Advertentie

10 Vragen aan Chagai Katz (o.a. over metamorfose..)


chagai logox

x

10 Vragen aan Chagai Katz over o.a. de metamorfose..

2016 © WantToKnow.nl/be

x

hagai katz
Chagai Katz

Er is in het leven van de Israëlische Chagai Katz het nodige gebeurd, de afgelopen maanden. Hij is bekend van zijn healingpraktijk, waarbij hij healings deed met buitenaardse entiteiten/wezens, zogenaamde ET’s. Velen hebben gebruikt gemaakt van zijn aanbod, om met deze bijzondere methode te werken. Hijzelf  ervoer zijn behandelingen als een reis door de kosmos, waarin hij dagelijks boeiende ontdekkingen deed over de mens, de ETs en onze interactie met hen. Ontdekkingen over hoe wij als mens weer in onze eigen kracht kunnen komen om onszelf te bevrijden van trauma’s en negatieve invloeden, waarbij we -naar zeggen van Chagai- worden ondersteund vanuit hogere dimensies.

Zijn motto daarbij was altijd: ‘Wanneer we ons weer bewust worden van wie wij in werkelijkheid zijn kunnen we vrijkomen van belemmeringen en in contact komen met ons echte levensdoel.’ Hij ontdekte dat hij het vermogen had ET’s waar te nemen en hoe hij uiteindelijk met hen ging samenwerken; een behandelmethode ontwikkelde, samen met de ET’s, hoe hij deze afstemde op de cliënt.

Dit geheel in lijn met de vrije wil en de processen van de cliënt, die tijdens de behandeling zeer gevarieerde ervaringen had en sensaties ervoer. Voor Chaggai waren het diverse wezens uit hogere dimensies, die hem assisteerden en zo werkte Chaggai Katz op deze manier met zijn medische ET-healingteam in een periode van zo’n 14 jaar. Hij voelde dat met name de Nederlanders bijzonder open stonden voor zijn werk en zo verhuisde hij met zijn familie naar Nederland, waar hij zich in Eindhoven vestigde. (website)

Zijn praktijk floreerde vanaf het moment dat hij de deuren van zijn praktijk opende; overal was er een groot publiek, dat op zijn diensten zat te  wachten. Maar de afgelopen maanden is er een verandering in zijn werk gekomen, doordat hij een inzicht kreeg in het daadwerkelijke wezen van de (groepen) ET’s.  En hoewel het werk met zijn medische ET-team altijd enorme voordelen meebracht voor de cliënten die hij behandelde, zag hij op een gegeven moment dat de ET-teams veranderden. Dat er ‘andere’ wezens als het ware ‘achter’ de teams stonden. Dus was zijn vraag aan hen wat er nou eigenlijk aan de hand was..

Toen hij niet tevreden was met de ontwikkeling op dit terrein met zijn healingteam, besloot hij te stoppen en ‘los te laten’, wat hem in een grote metamorfose bracht. Vooral ook omdat hij eind 2015, van een vrouw te horen had gekregen dat ‘hij eigenlijk zou moeten stoppen met de ET’s.’ En nu, sinds enkele maanden heeft Chagai die volledige ‘draai’ gemaakt en richt hij zich met zijn praktijk op een andere behandelwijze. Veel meer vanuit zijn eigen proces en eigen kracht. Dit klink zo allemaal simpeler dan het lijkt, want er ging een heftig persoonlijk proces aan vooraf. Hierover vertelt hij in een openhartig gesprek, dat Arjan Bos van onze collega’s van Earth Matters met hem voerde. Kijk zelf naar dit vraaggesprek, over de metamorfose die Chagai ondering. (Engelstalig)

x

Wij stelden Chagai 10 vragen, over deze verandering en
om hem eens beter te leren kennen. Daar gaan we:

x

 1. Vertel je ajb wat over je feitelijke achtergrond, je opvoeding en je opleidingen. 

Ik ben geboren in Israël in 1977, zat op een high school en daarna, zoals alle jonge mensen, in het leger. Daar studeerde ik vanaf 1999 alternatieve geneeskunde, waarbij mijn opleiding manuele therapieën zoals fixology (te vergelijken met reflexzonetherapie) omvatte. Maar ook de Bach-bloesemtherapie, olietherapie en -massage, evenals medische basiskennis om te begrijpen hoe het lichaam fysiologisch functioneert, zoals anatomie, en een beetje farmaceutische achtergrondinformatie om voldoende te begrijpen van medicaties.

