Advertentie

Draai het eens om, en wel 180º..!!


truth is treason

x

Hoe maak je van de waarheid een leugen, en vervolgens van de leugens een ‘valse waarheid’.. Een valse waarheid waarvan de meesten niet beseffen, noch vermoeden dat ie vals is en daardoor dus deze ‘valse waarheid’ voor écht aannemen. Doordat deze hen als écht voorgehouden wordt.. Door bijvoorbeeld de media, door overheden die ons vals voorlichten en door alle autoriteiten die ons ‘officieel’ van alles wijs kunnen maken. Omdat we niet in onze eigen waarheid geloven, niet kritisch zijn.. Of zo je wilt, nog ‘slapende’ zijn..

truth-and-liesWat te denken van de zogenaamde ‘voedseldeskundigen’ (Codex Alimentarius!), alle farmaceuten die onder het mom van ‘uw gezondheid’ bezig zijn de zaak te besodemieteren. Of wat te denken van wetenschappelijke adviesorganen, die verkankerd zijn door lobby-groepen? De lijst gaat maar door. De krachten-achter-de-schermen zijn natuurlijk slim genoeg om te beseffen dat zij onmogelijk een hele wereldbevolking achter de tralies kunnen houden.. Ze houden daarom, op een razend-intelligente wijze, een (of moeten we zeggen “DEZE’) virtuele gevangenis in stand.. Jawel een ‘Prison Planet’ is het gevolg.. Een ongeziene, dat dan weer wel. Totdat.. Ja, inderdaad.. Totdat..!!

Deze virtuele gevangenis heeft de camouflage aangenomen van ‘onbeperkte vrijheid’, maar deze gevangenis beschikt wel degelijk over sterke virtuele tralies. Bijvoorbeeld in de vorm van valselijk aangenomen wetgeving die mensen steeds verder hun bewegingsvrijheid en basisrechten ontneemt (bijv. de Patriot-wet in de VS, de ‘vaderlandslievende wet’..).

De oudste truc van de wereld, hij werkt kennelijk nog steeds: Doe je voor als iemand anders! Met het oog op gezondheid en 'veiligheid' in het vaandel, een proces uitrollen, dat uiteindelijk uitmondt, in het monddood maken van burger en pers..!
De oudste truc van de wereld, hij werkt kennelijk nog steeds: Doe je voor als iemand anders! Onder het mom van gezondheid en ‘veiligheid’, een proces uitrollen, dat uiteindelijk uitmondt, in het monddood maken van burger en pers..!

Of die virtuele tralies zijn te vinden in de vorm van het dom houden van de bevolking, zodat deze niet in haar essentiële kracht kan komen.. Wat dacht je daarvan als ‘virtuele gevangenis’.. Dit ‘dumbing down’ is precies één van de grote invloeden die achter het leegmaken van ons voedsel zitten, dat als ‘gezond’ wordt verkocht.. Maar draai het 180º om, en je stapt door de spiegel van verwarring heen. Je kijkt de oplichters recht in het gezicht; je hebt het letterlijk en figuurlijk DOOR!

Een ander voorbeeld, een lichtere vorm van de ‘omgekeerde waarheid’ is de situatie waarbij zaken die normaal zijn, als ‘bijzonder’ worden betitelt.. De waarheid is een complot, biologisch voedsel is abnormaal en natuurlijke geneeswijzen zijn ineens ‘alternatief’..! De abnormale zaken, de leugens, worden voorgespiegeld (!!) als normaal en andersom.. Er vindt dus een boel spiegeling plaats..! En het is het wéten dat dit bestaat, dat je met andere ogen laat kijken. Hier het artikel dat we -heel bijzonder gelijktijdig met onze ‘ont-dekking’ – op de site van ‘Herstel-de-republiek’ vonden. We hebben hun artikel als basis genomen en dit aangevuld en uitgebreid. (klik voor het origineel op de link bij auteur(s))

x

* * *

ron paul snowden

x

De 180-graden doctrine opent een wereld voor je..
X

 Draai het eens om, en wel 180º..!!

x

2014 © HersteldeRepubliek.wordpress.com / wanttoknow.nl

x

malcom x oppressingDe 180º-doctrine houdt in, dat als je iets wordt aangepraat of voorgehouden, je die bewering dan direct 180º zou moeten omdraaien om enigszins te begrijpen hoe het ECHT zit..! De voornaamste bronnen van vervuiling zijn daarbij de gecontroleerde corporate media, het onderwijs en de kansel/het geloof. Zij maken gebruik van het principe van de omgekeerde redenatie. Deze lijkt op te gaan, maar is in de basis ZO VERWARREND, dat je nauwelijks door hebt, dat de waarheid/realiteit precies is omgedraaid, of zoals je wilt: gespiegeld..! 

We zijn als gevangenen, opgesloten in een ommuurde gevangenis. Ons is aangepraat dat alles wat zich buiten de ‘beschermende gevangenismuren’ bevindt, de gevangenis is en dat wij zelf moeten geloven (aannemen zonder hard bewijs), dat wij binnen die muren in volstrekte vrijheid leven. Iemand die anders beweert, wordt meteen voor gek verklaard, uitgelachen of uitgeschakeld. Eén van die manieren om mensen te ridiculiseren is te spreken over ‘complottheorieën’..!

hack a voting machineEn weet je wat zo heftig is? Dat deze ‘omgekeerde wereld’ gewoon ‘standaard’ is geworden….. Het zijn de ‘valse autoriteiten’, de mensen van het kaliber, die met droge ogen beweren dat bijvoorbeeld kerncentrales toch écht groene stroom leveren en u daar als bijdrage voor het milieubehoud ietsje meer voor willen laten betalen. En dat doet u dan ook, want ‘ze zeggen het’ en ‘ze zullen daar toch niet over liegen’, of ’tja ik weet het ook niet precies, het zal wel kloppen’… Het uit handen geven van je eigen autoriteit/zeggenschap staat vaak aan de basis van de acceptatie van deze 180º leugen.

Stemrecht als democratische censuur-methode
Sommigen menen ons de maat te moeten nemen door ons te vertellen dat we iets zouden MOETEN. Ieder mens is vrij, dus van ‘moeten’ kan al helemaal geen sprake zijn! De meest simpele vorm van deze denkwijze is het stemmen op een politieke partij, waarbij degene die niet stemt, zijn of haar mond dient te houden, want “zij hebben immers geen gebruik gemaakt van het democratisch recht”.

Deze verklaring is een eeuwenoude, kapitale denkfout. Door dit soort dwalingen nu 180 graden te draaien, kunnen we concluderen, dat stemmen het omgekeerde bewerkstelligt. Degene die stemt maakt zichzelf monddood en degene die zijn stem bij zichzelf heeft gehouden, kan zijn mening blijven geven. Iemand die stemt op een politicus en vervolgens toch zijn mening blijft geven is feitelijk onbeschoft; waarom gaf hij zijn stem dan überhaupt aan ‘zijn/haar’ parlementariër..?

a reasuring lieDan zijn er ook nog altijd mensen die menen, dat het systeem van binnenuit dient te worden veranderd. Hoe goed bedoeld ook, het zijn er maar weinigen, die erin slagen, het systeem van binnen op te blazen en met een alternatief te komen. Ze vallen (bijna) allemaal voor de verlokkingen van ‘het systeem’, in de vorm van ‘schijnzekerheden’.. Onder deze lieden bevinden zich ook de toppers, die het vaak eerst brengen tot dik-betaald rijksambtenaar, daarbij trouw moeten zweren aan een niet-democratisch aangesteld staatshoofd en daarbij -indirect- tevens zweren, dat ze alle beloften aan hun electoraat intrekken. Ziedaar: kiezersverraad wettelijk vastgelegd.

Een ander voorbeeld: de leerplichtwet.
In vroeger tijden werden kinderen meestal ingezet in het arbeidsproces om de rijke elite in hun voortbestaan te helpen. In het industriële tijdperk en de verstedelijking was kinderarbeid een doodgewone bron van bestaan. Onderwijs was alleen weggelegd voor kinderen van de rijke klasse. De ‘politiek’ wilde daar verandering in en aldus geschiedde. Kinderen hebben nu RECHT op onderwijs, zo dacht men toen en zo denken we nog steeds. Door het erkennen van dit RECHT is er vervolgens een wet gemaakt die dit RECHT zou moeten regelen.. Maar hoe heet die wet..? Het is de ‘Wet op de LEER-plicht’. Wij menen dus te maken te hebben met een verworven recht, maar zodra dat wettelijk is vastgelegd, is het een PLICHT geworden? Inderdaad, de 180º-regel is hier onverkort van toepassing.

churchillInflatie en crisis.
In de monetaire wereld hanteert men het uitgangspunt, dat inflatie (geldontwaarding) bestreden moet worden met renteverhoging om een rood aanlopende economie te kalmeren. Het is van een flagrante (duidelijk, nadrukkelijk, onloochenbaar, onmiskenbaar, onweerlegbaar, opvallend, overduidelijk, schromelijk, zonneklaar) misleiding! Rente is DE veroorzaker van geldontwaarding.

Het woord ‘Inflatie’ komt van ‘inflatoren’, dat niets anders betekent ‘opblazen’.. Nou, als we daar dan nog veel over moeten uitleggen.. Inflatie is dus een noodtoestand, waarbij eigenlijk alleen een gierende inflatie (vergelijk het met een heftige koorts) het enige voorbeeld is, waarbij je kunt zien dat het niet te stoppen is.. Men gaat dus bij de ‘normale inflatie’, een lichte economische koorts dus, het kwaad met nog meer kwaad bestrijden (geld bijdrukken bijvoorbeeld). En de burgers van een land? Die slikken het weer voor zoete koek dat hun geld met de dag minder waar(d) wordt..!

Nog een typisch geval van omkering van feiten, de 180º-doctrine..!
Dit fenomeen komt over het algemeen van de kansel, de minaret of anderszins, waar de ‘meesters’ de gelovigen toespreken. Er wordt de gelovigen (mensen die klakkeloos zaken aannemen, omdat ze een ‘kracht of macht’ buiten zich zijn aangepraat) vertelt dat hij zijn naaste lief moet hebben als zichzelf. Want het Opperwezen is alleen gehoord door deze meesters en ‘gewone burgers’ kunnen hier niet bij. Door hun zondigheid, door hun simpelheid, noem maar op..

henry ford airplane against the windEn zo wordt de ‘gesel-gods’ generatie na generatie doorgegeven. De mens moet zijn hele leven worden gemarteld met geloofswetten en geloofsregels om het hiernamaals te verwerven. Dat gaat niet automatisch maar via een monopoly van bijvoorbeeld de Rooms-katholiek kerk, de Islam of andere rigide geloofs’vormen’.. De dominee, de pastoor, de imam zullen de mensen ‘daar beneden’, weleens duidelijk maken dat de liefde voor het Opperwezen de enige ware weg is. Dat dat Opperwezen wellicht ook te bereiken is via het eigen hart, dát verhaal past niet in het geloofs-monopoly..!

Het geloof draait als een lijdens-creatie tot de dood er op volgt, en wie het hardst heeft geleden én daarbij het meest berouwvol is, verwerft een zetel in het hiernamaals, dáár dicht in de buurt van zijn Oppermartelaar. Draaien we de woorden van de predikers om, dan zien we vooral de praktijk aan onze ogen voorbijtrekken: moord, doodslag, marteling, discriminatie, oorlogen, gewelddadigheid zijn allemaal nogal extreme vormen van ‘liefde voor uw naaste’.

Kijken we eens naar al die oorlogen, gevoerd door ‘gelovigen’, die als eerste gebod in hun geloof állemaal hebben geleerd: ‘GIJ ZULT NIET DODEN’..! En kijken we naar het ‘almachtig Opperwezen’ die daar niets aan doet; die is klaarblijkbaar dus afhankelijk van deze uitgezonden en voortdurende, negatieve energieën. Op die manier kunnen mensen liefhebben wat ze willen, het effect is exact het omgekeerde..! Zie je het?

