Advertentie

Het ontstaan van de religies..!


x
x

Het ontstaan van de religies

2021 © Harriet Algra | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Harriet Algra

Ook dit keer, heb ik de bijzondere informatie van Airl, het sterrenwezen dat de UFO-crash in 1947, bij de militaire basis van Roswell overleefde, gebruikt als inspiratiebron. (HIER) Het geeft zo’n nieuwe en heldere kijk op onderwerpen, waardoor er eindelijk vragen beantwoord kunnen worden, die tot voor kort onopgehelderd leken. En tegelijkertijd wordt het steeds duidelijker, dat alles wat ze ons hier leren op deze planeet, berust op één grote misleiding, om zo de èchte waarheid verborgen te houden. De aarde zelf blijkt, in vergelijking met andere planeten, een zeer onstabiele planeet te zijn en daarom helemaal niet geschikt voor permanente bewoning;

 • De continentale landmassa’s van de aarde, drijven namelijk op een zee van gesmolten lava. Dit veroorzaakt, dat de landmassa’s voortdurend in beweging zijn.
 • Vanwege de vloeibare aard van de kern, is ze grotendeels vulkanisch en onderhevig aan aardbevingen en vulkanische uitbarstingen.
 • Iedere 20.000 jaar verschuiven de magnetische polen op de planeet. Dit veroorzaakt telkens een enorme verwoesting, veroorzaakt door de getijdengolven en klimatologische veranderingen.
 • De aarde ligt ver verwijderd van het centrum van de Melkweg en daarmee ook van andere beschavingen. Dit maakt het uitermate geschikt om als gevangenis gebruikt te worden.
 • De aarde heeft in vergelijking tot de maan en asteroïden een veel grotere zwaartekracht als gevolg van een bodem vol zware metalen en een zeer dichte atmosfeer. Dit maakt het luchtruim heel verraderlijk voor navigatiedoeleinden.
 • Er zijn ongeveer 60 miljard aarde-achtige planeten in het melkwegstelsel, die veel gunstiger liggen en veel meer geschikt zijn voor permanente bewoning.

De aarde was oorspronkelijk gecreëerd, om als een helingsplaneet te kunnen fungeren. Hier zouden alle verschillende fysieke beschavingen gebruik van mogen maken, om tijdelijk te verblijven en op te knappen. Dit concept vond echter geen doorgang, omdat de planeet, vlak voordat deze was voltooid voor zijn nieuwe functie, werd overmeesterd door reptiliaanse beschavingen.

Vanaf dat moment, heeft er een val van het bewustzijn plaatsgevonden bij de oorspronkelijke bewoners, en zijn de meeste mensen zich niet langer bewust, dat ze onsterfelijke wezens zijn. Dit heeft plaats kunnen vinden, doordat ze hier vanaf die periode, altijd oorlogen hebben gevoerd. Het doel achter die oorlogen was, om uit te vechten wie de macht hier had. En omdat onsterfelijke wezens niet gedood kunnen worden, werden ze door de machthebbers gevangen genomen, om ze vervolgens te kunnen immobiliseren.

Dit werd veelal gedaan door middel van elektromagnetische vallen, waarin ze verstrikt raakten. Eén van de meest voorkomende val-mechanismen die werd gebruikt, was de val waarin het wezen verstrikt raakt in zijn eigen gedachtegoed. Een dergelijke val, wordt geactiveerd en bekrachtigd door de energie van het wezen zelf. Hoe meer het begint te vechten tegen de val, hoe dieper het erin verstrikt raakt. Daarnaast werden er vallen ingesteld met een elektronische golf van schoonheid, zoals bijv. prachtige muziek. Hiermee probeerden ze de aandacht van de vijand te trekken.

