Advertentie

Een enerverend bezoek aan ’t rad van wedergeboorte.


In deze tijd lijken sluiers tussen de dimensies te verschuiven. De tijden breken aan dat we dóór de sluiers van onze schijn-afgescheidenheid kunnen kijken.. We gaan ons leven meer tegen het licht houden, zo kun je het ook zeggen.. In de grote cyclus waar wij allemaal inzitten, draaien we onze eigen rondjes mee, in reïncarnatie, zo wordt het gezegd en ons geleerd, door oude leerwijzen.. Het leerproces is in volle gang, en contemplatie kan zo af en toe geen kwaad.

Reincarnatie beeld
.

Reïncarnatie is zo oud als de weg naar Rome..! Maar er is natuurlijk ook het idee, dat er vóór je geboorte NIETS was, en dat dat er ook weer zal zijn, wanneer je sterft.

Maar wanneer jij de idee waardevol vindt, dat onze Ziel het eindeloze leven leidt, dan  is het onderstaande artikel van onze vaste bezoeker ‘Burke’ uiterst waardevol, omdat het een persoonlijk relaas is.

Het is niet onze bedoeling je te bekeren, of iets dergelijks. Maar we vragen je met een ‘open mind’ te lezen, te doorvoelen, wat er bij je gebeurt als je dit stuk leest. De oprechtheid, de intentie en de kracht van het onderstaande stuk zijn alleen bedoeld ons allen bewuster te maken van de Grote Cyclus.

En natuurlijk met dank aan ‘Burke’ voor zijn openhartige verhaal. (Dit hoofdartikel werd in 2009 al hier geplaatst op de site)

X

* * *

Een enerverend bezoek aan het rad van wedergeboorte

x
2009 © ‘Burke’

x

Normaal gesproken houdt men bij reïncarnatietherapie zich niet bezig met wat er na het sterven allemaal gebeurt. Michael Newton, een Amerikaanse hypnotherapeut, is zich gedurende een groot deel van zijn carrière gaan bezig houden met wat er in het bestaan ’tussen twee levens van een mens’ gebeurt. Veel mensen willen graag weten en ervaren waar zij vandaan komen, waarom ze juist bij deze ouders terecht zijn gekomen en vooral wat hun doel in het leven is.

Newton heeft in ruim 30 jaar de ervaringenvan meer dan 3000 cliënten in hun zielenwereld en in het de verschillende ’tussenfasen’ nauwkeurig verzameld en gedocumenteerd. Opvallens is dat uit deze gegevens blijkt, dat er een sterke overeenkomst is met de ervaringen die mensen hebben tijdens een bijna-dood ervaring en de herinneringen die boven komen in een sessie over leven tussen levens..!

Ons lichaam is de huidige verblijfplaats van onze oneindige Ziel, 'Infinite Consciousness'
Ons lichaam is de huidige verblijfplaats van onze oneindige Ziel, ‘Infinite Consciousness’

Newton gebruikt voor deze sessies heel diepe hypnose om mensen in contact te laten komen. ‘Live between lives’ gaat daarom over de reis die de ziel maakt als deze het lichaam verlaat na ons sterven. Er is een bestaan van de ziel na de fysieke dood. In dit bestaan ontmoet je andere wezens in de zielenwereld.

Lichtwezens die je in deze wereld kunt ontmoeten kunnen onderdeel uitmaken van je zielengroep . Zielen die je tijdens al je levens weer op je pad terug ziet. Hetzij als partner, broer, zus vriend of die toevallige voorbijganger die net dié opmerking maakt, die je je hele leven bij blijft. Hoe groot deze groep is kan verschillend zijn.

Tot zijn verbazing bleek dat het er  in de spirituele wereld, in het tussenbestaan, heel georganiseerd aan toe gaat. Er is een bepaalde structuur in de ervaring in die ‘wereld’, die in vrijwel alle sessies terug te vinden zijn. Heel verschillende mensen met verschillende overtuigingen en achtergronden kwamen toch vaak bij eenzelfde soort ervaringen uit.

Michael heeft zijn jarenlange ervaring vastgelegd in een aantal boeken, die sinds 2004 in het Nederlands vertaald zijn. In de boeken staan optekeningen van mensen die onder regressie aangaven wat ze aanschouwden in deze tussenwereld. Tijdens de spirituele regressie (want zo kun je het wel noemen)  ga je  mee met je bewuste geest die als intermediair op treedt en maakt een reis over de horizon.

God-Books-Michael-Newton4Je wordt je bewust van je eigen sterven, je gaat door een tijdstunnel terug naar je vorig leven(s) op aarde. Tijdens een dergelijk regressiereis kunnen we onze vorige levens, en die van het tussenbestaan, herinneren en herbeleven. Vanuit een diepe ontspanning maak je bewust verbinding met je ziel, en je ervaringen in deze verschillende werelden. Het is voor velen een warm gevoel van thuiskomen. En toen ik zelf er een paar jaar geleden kennis mee maakte was het voor mij duidelijk.

Dat wilde ik ook ooit meemaken.

Een jaar geleden raakte die behoefte echter in een stroom versnelling en leek door mij ZELF te worden geïnitieerd.  Na langdurig duikboten in materie omtrent de NWO en vermeende illuminatie en een versnelling van de gebeurtenissen werd dit gevoel sterker. Er gebeurde zoveel gelijktijdig, instorting van de baltic dry index, de bewezen false flag van Amerika’s betrokkenheid in de eerste wereld oorlog (in de Lusitania lag het vol wapens en munitie), peak oil in juli 2008. Kortom: ik had enorme behoefte dit te delen met anderen.

Ik ging -bij wijze van spreken- samen met een zak borrelnootjes de film ‘Zeitgeist’ zitten kijken, de laatste interviews met Gerald Celente of het boek de Boogeyman van Peter Stuyvenberg analyseren. Ik had  ZELF moeite met de zich, in dit proces, ontvouwende angst. Hoe moest ik dat in goede banen te leiden?
Toen ik in mijn omgeving op deuren ging kloppen bleven deze gesloten dus er bleef voor mij slechts één ding over. Harder bonken. Het was toch bizar dat aantal uitgemaakte zaken niet in de MSM verschenen, maar mijn omgeving leek vooral extra de deuren te barricaderen en vroeg mij een handje te helpen.  Ik vond het kort gezegd, heel moeilijk om het ZELF te gaan doen.

Maar op een middag besloot ik ZELF een therapeute te bellen van wie ik wist dat ze een spirituele regressie kon uitvoeren.  Iets in mij wilde mij wat duidelijk maken en ik had ook een aanzwellende behoefte te weten wie er van de huidige mensen in mijn omgeving onderdeel uitmaken van mijn zielengroep en wat het doel van mijn leven was omdat zich allemaal op het oog minder prettige toekomstbeelden aan het ontvouwen waren.

Vooral in de Oosterse culturen is reïncarnatie een essentieel onderdeel van de levensvisie.
Vooral in de Oosterse culturen is reïncarnatie een essentieel onderdeel van de levensvisie.

Er wordt altijd zo spannend  gedaan over hypnose, maar ik heb er geen moment aan getwijfeld of ik hypnotiseerbaar zou zijn; dit ging gewoon. Je komt in een diepe trance, waardoor je  toegang krijgt tot je metabewustzijn, dat deel van onszelf dat dient als zender en als ontvanger.

Hoe het metabewustzijn precies werkt weet ik niet, maar ik weet wel dat het werkt, je voelt en ervaart de emoties van je vorige leven terwijl je er ‘aanwezig’ bent met je eigen bewustzijn. Ik ken het verhaal van iemand die ook via regressie terecht kwam in zijn vorige leven en waarbij zijn hele linkerhelft van zijn lichaam ineens verkrampte. Hij bleek in dat leven hofnar te zijn geweest, met een eenzijdige verlamming…

Tijdens de eerste sessies werden wat plooien van een vorig leven gladgestreken.

De ochtend voorafgaand aan de tweede sessie was ik erg boos geworden omdat mijn website offline was door een fout bij de webhost. Ik was -zo bleek- niet visueel benaderbaar en besefte, of beter gezegd hoopte ik, dat het geen voorteken voor deze dag zou zijn. Maar dat bleek niet het geval, want ik zou meer te zien krijgen dan me lief was..

Na een inleidend verhaal waarbij je volledig ontspannen raakt wordt je gevraagd een gouden trap te visualiseren waarbij het aantal treden correspondeert met je leeftijd. Vervolgens loop je de trap af, gaat een aantal keer er vanaf om herinneringen van je huidige leven op te halen. Aan het eind van de trap kruip je gevoelsmatig terug de baarmoeder in. Hier vandaan kwam ik terecht in een tunnel waarbij we diverse uitgangen visualiseerden. Deze uitgangen stonden voor een bepaalde tijdspanne. In dialoog met de therapeut probeerden we de tijdspanne te bepalen waar het leven van dat moment zich bevond; het leven dat mij ervan weerhield visualisaties te zien.

De therapeute gaf jaartallen aan van tijdspannes en ik gaf haar, met behulp van de spiertest aan, op welk moment we de tunnel gingen verlaten. Ik wandelde of zweefde zoals je wilt verder die tunnel door. 1800, 1700, 1600, 1500 en daar kwam ik aan tussen 1400 en 1500.

Ik ging naar buiten en zag meteen een visualisatie van een prachtig kasteel met een mooie oprijlaan. Het verbaasde me in mijn gevoel, dat het er zo nieuw uitzag, want we waren toch in de 15e eeuw? De therapeute gaf aan dat dit natuurlijk logisch was, want kastelen die in onze tijd oud zijn, waren in die tijd natuurlijk nog relatief nieuw…. Mijn verstand liep even een tandje achter. Maar goed, ik keek rond en ik voelde een duidelijke aanwezigheid.

Ik keek naar mezelf en zag dat ik een kolossale baard had.

Na een poosje verplaatste de herinneringen zich naar een kamer dat eruit zag als een soort torenkamer. Er brandden kaarsen en ik was alleen. Ik was al oud voor die tijd, een stukje boven de 60 en blijkbaar was ik op dat moment druk bezig mijn laatste adem uit te blazen…

Opeens werd mijn huidige bewustzijn zich ervan bewust dat het overvallen werd door emoties die niet van mij waren maar wel van deze persoon. Ik begon tranen met tuiten te huilen en ik merkte dat ik mijn hart vasthield en het gevoel van vasthouden was zo sterk, dat als ik dat niet deed ik het gevoel kreeg dat het spontaan uit elkaar zou vallen.
Ik heb op dat moment intens mogen ervaren hoe berouw voelt, als je aan het eind van je leven bent en je het gevoel hebt dat er iets behoorlijk kapot of mis is gegaan. Onvoorstelbaar. De rillingen lopen me nu, terwijl ik dit schrijft, nog over het lijf als ik eraan denk. Deze emoties raasden nog een poos door, maar kwamen langzaam tot bedaren.

reincarnation2
Kunst is vaak geïnspireerd op de oneindige levenscyclus, waarbij het lichaam de Ziel telkens ten dienste staat om de weg naar het Licht te bewandelen.

De therapeute vroeg aan mij of ik al klaar was om met deze persoon uit mijn vorig leven mee te gaan naar de plek waar je naar toe gaat als je dood gaat, de ruimte tussen twee levens in. Deze gedachte werd echter meteen geblokkeerd, zo voelde het in mij. Er was iets in dat leven dat mij duidelijk moest worden gemaakt, zo voelde het. De therapeute ging door met vragen stellen over dat leven. Het werd al snel duidelijk dat ik een ridder was geweest, één leidende figuur, die de orders uitvaardigde.

Nu heb je een soort kinderlijke fantasie en bepaalde gedachten bij alleen al het woord ‘ridder’. Vaak nobele deugden, zoals dapperheid, rechtvaardigheid en integer en rechtschapen zijn, ploppen zomaar in beeld. En als je het verdere verhaal in een bepaald perspectief plaatst was ik misschien ook wel zo’n ridder, maar het smartelijke en berouwvolle gevoel op het sterfbed verraadde geheel iets anders. Waar kwam dit berouw vandaan?

Het werd al snel duidelijk dat ik gemoord had en daar ook opdracht toe had gegeven.

