Advertentie

Op weg naar Vrede..


x

x

– DE WEG NAAR VREDE –

2014 © Ronald Jan Heijn

x

Ronald Jan Heijn over de diepere achtergronden van het afgelopen WK-voetbal.
Ronald Jan Heijn.

Brandhaarden en oorlogsgebieden zijn er altijd geweest. Door het internet en de huidige media zit iedereen er nu bovenop, waardoor het wel heftiger lijkt dan anders. Misschien is dat ook wel zo, aangezien er ook grote landen bij betrokken zijn. Want een misstap van een groot land kan grote gevolgen hebben. Hoe komen we toch tot een duurzame vrede? Een spirituele visie op geweld en vrede.

Wat is – op zo’n hectisch wereldbeeld als nu – het nut van een spirituele en esoterische visie, van een visie die uitgaat van een ruimere manier van denken? Maar al te vaak wordt gedacht: géén, want ‘dat is alleen maar ‘liefde’ en ‘lief zijn voor elkaar’, en daar heb je nu niets aan’. Ten onrechte, want in het ruimere gedachtegoed ligt nu juist de enige duurzame oplossing. Het belang van een andere zienswijze en van een ruimere manier van denken is enorm:

Duiden van de huidige tijd
Allereerst is het belangrijk om deze tijd te kunnen duiden. Natuurlijk, het is onrustig in de wereld, maar er is veel meer aan de hand. We zijn namelijk aan het einde van een tijdperk van meer dan 2000 jaar (Vissentijdperk). Aan het einde van elk tijdperk schudden de oude fundamenten op zijn grondvesten. Heel begrijpelijk, want de oude structuren, waarden en normen zijn ‘op’ en werken niet meer, er zit geen energie meer achter. Terwijl de energie van het nieuwe (Waterman)tijdperk des te sterker naar voren komt en strijdt om zijn plek. Het is vele malen krachtiger dan de terugtrekkende energieën van Vissen.

In de deuropening van het 'Aquariustijdperk' is jouw rol op Aarde essentieel.
In de deuropening van het ‘Aquariustijdperk’ is jouw rol op Aarde essentieel.

Dus zo’n overgang is zeer turbulent, hectisch en verwarrend, want dat botst. Het zijn vooral de machthebbers – van landen, bedrijven en organisaties – over de hele wereld die nog in het Vissen-gedachtegoed leven, terwijl een groot gedeelte van de wereldbevolking zich aangesproken voelt door de Waterman-energie. Binnen de esoterie is deze huidige botsing en deze turbulentie voorspeld en vanuit die visie is daarom de huidige situatie goed te begrijpen. Een feit op zich zegt niet veel, het gaat om de context.

Wet van karma
Binnen de esoterie is men ook bekend met de wet van karma (wet van oorzaak en gevolg): wat je zaait, zul je oogsten. Dus kwaad met kwaad oplossen werkt niet. Dat klinkt logisch, maar toch gebeurt het keer op keer. Want hierdoor ontstaat er een geweldspiraal die niet te stoppen is. ‘Darkness cannot drive out darkness: only light can do that. Hate cannot drive out hate: only love can do that’. Een uitspraak van Martin Luther King.

Komen we inderdaad toch weer uit bij liefde. Dat is logisch, want liefde staat voor het ruimere denken. Liefde is inzicht. Inzicht in de wetten van het leven. De onwetendheid over de wet van karma zorgt voor meer dan 90% van de ellende in de wereld. Het is tevens het onbekend zijn met de wet van reïncarnatie en met de zin van het leven. Men beseft niet dat we hier al veel vaker geweest zijn en dat we ons in een geestelijke evolutie bevinden. Dat is een compleet andere visie dan de overheersende, waar de dood de dood is.

Met andere woorden: als we erachter komen dat de dood niet bestaat, dan gaat er hele nieuwe en grote wereld voor ons open. De zin van het leven is geestelijke groei, onwetendheid om te zetten in inzicht. Daar doen we honderden levens over. Om onderweg erachter te komen dat we alle broeders van elkaar zijn en in vrede horen te leven met elkaar.

war on jobsInzicht in geweld
Daarnaast is oorlogsgeweld eigenlijk één groot rookgordijn: het versluiert namelijk elke andere oplossing. Want alles wat je aandacht geeft, groeit. Oorlog slorpt op deze manier alle aandacht op en versluiert daardoor het werkelijke probleem. Robert McNamara, de Amerikaanse minister van Defensie van 1961 tot 1968, vertelt in de documentaire ‘The Fog of War’ over de lessen die hij trok uit de Vietnamoorlog. Hij vertelt over de mist die opkomt, zodra de beslissing oorlog te gaan voeren is genomen.

