Advertentie

Autisme: te voorkomen en te genezen..!!


Kijk dit zijn natuurlijk de essentiële staatjes die Coutinho en Osterhaus ons NOOIT laten zien..? W A A R O M?

x

x

Autisme: dan toch te voorkomen (en zelfs te genezen)?

2014 © WantToKnow.nl/.be (vertalingen, aanpassingen en toevoegingen)

Gebaseerd op het oorspronkelijke artikel van Rob Daneels (newsmonkey.be) / 2014 ©

 x

De afbeelding hieronder en hierboven lijken een verband te suggereren tussen vaccinatie en autisme. Dat kan natuurlijk niet, zo stellen veel overheden en wetenschappers ons steevast gerust. Dat van die link tussen vaccins en autisme, dat zijn ‘indianenverhalen’. Minder gemediatiseerde artsen en wetenschappers laten echter een stevig ander geluid horen. Ondersteund door heel wat onderzoek en sprekende feiten zoals een uitgelekt, intern rapport van vaccinfabrikant GSK. En natuurlijk: dat werpt meteen een heel ander licht op autisme: de aandoening is dan namelijk wél te voorkomen – en zoals je kunt lezen, zelfs te genezen..!

Eerst stond als titel ‘To Journalists on the Eve of Autism Awareness Month’ oven dit artikel, geïnspireerd door dit gelijknamige artikel. Want de kloof tussen wat ik en vele anderen uit wetenschappelijke hoek vernemen, en wat we doorgaans van overheden, artsen en media horen, is werkelijk enorm, voor mij is het écht verbijsterend. Daarom maak ik de hartenkreet van de auteur van dat artikel tot tot de mijne: “Journalisten, doe uw job!” Zodat wat achter de schermen blijkbaar welbekend is, ook bredere bekendheid en erkenning krijgt. Tot meerdere eer en glorie van ons aller gezondheid. Ik doe dat in dit artikel, in de hoop dat vele andere journalisten zullen volgen!

autisme1. Schrijnende cijfers: een ‘epidemie’ en een parallel

Deze afbeelding heeft betrekking op de VS. Ik weet niet of deze helemaal klopt, want als zelfs op de website van de CDC (Centers for Disease Control) cijfers worden genoemd, van 1 : 68 kinderen die vandaag een vorm van autisme zouden hebben, dan klopt dat staatje niet…

Een studie uit 2011 spreekt zelfs over 1 : 38 kinderen met autisme, opnieuw in de VS. Onderstaande tabel zit daar tussenin en houdt het op 1/50. De referentie van deze tabel is niet meteen terug te vinden, maar de cijfers komen wel grotendeels overeen met die van de CDC’s. Indrukwekkende, zo niet huiveringwekkende cijfers..!

De laatste 10 jaar dus meer dan een verdubbeling. Voor België liggen de cijfers rond de 1 : 100. Algemeen wordt aangenomen dat er drie tot vier keer meer jongens dan meisjes met autisme zijn, zodat de autismegraad bij jongens alléén ongeveer het dubbele bedraagt.

autisme tabelHet woord ‘schrijnend’ staat in relatie tot het leven met een kind met autisme, dat voor veel ouders behoorlijk zwaar is. Hoe mooi het ook is, als mensen deze dagen in de media aandacht vragen voor de sterke kanten van mensen met autisme, en hun individualiteit en verscheidenheid benadrukken – ‘duizend mensen met autisme zijn allemaal verschillend’- toch bloedt het hart als ik sommige pijnlijke situaties zie en erover lees.

Het meest raakt het mij als ouders een voorheen kerngezond, open en snel ontwikkelend kind, plots zien achteruitgaan en zijn taal- en sociale vaardigheden zien verliezen. Jawel, dat gebeurt vaak vlak na een vaccinatie, maar daarover dadelijk meer. Sommige bronnen achten een reële stijging van het aantal kinderen met autisme onbewezen, en schrijven de hogere cijfers toe aan een andere en/of betere diagnose.

Net als de auteurs van het genoemde artikel geloof ik daar niets van: dan zouden onderwijzers dat toch gezien hebben? Zagen zij pakweg 30 jaar geleden evenveel kinderen met autisme-achtige symptomen als vandaag dan? Nee toch? En is de diagnosticering de laatste 10 of 5 jaar (want ook in de allerjongste jaren is de toename enorm) zo spectaculair veranderd? Bij mijn weten niet..!

autisme catastropjheDokter Natasha Campbell-McBride
Of zoals dr. Natasha Campbell-McBride, neurologe, het in haar verder geciteerde GAPS-boek zegt: “Sommigen wijten de gestegen autismecijfers -vandaag in de UK 1 : 150- aan een betere diagnose. Maar dan zouden de Britse artsen van 15 jaar geleden naast het autisme van 1 kind op 150 gekeken moeten hebben..?! En waar zijn dan al die autistische kinderen naartoe? Dat zouden nu tieners met autisme moeten zijn, want autisme wordt verondersteld niet te verdwijnen. Maar die 1 : 150 tieners met autisme zijn er in de UK niet. Deze uitleg gelooft dus werkelijk niemand.”

Ook professor Luc Montagnier, Nobelprijswinnaar geneeskunde, noemt  in zijn voorwoord tot dit boek van dr. Campbell, de toename van autisme bij jonge kinderen ‘spectaculair en verontrustend’. Een andere sprekende afbeelding die een sterk verband tussen vaccinatie en autisme suggereert, zie je hiernaast.

Dan zijn er de cijfers voor Engeland die ook zulke parallelle stijging van autisme-aantallen en aantal vaccinaties laten zien: meteen na de invoering van het MBR (mazelen, bof, rodehond)-vaccin in 1988 steeg het aantal autismegevallen er van minder dan 1/2500 tot 1/800; verder tot 1/500 in 1990-1991 vlak na de invoering van de vervroegde DKT (difterie, kinkhoest, tetanus)-vaccinatie; tot 1/345 in 1993 na toevoeging van het Hib-vaccin in oktober 1992; en recent tot 1/64, na de verdere uitbreiding van het vaccinatieprogramma.

Deze cijfers maken volgens mij duidelijk dat autisme in geen geval een puur erfelijk bepaalde aandoening is. Genetische aandoeningen nemen niet zo snel in die mate toe. En dan zouden eeneiige tweelingsbroers of -zussen altijd beiden autisme hebben, wat niet het geval blijkt te zijn..! Of deze cijfers ook aantonen dat vaccins autisme veroorzaken: op zich nog niet. Het kan ook allemaal ’toeval’ zijn of met andere factoren te maken hebben. Maar als ik alles overweeg wat hier nog volgt, lijkt het mij zonder meer duidelijk dat vaccins hierin op z’n minst een zeer cruciale rol spelen. Op z’n minst!

2. Nauwelijks autisme waar & wanneer er géén vaccinatie is..!

Autisme werd formeel ontdekt in 1943 door de Amerikaanse (van oorsprong Oostenrijkse) kinderpsychiater Leo Kanner, en bijna gelijktijdig door de Oostenrijkse kinderarts Hans Asperger (Hier). Volgens sommigen was de aandoening eigenlijk al veel eerder beschreven, volgens anderen ontdekten deze heren echt iets nieuws.

Kanner zou gezegd hebben: “The condition differs markedly and uniquely from anything reported so far” (Neil Miller, Vaccine Safety Manual, p. 155). Interessant is het volgende: volgens Miller stelden Kanner en zijn tijdgenoten de aandoening aanvankelijk -in de VS van de jaren 1940- enkel in de gegoede middenklasse vast. En laat dat nou precies de groep zijn, die vanaf de late jaren 1930 met vaccineren was begonnen. Pas later, vanaf de jaren 1960, werd autisme er in alle sociale klassen vastgesteld – nadat ook vaccins zich over de hele bevolking verspreid hadden. Opnieuw een staaltje van sterk toeval..?

Even opmerkelijk: de Eisenstein Medical Centers in groot-Chicago werden in 1973 door dokter Mayer Eisenstein opgericht met de bedoeling een open, zo natuurlijk mogelijke medische verzorging te bieden aan de bevolking. Deze centra begeleiden veel thuisbevallingen en bieden patiënten -waaronder veel kersverse moeders- qua vaccinatie uitdrukkelijk de vrije keus, op basis van uitgebreide vaccinatie-informatie.

Het gevolg is dat hun patiënten heel weinig tot vaccinatie overgaan. En, toeval of niet: ze krijgen nauwelijks autisme!! Een reusachtig verschil met de gemiddelde 1 : 50 ! Je kunt dr. Eisenstein daarover horen in onderstaand filmpje. Blijkbaar komt ook astma en diabetes bij hun patiënten stukken minder voor dan gemiddeld – twee andere aandoeningen die vaak met vaccinaties in verband worden gebracht (waarover straks meer). Ook andere ziekenhuizen die verschillende medische benaderingen aanbieden, zien bijna nooit autisme voorkomen bij diegenen onder hun patiënten die niet gevaccineerd zijn. Hier het filmpje met dr. Eisenstein:

x

x

3. De vele getuigenissen van plotselinge regressie na vaccinatie

Heel wat ouders en artsen wereldwijd getuigen ervan: een gezond, prima ontwikkelend kind dat al loopt en praat, gaat kort na een inenting plots achteruit, kan vaak na korte tijd (bijna) niet meer praten en verliest zijn interesse in interactie met de omgeving. Of varianten daarop. Uiteindelijke diagnose: autisme. Dit stramien is te zien in onderstaande pakkende documentaire Shots in the Dark van Lina Moreco, waar ook over de wetenschappelijk zoektocht -en de obstakels daarbij- naar de verklaringen van dit effect van het vaccin gesproken wordt.

x

x

Heel interessant is natuurlijk ook het interview dat John Consemulder had met de erudiete huisarts Hans Moolenburgh, die meteen ook spreekt over mogelijkheden tot genezing. Jjawel, van autisme dus..!

x

4. Getuigenissen over volledig herstel van autisme

Zelf hoorde ik deze moedige Belgische moeder aan het woord, die haar zoon autistisch had zien worden na vaccinatie. Na een lange zoektocht slaagde zij er, met de hulp van het Autism Research Institute, in hem hier volledig van te laten herstellen. Ook de CEASE-methodiek waar dr. Moolenburgh mee werkt, de erfenis van vaccinatieschade-deskundige Tinus Smits, zorgt in bijna alle gevallen voor een wonderbaarlijk herstel. Zie HIER een eerder artikel op de site.

‘Het is verbazingwekkend om te zien hoe deze behandelmethode zoveel lijden van kinderen en hun ouders kan oplossen. Hopelijk tonen deze verhalen aan dat anderen deze methode ook succesvol kunnen toepassen.’

Tinus Smits (1946-2010)

5. Rechtbanken erkennen het verband vaccinatie-autisme

En ze leggen er schadevergoedingen voor op. In Italië gebeurde dat bijvoorbeeld in juni 2012, zoals dit artikel uit The Independent vertelt. (En HIER in het Nederlands op WantToKnow). En in de VS heb je het ‘Vaccine Injury Compensation Program’, bijgenaamd “vaccine court”, dat geen echte rechtbank is maar veeleer een administratieve procedure waarbij de overheid vaccinatieschade kan vergoeden als de patiënt een oorzakelijk verband tussen het vaccin en de schade kan aantonen.

Dit programma is in de jaren 1980 ingesteld om te vermijden nadat vaccinfabrikanten immuniteit hadden bewerkstelligt bij de Amerikaanse overheid voor vaccinatieschade..! Dreigend dat ze er de brui aan zouden geven wanneer ze aansprakelijk gesteld zouden kunnen worden en schadeclaims zouden krijgen. Daarom stelt de VS-overheid zich in hun plaats aansprakelijk voor alle vaccinatieschade…!

