Advertentie

Hoe zaken werken buiten het materialisme..


 

Duizenden mensen hebben BDE’s gehad. Een Bijna-Dood-Ervaring. Wetenschappers blijven echter volhouden dat het onmogelijk is. Dr. Eben Alexander was een van die wetenschappers. Hij was een top-specialist, met een klinkende opleiding. Alexander had net als veel van zijn collega’s de overtuiging, dat BDE’s simpel berusten op fantasieën, die geproduceerd worden door hersenen-onder-stress…  En toen..

Toen werd Dr. Alexander’s eigen hersenpan getroffen door een uiterst zeldzame ziekte. Het deel van het brein, dat gedachten en emoties controleert, en ons in feite menselijk maakt, werd bij hem compleet afgesloten..

De infectie met de E. coli-bacterie zorgde er uiteindelijk voor dat deze bacterie zijn hersenen aanvrat, en lag Alexander 7 dagen in coma. Tijdens die sluimerperiode overkwam hem het schijnbaar onmogelijke.Want hoewel zijn hersenschors volgens metingen op stand-by zou hebben gestaan en iedere vorm van bewustzijn uitgesloten leek, beleefde hij een avontuur, waarbij hij -naar eigen zeggen- klaarwakker was. Toen, op het moment dat zijn doktoren besloten de behandeling van die patient in coma op te geven, opende Eben Alexander zijn ogen, hij was terug gekomen..!

Het herstel van Alexander is een medisch mysterie, maar het werkelijke wonder van zijn verhaal ligt elders. Terwijl zijn lichaam in coma lag, bleek Eben Alexander buiten onze wereld te reizen en ontmoette daar een engelachtig wezen, dat hem in de diepste lagen van de super-fysica begeleidde. En dáár sprak Eben Alexander ‘persoonlijk’ met de Goddelijk Bron van het Universum..

En Dr. Eben Alexander’s verhaal is geen fantasie. Voordat hij deze reis onderging, kon hij zijn kennis van de neuro-wetenschap niet in overeenstemming brengen met enig geloof in hemel, God, of de menselijk ziel. Vandaag de dag is Dr. Eben Alexander een doktor die gelooft dat werkelijke gezondheid slechts kan worden bereikt, als we ons realiseren dat God en de ziel écht zijn. En dat de dood niet het einde is van ons persoonlijk bestaan, maar slechts een transitie is.

Proof of HeavenDit verhaal zou een bijzonder verhaal zijn, ongeacht wie het zou zijn overkomen. Maar dat het de neuro-chirurg Dr. Eben Alexander overkomt is natuurlijk revolutionair. Geen enkele wetenschapper, of geloofsvertegenwoordiger zal in staat zijn het te negeren. Het boek lezen zal je leven veranderen.

Volgens de huidige medische opvattingen over het brein had Alexander niet eens een minimaal, beperkt bewustzijn kunnen hebben, laat staan dat hij een hyper-levendige en compleet coherente reiservaring heeft kunnen opdoen..!  Maar anderen overtuigen dat er meer is dan de dagelijkse werkelijkheid is niet eenvoudig, dat weet Dr. Eben Alexander inmiddels ook. Collega’s tonen beleefd interesse, maar laten zich duidelijk niet overtuigen.

En ook buiten de academische wereld is de scepsis groot. Religiejournalist Peter Stanford komt in ‘The Guardian’ met een verklaring aan de hand van diepe verlangens van een mens. ‘Ervaringen met gene zijde’  zijn volgens hem eigenlijk een projectie van wat ieder mens graag zou willen.
Eben Alexander reageert hierop met een paar kritische noten: “Dit soort ervaringen zijn inderdaad zo oud als de menselijke geschiedenis. Maar voor zover ik weet heeft er nog nooit iemand gereisd naar deze dimensie terwijl zijn hersenschors compleet inactief was en terwijl zijn lichaam medisch nauwkeurig in de gaten werd gehouden.”

