Advertentie

België: mondkapje-boete grondwettig nietig verklaard!


X
X

België: mondkapje-boete grondwettig nietig verklaard!

2020 WantToKnow.nl/be

x

De Brusselse politierechter Lionel Van Damme, heeft een man vrijgesproken, die een proces verbaal had gekregen van agenten, omdat hij geen mondkapje droeg, wat wel als een verplichting geldt in de regio Brussel. Het gaat hierbij om een zaak tegen een jonge man uit Brussel, die op 9 augustus in Anderlecht, in de overdekte markt, een openbaar domein, werd verbaliseerd. Hij was daar met zijn vader de marktkraamhouder en droeg geen masker. Deze overtreding van de geldende coronamaatregelen was de aanleiding dus voor de boete.

Maar deze man stapte naar de rechter en vocht zijn boete aan; deze geeft hem gelijk nu dus. Zijn uitspraak daarbij is nogal opvallend: “Het verplichten van een mondmasker, altijd en overal, is in strijd met de grondwet. Het overal en altijd verplichten van een mondmasker is buitenproportioneel en in strijd met het universeel recht op vrijheid van beweging. Bovendien is de mondmaskerplicht een plicht die per wet zou moeten geregeld worden en niet per ministerieel besluit, bij deze is ze dus ongrondwettelijk”.

Het vonnis is van 12 januari jl., maar werd deze week pas bekend. Het Brusselse parket kan nog in beroep gaan en heeft daar een maand de tijd voor. Volgens het vonnis van deze politierechter is het niet mogelijk een algemene regel op te leggen, waarbij personen overal een mondkapje dienen te dragen. De rechter is in het vonnis, heel duidelijk in de woordkeus:

“Het mondmasker kan nuttig zijn om de pandemie tegen te gaan. Maar het is een verschil of je alleen in de straat loopt of met velen. Deze verschillen bedenken met een algemene verplichtende regel is een inbreuk op de principes van de gelijkheid en de niet discriminatie”.

Professor dr. Jogchum Vrielink is gespecialiseerd in grondrechtenkwesties aan de Universiteit Saint-Louis in Brussel en volgens hem is het niet de eerste keer dat die wettelijke grondslag van een ministerieel besluit ter discussie werd gesteld. Er zijn al enkele eerdere uitspraken, die in dezelfde richting oordelen en er is ook al een open brief geweest van verschillende grondwetspecialisten die opriepen tot een wet. Vrielink over deze kwestie: “Het fundamentele probleem is dat er nu verschillende uitleg mogelijk is voor de ministeriële maatregel, en daarmee is er sowieso sprake van rechtsonzekerheid. De wetgever zou er goed aan doen daar een einde aan te maken door een specifieke ‘coronawet’ op te stellen, iets wat eigenlijk al vanaf het begin van de pandemie had moeten gebeuren.”

Mondkapjesonderzoek bevestigt lichamelijke schade..!
Inmiddels komt uit Duitsland het resultaat van het eerste grote onderzoek naar de mentale en fysieke gevolgen van het dragen van mondkapjes. Het gaat om een onderzoek onder ruim 20.000 ouders, die een vragenlijst invulden (aldus GreenMedInfo HIER). Van hen meldde maar liefst 68% fysieke en mentale gezondheidsproblemen als gevolg van het dragen van mondkapjes. De onderzoekers meldden dat er nog niets bekend is, over de eventuele bijwerkingen van de ‘alledaagse mondkapjes’ die de meeste kinderen dragen.

Het is daarom belangrijk dat hier onderzoek naar wordt gedaan. Maar volgens de onderzoekers, klagen steeds meer kinderen en jongvolwassenen over het dragen van mondkapjes. De onderzoekers openden voor het onderzoek een register, waar mensen de bijwerkingen van mondmaskers kunnen melden. Het verzoek werd op 20 oktober vorig jaar aan 363 artsen gedaan, om ouders, pedagogen en leraren te verwijzen naar dit register, dat online staat op de website van de Universiteit van Witten en Herdecke.

De 20.000 ouders kregen voor dit register een aantal vragen te beantwoorden over de mondkapjes, zoals welk soort mondkapje zij of hun kinderen dragen, hoelang ze dat dageljiks doen, wat voor specifieke klachten er zijn en wat ze van de coronamaatregelen vinden. Het bleek dat kinderen de mondkapjes gemiddeld 270 minuten per dag dragen; dat is dus zo’n 4,5 uur..! Daarbij was het opvallend, dat er een opvallend gelijk resultaat is onder ouders (66,1%) die klachten hebben, als het percentage klachten bij kinderen (67,7%).

En weer blijkt het gelijk van David Icke.. Samenzweringstheoriën? Waaraan neurologen vrolijk meedoen zeker..??

