Advertentie

Nicola Tesla, Jezus, Marduk


x
X
Nicola Tesla, Jezus, Marduk

2021 © HG | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Als kind in de kinderbox, had ik van die momenten, dat ik aan een stuk ratelde, la,la,la, en le,le,le, tegelijkertijd rammelde ik aan het hek. Ik vroeg om de aandacht! Mijn moeder maakte er van, dat kind wordt later dominee. Dat dit nooit zou gebeuren, had ik haar direct kunnen zeggen, als ik daar toen de woorden toe had. Mijn moeder heeft het wel altijd begrepen, maar had net zoals mij er nog geen woorden voor. Wat ik toen had willen zeggen, zet ik nu uiteen. Ik kijk door een vergroot glas (LookingGlas), en wat laat het mij zien? (I look into the LookingGlas and what did I see?) Bekend effect wat mensen melden in 5D, is dat zij zich niet langer kunnen identificeren met hun naam. Dat kan ik bevestigen. Er is meer waar ik mij niet langer mee identificeer..

3D is waar je bent, 4D is waar je door moet, en het meest gevreesd! Laat je niet afschrikken door alles wat je meent vast te moeten houden, los te gaan laten. 3D is wat je gewend bent, daar ligt je houvast. 4D, kun je daar door heen kijken vanuit 3D? Neen! Het is als of je ruikt aan je eigen hand, waar zojuist iemand een bloem fijn in heeft gewreven. Die hand, vertegenwoordigd een illusie van een bloem. Het is niet de bloem. Trending in Nederland is #heelhollandbakt. Daarom lachen, welke ingrediënten en geur zijn die hierin van jouw?

Loslaten, betekent los laten.
Laten voor wat het was. Verlangen om dierbaren weer te zien, in welk volgend leven, is gerelateerd aan verleden, en toekomst. Het ‘NU’ biedt rust aan emoties van dien aard. Als je jezelf ziet, dan zie en beleef je de ander. Als je jezelf, als een onderdeel ziet, en daarmee los ziet van het geheel, en je dan wordt gezegd, dat het verbeteren van de wereld bij jezelf begint. Dan is dit een opgave, waar je tegenop ziet. Het brengt je o.a. in de wijzende vinger naar de ander, zo van: ‘hij doet het ook niet’.

Als je weet dat jij (ook) het geheel bent, dan is het uitvoerbaar, en opgelost. Dit is o.a de zin van we zijn ‘One’. De waterdruppel is de oceaan. Hoelang kun je zonder eten? Hoelang kun je zonder water? Hoelang kun je zonder adem? Op aarde is het adem, die het je hier in leven houd. Dat kun je veredelen, meerwaarden aangeven. Het is vanzelfsprekend!

Over ‘Stilte’ hoef en kan ik niet spreken.
Ik voel mij thuis, bij het idee dat je niet kunt geloven. Een idee, die niets van mij vraagt, mij geen geloof van het bestaan ervan opdringt. Het idee, dat vanzelfsprekend is, dat mij niet nodig heeft om te bestaan. Daarin kan ik de wet van de natuur ( Law of Nature) herkennen. Die is vanzelfsprekend (Common Sense). En propaganda, adverteren, promoten, verkondigen, leggen bloot wat niet tot ons behoort! Zijn er mensen mij voorgegaan, die het hebben voorgedaan? Ik kan bekennen, herkennen, ik ben mijzelf voorgegaan.

Waarom dit 1 x lezen als je het 3 x kunt?  Nicola Tesla leerde/leert ons, de sleutel tot het universum is 3 6 9. Er wordt wel gezegd, “Hij zou met recht de wetenschappelijke Jezus genoemd kunnen worden”. Deze zin klinkt als 3 x 3 = 9 en ieder zingt zijn eigen lied. Wie is Nicola Tesla als je die zin 3 x, dan nog 3 x, dan nog 3 x leest, (3 6 9). “Is-Be” dan Nicola Tesla? Wat deed Nicola Tesla met ‘Adem’? Wat deed Nicola Tesla met ‘Stilte’?

It’s about saving the world:

Wie heeft er meer licht in de wereld gebracht: Jezus of Nicola Tesla? Wie heeft er meer communicatie gebracht: Jezus of Nicola Tesla? Wie zijn service wordt het meest gebruikt en gewaardeerd: Jezus of Nicola Tesla? Hoeveel mensen zijn en worden genezen door: Jezus of Nicola Tesla? Zelfs Rofchild erkent Nicola Tesla is de REAL DEAL! (Het is deze bekende familie naam, missspelling helpt verder onderzoek!).