Hieronder reageert de neuroloog op de recensies van zijn boek ‘Proof of Heaven’ en vertelt hij terloops nog intenser over zijn ervaringen.

* * *

x

De richtlijnen van het kosmische spel:

Hoe zaken werken buiten het gebied van materialisme.

x

2012 © vertaling Marieke Pril

x

De reactie op mijn recente recensie van het boek ‘Bewijs van de Hemel’ (Proof of Heaven) is onverwacht groot. Er is blijkbaar een echte honger naar kennis over het leven na de dood, de ware aard van het bewustzijn, de structuur van de werkelijkheid, verlossing, hemel en hel en andere gerelateerde onderwerpen. In de laatste twee dagen heb ik mogen vernemen van tientallen lezers die werden geboeid door het onderwerp, en het artikel zelf heeft een hoofdrol op websites zo divers als SpiritDaily.com en DavidIcke.com.

Dit alles overrompelde me, want ik dacht echt dat mijn behandeling van dit onderwerp een groot deel van mijn lezerspubliek zou afschrikken, waardoor het bezoek van mijn website ook zou dalen. Maar dat kon me niet schelen: De boodschap van ‘Proof of Heaven’ moest worden verteld, en het kwam overeen met mijn eigen overtuigingen en ontdekkingen over het bewustzijn, de Schepper en de aard van de werkelijkheid.

Reincarnatie beeldDus ging ik hoe dan ook door met het verhaal, met in gedachten dat het wellicht weleens een vorm van professionele zelfmoord zou kunnen zijn. (Maar ik heb nooit het risico lezers te verliezen van invloed laten zijn op mijn redactionele beslissingen, dus waarom zou dat nu wel zo moeten zijn?)

In de eerste eerste uren na de publicatie werd duidelijk dat dit artikel de vorm van een ‘virus’ aannam, het verspreide zich razendsnel! In plaats van met beledigingen en beschuldigingen om de oren geslagen te worden, werd ik getroffen door een enorme hoeveelheid mensen die soortgelijke bijna-dood ervaringen hadden meegemaakt. Persoon na persoon vertelde me over hun eigen verbinding met de geest en hoe ze wisten dat het leven uit meer bestond dan alleen het materiële rijk. Ze wilden meer weten …

Ik werd overspoeld werd met vragen. Hoe werkt het bewustzijn echt? Wat is het doel van het leven? Waarom is de wereld schijnbaar zo overspoeld met kwaad? Is er intelligent leven buiten de aarde? Natuurlijk bezit ik alle antwoorden daarop natuurlijk niet, want ik ben God niet en ik ben zeker geen academisch student in de theologie. Maar ik ben een intelligent onderzoeker en een ontdekkingsreiziger van de werkelijkheid.

Tevens heb ik vele jaren gelezen en nagedacht over de belangrijkste concepten van de filosofie, waarvan vele zijn gecentreerd rond vragen over het bewustzijn, vrije wil, God en het doel van het leven. Dus ben ik begonnen een los kader van mogelijke antwoorden op deze vragen samen te stellen – een soort van snelkoppelingsgids voor  de regels van het kosmische spel.

Dat is wat je hieronder kunt vinden: Een ruwe verzameling van realisaties met betrekking tot deze onderwerpen, hier gepresenteerd niet als absoluut feit, maar als een werkkader dat zal worden uitgebreid en verfijnd wanneer aanvullende informatie aan het licht komt. Als je op zoek bent naar de lange, gedetailleerde versie van dit alles, kun je beter de bijbel lezen,omdat veel van deze ideeën natuurlijk oude kennis is.

Het punt van deze informatie is om je een beknopt overzicht van de ‘kosmische spelregels’ te geven, zodat je in wezen persoonlijke groei kunt realiseren als een deelnemer aan het grote kosmische spel en je niet laat mee zuigen in een leven van het kwaad, waarin je ziel gedoemd is tot de eeuwige verdoemenis. Vergeet niet: Ons universum werd hier gebracht door de Schepper als een soort oefenterrein voor zielen zoals de jouwe en de mijne.

