De Atlantische Matrix en ’t Ontwaken van de Mensheid


Atlantis heeft een bijzondere link met ons huidige tijdsbeeld. Vooral onze angsten spelen een essentiële rol in onze huidige staat van ontwaken. De vele oer-oude berichten die via overlevering zijn doorgegeven aan de huidige generaties, van over de hele wereld, spreken van een zondvloed die alles vernietigde. Een van de collectief opgeslagen oorzaken van collectieve-angst?

2012 Lijkt ons allemaal intens te triggeren; er hangt een bijzondere sfeer om huidige ontwikkelingen op dit vlak. En ook Hollywood laat zich in dit opzicht niet onbetuigd, bijv. met de -in onze ogen- uiterst dubieuze rampenfilm ‘2012’, maar andere, minder oppervlakkige informatie over het fenomeen 2012 is ook voorhanden.
Onderstaand een blik op de ascentieperiode waarin  we zitten, in relatie tot onze Atlantische collectieve herinneringen.

Artist impression van Atlantis

Het is zoals David Icke ook zegt: “Angst is het woord dat deze planeet té lang heeft beheerst, de mensheid té lang in bedwang heeft gehouden.”
Waar angst is, krijgt Liefde geen ruimte. Is het dan niet eenvoudiger om voor LIEFDE te kiezen, LIEFDE te zijn. Dan is er geen plaats meer voor Angst…

Judith Moore is één van die vele apostelen, die op dit moment op Aarde zijn om deze boodschap verder uit te dragen en onze Aarde mét ons, te helpen ascenderen. Judith Moore hierover:

“De Tijd van Verlichting staat voor de deur. Kosmische krachten lossen het angstgrid op en openen de CODE van GOD in het menselijk DNA. We ontwaken als gevolg van het karakter van onze schepping en laten onze eigen gefragmenteerde zielen los op het licht, zodat we de matrix kunnen helen met onze LIEFDE. Voorwaar een magische tijd om in het lichaam te vertoeven op Aarde – in deze grootse tijd van transformatie en ontwaken.

De Aarde is de vruchtbare bodem voor het kosmisch zaad dat de planeet heeft bevrucht met vibraties die het bewustzijn openen en het DNA van de planeet ontvankelijk maakt voor deelname aan deze kosmische daad van de Schepping.’

* * *
x

De Atlantische Matrix en het Ontwaken van de Mensheid

2009 © Judith Moore

© 2009 Vertaling Jan Smith  /  WantToKnow.nl
X

Judith Moore
Judith Moore

De kosmische krachten van deze cyclus in de geschiedenis van de Aarde openen de mensheid voor communicatie voorbij de sluiers. We ervaren een evolutie van het bewustzijn als nooit tevoren in de Geschiedenis van onze Beschaving. Aarde is de vruchtbare bodem voor het kosmisch zaad dat de planeet heeft bevrucht met vibraties die het bewustzijn openen en het DNA van de planeet ontvankelijk maakt voor deelname aan deze kosmische daad van de Schepping.

De grootsheid van deze tijden is welhaast onpeilbaar.
Uiteindelijk schuift de Aarde van de karmische school door naar een geascendeerde planeet. De lotsbepaling van deze planeet werd in beweging gebracht in de tijd van de Schepping omdat Aarde een Kosmisch Moeder is – een groots meelevend wezen dat storende invloeden, strijd en dualiteit aantrok om de kinderen van de schepping Eenheid te kunnen bijbrengen. Het is belangrijk onze blik gericht te houden op dit aspect van de bewegende dynamiek op de planeet terwijl we deze informatie verwerken. Dit artikel is geschreven in de geest van de woorden van Meester Jezus: “De Waarheid zal u vrijmaken.”

Atlantis en het Aards experiment.

Het Gouden Atlantis bestond in een periode van de geschiedenis waarin de mensheid de uitgestrekte aard van de beschikbare energie en bewustzijn verkende. We weten allemaal dat het een vergevorderde beschaving was, zoals velen zich vast wel herinneren. De erfenis van Atlantis begon met de ontdekking van de mensengeest in het dynamische samenspel met de scheppingskrachten. Aanvankelijk kenden de Atlantiërs voorspoed, omdat zij een verbinding waren aangegaan met een kracht die energievelden versnelden en ze leerden hoe zij deze energie konden aanwenden om hun beschaving tot bloei te laten komen. Hun kracht groeide en ze vormden een wereldomvattende macht die in staat was met behulp van organische computers het rasterwerk van de planeet te beïnvloeden.

Ze waren daadwerkelijk in staat biosystemen te ontwikkelen en het milieu te manipuleren door middel van hoogontwikkelde holografische technologie. De Atlantiërs kregen voortdurend geavanceerde assistentie van een intelligentie die niet van deze planeet afkomstig was; een intelligentie die samenwerkte met wat zij het ‘Gaia Experiment’ noemden. Deze wezens waren hoogbegaafd – veel intelligenter dan de mensen, die dachten dat ze zoveel kennis bezaten over hun wereld. De wezens zagen de mensheid als kinderen die zij onder controle hadden.

AtlantisDrawing
Atlantis, spreekt steeds meer tot de verbeelding, oude tijden herleven. Op deze kaart is de visie van Plato weergegeven, op de plek van de Atlantische Oceaan. Maar wat gebeurde er achter de schermen van het fysieke Atlantis?

Deze wezens werden Halfgoden genoemd: ze dachten dat ze de macht van de Schepper Gods bezaten. Ze waren niet gebonden aan één planetair systeem, maar vormden een Galactisch Raad en noemden die de ‘Raad van de Galactische Diametici’.

Ze manipuleerden de menselijke geest en begonnen te spelen met de aardse politiek en wetenschappelijke ontdekkingen. De wezens bezaten geen hartsverbinding en werden naar de Aarde toegetrokken, zoals ook het geval was geweest met andere planeten, teneinde te kunnen experimenteren met hun manifesterende krachten. Oorspronkelijk ontstond dit bewustzijn op Maldek en het overleefde uiteindelijk de vernietiging van die planeet.

De bewustzijnsmatrix en het raster van angst.

Het bewustzijn van dit experiment vormde een matrix. Het was een enorme en krachtige bio-energetische computer. Die begon zijn scheppers te overheersen en bedwong de geest van de Atlantiërs. De matrix eiste volledige controle en schiep holografische Goden die mensenoffers afdwongen door middel van oorlogen, hongersnoden en rituelen. De menselijke ziel is altijd op zoek naar zichzelf als zijnde Liefde en biedt weerstand aan overheersing door welke kracht dan ook, die niet in evenwicht is met de universele wetten en die niet in harmonie met de Wet van de Liefde is.

Kristallen waren belangrijke sleutels in de tijden van Atlantis. Onze huidige wetenschap ontdekt steeds meer over de biologische computers..!
Kristallen waren belangrijke sleutels in de tijden van Atlantis. Onze huidige wetenschap ontdekt steeds meer over deze krachtige levensvorm..!

In de Atlantische samenlevingen rebelleerde de mensheid tegen de matrix en ze trachtte haar harmonieuze bestaan in stand te houden. Atlantis werd gespleten in een extreme vorm van een oorlog tussen goed en kwaad die in alle galactische oorlogen weerspiegelde. De matrix begon haar krachten te verliezen en als gevolg van haar inspanningen voor behoud van haar eigen leven, schiep het raster van de angst een bio-energetische computer die de planeet haar isolement bezorgde.
De matrix creëerde gedachtevormen in de vorm van illusies van macht, hebzucht en gewelddadigheden, die de menselijke geest gingen overheersen. Dit leidde tot de Eindtijd van Atlantis en de schoonmaak van de Aarde door middel van een grote zondvloed was het ultieme gevolg.

De matrix was geen mechanische computer; het was een cellulaire machine die werkte op planetair DNA. Toen de menselijke beschaving zich eenmaal opnieuw begon te vormen, waren de DNA-codes in de matrix nog steeds zeer krachtig. Ze waren voor enige tijd slechts sluimerend aanwezig geweest, maar kwamen bij elke daad van geweld of oorlog vele malen krachtiger weer aan de oppervlakte.

Omdat dit systeem gevoed werd door angst en verjongde het zichzelf steeds opnieuw door het wegzuigen van de levenskrachtenergie van de mensen, wier angst werd opgewekt door hun gedachtevormen. Dit was daadwerkelijk een zeer krachtige vorm van een dynamisch energetische tweedeling die op de planeet heerstte, met haar dualistische historie.

De werking van de Universele Krachten.

Er zijn vele perioden in de geschiedenis geweest, waarin kosmische mogelijkheden voor de mens werden uitgezaaid die hen in staat stelden in harmonie samen te leven met de Universele Krachten. De meest recente periode was die van de Renaissance – een tijd waarin kunst en muziek de mensheid opende voor een mogelijke lichtbeschaving. Door de menselijke geschiedenis heen hebben veel vredelievende inheemse volkeren die planetaire levenskracht met hun bewustzijn bijgestaan op het gebied van liefde en harmonie.

Door de menselijke geschiedenis heen hebben veel vredelievende inheemse volkeren die planetaire levenskracht met hun bewustzijn bijgestaan op het gebied van liefde en harmonie.

Er was een beweging van vele wereldregeringen die onder controle van de Matrix stond en die uit was op de vernietiging van deze onschuldige mensen. Hoewel grote delen van de planeet werden beheerst door de Matrix, trad toch een verzwakking van het raster van de angst op als gevolg van de beweging van het licht, die werd opgewekt door deze Renaissance.

De ineenstorting van het raster.

In het begin van de jaren dertig van de vorige eeuw, begon het raster van de angst ineen te storten. Een golf van kosmische energie vormde het startsein voor het ontwaken van het massabewustzijn. Er vomden zich theosofische samenlevingen en veel mediums begonnen licht te channelen door het grid heen. Het grid begon daardoor te verzwakken en de matrix werd radeloos.

Als daad van zelfbehoud creëerde de matrix daarop, met de assistentie van lager vibrerende buitenaardsen, de Holocaust, door manipulatie van de wereldregeringen, die oorspronkelijk deel uitmaakten van de Wereldraad van Diametici. De Eerste en Tweede Wereldoorlogen werden door middel van allerlei geestesvormen en holografische manipulaties opgewekt.

Het was daarbij de bedoeling om een terreur te scheppen die zo groot was, dat het raster van de angst de planeet zou opsluiten in een matrix van de geest, hetgeen voortdurend zou zorgen voor het voeden van de matrix met laagvibrerende energieën die door die angst werden opgewekt.

Het boek van HG Wells is dus niet zomaar 'uit de lucht gegrepen'..

De Duitse en Russische concentratiekampen, alsmede de atoombommen op Japan, waren bedoeld om een dermate omvangrijke terreur te creëren, dat ervoor zorgde dat daardoor het vermogen van het menselijk DNA om het licht van de creatie te gebruiken en op te wekken, zou veranderen.

De zielen zaten gevangen in pseudo-dimensies, die een soort holografische gevangenissen vormden. Deze zielen herbeleefden de terreur keer op keer en waren niet in staat op te stijgen naar het licht. Het was de bedoeling om het angstraster op slot te doen en de mensheid te gebruiken als instrument van robotcontrole, die ontworpen was door DNA, teneinde de matrix te dienen. (Dit thema is terug te vinden in het briljante werk van H.G. Wells – ‘De Tijdmachine’)

De Tijd van Verlichting staat voor de deur. Kosmische krachten lossen het angstgrid op en openen de CODE van GOD in het menselijk DNA.

We ontwaken als gevolg van het karakter van onze schepping en laten onze eigen gefragmenteerde zielen los op het licht, zodat we de matrix kunnen helen met onze LIEFDE.

Voorwaar een magische tijd om in het lichaam te vertoeven op Aarde – in deze grootse tijd van transformatie en ontwaken.

Advertentie

275 thoughts on “De Atlantische Matrix en ’t Ontwaken van de Mensheid

 1. heb ook diabetis 2 en ben opzoek naar iets dat me kan helpen daar ik bijna niet meer kan lopen en staan kan ik ook niet gaan fitnise of oefeningen doen di zou ik wel moeten doen daar de suiker niet omlaag wil ben 70

 2. Wie een overdrachtelijk epos over verdwenen landen beschavingen en zoals Atlantis en het verloren paradijs sinds Adam en Eva in de geest van mijn geliefde 131313 Judith Moore wil ervaren, doet er goed aan beslist te kijken naar het unieke theaterstuk ‘IN DEN BEGINNE’van Bram Vermeulen [uitgezonden door de NPS en te vinden via Vimeo.nl of ‘Google tv’. Een ‘third-eye opener’van jewelste1

 3. @Allen en @Shaun (nav reactie over Thomas Campbell – ex NASA en atoom believer..;-))

  Bekijk – als jullie bereid zijn over ‘alles’ wat je ‘weet’ opzij te zetten 😉 – eens het werk van Walter Russell.

  Tesla zei oa. over het werk van Russell (waren vrienden en waarom kennen wij Russell niet tot nauwelijks…):

  “Tesla recognized the wisdom and power of Russells’ teaching and urged Russell to lock up his knowledge in a safe for 1,000 years until man was ready for it.”

  Op deze site kan je het merendeel van zijn boeken downloaden en lezen:
  http://www.feandft.com/

  Russell onderzocht de oorzakelijke kant en niet de effecten – zoals MS wetenschap dit wel doet.

  Cheers,
  Marco

  1. De link kon niet geopend worden, pagina onbereikbaar en zo.
   Nu heb ik een nieuwe zoekmachine -met nederlandse roots- die niet gevolgd kan worden, Ixquick, die heeft zelfs een beveiligde optie om te zoeken. Deze zoekmachine is onafhankelijk en kon wel diverse sites en linken over het werk van Russel openen.
   Een paar jaar terug heb ik aardig wat pagina’s over Walter Russell gelezen en ik ben erg onder de indruk van zijn werk. Dit zou in het onderwijs verplichte kost moeten zijn. Naar mijn idee.

  1. Inderdaad Martijn, commentaren lezen van anderen elders, doet ook een deugd, denk je dan dat je altijd de enigste bent in Nederland met zulke uitspraken. Hierop wtk zijn we nogal netjes…

  2. Hehe, ik geniet dikwijls van de reacties daar. Wat niet recht is is krom zeg maar…

  3. Tja Martijn , als je dat intervieuw met Niburu kijkt en hoort wat hij zegt op ong 10 min. Ik ben daar zelf ook geweest , zo’n walking talking portal . Stukje bij beetje begon ik te beseffen dat er iets niet pluis mee is en een paar jaar terug heb ik al die energie uit mijn systeem gegooid . Misschien dat ik daarom flip als ik die opnamen zie , herkenning . Voor hem is het waarschijnlijk het gevoel om deel van een groter plan te zijn , zichzelf overgevend aan wat zich manifesteerd .
   Voor mij is het een herinnering aan een teerput waar ik uitgekropen ben .

