Advertentie

De Machiavelliprijs voor Koopmans en Gommers..!?!


Het is de 32ste keer dat de prijs wordt uitgereikt en nadat Elliot Higgins, van het uiterst omstreden journalistiek collectief Bellingcat vorig jaar de Machiavelliprijs 2019 won, gaat deze prijs voor 2020, naar hoogleraar virologie Marion Koopmans en de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, Diederik Gommers. Het bestuur van Stichting Machiavelli maakte dat deze week bekend. Een prijs die jaarlijks wordt toegekend aan ‘een persoon of organisatie voor een opmerkelijke prestatie op het gebied van publieke communicatie’.

En zoals bij de toekenning aan Elliot Higgins, zouden we ook nu weer willen zeggen: ‘Breek ons de bek niet los, wat ‘communicatie’ van -dit keer- deze 2 medische wetenschappers betreft’. Maar wij waren dan ook geen onderdeel van de jury.. Wij kregen deze reactie van Lucas Vermaat, een WantToKnow-lezer vanaf het eerste uur, over de toekenning van deze prijs aan Gommers en Koopmans. We maken je er graag deelgenoot van.

* * *

X
X
Is dit nou een ‘gotspe’? Machiavellistische wetenschappers

die de Machiavelliprijs winnen..?
X

De Machiavelliprijs voor Koopmans en Gommers..!?!

2021 © Lucas Vermaat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Diederik Gommers en Marion Koopmans hebben de Machiavelliprijs 2020 gewonnen, zo blijkt uit een artikel in het AD van 5 januari jl.. Volgens het artikel wordt de prijs jaarlijks door Stichting Machiavelli uitgereikt aan mensen die een prestatie hebben neergezet op het gebied van publieke communicatie. Volgens het juryrapport krijgen Koopmans en Gommers de prijs ‘vanwege hun niet aflatende inzet om de wetenschap over het coronavirus toegankelijk te maken voor een breed publiek’. ,,Enthousiast en onvermoeibaar weten zij keer op keer feiten en fabels over het virus te onderscheiden in een begrijpelijke taal.

Gommers en Koopmans worden ook geroemd, omdat zij bewust de dialoog opzoeken met twijfelaars over de wetenschap en tegenstanders van het beleid. ,“Dit heeft bijgedragen aan een groter begrip, zeker onder jongeren.’’ Terecht stelt het AD dat de prijswinnaars onvermoeibaar zijn in het onderscheiden van feiten en fabels. Helaas brengen zij alleen die laatste categorie op met ‘niet aflatende inzet’ naar buiten…!

Voorbeelden van deze fabels?
Het promoten van strengere lockdowns om het door hen als levensgevaarlijk gehypte virus onder controle te krijgen, zonder dat er enig wetenschappelijk bewijs is dat lockdowns hieraan kunnen bijdragen. Ook het feit dat mensen die dit levensgevaarlijke virus oplopen ca. 99,95% overlevingskans hebben, dus waarom dit virus helemaal niet thuishoort op dezelfde lijst A als het Ebola virus, wordt door hen onbesproken gelaten. Onder hoge druk heeft Marion Koopmans dan uiteindelijk erkend, dat een positieve test niet hetzelfde is als een besmetting!

En het is een feit dat de in Nederland, in het algemeen gehanteerde ‘cycle treshold’ (Ct, is het aantal cycli vergrotingen), van 35, groter is dan wat de WHO (tegenwoordig) adviseert, nl. maximaal 30, door hen niet benoemd. Dit terwijl volgens de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC gebleken is, dat bij een Ct-waarde van 33 of hoger geen levend virus meer kan worden aangetroffen met de PCR-test! Op grond hiervan is de kans groot dat ook vele Nederlanders ten onrechte een positief testresultaat gekregen hebben..!!

De heilige vaccinatiespuit..
Toch weerhoudt dit Gommers en Koopmans er niet van, hun paniekzaaien zelfs maar te matigen, integendeel zelfs! Deze zogenaamde ‘wetenschappers’ willen ons nu doen geloven, dat deze ‘avondklok’-maatregel in de ‘oorlog tegen Corona’ zou kunnen helpen om een virus te onderdrukken. Kortom, het is een regelrechte manipulatie van feiten, de productie van fabels, met het kennelijke oogmerk, Nederland in lockdown te houden. En.. met de vaccinatiespuit als enig redmiddel.

Van enige wetenschappelijke onderbouwing van de gebruikte middelen, in relatie tot het doel wat men zegt na te streven, is al lang geen sprake meer. En van enig schuld- of schaamtegevoel over het manipuleren van de feiten, al evenmin. Mede dankzij de laffe politici die zich achter dit type psychopathische wetenschappers verschuilt, wordt de Nederlandse economie compleet verwoest, evenals de mogelijkheden van Nederlandse gezinnen om in de toekomst nog in eigen levensbehoeften te kunnen voorzien. Om over het psychologisch welzijn van de bevolking, en de hieruit voortvloeiende doden, nog maar te zwijgen.

Een verborgen agenda..??!
Zouden deze wetenschappers een eigenbelang kunnen hebben, nu hun adviezen overduidelijk niet in het belang van de bevolking zijn..? Dat is toch een terechte vraag? Een aanwijzing voor het antwoord op deze vraag kan misschien gevonden worden door het verband te leggen met een geestesziekte, die eveneens naar Machiavelli vernoemd is. Het verbonden zijn van (gelijktijdig plaatsvindende) gebeurtenissen, zonder dat tussen hen een causaal verband bestaat, of lijkt te bestaan, wordt ‘synchroniciteit genoemd’. Synchrone gebeurtenissen worden vaak als een ‘aanwijzing’ hiervoor gezien.

