Advertentie

HPV-vaccin-oproep? Doe mee als proefkonijn!


Hoe is het mogelijk dat je als ouder je dochter van 12 jaar overlevert aan de ‘medische wetenschap’, door haar te laten injecteren met een experimenteel vaccin; het HPV-vaccin. Ondanks de meeste afgrijselijke bewijzen die we van over de hele wereld te zien krijgen, blijft het RIVM van Coutinho doorgaan met dit krankzinnige programma.

Het ter beschikking stellen (van je lichaam) aan de medische wetenschap, gebeurt door mensen die dat in hun testament bepalen. Na hun dood mag de medische wetenschap dan experimenten met hun lichaam uitvoeren. Maar stel je (als ouder) een lichaam (van je dochter) ook tijdens leven ter beschikking voor experimentele vaccinaties..?!

 

Ondanks dat Frankrijk heeft besloten dat ‘Gardasil’, het vaccin tegen baarmoederhalskanker, op een zwarte lijst staat (zie no. 22 op deze lijst), met mogelijk-potentieel-gevaarlijke medicijnen, besluit Nederland gewoon dóór te gaan met dit ‘vrijwillige’ vaccinatieprogramma..

Kennelijk is voor het RIVM de vrijwillige vaccinatiebereidheid de betreffende meiden (of hun ouders!) een vrijbrief om volop dóór te experimenteren, sámen met Big Pharma..!? Onder het motto ‘Ze doen toch vrijwillig mee?’, ben je kennelijk ook vrijwilliger geworden..!

De HPV-campagne van het RIVM, vallend onder het RijksVaccinatieProgramma (RVP), blijkt feitelijk één groot experiment te zijn. Zo simpel liggen de feiten. En ondanks alle waarschuwingen van wetenschappelijke medici, dienen deze vaccinaties jaarlijks doorgang te blijven vinden, aldus het RIVM in haar onmetelijke wijsheid.

Ondanks het feit dat ook de opkomstcijfers van vorige jaren duidelijk laten zien dat er een groot wantrouwen is bij de Nederlandse bevolking, meent het RIVM dat haar eigen doelstellingen kennelijk feilloos zijn. Het past in het straatje van de o.i. uiterst pedante heer Roel Coutinho, de directeur van dit overheidsbureau, dat de gezondheid van alle Nederlanders hoger zou dienen hebben zitten, dan het belang van hun partners, de Nederlandse farmaceutische industrie.x

Inmiddels is de nieuwe HPV-vaccinatie-campagne al zo’n 2 weken bezig! De GGD’s zijn dit jaar een maand eerder begonnen en begin februari kregen de eerste meiden-uit-de-doelgroep al een oproep…

Het wordt daarom hoog tijd dat we hier opnieuw onder de aandacht brengen wat voor ongelooflijke schade deze vaccinatie kan aanrichten! We geven je hieronder een overzicht en vragen je deze informatie door te spelen aan (de ouders van) de meiden die de oproep hebben gekregen.

Waar het feitelijk op neer komt, is dat er op geen enkele wijze rekening wordt gehouden met de zeer ernstige bijwerkingen, op korte én lange termijn, die deze HPV-vaccinatie kan veroorzaken. Ondanks waarschuwingen van veel wetenschappelijke vakmensen, meent het RIVM tóch door te moeten gaan, met het ‘heilige vaccineren’, daarbij geen rekening houdend, noch waarschuwend voor de genoemde ernstige risico’s.

Risico’s die meegenomen zouden moeten worden bij de beslissing om te trachten de enkele honderden doden als gevolg van HPV-infectie per jaar, te voorkomen. Is het middel niet al veel slechter als de kwaal, wanneer je op de lange termijn nog niet eens de risico’s in kaart hebt gebracht..?  Zojuist verscheen een –naar onze mening- erg goed artikel in het Reformatorisch Dagblad, met de oproep om te STOPPEN MET HPV-VACCINEREN!
Hier vind je het volledige artikel, maar  uit dit artikel citeren we de essentie van de –in onze ogen- krankzinnige beslissing om koste wat kost, deze vaccinatie-campagne dóór te zetten.!