Best heftig als je dat beseft met je huidige bewustzijn, waarin je dat uitermate verwerpelijk vindt! Ik hoopte toch dat mijn vorige levens iets van een meer nobele inslag zouden hebben. Zo werkt ons EGO hier ook weer in door..
Feit was in ieder geval dat ik een ridder was, die handelde uit naam van de grote kerk uit die tijd en dat het gedachtegoed van deze kerk mijn grote drijfveer was. Het hele leven speelde zich af in het Spanje van die tijd; de tijd van de inquisitie en ik handelde uit naam van de Spaanse Monarchie. Ik joeg op ketters – in de ogen van dit gedachtegoed – en op joden, heksen en anderen die geen goed konden doen. Bekeer of anders…

In de ogen van velen was ik een vroom mens maar met mijn familie lag dat anders.  Het bleek dat ik als voorvechter van deze grote kerk met zijn gedachtegoed recht tegenover mijn familie was komen te staan, sterker nog ik had er indirect voor gezorgd dat mijn broers letterlijk een kopje kleiner werden gemaakt, omdat ik vond dat mijn overtuigingen sterker waren dan de cohesie en het belang van de familie…

Dat was enorm schrikken en echt ’n enorme koude douche. Mijn familie was joods en ik had mij gedurende dat leven bekeerd en je zou kunnen zeggen dat ik in zekere zin een carrière had gemaakt bij de Spaanse Monarchie.  Ik vond dat het Katholicisme de ware leer was en ben daar toen kennelijk heel ver in gegaan.
Ik voelde wel dat ik deze absurde tegenstelling in mijn familie niet zo had gewild, maar ik heb het toen ook niet tegengehouden of kon dit niet. Mijn overtuigingen waren belangrijker dan mijn gevoel voor mijn familie. Ik denk dat ik op mijn sterfbed mijn catastrofale ‘fout’ heb ingezien en een berouw heb ervaren dat zijn weerga niet kent, en dan met name tot één persoon.

Reïncarnatie behoort tot de meest gelezen onderwerpen op het gebied van spirituele ontwikkeling.
Reïncarnatie behoort tot de meest gelezen onderwerpen op het gebied van spirituele ontwikkeling.

Over mijn vader is niet gesproken, mijn moeder in dat leven daarentegen wel, ik was altijd erg op haar gesteld. Maar haar heb ik mijn hele verdere leven niet meer gezien na de tragedie met mijn broers.  Ik heb dus, in de naam van ‘God’,  mensen vermoord of laten vermoordden, waaronder mijn eigen familie nota  bene! Dit is als karma opgeslagen in mjin systeem en dit heb ik meegenomen naar mijn huidige leven. Met als opdracht dit een andere plek te geven en daarbij de opdracht om sterke overtuigingen in de kiem te smoren, nu ik bewuster weet waar die toe kunnen leiden…

Dit móest ik onder ogen zien..!

De belemmering met de ridder mee te gaan naar het leven tussen levens was nu ook ineens opgeheven… Het werd mij toegestaan mee te gaan naar de volgende stap. Je moet je realiseren dat het de herinneringen zijn van mijn vorige levens, die opgeslagen zijn in mijn zielenergie; herinneringen die me vertellen wat ik zag. Het is zeker niet een soort van film die wordt  afgedraaid. Ik zag in ieder geval de tunnel in mijn regressie en wist ook wel iets van bijna doodervaringen, maar als je er dan voor staat verrast het je toch hoe het zich ontvouwd.

Terwijl ik in deze regressie op het Licht afging, realiseerde mijn eigen -actuele- bewustzijn zich, dat  de bebaarde ridder wist dat hij dood was. Het was erg raar om dat vanuit je eigen bewustzijn te ervaren; feitelijk ben je te gast op een heel bijzonder moment. Ik voelde geen twijfel of hetgeen wat ik meemaakte echt was of niet. Het Licht veranderde in verschillende figuren zoals Jezus, God, de engelen.

Ik ben ervan overtuigd gezien de levensovertuiging van de ridder dat dit hetgeen was wat hij wilde zien. Ik merkte een enorme blijheid in de emotie die bij de ridder hoorde: dit was het gevoel dat bij de informatie hoorde, die naar hem werd teruggestuurd. Ik vermoed dat als je sterft je altijd een soort terugkoppelingslus terug krijgt van het leven dat je hebt geleefd. Als moslim had ik wellicht Allah mogen aanschouwen en als boeddhist waarschijnlijk Boeddha.

Het beeld van God was, zoals velen hem waarschijnlijk zien: een vriendelijk gezicht met lange zilverachtige baard.  Hij droeg een witte jurk  met een rode mantel, de algehele aura om hem heen was goudkleurig. Ik heb later nog bekende  prenten en schilderijen bekeken uit de tijd waarin deze God werd afgebeeld, maar heb geen directe gelijkenis daarin aangetroffen. Voor mij was het een authentieke beeltenis.

‘Oneindigheid’ in een eindig plaatje.. Reïncarnatie, ‘opnieuw in het vlees’ komen, in een oneindige cyclus; de Dood daarmee tot een ‘poort’ verheffend.

Ik weet niet of bewust stukken voor mij zijn weggelaten tijdens deze ‘encounter’, maar ik zag in ieder geval nog een ander persoon op mij afkomen; het was mijn gids zoals later bleek. Ik weet niet of ik een gesprek met ‘God’ gevoerd heb, maar de gids nam me eerst mee naar een soort vertrek, waarschijnlijk één van de geliefde kamers waar ik tijdens dat leven veel heb verbleven en samen bleven we daar een poos zitten.

Waarschijnlijk was dit bedoeld om mij gerust te stellen. We voerden een gesprek dat niet werd gevoerd met woorden, maar dat telepathisch verliep. Hoe telepathie werkt is moeilijk uit te leggen, maar ik voelde het als een soort ‘praten’ vanuit het midden van je hoofd. Het ljikt alsof je werkelijk in iemand zijn gedachten kunt kruipen om daar een boodschap achter te laten.

Een volgend leven..

Na dit verblijf werd ik meegenomen naar een dimensie waar maar vier kleuren bestonden. Wit, bruin, groen en een soort goudachtige kleur. Het was er zeer rustgevend. Ik kan niet goed plaatsen of ik die plek in dat leven heb gekend, maar ik vond het heerlijk om er te zijn. In die dimensie zat ik aan de rand van het bos te kijken naar een pad en er gebeurde lange tijd niets.
Op een gegeven moment liep er een vrouw langs. Waarschijnlijk kende ik haar, misschien mijn vrouw van dat leven, maar ik sprak haar niet. De beleving van de ruimte was onbeschrijfelijk. Het was alsof alle liefde die ik ooit had willen ontvangen tegelijk in me stroomde en het gevoelde berouw was ook geen bestaande emotie meer. De emoties leken ook bijna on-aards..

De beleving van de ruimte was onbeschrijfelijk. Het was alsof alle liefde die ik ooit had willen ontvangen tegelijk in me stroomde en het gevoelde berouw was ook geen bestaande emotie meer.

De emoties leken ook bijna on-aards..

Vrij plotseling ging ik van deze plek weg en zag dat ik me bevond in een ruimte die zich het beste laat beschrijven als het ‘Niets’. Ik bewoog me echter wel voort in een soort ‘vliegende toestand’. Ik vloog door het centrum van wat ik vermoedde dat het de Melkweg was. Dit duurde nog vrij lang alhoewel tijd absoluut geen issue lijkt te zijn daar, Ik zag op afstand een paars-roze licht. Het vertrek waar ik aankwam laat zich moeilijk omschrijven.

In het boek van Michael Newton is deze ruimte diverse keren opgetekend. Eigenlijk valt deze niet te omschrijven het is een ruimte waarbij een paars-roze kleur de overhand heeft en er geen plafond, vloer of wanden bestaan. Wel gaf mijn Gids me de gelegenheid om te gaan rusten en ik ben daar toen gaan liggen en voelde me door het Licht omarmd. Het werkte helend.

Hoe lang ik in dit vertrek verbleef weet ik niet maar ik hoorde de therapeute aan me vragen of ik mijn Gids wilde vragen verder te gaan. Ik stelde deze vraag en we gingen inderdaad verder, met als doel richting de zielengroep te gaan.

Voor we daar aankwamen moest ik nog bij iemand langs.

Het gezicht werd niet getoond maar dat het mijn moeder uit dat leven is geweest was vrij duidelijk voor me. We wisselden energie met elkaar uit, op een andere manier kan ik het niet beschrijven. Maar de uitwisseling voelde niet volledig harmonieus aan, het leek alsof er iets mislukt was wat wel van te voren  (lees: voor aanvang van dat leven) de bedoeling was geweest.

Toen we verder gingen en bij de zielengroep aankwamen werd mij duidelijk, dat er veel humor te ontdekken valt in de zielenwereld.

Dat had ik al gelezen en begrepen, maar het werd me hier ook nog eens bevestigd.

Kennelijk gaat het dus niet altijd zo, zoals het in de ‘hogere sferen’ is bedoeld, is gepland… Ook in de zielwereld bestaat er wellicht een vrije wil. Niet alles is voorgeprogrammeerd en voorbestemd. De te leren lessen hebben geen vooraf bepaalde afloop, maar wel richting. Dit is ook opgetekend door Michael Newton gedurende zijn sessies en op basis daarvan kun je deze conclusie trekken. Maar het bijzondere van zijn boeken is dat hij zelf geen conclusies trekt; hij laat dit aan de lezer over.

Toen we verder gingen en bij de zielengroep aankwamen werd mij duidelijk, dat er veel humor te ontdekken valt in de zielenwereld. Dat had ik gelezen en begrepen, maar het werd hier ook nog eens bevestigd.

Ik kwam in een soort van kerker terecht waarin een groep zielen aanwezig was in monnikhabijt en waarbij de gezichten niet zichtbaar waren, zwart zeg maar. Ik ging daar zitten en de personen die in deze kerker zaten liepen er langzamerhand uit. De deur was niet gesloten. De gids voelde kennelijk mijn verwarring aan en we gingen verder naar een volgend vertrek.

Gelijk hebben!

"Het werd me duidelijk dat er veel humor is in de zielenwereld"
“Het werd me duidelijk dat er veel humor is in de zielenwereld”

Daar hing een groot bord aan twee haakjes en het bord bewoog voorzichtig alsof er een zachte wind tegenaan blies. Op het bord stond met grote letters ‘GELIJK HEBBEN’. Ik hoefde verder niet door te vragen maar voelde meteen dat dit op mijn leven sloeg dat ik zojuist had afgerond. Ik wilde gelijk hebben en had daar alles voor over. Blijkbaar was ik doorgeschoten in het ‘gelijk willen hebben’.

Terwijl ik dat concludeerde zag ik vanuit mijn ooghoek elkaar afwisselende ‘heksen’ opduiken. De verkleedpartij van de zielengroep ging door en men had zich massaal als ‘heks’ verkleed, blijkbaar om mijn ongelijk nog eens te benadrukken cq. mij te stangen door te tonen dat er niks mis is met ‘heksen’ iets wat ik in dat leven kennelijk toch anders vond.  De ´heksen´ leken zo uit een schilderij te zijn weggelopen.

Ik had verwacht dat dit proces snel afgelopen zou zijn en we tot een goed gesprek zouden overgaan, maar het plots opduiken en verstoppen van de heksen ging maar door. De therapeute vroeg aan mijn gids dit vertrek te verlaten naar een rustigere plek waar mij meer duidelijkheid geboden zou worden wie zich in deze groep bevonden. Na het stellen van die vraag veranderde de omgeving meteen.

Ik bevond mij samen met mijn gids in een bietenveld waar een huis in het midden stond, dat zo’n twee derde deel onder water stond. Het huis kwam me niet bekend voor in mijn huidige leven. Terwijl ik er naar keek zakte het water heel voorzichtig totdat alleen het huis in het bietenveld zichtbaar was. Op aanraden van de therapeute vroeg ik of ik met de gids mee mocht het huis binnen te gaan.

Ik liep het pad over naar het huis en ging naar binnen. Binnen trof ik een groep mensen aan die rond een tafel zaten. De sfeer voelde optimistisch. Eindelijk zou ik weten wie uit mijn zielengroep ik in mijn huidige leven ken. Toen ik echter naar de tafel keek ontwaarde ik zo’n man of twaalf die aan de tafel zaten  met ‘moderne kleren’ (spijkerbroek ed.). Maar toen gebeurde er echter iets merkwaardigs met hun gezichten.

Van al de personen die aan tafel zaten veranderde voortdurend de gezichten in beeltenissen van mensen die ik in mijn huidige leven ken of gekend heb. Variërend van familie tot oud collega van buurjongen tot aan vriend. Kortom de boodschap die ik ZELF hier uit afleidde zonder dat ik hier direct antwoord op kreeg,  is dat het in mijn huidige leven niet relevant was te weten wie onderdeel uit maakt van mijn zielengroep.

