Advertentie

Wij willen VRIJ zijn!!


x

Een kort bericht aan de mensheid: ‘Wij willen vrij zijn!’

x
Andrew Gavin Marshall October 15, 2011 

Andrew Gavin Marshall is een Canadees onafhankelijk onderzoeker en schrijver.

x

Kun je het horen? Proeven, ruiken? Kun je het zien? Aanraken? Kun je het voelen?

De mensen worden wereldwijd wakker. Staan op, handelen, zijn het zat, geven echter niet op, maar staan op, klimmen op de barricades. Over de hele wereld, in elke stad, in elke situatie, onder elke omstandigheid, zitten de krachten in deze wereld stevig op hun posities, in de instituten die ons domineren, hun indoctrinatie uitmelkend, zoekend verwarring te zaaien, te verdelen en controleren, te verbrijzelen, onderdrukken, overlopen, ondermijnen en angst te veroorzaken. Al deze mensen, overal, die vooruit kijken met nieuwe ogen, schreeuwen het uit tegen de wereld, en IN zichzelf: “WIJ WILLEN VRIJ ZIJN!”.

Er is geen schreeuw, die dieper door de eeuwigheid klinkt, ooit een dergelijk lading had, noch zo’n eeuwige relevantie heeft, in het verleden tot in het heden, dan deze: “WIJ WILLEN VRIJ ZIJN!”.
En is geen enkele idee, uit het verleden tot opheden, dat zo’n enorme kracht heeft, zo’n overweldigende mogelijkheden, zo’n ongelooflijke resonantie met het potentieel om een eeuwigdurende aanwezigheid op te eisen dan: “WIJ WILLEN VRIJ ZIJN!”

Van Tunesië tot Egypte, in Irak, Afghanistan, Somalië, Yemen, Palestina… tot in  Griekenland, Frankrijk en Spanje, in Duitsland, Engeland, IJsland en Italië, over het hele Aziatische continent, over de Grote Oceaan naar Canada, Amerika, zelfs Zuid-Amerika,… Honduras, Chili en Brazilië, van Venezuela, Bolivië, Argentinië, tot aan de wieg van de mensheid, in dat continent aan de andere kant van de Atlantisch Oceaan, de enorme en prachtige landmassa met die schitterende en grootste bevolking in Afrika. OVERAL, schreeuwen mensen het uit: “WIJ WILLEN VRIJ ZIJN!”.

De ongelooflijke kracht van onze geest is in staat het lichaam op slot te zetten; de sleutel hebben we DUS ook altijd bij de hand om onze geest te bevrijden..

In alle tijden en overal ter wereld, zijn er mensen onder ons geweest, die niet ánders zijn, maar ook gewoon menselijk, die de weg zijn kwijtgeraakt, hun hart in de wind hebben gegooid, en alleen van zichzélf zijn gaan houden, van hun bankrekeningen, mensen die willen domineren, verduisteren, uitschakelen, de aarde plunderen en de rest van de mensheid onderdrukken, controleren, verwoesten en corrumperen. Hun doel is winst en macht, hun middelen zijn misleidend en onmenselijk, en toch is hun grootste zwakheid hun eigen ontbering, hun disassociatie, eindeloze demoralisatie en roekeloze verwoesting..!
Alles wat ze aanraken en controleren, heeft geen hartswarmte, noch –verbinding, geen hoop noch geluk, geen vrolijkheid noch liefde. Zoals je dat kunt vinden in de kleinste landen, de armste dorpen, bij de armste families, bij hen met de meest trieste verhalen en hardste levens. Want zelfs in de diepste diepten van tragedies, reiken mensen naar elkáár uit, en vinden elkaar terug in hun eigen hart en in hun eigen geet, hun hoop en dromen, hun acties en verbinding met elkaar.