Vele planeten in dit fysieke deel van het universum zijn op deze manieren overgenomen en gekoloniseerd. Deze invasies werden gekenmerkt door:

 • Het overweldigende gebruik van nucleaire en elektronische wapens.
 • Mind-control van de overmeesterde bevolking met behulp van elektroshocks; drugs en hypnose. Hierbij wordt het geheugen gewist, waarna er valse herinneringen en informatie worden geïmplanteerd, om ze tot slaaf te kunnen maken.
 • Het leegroven van alle hulpbronnen die er op de planeet werden aangetroffen. Denk hierbij aan mineralen, edelmetalen e.d.
 • Politieke, economische en sociale slavernij van de lokale bevolking.

Dit soort activiteiten vinden tot op de dag van vandaag plaats. Deze operaties worden uitgevoerd door de geheime diensten, die hun orders ontvangen van de onzichtbare machten achter de schermen. Met behulp van valse vlag aanvallen proberen ze hun activiteiten te vermommen, om te voorkomen, dat ze ontmaskerd zullen worden door hun eigen overheid, het Domein, of de slachtoffers van hun activiteiten. De mind-control programma’s zijn ontwikkeld door de overheidspsychiaters. Herkenbaar……..?

Sir Isaac Newton, zijn tijd ver vooruit. Onderschat genie, die door de reguliere wetenschap werd ingelijfd als onderdeel van het wetenschappelijk establishement..

‘Het Domein’, de beschaving waar Airl toebehoort, heeft waargenomen, dat er sinds de totale vernietiging van het Orion-vloot in het jaar 1150, een heropleving in wetenschap en cultuur in de Westerse wereld heeft plaatsgevonden. De hypnoseoperatie van het Orion-rijk, waarmee de mensen hier op afstand bestuurd kunnen worden, bleef intact en is nog steeds actief. Wel is de kracht iets afgenomen, wat tot gevolg heeft gehad, dat de herinnering aan bepaalde technologieën naar boven kon komen bij een aantal mensen. Sir Isaac Newton en Nicola Tesla, zijn hier de beste voorbeelden van.

Zij kenden deze technologieën al van voordat ze hier op aarde kwamen. Het zou namelijk onmogelijk zijn deze in één mensenleven op aarde, te kunnen ontdekken of ontwikkelen. Daar zijn miljarden jaren aan voorkennis, aan vooraf gegaan. Je ziet steeds meer flarden aan informatie en kennis naar boven komen. Zodra de hypnosemechanismen volledig komen te vervallen, zal alle kennis weer direct beschikbaar zijn en zullen de mensen zich gaan herinneren, waarin ze werkelijk gespecialiseerd zijn.

Aryans

De zeer ongebruikelijke mix van aardbewoners, zoals criminelen; seksuele psychopaten; slaven; kunstenaars; revolutionairen en genieën, zorgt hier voor een zeer rustgevende maar tegelijkertijd  ook een tumultueuze omgeving. Het doel van deze gevangenis planeet was, om de mens permanent gevangen te kunnen houden, door middel van het creëren van onwetendheid; bijgeloof; oorlog , dat allemaal plaatsvindt achter een muur van elektronische krachtschermen, dat ‘de Matrix’ wordt genoemd. De mens beschikt, in tegenstelling tot de machthebbers, over een scheppingskracht, kennen emoties, en kunnen liefde ervaren.

Het doel van de gevangenneming was om de controle over die scheppingskracht te verkrijgen door de mensheid te laten vergeten wie ze werkelijk zijn. Op deze manier, houden de mensen zichzelf als het ware gevangen, zonder er zelf erg in te hebben. Al deze mensen hebben hun eigen talen; geloofssystemen; morele waarden en onnoemelijke geschiedenissen. Ook tref je hier vele bewoners aan, die hier zijn beland als straf, omdat ze tegen de totalitaire regeringen streden. Weer anderen, omdat ze zo intens slecht zijn, dat ze niet te handhaven waren in het Orionrijk.

Alleen een demonische overheid is in staat een planetaire gevangenis op te zetten, waarbij ze het geheugen van elke kunstenaar; genie; zelfstandig ondernemer of manager wissen, om ze vervolgens op te zadelen met politieke tegenstanders; moordenaars, dieven, seksuele psychopaten en gehandicapten afkomstig uit een heel zonnestelsel. Want zodra de gevangenen hier op aarde arriveerden, werd hun geheugen gewist, om ze vervolgens in een biologisch lichaam te implanteren. Via de lichamen werden valse beschavingen geïntroduceerd, die hier in het echt nooit hebben bestaan en staan ze permanent onder hypnose.

