe mogelijkheden en vernieuwing van bestuur. (Zwarte Maan in Ram 10de huis conjunct Cheiron in het 9de huis in Ram conjunct MC oppositie Priapus in Weegschaal in het 4de huis.)

‘Every Life Matters’
Andere ongelijkheid komt hiermee ook onder vuur. Deze is al vele tientallen jaren aan het toenemen doordat de huidige bestuurlijke modellen en structuren dit mogelijk maken en soms zelfs bevorderen. De frustratie hierover zet aan tot projecties en strijd met een onzichtbare vijand van onze cultuur waarin dit tot uiting komt. Er is een enorme ongelijkwaardigheid in rijkdom en verschillen in kansen van bevolkingsgroepen. We zien nu dus beweging op gang komen over deze ongelijkwaardigheid, zoals de ‘Black Lives Matters’ beweging.

Het gaat echter niet exclusief om bepaalde bevolkingsgroepen, maar om ‘Every Life Matters’. Laten we ons niet beperken tot racisme, hoe ernstig deze situatie ook is. Maar wat hebben onze cultuur en bestuur allemaal aan ongelijkwaardigheid gebracht? Ze zijn nu toe aan vernieuwing en werkelijk diepgaande veranderingen. Oude karmische patronen worden zichtbaar en rekeningen worden vereffend en een nieuwe basis wordt geboren. (Cheiron in Ram in het 9de huis conjunct MC. Mars conjunct Neptunus (ruime) conjunctie met Nessus in Vissen in het 9de huis is Heer van de zwarte Maan in Ram in het 10de huis.)

Professionals spreken zich uit
We zien een internationale beweging op gang komen rondom de huidige coronacrisis van professionals uit verschillende disciplines, zoals de advocatuur over de rechten van de mens en wat hierover in het wetboek te vinden is. Maar ook vanuit verschillende niveaus in de gezondheidszorg en van artsen, virologen enzovoort, die blootleggen wat er niet klopt rondom de aanpak van bestuurders. En zo zijn er nog veel meer verschillende experts die hun expertise gebruiken om zichtbaar te maken wat er werkelijk aan de hand is. Hieruit zullen ook nieuwe modellen en bestuurlijke aanpak voortkomen. (Meesterschap van Cheiron in 9de huis conjunct MC in Ram. Saturnus in Waterman conjunct Pluto en Jupiter in Steenbok 6de huis inconjunct Noordelijke Maansknoop in Tweelingen 11de huis conjunct Zon en Maan in Kreeft.)

Bundelen van krachten
De protesten en activiteiten die we nu gaan zien worden vanuit de massa (het collectief) georganiseerd. Het geheel komt in actie. Vooral de diversiteit en het bij elkaar brengen van verschillende professionele conclusies en disciplines zullen elkaar aanvullen en versterken. Deze uitwisseling van diversiteit van informatie is wat werkelijke inzichten en oplossingen gaat brengen. Het bundelen van krachten gaat het hele plaatje zichtbaar maken. Handelend optreden alsof het een eenheid is, zal een bijzondere ervaring geven. Dat is wat aan het gebeuren is en een vlucht zal nemen.
(Noordelijke Maansknoop in het 11de huis conjunct Zon en Maan in Kreeft in het 11de huis. Mars is Heer zwarte Maan in Ram 10de huis. Mars staat conjunct Neptunus vierkant de eclips in Kreeft en noordelijke Maansknoop in Tweelingen in het 11de huis. Mars en Neptunus staan ook nog eens parallel in de declinaties en daardoor extra krachtig en zuiver in zijn samenstand. Zwarte Zon conjunct Mercurius retrograde in het 12de huis.)

Geniale inspiratie
Bij dit hele proces dat ik hierboven beschrijf is de stroom van Bronenergie betrokken, die samen staat met Mercurius retrograde en dus van binnenuit inspireert, verbanden laat zien en kennis, informatie en communicatie naar geniale nieuwe hoogten optilt. Mits er bereidheid is zich te verbinden met wat er intern leeft. Is het puur om extern iets voor elkaar te krijgen, dan kan de genialiteit niet goed stromen en ontstaat er juist een ploeteren en het niet kunnen verwoorden wat je wilt overbrengen. Mercurius is vanaf 18 juni retrograde gaan lopen en dit duurt nog tot 12 juli 2020.