Wie van deze beiden, wordt het meest gepromoot, wie van deze beiden, wordt verbannen, in wetenschap, in scholen, en voor het algemeen publiek? Voor de ene zijn kerken opgericht, en zelfs een Vaticaan, een religie gesticht. Het kan je gebeuren wanneer je in een hotel slaapt, dat je in het nachtkastje, het meest verspreide boek op aarde vindt. Vraag een willekeurige passant wie Nikola Tesla is, en de meeste mensen zullen onbegrijpend hun schouders ophalen. Ik ben mij bewust, een vergelijk, tussen Jezus en Nicola Tesla voor mensen, vanuit een geloof of religieuze overtuiging, afstotend kan zijn.

In de bronnen, die ik ken, wordt er niet of nauwelijks gesproken over Jezus. Het is Margret Storm die in haar boek ‘The Return of the white Dove’ schrijft uit welke dimensie Jezus voortkwam. De onterechte verheerlijking ten gunsten van Jezus en ten nadelen van Nicola Tesla. Nicola Tesla: “Het verleden is voor hen, de toekomst is van mij.” Genoeg is genoeg, de sterren van Hollywood, politiek vallen, ook deze hoog aan de hemel meest bewonderde en adverterende ster voor eens een altijd.

Verder meen ik dat er op aarde een partij bestaat die zich altijd bezig houdt met bloedvergieten. Het uitzetten van sporen van bloed is hen eigen, het liefst eindigend in een heilige graal, zodat je ze volgt. Met een Rood kruis verzamelen zij bloed… Met oorlogen verspelen, en verzamelen ze bloed. Met vaccinaties, muteren ze bloed. Het is een partij die echt bloed lustig is. Satanisch moorden, ze noemen het offeren, dat klinkt aannemelijk. Het gaat ze om het bloed van het kind, voor hun Andrenochrome oogst. Deze partij verberg zich achter occulte getallen. Jezus 33 jaar, het is een veelzeggende getal in deze partij. Who are we told to trust, to follow?

De diepgewortelde ontwrichting..
Het is gevaarlijk om te denken, dat seksueel kindermisbruik en mensenhandel, gebonden is aan een cultuur, religiën, politieke oriëntatie, of één land. Dat idee helpt alleen het voortbestaan hiervan. Het misbruik is overal, onder ieder inkomen, ieder beroep, iedere religie, of politieke voorkeur, generatie achter generaties. Ontelbare slachtoffers, de wereld gevuld met pijn. Ontelbare ongehoorde kinderstemmen, voor een ieder van ons, menslievenden, prioriteit nummer #1.

Het holografisch projecteren van gebeurtenissen, het verplaatsen en invoegen van tijdsmomenten, voor velen een onbekend fenomeen, kent een veel langere geschiedenis dan in bibliotheekboeken wordt vermeld. Een van die holografische invoegingen is de kruisiging van Jezus. Dit alles ten behoeven om de mensheid te onderwerpen in een christelijk  geloof. Hiermee wisten de overheersers zich te verzekeren, van nog meer langdurige macht over de mensheid. Het tot slaaf maken van de mens heeft al plaatsgevonden, vóór de geboorte van die mens op aarde!

De ‘JHWH’..
Niet alleen op de aarde, maar ook in het universum waarin de aarde zich bevindt, heeft een overheerser de hoofdrol ingenomen. We kennen hem vanuit de bijbel, met de naam ‘Jahwe’. Deze Jahwe, is ‘de god’ uit de bijbel, maar in werkelijkheid Marduk, de overlord van de Annunaki. Dit wordt bevestigd in menig geschrift en onderstreept en uitgesproken door bronnen die de aarde bevrijden. Er staat geschreven, dat een persoon, met Jahwe heeft gesproken. Wanneer hij dan vraagt, wat kan ik mijn mensen zeggen, met wie ik heb gesproken, antwoord deze Jahwe, zeg dat je hebt gesproken met ‘I AM’, ik ben..