Nog een voorbeeld: de populariteit van de monarchie.
Regelmatig worden er peilingen georganiseerd om de populariteit van bijvoorbeeld óns ‘koningshuis’ te meten. Steevast is de uitslag dan, dat meer dan 80% van de bevolking, zo blijkt uit de steekproef, vierkant achter de monarchie en haar beginselen staat.

valse vlag operatiesNooit wordt in dat soort ‘propaganda-peilingen’ de vraag gesteld of men een republiek of een monarchie wil, mocht men de keuze hebben. Tja, als je geen keus hebt, is het kiezen tussen ‘de dood of de gladiolen’.. Een enkele keer is die keuze wel voorgelegd en toen bleek dat nog maar 15% van de bevolking aan de huidige staatsvorm de voorkeur gaf. Uitslagen van gecontroleerde peilingen kunnen we dus gevoeglijk met de 180-graden regel omdraaien om een beter beeld van de samenleving te krijgen.

In een nieuwe ‘Vrijstaat Post’, zullen wij van ‘Herstel-de-Repulbiek’, gedwongen zijn de nieuwsfeiten standaard, consequent met behulp van deze 180-graden doctrine te bewerken. Uiteraard in afgevlakte vorm, want scherpe teksten snijden bij velen nog té diep door de ziel. Ook zullen we daarbij eenvoudige taal hanteren, want we hebben inmiddels begrepen, dat de taal die wij op de site van ‘Herstel de Republiek’ bezigen te elitair en onbegrijpelijk is. Heeft dat iets met ons ‘invalide onderwijs’ te maken, wellicht? Wanneer we de zaken in een groter verband plaatsen..

Last but not least..
Het omdraaien van de werkelijkheid is als een schaakpartij. Wij loten wit, de tegenstander loot zwart. Het eerste wat deze tegenstander vervolgens doet, is het schaakbord 180º draaien, om vervolgens met de witte stukken te openen. Wat wij gaan doen is nu eerst het schaakbord terugdraaien in de oorspronkelijke stand, zodat wij, de (belasting)betalende partij met wit gaan spelen. Onze tegenstander is dan vervolgens, als deze niet oppast, een soort nutteloze opvreter, barstend van de zelfaangemeten privileges, die eigenlijk volledig kaalgeplukt zouden moeten worden. Om vervolgens aan de arbeid gezet te worden, tot de dood er op volgt. Want ‘Arbeid ONT-adelt’…

x

mobilize people to war

189 gedachten over “Draai het eens om, en wel 180º..!!

  1. Jerry had er wel rekening mee dat het amerikaanse systeem heel anders is dan het Europese systeem.

   Wie het OPPT kent (wat inmiddels is opgeheven wegens het succesvolle behaalde resultaat), kent ook de rest en kan het gebruiken voor eigen te behalen resultaten.

  2. Daar doet men in Europa niet aan bedoel je?

   One people’s public trust? wel new-age.. en dus peseta-geil, maar bedankt voor de tip..!

 1. Rudolf Steiner schreef in de dertiger jaren: in de naaste toekomst zal alles wat waar lijkt onwaar zijn en omgekeerd.
  Zo,daar zijn we dan nu en al eerder aangeland. Wij mensen hebben het vermogen verleerd of vergeten om zelf na te denken. Dat kun je allergrootste misser noemen van deze tijd.

  1. Barbara vergeet niet dat mensen al deccenia’s lang zijn gemanipuleerd en geïndoctrineerd. Daardoor hebben velen het vertrouwen gekregen dat wat de Overheid zegt “waar” is. Hun zelfdenkend vermogen is daardoor aangetast en al zouden ze zelf denken, dan zijn ze te bang om de “vaste grond” onder hun voeten te verliezen. Het denkvermogen begint al wel bij velen te knagen, maar de niet denkers vergaan liever met man en muis te onder dan te zeggen “nu is het genoeg geweest”. De situatie in de wereld is hen moeilijk aan het verstand te brengen en als ze niet willen, nou dan niet. Lekker laten gaan, maar houdt in je achterhoofd dat jij ze het in ieder geval hebt verteld zodat ze jou niets kunnen maken.

 2. LoKI, De ene opgelegde wet kan de andere opgelegde wet niet onderdrukken!. Ze zijn namelijk allebei niet van toepassing op de mens. De mens is vrij geboren en de hoogste autoriteit en één wet is dan wel van toepassing en dat is de wet der natuur!

 3. Het ergste is als een heel volk van zijn roots wordt los gescheurd, en dan gaat denken dat het altijd zo was en is geweest.
  Ik kwam hier op bij het luisteren naar Elizabeth Cotton, een zwarte oude Amerikaanse dame, met haar mooie oude songs, moest denken aan mijn grootmoeder lina, ze heeft me 2 schriften met oude liedjes nagelaten, de mooiste gaan over de boeren oorlog in Transvaal, wie zingt die liedjes nog, wie kent ze nog, plus ze zweerde bij Haarlemmer olie, nee we staan heel ver weg van onze roots, die door de progresieve club als slecht en ouderwets overboord zijn gegooid, jammer.

 4. Voordracht van 7 oktober 1917 door Rudolf Steiner (“GesamtAusgabe 177: De val van de Geesten van de Duisternis”) :

  “En de tijd zal komen, misschien zelfs in een niet zo verre toekomst, dat men zal zeggen: “het is toch een ziekte bij de mens wanneer hij aan geest en ziel denkt. Gezonde mensen, die spreken alleen van het lichaam”. Men zal het als een symptoom van een ziekte beschouwen wanneer de mens zich dusdanig ontwikkelt dat hij tot het begrip kan komen: “er is een geest of een ziel”. Die zal men als een ziek mens beschouwen. En men zal het gepaste geneesmiddel vinden — daar kunt u heel zeker van zijn — waardoor men kan ingrijpen. Toentertijd (binnen de context van deze voordracht wordt bedoeld: op het Concilie van Constantinopel in 869), heeft men de geest afgeschaft.

  De ziel zal men afschaffen door een farmaceutisch product. Vanuit een ‘gezonde’ levensbeschouwing zal men een vaccin vinden waardoor in het organisme dusdanig ingegrepen wordt, liefst zo jong mogelijk, als het kan na de geboorte, zodat dit menselijk lichaam niet tot de gedachte kan komen “er is een ziel én een geest”.

  “Zo scherp zullen de twee wereldbeschouwingen tegenover elkaar komen te staan. De ene zal erover nadenken hoe begrippen en voorstellingen moeten gevormd worden om bruikbaar te zijn in de reële werkelijkheid, de geestelijke en de zielewerkelijkheid.”

  “De anderen, de opvolgers van de materialisten van nu (= 1917), zullen een vaccin zoeken dat het lichaam ‘gezond’ maakt, t.t.z. dat het lichaam zo verandert dat het door zijn constitutie niet meer van zo’n dwaze dingen praat als ‘ziel’ en ‘geest’, maar op een ‘gezonde’ manier praat over de krachten die in machines en in de scheikunde leven, die in het heelal planeten en zonnen doen ontstaan. Dat gaat men door lichamelijke procedures bewerkstelligen. Men zal het aan de materialistische geneeskunde overlaten om de zielen uit de mensheid uit te drijven.

  1. Inderdaad, de dingen zijn niet zoals ze lijken. We leven massaal als slaapwandelaars die de “inconvenient truth” uit de weg gaan.

   Wie heeft al het gratis te downloaden boek “the present” gelezen?

   Dit boek kan ons uit de droom helpen als genoeg mensen het lezen. Al bij het lezen van de eerste pagina weet je wat ik bedoel. Zie: Zie:

   http://www.truthcontest.com/

  2. De ziel en de geest zijn van oorsprong filosofische concepten/theorieën, producten van de gedachte, in het Grieks psyche en pneuma en in het Latijn anima en animus wat wind/lucht/adem etc. betekend, ze staan oorspronkelijk beiden voor hetzelfde.
   Mijn dieplood zegt gebakken lucht met hier en daar wat variatie in het toegepaste kruidenmengsel om de zaak op smaak te brengen voor de minder gretige consument.
   Ik vind het in elk geval te waterig, het heeft ook alles te maken met het verhaal van de mens en niet zozeer iets met het kosmische gemaal waar dat verhaal zich in afspeelt kennelijk.

  3. Mensen vinden ‘dingen’ snel vanzelfsprekend omdat het alles is wat ze kennen, maar dat hoeft het niet te zijn natuurlijk.. de clou, indien aanwezig, hoeft de revue nog niet gepasseert te zijn.

 5. Het zal worden, de Vader, de Zoon, en de heilige geest wordt dan vervangen door de Chip.
  Ik vraag me mijn hele leven al af waar is de vrouw gebleven, in deze reeks.
  Maar alles wat je 180° draaid, gaat wel erg in onze menselijke geschiedenis op de werkelijkheid lijken.

 6. Ik ben al heel lang bezig met Steiner, maar persoonlijk ben ik er eigenlijk niets mee op geschoten, wel in en met de discussies over hem.
  Maar wij hadden natuurlijk onze Eigen Provo lijders, ha ha Jasper Grootveld bijvoorbeeld, ach een groot mens.
  Het leven was rijk aan liefde, en vermaak, schulden hadden we niet, maar ook geen bezittingen, in wezen hebben de mensen nog geen bezittingen daar in tegen wel veel schulden, weinig vermaak en veel gestresste liefde.
  Klinkt weer lekker optimisties, je moet vooral niet te veel piekeren,
  schiet je niets mee op!

 7. je kunt denken wat je wilt van geripte super tattoo Arie bombarie met z’n EeeehOooh exercities, dit is het experiment dat naar buiten brengt waar we feitelijk staan met onze gemeenschappelijk industrieel gestuurde in slaap verslaving zoals ruim voortijds voorspeld, toen het nog futuristische schrik toekommst moest worden, 1984 ‘Soma’, dit moeten we slikken om blindelings de meest stompzinnige seriële school op schoot verschoten oefeningetjes te volvoeren, met wijd openstaande schoteltjes pupillen, en daarna de geestdodende betekenisloze getikte commando opdrachtjes op kantoor, geen geest of bezieling meer nodig, zet de denkmachine op wezenloos aan, zonder specifieke voorkeuren laat staan bekritiserende afkeuring van mens en dier onterende vernietigende doelen die voor ons bedacht worden door het grote alsnog opgestane vierde duizend jarig rijk, de eigenheid en zingeving is opgegeven omgevouwd naar buiten geëxternaliseerd, stupide robocop nah-zieh volk, recht op en neer marcherend, zodat 40/45 snel weer actueel moge zal zijn, en het is te merken, overal waar je kijkt en komt, wie beziet bekijkt er nog spiedend uitzichzelf voor zichzelf van zichzelf in belang van verwezenlijking van de hogere goede vitaliserende waarden, de hand gestampte vette erwtensoep van grootmoeder, maar neen het statistisch vermalen groothandels zero calorie collectief is nog het enige feit dat telt, in opdracht van de regering, massa arbeit maakt stom..