Een mist, die al vrij snel het zicht belemmert. En omdat men nu eenmaal aan die oorlog begonnen was, moest Amerika eerst door al ‘die shit’ heen, om vervolgens te moeten concluderen dat het om een zinloze oorlogsmissie ging. McNamara’s conclusie was, jaren na dato, dat hij eigenlijk al wist hoe zinloos de Vietnamoorlog was voordat hij deze in werking zette.

Volgens Harry Beckers zijn het ook letterlijk (energetisch) donkere wolken die tussen de persoon en de oplossing blijven hangen. Denk maar aan een uitdrukking als ‘blind van woede’; we zien dan niets meer. Geweld is een emotie die inderdaad blind maakt. Want alle aandacht en energie gaat naar de wolken (van emotie), terwijl je uitzicht moet hebben om tot inzicht te komen.

Geweld is emotie en komt voort uit emotie. Dit is een pijnlijke constatering, want een emotie komt –grofweg gesproken– voort uit onwetendheid. Zodra je inzicht hebt in de situatie van het voorval en je dit vervolgens kunt beheersen, is de emotie er niet meer. Dan kun je er vanaf dat moment weer helder naar kijken. Dit proces is nu juist een van de belangrijkste geestelijke lessen die we als mens te leren hebben: het overwinnen en overstijgen van onze emoties.

Begint bij de mens zelf
Vrede is niet de afwezigheid van geweld of oorlog. Vrede is een bewustzijn, een manier van zijn, een manier van leven. Een land kan in vrede zijn, maar binnenin kan het broeien van conflict. Zo ook in een mens. Mensen praten maar wat graag schande over een oorlog, maar zelf hebben ze ruzie met de buurman over het vuilnis. Of hebben ze een conflict thuis en op het werk. Wat is het verschil met een oorlog? Weinig.

1_Mother_nature_4‘Vechten met een ander geeft oorlog, worstelen met jezelf brengt vrede’ (Inayat Khan). Vele wijze mensen die ‘tappen uit’ de esoterie belijden de wijsheid van ‘zo binnen, zo buiten’: de oorzaak van alle geweld in de wereld zit in de mensen zelf. Dat sluit aan bij de Indische wijsheid dat vrede een kwestie is van drie keer ‘shanti’ (vrede). Werkelijke vrede begint met vrede in jezelf. Daarom wordt ‘shanti’ vaak vertaald met ‘innerlijke vrede’. Als die er is, dan kom je toe aan de tweede shanti: vrede met je omgeving. Want een eigen of nationaal belang bestaat niet, er is alleen maar algemeen belang.

Dan komt automatisch de derde shanti: vrede met de natuur, met de kosmos, het accepteren van de wetten van de Kosmos. Maar het begint dus met de vrede in onszelf. Volgens Krishnamurti is dat moeilijk voor de meeste mensen, aangezien we vele angsten kennen. ‘A man who is not afraid is not aggressive, a man who has no sense of fear of any kind is really a free, a peaceful man’. Een mens die niet bang is, totaal geen angsten kent, is niet agressief en is een werkelijk vrij en vredig mens.

Van ego/persoonlijkheid naar ziel
Waar komt die angst vandaan? Wat zorgt ervoor dat we het meestal buiten onszelf zoeken? Waarom is dat zo hardnekkig en zijn we zo gewelddadig? Het antwoord ligt in ons ego, in onze persoonlijkheid. Het ego denkt in eigenbelang, vindt status belangrijk, vindt geld belangrijk en heeft nooit genoeg. Het is niet te bevredigen. Het kan ook niet tegen zijn verlies, heeft angsten en is tot alles in staat uit lijfsbehoud.

En bovenal denkt het ego in afgescheidenheid: ik en de ander. De persoonlijkheid kent wedijver en jaloezie, en heeft daarmee een zeer vijandige wereld geschapen. Dit is het grote vergif in de wereld en heeft de aarde ontzield. Want de ziel weet dat we allen één zijn. De ziel kent geen afgescheidenheid maar ervaart juist verbinding: de ander is slechts ‘een andere ik’. De ziel kent geen strijd en ervaart slechts een pad van ontwikkeling.