Vishnu, de Hindoe god

Ongeveer 8.200 jaar geleden arriveerden de ‘Aryans’ op aarde en veroverden India. Zij introduceerden de Vedische liederen in dit gebied. Gedurende 7000 jaar werden deze van mond tot mond, van generatie op generatie overgebracht, om uiteindelijk, toen dit mogelijk werd, in schriftelijke vorm te verschijnen.

In diezelfde periode, incarneerde één van de officieren van het Domein op aarde, die bekend werd onder de naam ‘Vishnu’. Hij is vaak beschreven in de ‘Rig-Veda’. De Rig-Veda  is het oudste van de vier godsdienstige hindoegeschriften, die bekendstaan als de Veda’s. De Rig-Veda is ontstaan tussen 1700 en 1100 voor Christus. Vishnu wordt door de Hindoes nog altijd als een god beschouwd.

Vishnu vocht in de religieuze oorlog in Egypte, tegen de krachten van het Orion- rijk. Hij was een zeer capabele en agressieve officier, die sinds die periode, andere soortgelijke taken door het Domein toegewezen heeft gekregen. Deze oorlog was erop gericht, om de mensheid te bevrijden van alle geïmplanteerde elementen van valse beschavingen. In die beschavingen lag de focus op de vele verschillende goden en de rituele aanbidding, die door de priesters bij de bevolking werd afgedwongen.

Dat maakte allemaal deel uit van een mentale manipulatie door het Orion-rijk, die hiermee, hun criminele gedrag tegen de mensheid verborgen probeerden te houden. De priesters waren in het echt namelijk niets anders dan de gevangenisbewakers, die de mensen ervan moesten overtuigen, dat ze enkel een biologisch en sterfelijk lichaam bezaten.

Ze maakten de mensen wijs, dat alleen de goden macht hebben en dat mensen slechts slaven zijn, die de dictaten van de priesters dienen uit te voeren. Weigerde je te gehoorzamen, dan bedreigden ze je met een eeuwig durende spirituele straf in de hel.

De priesters wisten het concept van individuele onsterfelijkheid uiteindelijk zo te corrumperen, dat men ging geloven in het concept, dat er maar één god bestaat, die alles geschapen zou hebben. Dit maakte allemaal deel uit van de hersenspoeling.  Dit werd mogelijk, omdat de mensen zich niet meer konden herinneren wie ze werkelijk waren en wat hun afkomst was. Want wezens die geen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen creaties; bestaan; hun eigen gedachten e.d. zijn slaven en gemakkelijk te beïnvloeden. Dit zien we vandaag de dag terug in de mensen die zich als schapen laten vaccineren, tegen een niet bestaand Covid virus.

Hier vloeide uiteindelijk het concept van de monotheïstische god uit voort, die werd gepromoot door vele zelfverklaarde profeten, waaronder Mozes. Mozes was een Joodse slavenleider, die opgroeide aan het hof van farao Amenhotep III, zijn zoon Aknenaten, die getrouwd was met Nefertiti en hun zoon Toetanchamon. In deze zelfde periode, ontstond een geheim genootschap: The Brothers of the Serpent’. Zij stonden in Egypte bekend als ‘de priesters van Amun’. Zij hebben geprobeerd de machten van het Orion-rijk, van binnenuit, omver te werpen.

Achnaton

Farao Aknenaten, stond als een niet erg intelligent wezen bekend. Hij werd zwaar beïnvloed door zijn persoonlijke ambitie voor zelfverheerlijking. Toen hij het presteerde zichzelf tot de zonnegod ‘Aten’ uit te roepen, werd hij niet lang daarna door twee priesters van Amun vermoord. Het huidige woord ‘amen’, waarmee een gebed wordt afgesloten, stamt uit deze periode.