Tussen 2005 en 2006 volgde ik de studie ‘Medic EMS’ (Emergency Medical Services, vrij vertaald ‘diensten voor spoedeisende medische zorg’) en werkte een aantal jaren als ambulance-verpleegkundige. Globaal gezien is dit mijn ‘officiële’ achtergrond. Maar bijna 15 jaar werkte ik als healer met medische ET teams; teams uit parallelle dimensies die genezingen uitvoeren via mensen. Ik deed aan transmeditatie, gaf consulten via channelings en ook gaf ik een aantal jaren workshops en cursussen om mensen te leren hoe ze zelf een healer kunnen worden en met identiteiten, engelen, ETs enz. te channelen.

alien-human

 1. Sinds wanneer woon je in Nederland en wat is inmiddels je gevoel over de Nederlanders?

Mijn verhaal hier begint in het voorjaar van 2014. Ik hou van Holland, van Nederland, omdat het écht voelt als mijn thuis. Dit is mijn waarheid, nu, alsof ik altijd gewacht heb op het moment dat ik hier zou zijn. Ik voel me erg welkom bij de mensen op dit stukje aarde. Heel graag wil ik Nederlands leren spreken, dat heb ik als doel voor mezelf gesteld en het gaat me hoe dan ook lukken. Op dit moment is het nog een beetje moeilijk ‘so ik ben leren Nederlands’. Hahaha.. Het komt wel…

compassion buddhaEn wat voor gevoel heb je bij de Nederlanders?

Ik heb een heel goed gevoel over Nederlanders; het voelt altijd als een bevestiging dat ik telkens mensen ontmoet die me steunen, de richting wijzen, me begeleiden of er gewoon voor me zijn, zodat ik kan doen waar ik het best in ben. Het geeft me het gevoel dat ik op de juiste weg ben en het is tevens een bevestiging van de buitenwereld, wat ik ook belangrijk vind.

 1. Wat was de belangrijkste reden om naar Nederland te komen?

De belangrijkste redenen om hierheen te komen waren de healings met het medische ET-team, in het begin, en om vrijuit te spreken over het contact met buitenaardsen en het profijt dat we van hen kunnen hebben. En om zoveel mogelijk mensen te bereiken met het doel hen te helpen los te komen van pijn, verwarring en lijden en in hun eigen kracht te gaan staan. Daarom ben ik hier en dat voelt gewoon heel goed.

En de eerste keer dat je hier kwam, was je uitgenodigd?

Ja, iemand nodigde mij uit. Ik deed een healing voor zijn moeder en dat beviel goed. Meerdere succesvolle healings volgde. De man was zo tevreden dat hij me uitnodigde om hier te komen voor het geven van een paar lezingen. Ik ben vervolgens tweeënhalve week gebleven en heb heel veel sessies gegeven. Dat was het beginpunt.
En na het geven van de lezingen was daar het gevoel om hier te gaan wonen… Ik had die week met healings en na de eerste dag denk ik, kreeg ik het gevoel: oké, dit is mijn thuis! Ik hou van de mensen, van de energie, en ik vind het heerlijk me volledig te kunnen uitdrukken en me comfortabel te voelen bij wat ik doe. En dit was iets wat ik nog nooit eerder zo ervaren had. Ik ervoer altijd veel weerstand bij mensen en bij de energie van de plek. Hier in Nederland voel ik me voor het eerst van mijn leven echt vrij en dat is wat ik zijn wil.

 1. Wat is de basis van je healingpraktijk?

adrian dvir healing et teamsZoals gezegd is mijn achtergrond, vanzelfsprekend gebaseerd op mijn alternatieve medische scholing en het is natuurlijk ook mijn interesse om met mensen te werken die ziek zijn, geblokkeerd, of op enige manier lijden. Daarnaast heb ik heel veel informatie ontvangen uit de geestelijke wereld. Gedurende de 15 jaar kwam de meeste informatie direct van de ETs en de aartsengelen.