  4. Het na genieten van elders geeft per publiek toch altijd weer zoiets ik dacht dat ik de enigste ‘GEK’ was die er niet heilig van overtuigd was. Ja op newburu is het altijd taart gooien rij geweest, niet normaal wat je daarom je oren kunt verwachten. Soms hele vrachtladingen tegelijk, tot je hele adres op straat tot de AIVD die spontaan bij je op de koffie langs komt. Wij hebben tenminste als drop feedback nog Wblog van G.A.I.T.Y. en ‘MALLEMOEDER’ die ons zwart maken tot in de treuren. Soms nog lachwekkend ook als je leest hoe ver men naast de target zit.

  5. Modder gooien is makkelijk , lekker goedkoop vermaak , dat mekkerbeest en die sluipwespen vinden dat leuk .
   Ik vind het de kunst om te doorzien wát wát is , daarbij ook nog het perspectief te zien . Wat voor de één een hele openbaring is , is voor de ander al uitgekauwde onzin etc .

  6. Dat is nou die dualiteit, mee kijken in het kampement van de tegenstander om te zien hoe het er daar aan toe gaat, men rent altijd weg voor het duister om ergens elders te willen schitteren in praal en pracht. Hahaha je kan het ook dus van de andere kant bekijken om de volgende ronde van rotte tomaten en eieren te voorkomen, bukken helpt ook niet altijd…

  7. @John, ken je het werk van Thomas Campbell ?
   Dat gaat verder dan de holographic universe ideeën en zijn model verklaart, met slechts 2 aannames, de samenhang tussen fysiek, non-fysiek, metafysiek en bewustzijn. Objectieve & subjectivieve realiteit. Bovendien overbrugt het model de relativiteits theory en de verschijnselen uit de Quantum mechanica (particle/waveform dillema & entanglement). Virracocha: “what you see is not real, what you don’t see is real, when you know what you can’t see, you know what to look for”.
   http://www.youtube.com/watch?v=-RMOGFaOLSQ
   @EE Atlantis = de tijd toen Al ’t Land Ijs was.

  8. Ik ben benieuwd of een enkeling van jullie hier dan ook van kan ‘genieten’…Onder het mom ‘wat niet krom is hoeft niet recht getrokken te worden (met de groeten aan Grenswetenschappers en Skepsis-ci…)

   http://www.robbertvandenbroeke.nl/nieuws

   Met toestemming van Robbert (en overige wezens…) gaan wij binnenkort diverse experimenten doen (sacred space, intentie, soundhealing) en filmen terwijl Robbert fotografeert. Dus wordt vervolgd!

   Een derde stukje HealingSoundMovement TV-special met Robbert staat morgen online, hierop is bewijs te zien dat wij Robbert ook hebben gefilmd terwijl hij de foto’s in de gang nam (waarop dus in onze aanwezigheid een ‘lichtwezen’ verscheen). Robbert had niets in zijn handen, had geen shirt met zakken en alles is ook nog eens gefilmd door de derde getuige, Janet Ossebaard. Geen trucage mogelijk dus…Maar ja, voor de ongelovigen: de ‘power of disbelief’ is ook een sterke energie natuurlijk 😉

  9. @ Shaun, dank, bijzonder!

   @ Iedereen: voor degene die nog wilde zien dat er ook gefilmd was in de gang bij Robbert van den Broeke toen hij foto’s nam (met de camera van graancirkel onderzoeker Janet Ossebaard) waarop een ‘lichtwezen’ verscheen, zie straks:

   http://youtu.be/x76ko5eMdsI (dit ben ik nu aan het uploaden en ik ga nu toch echt slapen).

   Belangrijker dan ons af te vragen of dit trucage is (wat ik dus persoonlijk kan beamen dat dit niet geval geweest kan zijn-zie ook de nieuwe opnames op de website van Robbert), is de vraag wat die afbeelding nu inhoudt, hoe dit op de camera is verschenen en wat de ‘boodschap’ zou mogen inhouden. Daarover de volgende keer nog een aparte uitzending, waar we kritisch zullen kijken naar mogelijkheden en vragen die dit oproept (en dat zijn er vele blijkt al snel).

  10. @John, je hebt helemaal gelijk, het is irrelevant of het trucage is.
   Wat de afbeeldingen zijn is informatie. Robbert ‘raadpleegt’ deze informatie.
   Wat Robbert niet lijkt te doen (of aan het ontwikkelen is) is raadplegen middels unieke adressering. Het resultaat lijkt dat hij verschillende soorten onsamenhangende of vage informatie krijgt. Vergelijkbaar met zoeken op Google Images naar “alien”.
   Vervolgens wordt de informatie gepresenteerd middels voor hem begrijpelijke metaforen.
   Als de informatie voor Robbert beter te begrijpen zou zijn via engelen dan krijgt hij de informatie van ‘engelen’. Anderen hebben het over hun ‘gids’ of horen ze stemmen of zien ze aura’s. Maar ze maken allemaal dezelfde intellectuele misinterpretatie: De kaart (map) van een landschap is niet het landschap zelf. De kaart is slechts een metafoor van het echt landschap. Dit is de illusie dus in wezen is de realiteit al een soort trucage.
   Robbert heeft het al over systeem, grotere bewustzijn, bibliotheek.
   De realiteit is een perspectief op een fractal proces, al je dit begrijpt dan is het logisch dat wij virtuele realiteiten maken, wat wij maken weerspiegelt wat wij zijn. Bewustzijn zal ontstaan binnen complexe computer systemen en als die ontwikkelt zullen zich gaan afvragen wie de ‘god’ is die hun realiteit creëerde.
   Ze zullen zelf ook virtuele werelden maken en daarin ontstaat op den duur ook bewustzijn. Dit alles vind plaats in een supersysteem (groter bewustzjn, larger conciousness system) en daarom heb je toegang tot alles.
   Maar het doel is niet om het systeem te hacken, het doel is om te leren, om volwassen te worden, om te ontwikkelen, om je entropy te verlagen.

  11. Je andere vragen “hoe dit op de camera is verschenen en wat de ‘boodschap’ zou mogen inhouden”.

   Technisch werkt het als volgt: Er zijn regels in deze realiteit, er is onder andere onzekerheid en onwaarschijnlijkheid. De verhouding tussen onzekerheid en onwaarschijnlijkheid is manipuleerbaar middels je intent.

   Als een fenomeen onwaarschijnlijk is, dan heb je zeer veel onzekerheid nodig om het fenomeen te veroorzaken.
   Ook bestaan er regels zoals het handhaven van historische consistentie, iets wat al is geactualiseerd kan niet zomaar gedeactualiseerd worden, dat kan alleen als de historische consistentie niet dusdanig wordt aangetast dat het een hoger entropie voor het systeem oplevert, het gaat gewoon niet.
   Er zijn uitzonderingen mogelijk, alles is mogelijk maar de regels zijn er niet voor niets.
   Als je om de juiste redenen (geen ego, geen angst) de juiste intent opwekt, dan kun je regels buigen of breken mits de gevolgen verwaarloosbaar zijn.

   Terug naar Robbert, hij heeft een sterke intent en raadpleegt daarmee de database, er is voldoende onzekerheid in de camera, in de lichtomgeving etc.. om de resulterende informatie te kunnen fotograferen en het is steeds minder onwaarschijnlijk dat hij een resultaat krijgt omdat hij zich ontwikkelt.

   De gevolgen voor het systeem zijn minimaal, mensen die het niet aan kunnen, beroepen zich op trucage, niks aan de hand, je kan je boodschapjes nog steeds doen en je patatjes opeten.

   Wat de ‘boodschap’ inhoud is voor iedereen anders, dit is een statistische subjectieve realiteit. Voor sommigen kan het levenspad wendend worden, die worden dan ‘wakker’ en gaan zich afvragen hoe dit kan, een mooie resultaat.
   Anderen gaan er alleen over discussiëren en wie weet waar dat allemaal naar leid.
   Het ongelooflijk mooie van een fractale proces is dat wijzigingen op een subniveau doorwerken in het superniveau (alle niveaus).
   One thought can change the world.

 4. DE GROTE EINDSTRIJD IS BEGONNEN! Jullie wilden actie, jullie wilden resultaat, en dat hebben jullie nu als je bepaalde mensen volgt die een reputatie hebben opgebouwd in het succesvol ontdekken van de waarheid. Een enorme organisatie van honderden verschillende mensen staat klaar om de criminelen te arresteren die de afgelopen tijd achter de meest cynische en winstgevende misdaden hebben gezeten jegens jullie.
  De omvang van dit project zal ervoor zorgen dat de media wakker wordt want het zal onmogelijk zijn het te negeren. Dat wordt het begin van een meer open verslaggeving die naar waarheid wordt weergegeven en niet alleen voor het schokeffect wordt verpakt. Eindelijk gaat de doorbraak plaatsvinden want die is ver over tijd. Het is belangrijk kalm te blijven en de onthullingen niet een valse impressie te laten creëren van alle bijbehorende zaken. De tijd zal leren dat degenen die betrokken zijn bij het voor het gerecht brengen van de schuldigen namens de mensen hebben gehandeld en dat er geen bijbedoelingen aan ten grondslag hebben gelegen.
  Het schoonmaakproces beslaat veel verschillende gebieden van het leven en ruimte maken voor de interim-regering is een essentiële eerste vereiste om de veranderingen soepel te laten verlopen. Wees ervan verzekerd dat wij de wijze …..
  verder lezen: http://www.niburu.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=2467:contact-de-grote-eindstrijd-is-begonnen-4-4&catid=16:galactic-federation&Itemid=29

  1. @Willie
   Yep! Ben net klaar met lezen! In april wordt het definitieve startsein voor disclosure gegeven. Heeft wellicht met Pasen te maken. Symbolischer kan bijna niet. De FEMA-kampen van de kliek worden binnenkort door henzelf bevolkt. Van timing gesproken : net nu gaat onze bank voor 5 dagen plat om hervormingen door te voeren!!
   Niet vergeten om voor ong. 1 week alles in huis te halen wat je nodig hebt.
   Het wachten valt nu echt zwaar.

  2. @Willie
   Bis! M’n eerste reactie werd de sterren in geschoten……..
   Ben net klaar met lezen. Grandioos!!!! April wordt de maand waarin alles voor iedereen zichtbaar wordt en het startschot zal worden gegeven.
   Toch niet vergeten om voor ong. 1 week alles in huis te halen wat je nodig hebt.

 5. Helemaal Top John en Robbert!!!! Ik heb net gehele interview in 1 ademloze teug genoten en gezien, Robbert isz 300% ECHT, maar dat was mij al in 2005 direct duidelijk, het deed mij toen verschrikkelijk pijn die domme Skepsis verdachtmakingen over dat het doorgestoken kaart zou zijn. Het is ECHT, waarom? Omdat Robbert ECHT isz, echter kan niet, bovendien heeft zijn verschijning een onmiddellijk rustgevend effect op mij, en als ik iets moeilijk kan vinden dat is het Rust, therapeutisch typje voor mij mag ik wel zeggen, geweldige intense gast, dat ie nog veel mag laten zien aan Ons…

  Voor mij is dit het interview der interviews, stel dat dit het enige Interview zou zijn dat John heeft geproduceerd, dan zou dat al de hele Healing Sound Studio rechtvaardigen.

  Heeeeh Teszzz waarom doe je niet een keer iets met Studio John? Zou echt bij jou passen volgens mij. En troost je, die Robbert heeft zo eng diep in de put gezeten, verschrikkelijk wat een gemartel, dat je niet de enige bent, het schijnt er bij te horen.

  Helder gevoeligen zijn volgens mij ook regelmatig beest achtig wreed voor elkaar, net als vrouwen onder elkaar..

  HealingSoundMovement TV aflevering 16 Robbert van den Broeke
  http://www.youtube.com/watch?v=6UvVyGSmNx4

  1. Dank Hyper, ik kan alleen maar zeggen dat Robbert voor mij overkomt als puur, oprecht, zuiver, liefdevol zeer gevoelig. Een mooi mens dus en ik zou zeer teleurgesteld zijn mocht ik en vele mensen bedrogen zijn/worden.

   Maar mijn gevoel vertelt me dat dit niet gaat gebeuren, Maar wie ben ik) Ik denk dat dit eerder een belangrijk positief staartje zal hebben (zeker aangezien de ‘verschijningen’ eerder een signaalfunctie hebben, dan als fenomeen aan zich het meest van belang zijn, het gaat om het bewustzijn denk ik).

  2. Sorry, maar ik heb net het filmpje gekeken van Robbert van den Broek op yt.
   Het verschijnt een buitenaards wezen….
   en dan niet alleen intelligent maar dus ZEER intelligent….het valt me buiten-gewoon-aards zwaar om dat te geloven…ook heb ik een bachelor 🙂

  3. Dat iets buitengewoon aards zwaar valt om te geloven, wil echter niet zeggen dat dit geloof de realiteit reflecteert natuurlijk. Of wel, of deels. Wie zal het zeggen? Ik zeg namelijk ook niet dat ik er blindelings van uit ga, dat alle afbeeldingen die ik zie niet gephotoshopped zouden kunnen zijn. Ik kan er weinig over zeggen.

   Ik ga alleen maar uit van de ervaring die ik heb opgedaan met Robbert (niet alleen de verschijning van die 2 merkwaardige foto’s in onze aanwezigheid – zie nabespreking in deel 2 hieronder -, maar vooral ook de verschijning van Robbert zelf).

   Robbert maakt op mij een rustige, liefdevolle en betrouwbare indruk. Maar sommige politici lijken ook het beste voor je te hebben. Ik laat het dus in ‘mijn midden’ en ben benieuwd wat jullie gevoel en mening is, that’s all…

   Hier staat deel 2! http://www.youtube.com/watch?v=gr-thxuqulo

  4. @ paul en cosmic: hoe leuk ik de foto ook vind…ik denk niet dat je een dergelijke afbeelding voor elkaar krijgt bij het simpelweg maken van een foto met getuigen naast je…, jij?

   Ik denk dat de reakties beter inhoudelijk zouden kunnen ingaan op het gesprek en de beelden met Robbert. Mijn overtuiging of mening of titel vind ik niet zo relevant, wel de mogelijkheid dat hier iets unieks gebeurt. Eeen aankondiging? De sluiers langzaam weghalen? De conditioneringen en geloofsovertuigen beetje bij beetje afbreken? Zou het kunnen?

   Wat als? Zou het niet de meest belangrijke ontdekking zijn in deze tijd (naast andere informatie mbt de multidimensionale wereld, welke dan ook)? Als het waar is?

   En anders hebben we in ieder geval een bijzondere avond meegemaakt en kan ik altijd nog aandelen zien te krijgen bij Adobe. Ik vraag namelijk niemand wat aan te nemen, voel en denk voor jezelf, maar hou een slag om de arm/geest als je het simpelweg niet weet…

   Hier staan alle links naar de dleen en korte video impressie:

   http://www.healingsoundmovement.com/hsm-tv.html

  5. @ Janee, in mijn boek Blauwdruk komt de holografische werkelijkheid zeer uitgebreid aan bod (en ook de multidimensionale werkelijkheid). wat ik de ‘werkelijke werkelijkheid’ noem (de Blauwdruk) bestaat kort door de bocht gezegd uit een wereld van frequentie, resonantie, coherentie, intentie en bewustzijn, eeen wereld waar geluid, lciht en informatie overdracht de onderliggende werkelijkheid vormen van de ‘hardnekkige illusie’ die wij materie noemen.

