Advertentie

Poetin komt uit de communistische kast..!


x

x

x

Poetin komt uit de communistische kast

2018 © Arend Zeevat | deze versie wanttoknow.nl/be

x

Arend Zeevat

Niets is wat het lijkt.. Opnieuw begeef ik mij op glad ijs door op mijn manier te schrijven over een wereldleider, waar velen in geloven en een zeker heil van verwachten. Ik dus niet. Aan bovenstaande subtitel wil ik toevoegen, dat niemand lijkt te zijn wie hij/zij is en niemand is die hij/zij lijkt te zijn. In meerdere vorige artikelen heb ik mijn visie op Trump gegeven, hetgeen mij door velen niet in dank werd afgenomen.

Ik zou te kritisch en negatief zijn geweest en de arme man geen tijd en kans hebben gegeven om zichzelf te bewijzen. Inmiddels een jaar verder heeft Trump meer dan genoeg bewezen, dat hij de zoveelste marionet is die aan de touwtjes hangt van het bancaire, multinationale en vooral Zionistische oorlogscomplex.

Deze door velen bejubelde zogenaamde alfaman heeft inmiddels al zo ontzettend veel bloed aan zijn handen en zal die hoeveelheid in de komende tijd alleen nog maar vergroten. Hoezeer ook wordt gesuggereerd dat hij het slachtoffer is van de ‘Deep State’, die exact hetzelfde is als het hiervoor genoemde complex. Dit complex onder leiding van de Rothschilds c.s. heeft zich gespecialiseerd in de inmiddels bekend geworden complexe strategie, dat het op een uiterst machiavellistische (verdeel en heers) en Hegeliaanse wijze (probleem-reactie-oplossing) ogenschijnlijke tegenstanders beheerst en controleert. Daarmee velen zand in de ogen strooit.

Volg het geld
Wanneer men de geldstromen in deze economisch dictatoriale wereld volgt, dan komt men telkens weer uit bij hen die dit geldsysteem beheersen. De bekende verdachten dus.Deze geldscheppers en manipulatoren zijn de vormgevers en controleurs van het gehele geopolitieke economische systeem, met de Bank for International Settlements (BIS) als de spil in het web van het wereldwijde centrale bankensysteem (HIER). Dus iedere president, waar dan ook ter wereld heeft te gehoorzamen aan de scheppers van dit wereldwijd slaven kwekende en ontmenselijkende systeem.

“Wie de voedselvoorziening beheerst, beheerst het volk;

Wie de energie beheerst, kan continenten beheersen;

Wie het geld beheerst, kan de wereld beheersen”

Henry Kissinger (1973)

Dit is in Nederland vormgegeven door iedereen op te zadelen met het als misleidend gepresenteerde nummer, dat oorspronkelijk het Sociaal Fiscaal Nummer werd genoemd (Sofinummer). Daarna meende diezelfde overheid te moeten voldoen aan de wens van de Nederlandse ingezetenen om door de overheid op hun wenken bediend te worden (Vadertje Staat).

Dus veranderden zij die registrerende vernummering in het BSN-nummer, oftewel Burger Service Nummer. Het is mij echter nog steeds niet duidelijk welke service, dus dienst, die overheid aan mij, door dit nummer, verleent. Daarom noem ik het gemakshalve dan ook maar het Burger Slaven Nummer. Een nummer dat de overheid gebruikt om mij als ingezetene van de alleen op papier bestaande staat der Nederlanden, financieel leeg te kunnen melken (HIER).

Van binnenuit het systeem veranderen?
Het systeem van binnenuit veranderen is een bekende opdracht, die ook aan Trump en andere verheerlijkte politici, zoals Poetin wordt toegemeten. Het is in mijn beleving echter een contradictio in terminus, oftewel een onmogelijke tegenstelling. Hoe zeer er ook een andere illusie in stand houdend beeld wordt geschapen van hen in ‘machtsposities’, die het systeem menen te moeten weerstaan. Het is allemaal deel van de ‘Greatest Show on Earth’, die de mensheid in de afgrond voert van een afleidende circusshow (HIER) en de verbinding met het eigen wezen doet vergeten. Dwight D. Eisenhower waarschuwde daar op een indringende wijze voor.

De ogenschijnlijke tegenstander van Trump
De door het hiervoor benoemde complex van deep state en op de voorgrond tredende politieke marionetten, doen in hun mooie woorden heel veel anders voorkomen dan zij in de werkelijkheid van het voeden van dat militair-industrieel complex laten zien. Ook de Russische leider Vladimir Poetin en de Chinese leider Xi Jinping doen niets anders dan dat. Ook de Russische en Chinese wapenfabrikanten spinnen zeer goed garen bij de productie en verkoop van wapens.

Zolang het maar geld in het laatje schuift en de nationale economie draaiende houdt, maakt het niet uit hoe dat gebeurt. Al is daar een steeds meer levensvernietigende technologie voor nodig, hetgeen dat er aan dollars, euro’s, rubels, yuan’s, goud of zilver geschoven wordt is alles dat telt. Het leven is ondergeschikt gemaakt aan de duiten die nu eenmaal schijnen te moeten rollen. Maar zij rollen echter altijd de verkeerde kant op (HIER).

Poetin doet een communistische bekentenis
In onze inmiddels volledig kunstmatig geworden matrix-wereld van make believe hebben velen geleerd zich achter een masker te verbergen. Zij doen dit al dan niet bewust om hun ware persoonlijkheid/karakter te verbergen achter een voor de buitenwereld te accepteren of te imponeren persoonlijkheidsbeeld. Graag wil ik in dit artikel een poging doen om op een liefdevolle wijze te schrijven over de rol die vooral Vladimir Poetin optredend in het publieke werelddomein speelt.

Daarbij wil ik hem als mens niet aanvallen! Ik wil echter wel duidelijk maken welke rol hij mijns inziens speelt in het op doorgeschoten alfa-mannelijkheid gebaseerde geopolitieke schaakdrama, dat in onze Eindtijd zo’n misleidende en afleidende rol vervult. Er is al heel veel geschreven over welke rol zogenaamde geopolitieke wereldleiders spelen in de huidige en voorbije wereldontwikkelingen. De insteek van het geschrevene hangt voornamelijk samen met of men al dan niet een sympathisant van de betreffende ‘wereldleider’ is.

Het begrip ‘wereldleider’ is vanzelfsprekend al heel vragen waardig! Want wie leidt nu eigenlijk deze wereld? In het nieuwe mediacircuit kan men vele artikelen lezen over de achtergrond van dat wereldleiderschap. Veel artikelen in dat circuit gaan over op de achtergrond opererende occulte clubs, zoals door de Illuminati geïnfiltreerde Vrije Metselaars, die zeer waarschijnlijk niet eens weten hoe ze een muurtje moeten metselen!

Maar what’s in a name?
Ik weet ook niet hoe ik een muurtje zou moeten metselen, maar ben dan ook geen Vrije Metselaar. Ongetwijfeld zou ik het kunnen leren, zoals zij dat ook zouden kunnen. Maar dat is niet waar het hier om gaat. Daarnaast is het zeer de vraag waar zij werkelijk hun Vrij Metselende bouwactiviteiten op richten. Het voor op de tong liggende antwoord is natuurlijk de Nieuwe Wereld Orde. Een andere vraag is in hoeverre zij werkelijk vrij zijn..?

Ik wil hierbij nog even een onderscheid maken tussen de leden in de lagere graden van de Vrij Metselende pikorde en de hoogste ingewijden. De lagere graad ingewijden weten zeer waarschijnlijk niet wat er op de hogere niveaus speelt. Zij krijgen de informatie, zoals wij allemaal, die op hun functioneel niveau van toepassing is. Binnen de geheime diensten heet dit ‘on a need to know basis’.

De essentie van waar het in onze tijd om gaat is vrijheid, of beter gezegd vrijmaking door bewustwording. Bewustwording niet alleen ten aanzien van de buitenwereld, maar vooral ten aanzien van de onvrijheden in het eigen innerlijk. Zij die ons voorspiegelen wat vrijheid is of zou kunnen inhouden, zijn zelf in het minste vrij. In die zin dat zij aan de marionettendraden hangen van de poppenspellers uit een ander duister geestelijke dimensie.

Verdraaide herhaling van de geschiedenis..
Waar gaat het bij dat Vrije Metselen dan wel om? De huidige club van Vrij Metselaars, is een club van occultisten die volgens de mainstream geschiedschrijving aan het begin van de 18e eeuw in Londen (HIER) begon met haar moderne versie.

Op Sint-Jansdag, 24 juni 1717, werd in Londen door vier loges de eerste overkoepelende Grootloge opgericht. Dit wordt gezien als de geboortedatum van de moderne vrijmetselarij. Daarna groeide de vrijmetselarij onstuimig. Men had genoeg van de politieke twisten en godsdienstoorlogen. In 1734 kwam vrijmetselaren al bijeen in Den Haag, waar in 1756 onze Orde werd opgericht.Bron

De werkelijke oorsprong van de Vrij Metselarij gaat echter terug tot de bouw van de eerste Joodse tempel van Salomo in Jeruzalem. De bouw van die tempel stond onder leiding van de bouwmeester Hiram Abiff. Hieronder een citaat uit een artikel over de rol van deze bijzondere bouwmeester (HIER en HIER).

Rudolf Steiner beschrijft dat Lazarus in een vorig leven Hiram Abiff was, de bouwmeester van de tempel van Salomo (Koningen 1:5-7). Salomo had grote wijsheid, maar hij was geen bouwmeester. Dat was Hiram Abiff, als representant van de koninklijke kunst, wel. Ook in de vrijmetselarij wordt de volgende tempellegende steeds naar voren gebracht:

Tijdens de bouw van de tempel komt de koningin van Saba naar Salomo om hem geschenken te geven. Er ontstaat vriendschap tussen haar en Salomo. Uiteindelijk wordt zij verliefd op Hiram Abiff. Dit maakt Salomo jaloers, zodat hij toeliet dat het werk van Hiram Abiff tegengewerkt wordt. Hiram Abiff treedt uit zijn lichaam, doordat hij de ‘bronzen zee’ niet in de zuilen van Boas en Jachim kan uitgieten en hij ontmoet onder de aarde Tubal Kaïn, die hem het meesterwoord en de gouden driehoek geeft.

