Advertentie

Manuela van der Knaap: ‘2014, een nieuw begin’!


animated-torus 

x

Astrologisch jaarartikel voor 2014

x
2014: Een nieuw begin

 x

2014 © Manuela van der Knaap ( inzichten.com )

x

Het lijkt erop dat 2014 een groot transitiejaar gaat worden voor de mensheid. Het monetaire financiële systeem begint zeer waarschijnlijk nu transformeren naar een systeem dat de mensheid dient. De onderste steen komt boven. Tegelijk maakt ons bewustzijn een enorme stap in haar ontwikkeling en wordt van ons gevraagd om onze passie te gaan leven en het eenheidsbewustzijn te gaan verkennen en te laten ontstaan. Lees in dit artikel hoe je op een stabiele manier door deze veranderingen heen kunt bewegen; het innerlijke proces, de wisselwerking tussen het innerlijk en de wereld en de processen in de wereld om je heen.

Manuela van der Knaap
Manuela van der Knaap

Het astrologisch jaarartikel is wat later dan je van mij gewend bent. Ook in mijn leven is er veel gaande en wilde eerst andere zaken geregeld worden. Dit jaar duid ik toch weer de horoscoop van 1 januari in plaats van de zonnewende. Dit, omdat wij in de wereld met elkaar de afspraak hebben gemaakt dat dan ons nieuwe jaar begint. De winterzonnewende beschrijft vooral de informatie die in onze binnenwereld wordt ervaren. (voetnoot*5)

Wat vind je in dit artikel?
Dit astrologisch jaarartikel geeft vooral de informatie en het inzicht hoe je kunt omgaan met situaties van macht en onmacht in 2014. Er wordt beschreven wat de trends en ontwikkelingen zullen zijn en je krijgt inzicht in de innerlijke processen. Deze tekst kan het beste worden gelezen vanuit het hart, niet alles zal met het verstand alleen te begrijpen zijn, dus probeer te voelen, ervaren wat de tekst voor je doet. Energetisch helpt deze tekst je door de controle heen naar de nieuwe energie toe. Het artikel geeft je ook inzicht in de basis achter de enorme veranderingen van ons financiële stelsel met interessante YouTube filmpjes en links. Je vind vier niveaus verdeelt in hoofdstukken in dit jaarartikel;

 1. Innerlijke ervaringen in 2014. 
 2. Wisselwerking tussen binnen- en buitenwereld in 2014
 3. In de wereld, het collectief in 2014 en
 4. Conclusie.

flower of life wow2

x

1.Innerlijke ervaringen in 2014
x

Samenvatting innerlijke proces
2014 Belooft een bijzonder intens jaar te worden. Met grote kansen, maar ook enorme risico’s. We worden uitgedaagd om te gaan voor wat er werkelijk toe doet; wat werkelijk waardevol is. (voetnoot*1) Die grote sprong te wagen. Deze sprong vraagt nogal wat van ons. De wachter op de drempel is Pluto in Steenbok en hij laat ons alleen passeren als we authentiek ZIJN en dus loslaten wat niet werkelijk bij ons hoort. Loslaten, veel loslaten en tegelijk toch gaan staan voor je hartenwens (voetnoot*2) en erop vertrouwen dat wat werkelijk bij jou hoort naar je toekomt.(voetnoot*3)

5de graad Schorpioen (2)Maar je moet er wel voor gaan staan, verantwoordelijk en autonoom. Neem dat waar je voor gaat staan in eigendom zonder te dwingen en blijf tegelijkertijd open zodat de creatie als vanzelf met gemak kan ontstaan. Als je goed samenvalt met je kern en ZIJNskracht ontstaat de creatie simpel, snel en eenvoudig. Als je gaat dwingen of je laat dwingen en je mogelijk zelfs slachtoffer voelt, laat Pluto,‘de wachter op de drempel’, je er niet door en ervaar je vooral macht en onmacht.

Het hiernaast staande beeld uit het boek van Koppejan ontwikkelt zich naar een tweede beeld: ‘Een massieve rotskust, door de stormen van vele eeuwen onveranderd gebleven.’ (voetnoot*1) Dit tweede beeld symboliseert het ZIJN en haar verstilling. Het totaal van de twee beelden laat ons zien wat ons innerlijk te doen staat in 2014. (voetnoot*4) Krijgen onze lagere delen de kans om te razen en vernietigen of zijn wij verstild in ons ZIJN zoals de rots? Mogelijk verwijst het eerste beeld ook naar paniek en destructie van de natuur en haar wezens.

Leegte
In 2014 wil het destructieve omgezet worden naar het stille ZIJN. Als we proberen te controleren vanuit macht of onmacht en vasthouden dan wordt de situatie mogelijk vernietigend. We kunnen ook eenvoudig loslaten omdat het wie wij werkelijk ZIJN niet meer echt dient. Alleen de kern blijft over, alle schijn houvast verdwijnt.(voetnoot*6) Je kunt dan mogelijk zelfs een leegte ervaren zonder houvast waar alleen nog maar ‘bewust aanwezig zijn’ is. Het bewustzijn zelf, de Godsvonk zelf is dan de reden voor het bestaan geworden. Het gaat dan alleen nog maar om aanwezig ZIJN in je leven en in je lichaam. Er komen vanuit dat ZIJN vanzelf weer impulsen die je de weg wijzen naar je passie.

Belangen
Je kunt loslaten op verschillende niveaus; zielsniveau, energetisch-, mentaal-, emotioneel-, fysiek- enz. Al deze lagen van houvast en loslaten kunnen je getoond worden. Loslaten betekent echter niet dat je niet kunt gaan staan voor een groot project of voor je levenswerk; voor dat waar je hart van gaat zingen. Het is wel belangrijk dat je de creatie in eigendom neemt en de uitkomst loslaat. De creatie komt dan in Divine timing vanzelf naar je toe op een manier die alle betrokkenen dient.

Dat betekent ook dat je in actie komt en grenzen stelt als je die impuls van binnenuit krijgt. Als mens zijn wij Multi-dimensionele Wezens. We zijn een verzameling van ego, ziel en Wezenskern (Heilige Geest) in allerlei facetten en dimensies. Alle stukjes die niet bij je Wezenskern horen en niet wezenlijk zijn, melden zich doordat deze facetten van onszelf wel belang hebben bij de uitkomst van je creatie en ons dus weer uit het ZIJN halen.

x

2. Wisselwerking tussen binnen- en buitenwereld in 2014

x

‘Does education kill creativity?’
Ook praktisch in het leven worden wij gedwongen om structuren die ballast geven los te laten. Het leven wordt nu overal waar je kijkt in structuren gedwongen en we staan toe om ons hier in te laten dwingen. We moeten van alles. De structuren bepalen het leven van de meeste mensen te veel en dit is voor veel mensen niet meer vol te houden. Een goed voorbeeld van dwingende structuren is het onderwijs. Wij hebben besloten dat ieder kind tot 18 jaar een vastgesteld aantal uren per jaar op school bepaalde kennis tot zich moet nemen. De huidige energie maakt ons bewust hoe krom dit is.