Het oorzakelijk verband wordt enkel erkend als de schade op een lijst met ‘mogelijke bijwerkingen van vaccinatie’ voorkomt. Hoewel bij autisme daar -voor zover bekend- niet op staat, zijn er tientallen gevallen waar dit ‘vaccine court’ toch vergoedingen heeft toegekend voor autisme-na-vaccinatie, zij het dan officieel op grond van andere vastgestelde symptomen: kijk in dit verband eens naar dit overzicht uit de Huffington Post van vorig jaar…!

Vaccination claim GandhiOok hier zijn de getuigenissen sprekend: “Meanwhile, parents, grandparents, friends and neighbors of both children testified they were developmentally normal, if not advanced for their age when they developed seizures, spiking fevers and other adverse reactions to their vaccines. According to these eyewitnesses, the children never fully recovered, and instead began losing vocabulary, eye contact and interest in others around them, all classic symptoms of regressive autism.“

of vertaald:
‘Ondertussen zijn ouders, grootouders, vrienden en buren van beide kinderen gehoord en hebben zij getuigd dat beide kinderen zich normaal ontwikkelden, zelfs nog vóór liepen in hun ontwikkeling, ten opzichte van andere leeftijdsgenootjes. Tot het moment dat ze allerlei aandoeningen kregen, koortsaanvallen en andere heftige reacties op de hen toegediende vaccinaties. Volgens deze getuigen, zijn de kinderen nooit volledig hersteld, integendeel: ze begonnen hun woordenschat te verliezen, oogcontact met hen werd schaars en hun interesse in mensen om hen heen verloren ze ook. Allemaal symptomen van regressief autisme .”

6. Zelfs vaccinfabrikant GSK erkent het verband met autisme..!

In een vertrouwelijk, maar uitgelekt rapport van eind 2011 citeert GlaxoSmithKline autisme als één van de gemelde ‘ongewenste effecten’ van hun veelgebruikte (en bij ons aan baby’s van twee maanden toegediende) zesvoudige vaccin Infanrix Hexa – naast, wil ik terloops opmerken, enkele tientallen sterfgevallen (!) voor dezelfde rapporteringsperiode 2009-2011. Zoals voor alle bijwerkingen van medicijnen, is de oorzakelijkheid van zo’n verband nooit strikt te bewijzen: sommige van die effecten kunnen aan toeval te wijten zijn, dus wel nà maar niet door de vaccinatie plaatsgevonden hebben – maar natuurlijk niet alle. Zoals uit studies is gebleken (zie verder), treedt autisme opvallend vaak in de eerste dagen na toediening van een (MBR-)vaccin op, zodat een oorzakelijk verband statistisch wel erg waarschijnlijk wordt. En de dokters die in het GSK-rapport geciteerd worden en de bijwerkingen vaststellen, beschrijven die wel degelijk als het rechtstreekse gevolg van het vaccin.

Ook de bijsluiter van sommige vaccins vermeldt uitdrukkelijk autisme als gemelde bijwerking: Hier (pdf) weggestopt tussen andere mogelijke bijwerkingen, op pagina 11.

7. Dr. Wakefield langzaam maar zeker in ere hersteld..

horowitz vaccines safe effectiveAndrew Wakefield is de Britse arts en onderzoeker die in de jaren 1990 de klachten van een aantal ouders over het ontstaan van autisme na (meer bepaald MBR-)vaccinatie serieus nam en begon te onderzoeken. Vele artsen hadden sinds de invoering van het MBR-vaccin in Engeland in 1988 zulke gevallen gezien en dit vermoede verband aan de bevoegde Britse overheidsinstanties gemeld. Wakefield ontdekte dat kinderen met autisme systematisch ook darmproblemen hadden; hij vond in hun ontstoken lymfeklieren hetzelfde mazelenvirus terug dat in het MBR-vaccin (Bof, Mazelen en Rode Hond) gebruikt werd.

Hij publiceerde hierover in 1998 zijn beruchte artikel in The Lancet, waarin hij suggereerde dat het MBR-vaccin een rol zou kunnen spelen bij het ontstaan van zowel de vastgestelde, specifieke darmwandontsteking als de symptomen van autisme, en dat dit verder onderzocht moest worden. Dat werd hem echter niet toegestaan: hij had blijkbaar een taboe doorbroken en werd tegengewerkt.

Er werden studies gepubliceerd met als doel zijn bevindingen te ontkrachten; volgens mijn informatie speelde onder anderen mediamagnaat Murdoch, wiens zoon aan het hoofd van MBR-vaccin-fabrikant GSK stond, daarbij een rol, en was op z’n minst één van die studies door vaccinfabrikant Merck gesponsord. Wakefield kreeg een proces aan zijn been en verloor zijn job en zijn recht om in de UK de geneeskunde te beoefenen.

Een sfeerbeeld van heel dit gebeuren zie je ook in bovenstaande documentaire Shots in the Dark. Inmiddels lijken meer en meer collega-wetenschappers zijn bevindingen bij te treden, zoals uit de verder geciteerde studies blijkt. Niettemin wordt in medische middens en op websites allerhande Wakefield nog altijd afgeschilderd als ‘een charlatan, wiens schuld het is dat sommige kinderen vandaag nog aan mazelen sterven omdat ze niet ingeënt zijn’. Inhoudelijk klopt daar niets van, maar reputatieschade blijft blijkbaar lang hangen, en vermoedelijk spelen hier ook allerlei belangen mee (zie puntje 10).

 

wikipedia wakefield fraudeVeelzeggend in dat opzicht is in dat verband het volgende: op Wikipedia staat ook het ‘Wakefield kwakzalver’-verhaal, en wie dit verhaal wil corrigeren of nuanceren, botst blijkbaar op een censuurmuur, zoals ene John Stone ondervond en op de website Age of Autism beschreef. Het geeft de macht van de vaccinatielobby aan en het aantal mensen dat werk maakt van het in stand houden van de mythe dat vaccinaties vooral veilig, betrouwbaar en werkzaam zouden zijn..

Hoe dan ook, Wakefield lijkt intussen nog stelliger geworden: in een artikel naar aanleiding van gerechtelijke erkenningen van de link vaccins-autisme werd hij onlangs als volgt geciteerd (de oorspronkelijke bron was niet terug te vindne): “There can be very little doubt that vaccines can and do cause autism. In these children, the evidence for an adverse reaction involving brain injury following the MMR that progresses to an autism diagnosis is compelling. It’s now a question of the body count. The parents’ story was right all along. Governments must stop playing with words while children continue to be damaged. My hope is that recognition of the intestinal disease in these children will lead to the relief of their suffering. This is long, long overdue.”

vertaald:

“Er kan weinig twijfel over bestaan dat vaccinaties autisme kunnen veroorzaken en veroorzaken. Bij deze kinderen is het bewijs overweldigend dat er een heftige reactie optrad als gevolg van hersenschademet autisme tot gevolg, die optrad ná de BMR/MMR-prik. Het lijkt nu een kwestie van lichamen tellen… Het verhaal van de ouders was vanaf het begin af correct..! Overheden moeten nu eens stoppen met het spelen met woorden, terwijl ondertussen kinderen ernstige schade oplopen..! Mijn hoop is dat erkenning van de darmziekte bij deze kinderen, zal leiden tot het verlichten van hun lijden. Dit had al lang, lang gelden het geval moeten zijn…”

Terloops benadruk ik graag dat Wakefield altijd vóórstander van vaccinatie geweest is; hij wees alleen op reëel voorkomende bijwerkingen (met name dus autisme), en suggereerde enkel om daarom voorzichtigheidshalve de drie componenten van het MBR-vaccin liever apart dan gecombineerd te geven. Over de controverse naar aanleiding van zijn onderzoek hoor je Wakefield in onderstaand filmpje aan het woord. Mij raakt daarin zijn verbeten verontwaardiging en de scherpe vragen die hij stelt – voor mij spreekt hier een integer man, die bovendien weet waar hij over spreekt.

x

x

Ook interessant in dit verband is het volgende interview van Wakefield met zijn collega dr. Arthur Krigsman over diens onderzoek naar de darmproblemen bij kinderen met autisme, in uitgeschreven vorm hier te lezen.
X

X

8. Vele andere studies leggen hetzelfde verband

De verklaringen over HOE vaccins in staat zijn, om autisme te veroorzaken zijn uiteenlopend. Sommigen wijzen op het in vele vaccins aanwezige aluminium of kwik (in de kwikverbinding ‘Thiomersal’). Kwik wordt beschouwd als één van de giftigste stoffen voor de hersenen, zelfs in geringe hoeveelheden; deze stof is tegenwoordig niet meer aanwezig in de meest-gangbare kindervaccins, maar wel nog in griepvaccins.

Anderen beschrijven andere mechanismen. In ieder geval zijn de wetenschappers en wetenschappelijke publicaties die het verband vaccins-autisme ernstig nemen, bijzonder talrijk. Hier een kleine selectie ter illustratie:

 • Neil Miller haalt in zijn Vaccine Safety Manual de studie uit 1996 van dr. Fudenberg (South Carolina) aan waarin die beschrijft dat bij 75% van de onderzochte kinderen de symptomen van autisme ontstonden in de eerste week na vaccinatie. (Hiervan heb ik enkel de samenvatting rechtstreeks kunnen consulteren.)
 • Een positief verband tussen het optreden van autisem en vaccinaties onder kinderen, onder de bevolking van de VS” in J Toxicol Environ Health A. 2011;74(14):903-16. Hierbij het volledige abstract:“The reason for the rapid rise of autism in the United States that began in the 1990s is a mystery. Although individuals probably have a genetic predisposition to develop autism, researchers suspect that one or more environmental triggers are also needed. One of those triggers might be the battery of vaccinations that young children receive. Using regression analysis and controlling for family income and ethnicity, the relationship between the proportion of children who received the recommended vaccines by age 2 years and the prevalence of autism (AUT) or speech or language impairment (SLI) in each U.S. state from 2001 and 2007 was determined.
  A positive and statistically significant relationship was found: The higher the proportion of children receiving recommended vaccinations, the higher was the prevalence of AUT or SLI. A 1% increase in vaccination was associated with an additional 680 children having AUT or SLI. Neither parental behavior nor access to care affected the results, since vaccination proportions were not significantly related (statistically) to any other disability or to the number of pediatricians in a U.S. state. The results suggest that although mercury has been removed from many vaccines, other culprits may link vaccines to autism. Further study into the relationship between vaccines and autism is warranted.”vertaald:

  "In de bovenbouw werd mijn ‘anders’ zijn wel weer een 'probleem'. Klasgenoten pestten mij, vaak met instemming van de leraar. "
  “In de bovenbouw werd mijn ‘anders’ zijn wel weer een ‘probleem’. Klasgenoten pestten mij, vaak met instemming van de leraar. “

  De reden voor de snelle stijging van autisme in de VS, die begon in de jaren 1990 is een mysterie. Hoewel sommige mensen een aanleg hebben voor eht ontwikkelen van autisme, vermoeden wetenschappers dat bepaalde milieufactoren ook aanwezig dienen te zijn. EEN VAN DIE FACTOREN KAN DE BATTERIJ VACCINATIES ZIJN, DIE JONGEN KINDEREN TOEGEDIEND KRIJGEN. Het gebruik van regressie-analyse en controle, voor het inkomen van gezinnen en ethnische afkomst, de relatie tussen het aantal kinderen die de aanbevolen hoeveelheid vaccins krijgen toegediend, tot aan hun 2e levensjaar, en het optreden van autisme (AUT) of spraak- of taalstoorniseen (SLI) in elk van de VS-Staten, tussen 2001 en 2007 was bepaald.