* * *
X

 

‘Stop met vaccineren tegen baarmoederhalskanker’

x
Auteurs:
dr. A. S. Groenewoud  (directeur van het Lindeboom Instituut (voor ethiek van de gezondheidszorg)

en

dr. R. Seldenrijk.directeur van de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV)

x
* * *
x

‘De HPV-vaccinatie had zelfs helemaal nooit in het RVP ingevoerd mogen worden. De Gezondheidsraad heeft heldere criteria opgesteld voor opname van vaccinaties in het RVP en de HPV-vaccinatie voldoet daar niet aan.

Ten eerste moet het gaan om een ernstige ziekte die (potentieel) een grote groep mensen bedreigt. Jaarlijks overlijden 200 vrouwen aan baarmoederhalskanker, van wie 100 doordat ze niet aan het uitstrijkje meedoen. Bijna 75 procent van de patiënten overleeft echter; bij vroegtijdige behandeling zelfs 100 procent. Bovendien is de bijdrage van deze kanker aan de totale kankersterfte laag: 1 procent. Er kan dus niet worden gesproken van een omvangrijke, ernstige ziektelast.

Ten tweede moet het vaccin effectief en veilig zijn. De effectiviteit en veiligheid is onderzocht bij vrouwen tussen de 16 en de 26 jaar. Maar in Nederland vaccineren we vanaf 12 jaar. Door internationale experts wordt dit beschouwd als een groot publiek gezondheidsexperiment.

Ten derde moet de vaccinatie acceptabel zijn. Deze acceptatie is in Nederland (maar ook daarbuiten) niet maatschappijbreed aanwezig. Het gehele programma heeft tot veel onrust en onduidelijkheid geleid, met als gevolg een lage opkomst in zowel 2009 als 2010.

Ten vierde moet de vaccinatie efficiënt zijn: er moet een positieve balans zijn tussen kosten en opbrengsten. Onderzoek van het Erasmus MC heeft in 2009 al laten zien dat HPV-vaccinatie in Nederland niet kosteneffectief is. Zelfs onder de allergunstigste condities is iedere dosis ruim 65 procent te duur: 118 euro in plaats van de maximumprijs van 40 euro.

Ten vijfde moet een vaccinatie prioriteit verdienen ten opzichte van andere kandidaat-vaccinaties. Gelet op de lage incidentie- en sterftecijfers in vergelijking met andere ernstige aandoeningen ligt het meer voor de hand te investeren in bijvoorbeeld preventiecampagnes tegen roken.

Kortom: het belang van de HPV-vaccinatie wordt schromelijk overschat en andere preventieve maatregelen worden onvoldoende gewaardeerd. De HPV-vaccinatie kan beter afgeschaft worden Daarmee zou ook nog eens ruim 35 miljoen euro aan vaccinkosten bespaard worden.

* * *

Laten we het gewoon in Jonge-Meiden-taal hier ook nog eens goed neerzetten (met dank aan de onvolprezen site van Anneke Bleeker van de Verontruste Moeders. HIER)

Zeg NEE tegen HPV  én zeg NEE tegen ’t vaccin!

 

Via een tsunami aan reclamespotjes, advertenties en tv-reportages, zul je onder druk worden gezet om je te laten vaccineren tegen baarmoeder-halskanker. MAAR …

* Ze vertellen je NIET over de nadelen die deze prik (3x) voor je gezondheid kan hebben

* Ze vertellen je NIET dat er alleen al in Amerika vorig jaar bijna 50 meisjes gestorven zijn kort na het vaccineren

* Ze vertellen je NIET dat dit vaccin volstrekt overbodig is omdat:

* Baarmoederhalskanker een van de minst dodelijke ziekten is, die perfect onder controle is te houden mits regelmatig uitstrijkje…

* De vaccins niet effectief zijn, ze bevatten alweer een verontrustende cocktail chemische troep tot en met kwik, ze kosten 125 euro per shot, dus samen 450 euro, ze zijn een aanslag op de vruchtbaarheid, …

* Er is niet één officiële studie die het nut bewijst. Niet één studie! Wil jij als proefkonijn fungeren? We vragen je met klem je eerst grondig te informeren, ga op internet, bekijk de vele filmpjes op YouTube en neem dan pas een beslissing….

Praat erover met je vriendinnen, klasgenoten, ouders, want het gaat hier om JULLIE GEZONDHEID !

* * *
x

Over HPV-vaccinaties (Désirée Röver) (klik voor link naar BOL.com)

We schreven hier op WantToKnow al veel artikelen over HPV-vaccinaties. We vragen ons af hoe het in hemelsnaam mogelijk is, dat een paar knurften van wetenschappers (bij bijvoorbeeld het RIVM) in staat zijn om een vaccinatie-programma uit te rollen, zoals dat nu plaatsvindt met de  HPV-vaccinaties, ZONDER WETENSCHAPPELIJK GEFUNDEERDE basis.