Wat we kiezen om te doen met onze vrije wil bepaalt of we slagen of falen in deze grote kosmische uitdaging. Sommige van de bronnen voor deze informatie zijn opgenomen in de bibliografie onderaan.

eben alexander proof of heaven

Zielen en Mensen

• We bestaan als bewuste wezens, bewonen fysieke, menselijke lichamen voor een beperkte periode die bekend staat als een ‘menselijk leven.’

• Ons bewustzijn bestaat boven en buiten de hersenen, en werkt tegelijkertijd samen met de hersenen om het leven te ervaren door middel van de percepties en hardware van een menselijk lichaam.

• Onze bewuste zielen vinden hun oorsprong in een hogere, multidimensionale werkelijkheid waar we ermee instemmen de reis van het leven als mens op Aarde te ervaren, en worden vervolgens “verbonden” aan een bepaald menselijk lichaam als het wordt gevormd in de baarmoeder.

• Op het moment van onze lichamelijke dood, maken onze zielen zich “los” van ons fysieke lichaam, en beginnen we een hyper realiteit te ervaren zonder de beperkingen van de Aardse zintuigen en grijze materie. Volgens degenen die het ervaren hebben is het leven na de dood “duizenden malen ECHTER”, dan het leven op aarde. Ze beschrijven het aardse leven als een “schaduw bestaan” in vergelijking met de realiteit van het hiernamaals.

• Onze zielen hier op aarde lijken geïndividualiseerd, maar zijn feitelijk verbonden met alle dingen in het universum. (Een idee dat ook bevestigd is binnen de kwantummechanica.)

De Simulatie

• Ons bekende universum is een simulatie werkelijkheid geschapen door de Schepper, naast nog een oneindig aantal andere universa ook gecreëerd door de Schepper. Zie het als een zeer uitgebreide versie van het ‘Holodeck’ uit Star Trek.

• De Oerknal werd gecreëerd door de Schepper met als doel ons fysieke universum toe te staan zich te ontvouwen en daarmee een kader te bieden voor de ondersteuning van het leven. Tijd werd ook gecreëerd binnen de oerknal. Onze ervaring en begrip met en van de tijdsverloop, is een eigenschap van dit speciale universum. Boven dit universum, kan de tijd net zo gemakkelijk doorkruist worden als u of ik van X, Y of Z posities kunnen veranderen binnen de fysieke wereld zoals we die nu kennen.

• Er zijn talloze beschavingen op planeten en niet slechts in ons eigen universum, maar ook op planeten binnen een oneindig aantal andere universa. Sommige zijn geavanceerder dan de onze. De Schepper heeft niet alleen leven gecreëerd op slechts een planeet natuurlijk. Hij schiep hele universa met levens-ondersteunende sterrenstelsels vol met leven.

De aanwezigheid van het kwaad op aarde.

dark side cookies• De aarde is besmet met een grotere dichtheid van het kwaad dan de meeste andere bewoonbare rijken. Dit maakt het leven op aarde als mens een meer uitdagend, fysiek bestaan dan het leven ergens anders waar het kwaad niet zo dominant is. Het doel van dit kwaad is ons karakter en onze vrije wil uit te dagen. Zonder kwaad overal om ons heen, zouden er geen moeilijke keuzes en dus ook geen persoonlijke groei mogelijk zijn.

• De aanwezigheid van het kwaad op aarde is wat de ‘Aarde Reis’ een van de meest uitdagende in het universum maakt. Hier slagen de meeste zielen niet voor de karaktertest en worden vervolgens meegezogen in het kwaad. De rol van de vele kerken en geestelijke leiders was om letterlijk te proberen ‘zielen te redden’, (te weerhouden) van het nastreven van een leven van egoïsme en kwaad, wat uiteindelijk ertoe zou leiden dat die zielen werden verbannen naar een letterlijke ervaring van de ‘Hel’ in het hiernamaals.

