Advertentie

De ’twin-star’ van actieve vrede..!


x

De ’twin-star’ van actieve vrede..!

2103 © Manuela van der Knaap – Inzichten.com

x

x

Manuela van der Knaap
Manuela van der Knaap

Wat is de essentie van een ster-tetraëder? In een astrologische Ster-tetraëder kunnen tegenstellingen (opposities) tot synthese komen doordat er ook harmonieuze verbindingen zijn die het geheel in een groter kader trekken (sextielen). Hierdoor gaan we alles waarnemen vanuit een breder perspectief en is isolatie van krachten bijna niet mogelijk. Geïsoleerde krachten worden aangesproken en gaan van daar uit meedoen in een groter geheel.

En de beide ster-tetraëders sámen, laten een wisseling zien van de Zon en Venus als deelnemers van de twee Ster-tetraëders. In een Twin-star geven de verschillen aan, in welke krachten de grootste bewustzijnsverschuivingen zullen plaatsvinden. De thema’s zijn waarden zoals ‘geld’ en ‘verdeling van rijkdom’ enzovoort versus ‘heelheid’, ‘het collectief’, ‘het geheel’.

Er komt dus bewustwording op een andere manier van omgaan met rijkdom, overvloed, geld en waarden. En ook vernieuwing in het materiële, stoffelijke en het aardse.*10 Ook speelt individualiteit versus het geheel/ collectief een rol. Het gaat dan om integratie van individualiteit op een zuiver dienstbare manier naar het geheel. Er wordt van ons gevraagd het ego transpersoonlijk te maken, als een zuivere lens.*11

De ster-tetraëder zoals hij op zijn hoogtepunt te zien was op 29 Juli 2013
De ster-tetraëder zoals hij op zijn hoogtepunt te zien was op 29 Juli 2013

Ster van water en aarde
Beide Ster-tetraëders (29 juli en die van 25/26 augustus 2013) bestaan uit een ‘groot water’- en ‘groot aardedriehoek’. Dit betekent dat er planeten staan in ieder dierenriemteken wat bij het element water hoort (Kreeft, Schorpioen en Vissen) in een driehoek verbinding van 120 graden. Hetzelfde voor het element aarde. Er staan dus planeten in ieder dierenriemteken dat bij het element aarde hoort (Stier, Maagd en Steenbok) in een driehoek verbinding van 120 graden.

Water staat in de horoscoop voor gevoel en binnenwereld. Aarde staat voor het concrete stoffelijke. De twee ‘grote driehoeken’ maken samen de geometrische vorm van een Ster-tetraëder. De water- en aardedriehoeken maken dat het innerlijke gevoelsleven concreet wil worden. We gaan voelen waar het gevoel/innerlijk en concrete niet samenvallen. Bij de meeste mensen zijn het concrete en het gevoelsleven gescheiden. Je gaat dus voelen dat bijvoorbeeld die baan eigenlijk helemaal niet past bij wat je gevoelsleven nodig heeft en waar je echt blij van wordt.

De eerste ster
De energie in de eerste ster zoekt naar integratie van het ego (zon)*2 en vraagt van het individu om algehele betrokkenheid vanuit authenticiteit en verantwoordelijkheid. De eerste ster laat ook zien dat vernieuwing en vrijheid in handelen enigszins botsten met de gevestigde orde en dwingende grenzen en structuren. Er is veel behoefte om het innerlijke leven te bevrijden en tot uitdrukking te brengen in het concrete. *2a Deze vernieuwing roept om nieuwe vormen, nieuwe structuren en bestuursvormen in alle levensgebieden van de samenleving en het persoonlijke leven. Deze zullen eerst innerlijk ontstaan om vervolgens praktisch neergezet te worden.

Je kunt meer lezen over de eerste Ster-tetraëder in het vorige artikel (op de site HIER). Dit artikel wat je nu leest, gaat vooral over de eerste Ster-tetraëder van augustus. (Als ik schrijf over de Ster-tetraëder van juli, dan staat dat er expliciet bij..)

De (tweede) stertetraëder, van eind Augustus
De (tweede) stertetraëder, van eind Augustus

Tweede ster-tetraëder: Ster van vrede
De totale energie van de horoscoop van de tweede Ster-tetraëder van 25/26 augustus 2013 voelt energetisch zeer harmonieus en uitgebalanceerd. De essentie van de eerste ster laat het beeld zien van het moment vlak voor de geniale vinding.*8De uitleg hierover vind je in het eerste artikel ‘Ster-tetraëder van geniale vernieuwing’ dat gaat over de Ster-tetraëder van juli 2013.

Ik zie de tweede Ster-tetraëder van augustus als het moment van deze geniale vinding. Het is een sprong die wij gaan maken in bewustzijn, die nieuwe invalshoeken en vindingen zal brengen. De Maan maakt ook deze zeshoek dicht. Deze Ster-tetraëder is het meest krachtig tussen 6:00 en 13:00 uur op 26 augustus. Maar de kracht is al voelbaar vanaf 25 augustus 14:30 uur tot 18:30 uur op 26 augustus 2013. Rond 9:30 uur op 26 augustus beleven we de piek (Nederlandse tijd).

Diepe wanhoop
Inmiddels is de vorming van de eerste Ster-tetraëder (29 juli) al achter de rug en wordt duidelijk dat veel mensen diepe wanhoop ervaren van afgescheiden persoonlijkheids aspecten. Deze diepe wanhoop vraagt om overgave van de afgescheiden en beschadigde delen in ons. Er bouwt een enorme druk op om de godsvonk/geest (monade) te laten integreren met afgescheidenheid in de laagst trillende facetten van ons.*19 Beschadigde persoonlijkheids aspecten kunnen bijna alleen maar van binnenuit geheeld worden. Als je probeert van buitenaf de pijn te helen, dan beklijft dat niet of nauwelijks. Alleen vanuit het afgescheiden deeltje zelf kan er een opening komen. Als de trauma’s van afscheiding van persoonlijkheidsaspecten in ons heel groot is dan ontstaat er MPS (Meervoudig Persoonlijkheids Syndroom), schizofrenie of andere afscheidingen van het bewustzijn.

12de graad Schorpioen_0001Er zijn wel energieën die een basis bieden waardoor afgescheidenheid kan worden geheeld, zoals energie vanuit het niveau van de godskern/wezensenergie (Monade/Heilige Geest) in ons. Door je vanuit het zijn, aanwezigheid en vanuit openheid te verbinden met de afgescheiden delen, gaan de membranen open die het beschadigde deel van jezelf in afscheiding houden.

Het christus-bewustzijn als vredesduif
Het christus-bewustzijn als vredesduif

Ook dolfijnen hebben de gave om een basis te creëren waardoor afgescheiden delen in ons zich eenvoudiger kunnen openen. Deze overgave vanuit wanhoop dient tijdens deze zomer een groter doel namelijk; om deze afgescheiden delen werkelijk diep te laten kiezen en te openen naar overgave en daardoor los te laten wat niet meer past. De tweede Ster-tetraëder laat zien dat de wanhoop een voorbereiding is op een interventie vanuit onze eigen godskern.*7 De druk is enorm en zal nieuwe mogelijkheden brengen voor de persoonlijkheid.*19

Richten van bewustzijn
Bovenstaande afbeelding laat zien wat zich innerlijk in ons wil ontvouwen. *8 Het huis staat voor het innerlijk, de slang voor het bewustzijn (Kundalini) en de vliegen voor de afgescheiden delen in ons. Het beeld laat ons zien dat als het bewustzijn op weg gaat naar buiten, het alle afgescheiden delen van zichzelf tegenkomt op het pad in de vorm van agressie of irritant gedrag van zichzelf en anderen.

Nu gaat het erom je niet te verliezen in het bezig zijn met de eigen tekortkomingen (en die van de ander) en ‘fouten’. Maar het bewustzijn verticaal op te richten, zodat de heelheid van wie wij in wezen zijn door kan stromen naar de beschadigde delen in ons en de wereld in en wij ons kunnen richten op schoonheid en wat er wel is. *9 In de nieuwe energie kun je dat wat niet werkelijk bij je wezen hoort veel eenvoudiger en in het moment loslaten, door met bewust-zijn aanwezig te zijn bij de angst en afscheiding in jezelf.

TetrahedronAardedriehoek: in eigendom nemen
De aardedriehoek *9 in de horoscoop van de Ster-tetraëder van augustus vraagt om de vervulling en het zelfbestuur van de waterdriehoek concreet te maken. Een driehoek kan zowel positief als negatief uitwerken, het geeft alleen aan dat de energieën van de planeten die meedoen elkaar snel en gemakkelijk kunnen vinden. We kunnen er voor kiezen om kritisch en koppig, macht en onmacht te ervaren over hoe het is.

Maar de hogere octaaf van de aardedriehoek vraagt van ons om te aanvaarden hoe het IS; om werkelijk te aarden, om mee te doen en van daaruit vernieuwing, liefde en vrede toe te laten om de situatie zichzelf op te laten lossen.*10 Ons wordt gevraagd om totale aanwezigheid, zodat we de situatie in eigendom nemen. Vanuit zuivere dienstbaarheid aan wat juist is, uitstijgend boven macht en onmacht kijken we vanuit vertrouwen de situatie recht in de ogen. Er is overvloed genoeg voor iedereen. Zo nemen we de situatie op een zuivere manier in eigendom.

Scheppen in de nieuwe energie
Het tweede beeld dat hoort bij de 12de graad van Schorpioen is: ‘Hoge officiële personen zijn verzameld op een belangrijk bal van een ambassade’.*8 Dit beeld geeft de oplossing voor het probleem dat de slang uit het eerste beeld tegenkomt. De officiële structuren zijn zoals ze zijn. Het gaat erom hoe wij aanwezig zijn. Zijn we op het bal aanwezig vanuit macht en onmacht, vragend om speciale privileges aan de autoriteit die we buiten ons hebben geplaatst. Of maken we gebruik van de situatie en laten onze wezenlijke energie stralen (verticale oprichting slang), zodat nieuwe wegen zich openen. Het laatste is de houding van iemand die zijn eigen leven schept. Al lijkt de situatie nog zo uitzichtloos en onmogelijk, laat het wezenlijke in jou het werk doen. Dat is scheppen in de nieuwe energie.

Overgave..!
Als je in een situatie zit waarin je de autoriteit buiten je hebt gelegd en je moet leveren, terwijl alles in je roept dat je niet kunt leveren, accepteer dan hoe het is en laat los. Laat de ego identificatie haakjes voor wat ze zijn. Het zal je bevrijden en laten stromen naar iets wat je wel vervult en past bij wie je in wezen bent. Voor de gewonde persoonlijkheidsdelen (ego) voelt dit als dood gaan, maar wat we opgeven heeft ons nooit toebehoord. Je hebt waarschijnlijk in de creatie van de ander gediend, niet die van jezelf. Dit is een van de hoofdthema’s van deze totale Twin-star, overgave van de ego-identificatie.

Loslaten van persoonlijke belangen, waardoor dat kan gebeuren wat het individu dient, maar tegelijk ook het geheel dient.*11 Het gaat om alleen maar aanwezig zijn, je leven in eigendom leven en de vorm durven laten ontstaan vanuit openheid en niet weten. Oplossingen komen dan plotseling op je pad. Met het niet weten ben je open en beschikbaar voor je godskern (Monade, Wezenskern), om nieuwe paden te openen. Laat je verrassen en follow the joy. De nieuwe vormkracht is vrij en blij. En volgt vrij en vanuit blijdschap de eigen vormkracht en liefde voor nieuwe creaties. Just for the fun of it. *21

flower of life

Waterdriehoek: vervulling en zelfbestuur
In beide Ster-tetraëders is de waterdriehoek nagenoeg hetzelfde.*5 Deze water driehoek brengt ons in contact met innerlijke vervulling of onze behoefte daaraan, maar dan wel vanuit autonomie, verantwoordelijkheid en tegelijk ook verbonden met het geheel. Dit is de energie van het Watermantijdperk; we dragen verantwoordelijkheid voor inhoud en vervulling mét elkaar. Bestuur en verantwoordelijkheid ligt niet bij één persoon, maar bij het geheel. Maar dan is het dus wel nodig dat ieder zijn of haar eigen verantwoordelijkheid en autonomie oppakt. Deze Ster-tetraëders leren ons hoe dit te doen. Door de harmonieuze verbinding van Saturnus in Schorpioen in deze ‘grote driehoek’ worden wij ons nu bewust dat we zelf moeten gaan staan voor deze vervulling, zodat we schepper van ons eigen leven zijn. Dan kan er gelijkwaardig worden deelgenomen aan het scheppingsproces.