Naast Anneke Bleeker, staat ook het werk van wetenschapppelijk journaliste Désirée Röver aan de basis van goede informatie over de onzinnigheid van deze HPV-campagnes. Het werk van met name Désirée, is van groot belang voor de gedegen informatie voor verder wetenschappelijk onderzoek.

De informatie uit haar boek, waarvan je de cover hiernaast afgebeeld ziet, laat aan duidelijkheid niets te wensen over. En opnieuw blijkt ook uit haar gefundeerde werk overduidelijk, dat we dienen te stoppen met het beschadigen van meisjes van 12 jaar en ouder met dit HPV-vaccin.

En laten we er duidelijk over zijn: het doen van experimenteel onderzoek bij deze doelgroep van meisjes van 12 jaar+, valt voor ons onder de categorie ‘beschadigen’.

De feiten over HPV
HPV bestaat, het is een virus en het is extreem besmettelijk. Vrijwel elke sexueel actieve vrouw is wel eens besmet geweest en op elk moment in tijd is meer dan 20% van de vrouwen ermee besmet. Kennelijk praten we over een natuurlijke toestand. En weet je, het geven van een hand aan een vrouw die besmet is met het HPV-virus, is al voldoende om de besmetting op te pikken. Ook niets om ongerust om te zijn; de mensheid zou nooit zo ver zijn gekomen.

HPV infecties zijn onschadelijk en zelf-limiterend. Het is dan ook niet het virus dat de eventuele (voorstadia van) baarmoederhalskanker veroorzaakt, maar de optredende infecties indien deze lang aanhouden en / of vaak terugkomen. Meer een kwestie van een slechte gezondheid dan van de virus-infectie.

Virussen veroorzaken geen (baarmoederhals-) kanker.
De moleculair-biologen Peter Duesberg en Jody Schwartz van de University of California in Berkeley, hebben in 1992 al vragen opgeroepen of HPV wel de veroorzaker is van baarmoederhalskanker. Volgens hen zijn de virussen slechts een indicator voor niet normale celdeling en niet de veroorzaker ervan.
En ook het National Cancer Institute van V.S. geeft toe dat er tot dusverre geen enkel onderzoek aantoont dat HPV de oorzaak is van het cervixcarcinoom (Regush N., Red Flags Weekly, 25.11.2002). Het feit dat er virussen worden aangetroffen in vrouwen die baarmoederhalskanker hebben, wil dus niet zeggen dat die virussen de oorzaak zijn…!

Het vaccin geeft een grotere kans op baarmoederhalskanker..!!
Dit is werkelijk een gotspe.. Je krijgt een vaccinatie tégen HPV of baarmoederhalskanker, en wat blijkt, o.a. uit steeds meer wetenschappelijke onderzoeken? Gardasil is niet alleen onzinnig, het is zelfs heel erg schadelijk. De kans dat met Gardasil gevaccinneerde vrouwen een vroeg stadium van baarmoederhalskanker oplopen, is bijna 50% groter dan bij vrouwen die geen Gardasil nemen. Dit FEIT is ook bekend bij de FDA, de Amerikaanse voedsel- en warenautoriteit, die geneesmiddelen keurt voor gebruik.

* * *

De oudste truc van de wereld, hij werkt kennelijk nog steeds: Doe je voor als iemand anders! Big Pharma die het zogenaamd heel goed voor heeft met jouw gezondheid, maar het ondertussen op je portemonnee gemunt heeft..! Ten koste van je gezondheid…

We geven je hier graag het artikel dat we hier op WantToKnow samenstelden, om je de sluwe en uiterst laakbare houding van de farmaceutische industrie aan het licht te brengen; het totaalbeeld dat ontstaat wanneer je deze artikelen naast elkaar legt, is schrikbarend.. Hoe is het mogelijk dat een bedrijfstak, die rondbazuint dat het zoveel opheeft met jouw en mijn gezondheid, zo verwoestend te werk mag gaan.

Kijken we naar de miljarden boetes die inmiddels wereldwijd, maar vooral in de VS, zijn uitgedeeld aan dit BigPharma-monster, dan bewijst dat voor degene die wil kijken en luisteren, dat er iets fundamenteels fout zit, met deze ‘bedrijfstak’.