• Een mensenlevenservaring is, in essentie, een ‘oefening’ om je ware karakter vast te stellen. Door middel van vrije wil, wil God dat je ontdekt en ervaart, wie of wat je echt bent, zonder gedwongen te worden iets te doen door een hogere macht.

Het bijhouden van een ‘score’ van je acties.

dore heaven Elk van onze acties hier op aarde wordt vastgelegd en geobserveerd door de Schepper. Er zijn geen geheimen. Zelfs dingen die je denkt dat je in het geheim doet is universele kennis voor de Schepper.  ‘God ziet’ is letterlijk waar, behalve dat hij niet fysiek kijkt uit een set van oogbollen. Integendeel, de Schepper ‘weet’ direct alle dingen. Velen die tijdelijk zijn gestorven en het hiernamaals hebben ervaren hebben beschreven kort toegang te hebben gehad tot deze kosmische opslagplaats van onbegrensde kennis. In New Age kringen wordt dit zelfde concept soms de ‘Akashic-records’ genoemd.

• Na de dood van ons fysieke lichaam, ‘ontwaken’ onze bewuste zielen uit de ‘droom’-simulatie van het menselijk leven en keren weer terug naar de hogere dimensie waar ze hun oorsprong vinden. Daar worden onze daden op aarde beoordeeld op of we LIEFDE gepraktiseerd hebben door middel van de verdediging van het leven, het uitoefenen van mededogen en ga zo maar door.

• Degenen die beoordeeld zijn op hun leven als zijnde te hebben geleefd  in een totale staat van liefde zullen hun ziel zien worden opgeheven in een ‘hemel’ , waar kennis, wijsheid en creativiteit onbeperkt lijken. Je bent er in staat om vragen over het universum te stellen, met God te communiceren en alles te begrijpen dat ver buiten de grenzen van het menselijk brein ligt.

Zielen en engelen

• Zielen zijn kogelvrij. Zielen kunnen niet worden vernietigd door welke fysieke middelen dan ook in de aardse sfeer. Dit heeft grote gevolgen in ethische discussies over hoe om te gaan met mensen die betrokken zijn bij een enorm kwaad.

medium_dolfijn2• Er zijn multidimensionale wezens (ook wel ‘engelen’ genoemd) die kunnen komen en gaan op elk punt (en op elk moment) binnen ons Aardse rijk. Net zoals wij 3D-wezens zijn die lijken te kunnen ‘teleporteren’ naar een willekeurig punt op een vlakte van bestaan van een  2D-wereld, zijn er 4D, 5D of hogere wezens die zichzelf schijnbaar kunnen teleporteren naar elke fysieke locatie of tijd in onze wereld. De geschiedenis van oude beschavingen beschrijft vele menselijke ontmoetingen met deze wezens. Sommige van deze wezens werken vanuit het kwaad en kunnen  ‘demonen’ of ‘gevallen engelen’ genoemd worden.

• DIEREN bezitten ook bewuste zielen die bezig zijn met hun eigen reizen op aarde. De kleinere hersenen van de meeste dieren laten slechts een beperkt perceptie toe, hoewel sommige dieren zoals dolfijnen weer een zeer vergelijkbare vrije wil ervaren zoals mensen.

• De manier waarop we ervoor kiezen dieren te behandelen telt ook mee op ons ‘scorebord’ van LIEFDE versus kwaad. Als we dieren behandelen met geweld, angst en gebrek aan respect,  verdienen we punten voor de ‘slechte’ kant van de spirituele vergelijking. Als we dieren behandelen met waardigheid, nederigheid, compassie en liefde, slagen we erin meer punten te verdienen voor de kant van de ‘liefde’ en groeien we spiritueel.