Autonomie in groepen
Autonomie en schepper zijn van je eigen leven betekent dus (ook voor spirituele groepen), dat vormkracht gedeeld moet gaan worden met de deelnemers en de groep, het geheel.*13 Leiderschap ligt bij de autonomie van de persoon zelf. Niet buiten je, maar in je. Steeds meer mensen willen de vormkracht om die vervulling te laten invullen door anderen en onpersoonlijke instituten niet meer uithanden geven. Als je deze blokkade naar buiten projecteert dan kan er boosheid zijn over de afwezigheid van deze vervulling en inhoud in je leven.*6

De structuur van de Euro staat onder immense druk; het tijdsbeeld is ook hierin terug te vinden..!
Ook de structuur van de Euro staat onder immense druk; het tijdsbeeld is ook hierin terug te vinden..! Tijd voor een transformatie en het tonen van de keerzijde van deze munt..!?

Structuren nieuwe energie
In de samenleving nemen structuren en vormen die deze manier van leven ondersteunen een grote vlucht; zoals Marktplaats, You-tube, Facebook. You-tube is een goed voorbeeld als een structuur die de nieuwe energie goed ondersteunt. De kracht van de massa bepaalt of iets of iemand succesvol is, niet de personen of instituten die van ons het label autoriteit hebben gekregen. Internet is hierin een prachtig medium. Of we deze vormen ook terug gaan zien in de structuren van de regeringen is de vraag. Dit zal waarschijnlijk tijd nodig hebben en velen die hun zijnskracht laten doorstromen in deze structuren en misschien is zelfs op termijn vreedzame opstand of revolutie nodig.

Waterdriehoek: kosmische potentie
De harmonieuze verbinding van Cheiron en Neptunus in deze waterdriehoek maakt ons bewust dat werkelijke vervulling vanuit heelheid komt. We worden ons nu bewust van de gewonde heelheid. In dualiteit / polariteit is geen werkelijke heelheid, dat is eenheid in een dans van polariteiten verbonden. Deze waterdriehoek laat ons voelen wat het is om innerlijk gevoed te worden en hierin de eigen autoriteit en verantwoordelijkheid te nemen, waardoor deze kracht een vorm kan vinden.
Leven vanuit polariteiten en dualiteit heeft ons gewonde heelheid opgeleverd. Dit wordt nu dieper begrepen en onderkend dan ooit. De (hoogste) kosmische potentie van de Ster-tetraëders, vooral die van augustus, draagt de mogelijkheid aan om vanuit werkelijke heelheid te gaan leven (Ster op de afbeelding, dit is de monade, godsvonk), waarschijnlijk vooral voor hen die er aan toe zijn deze stap te nemen.*19

11de graad SchorpioenEenheid van polariteiten
Wat in de wereld wil ontvouwen vanuit de tweede Ster-tetraëder van augustus 2013 wordt zichtbaar in het beeld dat hoort bij de 11de graad van Schorpioen.*8 De man houdt een schorpioen bij zijn staart; dit is een symbool van spelen met macht. De haas in de afbeelding staat op een heuveltje en er wordt vanuit de bosjes een geweer op hem gericht. Dit is de vermoorde onschuld. Naïef of misschien wel zichzelf op een voetstuk zettend als zijnde alleen maar lief en onschuldig. Het kwaad wordt dan naar buiten geprojecteerd en trekt een jager aan. De aanwezigheid van de ster laat zien dat de oplossing in geen van beide voorgaande situaties ligt; niet in het spelen met macht en niet in de vermoorde onschuld. Dat blijft afgescheidenheid, eenheid vanuit polariteiten.

Nieuwe stap in evolutie
De ster in de afbeelding van de 11de graad van Schorpioen brengt de oplossing.*8 De ster is verbonden met de heelheid van onze wezenskern, van voorbij de polariteiten (Monade, godsvonk). Het bewust-zijn in deze ster is héél en verbonden met de oorspronkelijke Bron. We zijn de bewuste verbinding met de oorspronkelijke bron verloren, door het creëren van subbronnen en afgescheidenheid vanuit angsten. We zijn als het ware uit elkaar gevallen in losse afgescheiden deeltjes. Onze wezenlijke kern is achtergebleven in hogere dimensies en kon niet bewust doorstromen in de afgescheiden deeltjes. Nu daalt (waarschijnlijk alleen) bij hen die daar nu aan toe zijn in hun evolutie, de zelfademende godsvonk in de afgescheidenheid om alles weer heel te maken.

Er gaan zich ook nieuwe lagen openen in de materie, in het stoffelijke.*19 De weg naar werkelijke heelheid wordt nu geopend en iedereen kan vanaf nu deze stap nemen in zijn of haar leven. Het is een nieuwe vorm van verlichting in de evolutie van dit universum en de aarde, die nog niet eerder op aarde en in de stof kon zijn. De impuls komt vanuit de oorsprong van beyond, beyond. En als we denken te weten wat de oorsprong is, dan is er weer een nieuwe laag bewust-zijn te openen die nog meer omvattendheid brengt. Het is dus een verrassing wat er zich precies zal voltrekken.

Diepte van wanhoop
Het tweede beeld geeft de oplossing aan van 11de graad van Schorpioen: ‘Een bijna verdronken man wordt gered en naar de wachtende menigte teruggebracht.’*7 Allereerst kan er pas een redding plaatsvinden als er eerst wordt onderkend dat er een probleem is. Daarom hebben veel mensen diepe wanhoop ervaren de afgelopen maanden, zodat de diepte van problemen die afgescheidenheid in de dualiteit worden veroorzaakt, konden worden bepaald.*12 Het is een soort oproepende kracht om de integratie van losse delen met de heelheid tot stand te kunnen brengen bij de afgescheiden delen in ons die macht en onmacht niet los kunnen laten.

bodypassIn de nieuwe energie kunnen oude blokkades eenvoudiger worden losgelaten en geïntegreerd. Als er zeer beschadigde persoonlijkheidsdelen zijn, die zich uiten in depressie, MPS, schizofrenie enzovoort of diepe wanhoop, controle, dwangmatigheden en angst, dan is er een diepere overgave nodig om de heelheid binnen te kunnen laten. Een diepere overgave ontstaat door te onderkennen dat het zo niet langer kan en aanwezig te blijven bij de wanhoop. En tegelijkertijd de situatie over te geven en daardoor interventie toe te staan vanuit de godsvonk, vanuit het zijn.*19 De godsvonk, (heilige) geest gaat integreren in de stof, in de afgescheidenheid. Het is ook heel goed mogelijk dat op een later tijdstip, bijvoorbeeld tijdens de Ster-tetraëder van 26 augustus de integratie plotseling een feit is, door eerdere overgave. De tijd zal het ons leren.

Onderlinge betrokkenheid
Het beeld van de reddingsactie laat ook een groepsverantwoordelijkheid zien. In de nieuwe tijd van het Watermantijdperk is er ook een vanzelfsprekende groepsverantwoordelijkheid. Er kan een groter gevoel van veiligheid ontstaan als je weet dat alle deelnemers van de groep betrokken zijn bij de creatie van de totale groep en ook een onderlinge betrokkenheid hebben. *13 Als ieder vanuit de eigen autonomie zichzelf leiding geeft en we gelijkwaardig scheppen vanuit betrokkenheid dan ontstaan er nieuwe vormen. Er mag best een basisstructuur zijn, maar we gaan de komende jaren nieuwe vormen ontdekken van bestuur. En vernieuwing in structuren en in de manier waarop wij scheppen/creëren en hoe wij groepsverantwoordelijkheid nemen. *21

Zetel van bewustzijn
De vernieuwing van de twee Ster-tetraëders richt zich nu op het samenkomen van twee scheppingen, die van de stof en de (heilige) geest (Monade/godsvonk). *17 Uiteindelijk zijn deze twee componenten het enige substantiële in ons bestaan. De rest wat er voorkomt uit het samengaan is de reis, het spel, ‘verhaal’, bewustzijn van, verstand, ziel, Hoger Zelf Multi-dimensionaliteit, focus, de kapstok. In het samen gaan van deze twee scheppingen van geest en stof, zijn wij als mens vanuit ons bewustzijn in het grote spel aan het ervaren. De verbinding die stof en geest aangaan in ons als mens ondergaat nu een vernieuwing.

Sommigen ervaren het nog dieper integreren in de stof/lichaam, het DNA (parameters van bewustzijn) nog dieper in de stof brengen of de stof nog dieper laten opgaan in de geest. De materie gaat open op nieuwe lagen. *19 Andere ervaren weer enorme energiestromen en integratie vanuit beyond, beyond (het onbenoembare). Het is maar net waar jouw zetel van bewust-zijn ligt. Waar leg jij je focus van je bewust-zijn. We kunnen kiezen voor begrenzing of oneindigheid in het creëren van onze eigen schepping. Bewustzijnsverruiming is oneindig.

Hoofd van rompOnmacht over het lichaam
Er is dus nog een andere factor belangrijk in deze integratie. Doordat stof een van de twee componenten is van integratie, is het lichaam zeker een factor in het geheel. Doordat wij inmiddels heel ver verwijderd zijn van het samenleven met de natuur, is ons lichaam soms niet meer zo gezond. Dan kan het zijn dat er macht en onmacht is over het lichaam, het stoffelijke.*16 Het kan dan zijn dat het niet lukt om de godsvonk te ankeren in het lichaam, omdat er problemen zijn op lichamelijk niveau. Vele ervaren lichamelijke klachten in het hoofd of in de benen, met klachten als enorme duizeligheid, pijn in de benen of andere aardingsproblemen.

Maar ook kunnen veel mensen niet of nauwelijks meer slapen of kunnen niet in een diepere staat van slaap komen. ‘Uiteindelijk!’ is dit ook een kwestie van wat je aanneemt als jouw waarheid, waar jij je mee identificeert. *18 We kunnen razendsnel ook lichamelijke problemen omzetten. Maar het is zoals het is, je kan maar één stap tegelijk nemen in acceptatie hoe het is en steeds een stukje meer integreren. We zijn nu waar we zijn in onze evolutie als mens, eerst moet er een diepere integratie plaatsvinden tussen bewustzijn en stof (lichaam). De dichtheid in de stof mag zich verder openen. *19

Voeding
Het is tegenwoordig heel gewoon om voedsel tot ons te nemen met synthetische stoffen (o.a. E-nummers). Alle synthetische stoffen en vervuiling die we in ons lichaam hebben, blokkeren of verstoren vaak de integratie van signaalstoffen zoals serotonine in de receptoren van de cellen. Het gaat hier om het epi-genetisch niveau in ons lichaam. Dit is het genetische materiaal in ons wat niet vast is, maar veranderlijk. Stimulerende middelen zoals cafeïne brengen de signaalstoffen ook uit evenwicht. Signaalstoffen zijn besturingsstofjes van het bewustzijn.

Door het nuttigen van gluten, melkproducten en soja lijken de receptoren die de signaalstoffen moeten ontvangen vervuild te zijn en voor een groot deel niet meer te functioneren. *15 Er zijn nu plotseling veel mensen die deze stoffen niet meer verdragen. Stress is waarschijnlijk de grootste boosdoener. Onderzoek toont aan dat na een burn-out zo’n 80% van de receptoren niet meer functioneren. Dit probleem van receptoren en signaalstoffen schijnt ook een belangrijke oorzaak te zijn van vele (chronische) ziektes.

Happy FoodFruit en groente: Hoge trilling, andere voeding
Bij integratie van hoge trillingen zijn enzymen uit vers voedsel van groot belang, daarom schakelen steeds meer mensen over naar rawfood. Kijk hier wel een beetje mee uit, want niet ieder darmsysteem kan snel of helemaal omschakelen naar rauw voedsel. In deze tijd worden we massaal geïnspireerd om anders te gaan eten.
We gaan eten wat bij je past, wat werkelijk voedt.*18 Het lijkt erop dat leven vanuit een hogere trilling en met het meer en meer kristallijn worden, ons lichaam andere wensen heeft. Ik heb een vermoeden dat dit een tijdelijk iets is om de schade van leven in de dualiteit te herstellen. Als we later weer in evenwicht zijn kunnen we waarschijnlijk weer van alles eten.