  Een positieve en statistisch significante relatie werd gevonden: Hoe hoger de graad van kinderen die aanbevolen hoeveelheden vaccins toegediend hadden gekregen, des te hoger bleek het optreden van AUT en SLI te zijn. Daarbij werd vastgesteld dat het verhogen van de vaccinatiegraad met 1%, leidde tot een aantal van 680 kinderen met AUT en SLI-aandoeningen. Noch het gedrag van ouders, noch de toegang tot gezondheidszorg had invloed op de resultaten, doordat vaccinatie-verhoudingen niet statistisch significant gerelateerd waren aan andere gebreken, noch het aantal kinderartsen in die specifieke Staat in de VS. Het resultaat suggereert dat, hoewel kwik uit de meeste vaccins is verbannen, andere valkuilen ervoor kunnen zorgen dat vaccins aan autisme gekoppeld kunnen worden. Een verdere studie naar de relatie tussen vaccinaties en autisme is ten zeerste aanbevolen.”

 • Empirische data bevestigen autisme-symptomen, gerelateerd aan blootstelling aan aluminium en Acetaminophen’ in Entropy 2012, 14(11), 2227-2253. Deze auteurs wijzen op de enorme toename van het aantal autismegevallen in de laatste decennia en besluiten: “Our results provide strong evidence supporting a link between autism and the aluminum in vaccines. (…) We propose that children with the autism diagnosis are especially vulnerable to toxic metals such as aluminum and mercury due to insufficient serum sulfate and glutathione.’
  vertaald: ‘Onze onderzoeksresultaten tonen een sterk verband aan tussen autisme en de aanwezigheid van aluminium in vaccins. We stellen ons voor dat kinderen met de diagnose ‘autisme’ in het bijzonder sterk gevoelig zijn voor giftige metalen en metaal-verbindingen, zoals aluminium en kwik, veroorzaakt door de onvoldoende serum sulfaat en glutathione.’
 • mercury_autismAluminium wordt ook genoemd door twee Canadese onderzoekers in een meer algemeen artikel over vaccinatieschade, getiteld “Mechanisms of aluminum adjuvant toxicity and autoimmunity in pediatric populations” verschenen in Lupus in 2012: volgens hen is er alle reden om aan te nemen dat vaccins met name voor kinderen érg schadelijk zijn, alleen al door de hoge dosissen aluminium die erin zitten – veel hoger dan voor volwassenen als aanvaardbaar wordt beschouwd.
 • Thimerosal Exposure and the Role of Sulfation Chemistry and Thiol Availability in Autism”, Int J Environ Res Public Health Aug 2013; 10(8): 3771–3800. Dit artikel eindigt als volgt: “The preponderance of the evidence indicates that thimerosal should be removed from all vaccines”.  vertaald: ‘De reikwijdte van het bewijs toont aan dat thimerosal verwijderd zou moeten worden uit ALLE vaccins.’
 • In onderstaand filmpje hoor je onder meer dokter Bernadine Healy aan het woord, het voormalige hoofd van de Amerikaanse National Institutes of Health, die hier uitdrukkelijk pleit om het mogelijke oorzakelijke verband vaccinatie-autisme serieus te nemen, in tegenstelling tot de gebruikelijke weigering om dit zelfs maar te onderzoeken (minuut 4:45). Ik vind het enerzijds hoopgevend dat een gewezen hoge gezondheidsambtenaar dit zegt, en anderzijds opvallend dat ze ambtenaar-af is voor ze dat effectief doet.
  x

x

9. Manieren om autisme te genezen

Bij wijze van illustratie noem ik hier drie behandelingen die vaak succesvol gebleken zijn. Wie daarnaast zelf op zoek wil gaan, kan wellicht inspiratie vinden bij het Autism Research Institutewaar de genoemde Belgische moeder soelaas vondom tot genezing van haar zoon te komen.

 • doctor natasha comHet GAPS-dieet zoals beschreven door dokter Natasha Campbell-McBride, neurologe en voedingsdeskundige. In haar succesboek Gut and Psychology Syndrome (2010²) legt zij het verband uit tussen een groot aantal “psychiatrische” ziektebeelden (emotionele en gedragsstoornissen) waaronder dyslexie, schizofrenie, depressie, epilepsie, adhd en autisme, en de toestand van onze darmen – de laatste jaren meer en meer erkend als ons “tweede brein”.
  Die laatste wordt uiteraard sterk door onze voeding bepaald, en daarin schuilt ook haar remedie: een doorgedreven aanpassing van die voeding, op een zeer welbepaalde manier, eventueel een tijdlang aangevuld met al even welbepaalde voedingssupplementen.
  Ik heb het boek nog niet helemaal uitgelezen, maar ik voel me enthousiast over deze ontdekkingen en de mogelijkheden die ze openen, en ben onder de indruk van de grondigheid waarmee ze haar onderzoek lijkt te hebben gedaan – het verwondert me niet dat haar boek krachtig wordt aangeprezen door verschillende specialisten uit haar vakgebied.
Dokter Tinus Smits, vaccinatie-ontstorings-pionier. Hij is inmiddels overleden, maar zijn werk werpt nog dagelijks vruchten af!!
Dokter Tinus Smits, vaccinatie-ontstorings-pionier. Hij is inmiddels overleden, maar zijn werk werpt nog dagelijks vruchten af!!

Aan autisme wijdt zij een apart voorwoord, een ‘open brief aan de ouders van kinderen met autisme’, waaruit ik graag volgend citaat meegeef, vrij uit het Frans vertaald (ik heb de Franse versie van haar boek):
“Gewoonlijk krijgen ouders van kinderen met autisme van de dokters te horen: sorry, wij kunnen niets voor u doen. Als dokter kan ik u verzekeren dat dit niet klopt. Integendeel, er zijn heel wat mogelijkheden om er iets aan te doen! (…) Veel ouders van kinderen met autisme zoeken steun bij elkaar en hangen soms uren met elkaar aan de telefoon. Van autisme genezen is niet gemakkelijk, het vraagt jaren volgehouden inspanning. Maar als moeder van een kind dat van autisme genezen is, kan ik u vertellen dat het één van de mooiste ervaringen ter wereld is. Daarom stel ik u in dit boek graag de behandeling voor die volgens mij het meest geschikt is voor een kind met autisme.”

 • De CEASE-therapie van de Nederlandse homeopaat wijlen Tinus Smits. Ook dr. Moolenburgh verwijst naar zijn ervaringen hiermee in het bovengenoemde interview. In onderstaand filmpje hoor je Tinus Smits en patiënten kort over hun ervaringen vertellen. Meer info vind je op deze of deze website.
 • Fudenberg’s bovengenoemde studie uit 1996 vermeldt een behandeling waarbij 10 van de 22 proefpersonen -kinderen met autisme- volledig vrij werden van autismesymptomen en weer “normaal” konden functioneren.

10. Als dat waar was, dan zouden wetenschappers, artsen en overheden ons dat toch vertellen?

Misschien vertellen ze dat ook -de wetenschappers en de artsen althans- maar horen wij het niet. Wat de wetenschappers betreft heeft dat onder meer te maken met de media-filter, waar we zo meteen dieper op in gaan. Wat de artsen betreft lijkt het alsof sommigen, door eigen ervaring en/of persoonlijk studiewerk wijs geworden, zich van die link vaccins-autisme ten zeerste bewust zijn. Een aantal komt daar ook openlijk voor uit, anderen lijken zich niet veilig genoeg te voelen om dat te doen: daarover zo meteen meer.

Hoe dan ook, uit de wetenschapstak genaamd ‘onderzoek naar het onderzoek’ blijkt dat artsen en overheidsinstanties zelf helemaal geen eerlijk en volledig beeld te zien krijgen van hoe gezond of schadelijk courante medische behandelingen zijn. Dat blijkt ook uit de vele relazen van artsen die door eigen studiewerk geleidelijk tot een andere-dan-de-officiële conclusie zijn gekomen over allerlei behandelingen en medicijnen.

Een groot deel van het medisch-wetenschappelijk onderzoek en van de informatieverstrekking aan artsen, overheden en het grote publiek, wordt blijkbaar gestuurd en grondig vertekend door de farmabedrijven die de geneesmiddelen in kwestie ontwikkelen en verkopen. Voor sommigen is dit misschien een open deur intrappen, voor anderen vloeken in de kerk, voor velen -waaronder mijzelf- is het een bekend gegeven, maar drong tot voor kort nog niet volledig door hoé erg het met die informatie aan en door artsen en overheden wel gesteld is. Heel leerzaam vond ik in dit verband de volgende publicaties:

 1. Het artikel “Undue industry influences that distort healthcare research, strategy, expenditure and practice: a review”, verschenen in mei 2013 in het European Journal of Clinical Investigation.
 2. Het succesboek uit 2012 “Guide des 4000 médicaments utiles, inutiles ou dangereux” van de Franse geneeskundeprofessoren Philippe Even en Bernard Debré, waarin ze op basis van de bestaande wetenschappelijke literatuur een grondige evaluatie maken van veiligheid en efficiëntie van een groot aantal courante geneesmiddelen, en daarbij regelmatig tot andere conclusies komen dan de officiële aanbevelingen. Zo noemen zij de veelgebruikte cholesterolverlagende statines zo goed als waardeloos – iets wat ik de jongste jaren al wel vaker uit de mond van “dissidente” cardiologen had gehoord.
  Zij zijn hierom onlangs door de Franse Orde van Geneesheren gestraft met een verbod op het uitoefenen van de geneeskunde – een symbolisch verbod, want beide heren zijn al met pensioen. Voor zover ik kan zien heeft die schorsing geen inhoudelijke grond; wat hun onder meer wordt aangewreven is een “gebrek aan collegialiteit”, omdat ze de (voorschrijf)houding van veel van hun collega-artsen aanklagen. Deze straf is in mijn ogen veelzeggend voor het klimaat van repressie waar artsen in moeten werken (in Frankrijk nog meer dan bij ons), een klimaat dat in mijn ogen veel verklaart van de kloof die we in heel wat medische kwesties (zoals de hier besproken link vaccinatie-autisme) zien tussen wat patiënten van artsen te horen krijgen, en wat wetenschappelijke bronnen ons leren.Ik herken deze angst voor repressie ook bij artsen in mijn omgeving die kritisch naar vaccins zijn gaan kijken: ze hangen dit niet aan de grote klok, uit vrees voor de gevolgen voor hun carrière. Nog in Frankrijk wees in 2005 een anonieme bevraging onder artsen, uitgevoerd op vraag van het INPES (Institut National de Prévention et d’Education à la Santé), uit dat 58 % van hen vragen had over het nut van sommige kindervaccins en 31% over de veiligheid ervan. In 2013 las ik dat medisch personeel in Frankrijk zichzelf de laatste tijd minder laat inenten met niet-verplichte vaccins. Typisch is dat gepensioneerde artsen en wetenschappers zulke kritiek dan weer wél luidkeels uiten: deze Franse professoren, de boven geciteerde Nederlandse arts Hans Moolenburgh, de genoemde dokter Bernardine Healy van het Amerikaanse National Institute of Health…
 3. foute farma
  De cover van het boek van Dr. Ben Goldacre. (klik voor lead naar WantToKnow-bookshop)

  Wat het meeste indruk op mij maakte is het recente boek Bad Pharma -verschenen in 2012, vorig jaar in het Nederlands vertaald als Foute farma– van de befaamde Britse arts en onderzoeker Ben Goldacre. Deze man, een fervent aanhanger van de klassieke geneeskunde en van niks anders, legt op de helderste manier die ik ooit las uit hoé het precies mogelijk is dat geneesmiddelen goedgekeurd raken, jarenlang door dokters worden voorgeschreven, en dan pas door de mand vallen als zijnde weinig efficiënt of gevaarlijk of beide, en vervolgens heel vaak tóch niet worden ingetrokken. Hier vind je een korte recensie en Hier geeft huisarts Dirk Van Duppen commentaar bij dit boek.

