Advertentie

Wie zijn wij..??


Wat in ons is, was aanwezig
voordat het universum was gemaakt.

Onze innerlijke, pre-kwantum kern, was al aanwezig,
voordat een buitenaards ras ons tot slaaf heeft gemaakt,
|verbonden aan ruimte/tijd.

We zijn niet zwak of weerloos.
We zijn niet menselijke
wezens met een tachtigjarige levensduur.
We zijn oneindig en wij
zijn alles wat nodig is,
om de realiteit te transformeren.

Ieder van ons dient de waarheid,
omdat wij de waarheid kunnen zien.
Aarde is net zo min een speeltuin
of een schoolkamer,
dan wij goedgelovige kinderen zijn.

Er bestaat geen New Age of eindtijd.
Er is alleen het oneindige
platform waar we allemaal
deel van uitmaken en waar we zullen opstaan als de
Soevereine integralen hierop Aarde.

James Mahu

x
* * *
x

x
X
Wie zijn wij..?

2021 © Harriet Algra | WantToKnow.nl/be
x

Harriet Algra

In juli 1947 stortte een ‘UFO’ neer, vlakbij een militaire vliegbasis in Roswell, New Mexico in de VS. Het voertuig werd getroffen door een elektrische ontlading van de atmosfeer, waardoor ze de controle verloor. Er werd één levend sterrenwezen tussen de wrakstukken aangetroffen. Dit sterrenwezen, dat Airl genoemd wenste te worden,  heeft 7 weken doorgebracht met verpleegster Mathilda O’Donnell Mac Elroy, die als enige op de Roswell-vliegbasis telepathisch contact met haar kon maken. Mathilda heeft in deze periode heel veel over de èchte historie van de aarde te horen gekregen van dit wezen. Al die informatie staat ook beschreven in een officieel transcript.

Deze informatie heeft heel veel raakvlakken met de ‘Terra papers’ van Robert Morningsky en ‘To the Heart of the Matter’, waar ik over heb geschreven in ‘De verborgen geschiedenis van de aarde’ HIER op de site.  en ‘De verschillende velden’. (HIER) Het wezen Airl was afkomstig uit het ‘Domein’. Het Domein behoort tot de menslievende beschavingen in het multi-versum. Ze beheren ongeveer 25% van alle sterrenstelsels, sterren, planeten, manen en asteroïden in het fysieke multi-versum. Hun voortdurende missie, bestaat eruit, om zoveel mogelijk delen in het multi-versum op een veilige manier te kunnen bevrijden en beheren. Het Domein kwam ruim 10.000 jaar geleden voor het eerst in dit deel van de Melkweg.

Airl was ongeveer 90 cm lang, had een zeer groot hoofd in verhouding tot het lijf, armen en benen. Aan haar handen en voeten zaten 3 vingers en 3 tenen. Het hoofd had geen neus, mond of oren. De ogen waren groot met donkere ondoorzichtige lenzen, die waarschijnlijk golven of deeltjes hebben kunnen detecteren, die verder gaan dan het visuele spectrum van licht, waaronder bijv. het elektromagnetische spectrum. Haar lichaam was onafhankelijk van zuurstof, voedsel, water of enige andere externe vorm van energie. Het leek meer op een pop, zoals wijzelf bezitten dan op een levend lichaam.

Het lichaam was in hoge mate bestand tegen extreme temperatuursveranderingen, atmosferische omstandigheden en druk. De ledematen waren vrij kwetsbaar en hadden geen spieren, omdat die door het ontbreken van de zwaartekracht in de ruimte, overbodig zijn. Vanwege de enorme dichtheid hierop aarde, was ze niet in staat zich voort te bewegen en zat gedurende de hele periode op een speciale stoel vol met zachte kussens. De UFO waarmee ze was gekomen, werd bestuurd d.m.v. gedachtengolven. Eén van de eerst dingen die Mathilda leerde was, dat tijd zoals dat ons hier wordt geleerd, helemaal niet bestaat.