Integratie
De energieën van de Ster-tetraëder van augustus worden stevig in beweging gebracht door een astrologisch groot vierkant. De spanning die dit vierkant veroorzaakt zorgt er voor dat de water- en aardedriehoek ook geïntegreerd moeten worden. Dit betekent dat innerlijke vervulling en deze praktisch, concreet in de vorm zetten samenkomen.
Dit samenkomen komt tot stand door open te zijn voor spontane vernieuwing, liefde en diepe vrede met hoe het is. Zachte waarneming van wat rechtvaardig is, zet oude machtsstructuren in jezelf en in de wereld om je heen in beweging. De oude vorm moet wel worden gezien, zodat er liefde en vernieuwing naar toe kan stromen en er nieuwe vormen kunnen ontstaan die meer vervullen.*10

De indaling van de duiven van het Vredeslicht. Diagram van op 22 Juli 2008 verschenen graancirkel. (klik voor afbeelding)
De indaling van de duiven van het Vredeslicht. Diagram van op 22 Juli 2008 verschenen -door Judith Moore gelezen- graancirkel. (klik ook foto voor afbeelding van graancirkel)

Actieve vrede
In de eerste Ster-tetraëder van juli 2013 is er spanning over vernieuwing en vrijheid in handelen. In de tweede Ster-tetraëder is er een toevoeging van Venus in Weegschaal; de vrouwelijke zijnskracht, liefde, vrede, stilte, leegte. Samen brengen Uranus en Venus het totaal in de Ster-tetraëder in balans en worden zij een aanjager voor integratie van inhoud en vorm, authenticiteit, actie en stilte. *10 Geest en stof integreren dieper zodat de grootste dichtheid zich kan openen voor het nieuwe.*19 De strijd om nieuwe manieren van het gebruik van ons bewustzijn en lichaam/materie toe te laten, maakt plaats voor actieve vrede en het gewoon ontstaan van nieuwe vormen.

Daar is vertrouwen en betrokkenheid met het geheel en heelheid voor nodig.*14 Daardoor kan het innerlijke zijn praktisch door gaan stromen in het leven. Niet zoals we gewend zijn met horten en stoten vanuit dualiteit/polariteit maar vanuit heelheid zonder polariteit. Dit is pas het begin van ons nieuwe avontuur als schepper, waarin de kunst van materialiseren en de-materialiseren tot de mogelijkheden behoort. *19 Hoe dit er allemaal praktisch uit gaat zien mogen we de komende tijd gaan ontdekken en scheppen.

 2013 © auteur Manuela van der Knaap,

www.inzichten.com.

Bronvermelding en verwijzingen:

Bij artikel ‘Ster-tetraëder van actieve vrede’. Over de tweede Ster-tetraëder van augustus 2013 en de twee Ster-tetraëders samen.

2013 © auteur Manuela van der Knaap, www.inzichten.com.

De beschrijving in dit artikel is vooral voor de Ster-tetraëder van augustus 2013. Als het gaat over de eerste Ster-tetraëder van juli dan staat dit erbij. Staat er niets bij dan gaat het dus over de augustus Ster-tetraëder.

*1 Horoscoop 25 /26 augustus 2013. Astrologische huizen niet meenemen is een window van een paar uur door Maan die het gat dicht maakt. Sextiel tussen Jupiter en Zon-Mercurius officieel te groot (4 graden orb)

*2 1ste ster. Zon vierkant Saturnus en Maan.

*2a 1ste ster Uranus vierkant Zwarte Maan, zwarte Zon, Jupiter, Mars en Mercurius in Kreeft en vierkant Priapus, Pluto en Diamant in Steenbok.

*3 Juli-augustus nummer van tijdschrift Spiegelbeeld. www.spiegelbeeld.nl

*4

*5 1ste ster: Mercurius, zwarte Maan, Zwarte Zon, Mars en Jupiter in Kreeft, driehoek Noordelijke Maansknoop conjunct Saturnus in Schorpioen, driehoek Neptunus conjunct Cheiron in Vissen.

2de ster: Zwarte Maan, Zwarte Zon, Jupiter en Mars in Kreeft, driehoek Noordelijke Maansknoop conjunct Saturnus in Schorpioen, driehoek Cheiron conjunct Neptunus in Vissen. Mars doet ook nog mee in de Ster-tetraëder omdat er een conjunctie is van iets meer dan 8 graden met de gecorrigeerde zwarte Maan. Als je de zwarte Maan niet erkent als kosmische speler in het geheel, dan is Mars ongeaspekteerd. In de eerste ster doet Neptunus mee, in de tweede ster Cheiron. Door de conjunctie van Neptunus en Cheiron werken zij als één door in de Ster-tetraëder.

*6 Zwarte Maan conjunct zwarte Zon, Jupiter en Mars in Kreeft= vervulling, inhoud, zorg vanuit de Bron. Oppositie priapus in Steenbok conjunct Pluto. Als je in het overlevingsmechanisme van Priapus terecht komt dan wordt de kosmische Kreeftkracht geblokkeerd met macht en onmacht (Pluto). Ook Saturnus in een receptie met Pluto, ervaar je dan als geblokkeerd.

*7 Zie uitleg van het beeld dat hoort bij de gecorrigeerde Noordelijke Maansknoop 11de graad Schorpioen. Afbeeldingen uit boek Koppejan ISBN 90-202-1670-8 ‘Beeldengids van de dierenriem’.

*8 De Noordelijke Maansknoop in de 12de graad Schorpioen en de gecorrigeerde Noordelijke Maansknoop in de 11de graad van Schorpioen. De niet gecorrigeerde Noordelijke Maansknoop in de horoscoop geeft aan wat er zich van binnen afspeelt. De gecorrigeerde Noordelijke Maansknoop laat zien wat zich wil ontvouwen in de wereld. Afbeeldingen uit boek Koppejan ISBN 90-202-1670-8 ‘Beeldengids van de dierenriem’.

*9 2de Ster-tetraëder:

Waterdriehoek: Zwarte Maan, Zwarte Zon, Jupiter en Mars in Kreeft, driehoek Noordelijke Maansknoop conjunct Saturnus in Schorpioen, driehoek Cheiron conjunct Neptunus in Vissen. Mars doet ook nog mee in de Ster-tetraëder omdat er een conjunctie is van ietsjes meer van 8 graden met de gecorrigeerde zwarte Maan. Als je de zwarte Maan niet erkent als kosmische speler in het geheel, dan is Mars ongeaspekteerd. In de eerste ster is de orb met Neptunus het kleinst, in de tweede ster is het Cheiron. Door de conjunctie van Neptunus en Cheiron werken zij als een kracht door in de Ster-tetraëder. De sextiel van de Zon met Jupiter is heel ruim 10 graden. De Zon maakt een iets meer dan 5 graden orb met de Zwarte Maan. Voor het erkennen van deze hele Ster-tetraëder is het dus steeds van belang welke kosmische punten en hemellichamen je erkent en of daarmee deze ster wel of geen kracht wordt toegekend.

Aarde driehoek; Priapus conjunct Pluto en Diamant in Steenbok, driehoek Maan conjunct Zuiderlijke Maansknoop in Stier, driehoek Zon conjunct Mercurius in Maagd.

*10 De aarde- en water driehoek zijn beide verbonden met een groot vierkant (molen) Zwarte Zon en Jupiter, (conjunct zwarte Maan en Mars) in Kreeft vierkant Venus in Weegschaal, vierkant Pluto (conjunct Priapus en diamant)in Steenbok, vierkant Uranus in Ram. Op kosmisch niveau worden vierkanten juist activators.

*11 Venus staat in Maagd in de eerste Ster-tetraëder , in de tweede staat Venus in Weegschaal vierkant Jupiter, zwarte Maan en Zon en Mars in Kreeft en vierkant Priapus, diamant en Pluto in Steenbok. Oppositie Uranus in Ram. De Zon staat in de eerste Ster-tetraëder vierkant Saturnus in Schorpioen en vierkant Maan in Stier. In de tweede Ster-tetraëder staat de Zon in de Ster-tetraëder in Maagd conjunct Mercurius. De ervaring leert dat in een Twin-star nu juist de planeten die wisselen de hoofdthema’s aangeven.

*12 tweede Ster-tetraëder Zon conjunct Mercurius in Maagd oppositie Neptunus conjunct Cheiron in Vissen.

*13 Maan in Stier conjunct Zuiderlijke Maansknoop oppositie Saturnus conjunct Noordelijke Maansknoop in Schorpioen.

*14 Yod met Venus in Weegschaal op de apex, inconjunct Maan conjunct Zuiderlijke Maansknoop in Stier. Venus ook inconjunct met Cheiron conjunct neptunus. Maan en Zuiderlijke Maansknoop maken een sextiel met Cheiron en Neptunus in Vissen.

*15 Lucas Flamend heeft veel onderzoek gedaan naar receptoren en signaalstoffen en enzymen. www.exendo.be

*16 Zwarte Maan, zwarte Zon, Jupiter in Kreeft is kosmische voeding en Priapus in Steenbok conjunct Pluto en Diamant geeft in overleving macht en onmacht over het stoffelijke.

*17 De hoogste kosmische octaaf van zwarte Maan, zwarte Zon, Jupiter in Kreeft oppositie Priapus conjunct Diamant en Pluto in Steenbok, is het heel worden van de bron en de stof. Pluto maakt dat het moet. De Diamant trekt het naar het meest goddelijke stukje, het kristallisatiepunt van de schepping.

*18 Zon conjunct Mercurius in Maagd oppositie Neptunus conjunct Cheiron in Vissen, als onderdeel van de tweede Ster-tetraëder.

*19 Zwarte Maan, zwarte Zon, Jupiter in Kreeft is stroomt door Priapus in Steenbok conjunct Pluto en Diamant. De conjunctie tussen Pluto en de Diamant geeft een enorme druk in de afgescheidenheid, in de lagere trillingen. Het moet uitkristalliseren in authenticiteit. De integratie van de Bron (zwarte Zon) in de stof, het concrete (Diamant in steenbok). Het moet (pluto).

*20

*21 Saturnus in Schorpioen in receptie met Pluto in Steenbok. Pluto staat echter conjunct met priapus en Diamant. De Diamant is het hoogste kristallisatiepunt van de kosmische horoscoop. Hierin kristalliseert de energie van de godsvonk/ de wezensenergie van de zwarte Maan. De receptie van Pluto met Saturnus, trekt de energie van Saturnus naar een nieuw niveau. Saturnus staat in beide Ster-tetraëders in een groot waterdriehoek verbonden met zwarte Maan en zwarte Zon, waardoor een nieuw niveau van harmonie gevonden kan worden. Het grote vierkant van Uranus in Ram, Venus in Weegschaal en Zwarte Maan, Zwarte Zon, Jupiter, Mars in Kreeft en Priapus, Pluto en Diamant in Steenbok geeft de vernieuwing aan de Pluto receptie met Saturnus.

111 gedachten over “De ’twin-star’ van actieve vrede..!

 1. Peter Deunov
  “Openbloeien van de mensenziel
  Voor Deunov staat de mensheid in spiritueel opzicht voor een kentering der tijden. Tot nu toe is de menselijke ziel nog niet veel verder ontwikkeld dan ‘een knop’. Maar in het voorliggende nieuwe tijdperk gaat deze knop zich openen. Dat is een van de grootste gebeurtenissen in het Al en wordt het ‘openbloeien van de mensenziel’ genoemd. “Jullie zijn zielen, die eens in de Geest Gods ontvangen zijn, en nu hebben jullie de mogelijkheid, om te bloeien en vrucht te dragen. Dat zal God behagen. Deze gedachte zal een bodem onder jullie bestaan leggen, zodat jullie de zin van het leven gaan begrijpen en altijd de Ene Weg zullen vinden.”
  Op dit pad bevinden zich echter voetangels en klemmen, kan ook Deunov niet ontkennen. De mens immers heeft permanent af te rekenen met zijn gespletenheid, met zijn tweevoudige natuur: stof en geest. Dat stoffelijke element is ‘verpakt’ in de ‘Ikpersoonlijkheid’. Die kenmerkt zich door steeds tegengestelde eigenschappen als vreugd en droefheid, liefde en haat, nijd en toewijding. Als de mens met zijn persoonlijkheid naar buiten treedt bevindt hij zich op de ‘laagste tree’ van zijn leven.
  De persoonlijkheid zal eens door het ontwakende goddelijke element in hem gaan beseffen dat ze niet voor zich zelf leeft en dat zij het heft uit handen dient te geven aan de onsterfelijke ziel als drager van reinheid, heiligheid, broederschap, harmonie en vrede.”