 1. Hoe kwam je eigenlijk voor het eerst in contact met de ET’s voor de healingteams..?

De eerste keer was met Adrian Dvir. Hij was schrijver van twee boeken over medische ET teams en zelf een healer. Het was in 2001, oktober denk ik. Ik bezocht hem voor een healing, niet voor mezelf maar voor een familielid die ik vergezelde. Dus ik was daar en in de gelegenheid om aanwezig te zijn in de behandelkamer. Het was op dit moment dat ik volledige toegang tot mijn helderziend-, horend-, wetend- en voelendheid had, alles stond open.
En op diezelfde dag – ik had het niet zien aankomen, was niet echt geïnteresseerd in enige spirituele ET kennis of in ETs of science fiction überhaupt en ook geen UFO fan, niets van dat alles – voelde het buitengewoon natuurlijk om in contact te komen met de ETs.

Had je in die sessie dat het gevoel dat je WERKELIJK in contact stond met ze?

Ik ontmoette hen, niet in deze fysieke werkelijkheid, maar ik zag meer van de parallelle dimensie, de hogere dimensie, de vijfde en zesde, en van daaruit konden de ETs zichzelf laten zien en met me communiceren. Het was heel helder. Ik was en ben er nog altijd 100% van overtuigd dat het daar was, ik zag het.

Je zag ze dus niet met je ogen, maar met je bewustzijn?

Ik kon ze zowel met mijn ogen open als met mijn ogen dicht zien. Inmiddels begrijp ik dat ik ze kon zien omdat mijn ‘inner vision’ verbonden was met het veld van mijn bewustzijn, en mijn derde oog – en ik begreep dat er ook een vierde en vijfde oog bestaan – was erg actief op dat moment.

 1. Wat was je gevoel bij en hoe dacht je over hun ‘grotere kracht’ vergelijkbaar met de onze..?

Ik had altijd al het idee dat er iets groters was, maar inmiddels heeft dit gevoel twee betekenissen voor mij gekregen. Als ik nu aan de woorden ‘hoge macht’ denk dan ervaar ik dat anders dan in het verleden. Voorheen moest ik veranderen. Ik dacht: we zijn wel in staat om het één en ander in deze wereld te bereiken, maar er is altijd iets dat beter weet, meer macht heeft, meer controle, beter is dan ons. Dat we niet verantwoordelijk zijn voor onszelf. We hebben hem, God, nodig om over ons te waken en voor ons te zorgen. Tegenwoordig ben ik van mening en ervaar ik dat de ‘great power’ ons Zelf is, ons complete Zijn, ons bestaan hier als een super wezen. Voor mij ligt de grote kracht in ons hart. Dit is de kracht die alles in beweging zet. De toegang hiertoe kan worden verkregen met onze handen. Het voelt meer waar, meer van nature, het voelt goed.

 1. Wanneer betrapte je jezelf erop, dat je terughoudender werd om door te gaan met deze healingmethode..? 

Een jaar geleden ongeveer, maar ik was me er nog niet zo bewust van. Ik besefte me dat ik ergens wel wist dat ik meer invloed had. Niet ik, als Haggai Katz, maar als mens. Ik moest het zelf gaan doen. Het was aan mij om toegang te krijgen tot mijn eigen kracht, mijn eigen capaciteit, en deze wereld te beïnvloeden vanuit mezelf, want ik ben mijn eigen creator, wat wil zeggen dat ik voortkom uit het scheppingsveld. Als iemand iets vóór jou doet, leer je het nooit zelf. Ik begreep ook dat mijn werk met de ETs begrensd is omdat het telkens gaat om ontvangen van buiten. En als we blijven ontvangen van buiten ontwikkelen we onszelf niet, en als we ons niet ontwikkelen dan gaan we achterwaarts.

animated pebbles riverDat raakte me enorm, gaf een shock-effect: we hebben alle mogelijkheden in eigen hand en tegelijkertijd maken we gebruik van andermans kracht en ikzelf geef healings met het medische ET team uit het artificiële veld buiten ons! Ze laten ons gebruik maken van hun technologie maar vertellen ons niet dat we ook zelf over die technologie beschikken, dat we die kennis in ons dragen, in ons lichaam, in ons wezen. Ik had geen idee wat te doen, want als ik healings geef aan mensen, ben ik de healer en komen mensen om deze reden naar mij toe, maar als ik hen leer hoe ze zichzelf kunnen helpen, dan ben ik in gevaar, dan heb ik straks geen werk meer, dat was mijn angst.