  Quote: “De Wereld Draait Door 28 jan 2014 -Ritalin, het medicijn voor ADHD/ADD, is ook onder kerngezonde mensen populair. Arie Boomsma en René Gude deden een experiment. -Ivo Niehe is te gast. -Boek van de Maand. -Tafelheer: Filemon Wesselink. ”

  http://www.gemistvoornmt.nl/a.aspx/444250800/0

  Red Hot Chili Peppers – Snow (Hey Oh)
  http://www.youtube.com/watch?v=yuFI5KSPAt4

  en nouh dansuh hakkuh gvd kreng (speciaal voor Jenne, vindt ie leuk haaaaah, sorry, niet rottig bedoeld maar kan het effe niet tegenhouden, soms ben ik er voor in de stemming, in het noorden waren ze nogal vooraan met dit bedenkelijke genre dat soms toch effe lekker is, niet te lang, in het Westen zijn zuh d’r nog steeds niet aan toe, watjes, jandoedels, beter dan giel debiel met z’n sjiittt kwijl zooi, gewoon tnt er onder, een rondje met de bokkenrijders from hell, al heb ik het na een kwartier wel weer gehad met dit iq 80 project, en toch en toch, onderschat te ze niet die illuuh lucifer gasten die dit geproduceerd hebben, en ze zijn eerlijk, zeggen wat de bedoeling is, straight recht in your face, ‘blacknessssss, aaaaaaahhhhhh oeeeehmmmm dooommmmmm’, onder het motto als je iets doet doe het dan goed, ‘damnazion’ oehhhhhhhh , met de groeten van hak, weet je ook waar de poezelige strakke dochters werkelijk mee bezig zijn, tijdens de zwarte mis, op zzaaatdagggggh, suffe ouders van 40 plusssszzzz, snuifje reptiel daar gaat het dan heen en over, never laat ik me ever de les nog lezen door zo’n blond stuk schijnheil met haar ingekakte lieve papa die van niets weet (wil weten), en niet klagen met zoveel onbenul dat de royals er af en toe effe eentje ophalen met een zwart bussie, voor het vermaak van de dracuul ‘hogeren’;

  Angerfist at Decibel 2013 | Hardcore 4 Life Area (Liveset)
  http://www.youtube.com/watch?v=B37l2xMY7_c

  1. Ja Hyper, wij westerlingen loop’n nog ’n bietje achter. Sa is’t en net oars jer 😉

  2. Hyper Alert, Angerfist at Decibel 2013, is een zwakke afspiegeling van de Walkuren die Wodon op zijn Sleipnir voor af gaan, op weg naar de slag op de Vigrid vlakte waar de Ragnarok plaats zal vinden, niemand zal overleven zelfs Odin/Wodon niet, Hitler was het voorspel,
   luister naar Wagner, die verteld het je, met zijn brutale accoorden,
   zijn buiten boven menselijke geweld, muziek toegepast is een wapen.

  3. ODETTE, dit is het oude mythische verhaal van de Noord Europese volkeren, in alle talen andere namen, maar de zelfde historie.
   De Götterdammerung, is iets anders als Armageddon, dat een éénmalig gebeuren is.
   Een heel mooi gegeven is Fimbulvetr, de Winter van de Winters.
   En dan de mensen die opnieuw de cyclus moeten volbrengen, leven van de morgendauw.
   Velen geloven hier te doen te hebben met de geschiedenis van het oude Atlantis, een persiflage hier op, het is een blamage voor het Christelijke geloof wat hier veel van heeft overgenomen.
   Ik kan hier in geloven, ondersteund door de muziek van Wagner, die door bepaalde krachten in de Nazi hoek is gezet om zodoende dit Noord Europese roots verhaal vol waarheid en waarden te ontkrachten.

  4. ODETTE, nog even dit wie kent deze mythise verhalen vol kracht en epos, met op alles het/een gepast antwoord, wie kent het Runen schrift, het is altijd afgedaan als een fabel, maar dat is het pertinent niet, hoed U voor de dogmatische religies die alles wat echt is in onze oude waarden afdoen als bijgeloof.
   Je kunt doen met jouw weten wat jij wilt.

  5. Odette, bedankt voor je toelichtende links 12.3
   Zo leuk iets te leren over de samenhang van dingen…

   JENNE, de Vrije School houdt zich hiermee nog bezig…de Edda, de oude verhalen van de Germanen, de oorsprong van onze beschaving hier.
   Het is net zo als we de oude verhalen van ander volkeren bestuderen. Er waren ‘goden’ en een verbinding met de natuur, die kracht gaf en er was iets mystieks, iets waar ze ‘respect’ voor hadden, en dit ‘iets’ is misschien iets wat ze zelf niet kunnen benoemen, waar we nog steeds naar op zoek zijn…het het….?

  6. ODETTE, de echte werkelijkheid kunnen we alleen maar naar raden, denk eens aan de Winter van de Winters, het verhaal van de Boreanen,
   het zijn allemaal kleine aanwijzingen, die al heel lang bekend zijn, maar des ondanks alles toch worden onacht.
   In de vertellinigen van Herodotus komen veel kleine opmerkingen voor, maar die bij de nieuwere vertalingen zijn verdwenen, er is zoveel literatuur vernietigd, of op plaatsen opgeborgen waar wij er niet bij kunnen, om dat dit geschrevene niet strookt met hun dogmatische religeuse denken.
   Trouwens bijzondere ontdekking Göbleki tepe, de Egypthologen zijn hier helemaal niet blij mee, trouwens met alles wat ouder is als hun stok paardje de pyramides.

  7. MONIKA, jij doet het ook af als een leuk verhaal van de Goden van de Germanen, maar het is juist zoveel meer, het is een enorm complexe prognose, het herhaald zich, het is een levens cyclus, het hoort thuis bij de bijen en de vlinders, de vrijheid van de Friezen, zo lang de wolken langs de hemel gaan, en de vogels Vliegen, het oude Ierse volk kent gelijk luidende verhalen, die zouden heel goed te maken kunnen hebben met de Göbekli Tepe monument, want die komen uit die conterijen, die verhalen dat ze op hun trek tocht de Joden tegen kwamen die net uit Egypte waren verbannen, verdiep je er in, het beloond je ?.

  8. JENNE, zal ik doen, ik ga de link van Odette bekijken die gaat volgens mij over Göbekli Tebe.

 8. Grappig, ik was kort geleden een verhaaltje aan het schrijven over hoe pijnlijk confronterend “wakker worden” is, het lag behoorlijk in de lijn van dit artikel. Door het niet te safen en een stroomstoring waren al mijn woorden gewist, nevermind, gewoon weer opnieuw beginnen….ooit.

  1. Klopt, het is pijnlijk confronterend en je staat er in je eigen omgeving vaak totaal alleen in.

  2. Mijn vader zij altijd tegen mij, als Kraai’en en Raaf’en konden spreken zouden we veel te weten komen over de wereld van de mensen, zij zijn ouder als de mensheid, en zeker zo intelligent als de Primaten, dat is ook wel bewezen met de laatste intelligent testen,
   Huginn en Muninn deze twee Raaf’en hebben boven heel wat slagvelden gevlogen, en veel helden zien wegvoeren door de Walkuren.

  3. Opnieuw maar ins slaap vallen Coz als je voor niks hebt zitten te typen. Ken dat zelf ook hoor, dan wil je maar al te graag door slapen en dat je nooit bewust wakker bent geweest dat je hele getypte verhaal niet een hele tijd geduurt hebt. Eeen wel gemeende nachtmerrie van uit je wakker zijn. Skip the awakening…

  1. Niet te geloven dat de meeste Europese regeringen hem niet willen helpen. Hij hoopt dat er ooit de systemen en structuren veranderen…dat hoop ik ook. Tenminste schrijft de New York Times iets positiefs over hem, in vergelijk met de meer fanatieke critici die hem liever dood zien.
   Hij red zich wel, de vraag is hoelang kun je zo een leven volhouden?

  2. Ik hoop dat hij de Nobel prijs voor de vrede krijgt, vind trouwens Putin ook een sterke kracht in het wereld vrede gebeuren.

 9. SNEEUW DAT NIET WIL SMELTEN.
  Ik wil dit gegeven even onder de aandacht brengen van lezers van WTK.
  Is dit het bewijs dat er materialen/substanties in onze atmosfeer worden gebracht die niet natuurlijk zijn.
  Bekijk ook even de filmpjes aan de rechterkant.

  http://www.youtube.com/watch?v=se6PRaItACA&list=PLAtWHudqNniYK6-g58BeidiGb8K2Mcqof

  http://www.youtube.com/watch?v=9JOp-oSgzC4&list=PLAtWHudqNniYK6-g58BeidiGb8K2Mcqof

  http://www.youtube.com/watch?v=dgmVgH4vXH4&list=PLAtWHudqNniYK6-g58BeidiGb8K2Mcqof

  CHEMTRAILS?

  1. Hallo Vfor Vendetta, het is nog geen 1 April, dit is geen sneeuw, maar een geharde isolatie stof uit de ruimtevaart, een nieuwe chemische structuur, gemengd met gehard glas.

  2. Dag Jenne,

   In 11 minuten tijd heb jij lang niet alle filmpjes kunnen zien.
   Dus je geeft al een oordeel zonder dat je naar alle filmpjes hebt gekeken.

  3. Ik weet niet wat het is maar ziet er vreemd uit die filmpjes. Heb niet het gevoel dat de mensen van de filmpjes een grap willen uithalen.

  4. Jenne kijkt nooit naar filmpjes, jenne doet enkel aan ondertiteling en commentaar van alles blijkens te weten. Is onze WTK opa die we dierbaar moeten zijn met oude van dagen kennis…

  5. Gaaaaaaahhhhp http://www.grenswetenschap.nl/permalink.asp?i=9955
   Nickname: De sneeuw bevat genoeg lucht om het water wat vrij komt te absorberen, echter als men er een brander opzet wat dit proces versnelt en lekt het wel. De warte troep is aanslag van butaan wat uitslaat als roet, net als in de schoorsteen..
   HierHeen.nl
   Op 30-01-2014 16:19:07 | Kudos: 0

  6. Amerika is dus momenteel een Soort Hollywood geworden met al die nep sneeuw special effects. Ik wist niet dat dit dus al mogelijk was met H.A.A.R.P., misschien mede door de crisis dat de echte sneeuw te duur is geworden zelfs voor de lokale bewoners. In iedergeval is het laatste filmpje gemonteerd, als ze buiten sneeuw pakt is de straat zwart, maar als ze naar binnen gaat is deze weer vol met sneeuw.

  7. Wellicht is het Snowden Snow, soort smarties, smelt in de mond niet in de hand. Of zetpilsneeuw, smelt in je **** , niks aan de hand. Beetje buskruit er in, kunnen ze handgranaten maken.

  8. Hallo VforVendetta, sneeuw heeft een hele andere cristal structuur als ijs, ijs smelt veel sneller bij verhitting, diep gevroren sneeuw smelt heel heel langzaam, bij het ijs van dichtbij het absolute smeltpunt moet je ook behoorlijk lang wachten op het smelt punt van 0°.
   Het is toch geen film met aan het eind de oplossing, dus even kijken, en hop gezien.

  9. Bij Alsmeer en wat andere plaatsen rond SchipAhoyHol kan je ook beter niet aan de sneeuw ruiken. Vorige winter verdachten winkeliers daar zelfs de sneeuwmannen van winkeldiefstal en zakkenrollerij, zo licht getint waren ze.

  10. Vendetta deze zalige zangerige donkere dame uit Atlanta Georgia vertelt in geur en kleur dat er some weird vreemde sjittttt is going on, ze vergelijkt de geur met haar extensie materiaal uit China dat niet geheel zuiver echt mensen haar meer is vanwege chemische stoffen die er op zijn los gelaten; zo fijn als iemand in toonaarden kan spreken, gevoel en verstand horen elkaar aan te vullen, voor de details die er toe doen, dit is geen normale sneeuw mensen…..

  11. ik zou zeggen; smelt het in een pannetje en kijk wat er overblijft ipv met je aansteker er naast gaan zitten klootviolen.

  12. Vfor, ik heb de lijst filmpjes bekeken en ik ben blij dat het hier op dit moment niet sneeuwt 😕 En als dat gaat gebeuren dan ga ik meteen met een aansteker aan de slag.
   De mensen zullen het toch zeker laten onderzoeken, wat het precies is. Eigenlijk verbaast me niets meer gezien wat mogelijk is. Thanx.