BESEF: TIJD BESTAAT NIET
Het is een willekeurige meting van de beweging van objecten door de ruimte heen. Ruimte is niet lineair, en wordt bepaald door het punt van weergave bij het bekijken van een object. De afstand tussen jou en een object wordt de ruimte genoemd. Hoewel de tijd opeen volgend verloopt, vinden gebeurtenissen niet in een lineaire stroom plaats, maar overlappen elkaar continu. Om de realiteit van de geschiedenis te kunnen begrijpen, is het belangrijk, dat alle plaatsgevonden evenementen stuk voor stuk worden bekeken, als onderdeel van het geheel.

Zoals de huidige wetenschap tijd meet, klopt niet. Zeker niet als we ons VASTleggen aan een uurwerk met cijfers. Het is volgens AIRL niet mogelijk om de leeftijd van een steen te bepalen met behulp van hout of beenderen. Materie kan namelijk niet worden vernietigd, het kan wel van vorm veranderen. Airl, maar ook wijzelf, waren hier al voor het begin van het fysieke universum. We worden onsterfelijk genoemd, omdat we niet worden geboren of kunnen sterven. (Besef je nu wat een onsterfelijk wezen te verduren krijgt, wanneer het wordt wijsgemaakt én gaat gelóven, dat het wél sterfelijk is..!!?)

Wij zijn de ether waaruit het multiversum bestaat, en dragen stuk voor stuk de Godskracht in ons mee. Sterven vindt enkel plaats in deze holografische realiteit, om ons opnieuw in een programma terug te kunnen zetten. Ieder wezen is uniek in identiteit, macht, bewustzijn en vaardigheid. Ze kunnen allemaal door materie heen kijken en communiceren telepathisch. Ze hebben geen fysieke identiteit in ruimte, en zijn dus immaterieel, waardoor ze afstanden in ruimte onmiddellijk kunnen overbruggen. Op die manier zijn ze in staat gevoeligheid veel intensiever te ervaren, als in biologisch lichaam. Ook kunnen ze zich volledig afsluiten van pijn. In de fysieke wereld dragen ze een uniform/fysiek pak, dat tegelijkertijd functioneert als bescherming. Op aarde zouden wij dat betitelen als… een lichaam!

Het Melkwegstelsel is waarschijnlijk al miljoenen jaren in handen van de beschavingen afkomstig van Orion (waaronder de Annunaki, de Alpha Draconis en de Syrianen). De aarde, wordt waarschijnlijk al die tijd al als een gevangenisplaneet gebruikt. De mensen hier op aarde zijn afkomstig uit miljoenen verschillende delen in het multiversum. De huidige wereldbevolking bestaat uit:

 • De ‘untouchables’. Deze groep omvat kunstenaars; schilders; muzikanten; schrijvers; auteurs en artiesten van elke soort. Dit is de reden, dat de aarde de meeste kunstenaars heeft van alle planeten binnen het Orionrijk. Ook omvat deze groep bekwame ondernemers en zelfstandige managers, die overbodig zijn in een samenleving van gehoorzame robotachtige burgers; intellectuelen; uitvinders en genieën op bijna elk vlak.
 • politieke gevangenen, die tijdens oorlogen gevangen zijn genomen.
 • veroordeelden criminelen uit het Orionrijk, die tè wreed zijn om te worden hervormd.
 • seksuele perversen, die we vandaag herkennen als de leiders achter de wereldwijde satanische kinderhandel.
 • De volgzame slaven. Dit zijn de mensen die hier vanaf het begin hebben gewoond.
 • De Elite, lees de DeepState.

Enkel de eerste 2 groepen zijn bezield, en maken ongeveer 30% van de wereldbevolking uit. Iedereen, die niet bereid is, of in staat is zich te onderwerpen aan een geesteloze, economische, politieke en religieuze staat van dienstbaarheid als belastingbetaler van het Orionrijk, wordt veroordeeld tot een permanente gevangenisstraf op aarde. Het is heel moeilijk te bepalen hoe lang we hier al op aarde zijn, omdat ons geheugen volledig is gewist.