Haat en minacht de mensen niet die boven je aan het roer zitten, in hun torens-van-wanhoop, in hun winst-gevangenissen, hun contróle-cellen, want dagelijks betálen zij al de prijs van deze macht. Door zichzelf af te zonderen van ieder ander mens, beroven zijn zichzélf van alle menselijkheid die zij zouden kunnen ervaren, leren en liefhebben. Heb medelijden met hun situatie van zelf-isolatie, houd van hen om hun menselijke zwakte, waarin we onszelf zouden kunnen herkennen..! Want elk van deze machtsposities kan van IEDER meest liefdevolle wezen een uiterst verraderlijke tiran maken. Het is niet de mens die berooft is, het is de gemeenschap die we rondom ons heen hebben gebouwd, die de mensheid beroofd heeft. Háát deze mensen niet, HELP HEN! Want ook zij weten hoe vrijheid proeft, hoe het ruikt, klinkt, eruit ziet en hoe het voelt..! Laten we hen daarom de weg wijzen, laten we allemáál, sámen en voor ALTIJD het uitschreeuwen: “WIJ WILLEN VRIJ ZIJN!”.

We gaan hen daarom van ons laten horen, ons laten vrezen, ons haten, ons pijn doen, ons verpletteren, ons vervloeken en ons onderdrukken. En hen laten zien dat we weer zullen opstaan, naar boven zullen kijken en hun comfortabele posities voorbíj zullen reopen: “WIJ WILLEN VRIJ ZIJN!”. We zullen hen laten zien waartoe de mensheid in staat is, de creatiekracht in plaats van vernietiging. We laten hen zien wat samenwerking betekent, in plaats van afscheiding. We zullen hen het laten zien, laten bibberen, het inwrijven en hen laten wankelen en fallen, want wanneer hun structuren in elkaar zullen storten, zij tussen ons op de Aarde zullen liggen, de Aarde wwaarvan we allemaal afhankelijk zijn voor onze behoeftes, laten we hen dan een hand aanbieden, om hen óp te trekken, en met hen de yell uitschreeuwen: “WIJ WILLEN VRIJ ZIJN!”..

Dit is niet het begin van het einde, dit is het einde van het begin.. De worsteling zal niet worden beslecht in de straten van New York, nog in de zandbak van het Midden Oosten, noch in de bergen van Azië of de Afrikaanse vlaktes. Deze worsteling wordt bevochten en gewonnen BINNEN in elk individu op deze planeet, in JOUW HART EN JE GEEST. Maar als we sámenkomen, in deze nieuwe en wonderschonen dagen, om elkaar te zien en te ontmoeten, alsof het voor het eerst weer is, om te voelen wat het is om ‘menselijk’ te zijn en zij-aan-zij te staan, en uit te schreeuwen: “NO MORE!”

Geen oorlog meer, geen onrechtvaardigheid, geen racisme, geen militarisering en haat. Geen onmenselijkheden, geen plunderingen en vernietiging, geen afscheiding meer noch isolering, geen dominantie noch ‘keizerrijken’, geen instituten meer noch executies, geen scheiding of tekorten. NO MORE! No more,

WE WANT TO BE FREE!

WE WANT TO BE FREE!

WE WANT TO BE FREE!

En dan, op een dag, niet vandaag maar misschien morgen, misschien niet dit jaar of het volgende, misschien niet in dit leven, of in dat van alle andere levens, maar op een dag… ZULLEN we vrij zijn! Je kunt het vandaag overal voelen. Altijd. Het is aanwezig IN ons allemaal, tussen ons allemaal. Het is hier, kijk ernaar, pak het en maak het een onderdeel van jezelf..!

In onze worsteling voor vrijheid, zal het afwerpen van de kettingen die ons beperken, hét idee worden dat ons verenigt! De feitelijke daad om VRIJHEID te eisen en te zoeken, vereist alle inspanningen om van die ketenen en banden bevrijd te worden. Ketenen en banden die ervoor zorgen dat je je beperkt voelt in de kansen dat het kan,  dat er geen kansen zijn, geen punt is.
De feitelijke oproep: “WIJ WILLEN VRIJ ZIJN!” is al een vrijheidsstreven. Omdat alle instituten en machtscreaties die rondom ons heen gebouwd zijn, individueel zowel als collectief, dáár geplaatst zijn om te voorkomen dát we een dergelijk schreeuw zouden kunnen plaatsen. Om te voorkomen dat we ooit zouden opstaan tegen hén, om ooit vanuit onze harten het uit te schreeuwen en te handelen vanuit onze instincten.