Dit antwoord voelde voor me ZELF prima. Als je op je intuïtie afgaat weet je eigenlijk al goed wie in je huidige leven onderdeel uitmaakt van je zielengroep. De behoefte om te ‘weten’ over wat in de toekomst ging gebeuren was echter nog steeds sterk. Toen ik deze vraag aan mijn gids stelde werd mij te kennen gegeven dat ik het antwoord al wist en zojuist had mogen aanschouwen.

Het wegzakken van het water en het daarna kunnen betreden van het huis had het antwoord gegeven. Aan beeldspraak was geen gebrek tijdens de sessie. Daarna kwam ik langzaam weer terug uit de hypnose zonder dat daar aanleiding voor was of de therapeute daar aanleiding toe gaf.  Kennelijk was ik genoeg te weten gekomen. En het is me nog wel duidelijk gemaakt dat de moeder uit dat leven iemand was die ook in mijn huidige leven nog steeds een belangrijke rol speelt. Dit is nog niet uitgewerkt.  Vandaar dat ik er voor gekozen heb dit artikel anoniem hier op WantToKnow te plaatsen, om niet in een mogelijk rare situatie terecht te komen met deze persoon die mij zeer dierbaar is.

Het pad 'zijn': het ultieme reisdoel in oneindigheid?
Het pad ‘zijn’: het ultieme reisdoel in oneindigheid?

Ik moet bekennen dat deze ervaring mijn leven enorm heeft verrijkt en veel rust heeft gegeven.

Aristoteles heeft ooit gezegd: ‘eer en  roem zijn nietig als je een glimp van de eeuwigheid hebt ervaren’. Nou, daar kan ik me helemaal bij aansluiten. Wellicht is het nog beter: ‘eer en roem zijn nietig’ te vervangen door ‘de toekomst is nietig’.
De lessen zijn voor mij duidelijk zonder dat ik dit in een geschreven rapport heb meegekregen; ik heb ze doorvoeld! Ik probeer niet meer mensen te overtuigen over elementen die mij helpen in mijn groei.  Laat mij ook niet (meer) verleiden tot het vinden van de WAARHEID in welke theorie of religie whatsoever.
Ik geef wel handreikingen aan mensen als ze er om vragen en uitnodiging en de behoefte om dit artikel te schrijven en plaatsen voelde goed en stond dit niet in de weg, Het voelde of dat moest gebeuren.

Het is niet mijn bedoeling hier een overtuiging neer te leggen. Mijn pad is nog niet klaar en ik leer nog elke dag. Ik zit niet stil en werk er nog steeds hard aan de toekomst in mijn huidige leven in te passen. De toekomst komt helemaal goed, laat ´m maar komen! Angst is in ieder geval een slechte raadgever: voor mij zal het water niet meer hoog komen te staan.

‘Burke’

(naam bekend bij redactie)

Wil jij meer weten over reïncarnatie-regressie? De Nederlandse site van Michael Newton vind je HIER

119 gedachten over “Een enerverend bezoek aan ’t rad van wedergeboorte.

 1. @ Burke

  Geweldig verhaal, leef helemaal met je mee en voel me compleet bij je thuis, ik herken mezelf er in omdat ik ook aardig wat levens kan herinneren als de dag van gisteren, rijk en arm.

  Je schreef:
  “Van al de personen die aan tafel zaten veranderde voortdurend de gezichten in beeltenissen van mensen die ik in mijn huidige leven ken of gekend heb. Variërend van familie tot oud collega van buurjongen tot aan vriend. Kortom de boodschap die ik ZELF hier uit afleidde zonder dat ik hier direct antwoord op kreeg.”

  Inderdaad, men vergeet nog wel eens waneer je praat over meerdere levens dat je nu in dit leven ook weer mensen tegenkomt die je al eerder kent uit vorige levens en nu wederom tegen over je zitten, de een herken je zo als een zeer geliefd partner, iemand waar je heel erg trouw aan was, of zelfs je grootste vijand, buurman, vriend en ga maar zo door.
  Als je naar hun gezicht kijkt zie je vaak veranderingen optreden, je ziet meerdere gezichten opdoemen, vaak gezichten die behoren bij meerdere levens van dat personage.

  Mannen en vrouwen gezichten en bij sommige ook zoveel dat je je er eigenlijk voor wilt afsluiten, alleen we staan er niet erg bij stil dat het waarschijnlijk ook zo is en verwerpen het als een hersenspinsel, gaan we er dieper erop in dan kunnen we meestal een link leggen naar een eerder leven met dat personage, die ook aanwezig is om zijn stukje aan die van ons toe te voegen en proberen in te kleuren.

  Re-incarnatie is geweldig waneer je er ooit mee geconfronteerd wordt en er open staat dat er veel meer gaande is dan wat je enkel hier op aarde in een 2D-3D-4D lichaam kan ervaren.

 2. Ik snap niet hoe jullie jezelf de zusterwebsite van Whattoknow.info noemen. Daar noemen ze altijd hun bronnen en proberen ze objectief te berichtgeven. Deze website is een allegaartje van spiritueel gekantklos.

 3. Ik vind het reincarnatiegebeuren een moeilijk begrip.
  Zelf heb ik zeker ervaring met mensen die ik ontmoette en nog ontmoet die zo vertrouwd zijn meteen dat ik het gevoel heb dat ik ze al eeuwen ken.
  Ik ben ook wel in regressie geweest, maar zie het meer als symbolische landschappen en deelpersoonlijkheden in mijzelf die ik tegenkom. Het doet er ook niet toe voor mij.
  We hebben alles in ons, elke eigenschap van de mens dus kunnen alles en iedereen geweest zijn of worden.Weleens te horen gekregen van z.g. helderzienden
  wie ik in vorige levens was, maar het voegde voor mij niet veel toe aan mijn huidige leven.Niet dat ik niet geloof in reincarnatie, voor mij kan het bestaan en dan is het logisch dat we voor elkaar de stukjes op moeten voeren die nodig zijn om ons tot een groter bewustzijn te brengen. Dan zou ik het op me kunnen genomen hebben om iemand eens lekker te treiteren omdat hij dat nodig heeft. We hebben dat contract gesloten zoals ik wel eens gehoord heb. Hoef ik me daar ook niet meer ongerust over te maken en moet ik dat gedrag zeker niet veranderen anders doe ik aan contractbreuk.
  En dan die moordenaars en verkrachters die nu zelf dit soort zaken moeten ondervinden. Wie zou zo’n taak nu op zich willen nemen? Ze zeggen dat het juist de verlichte wezens zijn die zo’n moeilijke taak op zich neemt. Geweldig.
  Ik weet het niet, het is weer zo’n verhaal. Tja, ik hou het maar bij het nu en wat ik nu tegenkom.
  Ik begrijp de essensie van reincarnatie wel maar als ik er over na begin te denken en er over lees dan weet ik het niet meer. Ook daar zijn zoveel verschillende verhalen over.
  Alles speelt zich in het nu af. Er bestaat geen verleden nog toekomst. Wij ervaren het slechts zo omdat we in de materie zitten. Zover kan ik meegaan en dan houdt het ook op. Daar doe ik het dan maar mee. Met alle respect voor diegenen die andere ervaringen hebben.

 4. Ik zelf bezie ‘de wederopstanding in het vlees’ als een duidelijke verwijzing naar het denkbeeld over reïncarnatie. Ik geloof tevens dat we vanuit een bewust rationeel waakniveau geen herinneringen kunnen koesteren uit vorige levens, aangezien ik de fysieke hersenen beschouw als een soort van ‘harde nieuwe schijf’. Op onbewust niveau denk ik dat er meer ‘informatie’ voorradig is wat regressietherapie ons soms ook laat zien. Maar dan zijn het altijd herinneringen die vanuit dít leven zijn ingekleurd.

  Slechts één leven bezie ik als een te korte periode om spiritueel te kunnen groeien. Dat moeten er dan veel meer zijn geweest. Anderzijds zou een bewuste herinnering aan vorige levens dit leven weer teveel kunnen beïnvloeden en daarom denk ik dat de natuur uit mededogendheid dit instrument van het onbewuste in de huidige mens heeft ‘geprogrammeerd’. Misschien dat mensen in een verre toekomst ooit wél evolutionair rijp genoeg worden om hun eigen vorige levens bewust te kunnen herinneren. Ik ben er van overtuigt dat het mysterie van de dood ooit wetenschappelijk zal worden verklaard en het bewijs van een evt. voortgang zal worden aantonen. Tot die tijd blijft het echter speculeren.

 5. De vele, vele getuigenverslagen van vorige levens, evenals de daadwerkelijke bewijsvoeringen door de betreffende personen, die de reïncarnatie-verhalen doen, is overweldigend. Zetten ongelovigen welhaast als onbelezenen te boek, doordat deze bewijslast zó overduidelijk is, dat ook de vele, vele geloofsovertuigingen, waarbij reïncarnatie een essentiële rol speelt, als ‘bijzaak’ betiteld kunnen worden.
  Feiten, cijfers, ooggetuigenverslagen, etc. zijn in een overweldigende hoeveelheid aanwezig. Enige verdieping in deze materie is dan wel een eerste vereiste. En vooringenomenheid doet -zoals met alle open-mind onderzoeken- ernstig afbreuk aan de uiteindelijke neutrale conclusie.

  1. Ja, dit schreef Guido op 21 september 2009, en niemand heeft erop gereageerd. Waarom niet? Omdat er niets over te zeggen viel? Of omdat er iets over te zeggen viel dat niet paste, zoals bijvoorbeeld dat er veel regressieverhalen zijn die elkaar overlappen?
   Zoals een persoon die zich herinnert in het huwelijk te zijn getreden, terwijl hij zich in een vorige sessie herinnerde twee jaar eerder zijn hoofd onder de guillotine te zijn verloren.
   Ik noem maar iets, maar dit soort dingen komt voor – vrij geregeld zelfs. Maar ze worden meteen in de doofpot gestopt, omdat daarmee de hele reïncarnatie-theorie op losse schroeven komt te staan.
   Maar als je dat doet, dan is er geen sprake meer van een ‘open-mind onderzoek’, en is een ‘neutrale conclusie’ uitgesloten! Dan wordt het een kwestie van de waarheid geweld aandoen. En waarom? Omdat we zo graag onszelf willen behouden? Of gewoon omdat we niet van ons geloof afgeholpen willen worden?

   Maar hoe dan ook, dit in de doofpot stoppen is funest, want als je alleen maar accepteert wat in je straatje past, en de rest ontkent of afwijst, kom je geen haar verder. Terwijl er natuurlijk best een plausibele reden voor te bedenken is.
   Zoals, bijvoorbeeld, dat alles wat we meemaken wordt opgeslagen in een universeel geheugen, dat in het gewone leven voor ons ontoegankelijk is, maar waar middels hypnose wel contact mee te krijgen is.
   In dit geval zijn het dan niet onze eigen levens die we ‘ophengelen’, maar misschien wel verwante. Maar dat doet er dan weinig toe.

   Deze mogelijkheid komt overeen met mijn eigen gevoel van een stukje van een groot geheel te zijn, dat tijdelijk in een velletje is komen te zitten, en daardoor een individueel leven is gaan leiden (en lijden). En dat na zijn dood gewoon weer terugkeert naar waar het vandaan is gekomen: het grote geheel.
   Dat er dan weer een stukje bewustzijn heeft bijgekregen. Maar dat is weer een ander verhaal.

  2. @ Sofia

   Dat komt omdat heel veel mensen waardering stoppen in het feit dat men heel graag wit weten of men belangrijke levens heeft gehad, alles boven de prioriteit van onbelangrijke levens. Mensen gaan pas gloeien wanneer ze te horen krijgen wanneer ze hoge Priester, Koning, Farao, Keizer enz of afkomstig blijken te zijn van een andere planeet. Maar heel weinig die beduidend genoegen nemen met simpele levens en kortom gewone arbeiders zijn geweest die dingen zeer vernuftig hebben gemaakt die er vandaag de dag nog steeds zijn. Als ik zelf ontdek dan ik veel levens als een eenvoudig iemand ben geweest man/vrouw die maar één trilling in zich kende zoals het maken van licht of het vervaardigen van kunst, dan is er niemand die te trappelen staat vol met ongeduld om mijn verhaal verder aan te horen. Iets moet altijd een meer waarde hebben anders telt het niet mee in het grote geheel. Angst en afschuw naar eerdere levens van moord, roof en andere oorlogzuchtigheid is een verwerping waar de meesten niet aan durven, maar wat wel een belangrijk detail kunnen zijn. Van de paar procent die zich “Elite” nu mag noemen ten midden van al die mindere in armoede levende mensen, zal re-incarnatie dus voor velen een struikelblok wezen in het ondervinden van armoede en slechts een kleine percentage van 1-2 levens in weelde. Maar soms zijn er wel eens wat kleine details die vaak omhoog komen borrelen die vragen dan en aandacht en geven een indicatie dat er iets was wat uit het diepste van je zelf naar voren komt als je er steeds mee geconfronteerd wordt. Herkenning is dat voor mij iets waar ik het zelf het meeste aan heb en wat aanduidt dat er een spoor terug loopt naar een vorig leven van daar weet ik blijkbaar iets meer van.