Hierdoor hebben we geen idee meer wie we werkelijk zijn en waar we vandaan komen. Alle levens, die we ons denken te herinneren, zijn ingebrachte beelden in dit hologram. Deze hebben niets met de werkelijkheid te maken. De machthebbers van het Orionrijk, hebben overal in het melkwegstelsel elektromagnetische fuiken geplaatst. Iedereen die door een dergelijk krachtscherm probeert heen te breken, wordt gevangen in een soort net.

Hier worden ze onderworpen aan een elektromagnetische shocktherapie van miljarden volt, die alle verzamelde ervaringen van een bijna oneindig leven, volledig wist. Hun herinneringen worden vervangen door valse beelden en hypnotische bevelen, om vervolgens gedumpt te worden in een fysiek lichaam hierop aarde.

Ook worden alle kennis en vaardigheden, die ze stuk voor stuk bezitten, gewist, waardoor ze in een robotachtige, niet- entiteit veranderen. Die shocktherapie, wordt iedere keer herhaald, zodra het fysieke lichaam sterft. Wanneer de ziel het lichaam verlaat, wordt deze onmiddellijk gedetecteerd door het krachtveld en opnieuw gevangen genomen. Wanneer het geheugen wederom wordt gewist, wordt er tegelijkertijd een hypnotisch commando afgegeven, die ze dwingt terug te keren naar de basis op aarde, om daar rapport uit te brengen, om ze het idee te geven dat ze op een geheime missie was. Vervolgens wordt ze opnieuw in een rol geplaatst met valse herinneringen, waarna het zelfde tafereel zich herhaalt.

Zolang we niet in staat zijn te herinneren wie we zijn, waar we zijn, en waar we vandaan komen, zijn we niet in staat om te ontsnappen. We zijn volledig gehypnotiseerd en denken vaak, dat we de rol zijn van het lichaam waar we in zijn gestopt. Daarnaast hadden we geen enkele keuze, in welke familie we werden geboren. Hierdoor is de kans groot dat alle leden binnen een gezin een andere afkomst hebben. Dit is dan ook de reden, dat vele gezinnen en families momenteel uit elkaar vallen.

De aarde is dus letterlijk een dumpplek geworden voor dit deel van het universum. Dat verklaard ook de zeer ongebruikelijke mix van rassen, culturen, talen, morele codes, religieuze en politieke invloeden. De meeste planeten worden namelijk bewoond door slechts één humanoïde lichaamstype of ras. De mix van zoveel rassen door elkaar, werkte altijd in het voordeel van de machthebbers. Op die manier waren ze in staat, om mensen tegen elkaar uit te spelen en oorlogen te creëren, waarbij ze beide kanten financierden.

De mensheid is gelukkig flink wakker aan het worden en krijgt steeds meer zicht op de geheime agenda van de DeepState. Wereldwijd verbinden ze zich met elkaar en hier is geen DeepState tegen opgewassen, wat tot gevolg heeft dat deze in de komende maanden steeds meer uitgeschakeld zal worden.

Bevrijding uit deze matrix..!
Om onszelf te kunnen bevrijden uit deze gevangenis, zijn een aantal hartdeugden nodig, die we ons eigen dienen te maken. Deze bestaan uit: waardering of dankbaarheid; mededogen; nederigheid; vergeving; begrip en moed; gecombineerd met volledig in het NU zijn. Hiermee zullen we in staat zijn de ‘nieuwe vrije mens’ te worden in de 1ste tijdlijn, die weer op een organische wijze over zijn eigen scheppingskracht kan beschikken. Zodra we ons kunnen gaan herinneren wie we werkelijk zijn en waar we vandaan komen, zullen we in staat zijn terug te keren naar huis.