De mens IS bewustzijn. Ons bewustwordingsproces heeft te maken met de weg van de persoonlijkheid naar de ziel. In dit proces ervaren we een steeds ruimere werkelijkheid, kunnen we onze angsten loslaten en komen we steeds dichter bij ons Zelf. Maar tot nu toe heerst de beperkte en egoïstische visie van de persoonlijkheid over de ruime en altruïstische visie van de ziel. Inzicht in dit proces geeft het begrip en helderheid voor de huidige situatie.

Geweldloosheid?
Maar is geweld dan altijd ‘slecht’? Meestal wel. (Maar ja, goed en slecht is ook maar betrekkelijk, want het is beide een uitdrukking van het goddelijke hier op aarde. Ware het niet, dat we het kwade wel moeten gaan leren beheersen – de geestelijke evolutie – en uiteindelijk zullen afsluiten.) Is geweld dus ‘slecht’? Kennis van de ruimere werkelijkheid leert dat je jezelf mag verdedigen als je wordt aangevallen. Sterker, opkomen voor jezelf uit verdediging is je goddelijke plicht.

john lennon love and violenceIn het geval van een aanval kan geweldloosheid dus misschien wel de verkeerde raadgever zijn. Geweldloosheid is het gedrag dat voortkomt uit een vredesbewustzijn. Vrede in jezelf voelen en voor iedereen is essentieel, maar als iemand je wilt vernietigen, mag je je verdedigen. Het originele krijgerschap is niet voor niets een goddelijk talent. Belangrijk is echter: vanuit welke intentie vecht je?

In het leuke verhaal van Paolo Coelho komt deze essentie naar voren in een mildere versie: Een Zen-Boeddhiste komt terug in het bergklooster van de markt in het dal en zegt tegen haar leraar, ‘Die ene marktkoopman begon weer te zinspelen op een intieme ontmoeting en dit keer ging hij mij ook betasten. Helaas kon ik mij weerzin niet beheersen: ik gaf hem een harde klap in z’n gezicht. Ik schaam me zo …’
Haar leraar antwoordde, ‘Inderdaad … de volgende keer moet je je beheersen en in plaats van weerzin vul je je hart met liefde … en dán sla je hem hard in z’n gezicht! Want dat is de enige taal die hij begrijpt.’ Met andere woorden: er is niets mis met een harde klap, het hangt van de intentie af.

Goed en slecht denken
Het ego- en gewelddenken denkt heel zwart/wit en verdeelt de wereld in goed en slecht. De ‘As van het Kwaad’ is zo’n uitdrukking hiervan. Maar de Russische schrijver en dissident Solzhenitsjin zei het al: ‘Zou het niet makkelijk zijn als de lijn tussen goed en kwaad de mensen in twee groepen zou delen. Dan zou je om de slechte een muur kunnen bouwen. Maar zo is het niet, de lijn van goed en kwaad loopt door een ieder van ons.’

happy childrenHet willen elimineren van Saddam Hoessein past in dit zwart/wit-denken. Hij was slecht, moest weg, probleem opgelost. Doordat het geweldsdenken denkt in afgescheidenheid, denkt het altijd in eliminatie. Of wat kinderlijk uitgedrukt, ‘als ik het niet meer zie, dan is het er niet meer’. Hiermee toont deze fysieke manier van denken haar onwetendheid aan over de verbindingen uit het verleden en toekomst (wet van karma) en met de onzichtbare verbindingen en culturele wortels in het hier en nu: door het doden van een terrorist, staan er 10 nieuwe op. De eliminatie van Hussein heeft niet alleen Irak, maar ook de rest van de wereld voor een veel groter probleem geplaatst.

Hele maatschappij van doordrenkt
Maar het grote probleem is natuurlijk – door de overheersing van het ego/persoonlijkheid over de ziel – dat het gewelddenken in onze gehele maatschappij zit. Het is ervan doordrenkt, het zit in ons denken. Daarom richten we de samenleving in zoals we doen. Onze economie, het bedrijfsleven, de medische wereld … het zijn allemaal uitingen van een wereld van afgescheidenheid.

De survival of the fittest, competitie, de maakbaarheid van alles, het grote verschil tussen arm en rijk … het is een gewelddadige visie op het leven. We hebben als het ware het geweld geïnstitutionaliseerd. We weten niet beter. Een stap naar een werkelijke oorlog is daarom maar een kleine: het is dezelfde manier van denken.