  1. lichaam en geest zijn een en met je persoonlijkheid naar buiten treden is helemaal niet erg.

   Sterker nog het is het enige waar mee je naar buiten kunt treden en ik moedig iedereen aan dit te doen. Wees lekker je zelf en wees lief voor je zelf. Zeg wat je ergens van vind, bijt van je af en zorg goed voor deze persoonlijkheid het is wel je ware natuur en je middel daar toe.
   Jij moet het doen, en geloof in je zelf, de rest is spiritueel ego.
   al dat gezever van zuiverheid en zuiver zijn trouwens ook.
   De laagste trede van het leven ken ik niet.
   even min de hoogste.

   Het samenvallen met het godselement is onvermijdelijk en tegelijk al gebeurt. Alle pogingen om dit te bewerkstellen zijn uitstel of afsplitsing.
   Daarom, Ik ben Ik… en zoeken naar iets anders is een actie opstarten, die weer tot een goed eind gebracht moet worden.

   Het is al goed.

   Er is geen hoger zelf (hoger dan wat?)

  2. inderdaad. unieke naam.
   Bewustworden, bewustzijn.
   Alles is er al.
   Alleen het besef kan nog ontbreken.
   Als dat teruggevonden is, dan valt alles op zijn plek.

 2. Nieuwe angst op komst:

  Er is een komeet die waarschijnlijk uit de Oortwolk afkomstig is en deze komeet zal op 28 november 2013 de zon naderen tot een afstand van 0.012 AU (1.800.000 kilometer). De komeet zal eveneens de aarde dicht genoeg naderen om met het blote oog zichtbaar te zijn.

  Nu geeft NASA een alarmmerend bericht af dat er een kans bestaat dat er een blackout op het Electrische Gridsysteem van onze planeet plaats vind. M.a.w. het hele internet, tv, telefoon, computer en electrisch netwerk geheel plat komt te liggen door een EMP.

  Wordt straks weer gezellig met een open haard vuurtje…

  http://www.youtube.com/watch?v=wVLIJDXNXoo

  1. Dat wordt extra houtjes kloven , en misschien maar een beetje meer groente inmaken inplaats van invriezen. Kaarsen en lampenolie hebben we nog wel genoeg in huis. Zal wel het www missen hoor! En het is nogal een eind fietsen naar jou, dus contact zal per duif moeten gaan verlopen ……

  2. Ah we zijn weer lekker ouwerwets bezig. We doen tegenwoordig zelf in Thaise schijf ballonnen met drone besturing (incl Cam + feest verlichting) Dat is veel en veel leuker dan http://www.postduiven.nl.

  3. Geen angst, wel dankbaarheid.
   De zon, ja dat gevoel, die boodschap heb ik ook doorgekregen.
   Als het komt, dan zal ik het omarmen, voor nu lekker genieten van de open haard 🙂 en andere heerlijke aardse zaken!
   Love you!

  4. Kan een valse flag worden, zeggen de kenners!
   Wat een angst psychose wordt er toch steeds weer geopperd, voor sommige mensen is dit een hel, om in te leven.

   Paul, hoe ga jij je medice verzorgen, en er zijn mensen die zonder energie subiet bezwijken.

   In een normale intelligente wereld zorgen ze voor back up, wordt het geld besteed voor de mensen, niet om ze uitteroeien.

   Als de mogelijkhei aanwezig is, is een openhaardje, wel een goede en belangrijke aanwezigheid in je huis, van je wandelingen mee gebracht brandbaar materiaal, in een grote draagtas, geeft plezier en warmte, plus de geur van een super landhuis.

  5. Lieve allemaal, Ik tracht mijn gedachten neer te zetten over deze tijd.
   De huidige positie waar we nu op het ogenblik in verkeren is er een van ontelbare mogelijkheden. Het komt met scheepsladingen tegelijk in de media, via fora en het allerbelangrijkste via ons Zelf. Ik moest denken aan die aparte overleden paradijsvogel Terrence McKenna, hoe hij de tijd van waarin we nu leven beschreef. Het beeld bleef me bij, de tijd zal zich versnellen en alle gebeurtenissen zullen zich samen persen in een soort van trechter naar een steeds smaller wordende uitgang. Het is de benauwdheid die we allen ervaren. We willen eruit, weer te zijn wie we werkelijk zijn. Je ziet, voelt (ik althans), dat alle levens die we hebben geleefd in het verleden, maar ook parallel, zich willen manifesteren op dit wereldtoneel om zoveel mogelijk te kunnen delen in onze belevingen van vandaag om maar niets te vergeten en rijker van geest en vooral de ziel meer compleet te maken, het Eén worden. Dat brengt vele verwarringen met zich mee als een bord met teveel gerechten erop geserveerd, niet wetende wat te proeven of te kiezen. Het is dus nu van groot belang om wat je hebt meegekregen, wat van belang is zo goed mogelijk te bewaren en vooral nu te herinneren, want dat is de kunst van de verhalen verteller. Deze trechter waar we nu in het puntje zitten heeft een uitgang. Het is soms zo verstikkend, iedereen vecht om een beetje ruimte om zich nog te kunnen manifesteren. De spanningen lopen hierdoor op álle fronten op, microkosmos, macrokosmos. Het is aan ons ieder om Zelf te willen bepalen, wat men heeft geleerd en geintergreerd wat er door het uiteinde, aan de andere kant, van deze trechter Is, en uiteindelijk kan zijn wie men werkelijk is! 🙂

  6. Een te grote zelfingenomenheid, leidt naar zelfgenoegzaamheid, er moeten onvolkomenheidjes blijven bestaan, met een flinke dosis naïviteit, anders komt er alleen maar heel veel af gevijlde uitgekauwde volkomen on interresante waarheden als koeien uit de trechter.

   Wij hebben behoefte aan Stijl, en dan wel ieder één zijn Eigen Stijl en ook Eigen denk patroon, niet volgens vaste normen, maar vol fantasie uit de losse hand gezaaid als sterren aan de hemel.

   Wij voelen ons volkomen veilig binnen de WTK cocon, en dat is goed, een veilige haven voor onze geestelijke scheepjes, maar het blijft wel een onderdeel van de grote boze wereld, die bij het wakker worden als een lood zwaar gewicht op je wenkbrauwen rust, en je het duidelijk zien van de werkelijkheid bemoeilijkt.

   Allemaal een prettige dag toe gewenst, Jenne

  7. Heb jij nooit is het gevoel dat ons leventje veel te gesapig is, niet genoeg up en down’s, wij hebben besloten om niet verder bij de pakken neer te gaan zitten, wij gaan harder leven, een tandje er bij, zondag groot feest 20 a 25 man, grote pan paëlla op het vuur,
   drank in overvloed, en muziek, misschien een safie, kom op zeg het leven is zo kort als een kinder hemdtje, kort en bescheten.

   Heb heimwee naar mijn jeugd en naar de States, met bikers, en lange wegen, oude motels met muziek als hotel California, het mag dan een vreselijk land zijn in zijn politiek, maar het leeft snel en keihard zo als het leven geleefd hoort te worden, vol uit, Europa lijkt zo langzaam op één uitgemergeld oude vandagen huis, vol living dead people, ja groeten jij ook prettig week end.

  8. Hé COZMIC, ik ben oud nou mijn grootvader zij altijd de duivel is oude, en toen was hij al over de 90, ik voel gewoon elke dag meer die ballast van wat je bezit, als een blok aan je been, en dan onze samenleving, nou zo mag het echt niet meer heten, zombies, werkende of niet, klagende slaven, ze hebben alles in overvloed, in vergelijk met de generaties voor ons, die moesten werken tot hun kont er van open stond, hadden niks en kregen ook niks, en nu, we hebben alles en zijn de hele dag aan het zeuren van het eventuele verliezen nou zo what, gewoon op nieuw beginnen, maar onderwijl wel leven, born to be free toch, de mensen moeten hun vrijheid terug nemen, nou wij gaan er in ieder geval tegen aan.

   Heb jij de verenigde staten bezocht, zo niet, toch maar doen, nog nooit zoveel vrije en gekke mensen, bijzondere ze staan gewoon nergens voor ze doen het, en dan zien ze wel wat er gebeurd, geen makkelijke mensen, als ze gaan drinken blijf dan maar uit de buurt,
   ze houden van vechten, weet je wel zo met de blote vuist, heeft mij twee voortanden gekost toen der tijd, maar je moet het gezien en meegemaakt hebben, het is daar van zo gewonnen en ook zo geronnen.

   En veel heel veel mooi country muziek, maar goed ik ben een beetje blijven hangen, sentimenteel! Groet !

  9. Hoi Jenne, Groot gelijk. Feesten en genieten zo lang het kan. Have fun!
   Ik ben zelf ook in Amerika geweest en had daar eerlijk gezegd destijds helemaal geen zin in. Het idee alleen al; rare Amerikanen.
   Nou viel dat even 1000% mee. Geweldig land en hele fijne en hardwerkende en dankbare mensen. Wat ik daar zag in winkels, dat zie je bijna niet in Nederland terug. Top! Ze doen erg hun best voor de klant, zal ook wel met concurrentie en werkgelegenheid te maken hebben, maar het was absoluut niet ‘nep’.

  10. Hallo Sun, dank je wel voor het mooie filmpje. Ik moest wel een beetje grinniken, de een zweert bij zijn land de ander bij Europa en de volgende bij Amerika, Azië etc., die horizon is breder dan men zal vermoeden. 🙂
   Ik zou graag wat voor je willen posten maar Jenne heeft dit keer wel even mijn aandacht. Dus Jenne deze is voor jou, veel plezier!
   http://youtu.be/Rv06pUI9caM

  11. Hallo SUN, bedankt ja mensen zijn overal leuk om mee te maken, ik denk vaak wat jammer van de verenigde staten, het was een goed land voor gewone mensen, hot, boots are made for walking!

   ODETTE ja DOORUS, mooi en helemaal die tijd uitbeeldend.
   Ik kende Conny v d Bos goed, en haar liedje van LIEFSTE, misschien goedkoop sentiment, maar het doet mij altijd wat, jammer ze is vroeg heen gegaan.

  12. Hallo Jenne, ik was 6 keer in de Vs, zakelijk en privé. De laatste keer 16 jaar geleden. In mijn jeugd (13-17) was ik oppas bij amerikaanse buren (beide leraren voor de kinderen van legerpersoneel in D).
   Ik heb verschillende steden en landschappen gezien, noord, zuid, oost, het westen ken ik niet. Heb aardige mensen leren kennen, MAAR de VS is leuk voor rijke mensen, die het mooi voor mekaar hebben. Als je geen geld hebt, heb je het daar heel zwaar.
   Ja, de meesten zijn vriendelijk, omdat het ‘ingehamerd’ is.
   Ik heb er heel aardige mensen leren kennen, maar dat hangt er van af waar je bent. In Tennesee (Nashville/Memphis) bv.op het platte land, heb je veel bange mensen en zich vasthoudend aan de bijbel. In de stad Memphis zijn de ex-slaven-kinderen keihard geworden, terecht of onterecht. Er lopen ook nog blanke racisten rond.
   New York is niet de VS!! Daarom is 9/11 ook daar gebeurd.
   En wat me ook opviel dat ze heel erg met hun wortels bezig zijn. Ze vragen graag waar kom je vandaan, en ze zijn heel blij iemand te ontmoeten, die uit een land komt, waar zij hun wortels hebben, ook is het generaties geleden…Het is en blijft een emigratieland.
   Veel kritiek over het land komt van de mensen die intelligent zijn en die Europa hebben leren kennen en waarderen.

   De VS is een van de meest hypocriete landen die er zijn.
   En ook het meest gehersenspoelde land, waar het ‘foute’ mag en het ‘goede’ is verboden….nee ik hoef er nooit meer heen. En ik wens de mensen daar alle goeds toe inclusieve familie.