Het register bleek in 6 dagen al te zijn bezocht en ingevuld door 20.353 mensen, die gegevens hadden ingevuld over 25.930 kinderen. Ruim 68% van de ouders meldde de alarmerende klachten als gevolg van de maskers. Het ging daarbij onder andere specifiek om irritatie (60%), hoofdpijn (53%), concentratieproblemen (50%), ongelukkig voelen (49%), weerzin om naar school te gaan (44%), malaise (42%), leerproblemen (38%) en slaperigheid of vermoeidheid (37%).

Conclusie is meer dan gerechtvaardigd, dat duizenden kinderen lijden, doordat ze een mondkapje moeten dragen; door deze kapjes, krijgen ze zelfs fysieke gezondheidsproblemen, aldus de conclusies van de onderzoekers. Opvallend is, dat ze eraan toevoegen, dat op basis van deze resultaten van hun onderzoek, er simpelweg een kostenbatenanalyse kan worden gemaakt. Met andere woorden, wat ‘bespaar’ je aan Corona-gevallen en wat is de schade die optreedt door het dragen van deze mondluiers. Een peer review van het onderzoek zal nog worden gedaan, waarbij vakgenoten het onderzoek en de conclusie van de auteurs beoordelen.

* * *

Hoe lang moet het doorgaan, voordat jij beseft in wat voor wáánzin we terecht gekomen zijn.. Met het verborgen doel van een verborgen agenda. Een agenda die ZO zichtbaar is, dat je werkelijk ziende blind bent, om het allemaal niet waar te nemen.

Advertentie

1 gedachte over “België: mondkapje-boete grondwettig nietig verklaard!

 1. Men dient hier wel op te passen voor de valse profeten , die nu een coronawet eisen in plaats van een ongrondwettelijk ministriëel besluit. Van belang is niet de wet of een ministriëel besluit maar wel de formele en materiële motivering van de bestuurshandeling ervan, en waarbij er dan ook rekening wordt gehouden met de beginselen van behoorlijk bestuur. Een bron ter info van de lezers in NL :
  https://www.elfri.be/rechtsleer/algemene-beginselen-van-behoorlijk-bestuur
  http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1991072936&table_name=wet
  met titel : “29 JULI 1991. – Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen.” (=einde titel). Ik verwijs naar de inhouden van de linken voor de geïnteresseerden.
  In de praktijk komt dit neer dat men eerst het probleem & gevaar duidelijk dient te bepalen, op basis van wetenschappelijke argumenten. En hier stelt zich al het eerste probleem : gaat het om een griep dan wel om een biologisch wapen ?. Vervolgens dient dan nagegaan te worden opnieuw op basis van wetenschappelijke argumenten welke maatregelen (zowel preventief als reactief) er kunnen en moeten genomen worden. Hierbij dient er dan een belangenafweging te gebeuren tussen de voor – en nadelen, en dit in alle domeinen. Dit alles dient ondubbelzinnig te blijken uit het motiverende gedeelte van de bestuurshandeling. De klassieke standaardformules hebben hier echter geen enkele waarde, gezien de aard en omvang van de maatregelen die genomen worden via een dergelijke bestuurshandeling, in de Covid 19 materie. Wat het aanwenden van de respectievelijke wetenschappelijke argumenten betreft, dienen deze te worden onderbouwd, door zo breed mogelijke bronnen, en dus niet door steeds dezelfde “kwakzalvers met een verborgen agenda”. De namen zijn gekend in NL en België. Als er verwezen wordt naar het advies van een “groep van deskundigen” dient duidelijk vermeld te worden wie dit is, en hun verslag dient bijgevoegd te worden. Een loutere verwijzing naar een groep, met de afkorting van de benaming, is onvoldoende. Uit het voormelde blijkt dan ook dat omwille van de rechtszekerheid, er heel wat meer bij komt kijken dan de discussie over een wet een M.B. Als de overheid weigert een afdoende motivering te geven bij de getroffen bestuurshandeling, dan is imo er str.. aan de knikker. Als de remedie uiteindelijk erger is dan de ziekte, dan is er een probleem, en gezien de context, ook een verborgen agenda. Het achterhouden van doelmatige geneesmiddelen en het toepassen van verkeerde medische behandelingen wijzen hier ten andere op.
  Men dient de overheid dan ook te dwingen kleur te bekennen over het probleem en gevaar. En als het een biologisch wapen is, dan gelden de NBCR procedures, en hierbij is een “muilband” (want dat is het in feite ) nutteloos, en het opsluiten van de bevolking in “besmette ruimtes” ronduit misdadig. Bij deze NBCR procedures is de bescherming (via daartoe geschikte pakken en gasmaskers) van belang. Aangezien men niet iedereen een dergelijke uitrusting kan geven, zal de nadruk moeten liggen op het afzonderen van de besmette personen en vooral het ontsmetten van alles, volgens de regels van de kunst. Een “handgel” is hier eens te meer een klucht. Momenteel is m.i. de toestand van die aard dat in beide gevallen gedaan wordt wat niet nodig is, en zelfs schadelijk, maar wat moet gedaan worden, gebeurt juist niet. De verborgen agenda is hier imo dan ook meer dan duidelijk.

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.