Dit betekent dat alles waar Mercurius mee verbonden is naar binnen gericht staat in deze periode. Mercurius regeert over beweging zoals jezelf en zaken verplaatsen in het verkeer, elkaar met een afspraak treffen, communicatie, informatieoverdracht, kennisoverdracht, het denken als overdracht van wat er innerlijk speelt enzovoort.  (Zwarte Zon conjunct Mercurius retrograde in het 12de huis oppositie Diamant in Steenbok in het 6de huis. Staat in een groot vierkant (molen) met de zwarte Maan in Ram 10de huis oppositie Priapus in Weegschaal 4de huis. Meesterschap van Cheiron in Ram 9de huis conjunct MC.)

Krachtige afronding
De Noordelijke Maansknoop die de richting aangeeft waarheen de situatie zich ontwikkelt, staat in de 30ste graad Tweelingen. Dit is de laatste graad van het dierenriemteken Tweelingen en alle 30ste graden van de dierenriem gaan over een super krachtige afronding van iets. Dat iets, dat MOET tijdens de activatie van die 30ste graad vanuit een hogere wijsheid begrepen en toegepast worden. In Tweelingen gaat het om veranderingen rondom zaken waar Mercurius over heerst (zie vorige alinea). Het meest in het oog springend is op dit moment de overdracht van kennis en informatie.

Herijken kennisoverdracht
In allerlei disciplines ziet men wat er rammelt met betrekking tot kennisoverdracht en dat wordt nu dus helder. Zoals: waar praten we elkaar na en waar is iets echt gebaseerd op toetsing en ervaring en is de kennisoverdracht zuiver? Dit brengt ons terug bij de basis van kennisoverdracht. De eeuwenoude maatschappelijke structuren waarin wij functioneren zijn tot stilstand gebracht tijdens de lockdown. Maar de energetische instroom van Bronenergie inspireerde ons in deze periode met het herijken van de oorsprong en daar komt dus vernieuwing uit voort. En de vernieuwing komt nu op een praktische manier vanuit de basis van onze maatschappij, niet vanuit het bestuur. (Cheiron in Ram in het 9de huis conjunct MC. Mars conjunct Neptunus in Vissen in het 9de huis is Heer van de zwarte Maan in Ram in het 10de huis.  Saturnus in Waterman conjunct Pluto en Jupiter in Steenbok 6de huis inconjunct Noordelijke Maansknoop in Tweelingen 11de huis conjunct Zon en Maan in Kreeft.)

Geneeskunde
De onzuiverheid van basiskennis en modellen in de geneeskunde ligt onder vuur. Op het moment dat er verwarring is, dan gaan professionals op zoek naar helderheid en antwoorden. Velen komen tot de ontdekking dat de huidige modellen waar mee gewerkt wordt, niet (meer) kloppen en/of dat nooit hebben gedaan. Zij hebben met de huidige sociale media de mogelijkheid om hun kennis, twijfels, nieuwe ideeën en modellen zichtbaar te maken voor de massa, maar ook voor collega’s en professionals uit andere disciplines.

En ik verwacht dat deze beweging nieuwe samenwerkingen op gang gaat brengen die een nieuwe vruchtbare aanpak met nieuwe modellen en structuren gaan brengen en de oorsprong van kennis en haar overdracht kunnen herstellen. (Saturnus in Waterman conjunct Pluto en Jupiter in Steenbok 6de huis inconjunct Noordelijke Maansknoop in Tweelingen 11de huis conjunct Zon en Maan in Kreeft. Mars is Heer zwarte Maan in Ram 10de huis. Mars staat conjunct Neptunus vierkant de eclips in Kreeft en noordelijke Maansknoop in Tweelingen in het 11de huis. Zwarte Zon conjunct Mercurius retrograde in het 12de huis.)