Dus wat te doen? Hoe kan ik mensen leren zichzelf te genezen en is dit wat ze willen? En stel nu dat het niet werkt of dat ik mezelf verlies? Het was een innerlijk gevecht en omdat de ET healings nog altijd werkten bleef ik ermee doorgaan. Kort na het nieuwe jaar kwam het moment waarop het niet meer goed voelde: ik moet veranderen omdat de wereld om mij heen verandert. Vooral Nederland en de mensen met wie ik werk. Ik zal mee moeten bewegen met de bewustzijnsverschuiving anders blijf ik achter!

Dus ik raapte mijn moed bij elkaar om mijn verleden, mijn opleiding, mijn team en in een bepaald opzicht mijn leven achter me te laten en begon een nieuw leven, een nieuwe aanpak, een nieuw bedrijf, je zou kunnen zeggen een nieuwe praktijk met nieuwe kennis en sprong in het diepe, in feite zonder te weten of er water was of niet. Dus dit gebeurde. Nu, een paar maanden later, misschien vier, ben ik door heel veel processen gegaan en ik ben heel erg blij dat ik de keus heb gemaakt. Ik zie goede resultaten bij mensen, ervaar veel steun..

En ja, de vijver is vol! Vol met water, vol met liefde en compassie en zeker ook met uitdagingen omdat ik nu harder moet werken, meer moet ontdekken en onderzoeken, dus meer moeite moet doen om het te laten slagen. Het is ‘power’, ik zeg ‘daadkracht’ en het voelt goed. Ik ben er heel erg gelukkig mee en zie uit naar wat komen gaat.

Kun je nog iets méér vertellen nog, hoe je dan nu werkt..?

Ik werk momenteel op twee manieren. Ik heb individuele sessies met mensen die hun blokkades, emoties of lichamelijke issues willen aankijken. Hen ondersteun ik en begeleid hen en geef hele specifieke oefeningen waarmee ze kunnen werken als ze thuis zijn. Tot het moment dat ze het zelf kunnen. En dat is anders dan ik voorheen werkte; de ETs deden het werk vóór de mensen en dat was het.

Daarnaast geef ik ook educatie via workshops en lezingen. In de workshops onderwijs ik de mensen in feite wat ik doe in mijn praktijk, zodat ze dat voor zichzelf kunnen gebruiken. De oefeningen zijn meer algemeen maar ik geef uitgebreide uitleg over de werking ervan, over hoe het lichaam functioneert en waarom we toegang hebben tot onze vermogens. Ze ontvangen meer informatie over het scheppingsveld en de gebieden van het scheppingsveld die we in ons dragen en hoe we daar toegang tot krijgen.

Ze zullen gaandeweg meer gaan begrijpen en zich meer bewust worden van hun eigen capaciteit. Als mensen zich er eenmaal bewust van zijn, kunnen ze er gemakkelijk gebruik van maken, want het ís beschikbaar. Ook tijdens de lezingen kunnen mensen gaan ervaren hoe ze zichzelf kunnen helen in dít moment. Zo’n lezing is dan echt een ervaring en het werkt snel. Al met al kan ik zeggen dat ik goede en snelle resultaten zie bij de mensen nu en daar ben ik heel blij om.