  13. Vergeet je wok niet buiten te zetten Moon 😉 Scheelt je 3 uur met een aansteker proberen sneeuw te smelten.

  14. Ik heb het net met ijs uit de vriezer geprobeerd…en dat smelt…weliswaar na paar seconden maar je ziet water.

  15. dit is serious sjjittt, agenda 21 nwo nano alarm wat mij betreft, conform een insider waar Kerry Camelot onlangs mee heeft gesproken;

   WARNING! Fake Snow! Plastic? Nanobots! Do Not Digest This stuff! NO SNOWCREAM!
   http://www.youtube.com/watch?v=Ooc1zHCa6oU

   Quote probinsontx 8 hours ago; “you know they are trying to kill us and to nanobot us into something else. we haven’t had snow cream and i won’t let my family eat it. what a world we are living in. peace and blessings to all. “

  16. Coz, het was soort ‘sneeuw’ wat ik in elkaar drukte, dus geen ijsklontje of iets glads.

  17. Coz, 15.24 ik heb al behoorlijk brein, nog meer, dat zou ik niet willen 😛
   Dus we will see. Hoe wil jij nou zo snel weten dat in de sneeuw, die in de VS in het zuiden valt, niet toch wel ‘iets’ in de sneeuw kan zitten.
   Daarom zo gek vind ik het niet, gezien hoeveel boven ons hoofd (bewezen in het kader van geo-engineering) wordt uitgevlogen…wel schattig dat ik je aan het rofl-en breng, ik ben gewoon een onderzoekend typetje <3

  18. Test 2.0…ijs uit de vriezer met aansteker bewerkt…wordt ook zwart en het ijs stinkt naar het gas, maar het smelt wel..dat is nu mijn vraag…waarom smelt de sneeuw dan niet bij de video 15.27 waar men het met een kaars verwarmd?
   Bekend is dat kunstsneeuw die men op de skipistes gebruikt b.v. minder snel smelt…

  19. HyperAlert, deze donkere zangerige dame uit, nou als je van donkere zangerige dames houdt, uit the deep South, raad ik je Nina Simone, b.v. hé keeps the whole world in his hands, en dan geen sneeuw!

  20. de sneeuw smelt niet, maar ik wel, ronde blonde mama is aan het experimenteren, is weer nieuw, chemtrail nwo sneeuw, jah dat het zwart wordt door zo’n goedkope butaan gas aansteker met gele roet vlam okay, en die roet ruik je, stinkt chemisch, maar toch sommigen gebruiken hetere schonere branders en er komt nog geen druppel water vrij zo te zien, en het smelt niet in de hand, en er was iemand die het een uur lang binnen had gelegd en het was nog lang niet gesmolten, vreemd, something is wrong, er is wel iets aan de hand volgens mij..

   Fake snow that will not melt, and truns black!
   http://www.youtube.com/watch?v=28CXb0jvyH4

   Jenne klassiek piano les met Nina

   Nina Simone – Love Me Or Leave Me
   http://www.youtube.com/watch?v=4sAbW0ONRBU

  21. Hyper Alert, er waren er drie heb nog alle 78 toeren platen van ze, nina, Ela Fitsgerald, en de beste Billie Haliday, vooral als ze een beetje aangeschoten was, in mijn USA tijd, waren de zwarte vrouwen slank tot vol slank, nu het is zonde en bijna afzichtelijk zo dik, jammer.

  22. in Georgia weten ze niet wat sneeuw is, deze is grappig, ze mag het woord chemtrail niet zeggen van haar hubby mannetje, en ze komt uit Chicago, die snappen sneeuw wel, maar euhm zou het niet snuggerderderder zijn om de sneeuw binnen te laten liggen, kijken hoe lang het duurt voordat het gesmolten is, en kat na kat beseffen die zwaar gefluorideerde crack usa gangers niet dat een simpele aansteker sowieso roet afgeeft…? toch geloof ik wel dat er iets aan de hand is…. maar als die victoriaanse usa kerkgangers iets ‘zwarts’ zien raken ze al in paniek..

   Georgia Fake Snow!!!!
   http://www.youtube.com/watch?v=dgmVgH4vXH4

  23. Haha Hyper, altijd deskundig.
   Ik hoop toch dat die blok op de foto geen sneeuw is.. 😕

  24. MONIKA en Hyper, blaas het nu niet zo op, de eerste de beste Chemicus met een lab, kan dit anneliseren.
   Er is misschien iets niet in orde, na onderzoek want dat is bezig, horen we wat het was.
   Chemstrails is een zwakke poging het opwarmen van de aarde tegen te gaan, dat is de enigste logisch uitleg.

  25. JENNE, lieverd 😀
   Heb je de link van natural news al gezien? 15.37. Duurt 20 min.
   Zullen we afspreken, zeg maar in een half uurtje?

  26. kom op Jenne je kunt het, slechts minder dan een half uurtje, bovendien is majoor Kristen oog verblindend bloed mooi, geen straf om naar te kijken en te luisteren, en deskundig en insider, ex us air force, en ze zet haar leven op het spel, en de soil water metingen die ze zelf heeft conducted uitgevoerd zijn mind blowing alarmerend, en het ‘nano’ woord heeft ze laten vallen, net als de project camelot insider onlangs al prijs gaf, die nu overigens al 30 jaar in de gevangenis zit, vanwege oprechtheid…

   Project Camelot; Total Recall My Interview With Captain Mark Richards
   http://www.youtube.com/watch?v=5bPhG3WP2xM

  27. Hello their, ik denk dat ik al een heel stuk verder ben in mijn weten, en kennis van, over sommige onderwerpen kun en moet je niet schrijven.
   Ze zijn al heel lang onder ons, ze zullen steeds brutaler worden, via hun geindoctrineerde pionnen.
   De mensheid is niet voor de eerste keer hier aangeland, de cyclus
   moet zich vernieuwen, de ouden wisten dit, en hebben ons voldoende bewijs hier van/voor achter gelaten, ze worden alleen constant verkeerd ge intrepeteerd/mannipuleerd.

  28. gele vlam = slechte verbranding, zelfde als bij kaarsvlam. Meten is weten, maar eerst weten wat je meet helpt ook. Sneeuw wordt geen water tot het totaal verzadigd is, dan krijg je die drek als bij dooi.
   Anyway, veel sneeuwparanoiaplezier 😉

  29. Ben diep aan het graven ;)in het verleden over kunstsneeuw. Ben nog niet helemaal klaar maar ben op weg. Dii t stukje reeds gevonden

   Het hoofdstuk “kunstsneeuw” is een omstreden thema in het wintertoerisme. Niet alleen natuurbeschermers en liftmaatschappijen, maar ook wetenschappers onderling zijn verdeeld. In Oostenrijk stelden de Grünen vragen in het parlement toen bleek dat in Amerika wordt geëxperimenteerd met een chemische toevoeging om het kanon ook rond het vriespunt te kunnen gebruiken. % Als de sneeuw uitblijft, wordt in toenemende mate de natuur een handje geholpen met sneeuwkanonnen. Dergelijke toevoegingen zijn m de Alpen verboden.

   Onderzoekingen toonden aan dat kunstsneeuw uit grovere kristallen bestaat dan haar natuurlijke tegenhanger. Daardoor zou onder een laag van dikke, duurzame kunstsneeuw planten gevaar lopen te stikken. De toch al korte vegetatieperiode zou verder worden verkort. Daartegenover staat een andere opvatting, dat door een groeivoordeel op andere, vergelijkbare plaatsen dat tekort weer snel wordt ingehaald. Op de Schmittenhöhe bij Zeil am See is de installatie van sneeuwkannonen gepaard gegaan met een begeleidend onderzoek. Volgend jaar zullen daar voor het eerst de daadwerkelijke gevolgen van kunstsneeuw voor de plantenwereld kunnen worden nagegaan. Wordt vervolgd….

 10. Kijk de mensheid is hoe oud 100 000 of 500 000 jaar, hoe kan het dan zijn dat er een fossile mensen skelet hand is gevonden in steen lagen van 130 millioen jaren oud, enz.
  Ik wil maar zeggen dit is echt nieuws maar weinig geinteresseerden.

  1. Goeie vraag JENNE, en zo zijn er nog duizenden. Waarom wordt er over de hele wereld gesproken over een zondvloed die allesvernietigend was en tegelijkertijd over evolutietheorie?

  2. Waarom is de maan ouder dan de aarde, maar wordt er pas sinds een paar duizend jaar melding van gemaakt? Waarom staat die maan precies tussen de aarde en zon zodat hij/zij gelijk is aan de zon ( relatieve grootte vanuit perspectief)

  3. Waarom staan er tropische planteneters tussen de tropiusche planten stijf bevroren in het ijs van Siberïe ?

  4. Beste COZMIC, wij weten maar eeen heel Klein beetje, in de oude mythische verhalen wordt ons veel verteld, maar wij stomme eikels intrepeteren het niet juist.
   Waarom zijn er in de Koper mijnen van Michican, the great lakes, 5000 jaar voor onze jaartelling enorme hoeveelheden gedolven, en bewezen gedeeltelijk in Europa gebruikt.
   Zo zijn er veel vragen waar we waarschijnlijk niet nooit een echt antwoord op krijgen.

  5. JENNE, het dikke boek met alle antwoorden is grotendeels gevuld met ongestelde vragen.

 11. Dat die 180 graden draai écht overal opgaat, kun je gewoon dagelijks onder je neus waar-nemen..
  alcohol canabis

  Uitnodiging om hier nog maar een ‘paar’ van die voorbeelden te posten..?

  1. Alles moet beleefd worden, anders is je oordeel op lucht gebaseerd.
   Het geven van opinies is zinloos over onderwerpen, die niet zelf zijn beleefd.

  2. Hoi Jenne, snelle Henkie 😉
   Wat Guido postte is allemaal wetenschappelijk bewezen. Mooi, toch?!
   Hoe is het weer in Frankrijk? Hier wordt het langzaamaan echt kouder..dus in het min…brrr. Groet.

  3. Hallo MONIKA, ja dat onderstreep ik ook, maar van horen zeggen hebben we niet veel aan toch.
   We hebben net 4 dagen regen achter de rug, nu begint het wat op te klaren, beetje Zon, het is nog niet echt koud hier, maar op hoogte vriest het s’nachts wel, de koudste maand hier is Februari, we hebben min 27° mee gemaakt, in 1982, ja dan gaat de hele natuur er aan, de Midi heeft bloed hete zomers en kan hele koude winters hebben.

  4. Nog een mooi voorbeeldje van de 180° bocht:
   Er is geen enkel wetenschappelijk of klinisch bewijs dat homeopathie of andere SCAM werkt.
   Maar volgens websites zoals wantotknow, naturalnews, … is het allemaal welwetenschappelijk ewezen. Niemand op die websites blijkt echt te begrijpen wat ‘wetenschappelijk of klinisch bewijs’ eigenlijk inhoudt, kan dergelijk bewijs tonen, of –als ze toch iets tonen- echt begrijpen waarmee ze dwepen, maar iedereen moet hun 180°-bocht wel aanvaarden!

  5. Er is geen enkel bewijs dat Feniks is, wie hij beweert te zijn: ‘deskundige op het gebied van wetenschappelijk onderzoek’. De -naar mijn mening- volstrekt onbenullige – en daardoor uiterst hautaine- houding die vanuit zijn ‘betweterigheid’ ontstaat, werkt verstarrend op zijn observatie-vermogen. Maar wetenschappelijke bewijzen dienen vanuit een breed spectrum te worden bezien, en vooral met een ‘open mind’. Alleen een enkelzijdige blik, om het ongeloof te bevestigen, is natuurlijk geen wetenschap. Homeopathie afkraken om de jongens van Big Pharma te helpen, wellicht zelfs daarvan een ‘afgezant zijn’, is niet echt een bijdrage aan de zuivere discussie. Het volledig negeren van andere facetten van homeopathie, die Feniks niet goed uitkomen, is imo ronduit belachelijk. Maar aan de andere kant ook tekenend, karakteristiek.