Dit is een interview van Café Weltschmerz met dr. Willem Engel, over Corona en de verouderde modellen en wetenschappelijke conclusies:

Onderwijs
Ook in het onderwijs is de grote vernieuwing eindelijk begonnen. Door de huidige digitalisering zijn er enorme mogelijkheden voor een nieuwe aanpak. Er moet nu meer dan voorheen een beroep worden gedaan op eigenaarschap van kennis en de essentie van onderwijs en kennisoverdracht komt hierdoor nu tevoorschijn. Doordat de huidige structuren niet meer functioneren door de lockdown en daarna de 1,5 meter regeling, moet er naar nieuwe vormen worden gezocht om deze essentie over te dragen. Eindelijk zet de vernieuwing nu door in het onderwijs. (Zwarte Zon conjunct Mercurius retrograde in het 12de huis oppositie Diamant in Steenbok in het 6de huis. Staat in een groot vierkant (molen) met de zwarte Maan in Ram 10de huis conjunct Cheiron in het 9de huis in Ram oppositie Priapus in Weegschaal 4de huis.)

Nog meer veranderingen
Ook de kennisoverdracht door de mainstream media wordt gecorrigeerd, zodat bronnen en essentie van informatie onder de loep komen te liggen. In het verkeer zijn eveneens veranderingen zichtbaar. Door de lockdown zijn veel mensen gaan thuiswerken en daarmee zijn andere mogelijkheden van digitalisering zichtbaar geworden. Ook nu na de lockdown is er minder verkeer op de wegen en zoekt men als het niet noodzakelijk is andere manieren om te werken of met elkaar in contact te zijn. (Astrologische verwijzing is idem alinea ‘Onderwijs’.)

Het essentiële bevrijden
Op nog veel meer vlakken zijn er vernieuwingen die nu gaan doorzetten. Door de omstandigheden wordt van ons gevraagd om wat we doen onder een loep te leggen en daarmee het essentiële te bevrijden. Hierdoor stopt alle onnodige verspilling en worden noodzakelijke nieuwe maatschappelijke structuren geboren. Oude structuren die ons gevangen hielden in de ratrace van het bestaan, zijn niet meer bruikbaar tijdens deze coronacrisis. De nieuwe vormen en modellen ontstaan van onderaf door praktische omstandigheden, ontworpen door mensen die hun essentie uitdrukken in samenwerking met elkaar. Zo wordt alles teruggebracht tot zijn of haar essentie en kan het nieuwe vorm krijgen. (Astrologische verwijzing is idem alinea ‘Onderwijs’.) 

Wijze lessen van de natuur
Vanaf 5 oktober gaat de instroom van de Bronenergie naar Stier tot 19 juli 2021. Deze frequentie brengt ons schoonheid, vertrouwen, rust en veiligheid en dieper inzicht in het organische van de natuur. In deze periode gaat de wijsheid en schoonheid van de natuur ons iets essentieels leren, namelijk hoe het organische en het biologische van het leven functioneert. Een onderdeel daarvan is  iets op te bouwen op een manier die een stevige basis levert en waarop je kunt doorontwikkelen op een gezonde manier.

Overlevingsmechanisme 2020-2021
Het grootste deel van de mensheid is niet in staat om de instroom van de Bron toe te laten, doordat ze te vastzitten in de gevangenis van de maatschappelijke patronen met verplichtingen van hypotheken en andere verantwoordelijkheden die als een molensteen om hun nek hangen. In die omstandigheden regeert de angst. En deze angst krijgt vat op het dagelijkse bestaan wanneer je probeert te behouden wat je hebt of wanneer je alles bij het oude wilt houden.

Ook de angst voor de dood en haar transformatie maakt dat een lijdensweg kan ontstaan. In deze periode die op 5 oktober 2020 start en doorgaat tot begin mei 2021, zal transformatie en het overwinnen van diepe (doods)angsten van ons worden gevraagd. Ook bedrog, verraad, wraak, jaloezie, misleiding, polarisatie, macht en onmacht en andere Schorpioeneigenschappen, vieren vanuit het overlevingsmechanisme hoogtij.

Ik verwacht in deze periode vanuit bestuurders een poging tot vergroten van controle, macht en manipuleren. Voor het persoonlijke proces is dit ook aan de orde en als deze Schorpioeneigenschappen je treffen, dan is dat een signaal dat je onvoldoende je eigen weg gaat of niet op eigen benen staat. Maar ook dat je omgaat met de verkeerde mensen of niet op de juiste plek functioneert.  (Pluto en Jupiter in Steenbok staan conjunct tot eind 2020 en is Heer van Priapus in Schorpioen vanaf 5 oktober 2020.)