Als je vrijheid wilt, WEES DAN VRIJHEID. De enige manier om het te pakken, is om zó te handelen, alsof je het al in je macht hebt. En feitelijk, heel oprecht gesproken, heb je het al in je macht.. Sta daarom, verenigd, in je schreeuw naar de wereld, wanneer ze je toeroepen: “WIJ WILLEN VRIJ ZIJN!” En dan, op een dag, zal het zo ver zijn.

18 gedachten over “Wij willen VRIJ zijn!!

 1. In de Geest ZIJN we vrij. Geest is bewustzijn. We Zijn Bewustzijn. We bestaan uit lichaam-geest. Dat is die polariteit waar we mee te maken hebben. Ons echte lichaam wat hoort bij ons bewustzijn is Vrij. Het sluimert in ons. Ons aardse lichaam is sterfelijk, dat is onze gevangenis. We zijn niet het lichaam, we hebben een lichaam. Ons zielslichaam, wat we alle incarnaties met ons meenemen, is onsterfelijk. Persoonlijk vind ik het proces van ons Leven schitterend. Mooi, complex soms maar als je je dan weer over kan geven aan het Leven zelf, alleszins de moeite waard, want dan is de moeite weer opgelost in de onmetelijke ruimte.
  Hartegroet Alice

  1. @Thomas,

   Dan eerst maar eens nadenken wat je wilt winnen, dat paradijs wacht wel tot JIJ gewonnen hebt, of overwonnen.

 2. Als de wereld in 1 klap ten goede is veranderd, dan begint de volgende dag weer de ellende van hoogmoed, hebzucht, jaloersheid,onvrede, ondankbaarheid etc. We zien dat in de samenleving alleen maar toenemen. Het blijft altijd schijnvrede. Verder kunen de protesten ook door de NWO zijn georganiseert, want chaos is hun ideaal voor een nieuw wereld orde waarbij vrijheid niet meer bestaat. Ook de Bijbel laat in openbaring en Daniel al een stukje van zien tot de werledleider toe. 7 jaar en de laatst 3.5 jaar gaat zijn masker af.

  1. maak de keuze
   om de herhaling
   te laten verstommen
   &
   te vervangen
   door een zelf gekozen toekomst-visualisatie 🙂

   micro=macro

 3. De sleutel in ons, van onze echte Vrijheid, hiervan spreekt dit gedicht, wat ik met jullie wil delen ook:

  Laat mij godin van de dageraad zijn
  de dageraad van het Gouden Tijdperk
  ik werk mee aan de grote verandering
  dat besloten ligt in het Goddelijk Plan
  de massale bewustzijnsverandering die
  bezig is zich te voltrekken.

  Mensen worden wakker
  het bewustzijn ontwaakt
  zodoende naderen we het prachtige
  en o zo belangrijke omslagpunt.
  Positieve krachten bundelen zich
  Harmonie, Vreugde en Vrede
  aan dit alles wordt gewerkt
  om plezier, geluk en Liefde op Aarde te brengen.

  Oude programma’s lossen op in het niets
  daardoor verschijnt het nieuwe paradigma
  De geboorte van een nieuwe Aarde is aangebroken
  Een geboorte vol van Schoonheid en Schittering.
  Wij mensen kunnen ons hieraan spiegelen
  en onze eigen schoonheid en schittering voelen
  dat wat we altijd al waren
  dat wat altijd al in ons verborgen zat
  maar niet tot uiting kon komen.

  Wij dwaalden angstig in de duisternis
  ons voorgeschoteld door een macht
  die zelf bang is voor het Licht
  Maar nu breekt de dageraad aan en de
  verlossende geboorte kan niet worden gestopt.
  Veel mensen hebben er vol ongeduld op gewacht
  en er altijd in gelooft dat het tij zou keren.