Hoe snel dit zal gaan, hangt volledig af van de kracht van je dromen. Deze dromen zijn namelijk rechtstreeks verbonden aan je scheppingskracht. De verwachting is dat dit rond 2080 voltooid zal zijn. Dit houdt niet in dat we dan pas ons geheugen terug zullen hebben. Sommigen zullen dat binnenkort al hebben, anderen later. Dit zal per persoon verschillen.

Ieder mens beschikt over vrije wil.
We hebben continu de keuze welke richting wij opgaan. Als mens blijken we over twee soorten DNA te beschikken. Het ene DNA is verbonden met de Godskracht, het andere met het fysieke lichaam, dat aan de rol gekoppeld zit, die we momenteel spelen. Hierin sta jij centraal en dit staat volledig los van alles en iedereen om je heen. Dit houdt in, dat iedere ontmoeting, die je hebt met mensen die je kent, gezien moet worden als de allereerste ontmoeting.

Dus alles wat zich met die mensen in het verleden heeft afgespeeld, dien je los te laten, omdat je anders opnieuw in een oude tijdlijn terugvalt. Het is een manier van de Matrix, om mensen tegen elkaar uit te spelen en verdeeldheid te zaaien en jou gevangen te houden. Door volledig in het NU te blijven, hop je als het ware naar een steeds hogere en de voor jou unieke tijdlijn, om uiteindelijk bij de uitgang van de gevangenis de vrijheid in te springen zoals onderstaand schilderij laat zien.

In het zwarte donkere gedeelte vind je de tijdlijn van de DeepState. Hierin bevinden zich alle slapende mensen, die nog volledig in hun rol zitten en alles geloven wat ze door de mainstream media voorgeschoteld krijgen. Hoe meer je in de kleuren belandt, hoe meer verschillende tijdlijnen zich naast elkaar ontrollen. In het witte gedeelte zit je volledig in je eigen unieke tijdlijn, die je terug naar huis zal brengen.

Laat nooit iemand je ervan overtuigen, dat jouw eigen tijdlijn niet echt is. We zitten namelijk allemaal in ons eigen hologram, die los staat van de ander. Want ga je wel met die ander mee, dan val je als het ware terug. Deel ook niet langer informatie over een 3de persoon, omdat ook dit je uit het NU moment haalt, dat niets met de echte realiteit van doen heeft.

Ben je daar toe in staat, dan ondersteun je de eenheid en gelijkwaardigheid: de ‘Ik ben, Wij zijn’. Lukt dat niet, dan voed je de scheiding en misleiding, die in onze realiteit gezien wordt als de ‘status quo’. Deze dient gehandhaafd te worden, volgens de richtlijnen van de DeepState en zal je naar de 2de tijdlijn voeren. Dat, is de tijdlijn van de Nieuwe Wereld Orde en Klaus Schwab en consorten, waarin de mens in een trans-humaan mens zal veranderen.

90% Van de mensheid zal hierin uitgeroeid worden en de resterende 10%, wordt volledig afhankelijk gemaakt van technologie, en veranderd daarmee in een cyborg. Deze status quo is gelukkig momenteel aan het afbrokkelen, omdat het contract, dat de Annunaki en de reptilianen het zeggenschap over de aarde verleende, op 21 december 2012 is verlopen. Hierdoor wordt het mogelijk door de elektromagnetische velden, de onzichtbare muur, die ons gevangen houden, heen te breken.

De DeepState zelf, is nog niet uitgeschakeld en die probeert momenteel de mensheid opnieuw onder controle te krijgen d.m.v. de Covid vaccinaties. De zwaartekrachtvelden van de aarde zijn in de afgelopen decennia sterk toegenomen en communiceren met al het leven. Zelfs niet fysieke wezens, kunnen, wanneer ze te dichtbij en lang genoeg blijven, gematerialiseerd worden. Korte bezoeken, van hooguit 2 dagen is hooguit mogelijk. Dit is tevens de reden, dat we niet bevrijdt kunnen worden door een bron van buitenaf. We kunnen enkel onszelf bevrijden.