  Een deel van Goldacre’s verhaal is dit: bijna alle onderzoek naar efficiëntie en schade van geneesmiddelen wordt door de producenten zelf verricht en gepubliceerd – of heel vaak niét gepubliceerd, als de resultaten tegenvallen. Die publicatiebias is en blijft één van de pijnpunten van de huidige kennisdoorstroming in de geneeskunde. Goldacre benadrukt dit ‘blijft‘: velen denken dat dit euvel al min of meer is opgelost en dat er nu een publicatieplicht bestaat, maar dat is allesbehalve het geval; een voorstel in die zin werd onlangs door het Europees Parlement nipt verworpen, las ik zonet.

  De volledige informatie over gedane geneesmiddelentests wordt zelden vrijgegeven, en instanties als het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA werken eraan mee om die achter te houden voor onafhankelijke onderzoekers. Op die manier is het voor de nationale overheidsinstanties, die geneesmiddelen al dan niet goedkeuren en over de veiligheid ervan waken, onmogelijk om dit op basis van de juiste informatie te doen.
  Enkele losse citaten uit zijn boek:
  – “tests worden geanalyseerd met gebrekkige technieken, en wel zo dat de heilzame werking van de behandeling wordt overdreven” –
  – “regulerende instanties zien het grootste deel van de testgegevens wel, maar alleen de gegevens uit de beginfase, en zelfs die tonen ze niet aan artsen en patiënten, en evenmin aan andere overheidsinstanties”
  – “ondanks de ongetwijfeld goede wil heeft de eis alle tests ‘vanaf nu’ te publiceren absoluut geen effect op de huidige medische praktijk, [want] van die medicijnen (die we feitelijk innemen) hebben we het bewijsmateriaal (…) hard nodig [maar] de minder gunstige gegevens [liggen] veilig opgeborgen in ondergrondse archieven”
  – “…ondanks de beweringen van het ICMJE [International Committee of Medical Journal Editors], de FDA en de EU dat ze dit probleem hebben aangepakt. Wat ze hebben gedaan, was in feite erger dan falen: ze hebben ervoor gezorgd dat we niet meer alert zijn.”
  In mijn ogen is dit boek een echte must-read voor elke arts, patiënt of andere gezondheidsprofessional die wil weten wat hij aanraadt, voorschrijft of slikt – of voor mediamensen en politici die willen begrijpen hoe de huidige geneeskundige wereld echt in elkaar steekt.

Wat Test-Aankoop enkele weken geleden blootlegde, is dus hooguit het topje van de ijsberg.

11. Angstbezwering en taboe

Specifiek voor vaccinatieschade speelt er volgens mij nog een andere factor mee: het taboekarakter dat vaccins in onze maatschappij hebben. Volgens sommige auteurs komt dat doordat vaccinatie als angstbezweringsformule bij uitstek van deze samenleving functioneert. Als we ons baby’tje vaccineren, hebben we een gevoel van controle en stellen we onszelf gerust: we kunnen iets doen om hem/haar tegen de gevaren van het leven te beschermen. Ik zie het als een soort ritueel waarmee een baby’tje in de veilige, medisch beschermende handen van de volwassen wereld wordt gelegd.

Naast de boven beschreven greep van de farma-industrie op gezondheidsbeleid en -informatie, speelt dit taboekarakter vermoedelijk mee in de eenzijdige berichtgeving over vaccinatie in bijna al onze media. Enkele voorbeelden:

 • dierenarts en viroloog Ab Osterhaus bij Pauw & Witteman. Van belangenverstrengeling was geen sprake, zo zei hij. Vergat ter plekke even zijn 3%-aandelenbezit in Isconova te vermelden. Een van de grootste angst-aanjagende turbo-doktoren, waar het de grieppaniek betreft.. Drinkt wiskey als het RIVM de 20 miljoen vaccins besteld, op kosten van de Nederlandse belastingbetaler... (klik voor artikel)
  Dierenarts en viroloog Ab Osterhaus verscheen als ‘deskundige’ vaak bij Pauw & Witteman. Van belangenverstrengeling was geen sprake, zo zei hij. Vergat ter plekke even zijn 3%-aandelenbezit in Isconova te vermelden. Een van de grootste angst-aanjagende turbo-doktoren, wat ons betreft, waar het de grieppaniek betrof.. Er waren -naar zeggen van Osterhaus-  in de jaren 1920 maar liefst ruim 20 miljoen mensen aan de Spaanse griep overleden.. Drinkt wiskey als het RIVM de 20 miljoen vaccins bestelt, op kosten van de Nederlandse belastingbetaler… (klik voor artikel)

  Als er van griep sprake is, worden er systematisch beelden van een inenting getoond – hoewel een analyse van alle bestaande studiemateriaal aantoont dat griepvaccins zo goed als totaal onwerkzaam zijn.

 • Als kinkhoest weer toeneemt, wordt er opgeroepen om toch maar een tandje bij te steken met vaccineren, zowel bij kinderen als bij hun omgeving – de zogeheten “cocoonvaccinatie”: een niet-ingeënt kind beschermen door zijn ouders, grootouders… in te enten– en dit terwijl recente studies aangeven
  (1) dat dit vaccin helemaal niet zo efficiënt is, ja zelfs aan de basis kan liggen van de vastgestelde toename: de studie “Acellular pertussis vaccination facilitates Bordetella parapertussis infection in a rodent model of bordetellosis“verschenen in het tijdschrift Proceedings of the Royal Society Biological Sciences (2010), wees uit dat precies dóór de veralgemeende kinkhoestvaccinatie een variant van de kinkhoestbacterie, de Bordetella parapertussis, zich meer is gaan verspreiden en nu voor veel infecties tekent, infecties waar het gangbare kinkhoestvaccin natuurlijk niets tegen vermag;
  (2) dat de genoemde cocoonvaccinatie niet helpt omdat ze de besmetting niet tegenhoudt: in een zeldzaam genuanceerd krantenartikel stond dit onlangs zelfs te lezen in de New York Times, die een studie van oktober 2013 als volgt samenvatte: ”But scientists say the problem of surging whooping cough cases has more to do with flaws in the current vaccines than with parents’ resistance. The new finding suggests yet another weakness of the vaccine — that even people recently vaccinated may be continuing to spread the infection without getting sick”.
  x
 • Als een baby’tje sterft aan een kinderziekte, krijgt dit uitgebreid aandacht, met de obligate aanmaning om goed te blijven inenten; sterft een kindje als gevolg van een inenting, dan krijgt dit veel minder aandacht, en wordt er steevast door mensen van Kind en Gezin en/of door onze bekende media-experten op gedrukt dat vaccins over het algemeen heel veilig en vooral noodzakelijk blijven, en dat het oorzakelijk verband tussen vaccin en sterfte niet aangetoond is – een vraag die ik ze bij sterven “aan mazelen” niet hoor stellen.
  X
 • Als in Nederland een 17-jarig meisje aan mazelen sterft, wordt dit breed uitgesmeerd met opnieuw de waarschuwing om vooral goed te blijven vaccineren (het wordt eentonig)  – en dit terwijl studies ons leren (zie verder) dat precies dóór de massale vaccinatie tegen kinderziektes, de leeftijd waarop die ziektes optreden verschuift naar de heel jonge babytijd én naar de tiener- of twintigerjaren, leeftijden waarop die ziektes meer risico’s inhouden dan op de ‘normale’ kinderleeftijd.

En de journalist, hij gelooft de bij herhaling geraadpleegde experten, hoewel die soms totaal onlogische dingen vertellen en gegevens uit de wetenschappelijke literatuur tegenspreken. Maar welke journalist neemt de tijd om dit allemaal zelf grondig te gaan uitpluizen, met het risico de officiële medische wereld over zich heen te krijgen, als maatschappijgevaarlijk te worden gebrandmerkt en misschien zelfs z’n job te verliezen (zoals sommige journalisten na kritische berichtgeving over vaccinatie is overkomen)?

Paul Flynn, rapporteur voor de Raad van Europa: "De WHO heeft volledig bizar de pandemie-kwalificatie verlaagd en volledig onnodig paniek gezaaid."
Paul Flynn, rapporteur voor de Raad van Europa: “De WHO heeft volledig bizar de pandemie-kwalificatie verlaagd en volledig onnodig paniek gezaaid.”

In die sfeer is sereen praten over vaccinatieschade moeilijk, en is het te begrijpen waarom dokters vastgestelde bijwerkingen van vaccins meestal als ’toevallig’ wegwuiven: in hun opleiding hebben ze over zulke bijwerkingen amper gehoord, in de informatie die ze via hun farma-gesponsord blaadje De Artsenkrant krijgen wordt al even eenzijdig-positief over vaccins gesproken, en in de media horen ze telkens hetzelfde verhaal van de ‘experten’ die het wel zullen weten.

Om dezelfde redenen hebben politici die op de problemen geattendeerd worden, bijna nooit de moed om hier publiekelijk over te praten, laat staan om de kwestie op de politieke agenda te zetten: je zal maar de banbliksems van “deskundigen” als Van Ranst en Van Damme over je heen krijgen, en de media bovendien: je carrière kan eraan zijn.

Notoire uitzondering is de voorzitter van het Waalse parlement, die heel recent de moed heeft gehad om op zijn website de verderop aangehaalde Amerikaanse studie uit 2012 te citeren waaruit blijkt dat hoe meer vaccins gecombineerd worden toegediend, en hoe jonger het gevaccineerde kind, hoe meer ziekenhuisopnames en sterfgevallen op de vaccinatie volgen, iets wat er ons volgens dit parlementslid moet toe aanzetten “à évaluer avec sérieux la tendance actuelle à vacciner plus, plus tôt et de façon plus groupée”.

12. Vaccins: vooral een verschuiving van het probleem

Autisme is voor mij maar één van de symptomen van wat we eigenlijk doen als we (massaal) vaccineren: het probleem verschuiven – naar elders, later en erger.

 • Het ‘probleem’: de ziektes die we met vaccins willen voorkomen (iets waar we ook deels in slagen) houden inderdaad risico’s in – zij het veel minder dan vaak gezegd wordt.
  x
 • Verschuiving naar elders: andere ziektekiemen nemen het over, zodat hetzelfde ziektebeeld toch weer optreedt. Zonet zagen we het voorbeeld van kinkhoest, dat nu meer en meer door een andere bacterie veroorzaakt wordt waartegen het bestaande vaccin niet werkt. Hetzelfde zien we bij polio, waarvan recent een nieuwe vorm in de VS is opgedoken, verbonden met een heel ander virus dat uit Azië overgewaaid kwam.
  x
 • Verschuiving naar later, of om precies te zijn “later of vroeger”: door de veralgemeende inentingen tegen kinderziektes, krijgen kinderen die ziektes nu vaker als ouder kind (of tiener of twintiger), leeftijden waarop er méér risico’s op complicaties bestaan – zoals het fel gemediatiseerde sterfgeval van een 17-jarig meisje met mazelen uit Nederland vorig jaar aantoont. Ik denk ook aan de vele bof-gevallen aan de Gentse universiteit in de voorbije jaren: een groot deel van deze studenten was wel degelijk ingeënt.
  x

  Het is BIll Gates, de man van 50 US$-miljard, die plotseling de 'good guy' is geworden en uitspraken doet, dat met vaccins de wereldbevolking 'BEPERKT" zal kunnen worden..! (klik voor link!)
  Het is BIll Gates, de man van 50 US$-miljard, die nu ineens en plotseling de ‘good guy’ is geworden en uitspraken doet, dat met vaccins de wereldbevolking ‘BEPERKT” zal kunnen worden..! (klik voor link!)