Dit YouTube-filmpje laat een jongen van 13 jaar zien die over dit onderwerp vanuit persoonlijke ervaring geïnspireerd spreekt. Titel van het filmpje:‘This is what happens when a kid leaves traditional education’……. (voetnoot*7) Zijn moeder heeft zich laten inspireren door een ‘TEDx’ talk van ‘Sir Ken Robinson’. Titel van dit filmpje; ‘Do schools kill creativity’. Ze is vervolgens haar zoon thuis les gaan geven en heeft hem vooral begeleid in het zoeken naar geluk en de leerstof daar in gepast.

x

x

Natuurlijke autoriteit
Deze jongen van 13 jaar heeft waarschijnlijk zijn Wezenskernkwaliteit in Steenbok staan net als alle andere jongeren die nu ongeveer 13 jaar zijn.(voetnoot*7) Deze Wezenlijke kernkwaliteit in Steenbok leert ons om authentiek te zijn. Maar ook om zelf aan het stuur te zitten van je leven en externe structuren en opgelegde verantwoordelijkheden alleen te accepteren als ze ons leven en ons bewustzijn ondersteunen. We hebben het dus over natuurlijke autoriteit. Als je hem ziet staan dan begrijp je waar ik het over heb. Deze groep 13-jarigen heeft in 2013 een activatie gehad van hun kernkwaliteit (voetnoot*8) Hun overlevingsmechanisme wilde naar een nieuw niveau ontwikkelen en zij werden geïnspireerd om hun authenticiteit te delen met de wereld om hen heen. Deze jongen van 13 jaar oud (in het filmpje) laat zien hoe goed zij de macht van structuren begrijpen op een heel natuurlijke manier.

Meesterschap of.. alchemie!
Meesterschap of.. alchemie!

Universiteit van het leven..!
In het boek van Rob Riemen: ‘Universiteit van het leven’, heeft de schrijver mensen geïnterviewd die groots zijn in hun vakgebied. En wat blijkt: Ze zijn bijna allemaal autodidact en hebben dat wat hen de doorbraak gaf niet op school geleerd. Deze beroemdheden geven aan dat niet in de pas lopen hen juist die bijzondere ervaringen heeft gebracht die ze nodig hadden om hun passie te ontdekken en vervolgens te leven. Het advies van de beroemdheden is: ‘Ontdek je passie en doe er iets mee’. ‘Durf anders te zijn’. (voetnoot *6&*9)

Zingend hart
De zwarte Maan in de geboortehoroscoop wijst de weg naar deze passie. Horoscopen van beroemdheden laten dat keer op keer weer zien. Deze passie kun je niet leren op school, alleen maar in het leven. En het leven brengt je altijd waar je zijn moet als we de dwingende structuren van het grote ‘moeten’ en onze behoefte aan controle durven los te laten. Dat is wat deze beroemdheden uit het boek van Rob Riemen hebben gedaan. Zij hebben het zingen van hun hart gevolgd.

In deze tijd worden de knellende banden zo intens voelbaar en zichtbaar, waardoor we dus niet anders meer kunnen dan de knellende banden te herkennen en los te laten. 2014 is een jaar waarin we een nieuwe basis gaan creëren voor het leven.(voetnoot *3) Wij worden geïnspireerd of gedwongen om onze drijfveren en aangenomen basiswaarden waaraan wij ons confirmeren nog eens goed onder de loep te nemen. Dit kan veel spanning geven in relaties in 2014 en alle bestaande sociale verbindingen. (voetnoot *10&*16&*26) Ook onze liefde wil autonoom worden.

Nieuwe aarding
Het overlevingsmechanisme van de jaarhoroscoop van 2014 geeft aan dat het niet altijd gemakkelijk is om in verbinding met de aarde te blijven. (voetnoot*2) Er wordt van ons gevraagd om ook in de verbinding met de Aarde onze eigen authentieke unieke manier van aarding te vinden. Dus ook hier de plat getreden paden van het maken van een verbinding met de Aarde te vernieuwen en van binnenuit te laten ontstaan. Als iemand aardt vanuit zijn authentieke zelf (vanuit het Wezen dat hij of zij is) dan kan het zijn dat je bijvoorbeeld op een watermanier aardt. Anderen hebben juist weer de gelijkwaardige verbinding nodig met het Wezen van de Aarde om een goede aarding te maken. Ook hierin gaat het erom dat je verantwoordelijkheid neemt voor jouw authentieke manier van aarding. Ook het Wezen van de Aarde is nu wakker op nieuwe bewustzijnslagen en vraagt dus om een vernieuwde verbinding met jou.

Functie van zinloosheid
Je kunt vooral in het begin van 2014 een gevoel van zinloosheid ervaren zonder aanwijsbare reden. Dit gevoel stimuleert je om los te laten en je aandacht naar binnen te keren om te zoeken waar je hart wel van gaat zingen. ‘Wat maakt jouw leven de moeite waard?’, is de grote vraag die innerlijk gesteld wordt. Vanuit dit loslaten en misschien zelfs een periode niets doen, ontstaat er vanzelf een impuls die je vanzelf naar je passie zal leiden of die passie zelfs naar je toe laat komen door ontdekkingen die je op doet in de universiteit van jouw dagelijks leven. Dit loslaten en zoeken is het meest krachtig aanwezig tot 23 maart 2014, zo rond de Lentezonnewende. Het kan zijn dat er al vanaf eind februari van binnenuit een drang komt om je te verbinden met anderen en je passie tot expressie te brengen en met anderen te delen. (voetnoot*11)

Het nieuwe mannelijke
De jaarhoroscoop laat zien dat het collectieve mannelijke in ons zich nu gaat ontwikkelen naar een nieuw niveau van bewustzijn en bestaan. (voetnoot *13) Tijdens een groepsmeditatie in mijn praktijk liet dit nieuwe mannelijke en de nieuwe man-vrouw verbinding zich spontaan ervaren. Het collectieve (maatschappelijke) mannelijke is in deze tijd erg op zoek naar een nieuwe manier van expressie en kon tot nu toe niet optimaal zijn goddelijke plaats vinden in het geheel. Het mannelijke moet stoer zijn en alles dragen en oplossen.
animated YinYang vrouwelijk mannelijkEn het nieuwe mannelijke liet zich ervaren als een eerbaar en respectvol; stralend als een Zon. Vanuit de tijd van de ridders en het intreden van het Christendom ( misschien zelfs eerder) is het vrouwelijke en mannelijke verstrikt geraakt in een vervorming. Het vrouwelijke mocht alleen maar Maagd zijn en hulpeloos: mocht haar kracht niet meer leven. De vrouwen die weigerden hun kracht af te leggen, werden verbrand als heksen. Het mannelijke (de ridder) moest voor haar zorgen.

Zo ontstond er een drie-deling in de man-vrouw verbinding (man-maagd-hoer/heks). Het gevolg hiervan is dat er op diepe DNA niveaus patronen vastzitten in ons, waardoor het mannelijke zich niet uit kan drukken in zijn eigen kracht omdat hij voor het vrouwelijke moet zorgen. Nu hebben in deze moderne maatschappij de meeste vrouwen wel weer hun kracht opgeëist (heks, onaangepaste vrouwelijke). Nu is het tijd voor het mannelijke om zich te herstellen in zijn onafhankelijke kracht van ZIJN.

Deze kracht liet zich ervaren als eerbiedig, trots, onafhankelijk en viel samen met zijn binnenwereld en is liefdevol, zacht en krachtig zichtbaar stralend als de Zon. Binnen en buiten vielen totaal samen. Hierdoor kan de man-vrouw verhouding op een nieuw goddelijk niveau tot uitdrukking komen. Onafhankelijk, vrij en gelijkwaardig. Deze verandering wil ook plaatsvinden in iedere man en vrouw. Het mannelijke in de vrouw en het vrouwelijke in de man. Het mannelijke en vrouwelijke vallen samen. Geef elkaar de ruimte in 2014 om te worden wie je in Wezen bent en op een gelijkwaardige manier in een nieuwe verbinding te komen. Ieder op eigen onafhankelijke benen als een heel nieuw mens.