Manipulatie
Manipulatie met drastische maatregelen is er niet in een keer, maar begint met iets kleins vanuit vrijheid en bouwt op termijn een psychologische druk op. Zoals de corona-app vrij is om te downloaden, maar enorm gemakkelijk is voor de noodlijdende restaurant eigenaren. De psychologische angel is dat als je iets leuks wilt doen, zoals eten in een restaurant, deze app moet downloaden, anders mag je niet naar binnen. En zo vervagen je grenzen stap voor stap. Ik vermoed dat het vaccin dat nu voorbereid wordt voor Covid-19, in eerste instantie vanuit vrijheid aangeboden zal worden voor Nederlanders.

Maar weigeren zal waarschijnlijk beperkingen van bewegingsvrijheid tot gevolg hebben; of je krijgt geen toegang tot extraatjes en leuke afleiding zoals festivals, theater en restaurants of je mag niet meer naar je werk of boodschappen doen of naar school, waardoor je dan dus in een persoonlijke lockdown komt. Ik ben erg benieuwd hoe dit zich zal ontwikkelen, de tijd zal het ons leren. (Astrologische verwijzing is idem alinea ‘Overlevingsmechanisme 2020-2021’.) Lees hier meer over ‘het gemak van de corona-app’…: (HIER)  En in dit filmpje legt Dr. Vernon Coleman uit hoe deze mindcontrole werkt en geeft inzicht in de situatie rond de coronacrisis. Mindcontrole uitleg Dr. Vernon Coleman:

Herontdekken van de stroom van het Hart
We gaan dus een tijd tegemoet waarin manipulatie mogelijk een flinke rol gaat spelen. Het zal van het grootste belang worden en zijn om de stroom van het Hart in jezelf te vinden. Deze instroom van Bronenergie van de zwarte Maan in Stier brengt ons de remedie om angst om te zetten in liefde en vertrouwen. We gaan deze diepe stroom van liefde, vertrouwen, veiligheid en rust in onszelf op een nieuwe laag herontdekken vanaf 5 oktober 2020.

Vrijheid van de stroom van je Hart
De sleutel om angst om te zetten naar de stroom van je Hart, is loslaten en bereidheid tot totale transparantie. Je bent ook niet te manipuleren op het moment dat je geen belangen hebt of vrij bent en dus niet het gevoel hebt ergens van afhankelijk te zijn. Dan ben je bereid om het oude los te laten en komt er overgave naar de nieuwe stroom. Dan kun je vrij op eigen benen je eigen stroom van je Hart volgen. (Eclips horoscoop zwarte Maan in Ram 10de huis conjunct Cheiron MC is IK op eigen benen. Zwarte Maan in Stier vanaf 5 oktober opent de goddelijke stroom van het kosmische Hart oppositie Priapus in Schorpioen.)

Boost van het Hartbewustzijn
Vanaf half oktober maakt Uranus verbinding met deze Bronenergie van de zwarte Maan in Stier en deze samenstand duurt tot begin mei 2021. Uranus is een brenger van licht en bewustzijn en in deze periode dus verbonden met instroom van Bronenergie. Er zal een periode aanbreken waarin de voorlopers een veel groter deel van hun volledige bewustzijn kunnen gaan openen en belichamen. Dit is een periode waarin vooral het Hartbewustzijn een enorme boost kan krijgen en op nieuwe lagen opnieuw uitgevonden gaat worden en zich gaat openen in nieuwe vormen. 

Verlies bewustzijn?
Als de angst regeert, dan kunnen deze bewustzijnslagen van het Hart zich niet openen. Voor de grote groep die in angst leeft zal het bewustzijn nog moeilijker te bereiken zijn. Wat we zeer waarschijnlijk gaan zien, is dat het bewustzijn van de massa ver weg lijkt te zijn, omdat de massa de Bronenergie en het Hartsbewustzijn van de kosmische stroom niet kan volgen.

En misschien wordt het niveau van het bewustzijn en het Hartbewustzijn zelfs wel verlaagd door het toedoen van de Covid-19 vaccins? (Vanaf 5 oktober 2020 staat de zwarte Maan in Stier en vanaf half oktober staat Uranus bij het zwarte Maan kanaal.) Deze professor in psychiatrie Dr. Jud Brewer vertelt over angst en de run op toiletpapier tijdens de lockdown en de remedie is bewustzijn.