  Anderzijds zijn de jongste baby’tjes vandaag minder beschermd dan vroeger, precies als gevolg van ons vaccinatiebeleid: doordat hun moeders meestal niet meer de natuurlijke ziekte hebben doorgemaakt, geven ze tegenwoordig minder antistoffen aan hun baby’tjes mee voor hun allereerste maanden – dat wil zeggen vóór ze (volledig) gevaccineerd zijn. Dit bleek opnieuw uit een recent artikel getiteld ”Waning of Maternal Antibodies Against Measles, Mumps, Rubella, and Varicella in Communities With Contrasting Vaccination Coverage”, verschenen in The Journal of Infectious Diseases van mei 2013. En zo gebeurt het dat we af en toe horen van heel jonge baby’tjes die aan kinkhoest of een andere kinderziekte sterven – waarna dan weer door overheden en mediaprofessoren wordt opgeroepen om vooral nog méér te vaccineren, en ook de omgeving van het kind extra in te enten… Zoals hierboven uitgelegd, brengt deze aanbeveling geen zoden aan de dijk.
  x

 • Verschuiving naar erger: autisme is maar één voorbeeld van de vele gekende, maar tegelijk miskende bijwerkingen van vaccins. In ruil voor een beperkte bescherming tegen enkele acute ziektes, kopen we een blijvende grotere vatbaarheid voor een heleboel andere, vooral chronische ziektes. Kinderen die perfect gezond waren, en hooguit af en toe kortstondig ziek, worden vaak vanaf kort na een vaccinatie maandenlang aan de lopende band ziek: ze zijn bijvoorbeeld nagenoeg aan één stuk verkouden en koortsig, of krijgen hardnekkig terugkerende keel- en oorontstekingen.
  x
  Kleinere kinderen gaan na een vaccinatie soms dagenlang intens en ontroostbaar huilen. Vele onderzoekers leggen uit op welke manier vaccinatie hersenschade kan veroorzaken en zo kan leiden tot allerlei gedrags- en ontwikkelingsstoornissen: concentratiemoeilijkheden, epilepsie, spraakstoornissen, adhd, agressie, autismespectrumstoornissen… Een boeiend overzicht van  een aantal van die onderzoeken vind je in het boekje Vaccinaties doorgeprikt in het hoofdstuk “Bijwerkingen van vaccineren”.
  x
  Vaak hoor je ook spreken over “de 4 a’s”: naast de reeds genoemde adhd en autisme, treden vaak zware vormen van allergie en astma op. Meer algemeen hoor ik rondom mij telkens weer van ouders en oplettende artsen dat hun niet-gevaccineerde kinderen en patiënten opvallend veel gezonder zijn dan hun gevaccineerde – twee van die artsen zijn de heren Moolenburgh en Eisenberg die je hierboven aan het woord kon horen. Deze indruk wordt bevestigd door studies die op grote schaal gegevens van gevaccineerde kinderen vergelijken met die van ongevaccineerde.
  x
  Zo’n vergelijking maakt ook de internetbevraging van Vaccine Injury, die sinds 2010 loopt en jaar na jaar meer gedetailleerde informatie van beide groepen kinderen verzamelt. De conclusie op datum van vandaag, met bijna 16.000 kinderen in kaart gebracht, is dat bij de gevaccineerde kinderen zowat 3x meer allergieën zijn vastgesteld dan bij de niet-gevaccineerde, 6x meer gevallen van astma, 10x meer concentratieproblemen, 15x meer gevallen van autisme, ongeveer 5x meer slaap- en huilproblemen, 11x meer middenoorontstekingen, 11x meer problemen met de fijne motoriek, bijna 10x meer gevallen van diabetes en 11x meer gevallen van epilepsie – om maar enkele van de cijfers te noemen.

Natuurlijk vormt dit soort onderzoek op zich geen ‘wetenschappelijk bewijs’ voor een oorzakelijk verband tussen vaccinatie en de genoemde aandoeningen: daar is een ander soort studie voor nodig. Maar als we alles bij elkaar bekijken lijkt dit verband mij uitermate duidelijk. Dit bevestigen ook de artsen verenigd in de International Medical Council on Vaccination in hun beginselverklaring, die ik hier graag integraal weergeef:

Als het voor veel artsen al één groot vraagteken is, wát er eigenlijk in die spuit zit? Gewoon maar blind vertrouwen..? Of jezelf informeren over de achtergronden van de 'noodzakelijke' vaccinaties.
Als het voor veel artsen al één groot vraagteken is, wát er eigenlijk in die spuit zit? Gewoon maar blind vertrouwen..? Of jezelf informeren over de achtergronden van de ‘noodzakelijke’ vaccinaties.

“Wij, de leden van de Council, staan fundamenteel kritisch tegenover vaccinatie. Vaccinatie is een onaanvaardbaar risico voor elk lid van de samenleving, jong of oud. Als medici hebben wij met eigen ogen het verschil gezien tussen de gezondheid van gevaccineerde en ongevaccineerde individuen. Die laatsten zijn sterker en gezonder en hebben veel minder medicijnen nodig. Wij hebben gepubliceerde studies nagetrokken die vaccins ondersteunen, en vastgesteld dat zij inhoudelijk en wetenschappelijk te wensen overlaten. Wij hebben honderden gepubliceerde, ‘peer-reviewed’ medische artikelen in de openbaarheid gebracht die de schade en de ziekten veroorzaakt door vaccins aantonen.

Wij stellen vast dat de veronderstelde kudde-immuniteit een ongeldige theorie is. Wij moedigen een intelligente discussie over vaccinatie aan. Wij verwachten van eenieder dat ze, vooraleer hun kinderen of zichzelf vaccins toe te dienen, de problemen voortkomend uit deze medische handeling onderzoeken en zo de verantwoordelijkheid voor hun gezondheid en die van hun kinderen opnemen. Wij beschouwen het weigeren van vaccins als een persoonlijk recht, dat wettelijk gewaarborgd zou moeten zijn.”

13. Vaccins: twee opmerkelijke studies en een ijsberg

Nog twee studies die ik in dit verband ontzettend vermeldenswaardig vind:

1. De studie “Infant mortality rates regressed against number of vaccine doses routinely given: Is there a biochemical or synergistic toxicity?” in Hum Exp Toxicol, september 2011, bevestigt het algemene beeld van “minder vaccins, meer gezondheid”: deze studie vergeleek 34 welvarende landen en besloot dat, zodra een bepaald welvaartsniveau is bereikt -goede basishygiëne, voldoende voedsel- er een onverwacht verband ontstaat: hoe meer kindervaccins in een land worden toegediend, hoe meer kindersterfte in dat land. Het gaat om een “high statistically significant correlation, with r = 0.992 (p = 0.0009)”. De babysterfte bedraagt volgens dit onderzoek 3,36/1000 in landen met 12-14 inentingen vóór de leeftijd van 1 jaar, 3,89 bij 15-17 inentingen, 4,28 bij 18-20 inentingen, 4,97 bij 21-23 inentingen en 5,19 bij 24-26 inentingen.

De auteurs uiten het vermoeden dat veel gevallen van kindersterfte in feite door vaccinatie veroorzaakt worden, maar niet als zodanig (h)erkend worden en in de statistieken verborgen zitten onder andere noemers, zoals wiegendood. Dit laatste lijkt bevestigd te worden door studies die uitwijzen dat het aantal gevallen van wiegendood 7 tot 8 keer groter is in de drie dagen volgend op een DKT (difterie, kinkhoest, tetanus)-vaccinatie. Dit spoort met de ontdekking van dr. Viera Scheibner (ook te horen in bovenstaand fragment van dr. Moolenburgh) dat er in de dagen volgend op een vaccinatie, veel meer periodes van ademhalingsstilstand (apneu) tijdens de slaap van baby’s voorkomen dan normaal.

2. Het risico van vaccinatie kan blijkbaar verminderd worden door vaccins apart (in plaats van gecombineerd) toe te dienen, en door ze op iets oudere leeftijd te geven. Dat blijkt onder meer uit bovengenoemde studie uit 2012 die door de Waalse parlementsvoorzitter werd aangehaald: “Relative trends in hospitalizations and mortality among infants by the number of vaccine doses and age, based on the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), 1990 − 2010” in Hum Exp Toxicol 2012 31: 1012.

De onderzoekers stellen vast dat hoe meer vaccins gecombineerd worden toegediend, hoe meer sterfgevallen en zware bijwerkingen er optreden; en dat hoe jonger het ingeënte kind, hoe groter het aantal bijwerkingen: “The hospitalization rate increased linearly from 11.0% (107 of 969) for 2 doses to 23.5% (661 of 2817) for 8 doses and decreased linearly from 20.1% (154 of 765) for children aged <0.1 year to 10.7% (86 of 801) for children aged 0.9 year. The rate ratio (RR) of the mortality rate for 5–8 vaccine doses to 1–4 vaccine doses is 1.5 (95% confidence interval (CI), 1.4–1.7), indicating a statistically significant increase from 3.6% (95% CI, 3.2–3.9%) deaths associated with 1–4 vaccine doses to 5.5% (95% CI, 5.2–5.7%) associated with 5–8 vaccine doses.”

Over HPV-vaccinaties (Désirée Röver) (klik voor link naar BOL.com)
Over HPV-vaccinaties (Désirée Röver)

Vaccins apart toedienen vraagt soms wat zoekwerk en doorzetting (sommige instituten houden nogal vast aan het standaardvaccinatieschema), maar is vaak wel mogelijk: het enige in België verplichte vaccin, dat tegen polio, is alvast makkelijk als apart (‘monovalent’) vaccin verkrijgbaar, onder de merknaam Imovax Polio. Het risico van het later toedienen van vaccins is geval per geval af te wegen: wie vaccins nog een belangrijke bescherming vindt, zal dit heel zorgvuldig willen doen, wie zoals ik ook tamelijk gerust is zonder vaccins, heeft het natuurlijk makkelijker.

3. Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op de gemelde bijwerkingen. Maar het merendeel van de ‘ongewenste effecten’ vastgesteld na vaccinatie, wordt niet eens gemeld, of wordt door artsen weggewuifd vanuit de diepgewortelde overtuiging dat vaccins enkel heilzaam zijn, en dus niet de oorzaak van serieuze bijwerkingen kúnnen zijn… een vicieuze cirkel die dokter Hans Moolenburgh in bovenstaand audiofragment (zie puntje 3) mooi beschrijft. Ook “officiële” bronnen zoals dit Franse artsenblaadje uit 2011 erkennen dat slechts 1 tot 10% van de serieuze bijwerkingen van vaccins gemeld worden. Een document van de Franse geneesmiddelenwaakhond AFSSAPS (nu ANSM) uit april 2007 gebruikte voor deze “onvermijdelijke onderrapportering van bijwerkingen van vaccinatie” het beeld van een ijsberg.