Creativiteit in 2014
Al vrij snel in het nieuwe jaar (al vanaf eind januari*6) staat de Zwarte Maan in Leeuw. De Zwarte Maan staat in de kosmische horoscoop voor de Godsvonk; het Wezenlijke in ons. Dit laat ons de persoonlijkheids- en zielslagen van je blauwdruk ontstijgen. Als we dit Wezenlijke leven, geeft dit enorme vreugde. Dat wat we dan doen, is voor jou zelf eigenlijk heel gewoon, maar wordt door anderen waargenomen als iets bijzonders. Een actie vanuit deze Wezenskern in Leeuw brengt jezelf en anderen in hun kracht en kenmerkt zich door afwezigheid van (egoïstische) belangen.

De zwarte Maan in Leeuw stimuleert ons om identificaties los te laten en met gemak expressie te geven aan onze creativiteit. Maar vooral te genieten van het creatieproces van de ervaring en expressie van jouw unieke individualiteit. In haar hoogste octaaf stimuleert de zwarte Maan in Leeuw ons om Schepper te zijn en het innerlijk vuur direct tot manifestatie te brengen. Vanaf 3 maart 2014 komt de drang om tot expressie te komen en te creëren pas goed op gang en worden we echt vanuit de kern geïnspireerd.

Stilte..
Op 3 maart 2014 is ook het diepste punt bereikt van de druk die al een paar jaar opbouwt en ons stimuleert om los te laten en te gaan leven vanuit de stilte van het ZIJN. Pluto staat dan exact samen met de Diamant. Het moet! Daarna is deze stand nog twee keer actief, namelijk op 27 mei 2014 en 1 januari 2015. De opbouw naar de eerste exacte aanraking (samenstand) zal de meeste druk geven. Die twee latere aanrakingen in mei en januari zullen laten voelen waar de schoen nog wringt en het huiswerk nog niet helemaal is gedaan.

monsanto USregering draaideurPatent op de natuur
In oktober 2012 begon een groot bewustwordingsproces om autoritaire macht te gaan herkennen in  jezelf en in de wereld. Sommigen maken gebruik van bijvoorbeeld mazen in de wet, zoals Gen-tech bedrijf Monsanto dat in 2013 in Europa een patent aanvroeg en ook kreeg op natuurlijke broccoli.(voetnoot *12)
De zwarte Maan stond in 2013 in Kreeft met Jupiter erbij en gaf activiteit te zien op het gebied van voeding. Soms moet er zoiets schokkends gebeuren als het patenteren van de natuur om werkelijk wakker te worden. In 2013 was voeding aan de orde en vooral problemen met voeding en het zoeken naar de juiste voeding die bij je past.

Gevoed zijn
In 2014 zet dit proces door. (voetnoot*10a)We willen werkelijke gevoed worden, zowel innerlijk als door de wereld om ons heen. De samenstand van de zwarte Maan en Zon in Kreeft in 2013 en 2014 stimuleren ons om te openen voor het geboorterecht van gevoed worden en compleet en totaal gevoed te zijn. Het gaat om het beseffen dat de Bron waar onze Godsvonk een onderdeel van is die Bron ook in zich heeft en dus nog steeds ter beschikking is. We hoeven alleen de deur te openen en het toe te laten. Hierin dan ook jouw persoonlijke weg te volgen om schreeuwende behoeftes en verlangens los te laten en het gevoed zijn te integreren in je leven.

Herkennen van authentiek leiderschap
De massa werd al vanaf oktober 2012 vooral gestimuleerd om authentiek leiderschap en zelfbestuur op waarde te schatten en te gaan herkennen en ondersteunen. Zowel in jezelf als in de wereld om je heen. Dit is het samenspel van Saturnus en Pluto in een astrologische receptie. Vanaf 23 december 2014 tot 16 juni 2015 gaat deze klem voor de eerste keer los. Saturnus laat dan het dierenriemteken Schorpioen (van loslaten en destructie) los en gaat dan naar het dierenriemteken Boogschutter. In Boogschutter laat Saturnus inspiratie ervaren en de behoefte om onze vormkracht enthousiast in te zetten voor opbouw. Tussen 16 juni 2015 en 19 september 2015 is de astrologische stand van autoritaire macht en authentiek leiderschap weer even actief, maar na 19 september 2015 behoort deze tot ons verleden.

x

3. In de wereld, het collectief in 2014

x

6de graad Schorpioen (2)Dit beeld van der 6de graad van Schorpioen uit het boek van Koppejan (voetnoot*1) geeft informatie waarheen de energie van 2014 zich wil ontwikkelen: Praktisch en in het dagelijks leven. Het laat twee kanten zien van één medaille die regeert over structuur en het omgaan met verantwoordelijkheid. De natuur in de tuin is te veel gestructureerd en gereguleerd, het plaatje aan de rechterkant laat het tegenovergestelde zien.

Dit is wat we in 2014 vaker kunnen ervaren in onszelf en in de wereld. (voetnoot*21) De jaarhoroscoop van 2014 laat zien dat we de twee uitersten in ons en in de wereld pas kunnen verenigen als we accepteren wat er is en loslaten wat ons niet meer dient. Dit is de kosmische octaaf van Pluto. Pas dan kun je het pad gaan zoeken dat verbonden is met jouw passie en met wie je in Wezen bent. (voetnoot*10)

Dit tweede beeld laat zien waar dit dualistische beeld van structuren (tuin) en chaos(ezel) heen ontwikkelt. Het tweede beeld is: ‘De Californische heuvels waarin de stille vrede wordt verstoord door de ‘goldrush’. Er wordt een betekenisvol geheim ontdekt en er ontstaat een egostrijd om de winst (goud).

Global Reset
De informatie die dit tweede beeld geeft, vinden we in de jaarhoroscoop voor 2014 terug in de Noordelijke Maansknoop in het tweede huis in Schorpioen. De astrologische stand geeft aan dat er macht en onmacht ontstaat over waarden en bezit. Ik verwacht zelfs een herwaardering van waarden en geld. Misschien wel een global reset van schulden en waarden. Of een herwaardering van het financiële stelsel of een sprong naar één wereldmunt of misschien wel lokale munten, wie zal het zeggen?! En dan laat dit tweede beeld van de ‘goldrush’ zien dat daardoor een egostrijd losbarst. (voetnoot *12) Een strijd om gelijkwaardigheid, vrijheid en om zelf je leven (structuur) zo in te mogen inrichten als je van binnenuit zou willen en voelt. (voetnoot*13) Maar hoe dit precies zal ontvouwen, is niet te voorzien door de complexiteit van het geheel.

Goldrush
Dit tweede beeld van de ‘goldrush’ laat ook unieke mogelijkheden zien om financieel een grote slag te slaan en zo het geluk te vinden. Dit kan het financieel goud betekenen of het innerlijke goud. Willem Middelkoop heeft een boek geschreven; ‘De big reset’ over het resetten van het waardesysteem en hij pleit voor het beleggen in fysiek goud. Want als het geld systeem omvalt, dan blijft goud zeer waarschijnlijk haar waarde behouden. Hij gaat er vanuit dat de reset pas in 2015-2017 zal komen. De jaarhoroscoop laat echter zien dat het wel eens dit jaar zou kunnen zijn. De jaarhoroscoop van 2017 laat wel een verandering in waarde zien. Maar de jaarhoroscoop van 2014 laat veel meer spanning zien voor waardesystemen.(voetnoot*22) Kijk het YouTube filmpje van een interview met Willem Middelkoop met RTL Nieuws.