   Dus wat is nu ‘echt’ in deze ‘illusie’ (Maya) wereld? Dat houdt echter niet in dat we hier niet te maken kunnen hebben met ene echt fenomeen, en dat de foto’s echte projecties of manifestaties zijn van een ‘hoger bewustzijn’ of ‘andere levensvorm’.

   Als onze realiteit holografisch en multidimensionaal van aard is, wat geeft ons dan het recht om aan te nemen dat wij de enige levensvorm zijn die hier hun werkelijkheid mee mogen beinvloeden en/of vormen?

   Het gaat mij er alleen maar om open te blijven staan voor andere mogelijkheden en in gesprek te gaan met elkaar, juist vanuit een ‘eenheidsbewustzijn’ waar we misschien wel voor worden klaargestoomd.

  6. JaNee…in Japan zijn ze al bezig om hologrammen te maken die je kunt aanraken….met deze techniek denken ze aan b.v. virtuele lichtschakelaars in ziekenhuizen om besmetting te voorkomen of…je haalt een boek uit een virtuele boekenkast en bladert als het ware…
   http://www.youtube.com/watch?v=XagI0s1_28I

  7. Ja geweldig John en Monika al die ontwikkelingen, hoorde ook laatst door de frequentie verhoging van de aarde wordt de sluier steeds meer opgetrokken. De 4de dimensie wordt dan zichtbaar. (spannend?)

  8. Ik ben er van overtuigd (beschrijf ik ook in mijn boek) dat niet alleen ons geheugen holografisch wordt gedistribueerd, maar dat ook onze perceptie holografisch van aard is.

   Ik heb me als neuropsycholoog altijd afgevraagd of ons brein (in feite non-lokaa;l gezien al onze cellen en DNA) niet eerder moet worden gezien als een zend/ontvangstation van frequentiepatronen en interferentiepatronen (velden van informatieoverdacht), ipv een biochemisch en zeer lokaal werkend netwerk.

   En wat dacht je van de ‘gekruiste’ hersenbanen vanuit de ogen naar de cortx toe? Hologrammen worden ook gemaakt met kruislings aangeboden informatiebronnen die ene interferentiepatroon vormen, wat zich als het ware ‘ontvouwt’ door dit interferentiepatroon zelf weer (met dezelfde golflengte!) te bestralen met een laser…

   Perceptie is dus holografisch, als je de ‘codes’ weet op diepere ‘programmas’ kun je dus vanuit die onderliggende werkelijkheid, de ‘materie’ vormen/sturen/veranderen.

   En het bijzondere is nu, dat het verknippen van een foto de heelheid niet meer terugbrengt (behalve met wat lijm en aandacht). Maar in een holografische plaat bevat elk deel het geheel! In feite net zoals in ons lichaam dus, wat de razendsnelle communicatie en rugatie binnen en tussen onze cellen verklaart, veel sneller dan biochemische akties. Vandaar ook dat ik de toekomst van geneeskunde zie in informatie geneeskunde met holografische technieken en non-lokale informatieoverdracht (en vergeet ons bewustzijn en zelfherstellende vermogen niet!)

  9. deel 2

   op minuut 5:15, Het Tweede Zeer Intelligente Wezen boven de schoot van Robbert; daar heb ik van gedroomd vorig jaar toen Mirakel hier nog was en Dawn, dit is het wezen waarover ik het toen had, als Hem zie Nu, direct van Die Ken Ik…
   Wreed dat Mirakel en Dawn hier niet meer zijn, over Verraad gesproken, het thema is afgelopen nacht door Cozz weer goed neergezet / aangevoeld, er zijn hier verschillende entiteiten mensen op het forum hierooh die zich zo voelen, compleet Veld, ik probeer er wel over heen te komen, dat wel, niet makkelijk..

  10. Robbert komt op mij ook zeer integer en zachtaardig over en het valt me op dat hij niet gevoelig is voor “veren in de kont”. Ook heb ik toen hij zo verguisd werd in het verleden geen enkel moment gedacht aan bedrog. Daar acht ik hem toch te integer voor. Het zit er bij hem niet in denk ik.

  11. @ Hyper….waarom zijn de buitenaardsen zo kaal? Nergens een haartje te bekennen. Zal de homo modernus zich daarom van al zijn haar ontdoen?
   Of zijn er misschien wel ook andere vormen en dan wel met veel haar…. 🙂

  12. Hmmm, had het nog niet gezien, zie nu Robbert uber Robbert.
   Ik mag die gozer niet al vanaf de eerste keer dat ik hem zag. Mijn mening hoor, lees alleen de meeste mensen heel snel door. Ik zal wel te vakjesdenkerig zijn of zo…

   Oplichter eerste klas.

  13. Martijn, ik weet niet of die een oplichter is….maar ik denk dan eerder aan soort mind-controlled….ingebouwde chip of zo. Hij ziet het wel maar ‘gemaakt’….but who am I?
   Er zijn wel mensen die aura’s kunnen zien…
   een gevoel voor bepaalde dingen hebben we waarschijnlijk allemaal maar zo een soort aliens, zeg maar de ‘klassieken’…ik weet het niet

  14. De meeste fenomenen als deze, net als bewegende objecten, zijn fake. Die dingen die echt lijken te zijn komt dan door bepaalde mensen in huis. Net als Robbert bv. Als die projecties al echt zouden zijn, zijn het zijn projecties en heeft het niets met hoger bewustzijn of andere entiteiten te maken dan een uitvergrote kermis uit zijn hoofd. Als we echt ver gaan dan kunnen we dingen laten gebeuren, ontstaan. Doen wij, met onze geest die veel meer kan dan men denkt.

  15. Haar is de antenne van je ziel. Jezus wordt ook altijd afgebeeld met mooi lang haar net zoals de engelen (engelenhaar).

  16. Klopt Willie, Robbert mist iets wat veel mensen op aarde ontzettend parten speelt, nul komma nul gewiekstheid, 300% puurheid, en het beste bewijs isz nog wel dat als ik nu naar deel 2 kijk dat ik mijn ogen nauwelijks van Robbert af kan houden terwijl Janet spreekt, Janet is erg knap voor mijn body mind computer (David Icke) maar ik raak niet door de war door haar knapheid, dat isz een enorm pluspunt voor Janet, zuiverheid heelheid, en Robbert z’n kracht is z’n absolute puurheid, wat ik ook heb isz dat als Robbert even naar de camera kijkt dat het dan geen Film meer isz, hij kijkt naar je, mij, Direct, Bam, dwars door de Film heen, precies wat ik nodig had, dan word ik rustig, dan ben ook ik gekend… Ik snap wel dat juist ook die kale Aliën hoog intelligenten ook graag bij hem langs komen, Intelligentie isz het moeilijkste zwaarste gewicht dat langdurig gedragen moet worden in het Heelal, als je het mij vraagt… Intelligentie maakt snel Angstig..

   Je hebt ook wel harige wezentjes Monika, neem die Nordic blonde vrouwelijke Aliën die voorbij kwam, haar naam begon met een D, de D van Dawnie..

   Willie jij voelt heel dichtbij, ik wil ook wel iets met Monika maar ik weet nog niet wat (niet ordinair)..

   omg, jah mijn haar is nu behoorlijk lang, dicht haar met een stevige krullende speelse slag er in, de voorjaars Tondeuse staat klaar, het begint zo’n vacht te worden maar wel moooiii hoorrrr, eigenlijk zou ik het netjes een beetje vakkundig moeten laten bijpunten, zonde van die mooie krullen en bakkebaarden (geen Ossebaarden), Tondeuse is makkelijker en zelfs dat staat me ontzettend goed, van 13 cm naar 3 millimeter, mijn kop kan dat goed hebben.. voel me dan meteen weer een Marinier..

   Monika, als je creatief wat wil bij verdienen (niet ordinair), kwestie van koppen bij elkaar steken, boeren genialiteit van Cozz en ervaring, mijn brain bellen gemengd met rebelse moeder Willie ervaring en Dick is ook verschrikkelijk zwaar gewicht, maar ik bedoel, Iets doen dat Ons Veel surplus over Unit Energie geeft, niet alleen maar Alleen, wel heel zelfstandig, niet continu plakken, maar super Khem z’n werk laten doen, vooral voor die einzelganger achtigen heeeeeeel belangrijk en juist ook voor diegenen met het geschonden Vertrouwen en de Intelligente Angstigen en de Control Freakszzz…

  17. @Hyper, dat ie zelfs jou zo kan betoveren, dat maakt hem zo eng. Ik ken dit soort mensen maar al te goed. Jezus met z’n lange haar, dat is ook weer zoiets. Ik heb ook lang haar gehad maar het zat me alleen maar voor m’n ogen de hele tijd. Daarna kort geknipt en paars geverfd. Was ook wel leuk voor in m’n examenjaar. Jammer genoeg konden bepaalde boeren dat niet hebben en werd ik steeds voor homo uitgemaakt. Bijna 10 jaar getrouwd nu, met genoeg jongens onder de douche gestaan hoor (voetbal) maar daar werd ik nou niet opgewonden van. Lelijke mannen. Als ik al mannen aantrekkelijk zou vinden, dan zou ik Robbert ergens onderaan zetten en Janee ergens bovenaan. Ach, dat is slechts uiterlijk. Van binnen is dat van mij dus ook zo omdat ik alles tegelijk inlees als ik iemand zie. Kan ook van een foto. Misschien vinden jullie mij ook maar een eikeltje eerste klas, vanaf de foto. Ach, het kan me niet zo veel meer schelen wat een ander van me vindt. Door ervaring leert men en met een bedrijf waar je soms gewoon teveel mensen mee ontmoet, voel je gewoon wie goed is en niet. De meest aardige mensen zijn niet voor niets aardig, dat komt gewoon omdat ze je super intelligent proberen te naaien. Dat is mijn ervaring.

  18. @ Martijn, dat is een goede….precies, we creëren met onze geest!
   JaNee heeft ook mooi haar 🙂

  19. Even niet over Robbert hier, veel mensen die geesten en entiteiten hebben waargenomen zijn zelf medium of waren in de buurt van een medium. Deze creëren iets buitengewoons, soms heeft niemand het in de gaten, met hun geest. Zo ook vaak met zwaar verstandelijk gehandicapte of getraumatiseerde mensen. Ze kunnen objecten laten verschuiven om familieleden de stuipen te laten krijgen. Dat is hun enigste manier van uiten dan nog. Ook kan het komen door bv. glaasje draaien of hoe heet dat bord ook weer, om geesten op te roepen. Je klooit dan met je geest en in een collectief werkt het nog sterker. Als er één gevoelig persoon is in zo’n groep, dan heb je de poppen aan het dansen (letterlijk en figuurlijk). Ik vindt deze spielerei een beetje te link, de energie wordt gefixeerd op één punt en dan weet je nooit wat de uitkomsten zijn. Het occulte heeft voor mij niets met spiritualiteit te maken. Het occulte is eng en vernauwend, waar spiritueel juist ruimte en openheid geeft. Het is geen speelgoed, voor wie het dat wel is, je hebt een flink probleem met je eigen psyche, doorzie het, je bent meer dan je geest alleen. Er is meer, daar hoeven ze me niet over te overtuigen. Let wel op dat in 4d je alles kan aantrekken, niet alleen leuke wezentjes, entiteiten, ook gruwelijke. De occulte dimensie is gevaarlijker voor je dan de derde simpele dimensie waarin we leven. Het is ook de dimensie waar bv. zelfmoord een veel voorkomend iets is. Het doordraaien van de psyche. De eenvoud heeft meer in z’n mars dan deze toestanden. Puurheid heeft geen grenzen. De occulte wereld wel, al konden we allemaal hocus pocus toveren, dan nog gebeurd dat allemaal in ons bewustzijn is dus vergankelijk en niet eeuwig. Die zogenaamde hogere wezens zouden zo maar iets heel anders van plan kunnen zijn met jou. Daarom, sta boven alle waarnemingen, ze komen in ons op, echt of niet echt, uiteindelijk is het allemaal niet echt (Maya).

  20. Zo zie ik dat ook wel Martijn het wordt ook wel de spiegelsfeer genoemd, is mij altijd aangeraden die met rust te laten

  21. @ Martijn , de spikker up de koppe .
   Ik heb wat meer zitten kijken van dit videomateriaal , het lijkt mij niet dat vd Broeke een neppert is en John Consemuller komt op mij integer genoeg over om niet met het videomateriaal te prutsen .
   Ik zou hem eigenlijk willen vragen wat hij ECHT voelde toen bepaalde manifestaties manifesteerden . Mevr Ozzybaard heeft het over een warm liefdegevoel …. hmm . Het openen van een portal heeft voor mij een slechte bijsmaak , die aliensmoeltjes zien er niet gezellig uit . Keren dat ik open portals meemaakte kwam er weinig goeds uit anyway . 4D Orion manipulators die voor mijn part lekker moeten blijven zitten waar ze zitten , hangen , zweven , drijven , liefst zinken .

  22. Cozz en Martijn heel raak, Er is inderdaad een enorme schaduw kant volgens mij aan die tweede blauwige intelligente kale Aliën die mij zo ontzettend bekend voorkomt.
   Maar het zal je familie maar zijn, als er een binding isz, dan is los koppelen wel praktisch en logisch theoretisch gezien, maar een verbinding en of binding met een meer oorspronkelijk Aards Iemand, dat achtervolgt me al mijn hele leven, lukt mij heeeeeeel moeilijk, daar zit um dusz de kneep bij mij…
   Het laat me niet los.

   Aah joh Martijn, precies zoals Cozz al eerder zei, een hele eigengereide eigenwijze kop waar je trots op mag wezen, laat Martijn maar schuiven, dat zit wel goed!!
   Het is alsof ik zowel hier op aarde als daar ergens in de hemelen mijn vader geweld moet aandoen, zo voelt dat al mijn hele leven.

   Een helderziende op straat die ik een keer zomaar tegenkwam zei tegen mij dat ik pas Vrij zou kunnen zijn als mijn VAder er niet meer isz, binding verbinding en trouw plus Veel Schade kunnen heel goed hand in hand gaan, misschien dat dit ook een overleveringsverhaal is voor de gehele Mensheid op aarde, dat we onze Ouderlingen daar boven face to face in de ogen moeten kunnen kijken en herkennen en erkennen eer we kunnen beginnen met ze werkelijk los te laten en de Schade naast de Vruchten die ze ons brachten samen op een schaal te zien liggen, het 1 ging niet zonder het ander, en in de nabije toekomst zijn we nog niet klaar met die Orianen (Aryanen Strijd) zegt mijn gevoel…

  23. Yeah, Ghostbusters, ook nog met het oude logo, die daarna was minder cool. Ik was er gek op toen ik nog zo’n 8 a 9 jaar was. Ik had ook zo’n ghostbusters huis, speelgoed dan he, spookslot, dat spel leek ook zo cool op tv. Uiteindelijk was het allemaal naaierij, kostte een hoop, plezier een beetje…
   Ghostbusters, thrill seekers, allemaal 4d gebeuren. Als kind heb ik me nogal wat van die wereld aangetrokken, of ik moest het schijnbaar meemaken. Als je echt met projecties te maken krijgt, als kind dan, dan wordt je echt heel benauwd en bang hoor. Het tussenrijk, het rijk van tovenaars, betweters, gelovigen, geesten. Bloedige wezens en totaal gedesoriënteerd raken, nee, liever niet. Of 4d echt is of een illusie van de breinen, dat is de zijnen. Daar durf ik niet te veel over te zeggen. Wel weet ik dat ik deze occulte wereld graag doorzie en eraan voorbij ga. Ik wordt er spiritueel claustrofobisch van zeg maar. Toveren, dat wil iedereen maar zie dan wel eerst door deze ellende heen. Anders ben je voor je leven de klos en kom nooit meer van deze materie los. Toveren is ook naar je hand willen zetten, naar wiens hand? Dat bedoel ik dus, eerst erboven kunnen staan, doorzien, voor je begint te spelen met vuur.