 1. Wat is gevoel bij onze menselijke -vaak onbewuste- aanwezigheid van ons zelfgenezend vermogen?

In de basis heeft ons lichaam een zelf genezend vermogen, het gebruikt het voortdurend. Maar op de één of andere manier is er een blokkade opgebouwd in mensen. Ze kunnen zichzelf niet genezen vanwege bepaalde levenservaringen, genetische aanleg, of vele andere redenen. Wat er nodig is, is het reactiveren van onze vermogens, want ze zijn er. We moeten opnieuw toegang tot ze zien te vinden want we kunnen ons Zelf ‘helen’. Veel mensen zijn ervan overtuigd dat ze dat niet kunnen en daar iemand anders voor nodig hebben, maar ik zeg je dat iemand anders je de weg kan wijzen naar je eigen kracht.

the truthVanaf daar kun je jezelf ontwikkelen en leren om nog dieper in je kracht te komen. In feite komt wat ik doe hierop neer: ik begeleid mensen in het verwerven van toegang tot hun zelf genezend vermogen, ik confronteer hen met wat speelt in hun leven en help hen tegelijkertijd blokkades los te laten. Dus ze mogen hun realiteit beleven zoals ze dat doen, maar krijgen ook gereedschap in handen om zichzelf te helen.

 1. Wat is je gevoel voor de ontwikkelingen op Aarde, de komende tijd? Verwacht je grote veranderingen?

Jazeker, maar ik bekijk het meer vanuit de verandering van het individu, die wordt beïnvloedt door mensen vanwege alles wat er gebeurt in deze wereld: er heerst angst door de terreur van oorlog, financiële problemen, aardbevingen, alles wat er op deze aarde plaatsvindt. Mensen ontvangen signalen, boodschappen om een verandering op gang te brengen. We kunnen onze regering veranderen, overigens een systeem van individuen, maar op het moment dat het individu verandert is dit de grote kracht omdat hij ook andere mensen kan inspireren en het zich dan verspreidt.

Dit is de kracht. We hoeven niet de straat op te gaan om lawaai te maken. Sommige mensen zijn hiertoe capabel, maar het individu zal zich meer en meer ontwikkelen omdat mensen zich beginnen te realiseren dat de kracht in hunzelf zit, dat ze enkel nog niet weten hoe deze te activeren. Ze zullen niet wachten tot de buitenwereld het voor hen oplost. Dus ik denk dat dit de grote verandering is. Ik kan geen andere dingen voorspellen op dit moment omdat ik niet de neiging daartoe voel. Maar dit is dus wat ik zie.

 1. Heb je nog laatste dingen die je wilt delen..? Any final remarks?

Alles wat gebeurt is goed. Alles wat jou overkomt, dient plaats te vinden. We mogen vertrouwen hebben in de realiteit van het moment, in plaats van erdoor gefrustreerd te zijn, en oog krijgen voor de uitdagingen en kansen die zich aandienen. We kunnen altijd kiezen uit twee wegen, we kunnen vooruit of achteruit gaan. We kunnen nooit op dezelfde plek blijven staan. Ik nodig mensen uit om vooruit te gaan en zichzelf te gaan ervaren in hun volle potentie.

* * *

 

be true to who you are

3 gedachten over “10 Vragen aan Chagai Katz (o.a. over metamorfose..)

 1. vanaf minuutje 25 “with all that technology that they have they still came to this earth, why is that?” Tessz hint hint wakey wakey, met matig engels veel kunnen zeggen, de stiltes zijn van belang, de rust, kom tot jezelf zodat wij tot ons zelf komen, en besef uiteindelijk is het publiek toch niet gek, al is er maar toegang tot 3% kennis en technologie vergeleken met ‘de twaalfde dimensie’, they know….. vraag dat maar aan een theater figuur zoals bijvoorbeeld Youp en anderen, they know.. http://www.npo.nl/youp-van-t-hek-wigwam/25-08-2016/VARA_101380958

 2. punt 10 Alles wat gebeurt is goed.Blijf niet stilstaan. Na een heftige gebeurtenis door het vinden van mijn man die heel hard gevallen is en het gebeuren uit zijn geheugen is, ben ik zeer gestresst en wantrouwig geworden t.o.v van cardiologen die een pace- maker geplaatst hebben.Hij was niet gevallen door een hartstilstand, maar door het om vallen van
  een ijzeren balk.Ook nog nooit hartklachten gehad. Hoe moet ik dat als goed aannemen en vooruitkijken?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.