Hiram Abiff staat als het ware in de kaïnitische generatiereeks die door kunst, wetenschap en ambacht de aarde wil omvormen. Kaïn bebouwde de aarde en vormde die om, terwijl Henoch een maker van muziekinstrumenten was. Salomo staat in de abelitische generatiereeks die de hemel zoekt in de kracht van de religie en van daaruit de herdersfunctie voor de gemeente wil vervullen.

Abel was een herder en Enos een priester. Deze zijn de mannelijke stroming van de scheppende kunst en de vrouwelijke stroming van de religie. Van Zarathoestra zou je kunnen zeggen dat hij tot de eerste stroming behoort en Boeddha tot de tweede.

Zoals Christus deze beide stromingen in zich verenigd en tot een synthese heeft gebracht, zo moeten in de toekomst deze cultureel-historische stromingen ook nog tot een synthese worden gebracht. Tegenwoordig staan deze mannelijke en vrouwelijke stroming in de vrijmetselarij en jezuïtisme nog vaak contrair tegenover elkaar. Dit gebeurt ook in de wereldpolitiek. Niets heeft een grotere machtsstrijd dan het mannelijke en het vrouwelijke tegenover elkaar staan.

Ik denk dat in het esoterisch christendom al gezocht is naar de toekomstige synthese van de mannelijke en de vrouwelijke stroming. Het manicheïsme is een abelitische stroming met een streven naar innerlijke reinheid en religieuze verbinding met de Christus. Tegelijkertijd werd vanuit deze abelitische gezindheid het streven ontwikkeld om je gevoelsmatig en met liefde met de wereld en zelfs met het boze te verbinden, zodat de geest die in de natuur verbannen is, verlost kon worden.

Hier een filmpje over het belang van Hiram Abiff binnen de Vrij Metselarij

Maakt Vladimir Poetin deel uit van de NWO-club?
In meerdere vorige artikelen heb ik getracht aan te tonen dat het gehele spel tussen de ogenschijnlijke ‘wereldmachten’ een farce is om onze geesten mee te verdoven (HIER, HIER en HIER). Om onze zielen te vervullen van angst en beven, zodat we gemakkelijker kunnen worden meegenomen naar de volledige implementatie van de al aanwezige werelddictatuur.

Daarbij wordt volgens Lenin’s gezegde alle oppositie het beste gecontroleerd, door deze zelf te leiden. Ook Poetin is een gecontroleerd oppositionele marionet. Ook Poetin maakt in mijn beleving deel uit van het Zionistische plan voor wereldoverheersing. Hij heeft nauwe banden met de Zionistische Chabad-club (HIER).

Uit de communistische kast
Zij die Poetin als een mogelijke verlosser zagen van de Amerikaanse werelddominantie, vergeten echter dat hij een communistische achtergrond heeft. Velen zullen zeggen, dat hij dit heeft afgezworen. Maar is dit ook werkelijk zo? Onlangs deed Poetin een uitspraak waarin hij het communisme gelijkstelde aan het christendom. Een citaat uit een artikel op Russia Today dat hiervan verslag doet (HIER):

Misschien zeg ik iets waar iemand misschien een hekel aan heeft, maar dit is de manier waarop ik het zie,” zei Poetin in een interview voor de documentaire ‘Valaam’, een uittreksel hiervan werd uitgezonden op Rusland 1. “In de eerste plaats heeft het geloof ons altijd bijgestaan, steeds sterker wordend wanneer ons land, ons volk, door harde tijden moest gaan.

Er waren die jaren van militant atheïsme toen de priesters werden uitgeroeid, kerken verwoest, maar op hetzelfde moment er een nieuwe religie ontstond. Communistische ideologie is zeer vergelijkbaar met het Christendom, in feite: vrijheid, gelijkheid, broederschap, rechtvaardigheid – alles dat is vastgelegd in de Heilige Schrift, het is er allemaal. En de code van de bouwer van het communisme? Dit is sublimatie, het is eigenlijk gewoon een fragment uit de Bijbel, niets nieuws is uitgevonden.”

Maar Poetin ging verder door zijn liefde en adoratie van Lenin te verwoorden:

“Poetin ging verder door het vergelijken van de communistische houding tegenover de bolsjewistische leider Lenin gelijk te stellen aan de verering van heiligen in het christendom. “Kijk, Lenin werd in een mausoleum ondergebracht. In hoeverre verschilt dit van de relikwieën van de heiligen voor orthodoxe christenen en alleen voor christenen? Wanneer zij zeggen dat er geen dergelijke traditie in het christendom is, nou, hoe komt het, ga naar Athos en neem een kijkje, er zijn daar relikwieën van de heiligen, en wij hebben hier heilige relikwieën, sloot Poetin af.”

Wat Poetin hiermee duidelijk maakt is dat hij de door westerse bankiers betaalde Zionistische infiltrant Vladimir Lenin heilig verklaard. Lenin schijnt zelfs Joods bloed door zijn aderen te hebben laten stromen (HIER). In publieke toespraken stelde Lenin zich logischerwijze, vanwege zijn eigen Joodse wortels, op tegen het antisemitisme (HIER). En hoe is dit in het huidige Rusland onder de ‘Zionistisch bezielde’ NWO-marionet Poetin? Het schijnt dat Rusland wereldwijd het laagste scoort op de schaal van het antisemitisme (HIER). Wat wil dit zeggen? Het ligt er maar aan wat men onder antisemitisme verstaat. Ik heb daar meerdere artikelen over geschreven (HIER).

Zionistisch/communistische wereldagenda
Wat is dus Vladimir Lenin/Poetin’s rol in het uitrollen van de communistische wereldagenda? Een nu zeer gerechtvaardigde vraag is, die los staat van alle gevoelens van sympathie en antisympathie ten opzichte van die man, in hoeverre hij een bijdrage levert aan het tot stand komen van die Zionistisch/communistische wereldagenda.

Sympathie en antipathiegevoelens werken als een rookgordijn ten aanzien van het helder kunnen zien van wat er werkelijk is! Om een helder antwoord te krijgen op de eerder gestelde vraag ten aanzien van Vladimir Poetin/Lenin is het van belang, om de hiervoor benoemde tegengestelde gevoelens te overstijgen en te kijken naar de verbanden die er zijn.

Het gaat om het verkrijgen van een eenheid in het denken, door de polariteiten daarin (zwart/wit) te overstijgen. Zo geldt dit dus ook voor ons gevoelsleven, door de daarin aanwezige polariteit van sympathie en antipathie te overstijgen. Het willen en in de wereld zetten van wat men denkt en voelt, gaat dan vanzelf.

Vanzelfsprekend geldt bovenstaande niet alleen ten aanzien van de uit het denken en voelen voortkomende beoordeling van het nationale of geopolitieke circus en de artiesten die daar een prominente rol in spelen. Het geldt tevens voor alle ontmoetingen met mensen in onze dagelijkse realiteit. Want dat is immers de plek waar wij onze eigen binnenwereld vormgeven.

Voetnoot
Als voetnoot wil ik benoemen, dat het toch niet vreemd is dat de twee grootste voormalig communistische staten, Rusland en China, onder ‘druk’ van de huidige wereldontwikkelingen een monsterverbond hebben gesloten. Betrekken we daarbij hoe één van de ultieme vertegenwoordigers van de westers kapitalistische wereld, zich lovend uitliet over het succes van het Chinees sociale experiment onder Mao, dan mogen wij ons met de huidige ontwikkelingen wel eens heel serieus achter de oren krabben. Als ondersteuning voor deze visie, haal ik deze uitspraak aan van David Rockefeller, die na zijn reis door China onder andere het volgende zei tegen de New York Times in een interview in 1973 (HIER en HIER).

Het sociale experiment in China onder het voorzitterschap van leider Mao Tse Tung,
is één van de belangrijkste en meest succesvolle in de menselijke geschiedenis.

David Rockefeller
(vastgelegd in de New York Times op 10 augustus 1973)

Besef bij de uitspraak van Rockefeller wel, dat hij het slachten en offeren van 48 miljoen Chinezen als een deel van het sociaal experimentele succes beschouwd…

Waar gaan we met elkaar voor?
Wanneer wij een werkelijke bijdrage willen leveren aan een betere uiterlijke wereld, dan zullen we onze eigen binnenwereld grondig mogen onderzoeken op de daar nog aanwezige tegenstellingen, die de uiterlijke wereld ons in uitvergrote vorm toont.

Alan Parsons – Turn it up –

Waar het in de komende tijd dus vooral om gaat is, om alle af- en misleidende boodschappen vanuit alle politieke en economische niveaus op de voor ons eigen spirituele leven van belang zijnde waarde te beoordelen. De belangrijkste vraag die daarbij als uitgangspunt mag gelden is: Wat wil de Liefde? Mag deze video daarbij een ondersteuning zijn. Een echt menselijke held.. (HIER)

Tot slot nog maar weer eens de mooie boodschap die in de Desiderata is verwoord.

Hou in de komende tijd dus vooral heel veel van jezelf! Deze liefde zal in je eigen leven haar uitstralend effect hebben. Daarmee help je de wereld om van zichzelf te houden! De lente komt, dus zullen je nu geplante liefdeszaden gaan groeien en bloeien!

Arend Zeevat

20 januari 2018

63 gedachten over “Poetin komt uit de communistische kast..!