  13. Jenne wat bedoel je eigenlijk met medice?! Mijn medicijnen soms? van de 12 soorten slikken we d’r nog maar 1tje. Ben niet zo gek op chemtische troep in me lichaam. On eerlijk te zijn is een goede studie nodig om alle natuurlijke levensbehoefte aan natuurlijke medicijnen te verwerken in je voeding van belang. Door exact te weten wat je kunt nuttigen uit de natuur om je heen, zet meer zolen aan de dijk. Mocht er ooit iets gebeuren dan weet ik wat voor oergondisch maaltijden ik kan nuttigen. Dat scheelt ook een stuk met boodschappen doen en de lol die we gaan krijgen Anno 2014 met de broekriem op superstrak aan gekneld wegens bezuinigen. Probeer nu al te overleven als uit gedrogeerd stukje vlees en bot in een verlichte situatie, volgend kjaar is de hamvraag of het een laatste adem wordt. Angst wel nee, wil dood gaan met een glimlach op den toet. Mocht er toch een steentje om;laag willen komen dan hebben tenminste mooi vuurwerk aan heldere hemel en een goeie nagedachtenis aan iedereen die we ooit hebben mee gemaakt in schrift en of in woord.
   Niet zo moeilijkt lijkt mij 😉

  14. Hoi Paul (3.16) , wat fijn voor je wat betreft je medicijnen. Heerlijk toch als je het meer in eigen hand hebt. Zo hoort het!
   De moderne mens is door bewuste scholing georchestreerd door de machthebbers, veel te ver van de natuur komen te staan.

   Onze voeding hoort onze medicijnen te zijn, dan zijn er geen medicijnen meer nodig. Maar ja, dat levert niets op voor de Big Company’s en uit een potje vinden velen veel makkelijker helaas. Dus zal het lang duren voordat daar massaal verandering in gaat komen denk ik dan.

   Deze site kwam ik laatst nog tegen.
   http://wat-eten-wij.plazilla.com/wat-eten-we-uit-de-natuur-paardenbloemen

   Ik heb in het voorjaar alle paardenbloemen eruit gestoken, waren er nogal wat. Maar dit ga ik wel proberen. Sinds ik zelf (bijna 2 jaar nu) dagelijks biologische citroen (met 1/2 water een een staafmixer en zeef) nuttig, heb ik zoveel energie en lijkt het alsof ik alles binnen krijg wat ik nodig heb. Van Coach potato naar super fit. De natuur is een verloren schat. Ik ben blij dat ik deze weer heb teruggevonden. 🙂 Inmiddels ook al veel kunnen oogsten uit mijn moestuin. Super!

  15. Kom-Eet zei Anna op de skype, kom jij dan eet ik zeik toen, erg herkenbaar over Amerika Moon, ik ben een half jaar in verschillende delen van Amerika geweest, horror plus paradijs in de mix, Sun dankzij een tip van Lisz pers ik af en toe citroenen uit en dan in glas water opdrinken, wat is het verschil tussen bio en “gewone” dan? sommige zeggen dat bio 2 keer zo duur is met 2 keer zo veel bestrijdingsmiddelen en 2 keer zo oud, je betaalt voor het etiket om jezelf bio te kunnen noemen, vega vagienist met dito praat en en en, maar hoe weet je dat bio beter is en waar kan je dat dan krijgen en is iedereen al bezig met een magic nutrie bullet om de boel te vermalen tot kunstgebit drankje? smaakt vreselijk zei Anna, ze heeft zo’n ding gekocht, ik zeg we donderen daar alles in, hooi stro houtsnippers en karnemelk en dan kijken of het gaat roken vond ze strak plan.. wat een pokken waardeloze deprie drukkende takkeherrie muziek dat Tool zeg, en wat een smakeloze videoclip, maar kan aan mijn stemming liggen

  16. MONIKA,
   New York is de grootste Askanazi stad van de wereld, maar het is geen stad, maar een wereld op zich, je moet iemand kennen die daar geboren is en dagelijks leeft, die kan je vertellen en brengen waar het créatieve hart klopt van deze aglomaratie.

   T’was in Colorado, daar zijn veel vergeten en onbewoonde dorpen, gehuchten, en elk jaar gaan de jonge mensen op thankgivingsday bloemen leggen op al de oude graven die altijd omheind zijn met ijzeren hekken.

   T’is een land met vele facetten, en wat heel snel veranderd zowel van buiten als van binnen, Indiana, met Indiapolis is het Amerikaanse Duitsland, de surrogaat heimat.

   En ze komen overal van daan, met hun roots, die inderdaad nog steeds aan ze hangt, net trouwens als bij mij, wij zijn 37 jaar weg uit ons landje, en elke dag hemelen we het meer op, dat heet heimwee, mal de pays zeggen ze hier.

  17. PAUL 3,16

   ja wat bedoelde ik hiermee, denk de medicestand.

   Gaat het niet goed met je gezondheid, dood gaan kun je altijd nog, moet vaak denken aan Hank Williams, met zijn song, over kan dit leven niet verlaten zonder eerst dood te gaan.

   Dit deel van het jaar, als je niet oppast zuigt het laatste restje levenssap uit je donder.

   Van daar mijn feest, om mijn vrienden gelukkig te maken, en mij zelf een broodnodige boost te geven.

   Maar beste Paul ik begrijp heel goed de moeilijke kant van je leven, maar met luchtvoetigheid is het allemaal beter te verdragen, groet Jenne

  18. SUN, 3,18

   hier heet deze groente pisseliet, je kunt hem zelf snijden ook kant en klaar kopen op de markt, net als Postelijn, groeid letterlijk overal, voorjaar wilde asperges, nu beginnen de paddestoelen, vallen altijd dooien, een soort gekte, ieder één jong en oud loopt in de bossen te zoeken, de tamme kastanjers, de walnoten, allemaal 100% bio en gezond.

  19. Hyperalert, 3,19

   Je klinkt niet echt optimisties, je kan het lekkerste en beste eten wat er te vinden is, maar zal je niet smaken nog goed doen beste jonge, niet veel maar goed, en dan natuurlijk niet de hele boel fijn malen, er zijn altijd tussen wegen en alternatieven te vinden in je leven, anders zouden er geen homo’s zijn.

   Ach en in sommige gevallen is lekker weg zakken met een drankje bij ee knapperend haardvuurtje, doet en gebeurd ieder één, soms de beste oplossing, tja we zijn maar mensen.

  20. @ Sun

   Ik neem gewoon een hele biologische citroen met schil en al (zitten alle vitamines in)
   – voeg er een beetje gewerveld water aan toe en blendeer dit geheel tot een glad mengsel.
   – voeg er wat honing en chiazaden aan toe en laat dit koelen in de vriezer.
   Nadien is het een soort gelei-jam (citroen chutney) geworden die je zowel op je brood als bij je maaltijd kan serveren. De smaak is totaal perfect en niet verkeerd en is een bron bom aan alle vitamientjes die lichaam nodig heeft.
   Het verschoont tevens je nieren erg goed.
   Bak elke keer ook bv mijn eigen Gluten/lactose/suiker vrije suurdesem brood van natuurlijke ingredienten tegen hoge bloeddruk zoals knoflook en cayennepeper. Alles is omzetbaar als je tenminste wete hoe, de rest blijft terplekke ingebreken wara je onder hevig aan bent, een beetje arts snapt er werkelijk geen bal van en denkt dat hij de macht heeft met zijn medisch kwantiteits concept. Alles wat je geleerd hebt moet je toch eens op de tafel neerleggen en toe gaan passen binnen je eigen creaties van kookkunsten. Laatste tijd maak ik compacte groentenburgers oa die alle ingredienten bevatten die je elke dag nodig hebt ter consumptie. Het meeste haal ik dan zo buitenhuis uit de omgeving vandaan ipv uit een dure winkel. En verdorie het is nog lekker ook…

  21. MONIKA,

   Klein kort verhaal, wij waren op weg van Carolina, naat Tenessee, wij gleden van de weg auto kapot, nou goed, wat een geluk vlak bij een dorpje gehucht misschien 10 huizen, maar vooral veel kinderen, vreselijke arme hele onafhankelijke mensen, dit was in de Appalaches mountains, bossen landerijen, en clandastine Whisky stokerijen, en wat een whisky, elke avond slokje en dan de Banjo’s, god allemachtig prachtige stemmen, live mensen, geld wilden ze niet aannemen voor hun hulp, maar goed we hebben spullen gekocht die ze goed konden gebruiken en bij ze achter gelaten, het is of je je familie achter laat, en dat doe je dan ook natuurlijk.

  22. @ Jenne

   Ik heb al aan het begin van het jaar op het randje gelegen. Was meer half dood dan levend. Heb meer dan een maand in het ziekenhuis aan allerlij kabels en snoertjes gelegen. Circa 30 liter vocht is voor een derde keer uit mijn lichaam verwijdert door een infuus met plas medicatie, waardoor ik dan ook 30 kg aan gewicht kwijt geraakt ben. Ook hebben ze tevens 1 1/2 liter vocht tussen mijn hart en hartzak verwijdert. Mijn hart werkte nog voor ongeveer 15%, het leek eerder op een wankelmotor dan op een kloppend werkend hart. Nu is mijn hart weer een stuk beter en klopt een stuk beter maar zal nooit meer helemaal herstellen zoals het ooit geweest is. Moet misschien de rest van mijn leven blijven dialyseren maar er kan ook nog een mogelijkheid zijn van het durven ondergaan van een donor nier. Zoals ik nu dialyseer wordt door een Nefoloog bepaald continue. Heb het niet meer te zeggen over mijn eigen lichaam wat bepaald wordt door deze misfits van een arts. Deze snapt werkelijk niet wat er precies gebeurd is en kleurt enkel zijn symptomen straatje in, navraag of alles goed gaat en of bijwerkingen van medicijnen is niet van de orde. Tuurlijk hebben bijwerkingen enorme inpakt op je en heb geen behoefte of geheel lam weg egzet te willen worden als kasplantje, die gheel versuft alles maar toe laat zoals de arts het wents. Pech voor hem want ik ben vreselijk erg assertief ondernemend en weet van zaken waarvan die arts enkel kan dromen als hij begrijpt waar over het gaat. Dus daarmee bedoel ik dan gelijk ook dat ik nog steeds tussen 2 wereld bivakkeer en weet dat er een weg terug is die ik zelf moet zien op e lossen. Een ander zou kunnen helpen daar in, maar dan komt het toverwoord geld om de hoek heen kijken en dat laatste heb ik dus niet ter handen. Ben eigenlijk maar een heel arme Nederlander die volgend jar dus nog eens flink ter grazen wordt genomen. En net als onkruid gaan we kijken hoe ver het schip op het strand strant. Het is voor mij dus nu meer durven te leven van het gene wat er nog van over is en dat wil ik wel heel graag op mijn eigen manier doen dat het weer door een ander bepaald wordt, waar ik juist door die handelingen zo ziek geworden ben door verkeerde aannames en diagnoses die ooit gesteld zijn. Zeg maar niet dat ik dus een arme vent ben, ik heb het zelf verdiend door dom te wezen en niet naar me zelf te hebben geluisterd. Nu weet ik wel beter dan mezelf.

  23. PAUL 3,24

   Nou begrijp ik goed dat jij het beste voor je gezondheid eet, maar er zit toch ook nog een culinaire kant aan het leven, het is toch niet voor de ganzen gebrouwen.
   Ik drink uitsluitend Jack Daniels Saure masse 12 jaar oude whisky, je kunt ook je whisky, smakelijker maken met het vocht uit je zoet zure, zure bommen pot.
   Of is het voor jou allemaal tabou, nou in dat geval sorry!

  24. Ja PAUL, wat is wijsheid, en wat je zelf betreft, van waar uit neem je je besluiten, en je loopt toch altijd op twee en misschien wel weet ik hoeveel benen.

   Ja om je zelf steeds op nieuw te motiveren is al niet gemakkelijk als alles een beetje normaal functioneerd, laat staan bij mall function, nou courage !