Het uiterst gemene van het hele experimentele karakter van deze HPV-vaccinaties, is dat bij ALLE schadegevallen, die te betreuren vielen bij meiden, ná het toedienen van het vaccin, de farmaceutische industrie zich niet aansprakelijk achtte.. “Het dient bewezen te worden dat de schade is ontstaan door het HPV-vaccin”

Het is werkelijk schandalig en werkelijk de omgekeerde wereld, een politiek die door steeds meer bedrijven (o.a. de telecommunicatiewereld over de schade van mobiele-telefoon-straling) wordt gehanteerd. Bij twijfel dus niet doen, maar dat is geen issue, we doen het gewoon en zien dan wel weer; alsof we NIETS geleerd hebben van de heftige gevallen die voortkwamen uit het gebruik van DDT, Softenon, PCB’s, Asbest en ga zo nog maar een tijdje door..

Lees het hele artikel door deze link aan te klikken:

De bizarre farmaceutische handel en wandel!

x
Angst, angst en nog een ANGST!
De farmaceutische industrie heeft het met het HPV-vaccin nu op jongens voorzien. Immers het vaccineren van deze groep, brengt ruwweg 2x zoveel geld in het laatje, dan wanneer je alleen één deel van deze doelgroep vaccineert.
Dus wordt er via allerlei slinkse wegen, bijvoorbeeld met redactioneel-achtige artikelen, een pad gebaant, waarop straks de HPV-vaccinaties voor jongens worden ‘uitgerold’.. Dit pad dient vooral te verlopen via het succesvolle pad, waarop bijvoorbeeld ook de griep-vaccin-fraude werd uitgerold: ANGST!! Immers mensen die bang zijn, geven hun autoriteit over aan andere ‘autoriteiten’..! Overheden dus, waar vervolgens dan uiterst bedenkelijke lieden deze toegekende autoriteit volledig misbruiken, bewust of onbewust.

We verwijzen je graag naar DIT artikel, hier op de site, waarin we -in Maart 2009- al waarschuwden voor deze uiterst bedenkelijke ontwikkeling om jongens te gaan vaccineren met het baarmoederhalskankervaccin… Kijk voor een korte video over de nadelen van HPV naar deze YouTube:

Tot slot en ‘last but not least’…
Om je goed en volledig te informeren over de effecten die het HPV-vaccin in een lichaam kunnen veroorzaken, naast de vermeende ‘goede’ werking tegen HPV, raden we je aan de diverse ONAFHANKELIJKE websites te bezoeken die veel vaccinaties in het algemeen en/of over HPV-vaccinaties in het bijzonder schrijven.

Hier de site van Anneke Bleeker de Verontruste Moeders

Hier de site van Vaccinatieschade.nl

Hier de site van de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken NVKP

Hier de site van Zapruder, een collega van WantToKnow, over ‘De Grote HPV en ‘Gardasil’-oplichting’.

Als laatste de onvolprezen site van Biblioteca Pleyades, met een onthullend overzicht van BigPharma’s werkelijke agenda. HIER

x

Is HPV-vaccinatie fraude?
Deze laat link, van Biblioteca Pleyades, brengt ons op het laatste punt.. FRAUDE.. Want er IS GEEN ENKEL VERBAND tussen het HPV-virus en kanker, andersom gezegd: dát verband is NOOIT aangetoond. Dus hoe kun je dan een vaccin ontwikkelen…??
Dat is de conclusie van het onderzoek dat Mike Adams heeft gedaan. Mike is bekend als de HealthRanger, en we plaatsten hier op WantToKnow al vaker artikelen van zijn hand. In deze YouTube zie je zijn relaas (Engels). HPV-vaccinaties zijn een hoax; een leugen dus..! Dat is nogal wat, maar Mike baseert zijn conclusies dan niet op lucht, maar op terdege onderzoek!
x

19 gedachten over “HPV-vaccin-oproep? Doe mee als proefkonijn!