Het is niet zo dat alles wat hij zegt aansluit bij mijn inzicht, maar hij laat interessante invalshoeken zien dus blijf kritisch en doe je eigen onderzoek… Je kunt nog meer van Willem Middelkoop lezen en kijken op de RTL Nieuws website. Ook Willem Middelkoop heeft het over de mogelijkheden om gebruik te maken van de enorme irrationele werking van de markt. Dus mogelijkheden om je eigen goldrush te creëren en gebruik te maken van de mazen van de wet en die de veranderingen scheppen. Maar gezien de grote veranderingen op het gebied van waarden is het waarschijnlijk verstandiger om niet te veel te hechten aan bezit.

bitcoinsBitcoin
Er ontstaan ook nieuwe alternatieven voor het huidige monetaire geldsysteem, zoals de digitale Bitcoin. Deze Bitcoin is geboren door het online shoppen en zo enorm in waarde gestegen dat je hier wel kunt spreken van een soort ‘goldrush’ en het vinden van rijkdom. Misschien zelfs wel een stabiel antwoord op het omzeilen van het monetaire stelsel dat begint te wankelen. China heeft inmiddels de handel in Bitcoin verboden. Met Bitcoin blijf je buiten de manipulerende en controlerende systemen van het monetaire stelsel.

De Bitcoin is inmiddels een serieus digitaal betaalmiddel geworden. Ook hier wordt ons getoond dat wij bepalen wat de waarde is van iets. Dit is een bewustwordingsproces dat ons voorbereid om een nieuw financieel stelsel te creëren dat meer vrijheid en mogelijkheden biedt. Ook helpt deze bewustwording ons om de keiharde greep die geld heeft op ons als persoon en op onze maatschappij los te laten.(voetnoot*1) Lees de column van Peter B.Meyer; hij geeft uitleg over de Bitcoin. (voetnoot*23)

Klokkenluider
Onderaan de column van Peter B.Meyer staat ook een YouTube filmpje (voetnoot*23) van Karen Hudes over de basis van ons huidige financiële stelsel. Zij was een medewerker van de Wereldbank en een klokkenluider. Zij vertelt wat de jaarhoroscoop van 2014 ook laat zien. Er moet nu iets veranderen. Hoe langer de leiders van het monetaire financiële systeem blijven manipuleren en blijven proberen om het systeem overeind te houden, hoe groter de krachten worden die de verandering in gang zetten. Als we meebewegen met de verandering dan kan de vernieuwing op een stabiele manier plaatsvinden. Dit is dat filmpje:
x

X

Het gaat over het hervinden van onze werkelijke basiswaarden. (voetnoot*1). Geld houdt ons nu in gijzeling en het wordt tijd dat het geld het leven gaat dienen, in plaats dat wij het geld dienen. Op 26 januari was er een uitzending van Tegenlicht waarin op een duidelijke manier uitleg gegeven wordt door specialisten wat er met het monetaire stelsel aan de hand is. (voetnoot*27) Er staan op de website van Tegenlicht van de VPRO nog veel meer interessante interviews over het bankwezen en het financiële stelsel.

Zelfverrijking
Maar er is ook nog een andere kant die zelfverrijking laat zien die ten koste gaat van anderen. Bedrijven als Monsanto die met het patenteren van broccoli mazen in de Europese wet vinden en daar financieel hun slag mee slaan, is een vorm van zelfverrijking van regeringen, instituten en van hen die bovenaan ‘de voedselketen’ staan.(voetnoot*12) Wanneer het klopt wat Karen Hudes zegt in dat YouTube filmpje waar ik hierboven naar verwijs, dan is het hele monetaire systeem gebaseerd op zelfverrijking van de top en krijgen we in 2014 de mogelijkheid om hier uit te breken.

Dit lukt door je eigen verantwoordelijkheden opnieuw onder de loep te nemen en te bekijken aan welke regels jij je confirmeert. (voetnoot*1) Nog meer bestuurlijke dwaling zal aan het licht komen als wij andere keuzes maken en onze soevereiniteit weer terugnemen, autonomie op allerlei gebied, zoals een autonoom financieel stelsel. Dan kunnen wij dat wat werkelijk van waarde is hervinden en ruimte geven in ons leven. Zoals autonome liefde en het volgen van je passie.

Nieuw begin
Ik verwacht dat er een tweedeling gaat komen tussen hen die kiezen voor controle en macht en hen die kiezen om los te laten en te zien waarheen hun impulsen hen brengen, wat er van binnenuit wil ontstaan en innerlijke waarden volgen. Het gaat in ieder geval over een nieuw begin. (voetnoot*14) Het overlevingsmechanisme van de jaarhoroscoop 2014 laat zien dat we langs Pluto moeten. Pluto is de wachter op de drempel om naar de kosmische octaaf in jezelf en in het leven te komen. Het ZIJN. (voetnoot*15) Pluto eist dat je macht loslaat en dit overgeeft aan je Hoger Zelf. Als je dit niet kunt dan blijf je in een strijd van macht en onmacht en ‘groeit het boven je pet’.

fear is a prisonEn ik vermoed dat deze klemmende angst die macht en onmacht veroorzaakt enorm zal worden, net zolang tot er wordt losgelaten door personen maar ook instanties achter de systemen, zodat er andere nieuwe oplossingen gevonden worden die in deze tijd passen en het geheel gaan dienen. Waarschijnlijk meer gericht op geven en authentieke zelfdragende waarden die stabiel en wel verantwoord zijn. Deze nieuwe oplossingen ondersteunen meer de zelfwerkzaamheid die ontstaat vanuit vrijheid en zullen op een natuurlijke manier eigen verantwoordelijkheid afdwingen. (voetnoot*16)

Alles is één
De groep die wel loslaat en bereid is om overnieuw te beginnen kan de energie van strijd juist ervaren als een aanzet die activeert om samenwerking in beweging te zetten en verantwoordelijkheid te dragen voor het geheel. (voetnoot *13) De processen die we in 2014 zullen ervaren, zetten ons aan om te gaan zien dat alles met alles verbonden is en dat we niet los van elkaar bestaan en in zekere zin ook verantwoordelijkheid dragen voor elkaar als geheel. Fukushima is daarvan een goed voorbeeld. Als er iets mis gaat aan de andere kant van de wereld, dan kan dit toch grote gevolgen hebben voor jou persoonlijk.

Er is zich een enorme ramp aan het voltrekken in Japan met een kerncentrale. Er is grote ontkenning en illusie rondom de situatie. Internationaal via de officiële kanalen hoor je niets over de problemen die er zijn met de straling die met het koelwater de zee in loopt. (voetnoot*17) Inmiddels kun je al heel veel informatie vinden op internet over problemen die worden ervaren aan de Westkust van de VS.

Veilige vernieuwing
Deze problemen van Fukushima vallen astrologisch onder Uranus. Er is al sinds juni 2012 een strijd gaande tussen Uranus in een vierkant met Pluto. Vrijheid en macht. Dit zien we terug als een strijd met de gevestigde orde, bestaande structuren, zoals in een baan en structuren die leidinggevenden hebben opgedrongen in bijvoorbeeld een bedrijf of land en die jij hebt geaccepteerd. Er moet nu vernieuwing komen van deze structuren, wetten, regels en alles waar wij autoriteit aan geven. (voetnoot*13) Zoals het initiatief van www.collectiefonrecht.nl, die bij het Europese hof het erfrecht gaan aanvechten.

Vernieuwing moet echter wel verbonden zijn met rust en stabiliteit en heeft ondersteuning nodig om op een veilige manier tot ontplooiing te komen. Wanneer dit niet gebeurt dan kan de vernieuwing de bocht uit vliegen. Het krachten spel is op dit moment enorm . Als de energie van Uranus (lees:vernieuwing) uit de bocht vliegt dan krijg je versnelling in evolutie met vervormingen, mutaties. En dat is wat we heel concreet terugvinden bij besmetting door straling, zoals we hebben geleerd van de straling die vrijkwam bij Hiroshima in Japan en bij Tsjernobyl. Een kerncentrale brengt enorme risico’s met zich mee.