Bewustzijn en technologie
Uranus is dus verbonden met bewustzijn en technologie. Uranus staat nu in het dierenriemteken Stier. Vanaf half oktober 2020 is deze vernieuwende dwarse kracht verbonden met de instroom van de Bronenergie (zwarte Maan). Dit brengt extra veel inzicht over de verbinding tussen bewustzijn met de biologie van het lichaam en het organische in het algemeen. Hieronder vallen ook de invloed van technologie op het lichaam en haar biologie, zoals 5G en nanotechnologie. We zullen mogelijk uitwassen gaan zien van robotisering van de mens. Dit is een voorstadium van de langere periode waarin Pluto Waterman ingaat op 20 november 2024 tot 2044, waarin macht en onmacht over technologie, bewustzijn, het sociale en andere Watermanprincipes moeten worden uitgezuiverd.

3 RFID-chips op een vingertop. Gruis, meer lijkt het niet.

Er is mogelijk veel te doen rondom technologie van nano-chips die in de vaccins voor Covid-19 zouden zitten. Is het waar of niet? Of het zo is, dat weten we niet. Uranus regeert over waarheid en licht. Ook daarover zullen we in deze periode, waarin Uranus is verbonden met de instroom van Bronenergie, op een nieuwe manier veel gaan leren. (Astrologische verwijzing is idem alinea ‘Verlies bewustzijn’.)

Dwalingen van vaccinproducent
Zoals helder bewustzijn en inzicht krijgen over de productie van het Covid-19 vaccin. Vertrouwen we dat toe aan een bedrijf dat vele veroordelingen en correcties heeft gehad voor het liegen over bijwerkingen en nog veel meer aantoonbare dwalingen? In deze brief aan Minister Hugo de Jonge over de producent van de vaccins van Covid-19 voor Nederland, kun je lezen wat dit bedrijf allemaal op zijn kerfstok heeft. Is het wel zo’n goede keuze om door dit bedrijf vaccins te laten produceren? Doe je eigen onderzoek : (HIER)

De nieuwste RFID-chips hebben de grootte en dikte van minder dan een mensenhaar.

De essentie van het nieuwe niveau van groepsbewustzijn
We hebben dus een pittige opgave voor de boeg het komende jaar. Maar wel eentje met een enorme potentiële omslag voor het hele collectief en met een grote potentie om het Hartbewustzijn echt helemaal de basis te maken van jouw leven. De horoscoop van deze Zonsverduistering die zeker nog een jaar doorwerkt, laat zien dat wij een weg te gaan hebben van zwaarte naar de lichtheid van het bestaan, naar zuivere essentiële kennisoverdracht, vrolijkheid en plezier. De essentie van het nieuwe groepsbewustzijn van het Watermantijdperk wil in essentie begrepen worden en in werking gezet worden.

Dit sociale nieuwe niveau van het groepsbewustzijn, waarin wij elkaar versterken in plaats van beconcurreren, is onze bestemming voor het komende jaar. Daar liggen de oplossingen en de doorgang naar het vinden en gaan leven van het Hartbewustzijn. Dat is wat de bestemming van deze Zonsverduistering laat zien. (Zuidelijke Maansknoop in Boogschutter oppositie Noordelijke Maansknoop in Tweelingen in het 11de huis conjunct Zon en Maan in Kreeft.)

Op eigen benen
Maar om stevig te kunnen staan in samenwerking, is het van groot belang om op eigen benen te staan in vrijheid. En om helemaal je eigen stroom te kunnen volgen. Dan zet jij je eigen vorm neer en zijn de samenwerkingen ook gelijkwaardig en zuiver. Om daar te komen is het noodzakelijk dat je het oude dat je beknelt loslaat, zodat het nieuwe tot je kan komen. (Eclips horoscoop zwarte Maan in Ram 10de huis conjunct Cheiron MC is IK op eigen benen. Zwarte Maan in Stier vanaf 5 oktober opent de goddelijke stroom van het kosmische Hart oppositie Priapus in Schorpioen.)