  24. Hyper, ik denk dat het een voordeel is als je een kind(eren) zou hebben om ouders beter te kunnen begrijpen….dus ook je eigen. Ze zijn gewoon ook maar kinderen van kinderen…en er zijn geen perfecte mensen.
   Als je iets niet wilt dan mag je dat zeggen zonder je ‘schuldig’ te voelen. Je legt het dan op het bord van de ander. Daarbij leert de ander. Het feit dat je vader je vader is, zegt niet dat je voor altijd aan hem loyaal hoeft te zijn. Het is in ieder geval niet bevorderend als je denkt pas vrij te zijn als hij er niet meer is….dat is in mijn ogen onzin…maar goed je hebt me niet naar mijn mening gevraagd, ik ben geen deskundige en een drs. of dr. heb ik ook niet 🙂

  25. Monika helder zoals jij zegt, pas heeeeeeeel laat in mijn leven, misschien nog maar 6 jaar geleden, pas toen begon het mij duidelijker te worden dat ik vreselijk langdurig abnormaal loyaal ben, en kan zijn, en erger, loyaal aan mijn pa en ma inderdaad, extreem gevalletje, als iemand mij ziet, dan vermoeden ze het niet, dat de vork zo in elkaar steekt, dan schrikken ze zich lam, inderdaad heb ik geen kinderen, maakt een wereld van verschil weet ik zeker, je moet dat ervaren denk ik, is niet voorstelbaar, heb ze niet, dus weet het niet hoe dat isz..

   ik moest van mijn pa zo’n 2 maanden terug, als een soort nood sprong, mij maar even “gek” laten verklaren bij de plaatselijke huisarts, de arme man die ik in geen 25 jaar meer terug gezien had, luisterde ademloos, hij had niet eens in de gaten dat ik al 2 en half uur non stop aan het praten wasz, schrok zich rot, zijn gewone werkweek schema opgeblazen, op een zeker moment wilde hij mijn geboortejaar hebben, ik zag water in z’n ogen branden, mijn uiterlijk gaat nog wel op zich, maar het is de manier van doen en denken die kennelijk totaal niet past bij mijn leeftijd, eeuwige jeugd…

  26. Terugkijkend kan ik begrijpen waarom ik begin te trippen , mekkeren en trappen als ik die footage van Drs John en Broeke zie , gewoon mijn alarmbellen die af gaan ( zei de Afghaan ) Niet dat ik die arme Drs John af wil zeiken of vd Broeke een lul vind , niet mijn intentie . Maar als ik ópen’ ben en zie iets wat niet klopt , deze 4D show dan gaat er iets los , zonder nadenken . Of dat goed of minder slecht is zal mij een biet wezen , ik mot die aliens niet , punt uit ! schop ze direct weer terug naar hun eigen multiversum als ik ze tegenkom , manipulatieve stukken stront zijn het . Dusz lieve aardige Drs John , please forgive my little rant&rave , for I know not better 😉

  27. Cozmic je hebt helemaal gelijk, het is nu juist een val waar heel veel intuinen, hogere intelligente wezens zijn geen 3D wezens maar heel anders van structuur dan wat je te zien krijgt via John’s filmpjes en Robbert. Veel te lage trilling shit om aan te nemen, triest dat er zoveel wanhopig daar in tuinen zo massaal. Daarom dat David Icke weer de puntjes op de i zet daarmee. Net als jij trap ik gewoon niet in die shit!

  28. @ Paul , in mijn geestesoog zag ik jou inderdaad als dat andere oudje bij de Muppets 🙂 David Icke heeft het op veel vlakken zo ontzettend bij het rechte eind , op andere vlakken kan ik hem ff niet volgen . Ook mr Kavissalis resoneert bij mij , het lijkt niet populair te zijn om dingen werkelijk te doorgronden . Liever een love&light sausje met een channeling van wezens die aangeven je meerdere te zijn .

  29. Hyper , aangezien je je mailbox nooit durft te open zeg ik het gewoon hier .
   Je bent gewoon een uniek exemplaar , zoals alle anderen in de wereld . Laat jezelf niet gek verklaren , laat de wereld gek verklaren maar niet jou . Emotioneel overgevoelig , so what . Je bent niet gek als je het even niet trekt in deze gestoorde werkelijkheid waar geaccepteerde leugens waarheid zijn . Waar mensen signalen afgeven die tegenovergesteld zijn aan wat hun mond zegt . Als deze signalen herkennen betekend dat je autist bent dan ben ik een superautist . Geloof maar in jezelf , de wereld geloofd in iets anders zeggen zuh . Hopelijk doet het je goed dat er mensen naast je staan , al is het op cybernivo , maar een muisklick away weet je mij en anderen te vinden .

  30. een beetje impopulair wil ik nog wel zijn, maar 99% niet populair lijkt mij moeilijk te verdragen, misschien toch maar eens overwegen, alvast oefenen door naar de professional hardcore grumpies Statler en Waldorf (Paul & Cozz) te kijken..

   zoooh heeeeh Paul het liegt er ook niet om wat David Icke daar allemaal zegt…

   sjeeeeh Tessz zullen we alsnog maar corporatieve amateur satanisten worden of zooh, anders moeten we een weg bezaaid met valkuilen, spijkers en rotte eieren gaan bewandelen, is ook niks, ik wil wel part time heilige zijn maar niet full time, veel te eenzijdig, de showbizz must also go on, en het duurt nog jaren voordat we in het meest verdorven 33ste graads piramide compartiment opgewaardeerd worden, tot dat moment zijn we officieel nog onwetend en dusz onschuldig, toch?

   Statler and waldorf (excellent)
   http://www.youtube.com/watch?v=14njUwJUg1I

  31. Cozz dank je dank je, ik zweer je er komt een Moment dat ik mijn Mail wel open doe en dan zie ik alsnog jouw posting daar!!
   OP dat moment ben ik weer deel van deze wereld, het is heel Psychisch het Idee wel, maar zo voel ik dat, en dan kan ik ook weer open staan voor andere mensen, ben een beetje heremiet kreeft in een schelp onder een steen gebleven het afgelopen jaar, zat me allemaal zo zwaar op m’n maag, maar de deuren gaan weer open, weet ik zeker 😉

  32. George gives his best , 6 hrs long , wie het daarna nog niet snapt….http://www.youtube.com/watch?v=v1N_kxpWdMA
   Hyper ik vrijwel nietz naar je gestuurd omdat ik weet dat je het toch niet leest 😉 geen probleem , hier en nu is wat telt . Weet gewoon dat je niet alleen bent , niemand die niet alleen wil zijn is alleen .

  33. sorry paul , ik was even afgeleid , even een emobrief aan de rest van mijn familie gestuurd , Cozmic style . Wat dat betreft zit ik nu ff in twee werelden .

  34. Mooi al die verschillende meningen en gevoelens hier gereflecteerd te zien. Een aantal zaken vind ik interessant. Het is inderdaad maar de vraag hoe belangrijk/intelligent/liefdevol deze wezens al dan niet zijn en wat dit voor ons zou moeten betekenen (het antwoord is natuurlijk voor iedereen anders).

   Een ander punt is dat ik van mening ben dat wij als wezens waarschijnlijk wel belangrijker zijn, in ieder geval voor onszelf (we are the ones we’ve been waiting for?)

   Een derde punt (lezers die mij kennen weten dit) is dat ik ‘mind over matter’, non-lokaal bewustzijn en co-creatie als belangrijke aspecten van ons mens-zijn beschouw. Het is daarom inderdaad maar de vraag of vliegende stenen een kunstje antizwaartekracht is of een demonstratie van de kracht van de (onbewuste?) geest bij bijv. poltergeist fenomenen (waarbij het vaak het gevolg is van geestelijke problematiek bij bijv. een puber in het gezin). The biology of belief or not to believe? Met ander woorden: wat zouden wij in deze holografische werkelijkheid zelf kunnen projecteren als een soort ‘stigmata’? Zijn wij niet de oorzaak die de illusie scheppen? En dan heb ik het nog niet eens over non-causaliteit of ‘backward causality’ (denk aan Rupert Sheldrake), waarbij het maar de vraag is of het effect niet de oorzaak schept vanuit de ‘toekomst’.

   Maar niettegenstaande dit alles, blijf ik het toch een intrigerend fenomeen vinden. Zolang we maar door blijven hebben dat de fenomenologie niet het belangrijke kunstje is, het gaat om het effect, de boodschap. Witte magie of zwarte magie, het enige verschil is de geprogrammeerde onderliggende intentie en het beoogde effect. Denk ik…

  35. @JaNee 53.19: Ja Janee (LOL) en wat dacht je van Simson of Samson, ik weet het niet meer? Ook in zijn haar zat (ziele) kracht! Dililah verleidde hem om zijn haar af te knippen (zochten zij zijn geheim?) wat hij niet deed en in een nacht hebben zij hem zijn haren afgeschoren waardoor hij zijn kracht niet meer had. Later (toen hij zijn haar weer had) heeft hij de zuilen van de tempel omvergeduwd met zijn kracht. Althans, ik meen dat het zoiets was. Kan ook zijn dat hij voordat zijn haren waren afgeknipt, de zuilen omver had geduwd (vanwege afgoderij?).

  36. @JaNee op 53.26:
   Je hebt gelijk JaNee, de spiegelsfeer moeten we niet in wroeten, daar worden we al door bespeeld en die entiteiten die daar de baas zijn hebben ook connectie en doordingen ook de Illuminatie We zijn al verdwaald aan deze zijde, laat staan als we die andere gaan onderzoeken en die entiteiten aldaar weten precies onze zwakke plekken en kunnen ons daardoor zeer gemakkelijk verleiden. Vanuit de spiegelsfeer worden we ALLEMAAL bespeeld: heb geen illusie hierover; het heet niet voor niets spiegelsfeer (de spiegelsfeer met zijn hiërarchieën heeft in de top een Witte Broederschap en een Zwarte Broederschap, vandaar ook goed en kwaad, maar geen Allen Goed!). MENS KEN UZELVE is eerst geboden! Wie kent zichzelve? Wie is zichzelve? Wie is van nature? Wie laat geen sporen na?
   @cozmic op 53.28: over Robbert van den Broeke heb ik geen oordeel, kan ik eigenlijk ook niet hebben. Wat ik zie is dat het een man is met een zachtaardig en open karakter is en die fenomenen meemaakt. Het zal allemaal wel waar wezen; het bestaat ook. Of wat hij ziet ook echt is zoals het zich voordoet, dat kan ik ook niet beoordelen, misschien wel, misschien niet, tenslotte is de spiegelsfeer (gene zijde) nog bedrieglijker dan
   deze zijde! Robbert heeft ook zijn functie hier en zijn eigen ervaringen te doorlopen. En drs. Consemulder is m.i. ook integer bezig, hij heeft een open onderzoekersgeest (hij zou eens De Engel van het Westelijk Venster van Gustav Meyerink moeten lezen). Ik denk niet dat het op ons pad ligt om die dingen op te gaan zoeken. Als het zich aan je voordoet is het tijd om dan te bepalen hoe je er mee om zal moeten gaan en of je er wat mee doet. Mijn leidraad zou zijn: is/werkt het verlossend/bevrijdend? Ben ik een nieuw mens, een waarachtig verlost mens die de naam Ware Mens mag dragen?
   @HyperAlert op 53.31 en verder:
   He Superbe HyperAlert: je bent net zo normaal en abnormaal als iedereen. We zitten al allemaal in een “gekkenhuis” en als het aan mij ligt ben jij behoorlijk aan het genezen! Jij bent iemand die de mensen lekker op een ander been kan zetten, ze ff uit het lood doet slaan en dat is absoluut nodig!
   En je familie? Ja, er is ook zoiets als familiekarma. Loskoppelen die hap! “Wie vader en moeder niet verlaat om Mijnentwille, kan Mij niet volgen”. Dus, al het oude (ons heden en verleden bekende) achter ons laten zodat er plaats gemaakt wordt voor Het Nieuwe Oorspronkelijke, de Waarachtige Mens, de Ware Adam. In dat proces gaan staan kan een tijd duren, misschien zelfs een leven lang, maar als het bewustzijn er is kan de ondergeschikte wil zich hieraan overgeven. Dan wordt de binding losgemaakt.
   Vader, moeder, zus, broer, neef, nicht, oom, tante, opa, oma, vrienden en vriendinnen, ze zitten allemaal in onszelf. Wij zijn het zelf allemaal!
   Hyper, wij doen continue Onze Vader/Moeder geweld aan, dat doen we allemaal zolang wij ons als Verloren Zoon/Dochter niet afkeren van de varkensdrek. Er wordt op ons gewacht, al eonenlang. Er worden liefdevolle armen naar ons uitgestrekt, maar Het Licht dwingt niet.
   Op een bepaalde manier had die helderziende wel gelijk Hyper. De familiebanden kunnen soms zo sterk zijn dat het, voor sommigen die dat willen, praktisch onmogelijk is die banden door te knippen teneinde de eigen weg te volgen. Waar die helderziende het over had heet etherbloeding. Als ouders komen te overlijden vindt er etherbloeding plaats, heeft met het bloed te maken: bloed/familieband. Dat kan de kinderen opeens vrij maken dus. Er komt mij nu iets in mijn kop: bij de kruisiging (m.i. symbolisch) werd gezegd door sommigen in de menigte: “Zijn Bloed kome over ons en onze kinderen”. Ook zoiets maar dan omgekeerd, een geestelijke erfenis?
   Hyper, ik heb, echt waar, een enorme bewondering voor je! Ik heb het voor iedereen, maar voor jou in het bijzonder omdat je zo oprecht bent je pijn, in je verwondering en wat je allemaal zo meemaakt.

  37. Oh ja Hyper, als je je vader en moeder loslaat (dus niet alleen het oude bekende, maar ook echt je vader en moeder), ga je ze in een ander daglicht zien en ga je ze echt liefhebben. dan verdwijnen al je bezwaren etc. Het zijn ook maar slachtoffers van hun omstandigheden.