• Een soortgelijke formule geldt voor de manier waarop we omgaan met de planeet, die ook wordt bewoond door een zeer groot aantal van levende wezens met een zeer beperkt bewustzijn in de vorm van planten. Ja, bomen hebben een klein stukje van het bewustzijn, maar het is niets vergeleken met wat we ervaren als mens. Elk grassprietje is een stukje van het bewustzijn. Rotsen, beschikken echter niet over dat wat wij ‘het bewustzijn’ noemen. Alleen levende dingen bezitten dit. De manier waarop we omgaan met deze levende systemen zal ook weerspiegelen in ons ‘kosmische dossier’ van LIEFDE versus kwaad.

Definities: LIEFDE versus kwaad.

Power-of-Gratitude• De materie van het universum is liefde, en het kwaad bestaat alleen in minuscule hoeveelheden, in vergelijking met de kracht van de liefde door de hele kosmos. Liefde is uiteindelijk zegevierend op grotere schaal.

• Liefde betekent bescherming van het leven, uiten van medeleven, het beoefenen van nederigheid en vergeving, leven met integriteit, het vertellen van de waarheid, het delen van kennis, het verhogen van het bewustzijn van het goede, en het doen van goede dingen, zelfs als niemand kijkt. Dit is wat de meeste wereldreligies openlijk te onderwijzen.

• KWAAD: optreden met egoïsme, hebzucht, het vernietigen van anderen voor je eigen gewin, het tot slaaf maken van anderen, bedriegen, het vernietigen van het leven, het vervuilen van leven, leven in arrogantie en trots met behulp van angst en intimidatie om anderen te overheersen, enz. Dit is vreemd genoeg  bijna een perfecte definitie van de overheid.

• KWAAD betekent ook het optreden in dienst van het kwaad, wat betekent dat als iemand de acties  of de agenda van het kwaad bevordert, ze zich tegelijkertijd bezighouden met het kwaad. Werknemers die voor Monsanto werken bijvoorbeeld, zouden worden betrokken bij het bevorderen van het kwaad, ook al zouden ze slechts de boekhouding doen voor het bedrijf. Willens en wetens een entiteit die opereert in  naam van het Kwaad een gelegenheid te geven om kwaad te doen is een directe overtreding van de Schepper

• Dit zijn de twee belangrijkste krachten van de kosmos: LIEFDE en kwaad. Je eeuwige ziel is ofwel verdoemd of gezegend op basis van welk pad je voornamelijk kiest te volgen.

• Je verzamelt punten op een soort van “scorebord” binnen het LIEFDE – KWAAD spectrum wanneer je beslissingen en acties uitvoert in je leven. Je score kan worden aangepast of verbeterd op elk gewenst moment door je leven te wijden aan het nastreven van LIEFDE, en het volgen van kwaad af te zweren.

Vluchtgedrag, middelenmisbruik en vertroebeling van de geest.

• Jezelf bezighouden met alcohol en drugsmisbruik vertroebelt het mentale bewustzijn en is een spirituele ontsnapping die je voortgang stopt in de ervaring die je hier op Aarde opdoet. Hoewel niet een type van het kwaad, is het het wegvluchten voor de verantwoordelijkheid om een leven van bewustzijn en persoonlijke verantwoordelijkheid te leven.

TelevisieDus is verslaving aan alcohol, nicotine, marihuana of zelfs geestverruimende geneesmiddelen op recept een belediging niet alleen voor de Schepper, maar ook voor je doel tot het bestaan in dit leven. Dit betekent niet dat het roken van een sigaret of joint je zal veroordelen tot het vagevuur. Maar de afhankelijkheid van middelen om aan persoonlijke verantwoordelijkheid te ontsnappen zal je ervan weerhouden echte persoonlijke groei te kunnen bereiken tijdens de ervaring van het leven.