De hiërarchische structuur op aarde, waarin wij mensen gedwongen worden als slaaf te functioneren, is een concept, dat volledig op angst en scheiding is gebaseerd. Door de waarneming van de menslievende rassen, zijn er steeds meer scheuren ontstaan in deze realiteit. Hierdoor heeft ons bewustzijn forse sprongen kunnen maken. Daarnaast, zijn er momenteel mensen op aarde aanwezig, die de ontwerpers van het nieuwe bewustzijn zijn.

Zij helpen mee om de mensen wereldwijd met elkaar te verbinden, waardoor er een vorm van gelijkheid en eenheid zal ontstaan. Het verbindt de mensheid in het IK BEN, WIJ ZIJN bewustzijn, i.p.v. het scheidingsbewustzijn. Het zal niet langer gebaseerd zijn op een hiërarchie. We staan dus als mens op een T-splitsing..!

Ons biologische aardse lichaam zit vol implantaten. Deze implantaten blokkeren bepaalde informatie. Dit heeft tot gevolg, dat een grote groep mensen de informatie kunnen horen, maar er vervolgens niet naar gaan handelen. Ze maken er bezwaar tegen en zullen het niet gaan delen met anderen. Deze hypnotiserende programma’s worden nog steeds bijgewerkt, waardoor het moeilijk wordt deze groep wakker te krijgen. Deze programma’s maken deel uit van de LERM (Light Encoded Reality Matrix). De LERM, is wat door velen gezien wordt als God, maar is niets anders dan de mind control programma’s van de machthebbers. Dit vereist dus een speciale aanpak.

De misleiding in deze realiteit is namelijk zo dik en ondoorzichtig, dat degenen die proberen van buitenaf een scheur in de matrix te creëren, ook een vorm van misleiding dienen te gebruiken. Zij hebben ontdekt, dat LERM een projectie van ANU was. Hij bestuurde deze realiteit, die wij aarde noemen, vanuit een alles omvattend operatieveld, dat zich in onze bewustzijnsinterface bevindt. ANU is de presentatie van een god, een god die aanbeden wordt door zowel de Joden, de Christenen als de Moslims. Dat is de god die de mens tot slaaf wil maken binnen de Nieuwe Wereld Orde. Het is dus niets anders dan één grote illusie, ofwel één grote nachtmerrie die niets met de echte realiteit van doen heeft.

Iedereen in ons universum maakt deel uit van deze misleiding, of ze zich hiervan bewust zijn of niet. Er bestaan 4 groepen hier op aarde en of het in fysieke-, of niet fysieke vorm is, maakt geen enkel verschil. Deze zijn onder te verdelen in:

 • Degenen, die de misleiding kennen en ondersteunen.
 • Degenen, die van de misleiding op de hoogte zijn, maar niet bereid zijn er iets aan te doen.
 • Degenen, die de misleiding niet kennen, maar er onbewust aan meewerken.
 • Degenen, die op de hoogte zijn van de misleiding en actief uit die misleiding proberen te komen en iedereen aansporen hetzelfde te doen.

De wezens uit de 3de groep zijn nu wakker aan het worden. Ze hebben begrepen, dat die misleiding alles in het universum infecteert. Dit vereist corrigerende maatregelen en een collectief begrip, om te voorkomen, dat een dergelijk scenario zich in de toekomst ooit zal kunnen gaan herhalen. Wat wij hier op aarde het universum noemen, maakt deel uit van een geïmplanteerd hologram binnen ons bewustzijnskader en menselijke interface.

Ons geestbewustzijn creëert de ruimtelijke, tijdelijke relaties van alles wat we zien en dat, maakt deel uit van ons programma. Om je bewust te zijn dat je waarneemt, zul je bewust moeten worden van je eigen bestaan. Het gaat er niet om dat we gered worden, maar er dient in ieder individueel wezen een her-definitieproces plaats te vinden, die enkel van binnenuit kan ontstaan.