Niet van je stuk brengen
Veel mensen raken down en depressief van al het leed in de media. Het ruimere inzicht in wat er werkelijk aan de hand is, maken de feiten niet minder triest, maar zorgt er er wel voor dat je er anders mee omgaat. Hetzelfde geldt voor mensen die door al deze narigheid het geloof verliezen in God. Het heeft weinig met God te maken. Het is de mens zélf die dit doet, het kwaad zit in (het ego van) de mens. ‘Er zijn twee oorlogen: de kleine oorlog en de grote oorlog. De kleine oorlog vindt plaats in de wereld. De grote oorlog vindt plaats in jezelf’. (Islamitische spreuk).

‘Er zijn twee oorlogen: de kleine oorlog en de grote oorlog. De kleine oorlog vindt plaats in de wereld. De grote oorlog vindt plaats in jezelf’.

Oplossing
En dat is meteen het goede nieuws: de oplossing zit in onszelf! We zitten in een geestelijke evolutie. Het is een geestelijke pad dat we belopen, van persoonlijkheid naar ziel. Het steeds transparanter maken van onze persoonlijkheid, een stap daarin is het loskomen van onze emoties. De komst van het Watermantijdperk zal een enorme versnelling geven en een duwtje richting de ziel. We zitten natuurlijk al een beetje in deze stroom. Steeds meer mensen leven vanuit hun hart en willen echt bijdragen aan een betere wereld. Protesten vanuit alle delen van de wereld over de huidige situatie zijn aan de orde van de dag.

Mensen starten steeds meer initiatieven die goed doen voor de wereld. Vanuit deze nieuwe en ruimere inzichten zullen we gaan ervaren dat we allen één zijn. Daarom wordt onze eerste stap: alles samen delen. Hiermee halen we de oorzaak weg van de onrechtvaardigheid in de wereld. Als we dan werkelijk ervaren dat we één familie zijn, kan het vertrouwen groeien. En als het vertrouwen groeit, kunnen er weer juiste verhoudingen komen en zal er eindelijk rechtvaardigheid zijn. Pas dán kunnen we spreken van een beschaafde wereld. Alleen rechtvaardigheid in de wereld zal een duurzame vrede geven.

En die weg begint inderdaad bij liefde, namelijk bij onszelf: bij het inzicht van een ruimere visie op leven en dood.

© Ronald Jan Heijn

Bron: www.helloaquarius.org/de-weg-naar-vrede

x

x

Loesje rechten van het kind

36 gedachten over “Op weg naar Vrede..

 1. Ronald Jan Heijn,alles wat ik wil is een blijk van liefde en dank geven aan jou. Dank voor de weg die je gaat en de hulp die je bent voor degenen die volgen.
  😉
  Pieter

 2. Prachtig artikel, zoals alles van Ronald Jan, en geen wonder. Het komt recht uit het hart.
  Een hart dat niet alleen voor hemzelf het beste en hoogst haalbare wil, maar voor een ieder die leeft hierin dit prachtige universum, wat aan de hele mensheid is geschonken en niemand is meer of minder dan de ander en niemand heeft meer of minder recht om hier te zijn……. we vormen met ons allen de mensheid, we zijn een en hetzelfde ras….. en toch staan we elkaar al eeuwenlang naar het leven, wat veelal komt door een cultureel verhaal verteld aan de mensheid, vooral in verband met God, wat grotendeels onwaar is, maar is wel een eigen leven gaan leiden en de gevolgen zijn bij iedereen bekend, want het is voor een ieder van ons zichtbaar. Het is een werkelijk illusie geworden. Want een illusie, de dualiteit dus, dat is het.
  En daarom is onze eigen interpretatie van “goed en slecht.” zo van belang…… onze eigen overtuiging dat is de kern van “verbeter de wereld en begin bij jezelf.” Nu we weten dat wijzelf de wereld cre-eren met onze gedachten krijgen deze woorden veel betekenis……. en op deze manier is de kentering ook al ingezet, die op heel veel manieren al zichtbaar is, dit lijkt niet zo, maar dat is bedriegelijk, maar wel logisch want waar meer licht gaat schijnen komt ook meer schaduw…… daarom is je eigen overtuiging zo belangrijk, want wij zijn namelijk allemaal hier om het bewustzijn op aarde te vergroten….. aan de wereld werken we dus allemaal mee, in het verleden veelal onbewust, maar we weten allemaal dat de wereld zoals ze nu draait, dat dit nooit de bedoeling kan zijn geweest, daarvoor is ze te mooi. Vandaar dat er nu een opening ontstaat, nu we weten dat we bewust mee kunnen werken aan de Nieuwe Aarde en de Nieuwe Hemel, want de hemel is geen plaats ver weg, maar zit in ons eigen bewustzijn aangezien alles EEN is, er zijn nergens grenzen, al hebben ze ons dat wetend en onwetend wijs gemaakt. Aan een ieder van ons is de keus, want net zo als Ronald Jan zegt: “Wat je aandacht geeft dat groeit,” Wat wil jij laten groeien?