 1. Arend, hallo!

  Wij hebben het er laatst nog over gehad. Ook nu blijkt de informatie die je geeft vooral gebaseerd op onderbuik gevoel van jezelf. Hij vergelijkt een politieke stroming met een geloof, wat in mijn ogen een zeer goede constatering is maar jij maakt ervan dat hij uit de Communistische kast komt.

  Als je het verhaal van Putin nog eens goed door spit zul je tegenkomen dat Putin één van de eerste mensen in de voormalige Sovjetunie was die ronduit toe gaf dat het communisme ook niet de stroming was waar hij achter kon staan. Hij heeft het immers geleefd en aan den lijve ondervonden.

  Om vervolgens Mao erbij te halen en de miljoenen doden die deze man op zijn geweten heeft en dit te verbinden met de nauwe banden die logischerwijze China en Rusland nu hebben, als twee grootste landen die voortdurend door de VS en de elite belaagd worden, vind ik persoonlijk een ongenuanceerde manier om de man te verbinden met massamoord, precies wat de mainstream media ook doet.

  Hoe zeer mensen ook hun best doen om Putin te verbinden met het kwaad, de feiten laten precies het tegenover gestelde zien. Dat valt simpelweg niet te ontkennen.

  Maar goed Arend, iedereen mag schrijven wat hij wil maar als collega en vriend wilde ik je toch even attenderen op deze discrepanties.

  Spreek je!

  Nexus

 2. Goedemorgen!

  Putin is van 1952! Feiten checken misschien?

  Voor échte en heldere informatie over Putin en Rusland raad ik iedereen aan de website van Lada Ray eens te bezoeken, futuristrendcast.wordpress(.)com. Zij weet, met haar Russisch-Oekraïense achtergrond, een Chinese man en haar o.a. financiële achtergrond, als geen ander hoe de Russische vork in de steel zit! Aanrader!

  Verder delen wij ons continent met Rusland, Eurazië, want Europa bestaat eigenlijk niet, en ook onze wortels zijn met Rusland verbonden via Anna Paulowna, maar dat terzijde!

  Om Putin, en Rusland zo af te schilderen als hierboven vind ik een beetje erg kort door de bocht en ik ben het dan ook helemaal eens met de eerste reactie,die van Nexus!

  1. Kiek, je hebt helemaal gelijk. Ik heb het geboortejaar van Putin verkeerd gelezen, waarna mijn fantasie even op hol sloeg. Ik heb Guido dan ook gevraagd om die passage te verwijderen, daar deze nergens op slaat. Bedankt voor het wijzen op deze domme fout.

   En ja, dit is misschien niet mijn sterkste artikel. Toch blijf ik me afvragen of de machtsverschuiving in de wereld van west naar oost, onze wereld nu echt vrijer en democratischer zal maken. Want dezelfde economische dictatuur blijft een rol spelen. Wanneer men bedenkt dat in Rusland en China door het westen geïnitieerde socialistische sociale beïnvloedingsprogramma’s zijn geïmplementeerd die vele miljoenen doden hebben gekost, dan kan ik me niet voorstellen dat men dit zomaar heeft gedaan. Met welk doel zou dit dan zijn gedaan? Waar heeft men met die experimenten naar toe willen werken? Mao had een duidelijke verbinding met de Yale-univeristeit en Skull and Bones:

   https://www.youtube.com/watch?v=noXethcuapI

   Lenin en Trotzki zijn ook in het westen opgeleid en naar Rusland gestuurd om de Rothschild-agenda te dienen. In mijn beleving zijn de zo ontwikkelde communistische staatsmodellen, als proeftuin gebruikt om deze uiteindelijk over de gehele mensheid uit te kunnen rollen. Daarbij speelt ook het Zionisme een belangrijke rol, zoals ik dat in het volgende artikel eerder heb beschreven:

   https://www.wanttoknow.nl/geschiedenis/zionisme-rusland-china-en-de-nwo/

   Ik kan me dus absoluut niet voorstellen dat de huidige Chinese en Russische leiders van deze lijn af zullen wijken, hoezeer de uiterlijke verschijnselen ook anders doen lijken. Maar goed, dit is slechts mijn visie en wil niet pretenderen dat het de absolute waarheid is. Want die absolute waarheid heb ik, evenals niemand, in pacht!

 3. Ik ben enigszins verbijsterd over de inhoud van het artikel, misschien wat plat gezegd een spiritueel sausje over een discutabel aan elkaar plakken van zaken m.b.t. Poetin en ook Trump, zoals het in een Volkskrant, NRC, Telegraaf of welke MSM zeker niet zou misstaan.
  Om toch maar even met Trump te beginnen: Hij is i.t.t. tot andere presidenten niet uitgenodigd geweest bij de Bilderberg bijeenkomsten. Je kunt hem haten of van hem houden. Je moet constateren dat er in de (recente) geschiedenis nog nooit een president is geweest die zo massief is aangevallen als Trump. Is dat toeval? Nee, toeval bestaat niet. De hele MSM is over hem heen gevallen en ook vele politici met beschuldigingen, verdachtmakingen die na een jaar allemaal geen hout hebben gesneden en zijn gebaseerd op “fake” en leugens, wat op verschillende momenten ook door een New York Times of CNN is toegegeven, c.q. gerectificeerd ! De zogenaamde bewijzen zijn gebakken lucht gebleken. Is het toeval dat ze hem proberen onderuit te halen ? Nee, hij is i.t.t. tot Obama, Clintons, Bush begonnen om het moeras te schonen en droog te leggen en de “Deep State” aan te pakken. Denk aan de triljoenen die zogenaamd zijn verdwenen (o.a. secret space programma’s), pedofilie / sex trafficking. Het hele netwerk met de Clintons, Obama’s, Bushes, Rothchilds, Soros, enz heeft het Spaans benauwd. Dus beoordeel hem op zijn politieke daden en die schat ik als positief in, ook al ben ik het niet in alles met hem eens. Er zijn vele, vele lagen en grote dieptes en of Trump alles zal (kunnen/willen) aanpakken, weet ik niet. Zie bijv. ook zijn kijk op vaccins en de aanstelling van Robert Kennedy jr in deze. Luister en kijk eens naar interviews met hem, zeer de moeite waard. Luister en kijk ook eens naar het alternatieve nieuws in USA met o.a. een Jordan Sather, zeer aanbevelenswaardig om je blik te verruimen.
  Hetzelfde geldt voor Poetin. We zijn naar mijn mening bijvoorbeeld in het Midden-Oosten verschillende keren langs een afgrond met wereldoorlog gegaan, uitgelokt door de Deep state/Cabal. En ik denk dat het aan Poetin is te danken dat deze hel niet echt is uitgebroken en hij “de rust” heeft bewaard om deze provocaties niet op eenzelfde manier te beantwoorden. Ook hier zijn vele, vele lagen.
  Poetin en Trump zullen ongetwijfeld samenwerken en daar vind ik niets mis aan. Met Hilary C. als president zou het er al heel anders uitgezien hebben, denk ik. Daar mogen we de hemel en de kiezers voor danken.
  En … natuurlijk zullen wij in ons zelf moeten veranderen en liefde en licht-energie uitdragen.
  Ik vind jouw verhaal daar geen positief voorbeeld van. Jammer met jouw spirituele blik op de wereld en het universum…

  1. Henny, dat spirituele sausje heb ik hieronder al laten verdampen in mijn antwoord op de reactie van Kiek. Het was een domme fout, die ik eerlijk toegeef. Ik blijf echter achter de essentie van het artikel staan, dat zowel Trump als Putin deel uitmaken van de misleidende Greatest Show on Earth.

   Wat China betreft hieronder een uitstekende analyse van James Corbett:

   https://www.youtube.com/watch?v=5M1KD7Dnq4s

   https://www.corbettreport.com/chinas-new-world-order-gold-backed-oil-benchmark-on-the-way/

   Wat Rusland betreft en Putin’s (schijn)christelijkheid raad ik aan de volgende artikelen te lezen op de site van Henry Makow:

   https://www.henrymakow.com/2017/11/the-putin-deception.html

   https://www.henrymakow.com/2017/11/The-Putin-Deception-2.html

   Ik blijf erbij dat niets is wat het lijkt en niets lijkt wat het is. De Rothschilds hebben het tot hun handelsmerk gemaakt om zelf telkens weer hen bestrijdende nieuwe vijanden te maken, om de strijdenergie gaande te houden en daarmee hun demonische meesters in een andere dimensie te kunnen voeden. Je mag me paranoïde noemen, zelf beschouw ik me als uiterst kritisch denker die zich niet door misleiding vanuit welke hoek dan ook wil laten verwarren.

 4. Over Trump ben ik ook nog niet helemaal uit. Kijk, als de deepstate werkelijk zo machtig is als wij allemaal denken dan hadden ze trump al lang geleden van kant kunnen maken. Trump is mede in leven gehouden door geld van de deepstate-bankiers, dat weet iedereen. Trump heeft daarnaast de 5 grote banken die ook al door Obama gevrijwaard werden, zelf ook geholpen. Net die 5 banken zijn een deel van de basis van de deepstate. Maar wat nu werkelijk speelt en wie er echt aan de touwtjes trekt, dat blijft toch de vraag want was het Trump op die de tomahwaks op Syrië afvuurde of was het de deepstate en moest trump kleur bekennen, wie zegt het?

  Wat betreft Rusland, die jongens zijn volkomen los van de BIS en de Rothschilds, al een jaar of twee nu. Wel houden ze het recht om zitting te nemen aan bepaalde besprekingen maar los, dat zijn ze, dankzij Putin. Wie verbouwt de meeste organische produkten op deze wereld? Dat antwoord heeft Guido al gegeven in een eerder artikel, en ook nog GMO vrij?! Is er een vaccinatieprogramma in Rusland? Ik noem maar wat zaken. En ja, Putin hoort volgens mij bij de orde van Malta maar vrijmetselaren waren aanvankelijk bedoeld om het leven te verbeteren van iedereen, er ontstond echter een steeds groter wordende groep die de kennis niet wilde delen. Elke vrijmetselaar kan zelf bepalen of hij de zwarte blokjes gebruikt of de witte, of hij zijn kennis goed of slecht inzet. Generaliseren omdat er zo veel zijn die de kennis slecht inzetten is niet aan te bevelen, generaliseren is altijd verkeerd.

  Om nog heel even terug te komen op de banken die onder Rothschild controle staan, hier is de complete lijst te lezen. Zoals je kunt zien staat de CBR van Rusland er niet bij. Putin is in 2014 begonnen met de loskoppeling nadat alle schulden eerder al betaald waren.
  http://derwaechter.net/komplette-liste-von-banken-im-besitz-und-unter-kontrolle-der-rothschilds

  Groet,

  Nexus

  1. Ron.

   Misschien wordt Trump wel gebruikt als useful idiot om de Pax Americana te helpen ontmantelen en plaats te laten maken voor de Pax Judeïca. Ik heb hier meerdere artikelen over geschreven. Die Pax Judeïca zal mijns inziens inhouden dat de westers kapitalistische en oosters communistische staatsmodellen tot één geheel worden gemaakt en de wereld zullen voorzien van één werelddictatuur onder leiding van één werelddictator, enz.

 5. Arend :
  Ik begrijp Uw voorzichtigheid en ook het wantrouwen. Als ik dit bekijk vanuit het standpunt van de NWO, is stel ik mij ook vragen. Ik ben in het verleden ook al meermaals op het verkeerde been gezet. Het toeval wil dat ik zo pas een grondige en omvattende analyse van deze NWO vond :
  Quelle : http://new.euro-med.dk/20180122-grundriss-der-neuen-weltordnung-nwo.php
  De Engelstalige versie is momenteel nog niet beschikbaar. (de webstek is immers tweetalig duits engels).
  Voor de rest denk ik ook aan de perestroika deception :
  https://en.wikipedia.org/wiki/Anatoliy_Golitsyn
  Voor wat het verleden betreft denk ik aan de Rakowski Papers : Red Symphony.
  Ik durf dan ook voor niemand meer mijn hand in het vuur steken.

  1. Sub Rosa.

   Bedankt voor je zeer waardevol aanvullende reactie. Ik heb de Duitse site waar jij naar linkt bekeken. Deze bevat een zeer gedegen onderzoek en plaatst alle wereldachtergonden in een zeer duidelijke samenhang.

 6. Putin is een wolf in schaapskleren.

  http://lorddreadnought.livejournal.com/3483.html
  http://orient-news.net/en/news_show/100039/0/Vladimir-Putin-is-the-closest-thing-to-a-friend-Israel-has-ever-had-in-Moscow
  https://www.henrymakow.com/putin-is-nwo-pawn.html

  En Trump?…. oordeel zelf… bekijk zijn naaste medewerkers maar eens.
  https://www.youtube.com/watch?v=47WtItcUKAI&bpctr=1516704967
  https://www.youtube.com/watch?v=PGodmR-xFws

  Het is het spel om Groot-Israël. En Arend heeft in mijn ogen gelijk. Het is niets anders dan een (nieuwe, volgende) verdeel- en heerstactiek.

 7. Niets is wat het lijkt.

  Ik verbaas me nog steeds dat mensen door een MSM – bril kijken. Waarom geen gedegen onderzoek?

  Het is maar welke kant je op wilt kijken. Als ik dit soort artikelen onder ogen krijg word ik echt boos en daar is héél wat voor nodig. Putin en Trump zijn momenteel de beste wereldleiders die we ooit gehad hebben! Niemand heeft in het verleden de moed gehad om de zionisten te lijf te gaan. Trump is niet te manipuleren. Putin ook niet. Ik doe al jaren onderzoek naar wat zich in de wereld af speelt. Minstens 10 jaar. Praat niemand na en onderzoek zelf eens wat er zich afspeelt.

  De nieuwste ontwikkelingen uit Amerika: FISAgate: The Democratic Party is finally over, Deep State in a free-fall collapse http://cosmicconvergence.org/?p=24216
  Nog een paar interessante informatieve sites:
  http://stateofthenation2012.com/
  https://aim4truth.org/2018/01/22/truth-news-headlines-january-22-2018-2/
  https://patriots4truth.org/

  1. Ja Nannie, maar als ik naar de andere reacties kijk, zie ik PRECIES het omgekeerde verhaal, minstens net zo goed onderbouwd..??
   Je kunt als persoon (Trump dus) volgens mij niet met 2 petten op gaan lopen, zonder jezelf daarbij bloot te geven, als degene die beide petten draagt.. Of zie ik dat verkeerd..?

  2. Nannie.

   Jammer dat je meent boos te moeten worden over de inhoud van mijn artikel. Het zegt echter alles over hoe jij je emotioneel laat manipuleren door bepaalde zaken. Ik vraag me daarbij af of je de links naar mijn bronnen wel hebt gelezen. Als je dat gedaan zou hebben, dan had je kunnen zien dat daar geen MSM-brilleglas tussen zit.

   Sympathie en antipathiegevoelens werken als een rookgordijn ten aanzien van het helder kunnen zien van wat er werkelijk is! Ik voel geen sympathie noch antipathie t.a.v. Trump en Putin, maar kijk op een zo onafhankelijk mogelijke manier naar de feiten. Natuurlijk onderzoek ik daarbij bronnen, waar ik mijn visie op baseer. Zoals b.v. Henry Makow, waar ik het volgende artikel weer tegenkwam. Daarin slaat hij betreffende Trump en Putin twee Chabadvliegen in één klap.

   https://www.henrymakow.com/2018/01/nazis-rescued-chabad-lubavitch.html

   Kijk maar eens naar de volgende twee afbeeldingen die in dat artikel zijn opgenomen:

   https://www.henrymakow.com/upload_images/1putlazar%20%281%29.png

   https://www.henrymakow.com/upload_images/trump-family-chabad.jpg

   Ik vind het een beetje triest dat jij je eigen autoriteit meent te moeten baseren op 10 jaar onderzoek. Ik kan daar mijn onderzoek sinds 1982, dus 36 jaar naast zetten. Tijdens mijn reizen in India werd ik toen door medereizigers ingewijd in de duistere achtergronden van de wereldpolitiek en ben er daarna veel over gaan lezen. De essentie van de zo verkregen informatie kwam ik later weer tegen op het internet.

  3. Maar, zoals je weet Arend, zijn de orthodoxe joden, al heel lang VOLLEDIG in strijd (of zo lijkt het althans 😉 ) met het Zionisme. De orthodoxe joden staan ook te knuffelen met de leiders van Iran, toch geen échte joden volgens mij..? De foto’s van Ahmedinidjad met orthodoxe joden, is in dit verband beroemd. En kijk naar dit verhaal:

  4. Je hebt helemaal gelijk Guido, dat onderscheid is van vitaal belang. Maar binnen het Joods orthodoxe geloof zijn ook verschillende stromingen, die tegengestelde visies hebben. Het ligt er maar welke de boventoon voert. Hieronder een citaat uit een artikel op de site van Makow, betreffende de vroegere leider van Chabad, Schneerson:

   “Schneerson believes Jews are the acme of Creation: “The general difference between Jews and non-Jews: A Jew was not created as a means for some [other] purpose; he himself is the purpose, since the substance of all [divine] emanations was created only to serve the Jews.”

   “The important things are the Jews, because they do not exist for any [other] aim; they themselves are [the divine] aim.”

   “The entire creation [of a non-Jew] exists only for the sake of the Jews.”

   When Schneerson died in 1994, he was awarded the Congressional Gold Medal for his contribution to “global morals.” According to Schneerson, Jews are the Priests while the Noahide Laws provide “a religion for the rank and file.” Eggert quotes another Lubavitcher rabbi: “When examining the chain of frightening events [since 9-11] with a Chassidic eye, we see that the US is being pushed toward fulfilling its historic role of teaching the Sheva Mitzvos [i.e. Noahide laws] to the world.”

   Hier nog een citaat uit datzelfde artikel, waarin ook een onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende stromingen binnen Joods orthodoxen.

   “Eggert, who studied History and Politics at universities in Berlin and Munich, is the author of eight books on hidden history. While he believes that modern history is dominated by the Cabalistic plot to fulfill Biblical Prophesy, he is careful to distinguish between the Lubavitchers and other Hasidim called “Satmar” who think it is a crime to “force God’s hand” and “hasten the redemption.”

   However, the Lubavitchers seem to be in control.”

   Bron: https://www.henrymakow.com/historian_demands_action_on_do.html

   Hier nog meer info over de Chabad:

   https://www.henrymakow.com/cgi-bin/mt-5/mt-search.cgi?search=Chabad+origin&IncludeBlogs=1&limit=20

  5. Nannie, Trump blijft een president uit de VS (en ja, hij is anders dan de rest daarvoor, tenminste de media schrijft er anders over). Als je deze daad van Trump bekijkt, kan ik hieraan helemaal niets goeds vinden….natuurlijk andere landen verkopen ook wapens, maar zo maakt Trump niet het verschil!
   https://www.youtube.com/watch?v=3BKVaGcWvkA

  6. Terwijl dat zogenaamde FISA-gate de Democraten weer geheel volgens het machiavellistische principe van verdeel en heers in het vijandelijke kamp heeft geplaatst, heeft Trump dan weer wel die vermaledijde FISA-wet getekend:

   Zie: https://www.sott.net/article/375129-NSA-is-an-agency-gone-rogue-as-FISA-702-is-reauthorized

   Citaat:

   “The Verge reported that Section 702 of the FISA Amendments Act provides the director of national intelligence and attorney general with the authority to surveil anyone outside of the country, and remains controversial. The Verge added that, while it is designed to target and surveil non-US citizens, privacy advocates say that US citizens can get caught up as well. “This new bill includes some new provisions: authorities can now access communications that simply mention the target, even if they are not the recipient of said message.”

   Additional press reports cited The American Civil Liberties Union, who stated that the memo should have been made public before the FISA Section 702 vote and had called on Trump to veto it. The ACLU wrote: “Trump’s tweet saying the law he signed was different from the one “so wrongly abused” before was not accurate.” The ACLU tweeted that the bill Trump signed “allows the government to violate Americans’ rights and makes the law worse in several ways.”

   Jij en ik Nannie, kunnen nu dus door toedoen van Trump als niet-Amerikanen door de NSA bespioneerd worden, als zij daar de noodzakelijkheid van inzien. Ik maak me overigens geen illusies over dat dit niet al lang gebeurde. Want meestal wordt wetgeving geïmplementeerd om bestaande illegale praktijken te legaliseren.

 8. Arend,

  Dat de CBR nog steeds mee praat met de andere banken heb ik je al verteld, dat ze genoemd worden is dan niet meer als vanzelfsprekend.

  De verhalen die ik hier lees over de oorsprong van de Putins en dat dit duidelijk moet maken dat Putin het spel gewoon meespeelt vind ik persoonlijk te dun. Als wij gaan graven kan ik iedereen ergens mee belasten. Waar je mensen op kunt beoordelen is op wat ze in het dagelijks leven uitvoeren, op hun daden. Niet op verdenkingen en aannames. Het is goed dat mensen op zoek gaan maar omdat papa een bepaalde kant gekozen heeft wil dat niet zeggen dat zoon lief dit ook doet. Mijn vader was overtuigd katholiek en mijnwerker, ik geloof alleen in wat ik zie en werk niet in de mijn. Of lieg ik nu?

  Het is een beetje alsof er gegraven wordt totdat er ergens een splinter vermeend bewijs gevonden wordt waarmee alle goede daden teniet gedaan kunnen worden. Alleen de feiten tellen. Daarmee wil ik niet zeggen dat ik een Putinfan ben maat zoals ik het nu zie heeft de man al tot twee keer toe een wereldoorlog voorkomen. Als nieuwe feiten het tegendeel bewijzen, dan zal ik niet schromen mijn mening te wijzigen!

  Groet,

  Nexus

  1. Nexus ik ben het weer met je eens. Je moet ieder mens op zich bekijken. Je bent niet je vader of je moeder. Als je niet boven je ouders uitgroeit, groei je zelf niet. Je moet juist verder kijken dan je ouders. Dan pas kan je verder met je eigen ontwikkeling als je dat wilt tenminste. Probeer in het heden te leven en kijk naar de toekomst en af en toe “even” terug hoe of iets zo heeft kunnen ontstaan.

   Putin heeft ook genoeg meegemaakt wat niet bekend is bij het grote publiek anders had hij zich niet ontwikkeld tot degenen die hij nu is.
   En de KGB? Kijk maar eens wat er momenteel echt op onze mooie aarde gebeurt. Dat wordt zéér binnenkort allemaal zichtbaar …
   Al is de leugen nog zo snel …
   Onderstaand een kort filmpje:

   https://www.youtube.com/watch?v=z1mERkuxTfg

  2. Nexus.

   Probeer jij me duidelijk te maken dat jij weet wat Putin in zijn dagelijkse leven uitvoert? Als je dan toch iets meer zou willen weten over de Joodse familieachtergrond van Putin, dan kan ik je aanraden het volgende artikel te lezen en goed te kijken naar alle daarin opgenomen foto’s. http://lorddreadnought.livejournal.com/3483.html

   Een citaat uit dat artikel:

   “Putin’s maternal grandfather was a Jew involved in the bolshevik revolution, his paternal grandfather worked all his life as the chef of Lenin and Stalin. His paternal grandfather, Spiridon Ivanovich Putin (1879–1965), was employed at Vladimir Lenin‘s dacha at Gorki as a cook, and after Lenin’s death in 1924, he continued to work for Lenin’s wife, Nadezhda Krupskaya. He would later cook for Joseph Stalinwhen the Soviet leader visited one of his dachas in the Moscow region. Spiridon later was employed at a dacha belonging to the Moscow City Committee of the Communist Party of the Soviet Union, at which the young Putin would visit him.”

   Verder nog een citaat betreffende het droogleggen van het Russisch communistisch/kapitalistische moeras door Putin:

   “Putin did not kill Oligarchic rule in Russia, what nonsense! He pushed back Berezhovsky and Khodorovsky, because they were a threat to his rule, which the Money Power needs to be strong and centralized. The Putin – Oligarch deal is quite clear: The Kremlin for him, the economy for them.

   According to a report by Russian banking website lenta.ru, which gives the 48 Jews on the list a combined net worth of $132.9 billion, while Jews account for only 0,5% of Russian population. The whole wealth of Russian billionaries is less than 300 billion.

   Among the 48 Jews who made the list, 42 are Ashkenazi and together have a net worth of $122.3 billion; the average net worth of each Ashkenazi billionaire stands at $2.9 billion. The wealthiest Ashkenazi is Mikhail Fridman, who has a net worth is $17.6 billion and is Russa’s second richest man. The Ashkenazi billionaires include Viktor Vekselberg (net worth of $17.2 billion), Leonid Michelson (net worth of $15.6 billion), German Khan (net worth of $11.3 billion), Mikhail Prokhorov (net worth of $10.9 billion), and Roman Abramovich (net worth of $9.1 billion).”

   Dit in ogenschouw nemend mag men zeer gerechtvaardigde vragen stellen bij Putin’s wereldhervormende intenties!

  3. Nannie, vele dictators hebben zich laten filmen/fotograferen met kinderen. Dat doet het hem altijd goed in het kader van hun beeldvorming en het bespelen van de emoties/sentimenten.

 9. Doordat veel mensen dingen zwart-wit zien gaat men voorbij aan het feit dat de zaken in werkelijkheid veel genuanceerder zijn. Niemand is helemaal goed of helemaal fout. Toch is men geneigd om op basis van een aantal feiten politieke leiders te classificeren. De ironie is dat er valide argumenten te vinden zijn die volstrekt tegenovergestelde standpunten onderbouwen.

  Het is echter veel interessanter om te weten wat de wérkelijke agenda van politieke leiders is. Trump wordt vaak veroordeeld omdat hij Zionistische banden heeft en of omringd door Wallstreet bankers. Maar bewijzen deze feiten dat hij hun agenda (volledig) deelt? De New World Order en de Illuminati is niet meer één groep die hetzelfde doel nastreeft. Illuminati-facties staan in werkelijkheid vaak lijnrecht tegenover elkaar. Zo zijn er (sub)groepen zoals de gnostische illuminati, de Tempeliers en Sang Real-bloedlijn die aartsvijanden zijn van de satanische illuminati. Het is een strijd die al duizenden jaren speelt en gaat in de kern over goed versus kwaad.

  Ik vermoed dat Trump en Putin beide tot de alliantie behoren die de strijd aangaat met de satanische illuminati. (En dat wil niet zeggen dat ze al mens helemaal goed zijn of al hun politieke besluiten goed te keuren zijn.) Zo is de Executive Order van Trump tegen mensenhandel en pedonetwerken veel verstrekkender dan ooit een president heeft durven gaan. Het zal echter de lakmoestest zijn of de alliantie ook de strijd aan zal gaan met de Zionisten en Jezuïeten.
  Daarom onderschrijf ik Henny’s standpunt (22-1) dat je politieke leiders vooral moet beoordelen op hun daden. Met Trump’s strijd tegen pedonetwerken, georganiseerde misdaad en corruptie, waar wij al menig artikel aan gewijd hebben, lijkt het erop dat we hem het voordeel van de twijfel moeten geven. De tijd zal het uitwijzen en “The proof will be in the pudding.”

  1. Goed verhaal vind ik Ella. De verwarring bij mij zit hem precies dáár.. Geen duidelijkheid in het kader van de ‘goede’ en de ‘slechte’… De beste camouflage is natuurlijk -in dat kader- wel om als wolf de schaapskleren aan te trekken.. En.. 😉
   Als schaap, de wolfskleren.. En ja, wie is dan wie..

   In dat kader is dit artikel van ‘Hidden Hand’ voor mij een eye-opener. ‘Goed’ en ‘slecht’ zijn subjectieve begrippen, die een ’tijdsgevoelige elasticiteit’ hebben… https://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/de-schepping-volgens-n-diepe-insider/ Een citaat uit het artikel:

   “Bedenk altijd dat dit een prachtig spel is dat we hier spelen en co-creëren tezamen met onze oneindige Schepper. En dat wij, wanneer we even niet op dit podium staan dat we ‘leven’ noemen (tussen onze levens door), elkaars allerbeste vrienden zijn. Niemand lijdt écht, niemand sterft écht, behalve in het spel. Het spel is echter niet de werkelijkheid. De werkelijkheid is de werkelijkheid…
   En jij hebt de kracht om je werkelijkheid te realiseren in het spel, wanneer je eenmaal hebt geleerd hoe dit te doen.”

  2. Ella hier is de pudding. Ik denk dat je deze niet zult lusten.

   Het gaat mij niet om aan te tonen dat Trump en Putin goed of slecht zijn, maar om door het door velen aangehangen eenzijdige beeld van hun goedheid heen te prikken en ook hun andere kant te laten zien. Een kant die velen door de ogenschijnlijke goedheid verblindde aanhangers van hen niet willen zien. Ik zie ook met name in de alternatieve media een enorm eenzijdige beeldvorming rond deze politieke leiders en een bijna kritiekloos geloof in hun wereldhervormende intenties.

   Ik verwijs naar hun politieke achtergronden en het netwerk waar zij in zitten, vanuit de instelling dat waar je mee omgaat ook door wordt besmet. En om duidelijk te maken dat zij, ondanks mooie voor de misleidende beeldvorming bedoelde politieke maatregelen, toch dezelfde agenda dienen. Hieronder een opsomming aangaande feiten van Trump’s politiek.

   Bloed aan Trump’s handen:

   https://www.jacobinmag.com/2016/12/trump-kelly-homeland-security-southcom-colombia-honduras/

   Blooddiamonds;

   https://www.alternet.org/video/dutch-documentary-part-ii-blood-trumps-and-kushners-hands-deals-africa-war-zone-diamond-mines

   Aanwakkeren rassenhaat:

   http://www.irontroll.com/2017/08/there-is-blood-on-trumps-hands.html

   https://socialistworker.co.uk/art/45149/Grief+and+anger+after+anti+racist+killed+in+US+Trump+has+blood+on+his+hands

   Onder Trump is het aantal gesneuvelde militairen voor het eerst in zes jaar gestegen:

   https://www.lewrockwell.com/lrc-blog/trump-blood-hands/

   Minder Amerikaanse inmenging in andere landen?

   http://theconversation.com/under-the-trump-administration-us-airstrikes-are-killing-more-civilians-85154

   Citaat:

   “According to research from the nonprofit monitoring group Airwars, the first seven months of the Trump administration have already resulted in more civilian deaths than under the entirety of the Obama administration. Airwars reports that under Obama’s leadership, the fight against IS led to approximately 2,300 to 3,400 civilian deaths. Through the first seven months of the Trump administration, they estimate that coalition air strikes have killed between 2,800 and 4,500 civilians.”

   Why Are Civilian Deaths in Iraq and Syria from U.S. Airstrikes Up 60% Under Trump?

   https://www.cfr.org/blog/why-are-civilian-deaths-iraq-and-syria-us-airstrikes-60-under-trump

   Trump Is Killing Record Numbers Of Civilians

   https://www.huffingtonpost.com/entry/trump-is-killing-record-numbers-of-civilians_us_59f9cc1be4b0412aab840c87

   Amerikaanse betrokkenheid bij het slachten en offeren in Yemen door wapenleveranties aan Saoedi-Arabië en commando operaties:

   https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-commando/u-s-military-probing-more-possible-civilian-deaths-in-yemen-raid-idUSKBN15G5RX

   Trump Could Be Guilty of War Crimes After an American Bomb Killed Yemeni Children

   http://www.newsweek.com/us-made-bomb-killed-children-yemen-so-trump-might-be-complicit-war-crimes-669240

   UN: Civilian casualties in Afghanistan from US air strikes have risen more than 50% since last year

   http://www.businessinsider.com/r-afghan-civilian-casualties-from-air-strikes-rise-more-than-50-percent-says-un-2017-10?international=true&r=US&IR=T

   En waarom trekt Trump de Amerikaanse soldaten niet uit Afghanistan terug?

   https://www.wanttoknow.nl/inspiratie/arend-zeevat/trump-afghanistan-en-heroine/

   Het effect van Trump’s Executive Order betreffende kindermisbruik schijnt ook nogal overdreven te zijn en tegen te vallen:

   http://reason.com/blog/2017/02/27/trumps-fake-crackdown-on-sex-trafficking

   Daar staat dan wel weer naast dat ook onder Trump Amerikaanse soldaten in Afghanistan van hogerhand werd verteld, dat ze het kindermisbruik door Afghaanse soldaten door de vingers moesten zien:

   https://www.militarytimes.com/news/your-army/2017/11/17/dod-ig-us-troops-were-told-to-ignore-child-sex-abuse-by-afghan-forces/

   http://thehill.com/policy/defense/360725-watchdog-pentagon-had-no-policy-against-reporting-afghan-child-sex-abuse-but

   Zijn binnenlandse sociaaleconomische politiek maakt de gemiddelde Amerikaan niet echt veel groter:

   https://www.teenvogue.com/story/donald-trumps-budget-would-negatively-impact-young-people

   Stelen bij de armen en als anti-Robin Hood schenken aan de rijken en het militair industrieelcomplex.

   https://www.vox.com/policy-and-politics/2017/5/22/15676490/trump-budget-2018-explained

   https://www.cbsnews.com/news/trump-budget-cuts-social-safety-net-programs-medicaid-overhauls-tax-code/

   https://www.theatlantic.com/business/archive/2017/03/trump-budget-hud/519870/

   http://www.chicagotribune.com/news/nationworld/politics/ct-trump-military-budget-20171212-story.html

   Dus ja Stella, ik baseer me op feiten zonder daar emoties van sympathie of antipathie aan te koppelen of een zwart/wit-denken van goed en kwaad. Ik laat de feiten voor zich spreken. Wat vind jij van deze opsomming van feiten?

 10. Hoi Arend, Er zijn inderdaad mediakanalen die een kritiekloos pro-Trump beeld propaganderen. Het is altijd goed om kritisch te blijven. Aan de andere kant schrik ik gewoon van het ongenuanceerde negatieve beeld dat de mainstream media van hem schetst. En het feit dat belangrijke zaken zoals de Executive Order en de strafrechtelijke onderzoeken naar Hillary Clinton en de Deep State überhaupt niet worden belicht. Ik wordt juist dáár achterdochtig van. Dat leidt dan ook tot de vraag of alle feiten in de lijst links wel kloppen én aan Trump toe te schrijven zijn.

  1. Deze informatie-oorlog heeft niet alleen als doel om ons in verwarring te brengen, maar ook te ontmoedigen, zodat we niet meer (durven te) geloven in een oplossing. Cynisme en verdeeldheid zijn wellicht nu het grootste gevaar voor de mensheid. Verbinding — ondanks alle verschillen — is cruciaal. Een open mind houden, wetende dat alles in beweging is, mensen veranderen en van kamp/koers kunnen wijzigen. Dat in combinatie met een blijvende druk om positieve veranderingen door te voeren, zal ervoor zorgen dat alle NWO-plannen, alle psy-ops en andere vormen van bedrog geen schijn van kans meer hebben.

   Vooral zelf actief blijven en binnen je eigen mogelijkheden en ‘circle of influence’ voor positieve verandering zorgen. Trouw blijven aan jezelf, je idealen en gewoon het GOEDE doen. Vanuit je hart, vanuit vrede en rechtvaardigheid.

  2. Ella.

   De laatste zin in je reactie kan ik volledig onderschrijven. Ik heb echter niet meer de illusie, dat we dat hart, die vrede en rechtvaardigheid vanuit de buitenwereld zullen kunnen ervaren. Deze is in mijn beleving alleen in je eigen binnenwereld te ervaren, door de daar nog aanwezige haat, oorlog en onrechtvaardigheid te onderkennen en te transformeren. De enige bijdrage die we kunnen leveren, is mijns inziens het stukje wereld in ons eigen innerlijk te zuiveren en daarmee dat stukje wereld vrij te maken. Wanneer men vanuit een zuiver moreel/ethisch bewustzijn in het dagelijks leven staat, dan verandert er al heel veel. In de eerste plaats in je eigen leven, wat een uitstralend effect heeft op het geheel. Wanneer meer mensen het uitgangspunt ‘doe aan en ander niet, dat u niet wilt dat u geschiedt’ in hun leven praktiseren, dan zal de wereld er snel anders uit gaan zien.

 11. Arend,
  Wat Putin betreft en de “heiligverklaring” van Lenin :
  https://www.henrymakow.com/the_genocide_you_never_hear_of.html
  met citaat : The Genocide You Never Hear Of March 25, 2011 The massacre of about two million people, the Russian Christian elite, by Bolshevik (i.e. Illuminati) Jews between 1917-1919 represented the genocide of Russian Christian civilization.
  (An estimated eight million died during the period 1917-1924.) The following description comes from Vicomte Leon de Poncins, “The Secret Powers Behind Revolution” pp. 147-152. Parts are so horrific that they could not be reproduced here. There is only one explanation for why this genocide is repressed, and why no holocaust museums have been erected in its memory. The spiritual descendants of these satanist Bolsheviks run the world today. Anti-Illuminati anti-Communist Jews must take a stand or be blamed for these, present and future Illuminati atrocities.
  Nog een bron : https://www.henrymakow.com/2017/02/communism-a-facade-for-stealing.html
  Over Dzerzhinsky oprichter van de Tsjeka :
  http://www.renegadetribune.com/putin-renames-police-force-after-murderous-kgb-founder-dzerzhinsky/
  met citaat :“Putin Renames Police Force after Murderous KGB Founder Dzerzhinsky While the Western media constantly beats the war drums against Russia, former KGB agent Vladimir Putin continues to play the part of a sinister Soviet leader. He made it illegal to question the Holocaust, engage in “anti-Semitic” Biblical commentary, and criticize the Red Army. He also pays tribute to Soviet-era criminals, such as the founder of the mass-murdering Cheka, the organization responsible for the red terror, which would later become the NKVD and KGB.”
  Om de lat overal gelijk te leggen stel ik dan ook voor dat in Duitsland , Hitler en Himmler in ere worden hersteld.