De Astrale wereld heeft vele dimensies, die stuk voor stuk deel uitmaken van Anu’s creatie. Ze maken deel uit van de holografische misleiding, dus van de matrix. Wij interpreteren het universum met behulp van de 5 zintuigen, die ANU aan het menselijk lichaam heeft toegevoegd. Dat we in staat zijn dezelfde dingen waar te nemen, heeft te maken met het universele collectieve veld, dat zit opgeslagen in ons DNA en onderbewustzijn. Dat wordt versterkt door cultuur, familie en onderwijs.

Ons lichaam is niet ‘echt’. Het is te vergelijken met  een ruimtepak, met kunstmatige intelligentie en een sensorisch systeem. Dit betekent vanuit een menselijk perspectief gezien, gelukkig niet alleen ellende. We zijn hiermee namelijk ook in staat, om levenservaringen op te doen, die kunnen voorkomen, dat een dergelijke situatie ooit nog herhaald zal kunnen worden. Hiermee zullen we straks ook andere gevangen beschavingen kunnen helpen, om zichzelf te bevrijden.

We zullen ons ervan bewust moeten worden, dat we volledig zijn geprogrammeerd. Het kost veel alertheid om in het NU te leven, en je daarin uit te drukken. Mensen hebben gauw de neiging om in het verleden of de toekomst te leven. Onze levensessentie kan zich enkel in het NU uitdrukken. Dus zolang je in het verleden of de toekomst leeft, zit je niet in je essentie.

Nawoord:
Toen Airl na 7 weken alles had verteld wat ze mee wilde delen en ze verder weigerde in te gaan, op specifieke, door de militairen gestelde vragen, werd ze overmeesterd en werd haar lichaam de bewuste elektrische shock toegediend. Ze wist gelukkig net voor dat moment haar lichaam te verlaten, om veilig terug te keren naar haar basis. Enkele dagen later nam ze telepathisch contact op met Mathilda. Tot aan Mathilda’s dood hebben ze regelmatig contact gehad. De reden, dat Mathilda als enige van de basis, in staat was met Airl te communiceren werd duidelijk, toen ze hoorde, dat ze één van de 3.000 Leden van het verloren bataljon van het Domein hier op aarde was.

Dit bataljon had ruim 8000 jaar geleden een geheime basis opgezet in de Himalaya, op de grens van het huidige Pakistan en Afghanistan. Hun missie was er op gericht, om het detectiesysteem van de Annunaki te ontmantelen. Echter vlak nadat ze daar waren neergestreken, werden ze overmeesterd door een verrassingsaanval van de machthebbers hierop aarde, waarbij hun geheugen volledig werd gewist. Ook Mathilda zal pas kunnen terugkeren, wanneer ze zich weer weet te herinneren wie ze werkelijk is en waar ze vandaan komt. Dat moment komt steeds dichterbij.

Harriet Algra

totalhealthfoundation.nl

 

Bronvermelding:

To the Heart of the Matter THI Source to Action Book Series Vol 1

The Terra papers by Robert Morningsky

ALIEN INTERVIEW Based On Personal Notes and Interview Transcriptions Provided by: Matilda O’Donnell MacElroy

The Fifth Interview of Dr. Jamisson Neruda

wespenre.com/tag/wingmakers/

bibliotecapleyades.net/wingmakers/esp_sociopol_wingmakers_17.htm

rumble.com/vk2bya-exclusive-dr.-david-martin-just-ended-covid-fauci-doj-politicians-in-one-in.html

bitchute.com/video/S40UfD8tLK7B/

nicholasveniamin.com/gene-decode-discusses-timelines-with-nicholas-veniamin/

nicholasveniamin.com/master-lama-rasaji-discusses-vaccines-dna-golden-age-with-nicholas-veniamin/

 

1 gedachte over “Wie zijn wij..??

 1. Joop den Uyl (1919 – 1987), premier tussen 1973 en 1977 en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en vice-premier in 1981/1982 heeft zowel de Bilderberg-conferentie als het World Economic Forum minimaal een keer met een bezoek vereerd.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.