Advertentie

Wens voor 2018 van Marieke de Vrij..


Marieke de Vrij (1953) is spiritueel trendsetter en maatschappelijk raadsvrouwe. Ze inspireert velen om tot uitbreiding van hun bestaande (vak)kennis en bewustzijn te komen. Marieke wil graag bezieling terugbrengen, omdat zij (en wij met haar) geloven dat je daardoor duurzame vernieuwing stimuleert en een maatschappelijke vooruitgang boekt. Zij stelt zich hiermee dienstbaar op om vorm te geven aan deze brede maatschappelijke ontwikkeling en initieert daarmee vernieuwing op diverse terreinen. Dit doet zij door het geven van advies, lezingen, trainingen, workshops voor zowel bedrijven als particulieren, symposia en themagerichte consulten op diverse vakgebieden.

Zij wordt al jaren geconsulteerd door bedrijven, overheid, maatschappelijke organisaties en particulieren. Om dit werk zo lang en intensief te kunnen uitoefenen, vergt grote zorgvuldigheid, oefening en vakmanschap. Marieke beschikt over bijzonder heldere, fijn zintuiglijke vermogens. Zij is in staat het collectief en individueel bewustzijn en de potentie die hierin ligt veelzijdig aan te voelen. Middels fijnzinnige bewoordingen werpt zij licht op levensvragen van grote individuele en maatschappelijke betekenis.

Op de website van De Vrije Mare (HIER) kun je haar werk lezen, luisteren, kijken, boeken bestellen en oefeningen doen. Je kunt je ook opgeven voor workshops en natuurlijk deelnemen aan De Vrije Mare. Dan krijg je toegang tot nog meer audio en ontvang je regelmatig nieuwe inspiraties. Hier, op de nieuwjaarsdoorgeving van vorig jaar, 2017, kun je ook kijken naar een interview met Marieke de Vrij. Om haar wellicht wat beter te leren kennen.

 

Spiritueel raadsvrouwe Marieke de Vrij

x

x
2018:
Oplettendheid bevorderen..

 

In het vele van wat geschiedt in de wereld, dichtbij en veraf, komen zaken tot je,
die je bemoedigen, maar ook zaken die aanleiding kunnen zijn voor ontzetting
.

Oplettendheid wordt gevraagd in de omgang met zaken die in 2018 aan de orde komen.
Dit omdat hierin de ondertoon van wat feitelijk gaande is, veelal wordt verzwegen.

Wat bemoediging geeft bijvoorbeeld,
heeft vaak nog tijd nodig om werkelijk gestalte te krijgen in de dagelijkse realiteit
en verdient daarom ondersteuning op velerlei wijzen.
Wanneer men zaken ter bemoediging aanhoort,
dient men zichzelf dan ook te ondersteunen met begripvolheid

Van zaken die tot verbijstering leiden,
kan men in het algemeen zeggen dat de verbijstering slechts één aspect hiervan is.
Dat wat verbijstert kent vele facetten die niet altijd waarneembaar zijn.
Daarmee wordt het begrijpen van wat er speelt bemoeilijkt.

Dit kan er toe leiden dat men te eenzijdig kortzichtige aannames voor lief neemt,
die niet bijdragen aan een constructieve benadering,
van dat wat tot ontzetting aanleiding gaf.

Wie uit is op een snel begrip van wat hij in de buitenwereld tegenkomt,
in plaats van oplettend te zijn, doet zichzelf tekort.
Zo wees steeds dieper aanvoelend bij dat wat tot je komt.

Dus neem deze momenten ter harte,
waarin invoeling van de thema’s die je bereiken centraal staat.
Zo blijf je beter in balans.
Want wie werkelijk in staat is het blijmoedige te aanvaarden
en het verbijsterende in de ogen te zien, weet uiteindelijk zijn evenwicht te bewaren;
te midden van al wat geschiedt.
Wanneer je dit doet, ben je tot steeds meer in staat,
omdat niet onevenwichtigheid je vergezelt,
maar de open houding om te zijn met al wat is
.

Wees daarom oplettend van aard en zie oplettendheid als een gave,
waarmee je je
zelf in balans weet te houden.

 Voor 2018 wens ik je de versterking van je natuurlijke oplettendheid toe,
in relatie tot wat je in de wereld ontmoet, nabij en veraf.
Ik wens je toe dat je in jezelf staande blijft, positief gericht dit nieuwe jaar intreedt
én jezelf gedurende dit gehele jaar
hierin positief steunt.
Immers waar bemoediging versterkt en verbijstering ontzenuwd kan worden,
kan vernieuwing op gang komen.

Met andere woorden:
mensen zijn vaak te snel blij met alleen een idee dat nog tijd nodig heeft,
om werkelijkheid te worden.
Zo’n idee kan prachtig en bemoedigend
zijn voor de nabije of verre toekomst.
Die bemoediging mag je jezelf ook niet onthouden.
Echter, het vraagt realiteitszin om te beseffen dat iets wel geïmplementeerd dient te worden,
voordat het een feitelijkheid is.

Het andere thema ‘verbijstering’, wordt niet voor niets aangereikt,
omdat mensen vroegtijdig emotioneel uit het lood gaan
en zich daarom afzijdig willen houden van de
zaken die tot verbijstering aanleiding geven.

 In zo’n geval is er te weinig krachtontwikkeling in hen gaande,
om wat geschiedt in een ruimer veld van betekenis te bezien.
Men is te weinig in staat om wat verbijstert
aan te durven zien
en zo zichzelf weer in balans te brengen.

Daardoor ontneemt men zichzelf de mogelijkheid,
verbijstering oproepende thema’s te herijken en vernieuwing in gang te zetten.
Slechts wanneer jouw hart open, betrokken en begaan blijft,
ben je in staat het vernieuwingsveld aan te wakkeren,
alleen al door je innerlijke houding.

 Het thema voor 2018: ‘oplettendheid bevorderen’, heeft ermee te maken,
dat je ervoor zorgt in balans te blijven,
zowel bij positief bemoedigend nieuws als bij negatief verbijsterend nieuws.
Omdat het er uiteindelijk om gaat,
hoe evenwichtig je
beide aspecten weet te benaderen.

Ik wens je een bijzonder 2018 toe

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.