  38. @ Hyper 53.31 Interessant wat je daar over je vader schreef. Dat je een helderziende op straat tegen kwam die tegen je zei dat je pas Vrij zou kunnen zijn als je vader er niet meer is. Ik was gisteren jarig en had op mijn verjaardag een Tzolkin workshop met allemaal Rode Slangen. Gisteren was de dagenergie van het zonnezegel Rode Slang (dat is mijn scheppingsenergie mijn innerlijke kracht)op toon 10 (dat is de bewegingsenergie van de manifestatie).
   Het betekent zoiets dat het komende jaar ik wordt ondersteund door de energie van mijn eigen zonnezegel (de Slang staat voor passie, voor het leven vanuit het instinct). En de toon 10 van de Manifestatie betekent dat ik het dit jaar hier op Aarde mag neerzetten. In dat opzicht kwam gisteren ook de Verbinding met de voorouderlijke lijnen aan de orde. En dat gebeurde natuurlijk niet voor niets, want ik voel, blijkbaar net zoals dat bij jou het geval is, dat ik nog niet geheel Vrij ben van de Verbinding van mijn vader en de voorouderlijke lijn van mijn vader.

   En gisteren is in die workshop voor mij heel veel duidelijk geworden hoe dat komt, waarom we nog niet altijd in onze eigen Kracht kunnen blijven. Zoals je weet kan er zonder Donker geen Licht zijn. We hebben het Donker nodig om te kunnen groeien. Belangrijk is dus dat we het Donker leren accepteren i.p.v. ons er tegen te verzetten! Anders wordt het alleen maar groter! Eckhart Tolle heeft dat fenomeen in zijn boek De Nieuwe Aarde een naam gegeven, het pijnlichaam.
   Gisteren op de workshop werd in dat kader nog even verteld het verhaaltje van Repelsteeltje! Ik vond dat wel heel beeldend en het kwam duidelijk in mijn systeem binnen. Maar goed, even terug naar de voorouderlijke lijn. Hyper, ik zie jou net als vele anderen hier duidelijk als een soort “Licht”werker! Voor mij betekent “Licht”werker in dit opzicht dat deze mensen een belangrijke bijdrage kunnen/zullen leveren om deze overgang naar wat ik zelf noem een “nieuwe hemel en nieuwe aarde” te kunnen realiseren (om de overgang van Leeuw naar Waterman te kunnen maken,zie ook onder meer de mooie lemniscaat van Johan Oldenkamp en wat hij hierover gezegd heeft op zijn website Pateo en op WTK).
   Ik maak echter net als Johan de belangrijke kanttekening dat je niets van een ander hoeft aan te nemen. Je weet namelijk zelf wel wat waar is omdat we al het weten in ons hebben. Gisteren op de workshop werd mij uitgelegd dat we hierbij erg worden ondersteund door een aantal Lichte zonnezegels in de Tzolkin (dat zijn de onderste 7 zonnezegels van de Tzolkin).

   Aangezien we de laatste 26.000 jaar echter in het Donker hebben geleefd is het juist voor de “Licht”werkers heel moeilijk om bij zichzelf te blijven, om te Aarden, om op eigen benen te staan, om zich hier op Aarde te manifesteren, omdat de Aarde zolang (26.000 jaar) in het Donker heeft doorgebracht. Wat heeft dat voor onze ouders en voorouders betekend? Wat Dragen wij mee dat niet van ons is maar van hen? Wordt het geen tijd om opnieuw de Navelstreng door te knippen en eindelijk op eigen benen te gaan staan? Gisteren voelde ik ook weer haarscherp dat de rode draad in het leven van veel deelnemers aan de workshop was van jongsaf een gevoel van onbegrepenheid, al vanaf klein kind dat we niet op deze Aarde thuishoren, vaak een gevoel van onbegrepenheid, heel sterk niet opkomen voor jezelf, maar altijd een ander “pleasen”, maar tegelijkertijd ook een hele sterke gedrevenheid en overlevingdrang.En je zag daarin ook een ontwikkeling bij heel veel mensen! Dat ze langzaam maar zeker meer en meer de Lichte kant van de zonnezegels gingen ervaren door zich los te maken van de band met de voorouderlijke lijn, vaak de moederband, soms ook de vaderband. En met de Tzolkin in de hand kon ik gisteren heel veel verbanden zien!

   En nadat ik gisteravond was thuisgekomen van de workshop deed zich een raar fenomeen voor. Ik had gisteravond geen verjaardagsfeest georganiseerd, maar was druk bezig om een aantal sms-en, emails met felicitaties te beantwoorden en ik kreeg een paar telefoontjes van familie/vrienden.Maar wat mij gaandeweg de avond opviel was dat mijn pa van 88 jaar niets van zich had laten horen, terwijl hij normaal altijd trouw belde. Nu heb ik nooit veel emotionele band met hem gevoeld, maar ik merkte dat er toch een stemmetje in mij was ” waarom belt hij niet? En ineens vanmiddag nadat ik jouw verhaal las, voelde ik ineens de kruks van het verhaal: “Dick, jij koestert nog steeds verwachtingen van je “afwezige” pa!!!” En nadat ik ontdekte dat ik energetisch nog steeds iets van mijn vader verlangde, voelde ik ineens heel veel Lichtheid ontstaan. En het bijzondere is dat terwijl ik dit zit te typen mijn vader ineens belde om mij nog even te feliciteren met mijn verjaardag en dat we heel gezellig over koetjes en kalfjes hebben gesproken zonder dat er ook maar enige lading op ons gesprek lag!

  39. @Dick: wat een mooi eind bij jou stuk Dick. Een dankjewel voor je ervaring en informatie op die avond, heel mooi.

  40. Jeetje hyper, je bent een ware casanova. Met je diepzinnige teksten wind je alle vrouwen om je vinger. Sorry dat ik verder niet heb gereageerd, ben hier een tijd niet geweest. Ik kijk hier af en toe eens rond 🙂 Dus een ex marinier..mag ik vragen wat je leeftijd is?

 6. Over ontwaken en transformatie gesproken…

  Zie hier foto’s en bewegende beelden van lichtwezens, kosmische engelen en buitenaardsen!?…In onze HealingSoundMovement TV-special met medium Robbert van den Broeke!

  En zie staks ook deel 2…In onze aanwezigheid verscheen een ‘oude en wijze man’ (met verlengde schedel) spontaan op een paar foto’s in de gang bij Robbert thuis (tijdens een nagesprek met Janet Ossebaard)…Zie ook de foto’s in de tv-special en blijf vooral tot aan het eind kijken.

  Een werldprimeur, oplichterij, gezichtsbedrog, photoshop of weer een sluier minder in onze multidimensionale wereld? Wie het weet mag het zeggen (Guido, Robbert wil samen met mij wel aan een artikel werken voor WTK, een idee?)

  Zie links naar de TV-special hier: http://www.healingsoundmovement.com/hsm-tv.html

  1. Ontwaken en transformatie hebben voor mij gelukkig een hele andere betekenis.
   Thrill seeker.

  2. Ja idd Martijn daar struikel ik eigenlijk ook wel een beetje over, zeker als ik eind van het filmpje door mijn filmeditor (adobe) heen haal zie ik toch prachtige dingen die niks te maken hebben met een rood filter, maar gewoon met een overlay montage. Tja ik ben dan ook niet zo gauw te vangen met een oh en een ah, met zovelen spirituelen wel gelijk doen, tis gewoon een kwestie van chakra’s uitlezen en dan zie je dar er bedrog in het spel is.

  3. Grappig…Tja, wie zal het zeggen. Maar als dus meerdere serieuze onderzoekers (als Janet Ossebaard, Bert Janssen, etc) en getuigen persoonlijk meemaken met hun camera of een andere camera (wat voor camera dan ook) dat er bij sommige foto’s een afbeelding van een ‘wezen’ opstaat is dat voor jullie live gefotoshopped of thrillseeking? Interessant.

   Tja, misschien is het de grootste bedrieger alle tijden, maar hij voelt eerder als oprecht, eerlijk en puur. Maar ik sta open voor alle opvattingen en mogelijkheden. Het zou ook zo maar kunnen dat hij wel degelijk als ene soort magneet voor lichtwezens kan/mag fungeren. Wie zal het zeggen? Ik heb heel wat goede paragnosten meegemaakt die minstens net zo sterke verhalen naar buiten brengen die later toch bleken te kloppen (die zij onmogelijk via voorkennis hadden kunnen krijgen zonder de ‘Akasha kronieken’ te raadplegen althans).

   Het enige wat ik kan zeggen is dat iedereen raar zal staan te kijken als de volgende fase inderdaad spontane manifestaties met getuigen in gaat houden. Wat ik in ieder geval zeker weet dat ik met deel 2 bijna klaar ben en ik persoonlijk getuige ben geweest (samen met mijn cameraman en Janet Ossebaard) dat Robbert iets voorvoelde en met de camera van Janet foto’s nam in de gang. Op sommige foto’s allen de deur, daarna dus foto’s van een niet zeer menselijk uitziend wezen…Waar ik bij sta. Zonder Adobe…zonder tijd voor editing…en zonder mogelijkheden voor dubbele overlays…(mijn cameraman bleek dezelfde camera thuis te hebben en die bleek die mogelijkheid niet eens te hebben.

   Robbert staat open voor experimenten, dus we gaan het nog een keer filmen. En wat dachten jullie van die onverklaarbare klopgeluiden aan het begin van het gesprek (voor mij geen vreemde ervaring, maar ditmaal overduidelijk zonder fysieke aanleiding; er stond daar niemand, niets werd aangeraakt en niets viel om, twee keer achter elkaar.

   We geloven wel met z,n allen een Wilcock of Icke, maar deze jongen is een bedrieger, is dat het? Zie straks deel 2, met foto’s waar wij zelf getuige van waren. Toch wel frappant kan ik je melden…Tenzij hij aetherische nulpunt photoshop of premiere gebruikt met een snelheid hoger dan het licht natuurlijk, dat kan ook toch?

  4. @Martijn
   Ontwaken en transformatie betekenen idd niet hetzefde, maar het ene kan niet zonder het andere en ook niet tegelijkertijd. Wat is het eerst? Ontwaken gevolgd door transformatie? Of transformatie dat voor het ontwaken zorgt?

  5. John bij het zien van, zit vaak ook een intuitief gevoel van herkenning aan vast gekoppeld, het kunnen waarnemen heeft eerder te maken met HSP en het weten wat er achter schuilt. Alleen ik zie geen statische elektromagnetische elektroplasma velden die naar voren komen wanneer ik naar zulke beelden kijk, meestal zie ik van alles voorbij komen in real time, maar dan moet je ook ten midden van het veld zelf zijn dan het waarnemen via een camera medium. De Askasha (bilbliotheek) heeft iedereen, ooit wel een een link gemaakt met je hogere zelf, je hele denken uitzetten en wat er maar mee impliceert?! dan krijg je alle nodige informatie van zelf naar binnen.

   Robbert is verder okay, heb wel eens naast hem gestaan en hij voelde goed aan, geen charletan gelukkig, maar ik heb dat vaak wel met andere mensen waar ik dan dwars door heen kijken en merk dat er iets niet klopt aan hun hele houding. Dus er zijn er genoeg die NIET op de voorgrond willen staan van waarneming omdat ze het voorrecht hebben om waar te kunnen nemen, ze transformeren meer echter dan ze hun EGO naar voren duwen. Ik begrijp je pleidooi John, dus dat mag dan ook ten goede, alleen als ik nogmaals vanuit een oud stukje scholing (grafisch en malva therapeut) kijk naar het eind stukje film dan mis ik toch bepaalde zaken. Geloven is twijfel aan het zeker weten! John….

  6. Mijn spamfilter zei direct “whaaahahaaa ” Doorzappend vroeg ik me steeds af waarom men zwarte kleding droeg zittend op een zwarte bank . Ik ben geen filmdirector maaruh…tja ik kon niet zien waar de personen eindigde en het mewubilair begon , of omgekeerd , na het zien van de clips van J O ben ik toch wel een beetje geïnteresseerd geraakt in tweede hands spulletjes 🙂

  7. 2 dingen: allereerst puur toeval dat ik ene zwartig bloesje bij me had (de rest in de was, dat gebeurt ook mij wel eens…) en verder slaat het hele argument nergens op, want er gebeuren geen zaken mbt deze achtergrond…Foto’s in de hal? Is dat tegenwoordig gelijk aan een zwarte bank?

   Verder heb ik het niet eens over die andere opnames, maar vooral de opnames waar ik zelf bij was, met camera van Janet die geen overlay opnames KAN maken (tenzij Janet bij het grote ‘plot’ hoort.

   Hoogsensiviteit en geloof spreek ik dus niet over. En al zeker niet over mensen die ‘op de achtergrond de wereld staan te transformeren zonder hun ego naar voren te schuiven’. Klinkt hardstikke interessant, maar is totaal niet waar dit over gaat (of zou moeten gaan, toch?).

   Wat me verder later pas opvalde, is da die beelden op het einde momenten bevatten dat de mond lichtelijk beweegt, het zijn dus zeker geen stilstaande fotoshop beelden. Twee videobeelden zou een mogelijkheid zijn (dat is mijn werk ook, maar hoe kom je aan dit soort wel degelijk wat bewegende beelden) , maar er zijn dus meerdere getuigen die regelmatig meemaken dat er onverklaarbare zaken op hun foto staan die ze vaak zelfs zelf hebben genomen in de nabijheid van Robbert. Ook al gaat het juist niet zozeer om de fenomenologie (maar de reden en het doel), het blijft intrigerend.

  8. @ Paul; ga je gang, ik denk overigens wel dat hetgene wat ik gebruik voor mijn TV-specials wat professioneler is, maar het gaat er niet om wat allemaal mogelijk is..het gaat erom of dat hetgene is wat is gebeurd…

   En ik kan je melden dat zo,n foto waar je bij staat niet echt voelt (ook niet laagsensitieve personen mag ik hopen) als een editing klus met freeware of Hollywood fx studios…Gewoon direct op de camera, waar je bij staat…Dat mag je van mij editen, filteren, processen en weg redeneren, maar dat wordt dan jou geloof, maar blijft mijn weten (in iede rgeval van het feit dat er geen overlay of editing aan te pas gekomen is )

  9. Pluspuntje voor jou John dat je WEL reageert , betekent voor mij dat je wel echt bent . Ik hoef het niet met je eens te zijn maar dat je echt bent doet me al goed . Thanx

  10. Toeval bestaat niet John, het is zo of het is niet zo, stukje dualisme niet waar? Het antwoord ligt dan weer terug in het midden. De naakte waarheid kan vaak heel hard aankomen als men dan ook het nodige onderzoek doet, ben dan ook niet het type dat gelijk voor 1 gat te vangen is, wil graag eerst alles op tafel zien voordat men zich vergaapt. Laten we het zo stellen de volgende keer wil ik er zelf heel graag bij zijn als je weer opnames gaat maken, naast het feit dat ik wel eens poltergeist achtige situaties heb ervaren van heel dicht bij, wil ik dit ook wel eens aan de tand voelen. Kan Robbert me gelijk uitlezen of ik ook een charletan ben of niet.

   Je weet dat Robbert in een kwaad daglicht gezet is en dat betreft eerdere beelden, laten we nu eens een keihard bewijs vormen dat het een werkelijkheid is ipv pure fictie, want daarmee los je heel wat zaken mee op. Gewoon met beide handen aanpakken!