  25. Verandering klinkt als een pot los gebroken augurken. Veel dingen zijn eigenlijk maar tijdelijk van aard. Whiskey drinken deed ik vroeger ook wel met een bepaalde regelmaat, een glaasje voor de gezelligheid met vrienden en of te gebruiken in verschillende grechten ter creatie.
   Maar de laatste tijd blijft de drank zelfs ook weg in het beknopte budget. Het verdunt het bloed wat bij mij de bloeddruk vehoogt. Want me nieren die de bloeddruk regelen, functioneren dus nog maar voor 10%. Dan kan je dan dus beter maar achterwegen laten voorlopig.
   Als alles mee zit hebben we dit jaar weer Schnapps uit eigen Teelt van de rode druivenstruik die weer helemaal boordevol zit. Marcel W(eet) zelfs de weg weer te vinden naar mijn eigen brouwselrijtje…
   zal er zelfs echter weinig van willen proeven. Bekaaid van het leven te genieten moet ook kunnen Jenne, niet alles hoeft om zure bommen geld te draaien er zijn ook nog anderen dingen die men kan uitdiepen en ordergaan tot in het hoogste genot. Ziek zijn doe ik me hele leven eigenlijk al en ach het went zullen we maar zeggen… Ach alles went voor deze vent :mrgreen:

  26. PAUL 3,29, ja ik begrijp je volkomen, kan er soms kwaad en van uit mijn doen raken, als je ziet of hoord hoe mensen, eigenlijk min of meer in een moeilijke levens situatie die grenst aan non respect van het leven voor de mens terecht komt, ik weet niet of ik me hier duidelijk uitdruk.
   Je wordt onvrijwillig gedevalueerd in de kwaliteit van je leven, maar ja je zou geen mens zijn, als je je niet wist te plooien, en dan toch nog aan je trekken komt, heel goed en heel sterk, plus je hebt volkomen gelijk je kunt heel goed prima leven zonder alcohol.

  27. Hoi HA 3.19, Bio of niet bio is persoonlijk denk ik. Echter mijn buik gaat enorm protesteren als ik geen bio citroen gebruik. Nou ja, ik haal het altijd bij 1 winkel. Heb ook wel eens de bio-citroenen van de supermarkt geprobeerd, maar dat was ook geen succes. Ook gelijk last van krampen.
   Maar goed, het is wel duur idd in bio winkels, echter veel heb je niet nodig als je gezond en bewust eet. (wel heel moeilijk met al die verleidingen, dus zo lang het kan geniet ik ook van de lekkernijen waarvan ik weet dat het een impact op mijn lichaam heeft) maar de citroenen neutraliseren het. Heel krachtig spul. Werkt reinigend en verjongend en geeft enorm veel energie.

   @Paul, idd ik gebruik ook zoveel mogelijk van de schil, vooral het wit is ook zo voedzaam. Echter ik heb het heel lang ongezeefd gedronken, maar de harde stukjes gingen wat irriteren in de keel. Dus zeef ik het, en werkt nog steeds heel goed.
   Idd HA als je de verkeerde citroenen hebt, smaken ze bitter. De smaak moet neutraal en fruitig zijn. Soms wordt de smaak ook bitter als je het langer laat staan na het klaarmaken. De lekkerste smaken echt fruitig. Maar is niet altijd goed aan te komen helaas.

   Tja HA je kunt er alles wel ingooien. Echter mijn ervaring is hoe minder hoe beter. Houtstnippers 😉 tja smaken verschillen 😉
   Leuk al die ervaringen hier mbt voeding en natuur. Natuur en gezondheid is gewoon puur genieten vind ik.

   @Paul, idd caynneper en knoflook. Ook kurkuma en gember zijn superfoods. Als je op gewicht moet komen of aansterken, dan is hennepzaad ook erg goed. Vult goed, heel voedzaam.

   Gewerveld water?? Nog niet van gehoord, zal ik zo wel even googlen 
   Klinkt goed die groenteburgers, ik krijg er honger van!
   @Jenne, logisch eigenlijk die gekte als het gezond, voedzaam en gratis is.

   @Paul, bedoel je een behandeling die te duur is?

   Los van het lichamelijke, denk ik dat we allen niet zo veel verschillen van elkaar in essentie. Ik weet niet of ik hiermee overbreng wat ik bedoel. Ik zie zoveel overeenkomsten in hetgeen we nastreven.
   Love you all. Veel liefs!

  28. Lieve Paul, Ik wil je iets moois sturen, gewoon omdat ik dat wil. Je zegt dat het allemaal wel eens anders zou kunnen lopen met moeder aarde door die komeet (ISON). Daar heb ik dit leuke filmpje (liedje) voor uitgekozen.
   http://youtu.be/5si7w3uS9tU
   Je schreef in 3.26 dat het allemaal je eigen schuld is? omdat je dom bent geweest? Dat kan toch nooit de bedoeling zijn geweest. Maar als je er dan toch lering uit hebt getrokken dan is het goed. Keb stiekum een kaartje voor je getrokken , zie daar nou zeg….
   http://www.dewegvanhethart.com/kaartleggen/kaart11.html
   Je bent, ondanks dat je zelf zegt dat je dom bent geweest, een kanjer! Liefs en een hartegroet van Odette

  29. @ Odette

   You flattered my right in my soul….
   Even een traanbtje weg pinken want ik merk ee oud stukje op wat ik vergeten was, maaar inderdaad het is er nog het zit in miuj wat ik verstopt heb in deze harde wereld. Een mooi nummer waar ik een paar keer achter elkaar naar geluisterd heb en ook het getrokken kaartje past precies als een deksel op mijn beschuitbus. Leuk als iemand precies op maat langszij kan komen en je iets simpels kan overhandigen.
   Ja ik de boodschap erin begrepen en wil je graag bedanken met dit stukje muziek:
   http://www.youtube.com/watch?v=62kir745DKU

   Je bent een pracht mens en het voelt safe aan.

  30. @ Sun

   Groenten burger is heel makkelijk te maken, afhankelijk hoeveel je er maken wilt en met welke groenetn erin, de laatste was met rauwe andijvie.

   -2 eieren
   -1 kopje gluten vrij meel
   -1 ui fijn gesnipperd
   -1 Prei in kleine stukjes
   -1 beschuit
   -1 scheut olijf olie extravierge
   – beetje geelwortel > Kurkuma
   -1 pond rauwe andijvie
   -Zout & peper naar behoefte

   Alles met deeghaken goed mixen in een kom en met 2 lepel een soort bal maken en die in een koekenpan doen met olijf olie en die zachtjes aan bakken en dan plat drukken. Na een paar minuten draai je ze om en bak je de andere kant. Ipv rauwe andijviue kan je ook een andere groente gebruiken en of bv wilde brandnetel toppen. Moet zeggen het is erg simpel maar wel erg lekker als je er ook voor zorgt dat alles dan ook van biologische afkomst is. Eet smakelijk ook voor andere smulbekkies…

  31. Dr. Terry Wahls <3
   Hierbij een filmpje van een arts die haarzelf heeft genezen van MS zonder medicatie met de juiste voeding.
   Het is schokkend waar we allen zijn. Gelukkig niet allemaal. Ik heb zelf voeding gestudeerd en vind de studie ook erg teleurstellend achteraf als ik nu sinds een aantal jaren zie, dat de meest belangrijkste dingen en essentiële zaken nooit aan bod zijn gekomen. Deze arts trekt een soortgelijke conclusie wat betreft hetgeen we leren tijdens studie/ opleidingen.
   Het is triest gesteld met onze opleidingen. Godzijdank is er internet en kunnen we allen dagelijks blijven leren en onszelf verder ontplooien.
   Wat betreft de mitochondriën, daar heb ik veel over gelezen en daar zit voor mij veel waarheid in.
   Zoals ook in dit filmpje te zien is, komt het altijd terug op de basics en het allerbelangrijkste: Voeding!!

   http://www.undergroundhealth.com/dr-terry-wahls-cured-herself-of-multiple-sclerosis/

   Liefhebben, delen en dankbaarheid.

  32. Lieve Paul, bedankt voor het mooie lied ik heb genoten, net als van Samsara! Ik ben blij dat ik met zoiets simpels je dag goed maakte.
   Het is een kwestie van wat verder invoelen dan de oppervlakte die je kan zien (lezen). Je bent een oude tijdgenoot (landgenoot, energiegenoot) van mij. Blijft altijd 🙂

 3. Hoi Dick, het is echt niet om aan te zien.
  Soms is het nodig en helpt het om de boel even lekker los te schudden.
  http://io9.com/5947112/watch-32-discordant-metronomes-achieve-synchrony-in-a-matter-of-minutes

  Echter ik vraag me toch af waar de Dick van 2 maanden geleden is gebleven. Was jij dat? Of was het alleen copy en past, mooie teksten van anderen plakken? Kom op Dick, kijk eens naar binnen en vraag je jezelf eens af waarvoor deze zelfdestructie nodig is?

  Overigens; opmerking was bedoeld voor elders, maar daar kan niets meer bij.

  Allen veel liefs!

  1. Hey Sun, fijn dat je bezorgd om me bent. Dat is echt een daad van hogere liefde. Ik heb alleen een vraagje aan je, omdat ik iets niet begrijp. Je vermoed dat ik bezig ben met zelf-destructie. Zelf heb ik het gevoel dat ik dichter en krachtiger bij mijzelf sta dan ooit. Kun jij mij duidelijk maken hoe j dat bedoelt met zelf-destructei? Misschien helpt het me om nog verder te groeien.

   Jij ook heel veel liefs!

  2. Beste Dick, niemand kan je het uitleggen. Je zult het zelf moeten ondervinden door naar binnen te kijken. Daarnaast, hou je ogen open voor hetgeen wat naar je toekomt, de boodschappen die jou proberen te bereiken.

   Veel liefs.

  3. Mooi gezegd Sun. Mijn ervaring is dat ‘het deurtje naar binnen opengaat’.. We hebben als mensen de neiging, zie ik sinds ik het heb meegemaakt, om maar naar ‘buiten’ te duwen, om het deurtje open te krijgen. Het is ieders taak om dit proces IN jezelf te tackelen..
   Beeldspraak die heel voorzichting onder woorden brengt wat ik heb ervaren op dit gebied. Al weer teveel woorden..

  4. Sun 4.1, mooi gezegd, de innerlijk weg houdt in dat we langzamerhand die ui afpellen en dan terugkomen bij de Kern…. ons Ware Zelf

   Zelf-destructie is wanneer je blijft hangen in het naar buiten gericht zijn…….. dan blijf je hangen in Oordelen en Veroordelen

   Op het moment dat we ons naar Binnen richten, willen we graag vanuit transparantie en integriteit met elkaar Delen…… dan wil je Elkaar versterken….. dat geeft heel veel positieve energie.

  5. Hallo lieve Sun,
   Ik ben ook erg geschrokken van alle reacties (was heel vroeg wakker)
   We schijnen vergeten te zijn hier op WTK waarvoor we strijden en delen, het is van alle tijden, weet u nog?
   Misschien een beetje oubollig maar nog zo waar….
   http://youtu.be/a3Eg8F3rap4
   Hartegroet van Odette

  6. Mooi Sun, je kunt nog zoveel vanuit je Hoofd bedenken, maar als je het niet vanuit je Hart ervaart, blijft het Want to Know (Knowledge of the Brain)) i.p.v. Want to Feel/Love (Wisdom of the Heart) 😉

  7. In hemelsnaam Dick.. hou eens OOOPPP.. idd ssssttt..
   Nog maar eens: niet oordelen, veroordelen noch vooroordelen..
   Knowing by heart.. -> Weten..!!
   Want To Know by Heart.. OK?

  8. Sun & odette en anderen . Dit is het enige en laatste comment dat ik hier aan wijd . Ik heb geen intentie om negativiteit te voeden en ben Guido ook dankbaar dat hij zijn gouden gum met volle teugen , zonder discriminatie gebruikt .
   Het preciese hoe wat en waarom weet ik niet , maar enkele lieden op wtk schijnen mij een heerlijk object te vinden om te bashen , Cozmic moet eronder , meerdere malen heb ik al de handdoek willen gooien maar om diverse redenen deed ik dat niet . Ik weet dat ik geen engel ben en ook mijn fouten heb , ik heb me ook voorgenomen om niet meer te schelden ( ik schrijf hoe ik denk , dat kan weleens bot overkomen )
   Ik laat me echter niet meer afslachten en dat heb ik Guido ook duidelijk gemaakt , ik kom voor mezelf op , zelden of nooit zie je mij iemand met lage aanvallen te lijf zien gaan . Bepaalde lieden kunnen echter niet tegen gezonde kritiek en gaan dan onder de gordel stoten , in dat kielzog komt een horde ramptoeristen die dan ook hun gram willen halen .
   Eerlijk gezegd is dat voor mij : kom maar op ! Zwakte van mij is dat ik ze tevens de tering scheld , cognitieve lezers zien slechts dat aspect en veroordelen mij er op . Boeiend 😉
   Puntje bij paaltje komt het er op neer dat velen op dit forum een interactieve geschiedenis hebben , waaruit zowel goede als minder goede ervaringen zijn opgedaan . Een enkeling die vindt dat zijn/haar ervaring minder positief was en dat niet om heeft kunnen zetten blijft dat verhaal tot in den treuren herhalen . Realy not my cup of tea .
   Zelfs als ik uithaal is dat niet eens in full power , ik ga niet zo laag als sommige wannabe dominees do .
   Wie oren heeft hore . lees tussen de regels door en vul het zelf in .
   Ik stap over op Cozmic 2.0 , bewust , integer , relativerend , prikkelend , openminded , etc ( de 2.0 versie houdt in dat ik niet meer mensen bij hun geslachtsdelen benoem )
   Toedeledokie

  9. Ja cozmic, het leven is een spel, drama of een soap. Ieder zijn weg of pad. Ik ben geen soap kijkster maar vond dit wel toepasselijk naar de omstandigheden.
   http://youtu.be/JRCA2Jc3p6g
   Enne, take it Easy…. looks so much better 🙂 Hartegroet Odette

  10. Hoi Cozmic,
   Ik weet het. Veel meer ga ik er ook niet over schrijven. Elke dag nieuwe kansen voor iedereen. Een ieder heeft zijn eigen waarheid en perceptie. Jouw kwaadheid en reacties waren in mijn ogen gefundeerd (actie/ reactie).