• Een van de meest verraderlijke tactieken van het kwaad op aarde is om de geest te verdoven en zo te voorkomen dat mensen een staat van spiritueel ontwaken kunnen bereiken; de geestdodende aanval vindt plaats via de promotie van alcohol, het toevoegen van fluoride en chemicaliën aan het water, via de psychiatrische medicijnen van kinderen en volwassenen, aanvallen op de helderheid van de geest door tv-programma’s, het mainstreamen van de promotie van seks en pedofilie, en andere soortgelijke tactieken.

• Tegelijkertijd is een van de manieren om grootse liefde te bereiken de geest uit te breiden door middel van spirituele oefeningen: meditatie, gebed, toewijding aan een zaak, enz. Uitbreiding van bewustzijn, kennis, wijsheid en nederigheid zijn alle verworvenheden van de liefde in het universum.

Het vleesgeworden kwaad, ‘De Grote Overheid’, of:

Waarom het kwaad naar de top van de moderne samenleving stijgt.

• Sommige (schijnbare) mensen worden letterlijk bezield door een krachtig kwaad dat een aantal menselijke voertuigen infecteert en controleert. Deze mensen lijken mensen te zijn, mensen zoals u en ik, maar zijn eigenlijk ‘marionetten van het kwaad’, dat uiteindelijk probeert alle LIEFDE in het universum te vernietigen. Ze zullen er in het algemeen niet in slagen, maar ze beschikken wel over  plaatsen waar ze succesvol zijn, zoals op de hedendaagse Aarde.

Het is in de onlangs verschenen film/documentaire 'THRIVE" dat er heel duidelijk gesproken wordt over onderdrukking door TPTB ('The Powers That Be). Volg het geld en je ziet wie dit zijn..!
Het is in de onlangs verschenen film/documentaire ‘THRIVE” dat er heel duidelijk gesproken wordt over onderdrukking door TPTB (‘The Powers That Be). Volg het geld en je ziet wie dit zijn..!

• Deze met kwaad besmette mensen hebben de neiging naar hoge niveaus te stijgen in de regering, waar ze macht en controle kunnen uitoefenen  over anderen. Ze scheppen er feitelijk  genoegen in  anderen te zien lijden door hun toedoen. Velen zijn tegelijkertijd bezig met het seksueel misbruik van kinderen, de marteling of misbruik van dieren, en de opzettelijke vernietiging van de mensenrechten, burgerrechten en vrijheden.

Omdat de Schepper ons allemaal een vrije wil gaf , willen zij die doordrenkt zijn van het kwaad, de vrije wil verpletteren. Dit is een reden waarom zij de socialistische of communistische controle over het volk aanbidden en tegelijkertijd het bestaan van een Schepper ontkennen, of de geest, of zelfs de vrije wil.

• De wetenschappelijke gemeenschap blijft het bestaan van het bewustzijn, vrije wil of zelfs de ziel ontkennen. De leden ontkennen ook het bestaan van een Schepper van welke aard dan ook, in plaats daarvan beweren ze dat het hele universum zichzelf spontaan gecreëerd heeft vanuit het niets, zonder enige reden. Naast de mate van invloed die de  “wetenschap” op de moderne beschaving heeft, promoot het ook vreselijke kwaden die de wil van de Schepper schenden, zoals GGO’s, de massa vergiftiging van de mens, de ontwikkeling van nucleaire wapens, de verminking van baby’s met geneesmiddelen op recept, enz.

Bibliografie:

There Is Life After Death: Compelling Reports from Those Who Have Glimpsed the Afterlife

Proof of Heaven: A Neurosurgeon’s Journey into the Afterlife

To Heaven and Back: A Doctor’s Extraordinary Account of Her Death, Heaven, Angels, and Life Again: A True Story

‘Proof of Heaven’ documents existence of afterlife, multiverse, intelligent life beyond Earth, multidimensional realities

 

 

Advertentie

Geef een antwoord

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.