14. Informatie vinden over vaccinatie (en autisme)

Je grondig informeren over vaccins vraagt tijd – tenminste, mij heeft het tijd gevraagd. Mijn advies: néém die tijd, bekijk alles rustig -indien mogelijk vóór de geboorte van je kind: dan ben je waarschijnlijk minder vatbaar voor angst die helder denken zou kunnen overstemmen-, informeer je grondig over elke ziekte en elk vaccin apart zodat je voors en tegens kunt afwegen, en volg vooral je eigen gevoel en verstand. Laat je desgewenst helpen door mensen met kennis van zaken: zoek een dokter die met een open geest naar vaccineren kijkt en er (veel) meer dan gemiddeld over weet. Je kunt ook terecht bij de Nederlandse Vereniging voor Kritisch Prikken, die heel wat info per ziekte en vaccin op haar website heeft staan, of van de Belgische vzw Preventie Vaccinatieschade, die een interessant driemaandelijks tijdschriftje uitgeeft. Beide hebben ook een telefonische advieslijn. Zelf heb ik mijn vaccinatiebeslissingen vooral genomen op basis van heel veel lectuur.

Een mini-overzichtje van een aantal soms verrassende feiten over noodzaak, efficiëntie en veiligheid van vaccins vind je hier. Voor de rest verwijs ik graag naar de vele uitstekende literatuur die daarover bestaat. Een kleine selectie vind je HIER; de vermelde bronnen verwijzen op hun beurt door naar honderden artikelen, boeken en websites. Beide Nederlandstalige boekjes kan ik heel warm aanbevelen: ze zijn zowel helder geschreven als goed gefundeerd.

15. Geloof me niet: oproep aan lezers en journalisten

Er is genoeg wetenschappelijke informatie te vinden die de UN en haar 'consorten' aan het denken zou moeten zetten.. Is er een blind geloof in vaccinaties? Of spelen er opnieuw weer mega-miljarden-belangen??
Er is genoeg wetenschappelijke informatie te vinden die de UN en haar ‘consorten’ aan het denken zou moeten zetten.. Is er een blind geloof in vaccinaties? Of spelen er opnieuw weer mega-miljarden-belangen?? Of ligt er zelfs een gruwelijke depopulatie-agenda aan ten grondslag.. Geen ‘conspiracy’, maar keiharde uitspraken van ‘de elite’ wijzen hierop..!!

Ik weet dus maar al te goed hoe beladen en controversieel het onderwerp ‘vaccinatie’ is, en dus ook een mogelijke link met autisme. Over elk aspect van vaccinatie vind je uitvoerig geargumenteerde pro’s en contra’s, met vaak hoog oplaaiende emoties en heen en weer slingerende beschuldigingen over ‘slechte wetenschap’, ‘belangenvermenging’.. Daarom deze oproep aan de lezer: geloof me niet zomaar! Misschien heb ik me op een of ander punt vergist, en dan verbeter ik dat graag.

Maar geloof ook de critici van de veronderstelde link vaccins-autisme niet zomaar, al zijn ze dan professor of geven ze zich uit voor vertegenwoordigers van de enig juiste wetenschap. Lees, lees en lees en vorm je eigen mening. Gebruik je eigen gezond verstand als richtsnoer, en hou in de gaten wie belang kan hebben bij wat hij of zij zegt.

Mijn oproep aan onze journalisten: doe hetzelfde, treed buiten de platgetreden paden, interview eens ouders van kinderen die na vaccinatie overleden zijn of autistisch zijn geworden, of de genoemde Belgische moeder die haar kind van autisme afhielp. Zend documentaires als die van Moreno uit, laat artsen en onderzoekers van allerlei slag aan het woord, ook en vooral diegenen die in de media doorgaans weinig aan bod komen, als daar zijn Moolenburgh, Gaublomme, de auteurs van één van bovengenoemde boekjes, Humphries, Campbell of waarom niet de beruchte Wakefield himself.

Of praat met één van de vele doodgewone huisartsen, die hun bedenkingen bij vaccinatie hebben maar daar (nog) niet publiek voor uit durven te komen – interview ze dan misschien anoniem? Onderzoek mogelijke belangenconflicten van onderzoekers voor u ze als experten opvoert: volgens mijn informatie zijn de Belgische mediaprofessoren Van Damme en Van Ranst en de Nederlandse ‘deskundigen’ Osterhaus en Coutinho, van zulke conflicten niet vrij. Plaats, met name over de mogelijke link vaccinatie-autisme, de argumenten naast elkaar, laat artsen en onderzoekers met verschillende meningen met elkaar in debat gaan, en rust niet voor je een bevredigend antwoord op alle vragen en argumenten hebt die in dit artikel zijn aangehaald. En aan wie op dit artikel zou willen reageren: concentreer je alsjeblieft op de kern van de zaak – volgens mij komen we zo het meest vooruit.

 

 

28 gedachten over “Autisme: te voorkomen en te genezen..!!

 1. IK BEN HET SPUUGZAT! EN U?
  IK BEN WAKKER! EN U?

  Als je nog niet ziek bent van alle corruptie, misleiding, omkoopschandalen, leugens en bedrog in de wereld en dus ook in de farma/medische branche, dan word je het wel als je bovenstaand artikel leest.

  Maar allereerst wil ik WTK bedanken voor dit uitgebreide gepubliceerde artikel. De hoofdredactie heeft al menig aandacht aan het thema “inentingen” besteed en daardoor zijn we met z’n allen stukken wijzer geworden. Kijk ook op de website van Door Frankema http://www.vaccinvrij.nl. Ook zij voorziet in veel informatie, die er niet om liegt.

  Gelukkig worden steeds meer mensen op divers terrein wakker, dan wel gaan de ogen open, zo ook dus op het gebied van zin/onzin/waarde van vaccinaties.

  Dankzij publicaties als bovenstaand worden we zelf wetenschapper, want door deze informatie ‘weten’ we en kunnen we ‘scheppen’ en omgekeerd. We laten ons niet alles meer klakkeloos aanleunen.

  In de hieronder door mij geschreven en verstuurde nieuwsbrief d.d. 25-10-2012 maak ik lezers het een en ander duidelijk over vaccinaties. Ook mijn persoonlijke ervaring betreffende de jaarlijkse griepprik van mijn ouders.

  ————————————————————————–

  Bijgaande link http://www.youtube.com/watch?v=pRpicMtDsR4&feature=youtu.be kwam ik tegen op de de website van Johan Oldenkamp. In deze video wordt door een Amerikaans kinderarts verteld hoe kinderen (en dit geldt ook voor volwassenen !!!!) reageren op vaccinaties. De zin en onzin, de leugens en bedrog van vaccinaties heb ik al vaker in menig nieuwsbrief aangehaald. Maar ik ben blij te zien en te horen, dat een arts niet in strijd met zijn afgelegde eed wil handelen en dien overeenkomstig geen vaccinaties verstrekt aan zijn patiënten.

  In 1992 woonde ik een medisch symposium bij in het Schwarzwald (D), dat uitsluitend ging over vaccinaties oftewel inentingen. Toen werden er al publicaties aan de deelne(e)m(st)ers overhandigd waarin werd aangetoond, dat vaccinaties niet deden waarvoor ze werden verstrekt en het aantal ziektebeelden zelfs na vaccinatie toenam. Let wel ziektebeelden, die d.m.v. de vaccinaties zouden moeten worden gestopt. NIET DUS !!

  In mijn nieuwsbrief van 11 oktober jl. met als titel “Het einde van de griepvaccins” en verwijzend naar de volgende link
  http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=3125:het-einde-van-de-griepvaccins&catid=17:gezondheid&Itemid=30
  wilde ik eigenlijk mijn persoonlijke ervaring met een huisarts vertellen, maar heb het niet gedaan. Nu wil ik jullie deze ervaring niet onthouden, omdat ik als ouder van kinderen de leugens van de farmaceutische/medische wereld niet langer voor me wil houden. Dus als je geïnteresseerd bent in mijn ervaring moet je nog even verder lezen. Het betreft de jaarlijkse griepinentingen van mijn ouders.

  DE GRIEPPRIK:

  Mij ouders waren verhuisd, omdat met name mijn moeder graag de leef- en slaapruimten gelijkvloers wilde hebben. Al 30 jaar slikte ze trouw elke dag een diureticum (‘plastablet’) omdat haar nieren volgens de artsen niet goed werkten. Inmiddels was ze ‘gepromoveerd’ tot hartpatiënte en ging het dagelijkse traplopen haar steeds moeilijker af. Vandaar de verhuizing. Vaak was ze doodmoe en je zag met de dag de vermoeidheid van haar lichaam toenemen. Dat ze niet meer de jonge vrouw kon zijn, die ze ooit geweest was, speelde geen rol. Dit werd door haar maar al te goed begrepen en ook aanvaard. Maar mijn moeder en vader waren nog van de oude stempel. De gezondheid werd door de ‘witte jas’ oftewel de arts, geregeld. Met enige regelmaat kwam de huisarts bij hen thuis om te kijken hoe het met de gezondheid van mijn ouders was gesteld. Wat de ‘witte jas’ vertelde, was min of meer heilig. Niet, dat alle raadgevingen van hem/haar per definitie in twijfel moesten worden getrokken, maar om klakkeloos zijn/haar woorden als WAARHEID te bestempelen ging naar mijn bescheiden mening veel en veel te ver.

  Ik kwam meerdere keren per week bij mijn ouders zogezegd ‘om de deur kijken’ om bij te praten over allerlei zaken, die onze wederzijdse interesse hadden. Ook over medische zaken, aangezien ik vanaf 1981 als kleine zelfstandige ben begonnen te werken in de natuurgeneeskunde. Tot aan hun dood ben ik dit blijven doen.

  De jaarlijkse griepprik werd trouw bij de huis’witte jas’ gehaald en prompt was mijn vader hierna 3 – 4 weken ziek, zwak en misselijk. Mijn moeder echter had minder problemen = bijwerkingen.

  Toen het met m’n moeder wat gezondheid betreft bergafwaarts ging, bezocht ik hen dagelijks. Zo ook op een dag, dat mijn ouders in bed lagen en de huis’witte jas’ in hun slaapkamer bezig was met het klaarblijkelijk klaar maken van een spuit. Op mijn vraag waar ‘witte jas’ mee bezig was, kreeg ik het antwoord, dat het tijd was voor de jaarlijkse griepprik voor mijn vader (!). Blijkbaar was het halen van de griepprik aan de praktijk niet langer noodzakelijk en verleende ‘witte jas’ zelfs service aan huis (nu kon ook naast de kosten van de griepprik een particulier huisbezoek door ‘witte jas’ worden berekend).
  Terwijl ‘witte jas’ rustig verder ging met het prepareren van de griepprik stelde ik hem de volgende vraag: “Waarom een griepprik voor mijn vader?” “Nou, Harrie zoals je weet, is jouw vader een risicopatiënt vanwege zijn hartproblemen”, kreeg ik als antwoord. Op mijn volgende vraag of ‘witte jas’ wist wat er in die griepspuit zat, antwoordde hij: “Allemaal stoffen, die er voor moeten zorgen, dat bij een griepuitbraak vader hiervan zo weinig mogelijk hinder ondervond, want hij is tenslotte risicopatiënt”. Op mijn verdere vraag, welke stoffen er dan in die griepspuit zitten, kreeg ik het antwoord: “Een mix van antivirale stoffen en vulstoffen”. Elk jaar bekijkt een commissie van wijze mannen (= dat zijn dus de Roeltjes Coutinhotjes, de Abjes Osterhausjes van de Gezondheidsraad) in ons kikkerlandje welke mix van antivirale stoffen moet worden gekozen, omdat nooit met zekerheid is te zeggen, welk griepvirus uitbreekt. En daarom moet elk jaar een nieuwe griepprik worden gehaald, om de kans op de ziekte griep te verkleinen (en de portemonnee van de de farmaceutisch/medische wereld te vullen). Toen ik dan ook de opmerking naar ‘witte jas’ maakte, dat ie totaal niet wist waar ie mee bezig was en (schrik niet!) PAARDENEIWITTEN inspoot, bleef ie echter doodgemoedereerd door gaan met de prepatie van de griepspuit. Mijn opmerking, dat het geen wonder was, dat mijn vader 3 – 4 weken ziek, zwak en misselijk werd, omdat lichaamsvreemde eiwitten in zijn biologisch systeem werden ingespoten, en dat ie van hem een risicopatiënt maakte, bracht ‘witte jas’ totaal niet van zijn stuk. In tegendeel, hij was klaar met het voorbereidende werk om mijn vader te vaccineren tegen de griep.