  Namaste Alice

 3. Dit gedicht kwam deze week tot mij, en sluit aan bij reactie 2

  Als je Vrede wil…….

  Op de dag dat jij bent geboren
  kwam er “iets” op aarde wat er voordien niet was
  bovendien kreeg je een heel universum tot je beschikking
  waarmee je mag doen wat je wilt…..
  dat doe toch wel maar
  meestal onbewust.

  Veel mooier een uitdagender is het
  om het bewust te doen
  Experimenteer zoveel je wilt
  er kan niks gebeuren, nooit
  er gaat niks verkeerd
  want er is een giga vangnet.

  s’ Morgens kijk je in de spiegel
  en de spiegel geeft jouw beeld terug
  maar dat is de buitenkant
  Jouw “eigenheid” schept jouw eigen wereld
  het universum spiegelt dat aan jou terug.

  En dat is je Ware Zelf, je binnenkant
  Alleen jij kan zorgen dat het spiegelbeeld jou “past.”
  want alleen daarom werd het universum
  aan jou kado gegeven; op je geboortedag.
  Om je erin te kunnen spiegelen, zodat
  jij jouw eigen Schoonheid en Schittering
  zou kunnen zien………

  Spiegelbeeld vertel eens even……

 4. Mooi artikel! Heel lang dacht ik er ook zo over, en ergens nog steeds, maar er speelt meer mee. Totaal ongevraagd en ongewild ben ik in een werkkamer terecht gekomen van super geniale niet menselijke wezens die het hartbewustzijn niet kennen en een uitvergrote weerspiegeling zijn van het menselijk ego centrisch gedrag (met haar uitbouw). Ik meen begrepen en gezien te hebben hoe zij op ons in werken voor hun bestwil. Zij doen dit met mega middelen waar je gaat van duizelen. De vraag die ik dan stel, al een hele tijd, is wie in proportie op wie in werkt. Kijk, wij kennen momenteel een grote globalisering.Weet dat er ook een voortdurende uitwisseling en beïnvloeding is van leven (in andere frequenties) van hier op aarde en van er buiten. Hoogstwaarschijnlijk zijn we ook ten dele ‘ontworpen’ door anderen. Dit wordt meer en meer in historisch ontdekt materiaal aangetoond. Ego vorming en omzetting in materie heeft zich nooit -zo- gevormd in native samenlevingen, dat heeft niet zo zeer met astrologische tijdskringen te maken. Karma en incarnatie is misschien ook wel een geïmporteerd iets. Ik heb het geluk gehad nog native s ontmoet te hebben die dat helemaal niet kenden. Wat waren dat vrije, onschuldige mensen! Nog eens, zoals je bij ons opvattingen hebt van ‘eigen volk, of wat dan ook eerst,’ zo heb je dit ook met niet menselijke intelectuele wezens. Er zijn er daar tussen die ook maar hun eigen programma kennen en uitvoeren met verbluffende middelen. Desondanks, wie dit allemaal niet weet, (en hoeft te weten), een goed artikel. Dat het zijn werk maar doet! xxhans.

 5. Wat een prachtig bericht. Ja ervaar de oorlog in mijzelf zeer bewust en voel ook de reis van de persoonlijkheid naar de ziel. Dank dank voor deze ondersteunende woorden en hoop dat vele mensen deze reis ook aan het maken zijn, opweg naar het licht!

 6. Ronald Jan, prachtig geschreven en geduid artikel in de taal van Liefde, die menigeen zal aanspreken. Het woord Liefde wordt daadwerkelijk vaker en door meer mensen hardop uitgesproken, tegenover henzelf en daardoor ook tegenover anderen. De lef om het woord te gebruiken staat i.t.t. 10 jaren geleden niet in een achterkamertje waar o.a. afspraken werden gemaakt, die mede hebben geleid tot het huidige wereldbeeld. De lef om het woord te gebruiken is volgens mijn bescheiden mening te danken aan het inzicht van steeds meer mensen, wereldwijd, dat “Waarheid = eerlijkheid = zuiverheid = LIEFDE” een en hetzelfde is, met elkaar en voor elkaar!