  3. Lieve Sofia , in die tijd was de reactie-indeling nog anders en kwamen alle reacties boven elkaar te staan . Je kon dus niet dusdanig op een reactie reageren als wij nu doen . Mooi hè , vooruitgang ? 😉

  4. @ Cozmic
   Inderdaad mooi, maar wel verwarrend, voor mij tenminste, want ik weet nog steeds niet waar het werkelijke begin dan is. Maar goed, ik ga maar gewoon hier verder, dan zien we wel.

   En waar ik het over had was dat er nooit gepraat wordt over het feit dat sommige verhalen elkaar in tijd overlappen, en dus onmogelijk belevenissen van één en dezelfde persoon kunnen zijn. De enigen die er wel over praten zijn degenen die niet in reïncarnatie geloven, en dit dan als argument gebruiken.
   Maar dat de verhalen zelf kloppen is wel waar, dus dan blijft er altijd nog de vraag hoe dat kan. Zo heb ik 25 jaar geleden een tv-documentaire opgenomen, waar vier in Australië wonende vrouwen vertelden over vorige levens in Engeland, waar ze in dit leven zelfs nooit waren geweest, en over dingen die niemand meer wist, maar die bij nasporing precies bleken te kloppen.
   Eén van die vrouwen, een architecte, vertelde in een vorig leven een mannelijke arts te zijn geweest. Ze noemde de naam van zijn vader, zijn eigen naam en geboortedatum, de straatnaam van de praktijk, en maakte een gedetailleerde tekening van de universiteit waar hij had gestudeerd. En ook nog, dat zijn vader en hij allebei alcoholist waren, en niet goed met elkaar overweg konden.
   Toen dat allemaal opgetekend was ging ze samen met haar psycholoog naar Engeland on te zien wat ervan klopte, en dat was letterlijk àlles. De praktijk bestond niet meer, die was samen met een paar huizen ernaast afgebroken, maar was op een oude plattegrond in het gemeentearchief nog te wel zien, en de universiteit was twee verdiepingen hoger geworden, die er honderd jaar later waren bijgekomen. En toen ze daar de hal binnenkwam was het eerste wat ze, op een blinde muur wijzend, zei: “Daar was vroeger een trap.” En ja hoor, in de kelder lagen nog de twee eeuwen oude bouwtekeningen, en daar stond die trap inderdaad op. Enfin, allemaal dingen die ze in Australië onmogelijk te weten had kunnen komen, en in Engeland was ze nog nooit geweest – in dit leven dan.
   En zo waren er nog drie anderen, allemaal met hun eigen verhaal. Ik zou eigenlijk de AVRO eens moeten vragen of ze die documentaire nog hebben, en niet eens kunnen her-uitzenden, want hij is nog steeds actueel. En uitermate boeiend.

   Dus is er wel degelijk iets bewaard gebleven van voorbije levens, en ik vermoed van alle voorbije levens. Zodat je inderdaad wel kunt sprekend van een universeel geheugen. Maar hoe het verder in elkaar zit? Wie het weet mag het zeggen.

   En Paul, één van die vrouwen was een eenvoudig dorpsmeisje, dat in een huisje had gewoond dat nu als kippenhok fungeerde. Dus heeft het niets met rang of stand te maken.

  5. @ sofia
   Je gaat uit van een lineaire tijdsbeleving zoals die zich nu lijkt voor te doen. Maar daarmee verklein je de mogelijkheden nogal( volgens mij dan) er kan ook sprake zijn van paralelle werelden (universa) of een compleet andere tijdswaarneming/beleving. In veel channelingen en theorieen ,als ook religies en levensbeschouwelijke overtuigingen , is een tijdsbeleving van “alles gebeurt alleen in het nu en tegelijkertijd”niet ongewoon. Ook zou er nog in verschillende dimenties gereincarneert kunnen worden op een en dezelfde tijd.
   Als je van zo’n idee uitgaat, is het niet vreemd dat in onze lineaire tijdbeleving het lijkt of vorige levens elkaar overlappen. Ze werden /worden dan echter gelijktijdig allemaal in het nu beleeft, of op verschillende fysieke plaatsen, tegelijkertijd.
   Ik bedoel maar wij gaan uit van onze aardse beleving terwijl er zoveel is dat wij niet weten,en mogelijkerwijs wel bestaat.
   Fijn trouwens dat je weer terug bent ,mag ik hieruit afleiden dat het met je man aan de beterende hand is ? Ik hoop het zo voor jullie.

  6. @ Marcel. Om het het laatste beginnen: nee, dat is het niet. Volgens de dokter is het nog steeds kantje-boord. En ik schrijf dus voornamelijk om iets te doen te hebben.

   En wat je schrijft is natuurlijk niet onmogelijk, want we weten niets en is dus alles mogelijk. Maar ik hou het liefst zo waarschijnlijk mogelijk, en probeer niet om aanpassingen te creëren om mijn gelijk te halen. En aan een universeel geheugen dacht ik al voordat ik wist dat reïncarnatieverhalen elkaar konden overlappen.

   Ik ben namelijk uitgegaan van het bestaande recyclingssysteem binnen de evolutie, waarbij alle materie voortdurend wordt afgebroken en opnieuw gegroepeerd. En vroeg me toen af of dit met de niet-materiële kant van ons niet ook zo zou gaan: dat onze geest na onze dood ook uiteenvalt en opnieuw wordt samengevoegd, zodat er een nieuwe, meer ontwikkelde combinatie kan ontstaan. Met meer mogelijkheden.

   En dat dit dan de reden is dat we telkens doodgaan. Want als we gewoon zouden doorleven, zouden we gewoon kunnen dóórleren, en niet iedere keer weer terug hoeven te komen om weer helemaal opnieuw te beginnen. En zo bekeken is doodgaan eigenlijk vreselijk onpraktisch.
   Maar onze geest is beperkt, en alsmaar doorleren is dus onmogelijk. Op een gegeven moment is ‘de maat vol’, en kan er niets meer bij. En dan wordt het tijd voor een meer geëmancipeerde uitgave. Met meer mogelijkheden.
   Eén systeem dus, waarbij geest en lichaam op dezelfde manier verbeterd worden. Met ook maar één, gezamenlijk doel: bewustwording.

  7. @ sofia
   Het spijt me te horen dat het nog niet goed gaat met je man.
   Ik vind je wel heel ruimdenkend hoor, En je hebt gelijk, wat heb je eraan gelijk te krijgen over iets dat je nog niet ten volle kunt weten? Vind het ook wel een mooie gedachte die je daar neerzet, heel logisch eigenlijk.

  8. @ Marcel

   En het is dan ook dat logische dat het voor mij het meest aannemelijk maakt.
   Net als die parallelle wereld waar jij ook over schrijft. Al zie ik het geloof ik een beetje anders – misschien wel door die lichtervaringen waarbij materie een soort straling krijgt zonder vorm te verliezen. Daar heb ik uit geconcludeerd dat we maar de helft zien van wat er in werkelijkheid is. Net zoals we van onszelf ook maar de helft zien van wat we in werkelijkheid zijn. En per slot kunnen wij er zelf ook stralend uitzien, zo nu en dan.
   Mijn parallelle wereld zou dus – als hij zichtbaar gemaakt kon worden – identiek zijn aan de onze.

   Wat dan meteen weer een hele reeks nieuwe vragen oproept. Never a dull moment!

 6. @ Guido
  Als je alles erover gelezen hebt en bestudeerd en je hebt
  je eigen vorm eraan gegeven. Dan dan wil dat niet zeggen dat reincarnatie niet bestaat.
  Dit heeft niets met vooringenomenheid te maken maar
  meer met dat je zelf dit soort ervaringen niet hebt.
  Niet op die manier, of dat er meerdere verklaringen zouden kunnen zijn voor dit fenomeen.
  Ik wil ook graag buitenaardsen ontmoeten maar dat is nog niet gebeurt, toch sluit ik niet uit dat ze bestaan. Eigenlijk vind ik hetniet meer als logisch.
  Maar ik heb er geen beelden bij en weet niet hoe ze eruit zien. Ik zou ook graag een ufo willen zien, maar mij is dit waarschijnlijk niet gegund.
  Ik heb ook veel reincarnatieverhalen gelezen en op youtube gezien die uiterst betrouwbaar lijken te zijn.
  Maar durven twijfelen is ook iets goed. Dan geef je iets een kans om zich van een andere kant te tonen.
  Zo ook met mensen, als je een beeld vormt van een mens dan pin je hem vast op het beeld dat je van hem hebt en kan die mens niet meer groeien. Zo houden we alles mooi onder controle.

 7. @Paul,
  Bedankt voor je woorden. Het is moeilijk open te zijn over dit soort ervaringen. Ik merk vooral dat men bang wordt omdat het wereldbeeld van velen op de kop zet, als het je in dit leven al gegeven wordt over de horizon van je eigen dood te kijken. Dit is jammer en maakt de groep mensen met wie je dit kunt delen beperkt. Er valt nog zoveel te leren en te delen. Voor je het weet ben je een idioot of krankzinning.

  1. Burke, dank je wel voor je openheid. wat jij hebt meegemaakt zullen velen ook gaan beleven. de sluier wordt steeds dunner. ikzelf heb vele vorige levens mogen zien en ben dit nu in een boek aan het uitwerken. het inzicht over vorige levens en dus lessen, en mijn leven en lessen nu verwerk ik hierin. het is een hele reis en soms moeilijk de juiste woorden bij het gevoel te vinden. maar het zal me lukken.

   heel veel mensen reageren op iets en snappen niet waar dat vandaan komt. je zelf werkelijk leren kennen, daar is het NU de tijd voor.

   we zijn allemaal op avontuur in ons zelf, spannender kan het niet worden.
   dus nogmaals dank je wel en veel liefs

   anneke XXX

  2. Bedankt Anneke voor je woorden.
   Ik ben nieuwsgierig naar je boek, als je nog feedback op je verhalen wilt hebben kun je me via Guido bereiken.

  3. @ Burke en Anneke: dank! De volgende zin viel mij op…De sluiers worden steeds dunner. Ik ben benieuwd of een ieder hier ervaringen mee heeft en wat het (kosmische en/of menselijke?) mechanisme hierachter is. Wat gebeurt er nu eigenlijk en wat reflecteert dit?

   Blijf dat altijd een fascinerend onderwerp vinden (net zoals de vraag: gaat de tijd nu sneller, zoals de prophecies wel eens weergeven).

  4. Sneller dan wat..?? Het grappige van tijd is dat het -doordat het zelf een construct is- geen referentiepunt heeft. Dus de ‘vorige tijd’, om het maar even zo te zeggen, ging net zo snel of net zo langzaam als de huidige tijd.
   Alleen als je erg lineair denkt, kom je op sneller en langzamer.. Binnen het ‘zijn’ is er naar mijn idee geen ‘snelheid’, dus ook geen lineaire volgtijdelijkheid. Alles IS. En dat kan hier of daar zijn, maar lineair is dat niet.. Het kan wel sneller, maar dan sneller-als-je-vorige-gevoel-van-tijd..!!

   Of zit ik nou vreselijk uit mijn nek te denken.
   Een roos bijv. is ook niet lineair.. M.a.w. de vraag of de vorige roos sneller is dan de nieuwe roos.. Het zit in de beleving van ‘ZIJN”.. De roos is een roos, is een roos, is een roos… Hij komt steeds dichter in je ‘ZIJN”.. Die roos zit niet ‘daarbuiten’..!!
   Dus is de tijd sneller? Misschien als de rozen ook sneller zijn geworden.. 🙄

   Die sluier is de Annunaki-sluier, de schier-onmogelijkheid van het menselijk ras om in zijn oorspronkelijke kracht te komen. Gesleutel aan het DNA ligt hieraan ten grondslag. Zie het artikel over de Atlas, hier op WantToKnow. Alleen al de, in het DNA ingebrachte afwijkende stand van de atlaswervels, maakt het mensen al onmogelijk in hun fysieke kracht te komen; en zo zijn er nog heel veel andere zaken die ‘de Sluier’ vormen.
   En natuurlijk is die sluier onderdeel van het grote Spirit-Spel.. De sluier is heilig, maakt dat we verstoppertje kunnen spelen en onszelf leren kennen. In het donker dus genoegen moeten nemen met onszelf en alles wat we daarbuiten zien, van binnen moeten voelen als referentie van onszelf..! Monty Python and the Holy Vail als het ware.. hahahaha..!