  Op mijn volgende vraag, waarom ‘witte jas’ wel mijn vader wilde vaccineren en mijn moeder niet werd genoemd, kreeg ik het volgende antwoord: “Harrie, jouw moeder is te zwak om nog te worden ingeënt. Zij kan naar grote waarschijnlijkheid het effect van de griepspuit, gezien haar algehele lichamelijke gesteldheid niet aan”. Daarop zei ik in eerlijk Nederlands tegen ‘witte jas’: ” Je weet dus, dat je mijn moeder DOOD spuit “. Hierop griste ik de griepspuit uit zijn handen en gooide deze in de prullenbak, stond op en vroeg hem met klem het huis van mijn ouders te verlaten. Na enkele tegenwerpingen, heb ik hem voor de tweede keer vriendelijk edoch nu bijzonder dringend verzocht het huis te verlaten. Toen mijn vader nog een beetje de omstandigheden wilde verzachten door op te merken, dat ‘witte jas’ misschien over een maand dan wel de spuit zou kunnen toedienen, maakte ‘witte jas’ de opmerking, dat dit absoluut niet mogelijk en zinvol was in verband met de incubatietijd. Mocht dus de vermeende griep eerder uitbreken dan door de wijze mannen van de farmaceutische/medische Gezondheidsdiensten was gecalculeerd, dan had de griepspuit geen enkel effect.

  Dat jaar heeft mijn vader geen griepspuit gehad en was niet ziek van de bijwerkingen en kreeg geen griep. Mijn moeder is in dat jaar overleden. Gelukkig niet t.g.v. de griepspuit.

  ————————————————————————–

  Beste mensen, blijf kritisch kijken naar inentingen en laat je in hemelsnaam niet alles aanpraten, want de dames en heren “deskundigen” spreken vaak met dubbele tong en dienen veelal meerdere broodheren.

  MAAR we leven in een andere tijd waarin het gezegde: “Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel” volledig tot zijn recht gaat komen.

  1. @ Harrie, mooi stukje over Uw ouders, wij mijn vroew en ik hebben ook reeds enkele jaren besloten te samen met onze huisdoktor, om geen griep injectie meer te nemen, wij zijn zeer krities tegen over het totale medische, alhoewel we toch dagelijks medicijnen slikken.

 2. Ik zal zeker niet beweren dat vaccins geen autisme kunnen veroorzaken, maar laten we ook de maatschappij zelf niet vergeten.
  Vroegeh werd een wat druk kind, een druk kind genoemd, in de huidige tijd zal dat zelfde kind een autist genoemd worden.
  En als we tegenwoordig kijken wat er allemaal in ons voedsel zit, die zogenaamde goedgekeurde E-nummers, wel als je daar zelf niet voorzichtig mee omgaat, wordt je ook een zieke stuiterbal.
  Just my 5 centjes.

 3. Goed gefundeerd artikel.

  Hersenstress (autisme, ADHD, enz…)geeft merkwaardig genoeg in de meeste gevallen een klein gezichtsveld (breedtezicht)en is zodanig dus gemakkelijk op te sporen. Binoculaire lichttherpie vergroot niet alleen het gezichtsveld weer tot normale proporties maar heeft ook een ontgiftend (ontstressend) effect. Autisme, ADHD, PDDnos e.d. zijn hiermee succesvol te behandelen. Dit weten nog maar weinig mensen. Vandaar mijn reactie.

  1. Hersenstress veroorzaakt door de maatschappij is de grootste oorzaak van heel veel ellende. John Gray is een prachtig voorbeeld hoe hij dit aanpakt en met super succes. Luister zelf…

   http://www.houndmirror.com/hash/5c7c52f9396763d0efa9a282268539cf07017c1b/torrent-info/Coast-To-Coast-AM-08-16-2014–How-to-Restore-Focus

   (Staat blijkbaar niet meer op youtube maar hier is de torrent. Downloaden met een gratis programma als uTorrent.)

   In het kort komt het erop neer dat door teveel stress en te slechte voeding met te weinig antioxidanten, nutricijnen,… de hersenen niet meer het evenwicht kunnen bewaren omdat het systeem verstoort is. Ook de afname van de zogeheten “geluksstofjes” zoals oxytocine, vasopressine,… zijn verstoort en zo krijgt men vanalle stoornissen zoals depressie, ADH,…. John Gray helpt kinderen, vrouwen, mannen, militairen met opgelopen trauma’s en zo ook met de bijhhorende stress,…. en heeft redelijk snel resultaat.

 4. Autisme toename recht evenredig met de toename van ultrafijn uitstoot van verkeer en industrie wereldwijd. Het ultrafijnstof dat de EU en de VS nog steeds weigeren te reguleren.

  Hier nog een goeie link met veel van autisme genezen kinderen.

  http://cdautism.org/

 5. Bezoek gehad van Fam ilie, met twee kinderen, 8 en 6 jaar, zo als alle kinderen veel tijd en aandacht nodig, de oudste had het bij het eten constant er over dat het BIO moest zijn, en geen varken want zijn vader en moeder waren Moslims, ach die arme kinderen, ik heb altijd een zakje boterballetjes, nou en, ze waren er gek op, maar kinderen van die leeftijd die de discussie zoeken, over dit soort indoctrinatisch nou nou, misschien was het jongetje Autistisch kan hier niet over oordelen

  In mijn familie kwamen ontzachelijk veel bijzondere mensen voor, die van hun hobby’s compleet manisch werden, heerlijke mensen, niet getrouwde ooms, die leefden als heremiten, tantes die Jahova’s waren, de meeste tijd op hoge posities, bergen en heuvels door brachten om dat de wereld zou vergaan en uiteindelijk vredig overleden in hun bed.
  Mijn grootvader die op 80 jarige leeftijd nog een eieren handeltje begon, met zijn even oude vriend, bij elk cafe hun eieren verkochten en het ge inde geld direct omzetten in Jenever, uiteindelijk laat thuis kwamen het paard de hoek niet om kwam en door zijn benen zakte en zij tussen de eieren terecht kwamen.
  Waren dit Autisten, of gewone bijzondere mensen met een tik, ik weet het niet, vaak denk dat de ouders hun kinderen compleet mesjogge maken, je wordt toch niet meer gezien van hoe je bent je intellect, je manieren, nee het is waar in je rond rijdt, de grootste gek wordt overal met egards ontvangen als de automobiel maar groot genoeg is.

 6. WOW, alles mooi op ’n rijtje! Denk dat dit feitje uit de tekst wel even geactualiseerd zou moeten worden: ‘Voor België liggen de cijfers rond de 1:100’, want een recent artikel van de VUB heeft het over een heel wat hoger cijfer: ‘Uit de resultaten blijkt dat 7.5% (!!) van alle leerlingen minstens één diagnose heeft: dat varieert van 3.5% in het eerste leerjaar tot 10.5% in het zesde leerjaar.’
  http://www.vub.ac.be/PE/index.php?option=com_content&task=view&id=331&Itemid=93

  1. Ik ben de man die dit artikel maakte, Rob Daneels, heel erg dankbaar; wat een klus om zo’n artikel te maken..! Dankje Rob Daneels!

 7. Mensen, er is een wereldwijde genocide bezig, op grote schaal, d.m.v. vaccinazi’s, kankerverspreiding, oorlogen, vergiftiging van voedsel, water en lucht etc.
  Het was de club van Rome die stelde dat er teveel mensen zijn, en iedereen geloofde hun stelling.
  En deze club vertelde de wereld ook er iets aan te gaan doen, al zei men niet precies wat en hoe.
  Kijkende naar de wereld om ons heen met deze gedachte, klopt alles wat men waarneemt.
  De wereld is ziek geworden, met dank aan een stel empatieloze psychopaten.
  Aan ons de wereld te genezen, om te beginnen bij je eigen wereld.

  Groet,
  Jos.

  1. Gisteren zag ik Obama bezig, het is een echte VODO figuur, de Boogyman, ooit in een James Bond film opreizend uit een graf met zijn hoge hoed op, hij verkondigd alleen maar oorlog, als hij aankomt met zijn slingerende dans pasjes, bbbrrr dan zijn graf stem, als hij spreekt gaan er ergens mensen sterven, net zo als Putin zei, als de USA-CIA iets aanraakt ontstaat er een Iraq of Syrie, en voor hen is niets heilig ook gemaakte afspraken niet, zioyews van Frankrijk zijn nu ook overstag, geen schepen voor Rusland, wordt een duur grapje, ooit als geste besteld door Putin, nu door de sociaal democratische pooiers af gehakt, de Fransen zijn het zat, het wordt steeds meer anti semiet, en eigenlijk anti alles, mensen willen werken, en leven, niet sterven van de stress, het borreld, toen de 2300 palestijnen werden afgeslacht waren ze niet te horen die Zioyews, worden we geregeerd door Autisten dacht het niet !

  2. Het is precies dat Jos..!!!
   Het is voor veel mensen ZO ONGELOOFLIJK, dat ze het verdringen, niet in de spiegel durven kijken.. Maar het is dus verdorie NOODZAAK dat ze WEL wakker worden en DURVEN KIJKEN, ALTERNATIEVE VERSIES VAN DE OFFICIËLE onder ogen durven zien..!

   Al deze zaken worden vergiftig, met EEN REDEN:
   Mensen uit hun goddelijk Zelf weg te houden. De verbinding met Alles-wat-is te BLIJVEN VERBREKEN..

   Nu, met het stijgen van de frequenties op Aarde, is het BIJNA niet meer te doen, voor de manipulerende krachten. Er is frequentieverhoging op de Aarde, er is frequentiehulp van onze kosmische broeders en zusters EN ALS WIJ WAKKER WORDEn is er het besef en de omarming van de frequentieverhoging in onze EIGEN HARTEN..!!

   In de bijna 6 jaar dat we WantToKnow maken, komt het afgrijselijke beeld naar voren, van de fundamentele verkrachting, onderdrukking en manipulatie van de mensheid KEIHARD IN HET DAGLICHT:
   – vaccins
   – fluorisering drinkwater
   – chemtrails
   – verarming voedsel en toevoeging chemicalieën
   – elektro-magnetische straling op ongehoorde schaal
   – Tv/Radio/nieuwsmanipulatie op ongekend geraffineerde schaal..
   etc etc etc.

   Het geraffineerde spel wordt ZO goed gespeeld, dat het bijna niet meer te onderscheiden is van onze werkelijke ZIJN. Alleen is het proces precies 180 graden gedraaid. Liefde is idioot, oorlog is dapper (fighting for freedom!!), stoer is cool en soft is truttig, gevoel is dom en verstand is de Boss, etc. etc.