   Veel liefs!

  11. Waar geveugelde woorden niet willen werken werkt wel de gumkunde het gebaar van het moduratorschsp die voort bestaan blijft. Gelukkig maar wat er zijn geen handgebaren of toe gevoegde tekeningtjes mogelijk. Maar Coz je hebt gelijk dit gebeuren vind sltijd overal plaats en zal altijd blijvrn gebeuren. De ene heeft het nog niet afgeleerd of de volgende maakt exact dezelfde fout. Daarom blij dat ook Sun & Odette hier zijngekomen voor meer evenwicht, worden we weer enigzins normaal op attitude level.

  12. Coz, te bedenken, wat ‘ons’ is aangedaan door DD.
   Komt wel goed, ik lees je graag…ennuh niet meer schelden, hé 😉

   Ik blijf het positieve in een mens zien, ook willen anderen het niet zien!!

  13. COZMIC 4,10

   Heel goed wat je doet, een stap terug en afstand nemen van je geestelijke bouwwerk, dan zie je de onvolkomenheden.

   Ik moet dat steeds meer doen, om toch nog steeds geintereseerd te blijven, de mensheid is een drama, dat arme Barcelona, dat hele grote stadion zit barstens vol pseudo armen, een nieuw computer speeltje leverd de eerste dag 800 millioen op.

   Ik begrijp je frustratie, ten minste dat denk ik, we zijn compleet machteloos, maar een schrale troost, je bent nooit alleen.

   Ik wens je courage, en levens lust beste COZMIC, en als je wilt een grote dikke HUGG !

  14. en ik hou nog steeds van jou ook hoor Cozmic dusz maak je daar maar niet ongerust over, en Anna ook weet ik zeker dusz wat wil je nog meer… en Dick zelfs ook denk ik ergens wel… en Guido toch wel, en Sun en Odette en Paul sowiesooo…

  15. @cozmic 4.10 e.a.: beste cozmic, dit is een van de redenen dat ik hier niet zo veel op WTK meer ben. Wanttoknow heeft heel veel te bieden voor mensen die van goede wille zijn en willen open bloeien; helaas! In het verleden heb ik vele mooie momenten mogen meemaken hier toen het nog redelijk “zuiver” was. Het heeft me veel pijn gedaan om mee te maken hoe sommigen menen anderen te moeten afbranden en dat telkens en telkens weer. Alsof iedere keer weer hetzelfde panorama zich afspeelt in die personen, niet in de gaten hebbende dat er al weer een en ander veranderd is bij die en genen. Ik heb jou leren kennen als een heel integer mens met een eigen kleur. Een diamant die nog wat ongeslepen kanten heeft. Ik waardeer je zeer. Je bent open en eerlijk, geeft jezelf bloot: een buiging voor jou. Ik weet zeker dat er meer hier zich echt verbonden voelen met jou (een aantal houden zich misschien wel wijselijk, op de vlakte) en dat weet jij ook, gelukkig maar, het zou er anders wel heel erg somber uitzien. Cozmic, iedere “gek” heeft zijn gebrek, ik dus ook en alle anderen dus ook. Mijn persoontje ervaart jou in ieder geval als verfrissend. Wanneer gaat men nou toch eens in zichzelf wil blikken, dan is er genoeg te sleutelen en richt men zich niet op een ander om op in te hakken. Waar is de wijsheid? Iedereen alle goeds gewenst.

  16. De wijsheid Willie, is in mijn ogen een ongeslepen diamant en laat zich pas zien als hardheid, vuil en dofheid zijn verdwenen.. ‘Afgeslepen’..! Het vergt het uiterste van mensen om elkaar in de waarde te laten en kennelijk komen we op deze manier allemaal spiegels tegen. Op deze ‘wijze’ kan ik misschien beter schrijven..
   Wat ik leer is om telkens bij mezelf te blijven, zonder daarbij mijn boosheid niet uit het oog te verliezen in processen die zich ook hier op de site afspelen. De boosheid mag er zijn, maar de manifestatie ervan is geen creatief proces dat me blij maakt. Integendeel vaak!
   Het zij zo, mensen zijn vrij om zichzelf te manifesteren hoe ze dat willen. Met hun verborgen angsten, gebrekkige uitdrukkingsvaardigheden, etc. etc. ‘Anderen’ zijn vrij daarop te reageren zoals zij dat believen. Ook weer met hún angsten, enz. Dat kán een mooi proces zijn, maar dat is nou precies het subjectieve van het geheel.. Wat is mooi..? 😉

  17. We komen inderdaad alsmaar spiegels tegen, maar willen we er in kijken en er lering uittrekken? Inderdaad is het zoals jij zegt over die ruwe diamant; als die geslepen is zien wij elkaar in volle glorie en is de WIJSHEID/LIEFDE daar. Het juiste doen en het juiste niet doen, daar komt het op aan. Eigenlijk is er veel te zeggen en gelijktijdig voel ik dat het het beste is, voor mij althans, te zwijgen. Hij die zonder zonde is etc. etc. We zijn allemaal met hetzelfde sop (vuil, bagger die inmiddels versteend is etc.) overgoten. Nu ja, veel succes Guido met de koters 😉

  18. @Cozmic: Fijn om deze kant van je te zien, deze waardeer ik zeker. Moet toegeven dat als ik iemand tegen zou komen in het echt en diegene zou dezelfde woorden en manier van communiceren gebruiken zoals laatst in de nacht, ik er liever bij uit de buurt wil blijven. De laatste tijd zag ik het elke keer op de frontpage staan..
   En mensen in hun waarde laten…wordt ook niet echt gedaan vanaf de andere kant.

  19. ruwe bolsters met blanke pitten bestaan nog Lisz, Cozzie 2.0 is in staat om zonder opgezwollen geslachtsdelen en andere middeleeuwse ziekten te praten weet ik zeker, en toch krijgen we dan weer vlot heimwee naar Cozz 1.0 Lisz, weet ik zeker, het zijn niet de vuilbekkers die het vuilst zijn want bij zullie komt het vuil er regelmatig uit, anderen zijn verraderlijker saniteits ophopers en daarmee een Vulkaan van gloeiende zwavel dampen die te lang opgehoopt hebben gezeten gewezen geworden (duits drents?) ik kom je wel een keer live opzoeken Monika met of zonder mijn harem, liefst met, maar zonder durf ik ook wel tegenwoordig, maar met zou kicken gaaf gezellie zijn, sjeik Hyper met zń 7 Schonen, het zou wat wezen, doe je alvast je Arabische buikdans kloffie aan Moon? aansluiten in de polen-mayonaise punaise malaise feestje en Imke ook, maar die mag niet van haar vriend jammer.. de meer meiden de meer vreugd en dan doe ik wel of ik meisje ben, feministen onder elkaar en zooh, Cozzie is onze George Carlin..

   George Carlin on Soft Language
   http://www.youtube.com/watch?v=h67k9eEw9AY

   kom op we gaan stuiteren en dansen whoei haaaaaaaaaaaaah; Guido doet mee;

   Put Your Hands Up For Detroit – Fedde Le Grand
   http://www.youtube.com/watch?v=HYPqA4slnbQ

  20. Oke schattebouten , deze posting was niet bedoeld om de aandacht op mezelf te richten . Hetgeen gewist is was ook volledig zonder scheldwoorden by the way . Wellicht vond Guido het off topic , maar het was gericht op een heerschap dat zich als een verbitterde stalker gedroeg , nevermind .
   Kern van mijn boodschap was en is dat ik mensen oproep om goed INVOELEND te lezen , dat degene die van zich afslaat niet altijd de bullebak is .
   Waarom sommige lieden inhoudelijk niets te melden hebben en enkel op een ander af willen geven , zegt genoeg over hun . Eigenlijk heb ik geen boodschap aan dat gepeupel , soms triggerd het mij en dan ga ik los . Is dus ook nog een onderdeel van mij . Let it be , let it go .
   Jullie hartverwarmende reacties deden me stiekum wel goed , ook al probeer ik in mijn eigen midden te blijven , zoiets komt wel binnen .
   Ik weet wie mijn vrienden zijn ,die hebben zich door de tijd bewezen , en het kunnen er alleen maar meer worden .
   Nogmaals dit ging niet over mij maar over de algehele mentaliteit , leer goed te lezen voor je een oordeel velt , als je denkt een oordeel te hebben , kijk dan goed in de spiegel en zie wie je veroordeelt .
   Als je 1 vinger naar een ander uitsteekt , wijzen er 3 naar jezelf .
   Wat mij betreft is dit straatje gesloten tenzij je er iets aan toe te voegen hebt .
   Thanks all of you

  21. heeeey zie ik nu pas Cozz, in het bovenstaande Twin Star artikel van Manuela staat het Drama van de afgelopen tijd al precies beschreven, hoe is het mogelijk;

   Quote: “De haas in de afbeelding staat op een heuveltje en er wordt vanuit de bosjes een geweer op hem gericht. Dit is de vermoorde onschuld. Naïef of misschien wel zichzelf op een voetstuk zettend als zijnde alleen maar lief en onschuldig. Het kwaad wordt dan naar buiten geprojecteerd en trekt een jager aan. De aanwezigheid van de ster laat zien dat de oplossing in geen van beide voorgaande situaties ligt; niet in het spelen met macht en niet in de vermoorde onschuld. Dat blijft afgescheidenheid, eenheid vanuit polariteiten. ”

   en verder zag ik nog een man die een schorpioen bij zń staart vast houdt, ook wel treffend, omdat er meerdere dubbele schorpioenen onder de vaste Wtk poster zijn!!

  22. Wellicht passende synchronisiteit Hyper . Daarentegen identificeer ik me niet met de haas noch de jager , ik creëer mijn eigen realiteit en ga confrontaties aan die ik aan wil gaan omdat ze iets in mijn innerlijke wereld weerspiegelen . Daar zit geen jager of haas in , dat zijn beide .
   Ik weet donders goed wanneer ik getrggerd word en daarna is het uirvinden waarom zodat ik een zwart/wit plaatje kan omzetten in kleuren .

  23. Mispoes Hyper, ik ben een ras echte weegschaal die je gewoon weer in balans weet te trekken. Je kan hoog en laag springen, negatief of positief wezen, maakt me dus ook niet uit zolang je niet met je zelf in het reine bent ben je dat ook niet met ons aller. De ellende begint eerst bij je zelf en dan pas moet je bij de ander wezen. Wordt toch eens tijd dat je een echte rake mep uitdeeld, het is zo voorspelbaar steeds. In iedergeval ben ik nog steeds gek op je, want ik vergeef je keer op keer…

  24. De Haas

   Van hazen wordt verteld dat ze sterk aan elkaar zijn gehecht; wanneer er een door honden
   wordt vervolgd en uitgeput raakt, springt een andere, nog frisse haas op zijn spoor, zijn leven
   wagend: een beeld dat een verwijzing inhoudt naar de opofferende liefde. Het zijn geen
   vleeseters. Ze hebben fijngevoelige zintuigen en volgens Plutarchus zagen de Egyptenaren
   de Haas daarom voor iets goddelijks aan. Hun snelheid van reageren en hun wakker zijn
   herinneren aan geestelijke werkzaamheid, evenals het recht overeind kunnen zitten.” 1

   Lepus, de Haas, werd het symbool voor de werkzaamheid van het ‘Ik’, het hogere Zelf van
   de mens, dat niet zelfzuchtig is, niemand schaadt, zich voor zijn broeder inzet en op aarde
   geen tehuis heeft. De haas heeft geen hol. Zoals het lagere ik met de aanschouwelijke
   wereld is verbonden, zo is het hogere Ik met de geestelijke wereld in verbinding. Onder al
   de wezensdelen van de mens werkt juist het Ik in de knagende zelfkennis.