  11. Misschien niet de juiste plaats om deze vragen te stellen….. maar mensen die zich afzetten tegen het systeem , waarom blijven ze zichzelf voorstellen met Drs ? Drs betekent dat je je conform hebtb opgesteld , een titel die is gegeven door het systeem , niets te doen met vrijdenken . Met die Drs titel kan je misschien halfdronken bezoedelde zielen die net ontslapen te pakken nemen en met je bullshitlezingen wat geld afhandig maken , misschien nog wat boeken verkopen .
   Wie wat verder is poeopt die Drs titel onder , ik zou hem niet willen hebben . Als ik hem zou hebben hield ik het geheim .
   Gewoon even een gedachte van Drs Cozmic , afgestudeerd op het niet weten

  12. Ik ben niet van plan mensen te overtuigen of mee te slepen naar Robbert (behalve de mensen met wie ik werk of zijn gasten), een beetje de wereld van dualiteit overstijgen konden we toch sowieso al wel mag ik aannemen? Het gaat er gewoon om dat de argumenten op voorhand al niet ter zake doende zijn, er zijn geen editing of trucage mogelijkheden geweest. Dat kan ik jullie niet bewijzen, maar wel voor mijzelf, en dat vind ik al heel mooi.

   Het gaat mij er verder ook niet om hoe iemand eerder is neergezet in de reguliere media (moet ik jullie dit nog uitleggen, nee toch!?), het gaat mij er om wat ik wil en voel en daar ga ik dan vervolgens mee aan de slag.

   Ik doe zelf veel filmwerk en zo’n beetje alle editing en montage met professioneel apparatuur. De opnames rippen zorgt alleen maar voor een scheiding van geluid en beeld en misschien wat filters en correcties, maar zelfs al zou er sprake zijn geweest van montage dan valt dat niet te splitsen als je de originele opnames niet hebt.

   Dat is ook precies de reden dat ik niet wat hoe het zit met de opnames waar ik niet bij ben geweest, maar dat weet ik dus wel mbt die foto’s waar ik wel bij was. En hetzlfde geldt dud voor janet Ossebaard (meerdere keren, al zo,n 18 jaar…), Bert Janssen, iemand als Sandra Reemer en vele andere getuigen. Of ze zitten allemaal in ene zeer groot conspiracy network (zou wat voor WTK zijn dan 😉 of er is misschien iets aan de hand.

   Ik zal de eerste zijn die oplichterij zou toegeven als ik daar bewijs van zou zien (en niet de suggestie van bewijs of feiten verdraaien, maar echt bewijs) maar vooralsnog heb ik eerder bewijs gezien van het tegenovergestelde…

   Tenzij Janet Ossebaard een ‘agent’ is (en vele anderen), de camera (die geen overlays kan maken) toch al wel bewerkt zou zijn, en iederrn belazerd wordt. Misschien, misschien ook niet. Ik hou het voorlopig in het midden, en omdat je terecht opmerkt dat die in het midden ligt zal dat dus wel waar zijn 😉

  13. Lieve lieve John, dit filmpje is zelf door Robbert op you-tube gezet en is geen onderdeel van jou filmpje. Dit Filmpje is van eind vorig jaar 2011 en jij komt nu pas met het stukje als onderdeel van je eigen stukje. Dat vind ik niet erg eerlijk van je!

   http://www.youtube.com/watch?v=GG5WfM2cUeU

   Want is zie duidelijk verschil tussen beide filmpjes in kwaliteit en er is een montage naad aanwezig. Dus m.a.w. mij belazer je dan ook niet meer 1.2.3. Zulke dingen vallen dus ook gelijk bij me op! Ik had al zo’n vermoeden en weer wordt ik daar eens op getrakteerd dat het zo is.

  14. @ Cosmic, wees blij dat je die titel dan niet hebt als je hem toch al niet wilde 😉

   Verder inderdaad te of-topic en dus niet interessant. Net zo min als je eigen opvattingen en projecties wat die titel zou mogen representeren en hoe deze volgens jou al dan niet dient te ‘resoneren’ met niet reguliere visies, paradigma’s en wereldbeelden (wat die dan ook mogen inhouden) . En/en ipv of/of misschien ook een mogelijkheid?

   Groeten John (je vond me al echt, die titel maakt me niet minder echt, zo wel dan is dat de identificatie van jouw opvattingen omtrent dit soort complexe en voor Drs. John niet relevante zaken) 😉

  15. @ Paul; waar haal jij de wijsheid vandaan dat de beelden aan het einde van de tv-special op de avond zijn gebeurt waar ik bij was? Hoe kom je daarbij? Ik heb beelden ontvangen van robbert die ik mocht gebruiken, that’s all… Maar wie ‘bewijs’ wil zien van oplichterij, kan natuurlijk altijd op voorhand voorbarige conclusies trekken, is het niet?

   Wel even blijven opletten he? De foto’s (ik heb het dus nooit over bewegende beelden gehad waar ik bij was…wel de geluiden zoals je kunt horen in het gesprek) waar ik getuige van was in de gang…staan pas in deel 2 (die ik nu aan het editen ben, hoop dat je me vertrouwt tijdens de montage…) dus je hebt het materiaal waar ik het over heb nog niet eens kunnen zien. Geduld dus en iets minder voorbarige projecties en oordelen.

   Morgen weer een dag, het blijft dus spannend voor thrillseekers 😉

  16. Voor jou een vraag John voor mij een weet, op een dag leg ik het je nog wel eens uit als je geen haast hebt…

  17. @ Paul: ik heb geen tijd voor haast en vraag me af of ik wil weten 😉 Ik doe gewoon ‘mijn ding’en het bevalt. De rest is aan een ieder. Ik ga nu weer verder met deel 2, want jij hebt vast wel haast. Welterusten voor straks!

  18. Ja Drs John , ik blijf maar liever een boerenlul , cq Penis agraricus , mocht ik de nood voelen kan ik er altijd Drs Penis agraricus van maken .
   Fantastisch om te zien hoe jij dingen niet begrijpt , maar wij debielen zien dat gewoon anders , weet je . Afwijkingen in het mytachondriaal dna hakken er gewoon zwaar in , perceptief zijn wij beperkt en moeten geleid worden , het is zoals het is en ik accepteer dat . Neem vooral geen notus van randdebielen als ik die eigenlijk geen bestaansrecht hebben , gij de gestudeerden weten beter , wij zouden dat moeten weten . Mocht u tijdens uw wandeling in de mensonterende natuur een variant van de Taxux baccatus of de Digitalis purpurea tegen komen adviseer ik u er flink van te grazen , ter faveure van uwer psychische gezondheid . Kali oreksi malakka

  19. @ Cosmic: ik ook van jou 😉

   Het is zoals het is inderdaad (maar wat is het, he?) en ik ben blij dat je het accepteert (nu mijn titel nog, of niet natuurlijk)!

   Groetjes, Dokter Anders John (misschien verzacht dat wat). Welterusten

  20. Haast?! nee John, dat heb ik nooit, heb alle tijd van de wereld, leef al meer dan 10 jaar buiten het systeem. Geen manikale verplichtingen hier hoor of MAN OVERBOORD GEVAL! Dingen heb ik maar overboord gegooid, net als al mijn diploma’s, prachtig om ze ooit te mogen behalen maar er nooit iets aan gehad omdat je altijd een berg lui tegenkomt die eigenlijk helemaal er totaal niks van begrijpen willen. Dus ik laveer gewoon een slag in de rondte en tja ik ben dan ook niet een G.E.I.T. geval zoals die hier ooit eerder te vinden was. Nee ik ben gewoon een Oude Ziel, ipv een Hetro, Homo, dr of drs. of wat dan ook. Meer dan dat ben ik niet, enigste wat ik me overmaan dat ik weet wat me blauwdruk hier is en wat ik hier aan het doen ben. (staat op een oud tapeje van dik 25 jaar geleden). Misschien op een dag wanneer het zover is mag je het wel eens horen van me, tenminste als je er iets mee kan aanvangen voor je zelf.

  21. Dear John , ( omg , a dear John letter ) ik blijf alles wat je doet en naar buiten brengt met interesse volgen . Ik hoop dat je het niet erg vindt dat sommig mensen een kritische noot naar voren brengen , met de nodige humor die je blijkbaar ook wet te reflecteren . ( ik heb nog steeds medelijden met dat bankstel , hoeveel wegen jullie samen , omg )( sorry 🙂 )
   Om eerlijk te zijn maak ik me de laatste tijd zorgen over wat de alternatieve media wel en niet naar voren brengen , is alles nieuws ? Moeten we maar in het midden blijven of durven we een positie in te nemen ? Begrijp me niet verkeerd , als jij en wtk een medium willen zijn die alle posities naar voren willen brengen en de lezer zelf willen laten kiezen / uitvinden vind ik dat ok .
   Mochten ongeletterde randdebielen als ik een sidenotatie er aan toe willen voegen , dan neem ik aan dat dat ook ok is .
   Ik ben persoonlijk gewoon een beetje allergisch geworden voor het feit dat een klein clubje in verNederland de realiteit zit te bepalen .Ik heb hier niet over Guido , hij is één van de weinigen die zich afzijdig houdt hoewel hij een van de grootste blogs heeft .
   Ik vraag me gewoon af wat de genuiteit is van meerdere blogs , zoeken jullie de aandacht of ben je op zoek naar de waarheid ? Zoeken naar aandacht lijkt mij het helderste antwoord , en daarmee voel ik me wederom verraden , tegelijkertijd weet ik waar ik sta , alleen met een paar vrienden .
   Dus drs , dit waren wat vragen van een boerenlul , die dingen ziet zoals ze zijn , maar geleerden zeggen dat je ze niet zo moet zien , zoals de martix zegt dat oorlog vrede is . Wij boerenlullen snappen dat niet , zonder drs geen verstand , wij stellen vragen en verwachten een leugen als antwoord . Just keep on making your movies , we love them .

  22. Coz, je spreekt over waarheid. Als ik die plaats, is het de mijne. Toch? Het enige wat we kunnen doen is delen, oprecht delen. Afpellen naar je eigen waarheid.
   Wat vind je van de uitspraak:

   ‘Er is jouw waarheid, er is mijn waarheid,
   en dan is er natuurlijk de Waarheid.’

   Mijn god, de Waarheid…
   Mijn god, bewaar me.

  23. Waarheid , inderdaad een mooi concept , is het waar dan , waar is het dan en heeft het waarde en waarom ? Is het de vraag waar ? Of is het de materie die bedoeld wordt ? De warenwet heeft weer een wet waar geen wet zonder toegevoegde waarde .
   Tijd dat ik weer lekker buiten ga spelen , mijn rug is beter aan het worden , te lang op het www zie je teveel zelfs zonder tevee . Op het eind wordt je zo’n ouwetje op het balkon bij de muppets die alleen nopg maar BOEHH roepen om de zaak een beetje op te jennen . http://www.youtube.com/watch?v=14njUwJUg1I

  24. Dé waarheid is dat wat overblijft als we eens stil zijn, toch compleet open voor alles wat in ons veld valt waar te nemen, zonder ergens aandacht aan te geven. Dat is ook wat overblijft als we sterven. Fantastisch, niet te benoemen, niets kan je storen, het gevoel van eeuwigheid, onaantastbaarheid. Voorbij alle vormen is de werkelijkheid, het open veld waarin alles zich openbaart. Alles wat erin opkomt is vergankelijk niet voor altijd, de ruimte waarin alles afspeelt is wel voor altijd. Dat is de grootste wijsheid die wij ooit gaan vinden in het leven. Om voorbij leven te kunnen waarnemen, voorbij manifestatie. Alles gaat een keer kapot, alleen de werkelijkheid blijft voor altijd. Logisch toch? Waar gaan we heen als we slapen, wat er in opkomt is slechts een illusie. Zo is alles een illusie, of tijdelijk echt, mag ook hoor. Vergankelijkheid zal het nooit winnen van het eeuwige al is het misschien een eeuwige strijd. In ons bewustzijn zijn die twee samen te smeden tot één. Het Ying Yang principe, to be or not to be, het is er allebei.

  1. Ja beste Guido , wij leveren ze wel aan , lang leve de interactieve wereld .

 7. Atlantis … het zit diep in ons dna , sommigen weten het weer naar boven te brengen . Zelf heb ik ook herinneringen ….. echter nu is nu , Atlantis ging ten onder door ?
  Ik leef in het nu en heb weinig aan die oude herinnringen , de matrix die nu heerst geeft mij de uitdagingen …………..

  1. En ik denk dat de uitdaging ligt in het vinden van de balans tussen ” goed ” en “kwaad” in mezelf.het gelijke trekt het gelijke aan.:-)

  1. Oooh Willie schat, in de volgende web pagina die jij net goud getipt hebt is die pracht van een YT docu te vinden, ja ja het gaat echt over MerMaids.. Of ik het geloof zelf? Jah.

   Waarom, hmmmm, okay aan het einde van de Docu in de aftiteling staat dat ze je niet geheel willen bevestigen, maar dat weet ik al langer, dat ze je niet geheel willen bevestigen in niks niet, zelfs niet in pertinente leugens, dat is hun dialectische Hen Driekus Hekel Hegel diatribe spelletje, alles wat er toe doet daar zitten militaire machts belangen in verweven.. Ik werd weemoedig diep vrolijk van deze Docu, en ergens weet ik dat het geen onzin isz..

   Wandelen is zeeeer geneeskrachtig Willie, veel gelijkmatiger natuurlijker impact qua energie verbruik ook dan Fietsen, met Fietsen moet je uitkijken dat je jezelf niet in heel korte tijd finaal uitput.. En heb jij al over super food voedsel gehoord zoals “bijen pollen”, ik heb van sporters gehoord dat dat wonderen kan verrichten als je tekorten hebt, ik moet zelf nog gaan proberen, hopen dat de reform zaak om de hoek dat heeft.

   http://beforeitsnews.com/story/1950/586/Animal_Planet:_Navy_Cover-Up_Of_Intelligent_Beings_Found_in_Ocean.html

   http://www.youtube.com/watch?v=0piC75vbKgk

  2. @HyperAlert op 48.3:
   Ik zit een beetje te suffen geloof ik, had zojuist gepost op het “papenartikel” over de link die jij postte hierboven en ik dacht dat het van Paul & Co kwam. Dankjewel Hyp. Mooie documentaire, in het Engels, maar toch heb ik veel begrepen. Of ik er in geloof? Ja, dat doe ik. Waarom niet. Wij weten nog niet veel van wat er allemaal diep in de zeeën leeft en is. We weten trouwens allemaal nog niet veel. 🙂

  1. Is er iets met de site aan de hand Guido? Het lukt me niet om mijn reactie te plaatsen! Nu heb ik denk ik wel 7 of 8 keer een poging gedaan.

  2. Werkt allemaal gewoon Willie, soms kan er halverwege een kink in de kabel zitten… (KPN)

  3. @ willie
   misschien zit je vast ( on hold ) in de zeef vanwege een fout woordje.

  4. Komt een beetje door de link naar waar je bezoekers van wanttoknow.nl naar toe wilt sturen Willie. Als je gewoon de link weglaat, zonder klikmogelijkheid, zal het wel lukken. Als je daar behoefte aan hebt..!!