  Wij wisten dat Aarde en mensheid
  hier niet voor bedoeld waren.
  Manipuleren, leugens wat weer leidde tot oorlog.
  NU voorgoed verleden tijd.
  De Aarde en haar mensen zijn het zat
  om geplunderd en voorgelogen te worden
  en dat eeuwen en eeuwen lang.
  Er komt nu een eind aan
  de overwinning van het licht is groots
  de duisternis zal nu wel moeten wijken.

  Het afgescheiden zijn was een illusie
  nu de dageraad gloort, zien we de werkelijkheid
  de werkelijkheid die we nu met ons allen cre-eren
  gaat ons verstand te boven
  maar is deel van het mysterie
  het mysterie, het Goddelijk Plan
  dat eindelijk tot uitvoer kan worden gebracht
  omdat het collectieve bewustzijn is be-invloed
  door de positieve gedachten van de mensheid
  daardoor wordt de duisternis voorgoed verdreven
  En Universeel klinken de woorden
  Het is volbracht: het Licht schijnt overal!

  Namastè, Alice

 4. De mens kent vaak geen vrijheid omdat ie vast zit aan zijn eigen denkwereld.
  Daardoor zien mensen vaak geen uitweg, blijf maar bij die baas want anders zit je misschien zonder werk straks. Na 40 of 50 jaar slavenarbeid zijn ze er zo aan gewend geraakt dat ze wegkwijnen van ongeluk na hun werkperiode, de enthousiaste mens vindt nog een hobby uit om z’n tijd mee te verdoen.

  Vrijheid moet je ook pakken natuurlijk. We zijn heel vrij, de regels die er zijn zijn vaak ten goede voor de samenleving. Behalve in de veel te bureaucratische landen zoals Nederland. Muggenziften tot je een ons weegt en uiteindelijk foute compromissen waar niemand van gediend is. Partij voor de Vrijheid, wiens vrijheid?
  Moet vrijheid betekenen, pakken wat je pakken kan, wie het niet pakken kan die zoekt het maar uit en die buitenlanders moeten zowiezo weg. Lekker vrij en liberaal allemaal.

  Vrijheid, gelijkheid en broederschap. Laten we elkaar helpen als het bij iemand eens wat minder gaat. Laten we blij zijn met mooie bedrijven waar veel gezinnen voor werken en hun leven mee kunnen betalen. Laten we niet zo moeilijk doen als zo’n bedrijf dezelfde omzet of iets minder draait dan het vorige jaar of kwartaal.

  Weg met de kettingen van de duivel wij zijn vrij. Vrijheid is een keuze. Wij zijn vrijheid gepakt in een illusionaire film.

  1. @Martijn,

   er zijn slechts weinigen die de vrijheid nemen om de vrijheid te onderzoeken 🙂

  2. Zo is het Burke. Ook kun je je vrij voelen terwijl je je aan verplichtingen voldoet. Als het maar goed voelt. Ik ben niet te beroerd om heel hard te werken voor mijn gezin maar ik ga het niet voor een één of andere slavendrijver doen. It’s my life and I do what I want…

   http://www.youtube.com/watch?v=H3GNKUE-d9c

 5. Er is een groot verschil tussen vrijheid van en vrijheid voor.

  Het stuk hierboven is erg gericht op vrijheid van iets dat je niet meer wilt

  Hij schrijft b.v. “Geen oorlog meer, geen onrechtvaardigheid, geen racisme, geen militarisering en haat. Geen onmenselijkheden, geen plunderingen en vernietiging, geen afscheiding meer noch isolering, geen dominantie noch ‘keizerrijken’, geen instituten meer noch executies, geen scheiding of tekorten. NO MORE! No more,”

  Werkelijke vrijheid is voor datgene te kiezen wat je wel wilt en vooral niet te veel aandacht te besteden aan dat wat je niet wilt. Alles waaraan je je aandacht geeft wordt juist machtiger, want aandacht is energie.