   Tekst uit:
   http://www.stichtingopenveldwerk.nl/pdf/A%20.Expressiemogelijkheid%20van%20getallen/A039-071.%20Hfst%20III%20%20%20%20%20%20%20%20(De%20getallen%2017%20en%2019).pdf

 4. Als je tussen de regels doorleest van bijvoorbeeld The Vetran To Day,
  zit er wel degelijk een burger oorlog aan te komen, in de Verenigde Staten, op nieuw een Joods-Americaanse dame voor gedragen voor de FED, als of er geen origenal Americans excist.
  Her rommeld aan alle kanten, als de vlam in de pan slaat is het zo ver.

  1. Jenne, mooi om te lezen. Ik zie het helemaal voor me 🙂
   Heb ook zo soort verhalen mee gemaakt en nog andere, maar is allemaal offtopic 😀

  2. Hier in Nederland begint het al te rommelen met de minima, werkenloze en de chronisch zieken die volgende jaar flink gepakt gaan worden. Terugvallen in koopkracht met 3.5% is geen lolletje zeker als alle prijzen verder ook nog eens naar boven schieten, zal de vlam in de pan wel gaan aanwaaien. Rutte zelf knoop ik op in de hoogste boom als het moet. Stink Vent… Hou niet van leugenaars…

  1. nou moe nou jah MOnika nu slaat ie ineens wel aan, dezelfde clip, Tool, gek, misschien dat ik nu in Verbinding ben, voel het Nu Wel, nou jah zeg, kennelijk kan ik afstemmen, net of het een ander nummer isz, ligt dusz aan mij.. jemug, komt misschien omdat Anna klassiek geschoold is qua muziek en veel hardcore metaal niet kan verdragen, en dat als ik met Anna kwebbel dat ik dan anders afgestemd raak, nu vind ik Tool Gaafffff !!!

  2. Aah Hyper ben je nou Tool fan? 😀
   Ik vond het mooi omdat de tekst en de beelden erbij zo space zijn. Van het heelal naar het druppeltje en naar het dna…
   Tool heeft aparte teksten en heel goede muzikanten. Wel dropped D. Dat maakt het zwaar. Het ritme gaat op 3,5,7, dus niet op 4, en dat is moeilijk. Het is zeker geen gezellige (in die zin van lekker op de achtergrond) muziek. Meer voor het ‘eigen wereldje’…

   Dit is nog mooier, zal Anna ook wel mooi vinden http://www.youtube.com/watch?v=Gv94m_S3QDo
   Glenn Gould speelt Goldberg variations/Bach, hij neuriet mee en dat is te horen, dat maakt dit stukje zo bijzonder.

  1. Sun bedoelt gewoon denk ik, dat hij het een vreselijke foto vindt.. Wereld van verschil naar mijn mening. Over energie gesproken.. Onzorgvuldigheid ten voeten uit, in dat perspectief zeker, naar mijn idee..

  2. Coz 7.3
   Ik proef de thee en voel de haren van de jaks. Ik voel de ijle lucht en het verlangen daar weer te zijn . Ik voel ook het verdriet en de wanhoop van de ouderen omdat de veranderingen ook daar plaats hebben .Ik versta alleen de taal niet meer ……. ik versta de taal niet meer.

  3. Als Coz een mooie Boedistische docu hier kan los laten wil ik er ook eentje toevoegen. Het is er eentje die diep mijn ziel heeft geraakt en mij in een persoonlijke veroering plaatst van sjeeh daar had ik dus ook een leven kunnen hebben. Verbluffende beelmateriaal in meditatieve gedachte. Het verovert mijn hart met een zeer diepe wens dat ik ooggetuige mag zijn in dit spektakel van beelde kunst aan mijn bewust zijn en mijn visie van aanwezig te mogen zijn in de essentie op deze planeet.

   Geniet zelf ook maar eens: Samsara Fuul HD movie:
   http://www.youtube.com/watch?v=icIv7nJqjuQ

 5. Wat voeden we op wtk? Als je eens goed kijkt op de homepage. Wat is er voornamelijk zichtbaar?

  “Whether personal relationships, social connections, or even the global community – we are all connected through a field of electromagnetic energy. Increasing individual awareness of what we bring to this field environment could be the key to creating a sustainable future, a future that we can be proud to have helped create.”

  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QdneZ4fIIHE

 6. Hallo daar in het hoge noorden !

  Pracht week end gehad, Zondag ons Paëlla feest was een succes, mooi weer heerlijk gesmuld, mooie tappas, lekkere wijntjes, en vooral leuke aardige mensen, onverwachts een paar hele mooie Congolese dames er bij, mijn vrouw was in de wolken, die houdt van mensen, lekker kwebbelen, lachen, hier en daar een kusje en een streeltje, ja het was goed!

  Ik wilde dit even delen, groet Jenne

  1. Er was een hele grote tegenstrijdigheid, twee mensen van Algerijnse afkomst die we toch niet helemaal links wilden laten liggen, speciaal halal eten en zo, zij waren erg storend door hun opstelling tegen onze Congolese meisjes/vrouwen, die het wel echt hadden gemaakt, beide psychothérapeute, en ze waren bijzonder mooi boven dien, verder schilderes, film regiseur, beeldhoudster, mijn vriend Jaques de pottenbakker/humanist, Pancho de architect en vrienden, de vrouwen kwamen hun opwachting maken met prachtige boeketten uit Eigen tuin, mannen flesje wijn, wij mijn familie waren heel er blij, met al die warme gevoelens, gauw weer iets bedenken voor een ander feest!

  2. Wat is je eigen rol Jenne? Verhalen verteller of een notulist die weet hoe de dingen fraai te verpakken in een heerlijk stukje nuance van gevleugelde teksten. Mis enkel nog de geur…
   In iedergeval je geniet weer met volle teugen van het leven… 😉

  3. ja de geur PAUL, nou elke vrouw heeft haar geur, vaak een heerlijke parfum, met een snuifje van hen zelf.
   Vroeger had ik het grootste woord, en probeerde alle vrouwen te charmeren, nog wel heel soms, maar ik observeer, en geef ze goede tips en vooral ben aardig voor ze, ik hou van mensen, maar in het bijzonder vrouwen, het zijn zulke mooie en gecompliseerde schepsels,
   dat nu, ik ze soms nog heel moeilijk kan begrijpen.
   Maar ik bedenk nu, dat je misschien de geur van het geheel wilt horen, paëlla vis kip inktvis garnalen mosselen verschillend schelp diertjes chorizo worst droge ham poivron uien doux kruiden knoflook, de wijnen heel verschillend, maar onze tuin, ja één en al geurtjes,
   ja je hebt gelijk geur is een heel belangrijk deel van ons bezig zijn, heel opwekkend, en vooral verleidelijk, hè Paul jij begrijpt wel wat ik bedoel.

  4. Ja Jenne de geur van het eten speelt altijd parten, dat is meer equise tot diep in de neus te ervaren. Niet te versmaden met kant en klaar fabrieks voedsel of Hollandse Tampas lokaal bereid. Nee je moet voor sommige indringende geuren altijd in het land van oorsprong komen om het persoonlijk te ervaren. Diepgang moet het woord trotserend en ondersteunen als indrukwekkende smaakmaker in het land van geneugten en heerlijkheden. Jij zit er gelukkig midden in om daar heerlijk van te genieten. Wil wel even ruilen met je, alleen heb ik nogal last van non Par le vous Francais accent.

  5. Beste PAUL, je kunt soms in hele leuke mooie fantastische omstandigheden omringd door hele symphatieke vrouwen en mannen, je vreselijk ongelukkig voelen, waarom, zijn de juiste mensen niet aanwezig, is de verwachte respons niet gegeven, heb je het gevoel van onbegrip, ben je ondanks al je ingebeelde liefde ontvangen, toch op zoek naar die echte liefde, of ben je zelf niet genoeg je zelf, heb je een ietsje te veel gelogen en bang om ontmaskerd te worden, er is natuurlijk altijd van alles mogelijk, of is het misschien alleen maar ingebeeld, ach je kunt overkomen als een grote flamboyante geslaagde mijnheer, en toch lijden onder wat je kleine bange geestje je doet geloven, ja ik weet niet wat ik ben een verhalen verteller misschien, op zoek om zich zelf te vinden, of een kouwe notulen optekenende sterk in zich zelf gelovende psychopaat, helaas ik weet het niet PAUL, en genieten van, dat is wel heel moeilijk daar ben ik te gecompliseerd voor in mijn denken, en dat is eigenlijk alleen weggelegd voor de super egoïsten, waar ik wel warm van wordt is het delen, en dat kan natuurlijk van alles zijn, nee het echte gulzige genieten is voor mij niet weggelegd, daar ben ik van binnen nog steeds een calvinistje voor, alles mondjes maat.
   Groet Jenne

  6. Het klinkt veel bewogen als een woord in beeld gesproken Jenne. Het creeert een manifest in je zelf door het zorgvuldig te vertellen, door daarmee jezelf op een hoger level zet dan voorheen merk ik dat zelf al op. Zonder beeld en camera als ciniast weet je het zo te verpakken als in een goed geschreven Roman, een deeltje daaruit te formuleren als aanschouwende factor. Dat schept meer inhoud dan je het daarvoor kon verpakken. Je alleen zijn is verpakt in liefde is je schrijven van je vervlogen kennis en kunde, het verteld je inzichten en je verhaallijn op een goeie manier. Je weerlegt de intensiteit van het ontbrekende in je schrijven in volmaaktheid in. Ga zo door Jenne, Proef de kleur, de geur en de smaak essentie van je eigen verhaal, stuw het naar een hoger vlak en je krijgt meer bewondering van je al zijn.
   Nog even en we kunnen je denkbeeldig aanraken is het gevoel.

  7. @Jenne 9.6,
   Vind dit echt een hele mooie reactie!
   Dankjewel!
   Zo ervaar ik het een en ander ook.
   Je hebt het prachtig verwoord.
   Menselijkheid ten top!
   Dit geldt denk ik, weet ik zeker, voor ons allemaal…

 7. PAUL, vergeet, groen erwtjes, sperciboontje, gedroogde en veel verse vlees tomaten, het water wat wordt toegevoegd zit grof zeezout in laulierblad, en rijst met curry, en safraan.
  Dit is wel een hele luxe Catalaanse uitvoering.
  Soms maakt Jaques voor ons verse Sardines, een nacht in de olijf olie met kruiden, en dan een vuurtje van oude wijnstruiken, als het is uitgebrand gaan de Sardines 2a3 minuten in de hete as, oppassen op je vingers die eet je er echt bijna bij op

  1. Ik mis het vers gebakken brood, een pain of een stock voegt daar een ondertiteling aan toe. Maar natuurlijk ook de suisse van de een echte Franse kaas en een echte Catalaanse worst. En gerookte? verse sardines van een smeulend houtkool vuurtje geblust in knoflook olijf olie wordt te erg voor woorden. Tis dat ik een streng dieet heb anders had ik allang bonkend op je voordeur gebonsd voor een maagknorrende bedelronde maaltijd…

  2. PAUL,

   ja de al oude Baquette, maar kaas is een nagerecht en na paëlla wordt er Manchego catalaanse kaas geserveerd, met een France zoete rode wijn, lijkt op port 10 a 12 jaar jong, daarna het dessert zoet pruimen taart, appel taart met een glas zoete witte wijn.
   Nou ik neem hele kleine beetjes van alles dat wel, het gaat mij nu om de smaken, nou niet dat ik zo’n speciaal mannetje ben, maar ik wil niet dikker worden, eerder dunner.
   Ik ga op de détails in niet om voor jouw een tentalis kwelling wil op Voeren, maar per illusie geniet je toch mee.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.