 12. De eerder geplaatste link onder het kopje Blooddiamonds in mijn eerste reactie op Ella, leidt naar een Engelstalig artikel waarin verwezen wordt naar een documentaire van Zembla over de diamanthandel. Er worden in deze documentaire weer meerdere Chabad-vliegen in één klap geslagen, namelijk Trump, Jared Kushner, Netanyahu en Putin. De verbindende factor is dus Chabad en de Israëlische diamanthandelaar Lev Leviev, die de grootste sponsor van Chabad is en met alle voornoemde politici connecties heeft. Deze documentaire is zeer aanbevelenswaardig;

  ZEMBLA – The dubious friends of Donald Trump: King of Diamonds

  https://www.youtube.com/watch?v=gvd7PqI_Lx0

  Men kan deze zaken ook alleen maar waarnemen door er van bovenaf op een onthechte manier naar te kijken, zoals Kypacha dat in zijn nieuwste Pele report ook weer duidelijk maakt.

  https://www.youtube.com/watch?v=-zrl8g6Q_HA

 13. Liever Poetin dan Trump…zou ik zo maar zeggen.
  Trump heeft tot nu toe nog niemand opgepakt, geen Hillary, geen Obama, geen Bush of wie dan ook. Dat zal ook never nooit gebeuren. Daarmee heeft die de meesten al om te tuin geleid, geen 9/11 cover up, een moab op Syrie, RT als agent in de VS verbieden, zich alleen met GB en Israel en Burundi uitwisselen…uitbouw van Rammstein, eigenlijk zouden vanaf 2020 de Engelse soldaten die nog in Duitsland gestationeerd zijn weggaan, maar het worden nou meer ipv minder wegens Rusland..opeens? Uranium mijnen in de VS, fracking….tegenwerking voor de Europese-russische gasleiding samenwerking, zodat we zeker weten VS en Israeli gas inkopen, hij is een economic hitman, niet meer niet minder.
  Door de verlaging van een belastingtarief door Trump ingevoerd hadden Goldman Sachs, BMW en Mercedes een meevaller van +- 5 miljarden.
  Voor mij is het een Bush voortzetting, you are either with us, or against us. Het politieke stelsel in de VS is compleet anders dan hier. Ik vind het dan ook zwaar vervelend dat de Europese partijen opeens naar de VS kijken…om Trump te kopiëren. Belachelijk.
  We weten toch al lang wie het kwaad in de wereld meestal vertegenwoordigd…en nooit gestraft wordt, voor welke onmenselijkheid dan ook…nee dank je wel…ik ben van de ‘oude’ wereld Europa en wil in vrede leven, alles in de laatste decennia is doordrongen van VS-beleid.
  Trump heeft de ‘war on terror’ beëindigd, en nu is het ‘War on Russia’.
  Welke communistische kast?

  1. Die vraag is inderdaad een zeer gerechtvaardigde mc. Ik zie het al langer gebeuren dat het westen communistischer geworden is en de ‘voormalige’ communistische landen kapitalistischer. Hetgeen inhoudt dat onder de nu in macht groeiende Pax Judeïca, de westers kapitalistische en oosters communistische staatsmodellen tot één geheel worden gemaakt en de wereld zullen voorzien van één werelddictatuur onder leiding van één werelddictator, enz.

  2. Een interview met Kevin Barret van Veterans Today en ene meneer Hellman van het Amerikaanse middle east centre. De interviewster is een Iraanse vrouw van ’the debate’ press tv in Iran.
   Werkelijk waar, lachwekkende en kinderachtige reacties van deze ‘ambtenaar’ Hellman.
   “The Debate – Hamas Warning Ft Kevin Barrett on PressTV”
   https://www.youtube.com/watch?v=46wAJGnhSbc

  1. Arend, de ‘dots’ zijn duidelijk te herkennen, en wie 1 + 1 bij elkaar kan tellen, die heeft al gauw een onmiskenbaar plaatje…men moet wel kunnen rekenen. ;))

 14. https://www.businessinsider.nl/dit-zijn-alle-wereldleiders-die-deze-week-naar-davos-gaan/
  Wanneer ik deze lijst bekijk zie ik veel lieden die gewoon Bilderbergers zijn en voornamelijk de industrie en banken vertegenwoordigen.Juncker,Mark Rutte,Blair (ook al is hij geen premier meer toch blijft hij betrokken bij vieze spelletjes achter de schermen) terwijl hij eigenlijk achter de tralies hoort ivm de inval in Irak wat velen het leven heeft gekost,in Nederland was dat Balkenende die ook niet bestraft is maar zelfs goed betaalde functies mag uitoefenen.Rutte heeft nu al gezegd dat hij de sleepwet nu wil doordrukken en mijn mening is dat we niet lang zullen hoeven te wachten of we zullen weer negatieve en beperkende maatregelen over ons heen krijgen na deze samenkomst in Davos.Trump was er ook en wie twijfelt aan welke zijde hij staat hoeft alleen maar te kijken naar zijn doorgevoerde maatregelen en wie daar belang bij hebben De Dakota pipeline wordt gewoon verder aangelegd,De nieuwe belastingwet waar de rijken beter van worden enz maar waarom niets doen aan de FED?Clinton zou in de gevangenis belanden maar ook dat begint aardig op een soap te lijken,er worden mensen opgepakt voor sexuele ongewenste handelingen maar hoeveel kopstukken zijn er nu opgepakt uit de hoogste kringen?Wat ik hiermee wil zeggen is dat de opgepakte lieden wel vaak rijk zijn en hoog in aanzien stonden maar zij die daar weer boven staan (de ergsten) gaan kennelijk nog steeds hun gang (hoe veel is er al geschreven over bv Hilary Clinton en haar misbruik maar ze loopt nog steeds vrij rond) en wat 9/11 betreft ook daar heeft Trump geen haast mee.
  Poetin is voor mij een twijfel geval.Op twee basis na heeft hij Syrie verlaten maar de Russen waren daar op verzoek van Assad in tegenstelling tot de VS en bv Turkije waarvan de laatstgenoemde in Syrie Koerden hebben aangevallen.Als Poetin niet bij de club hoort waarom heeft hij dan de VS niet gevraagd om Syrie te verlaten? De VS is wel ongevraagd in een soeverein land binnen gedrongen.

 15. Waar is de Putin, de beschermer van het Syrische volk, mee bezig? Hij lijkt de Turkse invasie in Syrië in het kader van eigenbelang goed te keuren en te steunen. Enkele citaten uit een artikel waarin dit wordt aangegeven:

  (…)”Diplomatic sources confirmed to Asia Times that the Turkish offensive was directly approved by Russian generals after a visit to Moscow by Hakan Fidan, second in command at the MIT, the Turkish secret service.”(…)

  (…) This decision was taken after the Russians had asked the Kurds to make at least a gesture of appeasement towards Ankara. Washington’s plan to support, finance and weaponize the formation of a Syrian Kurd statelet in northeast Syria in the mold of the Kurdistan Regional Government in Iraq was an absolute red line for Ankara.”(…)

  Wat is Putin’s werkelijke agenda in Syrië?

  https://www.sott.net/article/375615-Turkey-makes-another-move-in-the-new-Great-Game

  1. Arend :
   Putin kijkt ook weg als Israël Syrië bombardeert en de Westerse Coalitie (sic) zowel Syrië als Irak plat bombardeert!! Dit geldt ook voor het plat bombarderen van Jemen, door de Saoud’s. Er is echter meer :
   https://forward.com/news/breaking-news/197664/holocaust-deniers-in-russia-now-face-five-years-in/
   met citaat :
   “Russian President Vladimir Putin signed a law on Monday making the denial of Nazi crimes and distortion of the Soviet Union’s role in the World War Two a criminal offence punishable by up to five years in jail.
   The law, described by critics as an attempt to curb freedom of expression to appease conservative Russians, the ex-KGB spy’s main support base, also criminalises the public desecration of war memorials….
   Putin also signed a law imposing stricter rules on bloggers, which opponents say is aimed at suppressing criticism on the Internet. Wat is er hier wat we niet mogen weten?? Of heeft men schrik in Moskou dat n.a.v. de verkrachtinsgolven in verschillende Europese landen, verwezen wordt naar deze door het Rode Leger ?? Of naar de Rakowski papers : Red Symphony??? Of naar het verraad van Bormann??
   https://www.henrymakow.com/002026.html
   met citaat :
   “Nazi Party Secretary Martin Bormann was at the heart of the Nazi apparatus.He signed Hitler’s paycheck.Louis Kilzer examined the wire traffic between the spy known as “Werther” and Moscow and determined that only Bormann had access to this information.
   “The Soviets were able to ask very detailed questions about Nazi defenses and intentions.
   The result was the decisive Nazis defeats at Stalingrad and Kursk.
   Bormann had been as useful to Russia as fifty Red Army divisions,” Louis Kilzer writes”. Ik zie dan ook heel wat dat niet mag geweten worden of verspreid, en dat dan ook afbreuk doet aan de “officiële versies”.

  2. Ondertussen…
   “TEL AVIV, Israel – The Israeli government has launched a plan to spy
   on the entire world online, in a major initiative which will see it
   reporting antisemitic posts to government authorities in countries
   everywhere.
   The system, launched three days ago, is already targeting
   all Facebook and Twitter posts in English, Arabic, French and German.
   Other languages and social media platforms will be added over time.”….

   https://www.veteranstoday.com/2018/01/28/israel-to-eavesdrop-on-world-citizens/

  3. MC :
   Over de achtergronden ven deze intellectuele terreur :
   http://www.epochtimes.de/politik/welt/woher-kommen-die-denkverbote-psychologie-prof-erklaert-die-neue-verpackung-des-kommunismus-a2174771.html
   met citaat :
   “Woher kommen die Denkverbote? Psychologie-Prof. erklärt die neue Verpackung des Kommunismus
   Von Joshua Philipp und Rosemarie Frühauf 26. July 2017 Aktualisiert: 28. Januar 2018 21:37
   Die Denk- und Diskussionsverbote unserer Tage haben ihren Ursprung in der „Postmoderne”. Deren Denken prägt Intellektuelle weltweit und bestimmt heute unsere Gesellschaft. Ein Psychologieprofessor klärt auf. …” (er is een video).
   U weet ook dat zionisme en communisme te samen gaan :
   https://www.henrymakow.com/2017/04/zionism-communism-secret-allies.html
   met citaat :
   “As events unfold in Syria, we see that Soros’ Communism & Trump’s Zionism are not competitors. They are two pincers holding humanity in its malevolent grip….” Het is m.i. dan ook bij manier van spreken logisch dat het initiatief voor deze wereldwijde censuur uitgaat van Tel Aviv, waar de RKM aan de macht is.