  5. @ Guido: nee je zit niet uit je nek te atlassen en ik heb er zelf ook wel een idee van, maar was gewoon beniwued wat een ieder hier van denkt. En die tijd, ja…Maar dat houdt wel in dat die profesjie lui het dan misschien mis hadden? Daar word soms wel over die versnelling gesproken. Maar ja van wat? Bewust-zijn? Vortexen? Space weather? Door het gaatjes en de torus?

  6. de sluier is voor mij de mist tussen boven en beneden. een paar jaar geleden nog was de mist rond 31 oktober Samhein het dunst. de tijd om met je voorouders makkelijker te kunnen praten. nu voelt het alsof het altijd Samhein is en zelfs nog meer dan dat. de hoeveelheid Engelen nu hier op aarde is zo immens groot momenteel. elke seconde van de dag kan ik nu een voorouder vragen stellen, zij komen makkelijker bij ons en wij makkelijker bij hun. heel weinig zit er nog tussen. je kan elkaar bijna aanraken. dit heeft ook te maken met onze trilling en die van moeder aarde, de trilling gaat omhoog zodat we dichter bij elkaar kunnen komen. of mijn dna verandert is, of er binnenin zowiezo iets veranderd is, doet er niet toe. ik voel me anders, ik zie alles anders, ik ervaar alles anders, komt dit door de trilling, door de tijd waarin we nu zijn, of omdat mijn deuren en ramen nu open zijn??? doet het er toe hoe het komt, ik weet wat ik ervoor heb moeten doen om dit nu te (mogen)kunnen.en ik weet dat iedereen dit kan en is. maar wie wil zo met de billen bloot gaan, zo diep graven en vertrouwen hebben en houden?

   tijd; zelf heb je al veel invloed op tijd. heb je haast dan gaat de tijd nog sneller en concentreer je je dus op meer tijd krijgen, dan gebeurt dat ook. of de tijd sneller gaat, ach, wie heeft de tijd ingesteld en volgens velen niet goed. boven is weer een hele andere tijd. doet het er eigenlijk toe hoe snel of langzaam de tijd gaat???

   burke, feedback is altijd welkom, met gelijk voelenden over dit moeilijke onderwerp praten is helemaal welkom. dus guido krijgt een verzoek van me, je kan ook eerder zijn door via mijn site me een mail te sturen.

   veel liefs anneke XXX

 8. @fransiscus001
  Je gaf aan: Slechts één leven bezie ik als een te korte periode om spiritueel te kunnen groeien.

  Misschien is het nu de tijd dat wordt toegestaan dat we achter de sluier van ‘het waarom’ mogen kijken, omdat het groeiproces hier aan toe is?

 9. @ Paul

  Ik weet niet Paul, of dit leven beter bevalt als het vorige
  leven. Ik heb geen herinneringen aan vorige levens.
  Ik ben wel in regressie geweest maar herken daar veel in van mijn huidige leven in bepaalde periodes.
  In mijn huidige leven heb ik heel veel verschillende periodes doorleeft. Mijn huidige leven is niet makkelijk geweest. Vooral de start was erg moeilijk, maar nu na het doorleven ervan en zoeken, vallen en opstaan heb ik het gevoel dat ik volledig geleefd heb en nog intens leef.
  Ik ben zeer tevreden met mijn leven zoals het nu is.
  Als Riet heb ik het prima naar mijn zin.
  Vanuit mijn hogere zelf bezien kan het zijn dat meerdere delen van mij zelf geincarneerd zijn nu op dit moment. En wie weet Paul,ben jij er daar wel een van. (hahaha)

 10. @ Burke
  Dank je voor je reactie.
  Ik vind het een mooi verhaal en ook moedig om dit zo open te delen. Hoewel ik twijfels heb en er ook een andere uitleg aan zou kunnen geven geloof ik jouw verhaal en dat dit een waarheid voor jou is omdat jij dat zo voelt.
  Dat respecteer ik en vind het ook mooi om te lezen.
  Het uiteindelijke resultaat is het belangrijkste en als het iets toevoegd aan dit leven dan heeft het zijn nut bewezen.
  Wat weten we tenslotte nou allemaal? Zeker te weinig om te oordelen over andermans ervaringen.

 11. @ Riet

  HAHAHA Riet een hele goeie, daar is het goed om je zelf te erkennen en aanwezig te zijn in het nu, in dit leven, dan vast te zitten in vorige levens, je kan beter je focussen door de juiste basis nu te leggen voor latere levens.
  Was je 1 van mij, dan had je hier allang op de bank gezeten.

 12. @ Paul

  Waarom Paul zou ik al bij jou op de bank gezeten hebben?
  We hebben elkaar misschien niets meer te leren en daarom zitten we bij anderen op de bank. Alles is mogelijk.
  Uiteindelijk zijn we allen een, of we bij elkaar op de bank zitten of niet. Toch?

 13. @ Riet

  Je moet het zo zien als je iemand tegenkomt die sprekend je zelf is dan is het super fijn juist tegen te komen, alle sores kan je zo bij elkaar op tafel gooien zonder dat er verschil is onderling en/of oordelen.
  Het leren is dan op een niveau dat je je zelf nog beter gaat begrijpen, want de andere ik kan hoogst waarschijnlijk alle ontbrekend stukjes aanvullen en omgekeerd + het samen zijn is dan geheel ook nog een heel goot feest te noemen.
  Dan is het juist heel leuk om bij elkaar op de bank te zitten, helaas voor jou want mijn anderen ikkes zijn al niet meer van mijn bank af te krijgen.

 14. @ paul

  Ik wens je veel plezier met je andere ikkes. Het kan ook te vol worden natuurlijk dus het kan best zijn dat ik heel veel mis. Maar ja,je kunt niet alles hebben in het leven.
  Dus ik doe het er maar mee. zucht zucht, sommigen hebben ook alles.

 15. @Guido, het is zeker een waardevol en invoelend stuk. Vroeger wist ik niet of ik in reïncarnatie moest geloven of niet. Inmiddels heb ik er door mijn werk veel van gezien en meegemaakt. En ik kan niet anders, dan zeggen dat er zoiets moet bestaan. Door de ontroerende, bijzondere en emotionele regressie ervaringen van mensen vallen heel vaak de puzzelstukjes in elkaar. Mensen zien ineens helder wat het doel, of het uit te werken levensthema is, als ze over de grenzen van leven en dood heen kunnen kijken/voelen. Het doorvoelen van de emoties zorgt er weer voor dat de boel weer gaat stromen. Of het “allemaal” echte reïncarnatie belevenissen zijn? Dat weet ik niet, ik geloof ook wel dat je een kijkje kunt nemen in het leven van iemand anders waar je mee resoneert. Of dat je geest een construct creëert van een bestaand probleem en dit vertaalt naar een verhaal. Dat zijn allemaal mogelijkheden. Daarnaast is er best veel onderzoek naar gedaan door onder andere Ian Stevenson en zijn er veel boeken geschreven over reïncarnatie belevenissen. Het is zeker de moeite waard om eens naar je eigen vorige levens te kijken. Maar… belangrijker is om volledig in contact te zijn met je huidige leven.

  1. Heb dat boek van Stevenson hier. Krachtige casussen, zelfs met fysieke lidtekens die overeenkomen met een gebeurtenis uit een vorig leven, herkend door anderen etc. Interessant…

 16. Een mooi verslag over de ‘ reis van de ziel’ en ‘ eindeloos bewustzijn’ is de radio-special met Prof. Dr. Raymond Moody, meer informatie hier:

  http://www.healingsoundmovement.com/news/64/sunday-february-20th-hsm-radio-talks-to-prof.-raymond-moody-lecture-workshops-amsterdam-may-20-22.html

  Wij voelen ons vereerd: de wereldberoemde auteur en onderzoek Raymond Moody komt op verzoek van HealingSoundMovement Events naar Amsterdam! 18 mei en 20 t/m 22 mei (lezingen en workshops).

  Als je je gratis aanmeldt voor het HSM Radio luister-archief kun je deze radio-special (maar ook een eerdere uitzending met Raymond Moody en alle andere radio-uitzendingen!) opnieuw beluisteren, hoe vaak en wanneer je maar wilt.

  23 mei komt auteur Patricia McGivern naar Amsterdam. Ze zal ene lezing geven over de reis van de ziel en over haar ontroerende en hoopvolle boek ‘ Angel Babies; Messages from Miscarried and other Lost Babies’. ook zal ze een groepsworkshop geven als regressie therapeute en hypnotiste.

  Ook de radio-uitzending met Patricia McGivern is in het luisterachief te vinden. Met beide auteurs sprak ik over het leven voor, tijdens en na dit leven.

  1. Goh John, heb je een radiostation ? Had ik nog nooit van gehoord, misschien moet je er wat meer reclame voor gaan maken.

  2. Het goede werk dat John doet, betekent niet dat Chantal daarmee ongelijk heeft..? Én/én weet je nog?

  3. @ Guido: Gelukkig staat mijn werk (de kwaliteit ervan laat ik aan een ieders mening over) inderdaad los van opvattingen over (slechts een deel) van de informatie in de post.

   Zelf vind ik het veel relevanter dat er aanwijzingen worden gegeven voor een prachtige aansluiting met de inhoud van het artikel, en informatie die de boodschap van het artikel mogelijk kan aanvullen en/of versterken. Het gaat nu eenmaal om de reis van de ziel en eindeloos bewustzijn, toch prachtig dat daar een tweetal radio-specials over zijn gemaakt die gratis kunnen worden beluisterd (en anders luister je toch niet, ook dat kost je geen geld)?

  4. @ John,

   Je kan Guido nog altijd een setje Flyers sturen, op de site hier is het moeilijker te onthouden met al het lees en schrijfwerk dan een coole Flyer op de koelkast zijn werk doet.

 17. kom op zeg de essentie van reincarnatie wat een kul vergeet vooral maar dat reincarnatie tegen de vrije wil in gaat en daarom een uitvinding is wat zeker wel bestaat maar niet om de redenen die allerlij spirituele groepjes je wijs willen maken

  1. Is het verstandig erbij te zetten, dat dit jouw mening is, i.p.v. de waarheid zoals je die nu predikt..?

  2. P. Doe niet zo zuur. Er zijn genoeg gevallen van reincarnatie over de hele wereld bekend waar mensen exacte details kunnen geven over een huis of een dorp aan de andere kant van de wereld zonder daar ooit geweest et zijn. Daar is niets spiritueels aan volgens mij. Je kan het haast wetenschappelijk noemen doordat er gemeten en getest wordt met duidelijke resultaten.

  3. @ P

   er zijn inderdaad zeker mensen die een bepaald gevoel hebben bij een land alsof ze daar al eerder zijn geweest, terwijl men daar bv. in dit leven nog nooit eerder zijn geweest, en is ook ieders eigen gevoel van een soort thuiskomen, maar iemand die mogelijk niet achter reïncarnaties staat of hetzij in gelooft, zal dat immers nooit begrijpen en voelen hoe dat zou kunnen zijn….

   groet

 18. ik inclusief kan je een waslijst geven van me vorige incarnaties dirk maar daar heb ik het niet over het spel erachter genaamd karma wat flauwe kul is telkens weer dezelfde flauwekul aflopen onder het mom we gaan hier iets leren heel vreemd dat er naar school gegaan word zonder te weten wat we gaan studeren het is gewoon een melkkoe ontworpen om je incarnatie na incarnatie uit te zuigen en waarom ook niet je hebt immers je vrije wil al opgegeven en slikt het allemaal voor zoete koek, ik heb in mijn leven vele entiteiten aliens en anderlei soort wezens ontmoet en het enige wat 95% van die ontmoetingen gemeen hadden was een agenda een agenda waar je keer op keer voor gepoogd werd te bewegen zonder dat je ooit het fijne mag weten maar dat hoort allemaal bij het ontwerp om je WEER vast te houden nu we de kans krijgen om te accenderen en deze cirkel te doorbreken zijn de pogingen met angst in de wereld de antifocus in het “spirituele” kliekje terwijl ondertussen ze zo zonder klik of bloos via de andere kant alles uit handen geven dus tja zuur weet je wat zuur is dat ik uberhaubt nog poog wat te vertellen want er word toch zo vanuit gegaan ooooh die komt niet vanuit eigen ervaring zuur ja dat ik nog genoeg om me medemens geef om het te zeggen ondanks het eindeloze gezeur van oooh wat is ie negatief en oooh wat zuuur

  slaap lekker verder

  1. Beste P, ergens heb je wel gelijk, wat aan deze kant de wereld voor ins verzuurt, zit ook aan gene zijde, we vergeten dat nogal te vaak, als er hier al niet aan de regels gehouden worden, dan is get elders dus ook raak.
   Als er 7 miljard mensen rond hupsen op deze planeet, hoeveel zou er dan aangene zijde bivakkeren?
   Als er levels en regels van fatsoen zijn gecreetd, gekoppeld aan woorden zoals karma en dharma dan zou je die ook willen respecteren van mensen die hier geschoold zijn in kennis dan een charletan of een meesteroplichter je dingen ontneemt.
   Wat hier is in veelvoud is daar ook allemaal, daarom een rad van wedergeboorte bedacht net zolang tot je alles snapt wat er nu gaande is, daarom ook lol dat ze dat ook zo geschapen hebben, ik zelf geniet daar met volle teugen van…

  2. Hi paul… Ik probeer te begrijpen wat je schrijft maar het lukt me niet.

   Als er levels en regels van fatsoen zijn gecreetd, gekoppeld aan woorden zoals karma en dharma dan zou je die ook willen respecteren van mensen die hier geschoold zijn in kennis dan een charletan of een meesteroplichter je dingen ontneemt.