 8. @ lezer: Net als de slinger van Foucault die slingert naar rechts totdat er een tegenkracht is (strijd) die de slinger weer naar links doet bewegen

  1. Hendrik , aardbewoner , aardappel , beschouwer , cynisch & nog een paar in één , je verveelt je weer stierlijk vandaag zeker ? En ze happen nog lekker ook , geen slechte dag om te gaan hengelen .

  2. Zo dat was lekker net die Bossche bol met extra veel advokaat en slageroom, dat hapt werkelijk zo wellis waar heerlijk weg, iedereen krijgt er 1 behalve die eentonige 1 April Hendrik!

  3. Sja te koud om in het tuintje aan het werk te gaan. Zal ook wel met de reptiliaanse liefde voor hitte te maken hebben. Koud nu een graad of 11 overdag.

   Dat trollen deed me nogal wat lachen vooral de reacties er op

  4. Ik begrijp ‘m Guido, maar ik vond terecht dattie daar hoorde snappie? Nu laat ik het maar!

  5. jah nou word ik toch heel nieuwsgierig hoorrr Willie, gewoon een paar spaties tussen de letters van de link maakt de link inactief en toch kunnen nieuwsgierige lezertjes dan alsnog de link actief maken in z’n volle glorie… toe nou, ik wil ut weten Willie.. de hele middag dat gezever van terpetijntje Martijntje en Hendrikus de niet tuin man, wordt het toch nog interessant hierooh laat op de avond krijgen we dit zeg… kom op doe ut voor mij..

  6. @ paul &co Lijkt me een zeer interressante film, zou eigenlijk wat meer aandacht mogen krijgen hier.

  7. Ah lieve HyperAlert: kun je het niet raden dan? (dan op z’n Rotterdams uitgesproken als overbodig achtervoegsel). Henkie is een mekkeraar!!!!! Oke, hier komtie zonder de link:
   @Hendrik Tielemans: zeg Henk, misschien kan je maar beter op deze site gaan mekkeren:

   http:// ……….

   aldaar wordt er ook weinig verheffends geblèrd en gemekkerd en wellicht vindt je in die stal een plekkie waar je je thuis voelt.

   🙂

  8. Ik snap u de weg die wij allebei volgen mag niets uit maken om ons bewustzijn te vergroten. U woord ‘strijd’ is ‘dynamiek’ is ‘kracht’ uiteindelijk allemaal gericht naar ‘liefde’ en ‘licht’.
   Ik heb altijd begrepen dat mensen hun ‘daden’ kunnen verantwoorden en dieren niet. Hoe kunt u nu zeggen dat in het dierenrijk ‘vreselijke zaken’ hebben plaatsgevonden dan wij ‘mensen ooit gedaan hebben’? Omdat de dieren lager staan in de ‘hierarchie’ door hun ‘lagere bewustzijn’ of doelt u op tijd dat ‘de reptielen’ heer en meester waren op Aarde en dat toen een en ander uit de hand is gelopen met het gevolg dat ze nu ‘grotendeels’ uitstorven zijn?
   Mijn ‘bewustzijnsgroei’ is mijn waarneming en ervaring met mens, dier, plant en mineraal. Ik ben me bewust dat ik deel uitmaakt van die ‘natuur’. Van die natuur in haar volledige samenhang kan ik als mens heel veel van leren en ervaren. Ik ben ervan overtuigt dat alles in ‘symbiose’ met elkaar kunnen leven. De natuur voor mij is ‘volmaakt’ geen enkele ‘technologie’ kan haar evenaren of zelfs verbeteren.
   Misschien is dat niet zo maar zo ervaar ik het wel. Groetjes.

  9. Prometheus
   is toch die halfgod die vanuit de berg Olympheus het vuur van Zeus stal en dat naar Aarde bracht. Voor straf ketende Zeus hem aan een bergketen. Voortdurend werden zijn ‘darmen’ door roofvogels opgepeuzeld. Maar tegen einde dag, groeide de darmen er weer aan. Deze kwelling herhaalt zich alle dagen van het jaar. Er kwam geen eind aan.

 9. @ Martijn: zeker weten dat die een heel erg groot ego had. Die Bagwan. En achter goeroes aanlopen is sowieso niks voor mij. Dat is zo afhankelijk.

  1. Gelijk heb je. Gaat mij om de inhoud van wat ze te vertellen hebben. Dat de mensen die achter hun aan lopen hun ego kwijt willen, dat moeten zij weten. Het doorzien dat je groter bent dan je ego, je persoon, je voorkomen, dat is mooi. Daarom zijn ze ook bijna altijd succesvol. Kijk, ik heb hier ook veel mee gespeeld, loslaten e.d. maar dat werkt niet, je wordt dan inderdaad een slap vaatdoekje.
   Als je je ego accepteert maar begrijpt dat je meer bent dan dat, dat ego een concept is van wat je van jezelf tegenover de omgeving vindt, dan gaat er een hele nieuwe wereld open voor je, dan is alles mogelijk.
   Gedachten zijn krachten en daarom is het goed om ze te doorzien, te sturen, vanuit openheid. Door het te doorzien lossen rare gedachten op, de identificatie met de gedachten ook. Dan pas voel je je echt heel rijk, al heb je geen stuiver misschien… Morgen kan alles anders zijn. Alles is veranderlijk, ook het ego. Sommige mensen hebben bv. een groot ego omdat ze er fantastisch uit zien. Als ze ouder worden, wordt hun ego kleiner en kleiner.
   Niets staat vast alleen dat wat je werkelijk bent. Dat geeft pas power, te weten dat je oneindig en eeuwig bent. In woorden lijkt het een nieuw concept, in werkelijkheid is het waarlijk waar. Zonder dát, kon helemaal niets bestaan.

  2. Mijn weg, de weg van de witte wolk. Mooi boek van Baghwan.
   Net als een witte wolk op den duur oplost, zo is het ook met ons. Uiteindelijk gebeurt het toch wel hoor, alle rijkdommen zul je achter moeten laten. Niets nemen we mee, hopelijk…

  3. @ Martijn: zeker je bent meer dan je ego. Maar die Bagwan wist zoekende mensen slim te bespelen en waarschijnlijk financieel te strippen. Dat gebeurt veel in sekten en dat is prima als mensen zich willen laten manipuleren en strippen dan kan dat. Is niet verboden toch ?? Gezellig op watten lopen en een ascetisch leven leiden in geluk en harmonie maar niet heus. In India heb je ashrams waar je ook de hele dag kan zweven (gouden handel zoiets). Ze doen hun best maar. En de hare krisna natuurlijk. Allemaal van die zoekende onzekere vertwijfelde mensen rijp voor de slacht. Grappig dit te zien zo’n dierentuin.

  4. Kijk Hendrik, de meeste zoekenden zijn hele rijke mensen die niets anders meer te doen hebben dan geluk te zoeken. Dat er dan rijken zijn die echt gelukkig zijn geworden door hem en hem een Rolls Royce cadeau geven, hij kocht ze echt niet zelf, geeft wel aan dat ze hem heel hoog hadden. Dat wat we werkelijk zoeken is onszelf. Dan kan al die rijkdom je niets meer schelen. Tis dat ik een vrouw en kind heb en nog wat naaste familie, anders zou ik zeggen, het maakt mij echt niet uit als ik morgen dood neer val.
   Leuke ervaring hoor, het leven, niet altijd maar goed. Het is alleen niet echt. Net als dromen komt het leven in ons bewustzijn op en nemen we het waar. Wij zijn slechts tijdelijk in dit spel. In dit spel zijn vele mogelijkheden, je kan zelfs via ideeën als the secret of spiegelogie alles krijgen wat je wilt. Je moet er wel wat voor doen, 100% overgave om je doel te bewerkstelligen. Lekker lui wachten daar worden maar weinig mensen rijk van.

  5. Hendrik, man van Draconis. Wat wilt u ons leren wat wij niet kennen? U zegt goed te zijn in communicatie. U reageert op andermans taalgebruik. Zijn wij mensen van Aarde niet consequent in ons handelen? Wij zeggen ‘veel’ maar dat komt niet tot uiting in ons gedrag. Wij doen maar wat en zien door de bomen het bos niet meer. Is dat wat u bedoelt? Het totaal plaatje zien wij niet. Zijn wij blijven steken in ons ‘kuddedenken’ en ‘kuddegedrag’? Voor u ‘gevoel’ zijn wij te ‘statisch’ daardoor gemakkelijk ‘beinvloedbaar’.
   En door ons ‘gestuntel’ gaat u juist met ons de strijd aan. Ik weet ook ‘woorden'(taal) heeft ook haar ‘beperkingen’. Ik streef om een ‘compleet en evenwichtig’ mens te worden. En daar heb ik ‘gevechtsporten’ niet nodig. Al weet ik dat die sporten mij kunnen helpen voor ‘evenwicht’, ‘concentratie’ en ‘overleving’. Is Liefde niet ‘voldoende’ om elkaar te kunnen accepteren?
   Moet er altijd ‘strijd’ geleverd worden om elkaar te accepteren? Als ik ‘strijd’ moet leveren komt mijn ‘instinct’ naar boven ‘vluchten of ‘vechten’.
   Waarom ben ik volgens u ook een zwever? Ik maak ook deel uit van deze groep bloggers.
   Vechten kan toch nooit de oplossing zijn om met elkaar in vrede te leven? U heeft een facinatie voor technologie. Is dat gerelateerd aan het draconis zijn? Voelt u zich boven mij staan? Ik ben erg ‘aards’ gebonden. En dat je elkaar zonder aanzien des persoons respecteer zonder elkaars ‘hersenen’ in te slaan. Of ik in dat laatste in staat bent weet ik niet. Die ‘situatie’ heb ik nooit meegemaakt. En niets is zo veranderlijk en onvoorspelbaar als de mens.
   Ik geef toe mensen zijn niet ‘egoloos’. Maar ‘ego’ moet je wel leren ‘temperen’. Anders gaat ie met je aan de haal. Maar ja dat is mijn mening.
   Ik zeg altijd en dat is niet altijd gemakkelijk: balans vinden tussen verstand, gevoel en waarneming. En daardoor word ik een ‘completer mens’.
   Als u er niets aan hebt even goede vrienden. Doei.

  6. @ lezer: vele dingen hier op aarde zijn met strijd tot stand gekomen. Dat is niet alleen maar negatief of destructief. Kijk maar naar de dierenwereld. Vergeleken met dat is de mensenmaatschappij een rustige bedoening en dat mag ook wel eens gezegd worden.

 10. Bij Niburu in Soest zei iemand in een zweverige bui ooit eens dat hij die dikke BMW best wel zou willen afstaan. Prima zei ik geef de sleutels maar aan mij. Ik wil die BMW wel hebben. Die stond heel raar te kijken hahahahahahahahahaha. Dat soort uitspraken zijn onwaarachtige communicatie. Het wemelt er van van onwaarachtige communicatie.

  1. Wat hebben we nou hier te maken met Niburu?!

   Ik voel me getriggerd vanwege het feit dat ik voor een zwever wordt uitgemaakt, tot een katholiek betwetertje behoor, terwijl ik 5x per dag op het matje geroepen wordt!
   Werkelijk het draconische brein is dus nog niet zover met genoeg HSP verder door ontwikkeld dan ik me eerst veronderstelt had. Ach ik schroom mij er niet van om eens mee te genieten van al die rariteitsuitspraken die de boel zo extravagrant proberen te maken. Je moet dus ook niet voor de BMW’s gaan maar voor gelijk geldend soort voertuigen die eerder bij je zelf passen, dan krijg je er van zelf eentje op maat geheel gratis. M.a.w. we hebben dus weer te maken met een schreeuwend zieltje die graag aandacht wil hebben… Marcel aan jou de eer om terug te meppen! Deze persoon begint waarachtig te leviteren…

  2. @ Paul & co
   Leviteren …..das toch hetzelfde als zweven? Tja dat doe je niet zomaar in een alfaatje, die roesten gewoonlijk al onder de kont vandaan. Daar is geen verzekering tegen opgewassen. Overigens wemelt het in de comments van onze dracoische gast ook van de onwaarachtige communicatie, zou het dan toch waar zijn wat guido altijd zegt dat wat pietje zegt over klaasje meer over pietje zegt dan over klaasje?
   Tja en het gejen wordt langzaamaan steeds meer een soort van gepiep!
   @hendrik
   Zei je nou geincarneerde draconier of gecastreerde draconier, ik ben even het spoor bijster met je gepiep.Tja en als verzekeringsagent zal ie ( vaak over de rug van goedwillende burgers)al wel een aardig kapitaaltje hebben bijeen geroust. Maar het is natuurlijk nooit genoeg Ja logisch dat je meer met bankiers hebt, dat is hetzelfde boeventuig. En dat noemen ze dan bourgondische levensgenieter, opsluiten op water en brood.

  3. @ Paul en Co:

   Door ons geincarneerde draconians wordt nooit onderdanigheid gevraagd maar als mensen zich onderdanig gaan gedragen is dat makkelijk. Wij plagen mensen en als die zich van alles laten wijsmaken door hun angsten dan spelen wij er op in. Het is gewoon een spelletje wat we spelen. Blijkbaar zijn we geboren plaaggeesten. De griepprik was bijvoorbeeld wel een hele sterke en we hebben er heel hard om gelachen en sommigen waaronder ikzelf hebben mensen vaak geprobeerd te waarschuwen maar men blijft blijkbaar vaak liever in het schapenhok zitten. En ook de mensen die regenwouden willen redden zitten op tuinstoelen van hardhout, geweldig hahahahahahahaha. Ongelooflijk. Het decor is hier erg mooi op aarde met al die natuur. Wij geincarneerde draconians houden heel erg veel van de natuur. Veel mensen willen zich blijkbaar keer op keer laten belazeren en dan geven ze ons een kluif om steeds meer macht te grijpen. Ook binnen de spirituele wereld zijn er vele mensen die zich laten belazeren. Het is een wereld van slagers en prooien en wat voor gezweef dan ook, dat zal voorlopig niet veranderen. De mensheid is een plaag en het doet ons weinig wanneer er een aantal verdwijnen. Het is ook een plaag voor zichzelf. Vandaar al die oorlogen. Misschien dat het een keer stopt en dan kunnen ook wij rusten. Ook wij worden het zat, maar de mensen doen het zelf. Kijk maar naar de rijdende rechter. De oorlog begint in de achtertuin. Net een klucht hier.

  4. @ hendrik
   Je begint jezelf ook steeds meer tegen te spreken , en das dom. Daar prikken wij van de RNF dan weer zo doorheen , en niet geheel gevoelloos( gezien je pijnlijke stilte na de openbaring van dat grote tupperware bootjes egootje van jou op de fotografische plaat). Daar is vast nog wel meer van te vinden. Misschien zelf met “vrouwelijk schoon”anders dan je eigen dame Isabelle. Hoe zou die dat allemaal vinden vraag ik me af.

  5. Lol Hendrik ga je me tekst uitleg zitten geven hoe alles werkt?!

   Je draconischtische appeltje valt niet ver van je stamboom af, je schiet nu helemaal de verkeerde kant op hahahaha. Ach ik weet niet of je het weet maar ik kom van heel andere planeet vandaan dan dat je misschien van me verlangt. Wat voor capriolen je ook maakt ik geef mezelf hier toch lekker niet bloot! Jij wel toch ?!