 1. Goed artikel Guido
  In Engeland hebben ze ook Cervarix in het Rijks Vaccinatie programma. Ze hebben daar een 3 jarig contract met GSK.
  Dit jaar loopt het contract af, dus Sanofi Pasteur-MSD is daar nu druk Gardasil aan het promoten.
  Zie dit filmpje http://www.youtube.com/watch?v=j0vFGmQkQtI
  Er stond pas geleden een artikel in de dailymail dat meisjes gevaccineerd moeten worden tegen Genitale Wratten.
  http://www.dailymail.co.uk/health/article-1356732/Give-sex-disease-jabs-girls-say-doctors-despite-opponents-believing-lulls-teens-having-unprotected-sex.html
  Dat is een ook strategie die gebruikt wordt. Eerst de meisjes en dan moeten de jongens ook.
  In steeds meer landen wordt Gardasil aan jongens gegeven en inmiddels zijn homo-sexuele mannen een nieuw doel, want de indicatie voor Gardasil is uitbereid met anale kanker.
  Het blijven natuurlijk vaccins die veel bijwerkingen veroorzaken. In de Amerikaans bijwerkingen databank staan inmiddels 21520 rapporten. 93 zijn meldingen van overlijden.
  Tien verhalen zijn te zien in deze video.
  http://www.youtube.com/watch?v=RmyiuD-QdLU
  Meer verhalen van bijwerkingen zijn te lezen op de victims pagina van http://www.sanevax.org

 2. Hier moet nog wat aan geschaafd worden : concept WAARSCHUWING HPV-vaccin :

  Internationale rapporten melden tot nu toe 21.292 ernstige bijwerkingen en 93 dodelijke slachtoffers ten gevolge van het HPV-vaccin

  Het Lindeboom Instituut en de NPV pleiten voor het opschorten en (indien er aan de feiten niets verandert) het afschaffen van de HPV-vaccinatie.

  “Het vaccineren van 11 tot 12 jaar oude meisjes is één groot publiek gezondheidsexperiment”

  “Baarmoederhalskanker is een ernstige ziekte, maar 70-75% van de vrouwen overleeft het. Indien men er tijdig bij is, is die kans zelfs 100%.”

  “Het risico op het ontwikkelen van baarmoederhalskanker neemt met 44,6% (Gardasil) en 33,2% (Cervarix) toe als de meisjes zich laten vaccineren terwijl ze al draagster zijn van één van de vaccin hpv-virussen (studie bekend bij de FDA)”

  “De overheid beweert dat het Humaan Papiloma Virus (HPV) kanker kan veroorzaken. En dat is niet het geval. Het virus kan alleen een infectie veroorzaken. In 90 % van de gevallen herstelt het lichaam dit zelf weer binnen de 6 tot 14 maanden. Het HPV-vaccin voorkomt dan ook geen baarmoederhalskanker, zoals wordt gesuggereerd in de HPV-folder van het RIVM. Het voorkomt slechts de infectie voor deze 2 HPV-typen.”

  “De concentratie van het aluminium in Cervarix is 36.000 maal hoger dan de Amerikaanse FDA veilig acht voor vloeistoffen die worden geïnjecteerd. Vaccinatie met Cervarix zal bij 11 jaar oude meisjes gemiddeld een belasting geven van ongeveer 34 microgram/kg! Neurologische bijwerkingen zijn dan ook te verwachten.”

  “De Europese richtlijnen raden ouders en kinderen dringend aan zich eerst via de bijsluiter te informeren over de samenstelling en bijwerkingen van het vaccin.”

  De HPV-vaccinatie kan beter afgeschaft worden Daarmee zou ook nog eens ruim 35 miljoen euro aan vaccinkosten bespaard worden. ”

  Vertel het voort !

  Zie voor meer informatie : http://www.verontrustemoeders.nl

 3. Cijfers baarmoederhalskanker
  In een advies van de Gezondheidsraad van augustus 2010 over een HPV test voor screening van baarmoederhalskanker staat volgend.
  […In 2008 ging het om 699 nieuwe patiënten en 244 sterfgevallen. Waaraan dit te wijten is, is in Nederland en andere landen met een langlopend screeningsprogramma onderzocht door van nieuwe of van overleden patiënten in een omschreven gebied het ‘uitstrijkverleden’ na te gaan. Daaruit blijkt dat rond de helft van de vrouwen die baarmoederhalskanker krijgen of daaraan overlijden, nooit gescreend is of lange tijd
  geleden.7-14 Volgens een meta-analyse van 42 studies was gemiddeld 54 procent
  van de gevallen van baarmoederhalskanker toe te schrijven aan niet of onregelmatig
  deelnemen, 29 procent aan een foutnegatieve uitstrijk en 12 procent aan
  inadequate follow-up van een afwijkende uitstrijk.13 De deelnamegraad is dus
  verreweg de belangrijkste factor die verbetering behoeft….]