  Laat iedereen maar kijken wat zijn werkelijke behoeftes zijn en hier totaal voor gaan, dan vallen de negatieve aspecten vanzelf. Niet vechten tegen de duistenis, maar gewoon het licht aandoen.

  1. @Sw Anand Coen

   Gewoon het Licht aandoen!!! Helemaal mee eens. Het werkt op een schitterende manier!

 6. Werkelijk VRIJ worden kunnen wij mijns inszien slechts als we ons los weten te rukken uit de ONWETENDHEID waarin we 26000 jaar gevangen hebben gezeten en weer WAKKER worden!

  Na de onthulling van Het Geheim van Gizeh en het Geheim van de Tempelberg waarin is geduid dat de Piramiden en de Ark des Verbonds blijde boodschappen bevatten van de bewoners van Atlantis voor de mensen die in onze tijd op Aarde leven nu de Aarde weer uit zijn SLAAP van 26000 jaar ONTWAAKT is voor mij de belangrijkste vraag: Hoe nu verder? Ik heb al mogen duiden dat het lijdensverhaal van Jezus, zijn sterven en wederopstanding model staat voor de afgelopen 26000 jaar waarin de mensheid slechts kon OVERBRUGGEN (ons collectieve BEWUSTZIJN) door middel van het wiel van geboorte en sterven en opnieuw geboren worden (re-incarneren).
  Het LIJDEN en STERVEN van Jezus stelt het leven voor van de mensen tijdens de SLAAPSTAND (het wiel van geboren worden en doodgaan). En nu we weer WAKKER worden mogen we OPSTAAN uit de DODEN ( in dit leven opnieuw door het geboortekanaal gaan, de Poort des Levens). Na de opstanding van Jezus vertelt het verhaal van de bijbel dat hij nog 40 dagen heeft geleefd en toen ten Hemel is gevaren. Ik heb al in het kader van de levensweg van Mozes geduid dat het getal 40 verbonden is met een fase in iemands leven. Het getal 4 geeft aan de natuurlijke tijd van de seizoenen en het getal 0 versterkt het. Eigenlijk betekent het dus dat voor alle mensen die in dit leven Wakker zijn geworden en dus weer door het geboortekanaal zijn gegaan een re-incarnatie niet meer nodig is en nu een fase (hoe kort of lang ook) in is gegaan op weg naar onstervelijkheid. Marcel Messing heeft het heel mooi beschreven in zijn boek De Weg van de Katharen, waarin hij vrij vertaald schrijft dat iedereen die weer Wakker wordt “het Bruidskleed mag weven (ik vertaal dat met in dienstbaarheid jouw innerlijke roepstem volgen en je taak op Aarde volbrengen, hoe gering die ook in jouw ogen mag zijn)en wachten op de komst van de Bruidegom (dat is de weg naar het Licht,terug naar de Bron, naar het Ene, naar Al-Dat-Is).

  1. @Dick: zucht, wat breng je het toch klaar en helder! Dankjewel Dick.
   Groet, Willie

  1. Paul op minuutje 7:30 zie ik deze meneer met de praat microfoon van het New Order Squadron stevig shape shiften??

  2. Paul in 2011 om 18.39: toen ik de link opende kreeg ik een stukje van de video te zien en daarna stagneerde het. Bij opnieuw openen kreeg ik: het openen van de pagina is geannuleerd en dat iedere keer als ik het opnieuw probeerde. Vreemd! Ik dacht even dat het aan mijn comp. lag, want die doet wel vreemd maar ik denk in dit geval niet.

  3. NOS = NEW ORDER SHAPESHIFTERS

   Tuurlijk kan dat het zijn HyperAlert, aan jou getrainde oog ontkomt niemand.

   @ Willie

   Als bepaalde video’s zich niet willen afspelen kan dat te maken hebben met je browser instelling of dat er bepaalde video-codes op je PCtje verouderd zijn. Zelf check ik alles 3x voor ik het weg plak hier op wtk of elders, het moet gewoon werken anders komt onze HyperAlert ook niet op 7:30 min uit.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.