Jahwe maakt hiermee de energetische, directe verbinding tussen hem, en het fenomeen ‘I AM’, ik ben. Zodat hij alleen de ‘I AM, ik ben’ is. En jij en ik nooit kunnen zeggen I AM, ik ben. Wat hij wilde bewerkstelligen is, ‘ik Jahwe, kan alleen een beroep doen op ‘I Am, ik ben’. Ook de Oosterse religieuze zienswijze bereikte hij daarmee; zij die mediteren op dit I AM, ik ben. Ieder keer dat je namelijk zegt ‘I AM’, geef/richt je dus je energie aan/op Jahwe. Met name godsdienstigen en religieuzen, zullen hier enorm weerstand in voelen en ondervinden, het brengt hun geloof feitelijk ten val. Gevangen gehouden in geloof, in het vertrouwen dat ‘iemand’ er voor ze is en voor hen zorgt. Hoe kunnen we deze mens ondersteunen..??

“What one man calls god,
another calls ’the law of physics’..”

– Nicole Tesla –

Dit zijn de eerste zinnen in het boek, Nikola Tesla, autobiografie ‘De toekomst is van mij’:

“De progressieve ontwikkeling van de mensheid hangt primair af van zijn uitvindingen. Dat is het belangrijkste product van zijn creatieve brein. Zijn ultieme doel is het compleet beheersen van de gedachten over de materiële wereld, het aanwenden van de krachten van de natuur bij het vervullen van de menselijke behoeften.”

En wie heeft onze gedachten overgenomen?
Dat is de bloedpartij. Door vaccinaties in het bloed, angst propaganda, angst advertenties, e.t.c. Zij weten namelijk, dat datgene wat Nicola Tesla ons vertelt, de weg is naar onze bevrijding!! Dat is wat er op het spel staat. Zij weten en zeggen Nicola Tesla is de ‘REAL DEAL’. Het zijn niet de kerken, de religies, waar ze angst voor hebben, want die hebben zij allemaal zelf tot leven geroepen..! De door Nicola Tesla nauwkeurig samengestelde zinnen -autobiografie, patenten, en technische beschrijvingen – de precisie van de woordkeuzen, moeten je oplettend houden, ze zijn van onschatbare waarde.

De oorspronkelijk tekst in het Engels zijn hierbij noodzakelijk. Nicola Tesla quote:

‘The day that science begins to study non-physical phenomena,
it wil make more progress in one decade,
than in all the previous centuries of it existence.”

Er zijn inmiddels mensen opgestaan, zij die Nicola Tesla’s woorden en de honderden patenten, serieus en ter harte nemen. President Trump kondigde aan dat er 3000 nieuwe cures vrij zullen worden gegeven, die gezondheidszorg vanuit deze nieuwe inzichten zullen ondersteunen. Denk hierbij aan ‘MedBed’. Het uitvinden en hoe het toepassen van wisselstroom, door Nicola Tesla heeft over de gehele wereld, bij de toepassing van elektriciteit voor grote omwenteling gezorgd, het overleven van de mensheid is hiermee versterkt. We hebben dagelijks met zijn uitvindingen te maken.

Bekend is, dat bij een stil gelegde adem, de gedachten verdwijnen.
De stilte verlengen, bereik je met meervoudig diep ademhalen, waarna je daarna de adem inhoud. Je aandacht ligt dan als vanzelf in het centrum van je hoofd, de Talamus, de pijnappelklier. Met een vinger op je hart, verleg je de aandacht naar het hart. Hierin ligt het ontdekken, realiseren van de hart-hoofd verbinden. In dit alles kun je varianten vinden, de basis is, dat je het doet. Stilte…

‘Stilte’ – © Berry Vincenta

Nicola Tesla is feitelijk ook een voorloper van de huidige Wim Hof Methode. Hij wandelde veel, hij observeerde, benutte en beoefende afgestemde ademhaling- methoden en het koudwater-zwemmen. Wim Hof geeft aan dat het versneld inhaleren niet zijn vinding is. Maar Nicola Tesla was ook zeker niet de eerste en enige die deze ademhaling toepaste. Het versnellen en daarna vasthouden van de adem, wordt ook herkend door o.a boeddhistische monniken. Mijn verhaal is geen uithang bord, geen werving tot, het is de vanzelfsprekendheid die ik verwoord.

Het is geschreven door een van de overlevende van de ‘Ancient Et’s/Ufo’s Tibetaan Highland’-missies. Zij die verwant zijn met Nicola Tesla en bekend zijn in het opzetten en verwezenlijken van de Veda-kennis op aarde. (En staan vermeld in de ‘GreatAwakeningMap’.) Dit is mijn referentie: OpenTheSource.pub

* * *

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.