   Er lopen een aantal zinnen door elkaar waardoor het geheel onleesbaar is geworden. Zou je alsjeblieft bovenstaande beter kunnen verwoorden dan kan ik er misschien ook in volle teugen van genieten.

  3. @ Dirk III

   Probeer jij dat ook dan eens vanaf een Samsung Galaxy Si9000 Androidje terwijl je heerlijk buiten achter het glas zit te genieten van het lente zonnetje, ach zal wel ergens een comma vergeten zijn, vermoed ik…

   Je kan ook niet alles hebben, daarom maar weer straks een nieuw leven terug komen om de gemaakte foutjes in het Nu te herstellen…

  4. @ Dirk III

   is het zo moeizaam om wat meer over typfoutjes en of leestekens heen te lezen, door bepaalde tekst wat sommige hier verwoorden te kunnen begrijpen, tja soms blijft het moeilijk voor sommige, helaas, maar zegt meer iets over hun zelf dan over een ander, niet waar!!

   Groet

  5. Spelfouten, tja.. als ik me daar eens druk over zou gaan maken nee.. Ik bedoel echt de zinnen en de zinsopbouw. Maar inderdaad, een glas en een zonnetje veklaren wel iets.

   @mosa Je slaat de spijker op de kop. Het is voor mij inderdaad moeilijk het stukje te begrijpen. 🙂 Heb nu echter iets heel anders aan mijn hoofd dankzij Paul! Ik ga namelijk zelf even in de lentezon zitten. Bedankt voor de tip!

  6. P ik ‘voelde’ meteen dat je echt bent.

   Ik heb al wel het vermoeden gehad dat het rad van reïncarnatie een parasieten spel is op geestelijk niveau, een spel om misselijk van te worden, klinkt als de mis in een kerk, uiteindelijk vertaalt zich dat naar uitzuiging op 3d aards niveau, we worden continu opgelicht in alles, niet alleen door de olie geld religies.

   De mensen kunnen niet meer zonder religie, liegen dat het gedrukt staat is als juridische business as usual, onze kern hebben we al lang uit handen gegeven, onze ouders hebben ons al lang en breed weg gegeven vanaf het eerste moment bij het gemeentehuis dat ze een hand tekening zetten onder ons geboorte certificaat. Dat is een legale illegale constructie om een mens om te zetten in een fictief juridisch personage, vanaf dat moment ben je slaaf van de piramide, dat leren ze je niet op school.

   Paul wat heb je nu eigenlijk gezegd, dat je dat rad van wedergeboorte als diefstal op energetisch ziels niveau wel lol vindt?

  7. @ P
   Wat jij hier beschrijft over de blokkade om naar een volgend bewustzijnsnivo te gaan doet me direkt denken aan een droom die ik als kind wel 100 x heb gehad , ik werd dan knarsetandend en pisnijdig wakker , steeds weer die zelfde droom !
   Dromen uiten zich meestal in symboliek ,en als het een lucid dream is blijft er vaak een gevoel bij hangen , bij mij was dat : machtsmisbruik , onrecht , burocratie .
   Het kwam er op neer dat hordes ( miljoenen mensen ) op een punt samenstroomden waar de oceaan en een brede rivier een obstakel vormden . Er lag een brug over de rivier maar niemand mocht eroverheen vanwege onbekende redenen. Een soort autoriteit hield de mensen tegen om hun natuurlijke weg te vervolgen .
   Dit klinkt waarschijnlijk als niets , maar het gevoel dat erbij zat bracht altijd de warrior tegen onrecht bij mij omhoog .
   Later heb ik het geïnterpreteerd als : de mensheid wordt op een spiritueel nivo kunstmatig laag gehouden door krachten die daar baat bij hebben . En dat spel is al heel lang aan de gang .
   Als je de film The Matrix als referentiepunt neemt komt het er op neer dat de onderdrukkende krachten zelfs via de onwetende mensen zich manifesteren , steek je kop boven het maaiveld uit en Mr Smith komt langs om je op je plaats te wijzen .
   Ook tijdens spontane uittredingen voelde ik me op het astrale vlak absoluut niet veilig , het leek wel een horrorfilm . Ga naar een ‘hoger nivo’en dat gevoel is over , maar ook de waarneming valt in de vergetelheid , waarschijnlijk niet compattable met de grijze 3d cellen .

  8. @ Hyper

   Je moet het zo lezen, dat het de boel buiten de deur houdt waar we allemaal niet op zitten te wachten, anders hebben we nog meer te kampen met Trollen van de bovenste plank, gelukkig dat er daarom drempels en brede sloten zijn geconstrueerd om het als een Flierjeppen sport te mogen aanschouwen, zelfde als met de TROS vlieg em d’r in, hou em van de kant en fiets em d’r in.
   Volgend seizoen nog maar eens een keertje proberen met beter materieel en taktiek en natuurlijk veel natte broek humor, zo kijk ik er tegen aan, anders was het maar een zeer saaie bedoeling geweest in After en NOW life.

  9. @P,

   Ik kan je reactie wel waarderen. Je hebt op sommige punten mijns inzien zeker gelijk.
   Je praat over vrije wil, maar ik denk dat juist die vrije wil aan de basis van alles ligt. De hele reincarnatiecyclus is door ons uit vrije wil gekozen.

   Overigens alles is uit vrije wil gekozen, moeilijk te bevatten maar zeker waar.

   Dat maakt alles een illusie, alleen onze beleving is dat geenszins. Om dit te beseffen is slechts één ding mogelijk. Alles vergeven, want dat doorziet die illusie, zowaar geen makkelijke opgave. Iets waar je levens lang mee bezig kan zijn.

   Ach het is lastig alles te bevatten, ook wat zich aan de andere kant van het sluier manifesteert…. Robert Monroe wellicht bij velen bekend als de experts op het gebied van bewustzijn was hier op aarde in zijn essentie overtuigd van het doorzien van het grote verhaal. Nu hij overleden is en zich aan de andere kant bevind is hij niet meer zo overtuigd….

   Is deze joetjoep waar?

   http://www.youtube.com/watch?v=CjPUtk1avb4

   Het enige wat je kan vertrouwen is je intuitie…Blijf bij jezelf. Onvoorwaardelijkheid in alles is het enige juiste antwoord.

  1. Sorry Sorry aan iedereen, ik wil mezelf beteugelen en dat doe ik ook van af nu.
   Burke je hebt het schot in de roos.
   Ik dacht net van oh gewoon weer een filmpje.
   Dat had ik niet moeten denken.
   Je hebt het in de roos.
   Ik heb net een paar minuten gekeken.
   Ik dacht dat ik het wel droog kan afkijken, alleen met verstand.
   Dat wat er al los gemaakt is in mij komt nu wel heel gemakkelijk naar boven.
   Mijn “Vuurbal” mogelijk uit vorige levens kwam net bijna door m’n keel heen.
   Door de beelden, ik sta op de rand van knallen op de goede manier, ik zal het rustig proberen te houden op dit forum, in respect voor de balans, zodat iedereen ruimte heeft om op “het podium” te komen wanneer nodig.

   Ik Wauwel nu meteen zo veel omdat ik mezelf aan het toespreken ben, zo gaat dat dan, wat er om hoog komt is Veel TE VEel om te dragen, en toch heb ik het zo lang gedragen, en zo velen met mij, ik Durf het Nu NOg Niet Helemaal omhoog te laten komen, zo gaat dat, het moment dat ik het ga lossen zal gekozen worden niet alleen door mij, maar ook door de Natuurlijke Gang van zaken, zoals een ontmoeting met iemand die ik niet kan ‘kennen’ maar toch meteen herken, zelfs op een forum kan dat, overal kan dat, ook dat isz Energetica, Ooh Anneke gaaf, fijn dat er nu genoeg ruimte wasz om je rustige maar diepe woorden tot hun recht te laten komen, Op Dit Podium, want dat is het, besef dat allen goed en ga daar goed mee om…

   Jah OOk Ik Natuurlijk. (No Dope, Geen Drank, Wel 2 bakken Koffie, Geen Asjjensie, Geen Religie, Geen Kliekjes, Geen keiharde (alternatieve) kommercie, Just Me Myself en ik dacht dat ik het Droog kon houden vanavond, ben geen jankert met tranen, wel met woorden, dat is Veiliger… Soms, maar niet in 2011, ook woorden maken alles los Nu en dragen Alles Nu. thnx Burke thnx Cozmic thnx P thnx Mirakel thx Guido thnx John thnx Paul thnx Chantal en allen die ik vergeten ben vandaag; vandaag was een mooie Balans op dit forum; Kunnen we dit volhouden vanaf Nu????

  2. Zouden we ooit zonder schaamte kunnen zijn? Hoe meer je bewust wordt,hoe meer je ervaart. ik ben en wil niet verantwoordelijk zijn voor de daden van een ander mens,maar ik kan me schamen omdat mensen deze daden begaan.ik kan me zelfs zondig voelen doordat anderen deze daden begaan.Klopt dat? Lijkt me niet.heb ik de macht en de kracht om deze daden ongedaan te maken of te voorkomen?
   Wat kan ik doen? Ik denk door op mijn manier een mens te zijn en mijn leven te lijden,door eerst mijn eigen innerlijk te doorgronden en te doorvoelen.Hoe kun je van een ander mens volwaardigheid Vragen als je het zelf niet bent.Ik betwijfel of we die volwaardigheid hier op aarde of inde astrale sferen ooit kunnen bereiken,daarvoor moet er eerst het besef zijn dat we in onze essentie al volwaardig zijn.Iets houdt ons ver van onze potentie.Iets klopt er m.i. niet.
   Vergeving is mooi Burke,maar het brengt ons op een dwaalspoor,wij denken dat als we de hele wereld vergeven dat we er dan wel komen,ik denk het niet.Als alles illusie is ,waarom vergeef Ik dan de buitenwereld?omdat het spiegels zijn? Spiegels zijn nog altijd een schijnbeeld van de werkelijkheid.
   De werkelijkheid ben ik in mijn ware essentie,en dan valt er niks te vergeven.

  3. @Hyper
   En nou kappen met dat gesorry.Als mensen zich ergeren aan jouw teksten dan hebben ze alleen maar woorden gezien, zelfs niet eens gelezen denk ik.Je bent altijd on-topic! Snap je wat ik bedoel?
   Jij kunt nooit off-topic zijn!!Mensen die graag binnen de lijntjes blijven zullen jou hier zien als off- topic,maar jij reageert op mensen,op gevoelens,niet op woorden.

  4. Goed bezig Lianne; Hyper: sorry voor Lianne’s uitval.. Ze is even off-topic, maar laat maar staan..
   hahahahaha.. helemaal goed lieve mensen; want dat zijn we: allemaal mensen..
   En idd dus allemaal ON-topic..
   Off-topic is een ‘construct’, een bedenksel. Een niet-accepteren van het NU!
   Het NU dient daarbij zich aan te passen, in een voor de lezer acceptabele vorm.

   Maar we leven in een tijd dat de vorm zich aanpast aan de ‘wenselijke’ inhoud..
   Of, om met Spinvis te spreken: ‘Aan de oevers van de tijd’..

   ZON!

  5. @ Hyper
   Je sorry begrijp ik en zou ik tegen je wille zeggen, jij begrijpt het ook, laat je niet van de wijs brengen door anderen en jou gaan vertellen hoe bepaalde dingen in elkaar zit. Je bent zelf ook een bewuste ziel met meer kennis en wijsheid in je en blijf gewoon jezelf. Mensen zoals jij en zo ook ander die hier op WTK posten zouden anderen hier nog een voorbeeld aan kunnen nemen.