   Het feit dat deze starre Feniks maar dóórgaat, als een ware zuurpruim, met homeopathie te ontkennen, zegt m.i. genoeg. Het ontwijken van vragen over casuïstiek, die homeopathie KEIHARD BEWIJST, zegt meer over het rigide denken van Feniks als mens, dan als wetenschappelijk ‘open-minded’ persoon. Zoals wetenschappers feitelijk horen te zijn. OPEN MINDED. Het FEIT NEGEREN dat miljoenen mensen jaarlijks geholpen worden door homeopathie, is schandalig, in een open discussie, imo. Opnieuw een 180 graden gedraaide observatie-techniek.

   Om dan -last but not least- impliciet ook nog eens al die honderden reguliere artsen die complementair met homeopathie werken, van oplichting te beschuldigen.. Wat ben je dan voor ‘wetenschappelijk denker’..? Artsen die met eer en geweten het ambt uitoefenen van o.a. reuma-arts, kinderarts, psychiater, huisarts, etc. etc. Werkelijk schandalig voor een zg. ‘wetenschappelijke denker’ dit te negeren.. Vervolgens, als hem gevraagd wordt er expliciet op te reageren, ‘niet thuis’ geven..!!! Niet op reageren Feniks, op alles wat niet in je kraam te pas komt. Ziedaar de moderne wetenschapper, die zichzelf intellectueel verminkt; opgesloten in zijn ivoren toren.

   Kortzichtig, rigide, angstig, hautain.. Jammer Feniks; het had zo’n mooie discussie kunnen worden..
   Tot slot een tip: verdiep je eens in de elektro-magenetische componenten van moleculen, waarnaar Nobelprijswinnaar prof. dr. Luc Montagnier feitelijk naar verwijst als hij zijn visie geeft over homeopathie.
   Ik wens je wijsheid Feniks. Je mag ook doorgaan met trollen, maar wellicht is het goed om inhoudelijk te reageren op je impliciete en imo laagbijdegrondse beschuldiging, dat artsen oplichters zijn.

  6. Guido: Lees gewoon het artikel “Medische wetenschap is de ware kwakzalverij..!” dat eerder deze week hier op deze website werd geplaatst. Het probeert de geneeskunde af te breken en impliciet een 180° bocht te maken om homeopathie en SCAM in een goed daglicht te plaatsen.

   In het artikel staat dat heel wat medische behandelingen niet werken. Dat wordt inderdaad beweerd, door de artsen zelf. Eigenlijk toont dit gewoon aan dat de medische wetenschap aan zelfkritiek kan doen, en probeert te leren uit fouten van het verleden. Het “Clinical Evidence Handbook” in dat artikel gebruikt strenge maar correcte criteria om na te gaan welke behandelingen objectief aantoonbaar werken, en welke eerder gebaseerd zijn op overtuigingen en vooroordelen. Het klopt wat in dat artikel staat: “Er zou per direct door iedere arts gecontroleerd moeten worden of, wat hij voorschrijft op werkelijke wetenschap berust. En er moet voor alle geneeskundige behandelwijze (regulier en complementair) met dezelfde maten gemeten worden.” Maar hoe doe je dat ‘controleren’?

   Dat doe je NIET door casuïstiek. Casuïstiek is gewoon een oplijsting van een aantal anekdotes. Dat wordt niet als finaal bewijs aanzien in de gewone geneeskunde, enkel als een suggestie dat iets MISSCHIEN wel werkt, maar dat het ook op vooroordelen en overtuigingen kan gebaseerd zijn (‘level I evidence’). Dergelijke anekdotes moet men vervolgens nog ten gronde onderzoeken in degelijke studies (‘level III evidence’). Dus je kan je niet enkel op casuïstiek baseren; je moet verder nagaan wat er nog geweten is, of er degelijks studies zijn geweest enzovoort.

   Je kunt dat bijvoorbeeld nagaan op de website http://www.clincialevidence.com. Dat is de website van het “Clinical Evidence Handbook” dat in dat artikel vermeld wordt. Daar staan ook verschillende homeopathische behandelingen, die “met dezelfde maten gemeten worden”. Zoek gewoon op ‘homeopathy’ op die website, en klik dan verder naar de specifieke behandeling die je wenst. En dan kun je vaststellen dat er GEEN ENKELE homeopathische behandelwijze aantoonbaar werkt. Er zijn er wel heel wat waarvan werd vastgesteld dat ze DUIDELIJK NIET werken.

   En wat Montagnier betreft: wat hij doet is experimenteren in een labo. Dat is nog iets helemaal anders dan patiënten behandelen.

   En voor wat betreft al die commentaren over mij als persoon: dat doet er allemaal niet toe: of je mij nu ‘rigide, angstig, hautain,…” vindt, verandert helemaal niet over het feit dat er geen enkel objectief bewijs is dat homeopathie werkt.

  7. Beste Feniks, het beste bewijs is dat de Romeinen 2000 jaar geleden 4 cm grote en +/- 1 cm dikke pillen/pleister vervaardigden, van Olijf olie en kruiden om op de ogen te leggen en zodoende oog ziekten te genezen, deze pillen/pleister werden gevonden in een lucht dicht afgesloten stenen potje in een gezonken schip, bij vergelijkend onderzoek bleek het uit natuurlijke stoffen te bestaan, die nu nog worden gebruikt, voor oog ziekten, in Italië wordt naast de verpakte medicijnen nog veel natuurlijke homeopathische geneesmiddelen bereid, dit moet je toch kunnen overtuigen, dat Homeopathie zeker ook werkt,
   de keus is aan ons.

  8. Hoe je met zoveel woorden al die artsen voor idioten uitmaakt, omdat ze met onbewezen casuistiek werken. Hoezo 180 graden draaien..? Skinef presteert het gewoon. Dag Koen.

  9. Eerst was Hij heel Bijzonder en nu is Hij heel gewoontjes, de geroemde Homeoleraar uit Miergooien…

  10. Dag Koen/Feniks, misschien wil je de discussie over homeopathie en het ‘ontbreken van wetenschappelijk bewijs’ volgen (of voor de camera reageren) tijdens onze TV-dialoog, waar we alles hierover gaan bespreken met drie gasten?

   Als je me even mailt met volledige naam, dan zet ik je op de gastenlijst. Kunnen we misschien ook wat verder praten over wat jij ook alweer doet binnen de wetenschap, mag je dat ook delen voor een beter begrip voor ons allen (terwijl de camera loopt, misschien ook interessant voor het referentiekader.

   http://www.healingsoundmovement.com/news/140/7e-hsm-tv-dialoog-over-homeopathie-en-complementaire-geneeskunde-met-gastsprekers-peter-guine-e.html

  11. Weerom veel reacties op wat ik schrijf, maar het is allemaal zonder inhoud. Niemand die ingaat op hetgeen ik schrijf:
   – Beweren dat homeopathie werkt, is een 180° bocht weg van alle feiten
   – Casuïstiek is geen relevante manier om het effect van een behandeling te bewijzen
   – Er is geen enkel degelijk bewijs dat homeopathie werkt
   – De experimenten van Montagnier zijn helemaal niet relevant
   – Al die commentaren over mij veranderen helemaal niks aan het feit dat er geen enkel objectief bewijs is dat homeopathie werkt

   Het is natuurlijk wel te begrijpen dat er geen inhoudelijke reacties zijn. Dat zou betekenen dat je een antwoord opbouwt op feiten, begrijpen en kritisch denkvermogen, en niet enkel op opinies en vooroordelen beslist.

  12. @Mari 17.13
   Lijkt me beter dat je je in de materie verdiept.
   Jij bent bezig overal bewijzen te vinden om het tegendeel te bewijzen, denk je…
   Marcel is er zo te lezen al helemaal klaar mee.
   Ik heb nog de hoop dat mensen die hier op Wtk komen óók proberen de andere kant van hun medaille grondig te onderzoeken.
   De link waar je mee komt, pffff Mari, kijk eens verder dan je neus lang is.
   John is een integer mens, wil wat betekenen voor de mensheid, en op zijn vakgebied(en)doet hij daar alle moeite voor, en niet onverdienstelijk!
   Ik raad je aan om je eens wat meer, maar wel oprecht, je te verdiepen in wat deze man ons te vertellen heeft.

  13. En aan Feniks uiteraard dezelfde boodschap.
   Vrees alleen dat dat niet meer gaat lukken…
   Ik hoop op een wonder 😉

  14. Iedereen geeft antwoord op Koen’s verhalen en vragen. Koen verdomd het om de artsen die met homeopathie werken ook expliciet leugenaars en oplichters te noemen.
   Koen verdomd het verder te kijken dan zijn Pinokkio-neus lang is.. Hij meet met zijn ‘meter’ en alles wat in inches gemeten wordt, deugd niet. Laat staan in graden Celsius.. Om nog maar niet van de hogedrukgebieden te spreken.. Koen’s metertje bracht hem tot hier, en dat zal toch ook wel weer verder gaan werken..? Toch?
   Een meter blijft een meter toch? Koen? En al die kwakzalvende artsen, eh, homeopathische artsen, ook al zijn het Koen’s broeders, het zijn allemaal oplichters, toch Koen..

   OF

   Of zou het kunnen dat zij net iets meer zien dan jouw metertje lang is.. rofl..

  15. Om Koen Augustyns uit te nodigen bij Consemulder is zo ongeveer hetzelfde als Geert Wilders uit te nodigen bij het ochtendgebed in de grote Moskee.
   Hun zalige stokpaardje zou een enkel breken, einde carriere want openminded zijn staat haaks op hun dogmatische boodschap.

  16. Guido (17.18): ik ben heel voorzichtig voordat ik iemand in een ‘hokje plaats. Ik baseer me niet zomaar op vooroordelen en naïeve opinies om conclusies te trekken. Zijn homeopaten “leugenaars en oplichters”? Dat zal ik inderdaad niet beweren. Misschien zijn ze het wel, of misschien zijn ze gewoon goedgelovig. Misschien zijn ze echt overtuigd dat ze goed doen. Af en toe geneest er toevallig wel eens een van hun patiënten (placebo-effect, self-limiting disease,…), en door ‘confirmation bias’ geraken ze overtuigd van hun eigen ‘kunnen’. Ik vemoed dat de meesten eerder goedgelovig zijn dan doelbewust misleidend, maar ook dat is maar een veronderstelling van mij.

   Trouwens, waarom is er geen enkele homeopaat die aan deze discussies op dit forum deelneemt? Heb jij enig idee? Waarom komen zij niet antwoorden op de vragen die ik stel?

  17. Anna11, Marcel, Guido, Cozmic: klopt het allemaal wat in de link van Mari in 17.14 staat? Waarom reageert John zelf niet? Waarom zou ik op zijn uitnodiging ingaan? Ik verwacht daar niet meer dan een hoop beweringen van zelf-verklaarde ‘experten’ (level 0 evidence), misschien wat anekdotes (level I evidence), maar zeker geen gedetailleerde bespreking van degelijke studies (level III evidence)

  18. Koen 17:20, dat je voorzichtig bent, wil niet zeggen dat je het niet heel rigide doet, zoals ik vind dat je doet. Jij VINDT het voorzichtig, je doet imo niet voorzichtig.. Je plaats mensen heel slim in hokjes.. En de wijze waarop is uiterst laakbaar in mijn ogen, niet écht getuigend van een open mind. So be it.
   Op deze wijze afstand nemen van je impliciete, imo schandalige beschuldigingen, dat je ‘voorzichtig mensen in hokjes plaatst’, is geen optie Koen. Je loop om de hete (voor jou!) brei heen en lult maar wat in de ruimte over ’toevallige genezingen’.. Gewoon doorgaan op je pad van ‘betweterigheid’. Schandalig, echt waar, wat je hier presteert; telkens dezelfde mantra afwerkend.

   Kinderartsen, psychiaters, reumatologen, allemaal ‘gelukszoekers’ in de ogen van onze orthopeed. Mijn discussie met jou stopt hier Koen. Het is weer mooi geweest. Zolang je geen afstand neemt van je schandalige impliciete beschuldigingen.. Die je ook nog eens keihard ontkent te doen. Veel geluk met je ‘Koenmetertje’; je zult hem nodig hebben, als een laatste strohalm. De wereld verandert om je heen en jij houdt vast aan jouw ‘wetenschappelijk-rigide’ wereldbeeld. Good luck!

  19. @ koen
   Je vraagt je af waarom niemand dan toch op jouw vragen antwoord geeft? Is het je geheel ontgaan dat alle antwoorden, hoe helder ook geformuleerd, door jou niet worden geaccepteerd? Je bagetaliseert,ontkent en lacht de antwoorden weg , allemaal vanuit jouw heilige geloof in de” waarheid”volgens koen. Nooit een spoortje van openheid of de wens tot nieuwe kennis te komen. Koen weet alles en koen kan alles doorgronden . In dien dat niet zo is , weet je het nog zo te draaien dat je gelijk hebt. De termen narcistische megalomaan komen in mij op ….. Maar ik zal niet zeggen dat die op jou slaan ( hoewel ik dat in toenemende mate wel denk). Je zit op een ivoren toren koen en denkt een god te zijn en almachtig in je weten , hoe hautain! Weet koen dat hij die werkelijk wijs is weet dat ie eigenlijk nog niets weet, wat zouden we daaruit over koen kunnen leren?
   Terug naar je vraag waarom homeopaten jouw vragen niet beantwoorden. Zou het zo kunnen zijn dat deze wijze mensen weten wanneer zich stil te houden , als energie weggegooit wordt is het slim die niet te geven toch? Ik voor mij zou jou als homeopaat mijden als de pest ,je staat in het geheel niet open voor welke andere mening dan de jouwe ook. Het heeft absoluut geen zin een dialoog met jouw te starten, je weet het altijd weer naar een nogal afgezaagde monoloog terug te voeren . Een monoloog door na jouw hand is een monoloog die al talloze malen is van tafel geveegt als incompleet en zeer subjectief, vanuit een kokervisie. Waarom zou je daar energie aan verspillen , temeer daar vragen aan jou gesteld over het algemeen onbeantwoord blijven. Het ga je goed beste koen , nog heb je een aanvaardbare ( voor jou dan toch) maatschappelijke status, door het voortschreidende inzicht van een ieder kan je die vast niet heel veel langer handhaven, de val vanaf je toren zal een lange en harde val zijn . Sterkte alvast bij de landing!!Ik denk niet dat Mari daar zal zijn om je op te vangen.

  20. @ Koen en anderen: Grappig, want dit is nu juist de veelzeggende ‘aflatenwetende’ houding die ik van Koen/Feniks had verwacht…Kennelijk ‘strijdend voor de goede zaak’ en ‘overtuigd van afwezigheid van bewijs’ , maar niet voor de camera durven staan voor zijn ‘zaak’ (met belangen), aangezien zijn bewijs voor ‘afwezigheid van bewijs’ (als het om homeopathie gaat) dus overtuigend niet overtuigend is…

   Kortom: pure propaganda en een slechte poging de beeldvorming te manipuleren. Maar gelukkig kan ook (vooral) zonder Koen en andere ‘kwikzalvers’ de TV-dialoog gewoon doorgang vinden, en hopelijk als de productie klaar is weer veel gedeeld worden om de omgekeerde wereld weer terug te draaien…

   ps die wikihoax is ook leuk, nadat ik een
   aspartaam leugen had gecoorigeerd op de site werd ik ineens geblocked en nu zie ik dit. Tja, de enige manier waarop de tegenpartij in feite laat zien dat je goed bezig bent, is dit soort pogingen van ‘karaktermoord’, want met tegenbewijzen kan men niet komen blijkbaar. Dus dank je wel voor de spiegel die jullie projecties en angsten toont en gewoon weer lekker door gaan 😉

  21. John, toch wel leuk eigenlijk dat hoaxwiki zoveel aandacht aan je besteed 😆 Zodra een luis in de pels niet slecht meer afgedaan wordt als jeuk die gekrabt moet worden, maar met naam en toenaam wordt genoemd, met een geheel verzorgde cv, dan heb je toch iets bereikt.

  22. @ Cozmic (en de rest):

   Naast mijn jeuk (hoe komt dat toch?) kan ik er het volgende over zggen (met glimlacht):

   Het is niet alleen belastend, het is vooral vermakelijk en veelzeggend! Dank voor de steun. De waarheid naar buiten brengen is goed, mooi, leuk en inspirerend, dus vind het allemaal wel gezegend (hopelijk letterlijk 😉

   Niets te verliezen (zelfs geen gezichtverlies, haha) maar veel winst te behalen, lijkt mij. Eye of the storm zeg ik…Zoals ik al zei “They are getting desperate”…(and that’s the good news)

   What doesn;t kill you makes you stronger…Ik zie het maar als een indirect complement voor de compliment-aire geneeswijzen die in opmars zijn. Nog meer mensen op de afwezige gasten-lijst, haha!

  23. Beste Mijnheer Consemulder, U heeft inderdaad door handig gebruik te maken van het gratis internet een zekere faam gekregen.
   U heeft interessante sites die heel lezenswaardig zijn, en ook veel waarheid inhoeden.
   Persoonlijk vind ik U altijd een beetje te afstandelijk en houtain,
   met iets priester achtigs in de afdronk.
   Wat ik onder Uw aandacht wil brengen, dat in de komende jaren de ziekte Kanker enorm zal toenemen, men spreekt van verdrievoudigen,en dit vooral in de arme landen,
   dus misschien doen wij, U en ik en al de anderen er goed aan ons denken en doen te verleggen naar de landen waar deze arme bliksems wonen.
   Vriendelijke groet Jenne.

  24. @ Jenne, die afstand die heb ik niet hoor, misschien ben je niet nooit echt persoonlijk in mijn buurt gekomen (mogelijk zie het dan heel anders)

   Ik denk dat je het mis hebt wat kanker betreft…Ik denk dat het veel erger gaat worden! En helaas niet alleen in bepaalde landen…Maar inderdaad moet onze steun naar die mensen uit gaan, en dat kan dus als de bereidwilligheid er is om het juiste te doen…

   Stukje uit mijn boek ‘De Zoete Wraak’ wat veelzeggend is over kanker denk ik:

   “FDA en de kankerindustrie verliezers in de ‘war on cancer’

   Ik ben als neuropsycholoog en onderzoeksjournalist tot de conclusie gekomen dat niet alleen de vaccinindustrie, maar vooral ook de kankerindustrie, zich ontwikkeld hebben tot ware uitwassen binnen de ‘moderne geneeskunde’. En blijkbaar sta ik niet alleen in de gedachte dat het bewust inspuiten van onder andere vreemd DNA, toxische stoffen en immuunsysteem dolmakende ‘adjuvanten’ (lees: vaccinaties) en het bewust bestralen, besnijden en met ‘chemische kuren’ vergiftigen van het lichaam (lees: reguliere behandeling bij kanker) nu niet echt als toonbeeld van ware geneeskunst gezien zouden moeten worden. En al zeker niet een schoolvoorbeeld van ware preventieve geneeskunde, zoals informatie geneeskunde dit wel is.

   Overigens kan gezonde voeding bijvoorbeeld niet alleen preventief ingezet worden om vele chronische en ernstige ziekten te voorkomen, maar ook helpen om eenmaal opgetreden ziekte te transformeren naar een gezonde staat (zoals het voorbeeld van vitamine B17 en het verhaal van Laetrile bij kanker laat zien en zie ook het kruiden verhaal van Hoxsey). Vooral antioxidanten, bioflavonoiden en fytochemicaliёn spelen hierbij een rol, waarbij niet alleen de productie van vrije radicalen en oxidatieve stress in balans wordt gehouden, maar ook acute en chronische ontstekingen kunnen worden tegengegaan. Verder kunnen ze het immuunsysteem stimuleren, de signalering door eiwitten in de cellen wijzigen, en zelfs de genetische expressie beïnvloeden (meer hierover in mijn nieuwe boek ‘Informatie Geneeskunde: de Geneeskunst van de Toekomst!’)

   De ‘war on cancer’ duurt al meer dan een eeuw en je zou toch mogen vermoeden dat als de moderne geneeskunst zo ver gevorderd is, we al lang een ‘cure’ zouden hebben ontwikkeld, als we deze tenminste oprecht zouden willen vinden (stel je voor dat de continue geldstroom voor ‘onderzoek’ na deze vondst in een klap ophoudt te bestaan).Maar wat als dat nu ook het geval is? Maar als ‘kwakzalvers’ kanker kunnen genezen…wordt het dan niet eerder tijd dat de ‘kwikzalverij’ van de vaccinindustrie en het valse geloof van de Medische Kerk een halt wordt toegeroepen, als het moet vanaf de daken? En wat als die natuurlijke vormen van genezing nu systematisch worden tegengehouden door de industrie en de regelgevingautoriteiten?

   Vele onderzoekers en auteurs zoals Dr. Len Horowitz (zie onder andere zijn zeer goed gedocumenteerde en beargumenteerde boeken ‘Emerging Viruses’, ‘DNA: Pirates of the Sacred Spiral’ en ‘Death in the Air’), Dr. Ralph W. Moss (auteur van het boek ‘The Cancer Industry’), Dr. Samuel Epstein (beroemd oncoloog en auteur van ‘Cancer-Gate: How To Win The Losing Cancer War’), Dr. Matthias Rath (auteur van onder andere het boek ‘Victory Over Cancer!’), Barry Lynes (auteur van ‘The Cancer Conspiracy: Betrayal, Collusion and the Suppression of Alternative Cancer Treatments’), Kevin Trudeau (auteur van het boek ‘Natural Cures They Don’t Want You To Know About’), Ty Bollinger (zie zijn boek ‘Cancer, Step Outside The Box’), Dr. Brian Peskin (auteur van het boek ‘The Hidden Story of Cancer’), Andreas Moritz (auteur van het boek ‘Cancer Is Not a Disease- It’s a Survival Mechanism’), G. Edward Griffin (auteur van het boek ‘World Without Cancer: the Story of Vitamin B17’), Dr. Raymond Keith Brown (auteur van het boek ‘Cancer, AIDS and the Medical Establishement’), maar ook vele andere auteurs en wetenschappers en insiders vanuit de industrie, vormen ook hier weer een beeld van een uiterst machtige bedrijfstak die geld, macht, eigen belangen, onzuivere wetenschap en een al even onzuivere regelgeving en corrupte draaideurenpolitiek combineert met een even fanatieke systematische onderdrukking van werkelijke genezing van kanker en andere vreselijke ziekten! Ongelofelijk, maar waar.

   Onderzoekers als Harry M. Hoxsey (zie de film ‘When Healing Becomes a Crime’), Royal Raymond Rife, Otto Heinrich Warburg, Dr. Arpad Pusztai, Dr. Hulda Clarke, Dr. Brian Peskin, Dr. Max Gerson, Dr. Linus Pauling, Dr. Tullio Simoncini, Dr. Stanislav Burzinsky, Dr. Ryke Geert Hamer en vele andere wetenschappers hebben dit aan den lijve mogen ondervinden. Om een voorbeeld te geven (en dit is niet het meest dramatische voorbeeld): dokter Ryke Geert Hamer, grondlegger van de Germaanse Geneeskunde (met meer dan 60.000 gedocumenteerde kankerpatiënten die allemaal een schokkende ervaring achter de rug hadden en waarbij kanker in feite opgevat wordt als een onderdeel van het genezingsproces), heeft 75 keer op gerechtelijk bevel voor psychiatrisch onderzoek moeten opdraven en inmiddels is hij uit zijn dokterambt gezet. Als hij van de Medische Kerk zijn geloof (de Germaanse Geneeskunde) afzweert, krijgt hij zijn dokterstitel weer terug…

   Helaas is ongeloof (en ontkenning) geen goed medicijn tegen de realiteit. Want we leven weliswaar langer (we worden langer in leven gehouden), maar we zijn ook zieker dan ooit (overigens was kanker een zeldzaam verschijnsel voordat vaccinaties – maar ook GGO’s en ‘bewerkt’ voedsel – op het wereldtoneel verscheen)! Ik zou er een boek over kunnen schrijven en misschien doe ik dat ook wel (dat zou dan wel voornamelijk over de preventieve geneeskunst gaan, dus de oplossingen die geboden worden vanuit de natuurlijke geneeskunde, orthomoleculaire geneeskunde, biofysische geneeskunde en informatiegeneeskunde, maar dat vereist noodzakelijkerwijs dus wel een hele andere koers van de geneeskunde).

   Volgens auteur Hans Ruesch kent de FDA een lange geschiedenis die gekenmerkt wordt door het goedkeuren van gevaarlijke medicijnen en chemische additieven, terwijl het ondertussen bureaucratische vertragingstechnieken, onwettelijke procedures en zelfs gefabriceerd bewijs inzet om onorthodoxe behandelingen die kanker zouden kunnen genezen, tegen te houden. (In: Jonathan Eisen, ‘Suppressed Inventions & Other Discoveries’, hoofdstuk 10 ‘The FDA’ door Hans Ruesch, pag. 109).

   In 1976 gaf Dr. J. Richard Crout toe dat de FDA “eindeloze vragen” gebruikte als favoriete techniek om alle onderzoekers die toestemming vroegen om een onorthodoxe therapie tegen kanker te mogen gebruiken, te frustreren. (In: Jonathan Eisen, ‘Suppressed Inventions & Other Discoveries’, hoofdstuk 10 ‘The FDA’ door Hans Ruesch, pag. 109)Bureaucratische vertraging als wapen tegen een geneesmiddel tegen kanker.

   In 1972 had Dr. Dean Burk van het National Cancer Institute (hij was hoofd van hun cytochemie sectie en was als veteraan al 32 jaar betrokken bij het NCI) in een brief gericht aan het Amerikaanse congres verklaard dat hoge ambtenaren binnen het FDA, het AMA, ACS en U.S. Department of Health, Education and Welfare (nu de Health and Human Services, of HHS), bewuste informatie hadden vervalst, opzettelijk hadden gelogen, onconstitutionele daden hadden verricht en op andere manieren hadden zorg dragen dat mogelijke geneesmethoden tegen kanker die hen niet aanstond, werden tegengehouden! In feite was de IND (Investigative New Drug) van een betere kwaliteit dan anderen die werden goedgekeurd. Maar hier ging het om Laetrile, een controversieel en niet-patenteerbaar (!) product. Frappant is, dat de FDA de applicatie oorspronkelijk had goedgekeurd, maar daarna waarschijnlijk onder druk van de Surgeon General (tevens lid van de Californian Medical Association en een tegenstander van Laetrile) de licentie weer had teruggetrokken. Dr. Burk was voorstander van eerlijke testen en sprak in dit verband letterlijk over “FDA corruptie”. (In: Jonathan Eisen, ‘Suppressed Inventions & Other Discoveries’, hoofdstuk 10 ‘The FDA’ door Hans Ruesch, pag. 109)”

   Ik laat de kankerverwekkende effecten van Aspartaam hier nog even achterwege, dit komt aan bod in ene speciaal artikel over Aspartaam, wat geplaatst zal worden in het tijdschrift ‘Spiegelbeedl’, ter info.

  25. John ik zag je interview laatst met Marcel Messing vond je sympathiek overkomen en met veel verstand van zaken 🙂

  26. Geachte mijnheer Consemulder, bedankt voor U uitgebreide toelichting, zal het morgen nog eens rustig door lezen, maar U moet begrijpen dat aan leken zo als ik dit niet helemaal besteed is.
   Ben natuurlijk geinteresseerd, maar ik vind het prachtig dat er mensen zijn die zich voor de mensheid in zetten, en alleen voor al Uw gegeven energie verdiend U al een pluim op Uw hoe.
   Ik ben oud en bekijk het van af de zijlijn maar moet zeggen heb niet echt veel vertrouwen in de toekomst, de mensen zijn met de verkeerde dingen bezig inplaats van met het en hun leven.
   Groet Jenne

 12. Toch nog even over work this out!
  Heb alle twee gebruikt, binnen alle redelijkheid doet het je geen kwaad, maar als je buiten je zinnen wilt geraken, ja dan doe je je lichaam kwaad.
  Geboren worden is een stuk leuker als sterven, het één heb ik al gedaan, over het laatste kan ik nog niets zinnigs zeggen, alleen dat ze onverbrekelijk verbonden zijn.
  En GUIDO.J, het is of=of en niet en=en, want dat is een killer!

  1. Rollo { I was going to make a chemman, but I had no gmo carrot for the nose. } – Feb 01, 1:44 PM

  2. I don’t know if the fake snow ‘buzz’ started in Atlanta… the first video I saw was from here though. SO I went outside and got a plate of snow, put it in the microwave and 40 seconds later it was water. Later, tried to melt a snowball above the natural gas flame on my kitchen stove… no problem… melted and didn’t turn black, didn’t stink. Later that afternoon the sun melted the snow on my car, water ran off the car and down the hill. So finally, that night, we did the butane lighter/snowball thing. The lighter put soot on the snow, and it stunk like butane. I’m sure the snow in my yard isn’t pure as it would have been years ago – plenty of chemicals in it I’m sure, and maybe radiation too – but it was snow… melting snow.

   Here’s an article that kind of puts some sense in the non-melting snowball picture.
   http://www.allvoices.com/contributed-news/16438279-fake-snow-in-the-south-its-called-sublimation

  3. Hoi Monika, het een is hele dappere dame! Petje af voor haar.
   En ze heeft gelijk; alle kleine beetjes bij elkaar opgeteld zijn funest.
   Maar ik blijf altijd positief, het vermogen van het lichaam om te herstellen is groot zolang je erin geloofd.

  4. Sinds Kenau Simons Hasselaar, zijn er geen dappere vrouwen meer verschenen in de Nederlanden, helaas, wel veel met een enorme grote bek, maar dat zet geen zoden aan de feministische dijk.

  5. Rare opmerking Jenne. Kenau zat zonder volwassen mannen in Haarlem, die waren gesneuveld of dienden in het leger van de prins. De stad zat op slot en de spaanse galjoenen lagen met vol met uitgeruste soldaten aan boord voor de deur in de Haarlemmermeer.
   Ja dapper was ze, maar het was dan ook een heel andere situatie dan nu. Ik roep ook niet waar zijn die dappere mannen gebleven?

  6. Jenne, nog genoeg dappere vrouwen in Nederland.
   Ik ken er wel een aantal…
   Maar deze vrouwen werken achter de schermen.
   Misschien staat dapperheid daarmee wel parallel.
   Niet EGO opblazen wat je doet, maar gewoon doen wat je vind wat nodig is.

  7. Zo de meisjes zijn nog aanwezig, ja natuurlijk zijn er nog heldhaftige vrouwen, en bij nadere beschouwing misschien wel meer als mannen, mannen zijn tot halve mietjes halve watjes verworden, maar dat is de pseudo voor uitgang.
   Van mijn kant was het een wake up call, jullie horen er zeker bij,
   en brengen het geheel in gang en evenwicht, een man zonder zijn/een vrouw is als een scheepje zonder roer!

 13. Mag ik even reageren op dit artikel. Iedereen kan met een vinger gaan wijzen naar de mensen die de leugens verspreiden maar vergeet niet dat jij er zelf drie terug naar jezelf wijst. Zijn wij zelf niet verantwoordelijk voor datgeen wat ons aan leugens in de tegenwoordige tijd verteld wordt? Als wij zelf niks gaan veranderen in onze eigen nabijheid, het gras niet langer groener blijven zien dan bij de buren zal er ooit nog een verandering op kunnen gaan treden. Zolang als wij deze verandering niet zelf gaan doen, werken wij de machtige leugenaars in de hand en werken wij met z’n allen mee aan het gehele systeem en het kwade plan. Zolang als wij niet zelf zuiver gaan leven, zolang zal ‘het kwaad’ kunnen blijven voortduren. Wij kunnen dit stoppen maar dat vergt heel veel doorzettingsvermogen en standvastigheid in je eigen doen en laten in een wereld die verre van zuiver is voortaan. Waarin list, lust, leugens de overhand hebben, Verander de wereld en begin bij jezelf vanuit een zuiver, liefdesvol hart zoals het bij je geboorte gegeven is…

  1. Nee Jerry, ik ben gewoon ilse.
   Vertel je de waarheid, geloven de mensen je niet.
   Zelfs jij probeert de waarheid in een leugen om te draaien.
   Dit is het juiste voorbeeld, wat voor mij en nu ook voor velen nogmaals bevestigd hoe de wereld van tegenwoordige tijd in elkaar zit. Mijn grote dank daarvoor, ilse

  2. Tsja, als jij weet wat de waarheid is welk een vlegel ben ik dan de boel om te draaien..
   Daar had ik zo snel even niet aan gedacht, dus excuseer bij deze! 🙂

  3. Jerry, moest wel erg lachen om je link.
   Maar typeert je wel…
   Zeg eens echt wat je bedoeld.

  4. Nou Anna, het is natuurlijk niet leuk als Ilse de waarheid verteld en mensen haar niet geloven, dat is volgens mij al eens eerder gebeurt… en daar kwam als ik me niet vergis ook maar weinig goeds van.

 14. 1 van de grotere cover up’s (met chemtrails verborgen)

  Mystery Heavenly Body Found By Orbiting Infrared Telescope
  http://www.youtube.com/watch?v=WnnD9jxCAxs

  Published on May 10, 2013
  On December 30th, 1983 NASA’s Chief Scientist of the Infra-Red Astronomical Satellite telescope (IRAS) announced that NASA had discovered Planet X. The findings were reported in 6 daily newspapers. However, in1984 NASA retracted the discovery and has flat out denied Nibiru’s existence since then. In 1984, the first Chemtrail tests were carried out. (See NASA Discovers Planet X)

  In 2003, numerous images of the rogue planet began appearing on the internet, as observers began noticing something unusual in the direction of the sun. In 2011, as the object neared the sun and began to rise above the ecliptic in it’s retrograde orbit across the solar sytem, photos were showing what would be referred to as two suns in the sky or a second sun.

  Coincidently, in early 2011, a team of scientists announced that the Earth would be getting a second sun, although as stated, for reasons unrelated to a rogue planet. (See Second Sun)

  Some of the photos used in this video have been taken using infrared cameras and telescopes, which may lead one to believe that something may be lurking near our sun, and moving in a general direction towards our planet.

  If these images tell us anything, it’s that we should continue to keep a very watchful eye on the sky.

  Music: Dragon & Toast- (Wonders of Other Worlds)
  Arranged by- Kevin MacLeod, Incompetech.com

  NASA Discovers Planet X: http://www.libertyforlife.com/nibiru/

  Second Sun: http://www.dailymail.co.uk/sciencetec

  Follow on Facebook: http://www.facebook.com/skymednews

  1. http://www.youtube.com/watch?v=m4aawB_Yejs

   Uploaded on Mar 4, 2011

   Nibiru in Taiwan News – Second Sun : Nibiru Update 2011

   She says, “Tonight’s headline story, we have a video given to us today, by a man who claims he saw and filmed 2 suns this afternoon.” Male anchor man says, “The sun appears to be reflected in the clouds to cause an optical illusion, but the man who took this video insists he was seeing two suns.” Man interviewed, “I know this sounds absurd, but I when I was filming my family, I saw two suns among the clouds and filmed it. I do not know how else to explain it.”

  2. http://www.youtube.com/watch?v=69EVXMEH01Y

   Published on Aug 23, 2012

   A Dramatic ‘Second Sun’ Video Image captured by the Hawaii Observatory on August 14, 2012. The Complex is seen beginning at the 01.14.30 time (followed by the Sun). Is this Nibiru?

   Video captured by The CFH observatory that hosts a world-class, 3.6 meter optical/infrared telescope. The observatory is located atop the summit of Mauna Kea, a 4200 meter, dormant volcano located on the island of Hawaii.

   Follow on Facebook: http://www.facebook.com/skymednews
   Follow On Twitter: http://twitter.com/skymednews

  3. tja Jenne, stel je eens voor hoe de wereld van alle kerkelijke gelovigen zou instorten als er opeens daadwerkelijk een 2e zon zou zijn. Kan toch niet, onmogelijk. staat niet in de bijbel…. 🙂

  4. Als er een tweeling van Sun op aarde komt landen maak ik een groot vuur op het strand. There can be only 2, history rewriten.

 15. Draai de boel eens 180° om, verleg je denk koers, en wat dan, 2500 000 hebben zitten genieten van een valse koningin, dit is de werkelijkheid, deze meute zou gewoon opnieuw onze gebroeders de Witt lynchen, dit is ook de rede dat ik geen enkel vertrouwen meer heb in de meute, ze kunnen van mij verreken, steek geen hand meer voor ze uit, Jenne

  1. Ik heb werkelijk geen idee wat ik ervan moet denken.
   De commentaren van reageerders op mijn post lijken me heel plausibel.
   Maar het zou ook heel goed mogelijk zijn dat er grotere hoeveelheden residu van chemtrails in sneeuw is achtergebleven.
   Mocht het een hoax zijn dan is geo engineering goed onder de aandacht gebracht, toch!

  2. Natuurlijk is de tijd van sneeuwwitje allang voorbij, het is meer een oversexst veel te dik naar van alles ruikend wezentje geworden,
   onder de tatouages, van haar zeven lovely dwergen, ach Vfor het was leuk geprobeerd, en ja ons toch aan het denken gezet, en zelfs Guido.J uit zijn winter slaap kunnen halen!

 16. Draai het eens 180° om en laten we proberen Constantinopel terug te veroveren/winnen, voor ons Europesche liberale/geloof.
  Het was ooit het baken wat het Europesche denken uitdroeg over Klein Azië, het middelpunt van het Europesche zijn.
  Laten we van watjes weer bewuste mensen worden, moderne Byzantijnen.

 17. We kunnen eenvoudig in de spiegel kijken en onderzoeken waar leugens ons leven bepalen. De grootste leugen ligt het dichtst bij de waarheid, en die zie je niet zo gauw. Waarom zou ik, bijvoorbeeld, geloven dat ik stink om vervolgens deodorant te gebruiken om de zogenaamd nare luchtjes van mijzelf te verdrijven. Als je dat beseft, heb je plotseling geen deospray meer nodig. De narigheid begint allemaal bij het ongeloof in jezelf. Als je wel in jezelf gelooft en ernaar handelt, dan heb je geen leugens meer nodig. Dan doorzie je ook alle leugens in de buitenwereld.

  1. beste Mark dit heet mannipulatie, heel goed wees en blijf je zelf, ze zullen je wel uitstoten, maar geen probleem er zijn er meer veel meer die hier voor gaan kiezen.

 18. Volgens de mensen die het kunnen weten, want hun voorouders waren er bij, zijn we ooit na de grote comeet inslag +/- 65 millioen jaren geleden op gestart met minder als 20 000 menselijke wezens.
  Dus allemaal familie, van waar dan al dit onderscheid, is dit inherent aan dit wezen, het anders willen zijn, alleen te zitten op een heuvel top en kijken naar de sterren, waar al het goeds vandaan moet komen.

  1. Je wordt met de dag ouder jenne als je nog steeds je jeugd weet te herinneren…

  2. Nou PAUL dat elke dag ouder worden weegt soms erg zwaar, maar vandaag valt het mee de Zon schijnt, niet koud, dus in de tuin rommelen.
   Ja mijn geheugen is nog redelijk goed, maar het kan ook hinderlijk zijn al die herrineringen, dit woord alleen al stoord me, zijn het twee RR aan het begin of eind, of twee NN in het midden, begrijp je, het is tot een regel verheven futiliteit, waar we in wezen niets mee opschieten, alleen de Literatuur geleerden hebben er een goeie boterham aan.
   Hoe is het met je gezondheid, want dat is crusiaal in een mensen leven, nieren hebben het zwaar te verduren, met ons soort leven, heeft ook met bloeddruk te doen, ach ik word steeds matiger in het gebruik van, maar soms moet ik er geestelijk even uitbreken, en dan is daar de wiskey, de redder in nood, Groet!

  3. Een lekkere dikke sigaret is ook niet weg, maar hier zijn ze bezeten alleen bij het woord Hash al, raken ze buiten zinnen, de handlangers in het blauwe pak.
   Wordt tijd dat het uit de criminele sfeer wordt gehaald, lijkt wel een andere planeet, als ik alles had kunnen voor zien was ik hier nooit gaan leven, het is een onechte pseudo ambtenaren land, stiekem en hypokriet, nu het laagje beschaving van de oude generaties aan het afslijten is komt er iets niet echt leuk bloot te liggen, net als overal natuurlijk.

 19. Alcohol is niet slecht voor je. Roken ook niet. Het is pas slecht voor je als je aanneemt (gelooft) dat het slecht voor je is.
  Ik ben dit gaan inzien na een ontmoeting met een speciale vrouw:
  Hermine woont in Vlaanderen en gaat elke dag “op café” en drinkt daarbij altijd meer dan 10 glazen bier. Ze is inmiddels de 80 jaar ruim gepasseerd en doet dit al ruim 40 jaar. Ze zegt dat ze begonnen is met bierdrinken toen ze 7 jaar oud was. Daarvóór had ze als klein meisje altijd de wens gehad om in plaats van elke dag melk te moeten drinken bier te drinken. Het leek haar lekker en gezond. Deze vrouw ziet er uit alsof ze begin 60 is. Ze is altijd vrolijk, nooit chagarijnig en vindt bier het lekkerste wat er is. Ze is kerngezond; ziet en hoort goed, heeft al haar eigen tanden nog en is zeer goed bij de pinken. Mensen in haar omgeving hebben mij bevestigd dat ze al zo lang zo veel drinkt, niet omdat ze problemen heeft, maar juist omdat ze het zo lekker vind. Zij is ervan overtuigd dat bier gezond is voor haar. Zij leeft haar waarheid.

  1. MONIKA, hoe bedoel je ” aanvaard het gewoon ” wat ?

   En wie niet geneest dan MONIKA, hebben die dan ongelijk !

  2. Als al die wetenschappers(specialisten=hogepriesters) zich maar eerst zichzelf genezen door eenheidsbewust te worden in woorden, denken en daden. Dan zijn ze pas in staat een ander ‘echt’ te genezen.
   Jezelf splitsen vanuit de Eenheid is toch vragen om moeilijkheden.
   (Snap je nu ook waarom kernsplitsing eerder is gekomen dan kernfusie?).

   In het oosten itt westerse geneeskunde gaat men pas over op ‘westerse therapieën’ als door voeding, natuurgeneeskunde of homeopathie geen positieve resultaat wordt bereikt.
   (Komen de wijzen niet uit oosten?)
   Alle ziekten hebben bijna allemaal hun oorsprong in de darmen.

   Trouwens het Christusbewustzijn laat ons zien dat iedereen zichzelf kan genezen.

   Bron: de nieuwe dokters.

   Snap u ook waarom er speciaal voor katten en honden voer is gemaakt?
   Deze huisdieren gaan ons voedsel eerder dood wordt er gezegd. En wij niet dan?
   Als hun voedsel toch voedzamer is dan die van ons misschien toch ‘ns een keer uitproberen! 😉

  3. Honden zijn de oudste huis dieren, de oudste mensen vrienden, maar hebben in hun maag nog altijd heel andere enzymen als de mens, waardoor ze ook bedorven voedsel kunnen eten zonder noemenswaardige problemen.

 20. Even iets mooi’s, de viollete de Toulouse bloeien, piepkleine één centimet grote viooltjes, het hele departement rond om Toulouse/Tolosa staat er vol mee, geconfeite viollete worden tot lekkernijen gemaakt, het is een ver voor teken van de Printemps, ald de blauwe waas over je tuin ligt, nou dan weet je het wel, tijd voor de konings koeken, met de gouden Louis er in gebakken.

 21. http://youtu.be/a5oVnDzxeJA?t=2h24m14s Gezondheidsraad ‘onafhankelijk’? Of aantoon gevalletje poging tot omkoping van huisarts dr. Hans Moolenburgh (hoofd artsengroep anti-fluoridiseringsbeweging in de jaren zeventig die uiteindelijk gelijk heeft gekregen..waardoor wij nu geen fluoride in ons drinkwater hebben) vanuit de…Gezondheidsraad (zie video die bij juiste fragment start!)?

  De huidige directeur van het RIVM is gelukkig wel onafhankelijk: hij vervangt af en toe de voorzitter van het College Beoordeling Geneesmiddelen… is voorzitter van de Vereniging voor infectieziekten en lid van het Medisch Tuchtcollege (das handig denk ik dan). Verder zag ik zijn Formulier ‘Belangenverklaring’ Commissies voor de…Gezondheidsraad waar hij dus lid van is…

  Ik zeg: op uw Gezondheid!

  1. Jawel, een nieuw hoofdstuk in de moderne heksenjacht die Vereniging tegen KwikZalverij heet. Na WikiHoax begint ook de nieuwe voorzitster van deze kwakclub zich te irriteren

   Eerder plaatste ze al dit: http://www.artsennet.nl/blogs/artsen-blogs/Catherine-de-Jong/Blogbericht-Catherine-de-Jong/117728/Digitale-homeopathie-de-medicijnkast-van-de-toekomst.htm Ze vergat te melden dat ik een universitair geschoolde neuropsycholoog ben en vergat ook (een verdoofde en verslaafde grootbebrilde prutsarts moet je ook niets laten onthouden natuurlijk) de link naar het artikel van mijn hand…

   Ze is nu actief (zie de rode wangen op haar artistieke en aantrekkelijke foto) bezig met desinformatie via Twitter. Stuur haar leuke reacties via: @Cath7777 en vergeet de kwakclub niet: @kwakzalverij niet. Hieronder vinden jullie mijn artikel, er volgt ook nog een boek over ‘Informatie Geneeskunde’ en een serie TV-specials en ene TV-dialoog over het onderwerp in maart. Cath staat op de gastenlijst, maar blinkt tot nog toe uit in afwezigheid…

   Hier is het artikel wat ze was ‘vergeten’ te melden…http://www.healingsoundmovement.com/file/51/de-toekomst-van-geneeskunst-digitale-biologie-en-elektromagnetische-homeopathie-en-de-kracht-van-bew

   En speciaal voor de KWIK, kwek en kwakclub die ze zo helder leidt, dit artikel… http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/de-kwik-kwek-en-kwakzalverij-van-vaccinaties/comment-page-3/

  1. De eeuwige 180 graden omkeerbare reclame rukt weer op, altijd om de consument slim mee af te zijn. Zie oa de vernieuwde Koffie Liquid Pads voor verbetering van het millieu:
   http://www.youtube.com/watch?v=4tW-mdCz-lU

   Dialyse patienten zijn altijd gek op nespresso, speciaal die van George Clonney. 😉

  1. Why mr. Einstein didn´t save the world and made it a better place?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.