  4. “There is no political solution
   To our troubled evolution
   Have no faith in constitution
   There is no bloody revolution

   We are spirits in the material world

   Our so-called leaders speak
   With words they try to jail you
   They subjugate the meek
   But it’s the rhetoric of failure

   Where does the answer lie?
   Living from day to day
   If it’s something we can’t buy
   There must be another way

   We are spirits in the material world”

   https://www.youtube.com/watch?v=IBvdHXChNqY

  5. Een fantastische song mc, met een tekst waar ik voor 1000 % achter sta. Bedankt voor het delen.

  6. de groene zeildraak van huize drakenstein, ze lijkt op mijn moeder zeker in haar jonge jaren, onze plaatsvervangende custodians, oppassers in de zoo in de naam van god, planeet dierentuin en gesloten rehab inrichting en draken lab, ergens in de outback van deze galaxy, op 1 van de 4 armen ver verwijderd van downtown centrum, op het punt om afgeworpen te worden, vandaar dat er soms nog wat exo belangstellenden zijn die samen met ons pogen om een nieuwe ark van noa te bouwen voor ons soort hybride guppies, laatst was er een kort stukje video te zien van Eliza uit engelenland die wat vertelde over haar gewichtige kroon, ergens zijn het net mensen, bijzonder, alsof er maar 1 soort aap is, waarom maar 1 soort mens, vele soorten, alsof er maar 1 aarde is, vele aardes en melkwegjes, alsof er maar 4 miljard jaar zijn geweest, vele 4 miljard jaren, nakomertjes zijn wuh waarschijnlijk, in de herhaling, het nog eens dunnetjes over mogen doen, hoe zouden wij er uit zien 4 miljard jaar na nu? of zelfs maar 400 honderd duizend jaar na nu? hoe ziet dat er uit en hoeveel kernkracht is er nog over na al die ontberingen in de middle of nowhere in de niet zo fijnste buurten van van deze star cluster, survivallen totdat je grauw en grijs ziet, hoe overleef je zonder chips en andere hulpmiddelen, de rauwe mens kon kan zonder, ongekookt, hebben geen ruimteschip nodig om te time dimensie hoppen, toch handiger, is evolutie het cirkeltje rond terug naar het begin en vervolgens degenereren door het nulpunt onder het mom van progressie? Het gaat niet om gezellig het gaat om begrijpen bevatten, de big picture, mind blowing, zeker niet lachwekkend te maken en niet voor de kleinzerige geestigen. hollandse theekransjes dwang om er maar vanaf te zijn, krentenbrood onder elkaar, oud met zoete rozijnen en steken onder en boven water. The Eagles-Journey of the Sorcerer https://www.youtube.com/watch?v=7rOMGIbY-9s

  1. Arend, het lijkt op een ‘gekocht’ artikel van Nethanjahu, blijkbaar had alleen hij iets te melden…Putin wordt niet echt geciteerd. De reacties onder het artikel zijn duidelijk….

   “Bibi is a Zionist bitch. A Bolshevik retard that was puked out by Europe. He tries to deceive Putin, but the smirks on Putin’s face tell a tale. Watch for a false flag.”

   “” “All it means is baby-killer, mass murderer Netanyahoo didn’t get what he wanted.
   “he told Putin that if changes were not made to the deal, then it was likely that the US would walk away from it.” Now Netanyahoo speaks for the US. There you have it ladies and gents. Who controls whom?””

   “That’s because he wants Assad out of Syria and putin wants him in. ”

   “”Now Netanyahoo speaks for the US.” Now? “”

  2. Tegelijkertijd gebeurt dit… de North Stream gasleiding vanuit Rusland naar Europa wordt door Trump (de VS) gedwarsboomd. Tillerson was deze dagen in Polen…want Polen heeft al een contract voor vloeibaar gas uit de VS..ze hebben al een terminal in Polen aan de kust gebouwd. Oekraïne en de Baltische staten willen dat ook. Polen wil nu dat de VS verdere sancties tegen Rusland opleggen. Voor Europa is het belangrijk om het goedkopere gas uit Rusland te importeren ipv het duurdere VS gas.
   https://www.msn.com/de-de/news/politik/polen-fordert-us-sanktionen-gegen-gas-pipeline-nord-stream-2/ar-BBIodgO
   https://de.sputniknews.com/politik/20180129319291474-polen-usa-nord-stream-2-sanktionen/

  3. Arend 1.
   Wederom ben ik de mening toegedaan dat de Protocollen van Sion er te weinig bij betrokken worden.
   In die protocollen staat letterlijk beschreven dat de “Cabal” gebruik maakt van terrorisme en aanslagen en dat hebben ze al bewezen.Eveneens staat in die Protocollen dat ze verwarring willen stichten en ook daar begint het aardig op te lijken.Ook staat beschreven (ik dacht bij totalitaire overheersing) dat de Tsaar net als het pausdom nog hun enige vijanden waren.
   De Tsaar is vermoord en het vaticaan is geinfiltreerd door handlangers van de Cabal en Peter de Grootte heeft zitting op de troon genomen in Rusland en men beweerd dat Rusland toen verwestelijkt is. Mogelijk geven wij Poetin teveel het voordeel van de twijfel maar stel je eens voor wat een dreun het zou zijn als ook hij deel van de Cabal blijkt uit te maken.Mijn mening is dat volkeren teveel onderling strijden tegen elkaar om vaak pietluttige dingen zoals het geloven in iets terwijl men meer zou kunnen bereiken als we als mens samen zouden werken en ook daar wordt door de Cabal gebruik van gemaakt en staat ook beschreven.

   Zijn velen in West Europa niet bang dat we straks overspoeld zullen worden door mensen die een ander geloof aanhangen dan wij in het vrije westen en dat dat het einde kan betekenen van onze eeuwen oude cultuur? Vergeet ook de samenwerking van de Cabal met Adolf Hitler niet en later hun samenwerking met de Russen.Stalin heeft miljoenen onder dwang laten vechten wat vele miljoenen het leven heeft gekost en toch wordt hij door velen als held en redder van Rusland gezien.

 16. Tot voor kort stond de VS/Nato en EU lijnrecht tegenover de Russen en er zijn zelfs onder andere Nederlandse militairen naar de Baltische staten gestuurd om ons tegen eventuele Russische agressie te beschermen.Maar waar ik me zorgen over maak is de rol die Turkije speelt en hoe onze nieuwe minister van buitenlandse zaken daar mee omgaat.Telkens heeft de EU toch sancties aan de Russen opgelegd.Zoals ik het zie en waarom zet ik hier op een rijtje waarbij ik schrijf dat ik er mogelijk totaal naast kan zitten maar is Halbe Zijlstra wel geschikt voor zijn functie of haalt hij mogelijk een vijand binnen?
  https://nos.nl/artikel/2071046-turkije-haalt-russisch-gevechtstoestel-neer.html
  Erdogan en Poetin zetten punt achter conflict na neerhalen…
  https://www.volkskrant.nl/buitenland/erdogan-en-poetin-zetten-punt-achter-conflict-na-neerhalen-russisch-vliegtuig~a4329948/
  Erdogan : Turkije heeft EU-lidmaatschap niet meer nodig.
  https://fd.nl/economie-politiek/1220796/erdogan-turkije-heeft-eu-lidmaatschap-niet-meer-nodig
  EU verlengt economische sancties tegen Rusland.https://nos.nl/artikel/2207641-eu-verlengt-economische-sancties-tegen-rusland.html
  En wat zegt Zijlstra deze week?Deur staat open voor Turkije
  https://www.dvhn.nl/binnenland/Zijlstra-deur-staat-open-voor Turkije-22887003.html
  Conclusie: We hebben rellen gezien in Rotterdam en een Turkse hoogwaardigheidsbekleedster is het land uit gezet en Erdogan heeft Nederland een Nazistaat genoemd.
  Erdogan heeft toenadering tot Rusland gezocht wat altijd als een land gezien werd waar voor ons een dreiging vanuit ging.
  De EU heeft telkens opnieuw sancties aan de Russen opgelegd waar niet zij maar wij in West Europa zelf het meeste last van hebben ondervonden.
  Turkije is lid van de NATO terwijl gelijktijdig Erdogan bekend heeft gemaakt dat hij de EU niet meer nodig heeft en ook is zijn relatie tot Poetin bekend.
  Is de vraag dan gerechtvaardigd aan welke kant Turkije staat?En haalt Halbe Zijlstra juist niet het gevaar in huis?Mogelijk heeft het ook te maken met het tegen houden door Turkije van de “vluchtelingen” zeg maar de Deal tussen de EU en Turkije.

 17. Het is nu af wachten wat Putin gaat doen na de massale Israëlische luchtaanvallen en raketbeschietingen op Syrië :
  https://www.zerohedge.com/news/2018-02-10/israel-carries-out-large-scale-attack-syria-after-israeli-f-16-shot-down
  Ik verwijs naar de tekst in de link. Tel Aviv is blijkbaar uit op een nieuwe oorlog, niet alleen met Syrië maar ook met Libanon. Veel zal m.i. ook afhangen van de zionisten in de USA die Trump bij manier van spreken bij zijn “kl…” hebben. De oorlogstrommels worden dus volop geroffeld.

 18. Syrie is een soeverein land waar de Russen op uitnodiging van de zittende regering van Assad aanwezig waren en zijn.De strijd tegen IS was zo goed als gewonnen door de zittende regering met behulp van de Russen.In Nederland maakt men zich druk over de Turken die totaal niets in Syrie te zoeken hebben waardoor het eigenlijk al duidelijk zou moeten zijn wie er fout is.
  Afgezien van de Turken en hun inval in een soeverein land blijft het wel vreemd dat men geen vragen stelt over dezelfde schendingen door Israel en de VS.Wanneer Poetin nu Syrie gaat helpen (wat de Russen eerder ook openlijk deden) lijkt het mij niet zo moeilijk de schuldigen aan te wijzen die deze ellende hebben veroorzaakt.Wat hebben de Israëli,s en de VS in Syrie te zoeken?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.