Het idee van een monotheïstische god werd bekrachtigd door Mozes, toen hij in Egypte verbleef. Hij vertrok uit Egypte met zijn geadopteerde Joodse slaven. Toen ze door de woestijn trokken, werden ze onderschept, door een militaire ruimtevloot van het Orionrijk, in de buurt van de berg ‘Sinaï’. Mozes werd door hun misleid door middel van hypnose-opdrachten, die hem lieten geloven, dat het God was, die tegen hem sprak. Hierbij werden dezelfde trucs toegepast als in de fuiken, waarmee wezens in het Melkwegstelsel werden gevangen.

De Joodse slaven, vertrouwden op hun beurt, het woord van Mozes, en noemden die ene god vanaf dat moment: ’Jahweh’. Dit was de naam, die de militie, die achter deze hypnoseactie zat, zo gauw had kunnen bedenken, zonder zichzelf bloot te geven en om te voorkomen, dat het geheugen van de slaven geactiveerd zou kunnen gaan worden. Het woord Jahweh betekent ‘anoniem’.

Om te voorkomen dat wij wakker worden, is ook nu nog steeds de reden, dat het bestaan van buitenaardsen, tot op de dag van vandaag, geheim wordt gehouden. Op de top van de berg Sinaï, ontving Mozes van de Orionse militie, 10 hypnotiserende opdrachten, die wij kennen als ‘de 10 geboden’. Deze opdrachten zijn zeer geformuleerd en dwingen de mens, om zich volledig te onderwerpen aan de wil van God.

Deze hypnotische opdrachten, hebben nog steeds effect en beïnvloeden duizenden jaren later, tot op de dag van vandaag, miljoenen mensen over de hele planeet. Het werd de basis van de drie grote religies te weten: het Jodendom, het Christendom en de Islam. Deze zelfde militie, schijnt ook verantwoordelijk te zijn geweest voor de geprogrammeerde en gecodeerde tekst van de ‘Torah’. De Torah zijn de eerste vijf boeken van de Tenach (Hebreeuwse Bijbel), die de grondslag van het joodse geloof vormen en daarmee als de voornaamste heilige boeken van deze monotheïstische godsdienst gelden.  Ook deze, zit vol valse en hypnotiserende informatie voor de lezer.

De Vedische liederen, vormden de basis voor alle Oosterse religies. Het was de filosofische bron, achter het gedachtengoed van Boeddha; Laozi; Zoroaster en andere filosofen. Het waren de ware ‘Genesis’ van vriendelijkheid en mededogen. Deze filosofieën werden door de jaren heen, vervangen door de brutale afgoderij van de oude Orionse religies. De aarde is een getto planeet. Het is het resultaat van een intergalactische ‘Holocaust’. De wezens die voor straf naar de aarde gestuurd werden waren:

 • Te slecht of pervers om als onderdeel van een beschaving te kunnen functioneren. Denk hierbij aan monsters als George Soros, Bill Gates, Adolf Hitler, Stalin, Mao Tse Tung en vele anderen.
 • een revolutionaire bedreiging voor het sociale, economische, politieke kaste systeem, ontworpen door de Orionse machthebbers.
 • de ‘Untouchables’. Dit zijn de kunstenaars; genieën; zelfstandige ondernemers en managers, die niet functioneren in een slavensysteem, omdat ze hun eigen pad volgen. Zit je namelijk in je gevoel, dus je hart, dan ben je niet langer traceerbaar voor de Matrix. Nu wordt ook duidelijk, waarom dagdromende kinderen een etiket opgeplakt krijgen in het huidige onderwijs.

Door middel van het wissen van hun identiteit, geheugen en vaardigheden, waarbij ze gedwongen werden te werken in een biologisch lichaam, hoopten de psychopathische criminelen voorgoed afgedaan te hebben met deze groepen. De massa uitroeiing, van ‘untouchables’, in de concentratiekampen tijdens de Tweede Wereldoorlog, zijn daar een duidelijk voorbeeld van.