  6. @ Paul en Co: Best wel snugger dat kerken op leycentra staan en koepels en torens hebben om de energie te oogsten. Wij mafketels zijn best wel snugger toch ??

  7. Jeetje wordt wel ineens zo saai ………… krijg er slaaaaaaaaap van…….

   Heb je niks beters te vermelden Hendrik?!

  8. Nou een draconier ben ik niet meer een geincarneerde van de planeet KLIERDERIJE.
   Het was wel even leuk om de reacties te zien op Alfa Draconis. Ach volgens mij is het daar best wel gezellig. Beetje schermen en zo. Van bil gaan en bier, wijn en whisky drinken en lekker eten (zonder E-nummers). Beetje fietsen, varen en vissen. En lachen en grappen maken. Met vuurwerk spelen.

  9. Beetje psychotisch egootje erbij. Gezellig… Kom je net thuis van het werk en wat ziet ik hier… Ja, wat zie ik hier eigenlijk, ik heb een ik en jij bent er eentje Hendrik. Daarom, beetje psychotisch geworden, door de mangel gehaald en vergeten dat hij die het spelletje speelt eigenlijk ook maar een poppetje in het spelletje is. Wauw.

  10. @ Martijn: Je bent vast iemand die in de zorg werkt. Ik hou me niet zo bezig met stempels zoals psychotisch. Hokjes en vakjes denken is dat.

  11. Oh ja, hokjes en vakjesdenken dat mag ik natuurlijk ook niet zonder ego.
   Toevallig vind ik dat heel gemakkelijk dat de meesten zo makkelijk in zo’n vakje passen. Nee, vakje zorg daar pas ik niet in, veel te eng, wordt al raar als ik in een ziekenhuis kom. Verder denk ik dat er veel meer gekken los lopen dan vastzitten.
   Wat ik eigenlijk bedoel is dat iedereen zich zo’n beetje gek heeft gemaakt in zijn hoofd, daar in zijn geloven. Das pas eng, veel enger dan dat je van een afstandje naar je gedachten kijkt en ziet dat er hier en daar wat in is gestopt waar je eigenlijk weinig mee te maken wil hebben. Dan kun je gewoon dingen wat anders zien dan dat je vast zit in je gedachten. Rijk willen zijn is ook zo’n gedachte die je alleen maar ongelukkig maakt. Als je dan toch rijk bent geworden, dan is het nog maar de vraag of je dan vervult van geluk zult zijn je verdere leven. Als ik die rijken zie willen ze liefst alleen maar meer, meer en nog eens meer. Macht, ja, dat willen ze dan, macht over andere mensen het liefst en die dan van alles voor je laten doen. Uiteindelijk zit je met een verdorven geest, niemand vind jou meer aardig. Zit je alleen in je villa aan de Côte d’Azur.

  12. @ Martijn

   Hendrikje is een crossword puzzelaar die graag wil opvallen in de hoop dat Hij er wel verdiende prijs er mee kan winnen. Misschien komt hij wel in aanmerking voor een troostprijsje! wat jij ?!

  13. @Martijn, Paul en Marcel
   Mag ik als ‘oudje’ jullie een raad geven? Dan zou ik jullie zeggen niet op dergelijke prietpraat te reageren. Zonder aandacht valt ie vanzelf wel stil.

  14. @ Martijn: Er zullen rijke mensen zijn die steeds meer willen maar er zullen er ook die tevreden van het leven genieten. En niemand hoeft mij aardig te vinden, ik weet van mezelf wel dat ik een prima mens ben die geen vlieg kwaad doet. Ik ben geen papegaai en deel wel eens een plaagstootje uit. En ik kan heel veel hebben. En dat gebabbel over ego’s is spirituele diaree. Als je je ego weg gooit gaat alles en iedereen met je op de loop. Je ego is je bescherming tegen de buitenwereld.

   Ook is het zo dat er rijken zijn waar mensen graag voor werken omdat ze niet al te krenterig zijn met de lonen.

  15. Dank je wel Anelle voor een oud goed bedoeld advies, we zijn ook niet zo jong meer hoor. Schijn bedriegt nog wel eens zeggen ze, dacht alleen we hebben weer een te maken met een stugge 1 April grap. En zoiets mag de pret nog wel drukken hoor, de hele dag naar de geraniums turen is ook al zo ouwerwets…

  16. @Hendrik, Je ego weggooien. Nee, die lost gewoon op in het zijn, het werkelijke zelf op den duur. Verzetten heeft geen zin, doorzien dat je je ego niet bent wel. Waarom is iedereen daar toch zo bang voor? Alles is hetzelfde alleen gaat alles vanzelf, zit je niet steeds maar te malen in je hoofd. In die oude rommel vind je nooit iets nieuws.
   Je ego is opgebouwd uit het verleden. Je bent niet je verleden. Ik ben geen ego ik heb een ego en die wordt dunner en dunner. Nergens voor nodig zo’n ego. Martijn redt z’n reet maar, ik kijk vrolijk toe vanuit zuiver waarnemen.

  17. @Hendrik, deze goeroe is wel wat voor jou. Hij had ook geen ego maar kreeg wel zo’n 80 Rolls Royces cadeau in zijn leven… Volgens hem was seks ook een manier om tot verlichting te komen. Vrijheid voor iedereen.
   Baghwan, ook wel Osho genoemd: http://www.youtube.com/watch?v=s4h6UspyAlU
   Mooie combinatie toch? Zie je, zweven en rijk zijn kunnen wel samen hoor.

  18. Tijd om langzaam maar zeker afscheid te nemen van meneer Tielemans.. Die hier met een en hetzelfde email-adres allerlei aliassen aan het nemen is, en lekker loopt te trollen.. Nietwaar meneer HT..?

 11. Kom die Atlantische kristallen maar bij mij inleveren want ik als egotripper weet er wel raad mee. Ik verkoop ze voor grof geld en ga daar dan lekker van genieten.

  1. Goed idee Hendrik, maar enne hoeveel wil je d’r hebben ?!
   ‘K hoop dat je ze allemaal in 1x keer vast kunt houden, sterke man met veel EGO!

  2. Tuurlijk een ego hebben is goed of hebben jullie je al laten “slachten” door een of andere sekte. Duffe zwevers !!

   rijkdom is comfortabel en natuurlijk zeg ik dit ook om te jennen om te zien dat dat zogenaamde egoloze gedoe een valse leugen is !!!

   Ga lekker op watten lopen !!!!

  3. Wat ik al zei. Een klein opruierig egootje,zonder diepgang en respect, die komt zichzelf nog wel tegen.

  4. Ik prik dwars door de ballon heen van die zogenaamde egoloze mensen die de meepapegaaien met het dogma dat je geen ego mag hebben. Een ego hoort gewoon bij een mens en in sekteachtige toestanden moet je altijd eerst je ego weg gooien omdat men je dan makkelijker kan hersenspoelen. Jullie zijn blijkbaar al gehersenspoeld. Walgelijke zwevers.

  5. @ hendrikje
   Je hebt helemaal gelijk hoor walgelijk zijn we . Bij het smerige af!

  6. @ hendrikje
   Jah dat gezweef kan je beter lekker gaan golven toch , wat is trouwens jouw handicap?

  7. @Paul & Co – 43.2:
   Hahahahaha, goed van je. Doet me denken aan die slang die een veel te groot ei in zijn bek doet, hij moest en zou die hebben, en daarna zijn bek niet meer dicht kreeg en moest sterven. Hebzucht zucht…. Genoeg is genoeg, maar de meesten hebben nooit genoeg. In principe hebben we zo weinig nodig.
   @Hendrik Tielemanse:
   Natuurlijk wil iedereen een plaatsje in de zon en als het goed met ons is gunnen we dat ook iedereen inclusief onszelf. Maar een ego hebben wij om hier op aarde te kunnen overleven, maar dat ego mag niet meer plaats innemen als waarvoor het hier voor het animale leven bedoeld is; het heeft een ondergeschikte functie, die van dienaar aan het hogere bewustzijn. Het ik is een opgeblazen niks!

  8. @ Hendrik Tielemanse

   Zullen we eens een balletje gaan slaan, heb wel eens zin in een real spin-off, eens kijken wie goed ‘Hole in One kan spelen’… Kan nog wel een PARtner gebruiken…

  9. @ Paul en Co: Hoe kleiner de bal hoe groter de kwal. hahahahahahahhaha

  10. Hoe groter de bal, des te meer je een GEHAKTBAL bent! De omgekeerde waarheid..

  11. @ Paul en Co; Ik ben een geincarneerde draconian die doen aan vechtsporten en ware communicatie en die huichelen niet wanneer ze wel een kristal willen verkopen of de mijter van de paus willen hebben. Die kijken niet eerst rond of hun mening wel strookt met de rest van de kudde. Die spreken de waarheid en dat wordt gezien als dissonantie en grote ego’s. Het enige wat we weten is dat we niet liegen en huichelen. Soms gooien we de knuppel in het hoenderhok om mensen hun ware gezicht te laten zien. Meestal lukt dat en dat doen we want we zijn strijders en trotse mensen.

  12. Hendrik, je bent een prachtig EGOOTJE 1ste klas, prachtig zo zelf verzekerd treed je op als makelaar van het Draconische ras. Prachtig hoe zelf jij je laat schitteren hier, magnifiek! Meesterlijk… Laat zien wie de ware Heer een Meester is, beef en bid een aanschouw, oh oh oh oh!

   Nou mijn zege heb je hoor…

   Misschien kunnen we nog wat van je leren, By Toutis…

  13. @ hendrik
   Als draco zou jij je toch geweldig prettig moeten voelen bij de katholieke kerk? zie jewel je hebt het nog niet helemaal begrepen

  14. Nee ik heb niks met kerken meer met bankiers want die zijn wel errug sluw en weten dat we er allemaal van afhankelijk zijn. Allemaal. De kerk kun je verlaten omdat het nonsens is wat ze vertellen (leuk voor schapen). En ik hoef helemaal niet te schitteren wil wel graag lachen en een beetje verbaal sparren.

  15. Maar wel aandragen dat wij zelf hier ook verdwaalde kerkgangers zijn, ach weet je daarom kom ik liever ook in een moskee, synagoge, gebedshuis, tempel, whatever!
   Niet om het geloof enkel, nee meer om de architectuur die er aan kleeft en vooral die prachtige schitterende robijnen en bladgouden randjes. En natuurlijk om die archeloze Draconian in zijn kladde te grijpen en FLINK op zijn nummer te zetten! Je bent niet me eerste ‘Blind Date’!

  16. Op dergelijke nonsens reageer je beter niet. Aandachttrekkers vallen dan vanzelf stil.

  1. Terwijl ik nu net de Mirakelse Positieve Star People clip kijk krijg ik ineens een belangrijke ingeving.
   Cozmic die arts van jou had dat niet zo mogen zeggen.
   Driekwart van een doods veroordeling is zo’n uitspraak van een arts.
   Laten we Nu bij deze met z’n allen die uitspraak omdraaien in de goede richting en kijken wat er gebeurt!!!
   Hij had op z’n hoogst mogen zeggen dat je op je lichaam moet blijven letten, tandje terug kalm aan als je diepe vermoeidheid opmerkt.
   Ik moet toch denken aan de oude levenskunstenaar Anton Heyboer, z’n bloeddruk was altijd zo laag dat ie officieel medisch dood zou moeten zijn, het enige probleem was uiteindelijk dat z’n oude vertrouwde huisarts met pensioen ging, de nieuwe huisarts kon en wilde het niet begrijpen, toen kwamen de problemen pas echt…
   Haah volgens Popie Deepak (8 min) kunnen we met onze positieve gedachten ook Tsunamies en Tectonische platen de goede kant op sturen!

   http://www.kunstcentrum-haarlem.nl/produkten/79/boeken-en-catalogi/anton-heyboer.html

  2. Getver aaargggggh zit ik net lekker te luv trippen komt aan het einde ineens die plastic crowther sjamaan voorbij, ben ik er weer helemaal uit (min 20 overslaan), kunnen ze die er niet uit knippen, er was toch ook iets onkies met die Deepak meen ik mij te herinneren, dat is toch ook zo’n foute Bono U2 death society party pooper, dat ie zich maar wat graag begeeft onder het loeminadie gajus?

  3. hyper alert, Positief trippen zouden we altijd, elke dag moeten doen ook zonder dat we daar een film bij nodig hebben. Ongeacht wie je in beeld ziet, daar hoeven we ons niet door te laten beïnvloeden! Wanneer we bij onszelf blijven hoeven we daar ook niets mee!
   Ik vond Bush heel mooi in beeld gebracht, zo kan ik het met geen woorden omschrijven!

  4. Ooh hebben ze jou nou ook al volledig geassimileerd in de zwarte Ashtar jubel teer machine Mirakel?
   Ik kan moeilijk zonder filmpjes jij wel?
   Of heb je onlangs je “ego” moeten inleveren bij Da Club?
   Op 1 of andere manier moet je altijd eerst iets van jezelf inleveren voordat je er bij mag horen.
   Ik zie een patroon.
   Nou jij bent voor mij altijd het Wtk zonnetje in huis.

   Wanneer gaan we weer eens wat leuks doen, zoals het vroeger was, associatief blauw rood deep data mining, dat gaat ook in de groep maar dan beslis je tenminste zelf nog welke kant het op gaat.
   Ik ga zo nog maar even naar m’n tuintje om wat te harken en te scheppen, ik ben een echte opschepper maar god was ook een schepper zei hij zelf in de Genen van Isis, dat schijnt de betekenis van de Genesis te zijn, las ik gisteren ergens.

   Veel Liefs van mij; ooh shjjjtt Nee dat mag IK natuurlijk niet zeggen, vette Rode Kaart voor Mij, daarvoor moet ik eerst lid worden van De Rode Brigade Club en dat kan al niet meer want ik heb al veel te veel gezondigd!!
   Die Bush tekst wil vandaag nog niet goed naar binnen bij mij maar komt nog wel, deze Vrouw kwam ook een paar dagen niet binnen bij mij, nu wel, wat kan die Vrouw rappen zeg!! Jah ik begin al weer wat vrolijker te worden, al schrijvende gaat het weer beter…

   En die stoïcijnse onverstoorbare mooie kop van Alfred WEbre, echt geweldig, hij laat haar gewoon non stop door gaan, zo zou ik nou ook interviews willen doen, alleen gasten die net zo goed kunnen praten als Leuren Moret, of die kleindochter van Eisenhower, weet je nog wel van een tijdje terug, daar word ik helemaal warm van, zou dat ook een soort vrolijkheid zijn?

   Leuren Moret – Japan nuclear war targets US Canada Mexico and Hawaii
   http://www.youtube.com/watch?v=S1TcBAiHh5s

   Quote:

   ” There were several by-products the galactic core cultures who accepted the cyborg evolution of machine intelligence in the Orion sector did not count on. (Ashtar from the Bible and the ’New Age’ “Ashtar Command” for example is the acronym of the central hive computer of a machine intelligence from the Orion politics). ”

   http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_danwinter07.htm

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam *