Advertentie

Het begin van ‘De Zesde nacht van de Galactische Onderwereld’.


Het onderstaande artikel van Carl Johan Calleman is een mooi voorbeeld van één van de grote verschillen die in de interpretaties van de Maya-kalender worden gemaakt. Carl Calleman is namelijk een man die al jaren een voorbeeld is voor velen en de Maya-kalenders niet alleen met zijn ‘rede’ bekijkt, maar ook met het gevoel. En juist dát maakt dat we achter interpretaties komen, die je niet zo snel bij anderen aantreft. Het gevoel, de ‘intuitive mind’, is ons kompas in de komende tijd.

Dat de Maya’s niet ‘zo maar’ een speciaal volk waren (en zijn!) blijkt uit hun hoge graad van wiskunde, die zij bereikt hadden. O.a. hierdoor waren zij in staat enorme calculaties te maken, vooral astronomische berekeningen blijken met grote juistheid te zijn gedaan, vaak zuiverder dan onze huidige metingen bijvoorbeeld! 

Het woord ‘Maya’ is een begrip uit het Hindoeïsme en het Boeddhisme, dat vertaald kan worden als “sluier van illusies”. Beide religies wijzen er op dat de mens meestal een wereldbeeld heeft dat ver van de werkelijkheid af staat, zodat het de mens belet inzicht te hebben. Dit onwerkelijke beeld is het resultaat van materiële waarneming via de zintuigen (empirisme) en een foute interpretatie ervan; de mens wordt hierdoor door een sluier van illusies omgeven en de ware toestand van de wereld wordt aan het zicht onttrokken en verhindert de mens om het ware geluk te vinden.

 De Maya’s waren in dit opzicht ook de meesters van het begrip ‘TIJD’, de illusie ‘TIJD’..

We voelen allemaal dat deze Tijd niet meer zo ‘vast’ is als vroeger. Dat ‘Tijd’ als het ware vloeibaar begint te worden; hij glijdt tussen onze vingers door! Een heel bizar verschijnsel! Of hebben we het over ‘gevoel’, het TIJD-gevoel dus..? Want we dachten allemaal, dat als we érgens op konden rekenen in dit Aardse bestaan, het de nou juist ‘de Tijd’ was.. Toch?

De Maya’s hadden begrip van het verschijnsel ‘Tijd’ en lieten ons kalenders na, geschriften, die we pas nú beginnen te begrijpen. Niet met ons ‘verstand’, maar met ons hart. Kan het zijn dat ‘de Tijd’ gekomen is voor het einde van ‘De Tijd’. Inderdaad, je leest het goed: ‘Het einde der Tijden’..  Een bijzonder tijd is aangebroken, neem de Tijd voor dit artikel. Zo lang het nog kan!  😉

~~~~~~~~~~~~~~~~

Het begin van de Zesde NACHT van de Galactische Onderwereld

 Carl Johan Calleman – Berlijn, 21 Oktober 2009 (4 Akb’al)

(met dank aan Jan Smith (vertaling)
en
Marjon Lahun Chicchan, Kin 205 (PAN-Holland))

Carl Johan Calleman
Carl Johan Calleman

Voordat ik begin met de bijzonderheden van de komende Zesde NACHT, meen ik dat ik een aantal van mijn uitgangspunten duidelijk moet maken, over hóe we de Maya kalender kunnen begrijpen, omdat er nogal wat ideeën rondgaan die hierover tamelijk uiteenlopen.
Zo zijn er b.v. sommigen die geloven dat de einddatum van de Maya kalender enkel het einde van een cyclus markeert en het begin van een nieuwe. Ik denk echter dat we toegaan naar iets veel belangrijks dan alleen een punt in een cyclus die dan weer herhaald wordt.

Er is een grote hoeveelheid empirisch bewijs dat we toegaan naar een moment in de tijd waarop de negen evolutionaire niveaus van het kosmisch plan op hetzelfde moment voltooid worden. Dit is in overeenstemming met de enige Maya inscriptie uit de oudheid, het Tortuguero monument, dat beschrijft wat er zal gebeuren op de einddatum. (zie hier)

Dit betekent dat we niet naar een nieuwe cyclus toegaan of een andere verschuiving, maar naar het einde van alle verschuivingen, iets waar de hele evolutie de voorbereiding en opbouw voor geweest is. Alleen een dergelijk eind van alle verschuivingen kan de grondslag vormen voor een millennium van vrede.

Wat nu staat te gebeuren is met andere woorden, iets dat NOOIT eerder gebeurd is in de geschiedenis van het universum. Mogelijk dat deze komende en gedeeltelijk onbekende verandering een, naar ik merk bij veel mensen wijdverspreide ontkenning veroorzaakt. Liever dan geconfronteerd te worden met geweldige veranderingen in onze sociaal economische verhoudingen (iedere verandering in het menselijk bewustzijn betekent ook een verandering in onze verhoudingen) geven veel mensen er de voorkeur aan te fantaseren over een fysieke of astronomische gebeurtenis, zoals het einde van de wereld dat dan op een bepaalde datum zou moeten gebeuren.

In werkelijkheid gaat de Maya kalender niet over iets dat op een bepaalde dag gaat gebeuren!

Ze is de beschrijving van een goddelijk plan voor de evolutie van het bewustzijn. De Maya-kalender beschrijft kwantum-verschuivingen tussen kalenderenergieën, die verschuivingen in het collectieve en persoonlijke bewustzijn tot stand brengen.

In werkelijkheid gaat de Maya kalender niet over iets dat op een bepaalde dag gaat gebeuren, maar is zij de beschrijving van een goddelijk plan voor de evolutie van het bewustzijn waarbij kwantumverschuivingen tussen kalenderenergieën verschuivingen in het bewustzijn tot stand brengen. Het bewustzijn van de mens zal verder getransformeerd worden in overeenstemming met dit plan totdat we bij de werkelijke einddatum komen van het scheppingsproces op 28 Oktober 2011. Op deze datum wordt de hoogste kwantumtoestand van het universum bereikt (13.13.13.13.13.13.13.13.13 13 Ahau). Op dat moment zullen de verschuivingen die de harmonie verstoren ophouden en het is duidelijk dat we daar nog niet zijn aangekomen.

In dit plan voor de evolutie van het bewustzijn, naderen we nu de Zesde NACHT van de Galactische Onderwereld, de Achtste Onderwereld, die op 8 November 2009 begint. Als ik de Maya kalender goed begrijp zullen we in de komende periode getuige zijn van de belangrijkste transformatie van het bewustzijn die ooit in de geschiedenis van de mensheid heeft plaats gevonden. Het opwindende hiervan is dat een beeld van hoe de nieuwe wereld geboren zal worden, duidelijk wordt. Wat aan de andere kant ook steeds duidelijker wordt is dat deze geboorte erg veeleisend zal zijn.

Het is daarom des te belangrijker om te begrijpen op welke wijze sommige van deze komende moeilijkheden aan de geboorte van deze nieuwe wereld bijdragen. Als de mensen een realistische voorstelling kunnen krijgen hoe deze nieuwe wereld geboren zal worden, kunnen zij hoop houden voor de toekomst die eerder op de werkelijkheid dan op wensvoorstellingen gebaseerd is.

Jammer genoeg bestaat er veel verwarring over de Maya kalender en velen die zich als deskundigen presenteren ontkennen de wijsheid van de Maya’s dat er negen kosmische krachten zijn die op het punt staan zich te manifesteren. De Zesde NACHT van de Galactische Onderwereld duurt van 8 November 2009 tot en met 2 November 2010. Deze periode kan echter niet goed begrepen worden zonder te kijken naar de overlapping van deze NACHT met de cycli die het hoogste niveau in het kosmische evolutieplan voorbereiden, de Universele Onderwereld (zie afbeelding).

galactic underworldDoor deze overlapping en door de versnelling van de tijd die samengaat met deze laatste Onderwereld, denk ik niet alleen dat de komende periode erg intens zal zijn maar ook dat het wat de energie betreft nogal complex zal zijn.

Op het moment dat ik dit schrijf (21 Oktober 2009, 4 Akb’al) zijn we nog steeds in het laatste gedeelte van de Zesde DAG, de periode van bloei in het proces van zaad tot gerijpte vrucht, in de Galactische Onderwereld, die voorafgaat aan de Zesde NACHT. Zoals ik in een eerder artikel voorspeld heb beginnen sommige mensen nu te zeggen dat de wereldwijde economische recessie (of het ergste ervan) al voorbij is.

Maar tegelijkertijd zijn er bepaalde dingen in de wereld aan de hand die dit tegenspreken en die meer in overeenstemming zijn met de eerder door mij gemaakte voorspelling van een verdere economische neergang, wat vooral tot uitdrukking zal komen bij het begin van de Zesde NACHT met de vermindering in waarde van de US dollar. (Of dit zal gebeuren precies bij het begin van de Zesde NACHT, op 8 november 2009 is nog wel een open vraag en kan afhangen van wat het veroorzaakt).

Deze voorspelling is gebaseerd op de waarneming dat NACHTEN, in de tweede helft van een onderwereld, gewoonlijk tenminste een vertraging van de economische groei betekenen. (2) Een indicatie van een dergelijke komende teruggang bij het begin van de komende NACHT, is bijvoorbeeld dat er een run op goud is dat voor de eerste keer over de magische grens ging van 1000 troy ounce. Bovendien toonde een handelsindex dat degenen die daar verstand van hebben, de Amerikaanse aandelen als veel te hoog gewaardeerd beschouwen en begonnen zijn ze te verkopen.

Er gaan in alle hoeken van de wereld stemmen op, om de US oliedollars en dus ook de US dollar, te gaan vervangen als de ‘Mondiale Wereldmunt’. Deze verschillende aanwijzingen geven niet aan dat de ‘recessie’ voorbij is, maar dat een verdere economische neergang, vooral in het door schulden geteisterde westen, onafwendbaar is. Het lijkt er op dat investeerders waarden op papier of in digitale vorm gaan ontwijken, wat nu precies datgene is wat we kunnen verwachten in het laatste deel van de Galactische Onderwereld als er een verschuiving plaats vindt van abstracte naar concrete economische waarden.

Het leefgebied van de Maya's: Midden-Amerika. Symbolisch voor de positie van de Maya's: De 'brug' tussen Hemel en Aarde.
Het leefgebied van de Maya’s: Midden-Amerika. Symbolisch voor de positie van de Maya’s: De ‘brug’ tussen Hemel en Aarde.

Ik denk dat wat gebeurt in de wereldeconomie veel diepgaander en fundamenteler is dan een recessie en dat dit een direct gevolg is van de bijzondere transformatie van het bewustzijn die door de Galactische Onderwereld gedragen wordt. Zoals ik in mijn nieuwe boek  ‘Het Doelbewuste Universum’ schrijf, is het bewustzijn niet iets dat alleen maar plaats vindt in de hoofden van mensen. Het is hoofdzakelijk een verhouding tot de Levensboom, de bron van de verschuivende energieën die door de Maya kalender beschreven wordt en die op veel verschillende niveaus in de kosmos bestaat: Kosmisch, Galactisch, Solair, Planetair, Menselijk etc.

Als er kwantumverschuivingen in de Levensboom plaats vinden veroorzaken deze dus gesynchroniseerde verschuivingen op al deze verschillende niveaus, wat zoveel betekent dat de verschuiving in bewustzijn zowel de mens als de planeet betreffen. Een verandering in bewustzijn zal dus altijd een verandering in onze relatie tot de wereld in het algemeen en tot andere mensen betekenen. Als dit gezichtspunt juist is, kunnen we nog eengrotere verwijdering van abstracte waarden verwachten, bij het begin van de Zesde NACHT.

Dit is een verandering waarvan we kunnen verwachten dat zij de economieën van het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten het zwaarst zullen treffen, die immers de financiële centra van de wereld zijn en veel van de bankactiviteiten in de wereld beheersen. Op dit moment zijn deze landen en vooral de Verenigde Staten, zo in de schulden geraakt dat het geen uitleg behoeft waarom er een verdere neergang in de economie plaats zal vinden.

Er gaat op de een of andere manier toch wel het een en ander gebeuren, er is/lijkt alleen ‘iets’ nodig dat het proces oproept.

Hoewel veel dingen deze neergang kunnen veroorzaken en de media daar alle aandacht aan zullen besteden, is de diepere reden voor deze neergang het beste begrepen vanuit de Maya kalender, omdat zij beschrijft hoe de menselijke geest door kosmische energieverschuivingen beïnvloed wordt. Vanuit het perspectief van de Maya kalender, is de daling van de economische groei de afspiegeling van een stapsgewijze aanpassing aan het einde van economische cycli die overeenkomt met de einddatum van de Maya kalender (of met de ‘begindatum’ van een nieuwe wereld – zo u wilt).

aztec-calendar-wheel grootAls de neergang van de economie deel is van het proces dat de voorwaarden schept voor de geboorte van een nieuwe wereld, dan is het relevant om te vragen hoe diep deze neergang zal zijn? Zelfs als het duidelijk wordt dat het ‘papieren geld’ en vooral de US dollar getroffen zullen worden, blijft het toch nog wel een open vraag hoe verrijkend de consequenties hiervan zullen zijn. Ik denk dat dit alleen maar begrepen kan worden door te bestuderen hoe de aard van deze nieuwe wereld zal zijn. Maar als we dit willen begrijpen blijkt dat er geen oude Maya bronnen zijn om te raadplegen.

De Maya bronnen zeggen alleen dat als de Maya kalender eindigt, de Negen Onderwerelden zich zullen manifesteren. Er is geen oude inscriptie die vertelt wat er hierna zal gebeuren.

Door dit gebrek aan materiaal, stel ik voor dat we ons richten op de bronnen van de grote Abrahamitische religies, zoals de Bijbel en de Koran, die er wel wat over zeggen. Als we dit combineren met ons inzicht in de Maya kalender, denk ik dat we wel een idee kunnen krijgen van wat staat te gebeuren.

In de Sura 82:17-19 zegt de Koran: “En wat zal u verklaren wat de Dag des Oordeels is? En opnieuw, wat zal U verklaren wat de Dag des Oordeels is? (Het zal) De Dag(zijn)  dat geen ziel meer de macht zal hebben over een andere, want de macht zal die dag geheel bij Allah zijn”.

Ik denk dat het verdwijnen van de overheersing verwijst naar de Universele Onderwereld, die een bewustzijn van heelheid zal brengen en transparantie van ons gehele wezen en onze vroegere daden. Als we dit serieus nemen dan betekent dit dat alle ketenen waarmee we aan anderen die ons overheersen gebonden zijn, verbroken moeten worden.
Ook het laatste boek van de Bijbel, de Openbaringen van Johannes, beschrijft in vers 21: 4-5 een nieuwe wereld die geboren wordt: “Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij. Hij die op de troon zat zei: Alles maak ik nieuw!”

Als we dit in ernst nemen, dan betekent dit dat alle ketenen waarmee we aan het verleden gebonden zijn, verbroken moeten worden opdat de nieuwe wereld geboren kan worden. Nemen we beide uitspraken bij elkaar, dan betekent dit dat het een voorwaarde is voor de geboorte van de nieuwe wereld, dat we ons volledig bevrijden van onze ketenen met het verleden en ook van die welke ons aan andere mensen binden.

Voor sommigen kunnen deze veranderingen zó groot lijken dat het gemakkelijker kan zijn als de wereld aan haar einde komt…

Beter nog dan al deze noodzakelijke veranderingen te ondergaan als onze wereld op zijn kop gezet wordt.

Voor sommigen kunnen deze veranderingen zo groot lijken dat het gemakkelijker kan zijn als de wereld aan haar einde komt, dan al deze noodzakelijke veranderingen te ondergaan als onze wereld op zijn kop gezet wordt. Natuurlijk zijn er veel mensen in gezagsposities die een dergelijke transformatie naar gelijkheid en harmonie niet graag zouden zien gebeuren. Deze citaten echter kunnen ons een aanwijzing geven hoe moeilijk de economische neergang kan worden. Zal geld bijvoorbeeld helemaal verdwijnen?

Ik denk dat het antwoord hier op is dat geld zal verdwijnen in de mate dat het de wereld niet meer vastketent aan het verleden. In de praktijk zal dat waarschijnlijk betekenen dat iedere vorm van winstgevende investering zinloos zal zijn omdat de nieuwe wereld geen groei economie zal hebben die gericht is op het verzamelen van abstracte waarden. Het is waarschijnlijker dat de nieuwe economie gebaseerd is op delen en zorg dragen door alle leden van de gemeenschap als het eenheidsbewustzijn van de Universele Onderwereld tot stand gekomen is.

In de meer nabije toekomst van de Zesde NACHT zal de praktische uitwerking van deze transformatie getest en ingevoerd worden. Vanuit de huidige wereld gezien lijkt dit ondenkbaar. Maar laten we bedenken dat er niet zoiets bestaat als een universele menselijke aard en dat onze waarneming van de werkelijkheid en waartoe we gedreven zijn om te scheppen, altijd verschilt in de verschillende Onderwerelden.

De mensen van de Regionale, de Nationale, de Planetaire en de Galactische Onderwereld zijn geheel verschillend in hun benadering van het leven en de universele mens die geschapen wordt door de Negende Universele Onderwereld zal het hoogtepunt voorstellen van de evolutie van het bewustzijn. De mens zal dan waarschijnlijk een andere waarneming hebben van de wereld en over andere mogelijkheden dan daarvoor beschikken.

Hoe komt deze transformatie van een mens die hoofdzakelijk voor zichzelf zorgt tot één transformatie, die de eenheid in alle dingen ziet en de voortbrengselen van de schepping deelt, dan in de praktijk tot stand? Een dergelijke verandering van ons leven kan nu wel net zo onmogelijk lijken als ooit de val van de Berlijnse muur. Maar net zo goed als de val van de Berlijnse muur uiteindelijk de reflectie was van een transcendentie van een oost-west polariteit in het menselijk bewustzijn, is de nieuwe wereld ontworpen als de transcendentie van de binnen- en buiten’muren’, die vooral in het Westen bestaan.

Daarom vermoed ik dat gedurende de eerste helft van de Zesde NACHT de wereldeconomie verder achteruit zal gaan en de consumptie van de Amerikaanse burgers zullen niet meer instaat zijn om de industriële machines van de wereld aan de gang te houden. Toch kan geen enkel deel van de wereld verwachten dat het niet geraakt zal worden door de indirecte effecten van deze neergang. In deze neergang komt er dan een moment waarop het veel mensen gaat dagen dat het niet meer mogelijk is om de oude groei economie weer tot leven te wekken en dat er geen terugkeer zal zijn naar “business as usual”.

Op dat moment zullen er radicale oplossingen gevonden moeten worden om mensen te laten overleven, ook op een zuiver fysieke wijze, als het duidelijk gaat worden dat het de ketenen aan de economie van het verleden zijn die deze situatie veroorzaken. We kunnen ons bijvoorbeeld afvragen wat er gaat gebeuren als grote delen van de bevolking in landen als het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten, niet meer instaat zijn hun hypotheek te betalen?

housing sale
Crisis? ‘Don’t make us beg’, is het laatste bordje..

Moeten deze mensen dan massaal hun huizen verlaten zodat ontelbare huizen waarvan de bank eigenaar is, leeg staan, terwijl de mensen zelf buiten op straat moeten leven? Deze situatie heeft zich al voor gedaan in de verschillende buitenwijken van Detroit, centrum van de auto-industrie. Dit scenario is niet hypothetisch maar is tot op zekere hoogte al werkelijkheid geworden. Wat dan waarschijnlijk zal gebeuren is dat er een roep komt voor een moratorium op alle schulden, zodat de mensen niet langer de banken hoeven te betalen om in hun huizen te blijven.

Het is denkbaar dat dit vooraf gegaan wordt door iets op een veel grotere schaal, aangezien er al stemmen zijn opgegaan om alle nationale schulden te laten vervallen. Als een dergelijk mortuarium voor schulden wordt ingesteld, komt dat feitelijk overeen met het verwerpen van de macht die het geld nu heeft.

Het betekent een complete overgang naar een economisch systeem dat niet langer gebukt gaat onder het verleden. Dit betekent dan ook er ook een einde komt aan het lenen van geld, waardoor er een breuk in de groei-economie ontstaat. In tegenstelling hiermee zal dan de nadruk komen te liggen op de behoefte van mensen op dit moment (waarbij we terugkeren naar het thema van het doorsnijden van de keten die ons aan het verleden binden) .

Dit zal niets minder zijn dan een complete revolutie en waarschijnlijk een wereldwijde om dat de economieën van de wereld zo sterk met elkaar verweven zijn. Waarschijnlijk zal zich dit verspreiden vanuit de Verenigde Staten naar de rest van de wereld. Een dergelijke geweldige verandering van het sociaal economisch systeem in de wereld zal dan waarschijnlijk plaats vinden in de periode tussen 17 juli 2010 (de Kosmische convergentie) 1) en het begin van de Zevende DAG van de Galactische Onderwereld op 3 November 2010. Het spreekt vanzelf dat het gevolgen zal hebben voor alle systemen van overheersing die de wereld geërfd heeft van de Nationale, maar ook van de Planetaire Onderwereld.

Vanuit een energitisch standpunt gezien, is deze periode van 17 Juli tot 3 November ontstaan door het overlappen van de pre-Universele Onderwereld en de Galactische Onderwereld (2) Zie deze afbeelding:

 

13 13 13 13 13

Deze revolutionaire periode zal waarschijnlijk resulteren in het ineenstorten van regeringen en nationaal gezag (niet van één bepaalde regering in het bijzonder, maar van het gezag van regeringen überhaupt; iets dat de mensheid heeft ge-erfd van de Nationale Onderwereld). De vraag zal dan in alle ernst worden gesteld, waar we ‘onze’ regeringen en nationale grenzen nog voor nodig hebben ‘als geen ziel macht zal hebben over een andere.’

Mijn visie op de tijd tussen de Kosmische Convergentie tot aan de Zevende DAG, is dat er een totale revisie plaats zal vinden van de menselijke beschaving. Dit is dan ook een belangrijke tijd voor ons om de keuze te maken welke weg wij als individu willen volgen. Waarom zou deze bijzondere tijdsperiode van 17 juli 2010 tot 3 November 2010 zo’n grote revolutionaire transformatie veroorzaken? Er zijn twee eerdere tijdsperioden die opmerkelijk zijn als parallellen van deze periode.

De ene is de periode van 1498-1617, de Renaissance, die in algemene zin de omverwerping betekende van het feodale systeem, dat in het Vaticaan de ultieme bron voor wereldse macht zag. Het is ook het begin van onze moderne tijd.

De andere is de periode van 1986-1992, waarin een revolutionaire golf van democratisering plaats vond  (inclusief de val van de Berlijnse muur) met als gevolg dat er een wereld is ontstaan waarin de twee hemisferen van deze wereld niet langer gescheiden zijn. We kunnen ook opmerken dat in deze twee perioden nieuwe vormen van spiritualiteit ontstonden. Bij de eerste periode was dit de Reformatie, en in de tweede, de Harmonische convergentie, (3) die min of meer de basis geworden is van de eclectische spiritualiteit van onze tijd.

Ik denk dat het een open vraag is, of deze transformatieve revolutie tussen 17 juli en 3 November 2010 gewelddadig zal zijn of niet. Maar het is wel duidelijk dat de mensen verdeeld zullen zijn tussen hen die met de stroom van de nieuwe energieën die tot een nieuwe wereld voeren, willen meegaan, en hen die daar weerstand aan willen bieden en willen terugkeren naar het oude systeem. Hoe zij zich tot deze verandering zullen verhouden hangt onder meer af van de mate waarin zij inzicht hebben in de Maya kalender en het kosmische plan, waar op dit moment maar een zeer kleine minderheid zich bewust van is in zijn ware oude vorm als de manifestatie van de negen kosmische krachten.

De vraag zal dan in alle ernst worden gesteld, waar we ‘onze’ regeringen en nationale grenzen nog voor nodig hebben ‘als geen ziel macht zal hebben over een andere.’

De mensen in het algemeen zullen waarschijnlijk nooit de waarschuwingsignalen herkennen van de dingen die komen gaan. Maar in de mate dat ze inzien dat de grote veranderingen voortkomen uit een goddelijk plan, betekent dit dat er een geestelijk ontwaken plaats kan vinden. Als dit zou gebeuren zijn ze niet geneigd om naar de veranderingen om hen heen te kijken als zinloze chaotische gebeurtenissen, zoals die zeker zullen worden weergegeven door de overheersende media.

Als we bedenken dat het hier gaat om de deelname aan een proces in de evolutie van het bewustzijn is er een groot gevaar dat de mensen geloven dat de Maya kalender gaat over een eenmalige gebeurtenis (gewoonlijk 21 December 2012) wanneer er iets moet gebeuren, zij het een ‘poolkanteling’, een ‘galactisch alignement ‘,  ‘Planeet X’, het einde van de wereld, of een ‘verandering van het bewustzijn’.
Dit is een geweldig naïef en hoofdzakelijk religieus gezichtspunt, waarbij gedacht wordt dat veranderingen gewoon uit de hemel vallen zonder dat de mens daar actief en bewust in participeert in de opbouw van het proces naar het eenheidsbewustzijn.

Tot slot

In de werkelijkheid is er overweldigend bewijs dat de Maya kalender opeenvolgende verschuivingen in het bewustzijn beschrijft, die vanaf 17 juli 2010 met een steeds hogere frequentie ervaren zal worden en nog meer na het begin van de Universele Onderwereld op 8 maart 2011.
Maar pas op 28 Oktober 2011 zullen de verschuivingen ten einde zijn en zal een eenheidsbewustzijn zich stabiliseren die de grondslag zal vormen voor een millenium van vrede. Deze frequentietoename verklaart ook hoe het mogelijk is dat een dergelijke grote vernieuwing van alle systemen van overheersing mogelijk is in zo’n korte tijd.

Onder de enkele aanbevelingen die ik wil doen, buiten die om ethisch te leven en de waarheid te spreken, is om te leren te surfen op de golven van het Negende niveau, met de focus op de manifestatie van de nieuwe wereld..!

In Lak’ech!

Carl Johan Calleman

Berlijn, 21 Oktober 2009 (4 Akb’al)

Noten:

1) In mijn vroegere boeken, heb ik getwijfeld over de duur van de Universele Onderwereld, soms dacht ik dat het een Tzolkin ronde zal duren van 260 dagen en soms dat het een twintigste deel zal zijn van de Galactische Onderwereld, wat neerkomt op 13 x 18 = 234 dagen. Nu we dichter bij het scenario van de laatste transformatie komen, heb ik de idee gekregen dat de Universele Onderwereld inderdaad 234 dagen zal duren, waarbij het begin op 8 Maart 2011 ligt en het begin van de voorafgaande pre-Universele Onderwereld op 17 juli 2010 ligt.
De moeilijkheid hierbij is dat er geen oude Maya bron is die een dergelijke periode beschrijft, ook als het de meest vanzelfsprekende lijkt. Aan de andere kant hoefden de Maya’s zich niet bezig te houden met een transformatie scenario naar een nieuwe wereld toe, en kunnen er om die reden geen aandacht aan besteed hebben, ondanks dat het erg belangrijk is in onze tijd. Er is een precedent hiervoor in de zgn. Korte tellingen van 13 katuns, die niet werden waargenomen in de klassieke Maya periode omdat hun effecten waarschijnlijk nog niet sterk genoeg gevoeld werden.
Alleen later, in de Post-klassieke periode werden de effecten van deze korte tellingen zo sterk dat ze de dominante cycli van de Maya werden en op die manier de lange telling vervingen als de centrale kalendercyclus. Daarom, als de klassieke Maya hun kalenders niet baseerden op de korte telling, zouden ze nog minder reden hebben om op een 18 dagen cyclus acht te slaan, die voor hen allen gevolgen zou hebben in een zeer verre toekomst.

2) Wat hier aan de hand is, is de wisselwerking tussen de overlappende tijdsperioden die ontstaat door de Galactische Onderwereld te verdelen in 13 en 20 als een parallel met de overlapping van de trecena en de uinal in de Tzolkin. Als de Galactische Onderwereld van 4680 dagen, gedeeld wordt door 13 ontstaan er DAGEN en NACHTEN van 360 dagen, maar als het gedeeld wordt dor 20, dan ontstaat er een golfbeweging van 234 dagen.

3) De Kosmische Convergentie waartoe wordt opgeroepen op 17-18 juli is dus een directe parallel met de Harmonische Convergentie, in de zin dat wat de Harmonische convergentie betekende voor de Galactische Onderwereld, de Kosmische Convergentie voor de Universele Onderwereld zal zijn. Dit betekent dat de Kosmische Convergentie niet alleen het begin kan zijn van een transformatieve politieke periode, overeenkomstig met wat er in 1986 gebeurde, maar dat het ook het eerste zuchtje wind zalbrengen van een geestelijk ontwaken die later volledig tot uitdrukking komt in de Universele Onderwereld.

102 gedachten over “Het begin van ‘De Zesde nacht van de Galactische Onderwereld’.

 1. het offeren van mensen (kinderen) is met ons huidig bewustzijn idd niet te vatten. Het ging meer over een ego-loos puur bewustzijn. Hoge trillingsfrequentie waardoor ze door de sluier van de illusie (dood-leven)konden zien en ze onmiddellijke toegang hadden tot universele informatie.

 2. volgens mij is rammstein een band die stevige rock maakt metal zoals je wil , het gaat over dingen zo uit het leven gegrepen

  bv de vliegramp op het vliegveld Rammstein.
  ze zijn politiek links georiënteerd wat het nummer links 2 3 4 toont. De ex vrouw van de zanger is joods ze hebben met ice cube opgetreden en zijn dus niet extreem recht, niet racistisch en hangen ook niet het nazisme aan.

  nog meer lianne ?

 3. Straks komen we op de 7 de dag van de universele onderwereld mijn intuitie zegt moet je dan eens opletten wat er met de mensheid gebeurt .Wij krijgen weer de beschikking over 100% van onze hersencapaciteit niet 99% maar 100%.
  Reken maar dat dan alles razendsnel zal veranderen manipulatie verleden tijd.
  Onze oorspronkelijke blauwdruk volledig geïntegreerd. Geen tekortkomingen alles manifesteert zich van binnenuit waardoor geen 1 ziel de behoefte voelt de ander te overheersen we weten alles is met elkaar verbonden Net zoals nu met Paul Lianne Gait Guido Macel Johan Highgrade Griet Robby Jan Dirk3 Ea Roy Theo Burke Maud Roland Arjan
  Anthony Rene Brioul etc. alleen dan wel even anders.

 4. Rammstein maakt (net als alle andere bands trouwens) muziek die sommige mensen aanspreekt en anderen niet. Mij spreekt het heel erg aan. Ik herinner me exact de eerste keer dat ik een nummer van Rammstein hoorde. Wij, mijn lief en ik, waren in Utrecht en tijdens het ontbijt stond de tv aan op TMF. Toen Sonne van Rammstein begon reageerden wij allebei precies hetzelfde, we keken stomverbaasd naar de tv en daarna naar elkaar. WOW wat is dit??
  Sindsdien hebben we ze twee keer zien spelen en ik ben helemaal verknocht aan ze.

 5. @ lianne ik heb geen idee waarom zo extreem ik ben nou eenmaal iemand van tegenstellingen , keb mo vind ik ook prachtig of john lee hooker. zeg het maar waarom, vergeet enja ook niet, of clannad

  @ guido
  ben je weer aan het cencureren jonge ? weet je zeker dat je niet uit de ussr komt ?

  @ Ineke YOU ROCK BABE !!

  @ Sandra
  nee hoor van sommige zaken kom je nooit meer af.

 6. @Johan

  Dank voor je reactie. Ik hoor wat je zegt en begrijp het volkomen. In dat licht vroeg ik me af of je naast de “Arguallies” versie van de Dreamspel of je bekend bent met de andere onderdelen die de Foundation for the law of time heeft uitgebracht. De Rinri project, de Telektonon, de 20 tableten van de wet van tijd, 7:7:7:7 en de regenboog brug meditatie?

  Ik vroeg me dat af omdat ik het idee had dat het al bekend was, maar misschien is dat minder bekend, dan dat ik dacht?

  Hoe dan ook ik zie ernaar uit gesprek over het reilen en zeilen van de Maya synchronometers, verder voort te zetten, in de hoop dat we wijzer van worden. Dat doen we natuurlijk met de glimlach. Een hele brede smile, want het leven is om te vieren en de ontdekkings tocht is de destination.

  Let’s paint the world Rainbow. Let’s do it with a smile!

  Spelend leren en leren spelen met de galactische Maya.

  Zo iets moet het gaat worden, geloof ik.

 7. @Gait

  Zaken zaken? zie jij jezelf als een soak.
  Van jouw persoonlijk wil ik helemaal niet af.
  De lappen tekst wel.
  Daar zijn we dan eindelijk wel vanaf.
  Grenzen stellen is ook liefdevol.
  Dank Guido:)

 8. Hm, hoewel het wel een beetje laag freaguant is,

  maar Gait is bij deze de dorpsgek van deze site!

  Tja, zelfs in de Digiwereld zijn er dorpsgekken.

  Verbazing wekkend!

 9. @ Gait

  Nu is het nog tekst, straks eerst het allemaal jouw muziek eerst wat we moeten aanhoren en inderdaad mijn Computer werkt alleen met enen en nullen, we sluiten dus een co-efficiente van jou kant ff uit voor een complete vastloper.

  Wat betreft Ramstein, en wat ik aanhaalde over Spliff is dat je kennis wat Neue Deutsche Welle maar heel erg beknopt is, als je kijkt naar de hele duitse pop muziek is het geen ergens ooit ontstaat bij Nina Hagen en later door bands als Spliff, Rhein Gold, Nena, Guier Steurzflug, ideal, daf, Grauzone, kraftwerk, Pete schilling, Joachim Witt toch nog wel de toon aanzetters waren die deze duitse muziek op een hoogte hebben gebracht waarvan Ramstein nu de vruchten van plukt.
  Gekke is dat neue deutsche welle haarsterke teksten kent in combinatie van muziek welke eigenlijk ooit bedacht en samen gepakt zijn door onze eigen bekende Herman Brood, welke een grondzetter is geweest met Nina Hagen en Spliff.

 10. Ben blij Johan dat jij ook nog een kort en helder stukje hebt geschreven hier. Ik heb nog even met je gesproken in Emmen op het event “2012 of Nu?”.

  Gelukkig zitten we in de laatste fasen en alles zal nu duidelijk worden en dit gebeurd in volle gang. Als we om ons heen kijken dan is het bewijs overal!

 11. Ja zoals jij zelf zo enorm inhoudelijk reageert op iemand zn schrijven….zolang het strookt met jouw gedachtegang en voorliefde is het ok…Of een voorliefde voor rampenstein und der deutsche links zwei drei…pFF is mozart en bach toch een stuk beter ENNN je word er nog intelligenter van ook….de frequentie van die muziek verhoogd…NOU is dat ook niet mijn favo muziek maar de functie er van is beter dan…. maar goed wat is denaam gait waar we jouw inzichten kunnen en mogen vernemen?

  léon

 12. Heb gekeken…knap hoor Gait hoe jij zelf de held bent in het continue onheus bejegenen van een boddschapper in plaats van inhoudelijk te reageren op de boodschap, maar vervolgens je “eigen” boodschap als een pure waarheid verkondigd en geen eens iets zinnings meedeeld en enkel bestaande mediaberichten met andere ontkracht…WAAR is JOUW eigen weten in dit verhaal? je bent toch zo enorm inteeligent, waar is JOUW eigen conclusie te vinden? je bent alleen maar bezig een stukje kennis of informatie die niet aan jouw gelijkgestemdheid voldoet te ontkrachten met mediaberichten die of achterhaald zijn of complete waanzin zijn gebleken! Door figuren als jou word het kampf der verdeeldheid in stand gehouden en de eenheid geblokkeert, JE ziet het echt niet he? Suc6 jongen dit was echt mn allerlaatste bericht aan jou hier. Hoop dat je je waarheid vind man wat dat ook moge zijn want je verspilt je energie, zonde…

 13. Ach, ik blijf het geheel toch als eigen ingevulde hedendaagse onzin betitelen. Het geheel heeft inmiddels niets meer met de vergane Mayacultuur van doen. Daarbij is aangetoond dat de kalender eindigt op 2208. Maar al zou deze kalender eindigen op 2012, de equinoxlijn met het centrum van dit melkwegstelsel heeft zich al vaker voorgedaan en er is helemaal niets gebeurd.

  Ik vind een ander fenomeen echter veel interessanter en daar hoor ik weinig mensen over, nl. de vreemde inactiviteit van onze zon. Normaal gesproken zou onze zon juist meer activiteit moeten vertonen maar de zon zwijgt als het graf. Dit fenomeen zou wel eens een nieuwe ijstijd kunnen inluiden en dé oplossing bieden voor de opwarming van onze aarde. Dus laten we het daar eens over hebben in Kopenhagen!

 14. @franciscus 001 wat een tegen geluid ze moesten je oppakken en opsluiten ,de aarde warmt op ,wat nou nieuwe ijstijd .Nee hoor je brengt de leken in verwarring .De overheid zou je moeten censureren of oppakken of allebei .Luister nou toch naar de overheden die het allemaal zo goed met je voor hebben.En die wetenschappers dan die zullen toch niet liegen?Nee de aarde warmt op en dat komt omdat wij uitademen ! dus stop daar mee mensen en dring de ozo nodige co2 terug(vinden de planten ook wel fijn ) Overigens wist je dat er tuinders zijn die co2 extra toevoegen in de kassen voor een verbeterde groei?liefdevolle groet marcel

 15. De aarde warmt op en dat schreef ik ook eerder op. Echter wetenschappers zien een verstoring in de natuurlijke balans van onze zonneactiviteit. De zon zou in toenemende mate een activiteit van zonnevlekken moeten vertonen met als hoogtepunt 2012. Echter de zon vertoond geen enkele zonnevlek. Dat kán duiden op een naderende ijstijd. (zullen jij en ik overigens niet meer meemaken)

 16. @franciscus001 & marcel:

  “De aarde warmt op”…

  Wake up! Achterhaald, de aarde warmt helemaal niet op.
  Och ja, het smeltende noordpoolijs…
  Dat gaat over een herverdeling van het ijs over de aarde, op de noordpool wat minder, elders wat meer.

  Hebben jullie misschien nog niet van ClimateGate gehoord?
  Dat zgn wetenschappers van University East Anglia Climate Research Unit flink de boel hebben zitten belazeren de afgelopen 13 jaar?
  Dat deze foute info alleen maar bedoeld is om Co2 belastingen te kunnen invoeren?

  Dat de Ned. overheid de mond vol heeft van Co2 reductie en daarvoor diverse belastingen heeft ingevoerd, maar verder werkelijk geen moer doet (behoudens een belachelijk klein subsidietje voor zonnepanelen) en wel 4 nieuwe kolencentrales gaat bouwen, die walgelijk veel Co2 uitstoten?

  Co2 wordt “broeikasgas” genoemd, het is echter voor de Aarde van levensbelang.
  Zonder Co2 geen bomen en gewassen en daardoor ook geen voedsel.

  Wordt toch een beetje wakker in plaats van al die zogenaamde authoriteiten na te lullen, ZONDER er zelf bij na te denken!

 17. Bedankt voor deze mooie interessante post waar ik zelf veel waarheden en bekentenissen in heb gevonden. Grandioos!

  Eerder heb ik echt genoten van de lezingen vvan Ian Xel Lungold. Een fantastisch man naar mijn weten. Alleen jammer dat ik te weinig tijd kan maken (geld hè? Nu niet niet hebt dan gooien ze je het huis uit of je staat buiten in de kou… echt verschrikkelijk nog steeds dat dit nog steeds kan..) om nog meer erin te verdiepen.

  Het is allemaal zwaar interessant. Ik heb laatst een clip gekeken van een man die met zijn team naar Alaska en elders is afgereisd om daar onderzoek te doen en zelfs met eskimos hebben gepraat? Het ging er in ieder geval om dat de aarde dus echt niet opwarmt maar dat er een natuurlijk proces plaatsvindt. De natuur doet dit zelf en is heel lang geleden en nog eerder al vele malen voorgekomen. De machthebbers maken er een mooi spelletje van om er uiteindelijk zelf weer van te kunnen genieten. Met dikke zakken geld (dat inmiddels toch al niet meer waard is dan toiletpapier hehe) en het uitlachen van de rest van de wereld hoe stom wij wel zijn dat we overal maar blijven intrappen.

 18. Heel leuk we moeten gewoon weer dat bal spel spelen ipv oorlog… en alle amerikanen af maken doormiddel van een groot bloed offer… we hebben het altijd over 20-12-2012…. de mayas deden veel meer dan dat… mensen zoeken altijd een doem senario.. te dom voor woorden hoevaak is de wereld al vergaan???? ga er maar eens over na denken waarom slechts 5% het DRD4 exon III gen heeft…. die mensen die dat hebben zijn de nieuwe generatie… de rest van de 95% normale mensen denkt niet met zijn hart en is alleen op materieele zaken gericht…. ze proberen de DRD4 generatie te drogeren en te doden of ze zo gek te maken dat ze zelfmoord plegen…
  als 2012 echt is word het een soort van zonnevloed die 95% van alle mensen vernietigt….

  1. ‘Waarom slechts 5% het DRD4 exon III gen heeft…’

   Quote:

   >> “Recognizing Psychopaths

   This is extremely difficult.
   When I tell people that Larry King, Phil Donohue, Dr. Joyce Brothers and Carson Daly are all paths, they usually don’t believe me. If they do believe me, they then usually assume psychopathology is a mild condition since these four seem like such nice people.

   If paths were obviously monstrous then there’d be no problem, would there?

   The monstrousness of psychopathology stems from the facade of normalcy and niceness. Don’t take my word for it, read interviews with Larry King’s seven or eight ex-wives. They say that he essentially ceases to exist when the cameras are off. I believe he essentially has no personality of his own. He is almost purely reactive. This is why he is such a good interviewer, he clues into and even adjusts who he is for his interviewee. Find one of his mug shots from his earlier fraud arrest.

   Control of the Human Genome

   Quite simply they need to control the human genome and the public reaction to the open genome. DRD4 R7 (Friendships Moderate an Association Between a Dopamine Gene Variant and Political Ideology). That’s it folks. The genetic basis of psykopathology.

   They have presented this gene as the genetic basis of danger-ignoring, novelty-seeking behavior and of a type of attention-deficit hyperactivity disorder. I consider every extreme novelty-seeker I have ever met to have been a path, and I’ve seen ADHD, in many instances, be a misdiagnosis for psykopathology.

   They are trying to hide genetic psykopathology behind of screen of misdiagnoses.

   This is actually their third attempt at control of the human genome. The first two were attempts at outright thievery: the patenting of genes, and the legal ownership of the genome by private companies, most notably Celera, ran by the path genius, Craig Venter. ” <<

   http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_ponerology29.htm

  2. De Psychopatische ‘Stare’…..

   Quote:

   >> “Psycho’s on Cable

   With age, paths develop the ability to hide their arrogance and they learn to disguise their psychopathic stare by blinking and looking away.

   For example, Andrew Cuomo is a much more obvious path than his father is. With no soul, paths have no reason to fear revealing the intimacies of the soul thus they feel no impulse to break eye contact

   Paradoxically this eye contact is often misconstrued as proof of their trustworthiness. For MSNBC it’s practically easier to specify who isn’t, rather than who is a psychopath. ” <<

   http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_ponerology29.htm

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.