   HarteGroet

  6. @ Lianne
   Is vergeving niet in essentie hetzelfde als ‘loslaten’, oftewel niet in het verleden blijven hangen , gevangen in oude energiën en emoties ?

  7. @ Hyper

   Soms is genoeg, genoeg! dan kan je alles loslaten wat je op je HART hebt en vergeef allen, want zij weten niet beter.

   Tis een openbaring wat je hier doet, nooit verwacht van zo’n Kaliber van een GROOT schrijver, tis net een Tsunami die de boel overspoelt, maar gelijk ook alles heerlijk schoon en waarlijk verfrist.

   In iedergeval heb ik jou altijd al bewonderd als koorddanser op wonderlijk terrein, bij menig aaaah’s en ooooh’s steel je toch je eigen show, af en toe laat je wel eens je balans stokje vallen, maar dat moet kunnen want jij bent toch ook maar een vrolijk mens die van breekbaar Venetiaans glas is.

   Gelukkig HOU IK WEL VAN JOU GEWAUWEL! tis dat je dat maar niet vergeet! altijd beter dan die van echte Berensiroop uit Vlaanderen.

  8. @ Cozmic 8D

   gericht je woorden naar Lianne moet ik je wel gelijk geven en nog iemand die het begrijpt….verleden…heden….en toekomst gaat niet altijd samen, en waarom in een stuk emotie in het verleden blijven hangen kan in sommige gevallen dus alleen maar meer pijn en verdriet teweeg met zich mee brengen, dus “loslaten” is het beste van de essentie…waarom de toekomst, hoewel sommige zeer goed weten wat er zoal gaande is, en wellicht ook dus wel eerder dan wij allen doen denken…het heden…het NU, kijk niet terug en laat los….

   groet

  9. Ja Mosa , ‘vergeven’klinkt altijd zo bijbels , maar loslaten van oude rommel , teleurstellingen , verdriet , boosheid etc geven je de kans om de energie die je in het verleden hebt vastgezet in het heden te gebruiken . Het is ook verbazingwekkend hoeveel energie mensen in het algemeen naar de toekomst hebben getransporteerd .

  10. @ Cozmic 8D

   Ja, inderdaad, ik denk dat we elkaar wel begrijpen, tenminste ik denk niet…hahahah!! en ben er wel van overtuigd en weet het over ’t algemeen wel zeker.

  11. en helaas zijn er altijd sommige die roet in het eten gooien, om andere opnieuw op een verkeerd been te zetten of om te praten tot andere gedachten te komen, want zo is het en niet anders…..daarom is het voor ieder opzicht goed om ons zelf te blijven en te zijn en weten we allen voor onszelf het beste wie we zijn, wat we weten en etc.

  12. Zoveel mensen , zoveel meningen . Ik vindt een andere mening vaak wel interessant omdat het mijn gijze massa toch weer even test op hetgeen waar ik waarvan ik op dat moment denk dat het mijn visie is .
   Er kwam gewoon ff een on-topic liedje in mijn hoofd
   http://www.youtube.com/watch?v=n1qwUdA7YOQ

  13. Moos
   Dien bij Guido even een verzoek in dan dat hij mij er ook uit kegelt.want trollen gooien roet in het eten en dringen hun mening op toch?Weet je wat het is moos………..je wilt me niet eens meer snappen.Het zien van het rode spookje doet je al koken.

  14. Jaah Precies, ik heb een idee Ineens!
   Ik heb zelf lang nagedacht over het fenomeen internet trollen.
   Uiteindelijk ben ik nog wel eens mijn eigen trol.
   Dat is het eigenlijk.
   Nou is de vraag stel dat dat bij anderen ook zo werkt.
   Zullen we een experiment doen?
   Voor zover dat hier al niet lang eens lang geleden actueel is geweest.
   Laten we vanaf nu alle ‘zwarte lijsten’ het raam uitgooien, onze excuses aan bieden aan vermeende ’trollen’ die je ooit ontmoet hebt.
   Ik bedoel als ze volledig ‘geblokt’ zijn dat worden ze alleen maar echt kwaadaardig van volgens mij, dan gaan ze terug diep de aarde in en daar worden ze vulkanisch.
   I Have A Dream, (Hyper), laten we allen ‘geblokten´ weer toegang geven voor zover mogelijk.
   Een vermeende trol snapt vaak heus wel dat huis en haard verdedigd moet worden.
   Je eigen stek en territorium verdedigen dat is een grond recht, daar kan zelfs een vermeende trol niet omheen.
   Trijntje van vroeger en die mensen etende spin met die latijnse naam en Kritisch en nog veel meer, wat zou het een mooie wereld hier worden als we ze hier weer zouden mogen zien.
   Ik zou best met Khadaffi eens diep van gedachten willen wisselen.
   Daarom wil ik ook met Mirakel eens diep van gedachten wisselen.
   Dat zijn geen uitersten, dat zijn schijn uitersten toch Lianne?

  15. @ HyperAlert ,
   Ja ben ik het wel mee eens. Een volledig open podium is het beste .
   Degene met verborgen agendas ontmaskeren zichzelf wel op de wijze van hun comments.
   Het lijkt mij de beste afspiegeling van de maatschappij als er geen censuur gepleegd wordt.
   Anders wordt het net als de mainstream media maar dan andersom. Waar alleen gelijkgestemden
   elkaar kunnen ontmoeten . Het zijn juist de contrasten die dynamiek geven.

  16. Nou mooie discussie toch? Wat en waar zijn de trollen…?
   Mooie constatering Hyper.. Je kunt alleen jezelf trollen.. hahahaa.
   Als andere het zeggen dat je het doet, en je bent het er niet mee eens, dan IS het ook NIET zo..!
   Prachtig krachtig 🙄

  17. @Lianne,

   Vergeven is een moeilijk ding in woorden, het klinkt inderdaad snel bijbels.

   Laat ik mijn versie daarover eens aangeven wellicht dat we dan toch hetzelfde bedoelen.

   Vergeving is in mijn optiek een onvoorwaardelijk geschenk aan jezelf. Vergeven gaat niet over een ander iets schenken die in jou ogen iets wreeds heeft begaan maar over je zelf iets schenken.

   Wat schenk je dan jezelf?

   In de wereld van de illusie zijn o.a. twee universele wetten belangrijk, de wet van aantrekking en de wet van vergankelijkheid. De wet van aantrekking verleid ons dingen te willen hebben en houdt ons vast, de wet van vergankelijkheid leert ons dat binnen de illusie niets bestaat en leert ons (vaak hardhandig) los laten. Zelfs de ergste kwetsing die je in je leven meemaakt zal vergankelijk blijken. Dit betekent niet dat de beleving een illusie is…Het is wat dat betreft handig inzicht te krijgen in je vorige levens heb ik geleerd, want dan zie je wat je op dat punt allemaal al hebt meegemaakt op zielsniveau en in hoeverre je in staat bent geweest reeds te vergeven.

   Gek genoeg jagen de meeste mensen de wet van de aantrekking na. Men houdt zichzelf als het ware vast op lage energetisch niveau door bijvoorbeeld het najagen van materialistisch gewin. Ook het geduikboot in de krachten van de illuminatie houden ons op dit lage niveau. Dat is ook de rol van de illuminati denk ik. Noem het 3D. Door vergeving schenk je jezelf de mogelijkheid los te laten en je te verwijderen uit dit lagere energetsich niveau. Noem het 5D, ik vind dit soort definities, net als 3D in deze niet zo interessant, het leidt alleen maar af en kan zeer gemeen het ego onjuist prikkelen omdat men zich dan meer zou kunnen voelen dan een ander.

   Des te meer je in staat bent te vergeven des te beter ben je in staat je eigen essentie te begrijpen omdat je dan op een andere frequentie gaat resoneren en de illusie beter weet door te prikken, zo zie ik het.

  18. @Hyper,

   Goed man! Bijzonder dat je je zo geraakt voelt, ik ben blij voor je.

  19. @Lianne, om iemand te vergeven, moet ie je eerst iets aangedaan hebben.
   Wie wordt iets aangedaan en door wie. Als er geen ik is, is vergeving dus niet nodig.
   Als iemand je toch iets heeft aangedaan, even 3d, dan kun je hem in 3d vergeven. Doe je dat niet, dan zit je in 3d. What a miracle.

  20. @Burke, elke dimensie is een nieuwe illusie. Alle dimensies bij elkaar is de werkelijkheid, net als de 0 dimensie. Geintje van de creator.

  21. @Martijn,

   Stap voor stap, iets weten of ergens van bewust zijn betekent niet direct in staat zijn het bewuste te kunnen integreren….

  22. Martijn
   Zou het zo werken Martijn dat je in de dualiteit blijft?Daar hebben we hem weer dan hé,dat eeuwige karma.Niet vergeven ……..hoppa nog een keertje terug.Is vergeving dan niet ook nog steeds iets van het ego?Nog steeds een les.Als ik vanuit mijn ego reageer,wat ik als mens nou eenmaal heb,heb ik al karma gecreerd.Als iemand mij uitscheld voor rotte vis,alleen de gedachten al die ik daarbij heb,creëren karma.
   Sommige zielen willen niet meer terug naar de illusie,worden kluizenaars,zoeken de stilte in de natuur op.intuïtief weten zij dat het erg moeilijk is géén karma te creëren.Als ik diegene die mij iets aandoet zou vergeven,creer ik géén karma? ik ga een stap verder…… als ik in essentie één ben met die ander valt er niets te vergeven dan is alles zoals het is.

   Burke
   Ik begrijp wat je zegt………maar nu nog even verder…….wonderen bestaan niet buiten ons,jij bent het wonder.

  23. Ja Burke ik had het vermoeden dat je me dat zou gaan vragen.Bij mij
   Igt het boek gelezen weer terug in de kast.Als jij er een goed gevoel bij hebt Burke moet je gewoon met de cursus doorgaan,ik heb hem een groot deel gedaan maar ik voelde mezelf er niet meer happy bij.

  24. @Lianne,

   Ik snap de twijfel over de cursus in wonderen. Ik ben er ook niet volledig van overtuigd, er zijn zeker meerdere paden te bewandelen, maar één ding heb ik wel geleerd en dat vibreert bij mij als een waarheid en dat is dat vergeving een geschenk is aan je ZELF en daarmee niet aan je EGO en kan daarmee m.i. geen dwaalspoor zijn. Mocht dit wel een ego ding zijn dan is het niet onvoorwaardelijk geweest en kun je je afvragen wat de verwachting achter de vergeving was en hou je jezelf een klein beetje voor de gek. Heerlijk vind het ego dat, al die verwachtingen.

  25. Alles is een illusie, vanuit jezelf kun je naar de wereld kijken als zijnde een film die wordt afgedraaid en waarin jij als lichaam/geest een rol speelt. Het lichaam en de geest zijn gereedschappen, zelfs de waarnemer is gereedschap. Achter de objectieve waarnemer ligt de kern, die alleen maar te ervaren is als dit ben ik, niets meer niets minder. Het mooie ervan is dat toch alles erdoor gaat glinsteren, je voelt je beter, je denken wordt efficiënt en de dingen die je meemaakt lijken wonderen te zijn. Het is allemaal illusie maar toch fijn omdat je door de illusie heen jezelf terug kan vinden.
   Geluk, ongeluk, het kan beiden ook weer triggeren, er valt zo weinig over te zeggen en toch willen we zo graag ALLES WETEN. Wie wil alles weten? Wat? Jij of je geest die door je leven heen gevormd is door de buitenwereld en dus niets met jezelf te maken heeft? Zo moeilijk vanuit het denken, zo eenvoudig vanuit het zijn van je werkelijke zelf, Nu.

  26. Dankjewel Burke. Dit filmpje heeft geen woorden meer nodig. Ik heb net gekeken naar een filmpje van amerikaanse veteranen die vertellen over hun woede over Afghanistan. Burgers afslachten ipv verdedigen. Je zult daar maar mee verder moeten. Nederland verkoopt ook wapens. Toen ik daar een poosje geleden over begon kreeg ik ontkennende reacties. Er zijn in Nederland geen wapenfabrieken. Komt het toch echt in het nieuws uiteindelijk, dan is het normaal want iedereen doet het en overal worden wapens verhandelt. Dus dan mag het?Zelfs meer wapens naar dictatoriale landen dan België. ? Toch wordt er elke keer weer veel goed gepraat. Schaamte. Daar kan ik toch niks aan doen krijg je als reactie van sommigen. Nee, echt . wij zijn allemaal zo onschuldig als pasgeboren kinderen. We doen helemaal niet mee aan al die verkeerde dingen.