  Screening stopt op 60 jarige leeftijd.
  Van de 244 vrouwen die in 2008 overleden zijn waren er 126 (meer dan de helft) boven de leeftijd van 65. 56 daarvan boven de 80 jarige leeftijd.

  Als we langer zouden screenen zou dat hetzelfde resultaat opleveren als ze met de vaccinatie willen bereiken.

  http://www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/201004WBO.pdf
  http://www.ikcnet.nl/page.php?id=2905&nav_id=114

  1. Dank Janny voor die aanvullende informatie ! Vooral dat in het juiste perspectief zetten qua leeftijdsgroep…

   Prima argument om ook dit op te nemen.

  2. hoi Ellen, wat nog aan gegevens ontbreekt is welke typen verantwoordelijk waren voor de baarmoederhalskanker. Er wordt steeds gezegd dat HPV 16 en 18 verantwoordelijk zijn voor 70% van de gevallen, maar dat is per land of regio verschillend.

   Ik vond dit onderzoek van UMC Radboud.

   [… Van de Nederlandse vrouwen van achttien tot dertig jaar is 11,8 procent besmet met één of meer van de HPV-virussen, die een verhoogd risico kunnen geven op baarmoederhalskanker later in het leven. Een besmetting met HPV 16 of HPV 18 komt voor bij respectievelijk 2,8 procent en 1,4 procent van deze categorie vrouwen. Dit zijn de twee HPV-virussen, waartegen preventief vaccineren mogelijk is…]

   Dus 11,8% is in dit onderzoek besmet. 2,8% en 1,4& door HPV 16 en 18 samen 4,2%

   Dat houdt in dat 7,6% (de meerderheid) besmet is met een ander virus met een verhoogd kanker risico.

   http://www.medicalfacts.nl/2010/03/02/hpv-besmetting-bij-jongvolwassen-vrouwen-in-kaart-gebracht/

 4. W at is het naar als je dit leest ,,heb nooit begrepen dat de ouders zo hun dochter lieten prikken ,heb 2 kennissen die lieten het direct doen bij de meisjes ,hun vader was notabene arts ,,,mijn eigen huisarts zei ,,mijn meisje
  laat ik niet enten ,,
  Vind ook dat ouders niet het recht hebben zomaar te laten prikken ..vroeger werd je getest op baarmoeder kanker ,,,bij mij werd toen ontdekt een grote myoom in de baarmoeder [1980 ] mijn dochter werd later ook aldoor na gekeken ,,vraag me af bestaat dat niet meer.gewoon controle .
  heb eens van een wijze oude vrouw gehoord ,, dat als de mannen besneden waren
  hun vrouwen geen kanker kregen ,,

 5. Ik ben ontzettend blij dat wij onze dochter niet hebben laten vaccineren door deze maffioso. Ik heb meerdere malen gebeld met het RIVM, en hun in kennis gesteld dat ik absoluut geen post wil ontvangen met de vaccinatie uitnodiging. ondanks het feit dat de voorgeprogrameerde regiomanager, mij steeds opnieuw weer probeerde te overtuigen om het wel te doen, is het NIET gebeurd,Jammer dat alles vanwege hebzucht verziekstraald wordt in deze wereld. leugens en bedrog vieren hoogtij.

 6. Nieuwsbericht over de vele ernstige bijwerkingen van het ‘Cervarix’ HPV-vaccin in Engeland, waaronder verlamming, Guillain-Barré syndroom en epileptische aanvallen. (Dezelfde soort bijwerkingen die ook vaak door de ‘mexicaanse griep-vaccinaties’ optreden…):
  ‘More than 1,300 schoolgirls have experienced adverse reactions to the controversial cervical cancer jab.
  Doctors have reported that girls aged just 12 and 13 have suffered paralysis, convulsions and sight problems after being given the vaccine’

  Bron: http://www.dailymail.co.uk/health/article-1160516/Paralysis-epilepsy-blurred-vision-1-300-girls-reaction-cervical-cancer-vaccine.html

 7. Niet alleen ‘Gardasil’ maar ook het andere HPV-vaccin ‘Cervarix’ staat op de lijst van ‘Verdachte en onder strikte controle geplaatste medicamenten’ in Frankrijk!