  Van welke kant je de woorden ook aan elkaar rijgt, ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en in elkaar verstrengeld en dat voelen steeds meer mensen. Het innerlijke stemmetje ofwel het innerlijke weten, laat steeds meer mensen dit weer horen na misschien een lange afwezigheid? Nee, het is nooit afwezig geweest, maar we konden het niet meer horen door al het ‘lawaai’ in en om ons heen. Het ‘lawaai’ dat de mensen zelf veroorzaken, zoals in bovenstaand artikel geduid. Dit stemmetje laat je nooit in de steek. Vertrouw er maar op en je zult gaan beleven, dat we bovenstaande lijfspreuk helemaal met hoofdletters gaan schrijven.

  1. Mooi zoals je dit schrijft Harrie, dit idee heb ik ook. Mensen gaan meer begrijpen wat Liefde inhoudt, dat het meer omvat dan de liefde alleen in een relatie, wat er vanzelfsprekend wel een onderdeel van is. Ook ik zie duidelijk dat het licht zich uitbreidt, en merk het ook aan de mooie contacten die ik onderhou op fb. Het “culturele verhaal,” word meer in het juiste licht bekeken en laat zien dat wij daardoor zijn geprogrammeerd. Precies zoals andere volkeren op aarde hierdoor zijn geprogrammeerd….. het wordt tijd dat de de “balk” in eigen ogen wordt verwijdert, zodat ook de splinters worden opgeruimd. 🙂
   Dan kunnen we echt gaan samenleven; met respect voor ieders eigenheid…. zodat we kunnen zeggen dat “afgescheiden-zijn” was wel een mooie illusie want daardoor hebben we veel geleerd; en juist daardoor kunnen we het achter ons laten; om nu te gaan genieten van al het mooie hier op deze prachtige aarde wat toch echt voor ons allemaal bedoeld is, want het Paradijs ligt open voor iedereen, er staat nergens een bordje met “verboden toegang.”

  2. @ Alice,

   Misschien ken je de Australiër Tommy Emmanuel, die niet alleen een fantastisch en virtuoos gitarist is, maar ook een spiritueel mens, die dit ook in en naast zijn fabuleuze muziek uitdraagt. In de volgende link http://www.youtube.com/watch?v=ghaZdmlBTu4 op 58:50 op de tijdsbalk doet hij een prachtige uitspraak richting het publiek met aansluitend het nummer als vertolking van deze uitspraak. Geweldig!
   Geniet ervan!

   Harrie

  3. Dank je wel Harrie, ik ken die “Tommy” niet maar ga zeker kijken en luisteren.
   Namaste Alice

 7. Beste mensen, op 21 september staat Den Haag bol van vrede, er zijn allerlei plaatsen waar gemediteerd wordt en vrede samen gevierd en ervaren kan worden. Onder andere in De Paleistuin (achter Paleis Noordeinde). Toegang is gratis en het duurt tot 6 uur. Deze middag kan jou alvast in de stemming brengen voor de wereldwijde meditatie om 7 uur.

  Mag ik jullie uitnodigen om onze pagina in de gaten te houden? https://www.facebook.com/PeaceintheParkNL

 8. Dank je wel voor dit mooie artikel van Ronald Jan Heijn. Het geeft deze burger moed om te zien en te ervaren dat steeds meer mensen aan de vrede in zichzelf werken.
  Altijd mooie initiatieven om samen te komen en werken aan de vrede, en/of vredesmeditaties. Het zijn artikelen die ik ook graag verspreiden…

  Ook een bijzonder initiatief vind ik: Hart van Vrede l http://www.hartvanvrede.nl
  “Melchizedek schenkt zijn hart van vrede aan de mensheid…“
  Deze schitterende overdracht van vrede en liefde van Melchizedek aan mensen geschiedt o.a. door middel van live webcast uitzendingen en live sessies waarin onze godsvonken samenwerken met de stroom van vrede en liefde van Melchizedek.”

  Op deze site bij ‘nieuws’ staan een paar sessies die bewaard blijven.
  Die van 9 augustus laat voor mij heel duidelijk de verschillende kleuren van licht zien die tijdens zo sessie voorkomen.
  Een mooie manier om de vrede in je te laten stromen, en….. gratis !