   180 graden

  3. Van mijn schoondochter, intieme rapporten, het denkvermogen van de gemiddelde mens is aanzienlijk gedaald, waarom men denkt aan degenereren, het te veel mengen van de rassen, de oude Grieken hebben stellingen bewezen en binnen hun denkraam collosale berekeningen opgelost door lauter na denken, daar zouden we nu niet meer toe instaat zijn.
   Misschien vervuiling, ze zoeken en ze zullen het vinden, maar of het naar buiten komt ?.

 8. Op CNN proberen ze het nog achter de dam te houden, maar hij staat echt op doorbreken.

  http://healthimpactnews.com/2014/cdc-autism-scandal-tsunami-of-anger-is-brewing-and-about-to-explode/

  Ik haal er even één stukje uit over de wet in VS:

  “Most people do not even know that the United States is the only country in the world where someone who is damaged by vaccines has no legal right to sue the vaccine manufacturer. In 1986, Congress passed a law preventing legal liability to vaccine damages, because the drug companies manufacturing vaccines blackmailed them, by threatening to stop manufacturing vaccines without legal protection. There were so many lawsuits resulting from vaccine injuries and deaths prior to this time, that it was no longer profitable for them to continue marketing vaccines without legal protection. So instead of Congress requiring that drug companies manufacture safer vaccines, they complied with the drug companies’ requests and passed legislation protecting the drug companies. In 2011 this law was upheld by the U.S. Supreme Court.”

  * * * * * * * wanttoknow-vertaling * * * * * * * *

  De meeste mensen weten niet eens dat de VS het ENIGE land in de wereld is, waar mensen, die schade hebben geleden van vaccins, GEEN ENKEL WETTELIJK RECHT hebben om de vaccin-fabrikant aansprakelijk te stellen. In 1986 werd door het Congres namelijk een wet aangenomen, die het voorkomt dat mensen wettelijke aansprakelijkheid claimden tegen vaccinschade, doordat de farmaceutische bedrijven, die vaccines produceren, het Congres afpersten, door te dreigen met een vaccinproductie-stop, wanneer ze niet wettelijk tegen mogelijke schade gevrijwaard zouden worden..!
  Voor deze wettelijke maatregel bleken er al zoveel rechtszaken te lopen, van mensen die vaccinatieschade hadden opgelopen, en zelfs van mensen die familieleden hadden verloren ná vaccinaties, dat het voor farmaceuten niet langer winstgevend was om vaccins te verkopen zonder wettelijke bescherming. Dus in plaats van de eis neer te leggen bij farmaceuten, dat ze vaccins veiliger zouden moeten produceren, ging het Congres in op het verzoek van de farmaceuten en nam het wetgeving aan die deze farmaceuten tegen vaccinatieschade-claims vrijwaart. In 2011 werd deze wet nogmaals door het Hoger Gerechtshof in de VS bekrachtigd..”

  1. In de kolenindustrie was er de kanarie die mijnwerkers meenamen onder de grond, de mijn in. Het bleek dat het vogeltje extra gevoelig was voor mijngas. Als dat aanwezig was in de mijn, legde de kanarie als eerste het loodje. The canary in the mine..
   Aldus had de primitieve mijnwerkersindustrie een waarschuwingssysteem in deze gele kanarie. In de VS is nu een beweging opgericht die opkomt voor de mensen die vaccinatieschade hebben geleden, en deze hele immuunstelling van Big Pharma aan de kaak stelt.
   gele kanarie

   Kijk naar dit artikel EN HET FILMPJE om meer te lezen hoe de vaccinatie-industrie continue de dans lijkt te kunnen ontspringen..!
   http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/vaccinaties-gezondheid/zo-ontspringt-big-pharma-in-de-vs-aansprakelijkheid/

 9. Een comment op Herstelderepubliek:

  NATO is simpelweg een voortzetting door de militaire tak van de ZioNazi Wereldoorlog 2 door de ZioNazi in London, Berlijn, Washington en Tel Aviv t.b.v. wereldoverheersing en te verwachten genocide met Agenda 21.
  Hun aanvalsstrategy vindt plaats via verschillende lijnen.
  Hun financiele wanorde, de spoedig te verwachten crash en verarming van de bevolking is zeer nabij.
  Hun vergiftiging van lucht, water en voedsel vind al op grote schaal plaats met chemtrails, Roundup en GMO.
  Hun pharmacycartels zijn zeer succesvol met vergiftiging, vaccins en verspreiding van virussen.
  Hun Goebbels-propaganda, hersenspoeling en hersendood maken van de massa werkt formidabel.
  Hun Gestapo-militarisering en inrichting van Fema-concentratie- en vernietigingskampen is al zeer ver gevorderd en worden al gevuld met van de straat geraapte daklozen en naar verwachting al in gigantische kunststof lijkendozen (capaciteit van 4 lijken per doos) opgeborgen in afwachting van verdere verwerking tot groene of rode koekjes (naar verwachting nog in testfase bij Monsanto-Bayer-Dow) “ter bestrijding van de hongersnood door hun UN. Dergelijke lijkendozen zijn al massaal aanwezig. Ook in Londen en massaal overgevlogen voor de Olympische spelen daar.
  Hun haarp technologie en andere vormen van radiation (wifi etc) en dus massa-control is zeer ver gevorderd.

  http://herstelderepubliek.wordpress.com/2014/09/03/%D0%B2-%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5-naar-kiev/

 10. Geen van al die vermeende ‘deskundigen’, al dan niet in overheidsdienst, waren aanwezig bij de ontwikkeling of het testen van het vaccin! Bovendien zitten in het vaccin stoffen welke aanzien worden als intellectuele eigendom en zijn dus onbekend. Niemand , behalve de farmacie zelf, kan dus met enige zekerheid bieden of een vaccin schadelijk is of niet! Of ze dat doet is natuurlijk een andere kwestie!

  Al die deskundigen doen dus niets anders dan PRETENDEREN VAN DESKUNDIG TE ZIJN.

  Als er al ooit een epidemie is geweest is het wel een epidemie van autisme. En laat nu daar het algemeen stilzwijgen van al die zogenaamde deskundigen zijn. Ze zullen zelf ongetwijfeld wel weten waarom!

  Heb trouwens nog een vraagje! ‘ Wil één van al die ‘stichtende voorbeelden’ die onze maatschappij rijk is , het maakt niet uit onder welke hoedanigheid ze functioneren, mij eens uitleggen hoe sociaal en maatschappelijk verantwoord het is om ONZE schulden te verschuiven naar toekomstige generaties. Want dat is wat gebeurd door het oprichten van al die vermeende financiêle instellingen door de overheid.

  En hoe zit het met het democratisch principe wat in onze maatschappij zo hoog in het vaandel wordt gedragen?

  Zijn het niet de jongeren die onze schulden gaan moeten dragen , er niet van genoten hebben, het vaak helemaal niet weten en ze hebben er totaal geen inspraak in! Zij zullen het zijn die onze schuld gaan moeten betalen, onze rommel gaan moeten opruimen, onze totaal ziek gemaakte maatschappij, natuur, milieu en noem maar op zullen moeten herstellen.

  waar zijn al die ‘nette’ ouders? Hoelang gaan we dat nog allemaal toestaan?

  1. Het zou misschien eens goed zijn, wat dieper te graven en van PURE OPZET uitgaan. DAT brengt de ware wereld eens stukkie dichterbij..! Met opzet de wereldbevolking een oor aannaaien, of, zoals het ook in veel channelingen werd gezegd, EVEN TESTEN WAT ER MET HET PUBLIEK GEBEURD, ALS WE GEWOON PANIEK ZAAIEN WERELDWIJD.. Test, test, test…

   Tja, we gaan ook met de Ebola weer dezelfde kant op. Logisch ook, want zolang we de oplossing voor onze angst nog in handen leggen van hén, die precies wéten hoe die angst te zaaien..!, blijft het verhaal hetzelfde. Nog maar even een herinnering, in het kader van de Ebola, over de Mexicaanse Griep-FRAUDE..?

   wodarg mex griep fraude
   https://www.wanttoknow.nl/gezondheid/onderzoek-aanpak-mexicaanse-griep/

  2. En dan was er nog het officiële onderzoek van het gezaghebbende BMJ, het Britisch Medical Journal..
   http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/vaccinaties-gezondheid/bmj-onderzoek-big-pharma-achter-who-griepfraude/

   Wat veel mensen niet eens zagen, is dat er door de WHO een LOGO WERD ONTWIKKELD VOOR DE H1N1-Epidemie..!! Wie doet dat nou..?? Ben je dan trots op je werk, trots op je merk.. Dit is het resultaat van mensen die volledig van het padje zijn..! Vertelt dan niet één plaatje het complete verhaaltje al..?

   H1N1

  3. bij deze dan nog een tweetal ondersteunende donder speeches van het illustere duo Alex en Rappe woorden kunstenaar John met zonder kunstgebit maar super hardcore rechtstreeks uit de schaduw war zone research uitstraling, dat ik hem graag hoor spreken en zelfs zonder tanden is er bewezen nog leven blijkbaar.

   Insider Admits Shots Are Brain Damaging Kids and Gov IS Covering It Up:
   http://m.youtube.com/watch?v=gtZnGVjZlSA

   CDC Leaker Exposes Vaccine Hoax:
   http://m.youtube.com/watch?v=XCq_Zc3MGZ4

   http://www.nomorefakenews.com/

 11. Maar wat is nou toch precies Autisme, wat zijn de grenzen, wanneer is het Autisme en wanneer iets heel anders, het zo als gewoonlijk weer uit gegroeid tot iets enorms, waar niet alleen in de medicijnen veel in om gaat, maar ook in al het geschrijf en spreken, er worden Guru’s gevormd, en soms ook weer heel snel begraven, met deze wereld hype, schieten onze kinderen zo als gewoonlijk weer niets op, het zijn – zijn die er beter van worden, of financieel of indirect in hun carriere.

  1. Ook hier jenne kom ik je tegen ( zo zie je maar dat er eigenlijk geen ontopic bestaat , want alles is verbonden en een geheel)Ik heb 8 jaar met autisten gewerkt en het zijn vrienden geworden daar ik tot de conclusie kwam dat elk mens autistische trekken vertoont. Niet iedereen heeft daar problemen mee , en juist daar ligt de scheiding van hen die zich autist noemen ( of genoemt worden) en zij die gewoon leven zonder opgeplakte sticker.Als je weet te leven met de autistische trekjes die je hebt ben je geen autist , kan je dat niet in de ogen van de maatschappij ben je het wel. dat is het hel item, meer niet. Kortom het is een state of mind!

  2. MARCEL W, ja je bevestigt hier mee mijn denken hier over, state of mind, ja en daarbij dat verwenste stickertje waar je mee door het leven moet, ben je arm ben je gek, ben je rijk ben je een bijzonder mens, zo ligt het ongeveer, maar toevallig zijn het wel de gekke/bijzondere mensen die onze samenleving verrijken, groet.

 12. Waarom treed Autisme vandaag steeds vaker op de voorgrond? Het antwoord hierop lijkt vrij eenvoudig. In de jaren 50, 60 en 70 konden over het algemeen genomen veel meer mensen mee draaien in onze maatschappij. Dus viel de ‘autist’ minder snel op in de mensenmassa. Wat wil dit zeggen? Dat we naar allerlei oplossingen aan het zoeken zijn om datgene wat afwijkt van de gangbare norm te compenseren. Zeker gezien het feit dat hier steeds hogere eisen aan gesteld worden. Slaan we daar niet teveel in door? En willen we toe naar een staat waarin we speciale banen moeten creëren voor mensen met autisme, of geven we die een kans om binnen een regulier bedrijf aan het werk te gaan? Zijn het de autisten die meer aandacht en zorg eisen of zijn de eisen die aan hen gesteld worden de oorzaak van deze problematiek?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.