 Onoverwinnelijke Hartskracht
Deze 30ste graad van Tweelingen gaat iets afronden en laat een beschrijving zien over het niet meer kunnen verdragen van het donker en een schitterende parade van schoonheid en licht die zich zal laten zien. Deze parade komt van binnenuit laat de eclipshoroscoop zien en vanuit het organische opgebouwd is het onoverwinnelijk. Ik vermoed dat de biologie van ons DNA/RNA ons nog versteld zal doen staan en op een heel verrassende manier haar Hartsbewustzijn en Hartskracht zal tonen. (Boek over Sabiansymbols: ‘Beeldengids van de dierenriem’ van Helen W. en Willem A. Koppejan. ISBN: 90-202-1673-2)

Wijsheid
De Zon is op haar hoogste punt tijdens deze Zonsverduistering die praktisch samenvalt met de zomerzonnewende op 20 juni om 23:45 CET. De energie is dus maximaal naar buiten gekeerd. De omkering is nu. Het hoogtepunt is geweest, de show is voorbij en het moment van de beslissing is gekomen. Dit betekent dat er wijsheid nodig is om de uiterlijke situatie die ons getoond wordt te verbinden met de innerlijke ervaring. Ik wens je deze wijsheid toe, waardoor je de stroom van je Hart maximaal kunt gaan belichamen.

Heb het goed…

Manuela van der Knaap

2020 © Inzichten.com

* * *

Schrijven van astrologische artikelen doe ik vanuit mijn passie en om zoveel mogelijk mensen te ondersteunen en te informeren. Ik ontvang geen vergoeding hiervoor, ook niet van magazines of websites die mijn artikelen publiceren. Als je deze astrologische artikelen zeer waardeert is het mogelijk om mij hiermee te steunen, zodat het ook financieel haalbaar blijft om gratis en vrij te blijven publiceren. Met grote dankbaarheid ontvang ik jouw (HART)donatie. Voor meer informatie over donaties: http://www.inzichten.com/artikelen/

VOOR GEÏNTERESSEERDE:

Online activatie&meditatie met de ringvormige Zonsverduistering van 21 juni 2020 om 19:45. DEELNAME 10 EURO. Tegenwoordig is er bijna iedere week een webinar i.v.m. de intense collectieve situatie en om in verbinding te blijven ten eerste met onszelf, maar ook met de nieuwe ontwikkelingen van het universum en de Aarde. Kijk in de agenda van mijn website voor de data en om te registreren. Je kunt je registreren met een link op www.inzichten.com/agenda bij de betreffende datum. (zie ook de link hier onderaan.)

Met dit webinar openen we het nieuwe multidimensionale plasma energielichaam vanuit jouw eigen kosmische hart en laten dit steeds verder ontvouwen. Er is begeleiding tijdens het webinar om te ontspannen en van binnenuit in de onvoorwaardelijkheid te komen in rust en veiligheid met jezelf. Alles ontstaat en ontvouwt zich vanuit overgave en van binnenuit. Met de online activatie&meditatie versterken we ook het multidimensionale plasma energielichaam, waardoor je ook veel makkelijker het plasma fotonenlicht kunt ontvangen en kunt laten doorstromen.

Je kunt dan juist de hogere frequenties en elektromagnetische verstoringen met meer gemak opvangen en omzetten naar bliss-ervaringen. Je kunt ook tot rust komen en in jezelf zakken vanuit onvoorwaardelijkheid tijdens deze webinars, en er is heling door aanwezigheid en het openen van de onvoorwaardelijkheid van het kosmisch Hart en het nieuwe energielichaam (DEELNAME € 10,-ZELF OVERMAKEN). De link voor het eerst volgende webinar is ook altijd te vinden op de homepage van mijn website.

Dit is de directe link voor registratie van het webinar van de totale Zonsverduistering van zondagavond 21 juni 2020 om 19:45:  (HIER)

© Copyright Manuela van der Knaap. Deze informatie mag je in zijn geheel doorgeven, vooropgesteld dat er geen winst op gemaakt wordt en deze aantekening eraan toegevoegd is. Wil je deze informatie publiceren in een blad of op een website; dan is dit uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van de auteur. De auteur is te bereiken d.m.v. een e-mail via de website: www.inzichten.com.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.