Aan deze gevangenschap is nu eindelijk een eind aan het komen. Er ontstaan steeds meer scheuren in de Matrix, het elektronische schild, dat ons vele duizenden jaren gevangen heeft gehouden. Hierdoor kan onze herinnering langzaamaan terugkeren en zullen we ons weer gaan herinneren wie wij werkelijk zijn. Wij zijn de echte Goden. De godskracht is niet één  wezen, maar de optelsom van alle triljarden beschavingen van wezens bij elkaar opgeteld, die de godskracht in zich meedragen.

Die godskracht, zal altijd alles in zijn meest perfecte balans terugbrengen. De aarde schuift momenteel door de fotonengordel. Dit verhoogt ons bewustzijn, waardoor we straks in staat zullen zijn, om onszelf te bevrijden. Dit laatste is essentieel, omdat we alleen op die manier kunnen voorkomen dat een dergelijke situatie zich in de toekomst ooit zou kunnen gaan herhalen.

Heel belangrijk hierbij is, dat we weer van onszelf leren houden, en dus niet langer op iemand anders willen lijken. Wij zijn perfect zoals we zijn. Niemand is beter dan de ander. Pas als dat weer mogelijk is, zullen we in staat zijn van anderen te houden.

 

Harriet Algra

augustus 2021

totalhealthfoundation.nl

 

Bronvermelding:

ALIEN INTERVIEW: Based On Personal Notes and Interview Transcriptions
Provided by: Matilda O’Donnell MacElroy

 

 

2 gedachten over “Het ontstaan van de religies..!

 1. Weer een mooi verhaal van Harriet. Mooi ook omdat haar verslag in veel opzichten het oude verhaal van de schepping zoals dat is weergegeven in o.a. het boek Genesis bevestigt.
  Natuurlijk maakt zij gebruik van moderne woorden en begrippen, maar in essentie zie ik veel overeenkomst.
  Er zijn een paar kanttekeningen te maken. Sommige zijn bedoeld om die overeenstemming te benadrukken, anderen meer bedoeld ter overdenking.

  Religie komt van het Latijnse Religiare en betekend opnieuw verbinden.
  De mens wordt opnieuw verbonden met de Goden.

  ‘Religie is het geloof dat God je vertelt wat je moet doen om opnieuw verbonden te worden’ Voorwaar een prachtige uitspraak! En je zou er aan toe kunnen voegen: en zo zijn Beeld en Gelijkenis te worden.

  ‘Onopgehelderd leken’, je zegt het goed… leken, want voor de oplettende kijker was heel veel, zo niet alles heel helder.
  Maar helaas leven bijna alle mensen in vergetelheid (vergl. de rivier de Lethe in de Griekse mythologie) waardoor ze in slaap zijn gevallen en er van oplettendheid geen sprake meer is.

  In ‘De Republiek’ van Plato wordt verhaald over de vlakte van Lethe, waardoor de rivier de Ameles (de onverschilligheid) stroomt. In andere filosofieën bestond er naast de Lethe nog een tweede rivier, de Mnemosyne: degene die van die rivier drinkt zal zich juist alles herinneren en alwetend worden. (vergl. het verhaal van Adam en Eva en het eten van de appel van de Boom der Kennis). Men kreeg na de dood de keus om te drinken van de Lethe of van de Mnemosyne. Plato: “zij die daarvoor niet beschermd werden door kennis dronken meer dan de maat”. Dit citaat van Plato versterkt m.i. jouw verhaal !

  Je verhaal beschrijft en onderschrijft soms tot in detail het oude scheppingsverhaal met o.a. het Hemels – en het Aardsparadijs. En ook de Val van Adam en Eva, die verleid worden door de Slang (door jou Reptilianen genoemd)
  ‘De Val van het eigen gedachtengoed’: Genesis noemt dat ‘de appel van de Boom van Kennis van goed en kwaad.