  Er is toch heel veel moois op deze wereld…

 9. MOOIE GEDACHTYE GANGEN.. MAAR HET BLIJFT GEDACHT… VOLTOOID VERLEDEN TIJD….

  IN HET NU VAN ALLE EEUWIGEID IS ALLES ER AL… HEEL EN AL… EN DAT GEWOON AFHANEKLIJK VAN JE EIGEN VERDIENSTE… BODY, MIND, HRART…. EN… ZIJN DIE IN BALANS?? OF .. VROUW, MAN, LIEFDE…. OF AARDE, HEMEL, ENERGIE…. OF ??………….. EN HET MAAKT NIET UIT : HET IS ER AL… ALLE TIJD.. ALTIJD….. HET WODNER VAN ZIJN.. ZO LIJFELIJK ERVAARBAAR ALS ENERGIE IN OPWINDING…. 🙂

 10. MOOIE GEDACHTE GANGEN..MIND…. MAAR HET BLIJFT GEDACHT… VOLTOOID VERLEDEN TIJD…. SATURNUS 🙂

  IN HET NU VAN ALLE EEUWIGEID IS ALLES ER AL..HEART.. . HEEL EN AL… EN DAT GEWOON AFHANKELIJK VAN JE EIGEN VERDIENSTE… BODY, MIND, HRART…. EN… ZIJN DIE IN BALANS?? ….OF .. VROUW, MAN, LIEFDE…. OF AARDE, HEMEL, ENERGIE…. OF ??………….. EN HET MAAKT NIET UIT : HET IS ER AL… ALLE TIJD.. ALTIJD….. HET WONDER VAN ZIJN…. BODY….. ZO LIJFELIJK ERVAARBAAR ALS ENERGIE IN OPWINDING…. 🙂

 11. Onze familie neemt de koe bij de horens, de nieuw geboren baby van mijn schoondochter en zoon, een toute petite fille noemen ze Irene wat VREDE betekend, ik hoop dat zij het brengt voor ons allen, voor nu en in de toekomst, Groet Jenne.

  1. @ Jenne
   Oprecht van harte gefeliciteerd als grootouders met de geboorte van jullie kleindochter Irene, Jenne en vrouwlief. Carpe Diem en blijf genieten van het leven, dat blijft inspireren zeker met het verwelkomen van nieuw jong leven.

   Hartegroet, Harrie

  2. Hoi Jenne, gefeliciteerd met jullie kleindochter Irene. Zojuist het bericht gelezen: “Putin heeft een permanent vredesverdrag weten te onderhandelen in de Oekraïne.” “WOIII mogelijk afgewend”

  3. Gefeliciteerd opa!! Zoi mooi en baby,s ruiken zo lekker das niet na te maken. verwen haar maar zo als het een opa betaamt.

  4. Jenne,
   Gefeliciteerd met de geboorte van je kleinkind.
   Weer een wereldwonder gebeurd, geboort, geschied.
   Lees hier de reacties ook, dus ook aan allen gefeliciteerd met het geboren van onszelf.
   Wij waren ooit ook baby 😉

  5. Beste vrienden, WTK ers, hey hey way way, bedankt voor jullie goede wensen, en dat zij en wij in vrede mogen leven.
   Het is onze 4 de, zo als Marcel schrijft die baby smell, is uniek, trouwens baby’s zijn gewoon uniek, zo als alle mensen, er zou voor dit fenomeen wel eens wat meer respect mogen worden getoond, dit leven éénmalig gegeven, is in wezen heiliger als wat dan ook.
   Nog maals bedankt Vr. Groet

 12. Helaas mogen mooie zielen hier hun reactie niet meer neer typen. Ze zijn geblokkeerd. Ik baal er van dat mensen die hier meer dan vijf jaar hun tijd in hebben gestoken, gewoon geschoffeerd worden. Het zijn mensen met een heel hoog iq ofwel gevoel, wat iedereen hier overstijgt. Tja, ze komen met grof geweld als ze worden tegen gesproken door Guido maar ja, wat wil je, ze hielden deze site ook levendig. Bannen van deze mensen, dat staat voor mij voor hoog verraad. Je kan niet aan de ene kant zeggen dat de hogere machten in de wereld het verpesten voor de anderen als je in het klein hetzelfde doet Guido, dus of je laat alles toe, je laat de bannings los of ik kom hier ook niet meer, dit is meten met 2 maatstaven. Het gaat hem voornamelijk om twee vrienden van mij, Janee en Dick.