In die zin is de kracht van Pluto in Steenbok waar de vernieuwing van Uranus de strijd mee aangaat wederom een ‘Wachter op de drempel’. Pluto eist om verantwoordelijkheid onder de loep te nemen. We worden ons in deze strijd enorm bewust gemaakt dat deze manier van energie opwekken niet verantwoord is. Het komende jaar zijn er weer twee pieken van deze strijd namelijk, 21 april 2014 en 15 december 2014. De laatste aanraking is op 17 maart 2015.

fukushimaPersoonlijke verantwoordelijkheid
Het lijkt erop dat de wal het schip zal keren. Het hele proces in Fukushima laat ons beseffen dat alles met alles verbonden is en dat het noodzakelijk is om met elkaar te handelen. De handen in een te slaan en verantwoordelijkheid te nemen. (voetnoot*15) Zo organiseer ik iedere laatste zaterdag van de maand een meditatie vanuit het ZIJN. We verbinden ons eerst met onszelf en komen in stilte, neutraliteit en ZIJN. Pas daarna verbinden wij ons met situaties buiten ons die stabiliteit en oplossingen nodig hebben zoals Fukushima, de situatie in Groningen, het monetaire financiële stelsel enz.

Vanuit het ZIJN wordt er op energetisch niveau goddelijke interventie en timing in de situatie gebracht, zodat er oplossingen gevonden kunnen worden die als het ware naar de situatie toe kunnen komen. En zo kan iedereen zijn of haar persoonlijke verantwoordelijkheid nemen en stukje bijdragen aan het geheel, de één energetisch, de ander met meer concrete inbreng. Je kunt bijvoorbeeld de petitie tekenen van Avaaz voor meer eerlijkheid over Fukushima. (voetnoot*25)

gaswinningschade groningenGroningen
De situatie in Groningen geeft ook veel inzicht. Er zijn daar nu aardbevingen die door gasboringen zijn ontstaan. Dit gas komt ten goede aan heel Nederland en al haar bewoners. Met de huidige crisis kan Nederland eigenlijk niet zonder de inkomsten die uit de gaswinning komen. Groningen wordt leeg gehaald en krijgt de problemen gepresenteerd en ziet weinig van deze rijkdom terug. Van ons wordt gevraagd om met elkaar verantwoordelijkheid te dragen voor het geheel en niet de een slachtoffer te laten zijn van de ander. (voetnoot*15)

Nederland en haar Meesterschap
Nederland gaat sinds maart 2013 door haar Cheiron return. Cheiron staat in de horoscoop voor de kosmische wond en deze wordt tijdens de Cheiron return omgezet in Meesterschap. Er moet bestuurd worden met zicht op het geheel. Als er te halfslachtig wordt bestuurd of als één de rekening betaald voor het geheel, dan krijgt deze situatie in Groningen waarschijnlijk een staartje dat mogelijk tot minimaal 2017 van zich zal laten horen. (voetnoot*18) Omdat het om de astrologische Cheiron return gaat, zetten de bestuurlijke beslissingen die nu genomen worden ook de toon voor de komende 50 jaar.

Voeden we de wond of gaan we ervoor om te leren en Meesterschap te krijgen over deze wond. De kosmische wond van Nederland is halfslachtig en chaotisch besturen. Er is nu een kans om de helende kracht (Meesterschap) van Nederland te begrijpen en toe te passen; besturen van en voor het geheel, vanuit eigen verantwoordelijkheid en verbonden met het geheel. Pakken we de situatie aan en gaan we voor Meesterschap of kiezen we voor doormodderen vanuit illusie en net doen of het er niet is en met halve maatregelen komen. Het pappen en nathouden van de wond Cheiron in Vissen in het 10de huis.

De kernkwaliteit van Nederland is met bewustzijn en op een gelijkwaardige manier besturen en verantwoordelijkheid nemen en dit geïnspireerd uitdragen. Een voorbeeld van de kernkwaliteit van Nederlands is het ‘poldermodel’ van gelijkwaardig overleg dat wereldwijd erkenning vond en als voorbeeld diende. (voetnoot *19) Nederland heeft een speciale functie in het neerzetten van het eenheidsbewustzijn voor het Watermantijdperk in de wereld. Nederland heeft zeer veel bewuste energiewerkers en het Meesterschap van de wond van Nederland laat zien dat het spirituele, het energetische een speciale plek dient in te nemen in het geheel. Hierover publiceer ik nog een speciaal artikel in het eerste kwartaal van 2014.

x

4. Conclusie

x

Tja, het zijn geen kleine berichten die 2014 voor ons heeft. De spanning tussen vernieuwing en bestaande autoriteit en machtsblokken vraagt om zelfwerkzaamheid, rust en ruimte om stabiel het nieuwe te kunnen laten ontstaan.

spiritual ecological awareness Fritjov CapraEigen verantwoordelijkheid
De groep individuen, bedrijven, bestuurders enzovoort, die er voor kiest om het bestaande los te laten en de vernieuwing toe te laten kunnen dit in stilte en rust ervaren. (voetnoot*20) De vernieuwing krijgt dan voldoende stabiel tegenwicht om zich in alle rust te ontvouwen. Je gaat voor je passie, blijft erin staan, maar laat los hoe de vernieuwing tot stand moet komen.

Het nieuwe is meer gebaseerd op delen, maar dan wel op een verantwoordelijke en concrete manier. Dus zelf verantwoordelijkheid nemen voor waar jij autoriteit aan geeft. Er wordt bewustwording gevraagd van jouw eigen zelfwerkzaamheid. Vanuit overleving wordt het strijd om waarden en bezit. Ook in liefdesrelaties kan er vanuit overleving strijd zijn om de autoriteit en verantwoordelijkheden. (voetnoot*16)

Passie van het hart
Als we geen verantwoordelijkheid nemen en vanuit controle doorgaan, dan zul je ook merken dat je in chaos terecht komt en jezelf niet tot uiting kunt brengen. De kosmische wond in Vissen in het 5de huis laat zien dat het van belang is om alleen dat tot uiting te brengen wat werkelijk is doorleeft en van binnenuit komt. Anders kan energie vreemde vervormingen en chaotische situaties creëren. Er is een nieuwe manier van Meesterschap te bereiken in 2014, in het begrijpen en werken met creatiekrachten die op collectief niveau hun werk doen. Ook energetisch werken vooral voor en met collectieven  kan tot nieuwe hoogtes van Meesterschap klimmen. (voetnoot*17)

Collectief Meesterschap
Het grootste deel van 2014 staat de kernkwaliteit in Leeuw.(voetnoot*6) Dit betekent concreet dat wij worden gestimuleerd om vanuit onze kern en eigen individualiteit te gaan leven zonder labels en identificatie of toe-eigenen van kwaliteiten. Het is vooral belangrijk om onze unieke individualiteit te respecteren, te vieren en tot expressie te brengen. Zodat je jouw passie kunt ervaren en delen met anderen. Het overlevingsmechanisme van de zwarte Maan in Leeuw staat in Waterman. Met dit overlevingsmechanisme word je steeds met je bewustzijn uit je zelf getrokken door gebeurtenissen om je heen.

leeuw sterrenbeeldDoor ongepast sociaal te zijn, kom je niet meer toe aan jezelf en je eigen passie. Het is dus steeds van groot belang in 2014 dat je steeds bewust bent vanuit welk punt je start met je activiteiten. Vraag je steeds af of je nog verbonden bent met de vreugde in je hart en je passie als je doet wat je doet. Het leven en ervaren van deze goddelijke kwaliteit van onze kern zal je steeds weer helpen om je creatie vlot te trekken uit de controle vanuit angst van de egodelen van jezelf en anderen. Er is behoefte om de expressie te delen met anderen en om sociaal te zijn, maar met behoud van individualiteit, passie vanuit het vuur in je hart.