Hoe meer typerend voor de werking van het begrip ‘synchroniciteit’ zou het kunnen zijn, dan dat de naam van Machiavelli ook verbonden is aan één van de ernstigste persoonlijkheidsstoornissen die op grond van de DSM-5 door een psychiater gediagnosticeerd kan worden: Machiavellisme. Deze stoornis vormt samen met Narcisme en Psychopathie, de zogenaamde ‘Dark Triad’, de donkere driehoek van persoonlijkheidsstoornissen. Op de aan Machiavellisme gewijde website (HIER) staat hierover o.a. het volgende:

‘Een ‘Machiavellist’ is een term uit de politiek, waarmee bedoeld wordt, iemand die altijd zijn oog heeft op het doel en daarbij geen middel schuwt. Typisch daarbij is het gebrek aan moraliteit of emotie. Schaamte en schuld spelen geen rol. Het levensmotto van een Machiavellist is ‘het doel heiligt de middelen. Tegen elke prijs’ .
En:
‘Een machiavellist is koud en berekend. Hij gebruikt misleiding en manipulatie om zijn doelen te bereiken, bijvoorbeeld slijmen of inspelen op iemands schuldgevoel. Hij houdt dingen over zichzelf achter om een goede indruk te maken, heeft een cynische kijk op de wereld en vindt de meeste mensen dom en zwak. Hij verwacht dat anderen zich, net als hij, ten alle tijden onethisch gedragen voor hun eigen gewin.’

Op de website psychologiemagazine.nl staat deze tekst onder het kopje: ‘Hier kom je de machiavellist tegen’:

‘Een machiavellist werkt vaker in het zakenleven dan in de welzijnssector. Werkt zo iemand wél in de zorg, dan zal hij eerder specialist worden dan huisarts. Dat blijkt uit onderzoek onder medische studenten. Bovendien floreren machiavellisten in een chaotische werkomgeving. Dit stelt hen namelijk in staat om zichzelf ongemerkt meer macht kunnen toe-eigenen, aangezien er minder regels zijn en minder toezicht is.
Als machiavellisten het criminele pad op gaan, is dat vooral in de witteboordencriminaliteit: daar valt veel te winnen en is de pakkans klein. Het belangrijkste doel van de machiavellist is namelijk het vergaren van geld, macht en competitie. De machiavellist is dan ook weinig bezig met gemeenschapszin, zelfliefde of familie.’

Een meer gepaste keuze om deze prijs uit te reiken dan aan Gommers en Koopmans is nauwelijks te bedenken. Eén punt van kritiek op Stichting Machiavelli wil ik echter toch niet onvermeld laten: Ab ‘Kneiterbesmet’ Osterhaus had eigenlijk niet bij deze 2 prijswinnaars mogen ontbreken. Om recht te doen aan zijn niet minder aflatende inzet, om gevraagd en vooral ongevraagd,  horror-fabels op het publiek los te laten. Daarom zou ik ervoor willen pleiten, dat hij zijn prijs alsnog in Corona-en-idiot-proof doos opgestuurd krijgt.

Dan is gerechtigheid toch weer eens geschied in dit, nog nauwelijks van een bananenrepubliek te onderscheiden, land, waar kluchten door corrupte presstitutes (de mix van ‘prostitutes’ en ‘press’) als serieuze zaken worden gepresenteerd en vice versa. Zou de Stichting Machiavelli, met haar beslissing, deze prijs toe te kennen aan Gommers en Koopmans, vele (nog) nietsvermoedende Nederlanders, op subtiele wijze hebben willen waarschuwen?

* * *

 

2 gedachten over “De Machiavelliprijs voor Koopmans en Gommers..!?!

  1. Nog meer Machiavellistisch NLP woord gespin: kijk ook even hoe ze in verband met die testen het elke keer specifiek hebben over besmettingen waardoor dat telkenmale uiterst alarmerend en bedreigend overkomt, maar in feite totaal misleidend is. Het blijkt dat de bemettingsfase ansich over het algemeen ongevaarlijk is en niets om je druk over te maken. Pas als besmetting over gaat in INFECTIE praat je over een duidelijk gezondheidsrisico. Dat verklaart ook waarom zovelen positief testen maar daarna niet ziek worden. En iedereen gaat weer compleet in panicmode als bijv. het
    Oplichtings Misleiding Team met nieuwe Draconiche aanbevelingen komt nav de nieuwe besmettings cijfers….

    Wikipedia: ” Men spreekt over een infectie als een micro-organisme, virus, prion of parasiet in een levend wezen is binnengedrongen en zich daar vermenigvuldigd heeft (dit hoeft niet schadelijk te zijn). Wanneer het organisme dusdanig veel schade aanricht dat het normaal functioneren van de gastheer is verstoord, spreekt men van een infectieziekte. ”

    ” Als de ziektekiemen zich nog niet vermenigvuldigd hebben, of als ze door het afweersysteem herkend en verwijderd worden, spreekt men niet van een infectie maar van besmetting.”

    Corrupte smeerlappen…

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.