  ‘The gift of Mental Power is a Divine Gift’, zegt de heer Tesla ons. Voor alle zekerheid:
  Deze Mental Power is niet te vergelijken met de Kennis van goed en kwaad, die door de Slang is ontstaan Mental Power is de kracht van ons Creatieve Imaginatie Centrum, dat gevestigd is in het Hart.

  Het jaar 1150, het begin van de renaissance; door velen beschouwd als het begin van het eten van de Boom der Kennis in Europa.

  Ik meen dat de priesters door alle tijden heen de taak op zich moesten nemen om de mens juist te bevrijden van die vergetelheid en hen helpen zich weer te her-inneren wie die Goden zijn die zij van oorsprong zijn.

  Over Mozes:
  In het Hebreeuws: Mosheh; stam: Mem-shin-heh
  Zijn naam begint met de Mem. Dat staat voor water (denk aan de papyrus mand waarin hij werd gevonden door de dochter van de Farao )
  Het gaat over onderdompeling (de doop)
  De shin staat voor vuur, gesymboliseerd door zijn staf , de Slang van Vuur of te wel de Kundalini
  De Heh staat voor venster of lens, gericht op Jahweh en Zijn godin Shekinah die voor het Volk uitging in de Ark des Verbonds tijdens hun omzwervingen door de woestijn.
  Mosheh betekent in het algemeen leider, richtingwijzer, verlosser

  Atem = Atoem de Schepper , te vergelijken me Elohim (Genesis I,) maar liever nog als En Soph, het Heilige dat uit het Ain (het Niets) de Elohim schept . Genesis I begint met: in de Beginne schept het Heilige: de Heilige, en de Elohim (meervoud) en alles tussen Hemel en Aarde

  Amen (Hebreeuws: אמן (’Amen); Oudgrieks: Ἀμήν (Amēn); Arabisch: آمين (’Āmīn)) is een woord dat teruggevonden wordt in de Thora, het Nieuwe Testament en de Ahadith en betekent letterlijk “zeker, het is zo” of “het zij zo”. Het wordt in het jodendom, het christendom en de islam gebruikt aan het einde van een gebed of zegening, als een soort bekrachtiging of acclamatie.
  Amen: aleph-mem-sluitnun 1-40-900=941=5
  5 is een prime number, het symbool voor overstijgende ether, het opstijgende 5 e element.

  De Naam van Yahweh bestaat uit de letters Yod-Heh-Vau-Heh.
  Yod betekent oerscheppingskracht , Heh betekent venster of lens en is hier convergerend bedoeld; Vau betekent de oorspronkelijke Mens, Adam Kadmon en de tweede Heh betekent weer lens, maar nu divergerend. Yahweh betekent dus niet anoniem; die naam past veel meer bij En Soph/Ain
  In de naam Yahweh zit het hele geheim van het esoterisch Christelijke Godsbesef:
  de Schepper, wil zichZelf leren kennen en schept daartoe voor zichzelf een Beeld en een Gelijkenis. Dat beeld noemt Hij: Mens, Adam Kadmon.
  Het geheims is dat God de Mens nodig heeft om zichzelf te kennen.
  De Mens heeft God nodig om Gods Beeld en Gelijkenis (Mens) te worden

 2. Geleuter van de bovenste plank. Newton is een freemason. Als je niets weet over deze beweging dan kun je speculeren tot het uiterste. Dat religie mensen tot dwangmatige veronderstellingen beweegt ben ik mee eens. Maar planeten in het universum is een verzinsel van de wetenschap, in casu de sterrenkunde. Men heeft geen enkele planeet kunnen detecteren behalve met speculatie en dan via CGI dit visueel maken. Net als de maanlanding in 1969 waar NASA zelf heeft bekend dat het niet mogelijk is alleen al vanwege de van Allen Gordel. Het woord Amen kont niet in het Hebreeuws voor omdat 100-den jaren voor Christus het Hebreeuws niet bestond maar wel de Kanaanitische taal en het woord amen komt van Amen Thoth. Een sloppy onderz\oek levert een sloppy verhaal. Ik daag de schrijver/schrijverster uit tot een discussie met degelijke argumenten uit.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.