Parameters voor nieuwe energie
De creatie-energie die in ons hart zingt en in 2014 smeekt om tot expressie te komen in verbinding met anderen, heeft het Meesterschap over het astrologische vaste kruis nodig om stabiel te zijn. Dit zijn Stier versus Schorpioen en Leeuw versus Waterman. De Leeuw-Waterman as vraagt om vrijheid, een sociale aanpak en het ervaren en delen van innerlijke passie zonder te labelen of te claimen  maar in vrijheid en met een sociale aanpak. En de Stier-Schorpioen-as laat ons ervaren om ergens voor te gaan staan en tegelijk ook los te laten. Het krachtenspel is zo uitgekiend dat het mogelijk is om een grote stap te maken naar een nieuwe manier van bestaan. Ieder op zijn of haar eigen manier. Dit zijn de parameters voor de nieuwe groepsenergie van het Watermantijdperk.

Watermantijdperk
watermantijdperk2014 is het jaar waarin we individualiteit (Leeuw) en groepsenergie (Waterman) op een nieuwe manier gaan uitvinden. De basis voor het Watermantijdperk gaan de voorlopers van de voorlopers concreet ervaren en ontdekken. (voetnoot *6) Eindelijk is het dan echt zover! Waterman- en Leeuwenergie zijn nauw verbonden. Als we het één leven zonder het ander, ontstaat er spanning. Het is dan ook van groot belang dat beide vertegenwoordigd zijn in de nieuwe groepsenergieën van het Watermantijdperk.

Het werkt het beste als we eerst verbonden zijn met onze eigen individualiteit en ons pas daarna verbinden met anderen. Sleutelwoorden zijn: Gelijkwaardigheid, bewustzijn, sociaal delen, individualiteit, passie, expressie en creativiteit. Er zijn inmiddels al samenwerkingsverbanden die van start zijn gegaan zoals Vitaness.(voetnoot *24)  Het komende jaar is echt het jaar voor dit soort initiatieven.

Ook al kan het flink zoeken zijn naar de nieuwe stroom, soms  met vallen en opstaan. Nederland heeft hierin een speciale rol te vervullen, met haar kernkwaliteit in Waterman met Saturnus erbij. Hierover verschijnt nog een artikel in het eerste kwartaal van 2014. In 2014 ga ik bijeenkomsten organiseren om de nieuwe groepsenergie te ervaren met ondersteuning van de geometrie van de Flower of life en gelieerde geometriepatronen. De Flower of Life laat energetisch de energie van het nieuwe Watermantijdperk ervaren. We gaan dan vanuit ieders unieke individuele Kernkwaliteit op een open speelse manier de nieuwe groepsenergie ontdekken van het Watermantijdperk. Daarin zal deze geometrie ondersteunend worden gebruikt.

Dit artikel is een uitgave van:

Adviesbureau Manuela van der Knaap

0252-521882 www.inzichten.com

2014 © copyright Manuela van der Knaap.
Deze informatie met bronvermelding en astrologische uitleg, mag je in zijn geheel doorgeven,
vooropgesteld dat er geen winst op gemaakt wordt en deze aantekening eraan toegevoegd is.
Wil je deze informatie publiceren in een blad of op een website?
Dit is uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van de auteur.
De auteur is te bereiken d.m.v. een e-mail en via de website: www.inzichten.com

x

* * *

x

Bronvermelding en astrologische uitleg:

Geschreven door Manuela van der Knaap. www.inzichten.com

Astrologische events in 2014:

 • 15 april 2014 Totale Maansverduistering 7:42 GMT
 • 29 april 2014 Ringvormige Zonsverduistering 6:14 GMT
 • 8 oktober 2014 Totale Maansverduistering 10:51 GMT
 • 23 oktober 2014 Gedeeltelijke Zonsverduistering 20:51 GMT

Het lijkt erop dat er rond 5 juni 2014 weer een Ster-tetraëder gevormd zal gaan worden. Waterdriehoek: Saturnus in Schorpioen driehoek Cheiron en Neptunus in Vissen, driehoek Jupiter en zwarte Zon in Kreeft. Aardedriehoek: Pluto, Diamant in Steenbok driehoek Maan in Maagd en driehoek Venus in Stier.

Groot driehoek van Saturnus in Schorpioen driehoek Cheiron en Neptunus in Vissen, driehoek Jupiter en zwarte Zon (of zwarte Maan) in Kreeft. Begint rond half mei tot half september 2014. Jupiter staat eerst samen met de zwarte Maan, gaat dan in januari 2014 samenlopen met de zwarte Zon en begin juni geeft de zwarte Zon het stokje (Jupiter) weer over aan de zwarte Maan.

Jaarhoroscoop voor de wereld 1-1-2014 00:00 GMT Greenwich

*1 Noordelijke maansknoop in het tweede huis in Schorpioen 5de graad en 6de graad gecorrigeerde Noordelijke Maansknoop. Beelden komen uit het boek: Beeldgids van der dierenriem van Helene W. en Willem A.Koppejan ISBN: 90-202-1670-8

*2 Maan in 3de huis IC Zon Pluto Mercurius Diamant Priapus Venus in 4de huis alles in Steenbok.

*3 De sprong wagen vanuit vertrouwen Zuidelijke Maansknoop in Stier 8ste huis naar noordelijke maansknoop in het 2de huis in Schorpioen.

*4 De niet gecorrigeerde Noordelijke Maansknoop in de 5de graad van Schorpioen in het 2de huis.

*5 Artikel over de winterzonnewende en stiltemeditatie vanuit ZIJN. http://inzichten.com/agenda/stilte-meditatie-van-zijn.html

*6 De gecorrigeerde zwarte Maan komt al op 31 januari 2014 in Leeuw, gaat op 12 mei weer terug naar Kreeft om vervolgens op 16 juni tot 17 september in Leeuw te blijven. Tussen 20 november en 31 januari 2015 staat de gecorrigeerde zwarte maan ook in Leeuw. De niet gecorrigeerde zwarte maan staat van 5 maart 2014 tot 29 november 2014 in Leeuw.

*7 Wezenskwaliteit van 13-jarige jongeren: De niet gecorrigeerde zwarte Maan staat in Steenbok vanaf 2 maart 2000 tot 26 november 2000. De gecorrigeerde zwarte Maan dans daarom heen en is actief van : 8 jan 2000 tot 29 maart 2000 en vanaf 25 mei 2000 tot 24 aug. 2000 en vanaf 9 okt. 2000 tot 8 januari 2001. 25 Logan Laplante: http://www.collective-evolution.com/2014/01/07/this-is-what-happens-when-a-kid-leaves-traditional-education/

Ken Robinson: Do schools kills creativity: https://www.wanttoknow.nl/inspiratie/meelezen/over-de-ziel-de-school/ met ondertiteling.

*8 Transit zwarte Maan stond conjunct Priapus in Kreeft. Geeft correctie van het overlevingsmechanisme. Het overlevingsmechanisme die bij deze kernkwaliteit hoort is energie of emotioneel zuigen of leeg gezogen worden, afwezigheid van stevige authenticiteit/eigenheid en verantwoordelijkheid.