  1. Tsja Mirakel,komt wel goed in deze wereld jôh.Een tsunami meer of minder……. laten we bidden halelujah!Zouden er in Japan alleen atheïsten verdronken zijn denk je? De christenen bleven drijven….tenminste dat denkt dit meisje,toch?

  2. Ja dat denkt dit geloofswaaqnzinnige meisje, maar maar een een of andere Japanse gouveneur ook:

   Gisteren had Ishihara het Japanse volk hebberig genoemd. Hij gaf als voorbeeld de zaak van mensen die pensioenen van hun ouders bleven incasseren terwijl deze waren overleden. De sterfgevallen werden niet doorgegeven aan de autoriteiten, waardoor de fraude soms lange tijd kon voortduren. Volgens Ishihara kon schoon schip worden gemaakt via de tsunami. “Ik denk dat het de straf van God is”. (anp/sam)

   Dit was op het nieuws, waarvan ik stijl achterover sloeg. Het gaat ze altijd weer om het geld, waarvoor ze over lijken zouden gaan!

 19. begrijp dat reincarnatie bestaat ,,maar dan denk ik moet je ieder nieuw leven weer boete doen van de vorige fouten ,,dan komt er toch nooit rust in je ziel ,
  en al de mensen , kinderen die van honger nu sterven wat hebben die voor kwaad gedaan ,,die hebben toch niet om het leven gevraagd ,,eerlijk gezegd kan ik nergens meer in geloven als ik zie wat er vreselijke dingen er gebeuren , rijke die steeds meer geld hebben ,waar zit hun schaamte ,,
  ga maar even buiten zitten in de zon ,,die heerlijk schijnt ,,en vanavond kijken
  naar de grote maan ,,, goed weekend .

  1. @Hannie,
   De vragen die je stelt zijn heel begrijpelijk. Maar ook hier speelt de vrije wil een grote rol, hoe onbegrijpelijk dat ook voelt….

   Stel jezelf daarom maar eens de volgende vraag: Hoe herken je het licht als je niet weet hoe het duister er uit ziet?

  2. lieve hannie,

   elke keer als je reïncarneert doe je dat uit vrije wil en je doet in je nieuwe leven geen boete vanwege fouten in een vorig leven. tussen de levens door verwerk/overzie je je schuld al. alleen hoe meer ervaring je in de rugzak hebt, hoe meer je voelt/weet in een volgend aards leven. littekens vormen zich, de wonden zijn geheeld, maar de huid is nog gevoelig en zo hoort het ook te zijn. leren van je fouten en verder leven.

   je kiest zelf voor bepaalde ervaringen en karma… die kies je dus elke keer weer en !!! heel belangrijk, elke seconde van de dag kies je zelf weer!!! dus jou keuzes, jou voorwaarden. globaal staat het einddoel vast, maar de weg erheen kenmerkt zich door de vele keuzes.

   en al het lijden, ja dat is moeilijk, dat iemand die ziekte, die mishandeling zelf heeft uitgekozen. je kan je het niet voorstellen, maar toch is het zo. dit vind ik zelf één van de bewijzen dat we hier zijn om iets te leren, te voelen enz. boven voel en zie je het heel anders en hier op aarde eenmaal een les geleerd/gevoeld, vergeet je nooit meer. zo belangrijk is het om hier op Moeder Aarde te zijn, voor die lessen/gevoelens. en weet dat boven van onze lessen/gevoelens ook geleerd wordt. en hoe hard het ook is, ook die kinderen die honger hebben, de dieren in de grote stallen, ieder levend wezen heeft een belangrijke plek in dit grote geheel. en niemand hier op aarde weet wat dat grote geheel is, we krijgen alleen maar stukjes te zien. en voor mij is dat genoeg.

   de liefde overheerst en overwint alles. en nog zoiets moeilijks: je krijgt nooit meer voor je kiezen dan dat je aankan. kun je nagaan hoe groots en sterk die kinderen, die zieke, die martelaar, die ongelukkige rijke man, die ongelukkige mooie vrouw, die moordenaar, die verkrachter, die moeder, die oma… iedereen is even mooi, even groots en even zo als jij. als je dat snapt, voelt en vol liefde kan laten binnenkomen, dan ben je wie je werkelijk bent, een engel, want wij en boven zijn hetzelfde, wij zijn één.

   ha Burke, hoe herken je liefde zonder haat, hoe herken je geluk zonder depressie. niemand leert iets van alleen maar gelukkig zijn, verveelt snel hoor.

   XXX anneke

 20. Jammer genoeg is dit voor mij niet meer te lezen. De lettertjes zijn veel te klein en als ik het beeld groter maak, wat heel eenvoudig is hoor. krijg ik een schuifbalk in de breedte. Dat leest niet ontspannen. De enige mogelijkheid die ik dan nog heb is afdrukken. En dat wil ik niet. Dat is papier verspillen.
  Hoe ik dit op moet lossen weet ik niet. Ik krijg hoofdpijn van het getuur. Bij printen opent het artikel ook niet in een printvoorbeeld. Dat kon ik dan voor het opslaan aanpassen zodat het goed leesbaar was en zonder schuifregel. Ik ben misschien de enige met deze klacht maar dat komt misschien omdat mijn mac anders leest?

 21. Verhoog je trilling door de verbinding met de Bron

  Als alles dat bestaat energie is en energie is trilling, dan is het logisch dat al het bestaande met een bepaalde frequentie trilt. Als mensen krijgen we informatie over hoe we trillen door onze emoties. Hebben we bijvoorbeeld over iets een goed gevoel, dan ervaren we een energie die meetrilt met de flow van het leven, verbonden met de bronenergie. Als we emoties ervaren die ons het gevoel geven van vastzitten, beperking, angst etc. trillen we op een lage frequentie buiten de natuurlijke flow van de Bron.

  http://www.diepmagazine.nl/content/in_de_diepte/Verhoog_je_trilling_door_de_verbinding_met_de_Bron

 22. Helemaal mee eens.
  Want doordat we weten dat we eeuwigheidswezens zijn en er dus een eeuwig NU is,
  geloven we niet, maar weten we dat er een hiernamaals is en als er een eeuwig Nu is,
  moet er dus ook een hiervoormaals zijn. En…. wij zijn in het “Eeuwig Nu”!

  Natuurlijk moet men reíncarnatie niet verwarren met transmigratie want er is geen ziels verhuizing naar een dier maar wel hogeropgang. Dus is het ook geen draaideur door direct terug te komen.

  Meer weten: Aanbevolen het boek: “euwig licht en leven”. Buitenzintuiglijke ervaringen en antwoorden. I.S.B.N. 9789048409310

 23. Ik kan mij hier helemaal in vinden,de ziel is eeuwig en zal steeds weer een nieuwe vorm aannemen totdat de ziel echt alles heeft geleerd en ervaren om uiteindelijk weer terug te keren in de eeuwigdurende liefdevolle energie die wij God noemen.
  ik ben helderziend en heb in mijn leven al sinds kinds af aan geesten gezien ook van bekenden overledenen van mij daardoor weet ik dat hun ziel/geest verder leeft,dat was een bewijs voor mij.

 24. Gelukkig weer een commercieel linkje na het tranentrekkende verhaaltje, want tja de spirituele kassa moet wel blijven rinkelen …

  Weet je er bestaat helemaal geen incarnatie, het zijn allemaal verzinsels van het ego.
  De grap is dat u aan het bewustzijn VRAAGT (om meerdere levens) en het universum schept direct voor u meerdere levens ! En tjoppa daar heeft u uw incarnaties op een bordje ! U vraagt, wij draaien !

  Dat is de grap waar velen in trapen !

  We ZIJN Bewustzijn en ervaren met ons ZIJN DIT-LEVEN-NU-HIER. Niet beseffend dat we TEGELIJKERTIJD alle LEVENS AAN HET LEVEN ZIJN ALS BEWUSTZIJN.

  Maar tja, he dan rinkelt de spirituele kassa niet meer !

  1. LS…

   Vaak probeer ik het uit te leggen met: Er is geen begin en er is geen einde… Dooodvermoeiend ! Maar waarom moeten we dan altijd op een dwaalspoor worden gebracht en wat is het nut daarvan. Kan Charles dat ook even uitleggen want Charles houdt van grappen !

 25. Beste,

  Ik heb een gelijkaardige ervaring gehad bij een erg korte uittreding, en alle gevoelens die u hier beschrijft gingen in een razend tempo maar toch tijdloos achter elkaar voorbij.
  Maar het gevoel van volledig in een poel van licht en liefde opgenomen te zijn was overweldigend.
  Ik schrok me rot en mijn geest floepte erg vlug terug in mijn lichaam.
  nadien is wel alle angst om te sterven verdwenen, en heeft het een duidelijke invloed op mijn zijn, mijn tolerantie, en mijn denken gehad.
  Kijk ik anders en met veel meer mededogen naar mensen in mijn omgeving.

  Groeten

  laurent

 26. Waarom niet de duidelijke taal van Platon gebruikt, zijn beschrijving van de metempsychose cq ziels verhuizing, is zo duidelijk en sober gesteld, geen verdere poes pas bij nodig.
  Ja er is niets nieuws onder de Zon, dus maar de reincarnatie van het steeds opnieuw publiseren van oud nieuws in een nieuw jasje.
  Het punt is réincarnatie bestaat, maar bestaat hij ook bij de ongewervelden,
  is hun geprogrameerde leefwijze hier van het ultieme bewijs

  1. Als reïncarnatie nou niet bestaat. Wat dan?
   In oude tijden namen geesten uit de geestenwereld de geest van een mens over.
   Die mensen werden ‘bezetenen’ genoemd. Als geesten met je communiceren kunnen zij alleen jouw taal spreken en wat is dan niet logisch dat je denkt dat jij dat zelf bent.
   Geesten weten niet dat de mensenwereld(fysiek) bestaat want ze leven in hun eigen wereld. Er is daarom een strikte scheiding tussen geestenwereld en fysieke wereld. Anders zou de mens geen vrije wil meer hebben. Maar ondanks die scheiding blijft de verbinding tussen innerlijk en uiterlijk altijd bestaan. Het is ook een feit dat iemands innerlijke wereld compleet sluit als die de zuivere rede aanhangt. Daarom zullen weinigen in onze tijd nog in het bestaan van geesten geloven.
   In de oude tijden van heksen en tovenaars liepen innerlijke en uiterlijke wereld door elkaar heen maar dat is tegenwoordig niet meer mogelijk anders zou de levensschepping totaal vernietigd kunnen worden.
   We hebben nog veel kwaad op de wereld. En besef dat het kwaad in de mens zelf zit.
   Het is zo gemakkelijk om het kwaad buiten jezelf te zoeken. Daarom is de enige weg: wat kan ik voor een andere mens betekenen zonder veel nadruk op eigen belang, je reputatie in de wereld of geld.
   God heeft inmiddels voorzien dat het leven zoals hij wil nooit vernietigd kan worden.
   Alleen is het aan ons willen wij dat ook zien?
   Groet.

  2. Zo als zoveel andere zaken, zijn dit soort dingen 100% privé, een ander kan met jouw gevoelens niets.
   Ga maar eens aan een vreemd iemand vertellen wat je voelt of soms denkt, kijken ze je aan, en gaan onmiddelijk er toe over om hun ego door jouw strot te duwen, in plaats van de moeite te nemen en te overdenken en realiseren wat jij die ander nu eigenlijk wel denkt.
   Maar goed een mooi en goed mens, bovendien één Psycholoog Nico Frijda heeft ons verlaten, ben benieuwd wie in zijn familie de réincarnatie van zijn geest krijgt, want zo zie ik het alle generatisch voor jou, zitten in je en kijken en leven mee, ze sturen met hun/jouw intuïtie, jouw beslissingen,
   maar niet storend dat gebeurd heel precies en voorzichtig.

 27. Je moet een moment van geestelijk onwel zijn, of metamorfosen onder gaan, niet intepreteren als een metafysische belevenis, door verkeerd of vergiftig voedsel te consumeren, kan je geest volkomen uit balans raken, ook bij vroegtijdig alcohol en andere middelen gebruik kunnen er vreemde dingen plaats hebben in je pijnappel klier.
  Wat ik bedoel te zeggen dat er op dit pseudo psychiatrische onderwerp, vaak hele verkeerde conclusies worden getrokken en als een soort interessante roman aan het publiek worden gevoerd, geheel vrijblijvend dat lees je dan wel weer in het gedane relaas helaas.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.