  Zie hier de bijbehorende lijst van ‘verdachte en onder strikte controle geplaatste medicamenten’:
  (‘CERVARIX’ staat onder nummer 8 op deze lijst en ‘GARDASIL’ onder nummer 22)
  http://www.metrofrance.com/info/la-liste-des-77-medicaments-sous-surveillance-renforcee/mkaE!VFWMF1btxl6ls/medicamentsafssaps.pdf

  In Nederland wordt voornamelijk met Cervarix gevaccineerd. Gardasil is in Nederland wel via de huisarts verkrijgbaar.

  – Onder het kopje:
  ‘Zeg NEE tegen HPV én zeg NEE tegen ’t vaccin!’
  …staat dat er in de VS alleen al 50 meisjes zijn overleden. Het zijn er inmiddels al 93!
  Bron: http://www.sanevax.org/

  De pagina over HPV-vaccinaties op VerontrusteMoeders.nl:
  http://www.verontrustemoeders.nl/hpv.html

  Zie ook:
  http://www.vaccinatieschade.nl/

  1. Wat er aan het lijstje van Sanevax nog ontbreekt bijvoorbeeld is:

   – onvruchtbaarheid

   Maar dat zal pas veel later gaan blijken, vermoed ik, en dan wordt het uiteraard niet meer gelinkt aan dit prachtige vaccin!

   “er is een vaccin tegen baarmoederhalskanker” Reactie: “oh, geweldig! wat wordt er toch veel progressie gemaakt in de zorg!”

   Helaas merk ik dat bovenstaande bij de meeste mensen waarmee ik om ga de reactie is.
   Het is verdomd moeilijk om slapende mensen wakker te krijgen….

 8. Tja het gaat altijd weer om zoveel mogelijk geld binnenhalen.En hoe dat geld binnenkomt zou ze een worst zijn.Het gaat niet om jou of mij maar om er aan te verdienen.

 9. Ik kreeg zojuist een mailtje van de SP fractie die ik (en overige kamerleden) een uitgebreid overzicht had gestuurd over de HPV-problematiek met het verzoek dit de volle aandacht te geven, zodat deze onnodige en controversiële inentingen zo spoedig mogelijk tot het verleden mogen behoren.

  Geachte mevrouw Vader,

  Hartelijk dank voor uw mail aan de SP Tweede Kamerfractie.
  Wij nemen uw signaal mee in de voorbereidingen op debatten.

  Vriendelijke groet,

  Eva de Bakker
  Medewerker SP Tweede Kamerfractie

 10. wij?? klagen wel maar wat doe je er mee dan! niks totaal niks ik vind dat we een wat meer onze VUISTEN moeten laten zien en minder KAKELEN en dat FARMA GHEMIE de das word om gedaan dat zou veel beter zijn voor de samenleving .

 11. wij?? klagen wel maar wat doe je er mee dan! niks totaal niks ik vind dat we een wat meer onze VUISTEN moeten laten zien en minder KAKELEN en dat FARMA GHEMIE de das word om gedaan dat zou veel beter zijn voor de samenleving .ik? zou zeker niet een kind van mij laten injecteren met wat de farma biedt

 12. Ik ben blij dat ik keer op keer de uitnodigingen voor de hpv vaccinaties heb verscheurd voor mijn jongste 2 dochters,ook de vaccinatie voor de Mexicaanse griep zijn wij niet gaan halen,toen mijn kinderen babies waren heb ik ze wel laten inenten,helaas was ik toen nog niet wakker! Hopelijk ondervinden zij op de lange termijn hier geen bijwerkingen van. Ik maak mij ernstig zorgen over de houding van b.v. Basisscholen,dat zij kinderen weigeren die niet ingeënt zijn. Op deze manier word je als ouder bijna gedwongen om mee te doen aan deze schadelijke praktijken,want als je als ouder je kind daardoor niet geplaast krijgt op een school,word je dan uit de ouderlijke macht gezet,vanwege “ernstige” verwaarlozing?

  1. Elisa, goed gedaan. Moedig en vol zelfvertrouwen, het geloof in je eigen kracht. Zo hoort het.
   Scholen zijn het verlengstuk van de overheid. Het zijn keurslijf-figuren, be-stuur-ders, de opvoedkunst is afgetakeld naar ene om het jaar wisselende beleidsstrategie. Er zijn zeker goede leraren (nog) maar de meesten zijn zich zelf kwijt en doen alleen nog wat men van hen vraagt, zonder na te denken, of dan wel aan hun hypotheek.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.