*9 Op uitzending gemist van het programma ‘Boeken met Wim Brands’ gesprek met Rob riemen over zijn boek ‘De universiteit van het leven’.

http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1389347  Het gesprek begint op 16 minuten en 10 seconde van dit filmpje.

*10 Noordelijke Maansknoop in het tweede huis in Schorpioen 5de graad en 6de graad gecorrigeerde Noordelijke Maansknoop. Conjunct Saturnus in Schorpioen 2de huis, driehoek Jupiter (Jupiter staat ook conjunct Zwarte Maan, zwarte Zon, Diamant en MC) Jupiter conj. Zwarte Maan in Kreeft 10de huis, inspireren ons om structuren van binnenuit te laten ontstaan. De eigen weg volgen van het innerlijk en daarmee deze verbinding helen.

*10a Zwarte Maan in Kreeft 10de huis, inspireren ons om structuren van binnenuit te laten ontstaan. De eigen weg volgen van het innerlijk en daarmee deze verbinding helen. De zwarte Zon opent de zwarte Maan in Kreeft tot aan de Wezenskern die ook de Bron zelf is.

*11 Gecorrigeerde Noordelijke Maansknoop gaat eind februari naar Weegschaal; 20 februari 1 dag in Weegschaal dan vanaf 25 februari 2014 in Weegschaal tot eind 2015. Niet gecorrigeerde Noordelijke Maansknoop gaat op 23 maart 2014 Weegschaal in.

*12 Monsanto kreeg patent op natuurlijke broccoli in Europa……  http://www.naturalnews.com/041014_Monsanto_seed_patents_GMOs.html#  en

https://www.wanttoknow.nl/gezondheid/wie-is-de-eigenaar-van-broccoli/

Pluto in Steenbok in receptie met Saturnus in Schorpioen. Zwarte Maan in Kreeft brengt aandacht voor voeding en innerlijke voeding.

*13 Zwarte Maan staat in Leeuw zie bij*6 en de jaarhoroscoop laat Mars op de ascendant zien in een molen met bijna alle planeten betrokken. Maan, Zon, Pluto, Mercurius, Diamant, gecorrigeerde Priapus, Priapus en Venus in Steenbok 3 en 4 de huis vierkant Uranus in Ram, vierkant zwarte Zon, Jupiter, gecorrigeerde zwarte Maan in Kreeft, zwarte Maan in Kreeft in het 10de huis, vierkant Mars op de Ascendant in Weegschaal. (hoofdkruis).

*14 Bijna nieuwe Maan op 1-1-2014 jaarhoroscoop 2014. Maan en Zon in samenstand in Steenbok.

*15 Maan, Zon, Pluto, Mercurius, Diamant, gecorrigeerde Priapus, Priapus en Venus in Steenbok 3 en 4 de huis is de top van een vlieger die verbonden is met een groot driehoek tussen Noordelijke Maansknoop driehoek Cheiron driehoek en MC, zwarte Zon, Jupiter, gecorrigeerde zwarte Maan in Kreeft, zwarte Maan in Kreeft in het 10de huis. Dit is een spirituele grote driehoek en dus niet gemakkelijk vanuit lagere niveaus te doorgronden.

*16 Aarding (priapus) van de zwarte Maan staat in Steenbok met Venus al laatste planeet.

*17 Cheiron conjunct Neptunus in Vissen in het 5de huis.

*18 Neptunus maakt een ruime conjunctie met Cheiron. De samenstand is er al jaren en nu in 2014 beginnen zij wel los van elkaar te komen, maar is de invloed van Neptunus op Cheiron zeker nog wel een tijdje van kracht. Horoscoop Nederland: 16 maart 1815 om 10:27 LMT Den Haag. Conjunctie Neptunus met Cheiron in Vissen in het 10de huis van Nederland; mart 2016, september 2016 en januari 2017.

*19 Nederland heeft haar zwarte Maan in Waterman conjunct Saturnus in het 9de huis.

*20 De zwarte Maan achtbaan eindigt in de Diamant conjunct Pluto in Steenbok. Kosmische octaaf is stilte en stabiliteit.

*21 Het te veel aan structuur wordt in de jaarhoroscoop 2014 terug gevonden bij het overlevingsmechanisme van Maan, Zon, Pluto, Mercurius, Diamant, Priapus en Venus in Steenbok in het3de en 4de huis. Chaos valt in de jaarhoroscoop 2014 onder de wond van Cheiron conjunct Neptunus in het 5de huis.

*22 Jaarhoroscoop voor de wereld 1-1-2017 00:00:00 GMT Greenwich. De zwarte Maan staat in die horoscoop in Schorpioen in 2de huis, Priapus (overleving) in Stier in het 8ste huis. Ik verwacht dat er dan een nieuwe stroom op gang komt in ons collectieve waardesysteem. Misschien maken we dan wel de sprong naar één wereldmunt of lokale munten. Filmpje van Willem Middelkoop: www.rtlnieuws.nl/economie/home/big-reset-willem-middelkoop-legt-uit-15-minuten.

*23 http://www.edelmetaal-info.nl/2013/12/bitcoin-uitgelegd/ door Peter B.Meijer.

Onderaan deze column staat het YouTube filmpje van Karen Hudes. Hier nog een andere link waar zij uitleg geeft over de situatie. http://www.forbiddenknowledgetv.com/videos/money/karen-hudes-predicts-permanent-gold-backwardation.html

*24 Vitaness http://www.vitaness.nl/

*25 Petitie van Avaaz voor eerlijkheid over Fukushima:  https://secure.avaaz.org/en/petition/Tepco_the_government_of_Japan_and_all_politicians_around_the_world_We_need_to_know_the_real_truth_right_now_about_the_nu/?cJoldab Nog meer interessante informatie over Fukushima:  http://www.bovendien.com/categorieen/actualiteit/fukushima-tell-us-the-truth

*26 Venus ontvangt alle energie van de samenstand, omdat deze als laatste planeet in de samenstand staat. De zwarte Maan staat bijna het hele jaar in Leeuw. Priapus in Waterman geeft overleving op het sociale vlak.

*27 Uitzending van Tegenlicht VPRO op 26 januari: http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2013-2014/de-biecht-van-de-bankier.html

*28 SMCO:  http://www.collectiefonrecht.nl een collectief initiatief om erfbelasting terug te vorderen van de Belastingdienst.

 

24 gedachten over “Manuela van der Knaap: ‘2014, een nieuw begin’!

 1. Je kunt dan mogelijk zelfs een leegte ervaren zonder houvast waar alleen nog maar ‘bewust aanwezig zijn’ is. Het bewustzijn zelf, de Godsvonk zelf is dan de reden voor het bestaan geworden. Het gaat dan alleen nog maar om aanwezig ZIJN in je leven en in je lichaam.

  Ik voel me eigen al een paar maanden zo .

 2. Als MAAND komt van een maancyclus, ong 29 dagen, dan zouden we 13 maanden moeten hebben. Oktober komt van octa, oftewel 8. December komt van deca, 10. Beetje doorgerekend zou het zo rond 21 maart eigenlijk nieuwjaar moeten zijn?? Kunnen meteen de bloemetjes buiten, viooltjes wel te verstaan. Die hele Gregoriaanse kalender raakt kant nog wal, helemaal los van de seizoenen en maanritmes.