  1. Dag Martijn. Wat een zeververhaal joh. Drama eerste klas? Ook mooie zielen zijn soms hardleers. Laten we voorop stellen: hier ‘mag’ iedereen komen, het is geen voorrecht! Aanhoudend treiteren en mensen beledigen schaar ik dan maar onder hardleers. Hoe ingewikkeld maak je het voor jezelf Martijn?

  2. Oh ja, uit eigen initiatief, want Janee en Dick zijn pissed off. Wat ik wel kan begrijpen, voornamelijk van Janee. Die gast was hier al voor ik er was, mooi kl*te.

  3. Wat heeft het feit dat je ‘hier lang bent’ te maken met dat je de beest uithangt..?

  4. Guido, Janee, dat is geen treiteraar, ik snap het niet. Die man is een genie in de schilderskunst, op spiritueel gebied ook een meester, die mag je niet links laten liggen.

  5. Ach, ik wou het maar gezegd hebben, ik hou erover op en ga bovenstaand artikel lezen. Maar mensen wegzetten is volgens mij niet heel slim. Let them be.

  6. Laten we het erop houden dat ik een vergissing heb gemaakt, JaNee niet ken, en hij zich voorbeeldig heeft gedragen. Dat was mijn verhaal Martijn. En waarom niet een mail aan mij persoonlijk, als je het allemaal zo persoonlijk voelt..? Dat moet hier op de site vind je..? Waar is anders een FB-vriend voor..???

  7. Kijk Martijn, als je het niet ziet, maakt me niet uit. Maar probeer gewoon eens te begrijpen dat waar er twee in de clinch liggen, er 2 verhalen zijn. Het gaat er niet om dat ik met je wil praten, ik vroeg of dit op de site moet of ergens anders ook kan..???
   Je doel is heel wat ander imo dan met me praten. Beetje support mobiliseren dus. Het gaat me al veel te ver. All the best man. Whatever YOU decide to choose.

  8. ps Ik begrijp dat het nu alleen nog om JaNee ging en je Dick al hebt ‘laten vallen’..??

  9. Martijn, Jan is al lang bijgepraat…soms speelt ook nog het ego mee. Ook ben je spiritueel of intelligent of wat dan ook….een webmaster uitschelden op de frontpage vind ik not done. Ook je post hier…not done. Wat heb je tevens weer?
   Laat nou weer de oude Martijn zien, dan mag je het ook over anderen hebben 😉

  10. Oorzaak & Gevolg is de één van de belangrijkste zaken die men al dient te kennen of anders stelt het huidige bewustzijn al niet veel voor. Als ik iemand sla moet ik niet verwonderd opkijken dat ik die slag op een gegeven moment terug krijg en zo is dit met alles. Het gelijke trekt het gelijke aan (bewustzijn+bewustzijn, onbewustzijn+onbewustzijn) en het ongelijke stoot het ongelijke af (onbewustzijn stoot bewustzijn af en omgekeerd). In mijn ogen is de Ziel ook niet het probleem maar de persoonlijkheid die zijn Ware Kern nog niet (nog) voelt en wat je niet voelt, kan je ook (nog) niet zien. Maar ja niemand is hier heilig en we leren uit onze fouten en iemand die denkt geen foute meer te hebben, die heeft meer fouten achter zich aan lopen dan hij/zij wil inzien.

  1. ODETTE, dit is prachtig, maar het is niet meer en dieper als het dierlijke instinct, maar dat is eigenlij genoeg, wij hebben het ook onder vonden op de middenlandse zee, op eens een enorme familie Dolfynen langs zij, alles trild van de emotie, kinderen springen overboord, ze scheren langs de kinderen, staan op eens stil recht op,
   ze maken geluiden, en als op bevel zwemmen ze nog een ar keer om de boot, vaak twee met hun kind tussen ze in, en op eens vloeid de energie weg, en is het stiller als stil, ja je zou ze willen aaien en om armen, wat de oude grieken deden, s’avonds aan de zee gezeten.
   Wat ookheelbijzonder is/was, ten minste als je Guus Flater kend, aan het strand gezeten, speeld hij op zijn Wonder harp, en wordt een voor bij zwemmende Walvis velieft op zijn sound, en begint als een gek door de zee te ploegen, en sprongen in de lucht te maken, en zo doende het hele strand vol badgasten te terroriseren, pracht, groet

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.