  1. En ‘dus’ zijn er vertalers geweest, die de oorspronkelijke, veel ‘natuurlijker’ kalenders, hebben ‘ingelegd’ in deze Gregoriaanse. Een soort tolken.. 😉

  2. December: 10e / 12e maand
   In de namen van de maanden september, oktober, november en december zitten zo te zien Latijnse getallen. Maar dat zijn 7 tot en met 10. Waarom zijn het bij ons dan de maanden 9 tot en met 12?
   Wij hebben onze maandnamen van de oude Romeinen en die lieten hun jaar aanvankelijk in maart beginnen. September, van septem (‘zeven’), was dus de zevende maand. Maar het bestuurlijke jaar begon ook bij de Romeinen al in januari. Die laatste indeling heeft het ‘gewonnen’.
   https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/december

  3. Kalenders in diverse smaken, kom dat zien kom dat zien….

   De eerste kalender is eigenlijk gebasseerd op desynodische maan en later op die van de zon;

   “De maankalender
   De maankalenders zijn naar aanleiding van een speciale periode gemaakt, namelijk de synodische maand (lunatie-tussen 2 manen in). Een synodische maand duurt gemiddeld 29,530590 dagen. Omdat het onmogelijk is om een dag van 29,5 dagen te hebben, werd dit probleem opgelost door afwisselend een maand van 29 dagen en 30 dagen in te voeren. Het jaar van aan maankalender bestaat uit 354 dagen. Een maanjaar is ongeveer 11 dagen korter dan een tropisch jaar (zie De zonnekalender) waardoor een maankalender onafhankelijk van de jaarlijkse zonomloop is.”

   http://mens-en-samenleving.infonu.nl/diversen/111082-de-kalender-van-vroeger-tot-nu.html

 3. Dit gedicht past hier wel bij, dat maakte ik in verbondenheid vorig jaar juni:

  Schitterend Universum
  Prachtige wereld
  Subliem gevormd
  door Samenwerking
  van de Zichtbaren
  en de Onzichtbaren
  Een hele Nieuwe
  parallelle wereld
  ontstaan door
  Onvoorwaardelijke Liefde!

  Je kiest je Leven zelf
  Je bent je eigen creatie
  Goed voor jou
  Goed voor de ander
  Nu eens geen botsende
  werelden, maar in elkaar
  overvloeiende werelden.

  Gun jezelf alles
  Gun de ander alles
  overvloed ontstaat

  dan uit Schaarste.
  Alice

  1. Dank Alice voor je prachtige doeltreffende gedicht ….
   een ware opsteker.
   Lange leve de overvloed van Liefde.

 4. Wat is het weer een schitterend jaarartikel geworden!! Er komen veel aspecten van het leven in terug en het schetst een duidelijk beeld van wat we dit jaar zouden kunnen verwachten.
  Ik ben het boek “Afstemmen op de kosmos’ van Susan Joy Rennison aan het lezen. De materie die in dit boek wordt besproken, laat heel duidelijk zien wat voor invloed er uit gaat van de kosmos. Ook van onze zon en de ons omringende planeten.
  Daar waar astrologie nog vaak in de hoek geplaatst wordt van ‘onzin’ beginnen wetenschappers steeds meer bewijzen te vinden van al die kosmische invloeden op onze levens.
  Mooi dat iemand als Manuela een deel daarvan heel concreet kan duiden.

 5. Wel eens gehoord van de Pantocrator
  hij die met zijn vingertaal sprak
  zij tegen de mensen ga heen en heb lief
  wij die hem hebben gezien op zijn meteor
  de lijnen volgent van de regenboog
  hij de créateur van al dit moois
  die ons de weg wees waar te gaan en staan
  Theïst of Atheïst hier vind ge een geloof
  zonder God maar de pantocrator van Uw ik
  heb hem lief voor Uw naasten en Uw gerief
  kijk de blauwe hemel en de Vogel die vliegt
  dit alles behoord U en de Uwen voor altijd
  hij sprak dit tegen mij uit voor hem staande
  het was maar een icoon maar zijn ogen
  spraken tegen mij venkondig dit aan alleman
  zo dat ze rust en liefde zullen vinden.

  1. Prachtig Jenne 🙂
   Kijk de blauwe hemel en de vogel die vliegt
   dit alles behoord U en de Uwen voor altijd

   Een paar jaar geleden óp de Pantokrator gestaan, Corfu, en met dit mooie gedicht ook een beeld gekregen met het gevoel van toen, dank je
   http://youtu.be/8v0ixTMAGXM

  2. Er zijn veel potretten van de/het/die/hem Pantocrator bekend de mooiste hangt in een Orthodoxe klooster in de Sinaïwoestijn Egypte, dat beeld blijft je bij dat mooie sterke liefde volle gelaat met die respect volle ogen, ja het zou hem kunnen zijn, hij is niet een god, maar iemand die ons iets wil en heeft gegeven, kijk de blauwe hemel en de Vogel die vliegt.

 6. Mooi artikel misschien ?, er wordt weer behoorlijk in je oor getoeterd hoe het moet en waarom, begeleid door waarschijnlijke ervaringen van anderen.
  Er worden prachtige gedachten aan gedragen over bevoorbeeld het heden daagse man zijn, duidelijk en voor mij waar.
  Onderwijs vind ik altijd een en zo persoonlijke ondervinding, het hoeft allemaal niet zo softy, ze kunnen wel een stootje verdragen onze kinderen, en ook negatieve ervaringen leren ze van.

 7. Beste GUIDO.J, mag ik je aanraden op de the telegraph.co.uk, te lezen a life door barry miles, over William S. Burroughs, een schrijver die de toon zette met vele anderen, voor de 50 igers en verder, een blik in hun wereld, heb twee van zijn boeken gelezen, nou lees zelf maar een eye opener.

 8. GUIDO.J, en misschien idee, soort boekbespreking op WTK, wat wij en andere er van vinden, uiteindelijk is literatuur een belangrijk stuk van ons leven, althans het mijne, vriendelijke groet Jenne.

 9. Heel fijn om dit artikel te lezen en te zien en te voelen dat veel mensen zich in deze nieuwe wereld verdiepen, doe de groeten aan Hans en je moeder, van Wil een zus van Riet Tillekens, ik denk dat ze wel heel blij met je zullen zijn, groeten en veel succes met je werk, we zijn blij met je

 10. In het boek wat ik op dit moment lees, over Mysterians, fylosofen, pseudo pylosofen, neuro scientist, komt dan het volgende te voorschijn, dat al deze mensen niet minste notie hebben wanneer en hoe onze hersenen zich bewust worden van hun existences/bestaan, het bewust zijn en worden.
  En dat we feitelijk niet weten hoe onze breinen werken, en we hebben het over naar Mars reizen, terwijl het Heelal in oze breinen gelegen totaal worden verontachtzaamd.

  1. Schrijver boek ; Martin Gardner, ameteur Mathematisian, magic philosophyan, pseudo science, met relaties in de hoogste kringen van de mathematicale wereld, waar hij dan ook over verteld.

 11. GUIDO.J, belangrijke vraag to be or not to be!!!

  Het gaat er om wanneer en waardoor worden mensen zich bewust dat ze bestaan en kunnen denken, wanneer is dat moment en waardoor wordt dit teweeg gebracht.

 12. “2014 Een nieuw begin”
  Elke seconde is een nieuw begin, wees bewust daarvan
  Iedere milliseconde, kan je opnieuw beginnen!
  Het is ons mooiste geschenk om zelf te mogen beslissen
  Welke richting, aanpak voor jeZelf en welk voorbeeld je wil zijn
  Maar kies dan ook en kies goed met de liefde in je hart
  Wie niet kiest is altijd de verliezer
  Leef niet in het verleden, niet in de toekomst
  Want je leeft op dít ogenblik, NU!

  http://2.bp.blogspot.com/-sP9SeEgstWU/T8NIsH5roII/AAAAAAAAhCA/blg92cAAvgw/s1600/Mooie-rode-achtergronden-hd-leuke-rode-wallpapers-rood-afbeelding-01.jpg

  Hartegroet Odette

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.